بزرگترین فروشگاه آنلاین تجهیزات و ابزارآلات صنعتی، برق، اتوماسیون و لوازم خانگی
بیرینگ و آسیب های مربوط به آن

بیرینگ و آسیب های مربوط به آن

نویسنده : 29اردیبهشت1400

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 5 دقيقه

بلبرینگ و آسیب های آن، هر یک از علل مختلف خرابی در بیرینگ دارای مشخصه های آسیب خاص به خود است. چنین آسیبی، به عنوان آسیب اولیه شناخته می شود، که منجر به افزایش ثانویه آسیب، شامل تخریب، پوسته پوسته شدن و ترک ها می شود. حتی با بروز آسیب اولیه ممکن است ضرورت داشته باشد که بیرینگ را تعویض کنید. میزان لقی داخلی که باعث ایجاد ارتعاش، نویز و غیره می شود. یک بیرینگ خراب اغلب ترکیب خسارت اولیه و ثانویه را نشان می دهد.

نوع آسیب بیرینگ ممکن، طبقه بندی به شرح زیر طبقه بندی می شود:

 • خسارت اولیه
 • پوشش (Wear)
 • شناسه ها (Identations)
 • کشیدگی (Smearing)
 • تنش سطحی
 • خوردگی
 • آسیب الکتریکی
 • آسیب ثانویه
 • پوسته پوسته شدن
 • ترک ها

در موارد عادی در رول بیرینگ ها پوشش قابل توجه نیست. با این حال ممکن است، این حالت نتیجه ورود ذرات خارجی به بیرینگ نامطلوب و ضعف روانکاری باشد. لرزش در بلبرینگ که در حال کار نیز به عنوان یک عامل بوجود آورنده پوشش بشمار می آید.

عامل پوشش یکی، ذرات کوچک ساینده، ساینده هایی مانند ذرات ماسه یا براده که  وارد بیرینگ شده اند یا برخی از قطعات یا ذرات دیگر، که باعث سایش می شود از مسیر غلطش ساچمه ها یا غلطک ها، قطعاتی مانند ساچمه ها یا غلطک ها و شبکه نگهدارنده ساچمه ها. سطوح به مرور با توجه به بهره برداری و ماهیت ساینده ذرات با درجه متفاوت خراشیده می شود. گاهی ذرات پوشش های برنجی سائیده می شوند پس ترکیب اب گریس باعث روشن شدن رنگ گریس یا سبز رنگ شدن گریس می شود.

مقدار ذرات ساینده به تدریج افزایش می یابد به عنوان مواد استفاده می شود بین سطوح در حال دوران و تماس وشبکه نگهدانده قرار می گیرند. بنابراین این وضعیت باعث تسریع روند می شود و در پایان سطوح به چنین چیزی پوشیده می شود. در این حالت بیرینگ غیر قابل استفاده است. با این حال، لازم نیست بلبرینگ هایی که فقط دارای مقدار کمی پوشش هستند دور ریخته شوند. آنها را بعدا می توان دوباره بعد از تمیز کردن استفاده کرد. ذرات ساینده ممکن است به دلیل عمل نکردن سیل ها و آب بندها اندازه کافی موثر برای شرایط عملیاتی نبوده است. این ذرات ممکن است با روانکاری آلوده یا در هنگام نصب وارد بیرینگ شوند.

علائم ظاهری

 • ذرات و اضافات کوچک در اطراف حلقه خارجی و رول ها و ساچمه ها
 • سطوح فرسوده شده
 • تغییر رنگ روغن به سبز

دلایل

 • فقدان پاکیزگی قبل و در طول عملیات نصب
 • مشکل آب بندی
 • روانکاری با ذرات فرسوده آلوده شده توسط شبکه برنجی

فعالیت اصلاحی

 • بلبرینگ را فقط زمانی که می خواهید نصب کتید از بسته بندی آن خارج کنید.
 • تمیز کردن کارگاه و استفاده از ابزارهای تمیز.
 • بررسی بهبود آب بندی
 • همیشه از روان کننده تمیز و تازه استفاده کنید.
 • پاک کردن نوک نازل گریس پمپ. فیلتر کردن روغن

بیرینگ

حلقه بیرونی و غلتک کروی با شیاری که توسط ذرات ساینده پوشیده شده اند. احساس اینکه کجا خط تقسیم بین بخش های سائیده شده و سائیده نشده آسان است.

پوشش ناشی از روانکاری ناکافی

اگر روان کننده کافی نیست، یا اگرروان کننده خاصیت روانکاری خود را از دست داده است، روغن خاصیت ایجاد فیلم بین سطوح درگیر را دارا نیست. یک تماس فلز به فلز بین قطعات غلتان و شیار رخ می دهد. در فاز اولیه، نتیجه پوشش تقریبا همان اثر لمس کردن یا تماس است.

فرو رفتگی و بر آمدگی های میکروسکوپیک، که پس ازفرآیندهای تولید باقی می ماند، همان زمان خرد می شوند، یک بیرینگ خاص تولید شده است. این سطوح را درجه مختلف آینه مانند پرداخت می کنند. در این مرحله تنش سطح نیز می تواند رخ دهد، اگر روان کننده به طور کامل مصرف شود، درجه حرارت به سرعت افزایش خواهد یافت.

ماده سخت شده سپس نرم می شود و سطوح به رنگ آبی به قهوه ای در می آید. دما حتی ممکن است خیلی زیادشود، که باعث شود بیرینگ به حالت جام یا گیر کردن برسد.

علائم ظاهری

 • سائیدگی
 • سطوح اغلب آینه مانند؛ در مرحله بعدتغییر رنگ به آبی و به قهوه ای

دلایل

 • روغن به تدریج از بین رفته است.
 • یا خواص روانکاری خود را از دست داده است.

فعالیت

بررسی کنید که روان کننده به بیرینگ می رسد.

روانکار با فواصل مکرر کوتاه تر

حلقه بیرونی از یک غلتک کروی که روانکاری نشده است. شیار پایان آینه مانند است.

غلتک استوانه ای با سطح آینه مانندبه سبب کمبود روانکار

روانکاری ناکافی بیرینگ

پوشش به دلیل ارتعاش

هنگامی که یک بیرینگ در حال کار نیست، هیچ فیلم روانکاری بین غلطک و شیار نیست. ارتعاش و حرکات نسبتا کوچک در اجزا و قطعات سیستم و نیز عدم وجود فیلم روان کننده به تماس فلز با فلز منجر می شود. یک نتیجه حرکات، شکستن و جدا شدن ذرات کوچک از سطوح است، این منجر به تشکیل و ایجاد فرو رفتگی در شیار بیرینگ می شود. این آسیب است گاهی اوقات به عنوان سختی مصنوعی شناخته می شود. همچنین به عنوان حالت رنده ای شناخته می شود. در حالی که ساچمه ها غلطک ها شیار های راه راه تولید می کنند.

در بسیاری از موارد ممکن است رنگ قرمز را در پایین بخش دچار تنش سطحی تشخیص دهید. این به دلیل اکسیداسیون ذرات جدا شده ایجاد می شود، که یک منطقه بزرگ که با حجم آن در رابطه است، به ترتیب هیچ آسیب قابل مشاهده ای در آن مشاهده نمی شود. در این حالت انرژی ارتعاش بیشتر آسیب شدید تر را در پی خواهد داشت. در این محدوده زمانی میزان لقی یا آزادی به میزان قابل توجه شروع به افزایش می کند، اما فرکانس از ارتعاش تاثير قابل توجهی یا قابل مشاهده ای را نشان نمی دهد. بیرینگ های غلتکی بیشتر حساس به این نوع آسیب است تا بیرینگ های ساچمه ای.

این موضوع باید در نظر گرفته شود، خاطر اینکه ساچمه ها می توانند در هرجهتی دوران کنند در صورتی که غلتک ها جهت مشخصی دوران می کنند، ارتعاش در یک حالت ثابت یک سری اشکال و الگو های کشویی مانند ایجاد می کند. غلتک استوانه ای یاتاقانها بیشتر حساس هستند. اثرات ناشی از ارتعاشات گاهی اوقات شبیه به الگو های راه راه تولید شده توسط عبور ازجریان الکتریسیته به نظر می رسد. با این حال، در دومی مورد فرورفتگی تیره رنگ است، روشن و یا خورنده نیست. آسیب ناشی از جریان الکتریکی همچنین با این واقعیت قابل تشخیص استساچمه ها و غلتک ها هر دو دارای علائم یاد شده هستند.

علائم ظاهری

فرورفتگی در مسیرهای شیار بیرینگ این فرورفتگی در بیرینگ های غلتکی به شکل مستطیل هستند.

دربیرینگ ساچمه ای و دایره ای شکل است. فرورفتگی هاممکن است درخشان و یا کدر و اکسید شده باشد.

علت

بیرینگ در معرض لرزش است، در حالی که دوران ندارد و ثابت است.

بیرینگ در حین حمل و نقل را با پیش بارگذاری شعاعی محکم کنید. یک پایه حذف کننده ارتعاش را فراهم کنید. در صورت امکان، از بیرینگ ساچمه ای به جای بیرینگ غلتکی استفاده کنید. استفاده از حمام روغن، جایی که امکان پذیر است.

حلقه بیرونی غلتکی بیرینگ class=حلقه بیرونی غلتکی که در اثر لرزش در طول عملیات آسیب دیده است. آسیب لرزش به حلقه غلتک سیلندر. ایجاد آسیب در حالی که بیرینگ دوران نمی کند افزایش می یابد. این آشکار است، برای تشخیص زودرس را می توان از خوردگی در پایین حلقه خارجی می توان مکان آن را مقداری جابجا کرد.

بیرینگبیرینگ

نظر خود را ارسال کنید

محبوب ترین ها

پمپ آب جتی چیست و چگونه کار میکند؟

نویسنده:

30شهریور1400

چگونه یک پمپ آب خوب بخریم؟

نویسنده:

31شهریور1400

021-22683706 تماس
تماس
بالا