منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

2VS 6/1 پمپ کفکش راد 12 متری مدل

 • برق : تک فاز
 • توان : تا 1 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 25.7
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 12
0 از 0
2VS 6/1 پمپ کفکش راد 12 متری مدل مقایسه

تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 1.5-12-0.25

 • برق : تک فاز
 • توان : تا 1 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 12 متر
1 از 4
پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 1.5-12-0.25 مقایسه

456,000 تومان

پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 1.5-17-0.37

 • برق : تک فاز
 • توان : تا 1 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 17.5 متر
1 از 1
پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 1.5-17-0.37 مقایسه

533,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 1.5-17-0.37

 • برق : تک فاز
 • توان : تا 1 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 24 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 1.5-17-0.37 مقایسه

573,500 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 3-18-0.55

 • برق : تک فاز
 • توان : تا 1 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 7.9 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 19.5 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 3-18-0.55 مقایسه

667,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 10-12-0.55

 • برق : تک فاز
 • توان : تا 1 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 18.5 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 10-12-0.55 مقایسه

667,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 1.5-25-0.55

 • برق : تک فاز
 • توان : تا 1 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 4.5 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 25.5 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 1.5-25-0.55 مقایسه

667,000 تومان

پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 15-7-0.55

 • برق : تک فاز
 • توان : تا 1 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 22 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 8 متر
0 از 0
پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 15-7-0.55 مقایسه

667,000 تومان

پمپ کف کش تکفاز فلوتردار استریم SQD 1.5-25-0.55

 • برق : تک فاز
 • توان : تا 1 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 7.2 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 28 متر
0 از 0
پمپ کف کش تکفاز فلوتردار استریم SQD 1.5-25-0.55 مقایسه

702,000 تومان

پمپ کف کش تکفاز فلوتردار استریم SQD 10-12-0.55

 • برق : تک فاز
 • توان : تا 1 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 16 متر
0 از 0
پمپ کف کش تکفاز فلوتردار استریم SQD 10-12-0.55 مقایسه

702,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 3-18-0.55

 • برق : تک فاز
 • توان : تا 1 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 25 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 3-18-0.55 مقایسه

702,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 8-18-0.75

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 20 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 8-18-0.75 مقایسه

720,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 3-24-0.75

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 9 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 25 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 3-24-0.75 مقایسه

720,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 10-16-0.75

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 20 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 10-16-0.75 مقایسه

720,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 15-10-0.75

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 36 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 12 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 15-10-0.75 مقایسه

720,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 25-6-0.75

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 32 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 9.5 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 25-6-0.75 مقایسه

720,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 1.5-32-0.75

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 32.5 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 1.5-32-0.75 مقایسه

720,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 3-24-0.75

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 9 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 30 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 3-24-0.75 مقایسه

759,500 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 8-18-0.75

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 13 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 25 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 8-18-0.75 مقایسه

759,500 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 10-16-0.75

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 20 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 10-16-0.75 مقایسه

759,500 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 25-6-0.75

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 30 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 8 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 25-6-0.75 مقایسه

759,500 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 1.5-32-0.75

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 7.5 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 35 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 1.5-32-0.75 مقایسه

760,000 تومان

پمپ کفکش پلاستیکی پنتاکس DP 40

 • برق : تک فاز
 • توان : تا 1 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 4.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 6.1 متر
0 از 0
پمپ کفکش پلاستیکی پنتاکس DP 40 مقایسه

865,700 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 3

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 5.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 33 متر
0 از 0
کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 3 مقایسه

884,500 تومان

پمپ کفکش پلاستیکی پنتاکس DP 60

 • برق : تک فاز
 • توان : تا 1 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 7.2 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 8.5 متر
0 از 0
پمپ کفکش پلاستیکی پنتاکس DP 60 مقایسه

905,300 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 3F

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 5.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 33 متر
0 از 0
کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 3F مقایسه

920,500 تومان

پمپ کفکش پلاستیکی پنتاکس DP 40G

 • برق : تک فاز
 • توان : تا 1 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 4.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 6.1 متر
0 از 0
پمپ کفکش پلاستیکی پنتاکس DP 40G مقایسه

939,700 تومان

پمپ کفکش پلاستیکی پنتاکس DP 60G

 • برق : تک فاز
 • توان : تا 1 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 7.2 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 8.5 متر
0 از 0
پمپ کفکش پلاستیکی پنتاکس DP 60G مقایسه

946,000 تومان

پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 3-30-1.1

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 9.5 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 30 متر
0 از 0
پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 3-30-1.1 مقایسه

954,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 40-6-1.1

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 52 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 10 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 40-6-1.1 مقایسه

954,000 تومان

پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 15-14-1.1

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 28 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 17 متر
0 از 0
پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 15-14-1.1 مقایسه

954,000 تومان

کف کش تمام استیل تکفاز استریم SCM 4

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 5.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 44 متر
0 از 0
کف کش تمام استیل تکفاز استریم SCM 4 مقایسه

969,500 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 3-30-1.1

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 7 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 33 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 3-30-1.1 مقایسه

979,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 15-14-1.1

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 24 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 23 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 15-14-1.1 مقایسه

979,000 تومان

پمپ کف کش تکفاز فلوتردار استریم SQD 40-6-1.1

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 55 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 9 متر
0 از 0
پمپ کف کش تکفاز فلوتردار استریم SQD 40-6-1.1 مقایسه

979,200 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 4F

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 5.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 44 متر
0 از 0
کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 4F مقایسه

1,005,500 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 5

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 5.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 55 متر
0 از 0
کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 5 مقایسه

1,041,500 تومان

کف کش تمام استیل تکفاز استریم SCM 5F

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 5.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 55 متر
1 از 1
کف کش تمام استیل تکفاز استریم SCM 5F مقایسه

1,075,000 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 6

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 5.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 66 متر
0 از 0
کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 6 مقایسه

1,122,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 6-25-1.1

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 16 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 25 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 6-25-1.1 مقایسه

1,142,500 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 6F

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 5.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 66 متر
0 از 0
کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 6F مقایسه

1,159,000 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 7

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 5.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 77 متر
0 از 0
کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 7 مقایسه

1,197,500 تومان

پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 80

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 12 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 10.3 متر
0 از 0
پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 80 مقایسه

1,215,500 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 7F

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 5.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 77 متر
0 از 0
کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 7F مقایسه

1,235,000 تومان

پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 80G

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 12 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 10.3 متر
0 از 0
پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 80G مقایسه

1,260,600 تومان

پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 100

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 13.3 متر
0 از 0
پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 100 مقایسه

1,276,000 تومان

کف کش تمام استیل تکفاز استریم SCM 8

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 5.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 88 متر
0 از 0
کف کش تمام استیل تکفاز استریم SCM 8 مقایسه

1,284,000 تومان

پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 100G

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 13.3 متر
0 از 0
پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 100G مقایسه

1,315,600 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 8F

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 5.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 88 متر
0 از 0
کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 8F مقایسه

1,317,500 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SVQ 2200

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 42 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 17 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز استریم SVQ 2200 مقایسه

1,671,500 تومان