منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100/01

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 5.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 33
0 از 0

1,028,000 تومان

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 160/01

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 40.5
0 از 0

تومان

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 210/01

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 7.2
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 45
0 از 0

تومان

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CMT 160/01

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 40.5
0 از 0

تومان

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CMT 210/01

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 7.2
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 45
0 از 0

تومان

پمپ آب نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 2.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 35
0 از 0

505,000 تومان

پمپ آب 1 اسب محیطی پنتاکس PM 80

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 3
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 61
0 از 0

680,000 تومان

پمپ آب جتی پروانه نوریل پنتاکس CAM 100/00

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 3.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 47
0 از 0

تومان

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 100/00

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 4.8
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 40
0 از 0

1,363,000 تومان

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 100/01

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 4.8
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 40
0 از 0

1,508,000 تومان

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 160/00

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 53
0 از 0

1,880,000 تومان

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 160/01

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 53
0 از 0

2,086,000 تومان

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 210/00

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 7.5
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 58
1 از 2

2,093,000 تومان

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 210/01

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 7.5
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 58
0 از 0

2,305,000 تومان

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 310/00

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 9
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 64
0 از 0

3,080,000 تومان

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 310/01

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 9
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 64
0 از 0

3,273,500 تومان

پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 50/00

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 5.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 21.5
0 از 0

734,000 تومان

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 50/01

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 5.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 21.5
1 از 5

809,000 تومان

ست کنترل پنتاکس HYDROMATIC

 • حداکثر فشار : 10bar
0 از 0

450,000 تومان

پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 100/00

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 5.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 33
0 از 0

945,500 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CH 160

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : ۲ تا ۴ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 30
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 25
0 از 0

1,993,000 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CH 210

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : ۲ تا ۴ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 30
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 28.8
0 از 0

2,112,000 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 210

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۲ تا ۴ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 30
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 28.8
0 از 0

2,000,000 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CH 310

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : ۲ تا ۴ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 30
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 33
0 از 0

3,488,500 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 310

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۲ تا ۴ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 30
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 33
0 از 0

2,055,500 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 400

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۴ تا ۷۰۵ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 42
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 31.8
0 از 0

3,881,000 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 550

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۴ تا ۷۰۵ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 42
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 37
0 از 0

4,271,000 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS100/2

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : ۰.۵ تا ۲ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 21
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 12
0 از 0

1,243,000 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CSB100/2

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : ۰.۵ تا ۲ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 18
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 17
0 از 0

1,644,000 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS150/2

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : ۲ تا ۴ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 48
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 12
0 از 0

1,694,500 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CSB150/2

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : ۲ تا ۴ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 24
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 21
0 از 0

1,681,000 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 200/2

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : ۲ تا ۴ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 54
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 14
0 از 0

1,721,000 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 200/3

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : ۲ تا ۴ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 48
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 14
0 از 0

2,816,500 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 300/3

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : ۲ تا ۴ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 60
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 17
0 از 0

3,023,000 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 450/4

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۴ تا ۷۰۵ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 96
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 14
0 از 0

3,567,500 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 150/2

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۲ تا ۴ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 48
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 12
0 از 0

1,634,500 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 300/3

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۲ تا ۴ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 60
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 17
0 از 0

2,862,000 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 400/3

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۴ تا ۷۰۵ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 60
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 21
0 از 0

2,983,000 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 450/4

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۲ تا ۴ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 96
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 14
0 از 0

3,307,000 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 550/4

 • برق :
 • توان :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) :
 • حداکثر ارتفاع(متر) :
0 از 0

3,453,500 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 200/2

 • برق :
 • توان :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) :
 • حداکثر ارتفاع(متر) :
0 از 0

1,668,000 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 200/3

 • برق :
 • توان :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) :
 • حداکثر ارتفاع(متر) :
0 از 0

2,790,000 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CR 100/00

 • برق :
 • توان :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) :
 • حداکثر ارتفاع(متر) :
0 از 0

1,175,000 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس MB 150

 • برق :
 • توان :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) :
 • حداکثر ارتفاع(متر) :
0 از 0

1,897,000 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس MB 200

 • برق :
 • توان :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) :
 • حداکثر ارتفاع(متر) :
0 از 0

1,916,500 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس MBT 300

 • برق :
 • توان :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) :
 • حداکثر ارتفاع(متر) :
0 از 0

1,867,000 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-160A

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۴ تا ۷۰۵ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 27
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 36.4
0 از 0

3,669,500 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-200A

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۱۰ تا ۱۵ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 33
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 58.6
0 از 0

6,451,000 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-200B

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۷.۵ تا ۱۰ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 30
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 50.1
0 از 0

6,131,000 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-200C

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : ۴ تا ۷۰۵ اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 27
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 40.1
0 از 0

4,649,000 تومان