0
ورود به پنل کاربری

لوازم جانبی کنترلر

سوکت آتونیکس مدل PG-08

سوکت آتونیکس مدل PG-08

استعلام موجودی

جریان نامی: (7A(resistive load

گشتاور محکم کردن ترمینال: 0.8N.m

ولتاژ نامی: 250VAC~ 50-60Hz

مشخصات کامل

سوکت آتونیکس مدل PS-M8

سوکت آتونیکس مدل PS-M8

استعلام موجودی

جریان نامی: (7A(resistive load

گشتاور محکم کردن ترمینال: 0.95N.m تا 0.75

ولتاژ نامی: 250VAC~ 50-60Hz

مشخصات کامل

سوکت آتونیکس مدل PS-08

سوکت آتونیکس مدل PS-08

استعلام موجودی

جریان نامی: (7A(resistive load

گشتاور محکم کردن ترمینال: 0.8N.m

ولتاژ نامی: 250VAC~ 50-60Hz

مشخصات کامل

سوکت آتونیکس مدل PG-11

سوکت آتونیکس مدل PG-11

استعلام موجودی

جریان نامی: (7A(resistive load

گشتاور محکم کردن ترمینال: 0.8N.m

ولتاژ نامی: 250VAC~ 50-60Hz

مشخصات کامل

سوکت آتونیکس مدل PS-11

سوکت آتونیکس مدل PS-11

استعلام موجودی

جریان نامی: (7A(resistive load

گشتاور محکم کردن ترمینال: 0.8N.m

ولتاژ نامی: 250VAC~ 50-60Hz

مشخصات کامل
021-22683706 تماس
تماس
بالا