منو
leo
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:

پمپ محیطی لئو مدل APM37

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 2.4 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 40 متر
 • توان پمپ : 0.5 اسب
 • ساخت : چین
0 از 0

467,475 تومان

پمپ محیطی لیو مدل APSM37

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 1.8 مترمکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 40 متر
 • توان پمپ : 0.5 اسب
 • ساخت : چین
0 از 0

550,850 تومان

پمپ محیطی لئو مدل XQM50

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 1.5متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 23 متر
 • توان پمپ : 0.15 اسب
 • ساخت : چین
0 از 0

718,750 تومان

پمپ بشقابی لئو مدل ACM37

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 5.4 مترمکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 23 متر
 • توان پمپ : 0.5 اسب
 • ساخت : چین
0 از 0

738,300 تومان

پمپ محیطی لیو مدل APM75

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 3 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : -
 • توان پمپ : 1 اسب
 • ساخت : چین
0 از 0

793,500 تومان

پمپ بشقابی لئو مدل ACM75

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6 مترمکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 36 متر
 • توان پمپ : 1 اسب
 • ساخت : چین
0 از 0

854,450 تومان

پمپ محیطی لئو مدل APSM75

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 3 متر مکعب برساعت
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 55 متر
 • توان پمپ : 1 اسب
 • ساخت : چین
0 از 0

875,150 تومان

پمپ آب جتی لئو استیل مدل AJM 75S

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 3.3 مترمکعب برساعت
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 46 متر
 • توان پمپ : 1 اسب
 • ساخت : چین
0 از 0

1,028,100 تومان

پمپ جتی لئو ارتفاع بالا مدل AJM 75H

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 2.8 مترمکعب
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 51 متر
 • توان پمپ : 1 اسب
 • ساخت : چین
0 از 0

1,081,000 تومان

پمپ آب جتی لئو مدل AJM 75

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 3.9 مترمکعب برساعت
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 40 متر
 • توان پمپ : 1 اسب
 • ساخت : چین
0 از 0

1,081,000 تومان

پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM75

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 4.8 مترمکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 45 متر
 • توان پمپ : 1 اسب
 • ساخت : چین
0 از 0

1,244,300 تومان

پمپ آب جتی لیو ارتفاع بالا مدل AJM 110H

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 4.2 مترمکعب برساعت
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 60 متر
 • توان پمپ : 1.5 اسب
 • ساخت : چین
0 از 0

1,800,900 تومان

پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM110

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 8.7 مترمکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 47 متر
 • توان پمپ : 1.5 اسب
 • ساخت : چین
0 از 0

1,875,650 تومان

پمپ جتی لیو مدل AJM 150

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 4.8 مترمکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 60 متر
 • توان پمپ : 2 اسب
 • ساخت : چین
0 از 0

1,944,650 تومان

پمپ جتی لئو ارتفاع بالا مدل AJM 150H

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 4.2 مترمکعب
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 72 متر
 • توان پمپ : 2 اسب
 • ساخت : چین
0 از 0

1,944,650 تومان

پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM150H

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 7.2 مترمکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 63.5 متر
 • توان پمپ : 2 اسب
 • ساخت : چین
0 از 0

2,254,000 تومان