پمپ آب کفکش
پمپ آب خانگی
پمپ آب صنعتی
پمپ آب لجنکش
 
 

 

پمپ آب بشقابی چدنی پنتاکس سری CM

پمپ جتی استیل یک اسب پنتاکس سری INOX

پمپ آب دو پروانه پنتاکس سری CB160

پمپ آب دو پروانه پنتاکس سری CB210

پمپ آب دو پروانه پنتاکس سری CB310

پمپ آب دو پروانه پنتاکس سری CB400

پمپ آب دو پروانه پنتاکس سری CB600

پمپ آب دو پروانه پنتاکس سری CB751

الکتروپمپ محیطی چدنی پنتاکس pm80

پمپ آب جتی تکفاز پنتاکس سری CAM

پمپ آب دو پروانه پنتاکس سری CB100

الکتروپمپ سانتریفیوژ خودمکش تکفاز پنتاکس سری AP

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی ارتفاع بالا پنتاکس سری CH

پمپ آب محیطی تکفاز پنتاکس سری MD

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی پنتاکس سری CR

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی پنتاکس سری CS

الکتروپمپ سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس سری MB

الکتروپمپ محیطی چدنی پنتاکس pm45

الکتروپمپ طبقاتی افقی استیل پنتاکس سری ULTRA-S

الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل پنتاکس سری ULTRA3-5-7L

الکتروپمپ کفکش بدنه پلاستیکی پنتاکس سری DP

الکتروپمپ لجنکش بدنه استیل پنتاکس سری DX

الکتروپمپ کفکش چدنی پنتاکس سری DG

پمپ لجنکش پنتاکس سری DH

پمپ پنتاکس DV

پمپ پنتاکس DV4

الکتروپمپ لجنکش سه فاز پنتاکس سری DM

الکتروپمپ لجنکش سه فاز پنتاکس DCT210-310

الکتروپمپ لجنکش سه فاز پنتاکس DCT410-1000

الکتروپمپ لجنکش سه فاز خردکن دار پنتاکس DTR150-300

الکتروپمپ لجنکش سه فاز خردکن دار پنتاکس DTRT400-1000

پمپ شناور استیل پنتاکس سری 4S

الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل پنتاکس سری ULTRA9L

الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل پنتاکس سری ULTRA-V

الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیل پنتاکس سری ULTRA-SV

پمپ آب سانتریفیوژ زمینی فلنج دار پنتاکس سری CM