منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 71-4B 0.25kw

 • توان KW : 0.25
 • دور نامی rPm : 1500
 • رده حفاظتی IP : 54
0 از 0

365,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 71-4B 0.37kw

 • توان KW : 0.37
 • دور نامی rPm : 1500
 • رده حفاظتی IP : 54
0 از 0

386,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 80-4A 0.55kw

 • توان KW : 0.55
 • دور نامی rPm : 1500
 • رده حفاظتی IP : 54
0 از 0

460,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 80-4B 0.75kw

 • توان KW : 0.75
 • دور نامی rPm : 1500
 • رده حفاظتی IP : 54
0 از 0

510,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 90L4A 1.1kw

 • توان KW : 1.1
 • دور نامی rPm : 1500
 • رده حفاظتی IP : 54
0 از 0

610,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 90L4B 1.5kw

 • توان KW : 1.5
 • دور نامی rPm : 1500
 • رده حفاظتی IP : 54
0 از 0

680,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 100 4A 2.2kw

 • توان KW : 2.2
 • دور نامی rPm : 1500
 • رده حفاظتی IP : 54
0 از 0

800,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 71-2A 0.37kw

 • توان KW : 0.37
 • دور نامی rPm : 3000
 • رده حفاظتی IP : 54
0 از 0

355,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 71-2B 0.55kw

 • توان KW : 0.55
 • دور نامی rPm : 3000
 • رده حفاظتی IP : 54
0 از 0

370,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 80-2A 0.75kw

 • توان KW : 0.75
 • دور نامی rPm : 3000
 • رده حفاظتی IP : 54
0 از 0

431,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 80-2B 1.1kw

 • توان KW : 1.1
 • دور نامی rPm : 3000
 • رده حفاظتی IP : 54
0 از 0

480,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 90L2A 1.5kw

 • توان KW : 1.5
 • دور نامی rPm : 3000
 • رده حفاظتی IP : 54
0 از 0

585,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 90L2B 2.2kw

 • توان KW : 2.2
 • دور نامی rPm : 3000
 • رده حفاظتی IP : 54
0 از 0

660,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 71-4A 0.25kw

 • توان KW : 0.25
 • دور نامی rPm : 1500
 • رده حفاظتی IP : 54
0 از 0

492,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 71-4B 0.37kw

 • توان KW : 0.37
 • دور نامی rPm : 1500
 • رده حفاظتی IP : 54
0 از 0

522,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 80-4A 0.55kw

 • توان KW : 0.55
 • دور نامی rPm : 1500
 • رده حفاظتی IP : 54
0 از 0

560,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 80-4B 0.75kw

 • توان KW : 0.75
 • دور نامی rPm : 1500
 • رده حفاظتی IP : 54
0 از 0

625,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 90L4A 1.1kw

 • توان KW : 1.1
 • دور نامی rPm : 1500
 • رده حفاظتی IP : 54
0 از 0

730,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 100L4A 1.5kw

 • توان KW : 1.5
 • دور نامی rPm : 1500
 • رده حفاظتی IP : 54
0 از 0

825,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 100L4B 2.2kw

 • توان KW : 2.2
 • دور نامی rPm : 1500
 • رده حفاظتی IP : 54
0 از 0

تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور موتوژن CRS 71-2A 0.37kw

 • توان KW : 0.37
 • دور نامی rPm : 3000
 • رده حفاظتی IP : 54
0 از 0

493,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور موتوژن CRS 71-2B 0.55kw

 • توان KW : 0.55
 • دور نامی rPm : 3000
 • رده حفاظتی IP : 54
0 از 0

508,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور موتوژن CRS 80-2A 0.75kw

 • توان KW : 0.75
 • دور نامی rPm : 3000
 • رده حفاظتی IP : 54
0 از 0

590,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور موتوژن CRS 80-2B 1.1kw

 • توان KW : 1.1
 • دور نامی rPm : 3000
 • رده حفاظتی IP : 54
0 از 0

610,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور موتوژن CRS 90L2B 2.2kw

 • توان KW : 2.2
 • دور نامی rPm : 3000
 • رده حفاظتی IP : 54
0 از 0

755,000 تومان

الکتروموتور کولر آبی 0.5 اسب موتوژن Motogen SP 56-4.6

 • قدرت موتور کولر : 124-373w
 • دور موتور : دو دور
 • سایز بدنه : 56
 • خازن : ندارد
0 از 0

تومان

250,000 تومان

پمپ آب صابون موتوژن تبریز مدل P56-25

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) :
 • حداکثر ارتفاع(متر) :
0 از 0

231,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 56-2B 0.12kw

 • توان KW : 0.12
 • دور موتور : 3000
 • رده حفاظتی IP : 54
1 از 1

300,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 63-2A 0.18kw

 • توان KW : 0.18
 • دور موتور : 3000
 • رده حفاظتی IP : 54
0 از 0

385,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 63-2B 0.25kw

 • توان KW : 0.25
 • دور موتور : 3000
 • رده حفاظتی IP : 54
0 از 0

390,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 71-2A 0.37kw

 • توان KW : 0.37
 • دور موتور : 3000
 • رده حفاظتی IP : 54
0 از 0

440,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 71-2B 0.55kw

 • توان KW : 0.55
 • دور موتور : 3000
 • رده حفاظتی IP : 54
0 از 0

510,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 80-2A 0.75kw

 • توان KW : 0.75
 • دور موتور : 3000
 • رده حفاظتی IP : 54
0 از 0

585,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 80-2B 1.1kw

 • توان KW : 1.1
 • دور موتور : 3000
 • رده حفاظتی IP : 54
0 از 0

650,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 90L2A 1.5kw

 • توان KW : 1.5
 • دور موتور : 3000
 • رده حفاظتی IP : 54
0 از 0

790,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 90L2B 2.2kw

 • توان KW : 2.2
 • دور موتور : 3000
 • رده حفاظتی IP : 54
0 از 0

920,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 100L2 3kw

 • توان KW : 3
 • دور موتور : 3000
 • رده حفاظتی IP : 54
0 از 0

1,080,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 112M2 4kw

 • توان KW : 4
 • دور موتور : 3000
 • رده حفاظتی IP : 54
0 از 0

1,455,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 132M2A 5.5kw

 • توان KW : 5.5
 • دور موتور : 3000
 • رده حفاظتی IP : 54
0 از 0

1,740,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 132M2B 7.5kw

 • توان KW : 7.5
 • دور موتور : 3000
 • رده حفاظتی IP : 54
0 از 0

1,975,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 160L2A 11kw

 • توان KW : 11
 • دور موتور : 3000
 • رده حفاظتی IP : 54
0 از 0

3,010,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 160L2B 15kw

 • توان KW : 15
 • دور موتور : 3000
 • رده حفاظتی IP : 54
0 از 0

3,450,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 160L2C 18.5kw

 • توان KW : 18.5
 • دور موتور : 3000
 • رده حفاظتی IP : 54
0 از 0

3,860,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور Motogen 0.37kw

 • توان KW : 0.37
 • دور موتور : 1000
 • رده حفاظتی IP : 54
0 از 0

595,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور Motogen 0.55kw

 • توان KW : 0.55
 • دور موتور : 1000
 • رده حفاظتی IP : 54
0 از 0

650,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور Motogen 0.75kw

 • توان KW : 0.75
 • دور موتور : 1000
 • رده حفاظتی IP : 54
0 از 0

790,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور Motogen 1.1kw

 • توان KW : 1.1
 • دور موتور : 1000
 • رده حفاظتی IP : 54
0 از 0

860,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور Motogen 1.5kw

 • توان KW : 1.5
 • دور موتور : 1000
 • رده حفاظتی IP : 54
0 از 0

1,045,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور Motogen 2.2kw

 • توان KW : 2.2
 • دور موتور : 1000
 • رده حفاظتی IP : 54
0 از 0

1,415,000 تومان