منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:

پمپ آب کولر موتوژن SH 300

 • آبدهی : 11 لیتر در دقیقه
 • نوع پمپ : کفکش
 • (IP)درجه محافظت : 22
0 از 0

87,000 تومان

الکتروموتور کولر آبی 1/8 اسب آلومینیوم موتوژن Motogen PSC 80/4-6p

 • قدرت موتور کولر : 0.09kw
 • دور موتور : دو دور
 • سایز بدنه : 80
 • خازن : دارد
0 از 0

172,000 تومان

الکتروموتور کولر آبی 1/8 اسب مسی موتوژن Motogen PSC 80/4-6p

 • قدرت موتور کولر : 0.09kw
 • دور موتور : دو دور
 • سایز بدنه : 80
 • خازن : دارد
0 از 0

212,000 تومان

پمپ آب صابون موتوژن تبریز مدل P56-25

 • برق : سه فاز , 380V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) :
 • حداکثر ارتفاع(متر) :
 • قدرت موتور : 90w
0 از 0

231,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 56-4A 0.6kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.6
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

420,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 56-4B 0.9kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.9
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

430,000 تومان

الکتروموتور کولر آبی 1/3 اسب موتوژن Motogen SP 56-4.6

 • قدرت موتور کولر : 1/3hp
 • دور موتور : دو دور
 • سایز بدنه : 56
 • خازن : ندارد
0 از 0

475,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 63-4A 0.12kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.12
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

490,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 63-2A 0.18kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.18
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

515,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 63-2B 0.25kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

520,000 تومان

الکتروموتور کولر آبی 0.5 اسب موتوژن Motogen SP 56-4.6

 • قدرت موتور کولر : 124-373w
 • دور موتور : دو دور
 • سایز بدنه : 56
 • خازن : ندارد
0 از 0

528,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 63-4B 0.18kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.8
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

550,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 71-4A 0.25kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

580,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 80-4B 0.75kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.75
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

580,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 71-2A 0.37kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

600,000 تومان

الکتروموتور کولر آبی 0.75 اسب موتوژن Motogen CP 56-4.6

 • قدرت موتور کولر : 186.5-559.5w
 • دور موتور : دو دور
 • سایز بدنه : 56
 • خازن : دارد
1 از 5

615,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 71-4B 0.37kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

650,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 71-2B 0.55kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.55
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

690,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 71-2A 0.37kw

 • توان (کیلووات) : 0.37
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه و فلنج بزرگ
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

710,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 71-4B 0.25kw

 • توان (کیلووات) : 0.25
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه و فلنج بزرگ
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

730,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 71-2B 0.55kw

 • توان (کیلووات) : 0.55
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه و فلنج بزرگ
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

740,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 71-4B 0.37kw

 • توان (کیلووات) : 0.37
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه و فلنج بزرگ
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

770,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 80-4A 0.55kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.55
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

780,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 80-2A 0.75kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.75
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

790,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور Motogen 0.37kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

800,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 80-2A 0.75kw

 • توان (کیلووات) : 0.75
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه و فلنج بزرگ
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

860,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 80-2B 1.1kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 1.1
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

870,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور Motogen 0.55kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.55
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

900,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 80-4A 0.55kw

 • توان (کیلووات) : 0.55
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه و فلنج بزرگ
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

920,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور موتوژن CRS 71-2B 0.55kw

 • توان (کیلووات) : 0.55
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه و فلنج بزرگ
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

950,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 80-2B 1.1kw

 • توان (کیلووات) : 1.1
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه و فلنج بزرگ
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

970,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 71-4A 0.25kw

 • توان (کیلووات) : 0.25
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه و فلنج بزرگ
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

980,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور موتوژن CRS 71-2A 0.37kw

 • توان (کیلووات) : 0.37
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه و فلنج بزرگ
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

980,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 90L4A 1.1kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 1.1
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

1,000,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 71-4B 0.37kw

 • توان (کیلووات) : 0.37
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه و فلنج بزرگ
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

1,050,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 80-4A 0.55kw

 • توان (کیلووات) : 0.55
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه و فلنج بزرگ
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

1,100,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 80-4B 0.75kw

 • توان (کیلووات) : 0.75
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه و فلنج بزرگ
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

1,100,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 90L2A 1.5kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 1.5
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

1,100,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور Motogen 0.75kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.75
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

1,100,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 90L2A 1.5kw

 • توان (کیلووات) : 1.5
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه و فلنج بزرگ
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

1,170,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور موتوژن CRS 80-2A 0.75kw

 • توان (کیلووات) : 0.75
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه و فلنج بزرگ
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

1,200,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور Motogen 1.1kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 1.1
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

1,200,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 90L4B 1.5kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 1.5
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

1,200,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 90L4A 1.1kw

 • توان (کیلووات) : 1.1
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه و فلنج بزرگ
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

1,210,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 90L2B 2.2kw

 • توان (کیلووات) : 2.2
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه و فلنج بزرگ
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

1,230,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور موتوژن CRS 80-2B 1.1kw

 • توان (کیلووات) : 1.1
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه و فلنج بزرگ
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

1,250,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 750 دور Motogen 0.75kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.75
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 700
0 از 0

1,250,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 80-4B 0.75kw

 • توان (کیلووات) : 0.75
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه و فلنج بزرگ
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

1,280,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 90L2B 2.2kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 2.2
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • شکل نصب : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

1,300,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 90L4B 1.5kw

 • توان (کیلووات) : 1.5
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه و فلنج بزرگ
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

1,360,000 تومان