منو
RAD
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:

2VS 6/1 پمپ کفکش راد 12 متری مدل

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1HP
 • میزان آبدهی : 25.7
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 12
0 از 0

تومان

پمپ کفکش راد 35 متری مدل 2ASN 4/3

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1HP
 • میزان آبدهی : 7.2
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 35
0 از 0

1,790,000 تومان

2AS 6/2 پمپ کفکش راد 28 متری مدل

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1HP
 • میزان آبدهی : 15
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 28
0 از 0

1,880,000 تومان

2ASB 4/4 پمپ کفکش 45 متری مدل rad

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1HP
 • میزان آبدهی : 8.6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 45
0 از 0

1,998,000 تومان

2ASB 4/5 پمپ کفکش راد 55 متری مدل

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.5HP
 • میزان آبدهی : 6.8
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 55
0 از 0

2,029,000 تومان

2AS 6/3 پمپ کفکش راد 38 متری مدل

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.5
 • میزان آبدهی : 15
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 38
0 از 0

2,151,000 تومان

2VS 27 9/1 پمپ کفکش راد 13 متری مدل

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.5HP
 • میزان آبدهی : 45
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 13
0 از 0

2,195,000 تومان

2ASB 4/6 پمپ کفکش راد 65 متری مدل

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.5HP
 • میزان آبدهی : 7.2
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 65
0 از 0

2,217,000 تومان

2AS 6/4 پمپ کفکش راد 48 متری مدل

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.5
 • میزان آبدهی : 13.2
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 48
0 از 0

2,479,000 تومان

2VS 18 9/2 پمپ کفکش راد 22 متری مدل

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 2HP
 • میزان آبدهی : 33
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 22
0 از 0

2,536,000 تومان

2AS 6/5 پمپ کفکش58 متری مدلrad

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 3HP
 • میزان آبدهی : 12
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 58
0 از 0

2,583,000 تومان

2AS 6/6 پمپ کفکش راد 68 متری مدل

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 3HP
 • میزان آبدهی : 10.8
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 68
0 از 0

2,684,000 تومان

2ASB 4/8 پمپ کفکش راد 90 متری مدل

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 2.2HP
 • میزان آبدهی : 7.2
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 90
0 از 0

2,714,000 تومان

2VS 18 9/3 پمپ کفکش راد 33 متری مدل

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 3HP
 • میزان آبدهی : 39
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 33
0 از 0

2,868,000 تومان

2VS 18 9/5 پمپ کفکش راد 44 متری مدل

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 3HP
 • میزان آبدهی : 27
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 44
0 از 0

3,100,000 تومان