منو
KDK
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:

هواکش بی صدا KDK سری AUHT20

 • ابعاد قاب : 25*25 cm
 • نوع نصب : دیواری
 • میزان هوادهی : 500 تا 800 متر مکعب
 • شدت صدا : کم صدا
0 از 0

تومان

هواکش بی صدا KDK سری AUHT25

 • ابعاد قاب : 30*30 cm
 • نوع نصب : دیواری
 • میزان هوادهی : 500 تا 800 متر مکعب
 • شدت صدا : کم صدا
0 از 0

تومان

هواکش کادکا بی صدا KDK سری AUHT30

 • ابعاد قاب : 35*35 cm
 • نوع نصب : دیواری
 • میزان هوادهی : 500 تا 800 متر مکعب
 • شدت صدا : کم صدا
0 از 0

تومان

هواکش بی صدا وسط شیشه گردKDK سری WUD15

 • ابعاد قاب : 18.6*18.8 cm
 • نوع نصب : وسط شیشه ای
 • میزان هوادهی : 800 تا 2000 متر مکعب
 • شدت صدا : کم صدا
0 از 0

تومان

هواکش بی صدا وسط شیشه گردKDK سری WUD20

 • ابعاد قاب : 24.7*25.9 cm
 • نوع نصب : وسط شیشه ای
 • میزان هوادهی : 200 تا 500 متر مکعب
 • شدت صدا : کم صدا
0 از 0

تومان

هواکش بی صدا پنجره ای KDK مدل ALHT25

 • ابعاد قاب : 30*30 cm
 • نوع نصب : دیواری
 • میزان هوادهی : 500 تا 800 متر مکعب
 • شدت صدا : کم صدا
0 از 0

تومان

هواکش کادکا بی صدا پنجره ای KDK مدل ALHT20

 • ابعاد قاب : 250*250
 • نوع نصب : دیواری
 • میزان هوادهی : 200 تا 500 متر مکعب
 • شدت صدا : کم صدا
0 از 0

5 تومان

هواکش بی صدا KDK سری AUHT 15

 • ابعاد قاب :
 • نوع نصب :
 • میزان هوادهی :
 • شدت صدا :
0 از 0

1,500,000 تومان