منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:

پمپ آب خانگی ابارا CDA 1.00 ML

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 5.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 39.5
 • توان پمپ : 1 اسب
 • ساخت : ایران
0 از 0

1,363,500 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.00 M

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 5.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 39.5
 • توان پمپ : 1 اسب
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0

2,633,400 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CDA 2.00 ML

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 60.5
 • توان پمپ : 2 اسب
 • ساخت : ایران
0 از 0

2,247,500 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 M

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 60.5
 • توان پمپ : 2 اسب
 • ساخت : ایتالیا
1 از 5

4,475,500 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CDA 2.00 TL

 • برق : سه فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 60.5
 • توان پمپ : 2 اسب
 • ساخت : ایران
0 از 0

2,114,600 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CDA 3.00 TL IE2

 • برق : سه فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 8.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 60.5
 • توان پمپ : 3 اسب
 • ساخت : ایران
0 از 0

2,876,500 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 3.00 T IE2

 • برق : سه فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 8.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 60.5
 • توان پمپ : 3 اسب
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0

4,598,700 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 4.00 TL IE3

 • برق : سه فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 11.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 67
 • توان پمپ : 4 اسب
 • ساخت : ایران
1 از 5

4,761,100 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 4.00 T IE2

 • برق : سه فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 11.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 67
 • توان پمپ : 4 اسب
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0

7,625,600 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 5.50 TL IE3

 • برق : سه فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 12.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 76.5
 • توان پمپ : 5.5 اسب
 • ساخت : ایران
0 از 0

5,069,500 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 5.50 T IE2

 • برق : سه فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 12.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 76.5
 • توان پمپ : 5.5 اسب
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0

8,101,900 تومان

پمپ آب بشقابی ابارا CMA 1.00 ML

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 34.5
 • توان پمپ : 1 اسب
 • ساخت : ایران
0 از 0

1,010,000 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CMA 1.00 M

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 34.5
 • توان پمپ : 1 اسب
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0

1,609,900 تومان

پمپ آب نیم اسب خانگی ابارا PRA 0.50 ML

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 2.1
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 37
 • توان پمپ : 0.5 اسب
 • ساخت : ایران
1 از 3

562,400 تومان

پمپ آب جتی ابارا AGA 1.00 ML

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 3.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 47.5
 • توان پمپ : 1 اسب
 • ساخت : ایران
0 از 0

1,083,400 تومان

پمپ آب جتی ابارا AGA 1.00 M

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 3.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 47.5
 • توان پمپ : 1 اسب
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0

1,643,700 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.50 T IE3

 • برق : سه فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 50.8
 • توان پمپ : 1.5 اسب
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0

4,000,300 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.50 M

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 50.8
 • توان پمپ : 1.5 اسب
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0

4,246,600 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 T IE3

 • برق : سه فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 60.5
 • توان پمپ : 2 اسب
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0

4,215,000 تومان