منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 M

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 60.5
 • توان پمپ : 2 اسب
1 از 5

4,200,000 تومان

3,935,000 تومان

پمپ آب بشقابی ابارا CMA 1.00 ML

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 34.5
 • توان پمپ : 1 اسب
0 از 0

934,400 تومان

پمپ آب نیم اسب خانگی ابارا PRA 0.50 ML

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 2.1
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 37
 • توان پمپ : 0.5 اسب
0 از 0

530,000 تومان

پمپ آب جتی ابارا AGA 1.00 ML

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 3.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 47.5
 • توان پمپ : 1 اسب
0 از 0

1,003,000 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CDA 2.00 ML

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 60.5
 • توان پمپ : 2 اسب
0 از 0

2,261,300 تومان

پمپ آب جتی ابارا AGA 1.00 M

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 3.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 47.5
 • توان پمپ : 1 اسب
0 از 0

1,618,000 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.50 T IE3

 • برق : سه فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 50.8
 • توان پمپ : 1.5 اسب
0 از 0

3,571,300 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.50 M

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 50.8
 • توان پمپ : 1.5 اسب
0 از 0

3,790,600 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 T IE3

 • برق : سه فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 60.5
 • توان پمپ : 2 اسب
0 از 0

3,762,400 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CMA 1.00 M

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 34.5
 • توان پمپ : 1 اسب
0 از 0

1,585,000 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CDA 1.00 ML

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 5.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 39.5
 • توان پمپ : 1 اسب
0 از 0

1,335,600 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.00 M

 • برق : تک فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 5.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 39.5
 • توان پمپ : 1 اسب
0 از 0

2,350,400 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CDA 2.00 TL

 • برق : سه فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 60.5
 • توان پمپ : 2 اسب
0 از 0

2,128,200 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CDA 3.00 TL IE2

 • برق : سه فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 8.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 60.5
 • توان پمپ : 3 اسب
0 از 0

2,894,000 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 3.00 T IE2

 • برق : سه فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 8.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 60.5
 • توان پمپ : 3 اسب
0 از 0

4,105,000 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 4.00 TL IE3

 • برق : سه فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 11.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 67
 • توان پمپ : 4 اسب
1 از 5

4,791,600 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 4.00 T IE2

 • برق : سه فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 11.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 67
 • توان پمپ : 4 اسب
0 از 0

4,356,000 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 5.50 TL IE3

 • برق : سه فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 12.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 76.5
 • توان پمپ : 5.5 اسب
0 از 0

5,101,700 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 5.50 T IE2

 • برق : سه فاز
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 12.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 76.5
 • توان پمپ : 5.5 اسب
0 از 0

7,232,500 تومان