منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:

هواکش خانگی 8سانت توربو دمنده VPH-8S2S

 • ابعاد قاب : 9*9سانتیمتر
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری ,وسط شیشه ای
 • میزان هوادهی : 50 تا 200 متر مکعب
 • شدت صدا : کم صدا
0 از 0

26,400 تومان

هواکش خانگی 10سانت توربو دمنده VPH-10S2S

 • ابعاد قاب : 16*16سانتیمتر
 • نوع نصب : وسط شیشه ای
 • میزان هوادهی : 50 تا 200 متر مکعب
 • شدت صدا : معمولی
0 از 0

27,700 تومان

هواکش خانگی 12سانت توربو دمنده VPH-12S2S

 • ابعاد قاب : 18*18سانتیمتر
 • نوع نصب : وسط شیشه ای
 • میزان هوادهی : 50 تا 200 متر مکعب
 • شدت صدا : کم صدا
0 از 0

30,200 تومان

هواکش خانگی 15سانت توربو دمنده VPH-15S2S

 • ابعاد قاب : 19*19سانتیمتر
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری ,وسط شیشه ای
 • میزان هوادهی : 50 تا 200 متر مکعب
 • شدت صدا : معمولی
0 از 0

32,700 تومان

هواکش فلزی خانگی 10سانت دمنده VMA-10S2S

 • ابعاد قاب : 14*14سانتیمتر
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری
 • میزان هوادهی : 50 تا 200 متر مکعب
 • شدت صدا : معمولی
0 از 0

35,500 تومان

فن کانوکشن شفت کوتاه دمنده

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 900 دور بر دقیقه
 • جنس پروانه :
 • دبی (هوادهی) مترمکعب بر ساعت :
0 از 0

36,000 تومان

فن کانوکشن شفت بلند دمنده

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 900 دور بر دقیقه
 • جنس پروانه :
 • دبی (هوادهی) مترمکعب بر ساعت :
0 از 0

36,000 تومان

هواکش فلزی خانگی 12سانت دمنده VMA-12S2S

 • ابعاد قاب : 17*17سانتیمتر
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری
 • میزان هوادهی : 50 تا 200 متر مکعب
 • شدت صدا : معمولی
0 از 0

36,500 تومان

هواکش فلزی خانگی15 سانت دمنده VMA-15S2S

 • ابعاد قاب : 20*20سانتیمتر
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری
 • میزان هوادهی : 200 تا 500 متر مکعب
 • شدت صدا : معمولی
0 از 0

41,000 تومان

هواکش خانگی 20سانت توربو دمنده VPL-20S2S

 • ابعاد قاب : 27*27سانتیمتر
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری ,وسط شیشه ای
 • میزان هوادهی : 200 تا 500 متر مکعب
 • شدت صدا : معمولی
0 از 0

46,500 تومان

هواکش دریچه دار 15سانت لوکس دمنده VSL-15S2S

 • ابعاد قاب : 22*22سانتیمتر
 • نوع نصب : دیواری ,وسط شیشه ای
 • میزان هوادهی : 200 تا 500 متر مکعب
 • شدت صدا : معمولی
0 از 0

52,000 تومان

فن تانژانت دمنده LFE15

 • برق :
 • دور موتور :
 • جنس پروانه :
 • دبی (هوادهی) مترمکعب بر ساعت :
0 از 0

58,000 تومان

هواکش دریچه دار 15 سانت اتولوکس دمنده VAL-15H2S

 • ابعاد قاب : 24.8 × 24.8 × 14.5 سانتی‌متر
 • نوع نصب : دیواری
 • میزان هوادهی : 200 تا 500 متر مکعب
 • شدت صدا : معمولی
0 از 0

61,000 تومان

PCP-5H2S پمپ آب کولر دمنده

 • آبدهی : 13 لیتر در دقیقه
 • نوع پمپ : مکش
 • (IP)درجه محافظت : 3X
0 از 0

61,600 تومان

فن تانژانت دمنده LFE20

 • برق :
 • دور موتور :
 • جنس پروانه :
 • دبی (هوادهی) مترمکعب بر ساعت :
1 از 5

65,000 تومان

هواکش دریچه دار 20سانت لوکس دمنده VSL-20S2S

 • ابعاد قاب : 29.7*29.7سانتیمتر
 • نوع نصب : وسط شیشه ای
 • میزان هوادهی : 200 تا 500 متر مکعب
 • شدت صدا : معمولی
0 از 0

66,500 تومان

هواکش فلزی خانگی 15سانت دمنده VMA-15C2S

 • ابعاد قاب : 20*20سانتیمتر
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری
 • میزان هوادهی : 200 تا 500 متر مکعب
 • شدت صدا : معمولی
0 از 0

77,400 تومان

هواکش فلزی خانگی 20سانت دمنده VMA-20C4S

 • ابعاد قاب : 25*25سانتیمتر
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری
 • میزان هوادهی : 800 تا 2000 متر مکعب
 • شدت صدا : معمولی
0 از 0

77,400 تومان

هواکش دستشویی 10سانت هایلوکس دمنده VDI-10S2S

 • ابعاد قاب : 16*16سانتیمتر
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری ,وسط شیشه ای
 • میزان هوادهی : 50 تا 200 متر مکعب
 • شدت صدا : کم صدا
0 از 0

78,000 تومان

هواکش فلزی خانگی20 سانت دمنده VMA-20C2S

 • ابعاد قاب : 25*25سانتیمتر
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری
 • میزان هوادهی : 500 تا 800 متر مکعب
 • شدت صدا : معمولی
0 از 0

85,000 تومان

هواکش فلزی خانگی 25سانت دمنده VMA-25C4S

 • ابعاد قاب : 30*30سانتیمتر
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری
 • میزان هوادهی : 500 تا 800 متر مکعب
 • شدت صدا : معمولی
0 از 0

86,000 تومان

هواکش دریچه دار 20سانت لوکس دمنده VSL-20C4S

 • ابعاد قاب : 29.7*29.7سانتیمتر
 • نوع نصب : دیواری ,وسط شیشه ای
 • میزان هوادهی : 200 تا 500 متر مکعب
 • شدت صدا : معمولی
0 از 0

89,400 تومان

هواکش فلزی خانگی 25سانت دمنده VMA-25C2S

 • ابعاد قاب : 30*30سانتیمتر
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری
 • میزان هوادهی : 800 تا 2000 متر مکعب
 • شدت صدا : معمولی
0 از 0

93,000 تومان

هواکش فلزی خانگی30 سانت دمنده VMA-30C4S

 • ابعاد قاب : 35*35سانتیمتر
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری
 • میزان هوادهی : 800 تا 2000 متر مکعب
 • شدت صدا : معمولی
0 از 0

93,000 تومان

هواکش لوله ای دریچه دار 15سانت هایلوکس دمنده VDI-15S2S

 • ابعاد قاب : 21*21سانتیمتر
 • نوع نصب : وسط شیشه ای
 • میزان هوادهی : 200 تا 500 متر مکعب
 • شدت صدا : کم صدا
0 از 0

96,600 تومان

هواکش دریچه دار 25سانت لوکس دمنده VSL-25C4S

 • ابعاد قاب : 34*34سانتیمتر
 • نوع نصب : دیواری ,وسط شیشه ای
 • میزان هوادهی : 500 تا 800 متر مکعب
 • شدت صدا : معمولی
0 از 0

99,000 تومان

هواکش دریچه دار 20 سانت اتولوکس دمنده VAL-20C4S

 • ابعاد قاب : 29.8 × 29.8 × 16.3 سانتی‌متر
 • نوع نصب : دیواری
 • میزان هوادهی : 200 تا 500 متر مکعب
 • شدت صدا : معمولی
0 از 0

100,000 تومان

هواکش دریچه دار 30سانت لوکس دمنده VSG-30C4S

 • ابعاد قاب : 34.6*.34.6سانتیمتر
 • نوع نصب : دیواری ,وسط شیشه ای
 • میزان هوادهی : 800 تا 2000 متر مکعب
 • شدت صدا : معمولی
0 از 0

110,800 تومان

هواکش دریچه دار 25 سانت اتولوکس دمنده VAL-25C4S

 • ابعاد قاب : 34.5 × 34.5 × 17 سانتی‌متر
 • نوع نصب : دیواری
 • میزان هوادهی : 500 تا 800 متر مکعب
 • شدت صدا : معمولی
0 از 0

113,000 تومان

بلوور پکیج دمنده 40W

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1800دور بر دقیقه
 • جنس پروانه :
 • دبی (هوادهی) مترمکعب بر ساعت : 150
0 از 0

125,000 تومان

هواکش دریچه دار 30 سانت اتولوکس دمنده VAL-30C4S

 • ابعاد قاب : 39.5 × 39.5 × 17 سانتی‌متر
 • نوع نصب : دیواری
 • میزان هوادهی : 800 تا 2000 متر مکعب
 • شدت صدا : معمولی
0 از 0

126,000 تومان

بلوور پکیج دمنده 60W

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1800دور بر دقیقه
 • جنس پروانه :
 • دبی (هوادهی) مترمکعب بر ساعت :
0 از 0

135,000 تومان

موتور پروانه رادیال 19سانت طرح آلمان دمنده BEB-19-4V2S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2400دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی (هوادهی) مترمکعب بر ساعت : 450
0 از 0

177,000 تومان

موتور پروانه رادیال 22سانت طرح آلمان دمنده BEB-22-4V2S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2400دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی (هوادهی) مترمکعب بر ساعت : 600
0 از 0

207,000 تومان

هواکش20سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-20V2S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 2400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 770
0 از 0

217,000 تومان

بلوئر هود 14سانت قاب پلاستیکی دمنده BEF-14-7V2SP

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2400دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : پلاستیک
 • دبی (هوادهی) مترمکعب بر ساعت : 550
0 از 0

223,000 تومان

هواکش25سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-25V2S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 2400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1530
0 از 0

245,000 تومان

هواکش 10 سانت بین کانالی دمنده VLN-10C2S

 • سایز دهانه : 100mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقیه : تک دور
0 از 0

248,000 تومان

هواکش30سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-30V4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1370
0 از 0

262,000 تومان

هواکش 30سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-30D4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1900
0 از 0

268,000 تومان

هواکش 12 سانت بین کانالی دمنده VLN-12C2S

 • سایز دهانه : 120mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقیه : تک دور
0 از 0

273,000 تومان

هواکش 35سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-35D4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2000
0 از 0

276,000 تومان

هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا دمنده VIE-30L4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1800
0 از 0

278,000 تومان

هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا دمنده VIE-30L4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1400
0 از 0

278,000 تومان

هواکش 40سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-40D4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2800
0 از 0

284,000 تومان

هواکش 40سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-40D4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2850
0 از 0

284,000 تومان

هواکش 45سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-45D4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3500
0 از 0

291,000 تومان

هواکش 45سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-45D4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3550
0 از 0

291,000 تومان

بلوئر هود 14سانت قاب فلزی دمنده BEF-14-7V2S

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2400دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی (هوادهی) مترمکعب بر ساعت : 550
0 از 0

295,000 تومان

هواکش 10 سانت بین کانالی دمنده VLN-15C2S

 • سایز دهانه : 150mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقیه : تک دور
0 از 0

298,000 تومان