منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:

ست کنترل پنتاکس HYDROMATIC

 • حداکثر فشار : 10bar
 • برق :
 • جریان (آمپر) :
 • توان (وات) :
0 از 0

350,000 تومان

پمپ آب نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 2.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 35
 • توان پمپ : 0.5 اسب
0 از 0

606,000 تومان

پمپ آب 1 اسب محیطی پنتاکس PM 80

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 3
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 61
 • توان پمپ : 1 اسب
3 از 2

748,000 تومان

پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 50/00

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 5.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 21.5
 • توان پمپ : 0.5 اسب
0 از 0

807,400 تومان

پمپ کفکش پلاستیکی پنتاکس DP 40

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.2 کیلووات
 • میزان آبدهی : 4.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 6.1 متر
0 از 0

865,700 تومان

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 50/01

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 5.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 21.5
 • توان پمپ : 1 اسب
1 از 5

889,900 تومان

پمپ کفکش پلاستیکی پنتاکس DP 60

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.4 کیلووات
 • میزان آبدهی : 7.2 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 8.5 متر
0 از 0

905,300 تومان

پمپ کفکش پلاستیکی پنتاکس DP 40G

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.2 کیلووات
 • میزان آبدهی : 4.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 6.1 متر
0 از 0

939,700 تومان

پمپ کفکش پلاستیکی پنتاکس DP 60G

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.4 کیلووات
 • میزان آبدهی : 7.2 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 8.5 متر
0 از 0

946,000 تومان

پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 100/00

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 5.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 33
 • توان پمپ : 1 اسب
0 از 0

1,150,000 تومان

پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 80

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.8 کیلووات
 • میزان آبدهی : 12 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 10.3 متر
0 از 0

1,215,500 تومان

پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 80G

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.8 کیلووات
 • میزان آبدهی : 12 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 10.3 متر
0 از 0

1,260,600 تومان

پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 100

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1 کیلووات
 • میزان آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 13.3 متر
0 از 0

1,276,000 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CR 100/00

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 16.8
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 20
 • قدرت موتور : 0.74kw
0 از 0

1,292,500 تومان

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100/01

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 5.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 33
 • توان پمپ : 1 اسب
0 از 0

1,310,000 تومان

پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 100G

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1 کیلووات
 • میزان آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 13.3 متر
0 از 0

1,315,600 تومان

پمپ آب محیطی پنتاکس MD 100

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 2.7
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 53
 • قدرت موتور : 0.74kw
0 از 0

1,339,800 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS100/2

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 21
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 12
 • قدرت موتور : 0.74kw
0 از 0

1,367,300 تومان

پمپ آب جتی استیل پنتاکس INOX 100

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 3
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 50
 • قدرت موتور : 0.74kw
0 از 0

1,384,900 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ خودمکش پنتاکس AP 100/00

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 1.5
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 37
 • قدرت موتور : 0.74kw
0 از 0

1,393,700 تومان

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 100/00

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 4.8
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 40
 • توان پمپ : 1 اسب
0 از 0

1,499,300 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-200B

 • برق : تک فاز , 220V ,سه فاز , 380V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 144
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 51.6
 • قدرت موتور : 18.5kw
0 از 0

1,560,900 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-200A

 • برق : تک فاز , 220V ,سه فاز , 380V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 144
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 60.2
 • قدرت موتور : 22.5kw
0 از 0

1,650,000 تومان

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 100/01

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 4.8
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 40
 • توان پمپ :
0 از 0

1,658,800 تومان

پمپ آب جتی پروانه نوریل پنتاکس CAM 100/00

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 3.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 47
 • توان پمپ : 1 اسب
0 از 0

1,700,000 تومان

1,270,000 تومان

پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U3S-70/3

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.51 کیلووات
 • میزان آبدهی : 4.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 32.7 متر
0 از 0

1,777,600 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 150/2

 • برق : سه فاز , 380V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 48
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 12
 • قدرت موتور : 1.1kw
0 از 0

1,797,950 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CSB100/2

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 18
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 17
 • قدرت موتور : 0.74kw
0 از 0

1,808,400 تومان

پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 100/09

 • برق : تک فاز
 • میزان آبدهی : 6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 59 متر
 • توان پمپ : 0.75 کیلووات
0 از 0

1,815,000 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 200/2

 • برق : سه فاز , 380V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 54
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 13.8
 • قدرت موتور : 1.5kw
0 از 0

1,834,800 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CSB150/2

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 24
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 21
 • قدرت موتور : 1.1kw
0 از 0

1,849,100 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS150/2

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 48
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 12
 • قدرت موتور : 1.1kw
0 از 0

1,863,950 تومان

پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 200/06 1.5HP

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 12 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 39 متر
 • توان پمپ : 1.1 کیلووات
0 از 0

1,969,000 تومان

پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 200/06 A 1.5HP

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 12 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 39 متر
 • توان پمپ : 1.1 کیلووات
0 از 0

1,969,000 تومان

پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 200/06 A 1.5HP

 • برق : تک فاز
 • میزان آبدهی : 12 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 39 متر
 • توان پمپ : 1.1 کیلووات
0 از 0

1,992,100 تومان

پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 200/06 1.5HP

 • برق : تک فاز
 • میزان آبدهی : 12 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 39 متر
 • توان پمپ : 1.1 کیلووات
0 از 0

1,992,100 تومان

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CMT 164/01

 • برق : سه فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 40.5
 • توان پمپ : 1.5 اسب
0 از 0

2,008,500 تومان

پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U3S-90/4

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.66 کیلووات
 • میزان آبدهی : 4.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 44.3 متر
0 از 0

2,024,000 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U3-90/4

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.66 کیلووات
 • میزان آبدهی : 4.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 40.8 متر
0 از 0

2,024,000 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس MBT 300

 • برق : سه فاز , 380V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 12
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 49
 • قدرت موتور : 2.2kw
0 از 0

2,053,700 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس MB 150

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 9.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 39.5
 • قدرت موتور : 1.1kw
0 از 0

2,086,700 تومان

پمپ آب خانگی پنتاکس مدل CM 164/01

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 40.5
 • توان پمپ : 1.5 اسب
0 از 0

2,091,000 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس MB 200

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 9.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 43
 • قدرت موتور : 1.5kw
0 از 0

2,108,150 تومان

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CMT 214/01

 • برق : سه فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 7.2
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 45
 • توان پمپ : 2 اسب
0 از 0

2,121,600 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CH 160

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 30
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 25
 • قدرت موتور :
0 از 0

2,134,000 تومان

پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U7S-120/3T

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 0.9 کیلووات
 • میزان آبدهی : 10.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 35.6 متر
0 از 0

2,157,100 تومان

پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 100/14 1.5HP

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 93 متر
 • توان پمپ : 1.1 کیلووات
0 از 0

2,160,400 تومان

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 160/00

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 53
 • توان پمپ : 1.5 اسب
0 از 0

2,168,000 تومان

پمپ لجنکش چدنی پنتاکس DG 80-2G

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 15 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 8.3 متر
0 از 0

2,173,600 تومان

پمپ لجن کش چدنی پنتاکس DG 100-1 1-2

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 18 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 10.4 متر
0 از 0

2,173,600 تومان