https://vidfactor.com/product/vf-15974/chint-ministure-key-eb-3p-c-50a-4-5ka-.html https://vidfactor.com/product/vf-15975/chint-ministure-key-eb-3p-c-63a-4-5ka-.html https://vidfactor.com/product/vf-15976/chint-ministure-key-nb7-1p-c-2a-6ka-.html https://vidfactor.com/product/vf-15977/chint-ministure-key-nb7-1p-c-4a-6ka.html https://vidfactor.com/product/vf-15978/chint-ministure-key-nb7-1p-c-6a-6ka.html https://vidfactor.com/product/vf-15979/chint-ministure-key-nb7-1p-c-10a-6ka.html https://vidfactor.com/product/vf-15980/chint-ministure-key-nb7-1p-c-16a-6ka-.html https://vidfactor.com/product/vf-15981/chint-ministure-key-nb7-1p-c-20a-6ka.html https://vidfactor.com/product/vf-15982/chint-ministure-key-nb7-1p-c-25a-6ka-.html https://vidfactor.com/product/vf-15983/chint-ministure-key-nb7-1p-c-32a-6ka.html https://vidfactor.com/product/vf-15984/chint-ministure-key-nb7-1p-c-40a-6ka.html https://vidfactor.com/product/vf-15985/chint-ministure-key-nb7-1p-c-50a-4-5ka.html https://vidfactor.com/product/vf-15986/chint-ministure-key-nb7-1p-c-63a-4-5ka.html https://vidfactor.com/product/vf-15987/chint-ministure-key-nb7-2p-c-16a-6ka.html https://vidfactor.com/product/vf-15988/chint-ministure-key-nb7-2p-c-25a-6ka-.html https://vidfactor.com/product/vf-15989/chint-ministure-key-nb7-2p-c-32a-6ka-.html https://vidfactor.com/product/vf-15990/chint-ministure-key-nb7-2p-b-25a-6ka-.html https://vidfactor.com/product/vf-15991/chint-ministure-key-nb7-2p-b-32a-6ka-.html https://vidfactor.com/product/vf-15992/chint-ministure-key-nb7-3p-c-6a-6ka.html https://vidfactor.com/product/vf-15993/chint-ministure-key-nb7-3p-c-10a-6ka.html https://vidfactor.com/product/vf-15994/chint-ministure-key-nb7-3p-c-16a-6ka-.html https://vidfactor.com/product/vf-15995/chint-ministure-key-nb7-3p-c-20a-6ka.html https://vidfactor.com/product/vf-15996/chint-ministure-key-nb7-3p-c-25a-6ka.html https://vidfactor.com/product/vf-15997/chint-ministure-key-nb7-3p-c-32a-6ka.html https://vidfactor.com/product/vf-15998/chint-ministure-key-nb7-3p-c-40a-6ka.html https://vidfactor.com/product/vf-15999/chint-ministure-key-nb7-3p-c-50a-4-5ka-.html https://vidfactor.com/product/vf-16000/chint-ministure-key-nb7-3p-c-63a-4-5ka.html https://vidfactor.com/product/vf-16001/chint-ministure-key-nxb-63-1p-c6(r)-6ka.html https://vidfactor.com/product/vf-16002/chint-ministure-key-nxb-63-1p-c10(r)-6ka.html https://vidfactor.com/product/vf-16003/chint-ministure-key-nxb-63-1p-c16(r)-6ka-.html https://vidfactor.com/product/vf-16004/chint-ministure-key-nxb-63-1p-c20(r)-6ka.html https://vidfactor.com/product/vf-16005/chint-ministure-key-nxb-63-1p-c25(r)-6ka-.html https://vidfactor.com/product/vf-16006/chint-ministure-key-nxb-63-1p-c32(r)-6ka.html https://vidfactor.com/product/vf-16007/chint-ministure-key-nxb-63-1p-c40(r)-6ka.html https://vidfactor.com/product/vf-16008/chint-ministure-key-nxb-63-1p-c50(r)-6ka.html https://vidfactor.com/product/vf-16009/chint-ministure-key-nxb-63-1p-c63(r)-6ka.html https://vidfactor.com/product/vf-16010/chint-ministure-key-nxb-63-3p-c6(r)-6ka.html https://vidfactor.com/product/vf-16011/chint-ministure-key-nxb-63-3p-c10(r)-6ka-.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5e324821-02a2-4821-9271-b3d55ac2e293.jpg کلید مینیاتوری 10 آمپر چینت مدل NXB-63 3P C10(R) 6KA کلید قطع و وصل 10 آمپر مدل NXB-63 3P C10(R) 6KA برند چینت قابل نصب بر روی ریل مینیاتوری دارای سه پل با ولتاژ برق سه فاز 380 ولت و قدرت قطع 6 کیلوآمپر بوده و ساخت کشور چین میباشد . https://vidfactor.com/product/vf-16012/chint-ministure-key-nxb-63-3p-c16(r)-6ka.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/68d30c8d-eb3e-49fb-aef4-a32a9c6d3d33.jpg کلید مینیاتوری 16 آمپر چینت مدل NXB-63 3P C16(R) 6KA کلید قطع و وصل 16 آمپر مدل NXB-63 3P C16(R) 6KA برند چینت قابل نصب بر روی ریل مینیاتوری دارای سه پل با ولتاژ برق سه فاز 380 ولت و قدرت قطع 6 کیلوآمپر بوده و ساخت کشور چین میباشد . https://vidfactor.com/product/vf-16013/chint-ministure-key-nxb-63-3p-c20(r)-6ka.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/fa8b0610-57d7-4d96-a922-f8dd549e2f9c.jpg کلید مینیاتوری 20 آمپر چینت مدل NXB-63 3P C20(R) 6KA کلید قطع و وصل 20 آمپر مدل NXB-63 3P C20(R) 6KA برند چینت قابل نصب بر روی ریل مینیاتوری دارای سه پل با ولتاژ برق سه فاز 380 ولت و قدرت قطع 6 کیلوآمپر بوده و ساخت کشور چین میباشد . https://vidfactor.com/product/vf-16014/chint-ministure-key-nxb-63-3p-c25(r)-6ka.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/302e789b-a615-49ee-8283-11accbf7ed7a.jpg کلید مینیاتوری 25 آمپر چینت مدل NXB-63 3P C25(R) 6KA کلید قطع و وصل 25 آمپر مدل NXB-63 3P C25(R) 6KA برند چینت قابل نصب بر روی ریل مینیاتوری دارای سه پل با ولتاژ برق سه فاز 380 ولت و قدرت قطع 6 کیلوآمپر بوده و ساخت کشور چین میباشد . https://vidfactor.com/product/vf-16015/chint-ministure-key-nxb-63-3p-c32(r)-6ka-.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b6b7a128-f940-4821-9933-1caab13a4a87.jpg کلید مینیاتوری 32 آمپر چینت مدل NXB-63 3P C32(R) 6KA کلید قطع و وصل 32 آمپر مدل NXB-63 3P C32(R) 6KA برند چینت قابل نصب بر روی ریل مینیاتوری دارای سه پل با ولتاژ برق سه فاز 380 ولت و قدرت قطع 6 کیلوآمپر بوده و ساخت کشور چین میباشد . https://vidfactor.com/product/vf-16016/chint-ministure-key-nxb-63-3p-c40(r)-6ka.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7523c125-d3d2-4b9a-b1be-9b75692ceedc.jpg کلید مینیاتوری 40 آمپر چینت مدل NXB-63 3P C40(R) 6KA کلید قطع و وصل 40 آمپر مدل NXB-63 3P C40(R) 6KA برند چینت قابل نصب بر روی ریل مینیاتوری دارای سه پل با ولتاژ برق سه فاز 380 ولت و قدرت قطع 6 کیلوآمپر بوده و ساخت کشور چین میباشد . https://vidfactor.com/product/vf-16017/chint-ministure-key-nxb-63-3p-c50(r)-6ka-.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0e49d382-f086-4a67-af83-af385a100349.jpg کلید مینیاتوری 50 آمپر چینت مدل NXB-63 3P C50(R) 6KA کلید قطع و وصل 50 آمپر مدل NXB-63 3P C50(R) 6KA برند چینت قابل نصب بر روی ریل مینیاتوری دارای سه پل با ولتاژ برق سه فاز 380 ولت و قدرت قطع 6 کیلوآمپر بوده و ساخت کشور چین میباشد . https://vidfactor.com/product/vf-16018/chint-ministure-key-nxb-63-3p-c63(r)-6ka-.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2c459e84-6552-4ee4-a91f-4e5895a26481.jpg کلید مینیاتوری 63 آمپر چینت مدل NXB-63 3P C63(R) 6KA کلید قطع و وصل 63 آمپر مدل NXB-63 3P C63(R) 6KA برند چینت قابل نصب بر روی ریل مینیاتوری دارای سه پل با ولتاژ برق سه فاز 380 ولت و قدرت قطع 6 کیلوآمپر بوده و ساخت کشور چین میباشد . https://vidfactor.com/uploads/products/image/f4b6059d-bcd5-469b-b263-518d94003b34.jpg کلید مینیاتوری 63 آمپر چینت مدل NXB-63 3P C63(R) 6KA کلید قطع و وصل 63 آمپر مدل NXB-63 3P C63(R) 6KA برند چینت قابل نصب بر روی ریل مینیاتوری دارای سه پل با ولتاژ برق سه فاز 380 ولت و قدرت قطع 6 کیلوآمپر بوده و ساخت کشور چین میباشد . https://vidfactor.com/product/vf-16019/chint-ministure-key-nxb-63h-1p-c6-10ka.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/aee1036c-20ba-4777-af3f-3173a877eaa0.jpg کلید مینیاتوری 6 آمپر چینت مدل NXB-63H 1P C6 10kA کلید قطع و وصل 6 آمپر مدل NXB-63H 1P C6 10kA برند چینت قابل نصب بر روی ریل مینیاتوری دارای یک پل با ولتاژ برق تک فاز 220 ولت و قدرت قطع 10 کیلوآمپر بوده و ساخت کشور چین میباشد . https://vidfactor.com/product/vf-16020/chint-ministure-key-nxb-63h-1p-c10-10ka.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/548ba3c3-eae0-4517-ac2e-577da7b198e3.jpg کلید مینیاتوری 10 آمپر چینت مدل NXB-63H 1P C10 10kA کلید قطع و وصل 10 آمپر مدل NXB-63H 1P C10 10kA برند چینت قابل نصب بر روی ریل مینیاتوری دارای یک پل با ولتاژ برق تک فاز 220 ولت و قدرت قطع 10 کیلوآمپر بوده و ساخت کشور چین میباشد . https://vidfactor.com/product/vf-16021/chint-ministure-key-nxb-63h-1p-c16-10ka.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/666e39cc-5f09-41c4-b45c-30d9602fc69a.jpg کلید مینیاتوری 16 آمپر چینت مدل NXB-63H 1P C16 10kA کلید قطع و وصل 16 آمپر مدل NXB-63H 1P C16 10kA برند چینت قابل نصب بر روی ریل مینیاتوری دارای یک پل با ولتاژ برق تک فاز 220 ولت و قدرت قطع 10 کیلوآمپر بوده و ساخت کشور چین میباشد . https://vidfactor.com/product/vf-16022/chint-ministure-key-nxb-63h-1p-c20-10ka.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/452a0b02-41a0-4a44-911e-2e5ea39ec2b1.jpg کلید مینیاتوری 20 آمپر چینت مدل NXB-63H 1P C20 10kA کلید قطع و وصل 20 آمپر مدل NXB-63H 1P C20 10kA برند چینت قابل نصب بر روی ریل مینیاتوری دارای یک پل با ولتاژ برق تک فاز 220 ولت و قدرت قطع 10 کیلوآمپر بوده و ساخت کشور چین میباشد . https://vidfactor.com/product/vf-16023/chint-ministure-key-nxb-63h-1p-c25-10ka.html https://vidfactor.com/product/vf-16024/chint-ministure-key-nxb-63h-1p-c32-10ka.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/24a116f6-a833-4e57-ab6b-788a28b27a4c.jpg کلید مینیاتوری 32 آمپر چینت مدل NXB-63H 1P C32 10kA کلید قطع و وصل 32 آمپر مدل NXB-63H 1P C32 10kA برند چینت قابل نصب بر روی ریل مینیاتوری دارای یک پل با ولتاژ برق تک فاز 220 ولت و قدرت قطع 10 کیلوآمپر بوده و ساخت کشور چین میباشد . https://vidfactor.com/product/vf-16025/chint-ministure-key-nxb-63h-1p-c40-10ka.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/73cb3b2e-e574-418a-9803-ee1ead7d4728.jpg کلید مینیاتوری 40 آمپر چینت مدل NXB-63H 1P C40 10kA کلید قطع و وصل 40 آمپر مدل NXB-63H 1P C40 10kA برند چینت قابل نصب بر روی ریل مینیاتوری دارای یک پل با ولتاژ برق تک فاز 220 ولت و قدرت قطع 10 کیلوآمپر بوده و ساخت کشور چین میباشد . https://vidfactor.com/product/vf-16026/chint-ministure-key-nxb-63h-1p-c50-10ka.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0ad52929-b032-4a41-9e8b-2808370b781a.jpg کلید مینیاتوری 50 آمپر چینت مدل NXB-63H 1P C50 10kA کلید قطع و وصل 50 آمپر مدل NXB-63H 1P C50 10kA برند چینت قابل نصب بر روی ریل مینیاتوری دارای یک پل با ولتاژ برق تک فاز 220 ولت و قدرت قطع 10 کیلوآمپر بوده و ساخت کشور چین میباشد . https://vidfactor.com/product/vf-16027/chint-ministure-key-nxb-63h-1p-c63-10ka.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c4f4dc21-2c58-4024-a820-8ce39874ec66.jpg کلید مینیاتوری 63 آمپر چینت مدل NXB-63H 1P C63 10kA کلید قطع و وصل 63 آمپر مدل NXB-63H 1P C63 10kA برند چینت قابل نصب بر روی ریل مینیاتوری دارای یک پل با ولتاژ برق تک فاز 220 ولت و قدرت قطع 10 کیلوآمپر بوده و ساخت کشور چین میباشد . https://vidfactor.com/product/vf-16028/chint-ministure-key-nxb-63h-3p-c10-10ka-.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c77e23ed-9e49-4752-8338-bdb08bb15d59.jpg کلید مینیاتوری 10 آمپر چینت مدل NXB-63H 3P C10 10kA کلید قطع و وصل 10 آمپر مدل NXB-63H 3P C10 10kA برند چینت قابل نصب بر روی ریل مینیاتوری دارای سه پل با ولتاژ برق سه فاز 380 ولت و قدرت قطع 10 کیلوآمپر بوده و ساخت کشور چین میباشد . https://vidfactor.com/product/vf-16029/chint-ministure-key-nxb-63h-3p-c16-10ka.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6750d714-54fd-4021-a5e8-8a3e2dd59642.jpg کلید مینیاتوری 16 آمپر چینت مدل NXB-63H 3P C16 10kA کلید قطع و وصل 16 آمپر مدل NXB-63H 3P C16 10kA برند چینت قابل نصب بر روی ریل مینیاتوری دارای سه پل با ولتاژ برق سه فاز 380 ولت و قدرت قطع 10 کیلوآمپر بوده و ساخت کشور چین میباشد . https://vidfactor.com/uploads/products/image/1748157c-ba6a-4712-982c-cb40b57295ab.jpg کلید مینیاتوری 16 آمپر چینت مدل NXB-63H 3P C16 10kA کلید قطع و وصل 16 آمپر مدل NXB-63H 3P C16 10kA برند چینت قابل نصب بر روی ریل مینیاتوری دارای سه پل با ولتاژ برق سه فاز 380 ولت و قدرت قطع 10 کیلوآمپر بوده و ساخت کشور چین میباشد . https://vidfactor.com/product/vf-16030/chint-ministure-key-nxb-63h-3p-c20-10ka.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2e6fad7a-513a-4e44-a2bf-81b25bcf62e8.jpg کلید مینیاتوری 20 آمپر چینت مدل NXB-63H 3P C20 10kA کلید قطع و وصل 20 آمپر مدل NXB-63H 3P C20 10kA برند چینت قابل نصب بر روی ریل مینیاتوری دارای سه پل با ولتاژ برق سه فاز 380 ولت و قدرت قطع 10 کیلوآمپر بوده و ساخت کشور چین میباشد . https://vidfactor.com/product/vf-16031/chint-ministure-key-nxb-63h-3p-c25-10ka.html https://vidfactor.com/product/vf-16032/chint-ministure-key-nxb-63h-3p-c32-10ka-.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f995e891-4b1b-4254-bb1a-c8a3dc89ad44.jpg کلید مینیاتوری 32 آمپر چینت مدل NXB-63H 3P C32 10kA کلید قطع و وصل 32 آمپر مدل NXB-63H 3P C32 10kA برند چینت قابل نصب بر روی ریل مینیاتوری دارای سه پل با ولتاژ برق سه فاز 380 ولت و قدرت قطع 10 کیلوآمپر بوده و ساخت کشور چین میباشد . https://vidfactor.com/product/vf-16033/chint-ministure-key-nxb-63h-3p-c40-10ka.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/12e5f848-6703-473d-8557-8d0bac8d6797.jpg کلید مینیاتوری 40 آمپر چینت مدل NXB-63H 3P C40 10kA کلید قطع و وصل 40 آمپر مدل NXB-63H 3P C40 10kA برند چینت قابل نصب بر روی ریل مینیاتوری دارای سه پل با ولتاژ برق سه فاز 380 ولت و قدرت قطع 10 کیلوآمپر بوده و ساخت کشور چین میباشد . https://vidfactor.com/product/vf-16034/chint-ministure-key-nxb-63h-3p-c50-10ka.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1dcdd967-0e0e-4329-843a-a5ca88f4fbdd.jpg کلید مینیاتوری 50 آمپر چینت مدل NXB-63H 3P C50 10kA کلید قطع و وصل 50 آمپر مدل NXB-63H 3P C50 10kA برند چینت قابل نصب بر روی ریل مینیاتوری دارای سه پل با ولتاژ برق سه فاز 380 ولت و قدرت قطع 10 کیلوآمپر بوده و ساخت کشور چین میباشد . https://vidfactor.com/product/vf-16035/chint-ministure-key-nxb-63h-3p-c63-10ka.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/71b43fec-1156-41e9-831d-9f84d24524f4.jpg کلید مینیاتوری 63 آمپر چینت مدل NXB-63H 3P C63 10kA کلید قطع و وصل 63 آمپر مدل NXB-63H 3P C63 10kA برند چینت قابل نصب بر روی ریل مینیاتوری دارای سه پل با ولتاژ برق سه فاز 380 ولت و قدرت قطع 10 کیلوآمپر بوده و ساخت کشور چین میباشد . https://vidfactor.com/product/vf-16036/chint-ministure-key-nxb-125-1p-125a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/dfc34281-d100-420c-b9b0-2fbfb9ae5bfd.jpg کلید مینیاتوری 125 آمپر چینت مدل NXB-125-1P 125A کلید قطع و وصل 125 آمپر مدل NXB-125-1P 125A برند چینت قابل نصب بر روی ریل مینیاتوری دارای تک پل با ولتاژ برق تک فاز 220 ولت بوده و ساخت کشور چین میباشد . https://vidfactor.com/uploads/products/image/19d80aa5-b085-4fa1-b371-f53e69a70aaa.jpg کلید مینیاتوری 125 آمپر چینت مدل NXB-125-1P 125A کلید قطع و وصل 125 آمپر مدل NXB-125-1P 125A برند چینت قابل نصب بر روی ریل مینیاتوری دارای تک پل با ولتاژ برق تک فاز 220 ولت بوده و ساخت کشور چین میباشد . https://vidfactor.com/uploads/products/image/93149b92-7562-4f4a-9143-1d57dfae0a02.jpg کلید مینیاتوری 125 آمپر چینت مدل NXB-125-1P 125A کلید قطع و وصل 125 آمپر مدل NXB-125-1P 125A برند چینت قابل نصب بر روی ریل مینیاتوری دارای تک پل با ولتاژ برق تک فاز 220 ولت بوده و ساخت کشور چین میباشد . https://vidfactor.com/product/vf-16037/chint-ministure-key-nxb-125-3p-80a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6f5e1e49-7c8e-48b0-bb2f-38ad890ed154.jpg کلید مینیاتوری 80 آمپر چینت مدل NXB-125-3P 80A کلید قطع و وصل 80 آمپر مدل NXB-125-3P 80A برند چینت قابل نصب بر روی ریل مینیاتوری دارای سه پل با ولتاژ برق سه فاز 380 ولت بوده و ساخت کشور چین میباشد . https://vidfactor.com/uploads/products/image/11650c05-83d0-457a-9884-bb79fba2b917.jpg کلید مینیاتوری 80 آمپر چینت مدل NXB-125-3P 80A کلید قطع و وصل 80 آمپر مدل NXB-125-3P 80A برند چینت قابل نصب بر روی ریل مینیاتوری دارای سه پل با ولتاژ برق سه فاز 380 ولت بوده و ساخت کشور چین میباشد . https://vidfactor.com/uploads/products/image/b5cc4736-39f3-415a-a025-d17a319288dd.jpg کلید مینیاتوری 80 آمپر چینت مدل NXB-125-3P 80A کلید قطع و وصل 80 آمپر مدل NXB-125-3P 80A برند چینت قابل نصب بر روی ریل مینیاتوری دارای سه پل با ولتاژ برق سه فاز 380 ولت بوده و ساخت کشور چین میباشد . https://vidfactor.com/product/vf-16038/chint-ministure-key-nxb-125-3p-100a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f6f61e0c-ecba-4d1a-9b7d-9d207a4d7ebc.jpg کلید مینیاتوری 100 آمپر چینت مدل NXB-125-3P 100A کلید قطع و وصل 100 آمپر مدل NXB-125-3P 100A برند چینت قابل نصب بر روی ریل مینیاتوری دارای سه پل با ولتاژ برق سه فاز 380 ولت بوده و ساخت کشور چین میباشد . https://vidfactor.com/uploads/products/image/cfc31b16-6efc-4ed5-a214-5dd14ba4bd26.jpg کلید مینیاتوری 100 آمپر چینت مدل NXB-125-3P 100A کلید قطع و وصل 100 آمپر مدل NXB-125-3P 100A برند چینت قابل نصب بر روی ریل مینیاتوری دارای سه پل با ولتاژ برق سه فاز 380 ولت بوده و ساخت کشور چین میباشد . https://vidfactor.com/uploads/products/image/ad6de74c-f236-4bc5-a09f-5771912c4b67.jpg کلید مینیاتوری 100 آمپر چینت مدل NXB-125-3P 100A کلید قطع و وصل 100 آمپر مدل NXB-125-3P 100A برند چینت قابل نصب بر روی ریل مینیاتوری دارای سه پل با ولتاژ برق سه فاز 380 ولت بوده و ساخت کشور چین میباشد . https://vidfactor.com/product/vf-16039/chint-ministure-key-nxb-125-3p-125a.html https://vidfactor.com/product/vf-16040/chint-ministure-key-nh4-32a-1p.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/bcda17a4-f7c2-4edb-a7db-61810fb33655.jpg کلید مینیاتوری 32 آمپر چینت مدل NH4-32A 1P کلید قطع و وصل 32 آمپر مدل NH4_32A_1P برند چینت قابل نصب بر روی ریل مینیاتوری دارای یک پل با ولتاژ برق تک فاز 220 ولت بوده و ساخت کشور چین میباشد . https://vidfactor.com/product/vf-16041/chint-ministure-key-nh4-40a-1p-.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c558da1b-0570-4a40-a916-dc996908fad2.jpg کلید مینیاتوری 40 آمپر چینت مدل NH4-40A 1P کلید قطع و وصل 40 آمپر مدل NH4_40A_1P برند چینت قابل نصب بر روی ریل مینیاتوری دارای یک پل با ولتاژ برق تک فاز 220 ولت بوده و ساخت کشور چین میباشد . https://vidfactor.com/product/vf-16042/chint-ministure-key-nh4-63a-1p.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/64b303eb-a377-49c2-994c-9fe5e7d7cadb.jpg کلید مینیاتوری 63 آمپر چینت مدل NH4-63A 1P کلید قطع و وصل 63 آمپر مدل NH4_63A_1P برند چینت قابل نصب بر روی ریل مینیاتوری دارای یک پل با ولتاژ برق تک فاز 220 ولت بوده و ساخت کشور چین میباشد . https://vidfactor.com/product/vf-16043/chint-ministure-key-nh4-32a-3p-.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8436b6a6-973e-4fb1-835b-4b46badac234.jpg کلید مینیاتوری 32 آمپر چینت مدل NH4-32A 3P کلید قطع و وصل 32 آمپر مدل NH4_32A_3P برند چینت قابل نصب بر روی ریل مینیاتوری دارای سه پل با ولتاژ برق سه فاز 380 ولت بوده و ساخت کشور چین میباشد . https://vidfactor.com/product/vf-16044/chint-ministure-key-nh4-63a-3p-.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d3fc9970-87e1-46a5-96c2-a5c7d19a66f6.jpg کلید مینیاتوری 63 آمپر چینت مدل NH4-63A 3P کلید قطع و وصل 63 آمپر مدل NH4_63A_3P برند چینت قابل نصب بر روی ریل مینیاتوری دارای سه پل با ولتاژ برق سه فاز 380 ولت بوده و ساخت کشور چین میباشد . https://vidfactor.com/product/vf-16045/chint-ministure-key-nh4-100a-3p.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/47eb3d9f-3419-4842-bd30-e0d7d552d81f.jpg کلید مینیاتوری 100 آمپر چینت مدل NH4-100A 3P کلید قطع و وصل 100 آمپر مدل NH4_100A_3P برند چینت قابل نصب بر روی ریل مینیاتوری دارای سه پل با ولتاژ برق سه فاز 380 ولت بوده و ساخت کشور چین میباشد . https://vidfactor.com/product/vf-16046/chint-ministure-key-nh4-125a-3p.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/410bf808-6084-4b68-956c-513e2b7cb5cc.jpg کلید مینیاتوری 125 آمپر چینت مدل NH4-125A 3P کلید قطع و وصل 125 آمپر مدل NH4_125A_3P برند چینت قابل نصب بر روی ریل مینیاتوری دارای سه پل با ولتاژ برق سه فاز 380 ولت بوده و ساخت کشور چین میباشد . https://vidfactor.com/product/vf-16047/crown-direct-air-compressors-ct36028.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/57bf811d-835f-4ceb-a619-4501bfb4d88a.jpg کمپرسور باد 25 لیتری کرون مدل CT36028 کمپرسور باد 25 لیتری کرون مدل CT36028 ساخت کشور چین با توان 2 اسب بخار و فشار خروجی هوا 8 بار و هوادهی 135 لیتر در دقیقه https://vidfactor.com/product/vf-16048/crown-direct-air-compressors-ct36029.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c769bcb4-6e78-442f-86f7-6674ce5df930.jpg کمپرسور باد 50 لیتری کرون مدلCT36029 کمپرسور باد 50 لیتری کرون مدلCT36029 ساخت کشور چین با توان 2 اسب بخار با فشار خروجی هوا 8 بار و هوادهی 135 لیتر در دقیقه https://vidfactor.com/product/vf-16049/crown-direct-air-compressors-ct36046.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/31e54a3b-f062-4780-baaf-c1d0b1068d0f.jpg کمپرسور باد 9 لیتری کرون مدل CT36046 کمپرسور باد کرون مدل CT36046 ساخت کشور چین و توان 1 اسب بخار با حداکثر فشار 116 psl و هوادهی 80 لیتر بر دقیقه https://vidfactor.com/product/vf-16050/crown--laser-measures-ct44035.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b8a303df-9986-4fac-a656-baa8cbdce9df.jpg متر لیزری 100 متری کرون CT44035 متر لیزری کرونCT44035 ساخت کشور چین با دقت اندازه گیری 2 میلی متر و برد لیزر 100 متر کلاس لیزر2 https://vidfactor.com/product/vf-16051/crown-laser-measures-ct44033.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f9b70ce8-df56-4efd-a626-fdd1b212dffc.jpg متر لیزری60متری کرونCT44033 متر لیزری کرونCT44033 ساخت کشور چین با محدوده اندازه گیری 60متری و دقت اندازه گیری 2 میلیمتر https://vidfactor.com/uploads/products/image/0192bbea-9fad-4be6-aafa-7b25b1c55854.jpg متر لیزری60متری کرونCT44033 متر لیزری کرونCT44033 ساخت کشور چین با محدوده اندازه گیری 60متری و دقت اندازه گیری 2 میلیمتر https://vidfactor.com/uploads/products/image/589d6c90-e14e-4132-b13a-c3da41dd1901.jpg متر لیزری60متری کرونCT44033 متر لیزری کرونCT44033 ساخت کشور چین با محدوده اندازه گیری 60متری و دقت اندازه گیری 2 میلیمتر https://vidfactor.com/uploads/products/image/b0bca63b-fe8a-4dfe-a81e-f09edb14b168.jpg متر لیزری60متری کرونCT44033 متر لیزری کرونCT44033 ساخت کشور چین با محدوده اندازه گیری 60متری و دقت اندازه گیری 2 میلیمتر https://vidfactor.com/product/vf-16052/crown-line-lasers-ct44059.html https://vidfactor.com/product/vf-16053/crown-line-lasers-ct44061.html https://vidfactor.com/product/vf-16054/crown-line-lasers-ct44062.html https://vidfactor.com/product/vf-16055/crown-high-pressure-washers-ct42020.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/cb3be357-1d3e-490a-be78-37391fc286d3.jpg کارواش 1400 وات چرخدار کرون مدل CT42020 کارواش چرخدار کرون مدل CT42020، توان 1400 وات، حجم خروجی آب 5.5 لیتر بر دقیقه، حداکثر دمای آب ورودی 60 درجه سانتی گراد میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16056/crown--high-pressure-washers-ct42019.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ea8987f2-c9b4-4142-b900-3a2d08cc797a.jpg کارواش 1400وات ساده کرون مدل CT42019 کارواش ساده کرون مدل CT42019 ساخت کشور چین با توان 1400وات و قدرت فشارآب 100 باروحجم خروجی آب6/5 لیتر بر دقیقه https://vidfactor.com/uploads/products/image/abe2cd17-08d8-4472-bb1c-71e7e65cf912.jpg کارواش 1400وات ساده کرون مدل CT42019 کارواش ساده کرون مدل CT42019 ساخت کشور چین با توان 1400وات و قدرت فشارآب 100 باروحجم خروجی آب6/5 لیتر بر دقیقه https://vidfactor.com/product/vf-16057/crown--high-pressure-washers-ct42022.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/df18ed5e-f5e4-44dc-af3f-166dbc864b6d.jpg کارواش 1800 وات کرون مدل CT42022 کارواش کرون مدل CT42022، توان 1800 وات، حجم خروجی آب 7.8 لیتر بر دقیقه، حداکثر دمای آب ورودی 60 درجه سانتی گراد میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16058/crown--high-pressure-washers-ct42021.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/be2a9f4b-5308-48a1-9cfc-178a39dd88f4.jpg کارواش 1800 وات کرون مدل CT42021 کارواش کرون مدل CT42021ساخت کشور چین با توان 1800 وات و قدرت فشار آب 140 بار وحجم خروجی آب 7/8 لیتر بر دقیقه https://vidfactor.com/product/vf-16059/crown--high-pressure-washers-ct42023.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/87a4411a-c214-4d35-a0c1-093f9763b2c4.jpg کارواش 1800 وات کرون مدل CT42023 کارواش کرون مدل CT42023 ساخت کشور چین با توان 1800 وات و قدرت فشار آب 150 بارباحجم خروجی آب7/8 لیتر بر دقیقه https://vidfactor.com/product/vf-16060/crown--high-pressure-washers-ct42024.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ddef559c-a557-4b51-9192-948f31f046b7.jpg کارواش 2000 وات کرون مدل CT42024 کارواش کرون مدل CT42024، توان 2000 وات، حجم خروجی آب 7.8 لیتر بر دقیقه، حداکثر دمای آب ورودی 60 درجه سانتی گراد میباشد https://vidfactor.com/product/vf-16061/crown-high-pressure-washers-ct42025.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7fcbbe02-8be3-41cd-ae87-1b7c7a842055.jpg کارواش 1200 وات کرون مدل CT42025 کارواش کرون مدل CT42025، توان 1200 وات، حجم خروجی آب 6.5 لیتر بر دقیقه، حداکثر دمای آب ورودی 40 درجه سانتی گراد میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16062/crown-rechargeable-sprayer-eh3330.html https://vidfactor.com/product/vf-16063/crown-gasoline-chain-saws-ct20101.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2498caee-561c-48ef-bd81-7bfe223efd60.jpg اره درخت بر بنزینی کرون مدل CT20101 اره درخت بر بنزینی کرون مدل CT20101، توان ورودی 1800 وات، دور در حالت آزاد 3000 – 0 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16064/crown-gasoline-chain-saws-ct20102.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6bc30551-96bc-4ed0-a1bf-45e52f667593.jpg اره درخت بر بنزینی کرون مدل CT20102 اره درخت بر بنزینی کرون مدل CT20102، توان ورودی 2300 وات، دور در حالت آزاد 3000 ± 250 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16065/crown-electric-chain-saw-ct15162.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7e72d280-4b14-4e6d-b7ed-1f295432e454.jpg اره زنجیری برقی کرون مدل CT15162 اره زنجیری برقی کرون مدل CT15162، توان مصرفی 1800 وات، دور در حالت آزاد 7200 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16066/crown--electric-chain-saw-ct15164.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b01a7dcd-4ffd-4ecb-9a81-0043ce93a2b2.jpg اره زنجیری برقی کرون مدل CT15164 اره زنجیری برقی کرون مدل CT15164، توان مصرفی 1800 وات، دور در حالت آزاد 7200 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16067/crown-gasoline-generator-ct34077.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4946a66c-a988-4062-8310-d9dfa6bcb9a7.jpg موتور برق 3000 وات بنزینی کرون مدل CT34077 موتور برق 3000 وات بنزینیCT34077، تکفاز، توان اسمی 3000 وات، دور در حالت آزاد 3000 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16068/crown-gasoline-generator-ct34080.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/55fe984d-c142-4d44-ac2e-82d9e088cc24.jpg موتور برق 7500 وات بنزینی کرون CT34080 موتور برق 7500 وات بنزینی کرون CT34080، توان اسمی 7500 وات با موتور 4 زمانه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16069/crown-straight-grinders-ct13307.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ad7ba21c-00f7-49c8-add7-daa79f623768.jpg فرز انگشتی گلو بلند 600 وات کرون مدل CT13307 فرز انگشتی گلو بلند 600 وات کرون مدل CT13307، توان ورودی 600 وات، دور در حالت آزاد 27000 - 12000 دور در دقيقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/3ec2c6ac-c661-4c69-8f90-6dc6bc6d715a.jpg فرز انگشتی گلو بلند 600 وات کرون مدل CT13307 فرز انگشتی گلو بلند 600 وات کرون مدل CT13307، توان ورودی 600 وات، دور در حالت آزاد 27000 - 12000 دور در دقيقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16070/crown-straight-grinders-ct13308.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3d44c04b-f090-43c6-9714-3955a359400d.jpg فرز انگشتی گلو کوتاه 600 وات کرون مدل CT13308 فرز انگشتی گلو کوتاه 600 وات کرون مدل CT13308، توان ورودی 600 وات، دور در حالت آزاد 27000 - 12000 دور در دقيقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16071/crown-rotary-tools-ct13428.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/dcc0c9d7-5aec-4657-a903-7dbb80b4f43a.jpg فرز انگشتی مینیاتوری 150 وات کرون مدل CT13428 فرز انگشتی مینیاتوری 150 وات کرون مدل CT13428، توان ورودی 150 وات، دور در حالت آزاد 35000 – 8000 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c431d551-05ad-4624-8192-d61c51a18d6d.jpg فرز انگشتی مینیاتوری 150 وات کرون مدل CT13428 فرز انگشتی مینیاتوری 150 وات کرون مدل CT13428، توان ورودی 150 وات، دور در حالت آزاد 35000 – 8000 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/290ac36d-6936-4ffd-99b8-0fc03bf1da42.jpg فرز انگشتی مینیاتوری 150 وات کرون مدل CT13428 فرز انگشتی مینیاتوری 150 وات کرون مدل CT13428، توان ورودی 150 وات، دور در حالت آزاد 35000 – 8000 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2b5bf275-83da-441d-942f-9b03a16cf6df.jpg فرز انگشتی مینیاتوری 150 وات کرون مدل CT13428 فرز انگشتی مینیاتوری 150 وات کرون مدل CT13428، توان ورودی 150 وات، دور در حالت آزاد 35000 – 8000 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16072/crown-angle-grinders-ct13500.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/99e3c9ba-e385-48cd-a687-ecabe2299284.jpg فرز سنگبری 2200 وات کرون مدل CT13500-230S فرز سنگبری 2200 وات کرون مدل CT13500-230S، توان ورودی 2200 وات، دور در حالت آزاد 6500 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/34c108a3-aef2-4ea7-85af-be71ec6ce4f5.jpg فرز سنگبری 2200 وات کرون مدل CT13500-230S فرز سنگبری 2200 وات کرون مدل CT13500-230S، توان ورودی 2200 وات، دور در حالت آزاد 6500 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/4034b32f-586f-496e-bb0c-a014c7d58a73.jpg فرز سنگبری 2200 وات کرون مدل CT13500-230S فرز سنگبری 2200 وات کرون مدل CT13500-230S، توان ورودی 2200 وات، دور در حالت آزاد 6500 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16073/crown-routers-ct11002.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c914d2c7-ce07-4481-abb3-5b609bfd1647.jpg فرز نجاری 1400 وات کرون مدل CT11002 فرز نجاری کرون مدل CT11002 ساخت کشور چین با توان 1400 وات و وزن 4.2 کیلوگرم با سایز کولت 12 میلیمتر https://vidfactor.com/product/vf-16074/crown-routers-ct11001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8d555bc0-487b-44a4-87bc-24e871bf023b.jpg فرز نجاری 2100 وات کرون مدل CT11001 فرز نجاری کرون مدل CT11001 ساخت کشور چین با توان 2100 وات با وزن 6.3 کیلوگرم و آمپر 9 https://vidfactor.com/product/vf-16075/crown-mini--angle-grinders-ct13573.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/06d76b73-105a-455e-8b57-7a280f61f0a9.jpg مینی فرز 1010 وات کرون مدل CT13573 مینی فرز کرون مدل CT13573 ساخت کشور چین با تولن 1010 وات و وزن 2.4 کیلوگرم با سایز قطر صفحه 115 میلیمتر https://vidfactor.com/product/vf-16076/crown-mini-angle-grinders-ct13501.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/12fdecbb-7fe1-46c0-b81a-fa92276dbecb.jpg مینی فرز 650 وات کرون مدل CT13501 مینی فرز کرون مدل CT13501 ساخت کشور چین با توان 650 وات و وزن 1.8 کیلوگرم با قطرصفحه 115 میلیمتر https://vidfactor.com/product/vf-16077/crown-mini-angle-grinders-ct13499.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2783f5bc-6dc1-4faa-96cd-efa43c8ea36e.jpg مینی فرز 720 وات کرون مدل CT13499 مینی فرز کرون مدل CT13499 ساخت کشور چین باتوان 720 وات و وزن 1.85 کیلوگرم و قطر صفحه 115 میلیمتر با سایز شفت M14 https://vidfactor.com/product/vf-16078/crown-mini-angle-grinders-ct13572.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2df288d3-1bbe-4481-b055-457e5157dd23.jpg مینی فرز 860 وات کرون مدل CT13572 مینی فرز کرون مدل CT13572 ساخت کشور چین با توان 860 وات و وزن 2.13 کیلوگرم با قطر صفحه 115 میلیمتر https://vidfactor.com/product/vf-16079/crown-mini-angle-grinder-ct13289.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5406c2aa-ac99-497d-91dd-cd51e4b9f93b.jpg مینی فرز 860 وات کرون مدل CT13289 مینی فرز کرون مدل CT13289 ساخت کشور چین با توان 860 وات با وزن 2.1 کیلوگرم و سایر قطر صفحه 115 میلیمتر با سایز شفت M14 https://vidfactor.com/product/vf-16080/crown-mini-angle-grinders-ct13497.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/71faedf1-f616-4c0e-baab-21dc261e84ca.jpg مینی فرز 860 وات کرون مدل CT13497 مینی فرز کرون مدل CT13497 ساخت کشور چین با توان 860 وات و وزن 1.95 کیلوگرم و قطر صفحه 115 میلیمتر با سایر شفت M14 https://vidfactor.com/product/vf-16081/crown-mini-angle-grinders-ct13505.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/72f56be7-f2c3-4112-8b04-b4a58e26b5e6.jpg مینی فرز 900 وات کرون مدل CT13505 مینی فرز کرون مدل CT13505 ساخت کشور چین با توان 900 وات و وزن 2.16 کیلوگرم با سایز شفت M14 https://vidfactor.com/product/vf-16082/crown-mini-angle-grinders-ct13010.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e2cfd941-1810-41e8-a8ed-309396d22dd8.jpg مینی فرز 700 وات کرون مدل CT13010 مینی فرز کرون مدل CT13010 ساخت کشور چین با توان 700 وات و قطر صفحه 125 میلیمتر با سایز شفت M14 https://vidfactor.com/product/vf-16083/crown--mini-angle-grinders-ct13022.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/336f8d98-cfcc-4742-8366-2c9c83d830b4.jpg مینی فرز دسته بلند 1010 وات کرون مدل CT 13022 مینی فرز دسته بلند کرون مدل CT 13022 ساخت کشور چین با توان 1010 وات و وزن 2.4 کیلوگرم با سایز شفت M14 https://vidfactor.com/uploads/products/image/8fe8a94d-c36c-432f-93ff-a0af3e8478e0.jpg مینی فرز دسته بلند 1010 وات کرون مدل CT 13022 مینی فرز دسته بلند کرون مدل CT 13022 ساخت کشور چین با توان 1010 وات و وزن 2.4 کیلوگرم با سایز شفت M14 https://vidfactor.com/uploads/products/image/73aa903e-16af-4855-b7ad-4641c033d187.jpg مینی فرز دسته بلند 1010 وات کرون مدل CT 13022 مینی فرز دسته بلند کرون مدل CT 13022 ساخت کشور چین با توان 1010 وات و وزن 2.4 کیلوگرم با سایز شفت M14 https://vidfactor.com/product/vf-16084/crown-polishers-ct13045.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/986379b7-dee8-4163-bf6c-dcf996e3abe4.jpg دستگاه پولیش کرون مدل CT13045 دستگاه پولیش کرون مدل CT13045 ساخت کشور چین با توان 1300 وات و وزن 3.1 کیلوگرم و قطر صفحه 180 میلیمتر https://vidfactor.com/product/vf-16085/crown-polishers-ct13302.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/80057e6b-6a99-4c34-a744-934b1cb20998.jpg دستگاه پولیش کرون مدل CT13302 دستگاه پولیش کرون مدل CT13302 ساخت کشور چین با توان 1500 وات و وزن 3.1 کیلوگرم و قطر صفحه 180 میلیمتری https://vidfactor.com/product/vf-16086/crown-cordless-mini-angle-grinders-ct23001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/644fc45c-35e9-46af-b480-512c74f8b2fa.jpg مینی فرز شارژی 20 ولت کرون مدل CT23001 مینی فرز شارژی کرون مدل CT23001 ساخت کشور چین با ولتاژ 20 ولت و وزن 2.46 کیلوگرم و سایز شفت M14 https://vidfactor.com/product/vf-16087/crown--bench-grinders-ct13545.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b5dee247-9682-49e4-be95-046a5a5f6ed6.jpg سنگ رومیزی 170 وات کرون مدل CT13545 سنگ رومیزی کرون مدل CT13545 ساخت کشور چین با توان 170 وات و وزن 5 کیلوگرم و قطر برش سنگ 125 میلیمتر https://vidfactor.com/uploads/products/image/c02ce489-b416-4c7a-b88e-4d70d315a12f.jpg سنگ رومیزی 170 وات کرون مدل CT13545 سنگ رومیزی کرون مدل CT13545 ساخت کشور چین با توان 170 وات و وزن 5 کیلوگرم و قطر برش سنگ 125 میلیمتر https://vidfactor.com/uploads/products/image/e23735e6-cd65-4181-ab5e-f98f44ec1f3b.jpg سنگ رومیزی 170 وات کرون مدل CT13545 سنگ رومیزی کرون مدل CT13545 ساخت کشور چین با توان 170 وات و وزن 5 کیلوگرم و قطر برش سنگ 125 میلیمتر https://vidfactor.com/product/vf-16088/crown--bench-grinders-ct13546.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/12e44530-e569-4599-b4b4-fe01b2d9b829.jpg سنگ رومیزی 250 وات کرون مدل CT13546 سنگ رومیزی کرون مدل CT13546 ساخت کشورچین باتوان 250 وات و وزن 7 کیلوگرم با قطر برش سنگ 150 میلیمتر https://vidfactor.com/product/vf-16089/crown-bench-grinders-ct13547.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/db3a84e9-cbee-4437-88ee-e3f4485e75b0.jpg سنگ رومیزی 350 وات کرون مدل CT13547 سنگ رومیزی کرون مدل CT13547 ساخت کشور چین با توان 350 وات و وزن 12 کیلوگرم میباشد که سنگ را تا قطر 200 میلیمتری میتوند برش دهد https://vidfactor.com/product/vf-16090/crown-angle-grinders-ct13508.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4a362219-b7da-4acc-89a2-9f78b1b5cfac.jpg فرز آهنگری 1500 وات کرون مدل CT13508 فرز آهنگری کرون مدل CT13508 ساخت کشور چین با توان 1500 وات و وزن 3/68 کیلوگرم با قطر صفحه 180 میلیمتری https://vidfactor.com/product/vf-16091/crown-angle-grinders-ct13500.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e3fee73f-8d7a-42c2-aeff-56a8d0f0bf03.jpg فرز آهنگری 2200 وات کرون مدل CT13500 فرز آهنگری کرون مدل CT13500 ساخت کشور چین با توان 2200 وات و سایز قطر صفحه 180 میلیمتر https://vidfactor.com/uploads/products/image/86cb5f14-3f1a-47ac-892a-5b583b678575.jpg فرز آهنگری 2200 وات کرون مدل CT13500 فرز آهنگری کرون مدل CT13500 ساخت کشور چین با توان 2200 وات و سایز قطر صفحه 180 میلیمتر https://vidfactor.com/product/vf-16092/crown-saber-saw-ct15133.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/781f6541-d273-40d7-a06f-be4238942055.jpg اره افقی بر 1010 وات کرون مدل CT 15133 اره افقی بر کرون مدل CT 15133 ساخت کشور چین با توان 1010 وات و وزن 3/7 کیلوگرم با قابلیت برش چوب و فلز https://vidfactor.com/product/vf-16093/crown-jigsaws-ct15080.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/52f92920-4268-4245-b848-e8e9999dd31d.jpg اره عمود بر کرون مدل CT15080 اره عمود بر کرون مدل CT15080 ساخت کشور چین با توان 500وات و وزن 2 کیلوگرم با قابلیت برش آلومینیوم و فلز https://vidfactor.com/uploads/products/image/4ef6d210-0673-4e8a-8d24-956ecaa5d1f9.jpg اره عمود بر کرون مدل CT15080 اره عمود بر کرون مدل CT15080 ساخت کشور چین با توان 500وات و وزن 2 کیلوگرم با قابلیت برش آلومینیوم و فلز https://vidfactor.com/product/vf-16094/crown-jigsaws-ct15212.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ba499fd9-08ce-4678-8c50-803e81fb81f2.jpg اره عمود بر کرون مدل CT15212 اره عمود بر کرون مدل CT15212 ساخت کشور چین با توان 550 وات و وزن 1.9 کیلوگرم با قابلیت برش چوب، آلومینیوم ، فلز https://vidfactor.com/product/vf-16095/crown-jigsaws-ct15189.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/62959bc6-abf8-4d7c-a0a5-782439affe58.jpg اره عمود بر کرون مدل CT15189 اره عمود بر کرون مدل CT15189 ساخت کشور چین با توان 710 وات و وزن 2/9 کیلوگرم و مناسب برای برش چوب ، آلومینیوم ، فلز https://vidfactor.com/product/vf-16096/crown-ircular-saws-ct15199.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/42ee00e8-0e39-4046-a3c4-82e8e88bd602.jpg اره گرد بر کرون مدل CT15199 اره گرد بر کرون مدل CT15199 ساخت کشور چین با توان 1200 وات و وزن 4/1 کیلوگرم با قطر صفحه 185 میلیمتر https://vidfactor.com/product/vf-16097/crown-circular-saws-ct15188.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2235ded9-55b4-4409-a2f0-455673b75f14.jpg اره گرد بر کرون مدل CT15188 اره گرد بر کرون مدل CT15188 ساخت کشور چین با توان 1500 وات و وزن 4/4 کیلوگرم با قطرصفحه 190 میلیمتر https://vidfactor.com/product/vf-16098/crown-plunge-saws-ct15134.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f83717b3-951b-4066-a4ea-ea7cf4ef6732.jpg اره نفوذی (پلانچ) کرون مدل CT15134 اره نفوذی (پلانچ) کرون مدل CT15134 ساخت کشور چین باتوان 1300 وات و وزن 7.4 کیلوگرم با حداکثر ضخامت تیغه4/2 میلیمتر https://vidfactor.com/product/vf-16099/crown-cut-off-saws-ct15232.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/18603c02-cea0-4d4b-a79d-208f0e52a4ed.jpg فارسی بر ثابت 1400 وات کرون مدل CT15235 فارسی بر ثابت کرون مدل CT15235 ساخت کشور چین با توان 1400 وات و وزن 6 کیلوگرم با قطر صفحه 210 میلیمتر https://vidfactor.com/product/vf-16100/crown-mitre-saws-ct15232.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d5b6a49e-a812-4d90-99e7-cab287d893ef.jpg اره پروفیل بر کرون مدل CT15232 اره پروفیل بر کرون مدل CT15232 ساخت کشور چین با توان 220 وات و وزن 19.55 کیلوگرم با قطر سنگ 355 میلیمتر https://vidfactor.com/product/vf-16101/crown-multi-function-tools-ct16004.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e56051b5-d563-4ff1-81f8-02855ccdd4a5.jpg اره چند کاره 320 وات کرون مدل CT16004 اره چند کاره کرون مدل CT16004 ساخت کشور چین با توان 320 وات و وزن 68.1 کیلوگرم و قطر صفحه 80 میلیمتر https://vidfactor.com/product/vf-16102/crown-mitre-saws-ct15233p.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6bd81edf-f664-4e1e-ba31-52e186dda58c.jpg فارسی بر کشویی 1800 وات کرون مدل CT15233P فارسی بر کشویی کرون مدل CT15233P ساخت کشور چین با توان 1800 وات و وزن 16.1 کیلوگرم و قطر صفحه 255 میلیمتر https://vidfactor.com/product/vf-16103/crown-ceramic-cutter-ct15081.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d78d0bf9-20bb-46e1-a187-176c1f8b16f5.jpg سرامیک بر 1200 وات کرون مدل CT15081 سرامیک بر کرون مدل CT15081 ساخت کشور چین با توان 1200وات و وزن 2.8 کیلوگرم با قطر صفحه 110 میلیمتر با عمق برش 34 میلیمتر https://vidfactor.com/product/vf-16104/crown-cordless-jigsaws-ct25003.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e5442077-95a2-4123-ac08-f41067f8a001.jpg اره عمود بر شارژی کرون مدل CT25003 اره عمود بر شارژی کرون مدل CT25003 ساخت کشور چین با توان 20وات و وزن 2.12 کیلوگرم با قابلیت برس آلومینیوم ، چوب ، فلز https://vidfactor.com/product/vf-16105/crown-cordless-circular-saws-ct25002.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/acf708a1-0059-4926-b1c4-5882c9b2a947.jpg اره گرد بر کرون مدل CT25002 اره گرد بر کرون مدل CT25002 ساخت کشور چین با ولتاژ 20ولت و 4 آمپر و وزن 3.6 کیلوگرم با قطر صفحه 165 میلیمتر که عمق برش در زاویه 90 درجه 57 میلمیتر و در 45 درجه 41 میلیمتر https://vidfactor.com/product/vf-16106/crown--table-saw-ct15209.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9f5cf369-6586-4db8-84aa-89cfec0078b8.jpg اره میزی نجاری 1800وات کرونCT15209 اره میزی نجاری کرونCT15209 ساخت کشور چین با توان 1800وات و وزن 25 کیلوگرم و قطر صفحه 255 میلیمتر که عمق برش در زاویه 90درجه 76 میلیمتر و در 45 درجه 63 میلیمتر میباشد https://vidfactor.com/product/vf-16107/crown--table-saw-ct15210.html https://vidfactor.com/product/vf-16108/crown-low-speed-drills--ct10126.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f4c8b8d3-c023-4747-b3fe-d981fb173a6a.jpg دریل برقی کرون مدل CT10126 دریل برقی کرون مدل CT10126 ساخت کشور چین با توان 400 وات و وزن 1.3 کیلوگرم دارای سه نظام 10میلیمتری که قابلیت سوراخکاری فلز، چوب را دارد https://vidfactor.com/uploads/products/image/53d330e2-cc7c-470a-987c-30718e5facb9.jpg دریل برقی کرون مدل CT10126 دریل برقی کرون مدل CT10126 ساخت کشور چین با توان 400 وات و وزن 1.3 کیلوگرم دارای سه نظام 10میلیمتری که قابلیت سوراخکاری فلز، چوب را دارد https://vidfactor.com/uploads/products/image/6ec17f52-827f-4174-bb17-3ca3d810de53.jpg دریل برقی کرون مدل CT10126 دریل برقی کرون مدل CT10126 ساخت کشور چین با توان 400 وات و وزن 1.3 کیلوگرم دارای سه نظام 10میلیمتری که قابلیت سوراخکاری فلز، چوب را دارد https://vidfactor.com/product/vf-16109/crown-drills-ct10068.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6223dade-80d9-4dec-b286-59c801e084ac.jpg دریل چکشی کرون مدل CT10068 دریل چکشی کرون مدل CT10068 ساخت کشور چین باتوان 1050 وات و وزن 2.5 کیلوگرم که دارای سه نظام 13 میلیمتری که قابلیت سوراخکاری فلز، بتن ، چوب را دارد https://vidfactor.com/product/vf-16110/crown-impact-drills-ct10034.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9d8f5844-2f15-415c-8190-448b4113375a.jpg دریل گیربکسی1050وات کرون مدل CT10034 دریل گیربکسی کرون مدل CT10034 ساخت کشور چین با توان 1050وات و وزن 2.8 کیلوگرم که دارای سه نظام 16 میلیمتر که قابلیت سوراخکاری فلز، بتن ، چوب را دارد https://vidfactor.com/product/vf-16111/crown--drills-ct10125c.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4748be35-f462-44cf-a585-6e3945f128a4.jpg دریل برقی 300 وات کرون مدل CT10125C دریل برقی کرون مدل CT10125C ساخت کشور چین با توان 300 وات و وزن 1 کیلوگرم دارای سه نظام شش گوش با قابلیت سوراخکاری فلز، چوب https://vidfactor.com/uploads/products/image/c9e66cf3-2daf-4602-8536-0a8fc9fdbebb.jpg دریل برقی 300 وات کرون مدل CT10125C دریل برقی کرون مدل CT10125C ساخت کشور چین با توان 300 وات و وزن 1 کیلوگرم دارای سه نظام شش گوش با قابلیت سوراخکاری فلز، چوب https://vidfactor.com/product/vf-16112/crown-hammers-drill-ct10067.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4d20d141-f33c-438a-b25a-9374210bb3bd.jpg دریل برقی 810 وات کرون مدل CT10067 دریل برقی کرون مدل CT10067 ساخت کشور چین با توان 810 وات و وزن 2.4 کیلوگرم و دارای سه نظام 13 میلیمتری که قابلیت سوراخکاری فلز، بتن ، چوب را دارد https://vidfactor.com/uploads/products/image/0715e20f-0e94-4081-9bf5-f813146827d9.jpg دریل برقی 810 وات کرون مدل CT10067 دریل برقی کرون مدل CT10067 ساخت کشور چین با توان 810 وات و وزن 2.4 کیلوگرم و دارای سه نظام 13 میلیمتری که قابلیت سوراخکاری فلز، بتن ، چوب را دارد https://vidfactor.com/uploads/products/image/c600badd-00c2-4137-87f6-a7ba12cf66da.jpg دریل برقی 810 وات کرون مدل CT10067 دریل برقی کرون مدل CT10067 ساخت کشور چین با توان 810 وات و وزن 2.4 کیلوگرم و دارای سه نظام 13 میلیمتری که قابلیت سوراخکاری فلز، بتن ، چوب را دارد https://vidfactor.com/product/vf-16113/crown-impact-drills-ct10128.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/466e3d53-7258-43fc-8166-535e26b65b70.jpg دریل چکشی 600 وات کرون مدل CT10128 دریل چکشی کرون مدل CT10128 ساخت کشور چین با توان 600 وات و وزن 1.7 کیلوگرم و دارای سه نظام 13 میلیمتری که قابلیت سوراخکاری فلز، بتن ، چوب را دارد https://vidfactor.com/uploads/products/image/758c56d1-d36f-4121-bdbd-35a7e91e7479.jpg دریل چکشی 600 وات کرون مدل CT10128 دریل چکشی کرون مدل CT10128 ساخت کشور چین با توان 600 وات و وزن 1.7 کیلوگرم و دارای سه نظام 13 میلیمتری که قابلیت سوراخکاری فلز، بتن ، چوب را دارد https://vidfactor.com/uploads/products/image/13af18e8-563f-4151-9f1a-82b3e6d6b669.jpg دریل چکشی 600 وات کرون مدل CT10128 دریل چکشی کرون مدل CT10128 ساخت کشور چین با توان 600 وات و وزن 1.7 کیلوگرم و دارای سه نظام 13 میلیمتری که قابلیت سوراخکاری فلز، بتن ، چوب را دارد https://vidfactor.com/product/vf-16114/crown-impact-drills-ct10129.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/fabf65ca-37ca-4c5e-953d-4ef6d627d55d.jpg دریل چکشی 750 وات کرون مدل CT10129 دریل چکشی کرون مدل CT10129 ساخت کشور چین با توان 750 وات و وزن 1.9 کیلوگرم با سه نظام 13 میلیمتری و قابلیت سوراخکاری فلز، بتن ، چوب https://vidfactor.com/uploads/products/image/de71d7fb-b1a9-4cd7-8982-1cee6b6f0a75.jpg دریل چکشی 750 وات کرون مدل CT10129 دریل چکشی کرون مدل CT10129 ساخت کشور چین با توان 750 وات و وزن 1.9 کیلوگرم با سه نظام 13 میلیمتری و قابلیت سوراخکاری فلز، بتن ، چوب https://vidfactor.com/uploads/products/image/fdab5339-b2ac-4b23-8c2c-60e3533ac883.jpg دریل چکشی 750 وات کرون مدل CT10129 دریل چکشی کرون مدل CT10129 ساخت کشور چین با توان 750 وات و وزن 1.9 کیلوگرم با سه نظام 13 میلیمتری و قابلیت سوراخکاری فلز، بتن ، چوب https://vidfactor.com/product/vf-16115/crown-impact-drills-ct10130.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/bb1edceb-342f-445a-938c-7c510820d8c5.jpg دریل چکشی 810 وات کرون مدل CT10130 دریل چکشی کرون مدل CT10130 ساخت کشور چین با توان 810 وات و وزن 2.1 کیلوگرم و دارای سه نظام 13 میلیمتری و قابلیت سوراخکاری فلز، بتن ، چوب https://vidfactor.com/product/vf-16116/crown-impact-drills-ct10032.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f8d66a25-5c3c-4f51-8615-2a1401522d1e.jpg دریل چکشی 1050 وات کرون مدل CT10032 دریل چکشی 1050 وات کرون مدل CT10032، توان 1050 وات، دور در حالت آزاد 2500 – 900 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/56994d59-192c-49a5-b535-b4e75955c3ef.jpg دریل چکشی 1050 وات کرون مدل CT10032 دریل چکشی 1050 وات کرون مدل CT10032، توان 1050 وات، دور در حالت آزاد 2500 – 900 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/0b090cf7-ee45-4bca-9211-4ea97d1ef3c4.jpg دریل چکشی 1050 وات کرون مدل CT10032 دریل چکشی 1050 وات کرون مدل CT10032، توان 1050 وات، دور در حالت آزاد 2500 – 900 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16117/crown-drills-ct10152.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/32a8c32f-aa95-4a9b-b7ad-f00096ecc1a3.jpg دریل پیچ گوشتی کرون مدل CT10152 دریل پیچ گوشتی کرون مدل CT10152، توان 420 وات،، دور در حالت آزاد 1800-420 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16118/crown-berakers-ct18024.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8633638c-ed16-4995-8754-1bbb873ea151.jpg چکش تخریب کرون مدل CT18024 چکش تخریب کرون مدل CT18024، توان 1700 وات، قدرت ضربه 45 ژول، ضربه در حالت آزاد 1300 ضربه در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16119/crown-demolition-beraker-ct18020.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/348f1364-acee-404c-8872-e6b22ac55e6f.jpg چکش تخریب کرون مدل CT18020 چکش تخریب کرون مدل CT18020، توان 2050 وات، قدرت ضربه 50 ژول و ضربه در حالت آزاد 1030 ضربه در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e39d595f-f28a-461a-b537-986b20efe783.jpg چکش تخریب کرون مدل CT18020 چکش تخریب کرون مدل CT18020، توان 2050 وات، قدرت ضربه 50 ژول و ضربه در حالت آزاد 1030 ضربه در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/84cf6831-75f8-41fd-b084-24c410a4c234.jpg چکش تخریب کرون مدل CT18020 چکش تخریب کرون مدل CT18020، توان 2050 وات، قدرت ضربه 50 ژول و ضربه در حالت آزاد 1030 ضربه در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16120/crown-hmmer-demolition-ct18123.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b2f60fcc-c8e4-4e29-9a9f-4d66124f81ef.jpg چکش تخریب کرون مدل CT18123V چکش تخریب کرون مدل CT18123V، توان 1500 وات، قدرت ضربه کمیبه 8 ژول و قدرت ضربه بیشینه 25 ژول، ضربه در حالت آزاد 1900-900 ضربه در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/29d91955-f055-4db4-87e6-9fc1289408bf.jpg چکش تخریب کرون مدل CT18123V چکش تخریب کرون مدل CT18123V، توان 1500 وات، قدرت ضربه کمیبه 8 ژول و قدرت ضربه بیشینه 25 ژول، ضربه در حالت آزاد 1900-900 ضربه در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16121/crowndemolition-beraker-ct18021.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/00b4a775-eb2c-48aa-9655-07b6464199e0.jpg چکش تخریب 1500 وات کرون مدل CT18021 چکش تخریب 1500 وات کرون مدل CT18021، توان 1500 وات، قدرت ضربه 25 ژول و ضربه در حالت آزاد 1800 – 900 ضربه در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7a762855-5e47-4220-a845-5595d5bae5d2.jpg چکش تخریب 1500 وات کرون مدل CT18021 چکش تخریب 1500 وات کرون مدل CT18021، توان 1500 وات، قدرت ضربه 25 ژول و ضربه در حالت آزاد 1800 – 900 ضربه در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/04ac85a4-3d78-4df7-b860-2eafb03d09a7.jpg چکش تخریب 1500 وات کرون مدل CT18021 چکش تخریب 1500 وات کرون مدل CT18021، توان 1500 وات، قدرت ضربه 25 ژول و ضربه در حالت آزاد 1800 – 900 ضربه در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/96d6535c-a79b-4e37-999f-d69297136fbb.jpg چکش تخریب 1500 وات کرون مدل CT18021 چکش تخریب 1500 وات کرون مدل CT18021، توان 1500 وات، قدرت ضربه 25 ژول و ضربه در حالت آزاد 1800 – 900 ضربه در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16122/crown-berakers-ct18095.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/29cc15cb-73a5-43a0-87b2-e2a52e001987.jpg چکش تخریب 1500 وات کرون مدل CT18095 چکش تخریب کرون مدل CT18095ساخت کشور چین با توان 1500 وات و وزن 19 کیلوگرم و ولتاژ220ولت و قدرت ضربه 50ژول https://vidfactor.com/product/vf-16123/crown-rotary-hammer-drill-ct18054.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ade734f8-4534-4431-8be3-8ec4027d519a.jpg دریل بتن کن 850 وات کرون مدل CT18054 دریل بتن کن 850 وات کرون مدل CT18054، توان 850 وات، دور در حالت آزاد 800 دور در دقیقه و ضربه در حالت آزاد 3200 ضربه در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/43e125c8-f93c-4556-b61b-1ea8eb477468.jpg دریل بتن کن 850 وات کرون مدل CT18054 دریل بتن کن 850 وات کرون مدل CT18054، توان 850 وات، دور در حالت آزاد 800 دور در دقیقه و ضربه در حالت آزاد 3200 ضربه در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/61eeb302-287d-4b5c-aea6-8beb71ee9388.jpg دریل بتن کن 850 وات کرون مدل CT18054 دریل بتن کن 850 وات کرون مدل CT18054، توان 850 وات، دور در حالت آزاد 800 دور در دقیقه و ضربه در حالت آزاد 3200 ضربه در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16124/crown--rotary-hammer-drill-ct18114.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/916ee72e-7758-4ac6-a461-545f8d04b0e7.jpg دریل بتن کن 850 وات کرون مدل CT18114 دریل بتن کن 850 وات کرون مدل CT18114، توان 850 وات، دور در حالت آزاد 800 دور در دقیقه و ضربه در حالت آزاد 3400 ضربه در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16125/crown-rotary-hammer-drill-ct18026.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c3cb9dde-f375-419c-8224-943883101cf1.jpg دریل بتن کن 1020 وات کرون مدل CT18026 دریل بتن کن 1020 وات کرون مدل CT18026، توان 1020 وات، دور در حالت آزاد 800 دور در دقیقه و ضربه در حالت آزاد 3000 ضربه در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5fa15624-9d90-4555-8df7-aa90a71ef40e.jpg دریل بتن کن 1020 وات کرون مدل CT18026 دریل بتن کن 1020 وات کرون مدل CT18026، توان 1020 وات، دور در حالت آزاد 800 دور در دقیقه و ضربه در حالت آزاد 3000 ضربه در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/90697202-fd57-4aed-a7f7-8b4431c8d50c.jpg دریل بتن کن 1020 وات کرون مدل CT18026 دریل بتن کن 1020 وات کرون مدل CT18026، توان 1020 وات، دور در حالت آزاد 800 دور در دقیقه و ضربه در حالت آزاد 3000 ضربه در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16126/crown--heavy-rotary-hammers--ct18116.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b836caa0-fb8e-497f-9231-ca3aabcffa55.jpg دریل بتن کن 1050 وات کرون مدل CT18116 دریل بتن کن 1050 وات کرون مدل CT18116، توان 1050 وات، دور در حالت آزاد 750 دور در دقیقه و ضربه در حالت آزاد 2800 ضربه در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16127/crown-rotary-hammer-drill-ct18056.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f3b8b6c3-deb6-4d0f-b327-3bd612e72c52.jpg دریل بتن کن 1250 وات کرون مدل CT 18056 دریل بتن کن 1250 وات کرون مدل CT 18056، توان 1250 وات، دور در حالت آزاد 800 دور در دقیقه و ضربه در حالت آزاد 2600 ضربه در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c853df29-2538-49b0-aac5-88f0d7fd74fc.jpg دریل بتن کن 1250 وات کرون مدل CT 18056 دریل بتن کن 1250 وات کرون مدل CT 18056، توان 1250 وات، دور در حالت آزاد 800 دور در دقیقه و ضربه در حالت آزاد 2600 ضربه در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/49968e72-c527-408c-b31a-e0ab0510590a.jpg دریل بتن کن 1250 وات کرون مدل CT 18056 دریل بتن کن 1250 وات کرون مدل CT 18056، توان 1250 وات، دور در حالت آزاد 800 دور در دقیقه و ضربه در حالت آزاد 2600 ضربه در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16128/crown-rotary-hammer-drill-ct18102.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a6c0cbff-9eb5-45c4-94c3-6fdccd3a2e36.jpg دریل بتن کن 1500 وات کرون مدل CT18102 دریل بتن کن 1500 وات کرون مدل CT18102، توان 1500 وات، دور در حالت آزاد 800 دور در دقیقه و ضربه در حالت آزاد 3900 ضربه در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e9ca5118-24fc-481e-a6a2-f0736c81c736.jpg دریل بتن کن 1500 وات کرون مدل CT18102 دریل بتن کن 1500 وات کرون مدل CT18102، توان 1500 وات، دور در حالت آزاد 800 دور در دقیقه و ضربه در حالت آزاد 3900 ضربه در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d23e2344-fa2c-4f33-9460-8a7e9a7d025f.jpg دریل بتن کن 1500 وات کرون مدل CT18102 دریل بتن کن 1500 وات کرون مدل CT18102، توان 1500 وات، دور در حالت آزاد 800 دور در دقیقه و ضربه در حالت آزاد 3900 ضربه در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16129/crown-rotary-hammer-drill-ct18055.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/18297b3c-2a64-46c9-b71f-1dcee2955378.jpg دریل بتن کن 1050 وات کرون مدل CT18055 دریل بتن کن 1050 وات کرون مدل CT18055، توان 1050 وات، دور در حالت آزاد 550 دور در دقیقه و ضربه در حالت آزاد 3000 ضربه در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d5234ae4-bde9-4b4a-9a00-96aea73fdfe6.jpg دریل بتن کن 1050 وات کرون مدل CT18055 دریل بتن کن 1050 وات کرون مدل CT18055، توان 1050 وات، دور در حالت آزاد 550 دور در دقیقه و ضربه در حالت آزاد 3000 ضربه در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/4906042b-b6da-4d70-ad18-1cc892a356f9.jpg دریل بتن کن 1050 وات کرون مدل CT18055 دریل بتن کن 1050 وات کرون مدل CT18055، توان 1050 وات، دور در حالت آزاد 550 دور در دقیقه و ضربه در حالت آزاد 3000 ضربه در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16130/crown--heavy-rotary-hammers--ct18118.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c4911ae1-7dde-4de0-8425-9fa55905e8da.jpg دریل بتن کن 1250 وات کرون مدل CT18118V دریل بتن کن کرون مدل CT18118V، توان 1250 وات، دور در حالت آزاد 410 دور در دقیقه و ضربه در حالت آزاد 3000 ضربه در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16131/crown--light-rotary-hammers-ct18108.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ea55078a-2143-41f8-a711-7a2801d630a2.jpg دریل بتن کن طرح بوش کرون مدل CT18108 دریل بتن کن طرح بوش 800 وات کرون مدل CT18108، توان 800 وات، دور در حالت آزاد 1200 دور در دقیقه و ضربه در حالت آزاد 5300 ضربه در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/da085823-ad8f-4b85-90a8-e7c2c4fcf22f.jpg دریل بتن کن طرح بوش کرون مدل CT18108 دریل بتن کن طرح بوش 800 وات کرون مدل CT18108، توان 800 وات، دور در حالت آزاد 1200 دور در دقیقه و ضربه در حالت آزاد 5300 ضربه در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7195905d-06f9-487e-a5a2-0de939c11004.jpg دریل بتن کن طرح بوش کرون مدل CT18108 دریل بتن کن طرح بوش 800 وات کرون مدل CT18108، توان 800 وات، دور در حالت آزاد 1200 دور در دقیقه و ضربه در حالت آزاد 5300 ضربه در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/72a3b9d8-6e22-4ddb-9d44-bdd856611219.jpg دریل بتن کن طرح بوش کرون مدل CT18108 دریل بتن کن طرح بوش 800 وات کرون مدل CT18108، توان 800 وات، دور در حالت آزاد 1200 دور در دقیقه و ضربه در حالت آزاد 5300 ضربه در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16132/crown-hammers-ct18173.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b763e272-5318-4796-a669-37aa6ae09350.jpg دریل بتن کن 1300 وات کرون مدل CT18173M BMC دریل بتن کن کرون مدل CT18173M BMC، توان 1300 وات، انرژی 20 ژول و ضربه در حالت آزاد 2400 ضربه در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16133/crown--cordless-rotary-hammers-ct28001hx.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/dc8a43f8-bfa9-47a7-beca-9ac19e0d2ad6.jpg دریل بتن کن شارژی 1200 ولت کرون مدل CT28001HX دریل بتن کن شارژی 1200 ولت کرون مدل CT28001HX، ولتاژ باطری 20 ولت، دور در حالت آزاد 1400 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16134/crown-breakers-ct18185.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8ffad69c-5c1b-4cd0-9cf2-7cfc90ef6804.jpg چکش تخریب 1700 وات کرون مدل CT18185 چکش تخریب 1700 وات کرون مدل CT18185، توان 1700 وات، ضربه در حالت آزاد 1500 ضربه در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16135/crown--drills-ct10125.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/fbd3bfcb-4fdd-4975-bdb6-7012985c17b7.jpg دریل آچاری 300 وات کرون CT10125 دریل آچاری 300 وات کرون CT10125، توان 300 وات، دور در حالت آزاد 3800 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16136/crown-drill-ct10126c.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e6382f30-409b-4a0c-8deb-d93267d5b3bd.jpg دریل 400 وات با سه نظام اتوماتیک کرون CT10126C دریل 400 وات با سه نظام اتوماتیک کرون CT10126C، ضربه در حالت 4500 ضربه در دقیقه، دور در حالت آزاد 1400 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16137/crown-breakers-ct18124.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/014e3d4e-7cf5-4fc6-9da5-cc5e689fbb10.jpg چکش تخریب با قلم گیر 6 گوش CT18124 چکش تخریب با قلم گیر 6 گوش CT18124، توان 1750 وات، ضربه در دقیقه 1600 ضربه در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16138/crown-column-drill-ct32014.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8c6f2e4e-60f6-4e19-b480-2718383218c4.jpg دریل ستونی 350 وات کرون CT 32014 دریل ستونی کرون CT 32014، تکفاز، توان 350 وات، دور در حالت آزاد 2620 - 620 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16139/crown-cordless-rotary-hammers--ct28001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/644a5efa-a252-4254-9def-572ff4b2522f.jpg دریل بتن کن شارژی 4 آمپر 20 ولت CT28001HX دریل بتن کن شارژی 4 آمپر 20 ولت CT28001HX، ولتاژ باطری 20 ولت، دور در حالت آزاد 1400 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16140/crown--pneumatic-impact-wrenches-ct38115.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/fd481ab3-0cd1-4e0a-a4f7-e94fbd472a43.jpg بکس بادی 1/2 اینچ کرون مدل CT 38115 بکس بادی 1/2اینچ کرون مدل CT 38115، حداکثر گشتاور 800 نیوتن، دور در حالت آزاد 8000 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16141/crown--pneumatic-impact-wrenches--ct38080.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/cf89910a-c62e-4777-8128-59c4b7cfb35b.jpg بکس بادی 1/2 اینچ کرون مدل CT38080 بکس بادی 1/2 اینچ کرون مدل CT38080 ساخت کشور چین با حداکثر گشتاور850 نیوتن و دور در حالت آزاد7500 دور در دقیقه https://vidfactor.com/product/vf-16142/crown--pneumatic-impact-wrenches-ct38081.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9da5df82-fcfe-42c5-93c5-2363058a2484.jpg بکس بادی 1/2 اینچ کرون مدل CT38081 بکس بادی 1/2 اینچ کرون مدل CT38081 ساخت کشور چین با وزن 1.3 کیلوگرم و حداکثر گشتاور 900 نیوتن https://vidfactor.com/product/vf-16143/crown--pneumatic-impact-wrenches--ct38114.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/71f664fe-bfb0-465e-8f46-edbd435a4af8.jpg بکس بادی 3/4 اینچ کرون مدل CT38114 بکس بادی 3/4 اینچ کرون مدل CT38114، حداکثر گشتاور 1200 نیوتن، دور در حالت آزاد 7000 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16144/crown-impact-wrenches-ct12018.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7460c1ac-a652-46f2-97bf-c1bd5e75ef04.jpg بکس برقی 900 وات کرون مدل CT12018 بکس برقی 900 وات کرون مدل CT12018، حداکثر گشتاور 320 نیوتن، دور در حالت آزاد 2100 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/29c2d179-99ca-45fa-9bc8-117a8e4fadd9.jpg بکس برقی 900 وات کرون مدل CT12018 بکس برقی 900 وات کرون مدل CT12018، حداکثر گشتاور 320 نیوتن، دور در حالت آزاد 2100 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6af9a738-f204-4347-99e8-7fe5995a5b47.jpg بکس برقی 900 وات کرون مدل CT12018 بکس برقی 900 وات کرون مدل CT12018، حداکثر گشتاور 320 نیوتن، دور در حالت آزاد 2100 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/4ce81661-a880-43ce-9ec8-586f7269a416.jpg بکس برقی 900 وات کرون مدل CT12018 بکس برقی 900 وات کرون مدل CT12018، حداکثر گشتاور 320 نیوتن، دور در حالت آزاد 2100 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/02fa69ff-2d43-4be2-812b-1c2101568e8e.jpg بکس برقی 900 وات کرون مدل CT12018 بکس برقی 900 وات کرون مدل CT12018، حداکثر گشتاور 320 نیوتن، دور در حالت آزاد 2100 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b3148453-6bcb-4ca3-91d4-0fd78e9935ba.jpg بکس برقی 900 وات کرون مدل CT12018 بکس برقی 900 وات کرون مدل CT12018، حداکثر گشتاور 320 نیوتن، دور در حالت آزاد 2100 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7450f85c-5822-42c2-b17d-c6802184984c.jpg بکس برقی 900 وات کرون مدل CT12018 بکس برقی 900 وات کرون مدل CT12018، حداکثر گشتاور 320 نیوتن، دور در حالت آزاد 2100 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16145/crown-mixers-ct10049.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/68541eb2-e137-4620-a7f3-786b2e8ebd60.jpg همزن برقی 1100 وات کرون مدل CT10049 همزن برقی 1100 وات کرون مدل CT10049، توان خروجی 1100 وات، دور در حالت آزاد 450 - 130 دور در دقیقه ، 850 - 245 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/af598fc4-da6f-4976-9baf-664331324839.jpg همزن برقی 1100 وات کرون مدل CT10049 همزن برقی 1100 وات کرون مدل CT10049، توان خروجی 1100 وات، دور در حالت آزاد 450 - 130 دور در دقیقه ، 850 - 245 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/cb1e8aaf-3452-4428-9aa5-9ada8cb96dc3.jpg همزن برقی 1100 وات کرون مدل CT10049 همزن برقی 1100 وات کرون مدل CT10049، توان خروجی 1100 وات، دور در حالت آزاد 450 - 130 دور در دقیقه ، 850 - 245 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16146/crown-drills-ct10113.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/865f3920-d549-4370-a71a-9dd7e32c6edd.jpg دریل پیچ گوشتی برقی کرون مدل CT10113 دریل پیچ گوشتی برقی کرون مدل CT10113، توان ورودی 280 وات، سرعت گردش آزاد 1400 – 350 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16147/crown-drill-ct12001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8ff3db0d-7213-4764-b922-9cb9a4c8f412.jpg دریل پیچ گوشتی برقی کرون مدل CT12001 دریل پیچ گوشتی برقی کرون مدل CT12001، توان مصرفی 710 وات، ولتاژ 220 ولت، سرعت در حالت آزاد 4000 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16148/crown-cordless-screwdrivers-ct22024.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/37bdc2f3-b671-4c44-83e1-b740c5eb8743.jpg پیچ گوشتی شارژی جعبه فلزی کرون مدل CT22024 پیچ گوشتی شارژی جعبه فلزی کرون مدل CT22024، ظرفیت باتری 1.5 آمپر، ولتاژ باتری 3.6 ولت، دور در حالت آزاد 200 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16149/crown--cordless-drills-ct21053.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/bc82dee9-3d9b-4b67-8773-d4333fb2e0f9.jpg دریل شارژی 12 ولت CT21053 کرون دریل شارژی 12 ولت CT21053 کرون، جریان شارژ 12 ولت و سرعت گردش آزاد 1400 – 400 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/43db0cc3-d578-49c9-b4b0-3fe664ec9ed3.jpg دریل شارژی 12 ولت CT21053 کرون دریل شارژی 12 ولت CT21053 کرون، جریان شارژ 12 ولت و سرعت گردش آزاد 1400 – 400 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d5fffa16-dc25-4321-9ab0-2882c428c2eb.jpg دریل شارژی 12 ولت CT21053 کرون دریل شارژی 12 ولت CT21053 کرون، جریان شارژ 12 ولت و سرعت گردش آزاد 1400 – 400 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/dad6fc97-1656-4841-93b8-6665d7c7d45e.jpg دریل شارژی 12 ولت CT21053 کرون دریل شارژی 12 ولت CT21053 کرون، جریان شارژ 12 ولت و سرعت گردش آزاد 1400 – 400 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/87379649-6a6e-4bd1-b7d0-0600859c4db2.jpg دریل شارژی 12 ولت CT21053 کرون دریل شارژی 12 ولت CT21053 کرون، جریان شارژ 12 ولت و سرعت گردش آزاد 1400 – 400 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/17e89c6d-9334-49ab-a2f4-043ad8492189.jpg دریل شارژی 12 ولت CT21053 کرون دریل شارژی 12 ولت CT21053 کرون، جریان شارژ 12 ولت و سرعت گردش آزاد 1400 – 400 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16150/crown--cordless-drills-ct21055.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7bbc5454-2ee4-4798-b2dc-ff91294af1a0.jpg دریل شارژی 14/4 ولت کرون مدل CT21055L دریل شارژی 14/4 ولت کرون مدل CT21055L، ظرفیت باتری 1.5 آمپر، ولتاژ باتری 14/4 ولت، دور در حالت آزاد 1400 - 400 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16151/crown--cordless-drills-ct21056.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b997daa3-f0cb-452d-b0ad-27c8dc95715f.jpg دریل شارژی 18 ولت کرون مدل CT21056L دریل شارژی 18 ولت کرون مدل CT21056L، ظرفیت باتری 1.5 آمپر، ولتاژ 18 ولت، دور در حالت آزاد 1350 – 350 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e95e8856-6302-42fd-a693-8c2633a2b716.jpg دریل شارژی 18 ولت کرون مدل CT21056L دریل شارژی 18 ولت کرون مدل CT21056L، ظرفیت باتری 1.5 آمپر، ولتاژ 18 ولت، دور در حالت آزاد 1350 – 350 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/029a21de-a09d-4c51-be4e-3df32ffec988.jpg دریل شارژی 18 ولت کرون مدل CT21056L دریل شارژی 18 ولت کرون مدل CT21056L، ظرفیت باتری 1.5 آمپر، ولتاژ 18 ولت، دور در حالت آزاد 1350 – 350 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/3f297a46-f187-486d-8e05-da9b0595f18f.jpg دریل شارژی 18 ولت کرون مدل CT21056L دریل شارژی 18 ولت کرون مدل CT21056L، ظرفیت باتری 1.5 آمپر، ولتاژ 18 ولت، دور در حالت آزاد 1350 – 350 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e7402bd5-ca50-4ebf-97f3-fb8da62ecc8a.jpg دریل شارژی 18 ولت کرون مدل CT21056L دریل شارژی 18 ولت کرون مدل CT21056L، ظرفیت باتری 1.5 آمپر، ولتاژ 18 ولت، دور در حالت آزاد 1350 – 350 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/9e14c518-8634-42be-80ac-1b5f1b71ba73.jpg دریل شارژی 18 ولت کرون مدل CT21056L دریل شارژی 18 ولت کرون مدل CT21056L، ظرفیت باتری 1.5 آمپر، ولتاژ 18 ولت، دور در حالت آزاد 1350 – 350 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16152/crown-cordless-impact-wrenches-ct22015.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/160a6b7d-110f-4d48-a695-b1e40d6ecf65.jpg بکس شارژی درایو 20 ولت کرون مدل CT22015HX بکس شارژی درایو 20 ولت کرون مدل CT22015HX، ظرفیت باتری 4 آمپر، ولتاژ 20 ولت، دور در حالت آزاد 2100 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16153/crown-screwdriver-drill-ct22023.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a7cb0f0b-482d-44e8-a114-014dbe54c6a3.jpg پیچ گوشتی شارژی کرون مدل CT22023 پیچ گوشتی شارژی کرون مدل CT22023، ظرفیت باتری 1.5 آمپر، ولتاژ 3.6 ولت، دور در حالت آزاد 200 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16154/crown-spray-guns-ct31012.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8f930ac5-4e66-4d58-8d33-7614dd59b00b.jpg پیستوله برقی 80 وات کرون مدل CT31012 پیستوله برقی 80 وات کرون مدل CT31012، توان ورودی 80 وات، ظرفیت مخزن رنگ 700 میلیمتر و حداکثر خروجی مایعات 250 میلی لیتر بر دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16155/crown-spray-guns-ct31015.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/932601f4-1cb5-45a8-863b-8347ad56f29a.jpg پیستوله رنگ پاش برقی 1200 وات کرون مدل CT31015 پیستوله رنگ پاش برقی 1200 وات کرون مدل CT31015، توان ورودی 1200 وات، ظرفیت مخزن رنگ 900 میلیمتر و حداکثر خروجی مایعات 1100 میلی لیتر بر دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16156/crown-spray-guns-ct31013.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2f78900a-8b4f-4d1d-950d-f23b8a851808.jpg پیستوله رنگ پاش برقی 400 وات کرون مدل CT31013 پیستوله رنگ پاش برقی 400 وات کرون مدل CT31013، توان ورودی 400 وات، ظرفیت مخزن رنگ 900 میلیمتر و حداکثر خروجی مایعات 8000 میلی لیتر بر دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16157/crown-spray-guns-ct31014.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4e115eeb-bb8a-4b71-99e6-eba110a42511.jpg پیستوله رنگ پاش برقی 800 وات کرون مدل CT31014 پیستوله رنگ پاش برقی 800 وات کرون مدل CT31014، توان ورودی 800 وات، ظرفیت مخزن رنگ 900 میلیمتر و حداکثر خروجی مایعات 1000 میلی لیتر بر دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16158/crown-heat-gun-ct19017.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a0e191c3-fbcf-43ec-9dd5-510a52874898.jpg سشوار صنعتی 1600 وات کرون مدل CT19017 سشوار صنعتی 1600 وات کرون مدل CT19017، توان مصرفی 1600 وات ، تکفاز و با وزن 0/5 کیلوگرم میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16159/crown-heat-gun-ct19007.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a21da552-45a3-4ccb-960a-6564971a16a4.jpg سشوار صنعتی 2000 وات با لوازم اضافی کرون مدلCT19007 سشوار صنعتی 2000 وات کرون مدلCT19007، توان مصرفی 2000 وات، تکفاز با وزن 0.8 کیلوگرم میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16160/crown-air-blowers-ct17010.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/009ffe67-2f8e-402a-b287-047550579711.jpg بلوور(دمنده و مکنده) 710 وات کرون مدل CT17010 بلوور(دمنده و مکنده) 710 وات کرون مدل CT17010، توان مصرفی 710 وات، فشار خروجی هوا 4 متر مکعب در دقیقه و سرعت در حالت آزاد 0 تا 14000 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16161/crown-orbital-sandres-ct13395.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/da2dfac1-ecc0-486b-a722-78a3f2b496df.jpg سنباده لرزان 450 وات (اوربیتال) کرون مدل CT13395 سنباده لرزان 450 وات (اوربیتال) کرون مدل CT13395، توان مصرفی 450 وات، تکفاز، سرعت دور در حالت آزاد 13000 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16162/crown-rotary-sandres-ct13394.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c3bdd5c6-5b16-4f35-b5e1-2c9ecdc63642.jpg سنباده لرزان 240 وات کرون مدل CT13394 سنباده لرزان کرون مدل CT13394، توان مصرفی 240 وات، تکفاز، سرعت دور در حالت آزاد 12000 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16163/crown--orbital-sandres-ct13401.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8e1e5542-f29d-40f6-9d08-5872ea42fca8.jpg سنباده لرزان 320 وات (اوربیتال) کرون مدلCT13401 سنباده لرزان 320 وات (اوربیتال) کرون مدل CT13401، توان مصرفی 320 وات، تکفاز، سرعت در حالت آزاد 12000 – 6000 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16164/crown-rotary-sandres-ct13588.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c6e8dc5d-cc29-4acb-a571-8658123c41de.jpg سنباده لرزان 350 وات کرون مدل CT13588 سنباده لرزان 350 وات کرون مدل CT13588، توان مصرفی 350 وات، تکفاز، سرعت دور در حالت آزاد 12000 – 6000 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16165/crown-large-sub-stone-ct180x6x22.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/906ae4db-318e-4d3a-a3a8-37ec41850ae5.jpg سنگ ساب آهن CT180*6*22 کرون سنگ ساب آهن CT180*6*22 کرون، سایز صفحه 180 میلیمتر و ضخامت صفحه 6 میلیمتر میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16166/crown-rock-sub-mini-ct115x6x22.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/25bf60a6-1175-4a95-9753-62776675beb2.jpg سنگ مینی ساب آهن CT115*6*22 کرون سنگ مینی ساب آهن CT115*6*22 کرون, سایز صفحه 115 میلیمتر و ضخامت صفحه 6 میلیمتر میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16167/crown-crown-metal-cutting-ct180x3x22.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b5e2fc05-d26c-4989-aa48-a813dabe841a.jpg سنگ برش آهن CT180*3*22 کرون سنگ برش آهن CT180*3*22 کرون, سایز صفحه 180 میلیمتر و ضخامت صفحه 3 میلیمتر میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16168/crown-crown-metal-cutting-ct115x3x22.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/97fb7904-d1f4-4b9d-a0f4-5ca3836694a2.jpg سنگ مینی برش آهن CT115*3*22 کرون سنگ مینی برش آهن CT115*3*22 کرون, سایز صفحه 115 میلیمتر و ضخامت صفحه 3 میلیمتر میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16169/crown-steel-cutting-plate-ct180x1x22.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7b5d7d5d-80c1-4941-8d52-3cbb7cf8ff38.jpg سنگ برش استیل CT180*1*22 کرون سنگ برش استیل CT180*1*22 کرون، سایز صفحه 180 میلیمتر و ضخامت صفحه 1 میلیمتر میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16170/crown-stone-cut-steel-mini-ct115x1x22.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8efb14ac-b5ee-4469-a3c8-7265b943d348.jpg سنگ مینی برش استیل CT115*1*22 کرون سنگ مینی برش استیل CT115*1*22 کرون، سایز صفحه 115 میلیمتر و ضخامت صفحه 1 میلیمتر میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16171/crown-cutting-wheel-ct230x3x22.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/89099d68-ee76-4418-96eb-a61051987c0f.jpg سنگ برش سنگبری CT230*3*22 کرون سنگ برش سنگبری CT230*3*22 کرون, سایز صفحه 230 میلیمتر و ضخامت صفحه 3 میلیمتر میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16172/crown-metal-cutting-stone-ct350x3x25.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e50ffc5d-50ce-47c0-b721-5c04cc5aa207.jpg سنگ پروفیل بر CT350*3*25 کرون سنگ پروفیل بر CT350*3*25 کرون, سایز صفحه 350 میلیمتر و ضخامت صفحه 3 میلیمتر میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16173/crown-pneumatic-stapler-ct38071.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/66ce7025-8823-48cd-8b5c-ec41b9da1a39.jpg منگنه کوب 150 خشابه کرون مدلCT38071 منگنه کوب 150 خشابه کرون مدلCT38071 ، ساخت چین با وزن :1 کیلوگرم که مناسب برای عمومی، صنعتی و نجاری میباشد با طول میخ16 – 6 میلیمتر و حداکثر ظرفیت خشاب 150 عدد https://vidfactor.com/product/vf-16174/crown-air-nailers-ct38107.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0d42f478-8c38-4c76-a999-0ea092b25545.jpg میخ کوب بادی F50 کرون مدل CT38107 میخ کوب بادی F50 کرون مدل CT38107، طول میخ 50 – 15 میلیمتر و حداکثر ظرفیت خشاب 100 عدد میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16175/crown-air-nailers-ct38106.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/924d4bf0-6f7f-4f89-a1e0-218278aba8d8.jpg میخ کوب بادی F50 کرون مدل CT38106 میخ کوب بادی F50 کرون مدل CT38106، طول میخ 50 – 15 میلیمتر و حداکثر ظرفیت خشاب 100 عدد میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16176/crown-power-planer-ct14019.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/00e3e7e5-44cb-4b87-b57a-4ca2c388064f.jpg رنده نجاری 710 وات کرون مدل CT14019 رنده نجاری 710 وات کرون مدل CT14019، توان ورودی 710 وات، تکفاز، سرعت در حالت آزاد 16000 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16177/crown-wall-chasers-ct13525.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/20d45a10-e882-4847-bab1-5cac96dbbb26.jpg شیارزن دو تیغ 1500 وات CT13525 شیارزن دو تیغ 1500 وات CT13525، توان ورودی 1500 وات، قطر تیغه 125 میلیمتر و سرعت در حالت آزاد 8500 دور بردقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7642cdd7-2984-453c-a84f-2e83ee88225a.jpg شیارزن دو تیغ 1500 وات CT13525 شیارزن دو تیغ 1500 وات CT13525، توان ورودی 1500 وات، قطر تیغه 125 میلیمتر و سرعت در حالت آزاد 8500 دور بردقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16178/crown-gasoline-hedge-trimmers--ct20114.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2cec4696-bdde-4b1d-ba6c-1342ac2f782d.jpg شمشاد زن بنزینی کرون مدل CT20114 شمشاد زن بنزینی کرون مدل CT20114؛ قدرت موتور 650 وات، ظرفیت موتور22/5 سانتی متر مکعب، دور در حالت آزاد 3000 ± 200 دور بر دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16179/crown-gasoline-brush-cutters-ct20050-.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8030fe66-1745-4fb1-89ed-1549df069491.jpg علف زن بنزینی تک کاره 1250 وات کرون مدل CT20050 علف زن بنزینی تک کاره 1250 وات کرون مدل CT20050، قدرت موتور 1250 وات، حجم موتور 43 سی سی، دور در حالت آزاد 3000 - 200 دور بر دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16180/crown-gasoline-brush-cutters-ct20113.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6401b63a-7864-490f-8c09-d2eb180f5b78.jpg علف زن بنزینی سه کاره 900 وات کرون مدل CT20113 علف زن بنزینی سه کاره 900 وات کرون مدل CT20113، قدرت موتور 900 وات، حجم موتور 33 سی سی، دور در حالت آزاد 3000 - 300 دور بر دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16181/sistema-water-pump-tc-100.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9e097035-f314-4289-851b-6658debf0a55.jpg پمپ بشقابی سیستما TC 100 پمپ سیستما، بشقابی 1 اسب مدل TC 100، جنس پروانه استیل، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 29 متر و آبدهی 7.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16182/sistema-water-pump-tc-150.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b666d7c8-8cce-4b88-b0e1-0594240c5a54.jpg پمپ بشقابی سیستما TC 150 پمپ سیستما بشقابی 1.5 اسب مدل TC 150، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 36 متر و آبدهی 7.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16183/-sistema-water-pump-tc-200.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9afed9f5-2597-4624-99dc-05c48a35a4e3.jpg پمپ بشقابی سیستما TC 200 پمپ سیستما بشقابی 2 اسب مدل TC 200، جنس پروانه استیل، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 43 متر و آبدهی 7.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16184/-sistema-water-pump-tc-250.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6c05ac45-e2bc-44f3-b354-913351f3f699.jpg پمپ بشقابی سیستما TC 250 پمپ سیستما بشقابی 2.5 اسب مدل TC 250، جنس پروانه استیل، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 49.5 متر و آبدهی 9متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16185/-sistema-water-pump-tc-300.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2726bd10-8d18-4019-a6cc-4cf99883def1.jpg پمپ بشقابی سیستما TC 300 پمپ سیستما بشقابی 3 اسب مدل TC 300، جنس پروانه استیل، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 54 متر و آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16186/sistema-water-pump-tc-400.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/055ec57e-cf92-4d85-bb97-c4ba777e6f69.jpg پمپ بشقابی سیستما TC 400 پمپ سیستما بشقابی 4 اسب مدل TC 400، جنس پروانه استیل، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 46.5 متر و آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16187/sistema-water-pump-tc-50.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c19b0504-a2bf-49d2-abed-2e083d153f24.jpg پمپ بشقابی سیستما TC 50 پمپ سیستما بشقابی 0.5 اسب مدل TC 50، جنس پروانه استیل، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20 متر و آبدهی 6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16188/-sistema-water-pump-tc-550.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/93f6fecb-9702-463f-b398-fe4185b386b4.jpg پمپ بشقابی سیستما TC 550 پمپ سیستما بشقابی5.5 اسب مدل TC 550، جنس پروانه استیل، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 56 متر و آبدهی 21 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16189/sistema-water-pump--tct-10.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/279f9110-cbcc-41d6-a288-d218704cad77.jpg پمپ بشقابی سیستما TCt 100 پمپ سیستما بشقابی 1 اسب مدل TCt 100، جنس پروانه استیل، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفا 29 متر و آبدهی 7.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16190/-sistema-water-pump-tct-150.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8ec090dd-2d7f-4030-8291-e4f08db1391f.jpg پمپ بشقابی سیستما TCt 150 پمپ سیستما بشقابی 1.5 اسب مدل TCt 150، جنس پروانه استیل، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 36 متر و آبدهی 7.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16191/sistema-water-pump-tct-200.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7bbd1930-0e9a-4595-ad81-9cfcd9947a5d.jpg پمپ بشقابی سیستما TCt 200 پمپ سیستما بشقابی 2 اسب مدل TCt 200، جنس پروانه استیل، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 43 متر و آبدهی 7.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16192/sistema-water-pump-tct-250.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/46240874-b24e-48ae-9f7e-93af82dcd739.jpg پمپ بشقابی سیستما TCt 250 پمپ سیستما بشقابی 2.5 اسب مدل TCt 250، جنس پروانه استیل، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 49.5 متر و آبدهی9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16193/sistema-water-pump-tct-300.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b1617554-aa4b-496e-bc78-0e7953ece8b9.jpg پمپ بشقابی سیستما TCt 300 پمپ سیستما بشقابی 3 اسب مدل TCt 300، جنس پروانه استیل، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 54 متر و آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16194/sistema-water-pump-tct-400.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/45a17b38-2a90-494b-a34b-a6969cb27883.jpg پمپ بشقابی سیستما TCt 400 پمپ سیستما بشقابی 4 اسب مدل TCt 400، جنس پروانه استیل، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 46.5 متر و آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16195/sistema-water-pump-btc-25-160a-.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1cd4ebb8-3b8d-4ba5-ab7c-f03b4474bbcb.jpg پمپ بشقابی سیستما BTC 25/160A پمپ سیستما بشقابی 3 اسب مدل BTC 25/160A، جنس پروانه برنز، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 65 متر و آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16196/sistema-water-pump-btc-25-160c-.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/febdccbb-dace-4d1a-b3b9-a0a22a9a92cc.jpg پمپ بشقابی سیستما BTC 25/160C پمپ سیستما بشقابی 1.5 اسب مدل BTC 25/160C، جنس پروانه برنز، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 51 متر و آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16197/sistema-water-pump-btc-25-160bc.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b0b5ed5f-d877-4f6a-b2ba-433fd4e6019c.jpg پمپ بشقابی سیستما BTC 25/160BC پمپ سیستما بشقابی 2 اسب مدل BTC 25/160BC، جنس پروانه استیل، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 54 متر و آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16198/sistema-water-pump-btc-25-160ba.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2da5956f-61ec-4594-838b-aa61237098ae.jpg پمپ بشقابی سیستما BTC 25/160BA پمپ سیستما بشقابی 2.5 اسب مدل BTC 25/160BA، جنس پروانه برنز، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 61 متر و آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16199/sistema-water-pump-btc-32-190a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8cd901ef-c28d-44b4-8d19-21cd55ba7edc.jpg پمپ بشقابی سیستما BTC 32/190A پمپ سیستما بشقابی 5.5 اسب مدل BTC 32/190A، جنس پروانه برنز، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 88 متر و آبدهی 12 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16200/sistema-water-pump-btc-32-190c.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/60bee064-3677-4c3a-a848-0d5c2cf65446.jpg پمپ بشقابی سیستما BTC 32/190C پمپ سیستما بشقابی 3 اسب مدل BTC 32/190C، جنس پروانه برنز، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 63 متر و آبدهی 8.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16201/sistema-water-pump-btc-32-210d.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e0b0a0d9-48ed-4967-aa01-200eead91c89.jpg پمپ بشقابی سیستما BTC 32/210D پمپ سیستما بشقابی 5.5 اسب مدل BTC 32/210D، جنس پروانه برنز، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 79 متر و آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16202/sistema-water-pump-btc-40-180d.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/cd15336f-4e9e-4962-bd97-b8fb8fe34c6b.jpg پمپ بشقابی سیستما BTC 40/180D پمپ سیستما بشقابی 5.5 اسب مدل BTC 40/180D، جنس پروانه برنز، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 60 متر و آبدهی27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16203/sistema-water-pump-btct-25-160a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/dbb6112b-2692-4851-aa96-5bff89abce0a.jpg پمپ بشقابی سیستما BTCt 25/160A پمپ سیستما بشقابی 3 اسب مدل BTCt 25/160A، جنس پروانه برنز، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 65 متر و آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16204/sistema-water-pump-btct-25-160b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f9e8c84e-5ed4-44be-93fd-d75b805e5573.jpg پمپ بشقابی سیستما BTCt 25/160B پمپ سیستما بشقابی 2 اسب مدل BTCt 25/160B، جنس پروانه برنز، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 58 متر و آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16205/sistema-water-pump-btct-25-160c.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2c5695cb-a249-41fa-a948-3e6f2509c304.jpg پمپ بشقابی سیستما BTCt 25/160C پمپ سیستما بشقابی 1.5 اسب مدل BTCt 25/160C، جنس پروانه برنز، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 51 متر و آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16206/sistema-water-pump-btct-32-190a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ab3b8ac5-89e8-4f25-9458-53e648e8fd46.jpg پمپ بشقابی سیستما BTCt 32/190A پمپ سیستما بشقابی 5.5 اسب مدل BTCt 32/190A، جنس پروانه برنز، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 88 متر و آبدهی 12 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16207/sistema-water-pump-btct-32-190c.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/def332a8-ea08-4e0d-9ba9-6c9aec8d33f0.jpg پمپ بشقابی سیستما BTCt 32/190C پمپ سیستما بشقابی 3 اسب مدل BTCt 32/190C، جنس پروانه برنز، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 63 متر و آبدهی8.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16208/sistema-water-pump-btct-32-210a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0124d425-ed05-4a67-88f4-31415f922c5d.jpg پمپ بشقابی سیستما BTCt 32/210A پمپ سیستما بشقابی 12 اسب مدل BTCt 32/210A، جنس پروانه برنز، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 117 متر و آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16209/sistema-water-pump-btct-32-210b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d2bb9830-ede9-4d73-9147-8ae9e7e1146d.jpg پمپ بشقابی سیستما BTCt 32/210B پمپ سیستما بشقابی 10 اسب مدل BTCt 32/210B، جنس پروانه برنز، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع105.5 متر و آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16210/sistema-water-pump-btct-32-210c.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7f132c03-3d1e-4b72-93a2-d53bd1c4ad05.jpg پمپ بشقابی سیستما BTCt 32/210C پمپ سیستما بشقابی 7.5 اسب مدل BTCt 32/210C، جنس پروانه برنز، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 90 متر و آبدهی18 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16211/sistema-water-pump-btct-32-210d.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/52adec1b-3fbf-44fb-bbfe-b8d2e04ab33d.jpg پمپ بشقابی سیستما BTCt 32/210D پمپ سیستما بشقابی 5.5 اسب مدل BTCt 32/210D، جنس پروانه برنز، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 79 متر و آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16212/sistema-water-pump-btct-32-215a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/43c079b8-60bc-4111-b9c3-799403453da5.jpg پمپ بشقابی سیستما BTCt 32/215A پمپ سیستما بشقابی 15 اسب مدل BTCt 32/215A، جنس پروانه برنز، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 120 متر و آبدهی 21 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16213/sistema-water-pump-btct-40-180a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/228348df-9780-4152-8816-7d2349be0bfa.jpg پمپ بشقابی سیستما BTCt 40/180A پمپ سیستما بشقابی 12 اسب مدل BTCt 40/180A، جنس پروانه برنز، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 93.5 متر و آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16214/sistema-water-pump-btct-40-180b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e4729c75-01c5-4c35-b083-303c76a00651.jpg پمپ بشقابی سیستما BTCt 40/180B پمپ سیستما بشقابی 10 اسب مدل BTCt 40/180B، جنس پروانه برنز، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 87 متر و آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16215/sistemawater-pump--btct-40-180c.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8a5fd81d-d32d-459b-8a7a-f12c8741e90a.jpg پمپ بشقابی سیستما BTCt 40/180C پمپ سیستما بشقابی 7.5 اسب مدل BTCt 40/180C، جنس پروانه برنز، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 71 متر و آبدهی30 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16216/sistema-water-pump-btct-40-180d.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3772b07c-cec0-4e4e-829b-06caf77d6e02.jpg پمپ بشقابی سیستما BTCt 40/180D پمپ سیستما بشقابی 5.5 اسب مدل BTCt 40/180D، جنس پروانه برنز، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 60 متر و آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16217/sistema-water-pump-btct-40-200a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2f150afc-e1d2-4fe0-96d9-01ab5b2d7873.jpg پمپ بشقابی سیستما BTCt 40/200A پمپ سیستما بشقابی 15 اسب مدل BTCt 40/200A، جنس پروانه برنز، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 90 متر و آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16218/sistema-domestic-pump-jet-100.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5007fca8-82de-476d-8a49-7a9dc442e499.jpg پمپ جتی سیستما JET 100 پمپ جتی سیستما مدل JET 100 ،با ظرفیت آبدهی 3.6 مترمکعب بر ساعت و فشار 46 متر و سایز دهانه خروجی 1 اینچ https://vidfactor.com/product/vf-16219/sistema-domestic-pump-jet-40.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f97b81f8-b0a8-4d5c-b62b-c4de7f38a32f.jpg پمپ جتی سیستما JET 40 پمپ جتی 0.8 اسب مدل JET 40 ، جنس پروانه نوریل(پلاستیک فشرده)، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 38 متر و آبدهی 3 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16220/sistema-domestic-pump-tt-50.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2a3751cd-045b-4e08-803a-2e4f36044f25.jpg پمپ محیطی سیستما مدل TT 50 پمپ جتی 0.5 اسب مدل TT 50 ، جنس پروانه برنز، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 38 متر و آبدهی 2.1 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16221/sistema-domestic-pump-tt-70.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5f487b72-e137-433a-89e4-571819b3c92d.jpg پمپ محیطی سیستما مدل TT 70 پمپ جتی سیستما 0.75 اسب مدل TT 70 ، جنس پروانه برنز، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 46 متر و آبدهی 2.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16222/sistema-domestic-pump-tt-80.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f6346079-2e19-4d4c-84c1-013d81cac71f.jpg پمپ محیطی سیستما مدل TT 80 پمپ جتی سیستما 0.8 اسب مدل TT 80 ، جنس پروانه برنز، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 55 متر و آبدهی 3 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16223/centrifugal-sistema-pump-twx-300-a-1-1.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a69537a9-6b57-4b57-b676-8955e116bc3b.jpg پمپ سانتریفیوژ استیل سیستما TWX 300-A/1.1 پمپ سانتریفیوژ سیستما 1.5 اسب مدل TWX 300-A/1.1، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 2 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سیم پیچی مسی با ارتفاع 10.5 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16224/centrifugal-sistema-pump-twx300-a-1-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7e6a5c22-5507-4759-9d05-30487d1c5dbb.jpg پمپ سانتریفیوژ استیل سیستما TWX300-A/1.5 پمپ سانتریفیوژ سیستما 1.5 اسب مدل TWX300-A/1.5، برق مصرفی تکفاز، سایز دهانه خروجی 2 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سیم پیچی مسی با ارتفاع 13 متر و آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16225/centrifugal-sistema-pump-twxt-300-a-1-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/492a69ca-b3d2-4b6a-8eed-7f1141fe949d.jpg پمپ سانتریفیوژ استیل سیستما TWXt 300-A/1.5 پمپ سانتریفیوژ سیستما 2 اسب مدل TWXt 300-A/1.5، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 2 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سیم پیچی مسی با ارتفاع 13 متر و آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16226/centrifugal-sistema-pump-twxt-500-a-2-2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5fd791c5-450d-4885-9890-a4da98422db3.jpg پمپ سانتریفیوژ استیل سیستما TWXt 500-A/2.2 پمپ سانتریفیوژ سیستما 3 اسب مدل TWXt 500-A/2.2، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 2 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه استیل، سیم پیچی مسی با ارتفاع 15 متر و آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16227/centrifugal-sistema-pump-twxt-500-a-3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5be294c6-22d1-483b-a80f-bf11d07b83f7.jpg پمپ سانتریفیوژ استیل سیستما TWXt 500-A/3 پمپ سانتریفیوژ سیستما 4 اسب مدل TWXt 500-A/3، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 2 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه استیل، سیم پیچی مسی با ارتفاع 18 متر و آبدهی 84 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16228/centrifugal-sistema-pump-twxt300-a-1-1.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/92b68fdd-82b3-4539-a894-b590eecadbe0.jpg پمپ سانتریفیوژ استیل سیستما TWXt300-A/1.1 پمپ سانتریفیوژ سیستما 1.5 اسب مدل TWXt300-A/1.1، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 2 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه استیل، سیم پیچی مسی با ارتفاع 10.5 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16229/centrifugal-sistema-pump-tcx-100-1-1.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6cc83dc4-b851-4279-ae19-50d1c4f7caea.jpg پمپ سانتریفیوژ استیل سیستما TCX 100/1.1 پمپ سانتریفیوژ سیستما 1.5 اسب مدل TCX 100/1.1، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 1 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سیم پیچی مسی با ارتفاع 29.5 متر و آبدهی 12 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16230/centrifugal-sistema-pump-tcx-160-1-1.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a88c8da0-d8c9-407e-8707-0b0804df736b.jpg پمپ سانتریفیوژ استیل سیستما TCX 160/1.1 پمپ سانتریفیوژ سیستما 1.5 اسب مدل TCX 160/1.1، برق مصرفی تکفاز، سایز دهانه خروجی 1/4 .1 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20.6 متر و آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16231/centrifugal-sistema--pump-tcx-250-1-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4ea0834d-aeda-4928-a37e-0883d54a6aa7.jpg پمپ سانتریفیوژ استیل سیستما TCX 250/1.5 پمپ سانتریفیوژ سیستما 1.5 اسب مدل TCX 250/1.5، برق مصرفی تکفاز، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سیم پیچی مسی با ارتفاع 24.7 متر و آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16232/centrifugal-sistema-pump-tcx-60-0-37.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b090ef6c-95b7-43bd-baf9-63f1197a5cbe.jpg پمپ سانتریفیوژ استیل سیستما TCX 60/0.37 پمپ سانتریفیوژ سیستما 0.5 اسب مدل TCX 60/0.37، برق مصرفی تکفاز، سایز دهانه خروجی 1 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سیم پیچی مسی با ارتفاع 18 متر و آبدهی 6 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16233/centrifugal-sistema-pump-tcx-60-0-75.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3037874e-0ddd-42b5-9673-7d05dc2894a5.jpg پمپ سانتریفیوژ استیل سیستما TCX 60/0.75 پمپ سانتریفیوژ سیستما 1 اسب مدل TCX 60/0.75، برق مصرفی تکفاز، سایز دهانه خروجی 1 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سیم پیچی مسی با ارتفاع 29 متر و آبدهی 7.2 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16234/centrifugal-sistema-pump-tcxt-100-1-1.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ada6dbc8-79a4-4380-bc0c-3a6f32e0797c.jpg پمپ سانتریفیوژ استیل سیستما TCXt 100/1.1 پمپ سانتریفیوژ سیستما 1.5 اسب مدل TCXt 100/1.1، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 1 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سیم پیچی مسی با ارتفاع 29.5 متر و آبدهی 12 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16235/centrifugal-sistema-pump-tcxt-160-1-1.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c04cd134-a506-454d-b2b5-c71087cba2f7.jpg پمپ سانتریفیوژ استیل سیستما TCXt 160/1.1 پمپ سانتریفیوژ سیستما 1.5 اسب مدل TCXt 160/1.1، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20.6 متر و آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16236/centrifugal-sistema-pump-tnxt-32-160-1-5.html https://vidfactor.com/product/vf-16237/centrifugal-sistema-pump-tnxt-32-160-2-2.html https://vidfactor.com/product/vf-16238/centrifugal-sistema-pump-tnxt-32-200-3-ie3.html https://vidfactor.com/product/vf-16239/centrifugal-sistema-pump-tnxt-32-200-4.html https://vidfactor.com/product/vf-16240/centrifugal-sistema-pump-tnxt-32-200-5-5.html https://vidfactor.com/product/vf-16241/centrifugal-sistema-pump-tnxt-40-125-2-2.html https://vidfactor.com/product/vf-16242/centrifugal-sistema-pump-tnxt-40-125-3-ie3.html https://vidfactor.com/product/vf-16243/centrifugal-sistema-pump-tnxt-40-160-4.html https://vidfactor.com/product/vf-16244/centrifugal-sistema-pump-tnxt-40-200-11.html https://vidfactor.com/product/vf-16245/centrifugal-sistema-pump-tnxt-40-200-5-5.html https://vidfactor.com/product/vf-16246/centrifugal-sistema-pump-tnxt-40-200-7-5.html https://vidfactor.com/product/vf-16247/centrifugal-sistema-pump-tnxt-50-125-4.html https://vidfactor.com/product/vf-16248/centrifugal-sistema-pump-tnxt-50-200-11.html https://vidfactor.com/product/vf-16249/centrifugal-sistema-pump-tnxt-50-200-15.html https://vidfactor.com/product/vf-16250/centrifugal-sistema-pump-tnxt-50-200-18-5.html https://vidfactor.com/product/vf-16251/centrifugal-sistema-pump-tnxt-50-200-7-5.html https://vidfactor.com/product/vf-16252/centrifugal-sistema-pump-tnxt-65-125-7-5.html https://vidfactor.com/product/vf-16253/centrifugal-sistema-pump-tnxt-65-160-11.html https://vidfactor.com/product/vf-16254/centrifugal-sistema-pump-tnxt-65-160-15.html https://vidfactor.com/product/vf-16255/centrifugal-sistema-pump-tnxt-65-200-18-5.html https://vidfactor.com/product/vf-16256/centrifugal-sistema-pump-tnxt-80-160-11.html https://vidfactor.com/product/vf-16257/centrifugal-sistema-pump-tnxt-80-160-15.html https://vidfactor.com/product/vf-16258/centrifugal-sistema-pump-tnxt-80-160-18-5.html https://vidfactor.com/product/vf-16259/centrifugal-sistema-pump-tnxt-80-200-22.html https://vidfactor.com/product/vf-16260/centrifugal-sistema-pump-twx-300-c-1-1.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8a18ac89-35e1-44fe-aa1a-2be3e411a839.jpg پمپ سانتریفیوژ استیل سیستما TWX 300-C/1.1 پمپ سانتریفیوژ سیستما 1.5 اسب مدل TWX 300-C/1.1، برق مصرفی تکفاز، سایز دهانه خروجی 2 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سیم پیچی مسی با ارتفاع 18.5 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16261/centrifugal-sistema-pump-twx-500-c-1-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b044d374-9366-4406-bfdc-a20a1a9de444.jpg پمپ سانتریفیوژ استیل سیستما TWX 500-C/1.5 پمپ سانتریفیوژ سیستما 2 اسب مدل TWX 500-C/1.5، برق مصرفی تکفاز، سایز دهانه خروجی 2 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سیم پیچی مسی با ارتفاع 19 متر و آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16262/centrifugal-sistema-pump-twxt-500-c-2-2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/07cdc4a2-6762-4fdd-8390-a18c0263a3b3.jpg پمپ سانتریفیوژ استیل سیستما TWXt 500-C/2.2 پمپ سانتریفیوژ سیستما 3 اسب مدل TWXt 500-C/2.2، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 2 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سیم پیچی مسی با ارتفاع 23 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16263/centrifugal-sistema-pump-twxt-500-c-3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/665e890c-083c-47e2-ad80-11049932f846.jpg پمپ سانتریفیوژ استیل سیستما TWXt 500-C/3 پمپ سانتریفیوژ سیستما 4 اسب مدل TWXt 500-C/3، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 2 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سیم پیچی مسی با ارتفاع 26 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16264/centrifugal-sistema-pump-twxt300-c-1-1.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ee99fc00-6a71-47f5-ac56-40a4a9876dbd.jpg پمپ سانتریفیوژ استیل سیستما TWXt300-C/1.1 پمپ سانتریفیوژ سیستما 1.5 اسب مدل TWXt300-C/1.1، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 2 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سیم پیچی مسی با ارتفاع 18.5 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16265/centrifugal-sistema-pump-twxt500-c-1-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5034ba3e-7baa-4cb2-a69c-5c5ec4276bc9.jpg پمپ سانتریفیوژ استیل سیستما TWXt500-C/1.5 پمپ سانتریفیوژ سیستما 2 اسب مدل TWXt500-C/1.5، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 2 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سیم پیچی مسی با ارتفاع 19 متر و آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16266/centrifugal-sistema-pump-tcb--100.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/149cb1c7-cb26-4866-9a4b-5c074fa23fa3.jpg پمپ سانتریفیوژ زمینی سیستما TCB 100 پمپ سانتریفیوژ سیستما 1 اسب مدل TCB 100، برق مصرفی تکفاز، سایز دهانه خروجی 2 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 13 متر و آبدهی 21 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16267/centrifugal-sistema-pump-tcb-203-b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8a06d179-a974-4dbf-a527-9e175bdad3a6.jpg پمپ سانتریفیوژ زمینی سیستما TCB 203/B پمپ سانتریفیوژ سیستما 2 اسب مدل TCB 203/B، برق مصرفی تکفاز، سایز دهانه خروجی 3 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه چدن و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16268/centrifugal-sistema-pump-tcb-454-a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6ac462f8-1fd2-45e3-b9b7-007fbb914aaf.jpg پمپ سانتریفیوژ زمینی سیستما TCB 454/A پمپ سانتریفیوژ سیستما 4 اسب مدل TCB 454/A، برق مصرفی تکفاز، سایز دهانه خروجی 4 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 19 متر و آبدهی 96 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16269/centrifugal-sistema-pump-tcb-454-b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6cdcd443-6fde-406b-9f0d-12eab581249f.jpg پمپ سانتریفیوژ زمینی سیستما TCB 454/B پمپ سانتریفیوژ سیستما 4 اسب مدل TCB 454/B، برق مصرفی تکفاز، سایز دهانه خروجی 4 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 15.5 متر و آبدهی 108 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/684b965e-a5c6-4a0a-9210-1ae5b92098dc.jpg پمپ سانتریفیوژ زمینی سیستما TCB 454/B پمپ سانتریفیوژ سیستما 4 اسب مدل TCB 454/B، برق مصرفی تکفاز، سایز دهانه خروجی 4 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 15.5 متر و آبدهی 108 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16270/centrifugal-sistema-pump-tcb-65.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2fe340ba-65de-4587-9f5d-19eb52dea3d5.jpg پمپ سانتریفیوژ زمینی سیستما TCB 65 پمپ سانتریفیوژ سیستما 2 اسب مدل TCB 65، برق مصرفی تکفاز، سایز دهانه خروجی 2 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17 متر و آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16271/centrifugal-sistema-pump-tcbt-150-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e57b236d-38e2-4102-9475-8351946c2093.jpg پمپ سانتریفیوژ زمینی سیستما TCBt 150 IE3 پمپ سانتریفیوژ سیستما 1.5 اسب مدل TCBt 150 IE3، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 2 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16272/centrifugal-sistema-pump-tcbt-303-a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d88304ea-f6c8-4a36-b935-7a0809f73bb2.jpg پمپ سانتریفیوژ زمینی سیستما TCBt 303/A پمپ سانتریفیوژ سیستما 3 اسب مدلTCBt 303/A، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 3 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 22 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16273/centrifugal-sistema-pump-tcbt-403-a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9f0ed6c4-760d-452b-92ab-3caba12ab788.jpg پمپ سانتریفیوژ زمینی سیستما TCBt 403/A پمپ سانتریفیوژ سیستما 4 اسب مدل TCBt 403/A، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 3 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 26.5 متر و آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16274/centrifugal-sistema-pump-tcbt-554-b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7beefc5a-b236-488b-b46e-c8a24ad29fc9.jpg پمپ سانتریفیوژ زمینی سیستما TCBt 554/B پمپ سانتریفیوژ سیستما 5.5 اسب مدل TCBt 554/B، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 4 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16275/centrifugal-sistema-pump-tag-100.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4a25bad3-fb4e-4afb-9bc2-ee59d6992a58.jpg پمپ سانتریفیوژ سیستما TAG 100 پمپ سانتریفیوژ سیستما 1 اسب مدل TAG 100، برق مصرفی تکفاز، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 16.6 متر و آبدهی 15.6 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16276/centrifugal-sistema-pump-tnt-32-160b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/844b01df-bb83-4c26-8e44-1d0e502ce0e6.jpg پمپ سانتریفیوژ سیستما TNt 32-160B پمپ سانتریفیوژ سیستما 3 اسب مدل TNt 32-160B، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 28.8 متر و آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16277/centrifugal-sistema-pump-tnt-32-160c.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5d82e455-c3e0-452e-b8fc-70ace21e769a.jpg پمپ سانتریفیوژ سیستما TNt 32-160C پمپ سانتریفیوژ سیستما 2 اسب مدل TNt 32-160C، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 25.5 متر و آبدهی27 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16278/centrifugal-sistema-pump-tnt-32-200a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3a93b3fa-8e2c-44bc-95b0-c37942e16737.jpg پمپ سانتریفیوژ سیستما TNt 32-200A پمپ سانتریفیوژ سیستما 10 اسب مدل TNt 32-200A، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 60.7 متر و آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16279/centrifugal-sistema-pump-tnt-32-200c.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b141d19a-ba44-4102-acaf-5207a66138ff.jpg پمپ سانتریفیوژ سیستما TNt 32-200C پمپ سانتریفیوژ سیستما 5.5 اسب مدل TNt 32-200C، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 40.7 متر و آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16280/centrifugal-sistema-pump-tnt-32-250a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a60e04b5-df3e-4207-aef4-47318da68433.jpg پمپ سانتریفیوژ سیستما TNt 32-250A پمپ سانتریفیوژ سیستما 20 اسب مدل TNt 32-250A، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 90.5 متر و آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16281/centrifugal-sistema-pump-tnt-32-250b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/598c3b5c-cf6f-470d-b568-a50dfae88619.jpg پمپ سانتریفیوژ سیستما TNt 32-250B پمپ سانتریفیوژ سیستما 15 اسب مدل TNt 32-250B، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 81 متر و آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16282/centrifugal-sistema-pump-tnt-32-250c.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d6d6c39e-bf90-4617-9d88-847deb24c036.jpg پمپ سانتریفیوژ سیستما TNt 32-250C پمپ سانتریفیوژ سیستما 12.5 اسب مدل TNt 32-250C، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 70 متر و آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16283/centrifugal-sistema-pump-tnt-40-160a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/afe02674-48f3-4f93-ac45-caa8b3a6c1a4.jpg پمپ سانتریفیوژ سیستما TNt 40-160A پمپ سانتریفیوژ سیستما 5.5 اسب مدل TNt 40-160A، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 36.2 متر و آبدهی 48 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16284/centrifugal-sistema-pump-tnt-40-160b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ca7d5612-1e36-4ce2-b4d8-3a44da5a1451.jpg پمپ سانتریفیوژ سیستما TNt 40-160B پمپ سانتریفیوژ سیستما 4 اسب مدل TNt 40-160B، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 32.7 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16285/centrifugal-sistema-pump-tnt-40-200a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6d0965de-1a95-4596-906a-17e0a516f501.jpg پمپ سانتریفیوژ سیستما TNt 40-200A پمپ سانتریفیوژ سیستما 10 اسب مدل TNt 40-200A، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 56 متر و آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16286/centrifugal-sistema-pump-tnt-40-200b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8332f57c-d2b2-4d5a-885a-b51b75248106.jpg پمپ سانتریفیوژ سیستما TNt 40-200B پمپ سانتریفیوژ سیستما 7.5 اسب مدل TNt 40-200B، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 46.5 متر و آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16287/centrifugal-sistema-pump-tnt-40-250a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c8145fbe-2f99-4a68-8047-51dfd36ef2b6.jpg پمپ سانتریفیوژ سیستما TNt 40-250A پمپ سانتریفیوژ سیستما 20 اسب مدل TNt 40-250A، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی1.1/2 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 91.5 متر و آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16288/centrifugal-sistema-pump-tnt-40-250b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1f2d1e69-2516-41ac-bfdf-5329cd5bbab5.jpg پمپ سانتریفیوژ سیستما TNt 40-250B پمپ سانتریفیوژ سیستما 15 اسب مدل TNt 40-250B، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی1.1/2 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 74 متر و آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16289/centrifugal-sistema-pump-tnt-50-160a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6acbd5d5-1105-4597-b17a-15e906c22341.jpg پمپ سانتریفیوژ سیستما TNt 50-160A پمپ سانتریفیوژ سیستما 10 اسب مدل TNt 50-160A، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 2 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 40 متر و آبدهی 78 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16290/centrifugal-sistema-pump-tnt-50-160b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/618dd726-b248-4672-9244-a955bd147e6f.jpg پمپ سانتریفیوژ سیستما TNt 50-160B پمپ سانتریفیوژ سیستما 7.5 اسب مدل TNt 50-160B، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 2 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 37 متر و آبدهی 78 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16291/centrifugal-sistema-pump-tnt-50-160c.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/dc8e0612-eaaa-4a45-88d4-2a3978bf85aa.jpg پمپ سانتریفیوژ سیستما TNt 50-160C پمپ سانتریفیوژ سیستما 5.5 اسب مدل TNt 50-160C، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 2 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 29.5 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16292/centrifugal-sistema-pump-tnt-50-160d.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4104fd6d-60d8-4a14-92fc-78920b270020.jpg پمپ سانتریفیوژ سیستما TNt 50-160D پمپ سانتریفیوژ سیستما 4 اسب مدل TNt 50-160D، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 2 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 25 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16293/centrifugal-sistema-pump-tnt-50-200a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/25cb9f46-688c-4f92-ba15-06172d171214.jpg پمپ سانتریفیوژ سیستما TNt 50-200A پمپ سانتریفیوژ سیستما 20 اسب مدل TNt 50-200A، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 2 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 64.5 متر و آبدهی 78 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16294/centrifugal-sistema-pump-tnt-50-200b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ab796584-6e63-42fc-a98d-93268ea53190.jpg پمپ سانتریفیوژ سیستما TNt 50-200B پمپ سانتریفیوژ سیستما 15 اسب مدل TNt 50-200B، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 2 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 52.7 متر و آبدهی 78 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16295/centrifugal-sistema-pump-tnt-50-200c.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b7387f56-29eb-4b54-bde5-c21a8bfea6be.jpg پمپ سانتریفیوژ سیستما TNt 50-200C پمپ سانتریفیوژ سیستما 12.5 اسب مدل TNt 50-200C، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 2 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 48.7 متر و آبدهی 78 مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16296/centrifugal-sistema-pump-tnt-50-250a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/63aae505-404d-46ad-8d20-22f8f2e54497.jpg پمپ سانتریفیوژ سیستما TNt 50-250A پمپ سانتریفیوژ سیستما 30 اسب مدل TNt 50-250A، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 2 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 90 متر و آبدهی 78 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16297/centrifugal-sistema-pump-tnt-50-250b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/388d116a-b4d4-4461-b14c-ab5136cadbb0.jpg پمپ سانتریفیوژ سیستما TNt 50-250B پمپ سانتریفیوژ سیستما 25 اسب مدل TNt 50-250B، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 2 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 80.8 متر و آبدهی78 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16298/centrifugal-sistema-pump-tnt-50-250c.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6f581f0e-a446-4c7e-857f-75d15f1569fd.jpg پمپ سانتریفیوژ سیستما TNt 50-250C پمپ سانتریفیوژ سیستما 20 اسب مدل TNt 50-250C، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 2 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 71.3 متر و آبدهی 78 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16299/centrifugal-sistema-pump-tnt-65-160a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/08c3f243-30c3-4d52-ac08-519d6be55dd6.jpg پمپ سانتریفیوژ سیستما TNt 65-160A پمپ سانتریفیوژ سیستما 20 اسب مدل TNt 65-160A، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 40 متر و آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16300/centrifugal-sistema-pump-tnt-65-160b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a2780aae-5649-46a0-a07e-7c818b3450ba.jpg پمپ سانتریفیوژ سیستما TNt 65-160B پمپ سانتریفیوژ سیستما 15 اسب مدل TNt 65-160B، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 35.5 متر و آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16301/centrifugal-sistema-pump-tnt-65-160c.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/805d43f2-c018-4605-85e5-0d7fec0f0f46.jpg پمپ سانتریفیوژ سیستما TNt 65-160C پمپ سانتریفیوژ سیستما 12.5 اسب مدل TNt 65-160C، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 32 متر و آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16302/centrifugal-sistema-pump-tnt-65-160d.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2d94cec3-15fc-4fe9-a4fd-fa1500b892d6.jpg پمپ سانتریفیوژ سیستما TNt 65-160D پمپ سانتریفیوژ سیستما 10 اسب مدل TNt 65-160D، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی2.1/2 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 28.5 متر و آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16303/centrifugal-sistema-pump-tnt-65-160e.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0490f99a-f1b8-4b6a-875d-d1712f1b9e6e.jpg پمپ سانتریفیوژ سیستما TNt 65-160E پمپ سانتریفیوژ سیستما 7.5 اسب مدلTNt 65-160E، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 24.5 متر و آبدهی 120 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16304/centrifugal-sistema-pump-tnt-65-200a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/17aaffbe-22b2-4f61-b387-be15efa3839e.jpg پمپ سانتریفیوژ سیستما TNt 65-200A پمپ سانتریفیوژ سیستما 30 اسب مدل TNt 65-200A، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 60.5 متر و آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16305/centrifugal-sistema-pump-tnt-65-200b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0ddab375-ee9d-4e20-9396-1edbd0b26f5e.jpg پمپ سانتریفیوژ سیستما TNt 65-200B پمپ سانتریفیوژ سیستما 25 اسب مدل TNt 65-200B، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 52.5 متر و آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16306/centrifugal-sistema-pump-tnt-65-200c.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4a09625d-b5da-4772-a533-dd6087614026.jpg پمپ سانتریفیوژ سیستما TNt 65-200C پمپ سانتریفیوژ سیستما 20 اسب مدل TNt 65-200C، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 48.5 متر و آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16307/centrifugal-sistema-pump-tnt-65-250a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7823c1f8-34f2-43a9-8c5f-82ef456cbc87.jpg پمپ سانتریفیوژ سیستما TNt 65-250A پمپ سانتریفیوژ سیستما 50 اسب مدل TNt 65-250A، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 89.5 متر و آبدهی 156 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16308/centrifugal-sistema-pump-tnt-65-250b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4f38eaea-da9f-45a8-a8a1-c7307099779f.jpg پمپ سانتریفیوژ سیستما TNt 65-250B پمپ سانتریفیوژ سیستما 4 اسب مدل TNt 65-250B، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 79 متر و آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16309/centrifugal-sistema-pump-tnt-80-160a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/869d6cfa-78b5-4b0f-95ed-61c757915012.jpg پمپ سانتریفیوژ سیستما TNt 80-160A پمپ سانتریفیوژ سیستما 30 اسب مدل TNt 80-160A، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 3 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 38.6 متر و آبدهی 225 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16310/centrifugal-sistema-pump-tnt-80-160c.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8d4f5c69-4a14-430e-aacf-65d9ad000dc8.jpg پمپ سانتریفیوژ سیستما TNt 80-160C پمپ سانتریفیوژ سیستما 20 اسب مدل TNt 80-160C، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 3 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 30.6 متر و آبدهی 195 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/43cb3183-5c86-40b0-9bd4-891661fdf0bd.jpg پمپ سانتریفیوژ سیستما TNt 80-160C پمپ سانتریفیوژ سیستما 20 اسب مدل TNt 80-160C، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 3 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 30.6 متر و آبدهی 195 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16311/centrifugal-sistema-pump-tnt-80-160d.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/305b812e-c08f-4e3f-a287-c7594433a0f3.jpg پمپ سانتریفیوژ سیستما TNt 80-160D پمپ سانتریفیوژ سیستما 15 اسب مدل TNt 80-160D، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 3 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 27.5 متر و آبدهی 180 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16312/centrifugal-sistema-pump-tnt-80-200a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/faad94fd-5e86-49c4-ba4e-4c7e55ccdc28.jpg پمپ سانتریفیوژ سیستما TNt 80-200A پمپ سانتریفیوژ سیستما 50 اسب مدل TNt 80-200A، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 3 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 58.8 متر و آبدهی 240 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16313/centrifugal-sistema-pump-tnt-80-200b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3cdc3816-1373-4543-9bb3-f4259c59f691.jpg پمپ سانتریفیوژ سیستما TNt 80-200B پمپ سانتریفیوژ سیستما 4 اسب مدل TNt 80-200B، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 3 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 54.1 متر و آبدهی 240 متر مکعب بر ساعت و ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16314/submersible-sistema-pump-tdx-1100-hl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/51c8a313-0349-4acc-b2ef-ec43ee9127e8.jpg پمپ کف کش استیل سیستما TDX 1100 HL پمپ کف کش سیستما 1.5 اسب مدل TDX 1100 HL، برق مصرفی تکفاز، جنس پروانه نوریل(پلاستیکی)، جنس بدنه استیل، حداکثر ارتفاع 9 متر وحداکثر آبدهی 280 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16315/submersible-sistema-pump-tdx-400-hl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/318bd32c-1be6-496d-9c6f-f9d2fd55fa9c.jpg پمپ کف کش استیل سیستما TDX 400 HL پمپ کف کش سیستما 0.5 اسب مدل TDX 400 HL، برق مصرفی تکفاز، جنس پروانه نوریل(پلاستیکی)، جنس بدنه استیل، حداکثر ارتفاع 6.8 متر وحداکثر آبدهی 8.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16316/submersible-sistema-pump-tdp-300-s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d75ad00f-c195-4dee-8195-97c7ed4f4c0c.jpg پمپ کف کش سیستما TDP 300/S پمپ کف کش سیستما کمتر از 0.5 اسب مدل TDP 300/S برق مصرفی تکفاز، سایز دهانه خروجی 1 اینچ، جنس پروانه نوریل(پلاستیکی)، جنس بدنه مولپن، حداکثر ارتفاع 6.3 متر وحداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16317/submersible-sistema-pump-tdp-800-s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/bbc7987d-7520-436d-b03b-76b776294be4.jpg پمپ کف کش سیستما TDP 800/S پمپ کف کش سیستما 1.1 اسب مدل TDP 800/S، برق مصرفی تکفاز، سایز دهانه خروجی1.1/4 اینچ، جنس پروانه نوریل(پلاستیکی)، جنس بدنه مولپن، حداکثر ارتفاع 9 متر وحداکثر آبدهی 220 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16318/sistema-submersible-pump-tvx-1000--va.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6c74cda8-14e9-404b-9e1b-d11da2842fb2.jpg پمپ لجن کش استیل سیستما TVX 1000 -VA پمپ لجن کش سیستما 1 اسب مدل TVX 1000 -VA، برق مصرفی تکفاز، سایز دهانه خروجی 2 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه استیل، حداکثر ارتفاع 9 متر وحداکثر آبدهی 21 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16319/sistema-submersible-pump-tvx-1100-hl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/aa796001-d95d-4ac6-a6fc-26846dee6604.jpg پمپ لجن کش استیل سیستما TVX 1100 HL پمپ لجن کش سیستما 1.5 اسب مدل TVX 1100 HL، برق مصرفی تکفاز، جنس پروانه نوریل(پلاستیکی)، جنس بدنه استیل، حداکثر ارتفاع 10 متر وحداکثر آبدهی 250 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16320/sistema-submersible-pump-tvx-1500-va.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f6f6e928-a4b0-4b79-b490-18908c78d15d.jpg پمپ لجن کش استیل سیستما TVX 1500-VA پمپ لجن کش سیستما 1.5 اسب مدل TVX 1500-VA، برق مصرفی تکفاز، سایز دهانه خروج 2 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه استیل، حداکثر ارتفاع 10 متر وحداکثر آبدهی27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16321/sistema-submersible-pump-tvx-2000-t-v.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5a984f07-30c7-4f09-84bf-fa2a0b8f17c4.jpg پمپ لجن کش استیل سیستما TVX 2000 T-V پمپ لجن کش سیستما 2 اسب مدل TVX 2000 T-V، برق مصرفی تکفاز، سایز دهانه خروجی 2 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه استیل، حداکثر ارتفاع 12.5 متر وحداکثر آبدهی 33 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16322/sistema-submersible-pump-tvx-550-hl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/96d4e265-47e5-4906-845f-b0a019aa7e42.jpg پمپ لجن کش استیل سیستما TVX 550 HL پمپ لجن کش سیستما کمتر ار 0.5 اسب مدل TVX 550 H، برق مصرفی تکفاز، جنس پروانه نوریل(پلاستیکی)، جنس بدنه استیل میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16323/sistema-submersible-pump-tvx-750-va.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4076bf3b-3115-4c9b-bce6-3c96e9c2b0dc.jpg پمپ لجن کش استیل سیستما TVX 750-VA پمپ لجن کش سیستما 0.75 اسب مدل TVX 750-VA، برق مصرفی تکفاز، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه استیل، حداکثر ارتفاع 9 متر وحداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16324/sistema-submersible-pump-tpt-150.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ce21fb78-c4ce-4d74-9bfc-be33620980a7.jpg پمپ لجن کش خردکن دار سیستما TPT 150 پمپ لجن کش سیستما 1.5 اسب مدل TPT 150، برق مصرفی تکفاز، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 17 متر وحداکثر آبدهی 12 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16325/sistema-submersible-pump-tpt-200-t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8ece5479-420e-4a40-8343-446f2e6a39d7.jpg پمپ لجن کش خردکن دار سیستما TPT 200 T پمپ لجن کش سیستما 2 اسب مدل TPT 200 T، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ، جنس پروانه وجنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 18 متر وحداکثر آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16326/sistema-submersible-pump-tpt-300-t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2f83d921-394c-4361-a1b6-3841da50b241.jpg پمپ لجن کش خردکن دار سیستما TPT 300 T پمپ لجن کش سیستما 3 اسب مدل TPT 300 T، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 26.5 متر وحداکثر آبدهی 21 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16327/sistema-submersible-pump-tpt-500-t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9d0c27c4-2901-4dd7-8031-ae9b2097f895.jpg پمپ لجن کش خردکن دار سیستما TPT 500 T پمپ لجن کش سیستما 5 اسب مدل TPT 500 T، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 2 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 30 متر وحداکثر آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16328/sistema-submersible-pump-tpt-750-t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/dd265096-bf7b-4929-8627-344ea9f3d64b.jpg پمپ لجن کش خردکن دار سیستما TPT 750 T پمپ لجن کش سیستما 7.5 اسب مدل TPT 750 T، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 2 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 42 متر وحداکثر آبدهی27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16329/sistema-submersible-pump-tp-316-130-s.html https://vidfactor.com/product/vf-16330/sistema-submersible-pump-tpqt-15-1-1.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b0e623d7-a8f6-4ba9-aa88-21946affbbc7.jpg پمپ لجن کش سیستما TPQt 15-1.1 پمپ لجن کش سیستما 1.5 اسب مدلTPQt 15-1.1، برق مصرفی سه فاز، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 12 متر وحداکثر آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16331/sistema-submersible-pump-tpqt-150-11.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3b9d398f-b3f2-471b-a260-aa9e1f0158c1.jpg پمپ لجن کش سیستما TPQt 150-11 پمپ لجن کش سیستما 15 اسب مدل TPQt 150-11، برق مصرفی سه فاز، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 18 متر وحداکثر آبدهی 180 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16332/sistema-submersible-pump--tpqt-150-15.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/05920bec-b972-44f9-9d66-683479e44bdb.jpg پمپ لجن کش سیستما TPQt 150-15 پمپ لجن کش سیستما 20 اسب مدل TPQt 150-15، برق مصرفی سه فاز، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 23.5 متر وحداکثر آبدهی 180 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16333/sistema-submersible-pump-tpqt-150-18-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ba54973f-0a99-420f-a01f-88926cd8abef.jpg پمپ لجن کش سیستما TPQt 150-18.5 پمپ لجن کش سیستما 25 اسب مدل TPQt 150-18.5، برق مصرفی سه فاز، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 24 متر وحداکثر آبدهی 270 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16334/sistema-submersible-pump-tpqt-150-22.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/de4521f8-93f7-40c6-ad43-fa074d6cb0ee.jpg پمپ لجن کش سیستما TPQt 150-22 پمپ لجن کش سیستما 30 اسب مدلTPQt 150-22، برق مصرفی سه فاز، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 29.5 متر وحداکثر آبدهی 300 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16335/sistema-submersible-pump-tpqt-150-30.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/32d2e5c2-0da7-4a28-8937-d2f9eca811c9.jpg پمپ لجن کش سیستما TPQt 150-30 پمپ لجن کش سیستما 30 اسب مدل TPQt 150-30، برق مصرفی سه فاز، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 31.8 متر وحداکثر آبدهی 300 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16336/sistema-submersible-pump-tpqt-150-37.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/002fc283-2b96-441f-8488-01b6d867e592.jpg پمپ لجن کش سیستما TPQt 150-37 پمپ لجن کش سیستما 50 اسب مدل TPQt 150-37، برق مصرفی سه فاز، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 34.9 متر وحداکثر آبدهی 300 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16337/sistema-submersible-pump-tpqt-25-1-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5af7dfe0-e8dc-477a-ba1e-e5bab2d4be47.jpg پمپ لجن کش سیستما TPQt 25-1.5 پمپ لجن کش سیستما 2 اسب مدل TPQt 25-1.5، برق مصرفی سه فاز، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 13 متر وحداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16338/sistema-submersible-pump-tpqt-25-2-2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a5fb3652-fef9-45c9-a522-1e2847cade1a.jpg پمپ لجن کش سیستما TPQt 25-2.2 پمپ لجن کش سیستما 3 اسب مدل TPQt 25-2.2، برق مصرفی سه فاز، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 16 متر وحداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16339/sistema-submersible-pump-tpqt-42-3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3f24d052-ac23-4931-947f-83e2ce9d5856.jpg پمپ لجن کش سیستما TPQt 42-3 پمپ لجن کش سیستما 4 اسب مدل TPQt 42-3، برق مصرفی سه فاز، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 18 متر وحداکثر آبدهی 48 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16340/sistema-submersible-pump-tpqt-50-4.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/74a4fd9d-7182-4f34-a8eb-2fc876816c21.jpg پمپ لجن کش سیستما TPQt 50-4 پمپ لجن کش سیستما 5.5 اسب مدل TPQt 50-4، برق مصرفی سه فاز، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 20 متر وحداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16341/sistema-submersible-pump-tpqt-65-5-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/882a46d5-b97a-409c-b726-fb5ca9def7c9.jpg پمپ لجن کش سیستما TPQt 65-5.5 پمپ لجن کش سیستما 7.5 اسب مدل TPQt 65-5.5، برق مصرفی سه فاز، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 25 متر وحداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16342/sistema-submersible-pump-tpqt-85-7-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7b478b78-ec62-4f82-8b1c-229c261698e3.jpg پمپ لجن کش سیستما TPQt 85-7.5 پمپ لجن کش سیستما 10 اسب مدل TPQt 85-7.5، برق مصرفی سه فاز، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 30 متر وحداکثر آبدهی 96 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16343/sistema-submersible-pump-tpt-316-200.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6a5d7fb3-a02b-4afd-8506-d803cbe05bde.jpg پمپ لجن کش سیستما TPt 316-200 پمپ لجن کش سیستما 2 اسب مدل TPt 316-200، برق مصرفی سه فاز، جنس پروانه و جنس بدنه استیل، حداکثر ارتفاع 12.5 متر وحداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16344/sistema-submersible-pump-tpt-316-300.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8e38c4fc-aa21-41e3-b983-bcb58df53b38.jpg پمپ لجن کش سیستما TPt 316-300 پمپ لجن کش سیستما 3 اسب مدل TPt 316-300، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 3 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه استیل، حداکثر ارتفاع 15.7 متر وحداکثر آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16345/sistema-submersible-pump-tvg-1000.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/71366e09-c21e-43cc-a353-57c0e9929957.jpg پمپ لجن کش سیستما TVG 1000 پمپ لجن کش سیستما 1.5 اسب مدل TVG 1000، برق مصرفی تکفاز، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ، جنس پروانه استیل، جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 7.8 متر وحداکثر آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16346/sistema-submersible-pump-tvg-1200.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c6cd5145-0bd5-46d0-8b46-e4f97a0a043a.jpg پمپ لجن کش سیستما TVG 1200 پمپ لجن کش سیستما 1.8 اسب مدل TVG 1200، برق مصرفی تکفاز، سایز دهانه خروجی 2 اینچ، جنس پروانه استیل، جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 10 متر وحداکثر آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16347/sistema-submersible-pump-tvp-1000-s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/93dbfab5-6a28-4361-a20e-8125d147ee1f.jpg پمپ لجن کش سیستما TVP 1000/S پمپ لجن کش سیستما 1.4 اسب مدل TVP 1000/S، برق مصرفی تکفاز، سایز دهانه خروجی1.1/4 اینچ، جنس پروانه برنج، جنس بدنه مولپن، حداکثر ارتفاع 10.8 متر وحداکثر آبدهی 14.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16348/sistema-submersible-pump-tvp-400-s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/379117c8-0417-4668-a2f0-f3ca88298240.jpg پمپ لجن کش سیستما TVP 400/S پمپ لجن کش سیستما کمتر از 0.5 اسب مدل TVP 400/S، برق مصرفی تکفاز، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ، جنس پروانه برنج، جنس بدنه مولپن، حداکثر ارتفاع 5.9 متر وحداکثر آبدهی 8.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16349/sistema-horizontal-multistage-pump-mr-10-4.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1b4df1d6-09cc-4b69-92c8-35330fb7bfcf.jpg پمپ افقی طبقاتی سیستما MR 10-4 پمپ آب افقی طبقاتی سیستما 2 اسب مدل MR 10-4، برق مصرفی تکفاز، سایز دهانه خروجی و دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، جنس پروانه استیل، جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 44 متر وحداکثر آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16350/sistema-horizontal-multistage-pump-mr-10-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d7839578-1e40-417a-bfc9-e8b944f39b82.jpg پمپ افقی طبقاتی سیستما MR 10-5 پمپ آب افقی طبقاتی سیستما 3 اسب مدل MR 10-5، برق مصرفی تکفاز، سایز دهانه خروجی و دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، جنس پروانه استیل، جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 54.5 متر وحداکثر آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16351/sistema-horizontal-multistage-pump-mr-2-4.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/37c2b8de-6d69-4e5f-a2ce-83d5cee6b60f.jpg پمپ افقی طبقاتی سیستما MR 2-4 پمپ آب افقی طبقاتی سیستما 0.75 اسب مدل MR 2-4، برق مصرفی تکفاز، سایز دهانه خروجی و دهانه ورودی 1 اینچ، جنس پروانه استیل، جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 36 متر وحداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16352/sistema-horizontal-multistage-pump--mr-2-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/411b5f97-1dd2-49f4-8097-cb2a626fde17.jpg پمپ افقی طبقاتی سیستما MR 2-5 پمپ آب افقی طبقاتی سیستما 0.75 اسب مدل MR 2-5، برق مصرفی تکفاز، سایز دهانه خروجی و دهانه ورودی 1 اینچ، جنس پروانه استیل، جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 45 متر وحداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16353/sistema-horizontal-multistage-pump--mr-2-6.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a2f37de8-aea6-46d0-b59f-a366ebd2d71b.jpg پمپ افقی طبقاتی سیستما MR 2-6 پمپ آب افقی طبقاتی سیستما 1 اسب مدل MR 2-6، برق مصرفی تکفاز، سایز دهانه خروجی و دهانه ورودی 1 اینچ، جنس پروانه استیل، جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 54 متر وحداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16354/sistema-horizontal-multistage-pump--mr-4-3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b23600f5-c493-4891-b87d-f612326698fd.jpg پمپ افقی طبقاتی سیستما MR 4-3 پمپ آب افقی طبقاتی سیستما 0.75 اسب مدل MR 4-3، برق مصرفی تکفاز، سایز دهانه خروجی 1 اینچ، سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، جنس پروانه استیل، جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 29.5 متر وحداکثر آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16355/sistema-horizontal-multistage-pump--mr-4-4.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7264cb89-11fe-4139-91b0-e214a8a6b951.jpg پمپ افقی طبقاتی سیستما MR 4-4 پمپ آب افقی طبقاتی سیستما 1 اسب مدل MR 4-4، برق مصرفی تکفاز، سایز دهانه خروجی 1 اینچ، سایز دهانه ورودی1.1/4 اینچ، جنس پروانه استیل، جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 39.5 متر وحداکثر آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16356/sistema-horizontal-multistage-pump--mr-4-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c4373c28-f804-4bfe-8e3d-3d5065e7828c.jpg پمپ افقی طبقاتی سیستما MR 4-5 پمپ آب افقی طبقاتی سیستما 1 اسب مدل MR 4-5، برق مصرفی تکفاز، سایز دهانه خروجی 1 اینچ، سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، جنس پروانه استیل، جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 49.5 متر وحداکثر آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16357/sistema-horizontal-multistage-pump--mr-4-6.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/35cf1549-52c6-4b6b-a1bd-5de7867385e3.jpg پمپ افقی طبقاتی سیستما MR 4-6 پمپ آب افقی طبقاتی سیستما 1.5 اسب مدل MR 4-6، برق مصرفی تکفاز، سایز دهانه خروجی 1 اینچ، سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، جنس پروانه استیل، جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 60 متر وحداکثر آبدهی 10.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16358/sistema-horizontal-multistage-pump--mrt-10-4.html https://vidfactor.com/product/vf-16359/sistema-horizontal-multistage-pump--mrt-10-5.html https://vidfactor.com/product/vf-16360/sistema-horizontal-multistage-pump--mrt-10-6-ie3.html https://vidfactor.com/product/vf-16361/sistema-horizontal-multistage-pump--mrt-2-4.html https://vidfactor.com/product/vf-16362/sistema-horizontal-multistage-pump--mrt-2-5.html https://vidfactor.com/product/vf-16363/sistema-horizontal-multistage-pump--mrt-2-6-ie3.html https://vidfactor.com/product/vf-16364/sistema-horizontal-multistage-pump--mrt-4-3.html https://vidfactor.com/product/vf-16365/sistema-horizontal-multistage-pump--mrt-4-4-ie3.html https://vidfactor.com/product/vf-16366/sistema-horizontal-multistage-pump--mrt-4-5-ie3.html https://vidfactor.com/product/vf-16367/sistema-horizontal-multistage-pump-mrt-4-6-ie3.html https://vidfactor.com/product/vf-16368/sistema-vertical-multisage-pump-mrvxt-10-4.html https://vidfactor.com/product/vf-16369/sistema-vertical-multisage-pump-mrvxt-10-5.html https://vidfactor.com/product/vf-16370/sistema-vertical-multisage-pump-mrvxt-10-6-ie3.html https://vidfactor.com/product/vf-16371/sistema-vertical-multisage-pump-mrvxt-2-4.html https://vidfactor.com/product/vf-16372/sistema-vertical-multisage-pump-mrvxt-2-5.html https://vidfactor.com/product/vf-16373/sistema-vertical-multisage-pump-mrvxt-2-6-ie3.html https://vidfactor.com/product/vf-16374/sistema-vertical-multisage-pump-mrvxt-4-4-ie3.html https://vidfactor.com/product/vf-16375/sistema-vertical-multisage-pump-mrvxt-4-5-ie3.html https://vidfactor.com/product/vf-16376/sistema-vertical-multisage-pump-mrvxt-4-6-ie3.html https://vidfactor.com/product/vf-16377/sistema-vertical-multisage-pump-mvst-16-12-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/183e1e46-0d81-4c3f-8300-c1d0e0abc7d3.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 16-12 IE3 پمپ آب عمودی طبقاتی سیستما 15 اسب مدل MVSt 16-12 IE3، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی و دهانه ورودی 2 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه استیل، حداکثر ارتفاع 166 متر وحداکثر آبدهی 22 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16378/sistema-vertical-multisage-pump-mvst-16-16-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/cdb54c97-619f-409d-a537-d7f2faacd659.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 16-16 IE3 پمپ آب عمودی طبقاتی سیستما 20 اسب مدل MVSt 16-16 IE3، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی و دهانه ورودی 2 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه استیل، حداکثر ارتفاع 222 متر وحداکثر آبدهی 22 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16379/sistema-vertical-multisage-pump-mvst-16-2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/be52bc3f-4ccd-488f-8f30-bfb1e75f9738.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 16-2 پمپ آب عمودی طبقاتی سیستما 3 اسب مدل MVSt 16-2، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی و دهانه ورودی 2 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه استیل، حداکثر ارتفاع 27 متر وحداکثر آبدهی 22 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16380/sistema-vertical-multisage-pump-mvst-2-11.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1efea445-0b82-4a72-bb39-8c40c67d24e2.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 2-11 پمپ آب عمودی طبقاتی سیستما 1.5 اسب مدل MVSt 2-11، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی و دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه استیل، حداکثر ارتفاع 98 متر وحداکثر آبدهی 3.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16381/sistema-vertical-multisage-pump-mvst-2-15.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a138102f-5c8f-476f-a4a1-113ef4860502.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 2-15 پمپ آب عمودی طبقاتی سیستما 2 اسب مدل MVSt 2-15، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی و دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه استیل، حداکثر ارتفاع 134 متر وحداکثر آبدهی 3.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16382/sistema-vertical-multisage-pump-mvst-2-18.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4bbaa9f9-045f-44a7-91ac-86ce9fc3450f.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 2-18 پمپ آب طبقاتی سه فاز عمودی سیستما MVSt 2-18 ، توان مصرفی 2.2KW ،3 HP،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ،حداکثر ارتفاع 161 متر و حداکثر آبدهی 3.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16383/sistema-vertical-multisage-pump-mvst-2-22.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a6c751b1-2853-45b3-96ed-91692a7396d4.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 2-22 پمپ آب طبقاتی سه فاز عمودی سیستما MVSt 2-22 ، توان مصرفی 2.2KW ، 3 HP،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ،حداکثر ارتفاع 197 متر و حداکثر آبدهی 3.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16384/sistema-vertical-multisage-pump-mvst-2-26-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f8bc32bd-10ef-42cd-a08e-9d8a09f52e43.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 2-26 IE3 پمپ آب طبقاتی سه فاز عمودی سیستما MVSt 2-26 IE3 ، توان مصرفی 3KW ، 4HP،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ،حداکثر ارتفاع 232 متر و حداکثر آبدهی 3.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16385/sistema-vertical-multisage-pump-mvst-2-4.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/facc0d5b-fa72-436d-867c-579728b2e1d3.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 2-4 پمپ آب طبقاتی سه فاز عمودی سیستما MVSt 2-4 ، توان مصرفی 0.55KW ، 0.75HP،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ،حداکثر ارتفاع 36 متر و حداکثر آبدهی 3.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16386/sistema-vertical-multisage-pump--mvst-2-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d435e7f4-fa53-4ec8-9786-e2baa7d3deba.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 2-5 پمپ آب طبقاتی سه فاز عمودی سیستما MVSt 2-5 ، توان مصرفی 0.55KW ، 0.75HP،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ،حداکثر ارتفاع 45 متر و حداکثر آبدهی 3.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16387/sistema-vertical-multisage-pump-mvst-2-7-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3961a307-5bdf-4412-93f4-be0f41981eda.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 2-7 IE3 پمپ آب طبقاتی سه فاز عمودی سیستما MVSt 2-7 IE3 ، توان مصرفی 0.75KW ، 1HP،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ،حداکثر ارتفاع 63 متر و حداکثر آبدهی3.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16388/sistema-vertical-multisage-pump--mvst-20-10-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/49b5b6c1-8375-4832-9fd2-eba0a8b59b43.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 20-10 IE3 پمپ آب طبقاتی سه فاز عمودی سیستما MVSt 20-10 IE3 ، توان مصرفی 11KW ، 15HP،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ،حداکثر ارتفاع 136 متر و حداکثر آبدهی 28 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16389/sistema-vertical-multisage-pump-mvst-20-14-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ea393ff5-3b8e-43de-b230-e1d118e47f0f.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 20-14 IE3 پمپ آب طبقاتی سه فاز عمودی سیستما MVSt 20-14 IE3 ، توان مصرفی 15KW ، 20HP،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ،حداکثر ارتفاع 192 متر و حداکثر آبدهی 28 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16390/sistema-vertical-multisage-pump-mvst-20-3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ebe0b9cf-0491-4b92-b31e-47afdd7f5c0e.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 20-3 پمپ آب طبقاتی سه فاز عمودی سیستما MVSt 20-3 ، توان مصرفی 4KW ، 5.5HP،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ،حداکثر ارتفاع 41 متر و حداکثر آبدهی 28 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16391/sistema-vertical-multisage-pump-mvst-20-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2f962157-76fa-4adb-924f-9dddf56c3a52.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 20-5 پمپ آب طبقاتی سه فاز عمودی سیستما MVSt 20-5 ، توان مصرفی 5.5KW ، 7.5HP،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ،حداکثر ارتفاع 67 متر و حداکثر آبدهی 28 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16392/sistema-vertical-multisage-pump-mvst-20-7.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/94a2c8f9-5a04-4678-9713-11615fb77d7a.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 20-7 پمپ آب طبقاتی سه فاز عمودی سیستما MVSt 20-7 ، توان مصرفی 7.5KW ، 10HP،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ،حداکثر ارتفاع 95 متر و حداکثر آبدهی 28 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16393/sistema-vertical-multisage-pump-mvst-32-10-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4afc8654-77a4-4e41-aa69-a521a3147d93.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 32-10 IE3 پمپ آب طبقاتی سه فاز عمودی سیستما MVSt 32-10 IE3 ، توان مصرفی 18.5KW ، 25HP،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ،حداکثر ارتفاع 182 متر و حداکثر آبدهی 40 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16394/sistema-vertical-multisage-pump-mvst-32-3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/cb6272c6-f80f-471c-98d7-263b48e6dda1.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 32-3 پمپ آب طبقاتی سه فاز عمودی سیستما MVSt 32-3 ، توان مصرفی 5.5KW ، 7.5HP،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ،حداکثر ارتفاع 54 متر و حداکثر آبدهی 40 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16395/sistema-vertical-multisage-pump-mvst-32-4.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0388c75d-db90-4626-a1da-8d0c7bfd36c7.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 32-4 پمپ آب طبقاتی سه فاز عمودی سیستما MVSt 32-4 ، توان مصرفی 7.5KW ، 10HP،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ،حداکثر ارتفاع 72 متر و حداکثر آبدهی 40 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16396/sistema-vertical-multisage-pump-mvst-32-5-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4f768ab7-b942-496d-a578-80df4e3a3caa.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 32-5 IE3 پمپ آب طبقاتی سه فاز عمودی سیستما MVSt 32-5 IE3 ، توان مصرفی 11KW ، 15HP،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ،حداکثر ارتفاع 90 متر و حداکثر آبدهی 40 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16397/sistema-vertical-multisage-pump-mvst-32-6-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1516b0db-2f83-4664-b442-6bc1cd9c22b7.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 32-6 IE3 پمپ آب طبقاتی سه فاز عمودی سیستما MVSt 32-6 IE3 ، توان مصرفی 11KW ، 15HP،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ،حداکثر ارتفاع 108 متر و حداکثر آبدهی 40 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16398/sistema-vertical-multisage-pump-mvst-32-8-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f6319bc4-a77b-472f-9880-2a1b2cc3cfe3.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 32-8 IE3 پمپ آب طبقاتی سه فاز عمودی سیستما MVSt 32-8 IE3 ، توان مصرفی 15KW ، 20HP،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ،حداکثر ارتفاع 144 متر و حداکثر آبدهی 40 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16399/sistema-vertical-multisage-pump-mvst-4-12.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f0e9bcce-867c-4d6e-a95b-75af6bc02f05.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 4-12 پمپ آب طبقاتی سه فاز عمودی سیستما MVSt 4-12 ، توان مصرفی 2.2KW ، 3HP،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ،حداکثر ارتفاع 114 متر و حداکثر آبدهی 8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16400/sistema-vertical-multisage-pump-mvst-4-16-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e224f0b4-edad-4460-8d4a-3c20d05c5ee3.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 4-16 IE3 پمپ آب طبقاتی سه فاز عمودی سیستما MVSt 4-16 IE3 ، توان مصرفی 3KW ، 4HP،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ،حداکثر ارتفاع 152 متر و حداکثر آبدهی 8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16401/sistema-vertical-multisage-pump-mvst-4-19.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/dae63d0b-a011-4716-beb2-02e77d315894.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 4-19 پمپ آب طبقاتی سه فاز عمودی سیستما MVSt 4-19 ، توان مصرفی 4KW ، 5.5HP،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ،حداکثر ارتفاع 183 متر و حداکثر آبدهی 8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16402/sistema-vertical-multisage-pump-mvst-4-22.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/65863929-3029-4519-a9c8-e6bec6256c17.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 4-22 پمپ آب طبقاتی سه فاز عمودی سیستما MVSt 4-22 ، توان مصرفی 4KW ، 5.5HP،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ،حداکثر ارتفاع 211 متر و حداکثر آبدهی 8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16403/sistema-vertical-multisage-pump-mvst-4-3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ac80e48a-47b1-4532-b917-3565403af25e.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 4-3 پمپ آب طبقاتی سه فاز عمودی سیستما MVSt 4-3 ، توان مصرفی 0.55KW ، 0.75HP،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ،حداکثر ارتفاع 28 متر و حداکثر آبدهی 8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16404/sistema-vertical-multisage-pump-mvst-4-4-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/34abc318-4ca1-4ee1-acf6-bcd2f418f071.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 4-4 IE3 پمپ آب طبقاتی سه فاز عمودی سیستما MVSt 4-4 IE3 ، توان مصرفی 0.75KW ، 1HP،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ،حداکثر ارتفاع 38 متر و حداکثر آبدهی 8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16405/sistema-vertical-multisage-pump-mvst-4-6.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ef790f08-96eb-46c5-942b-e97dfeef89ed.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 4-6 پمپ آب طبقاتی سه فاز عمودی سیستما MVSt 4-6 ، توان مصرفی 1.1KW ، 1.5HP،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ،حداکثر ارتفاع 56 متر و حداکثر آبدهی 8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16406/sistema-vertical-multisage-pump-mvst-4-8.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6e084427-9494-44cc-a614-33a24eab89e3.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 4-8 پمپ آب طبقاتی سه فاز عمودی سیستما MVSt 4-8 ، توان مصرفی 1.5KW ، 2HP،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ،حداکثر ارتفاع 74 متر و حداکثر آبدهی 8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16407/sistema-vertical-multisage-pump-mvst-42-2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1cc8de4f-40f8-4459-a64e-3aa8360cf001.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 42-2 پمپ آب طبقاتی سه فاز عمودی سیستما MVSt 42-2 ، توان مصرفی 7.5KW ، 10HP،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ،حداکثر ارتفاع 48 متر و حداکثر آبدهی 55 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16408/sistema-vertical-multisage-pump-mvst-42-3-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/80ca9b56-0720-4a33-b7c8-bd085bbb3357.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 42-3 IE3 پمپ آب طبقاتی سه فاز عمودی سیستما MVSt 42-3 IE3 ، توان مصرفی 11KW ، 15HP،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ،حداکثر ارتفاع 71 متر و حداکثر آبدهی 55 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16409/sistema-vertical-multisage-pump-mvst-42-4-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6a8e6311-161f-46d9-b288-1c6f75cd1402.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 42-4 IE3 پمپ آب عمودی طبقاتی سیستما 20 اسب مدل MVSt 42-4 IE3، برق مصرفی سه فاز، سایز دهانه خروجی 3 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه استیل، حداکثر ارتفاع 95 متر وحداکثر آبدهی 55 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16410/sistema-vertical-multisage-pump-mvst-42-5-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/fe1128b4-e5ae-4d48-9e2d-8d35787c0c44.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 42-5 IE3 پمپ آب طبقاتی سه فاز عمودی سیستما MVSt 42-5 IE3 ، توان مصرفی 18.5KW ، 25HP،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ،حداکثر ارتفاع 119 متر و حداکثر آبدهی55 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16411/sistema-vertical-multisage-pump-mvst-42-6-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/69f3182f-f982-40a2-a183-e08e06c53930.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 42-6 IE3 پمپ آب طبقاتی سه فاز عمودی سیستما MVSt 42-6 IE3 ، توان مصرفی 22KW ، 30HP،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ،حداکثر ارتفاع 143 متر و حداکثر آبدهی 55 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16412/sistema-vertical-multisage-pump-mvst-42-8-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4661697e-213e-4afa-9841-30aabc898c85.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 42-8 IE3 پمپ آب طبقاتی سه فاز عمودی سیستما MVSt 42-8 IE3 ، توان مصرفی 30KW ، 40HP،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ،حداکثر ارتفاع 190 متر و حداکثر آبدهی 55 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16413/sistema-vertical-multisage-pump-mvst-65-1.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1f2f5f03-5f82-4c0a-9584-1ab681a50129.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 65-1 پمپ آب طبقاتی سه فاز عمودی سیستما MVSt 65-1 ، توان مصرفی 5.5KW ، 7.5HP،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ،حداکثر ارتفاع 27 متر و حداکثر آبدهی 80 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16414/sistema-vertical-multisage-pump-mvst-65-2-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4f68ea43-46e9-45ad-a9f8-5ace35e007f1.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 65-2 IE3 پمپ آب طبقاتی سه فاز عمودی سیستما MVSt 65-2 IE3 ، توان مصرفی 11KW ، 15HP،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ،حداکثر ارتفاع 53 متر و حداکثر آبدهی 80 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16415/sistema-vertical-multisage-pump-mvst-65-3-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c7bc9683-85d5-4897-a04f-d564387d2ef5.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 65-3 IE3 پمپ آب طبقاتی سه فاز عمودی سیستما MVSt 65-3 IE3 ، توان مصرفی 18.5KW ، 25 HP،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ،حداکثر ارتفاع 80 متر و حداکثر آبدهی 80 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16416/sistema-vertical-multisage-pump-mvst-65-4-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ffb05f26-e4eb-48b7-bb77-956174f2a74f.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 65-4 IE3 پمپ آب طبقاتی سه فاز عمودی سیستما MVSt 65-4 IE3 ، توان مصرفی 22KW ، 30HP،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ،حداکثر ارتفاع 107 متر و حداکثر آبدهی 80 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16417/sistema-vertical-multisage--pump-mvst-65-5-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3993ac11-34f5-42a8-9270-b4faa3d5e0b5.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 65-5 IE3 پمپ آب طبقاتی سه فاز عمودی سیستما MVSt 65-5 IE3 ، توان مصرفی 30KW ، 40HP،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ،حداکثر ارتفاع 136 متر و حداکثر آبدهی 80 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16418/sistema-vertical-multisage-pump-mvst-8-10.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d704052f-a778-44ef-8c68-f54ffb3f1043.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 8-10 پمپ آب طبقاتی سه فاز عمودی سیستما MVSt 8-10 ، توان مصرفی 4KW ، 5.5HP،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ،حداکثر ارتفاع 104 متر و حداکثر آبدهی 12 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16419/sistema-vertical-multisage-pump-mvst-8-15.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6b1f3276-96b8-4da6-824b-b0e08da2b01d.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 8-15 پمپ آب طبقاتی سه فاز عمودی سیستما MVSt 8-15 ، توان مصرفی 5.5KW ، 7.5HP،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ،حداکثر ارتفاع 155 متر و حداکثر آبدهی 12 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16420/sistema-vertical-multisage-pump-mvst-8-19.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/45af7f80-234f-480f-8e90-1e3c3fdcee3a.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 8-19 پمپ آب طبقاتی سه فاز عمودی سیستما MVSt 8-19 ، توان مصرفی 7.5KW ، 10HP،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ،حداکثر ارتفاع 197 متر و حداکثر آبدهی 12 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16421/sistema-vertical-multisage-pump-mvst-8-20.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6ad93917-9254-4894-b2d6-e005e88fe0ee.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 8-20 پمپ آب طبقاتی سه فاز عمودی سیستما MVSt 8-20 ، توان مصرفی 7.5KW ، 10HP،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ،حداکثر ارتفاع 208 متر و حداکثر آبدهی 12 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16422/sistema-vertical-multisage-pump-mvst-8-3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/bf8e8667-ce45-4bf4-b2c0-242add446de2.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 8-3 پمپ آب طبقاتی سه فاز عمودی سیستما MVSt 8-3 ، توان مصرفی 1.1KW ، 1.5HP،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ،حداکثر ارتفاع 30 متر و حداکثر آبدهی 12 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16423/sistema-vertical-multisage-pump-mvst-8-4.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1262f218-b2ae-4c89-a42b-9fc0796b61e1.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 8-4 پمپ آب طبقاتی سه فاز عمودی سیستما MVSt 8-4 ، توان مصرفی 1.5KW ، 2HP،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ،حداکثر ارتفاع 41 متر و حداکثر آبدهی 12 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16424/sistema-vertical-multisage-pump-mvst-8-6.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c13fbc47-7bf2-40a9-b727-faea5e4a092e.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 8-6 پمپ آب طبقاتی سه فاز عمودی سیستما MVSt 8-6 ، توان مصرفی 2.2KW ، 3 HP،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ،حداکثر ارتفاع 62 متر و حداکثر آبدهی 12 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16425/sistem-vertical-multisage-pump-mvst-8-8-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b8bb0c1f-9bf7-44b4-bca1-f5133f73f6c8.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 8-8 IE3 پمپ آب طبقاتی سه فاز عمودی سیستما MVSt 8-8 IE3 ، توان مصرفی 3KW ، 4HP،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ،حداکثر ارتفاع 83 متر و حداکثر آبدهی 12 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16426/sistema-vertical-multisage-pump-mvst-85-1.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/62ea2fef-c61f-4319-98ae-7c1f77d61754.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 85-1 پمپ آب طبقاتی سه فاز عمودی سیستما MVSt 85-1 ، توان مصرفی 7.5KW ، 10HP،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ،حداکثر ارتفاع 25 متر و حداکثر آبدهی 110 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16427/sistema-vertical-multisage-pump-mvst-85-2-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e4064bf9-83f1-4822-8346-0e51af15c860.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 85-2 IE3 پمپ آب طبقاتی سه فاز عمودی سیستما MVSt 85-2 IE3 ،توان مصرفی 11KW،15HP،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ،حداکثر ارتفاع 53 متر و حداکثر آبدهی 110 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16428/sistema-vertical-multisage-pump-mvst-85-3-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9dae1447-5e65-45d2-a0c0-28512cb89e03.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 85-3 IE3 پمپ آب طبقاتی سه فاز عمودی سیستما MVSt 85-5 IE3 ، توان مصرفی 22KW ، 30HP،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ،حداکثر ارتفاع 139 متر و حداکثر آبدهی 110 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16429/sistema-vertical-multisage-pump-mvst-85-4-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7a28dca5-4978-4b02-9687-60a8329e1713.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 85-4 IE3 پمپ آب طبقاتی سه فاز عمودی سیستما MVSt 85-4 IE3 ،توان مصرفی 30KW،40HP،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ،حداکثر ارتفاع 110 متر و حداکثر آبدهی 110 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16430/sistema-vertical-multisage-pump-mvst-85-5-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8acf0de4-d98f-4f2e-93be-c96645452d86.jpg پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 85-5 IE3 پمپ آب طبقاتی سه فاز عمودی سیستما MVSt 85-5 IE3 ، توان مصرفی 37KW ، 50HP،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ،حداکثر ارتفاع 139 متر و حداکثر آبدهی 110 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16431/sistema-cirulatore-pump-uprf-40-120-250s-ce.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/36617393-720a-4cc8-945a-6df0c15fca6c.jpg پمپ خطی سه سرعته سیستما UPRF 40-120/250S/CE پمپ آب خطی سه سرعته،مدل UPRF 40-120/250S/CE،سه فاز،جنس بدنه چدن،جنس پروانه استیل،حداکثر ارتفاع 11.6،حداکثر آبدهی 19.5متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16432/sistema-cirulatore-pump-uprf-40-60-250s-ce.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/bb63b5bb-614c-49e5-bdb5-c7a54b181f94.jpg پمپ خطی سه سرعته سیستما UPRF 40-60/250S/CE پمپ آب خطی سه سرعته،مدل UPRF 40-60/2850S/CE،سه فاز،جنس بدنه چدن،جنس پروانه استیل،حداکثر ارتفاع 6.9،حداکثر آبدهی 12.9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16433/sistema-cirulatore-pump-uprf-50-120-280s-ce.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d50836e2-9338-45b6-baa5-5cd1325711b8.jpg پمپ خطی سه سرعته سیستما UPRF 50-120/280S/CE پمپ آب خطی سه سرعته،مدل UPRF 50-120/280S/CE،سه فاز،جنس بدنه چدن،جنس پروانه استیل،حداکثر ارتفاع 12.5،حداکثر آبدهی 23 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16434/sistema-cirulatore-pump-uprf-50-60-280s-ce.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2ff04ac5-6b69-4272-b934-d21323ff632c.jpg پمپ خطی سه سرعته سیستما UPRF 50-60/280S/CE پمپ آب خطی سه سرعته،مدل UPRF 50-60/280S/CE،سه فاز،جنس بدنه چدن،جنس پروانه استیل،حداکثر ارتفاع 6.1،حداکثر آبدهی 26.5متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16435/sistema-cirulatore-pump-uprf-65-120-340s-ce.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ee9d3c59-8e82-4aa2-9c13-f349faa84266.jpg پمپ خطی سه سرعته سیستما UPRF 65-120/340S/CE پمپ آب خطی سه سرعته،مدل UPRF 65-120/340S/CE،سه فاز،جنس بدنه چدن،جنس پروانه استیل،حداکثر ارتفاع 12، حداکثر آبدهی 49 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16436/sistema-cirulatore-pump-uprf-65-60-340s-ce.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/74c8210e-65ac-4d38-bc98-c29014425e20.jpg پمپ خطی سه سرعته سیستما UPRF 65-60/340S/CE پمپ آب خطی سه سرعته،مدل UPRF 65-60/340S/CE،سه فاز،جنس بدنه چدن،جنس پروانه استیل،حداکثر ارتفاع 5.6،حداکثر آبدهی 37 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16437/sistema-cirulatore-pump-uprf-80-120-360s-ce.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/21d0a0d6-4627-46e4-b228-a881a7a6d09f.jpg پمپ خطی سه سرعته سیستما UPRF 80-120/360S/CE پمپ آب خطی سه سرعته،مدل UPRF 80-120/360S/CE،سه فاز،جنس بدنه چدن،جنس پروانه استیل،حداکثر ارتفاع 11.4،حداکثر آبدهی 65.5متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16438/sistema-cirulatore-pump-uprf-80-60-360s-ce.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3d57f884-7971-462d-bf69-bd1e38524218.jpg پمپ خطی سه سرعته سیستما UPRF 80-60/360S/CE پمپ آب خطی سه سرعته،مدل UPRF 80-60/360S/CE،سه فاز،جنس بدنه چدن،جنس پروانه استیل،حداکثر ارتفاع 11.4،حداکثر آبدهی 65.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16439/sistema-cirulatore-pump-uprfe-40-120-250s-ce.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ccce9079-fb6e-4d0f-b0c6-cf80f68d8d12.jpg پمپ خطی سه سرعته سیستما UPRFE 40-120/250S/CE پمپ آب خطی سه سرعته ،مدل UPRE 40-120/250S/CE،سه فاز،جنس بدنه چدن،جنس پروانه استیل،حداکثر ارتفاع 6.9،حداکثر آبدهی 12.9متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16440/sistema-cirulatore-pump-uprfe-40-60-250s-ce.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4490c0dd-eae1-425b-bc51-247ebc12110e.jpg پمپ خطی سه سرعته سیستما UPRFE 40-60/250S/CE پمپ آب خطی سه سرعته،مدل UPRFE 40-60/250S/CE،تک فاز،جنس بدنه چدن،جنس پروانه استیل،حداکثر ارتفاع 6.9،حداکثر آبدهی 12.9متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16441/sistema-cirulatore-pump-uprfe-50-120-280s-ce.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/66bc1a7a-c94a-4f78-9eef-59e2e963832c.jpg پمپ خطی سه سرعته سیستما UPRFE 50-120/280S/CE پمپ آب خطی سه سرعته،مدل UPRE 50-120/280S/CE،تک فاز،جنس بدنه چدن،جنس پروانه استیل،حداکثر ارتفاع 12.4،حداکثر آبدهی 32متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16442/sistema-cirulatore-pump-upr-25-40-180s-ce.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c357924b-7505-43a8-8226-8640ecc2a9c5.jpg پمپ خطی سیرکولاسیون سیستما UPR 25/40-180S/CE الکتروپمپ خطی تک فاز،مدل UPR 25/40-180S/CE ،حداکثر ارتفاع 5.8،حداکثر آبدهی 3.9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16443/sistema-cirulatore-pump-upr-25-60-180s-ce.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/94f16bf1-d7ed-4a06-8ea2-ccf10e807d26.jpg پمپ خطی سیرکولاسیون سیستما UPR 25/60-180S/CE الکتروپمپ خطی تک فاز،مدل UPR 25/60-180S/CE ،حداکثر ارتفاع 5.8،حداکثر آبدهی 3.9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16444/sistema-cirulatore-pump-upr-25-80-180s-ce.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/36a40c64-9b13-48b4-a34c-d8991b69cd09.jpg پمپ خطی سیرکولاسیون سیستما UPR 25/80-180S/CE الکتروپمپ خطی تک فاز،مدل UPR25/80-180S/CE ،حداکثر ارتفاع 7.5،حداکثر آبدهی 6.9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16445/sistema-cirulatore-pump--upr-32-60-180s-ce.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4eb4f00f-c7e7-4036-9873-1f8ff76c8488.jpg پمپ خطی سیرکولاسیون سیستما UPR 32/60-180S/CE الکتروپمپ خطی تک فاز،مدل UPR32/60-180S/CE ،حداکثر ارتفاع 5.8،حداکثر آبدهی 6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16446/sistema-cirulatore-pump-upr32-80-180s-ce.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/fe0e3ac7-e5d1-409c-843b-367288f77115.jpg پمپ خطی سیرکولاسیون سیستما UPR32/80-180S/CE الکتروپمپ خطی تک فاز،مدل UPR32/80-180S/CE ،حداکثر ارتفاع 12.4،حداکثر آبدهی 32متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16447/sistema-cirulatore-pump-tb-40-125-0-75.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2902b8b3-eb76-4599-a83b-54116653c260.jpg پمپ خطی سیستما TB 40-125/0.75 الکتروپمپ خطی سیستما سه فاز ،مدل TB 40-125/0.75 ،جنس پروانه چدن،جنس بدنه چدن ،توان مصرفی 1HP ،0.75 KW، حداکثر ارتفاع 11،حداکثر آبدهی 13.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16448/sistema-cirulatore-pump-tb-40-125-1-1.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e46aa8d6-04c5-4e47-b792-b5cbf7a4f92d.jpg پمپ خطی سیستما TB 40-125/1.1 الکتروپمپ خطی سیستما سه فاز ،مدل TB 40-125/1.1 ،جنس پروانه چدن،جنس بدنه چدن ،توان مصرفی 1.5HP ،1.1 KW، حداکثر ارتفاع 13.5،حداکثر آبدهی 15.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16449/sistema-cirulatore-pump-tb-40-125-1-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/79550ef6-72f3-4301-a648-1973fe52a9dd.jpg پمپ خطی سیستما TB 40-125/1.5 الکتروپمپ خطی سیستما سه فاز ،مدل TB 40-125/1.5 ،جنس پروانه چدن،جنس بدنه چدن ،توان مصرفی 2HP ،1.5 KW، حداکثر ارتفاع 14.5،حداکثر آبدهی 19 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16450/sistema-cirulatore-pump-tb-40-125-2-2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/33e5852f-b3c0-470a-83ab-1ede69cff632.jpg پمپ خطی سیستما TB 40-125/2.2 الکتروپمپ خطی سیستما سه فاز ،مدل TB 40-125/2.2 ،جنس پروانه چدن،جنس بدنه چدن ،توان مصرفی 3HP ،2.2 KW، حداکثر ارتفاع 17،حداکثر آبدهی 23.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16451/sistema-cirulatore-pump-tb-40-125-3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9c9a29c1-e137-4e33-9af4-3143b6fd5e72.jpg پمپ خطی سیستما TB 40-125/3 الکتروپمپ خطی سیستما سه فاز ،مدل TB 40-125/3 ،جنس پروانه چدن،جنس بدنه چدن ،توان مصرفی 4HP ،3 KW، حداکثر ارتفاع 13.2،حداکثر آبدهی 46.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16452/sistema-cirulatore-pump-tb-65-125-3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c1e68ad1-dfe0-4f9d-8f9f-1f3712f59b2e.jpg پمپ خطی سیستما TB 65-125/3 الکتروپمپ خطی سیستما سه فاز ،مدل TB 60-125/3 ،جنس پروانه چدن،جنس بدنه چدن ،توان مصرفی 4HP ،3 KW، حداکثر ارتفاع 13.2،حداکثر آبدهی 46.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16453/sistema-cirulatore-pump-tb-65-125-4.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/61ca25f8-9995-4ebb-a46b-ad69beba11a5.jpg پمپ خطی سیستما TB 65-125/4 الکتروپمپ خطی سیستما سه فاز ،مدل TB 65-125/4 ،جنس پروانه چدن،جنس بدنه چدن ،توان مصرفی 5.5HP ،4 KW، حداکثر ارتفاع 15،حداکثر آبدهی 54.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16454/sistema-cirulatore-pump-tb-65-125-5-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/92380f96-b535-43e7-95ea-21a755a4f32e.jpg پمپ خطی سیستما TB 65-125/5.5 الکتروپمپ خطی سیستما سه فاز ،مدل TB 60-125/5.5 ،جنس پروانه چدن،جنس بدنه چدن ،توان مصرفی 7HP ،5.5 KW، حداکثر ارتفاع 17،حداکثر آبدهی 62.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16455/sistema-cirulatore-pump-tb-65-160-11.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/64cced19-0cf5-4f49-9bce-8b1fb73b5262.jpg پمپ خطی سیستما TB 65-160/11 الکتروپمپ خطی سیستما سه فاز ،مدل TB 65-160/11 ،جنس پروانه چدن،جنس بدنه چدن ،توان مصرفی 15HP ،11 KW، حداکثر ارتفاع 22.8،حداکثر آبدهی 86 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16456/sistema-cirulatore-pump-tb-65-160-3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c3ea3053-cfea-4991-9c7e-f8a3c568b1cd.jpg پمپ خطی سیستما TB 65-160/3 الکتروپمپ خطی سیستما سه فاز ،مدل TB 65-160/3 ،جنس پروانه چدن،جنس بدنه چدن ،توان مصرفی 4HP ،3 KW، حداکثر ارتفاع 13،حداکثر آبدهی 45 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16457/sistema-cirulatore-pump-tb-65-160-4.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3329d3fc-e8b8-4f4f-b8d3-fc4b3d378a48.jpg پمپ خطی سیستما TB 65-160/4 الکتروپمپ خطی سیستما سه فاز ،مدل TB 65-160/4 ،جنس پروانه چدن،جنس بدنه چدن ،توان مصرفی 5.5HP ،4 KW، حداکثر ارتفاع 15،حداکثر آبدهی 55 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16458/sistema-cirulatore-pump-tb-65-160-5-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/80cc1088-cd87-449a-bbda-eb22d72605b3.jpg پمپ خطی سیستما TB 65-160/5.5 الکتروپمپ خطی سیستما سه فاز ،مدل TB 65-160/5.5 ،جنس پروانه چدن،جنس بدنه چدن ،توان مصرفی 7.5HP ،5.5 KW، حداکثر ارتفاع 17،حداکثر آبدهی 62.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16459/sistema-cirulatore-pump-tb-65-160-7-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e8880671-f281-4af4-9f52-8760fcbeb83e.jpg پمپ خطی سیستما TB 65-160/7.5 الکتروپمپ خطی سیستما سه فاز ،مدل TB 65-160/7.5 ،جنس پروانه چدن،جنس بدنه چدن ،توان مصرفی 10HP ،7.5 KW، حداکثر ارتفاع 19.8،حداکثر آبدهی 73 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16460/sistema-cirulatore-pump-tb-80-160-11.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/84d42fb8-946d-47a6-b61c-329f23521a47.jpg پمپ خطی سیستما TB 80-160/11 الکتروپمپ خطی سیستما سه فاز ،مدل TB 80-160/11 ،جنس پروانه چدن،جنس بدنه چدن ،توان مصرفی 15HP ،11 KW، حداکثر ارتفاع 22.8،حداکثر آبدهی 86 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16461/sistema-cirulatore-pump-tb-80-160-3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a02aed96-ba7b-45c8-911c-8fc0e2c29006.jpg پمپ خطی سیستما TB 80-160/3 الکتروپمپ خطی سیستما سه فاز ،مدل TB 80-160/3 ،جنس پروانه چدن،جنس بدنه چدن ،توان مصرفی 4HP ،3 KW ، حداکثر ارتفاع 9.5، حداکثر آبدهی 70 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16462/sistema-cirulatore-pump-tb-80-160-4.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/dc8c510b-1d0b-472e-b5d1-5bc057f8ad87.jpg پمپ خطی سیستما TB 80-160/4 الکتروپمپ خطی سیستما سه فاز ،مدل TB 80-160/4 ،جنس پروانه چدن،جنس بدنه چدن ،توان مصرفی 5.5HP ،4 KW، حداکثر ارتفاع 9.5،حداکثر آبدهی 70 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16463/sistema-cirulatore-pump-tb-80-160-5-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/cc7a3b9a-6e38-4026-a4ff-469aa62b6297.jpg پمپ خطی سیستما TB 80-160/5.5 الکتروپمپ خطی سیستما سه فاز ،مدل TB 80-160/5.5 ،جنس پروانه چدن،جنس بدنه چدن ،توان مصرفی 7.5HP ،5.5 KW، حداکثر ارتفاع 14،حداکثر آبدهی 86.25 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16464/sistema-cirulatore-pump--tb-80-160-7-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d83ae137-a094-4aba-ad6e-6dce5a76ccfc.jpg پمپ خطی سیستما TB 80-160/7.5 الکتروپمپ خطی سیستما سه فاز ،مدل TB 80-160/7.5 ،جنس پروانه چدن،جنس بدنه چدن ،توان مصرفی 10HP ،7.5 KW، حداکثر ارتفاع 16.8،حداکثر آبدهی 100 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16465/sistema-cirulatore-pump-tb-50-125-1-1.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8e4d269c-ed12-4945-b573-2edf096ab537.jpg پمپ خطی سیستما TB 50-125/1.1 الکتروپمپ خطی سیستما سه فاز ،مدل TB 50-125/1.1 ،جنس پروانه چدن،جنس بدنه چدن ،توان مصرفی 1.5HP ،1.1 KW، حداکثر ارتفاع 9.7،حداکثر آبدهی 22 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16466/sistema-cirulatore-pump-tb-50-125-1-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/75e3bb87-77a1-475c-90d9-7942d326de21.jpg پمپ خطی سیستما TB 50-125/1.5 الکتروپمپ خطی سیستما سه فاز ،مدل TB 50-125/1.5 ،جنس پروانه چدن،جنس بدنه چدن ،توان مصرفی 2HP ،1.5 KW، حداکثر ارتفاع 11.8،حداکثر آبدهی 28 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16467/sistema-cirulatore-pump-tb-50-125-2-2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1b8375b9-34db-4559-8246-2be99c1ac004.jpg پمپ خطی سیستما TB 50-125/2.2 الکتروپمپ خطی سیستما سه فاز ،مدل TB 50-125/2.2 ،جنس پروانه چدن،جنس بدنه چدن ،توان مصرفی 3HP ،2.2 KW، حداکثر ارتفاع 14.8،حداکثر آبدهی 32.2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16468/sistema-cirulatore-pump-tb-50-125-3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b7a53e03-0133-4f96-b5ea-13ebe8d1830d.jpg پمپ خطی سیستما TB 50-125/3 الکتروپمپ خطی سیستما سه فاز ،مدل TB 50-125/3 ،جنس پروانه چدن،جنس بدنه چدن ،توان مصرفی 4HP ، 3KW، حداکثر ارتفاع 17.5،حداکثر آبدهی 38 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16469/sistema-cirulatore-pump-tb-50-160-11.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/47340ea6-b8c5-4265-bcc5-4a72e9ab5779.jpg پمپ خطی سیستما TB 50-160/11 الکتروپمپ خطی سیستما سه فاز ،مدل TB 50-160/11 ،جنس پروانه چدن،جنس بدنه چدن ،توان مصرفی 15HP ،11 KW، حداکثر ارتفاع 25،حداکثر آبدهی 75 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16470/sistema-cirulatore-pump-tb-50-160-3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/aade89ba-2366-4882-853e-c71d8e5fb287.jpg پمپ خطی سیستما TB 50-160/3 الکتروپمپ خطی سیستما سه فاز ،مدل TB 50-160/3 ،جنس پروانه چدن،جنس بدنه چدن ،توان مصرفی 4HP ،3 KW ، حداکثر ارتفاع 10.1،حداکثر آبدهی 45 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16471/sistema-cirulatore-pump-tb-50-160-4.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/696532f0-b98c-4127-8eb9-b2331e211a82.jpg پمپ خطی سیستما TB 50-160/4 پمپ خطی سه فاز سیستما ،مدل TB 50-160/4 ،جنس پروانه چدن،جنس بدنه چدن ،توان مصرفی 5.5HP ، 4 KW، حداکثر ارتفاع 13.8، حداکثر آبدهی51.25 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16472/sistema-cirulatore-pump-tb-50-160-5-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/01c05b70-1476-47d8-9269-6041f8fa78f4.jpg پمپ خطی سیستما TB 50-160/5.5 الکتروپمپ خطی سه فاز،مدل TB 50-160/5.5 ،جنس پروانه چدن،جنس بدنه چدن ،توان مصرفی 7.5HP ،5.5KW، حداکثر آبدهی 60، حداکثر ارتفاع یاهد 16 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16473/sistema-cirulatore-pump-tb-50-160-7-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e7c63173-8aee-410e-ab40-47c8519574ba.jpg پمپ خطی سیستما TB 50-160/7.5 الکتروپمپ خطی سه فاز،مدل TB 50-160/7.5 ،جنس پروانه چدن،جنس بدنه چدن ،توان مصرفی 10HP ،7.5 KW، حداکثر ارتفاع 21،حداکثر آبدهی 68 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16474/sistema-cirulatore-pump-tb-65-125-2-2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ba1bea1a-0c3f-49e8-ae31-9c36fa4df280.jpg پمپ خطی سیستما TB 65-125/2.2 الکتروپمپ خطی سه فاز،مدل TB 65-125/2.2 ،جنس پروانه چدن،جنس بدنه چدن ،توان مصرفی 3HP ،2.2KW، حداکثر آبدهی 40، حداکثر ارتفاع یاهد 11 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16475/sistema-pool-pump-tsw-1000.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9347fc4b-458e-445b-be46-fb67973eaec6.jpg پمپ استخری سیستما TSW 1000 پمپ استخری سیستما مدل TSW 1000، با توان 1 اسب بخار، برق مصرفی تک فاز، حداکثر ارتفاع 17، حداکثر آبدهی 21 مترمکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16476/sistema-pool-pump-tsw-2000.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/33661748-b7e2-41ee-bbaa-1f1daf902025.jpg پمپ استخری سیستما TSW 2000 پمپ استخری سیستما مدل TSW 2000، با توان 2 اسب بخار، برق مصرفی تک فاز، حداکثر ارتفاع 20،حداکثر آبدهی 27مترمکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16477/sistema-pool-pump-tsw-3000-t-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b593b30d-be81-4f3f-a20a-3475f13b55d8.jpg پمپ استخری سیستما TSW 3000 T IE3 پمپ استخری سیستما مدل TSW 3000 T IE3، با توان 3 اسب بخار، برق مصرفی سه فاز، و دور موتور 2950 دور، حداکثر ارتفاع 22.4،حداکثر آبدهی 27مترمکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16478/sistema-pool-pump-tsw-4000-t-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d12e4f79-9aea-4127-b119-434022b24cfe.jpg پمپ استخری سیستما TSW 4000 T IE3 پمپ استخری سیستما مدل TSW4000 T IE3، با توان 4 اسب بخار، برق مصرفی تک فاز، و دور موتور 2950 دور، حداکثر ارتفاع 24،حداکثر آبدهی 27مترمکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16479/sistema-pool-pump-tsw-500.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/eadd6a9e-1f70-4ae7-b3e2-fd6a23f2890f.jpg پمپ استخری سیستما TSW 500 پمپ استخری سیستما مدل TSW500، با توان 0.5 اسب بخار، برق مصرفی تک فاز، و دور موتور 2950 دور، حداکثر ارتفاع 11،حداکثر آبدهی 15 مترمکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16480/sistema-pool-pump-tsw-750.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/edc8038d-7079-46cc-be0b-be8b39351930.jpg پمپ استخری سیستما TSW 750 پمپ استخری سیستما مدل TSW750، با توان 0.75 اسب بخار، برق مصرفی تک فاز، و دور موتور 2950 دور، حداکثر ارتفاع 13،حداکثر آبدهی 16.5مترمکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16481/sistema-pool-pump-tsw1500.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8cd2751a-c110-47e3-86ae-57dbf5d7d453.jpg پمپ استخری سیستما TSW1500 پمپ استخری سیستما مدل TSW1500، با توان 1.5 اسب بخار، برق مصرفی تک فاز، و دور موتور 2950 دور، حداکثر ارتفاع 18،حداکثر آبدهی 27مترمکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16482/wates-tank-water-50l.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d4667ab8-a6e1-4e8f-a911-bd8f1c0f8af5.jpg مخزن تحت فشار 50 لیتری واتس مخزن تحت فشار 50 لیتری واتس با جنس بدنه آهنی، مناسب سیستم های آبرسان خانگی، بوستر پمپ ها و پکیج های گرمایشی میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16483/wates-tank-water-150l.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/99141de7-19d1-4f20-9211-5ae684f00954.jpg مخزن تحت فشار 150 لیتری واتس مخزن تحت فشار 150 لیتری واتس با جنس بدنه آهنی، مناسب سیستم های آبرسان خانگی، بوستر پمپ ها و پکیج های گرمایشی میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16484/wates-tank-water-300l.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6bb29f88-efdf-4175-a238-86c0ec7dfc7b.jpg مخزن تحت فشار 300 لیتری واتس مخزن تحت فشار 300 لیتری واتس با جنس بدنه آهنی، مناسب سیستم های آبرسان خانگی، بوستر پمپ ها و پکیج های گرمایشی میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16485/wates-tank-water-500l.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e6f183a9-cda0-4bc2-a761-4a373ca69f5e.jpg مخزن تحت فشار 500 لیتری واتس مخزن تحت فشار 500 لیتری واتس با جنس بدنه آهنی، مناسب سیستم های آبرسان خانگی، بوستر پمپ ها و پکیج های گرمایشی میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16486/leo-submercible-pump-4xrm-4-10-0-75.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ab1f6418-db51-4ffd-87bf-3260456c66c9.jpg پمپ شناور لئو مدل 4xrm 4/10-0.75 پمپ شناور لئو مدل 4xrm 4/10-0.75، برق مصرفی تک فاز 220 ولت،حداکثر آبدهی 6 متر مکعب بر ساعت،حداکثر ارتفاع هد 73 متر و توان مصرف 1 اسب معادل 0.75kw ،جنس بدنه استیل 304 و جنس پروانه نوریل(پلاستیک فشرده) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16487/leo-submercible-pump-3-5xrm-3-20-1-1.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/90f2dc05-6cca-442e-a511-d70fbde78ee8.jpg پمپ شناور لئو مدل 3.5xrm 3/20-1.1 پمپ شناور لئو مدل 3.5xrm 3/20-1.1 ، برق مصرفی تک فاز 220 ولت،حداکثر آبدهی 5 متر مکعب بر ساعت،حداکثر ارتفاع هد 115 متر و توان مصرف 1.5 اسب معادل 1.1kw ،جنس بدنه استیل 304 و جنس پروانه نوریل(پلاستیک فشرده) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16488/leo-submercible-pump-3-5xrm-3-26-1-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7809a041-9372-4f7a-a974-f57310704b52.jpg پمپ شناور لئو مدل 3.5xrm 3/26-1.5 پمپ شناور لئو مدل 3.5xrm 3/26-1.5 ، توان مصرفی 12 اسب، برق تک فاز، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ، جنس بدنه استیل 304، جنس پروانه نوریل ، حداکثر ارتفاع یا هد 150 متر، حداکثر آبدهی 5 مترمکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16489/leo-submercible-pump-4xrm-4-24-2-2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/bffb4c8f-be95-4a8c-8dd6-da974d999fb1.jpg پمپ شناور لئو مدل 4xrm 4/24-2.2 پمپ شناور لئو مدل 4xrm 4/24-2.2، برق مصرفی تک فاز 220 ولت،حداکثر آبدهی 6 متر مکعب بر ساعت،حداکثر ارتفاع هد 174 متر و توان مصرف 3 اسب معادل 2.2kw ،جنس بدنه استیل 304 و جنس پروانه نوریل(پلاستیک فشرده) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16490/leo-submercible-pump-4xrm-10-13-2-2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7130e27a-d566-4d96-9f82-421f79ee1d1c.jpg پمپ شناور لئو مدل 4xrm 10/13-2.2 پمپ شناور لئو مدل 4xrm 10/13-2.2، برق مصرفی تک فاز 220 ولت،حداکثر آبدهی 14 متر مکعب بر ساعت،حداکثر ارتفاع هد 88 متر و توان مصرف 3 اسب معادل 2.2kw ،جنس بدنه استیل 304 و جنس پروانه نوریل(پلاستیک فشرده) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16491/leo-submercible-pump-4xrm-8-17-2-2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e8d410c0-f2e9-4d76-b963-fbb7a592743c.jpg پمپ شناور لئو مدل 4xrm 8/17-2.2 پمپ شناور لئو مدل 4xrm 8/17-2.2، برق مصرفی تک فاز 220 ولت،حداکثر آبدهی 11متر مکعب بر ساعت،حداکثر ارتفاع هد 107متر و توان مصرف 3 اسب معادل 2.2kw ،جنس بدنه استیل 304 و جنس پروانه نوریل(پلاستیک فشرده) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16492/greenco-side-channel-2rb310-7aa11.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/11297f53-475c-4861-a299-cc1d220c7512.jpg ساید چنل 0.7 کیلووات گرینکو2RB 310-7AA11 ساید چنل گرینکو مدل 2RB 310-7AA11، تک فاز، جنس بدنه فلز و جنس پروانه آلومینیوم، توان مصرفی 0.7 کیلو وات، حجم هوادهی 100 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16493/greenco-side-channel-2rb410-7aa21.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5cd90b35-7798-40a1-87fc-d1734e833361.jpg ساید چنل 1.1 کیلووات گرینکو 2RB 410-7AA21 ساید چنل گرینکو مدل 2RB 410-7AA21، تک فاز، جنس بدنه فلز و جنس پروانه آلومینیوم، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، حجم هوادهی 145 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16494/greenco-side-channel-2rb710-7aa11.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/fbe2c7a3-9e43-4f0e-b143-33481b26f371.jpg ساید چنل 2.2 کیلووات گرینکو 2RB 710-7AA11 ساید چنل گرینکو مدل 2RB 710-7AA11، تک فاز، جنس بدنه فلز و جنس پروانه آلومینیوم، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، حجم هوادهی 318 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16495/greenco-side-channel-2rb210-7ah16.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0632da11-65ee-4a0c-abd1-8dedc2e7ee33.jpg ساید چنل 0.4 کیلووات گرینکو 2RB 210-7AH16 ساید چنل گرینکو مدل 2RB 210-7AH16، سه فاز، جنس بدنه فلز و جنس پروانه آلومینیوم، توان مصرفی 0.4 کیلو وات، حجم هوادهی 80 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16496/greenco-side-channel-2rb310-7ah16.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c56859e4-ce0c-4143-b801-d2ce76a5848c.jpg ساید چنل 0.7 کیلووات گرینکو 2RB 310-7AH16 ساید چنل گرینکو مدل 2RB 310-7AH16، سه فاز، جنس بدنه فلز و جنس پروانه آلومینیوم، توان مصرفی 0.7 کیلو وات، حجم هوادهی 100 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16497/greenco-side-channel-2rb410-7ah26.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a242a8ab-e1b4-451e-8f50-a82205610e7c.jpg ساید چنل 1.3 کیلووات گرینکو2RB 410-7AH26 ساید چنل گرینکو مدل 2RB 410-7AH26، سه فاز، جنس بدنه فلز و جنس پروانه آلومینیوم، توان مصرفی 1.3 کیلو وات، حجم هوادهی 145 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16498/greenco-side-channel-2rb510-7ah36.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/003fc37f-1892-4adc-9d3c-95150b7fa995.jpg ساید چنل 2.2 کیلووات گرینکو 2RB 510-7AH36 ساید چنل گرینکو مدل 2RB 510-7AH3، سه فاز، جنس بدنه فلز و جنس پروانه آلومینیوم، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، حجم هوادهی 210 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16499/greenco-side-channel-2rb610-7ah26.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f5f2d563-b868-492e-85eb-fb727d885bf6.jpg ساید چنل 3 کیلووات گرینکو 2RB 610-7AH26 ساید چنل گرینکو مدل 2RB 610-7AH26، سه فاز، جنس بدنه فلز و جنس پروانه آلومینیوم، توان مصرفی 3 کیلو وات، حجم هوادهی 265 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16500/greenco-side-channel-2rb810-7ah17.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/730c29c6-f613-45b9-9fa5-9d28c31d7d37.jpg ساید چنل 5.5 کیلووات گرینکو 2RB 810-7AH17 ساید چنل گرینکو مدل 2RB 810-7AH17، سه فاز، جنس بدنه فلز و جنس پروانه آلومینیوم، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، حجم هوادهی 530 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16501/greenco-side-channel-2rb910-7ah17.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/09c35a15-1522-45c2-9d87-848d6d656b5c.jpg ساید چنل 12.5 کیلووات گرینکو 2RB 910-7AH17 ساید چنل گرینکو مدل 2RB 910-7AH17، سه فاز، جنس بدنه فلز و جنس پروانه آلومینیوم، توان مصرفی 12.5 کیلو وات، حجم هوادهی 1050 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16502/greenco-side-channel-2rb910-7ah37.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f2bd2950-a2f4-4584-b228-3f0fc91fef61.jpg ساید چنل 18.5 کیلووات گرینکو 2RB 910-7AH37 ساید چنل گرینکو مدل 2RB 910-7AH37، سه فاز، جنس بدنه فلز و جنس پروانه آلومینیوم، توان مصرفی 18.5 کیلو وات، حجم هوادهی 1050 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16503/greenco-side-channel-2rb820-7hh37.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8d5c97a4-6f46-4785-878d-d30d21442dad.jpg ساید چنل 11 کیلووات گرینکو 2RB 820-7HH37 ساید چنل گرینکو مدل 2RB 820-7HH37، سه فاز، جنس بدنه فلز و جنس پروانه آلومینیوم، توان مصرفی 11 کیلو وات، حجم هوادهی 520 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16504/greenco-side-channel-2rb920-7hh47.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6dd0dc6d-02fc-40fc-b3c9-4bc2e18b1c83.jpg ساید چنل 25 کیلووات گرینکو 2RB 920-7HH47 ساید چنل گرینکو مدل 2RB 920-7HH47، سه فاز، جنس بدنه فلز و جنس پروانه آلومینیوم، توان مصرفی 25 کیلو وات، حجم هوادهی 1110 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16505/barely-set-control-pc-58.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d4135fef-ca9d-4bd2-98db-e33f54b88910.jpg ست کنترل قابل تنظیم دیجیتال بارلی مدل PC-58P ست کنترل بارلی مدل PC-58P، تکفاز، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس بدنه پلاستیک با جریان 10 آمپر میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16506/barely-set-control-pc-59n.html https://vidfactor.com/product/vf-16507/barely-automatic-ps-04c.html https://vidfactor.com/product/vf-16508/barely-automatic--ps-04a.html https://vidfactor.com/product/vf-16509/barely-automatic-ps-04b.html https://vidfactor.com/product/vf-16510/barely-automatic-ps-04c.html https://vidfactor.com/product/vf-16511/barely-automatic-pc-2.html https://vidfactor.com/product/vf-16512/barely-automatic-pc-2aa.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c5ee986a-6a5e-4b07-89ec-968179ba6b25.jpg کلید کنترل اتوماتیک قطع کن دار بارلی مدل PC-2A کلید کنترل اتوماتیک قطع کن دار بارلی مدل PC-2A فرمان روشن و خاموش شدن پمپ آب را میدهد. https://vidfactor.com/product/vf-16513/leo-tank-water-8l.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1b3934fa-b8d9-4af5-9551-64fb814c1f62.jpg مخزن تحت فشار 8 لیتری لئو 8VT مخزن تحت فشار 8 لیتری لئو VT8، حداکثر فشار 8 بار، جنس بدنه استیل ضد زنگ با تیوپ بهداشتی EPDM میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16514/leo-tank-water-24l-stt.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5a97315d-9fb4-4437-abfa-8ed3e8eab230.jpg مخزن تحت فشار 24 لیتری لئو 24STT مخزن تحت فشار 24 لیتری لئو 24STT، حداکثر فشار 8 بار، جنس بدنه استیل ضد زنگ با تیوپ بهداشتی EPDM میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16515/leo-tank-water-24l-vtt.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0c9e95a4-7495-4cf1-a75a-2671424d3380.jpg مخزن تحت فشار 24 لیتری لئو 24VTT مخزن تحت فشار 24 لیتری لئو 24VTT، حداکثر فشار 8 بار، جنس بدنه استیل ضد زنگ با تیوپ بهداشتی EPDM میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16516/leo-submersible-pump-stk50-.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/cc361a89-a677-4a22-8898-f7d221ea3f78.jpg پمپ کفکش لئو مدل STK50 Aluminum الکتروپمپ کفکش لئو تکفاز، مدل STK50، توان مصرفی 0.37 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه تکنوپلیمر، سایز دهانه خروجی 1 اینچ، حداکثر ارتفاع 35 متر، حداکثر آبدهی 2.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16517/leo-submersible-pump-stk50f.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/82901ead-c9ee-40ed-bb5b-ae799e23ea2c.jpg پمپ کفکش لئو مدل STK50F Coprer https://vidfactor.com/product/vf-16518/leo-submersible-pump-stk50.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/934685d8-3e4f-443f-9fcf-cd38ee017f20.jpg پمپ کفکش لئو مدل STK50 Coprer https://vidfactor.com/product/vf-16519/leo-circulator-pump-brp15-50g243.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/940d8971-c048-4e88-9f9e-6cc96c1bde06.jpg پمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل BRP15-50G243 https://vidfactor.com/product/vf-16520/leo-submersible-pump-stk50f.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/781a697c-fd60-4bc2-a016-536b28740b5d.jpg پمپ کفکش لئو مدل STK50F Aluminum https://vidfactor.com/product/vf-16521/leo-circulator-pump-lrp25-50-180.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6ff1097e-8403-49b1-84b3-a15b83770ed3.png پمپ سیرکولاتور لئو مدل LRP25-50/180 پمپ سیرکولاتور لئو مدل LRP25-50/180، جنس بدنه چدن، جنس پروانه پلاستیکی، حداکثر ارتفاع 3.2 - 4.9 - 5.2 متر، حداکثر آبدهی 2.1 - 3.18 - 3.78 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16522/leo-tank-water-50l.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/84e81788-391d-4d65-98ea-3da5a30ee4dc.jpg مخزن تحت فشار 50 لیتری لئو 50FTT مخزن تحت فشار 50 لیتری لئو 50FTT، حداکثر فشار 8 بار، جنس بدنه استیل ضد زنگ با تیوپ بهداشتی EPDM میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16523/leo-tank-water-60l.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f76fcc16-311f-4f61-8af0-8c09bc56ed8d.jpg مخزن تحت فشار 60 لیتری لئو 60FTT مخزن تحت فشار 60 لیتری لئو 60FTT، حداکثر فشار 8 بار، جنس بدنه استیل ضد زنگ با تیوپ بهداشتی EPDM میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16524/leo-tank-water-80l.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/74f2aada-215a-4518-9c2d-8e812862edb9.jpg مخزن تحت فشار 80 لیتری لئو 80FTT مخزن تحت فشار 80 لیتری لئو 80FTT، حداکثر فشار 8 بار، جنس بدنه استیل ضد زنگ با تیوپ بهداشتی EPDM میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16525/leo-submersible-pump-xqs11-1-28-1-5i.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/cf9d1648-a939-4d69-a6db-6b3f743e5988.jpg پمپ کفکش لئو مدل XQS11.1-28/1.5I پمپ کفکش لئو تکفاز، مدل XQS11.1-28/1.5I، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ، حداکثر ارتفاع 28 متر، حداکثر آبدهی 11.1 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16526/leo-submersible-pump-qdx10-16-0-75la.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d49ba1b7-bf70-4937-bb79-3cbc6416ab2f.jpg پمپ کفکش لئو مدل QDX10-16-0.75LA پمپ کفکش لئو مدل QDX10-16-0.75LA، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس بدنه آلومینیوم، سایز دهانه خروجی 2 اینچ، حداکثر ارتفاع 19.5 متر، حداکثر آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16527/leo-submersible-pump-qdx15-7-0-55la.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3636181b-a55f-4da0-9e21-49bb760733fb.jpg پمپ کفکش لئو مدل QDX15-7-0.55LA پمپ کفکش لئو مدل QDX15-7-0.55LA، توان مصرفی 0.55 کیلو وات، جنس بدنه آالومینیوم، سایز دهانه خروجی 2 اینچ، حداکثر ارتفاع 8.6 متر، حداکثر آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16528/leo-tank-water-100l.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/25208101-0b64-4d9e-b345-12483769c143.jpg مخزن تحت فشار 100 لیتری لئو 100FTT مخزن تحت فشار 100 لیتری لئو 100FTT، حداکثر فشار 8 بار، جنس بدنه استیل ضد زنگ با تیوپ بهداشتی EPDM میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16529/leo-submersible-pump-qdx25-6-0-75la.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1a6d8562-0cad-4779-b592-d930b831b82e.jpg پمپ کفکش لئو مدل QDX25-6-0.75LA الکتروپمپ کفکش لئو مدل QDX25-6-0.75LA، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس بدنه آلومینیوم، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ، حداکثر ارتفاع 9.3 متر، حداکثر آبدهی 31.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16530/leo-domestic-pump-apm75h.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a9f858c9-fa23-468b-9898-6d2e7b4b8f89.jpg پمپ محیطی لئو مدل APM75H الکتروپمپ چدنی لئو تک فاز،مدل APM75H ، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس بدنه چدن، جنس پروانه برنج، سایز دهانه خروجی و ورودی3.4 اینچ، حداکثر ارتفاع 105 متر، حداکثر آبدهی 2.1 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16531/leo-submersible-pump-xks-1000s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/32e59c75-6201-4f9a-b22c-c2284f6634cd.jpg پمپ کفکش لئو مدل XKS-1000S الکتروپمپ کفکش لئو مدل XKS-1000S، توان مصرفی 1 کیلو وات، جنس بدنه استیل، جنس پروانه تکنوپلیمر، حداکثر ارتفاع 11.5 متر، حداکثر آبدهی 12 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16532/leo-submersible-pump-qdx10-10-0-55la.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/83bf6060-b69d-4f5d-a543-b864cd6b27e3.jpg پمپ کفکش لئو مدل QDX10-10-0.55LA پمپ کفکش لئو مدل QDX10-10-0.55LA، توان مصرفی 0.55 کیلو وات، جنس بدنه آلومینیوم، سایز دهانه خروجی 2 اینچ، حداکثر ارتفاع 15.3 متر، حداکثر آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16533/leo-multistage-pump-ech2-20-d.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4ecf30cb-d05a-4bd0-9123-4771e2f5c7ec.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECH2-20-D https://vidfactor.com/product/vf-16534/leo-domestic-pump-apsm37.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/893e3fc9-90fe-4e63-81f2-d6d6c1b256c1.jpg پمپ محیطی لئو مدل APSM37 AT الکتروپمپ چدنی لئو تک فاز،مدل APSM37 AT، توان مصرفی 0.37 کیلو وات، جنس بدنه چدن، جنس پروانه برنج، سایز دهانه خروجی و ورودی 1 اینچ، حداکثر ارتفاع 35 متر، حداکثر آبدهی 2.1 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16535/leo-multistage-pump-echm2-20-d.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3e4db2e0-ab2f-48c3-a5b8-86830ac04257.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECHM2-20-D https://vidfactor.com/product/vf-16536/leo-multistage-pump-ech2-30-d.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ca732258-aad8-4ff3-986c-9dda0b96a621.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECH2-30-D https://vidfactor.com/product/vf-16537/leo-submersible-pump-qdx15-10-0-75la.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7d9065dc-122f-48ed-95e2-861568a63238.jpg پمپ کفکش لئو مدل QDX15-10-0.75LA پمپ کفکش لئو مدل QDX15-10-0.75LA، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس بدنه آلومینیوم، سایز دهانه خروجی 2 اینچ، حداکثر ارتفاع 11 متر، حداکثر آبدهی 28.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16538/leo-submersible-pump-qdx6-18-0-75a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f5206a6e-afa6-4684-ae92-29cc2ec4fbb3.jpg پمپ کفکش لئو مدل QDX6-18-0.75A پمپ کفکش لئو مدل QDX6-18-0.75A، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ، حداکثر ارتفاع 19.5 متر، حداکثر آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16539/leo-multistage-pump-echm2-30-d.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/94e20796-78a3-43f9-a02f-05e7b781678a.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECHM2-30-D https://vidfactor.com/product/vf-16540/leo-multistage-pump-echm4-20-d.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9a8ce5c9-753c-4bc6-8524-a4308d9a12b9.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECHM4-20-D https://vidfactor.com/product/vf-16541/leo-multistage-pump-ech4-20-d.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/82eba6ef-bac5-4808-8864-41426eda65fd.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECH4-20-D https://vidfactor.com/product/vf-16542/leo-multistage-pump--echm4-30-d.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/99ae028c-7966-492e-b1af-d08cb73c9dab.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECHM4-30-D https://vidfactor.com/product/vf-16543/leo-industrial-pump-amsm370-2-2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/040028a8-c379-4b02-868a-c838f02b6818.jpg پمپ آب لئو مدل AMSm370/2.2 پمپ آب 3 اسب لئو مدل AMSm370/2.2 دارای پروانه از جنس استیل و جنس بدنه استیل، سیم پیچی مسی با ارتفاع 23.1 متر و آبدهی 31 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/product/vf-16544/leo-multistage-pump-ech2-20-f.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/20d929a7-7039-438c-941e-ade9a0bab61f.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECH2-20-F الکتروپمپ افقی طبقاتی لئو سه فاز، مدل ECH2-20-F، توان مصرفی 0.37 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 304، سایز دهانه خروجی و ورودی 1 اینچ، حداکثر ارتفاع 18 متر، حداکثر آبدهی 3.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16545/leo-domestic-pump-apsm75.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d0c0912c-5fcc-496f-a8fb-968249bd3d9a.jpg پمپ محیطی لئو مدل APSM75 AT الکتروپمپ چدنی لئو تک فاز،مدل APSM75 AT، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس بدنه چدن، جنس پروانه برنج، سایز دهانه خروجی و ورودی 1 اینچ، حداکثر ارتفاع 50 متر، حداکثر آبدهی 2.7 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16546/leo-multistage-pump-echm2-40-d.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e73e4f1e-b680-41d4-88b3-7ee0573147bc.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECHM2-40-D https://vidfactor.com/product/vf-16547/leo-multistage-pump-echm2-20-f.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/bb0cea65-6e43-4112-b329-cb1a97fa8249.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECHM2-20-F الکتروپمپ افقی طبقاتی لئو تکفاز، مدل ECHM2-20-F، توان مصرفی 0.37 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 304، سایز دهانه خروجی و ورودی 1 اینچ، حداکثر ارتفاع 18 متر، حداکثر آبدهی 3.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16548/leo-multistage-pump-ech2-40-d.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ac141026-94f9-4351-afde-53fdda252972.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECH2-40-D https://vidfactor.com/product/vf-16549/leo-multistage-pump-ech2-30-f.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/35577be5-855f-4f5a-9204-6a4369555cfc.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECH2-30-F الکتروپمپ افقی طبقاتی لئو سه فاز، مدل ECH2-30-F، توان مصرفی 0.37 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 304، سایز دهانه خروجی و ورودی 1 اینچ، حداکثر ارتفاع 27 متر، حداکثر آبدهی 3.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16550/leo-domestic-pump-ap220.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/890f01aa-9660-4789-a913-64f2055f4e8a.jpg پمپ محیطی لئو مدل AP220 الکتروپمپ چدنی لئو سه فاز، مدل AP220، توان مصرفی2.2 کیلو وات، جنس بدنه چدن، جنس پروانه برنج، سایز دهانه خروجی و ورودی 1 اینچ، حداکثر ارتفاع 100 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16551/leo-multistage-pump-echm2-30-f.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6c55125f-224d-4956-a541-65513448a763.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECHM2-30-F الکتروپمپ افقی طبقاتی لئو تکفاز، مدل ECHM2-30-F، توان مصرفی 0.37 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 304، سایز دهانه خروجی و ورودی 1 اینچ، حداکثر ارتفاع 27 متر، حداکثر آبدهی 3.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16552/leo-multistage-pump-echm4-40-d.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0f8303f9-4d66-455d-9fd7-a19ec67d2f23.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECHM4-40-D https://vidfactor.com/product/vf-16553/leo-multistage-pump-ech4-40-d.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e4ed0f5e-48bd-416d-bbe1-030110887623.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECH4-40-D https://vidfactor.com/product/vf-16554/leo-domestic-pump-apm110h.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/24a70412-7570-45c6-8e67-bc696b8409c1.jpg پمپ محیطی لئو مدل APM110H الکتروپمپ چدنی لئو تک فاز،مدل APM110H، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس بدنه چدن، جنس پروانه برنج، سایز دهانه خروجی و ورودی 1 اینچ، حداکثر ارتفاع 85 متر، حداکثر آبدهی 4.2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16555/leo-multistage-pump-ech4-20-f.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/81a47682-6483-4125-88f1-823fe6622430.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECH4-20-F الکتروپمپ افقی طبقاتی لئو سه فاز، مدل ECH4-20-F، توان مصرفی 0.55 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثر ارتفاع 18 متر، حداکثر آبدهی 7متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16556/leo--industrial-pump-amsm-70-0-55.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/79c560c4-5c0a-4388-bbad-80827788dda9.jpg پمپ سانتریفیوژ لئو مدل AMSM 70/0.55 الکتروپمپ تک فازلئو، مدل AMSM 70/0.55، توان مصرفی 0.55 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثر ارتفاع 29.5 متر، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16557/leo-multistage-pump-echm4-20-f.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0b7e1cb7-40ce-4fc2-8d50-311abfad438b.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECHM4-20-F الکتروپمپ افقی طبقاتی لئو تکفاز، مدل ECHM4-20-F، توان مصرفی 0.55 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثر ارتفاع 18 متر، حداکثر آبدهی 7متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16558/leo-multistage-pump-ech4-30-f.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3e3b0306-9f7b-4147-ac4b-f1ac1d0532bf.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECH4-30-F الکتروپمپ افقی طبقاتی لئو سه فاز، مدل ECH4-30-F، توان مصرفی 0.55 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثر ارتفاع 28 متر، حداکثر آبدهی 7 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16559/leo-domestic-pump-ajdm75-2h.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d0715284-758f-42a9-bb90-ce2cf33742fc.jpg پمپ جتی لئو مدل AJDM75/2H https://vidfactor.com/product/vf-16560/leo-multistage-pump-echm4-30-f.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/77de7cb4-4cb0-40ca-90db-bab447d718df.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECHM4-30-F الکتروپمپ افقی طبقاتی لئو تکفاز، مدل ECHM4-30-F، توان مصرفی 0.55 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثر ارتفاع 28 متر، حداکثر آبدهی 7 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16561/leo-multistage-pump-ech2-30.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/558bfba4-d363-4862-8da3-3d3852f78bdc.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECH2-30 الکتروپمپ افقی طبقاتی لئو سه فاز، مدل ECH2-30، توان مصرفی 0.37 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 304، سایز دهانه خروجی و ورودی 1 اینچ، حداکثر ارتفاع 27 متر، حداکثر آبدهی 3.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16562/leo-multistage-pump-echm4-20.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d29aa9ed-f186-4c42-8be7-87b32b0fcb1c.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECHm4-20 الکتروپمپ افقی طبقاتی لئو تکفاز، مدل ECHm4-20، توان مصرفی 0.55 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثر ارتفاع 18 متر، حداکثر آبدهی 7 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16563/leo-multistage-pump-ech2-40-f.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8f7504bc-6851-4643-acd8-bc0038bf1316.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECH2-40-F الکتروپمپ افقی طبقاتی لئو سه فاز، مدل ECH2-40-F، توان مصرفی 0.55 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 304، سایز دهانه خروجی و ورودی 1 اینچ، حداکثر ارتفاع 35 متر، حداکثر آبدهی 3.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16564/leo-multistage-pump-echm2-40-f.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/01586862-de3b-46c9-a8ce-6b5de0a11916.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECHM2-40-F الکتروپمپ افقی طبقاتی لئو تکفاز، مدل ECHM2-40-F، توان مصرفی 0.5.5 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 304، سایز دهانه خروجی و ورودی 1 اینچ، حداکثر ارتفاع 35 متر، حداکثر آبدهی 3.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16565/leo-submersible-pump-xqs15-6-11-0-45a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2d8de87c-596e-4af3-8c77-5e45207991a5.jpg پمپ کفکش لئو مدل XQS15.6-11/0.45A https://vidfactor.com/product/vf-16566/leo-multistage-pump-ech2-50-f.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e68e1a02-3fb4-4b44-9a70-b28e15fd938c.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECH2-50-F الکتروپمپ افقی طبقاتی لئو سه فاز، مدل ECH2-50-F، توان مصرفی 0.55 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 304، سایز دهانه خروجی و ورودی 1 اینچ، حداکثر ارتفاع 45 متر، حداکثر آبدهی 3.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16567/leo-multistage-pump-echm2-50-f.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2c0d650f-0a0b-4ffc-acdc-d174ec47ddb3.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECHM2-50-F الکتروپمپ افقی طبقاتی لئو تکفاز، مدل ECHM2-50-F، توان مصرفی 0.55 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 304، سایز دهانه خروجی و ورودی 1 اینچ، حداکثر ارتفاع 45 متر، حداکثر آبدهی 3.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16568/leo-multistage-pump-ech4-40-f.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a25a4f5e-83c1-46f3-a30d-d92dd7b81b3b.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECH4-40-F الکتروپمپ افقی طبقاتی لئو سه فاز، مدل ECH4-40-F، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثر ارتفاع 38 متر، حداکثر آبدهی 7 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16569/leo-multistage-pump-echm4-40-f.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c767562d-8bad-4adf-8fbf-e89f1471abf1.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECHM4-40-F الکتروپمپ افقی طبقاتی لئو تکفاز، مدل ECHM4-40-F، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثر ارتفاع 38 متر، حداکثر آبدهی 7 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16570/leo-multistage-pump-ech2-60-f.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f5482677-0aa4-43e7-90ce-aedec30b2519.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECH2-60-F الکتروپمپ افقی طبقاتی لئو سه فاز، مدل ECH2-60-F، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 304، سایز دهانه خروجی و ورودی 1 اینچ، حداکثر ارتفاع 53 متر، حداکثر آبدهی 3.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16571/leo-multistage-pump-echm2-60-f.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f9afcc73-87cf-47fc-8ce6-dd308c9d6ba4.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECHM2-60-F الکتروپمپ افقی طبقاتی لئو تکفاز، مدل ECHM2-60-F، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 304، سایز دهانه خروجی و ورودی 1 اینچ، حداکثر ارتفاع 53 متر، حداکثر آبدهی 3.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16572/leo-water-pump-lgp30-c.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4a250f74-9334-4177-9b43-b1e6331148b7.jpg موتور پمپ بنزینی لئو مدل لئو LGP30-C موتور پمپ بنزینی لئو مدل LGP30-C، توان مصرفی 6.5 کیلو وات، جنس بدنه آلومینیوم، جنس پروانه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثر ارتفاع 30 متر، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16573/leo-industrial-pump-abk120d.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9e671760-713a-4279-8825-9e26d240ae21.jpg پمپ سانتریفیوژ لئو مدل ABK120D الکتروپمپ سانتریفیوژ لئو تکفاز، مدل ABK120D، توان مصرفی 0.9 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 304، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثر ارتفاع 11 متر، حداکثر آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16574/leo-multistage-pump-ech4-50-f.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8599caa7-9b93-455c-aa3e-75ddc9b42c2c.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECH4-50-F الکتروپمپ افقی طبقاتی لئو تکفاز، مدل ECH4-50-F، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثر ارتفاع 48 متر، حداکثر آبدهی 7 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16575/leo-submersible-pump-lks-1300s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/abc6a176-94cd-466a-b8f5-3aaaa0d371d9.jpg پمپ کفکش لئو مدل LKS -1300S الکتروپمپ کفکش لئو تکفاز، مدل LKS-1300S، توان مصرفی 1.3 کیلو وات، جنس بدنه استیل 304، جنس پروانه پلاستیکی، سایز دهانه خروجی 1 اینچ، حداکثر ارتفاع 51 متر، حداکثر آبدهی 7 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16576/leo-multistage-pump-echm4-50-f.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/176fbbf6-836c-4767-b4c3-338315e77033.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECHM4-50-F الکتروپمپ افقی طبقاتی لئو تکفاز، مدلECHM4-50-F، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثر ارتفاع 48 متر، حداکثر آبدهی 7 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16577/leo-domestic-pump-ajdm110-2h.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e9bdd082-e964-4741-a11d-0e7dc1b1145b.jpg پمپ جتی لئو مدل AJDM110/2H https://vidfactor.com/product/vf-16578/leo-multistage-pump-ech4-60-f.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b0ac9df6-4abe-4791-b866-2343f97fe4bf.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECH4-60-F الکتروپمپ افقی طبقاتی لئو سه فاز، مدل ECH4-60-F، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثر ارتفاع 58 متر، حداکثر آبدهی 7 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16579/leo-industrial-pump-2ac110.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8f418266-4e81-417d-92c9-6fb5388b7edb.jpg پمپ دو پروانه لئو مدل 2AC110 پمپ دو پروانه لئوسه فاز، مدل 2AC110، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس بدنه چدن، جنس پروانه برنج، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثر ارتفاع 47 متر، حداکثر آبدهی 8.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16580/leo-submersible-pump-lswm150ca.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/57cadd31-f0c0-4d43-9272-db41d06f9fd5.jpg پمپ لجن کش لئو مدل LSWM150CA پمپ لجن کش لئو مدل LSWM150CA،با ظرفیت آبدهی 15 مترمکعب بر ساعت،حداکثر ارتفاع 13 متر و جنس بدنه و پروانه استیل 304 میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16581/leo-leo-multistage-pump-echm10-10-f.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9e10bdc2-f3bf-4e18-9669-df777296e4d0.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECHM10-10-F الکتروپمپ افقی طبقاتی لئو تکفاز، مدل ECHM10-10-F، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثر ارتفاع 10.1 متر، حداکثر آبدهی 11 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16582/leo-leo-multistage-pump-echm10-20-f.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/130e5568-374b-45db-9c93-10fa25e06c65.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECHM10-20-F الکتروپمپ افقی طبقاتی لئو تکفاز، مدل ECHM10-20-F، توان مصرفی0.75 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثر ارتفاع 19.5 متر، حداکثر آبدهی 12 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16583/leo-leo-multistage-pump-ech10-10-f.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c72b5b59-a34c-483c-8317-e6026561c88e.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECH10-10-F الکتروپمپ افقی طبقاتی لئو سه فاز، مدل ECH10-10-F، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثر ارتفاع 10.1 متر، حداکثر آبدهی 11 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16584/leo-leo-multistage-pump-ech10-20-f.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a0d1ffe5-9091-413f-9ee7-32eb0c187acb.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECH10-20-F الکتروپمپ افقی طبقاتی لئو سه فاز، مدل ECH10-20-F، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثر ارتفاع 19.5 متر، حداکثر آبدهی 12 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16585/leo-leo-multistage-pump-echm4-60-f.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/84632e43-9903-4a68-b671-c5c9799c211a.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECHM4-60-F الکتروپمپ افقی طبقاتی لئو تکفاز، مدل ECHM4-60-F، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثر ارتفاع 58 متر، حداکثر آبدهی 7 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16586/leo-leo-multistage-pump-ech15-10-f.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/55f847d9-95e4-4f77-a49a-8606457e30ff.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECH15-10-F الکتروپمپ افقی طبقاتی لئو سه فاز، مدل ECH15-10-F، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 304، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثر ارتفاع 13.9 متر، حداکثر آبدهی 21 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16587/leo-leo-multistage-pump-ech20-10-f.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d2adb019-193b-471c-af35-b89e7f35a689.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECH20-10-F الکتروپمپ افقی طبقاتی لئو سه فاز، مدل ECH20-10-F، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 304، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 13.6 متر، حداکثر آبدهی 28 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16588/leo-leo-multistage-pump-echm15-10-f.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f65930f3-7c85-46a3-b5b4-1e5afa1fe763.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECHM15-10-F الکتروپمپ افقی طبقاتی لئو تکفاز، مدل ECHM15-10-F، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 304، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثر ارتفاع 13.9 متر، حداکثر آبدهی 21 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16589/leo-leo-multistage-pump-echm20-10-f.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7bf709b0-f0f4-4b3d-8269-585d18bef8e8.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECHM20-10-F الکتروپمپ افقی طبقاتی لئو تک فاز، مدل ECHM20-10-F، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 304، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثر ارتفاع 13.6 متر، حداکثر آبدهی 28 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16590/leo-circulator-pump-lpp32-4-0-37-2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0f5b250c-3e8b-4098-b752-ba49dbd2cc87.jpg پمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل LPP32-4-0.37/2 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه فاز، مدل LPP32-4-0.37/2، توان مصرفی 0.37 کیلو وات، جنس بدنه وجنس پروانه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثر ارتفاع 6 متر، حداکثر آبدهی 8.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16591/leo-multistage-pump-ech10-30-f.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/65d707ca-f878-422a-9029-e132af8100fb.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECH10-30-F الکتروپمپ افقی طبقاتی لئو سه فاز، مدل ECH10-30-F، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثر ارتفاع 29.3 متر، حداکثر آبدهی 12 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16592/leo-multistage-pump-echm10-30-f.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/fdaf9dc3-ca11-4cbc-8793-b5b6a9b02da9.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECHM10-30-F الکتروپمپ افقی طبقاتی لئو تکفاز، مدل ECHM10-30-F، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثر ارتفاع 29.3 متر، حداکثر آبدهی 12 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16593/leo-circulator-pump-xqs14-5-42-3-1-5i.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d0072a0f-a9f1-47d3-8243-dc0f0fb9354f.jpeg پمپ کفکش لئو مدل XQS14.5-42/3-1.5I الکتروپمپ کفکش لئو تکفازمدل XQS14.5-42/3-1.5I، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ، حداکثر ارتفاع 42 متر، حداکثر آبدهی 14.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16594/leo-generator-ph1800.html https://vidfactor.com/product/vf-16595/leo-multistage-pump-ech15-20-f.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/710daca2-c0f4-43c4-acbd-e0b3fb4d6da1.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECH15-20-F الکتروپمپ افقی طبقاتی لئو سه فاز، مدل ECH15-20-F، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 304، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثر ارتفاع 27.8 متر، حداکثر آبدهی 21 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16596/leo-multistage-pump-ech20-20-f.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6eed8411-5063-4728-8750-6af888f3bcfc.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECH20-20-F الکتروپمپ افقی طبقاتی لئو سه فاز، مدل ECH20-20-F، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 304، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثر ارتفاع 28.5 متر، حداکثر آبدهی 28 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16597/leo-multistage-pump-echm15-20-f.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4c24590f-3586-4c39-9f51-707ad362bd1c.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECHM15-20-F الکتروپمپ افقی طبقاتی لئوتکفاز، مدل ECHM15-20-F، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 304، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثر ارتفاع 27.8 متر، حداکثر آبدهی 21 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16598/leo-submersible-pump-lswm200a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a24d72f6-d2c3-49de-8104-1e648072e349.jpg پمپ لجن کش لئو مدل LSWM200CA پمپ لجن کش لئو مدل LSWM200CA، با ظرفیت آبدهی 30 مترمکعب بر ساعت،حداکثر ارتفاع 17 متر و جنس بدنه و پروانه استیل 304 میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16599/leo-multistage-pump-echm20-20-f.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/64e9d718-49a3-4682-9a6c-4d2417306ae9.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECHM20-20-F الکتروپمپ افقی طبقاتی لئو تک فاز، مدل ECHM20-20-F، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 304، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثر ارتفاع 28.5 متر، حداکثر آبدهی 28 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/780ddc28-af1f-4d4e-80da-4b3e20755ccb.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECHM20-20-F الکتروپمپ افقی طبقاتی لئو تک فاز، مدل ECHM20-20-F، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 304، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثر ارتفاع 28.5 متر، حداکثر آبدهی 28 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16600/leo-multistage-pump-echm10-40-f.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3983560a-2506-42e5-bce8-2354c085a939.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECHM10-40-F الکتروپمپ افقی طبقاتی لئو تکفاز، مدل ECHM10-40-F، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثر ارتفاع 38.1 متر، حداکثر آبدهی 12 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16601/leo-multistage-pump-ech10-40-f.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2c2dced4-e97b-4720-85a8-193b7e739427.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECH10-40-F پمپ افقی طبقاتی لئو مدل ECH10-40-F، توان مصرفی 2 اسب، برق سه فاز، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ، سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، جنس پروانه و جنس بدنه استیل، حداکثر ارتفاع یا هد 38.1 متر، حداکثر آبدهی 12 مترمکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16602/leo-multistage-pump-ech10-50-f.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a4e0f802-4aeb-45b6-8af5-dcef4f9075e7.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECH10-50-F پمپ افقی طبقاتی لئو سه فاز مدل ECH10-50-F، توان مصرفی 3 اسب، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ، سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثر ارتفاع 49.9 متر و حداکثر آبدهی 12 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16603/leo-industrial-pump-ac400h2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/99ec6e79-2fc5-4ccf-87da-c6e7b588d5b5.jpg پمپ بشقابی لئو مدل AC400CH2 https://vidfactor.com/product/vf-16604/leo-multistage-pump-echm10-50-f.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/606d50b2-017c-4240-a544-299813f43c0b.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECHM10-50-F الکتروپمپ افقی طبقاتی لئو تک فاز، مدل ECHM10-50-F، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثر ارتفاع 49.9 متر، حداکثر آبدهی 12 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16605/leo-multistage-pump-ech15-30-f.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1d5d02f9-4d2b-4294-b6a8-3b2f3066b563.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECH15-30-F الکتروپمپ افقی طبقاتی لئو سه فاز، مدل ECH15-30-F، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 304، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثر ارتفاع 42.1 متر، حداکثر آبدهی 21 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16606/leo-booster-pump-mac550.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/be9875b3-4df7-4f05-8cd0-cd96e4fec697.jpg بوستر پمپ هوشمند خانگی لئو MAC550 بوستر پمپ هوشمند خانگی لئو تکفاز، مدل MAC550، توان مصرفی 0.55 کیلو وات، جنس بدنه پلاستیکی، جنس پروانه استیل 304، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثر ارتفاع 40 متر، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16607/leo-multistage-pump-ech20-30-f.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/50505e46-cac4-4ad6-a1c2-360b83fe40ab.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECH20-30-F الکتروپمپ افقی طبقاتی لئو سه فاز، مدل ECH20-30-F، توان مصرفی 4 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 304، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثر ارتفاع 42.5 متر، حداکثر آبدهی 28 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16608/leo-industrial-pump-ams370-2-2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/65e3c63e-6e87-4879-8eab-3cc61eb9c305.jpg پمپ آب لئو مدل AMS370/2.2 پمپ آب 3 اسب لئو مدل AMS370/2.2 دارای پروانه از جنس استیل و جنس بدنه استیل، سیم پیچی مسی با ارتفاع 23.1 متر و آبدهی 31 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/product/vf-16609/leo-multistage-pump-ech15-40-f.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c98bef36-b56a-4b66-87d8-787afd16d6a7.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECH15-40-F الکتروپمپ افقی طبقاتی لئو سه فاز، مدل ECH15-40-F، توان مصرفی 4 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 304، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثر ارتفاع 55.5 متر، حداکثر آبدهی 21 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16610/leo-multistage-pump-ech20-40.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a598e4de-0a2b-4213-ac42-1faca7943898.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو ECH20-40-F الکتروپمپ افقی طبقاتی لئو سه فاز، مدل ECH20-40-F، توان مصرفی 4 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 304، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثر ارتفاع 56.6 متر، حداکثر آبدهی 28 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16611/leo-circulator-pump-lpp40-17-5-1-1-2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b85eb2c8-df06-4723-abf6-37997b89191c.jpg پمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل LPP40-17-5.1.1/2 پمپ سیرکولاتور خطی لئو سه فاز، مدل LPP40-17-5.1.1/2، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثر ارتفاع 21 متر، حداکثر آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16612/leo-generator-pb3300a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1e86c9ee-5938-4dab-9a83-e15c92cda2d3.JPG ژنراتور بنزینی تک فاز لئو PB3300a https://vidfactor.com/product/vf-16613/leo-circulator-pump-lpp32-21-1-5-2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5aac07eb-ceda-4d3e-9a81-5e881b2b7da3.jpg پمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل LPP32-21-1.5/2 پمپ سیرکولاتور خطی لئو سه فاز، مدل LPP32-21-1.5/2، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثر ارتفاع 26 متر، حداکثر آبدهی 18.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16614/leo-circulator-pump-lpp32-26-2-2-2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7d19c51a-7c33-4aac-887f-7b6c5e45f9d2.jpg پمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل LPP32-26-2.2/2 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی لئو سه فاز، مدل LPP32-26-2.2/2، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثر ارتفاع 32 متر، حداکثر آبدهی 21 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16615/leo-circulator-pump-lpp50-16-1-5-2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b459fd6a-c2a4-45a0-a6aa-7bee5a89ba96.jpg پمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل LPP50-16-1.5/2 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی لئو سه فاز، مدل LPP50-16-1.5/2، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثر ارتفاع 19 متر، حداکثر آبدهی 32 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16616/leo-circulator-pump-lpp40-20-5-2-2-2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3be7c98d-3df0-41da-836e-e0cfec7ccb1e.jpg پمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل LPP40-20-5.2.2/2 پمپ سیرکولاتور خطی لئو سه فاز، مدل LPP40-20-5.2.2/2، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثر ارتفاع 25 متر، حداکثر آبدهی 35 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16617/leo-circulator-pump-lpp65-14-2-2-2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/47e97da2-2a5a-4015-84fa-79583108812f.jpg پمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل LPP65-14-2.2/2 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل LPP65-14-2.2/2، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثر ارتفاع 17 متر، حداکثر آبدهی 50 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16618/leo-circulator-pump-lpp40-24-5-3-2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/04e701fe-4250-4668-a187-eb81b26bf3d3.jpg پمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل LPP40-24.5-3/2 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل LPP40-24.5-3/2، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثر ارتفاع 28 متر، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16619/leo-circulator-pump-lpp50-28-4-2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1e1bee1a-f08e-4c96-8856-46a41e5639f2.jpg پمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل LPP50-28-4/2 پمپ سیرکولاتور خطی لئو سه فاز، مدل LPP50-28-4/2، توان مصرفی 4 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثر ارتفاع 33 متر، حداکثر آبدهی 43 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16620/leo-circulator-pump-lpp65-21-4-2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/01476fc5-31b9-4122-ba44-c013cd05f6ce.jpg پمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل LPP65-21-4/2 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی لئو سه فاز، مدل LPP65-21-4/2، توان مصرفی 4 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثر ارتفاع 24 متر، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16621/leo-circulator-pump-lvs2-15.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5672736e-4cea-4a72-b105-b20ce600254e.jpg LVS2-15 پمپ آب عمودی طبقاتی لئو الکتروپمپ عمودی طبقاتی لئو تکفاز، مدل LVS2-15، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 304، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثر ارتفاع 134 متر، حداکثر آبدهی 4.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16622/leo-industrial-pump-xzb50-32-160-40.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3c61913e-5d5e-4340-a10f-81451057733d.jpg پمپ سانتریفیوژ زمینی لئو مدل XZB50-32-160/40 316 https://vidfactor.com/product/vf-16623/leo-circulator-pump-lvs2-18.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d1c940a8-9188-4da2-9b6d-689ab4922c3f.jpg پمپ آب عمودی طبقاتی لئو LVS2-18 پمپ اب عمودی طبقاتی لئو تکفاز، مدل LVS2-18، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 304، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثر ارتفاع 161 متر، حداکثر آبدهی 3.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16624/leo-circulator-pump-lvs2-22.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/be847362-ff35-46bc-aff3-d4668750bf61.jpg پمپ آب عمودی طبقاتی لئو LVS2-22 الکتروپمپ عمودی طبقاتی لئو تکفاز، مدل LVS2-22، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 304، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثر ارتفاع 197 متر، حداکثر آبدهی 3.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16625/leo-industrial-pump-xzb65-50-16030.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3cf2b7d9-e1e4-461d-b724-071ec66db36a.jpg پمپ سانتریفیوژ زمینی لئو مدل XZB65-50-160/30 316 پمپ سانتریفیوز لئو سه فاز، مدل XZB65-50-160/30، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 316، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثر ارتفاع 31 متر، حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16626/leo-circulator-pump-lpp80-20-5-5-2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b6637bfa-c53b-4519-88eb-f8c0bca13ab0.jpg پمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل LPP80-20-5.5/2 پمپ سیرکولاتور خطی لئو سه فاز، مدل LPP80-20-5.5/2، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثر ارتفاع 25 متر، حداکثر آبدهی 90 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16627/leo-industrial-pump-xzb80-65-125-30.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/cc30bdf0-4f28-4e76-8842-6e0a97d200a8.jpg پمپ سانتریفیوژ زمینی لئو مدل XZB80-65-125/30 316 پمپ سانتریفیوز لئو سه فاز، مدل XZB80-65-125/30، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 316، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثر ارتفاع 22.5 متر، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16628/leo-generator-pb7000ea.html https://vidfactor.com/product/vf-16629/leo-industrial-pump-xzb80-65-125-40.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e60aa0b5-e3a1-4557-8c75-838205432d48.jpg پمپ سانتریفیوژ زمینی لئو مدل XZB80-65-125/40 316 پمپ سانتریفیوز لئو سه فاز، مدل XZB80-65-125/40، توان مصرفی 4 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 316، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 25.5 متر، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16630/leo-generator-pb7003ea.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d538cd82-9f91-479e-a917-ae02fefad983.JPG ژنراتور بنزینی استارتی سه فاز لئو PB7003ea چرخ دار https://vidfactor.com/product/vf-16631/leo-generator-pb7000eac-ats.html https://vidfactor.com/product/vf-16632/leo-industrial-pump-xzb100-80-125-40.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/31479172-2918-4146-af51-bf4b03f9114d.jpg پمپ سانتریفیوژ زمینی لئو مدل XZB100-80-125/40 316 پمپ سانتریفیوز لئو سه فاز، مدل XZB100-80-125/40، توان مصرفی 4 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 316، سایز دهانه خروجی 3 اینچ و سایز دهانه ورودی 4 اینچ، حداکثر ارتفاع 20 متر، حداکثر آبدهی 90 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16633/leo-industrial-pump-xzb65-40-200-55.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f6d9dfeb-f55d-4da6-bda1-a8737ea9c1f1.jpg پمپ سانتریفیوژ زمینی لئو مدل XZB65-40-200/55 316 پمپ سانتریفیوز لئو سه فاز، مدل XZB65-40-200/55، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 316، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثر ارتفاع 47 متر، حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16634/leo-generator-pb7003ea-ats.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3bc83cf1-8b90-4865-8ca2-b423ecbccbca.JPG ژنراتور بنزینی استارتی سه فاز لئو PB7003ea با ats چرخ دار https://vidfactor.com/product/vf-16635/leo-industrial-pump-xzb100-80-125-55.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6e71cf76-ff3a-4786-916f-4830022bb452.jpg پمپ سانتریفیوژ زمینی لئو مدل XZB100-80-125/55 316 پمپ سانتریفیوز لئو سه فاز، مدل XZB100-80-125/55، توان مصرفی5.5 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 316، سایز دهانه خروجی 3 اینچ و سایز دهانه ورودی 4 اینچ، حداکثر ارتفاع 23 متر، حداکثر آبدهی 108 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16636/leo-circulator-pump-lvs15-12.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6ec5a687-3653-4a66-a8db-674d2e125bd8.jpg پمپ آب عمودی طبقاتی لئو LVS15-12 الکتروپمپ عمودی طبقاتی لئو سه فاز، مدل LVS15-12، توان مصرفی 11 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 304، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثر ارتفاع 168 متر، حداکثر آبدهی 114 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16637/leo-industrial-pump-xzb100-80-160-110.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d5fa8eb3-1f87-4162-96f7-4555ef358bfb.jpg پمپ سانتریفیوژ زمینی لئو مدل XZB100-80-160/110 316 پمپ سانتریفیوژ لئو سه فاز، مدل XZB100-80-160/110، توان مصرفی 11 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 316، سایز دهانه خروجی 3 اینچ و سایز دهانه ورودی 4 اینچ، حداکثر ارتفاع 38.5 متر، حداکثر آبدهی 90 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16638/leo-circulator-pump-lpp250-50-132-4.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/fac80501-ca16-49b1-8416-664e47625d85.jpg پمپ سیرکولاتور خطی لئو مدل LPP250-50-132/4 پمپ سیرکولاتور خطی لئو سه فاز، مدل LPP250-50-132/4، توان مصرفی 132 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه چدن، حداکثر ارتفاع 60 متر، حداکثر آبدهی 760متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16639/leo-circulator-pump-lvs64-6.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/60968a2e-fa5f-4e31-a212-adcdb973e782.jpg پمپ آب عمودی طبقاتی لئو LVS64-6 الکتروپمپ عمودی طبقاتی لئو مدل LVS64-6، توان مصرفی37 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 304، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 4 اینچ، حداکثر ارتفاع 170 متر، حداکثر آبدهی 116 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16640/leo-circulator-pump-lvb15-8.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8d893ea2-b2cd-4f4b-982f-44b9c47bcab8.jpg پمپ آب عمودی طبقاتی لئو LVB45-8 الکتروپمپ عمودی طبقاتی لئو مدل LVB45-8، توان مصرفی 30 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 316، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثر ارتفاع 200 متر، حداکثر آبدهی 134 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16641/leo-circulator-pump-lvb45-10.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/42ea5897-58a2-44af-849f-6789412d2880.jpg پمپ آب عمودی طبقاتی لئو LVB45-10 الکتروپمپ عمودی طبقاتی لئو مدل LVB45-10، توان مصرفی37 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 316، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثر ارتفاع 251 متر، حداکثر آبدهی 166 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16642/leo-domestic-pump-lkj-1109pe.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c30ea391-1770-423f-bd8b-74542687664d.jpg پمپ آب لئو مدل LKJ-1109PE الکتروپمپ لئو مدل LKJ-1109PE، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس بدنه و جنس پروانه تکنوپلیمر، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثر ارتفاع 46 متر، حداکثر آبدهی 4.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16696/whale-tank-water-24l.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/001346ec-467a-4f16-b2d6-caad15bf21fe.jpg مخزن تحت فشار 24 لیتری وال مخزن تحت فشار 24 لیتری وال، حداکثر فشار 10 بار، جنس بدنه ورق سیاه با پوشش رنگ کوره ای، وزن 4.6 کیلوگرم میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16697/whale-tank-water-40l.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ee12f1fe-a3ef-47fa-aae9-da846fea5841.jpg مخزن تحت فشار 40 لیتری وال مخزن تحت فشار 40 لیتری وال، حداکثر فشار 10 بار، جنس بدنه ورق سیاه با پوشش رنگ کوره ای، وزن 8.55 کیلوگرم میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16698/whale-tank-water-60l.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5c56c734-c710-45df-9fa8-e47e310e5a53.jpg مخزن تحت فشار 60 لیتری با درجه وال مخزن تحت فشار 60 لیتری وال، حداکثر فشار 10 بار، جنس بدنه ورق سیاه با پوشش رنگ کوره ای، وزن آن 10.55 کیلوگرم و دارای درجه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16699/whale-tank-water-60l.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3eef551f-25ff-4c42-9a3a-d5229e8c0141.jpg مخزن تحت فشار 60 لیتری وال مخزن تحت فشار60 لیتری وال، حداکثر فشار 10 بار، جنس بدنه ورق سیاه با پوشش رنگ کوره ای، وزن آن 10.55 کیلوگرم میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16700/whale-tank-water-80l.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/31d839fe-7643-4578-aa28-835eed7883a3.jpg مخزن تحت فشار 80 لیتری با درجه وال مخزن تحت فشار 80 لیتری وال، حداکثر فشار 10 بار، جنس بدنه ورق سیاه با پوشش رنگ کوره ای، وزن آن 14.92 کیلوگرم و دارای درجه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16701/whale-tank-water-80l.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/39b1b531-e3c6-4f4d-81b2-2b2f573a1eca.jpg مخزن تحت فشار 80 لیتری وال مخزن تحت فشار 80 لیتری وال، حداکثر فشار 10 بار، جنس بدنه ورق سیاه با پوشش رنگ کوره ای، وزن آن 14.92 کیلوگرم میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16702/whale-tank-water-100l.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/aecc00a2-532f-4880-b8c1-9d6a73f2bde7.jpg مخزن تحت فشار 100 لیتری با درجه وال مخزن تحت فشار 100 لیتری وال، حداکثر فشار 10 بار، جنس بدنه ورق سیاه با پوشش رنگ کوره ای، وزن آن 16.67 کیلوگرم دارای درجه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16703/whale-tank-water-100l.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4f184164-c58a-4389-9faf-b5b373092f28.jpg مخزن تحت فشار 100 لیتری وال مخزن تحت فشار100 لیتری وال، حداکثر فشار 10 بار، جنس بدنه ورق سیاه با پوشش رنگ کوره ای، وزن آن 16.67 کیلوگرم میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16704/whale-tank-water-150l.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/382f1109-ad28-4120-b77b-950828ee5f10.jpg مخزن تحت فشار 150 لیتری وال مخزن تحت فشار 150 لیتری وال، حداکثر فشار 10 بار، جنس بدنه ورق سیاه با پوشش رنگ کوره ای، وزن آن 25 کیلوگرم میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16705/whale-tank-water-200l.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/89c9b0b4-7702-49e4-90e1-6000e40cdba5.jpg مخزن تحت فشار 200 لیتری وال مخزن تحت فشار 200 لیتری وال، حداکثر فشار 10 بار، جنس بدنه ورق سیاه با پوشش رنگ کوره ای، وزن آن 39.30 کیلوگرم میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16706/whale-tank-water-300l.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b41b7090-0e1a-41cb-a8a6-e006a90e47d3.jpg مخزن تحت فشار 300 لیتری وال مخزن تحت فشار 300 لیتری وال، حداکثر فشار 10 بار، ورق سیاه با پوشش رنگ کوره ای، وزن آن 49 کیلوگرم میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16707/whale-tank-water-500l.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9746ffc2-afe9-4e0d-9a1a-58166b41c81c.jpg مخزن تحت فشار 500 لیتری وال مخزن تحت فشار 500 لیتری وال، حداکثر فشار 10 بار، جنس بدنه ورق سیاه با پوشش رنگ کوره ای، وزن آن 74.9 کیلوگرم میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16708/pentax-set-control-hydromatic-h2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2e56339e-9757-4aa5-80ff-ff03d31e1f6c.jpg ست کنترل H2 پنتاکس HYDROMATIC ست کنترل H2 پنتاکس HYDROMATIC با حداکثر فشار :10 بار، توان :1800 وات ، برق :تکفاز220 ولت، جنس بدنه :پلاستیک ساخت کشور ایتالیا میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16709/rad-double-acting-cloth-48m-f.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/85b46160-c644-4a13-a927-ab0f2fd5dda6.jpg پمپ کف کش راد 48 متری فلوتردار مدل 10SS05 پمپ کف کش راد 48 متری فلوتردار، مدل 10SS05، برق تکفاز، توان مصرفی 1.1 کیلووات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل، سایز دهانه خروجی 2 اینچ، حداکثر ارتفاع 48 متر و حداکثر آبدهی 16.2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16710/rad-double-acting-cloth-68m.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/27e029a3-c714-42dc-b174-34c551548e3b.jpg پمپ کف کش راد 68 متری مدل 10SS06-178 پمپ کف کش راد 68 متری فلوتردار، مدل 10SS06-178، برق تکفاز، توان مصرفی 2.2 کیلووات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل، سایز دهانه خروجی 2 اینچ، حداکثر ارتفاع 68 متر و حداکثر آبدهی 16.2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16711/rad-double-acting-cloth-78m.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2cda9cc2-eeb3-4d12-932b-badd3d567e21.jpg پمپ کف کش راد 78 متری مدل 10SS07-178 پمپ کف کش راد 78 متری مدل 10SS07-178، برق تکفاز، توان مصرفی 2.2 کیلووات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل، سایز دهانه خروجی 2 اینچ، حداکثر ارتفاع 78 متر و حداکثر آبدهی 16.2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16712/rad-single-acting-cloth-22m-avs1802.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4adb9e61-d08c-457d-a88b-45007aff8814.jpg پمپ صنعتی عمودی (تصفیه استخر) راد 22 متری مدل AVS1802 https://vidfactor.com/product/vf-16713/rad-single-acting-cloth-74m-f-10ss07-137.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2dc0ec03-34fb-4ffe-9f4d-4510d30b3393.jpg پمپ کف کش راد 74 متری فلوتردار مدل 10SS07-137 پمپ کف کش راد 74 متری فلوتردار، مدل 10SS07-137، برق تکفاز، توان مصرفی 2.2 کیلووات، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 304، سایز دهانه خروجی 2 اینچ، حداکثر ارتفاع 74 متر و حداکثر آبدهی 12 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16714/leo-submersible-pump-lswm25a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7ca17976-498a-4db1-9b10-81846f5059ed.jpg پمپ لجن کش لئو مدل LSWm25A پمپ لجن کش لئو مدل LSWm25A، با ظرفیت آبدهی 27 مترمکعب بر ساعت،حداکثر ارتفاع 14.5 متر و جنس بدنه چدن و استیل و پروانه استیل 304 و خردکن دار میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16715/leo-submersible-pump-lswm30a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a55dc9ac-f5a3-4bca-b6a6-ac1537a148a6.jpg پمپ لجن کش لئو مدل LSWm30A پمپ لجن کش لئو مدل LSWm30A، با ظرفیت آبدهی 11.5 مترمکعب بر ساعت،حداکثر ارتفاع 8.5 متر و جنس بدنه چدن و استیل و پروانه استیل 304 و خردکن دار میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16716/leo-submersible-pump-lswm50a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8738d26f-6b8a-4b3f-8da3-5e259cf725e7.jpg پمپ لجن کش لئو مدل LSWm50A پمپ لجن کش لئو مدل LSWm50A، با ظرفیت آبدهی 13.5 مترمکعب بر ساعت،حداکثر ارتفاع 11 متر و جنس بدنه چدن و استیل و پروانه استیل 304 و خردکن دار میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16717/leo-submersible-pump-lswm75a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/68cf17c5-5fe0-4e2a-9e73-31559390f645.jpg پمپ لجن کش لئو مدل LSWm75A پمپ لجن کش لئو مدل LSWm75A، با ظرفیت آبدهی 16.5 مترمکعب بر ساعت،حداکثر ارتفاع 14 متر و جنس بدنه چدن و استیل و پروانه استیل 304 و خردکن دار میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16718/leo-submersible-pump-lswm100a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/23ea30f5-cd6c-43e5-a664-ac3a00fbcfb8.jpg پمپ لجن کش لئو مدل LSWm100A پمپ لجن کش لئو مدل LSWm100A،با ظرفیت آبدهی 20 مترمکعب بر ساعت،حداکثر ارتفاع 18 متر و جنس بدنه چدن و استیل و پروانه استیل 304 و خردکن دار میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16719/leo-submersible-pump-lswm150a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/66daefe2-83a7-4602-9e69-61c0ff17ee79.jpg پمپ لجن کش لئو مدل LSWm150A پمپ لجن کش لئو مدل LSWm150A، با ظرفیت آبدهی 27 مترمکعب بر ساعت،حداکثر ارتفاع 14.5 متر و جنس بدنه چدن و استیل و پروانه استیل 304 و خردکن دار میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16720/leo-submersible-pump-lswm200a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3cb89b5a-54f4-4de9-ac74-1451861ece21.jpg پمپ لجن کش لئو مدل LSWm200A پمپ لجن کش لئو مدل LSWm200A، با ظرفیت آبدهی 40 مترمکعب بر ساعت،حداکثر ارتفاع 15 متر و جنس بدنه چدن و استیل و پروانه استیل 304 و خردکن دار میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16721/leo-submersible-pump-lswm100ca.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3f3465a7-5a6e-4b0f-b557-cfeaf20762e2.jpg پمپ لجن کش لئو مدل LSWm100CA پمپ لجن کش لئو مدل LSWM100CA,با ظرفیت آبدهی 15 مترمکعب بر ساعت،حداکثر ارتفاع 13 متر و جنس بدنه چدن و استیل و پروانه استیل 304 و خردکن دار میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16722/leo-industrial-pump-ams-70-0-37.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d112560a-1be6-4590-a3e9-e11002439100.jpg پمپ آب لئو مدل AMS70/0.37 استیل 316 پمپ آب لئو مدل AMS 70/0.37 ، توان 0.5 اسب، برق سه فاز، سایز دهانه خروجی 1 اینچ، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 316، حداکثر ارتفاع یا هد 20.9 متر، حداکثر آبدهی 4.8 مترمکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16723/leo-industrial-pump-ams-70-0-75.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7a045196-b2b9-4c6b-9366-16835f2cd13b.jpg پمپ آب لئو مدل AMS70/0.75 استیل 316 پمپ آب لئو مدل AMS 70/0.75، توان مصرفی 1 اسب، برق سه فاز، سایز دهانه خروجی 1 اینچ، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 316، حداکثر ارتفاع یا هد 30.4 متر، حداکثر آبدهی 5 مترمکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16724/leo-industrial-pump-ams-210-1-1.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3be4e4cf-8be1-4c77-b83f-163dd720efce.jpg پمپ آب لئو مدل AMS210/1.1 استیل 316 پمپ سانتریفیوژ لئو مدل AMS210/1.1، توان مصرفی 1.5 اسب، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، دارای سیم پیچی مسی با ارتفاع 19.7 متر و آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16725/leo-industrial-pump-ams-210-1-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/59962dbb-8137-443c-b837-402133e3e395.jpg پمپ آب لئو مدل AMS210/1.5 استیل 316 پمپ سانتریفیوژ AMS210/1.5، توان مصرفی 2 اسب، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، دارای سیم پیچی مسی با ارتفاع 24 متر و آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16726/leo-industrial-pump-ams-210-2-2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/13e19d2f-333a-47b0-b9dd-07810a0fc948.jpg پمپ آب لئو مدل AMS210/2.2 استیل316 پمپ سانتریفیوژ لئو مدل AMS210/2.2، توان مصرفی 3 اسب، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، دارای سیم پیچی مسی با ارتفاع 27.5 متر و آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16727/leo-industrial-pump-ams-370-1-1.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f76ae849-3f2f-4bf9-a343-f533f1ceef4a.jpg پمپ آب لئو مدل AMS370/1.1 استیل316 پمپ سانتریفیوژ لئو مدل AMS 370/1.1، توان مصرفی 1.5 اسب، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، دارای سیم پیچی مسی با ارتفاع 15.4 متر و آبدهی 26 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16728/leo-industrial-pump-ams-370-1-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/14770fe3-d89f-4127-a439-fba1cf978fbb.jpg پمپ آب لئو مدل AMS370/1.5 استیل316 پمپ آب لئو مدل AMS 370/1.5، توان مصرفی 2 اسب، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 316، حداکثر ارتفاع یا هد 19.3 متر، حداکثر آبدهی 29 مترمکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16729/leo-industrial-pump-abk100.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1476ee6d-0f40-4e4a-80e3-0b91368f5c31.jpg پمپ سانتریفیوژ لئو مدل ABK100 استیل 316 پمپ سانتریفیوژ لئو مدل ABK100، توان مصرفی 1 اسب، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، دارای سیم پیچی مسی با ارتفاع 8 متر و آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16730/leo-industrial-pump-abk150.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/61209093-d980-4d21-8cd2-23509795c027.jpg پمپ سانتریفیوژ لئو مدل ABK150 استیل 316 پمپ سانتریفیوژ لئو مدل ABK150، توان مصرفی 1.5 اسب، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، دارای سیم پیچی مسی با ارتفاع 9.5 متر و آبدهی 33 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16731/leo-industrial-pump-abk200.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/33fe5bd9-865b-4106-aa9d-5aae23fab4d1.jpg پمپ سانتریفیوژ لئو مدل ABK200 استیل316 پمپ سانتریفیوژ لئو مدل ABK200، توان مصرفی 2 اسب، جنس بدنه و جنس پروانه استیل 316، حداکثر ارتفاع یا هد 12.7 متر، حداکثر آبدهی 42 مترمکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16732/leo-industrial-pump-abk300.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/dd6b3247-2dda-41d0-b2d0-7d25da0d4a29.jpg پمپ سانتریفیوژ لئو مدل ABK300 استیل316 پمپ سانتریفیوژ لئو مدل ABK300، توان مصرفی 3 اسب، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، دارای سیم پیچی مسی با ارتفاع 15 متر و آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16733/leo-industrial-pump-abk400.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/bc2bd151-8074-4f91-b8cc-0b4990f8f8c3.jpg پمپ سانتریفیوژ لئو مدل ABK400 استیل316 پمپ سانتریفیوژ لئو مدل ABK400، توان مصرفی 4 اسب، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، دارای سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.5 متر و آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16754/leo-multistage-pump-emh16-3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/484fec64-3f1a-4a64-87a9-7675a05b9997.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو EMH16-3 پمپ افقی طبقاتی لئو EMH16-3، توان مصرفی 2.6 کیلو وات، سایز دهانه خروجی 1 اینچ، سایز دهانه ورودی 1 اینچ، برق سه فاز، جنس پروانه استیل 304، جنس بدنه استیل 304، حداکثر ارتفاع یا هد 42.5 متر و حداکثر آبدهی پمپ 24 متر مکعب در ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16755/leo-multistage-pump-emh12-5-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/88b2ca73-1303-46f0-857d-03fd64e142ad.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو EMH12-5/5 پمپ افقی طبقاتی لئو EMH12-5/5، توان مصرفی 3 کیلو وات، سایز دهانه خروجی 1 اینچ، سایز دهانه ورودی 1 اینچ، برق سه فاز، جنس پروانه استیل 304، جنس بدنه استیل 304، حداکثر ارتفاع یا هد 64.5 متر و حداکثر آبدهی پمپ 18 متر مکعب در ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16756/leo-multistage-pump-emh12-4-4.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/81767254-84ef-4002-b016-75d0b92ed274.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو EMH12-4/4 https://vidfactor.com/product/vf-16757/leo-multistage-pump-emh10-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/02a455ef-39c0-47d3-a2cc-cbb40da4ceb2.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو EMH10-5 پمپ افقی طبقاتی لئو EMH10-5، توان مصرفی 3.3 کیلو وات، سایز دهانه خروجی 1 اینچ، سایز دهانه ورودی 1 اینچ، برق سه فاز، جنس پروانه استیل 304، جنس بدنه استیل 304، حداکثر ارتفاع یا هد 84 متر و حداکثر آبدهی پمپ 16 متر مکعب در ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16758/leo-multistage-pump-emh16-4.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/572a1d01-36f2-4a8a-8f78-a7ef00c62324.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو EMH16-4 پمپ افقی طبقاتی لئو EMH16-4، توان مصرفی 3.3 کیلو وات، سایز دهانه خروجی 1 اینچ، سایز دهانه ورودی 1 اینچ، برق سه فاز، جنس پروانه استیل 304، جنس بدنه استیل 304، حداکثر ارتفاع یا هد 57.5 متر و حداکثر آبدهی پمپ 24 متر مکعب در ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16759/leo-multistage-pump-emh10-4.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c723b29c-9cc5-452d-9594-40df5227feab.jpg پمپ افقی طبقاتی لئو EMH10-4 پمپ افقی طبقاتی لئو EMH10-4، توان مصرفی 3 کیلو وات، سایز دهانه خروجی 1 اینچ، سایز دهانه ورودی 1 اینچ، برق سه فاز، جنس پروانه استیل 304، جنس بدنه استیل 304، حداکثر ارتفاع یا هد 66.5 متر و حداکثر آبدهی پمپ 16 متر مکعب در ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16760/nova-pliers-2405.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f5fa7c89-125a-494e-85f3-517fc6b47295.jpg قیچی ورق بر مستقیم بر 2405 نوا قیچی ورق بر مستقیم بر 2405 نوا، جنس بدنه آلیاژ کروم وانادیوم، جنس تیغه فولاد کروم مولیبدنیوم و عایق دار میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7da4d0ee-d993-4ee5-9084-1a4de9abf424.jpg قیچی ورق بر مستقیم بر 2405 نوا قیچی ورق بر مستقیم بر 2405 نوا، جنس بدنه آلیاژ کروم وانادیوم، جنس تیغه فولاد کروم مولیبدنیوم و عایق دار میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/26fa62fe-7e15-4728-a640-afbf20c402d1.jpg قیچی ورق بر مستقیم بر 2405 نوا قیچی ورق بر مستقیم بر 2405 نوا، جنس بدنه آلیاژ کروم وانادیوم، جنس تیغه فولاد کروم مولیبدنیوم و عایق دار میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/fc5d1f86-87a6-454c-b6a6-704278ab6cd7.jpg قیچی ورق بر مستقیم بر 2405 نوا قیچی ورق بر مستقیم بر 2405 نوا، جنس بدنه آلیاژ کروم وانادیوم، جنس تیغه فولاد کروم مولیبدنیوم و عایق دار میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16761/nova-pliers-ntc-1176.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3cc87dd5-2bbe-42aa-a66e-d40d68f27b2e.jpg فیچی پی وی سی کوچک 1176 نوا فیچی پی وی سی کوچک 1176 نوا، جنس بدنه و دسته آلومینیوم، جنس تیغه فولاد ضد زنگ و عایق دار میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/df755083-a536-470a-847d-2abda89abdb0.jpg فیچی پی وی سی کوچک 1176 نوا فیچی پی وی سی کوچک 1176 نوا، جنس بدنه و دسته آلومینیوم، جنس تیغه فولاد ضد زنگ و عایق دار میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/0265dd50-3ece-4068-8b56-06eaa020ce37.jpg فیچی پی وی سی کوچک 1176 نوا فیچی پی وی سی کوچک 1176 نوا، جنس بدنه و دسته آلومینیوم، جنس تیغه فولاد ضد زنگ و عایق دار میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16762/nova-trigger-nozzle-ntt-2346.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/afad3792-abcf-4b71-959d-928dc93bc5bb.jpg سری آبپاش نووا مدل 2346 سری آبپاش نووا مدل 2346، طول دسته 15 اینچ، تعداد حالت پاشش 8 حالت و جنس بدنه فلز روی با روکش لاستیکی میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b1c1a79a-7440-49a7-a72f-38b9fe65d03f.jpg سری آبپاش نووا مدل 2346 سری آبپاش نووا مدل 2346، طول دسته 15 اینچ، تعداد حالت پاشش 8 حالت و جنس بدنه فلز روی با روکش لاستیکی میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/89638ad9-f639-44c3-b433-c73feb56a734.jpg سری آبپاش نووا مدل 2346 سری آبپاش نووا مدل 2346، طول دسته 15 اینچ، تعداد حالت پاشش 8 حالت و جنس بدنه فلز روی با روکش لاستیکی میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16763/nova-trigger-nozzle-ntt-2345.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/df7ed569-99b1-475f-8776-918c17e32bb8.jpg سری آبپاش نوا مدل 2345 سری آبپاش نوا مدل 2345، تعداد حالت پاشش 10 حالت و جنس بدنه فلز روی با روکش لاستیکی میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/bee2ea35-cc49-483a-96ae-be85958df859.jpg سری آبپاش نوا مدل 2345 سری آبپاش نوا مدل 2345، تعداد حالت پاشش 10 حالت و جنس بدنه فلز روی با روکش لاستیکی میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16764/nova-trigger-nozzle-ntt-2344.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7ef20ede-9372-4e56-bd05-5e68167c668d.jpg سری آبپاش NOVA کد 2344 سری آبپاش نوا مدل 2344، تعداد حالت پاشش 9 حالت و جنس بدنه آلومینیوم با روکش لاستیکی میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/699ee63f-2bcc-4369-a4d5-46f80fab41b3.jpg سری آبپاش NOVA کد 2344 سری آبپاش نوا مدل 2344، تعداد حالت پاشش 9 حالت و جنس بدنه آلومینیوم با روکش لاستیکی میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16765/nova-trigger-nozzle-ntt-2342.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/86aa9815-5d84-47ea-9a42-ca7a4601fd1b.jpg سری آبپاش NOVA کد 2342 سری آبپاش نوا مدل 2342، تعداد حالت پاشش 9 حالت و جنس بدنه آلومینیوم با روکش لاستیکی میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16766/nova-air-blowers-4405.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/eb3005aa-a2eb-4f22-8b9a-b35749f3e402.jpg بلوور (دمنده و مکنده) نووا مدل 4405 بلوور (دمنده و مکنده) نووا مدل 4405، توان موتور 680 وات، تکفاز، حجم هوای خروجی 1/4 متر مکعب بر دقیقه، سرعت در حالت آزاد 16000 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2af8040b-c06b-466c-8ba3-f64f1ede8ad6.jpg بلوور (دمنده و مکنده) نووا مدل 4405 بلوور (دمنده و مکنده) نووا مدل 4405، توان موتور 680 وات، تکفاز، حجم هوای خروجی 1/4 متر مکعب بر دقیقه، سرعت در حالت آزاد 16000 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16767/nova-direct-air-compressors-9025.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3e197d2f-4248-4901-85ff-f38be993a2c2.jpg کمپرسور باد 25 لیتری نووا مدل 9025 کمپرسور باد 25 لیتری نووا مدل 9025، تکفاز، قدرت موتور 2.5 اسب بخار، حداکثر دور موتور 2850 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/36551475-9291-4fff-9bdd-06883c4d3e08.jpg کمپرسور باد 25 لیتری نووا مدل 9025 کمپرسور باد 25 لیتری نووا مدل 9025، تکفاز، قدرت موتور 2.5 اسب بخار، حداکثر دور موتور 2850 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16768/nova-direct-air-compressors-9050.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/bea3c326-5398-4fb5-aeed-faf699a01e28.jpg کمپرسور باد 50 لیتری نووا مدل 9050 کمپرسور باد 50 لیتری نووا مدل 9050، تکفاز، قدرت موتور 2.5 اسب بخار، حداکثر دور موتور 2850 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16769/nova-mini-air-compressor-nta-9160.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c4cb60a0-d9f4-48ba-9ba9-58c076fc8c47.jpg مینی کمپرسور سه کاره فندکی نووا مدل NTA-9160 مینی کمپرسور سه کاره فندکی نووا مدل NTA-9160T، کمپرسور باد 50 لیتری نووا مدل 9050، تکفاز، قدرت موتور 2.5 اسب بخار، حداکثر دور موتور 2850 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1ff94f4f-b921-42b4-b050-b18af5331e8b.jpg مینی کمپرسور سه کاره فندکی نووا مدل NTA-9160 مینی کمپرسور سه کاره فندکی نووا مدل NTA-9160T، کمپرسور باد 50 لیتری نووا مدل 9050، تکفاز، قدرت موتور 2.5 اسب بخار، حداکثر دور موتور 2850 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16770/nova-staple-gun-nts-1173.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ce9595f0-e1b5-4454-b1c5-b92e763d46f8.jpg منگنه کوب نووا NTS-1173 https://vidfactor.com/uploads/products/image/17d6f11a-2185-423e-b118-945482e59965.jpg منگنه کوب نووا NTS-1173 https://vidfactor.com/product/vf-16771/nova-wrench-set-nts-1067.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/21b2f6e0-7238-4a69-bf37-761e87d2107b.jpg مجموعه 8 عددی آچار یکسرتخت ، یکسررینگ نووا مدل NTS-1067 https://vidfactor.com/uploads/products/image/df9c056d-fb22-41a4-bd12-e4af39f22de2.jpg مجموعه 8 عددی آچار یکسرتخت ، یکسررینگ نووا مدل NTS-1067 https://vidfactor.com/product/vf-16772/nova-pipe-welding-machine-2415.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/76ea5036-6625-41c5-81d2-87e94521043a.jpg اتو لوله سبز نووا مدل NTW-2415 https://vidfactor.com/uploads/products/image/0d4a36fa-e71d-4193-842d-270c9271b714.jpg اتو لوله سبز نووا مدل NTW-2415 https://vidfactor.com/product/vf-16773/nova-pipe-welding-machine-2417.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7d4dcbf0-ab29-4c49-8390-d2544cf2ed85.jpg اتو لوله سبز نووا مدل NTW-2417 با کیف 14عددی https://vidfactor.com/product/vf-16774/nova-set-bit-nts-1334.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e2f0bd9e-d1e7-4669-a557-f3fbc0cf9194.jpg پیچ گوشتی ساعتی نووا 6 پارچه NTS-1334 https://vidfactor.com/uploads/products/image/51904ea0-b815-40a8-bf53-83b8f386afda.jpg پیچ گوشتی ساعتی نووا 6 پارچه NTS-1334 https://vidfactor.com/product/vf-16775/nova-screwdriver-1107.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a18de652-7649-48ee-8205-9d3ce14c456e.jpg سری پیچ گوشتی نووا مدل NTB-1107 https://vidfactor.com/uploads/products/image/80fa41da-9f17-4788-b8f8-d83c71cbe322.jpg سری پیچ گوشتی نووا مدل NTB-1107 https://vidfactor.com/product/vf-16776/nova-screwdriver-1106.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/89d5a90c-f022-47a7-b815-d912d4de5148.jpg سری پیچ گوشتی نووا مدل NTB-1106 https://vidfactor.com/uploads/products/image/bcb3b002-afda-440d-b91d-0658d1428ae5.jpg سری پیچ گوشتی نووا مدل NTB-1106 https://vidfactor.com/product/vf-16777/arya-padlock-95.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/56bb897f-28fa-49d3-9b3a-38ad5dbe40f3.jpg قفل گرد 95 ضد برش آریا https://vidfactor.com/product/vf-16778/ghaf-padlock-95.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2bf0fe31-16a0-4c35-b35c-1032d6e55b3d.jpg قفل سه قاف 95 استوانه ای https://vidfactor.com/uploads/products/image/3a56b822-a48a-4aed-bdbe-2f7851d193cd.jpg قفل سه قاف 95 استوانه ای https://vidfactor.com/uploads/products/image/cba9788f-a9eb-4127-8c16-c75c1a015cd7.jpg قفل سه قاف 95 استوانه ای https://vidfactor.com/product/vf-16779/nova-high-pressure-cleaners-4160.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3be18ecc-0b6d-449c-b678-9a8f0d333611.jpg کارواش دینامی 160 بار 2200 وات نووا مدل NTW4160 https://vidfactor.com/uploads/products/image/f5907201-14df-4c6a-a572-264c13432500.jpg کارواش دینامی 160 بار 2200 وات نووا مدل NTW4160 https://vidfactor.com/product/vf-16780/nova-high-pressure-cleaners-5110.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2f693985-16e4-40a0-a3ee-a5a1f7c71342.jpg کارواش 100 بار یونیورسال 1400 وات compact نووا مدل NTW-5110 https://vidfactor.com/product/vf-16781/nova-cordless-drills-8512.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/93740864-c35d-42a7-926d-0c05afc246b2.jpg دریل پیچ گوشتی شارژی 12ولت نووا مدل8512 https://vidfactor.com/uploads/products/image/a2363569-1cae-4bfc-83e2-7d815967e015.jpg دریل پیچ گوشتی شارژی 12ولت نووا مدل8512 https://vidfactor.com/product/vf-16782/nova-pump-ntp-9019.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ef246f23-a7ed-4301-92dd-ce4ac833779d.jpg مینی تلمبه نووا NTP-9019 https://vidfactor.com/product/vf-16783/nova-bits-screwdriver-nts-7002.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4e14c378-6d12-4d77-9d04-4ca88b9408e3.jpg مجموعه 40 عددی آچار بکس نووا مدل NTS-7002 شش گوشه https://vidfactor.com/uploads/products/image/4ff42d6f-ba43-49eb-8971-1c95a46d291f.jpg مجموعه 40 عددی آچار بکس نووا مدل NTS-7002 شش گوشه https://vidfactor.com/uploads/products/image/9afa6d1e-ceab-45e1-b423-4a581b2709c8.jpg مجموعه 40 عددی آچار بکس نووا مدل NTS-7002 شش گوشه https://vidfactor.com/product/vf-16784/stream-gasoline water-pump-stwp20.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0ca68569-50e5-4ba9-90b2-a505007fbf34.jpg موتور پمپ بنزینی استریم مدل stwp20 https://vidfactor.com/product/vf-16785/stream-gasoline water-pump-stwp30.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ff6c8048-67aa-49ed-9bd4-d192464b688d.jpg موتور پمپ بنزینی استریم مدل stwp30 https://vidfactor.com/product/vf-16786/pentax-peripheral-water-pump-pm-90-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f9949074-9699-4769-a8a3-5bd65fd74589.jpg پمپ آب 1 اسب محیطی پنتاکس PM 90 پمپ آب محیطی پنتاکس، مدل PM 90، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 88.2 متر، حداکثر آبدهی 2.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16787/ronix-pump-rh-4032.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c50fa410-1af4-4cd3-90c4-0e854c21901f.jpg پمپ کف کش رونیکس مدل RH-4032 پمپ کف کش رونیکس مدل RH-4032، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه آلومینیوم و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 32 متر و حداکثر آبدهی 8.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/19fe12f8-993f-47c9-84e2-ca71b787e530.jpg پمپ کف کش رونیکس مدل RH-4032 پمپ کف کش رونیکس مدل RH-4032، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه آلومینیوم و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 32 متر و حداکثر آبدهی 8.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2be8c058-6620-4061-82d2-713bd8ce6c90.jpg پمپ کف کش رونیکس مدل RH-4032 پمپ کف کش رونیکس مدل RH-4032، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه آلومینیوم و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 32 متر و حداکثر آبدهی 8.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8d3638bf-134d-4868-a2fd-0d8788dee21f.jpg پمپ کف کش رونیکس مدل RH-4032 پمپ کف کش رونیکس مدل RH-4032، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه آلومینیوم و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 32 متر و حداکثر آبدهی 8.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16788/ronix-generator-rh-4790.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c1034a98-0423-4d7c-90fd-f9fa276a0035.jpg موتور برق سایلنت رونیکس مدل RH-4790 موتور برق سایلنت رونیکس مدل RH-4790، توان مصرفی 0.9 کیلو وات، حجم موتور 4 سی سی، گنجایش مخزن سوخت 2.1 لیتر و تکفاز میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b001bf86-0a90-4804-877c-0037a11a8a81.jpg موتور برق سایلنت رونیکس مدل RH-4790 موتور برق سایلنت رونیکس مدل RH-4790، توان مصرفی 0.9 کیلو وات، حجم موتور 4 سی سی، گنجایش مخزن سوخت 2.1 لیتر و تکفاز میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6ce759a1-ef50-4bf0-81bc-bdac8b1a7a95.jpg موتور برق سایلنت رونیکس مدل RH-4790 موتور برق سایلنت رونیکس مدل RH-4790، توان مصرفی 0.9 کیلو وات، حجم موتور 4 سی سی، گنجایش مخزن سوخت 2.1 لیتر و تکفاز میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/91368380-b4e2-4ab7-a4a2-8fc7db19b846.jpg موتور برق سایلنت رونیکس مدل RH-4790 موتور برق سایلنت رونیکس مدل RH-4790، توان مصرفی 0.9 کیلو وات، حجم موتور 4 سی سی، گنجایش مخزن سوخت 2.1 لیتر و تکفاز میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/acdd1fad-5e8f-4428-aa52-de7baf0ad8b4.jpg موتور برق سایلنت رونیکس مدل RH-4790 موتور برق سایلنت رونیکس مدل RH-4790، توان مصرفی 0.9 کیلو وات، حجم موتور 4 سی سی، گنجایش مخزن سوخت 2.1 لیتر و تکفاز میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/9951c58d-aa5b-4085-83cc-5fd6a7794723.jpg موتور برق سایلنت رونیکس مدل RH-4790 موتور برق سایلنت رونیکس مدل RH-4790، توان مصرفی 0.9 کیلو وات، حجم موتور 4 سی سی، گنجایش مخزن سوخت 2.1 لیتر و تکفاز میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16789/ronix-mini-air-compressor-rh-4264.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/88e31fd8-727c-47ef-86d8-2c58a87b3e68.jpg مینی کمپرسور رونیکس RH-4264 مینی کمپرسور رونیکس RH-4264، توان مصرفی 150 وات، جریان هوای خروجی 35 لیتر در دقیقه و حداکثر فشار آن 7 بار میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/537b4c32-d738-4387-9e2c-8020df8b4d26.jpg مینی کمپرسور رونیکس RH-4264 مینی کمپرسور رونیکس RH-4264، توان مصرفی 150 وات، جریان هوای خروجی 35 لیتر در دقیقه و حداکثر فشار آن 7 بار میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ae66129f-5668-41f2-8e6b-b707aa3041a1.png مینی کمپرسور رونیکس RH-4264 مینی کمپرسور رونیکس RH-4264، توان مصرفی 150 وات، جریان هوای خروجی 35 لیتر در دقیقه و حداکثر فشار آن 7 بار میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/13755851-ca98-4d22-baad-58ba56f97b08.jpg مینی کمپرسور رونیکس RH-4264 مینی کمپرسور رونیکس RH-4264، توان مصرفی 150 وات، جریان هوای خروجی 35 لیتر در دقیقه و حداکثر فشار آن 7 بار میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/902067b9-87ff-4450-8fb7-6ee8dcd40875.jpg مینی کمپرسور رونیکس RH-4264 مینی کمپرسور رونیکس RH-4264، توان مصرفی 150 وات، جریان هوای خروجی 35 لیتر در دقیقه و حداکثر فشار آن 7 بار میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ee8d99b6-563d-4b22-88bc-9e354704057f.jpg مینی کمپرسور رونیکس RH-4264 مینی کمپرسور رونیکس RH-4264، توان مصرفی 150 وات، جریان هوای خروجی 35 لیتر در دقیقه و حداکثر فشار آن 7 بار میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/cabd99ca-a74e-40a8-84c6-fb879c08acb4.jpg مینی کمپرسور رونیکس RH-4264 مینی کمپرسور رونیکس RH-4264، توان مصرفی 150 وات، جریان هوای خروجی 35 لیتر در دقیقه و حداکثر فشار آن 7 بار میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6268936f-d48e-4fdf-b737-d5e5a7c07551.jpg مینی کمپرسور رونیکس RH-4264 مینی کمپرسور رونیکس RH-4264، توان مصرفی 150 وات، جریان هوای خروجی 35 لیتر در دقیقه و حداکثر فشار آن 7 بار میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16790/leo-hydromassage-pump-lsp-1100.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2d0d112d-e1a8-46e5-9c79-c7cb7acd5006.jpg پمپ جکوزی لئو LSPA 1100 پمپ جکوزی لئو LSPA 1100، توان مصرفی 1.1 کیلووات، جنس بدنه و پروانه پلاستیکی، حداکثر ارتفاع 11.5 متر و حداکثر آبدهی 25 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16791/leo-hydromassage-pump-lsp-1300.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/720ef718-cb40-437b-8927-579db4f110b6.jpg پمپ جکوزی لئو LSPA 1300 پمپ جکوزی لئو LSPA 1300، توان مصرفی 1.3 کیلو وات، جنس بدنه و پروانه پلاستیکی، حداکثر ارتفاع 13 متر و حداکثر آبدهی 26 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16792/zhilahbeg-industrial-fan-6d-630b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8572aa29-7954-4cb8-b07b-b12a4951300b.jpg هواکش 63 سانت 900 دور قابدار زیلابگ FTP 6D-630B هواکش 63 سانت 900 دور قابدار زیلابگ FTP 6D-630B، سه فاز، جنس پروانه و جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 10400 متر مکعب در ساعت و دور موتور 900 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-16793/leo-submersible-pump-200wq300-17-22-4.html https://vidfactor.com/product/vf-16794/stream-electric-motor-3hp-yc112m-4.html https://vidfactor.com/product/vf-16795/stream-electric-motor-1-5hpx2p.html https://vidfactor.com/product/vf-16796/diesel-saz-pump-db310-01.html