منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX130L

 • حداکثر فشار(bar( : 130
 • توان مصرفی : 1.8kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 370
0 از 0

تومان

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX150L

 • حداکثر فشار(bar( : 150
 • توان مصرفی : 2.1kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 420
0 از 0

تومان

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX160RG

 • حداکثر فشار(bar( : 160
 • توان مصرفی : 2.5kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 500
0 از 0

تومان

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX120

 • حداکثر فشار(bar( :
 • توان مصرفی : kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت :
0 از 0

تومان

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX100

 • حداکثر فشار(bar( : 100
 • توان مصرفی : 1.3kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 360
0 از 0

915,000 تومان

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX120LP

 • حداکثر فشار(bar( : 120
 • توان مصرفی : 1.5kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 360
0 از 0

1,600,000 تومان

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX130BP

 • حداکثر فشار(bar( : 130
 • توان مصرفی : 1.7kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 370
0 از 0

2,150,000 تومان

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX110B

 • حداکثر فشار(bar( : 110
 • توان مصرفی : 1.4kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 360
0 از 0

12,800,000 تومان