منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:

پمپ آب جتی تک فاز استریم SJET 100L

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 3 اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 3.1
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 50
1 از 5

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-5

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 27 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 75 متر
 • توان پمپ : 4 کیلووات
0 از 0

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-7

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 27 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 105 متر
 • توان پمپ : 5.5 کیلووات
0 از 0

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-9

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 27 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 135 متر
 • توان پمپ : 7.5 کیلووات
0 از 0

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-10

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 27 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 150 متر
 • توان پمپ : 7.5 کیلووات
0 از 0

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-12

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 27 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 180 متر
 • توان پمپ : 9 کیلووات
0 از 0

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-13

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 27 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 187 متر
 • توان پمپ : 11 کیلووات
0 از 0

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-14

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 27 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 210 متر
 • توان پمپ : 11 کیلووات
0 از 0

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-18

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 27 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 270 متر
 • توان پمپ : 15 کیلووات
0 از 0

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-19

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 27 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 280 متر
 • توان پمپ : 15 کیلووات
0 از 0

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-6

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 40 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 89 متر
 • توان پمپ : 7.5 کیلووات
0 از 0

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-8

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 40 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 118 متر
 • توان پمپ : 9 کیلووات
0 از 0

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-11

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 40 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 163 متر
 • توان پمپ : 11 کیلووات
0 از 0

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-13

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 40 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 192 متر
 • توان پمپ : 15 کیلووات
0 از 0

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-15

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 40 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 221 متر
 • توان پمپ : 18.75 کیلووات
0 از 0

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-16

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 40 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 237 متر
 • توان پمپ : 18.75 کیلووات
0 از 0

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-18

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 40 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 257 متر
 • توان پمپ : 18.75 کیلووات
0 از 0

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-21

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 40 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 300 متر
 • توان پمپ : 22.5 کیلووات
0 از 0

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-5

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 72 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 61 متر
 • توان پمپ : 11 کیلووات
0 از 0

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-7

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 72 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 85 متر
 • توان پمپ : 15 کیلووات
0 از 0

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-9

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 72 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 110 متر
 • توان پمپ : 22.5 کیلووات
0 از 0

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-10

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 72 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 122 متر
 • توان پمپ : 26 کیلووات
0 از 0

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-13

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 72 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 159 متر
 • توان پمپ : 30 کیلووات
0 از 0

تومان

پمپ کارواش خانگی Stream APW-HI-70

 • حداکثر فشار(bar( : 105
 • توان مصرفی : 1.4kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 0.36
0 از 0

تومان

پمپ کارواش خانگی Stream APW-VTB-70A

 • حداکثر فشار(bar( : 105
 • توان مصرفی : 1.2kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 0.36
0 از 0

تومان

پمپ کارواش خانگی Stream APW-VTB-90A

 • حداکثر فشار(bar( : 135
 • توان مصرفی : 1.4kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 0.35
0 از 0

تومان

پمپ کارواش خانگی Stream APW-VTB-110A

 • حداکثر فشار(bar( : 165
 • توان مصرفی : 1.8kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 0.33
0 از 0

تومان

پمپ کارواش خانگی Stream APW-VQB-110P

 • حداکثر فشار(bar( : 165
 • توان مصرفی : 2.1kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 0.36
0 از 0

تومان

ساید چنل تک فاز استریم HG-370B

 • برق : تک فاز
 • سایز دهانه ورودی : 40
 • سایز دهانه خروجی : 40
 • دور موتور rpm :
0 از 0

تومان

ساید چنل تک فاز استریم HG-550B

 • برق : تک فاز
 • سایز دهانه ورودی : 47
 • سایز دهانه خروجی : 47
 • دور موتور rpm :
0 از 0

تومان

ساید چنل تک فاز استریم HG-750B

 • برق : تک فاز
 • سایز دهانه ورودی : 47
 • سایز دهانه خروجی : 47
 • دور موتور rpm :
0 از 0

تومان

سایدچنل سه فاز استریم HG370SB

 • برق : سه فاز
 • سایز دهانه ورودی : 40
 • سایز دهانه خروجی : 40
 • دور موتور rpm :
0 از 0

تومان

سایدچنل سه فاز استریم HG550SB

 • برق : سه فاز
 • سایز دهانه ورودی : 47
 • سایز دهانه خروجی : 47
 • دور موتور rpm :
0 از 0

تومان

سایدچنل سه فاز استریم HG750SB

 • برق : سه فاز
 • سایز دهانه ورودی : 47
 • سایز دهانه خروجی : 47
 • دور موتور rpm :
0 از 0

تومان

پمپ کارواش خانگی Stream YLQ-5.32C-140

 • حداکثر فشار(bar( : 140
 • توان مصرفی : 1.8kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 0.42
1 از 3

تومان

ست کنترل استریم مدل PC-13A

 • حداکثر فشار : 10bar
 • برق : تکفاز
 • جریان (آمپر) : 10
 • توان (وات) :
0 از 0

تومان

سایدچنل سه فاز استریم HG 2200SB

 • برق : سه فاز
 • سایز دهانه ورودی : 59
 • سایز دهانه خروجی : 59
 • دور موتور rpm :
0 از 0

تومان

سایدچنل سه فاز استریم HG 3000SB

 • برق : سه فاز
 • سایز دهانه ورودی : 59
 • سایز دهانه خروجی : 59
 • دور موتور rpm :
0 از 0

تومان

سایدچنل سه فاز استریم HG5500SB

 • برق : سه فاز
 • سایز دهانه ورودی : 80
 • سایز دهانه خروجی : 80
 • دور موتور rpm :
0 از 0

تومان

سایدچنل سه فاز استریم HG7500SB

 • برق : سه فاز
 • سایز دهانه ورودی : 80
 • سایز دهانه خروجی : 80
 • دور موتور rpm :
0 از 0

تومان

سایدچنل سه فاز استریم HG11000SB

 • برق : سه فاز
 • سایز دهانه ورودی : 103
 • سایز دهانه خروجی : 103
 • دور موتور rpm :
0 از 0

تومان

سایدچنل سه فاز استریم HG13000SB

 • برق : سه فاز
 • سایز دهانه ورودی : 103
 • سایز دهانه خروجی : 103
 • دور موتور rpm :
0 از 0

تومان

سایدچنل سه فاز استریم HG15000SB

 • برق : سه فاز
 • سایز دهانه ورودی : 103
 • سایز دهانه خروجی : 103
 • دور موتور rpm :
0 از 0

تومان

سایدچنل سه فاز استریم HG18000SB

 • برق : سه فاز
 • سایز دهانه ورودی : 103
 • سایز دهانه خروجی : 103
 • دور موتور rpm :
0 از 0

تومان

سایدچنل سه فاز استریم HG20000SB

 • برق : سه فاز
 • سایز دهانه ورودی : 103
 • سایز دهانه خروجی : 103
 • دور موتور rpm :
0 از 0

تومان

ست کنترل استریم مدل PC13B

 • حداکثر فشار : 10bar
 • برق : تکفاز
 • جریان (آمپر) : 10
 • توان (وات) :
0 از 0

300,000 تومان

پمپ کارواش خانگی Stream QL-2100F

 • حداکثر فشار(bar( : 105
 • توان مصرفی : 0.9kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 0.36
0 از 0

397,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 1.5-12-0.25

 • برق : تک فاز
 • توان : تا 1 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 12 متر
1 از 4

456,000 تومان

پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 1.5-17-0.37

 • برق : تک فاز
 • توان : تا 1 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 17.5 متر
1 از 1

533,000 تومان

پمپ کارواش خانگی Stream YLQ-26S-100C

 • حداکثر فشار(bar( : 100
 • توان مصرفی : 1.4kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 0.33
0 از 0

550,000 تومان