منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:

پمپ آب نیم اسب خانگی ابارا PRA 0.50 ML

 • برق : تک فاز
 • توان : تا 1 اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 2.1
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 37
0 از 0

510,000 تومان

پمپ آب جتی ابارا AGA 1.00 ML

 • برق : تک فاز
 • توان : تا 1 اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 3.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 47.5
0 از 0

955,500 تومان

پمپ آب جتی ابارا AGA 1.00 M

 • برق : تک فاز
 • توان : تا 1 اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 3.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 47.5
0 از 0

1,344,000 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.50 T IE3

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 3 اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 50.8
0 از 0

3,247,000 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.50 M

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 3 اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 50.8
0 از 0

3,446,500 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 T IE3

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 3 اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 60.5
0 از 0

3,420,500 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CDA 1.00 ML

 • برق : تک فاز
 • توان : تا 1 اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 5.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 39.5
0 از 0

1,400,000 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.00 M

 • برق : تک فاز
 • توان : تا 1 اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 5.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 39.5
0 از 0

2,140,000 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CDA 2.00 ML

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 3 اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 60.5
0 از 0

2,163,600 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 M

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 3 اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 60.5
1 از 5

3,633,000 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CDA 2.00 TL

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 3 اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 60.5
0 از 0

2,035,200 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CDA 3.00 TL IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 3 اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 8.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 60.5
0 از 0

3,400,000 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 3.00 T IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 3 اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 8.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 60.5
0 از 0

3,732,000 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 4.00 TL IE3

 • برق : سه فاز
 • توان : 3 تا 5.5 اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 11.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 67
1 از 5

4,960,000 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 4.00 T IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 3 تا 5.5 اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 11.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 67
0 از 0

6,190,500 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 5.50 TL IE3

 • برق : سه فاز
 • توان : 3 تا 5.5 اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 12.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 76.5
0 از 0

5,318,000 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 5.50 T IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 3 تا 5.5 اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 12.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 76.5
0 از 0

6,575,000 تومان

پمپ آب بشقابی ابارا CMA 1.00 ML

 • برق : تک فاز
 • توان : تا 1 اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 34.5
0 از 0

900,000 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CMA 1.00 M

 • برق : تک فاز
 • توان : تا 1 اسب
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 34.5
0 از 0

1,306,000 تومان