منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

پمپ آب دو پروانه برنجی تک فاز استریم SCM 2-52

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : ۰.۵ تا ۲ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 6.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 42
0 از 0
پمپ آب دو پروانه برنجی تک فاز استریم SCM 2-52 مقایسه

960,000 تومان

پمپ آب دو پروانه برنجی تک فاز استریم SCM 2-55

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : ۲ تا ۴ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 7.2
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 48
0 از 0
پمپ آب دو پروانه برنجی تک فاز استریم SCM 2-55 مقایسه

1,057,000 تومان

پمپ آب دو پروانه برنجی سه فاز استریم SCM 2-55

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۲ تا ۴ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 7.2
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 48
0 از 0
پمپ آب دو پروانه برنجی سه فاز استریم SCM 2-55 مقایسه

1,065,500 تومان

پمپ آب دو پروانه برنجی تک فاز استریم SCM 2-60

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : ۲ تا ۴ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 9
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 62.5
0 از 0
پمپ آب دو پروانه برنجی تک فاز استریم SCM 2-60 مقایسه

1,084,500 تومان

پمپ آب دو پروانه برنجی سه فاز استریم SCM 2-60

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۲ تا ۴ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 9
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 62.5
0 از 0
پمپ آب دو پروانه برنجی سه فاز استریم SCM 2-60 مقایسه

1,097,000 تومان

پمپ آب دو پروانه برنجی سه فاز استریم SCM 2-70

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۴ تا ۷۰۵ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 12
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 67
0 از 0
پمپ آب دو پروانه برنجی سه فاز استریم SCM 2-70 مقایسه

2,745,500 تومان

پمپ آب دو پروانه برنجی سه فاز استریم SCM 2-80

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۴ تا ۷۰۵ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 12
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 79
0 از 0
پمپ آب دو پروانه برنجی سه فاز استریم SCM 2-80 مقایسه

3,222,000 تومان

پمپ آب دو پروانه برنجی سه فاز استریم SCM 2-90

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۷.۵ تا ۱۰ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 15
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 90
0 از 0
پمپ آب دو پروانه برنجی سه فاز استریم SCM 2-90 مقایسه

3,881,000 تومان

پمپ آب پروانه برنجی استریم SCPM 158

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : ۰.۵ تا ۲ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 28
0 از 0
پمپ آب پروانه برنجی استریم SCPM 158 مقایسه

552,000 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMB100M

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : ۰.۵ تا ۲ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 15
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 18.4
0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMB100M مقایسه

2,055,000 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMB1.00ML

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : ۰.۵ تا ۲ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 15
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 18.4
0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMB1.00ML مقایسه

1,126,000 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMB 150M

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : ۲ تا ۴ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 17
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 22.4
0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMB 150M مقایسه

2,725,000 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMB 1.50T IE2

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۲ تا ۴ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 14
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 22.4
0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMB 1.50T IE2 مقایسه

2,647,500 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMB 200M

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : ۲ تا ۴ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 17
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 28.7
0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMB 200M مقایسه

3,034,000 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMB 2.00ML

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : ۲ تا ۴ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 17
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 28.7
0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMB 2.00ML مقایسه

1,790,500 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMB 200T IE2

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۲ تا ۴ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 17
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 28.7
0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMB 200T IE2 مقایسه

2,915,000 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMB 2.00TL

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۲ تا ۴ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 17
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 28.7
0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMB 2.00TL مقایسه

1,791,000 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMB 3.00TL IE2

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۴ تا ۷۰۵ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 17
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 34.5
0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMB 3.00TL IE2 مقایسه

2,042,500 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMB 300T IE2

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۴ تا ۷۰۵ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 17
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 34.5
0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMB 300T IE2 مقایسه

3,159,500 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMB 4.00TL IE3

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۴ تا ۷۰۵ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 17
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 45
0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMB 4.00TL IE3 مقایسه

3,048,500 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMB 4.00T IE2

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۴ تا ۷۰۵ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 17
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 45
0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMB 4.00T IE2 مقایسه

4,706,000 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMB 5.50TL IE3

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۷.۵ تا ۱۰ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 17
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 54
0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMB 5.50TL IE3 مقایسه

3,326,500 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMB 5.50T IE2

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۷.۵ تا ۱۰ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 17
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 54
0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMB 5.50T IE2 مقایسه

5,175,000 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMC 1.00M

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : ۰.۵ تا ۲ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 27
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 13.4
0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMC 1.00M مقایسه

2,204,000 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMC 1.00T IE2

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۰.۵ تا ۲ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 27
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 13.4
0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMC 1.00T IE2 مقایسه

2,123,000 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMC 1.00M(LOCAL)

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : ۰.۵ تا ۲ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 27
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 13.4
0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMC 1.00M(LOCAL) مقایسه

1,263,000 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00M

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : ۰.۵ تا ۲ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 16.5
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 17.3
0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00M مقایسه

1,963,000 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00M(LOCAL)

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۰.۵ تا ۲ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 16.5
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 17.3
0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00M(LOCAL) مقایسه

1,141,000 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE2

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۰.۵ تا ۲ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 16.5
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 17.3
0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE2 مقایسه

1,874,000 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMD 1.50M

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : ۲ تا ۴ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 54
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 10.4
0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMD 1.50M مقایسه

2,960,000 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMD 1.50T IE2

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۲ تا ۴ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 54
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 10.4
0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMD 1.50T IE2 مقایسه

2,876,000 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00M

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : ۲ تا ۴ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 57
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 12.4
0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00M مقایسه

3,345,000 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00M-LOCAL

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : ۲ تا ۴ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 57
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 12.4
0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00M-LOCAL مقایسه

1,969,000 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00T IE2

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۲ تا ۴ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 57
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 12.4
0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00T IE2 مقایسه

1,867,000 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00T-LOCAL

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۲ تا ۴ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 57
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 12.4
0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00T-LOCAL مقایسه

1,867,000 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMD 3.00T-LOCAL IE2

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۴ تا ۷۰۵ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 60
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 15.4
0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMD 3.00T-LOCAL IE2 مقایسه

2,192,000 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMD 3.00T IE2

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۴ تا ۷۰۵ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 60
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 15.4
0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMD 3.00T IE2 مقایسه

3,397,500 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMD 4.00T-LOCAL IE3

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۴ تا ۷۰۵ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 66
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 17.8
0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMD 4.00T-LOCAL IE3 مقایسه

3,093,000 تومان

پمپ آب استیل ابارا CD 70-05T

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۰.۵ تا ۲ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 5.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 20.7
0 از 0
پمپ آب استیل ابارا CD 70-05T مقایسه

3,706,000 تومان

پمپ آب استیل ابارا CD/E 70-12T IE2

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۲ تا ۴ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 4.8
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 35
0 از 0
پمپ آب استیل ابارا CD/E 70-12T IE2 مقایسه

4,605,000 تومان

پمپ آب استیل ابارا CD/E 90-10T IE2

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۲ تا ۴ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 6.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 30.3
0 از 0
پمپ آب استیل ابارا CD/E 90-10T IE2 مقایسه

4,368,500 تومان

پمپ آب استیل ابارا CD/E 120-12T IE2

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۲ تا ۴ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 9.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 29.3
0 از 0
پمپ آب استیل ابارا CD/E 120-12T IE2 مقایسه

4,575,000 تومان

پمپ آب استیل ابارا CD/E 200-20T IE2

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۲ تا ۴ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 15
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 31.5
0 از 0
پمپ آب استیل ابارا CD/E 200-20T IE2 مقایسه

6,053,000 تومان

پمپ آب استیل ابارا CD/E 200-25T IE2

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۲ تا ۴ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 15
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 36.8
0 از 0
پمپ آب استیل ابارا CD/E 200-25T IE2 مقایسه

6,589,500 تومان

پمپ آب استیل ابارا CDM 70-05

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : ۰.۵ تا ۲ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 5.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 20.7
0 از 0
پمپ آب استیل ابارا CDM 70-05 مقایسه

3,777,000 تومان

پمپ آب استیل ابارا CDM 70-07

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : ۰.۵ تا ۲ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 4.8
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 28
0 از 0
پمپ آب استیل ابارا CDM 70-07 مقایسه

3,998,000 تومان

پمپ آب استیل ابارا CDM 90-10

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : ۲ تا ۴ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 6.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 30.3
0 از 0
پمپ آب استیل ابارا CDM 90-10 مقایسه

4,388,000 تومان

پمپ آب استیل ابارا CDM 120-07

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : ۰.۵ تا ۲ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 10.8
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 20.5
0 از 0
پمپ آب استیل ابارا CDM 120-07 مقایسه

4,186,500 تومان

پمپ آب استیل ابارا CDM 120-12

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : ۲ تا ۴ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 9.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 29.3
0 از 0
پمپ آب استیل ابارا CDM 120-12 مقایسه

4,436,000 تومان

پمپ آب استیل ابارا CDM 120-20

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : ۲ تا ۴ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 9.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 37.5
0 از 0
پمپ آب استیل ابارا CDM 120-20 مقایسه

5,661,000 تومان