بزرگترین فروشگاه آنلاین تجهیزات و ابزارآلات صنعتی، برق، اتوماسیون و لوازم خانگی
انتخاب تجهیزات الکتریکی براي مناطق خطر

انتخاب تجهیزات الکتریکی براي مناطق خطر

نویسنده : 14فروردین1400

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 5 دقيقه

انتخاب تجهیزات الکتریکی براي مناطق خطر

معیارهاي اصلی در انتخاب تجهیزات الکتریکی براي نصب و استفاده در مناطق خطر عبارتند از:

نوع گروه گازي)براساس انرژي اشتعال(

نوع کلاس حرارتی

نوع ناحیه بندي یا زون بندی

                                                  گروه تجهیزات ضد انفجار

(Equipment Group I)  گروه یک

براي نصب در معادن زیر زمینی که به دلیل وجود گاز متان و  غبار قابل احتراق در معرض خطر است.

(Equipment Group II) گروه دو

براي نصب در مناطقی که در آن، فضاي مستعد انفجار ناشی از  وجود مخلوط هوا و گاز، یا غبار است.

خصوصیات موتورهاي زون صفر:

براي این ناحیه فقط تجهیزات intrinsically safe با مصرف انرژي کم توصیه شده استموتورهاي القائی منابع انرژي بزرگی هستند و میزان زیادي انرژي آزاد میکنند. علاوه بر آن در زمان استارت موتور و نیز بروز خطا هاي الکتریکی وضعیت بدتري بوجود خواهد آمد. لذا براي زون صفر مناسب نمی باشند.

 

خصوصیات موتورهاي زون یک:

 

براي زون یک محفظه هاي زیر توصیه شده اند.

محفظه هاي 'd' :flame or explosion proof motors type Ex.

محفظهاي است که انفجار داخلی گاز یا بخار قابل اشتعال را در خود تحمل میکند بدون آنکه آسیب ببیند و یا شعله داخلی را به فضاي قابل انفجار خارج محفظه منتقل کند. استاندارد IEC 60079-1 حداقل هاي مورد نیاز این موتورها را ذکر میکند که علاوه بر رعایت دماي مجاز مطرح شده در جدول صفحه قبل طول فاصله هوایی طول راههاي هوایی به محیط بیرون و نیز فواصل مجاز بین قسمت هاي دوار و ثابت را مشخص میکند.

 

محفظه هاي :increased safety motor, type Ex. ‘e’

این موتورها نیز براي زون یک مناسب میباشند. این موتورها جرقه ي داخلی تولید نکرده و در برابر

افزایش درجه حرارت سطوح خارجی در زمان راه اندازي و کارکرد مداوم مقاوم میباشند.

خصوصیات موتورهاي زون 2:

در زون دو میتوان از موتورهایی استفاده کرد که نسبت به موتورهاي زون یک بسیار ارزانتر هستند.

استاندارد IEC60079-14 حداقل هاي مورد نیاز براي محفظه ي این موتورها را بیان میکند. که بطور واضحی

سختگیري هاي آن کم شده است.

دو مورد زیر اساسی ترین خصوصیات این موتورها میباشد.

-1 آنها نباید هیچ جرقه اي در زمان راه اندازي و بهره برداري تولید کنند.

-2 دماي سطوح خارجی نباید از حد مجاز بیشتر شود.

 

عملکرد طبیعی تجهیزات، قادر به مشتعل کردن محیط قابل انفجار پیرامون نبوده و وقوع عیب یا خطایی که قادر به مشتعل سازي محیط اطراف باشد نیز محتمل نمیباشد. موتورهاي بدون جرقه نتیجه ي مطالعات صورت گرفته بر روي خصوصیات مورد نیاز زون 2 میباشد. ابعاد این موتورها معمولاً به اندازه ي موتورهاي معمولی بوده و بنابراین کوچکتر و ارزان تر از موتورهاي type Ex. ‘e’ میباشند.

نظر خود را ارسال کنید

محبوب ترین ها

پمپ آب جتی چیست و چگونه کار میکند؟

نویسنده:

30شهریور1400

چگونه یک پمپ آب خوب بخریم؟

نویسنده:

31شهریور1400

021-22683706 تماس
تماس
بالا