0
ورود به پنل کاربری

متفرقه

ماسک سه لایه طرح 3M (بسته 50 عددی)

ماسک سه لایه طرح 3M (بسته 50 عددی)

285,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد لایه: 3

نوع فیلتراسیون : سه لایه N94

مشخصات کامل

فیلتر pp ده اینچ 5 میکرون شماره 1

فیلتر pp ده اینچ 5 میکرون شماره 1

27,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: تصفیه آب

دقت فیلتراسیون: 5 میکرون

وزن(kg): 0.11

جنس: پلی پروپیلن

مشخصات کامل

فیلتر UFD ده اینچ C.C.K (2)

فیلتر UFD ده اینچ C.C.K (2)

46,500 تومان

استعلام موجودی

گروه: تصفیه آب

دقت فیلتراسیون: 1 میکرون

وزن(kg): 030

جنس: کربن اکتیو

مشخصات کامل

فیلتر CBC ده اینچ C.C.K (3)

فیلتر CBC ده اینچ C.C.K (3)

46,500 تومان

استعلام موجودی

گروه: تصفیه آب

دقت فیلتراسیون: 1 میکرون

وزن(kg): 0.50

جنس: کربن بلاک

مشخصات کامل

براکت جامبو

براکت جامبو

56,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: تصفیه آب

مشخصات کامل

آچار هوزینگ جامبو

آچار هوزینگ جامبو

60,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: تصفیه آب

مشخصات کامل

فیلتر دستگاه تصفیه آب خانگی C.C.K بسته سه عددی

فیلتر دستگاه تصفیه آب خانگی C.C.K بسته سه عددی

110,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: تصفیه آب

دقت فیلتراسیون: 5 میکرون

وزن(kg): 0.91

مشخصات کامل

فیلتر pp جامبو 20 اینچ

فیلتر pp جامبو 20 اینچ

275,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: تصفیه آب

دقت فیلتراسیون: 1 میکرون

وزن(kg): 0.81

جنس: پلی پروپیلن

مشخصات کامل

جامبو 20 اینچ

جامبو 20 اینچ

975,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: تصفیه آب

جنس: پلاستیک فود گرید

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرفلنچی M3-STF

مهره پرچی گرد سرفلنچی M3-STF

استعلام موجودی

مدل: گرد سرفلنچی

گروه: مهر پرچی

dk: 7

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرفلنچی M3-STF-L

مهره پرچی گرد سرفلنچی M3-STF-L

استعلام موجودی

مدل: گرد سرفلنچی

گروه: مهر پرچی

dk: 7

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرفلنچی M4-STF

مهره پرچی گرد سرفلنچی M4-STF

استعلام موجودی

مدل: گرد سرفلنچی

گروه: مهر پرچی

dk: 9

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرفلنچی M4-STF-L

مهره پرچی گرد سرفلنچی M4-STF-L

استعلام موجودی

مدل: گرد سرفلنچی

گروه: مهر پرچی

dk: 9

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرفلنچی M5-STF

مهره پرچی گرد سرفلنچی M5-STF

استعلام موجودی

مدل: گرد سرفلنچی

گروه: مهر پرچی

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرفلنچی M5-STF-L

مهره پرچی گرد سرفلنچی M5-STF-L

استعلام موجودی

مدل: گرد سرفلنچی

گروه: مهر پرچی

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرفلنچی M6-STF

مهره پرچی گرد سرفلنچی M6-STF

استعلام موجودی

مدل: گرد سرفلنچی

گروه: مهر پرچی

dk: 13

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرفلنچی M6-STF-L

مهره پرچی گرد سرفلنچی M6-STF-L

استعلام موجودی

مدل: گرد سرفلنچی

گروه: مهر پرچی

dk: 13

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرفلنچی M8-STF

مهره پرچی گرد سرفلنچی M8-STF

استعلام موجودی

مدل: گرد سرفلنچی

گروه: مهر پرچی

dk: 15

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرفلنچی M8-STF-L

مهره پرچی گرد سرفلنچی M8-STF-L

استعلام موجودی

مدل: گرد سرفلنچی

گروه: مهر پرچی

dk: 15

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرفلنچی M10-STF

مهره پرچی گرد سرفلنچی M10-STF

استعلام موجودی

مدل: گرد سرفلنچی

گروه: مهر پرچی

dk: 17

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرفلنچی M10-STF-L

مهره پرچی گرد سرفلنچی M10-STF-L

استعلام موجودی

مدل: گرد سرفلنچی

گروه: مهر پرچی

dk: 17

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرفلنچی M12-STF

مهره پرچی گرد سرفلنچی M12-STF

استعلام موجودی

مدل: گرد سرفلنچی

گروه: مهر پرچی

dk: 19

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرخزینه M3-STS

مهره پرچی گرد سرخزینه M3-STS

استعلام موجودی

مدل: گرد بدون لبه

گروه: مهر پرچی

dk: 5.5

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرخزینه M3-STS-L

مهره پرچی گرد سرخزینه M3-STS-L

استعلام موجودی

مدل: گرد بدون لبه

گروه: مهر پرچی

dk: 5.5

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرخزینه M4-STS

مهره پرچی گرد سرخزینه M4-STS

استعلام موجودی

مدل: گرد بدون لبه

گروه: مهر پرچی

dk: 6.75

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرخزینه M4-STS-L

مهره پرچی گرد سرخزینه M4-STS-L

استعلام موجودی

مدل: گرد بدون لبه

گروه: مهر پرچی

dk: 6.75

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرخزینه M5-STS

مهره پرچی گرد سرخزینه M5-STS

استعلام موجودی

مدل: گرد بدون لبه

گروه: مهر پرچی

dk: 8

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرخزینه M5-STS-L

مهره پرچی گرد سرخزینه M5-STS-L

استعلام موجودی

مدل: گرد بدون لبه

گروه: مهر پرچی

dk: 8

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرخزینه M6-STS

مهره پرچی گرد سرخزینه M6-STS

استعلام موجودی

مدل: گرد بدون لبه

گروه: مهر پرچی

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرخزینه M6-STS-L

مهره پرچی گرد سرخزینه M6-STS-L

استعلام موجودی

مدل: گرد بدون لبه

گروه: مهر پرچی

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرخزینه M8-STS

مهره پرچی گرد سرخزینه M8-STS

استعلام موجودی

مدل: گرد بدون لبه

گروه: مهر پرچی

dk: 12.30

مشخصات کامل

ز

ز

استعلام موجودی

مدل: گرد بدون لبه

گروه: مهر پرچی

dk: 12.30

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرخزینه M10-STS

مهره پرچی گرد سرخزینه M10-STS

استعلام موجودی

مدل: گرد بدون لبه

گروه: مهر پرچی

dk: 14.5

مشخصات کامل

مهره پرچی گرد سرخزینه M10-STS-L

مهره پرچی گرد سرخزینه M10-STS-L

استعلام موجودی

مدل: گرد بدون لبه

گروه: مهر پرچی

dk: 14.30

مشخصات کامل

مهره پرچی شش گوش سرفلنچی M4-AF

مهره پرچی شش گوش سرفلنچی M4-AF

استعلام موجودی

مدل: شش گوش سر فلنچی

گروه: مهر پرچی

dk: 9

مشخصات کامل
021-22683706 تماس
تماس
بالا