منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:

10 سانت لوله ای توربو چراغ دار ET-100-2 خزر فن

 • قطر پروانه :
 • ابعاد قاب :
 • (RPM) دور موتور :
0 از 0

34,000 تومان

12 سانت لوله ای توربو چراغ دار ET-120-2 خزر فن

 • قطر پروانه :
 • ابعاد قاب :
 • (RPM) دور موتور :
0 از 0

35,000 تومان

15 سانت لوله ای توربو چراغ دار ET-150-2 خزر فن

 • قطر پروانه :
 • ابعاد قاب :
 • (RPM) دور موتور :
0 از 0

37,000 تومان

10 سانت لوله ای توربو EET-100-2 خزر فن

 • قطر پروانه :
 • ابعاد قاب :
 • (RPM) دور موتور :
0 از 0

29,000 تومان

12 سانت لوله ای توربو EET-120-2 خزر فن

 • قطر پروانه :
 • ابعاد قاب :
 • (RPM) دور موتور :
0 از 0

30,000 تومان

15 سانت لوله ای توربو EET-150-2 خزر فن

 • قطر پروانه :
 • ابعاد قاب :
 • (RPM) دور موتور :
0 از 0

34,000 تومان

20 سانت فلزی 1400 دور با توری محافظ پروانه ED-200-4 خزر فن

 • قطر پروانه :
 • ابعاد قاب :
 • (RPM) دور موتور :
0 از 0

82,200 تومان

25 سانت فلزی 1400 دور با توری محافظ پروانه ED-250-4 خزر فن

 • قطر پروانه :
 • ابعاد قاب :
 • (RPM) دور موتور :
0 از 0

92,000 تومان

30 سانت فلزی 1400 دور با توری محافظ پروانه ED-300-4 خزر فن

 • قطر پروانه :
 • ابعاد قاب :
 • (RPM) دور موتور :
0 از 0

97,000 تومان

20 سانت فلزی 2800دور با توری محافظ پروانه ED-200-2 خزر فن

 • قطر پروانه :
 • ابعاد قاب :
 • (RPM) دور موتور :
0 از 0

82,000 تومان

25 سانت فلزی 2800دور با توری محافظ پروانه ED-250-2 خزر فن

 • قطر پروانه :
 • ابعاد قاب :
 • (RPM) دور موتور :
0 از 0

96,000 تومان

30 سانت فلزی 2800دور با توری محافظ پروانه ED-300-2 خزر فن

 • قطر پروانه :
 • ابعاد قاب :
 • (RPM) دور موتور :
0 از 0

120,000 تومان

10سانت فلزی 2400 دور با موتور قطعات ایتالیایی (CKD) ED-100-2 خزر فن

 • قطر پروانه :
 • ابعاد قاب :
 • (RPM) دور موتور :
0 از 0

37,000 تومان

12سانت فلزی 2400 دور با موتور قطعات ایتالیایی (CKD) ED-120-2 خزر فن

 • قطر پروانه :
 • ابعاد قاب :
 • (RPM) دور موتور :
0 از 0

39,000 تومان

15سانت فلزی 2400 دور با موتور قطعات ایتالیایی (CKD) ED-150-2 خزر فن

 • قطر پروانه :
 • ابعاد قاب :
 • (RPM) دور موتور :
0 از 0

43,000 تومان

20سانت فلزی 2400 دور با موتور قطعات ایتالیایی (CKD) ED-200-2 خزر فن

 • قطر پروانه :
 • ابعاد قاب :
 • (RPM) دور موتور :
0 از 0

67,000 تومان