منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

پمپ کارواش خانگی Stream APW-HI-70

 • حداکثر فشار(bar( : 105
 • توان مصرفی : 1.4kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 0.36
0 از 0
پمپ کارواش خانگی Stream APW-HI-70 مقایسه

تومان

پمپ کارواش خانگی Stream APW-VTB-70A

 • حداکثر فشار(bar( : 105
 • توان مصرفی : 1.2kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 0.36
0 از 0
پمپ کارواش خانگی Stream APW-VTB-70A مقایسه

تومان

پمپ کارواش خانگی Stream APW-VTB-90A

 • حداکثر فشار(bar( : 135
 • توان مصرفی : 1.4kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 0.35
0 از 0
پمپ کارواش خانگی Stream APW-VTB-90A مقایسه

تومان

پمپ کارواش خانگی Stream APW-VTB-110A

 • حداکثر فشار(bar( : 165
 • توان مصرفی : 1.8kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 0.33
0 از 0
پمپ کارواش خانگی Stream APW-VTB-110A مقایسه

تومان

پمپ کارواش خانگی Stream APW-VQB-110P

 • حداکثر فشار(bar( : 165
 • توان مصرفی : 2.1kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 0.36
0 از 0
پمپ کارواش خانگی Stream APW-VQB-110P مقایسه

تومان

پمپ کارواش خانگی Stream YLQ-5.32C-140

 • حداکثر فشار(bar( : 140
 • توان مصرفی : 1.8kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 0.42
1 از 3
پمپ کارواش خانگی Stream YLQ-5.32C-140 مقایسه

تومان

کارواش خانگی مدل BLUE CLEAN ANNOVI REVERBERI MOD143

 • حداکثر فشار(bar( : 120
 • توان مصرفی : 1.5kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 390
0 از 0
کارواش خانگی مدل BLUE CLEAN ANNOVI REVERBERI MOD143 مقایسه

تومان

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX130L

 • حداکثر فشار(bar( : 130
 • توان مصرفی : 1.8kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 370
0 از 0
پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX130L مقایسه

تومان

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX150L

 • حداکثر فشار(bar( : 150
 • توان مصرفی : 2.1kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 420
0 از 0
پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX150L مقایسه

تومان

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX160RG

 • حداکثر فشار(bar( : 160
 • توان مصرفی : 2.5kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 500
0 از 0
پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX160RG مقایسه

تومان

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX120

 • حداکثر فشار(bar( :
 • توان مصرفی : kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت :
0 از 0
پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX120 مقایسه

تومان

پمپ کارواش خانگی Stream QL-2100F

 • حداکثر فشار(bar( : 105
 • توان مصرفی : 0.9kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 0.36
0 از 0
پمپ کارواش خانگی Stream QL-2100F مقایسه

397,000 تومان

پمپ کارواش خانگی Stream YLQ-26S-100C

 • حداکثر فشار(bar( : 100
 • توان مصرفی : 1.4kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 0.33
0 از 0
پمپ کارواش خانگی Stream YLQ-26S-100C مقایسه

550,000 تومان

کارواش خانگی مدل BLUE CLEAN ANNOVI REVERBERI MOD117

 • حداکثر فشار(bar( : 110
 • توان مصرفی : 1.3kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 390
0 از 0
کارواش خانگی مدل BLUE CLEAN ANNOVI REVERBERI MOD117 مقایسه

730,000 تومان

پمپ کارواش خانگی Stream APW-VQB-90P

 • حداکثر فشار(bar( : 135
 • توان مصرفی : 1.5kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 0.36
0 از 0
پمپ کارواش خانگی Stream APW-VQB-90P مقایسه

860,000 تومان

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX100

 • حداکثر فشار(bar( : 100
 • توان مصرفی : 1.3kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 360
0 از 0
پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX100 مقایسه

915,000 تومان

پمپ کارواش خانگی Stream APW-VQA-130P

 • حداکثر فشار(bar( : 195
 • توان مصرفی : 2.5kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 0.42
0 از 0
پمپ کارواش خانگی Stream APW-VQA-130P مقایسه

1,440,000 تومان

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX120LP

 • حداکثر فشار(bar( : 120
 • توان مصرفی : 1.5kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 360
0 از 0
پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX120LP مقایسه

1,600,000 تومان

کارواش خانگی مدل BLUE CLEAN ANNOVI REVERBERI MOD391

 • حداکثر فشار(bar( : 135
 • توان مصرفی : 1.8kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 440
0 از 0
کارواش خانگی مدل BLUE CLEAN ANNOVI REVERBERI MOD391 مقایسه

1,660,000 تومان

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX130BP

 • حداکثر فشار(bar( : 130
 • توان مصرفی : 1.7kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 370
0 از 0
پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX130BP مقایسه

2,150,000 تومان

کارواش خانگی مدل BLUE CLEAN ANNOVI REVERBERI MOD491

 • حداکثر فشار(bar( : 145
 • توان مصرفی : 2.1kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 450
0 از 0
کارواش خانگی مدل BLUE CLEAN ANNOVI REVERBERI MOD491 مقایسه

2,430,000 تومان

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX110B

 • حداکثر فشار(bar( : 110
 • توان مصرفی : 1.4kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 360
0 از 0
پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX110B مقایسه

12,800,000 تومان