ضریب تهویه، نرخ تهویه اماکن مختلف

ضریب تهویه، نرخ تهویه اماکن مختلف

نویسنده : 06اسفند1399

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 5 دقيقه

نرخ تهویه هوا در اماکن مختلف

نرخ تهویه یا تعویض هوا در هر ساعت به شکل زیر بیان می شود .

ACR = 60 x CFM / V

که در آن :

ACR (Air change rate ) نرخ تهویه هوا یا تعویض هوا

CFM (Cubic Feet per Minute) جریان هوا وارد شده یا خارج شده به اتاق برحب فوت مکعب بر دقیقه

V حجم اتاق است بر حسب فوت مکعب

اگر با واحد متریک محاسب شود در این صورت :

ACR = Q / V

که Q جریان هوا بر حسب متر مکعب در ساعت

V  حجم اتاق بر حسب متر مکعب

با این حال، باید این نکته در نظر گرفته شود که سیستم تهویه هوا  همیشه برای تمام ساعات به طور پیوسته در حالت کار نیست . بنابراین برای تعیین نرخ تهویه یا ضریب تعویض هوا  باید تقاضای تهویه مورد نیاز را در نظر بگیریم عواملی مانند  شکل ساخت و ساز ساختمان، شرایط بار های گرمایشی و ویژگی های زیست محیطی ساختمان در این ضریب دخیل هستند .

عوامل دیگری مانند

سطح و زمان سایه، جهت قرار گرفتن در معرض تابش آفتاب، میزان سطوح شیشه، انتقال حرارت و بارهای گرما ی از نوع هدایتی  بای مورد توجه قرار می گیرد . در هر حال ساختمان هایی با راندمان بالاتر و تلفات گرمایش و سرمایشی کمتر باعث  کاهش ضریب تهویه می شود ولی در مواردی مانند ساختمان ها تجاری و اداری عمومی کار کرد دائم سیستم تهویه امری طبیعی به نظر می رسد .

در زیر جدول ضریب تهویه برای اماکن مختلف آورده شده است .

نظر خود را ارسال کنید

محبوب ترین ها

پمپ آب جتی چیست و چگونه کار میکند؟

نویسنده:

30شهریور1400

چگونه یک پمپ آب خوب بخریم؟

نویسنده:

31شهریور1400

021-22683706 تماس
تماس
بالا