0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته

سنسور فیبر نوری

0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

سنسور فیبر نوری آتونیکس مدل BF3RX-P

 • پاسخ زمانی : 1 میلی ثانیه
 • منبع تغذیه : 12-24VDC
 • نمایشگر : ندارد
0 از 0
سنسور فیبر نوری آتونیکس مدل BF3RX-P مقایسه

استعلام موجودی

سنسور فیبر نوری آتونیکس مدل BF4RP

 • پاسخ زمانی : فرکانس 1 0.5 میلی ثانیه - فرکانس 2 0.7 میلی ثانیه
 • منبع تغذیه : فرکانس 1 0.5 میلی ثانیه فرکانس 2 0.7 میلی ثانیه
 • نمایشگر : ندارد
0 از 0
سنسور فیبر نوری آتونیکس مدل BF4RP مقایسه

استعلام موجودی

سنسور فیبر نوری آتونیکس مدل BF4GP

 • پاسخ زمانی : فرکانس 1 0.5 میلی ثانیه - فرکانس 2 0.7 میلی ثانیه
 • منبع تغذیه : 12-24VDC
 • نمایشگر : ندارد
0 از 0
سنسور فیبر نوری آتونیکس مدل BF4GP مقایسه

استعلام موجودی

سنسور فیبر نوری آتونیکس مدل BF4R-E

 • پاسخ زمانی : فرکانس 1 0.5 میلی ثانیه - فرکانس 2 0.7 میلی ثانیه
 • منبع تغذیه : 12-24VDC
 • نمایشگر : ندارد
0 از 0
سنسور فیبر نوری آتونیکس مدل BF4R-E مقایسه

استعلام موجودی

سنسور فیبر نوری آتونیکس مدل BF4G-E

 • پاسخ زمانی : فرکانس 1 0.5 میلی ثانیه - فرکانس 2 0.7 میلی ثانیه
 • منبع تغذیه : 12-24VDC
 • نمایشگر : ندارد
0 از 0
سنسور فیبر نوری آتونیکس مدل BF4G-E مقایسه

استعلام موجودی

سنسور فیبر نوری آتونیکس مدل BF4R-R

 • پاسخ زمانی : فرکانس 1 0.5 میلی ثانیه - فرکانس 2 0.7 میلی ثانیه
 • منبع تغذیه : 12-24VDC
 • نمایشگر : ندارد
0 از 0
سنسور فیبر نوری آتونیکس مدل BF4R-R مقایسه

استعلام موجودی

سنسور فیبر نوری آتونیکس مدل BF4G-R

 • پاسخ زمانی : فرکانس 1 Max. 0.5ms فرکانس 2 Max. 0.7ms
 • منبع تغذیه : 12-24VDC
 • نمایشگر : ندارد
0 از 0
سنسور فیبر نوری آتونیکس مدل BF4G-R مقایسه

استعلام موجودی