منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:

الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 250kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 250
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME :
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 1000 دور Motogen 75kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 75
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME :
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 1000 دور Motogen 90kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 90
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME :
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 1000 دور Motogen 110kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 110
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME :
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 160kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 160
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME :
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 185kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 185
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME :
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

تومان

پمپ آب صابون موتوژن تبریز مدل P56-25

 • برق : سه فاز , 380V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) :
 • حداکثر ارتفاع(متر) :
 • قدرت موتور : 90w
0 از 0

231,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 56-4A 0.6kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.6
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 56
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

341,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 56-4B 0.9kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.9
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 56
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

352,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 63-4A 0.12kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.12
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 63
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

401,500 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 63-2A 0.18kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.18
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 63
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

423,500 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 63-2B 0.25kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 63
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

429,000 تومان

الکتروموتور کولر آبی 0.5 اسب موتوژن Motogen SP 56-4.6

 • قدرت موتور کولر : 124-373w
 • دور موتور : دو دور
 • سایز بدنه : 56
 • خازن : ندارد
0 از 0

440,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 63-4B 0.18kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.8
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 63
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

451,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 71-4A 0.25kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 71
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

478,500 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 71-2A 0.37kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 71
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

484,000 تومان

الکتروموتور کولر آبی 0.75 اسب موتوژن Motogen CP 56-4.6

 • قدرت موتور کولر : 186.5-559.5w
 • دور موتور : دو دور
 • سایز بدنه : 56
 • خازن : دارد
0 از 0

510,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 71-4B 0.37kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 71
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

533,500 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 71-2B 0.55kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.55
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 71
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

561,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 71-2A 0.37kw

 • توان (کیلووات) : 0.37
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

583,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 71-4B 0.25kw

 • توان (کیلووات) : 0.25
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

599,500 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 71-2B 0.55kw

 • توان (کیلووات) : 0.55
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

610,500 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 71-4B 0.37kw

 • توان (کیلووات) : 0.37
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

632,500 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 80-2A 0.75kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.75
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 80
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

643,500 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 80-4A 0.55kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.55
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 80
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

643,500 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور Motogen 0.37kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 80
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

654,500 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 80-4B 0.75kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.75
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 80
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

682,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 80-2A 0.75kw

 • توان (کیلووات) : 0.75
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

709,500 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 80-2B 1.1kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 1.1
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 80
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

715,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور Motogen 0.55kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.55
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 80
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

715,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 80-4A 0.55kw

 • توان (کیلووات) : 0.55
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

753,500 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 80-2B 1.1kw

 • توان (کیلووات) : 1.1
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

786,500 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور موتوژن CRS 71-2A 0.37kw

 • توان (کیلووات) : 0.37
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

808,500 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 71-4A 0.25kw

 • توان (کیلووات) : 0.25
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

808,500 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 90L4A 1.1kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 1.1
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 90L
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

808,500 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 80-4B 0.75kw

 • توان (کیلووات) : 0.75
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

830,500 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور موتوژن CRS 71-2B 0.55kw

 • توان (کیلووات) : 0.55
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

830,500 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 71-4B 0.37kw

 • توان (کیلووات) : 0.37
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

858,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 90L2A 1.5kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 1.5
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 90L
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

869,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور Motogen 0.75kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.75
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 90L
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

869,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 90L4B 1.5kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 1.5
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 90L
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

929,500 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 80-4A 0.55kw

 • توان (کیلووات) : 0.55
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

935,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور Motogen 1.1kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 1.1
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 90L
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

946,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 90L2A 1.5kw

 • توان (کیلووات) : 1.5
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

951,500 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور موتوژن CRS 80-2A 0.75kw

 • توان (کیلووات) : 0.75
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

962,500 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور موتوژن CRS 80-2B 1.1kw

 • توان (کیلووات) : 1.1
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

995,500 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 90L4A 1.1kw

 • توان (کیلووات) : 1.1
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

1,001,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 90L2B 2.2kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 2.2
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 90L
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

1,012,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 80-4B 0.75kw

 • توان (کیلووات) : 0.75
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

1,023,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 750 دور Motogen 0.75kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.75
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 100L
 • rpm-دور موتور : 700
0 از 0

1,039,500 تومان