منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:

هواکش بین کانالی 10سانت بلابرگ TURBO 100

 • سایز دهانه : 100mm
 • برق : تکفاز
0 از 0

1,130,000 تومان

هواکش بین کانالی 15سانت بلابرگ TURBO 150

 • سایز دهانه : 150mm
 • برق : تکفاز
0 از 0

1,440,000 تومان

هواکش بین کانالی 20سانت بلابرگ TURBO 200

 • سایز دهانه : 200mm
 • برق : تکفاز
0 از 0

تومان

هواکش بین کانالی 25سانت بلابرگ TURBO 250

 • سایز دهانه : 250mm
 • برق : تکفاز
0 از 0

تومان

هواکش بین کانالی 31سانت بلابرگ TURBO 315

 • سایز دهانه : 315mm
 • برق : تکفاز
0 از 0

تومان

هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Chrome C 100

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 15.2*12
 • (RPM) دور موتور : 2400
0 از 0

500,000 تومان

هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Chrome 100

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 17.1*15.1
 • (RPM) دور موتور : 2400
0 از 0

730,000 تومان

هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Gold 100

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 15.1*17.1
 • (RPM) دور موتور : 2400
0 از 0

541,000 تومان

هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro 100

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 17.1*15.1
 • (RPM) دور موتور : 2400
0 از 0

470,000 تومان

هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro C 100

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 15.2*12
 • (RPM) دور موتور : 2400
0 از 0

430,000 تومان

هواکش داخل لوله ای 10 سانت Blauberg Tubo 100

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 11.5*9.8
 • (RPM) دور موتور : 2400
0 از 0

460,000 تومان

هواکش داخل لوله ای 15 سانت Blauberg Tubo 150

 • قطر پروانه : 15 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 13.5*14.8
 • (RPM) دور موتور : 2400
0 از 0

552,000 تومان