منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

10 سانت لوله ای توربو چراغ دار ET-100-2 خزر فن

 • قطر پروانه :
 • ابعاد قاب :
 • (RPM) دور موتور :
0 از 0
10 سانت لوله ای توربو چراغ دار ET-100-2 خزر فن مقایسه

34,000 تومان

12 سانت لوله ای توربو چراغ دار ET-120-2 خزر فن

 • قطر پروانه :
 • ابعاد قاب :
 • (RPM) دور موتور :
0 از 0
12 سانت لوله ای توربو چراغ دار ET-120-2 خزر فن مقایسه

35,000 تومان

15 سانت لوله ای توربو چراغ دار ET-150-2 خزر فن

 • قطر پروانه :
 • ابعاد قاب :
 • (RPM) دور موتور :
0 از 0
15 سانت لوله ای توربو چراغ دار ET-150-2 خزر فن مقایسه

37,000 تومان

10 سانت لوله ای توربو EET-100-2 خزر فن

 • قطر پروانه :
 • ابعاد قاب :
 • (RPM) دور موتور :
0 از 0
10 سانت لوله ای توربو EET-100-2 خزر فن مقایسه

29,000 تومان

12 سانت لوله ای توربو EET-120-2 خزر فن

 • قطر پروانه :
 • ابعاد قاب :
 • (RPM) دور موتور :
0 از 0
12 سانت لوله ای توربو EET-120-2 خزر فن مقایسه

30,000 تومان

20 سانت فلزی 1400 دور با توری محافظ پروانه ED-200-4 خزر فن

 • قطر پروانه :
 • ابعاد قاب :
 • (RPM) دور موتور :
0 از 0
20 سانت فلزی 1400 دور با توری محافظ پروانه ED-200-4 خزر فن مقایسه

82,200 تومان

25 سانت فلزی 1400 دور با توری محافظ پروانه ED-250-4 خزر فن

 • قطر پروانه :
 • ابعاد قاب :
 • (RPM) دور موتور :
0 از 0
25 سانت فلزی 1400 دور با توری محافظ پروانه ED-250-4 خزر فن مقایسه

92,000 تومان

30 سانت فلزی 1400 دور با توری محافظ پروانه ED-300-4 خزر فن

 • قطر پروانه :
 • ابعاد قاب :
 • (RPM) دور موتور :
0 از 0
30 سانت فلزی 1400 دور با توری محافظ پروانه ED-300-4 خزر فن مقایسه

97,000 تومان

20 سانت فلزی 2800دور با توری محافظ پروانه ED-200-2 خزر فن

 • قطر پروانه :
 • ابعاد قاب :
 • (RPM) دور موتور :
0 از 0
20 سانت فلزی 2800دور با توری محافظ پروانه ED-200-2 خزر فن مقایسه

82,000 تومان

25 سانت فلزی 2800دور با توری محافظ پروانه ED-250-2 خزر فن

 • قطر پروانه :
 • ابعاد قاب :
 • (RPM) دور موتور :
0 از 0
25 سانت فلزی 2800دور با توری محافظ پروانه ED-250-2 خزر فن مقایسه

96,000 تومان

30 سانت فلزی 2800دور با توری محافظ پروانه ED-300-2 خزر فن

 • قطر پروانه :
 • ابعاد قاب :
 • (RPM) دور موتور :
0 از 0
30 سانت فلزی 2800دور با توری محافظ پروانه ED-300-2 خزر فن مقایسه

120,000 تومان

10سانت فلزی 2400 دور با موتور قطعات ایتالیایی (CKD) ED-100-2 خزر فن

 • قطر پروانه :
 • ابعاد قاب :
 • (RPM) دور موتور :
0 از 0
10سانت فلزی 2400 دور با موتور قطعات ایتالیایی (CKD) ED-100-2 خزر فن مقایسه

37,000 تومان

12سانت فلزی 2400 دور با موتور قطعات ایتالیایی (CKD) ED-120-2 خزر فن

 • قطر پروانه :
 • ابعاد قاب :
 • (RPM) دور موتور :
0 از 0
12سانت فلزی 2400 دور با موتور قطعات ایتالیایی (CKD) ED-120-2 خزر فن مقایسه

39,000 تومان

20سانت فلزی 2400 دور با موتور قطعات ایتالیایی (CKD) ED-200-2 خزر فن

 • قطر پروانه :
 • ابعاد قاب :
 • (RPM) دور موتور :
0 از 0
20سانت فلزی 2400 دور با موتور قطعات ایتالیایی (CKD) ED-200-2 خزر فن مقایسه

67,000 تومان

هواکش لوله ای دریچه دار 10سانت هایلوکس دمنده VDI-10S2S

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 16*16سانتیمتر
 • (RPM) دور موتور : 2250
0 از 0
هواکش لوله ای دریچه دار 10سانت هایلوکس دمنده VDI-10S2S مقایسه

82,000 تومان

هواکش لوله ای دریچه دار 15سانت هایلوکس دمنده VDI-15S2S

 • قطر پروانه : 15 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 21*21سانتیمتر
 • (RPM) دور موتور : 1900
0 از 0
هواکش لوله ای دریچه دار 15سانت هایلوکس دمنده VDI-15S2S مقایسه

102,000 تومان

هواکش دریچه دار 15سانت لوکس دمنده VSL-15S2S

 • قطر پروانه : 15 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 22*22سانتیمتر
 • (RPM) دور موتور : 2000
0 از 0
هواکش دریچه دار 15سانت لوکس دمنده VSL-15S2S مقایسه

55,000 تومان

هواکش دریچه دار 20سانت لوکس دمنده VSL-20S2S

 • قطر پروانه : 25 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 29.7*29.7سانتیمتر
 • (RPM) دور موتور : 1800
0 از 0
هواکش دریچه دار 20سانت لوکس دمنده VSL-20S2S مقایسه

70,000 تومان

هواکش دریچه دار 20سانت لوکس دمنده VSL-20C4S

 • قطر پروانه : 20 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 29.7*29.7سانتیمتر
 • (RPM) دور موتور : 1400
0 از 0
هواکش دریچه دار 20سانت لوکس دمنده VSL-20C4S مقایسه

94,000 تومان

هواکش دریچه دار 25سانت لوکس دمنده VSL-25C4S

 • قطر پروانه : 25 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 34*34سانتیمتر
 • (RPM) دور موتور : 1330
0 از 0
هواکش دریچه دار 25سانت لوکس دمنده VSL-25C4S مقایسه

104,000 تومان

هواکش دریچه دار 30سانت لوکس دمنده VSG-30C4S

 • قطر پروانه : 30 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 34.6*.34.6سانتیمتر
 • (RPM) دور موتور : 1130
0 از 0
هواکش دریچه دار 30سانت لوکس دمنده VSG-30C4S مقایسه

116,000 تومان

هواکش فلزی خانگی 10سانت دمنده VMA-10S2S

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 14*14سانتیمتر
 • (RPM) دور موتور : 2500
0 از 0
هواکش فلزی خانگی 10سانت دمنده VMA-10S2S مقایسه

37,000 تومان

هواکش فلزی خانگی 12سانت دمنده VMA-12S2S

 • قطر پروانه : 12 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 17*17سانتیمتر
 • (RPM) دور موتور : 2000
0 از 0
هواکش فلزی خانگی 12سانت دمنده VMA-12S2S مقایسه

38,000 تومان

هواکش فلزی خانگی15 سانت دمنده VMA-15S2S

 • قطر پروانه : 15 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 20*20سانتیمتر
 • (RPM) دور موتور : 2800
0 از 0
هواکش فلزی خانگی15 سانت دمنده VMA-15S2S مقایسه

43,000 تومان

هواکش فلزی خانگی 15سانت دمنده VMA-15C2S

 • قطر پروانه : 15 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 20*20سانتیمتر
 • (RPM) دور موتور : 2400
0 از 0
هواکش فلزی خانگی 15سانت دمنده VMA-15C2S مقایسه

82,000 تومان

هواکش فلزی خانگی20 سانت دمنده VMA-20C2S

 • قطر پروانه : 20 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 25*25سانتیمتر
 • (RPM) دور موتور : 2600
0 از 0
هواکش فلزی خانگی20 سانت دمنده VMA-20C2S مقایسه

89,000 تومان

هواکش فلزی خانگی 20سانت دمنده VMA-20C4S

 • قطر پروانه : 20 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 25*25سانتیمتر
 • (RPM) دور موتور : 1400
0 از 0
هواکش فلزی خانگی 20سانت دمنده VMA-20C4S مقایسه

82,000 تومان

هواکش فلزی خانگی 25سانت دمنده VMA-25C4S

 • قطر پروانه : 25 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 30*30سانتیمتر
 • (RPM) دور موتور : 1250
0 از 0
هواکش فلزی خانگی 25سانت دمنده VMA-25C4S مقایسه

90,000 تومان

هواکش فلزی خانگی 25سانت دمنده VMA-25C2S

 • قطر پروانه : 25 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 30*30سانتیمتر
 • (RPM) دور موتور : 2400
0 از 0
هواکش فلزی خانگی 25سانت دمنده VMA-25C2S مقایسه

98,000 تومان

هواکش فلزی خانگی30 سانت دمنده VMA-30C4S

 • قطر پروانه : 30 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 35*35سانتیمتر
 • (RPM) دور موتور : 1040
0 از 0
هواکش فلزی خانگی30 سانت دمنده VMA-30C4S مقایسه

98,000 تومان

هواکش خانگی 8سانت توربو دمنده VPH-8S2S

 • قطر پروانه : 8 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 9*9سانتیمتر
 • (RPM) دور موتور : 2500
0 از 0
هواکش خانگی 8سانت توربو دمنده VPH-8S2S مقایسه

28,000 تومان

هواکش خانگی 10سانت توربو دمنده VPH-10S2S

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 16*16سانتیمتر
 • (RPM) دور موتور : 2350
0 از 0
هواکش خانگی 10سانت توربو دمنده VPH-10S2S مقایسه

29,000 تومان

هواکش خانگی 12سانت توربو دمنده VPH-12S2S

 • قطر پروانه : 12 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 18*18سانتیمتر
 • (RPM) دور موتور : 2150
0 از 0
هواکش خانگی 12سانت توربو دمنده VPH-12S2S مقایسه

32,000 تومان

هواکش خانگی 15سانت توربو دمنده VPH-15S2S

 • قطر پروانه : 15 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 19*19سانتیمتر
 • (RPM) دور موتور : 1800
0 از 0
هواکش خانگی 15سانت توربو دمنده VPH-15S2S مقایسه

34,000 تومان

هواکش خانگی 20سانت توربو دمنده VPL-20S2S

 • قطر پروانه : 20 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 27*27سانتیمتر
 • (RPM) دور موتور : 1750
0 از 0
هواکش خانگی 20سانت توربو دمنده VPL-20S2S مقایسه

49,000 تومان

هواکش دریچه دار 20 سانت اتولوکس دمنده VAL-20C4S

 • قطر پروانه : 20 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 29.8 × 29.8 × 16.3 سانتی‌متر
 • (RPM) دور موتور : 1400
0 از 0
هواکش دریچه دار 20 سانت اتولوکس دمنده VAL-20C4S مقایسه

105,000 تومان

هواکش دریچه دار 25 سانت اتولوکس دمنده VAL-25C4S

 • قطر پروانه : 25 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 34.5 × 34.5 × 17 سانتی‌متر
 • (RPM) دور موتور : 1200
0 از 0
هواکش دریچه دار 25 سانت اتولوکس دمنده VAL-25C4S مقایسه

118,000 تومان

هواکش دریچه دار 30 سانت اتولوکس دمنده VAL-30C4S

 • قطر پروانه : 30 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 39.5 × 39.5 × 17 سانتی‌متر
 • (RPM) دور موتور : 1080 دور بر دقیقه
0 از 0
هواکش دریچه دار 30 سانت اتولوکس دمنده VAL-30C4S مقایسه

132,000 تومان

هواکش لوله ای 10 سانت مدل آبی S-P 100CZ BLUE Design-4 Fan

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 18.8*18.8
 • (RPM) دور موتور : 2200
0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت مدل آبی S-P 100CZ BLUE Design-4 Fan مقایسه

843,600 تومان

هواکش لوله ای 10 سانت مدل قرمز S-P 100CZ RED Design-4C Fan

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 18.8*18.8
 • (RPM) دور موتور : 2200
0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت مدل قرمز S-P 100CZ RED Design-4C Fan مقایسه

843,600 تومان

هواکش دریچه دار 15 سانت اتولوکس دمنده VAL-15H2S

 • قطر پروانه : 15 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 24.8 × 24.8 × 14.5 سانتی‌متر
 • (RPM) دور موتور : 1400
0 از 0
هواکش دریچه دار 15 سانت اتولوکس دمنده VAL-15H2S مقایسه

64,000 تومان

هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Chrome C 100

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 15.2*12
 • (RPM) دور موتور : 2400
0 از 0
هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Chrome C 100 مقایسه

500,000 تومان

هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Chrome 100

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 17.1*15.1
 • (RPM) دور موتور : 2400
0 از 0
هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Chrome 100 مقایسه

730,000 تومان

هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Gold 100

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 15.1*17.1
 • (RPM) دور موتور : 2400
0 از 0
هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Gold 100 مقایسه

541,000 تومان

هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro 100

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 17.1*15.1
 • (RPM) دور موتور : 2400
0 از 0
هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro 100 مقایسه

470,000 تومان

هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro C 100

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 15.2*12
 • (RPM) دور موتور : 2400
0 از 0
هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro C 100 مقایسه

430,000 تومان

هواکش داخل لوله ای 10 سانت Blauberg Tubo 100

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 11.5*9.8
 • (RPM) دور موتور : 2400
0 از 0
هواکش داخل لوله ای 10 سانت Blauberg Tubo 100 مقایسه

460,000 تومان

هواکش داخل لوله ای 15 سانت Blauberg Tubo 150

 • قطر پروانه : 15 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 13.5*14.8
 • (RPM) دور موتور : 2400
0 از 0
هواکش داخل لوله ای 15 سانت Blauberg Tubo 150 مقایسه

552,000 تومان

هواکش لوله ای 10 سانت مدل بارسلون S-P 100CZ Design

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 18.8*18.8
 • (RPM) دور موتور : 2200
0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت مدل بارسلون S-P 100CZ Design مقایسه

843,600 تومان

هواکش لوله ای 10 سانت مدل سفید ساده S-P 100CZ Design-3C Fan

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 18.8*18.8
 • (RPM) دور موتور : 2200
0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت مدل سفید ساده S-P 100CZ Design-3C Fan مقایسه

795,000 تومان