https://vidfactor.com/product/vf-2/impaktor-bits-851-1-imp-dc.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/eb2d09e8-41f0-4804-bca4-25191717d1b4.jpg سرپیچ گوشتی ایمپکتور چهارسو(فیلیپسی) سری WERA PH3*25 کد 05057617001 سرپیچ گوشتی ایمپکتور چهارسو(فیلیپسی) سری WERA PH 3*25 یکی از سرپیچ های پیچ گوشتی با شکل چهار سو است که برای باز کردن پیچ هایی با شیارهای چهار سو مناسب می باشد. سرپیچ ‌گوشتی ای که انتخاب می کنید باید محکم و بادوام باشد. https://vidfactor.com/product/vf-3/impaktor-bits-851-4-imp-dc-50.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f87c3883-a09d-4d37-904d-d3ca88fa33c0.jpg سرپیچ گوشتی ایمپکتور چهارسو(فیلیپسی) سری WERA PH2*50 سرپیچ گوشتی ایمپکتور چهارسو(فیلیپسی) سری WERA PH2*50 نیز برای پیچ گوشتی هایی که قابلیت تعویض سری دارند طراحی و ساخته شده است. طول تیغه این سرپیچ 50 میلی متر است و جنس از کروم آب دیده بسیار مقاوم و محکمی است. https://vidfactor.com/product/vf-4/impaktor-bits-851-4-imp-dc-3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/15bce265-2b15-4215-b2d9-01cc2e3b401f.jpg سرپیچ گوشتی ایمپکتور چهارسو(فیلیپسی) سری WERA PH3*50 سرپیچ گوشتی ایمپکتور چهارسو(فیلیپسی) سری WERA PH3*50 نیز سری محکمی با مدل چهار سو است و سایز آن 50*3 بوده و این سری از جنس کروم آب دیده ساخته شده است https://vidfactor.com/product/vf-5/bits-800-1-z-05056015001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c89889c8-dc1a-4a6a-9a18-dc77e5e2c108.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*4.5*39 کد 05056015001 نوک این سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*4.5*39 همانطور که از اسمش پیداست تخت است. پیچ گوشتی های دو سو دارای دو گونه هستند و در یک نوع قطر نوک با قطر میله برابر است، برای کار در فضا های محدود عالی است. https://vidfactor.com/product/vf-6/bits-800-1-z-05056020001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4fac6c1e-ea5c-4393-9de0-42e96a5d0234.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*4.0*39 کد 05056020001 سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*4.0*39 را می توانید به صورت تکی خریداری کرده ولی انواع سری آنها حتما به کار شما خواهند آمد. پس بهتر است پیچ گوشتی را تهیه کنید که سری قابل تعویضی دارند و بتوانید تمام سری های آنها داشته باشید و از کاربردهای آنها استفاده کنید. https://vidfactor.com/product/vf-7/bits-800-1-z-05056025001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5068f20d-7b3d-43bf-9afb-21f7229e73a8.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*5.5*39 کد 05056025001 https://vidfactor.com/product/vf-8/bits-800-1-z-05056030001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8eb924a5-3973-4b19-88e2-7c921efd5d98.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.0*5.5*39 کد 05056030001 سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.0*5.5*39 نیز سری پیچ گوشی با شکل دو سو تخت است. طول تیغه این سرپیچ 5.5 تا 39 میلی متر است و قطر ساقه آن 1 می باشد. https://vidfactor.com/product/vf-9/bits-800-1-z-05056037001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/24330e28-78b6-4f28-be5d-ecf93ecaa4ae.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.2*6.5*39 کد 05056037001 بعد از هر بار استفاده از سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.2*6.5*39 آنها را تمیز کرده و درون جعبه یا کیفی نگه داری کنید تا بتوانید مدت طولانی تری از آنها استفاده نمایید. https://vidfactor.com/product/vf-10/bits-800-1-z-25.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d5411105-a735-48d7-8a69-d5b8bf5b6be0.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 25*3.0*0.5 انتخاب هر یک از این پیچ گوشتی‎ها‎  باید براساس پیچ مورد نظرتان صورت بگیرد. به طور مثال برای پیچاندن پیچ‎ها‎یی که سر آنها به دو سو قسمت تقسیم شده اند، سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 25*3.0*0.5 مناسب تر است. https://vidfactor.com/product/vf-11/bits-851-1-z-50.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/537e5441-a0ab-4f9d-8d57-8d6727a48260.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH1*50 جنس سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH1*50 که در این بخش نیز به شما معرفی می کنیم از فولاد کروم وانادیوم بوده که بسیار محکم است و در برابر زنگ زدگی نیز مقاوم می باشد. https://vidfactor.com/product/vf-12/bits-851-1-z-05056520001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9e650eaa-1f18-4fef-a785-415c14b33d45.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*50 کد 05056520001 سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*50 در زمان هایی که دیگر آچارها و حتی دریل کارایی ندارند به شما کمک می کند تا شما بسیار دقیق تر از هر ابزار دیگری کارتان را انجام دهید. پیچ گوشتی نیز یک از ابزارهای دستی بسیار مهم است که هر فرد از مبتدی گرفته تا ماهر می توانند از آن استفاده کنند. https://vidfactor.com/product/vf-13/bits-800-4-z-05059307001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/245cfd14-76d5-49be-b217-7385020240bc.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.5*4.0*50 کد 05059307001 سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری  WERA 0.5*4.0*50 سَری بسیار محکم و با دوامی است. به خاطر داشته باشید که زمانی که می خواهید از پیچ گوشتی بر روی مدارهای الکتریکی استفاده کنید حتما ابزار شما جنس عایقی داشته باشند یا از یک برقکار ماهر کمک بگیرید تا دچار آسیبی نشوید. https://vidfactor.com/product/vf-14/bits-800-4-z-05059310001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b279bf31-e36d-4c13-9dfa-1ca632116e60.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*3.5*50 کد 05059310001 در زمان استفاده از سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*3.5*50 مراقب باشید که پیچ گوشتی بر روی پیچ سر نخورد و برای شما دردسر ساز شود. بزرگ ترین خطر کار با پیچ گوشتی خورده شدن سر پیچ هاست. https://vidfactor.com/product/vf-15/bits-800-4-z-05059315001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9f97bbc3-e2ff-403a-81ce-8a750716a812.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*4.5*50 کد 05059315001 فراموش نکنید که به سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*4.5*50 نباید ضربه وارد کنید، زیرا خراب می شوند و قابلیت قبل خود را از دست می دهند. اگر کاری انجام می دهید که نیاز به ضربه زدن دارد باید پیچ گوشتی با این ویژگی را انتخاب کنید که برای همین کار تولید شده اند. https://vidfactor.com/product/vf-16/bits-800-4-z-05059320001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6a3c325e-fd7c-4034-af5a-17d6362e1abf.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*4.0*50 کد 05059320001 سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*4.0*50 از کروم آب دیده ساخته شده است و بر اثر اعمال فشار خراب نخواهد شد. عملکرد پیچ گوشتی ها به این صورت است که نوک آن در سر پیچ قرار می گیرد و اگر با شیارهای آن چفت شود با اعمال نیروی گشتاوری باعث باز و بسته شدن سخت ترین پیچ ها خواهید شد. https://vidfactor.com/product/vf-17/bits-800-4-z-05059325001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/dbe82967-8385-4e53-8810-9d64b2c8965c.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*5.5*50 کد 05059325001 جنس سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*5.5*50 در این بخش از کروم آب دیده است که در برابر ضربات مقاوم بوده و خم نخواهد شد، اما بهتر است به پیچ گوشتی ها ضربه محکمی وارد نکنید تا عمر طولانی تری داشته باشند. https://vidfactor.com/product/vf-18/bits-800-4-z-05059330001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3aa2dfc6-86ce-49b2-8ece-b89e32c83249.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.0*5.5*50 کد 05059330001  انتخاب اندازه درست زمان خرید پیچ گوشتی بسیار اهمیت دارد و شاید مهم ترین اصل در خرید ابزار همین انتخاب اندازه و سایز مناسب باشد. فراموش نکنید برای حفظ ایمنی خودتان در زمان استفاده از پیچ گوشتی مراقب باشید که سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.0*5.5*50 بر روی پیچ سر نخورد و برای شما دردسر ساز شود. https://vidfactor.com/product/vf-19/bits-800-4-z-05059337001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/52a0a5cd-2402-4d79-a9fa-423b16fdfeab.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.2*6.5*50 کد 05059337001 سایز بلند تر و باریک این سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.2*6.5*50 به شما اجازه می دهد در مکان های محدود نیز پیچ را به راحتی باز و بسته کنید. این سری پیچ گوشتی از کروم آب دیده ساخته شده است و بر اثر اعمال فشار خراب نخواهد شد. https://vidfactor.com/product/vf-20/bits-800-4-z-05059450001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/957d68aa-4111-441b-afce-4078d8ffe4b1.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*3.5*152 کد 05059450001 سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*3.5*152 یکی از مجموعه سری های کاربردی بوده که وجود آن در هر کیف ابزاری کمک زیادی به کاربر خواهد کرد. با قرار دادن ابزار در جایگاهی مخصوص و تمیز کردن آنها بعد از هر بار استفاده از ابزرهایتان مراقب کنید https://vidfactor.com/product/vf-21/bits-800-4-z-05059451001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/be5c9b50-b6fd-4565-afce-f976045b8f6d.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*4.0*152 کد 05059451001 با تهیه سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*4.0*152 که قابلیت تعویض سری دارد می توانید با کمترین هزینه یا فضای ممکن انواع سری ها را در اختیار داشته باشید و کارتان را راه بیندازید. https://vidfactor.com/product/vf-22/bits-800-4-z-05059452001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/51eb2621-3ecf-4fb1-a134-e56b724b2074.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.0*5.5*152 کد 05059452001 سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.0*5.5*152 یکی از انواع سری برای پیچ گوشتی شماست که با جنس و کیفیت بسیار خوبی که دارد زود خراب نشده و در برابر ضرب دیدگی و... بسیار مقاوم می باشد. این سری که مشاهده می کنید دارای طول تیغه 5.5 تا 152 میلی متر بوده و قطر ساقه آن 1.0 میلی متر می باشد. https://vidfactor.com/product/vf-23/bits-800-4-z-152.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/23e08651-0668-4b1b-b9cb-e2e72e6208d2.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.2*6.5*152 سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.2*6.5*152 نیز سری محکمی با مدل دو سو است و طول تیغه این سرپیچ 6.5 تا 152 میلی متر است و قطر ساقه آن 1.2  میلی متر می باشد. https://vidfactor.com/product/vf-24/bits-800-4-z-05059478001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/306af23e-07df-4dfc-9e6e-4f61b2127b81.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*4.0*70 کد 05059478001 پیچ گوشتی های دو سو برای سایز بندی به عرض انتهای میله آنها توجه شده و با میلی متر یا اینچ اندازه گیری می شوند. سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*4.5*39 نیز سری بسیار محکم و با دوام است. https://vidfactor.com/product/vf-25/bits-800-4-z-05059486001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/32366586-7b0c-483b-9e4b-8abd830d9267.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.0*5.5*70 کد 05059486001 سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.0*5.5*70 سَری بسیار محکم و با دوامی است. به خاطر داشته باشید که زمانی که می خواهید از پیچ گوشتی بر روی مدارهای الکتریکی استفاده کنید حتما ابزار شما جنس عایقی داشته باشند یا از یک برقکار ماهر کمک بگیرید تا دچار آسیبی نشوید. https://vidfactor.com/product/vf-26/bits-800-4-z-89.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/87c54120-47e3-4d6d-9e5f-4382ee7ac1c8.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 6.0*4.5*89 پیچ گوشتی های دو سو نیز با توجه به عرض انتهای میله آنها بر حسب میلی متر یا اینچ سایزبندی می شوند. سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 6.0*4.5*89  دارای قطر ساقه 0.6 میلی متر است و طول تیغه آن 4.5تا 89 میلی متر می باشد. https://vidfactor.com/product/vf-27/bits-800-4-z-05059492001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2df18bac-0c48-4511-9899-999b732e8d28.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.2*6.5*70 کد 05059492001 سری پیچ گوشتی بلند که به شما کمک می کند تا در فضای کم و سخت ترین شرایط بتوانید پیچی را باز و بسته کنید. سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.2*6.5*70 دارای قطر ساقه 1.2 میلی متر است و طول تیغه آن  6.5تا 70 میلی متر می باشد. https://vidfactor.com/product/vf-28/bits-800-4-z-05059496001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9d0cc0c7-ba12-42e3-9ce8-0edcbd986989.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.2*8.0*89 کد 05059496001 پیچ گوشتی های برقی نیز هستند که با پیشرفت تکنولوژی تولید شده اند و میتوان سری آن را آنها را با توجه به پیچی که دارید عوض کرد. سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.2*8.0*89 نیز سری همین پیچ گوشتی هاست که بسیار محکم و با دوام است. https://vidfactor.com/product/vf-29/bits-851-4-btz-50.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f15a0662-3f70-4122-a438-74091454a397.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) بای تورژن WERA PH1*50 سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) بای تورژن WERA PH1*50 حداکثر نیروی شما را دریافت می کند و قادر است آنها را به گونه ای مثبت مهار کرده تا فقط پیچ کار خود را انجام دهد و در مقابل فشار زیاد نشکند. https://vidfactor.com/product/vf-30/bits-851-4-btz-05059552001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/56b59765-b5a6-4cb0-ae6d-0ec67a8f9478.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) بای تورژن WERA PH2*50 کد 05059552001 استفاده از نوک اشتباه می تواند به سر پیچ شما آسیب وارد کند و پیچ خراب شود. سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) بای تورژن WERA PH2*50 نیز سری محکمی با مدل چهار سو است و سایز آن 50*2 بوده و این سری از جنس کروم آب دیده ساخته شده است. https://vidfactor.com/product/vf-31/bits-851-4-btz-3-50.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b1269d03-7f33-4089-94a1-99ed7fee4f69.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) بای تورژن WERA PH3*50 سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) بای تورژن WERA PH3*50 نیز برای پیچ گوشتی هایی که قابلیت تعویض سری دارند طراحی و ساخته شده است. طول تیغه این سرپیچ 50 میلی متر است و جنس آن از کروم آب دیده ساخته شده که بسیار مقاوم و محکم است. https://vidfactor.com/product/vf-32/bits-851-4-z-05059755001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9870fcbf-bc05-462c-a32c-2968e65e5e80.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH1*70 کد 05059755001 جنس سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH1*70 در این بخش از کروم آب دیده است که در برابر ضربات مقاوم بوده و خم نخواهد شد، اما بهتر است به پیچ گوشتی ها ضربه محکمی وارد نکنید تا عمر طولانی تری داشته باشند. https://vidfactor.com/product/vf-33/bits-851-4-z-1-89.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c11e83a8-286e-4874-84d4-bdd03c6e5022.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپس) WERA PH1*89 سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپس) WERA PH1*89 نیز برای پیچ گوشتی هایی که قابلیت تعویض سری دارند طراحی و ساخته شده است. طول تیغه این سرپیچ 89 میلی متر است و جنس آن از کروم آب دیده ساخته شده که بسیار مقاوم و محکم است. https://vidfactor.com/product/vf-34/bits-851-4-z-127.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/308e08ab-873f-4ece-a779-4304c55088c0.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH1*127 https://vidfactor.com/product/vf-35/bits-851-4-z-1-27.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ef5b1fcc-9378-4487-a55b-b3b8d3fe46c8.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH1*127 https://vidfactor.com/product/vf-36/bits-851-4-z-70.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6505c3e5-72c8-40fe-8ab4-09e244ae7ea4.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*70 https://vidfactor.com/product/vf-37/bits-851-4-z-89.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e79f9e5e-ce30-4b42-a832-567670ca58a3.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*89 https://vidfactor.com/product/vf-38/bits-851-4-z-2-110.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/62afa1c6-4782-4220-8d5e-b6c4cfc500a1.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*110 سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*110،مناسب برای ورقه های فولادی و آهن،طول 110 میلیمتر https://vidfactor.com/product/vf-39/bits-851-4-z-2-127.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/20c28d30-f759-4aa5-ac41-b412c096b6dc.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*127 https://vidfactor.com/product/vf-40/bits-851-4-z-2-152.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/26c00b65-e81a-4a3b-9d7a-61f39878a191.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*152 https://vidfactor.com/product/vf-41/bits-851-4-z-3-70.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ed0478ab-ad67-4e7e-aa8d-62ea21236d69.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH3*70 سرپیچ گوشتی (فیلیپسی) WERA ، PH3*70 ،چهارسو https://vidfactor.com/product/vf-42/bits-851-4-z-3-89.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/409f698f-24c0-4782-89e7-d3bf3549af4c.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH3*89 https://vidfactor.com/product/vf-43/bits-851-4-z-3-110.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6c057ab1-baea-43c9-9272-60100fe68401.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH3*110 https://vidfactor.com/product/vf-44/bits-851-4-z-3-152.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/aba56964-4f29-4008-a775-881216234e8f.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH3*152 https://vidfactor.com/product/vf-45/bits-851-4-tz-1-50.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7cdfe6ef-def5-4760-853c-087502f96863.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی)تورژن 4جهت آهن WERA PH1*50 https://vidfactor.com/product/vf-46/bits-851-4-tz-2-50.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/10d7a833-c8d1-4fd6-b58e-89b7c40c3196.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی)تورژن 4جهت آهن WERA PH2*50 https://vidfactor.com/product/vf-47/bits-851-4-tz-3-50.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c152ffb7-7ce0-4e12-9e83-75b4e120ef63.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی)تورژن 4جهت آهن WERA PH3*50 https://vidfactor.com/product/vf-48/bits-851-4-th.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8e0c8695-d3ff-4d9a-afa8-64bf48e8e00e.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی)تورژن 4جهت چوب WERA PH2*50 https://vidfactor.com/product/vf-49/bits-855-4-tz-2-50.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e3c46352-23b3-4e94-8d59-4762481200ce.jpg سرپیچ گوشتی پزیدرایو 4جهت آهن WERA PHZ2*50 https://vidfactor.com/product/vf-50/bits-855-4-tz-3-50.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0de399ba-f13f-4a49-85d0-7c7aca131773.jpg سرپیچ گوشتی پزیدرایو 4جهت آهن WERA PHZ3*50 https://vidfactor.com/product/vf-51/bits-torx-867-4-z-10-70.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2d7b7159-11d9-4df4-b672-264d1743c6c0.jpg سرپیچ گوشتی ستاره ای 4جهت آهن WERA TX10x70 https://vidfactor.com/product/vf-52/bits-torx-867-4-z-15-70.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/41c76b5f-ed07-4200-bd88-f321271df0d7.jpg سرپیچ گوشتی ستاره ای 4جهت آهن WERA TX15x70 سرپیچ گوشتی ستاره ای 4جهت آهن WERA TX15x70،مناسب برای ورقه های فولادی و آهن،سایز: 70x15.0 میلیمتر،مناسب برای آهنگری،تعمیرگاهی،نجاری https://vidfactor.com/product/vf-53/bits-torx-867-4-z-20-70.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/bb02ccd3-d6ce-49a9-86a6-1ab374598d7e.jpg سرپیچ گوشتی ستاره ای 4جهت آهن WERA TX20x70 https://vidfactor.com/product/vf-54/bits-torx-867-4-z-10-50.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d2f65c2e-4bbf-4059-8b34-67036ac68e24.jpg سرپیچ گوشتی ستاره ای 4 جهت آهن WERA TX10x50 https://vidfactor.com/product/vf-55/bits-torx-867-4-z-15-50.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3f2f03b9-6953-4c80-8aaf-6b4759dd735d.jpg سرپیچ گوشتی ستاره ای 4 جهت آهن WERA TX15x50 سرپیچ گوشتی ستاره ای 4جهت آهن WERA TX15x50،مناسب برای ورقه های فولادی و آهن،طول 50 میلیمتر،سازنده جمهوری چک https://vidfactor.com/product/vf-56/bits-torx-867-4-z-2-50.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a14a5bb4-f622-4d30-b563-c1c72bfe31ab.jpg سرپیچ گوشتی ستاره ای 4جهت آهن WERA TX20x50 https://vidfactor.com/product/vf-57/bits-torx-867-4-z-10-152.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/77020873-d975-43b1-a5ed-df9c011cd1e0.jpg سرپیچ گوشتی ستاره ای 4جهت آهن WERA TX10x152 https://vidfactor.com/product/vf-58/bits-torx-867-4-z-15-152.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0eca6bfd-4dba-4ac1-be4c-337bca4cbbf8.jpg سرپیچ گوشتی ستاره ای 4 جهت آهن WERA TX15x152 https://vidfactor.com/product/vf-59/bits-torx-wedge-867-1-z.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9253f0c9-3ded-485a-9a16-88eb293929ab.jpg سرپیچ گوشتی ستاره ای WERA Z TORX® TX 15x25 https://vidfactor.com/product/vf-60/bits-800-1-z-5-4.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/409ac19e-479a-4dc7-a635-03cc8eeefdec.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.5*4.0*25 https://vidfactor.com/product/vf-61/bits-800-1-z-6-4.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6864592d-4ca3-4fa7-8ccf-874ccf43df62.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*4.5*25 https://vidfactor.com/product/vf-62/bits-800-1-z-1-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/62674917-69fc-4798-b978-5362961a7140.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.0*5.5*25 https://vidfactor.com/product/vf-63/bits-851-1-z-3-25.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9fd06154-a642-4389-9218-86520ddc5316.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو فیلیپسی سری WERA PH3*25 https://vidfactor.com/product/vf-64/bit-set-800-1-z.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/58991d09-4321-46c3-81ba-9ec69cc265a0.jpg سرپیچ گوشتی کارتی 3عددی WERA https://vidfactor.com/product/vf-65/bits-sb-851-1-z-2-25.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/fdea2253-9469-4118-bf51-faea133351c9.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو (فیلیپسی) سری WERA PH2*25 https://vidfactor.com/product/vf-66/bits-sb-851-1-z.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b080e3fb-d60e-4f52-8fa4-6ff08c05792f.jpg سرپیچ گوشتی کارتی چهارسو 1عددی WERA https://vidfactor.com/product/vf-67/bits-851-1-z.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a95e5803-c715-451d-9b4a-5d8f9255558f.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) سری WERA PH3*50 https://vidfactor.com/product/vf-68/bits-for-phillips-screws851-24-ph-double-ended-bits-ph2x75.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ceaceb35-bafc-4d44-b8be-ae08e57e5e1c.jpg سرپیچ گوشتی دوسر چهارسو (فیلیپسی) سری WERA PH2*75 https://vidfactor.com/product/vf-69/bits-for-phillips-screws851-24-ph-double-ended-bits-ph2x100.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8c394770-789b-494a-9a53-5083fddaab32.jpg سرپیچ گوشتی دوسر چهارسو (فیلیپسی) سری WERA PH2*100 https://vidfactor.com/product/vf-70/bits-tin-851-1-2-25.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2432effd-d181-4084-b4e0-4ea9cc00873d.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو (فیلیپسی) تن سری WERA PH2*25 سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*25،مقاومت بیشتر در برابر خوردگی، فرسودگی و ضربات سخت،ساخت تایوان https://vidfactor.com/product/vf-71/bits-tin-851-1-3-25.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/40a377f3-00d9-4358-aca6-616dcf623429.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو (فیلیپسی) تن سری WERA PH3*25 https://vidfactor.com/product/vf-72/bits-800-1-z.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9d746147-bedf-4c58-b99b-9545f21e396f.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*3.5*39 https://vidfactor.com/product/vf-75/centrifugal-ebara-pump-cda-100-ml-twin-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/81679b26-11e1-4b24-a281-e60a2b24774a.jpg پمپ آب خانگی ابارا CDA 1.00 ML الکتروپمپ چدنی دوپروانه تکفاز، مدل CDA 1.00 ML ، توان مصرفی 1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 39.5 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/cf7783e0-d62b-42a9-826e-fdc041323a2c.jpg پمپ آب خانگی ابارا CDA 1.00 ML الکتروپمپ چدنی دوپروانه تکفاز، مدل CDA 1.00 ML ، توان مصرفی 1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 39.5 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a05ebeee-c87c-4f56-9520-1395cce44ffd.jpg پمپ آب خانگی ابارا CDA 1.00 ML الکتروپمپ چدنی دوپروانه تکفاز، مدل CDA 1.00 ML ، توان مصرفی 1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 39.5 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d1f70403-b0db-41ba-bbd8-c67de01730ca.jpg پمپ آب خانگی ابارا CDA 1.00 ML الکتروپمپ چدنی دوپروانه تکفاز، مدل CDA 1.00 ML ، توان مصرفی 1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 39.5 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6c04c435-b324-4d8b-ac8b-4056951c46fe.jpg پمپ آب خانگی ابارا CDA 1.00 ML الکتروپمپ چدنی دوپروانه تکفاز، مدل CDA 1.00 ML ، توان مصرفی 1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 39.5 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-76/ebara-water-pump-cda-100-m-twin-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f4442e5c-7382-4fe9-b542-28e089799fbf.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.00 M الکتروپمپ چدنی دو پروانه تکفاز، مدل CDA 1.00 M، توان مصرفی1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 39.5 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/58d2a985-9fb3-4a56-864a-3415d11e1195.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.00 M الکتروپمپ چدنی دو پروانه تکفاز، مدل CDA 1.00 M، توان مصرفی1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 39.5 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/930b233a-eefa-48da-a2f1-9809fe713e2a.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.00 M الکتروپمپ چدنی دو پروانه تکفاز، مدل CDA 1.00 M، توان مصرفی1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 39.5 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/16902a46-5556-4675-afa7-ebc557bd84ee.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.00 M الکتروپمپ چدنی دو پروانه تکفاز، مدل CDA 1.00 M، توان مصرفی1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 39.5 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b044258a-727d-40ea-94e0-b49a5ccd25de.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.00 M الکتروپمپ چدنی دو پروانه تکفاز، مدل CDA 1.00 M، توان مصرفی1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 39.5 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8973184a-525f-4178-88e8-caa0e805c25b.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.00 M الکتروپمپ چدنی دو پروانه تکفاز، مدل CDA 1.00 M، توان مصرفی1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 39.5 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6955a61c-d89e-48e1-800d-600faaeb66da.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.00 M الکتروپمپ چدنی دو پروانه تکفاز، مدل CDA 1.00 M، توان مصرفی1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 39.5 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/599ebaab-da3a-43c3-ba70-836f5c7b0e56.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.00 M الکتروپمپ چدنی دو پروانه تکفاز، مدل CDA 1.00 M، توان مصرفی1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 39.5 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/cd31e191-d8b2-4ee0-ae02-46c8dec70d28.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.00 M الکتروپمپ چدنی دو پروانه تکفاز، مدل CDA 1.00 M، توان مصرفی1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 39.5 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/00b3f8c1-2154-4897-8bab-010f195a22ba.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.00 M الکتروپمپ چدنی دو پروانه تکفاز، مدل CDA 1.00 M، توان مصرفی1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 39.5 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-79/ebara-water-pump-cda-200-ml-twin-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7979461f-e54c-4b7d-9a07-00c0fc57066a.jpg پمپ آب ۲ پروانه ابارا مدل CDA 2.00 ML الکتروپمپ چدنی دو پروانه تکفاز، مدل CDA 2.00 M-LOCAL، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 60.5 متر، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c6e4b91b-1f4b-4626-8a97-2071c6942afb.jpg پمپ آب ۲ پروانه ابارا مدل CDA 2.00 ML الکتروپمپ چدنی دو پروانه تکفاز، مدل CDA 2.00 M-LOCAL، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 60.5 متر، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/45a80c67-e7ac-4ca3-9cc1-801349f4e217.jpg پمپ آب ۲ پروانه ابارا مدل CDA 2.00 ML الکتروپمپ چدنی دو پروانه تکفاز، مدل CDA 2.00 M-LOCAL، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 60.5 متر، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/bbe519a3-c67f-49a8-8b9e-6f02adfcf7ad.jpg پمپ آب ۲ پروانه ابارا مدل CDA 2.00 ML الکتروپمپ چدنی دو پروانه تکفاز، مدل CDA 2.00 M-LOCAL، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 60.5 متر، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-80/centrifugal-ebara-pump-cda-200-m-twin-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/88afe1e8-83fd-4a06-8a6a-c8273559fdab.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CDA 2.00 M، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 60.5 متر، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1f3b7ee6-ecba-4b33-81dc-223a28572ddd.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CDA 2.00 M، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 60.5 متر، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e237b5d8-1804-4b2c-8484-92b5bf3858d9.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CDA 2.00 M، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 60.5 متر، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5c9ad40f-4ee8-4f2f-bedc-a7d52110f660.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CDA 2.00 M، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 60.5 متر، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/3bfd07dd-f646-40ba-9027-ec56e817c542.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CDA 2.00 M، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 60.5 متر، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-82/ebara-water-pump-cda-200-tl-ie2-twin-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/fb130236-c7cc-43ee-afd4-fd9d13686f15.jpg پمپ آب خانگی ابارا CDA 2.00 TL الکتروپمپ چدنی دو پروانه سه فاز، مدل CDA 2.00 TL، توان مصرفی 2 اسب بخار،حداکثرارتفاع 60.5 متر، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f5739288-315d-4344-9384-313192fae51d.jpg پمپ آب خانگی ابارا CDA 2.00 TL الکتروپمپ چدنی دو پروانه سه فاز، مدل CDA 2.00 TL، توان مصرفی 2 اسب بخار،حداکثرارتفاع 60.5 متر، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8041dc4a-5e0b-4116-8529-643bd916cfc3.jpg پمپ آب خانگی ابارا CDA 2.00 TL الکتروپمپ چدنی دو پروانه سه فاز، مدل CDA 2.00 TL، توان مصرفی 2 اسب بخار،حداکثرارتفاع 60.5 متر، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-83/centrifugal-ebara-pump-cda-300-tl-ie2-twin-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3cf7b375-4bd1-4e92-9b12-71a8e40f035e.jpg پمپ آب خانگی ابارا CDA 3.00 TL IE2 الکتروپمپ چدنی دو پروانه سه فاز، مدل CDA 3.00 TL IE2 ، توان مصرفی 3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 60.5 متر، حداکثر آبدهی 8.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5fce6d4b-9bfd-412d-957c-02c6c2c78f8b.jpg پمپ آب خانگی ابارا CDA 3.00 TL IE2 الکتروپمپ چدنی دو پروانه سه فاز، مدل CDA 3.00 TL IE2 ، توان مصرفی 3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 60.5 متر، حداکثر آبدهی 8.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-84/centrifugal-ebara-pump-cda-300-t-ie2-twin-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ba37d1b4-8640-413e-9604-0129589d14ce.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 3.00 T IE2 پمپ آب دو پروانه 3 اسب ابارا CDA 3.00 T IE2 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 60.5 متر و آبدهی 8.4 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/bf6e47eb-508d-4ca4-96a7-47cef6663e0d.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 3.00 T IE2 پمپ آب دو پروانه 3 اسب ابارا CDA 3.00 T IE2 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 60.5 متر و آبدهی 8.4 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/d6dacca6-c970-497d-8d74-4fd1c74e931b.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 3.00 T IE2 پمپ آب دو پروانه 3 اسب ابارا CDA 3.00 T IE2 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 60.5 متر و آبدهی 8.4 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-85/ebara-water-pump-cda-400-tl-ie3-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c6dc5862-8646-4409-8ea7-d8a1e757dc67.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 4.00 TL IE3 الکتروپمپ چدنی دو پروانه سه فاز، مدل CDA 4.00 TL IE3، توان مصرفی 4 اسب بخار، حداکثرارتفاع 67 متر، حداکثر آبدهی 11.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/29376dd6-dd0c-4a72-8593-880ada2e5be2.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 4.00 TL IE3 الکتروپمپ چدنی دو پروانه سه فاز، مدل CDA 4.00 TL IE3، توان مصرفی 4 اسب بخار، حداکثرارتفاع 67 متر، حداکثر آبدهی 11.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/52b1b278-6ec5-4807-942e-4e0ded0471a9.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 4.00 TL IE3 الکتروپمپ چدنی دو پروانه سه فاز، مدل CDA 4.00 TL IE3، توان مصرفی 4 اسب بخار، حداکثرارتفاع 67 متر، حداکثر آبدهی 11.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-86/centrifugal-ebara-pump-cda-400-t-ie2-twin-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3046e176-b878-49d9-978f-d41dfd35683c.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 4.00 T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CDA 4.00 T IE2، توان مصرفی 4 اسب بخار، حداکثرارتفاع 67 متر، حداکثر آبدهی 11.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5cd34c58-85d5-4b61-aa69-4b7dc64c210e.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 4.00 T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CDA 4.00 T IE2، توان مصرفی 4 اسب بخار، حداکثرارتفاع 67 متر، حداکثر آبدهی 11.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/fee0be6a-420f-4f08-b054-3258470dd93c.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 4.00 T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CDA 4.00 T IE2، توان مصرفی 4 اسب بخار، حداکثرارتفاع 67 متر، حداکثر آبدهی 11.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-87/centrifugal-ebara-pump-cda-550-tl-ie3-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a4b874a1-874c-436d-ba9f-bed03e608b86.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 5.50 TL IE3 الکتروپمپ چدنی دو پروانه سه فاز، مدل CDA 5.50 TL IE3، توان مصرفی5.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 76.5 متر، حداکثر آبدهی 12.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/98b29cbd-c1a0-4511-83f8-ff17dae8842e.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 5.50 TL IE3 الکتروپمپ چدنی دو پروانه سه فاز، مدل CDA 5.50 TL IE3، توان مصرفی5.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 76.5 متر، حداکثر آبدهی 12.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2ebadd15-f05b-470e-87a2-db6cc348a38c.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 5.50 TL IE3 الکتروپمپ چدنی دو پروانه سه فاز، مدل CDA 5.50 TL IE3، توان مصرفی5.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 76.5 متر، حداکثر آبدهی 12.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-88/centrifugal-ebara-pumps-cda-550-t-ie2-twin-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0b5ed17c-b647-4a96-ad46-4eebd99f8cdb.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 5.50 T IE2 پمپ آب دو پروانه 5.5 اسب بارا مدل CDA 5.50 T IE2 ، توان مصرفی 5.5 اسب بخار، ارتفاع 76.5 متر و آبدهی 12.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/b671a529-925b-49f9-aa36-cd206d39694f.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 5.50 T IE2 پمپ آب دو پروانه 5.5 اسب بارا مدل CDA 5.50 T IE2 ، توان مصرفی 5.5 اسب بخار، ارتفاع 76.5 متر و آبدهی 12.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-89/ebara-water-pump-cma-100-ml-casti-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4972bc8f-a1d1-42de-816d-73749b450121.jpg پمپ آب بشقابی ابارا Premium CMA 1.00 ML الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMA 1.00 ML ، توان مصرفی 1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 34.5 متر، حداکثر آبدهی 6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/73f38802-47d9-4310-baa8-e8e0b608c3f0.jpg پمپ آب بشقابی ابارا Premium CMA 1.00 ML الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMA 1.00 ML ، توان مصرفی 1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 34.5 متر، حداکثر آبدهی 6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/87d4d502-9aec-4354-96ca-ad74a38b1ba7.jpg پمپ آب بشقابی ابارا Premium CMA 1.00 ML الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMA 1.00 ML ، توان مصرفی 1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 34.5 متر، حداکثر آبدهی 6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/babccb4f-3804-43bc-87bb-8a1ba604f4bc.jpg پمپ آب بشقابی ابارا Premium CMA 1.00 ML الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMA 1.00 ML ، توان مصرفی 1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 34.5 متر، حداکثر آبدهی 6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/97408378-4b7a-4c8b-a86c-ec467297c48f.jpg پمپ آب بشقابی ابارا Premium CMA 1.00 ML الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMA 1.00 ML ، توان مصرفی 1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 34.5 متر، حداکثر آبدهی 6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-90/ebara-water-pump-cma-100-m-single-casti-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ad896d2a-0c8d-4341-a120-3ef188aefcfc.jpg پمپ آب خانگی ابارا CMA 1.00 M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMA 1.00 M، توان مصرفی 1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 34.5 متر، حداکثر آبدهی 6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/4ab2f643-89b3-47b3-b483-560f3ee240f7.jpg پمپ آب خانگی ابارا CMA 1.00 M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMA 1.00 M، توان مصرفی 1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 34.5 متر، حداکثر آبدهی 6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b141dc84-2b9f-4333-bb56-662a0cd5e5c8.jpg پمپ آب خانگی ابارا CMA 1.00 M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMA 1.00 M، توان مصرفی 1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 34.5 متر، حداکثر آبدهی 6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d1dd6261-f52b-4906-9863-4a7bded0b0d6.jpg پمپ آب خانگی ابارا CMA 1.00 M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMA 1.00 M، توان مصرفی 1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 34.5 متر، حداکثر آبدهی 6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5b9e66f2-9ef8-44f2-bb1d-21ebc0e114ca.jpg پمپ آب خانگی ابارا CMA 1.00 M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMA 1.00 M، توان مصرفی 1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 34.5 متر، حداکثر آبدهی 6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-91/peripheral-ebara-pump-pra-50-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5e45f522-5355-453e-888f-33070c867ed3.jpg پمپ آب نیم اسب خانگی ابارا PRA 0.50 ML الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل PRA 0.50 ML، توان مصرفی0.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 37 متر، حداکثر آبدهی 2.1 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/cf329bd8-511f-4971-90bb-bcf1af9db480.jpg پمپ آب نیم اسب خانگی ابارا PRA 0.50 ML الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل PRA 0.50 ML، توان مصرفی0.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 37 متر، حداکثر آبدهی 2.1 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e4e83a24-da64-44b8-86ff-12da9b7eb72f.jpg پمپ آب نیم اسب خانگی ابارا PRA 0.50 ML الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل PRA 0.50 ML، توان مصرفی0.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 37 متر، حداکثر آبدهی 2.1 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d926fdec-58d9-47b4-b7ed-1345ce994d0a.jpg پمپ آب نیم اسب خانگی ابارا PRA 0.50 ML الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل PRA 0.50 ML، توان مصرفی0.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 37 متر، حداکثر آبدهی 2.1 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-92/centrifugal-ebara-pump-cmb100m-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/44ce2740-8a9b-47f8-9bba-16fa6fdce6ef.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB100M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMB100M، توان مصرفی 1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 18.4 متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/0556b5a3-ec9d-4197-9851-e72264634e81.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB100M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMB100M، توان مصرفی 1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 18.4 متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5deb41b2-bf3d-450b-8972-8b88a4acc0d1.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB100M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMB100M، توان مصرفی 1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 18.4 متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/410ca29d-9f2a-4ece-985b-50788cff4413.JPG پمپ آب چدنی ابارا CMB100M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMB100M، توان مصرفی 1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 18.4 متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/cdc6d6cd-ec75-4133-84de-6bbbd2b675c5.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB100M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMB100M، توان مصرفی 1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 18.4 متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-93/centrifugal-ebara-pump-cmb100ml-single-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7faa7ce2-ddbf-48df-bac8-5c26d6b06ce1.jpg پمپ آب ابارا CMB1.00ML الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدلCMB1.00ML، توان مصرفی 1 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 18.4 متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e7587f6c-fe46-4fc3-94c2-781f80b54a6b.jpg پمپ آب ابارا CMB1.00ML الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدلCMB1.00ML، توان مصرفی 1 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 18.4 متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/cdec8a2a-24c6-449c-bef0-026632f9c05b.jpg پمپ آب ابارا CMB1.00ML الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدلCMB1.00ML، توان مصرفی 1 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 18.4 متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/18963263-6c43-4ae7-b312-e95c922f7720.jpg پمپ آب ابارا CMB1.00ML الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدلCMB1.00ML، توان مصرفی 1 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 18.4 متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-94/centrifugal-ebara-pump-cmb150m-single-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/46cbcd55-28b6-4fe6-a35a-395d5418f804.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 150M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMB 150M، توان مصرفی 1.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 22.4 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b4af6c7f-fcd6-424e-a42b-4caa09f784fe.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 150M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMB 150M، توان مصرفی 1.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 22.4 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5b3d1cff-645a-4ac9-bae3-12dd09678f3f.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 150M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMB 150M، توان مصرفی 1.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 22.4 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/22b7bb20-a0f9-4e99-b9b2-6536000bd8a1.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 150M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMB 150M، توان مصرفی 1.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 22.4 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-95/centrifugal-ebara-pump-cmb150t-ie2-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/bc6af0e9-660f-4fb7-8501-881cc0e7303e.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 1.50T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 1.50T IE2، توان مصرفی 1.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 22.4 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/267e175d-96a0-409d-a436-fee7a98182c5.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 1.50T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 1.50T IE2، توان مصرفی 1.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 22.4 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/0c2595a5-35f6-42aa-91e6-fc2e50d12a22.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 1.50T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 1.50T IE2، توان مصرفی 1.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 22.4 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a7e356b1-0b69-42e3-b09e-0fc0e451c1b2.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 1.50T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 1.50T IE2، توان مصرفی 1.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 22.4 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-96/centrifugal-ebara-pump-cmb-200m-cast-iron-single-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/89015455-517c-44cf-9cf2-56a3472b5c26.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 200M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMB 200M، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 28.7 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/bbe49aa8-b6f1-424b-b29f-79443d93afff.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 200M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMB 200M، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 28.7 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e7b09edc-dcdd-4bad-9e33-4193bc0f209a.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 200M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMB 200M، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 28.7 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d93ea9a3-abc2-417a-b2d9-4f48875705f3.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 200M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMB 200M، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 28.7 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-97/centrifugal-ebara-pump-cmb-200ml-single-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/66fd583e-7763-4694-9c10-dde3b6e7b6c0.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 2.00ML الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMB 2.00ML، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 28.7 متر ، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a45602eb-56cf-4d80-b615-0945aac405f2.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 2.00ML الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMB 2.00ML، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 28.7 متر ، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/35c90bf3-a7fa-4ffd-aaef-02a0f242ec43.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 2.00ML الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMB 2.00ML، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 28.7 متر ، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/61a9e51f-5a37-4d58-808c-53a1ca66d393.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 2.00ML الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMB 2.00ML، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 28.7 متر ، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-98/centrifugal-ebara-pump-cmb-200t-ie2-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7b53e194-ed05-499a-9009-2c8ae1a695e8.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 200T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 200T IE2، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 28.7 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5bc10693-792d-4441-91a3-7ca43349fb3d.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 200T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 200T IE2، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 28.7 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/88e7ef80-9e47-42b9-8bce-509ba1b34ab5.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 200T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 200T IE2، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 28.7 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8b725bac-bd2a-411c-a0ac-0d94af2939bc.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 200T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 200T IE2، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 28.7 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-99/centrifugal-ebara-pump-cmb-200tl-ie2-single-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3db3547f-5b46-4128-af9e-a9a445a49515.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 2.00TL الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 2.00TL، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 28.7 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/4fdf88fc-ee13-4605-b9af-b3b886aba0a0.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 2.00TL الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 2.00TL، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 28.7 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6e59392e-1608-4ba5-8465-d9c304be5f77.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 2.00TL الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 2.00TL، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 28.7 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e2176b82-1e02-43b2-8ff1-cea58737a077.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 2.00TL الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 2.00TL، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 28.7 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-100/centrifugal-ebara-pump-cmb-300tl-ie2-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a9b1c447-b869-4178-a330-ba4e132f57f1.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 3.00TL IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 3.00TL IE2، توان مصرفی 3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 34.5 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f2ec96c4-48d5-4b83-a4c2-cc0fd4248ecf.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 3.00TL IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 3.00TL IE2، توان مصرفی 3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 34.5 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d16d27e8-3afc-4b14-91b0-e298a419d06b.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 3.00TL IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 3.00TL IE2، توان مصرفی 3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 34.5 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/38741a9d-e868-4e8c-9d18-be972eeed4f2.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 3.00TL IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 3.00TL IE2، توان مصرفی 3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 34.5 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-101/centrifugal-ebara-pump-cmb-300t-ie2-single-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b49b526e-bffd-4593-b48b-6f22810b0a79.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 300T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 300T IE2، توان مصرفی 3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 34.5 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1b7216e7-a367-433c-8bb9-abefc777d1e0.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 300T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 300T IE2، توان مصرفی 3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 34.5 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e38ecf7e-9910-479b-bbce-66fcc9269ce0.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 300T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 300T IE2، توان مصرفی 3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 34.5 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/43c11ed7-79b3-4048-852d-4f306e77d716.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 300T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 300T IE2، توان مصرفی 3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 34.5 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-102/centrifugal-ebara-pump-cmb-400tl-ie3-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/43f3f8bc-3623-42ed-9c33-a6032580f7b0.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 4.00TL IE3 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 4.00TL IE3، توان مصرفی 4 اسب بخار، حداکثرارتفاع 45 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8ff3c9a9-e7f9-421b-b510-d9e22595fe05.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 4.00TL IE3 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 4.00TL IE3، توان مصرفی 4 اسب بخار، حداکثرارتفاع 45 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/9c31f637-cd66-4c37-8df5-80df151d881b.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 4.00TL IE3 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 4.00TL IE3، توان مصرفی 4 اسب بخار، حداکثرارتفاع 45 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/567ddf95-585a-4824-bb1f-3b20506e44ec.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 4.00TL IE3 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 4.00TL IE3، توان مصرفی 4 اسب بخار، حداکثرارتفاع 45 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-103/centrifugal-ebara-pump-cmb-400t-ie2-single-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/677ee366-5786-4b59-bc90-7395e0d73dca.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 4.00T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 4.00T IE2، توان مصرفی 4 اسب بخار، حداکثرارتفاع 45 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a8b1da23-a401-44d5-ac4f-47a51aee0cad.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 4.00T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 4.00T IE2، توان مصرفی 4 اسب بخار، حداکثرارتفاع 45 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a151cc86-fc54-4a70-90ed-60896d07aaa2.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 4.00T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 4.00T IE2، توان مصرفی 4 اسب بخار، حداکثرارتفاع 45 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2dfd0ee3-51e7-46f5-920a-9240a947b7d4.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 4.00T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 4.00T IE2، توان مصرفی 4 اسب بخار، حداکثرارتفاع 45 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-104/centrifugal-ebara-pump-cmb-550tl-ie3-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/45e9fc96-1609-4a7c-96a9-30511950275f.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 5.50TL IE3 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 5.50TL IE3، توان مصرفی 5.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 54 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ebe04958-b33a-4ab8-93b4-12d69dd60e3f.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 5.50TL IE3 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 5.50TL IE3، توان مصرفی 5.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 54 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c6d8d426-a540-408e-85c2-95e10caa4835.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 5.50TL IE3 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 5.50TL IE3، توان مصرفی 5.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 54 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7f2b99c1-e294-4127-bd1c-25ac215a055f.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 5.50TL IE3 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 5.50TL IE3، توان مصرفی 5.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 54 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-105/centrifugal-ebara-pump-cmb-550t-ie2-single-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8647457b-20b7-4107-aa1c-d8e0c1ddcb50.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 5.50T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 5.50T IE2، توان مصرفی 4 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 54، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/235b406b-c7f4-4018-8302-8ca8144b9e00.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 5.50T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 5.50T IE2، توان مصرفی 4 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 54، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1f1ecb9e-fb28-4f90-824e-5bec8f32dab0.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 5.50T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 5.50T IE2، توان مصرفی 4 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 54، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c45d8bb8-3190-4121-a32f-67bbdf6ec363.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 5.50T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 5.50T IE2، توان مصرفی 4 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 54، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-106/centrifugal-ebara-pump-cmc-100m-single-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/75e5b124-b53a-482e-887a-b5bc37896e4e.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMC 1.00M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMC 1.00M، توان مصرفی 1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 13.4 متر، حداکثر آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c010339a-b6e0-41e5-bd34-16a0275dd73a.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMC 1.00M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMC 1.00M، توان مصرفی 1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 13.4 متر، حداکثر آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-107/centrifugal-ebara-pump-cmc-100t-ie2-single-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/649acbf0-20fd-4ba5-b286-e3747d1d71c7.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMC 1.00T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMC 1.00T IE2، توان مصرفی 1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 13.4متر، حداکثر آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6cee279c-09ac-4732-9cbf-0c06a7f71a35.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMC 1.00T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMC 1.00T IE2، توان مصرفی 1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 13.4متر، حداکثر آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-108/centrifugal-ebara-pump-cmc-100ml-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5f91182d-8c78-4164-9a52-c3371e5a0705.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMC 1.00M(LOCAL) الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMC 1.00M(LOCAL)، توان مصرفی 1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 13.4 متر، حداکثر آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e39465c2-0042-43ae-a026-8f03778a9ad0.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMC 1.00M(LOCAL) الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMC 1.00M(LOCAL)، توان مصرفی 1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 13.4 متر، حداکثر آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-109/centrifugal-ebara-pump-cmr-100m-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6149531e-7c6a-48dd-94b3-cb3d633bce12.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMR 1.00M، توان مصرفی 1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 17.3 متر، حداکثر آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/beede8f1-d445-4158-86e4-60fad1898068.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMR 1.00M، توان مصرفی 1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 17.3 متر، حداکثر آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/79a42a71-94c1-4b8f-a374-2c0315ada1ea.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMR 1.00M، توان مصرفی 1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 17.3 متر، حداکثر آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a6bbaf38-b6c4-4d80-a599-0f82791aa5d1.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMR 1.00M، توان مصرفی 1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 17.3 متر، حداکثر آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/76718c31-0341-4ea4-8581-914513717e0e.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMR 1.00M، توان مصرفی 1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 17.3 متر، حداکثر آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8cc74bd3-37f0-4ed0-8325-e9886124e96e.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMR 1.00M، توان مصرفی 1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 17.3 متر، حداکثر آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-110/centrifugal-ebara-pump-cmr-100ml-single-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/503b149a-bb42-4e48-ac98-eeeb68d1e6af.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00ML الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMR 1.00ML، توان مصرفی1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 17.3متر، حداکثر آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2cbb7107-3932-4a7e-baf6-145864956354.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00ML الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMR 1.00ML، توان مصرفی1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 17.3متر، حداکثر آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6d3232a8-a081-4e3a-b1d0-3c51224baf09.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00ML الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMR 1.00ML، توان مصرفی1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 17.3متر، حداکثر آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2462c0ec-af01-41ef-8fd6-29f012e42dd1.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00ML الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMR 1.00ML، توان مصرفی1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 17.3متر، حداکثر آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/40883a14-0019-4c40-bedc-b574a61f60eb.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00ML الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMR 1.00ML، توان مصرفی1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 17.3متر، حداکثر آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/deef08ea-6ab5-4a4d-a4ed-57e7a578aae2.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00ML الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMR 1.00ML، توان مصرفی1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 17.3متر، حداکثر آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-111/centrifugal-ebara-pump-cmr-100t-ie2-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/61e22814-cb10-4576-8edf-cc4de597a65f.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMR 1.00T IE2 ، توان مصرفی 1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 17.3متر، حداکثر آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/50e60ed7-5067-450d-873b-1d8f251c394b.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMR 1.00T IE2 ، توان مصرفی 1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 17.3متر، حداکثر آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5273f9f2-4a63-454d-950d-66cd8308f0ed.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMR 1.00T IE2 ، توان مصرفی 1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 17.3متر، حداکثر آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/9635c1e3-9a35-489f-80e5-06389541452c.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMR 1.00T IE2 ، توان مصرفی 1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 17.3متر، حداکثر آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/bd3f90e7-7b70-4cc0-abe7-81452e0921cd.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMR 1.00T IE2 ، توان مصرفی 1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 17.3متر، حداکثر آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a7c68fff-a919-4dab-97bc-8f401faa6412.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMR 1.00T IE2 ، توان مصرفی 1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 17.3متر، حداکثر آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/74a75232-fccf-4c97-8101-4ab6bdc2a831.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMR 1.00T IE2 ، توان مصرفی 1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 17.3متر، حداکثر آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-112/centrifugal-ebara-pump-cmd-150m-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8c0c4f81-a44b-4d51-9c11-7281e293f622.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE3 پمپ ابارا بشقابی 1 اسب CMR 1.00T IE3، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.3 متر و آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/f34c02e1-d35c-4b21-981c-dc399eea2e92.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE3 پمپ ابارا بشقابی 1 اسب CMR 1.00T IE3، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.3 متر و آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/52391201-40c5-49bd-bd04-c0bd7af31037.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE3 پمپ ابارا بشقابی 1 اسب CMR 1.00T IE3، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.3 متر و آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/19bd45a4-c792-43f8-ae1f-04b26f5b88b9.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE3 پمپ ابارا بشقابی 1 اسب CMR 1.00T IE3، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.3 متر و آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/ea94c3ea-056c-46e6-8ad5-17a7a16fd405.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE3 پمپ ابارا بشقابی 1 اسب CMR 1.00T IE3، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.3 متر و آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/749ae2ab-01ba-4419-9f04-803fedb764fc.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE3 پمپ ابارا بشقابی 1 اسب CMR 1.00T IE3، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.3 متر و آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/f91551ae-641e-40e0-87f2-8571aaf18ee7.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE3 پمپ ابارا بشقابی 1 اسب CMR 1.00T IE3، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.3 متر و آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-113/centrifugal-ebara-pump-cmd-150t-ie2-single-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5b07590b-f6f4-469c-89cc-4e66ccdb2eec.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 1.50T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 1.50T IE2، توان مصرفی 1.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 10.4متر، حداکثر آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e237db16-f973-4e33-a6ac-57f81aa40b86.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 1.50T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 1.50T IE2، توان مصرفی 1.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 10.4متر، حداکثر آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ad389c03-85ea-44a0-91fe-dca19c8f6e91.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 1.50T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 1.50T IE2، توان مصرفی 1.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 10.4متر، حداکثر آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/453b3744-233b-466e-9bca-034998e12c13.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 1.50T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 1.50T IE2، توان مصرفی 1.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 10.4متر، حداکثر آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/eb7b0976-8ceb-4325-9981-447a7f54c78e.jpeg پمپ آب چدنی ابارا CMD 1.50T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 1.50T IE2، توان مصرفی 1.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 10.4متر، حداکثر آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/44da4c33-ed11-4fd1-a537-a3ecd7260f51.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 1.50T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 1.50T IE2، توان مصرفی 1.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 10.4متر، حداکثر آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-114/centrifugal-ebara-pump-cmd-200m-cast-iron-single-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0eb7888d-f160-4d5c-88cc-f75a73c3c29e.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMD 2.00M، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 12.4متر، حداکثر آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e246c6ac-f8b4-42dc-a4f8-6a6d9d8fef8b.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMD 2.00M، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 12.4متر، حداکثر آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/4f73182d-0158-490f-bd36-beedef204315.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMD 2.00M، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 12.4متر، حداکثر آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/bd271429-1b5a-4365-b787-e5b045683b07.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMD 2.00M، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 12.4متر، حداکثر آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6034ba1c-f24d-4a85-9e8b-9f257f086399.jpeg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMD 2.00M، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 12.4متر، حداکثر آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/fd389aa2-4328-4f2a-a6a6-c9ba4a613082.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMD 2.00M، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 12.4متر، حداکثر آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-115/centrifugal-ebara-pump-cmd-200ml-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5eab2bbc-09c1-4a53-8a09-295653bf177b.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00ML لکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMD 2.00ML، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 12.4 متر، حداکثر آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b1a56454-4f37-4415-b8b7-a2c256697cb5.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00ML لکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMD 2.00ML، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 12.4 متر، حداکثر آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/41660f3c-ed1a-4d28-8dca-c3b6021d3273.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00ML لکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMD 2.00ML، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 12.4 متر، حداکثر آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/918887ae-2586-4a28-b293-a3e890c984ec.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00ML لکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMD 2.00ML، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 12.4 متر، حداکثر آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f965ab2d-617f-48da-bbc0-a9661f5892dc.jpeg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00ML لکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMD 2.00ML، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 12.4 متر، حداکثر آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/55df320c-c232-4dbf-8bb9-79d785c1367a.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00ML لکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMD 2.00ML، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 12.4 متر، حداکثر آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-116/centrifugal-ebara-pump-cmd-200t-ie2-single-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/898c0972-16bb-4aad-b322-0c647b8a4a8e.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 2.00T IE2، توان مصرفی 2 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 12.4 متر، حداکثر آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1b754a5c-b1eb-4af3-8296-46c13e97cdc1.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 2.00T IE2، توان مصرفی 2 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 12.4 متر، حداکثر آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/79791212-75b7-442f-ad2a-96d5d6cac4c1.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 2.00T IE2، توان مصرفی 2 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 12.4 متر، حداکثر آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/786105d3-13bf-414e-a789-06f153ac96d4.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 2.00T IE2، توان مصرفی 2 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 12.4 متر، حداکثر آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7d60275e-f8c2-4c29-9bb0-3ed5ae4f0f41.jpeg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 2.00T IE2، توان مصرفی 2 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 12.4 متر، حداکثر آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/3beb761b-643a-481d-b226-37f3f4d5d888.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 2.00T IE2، توان مصرفی 2 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 12.4 متر، حداکثر آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-117/centrifugal-ebara-pump-cmd-200tl-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e9ed3aa0-1a41-46e8-a418-739b1a37fb06.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00T-LOCAL الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 2.00T-LOCAL، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 12.4 متر، حداکثر آبدهی57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/46a91213-6cdc-43b8-969c-12f9d8b11921.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00T-LOCAL الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 2.00T-LOCAL، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 12.4 متر، حداکثر آبدهی57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/3e1dcee4-8bb0-4e64-9a2f-4265e6c9e634.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00T-LOCAL الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 2.00T-LOCAL، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 12.4 متر، حداکثر آبدهی57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/37aa7e50-5064-4f71-a768-7c6a235fda92.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00T-LOCAL الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 2.00T-LOCAL، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 12.4 متر، حداکثر آبدهی57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/bed0e57e-cd02-4c94-a363-5ca704af28d8.jpeg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00T-LOCAL الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 2.00T-LOCAL، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 12.4 متر، حداکثر آبدهی57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ee56a7cd-8bf6-4306-b963-a31eca43b1e7.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00T-LOCAL الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 2.00T-LOCAL، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 12.4 متر، حداکثر آبدهی57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-118/centrifugal-ebara-pump-cmd-300tl-ie2-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c7f843aa-0a75-4fb6-8959-c8cc6f45d25d.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 3.00T-LOCAL IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 3.00T-LOCAL IE2 ، توان مصرفی 3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 15.4 متر، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f801d26b-9359-4822-adb3-da218fb6d0bb.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 3.00T-LOCAL IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 3.00T-LOCAL IE2 ، توان مصرفی 3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 15.4 متر، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/25c38de5-efdb-45ba-a190-f42f444cb330.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 3.00T-LOCAL IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 3.00T-LOCAL IE2 ، توان مصرفی 3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 15.4 متر، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/401ef571-e6db-48df-bfeb-1d0ef9727462.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 3.00T-LOCAL IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 3.00T-LOCAL IE2 ، توان مصرفی 3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 15.4 متر، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/4f91419b-455b-4c97-bfae-f30c780a5469.jpeg پمپ آب چدنی ابارا CMD 3.00T-LOCAL IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 3.00T-LOCAL IE2 ، توان مصرفی 3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 15.4 متر، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/3440d65f-a5d6-43d4-8abe-85989520bdcb.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 3.00T-LOCAL IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 3.00T-LOCAL IE2 ، توان مصرفی 3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 15.4 متر، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-119/centrifugal-ebara-pump-cmd-300t-ie2-single-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a37efa91-4ea5-484e-b24a-6028b97d2624.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 3.00T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 3.00T IE2، توان مصرفی3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 15.4، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/fe8c0750-1faa-4c13-a6d0-ed5fa1d025e1.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 3.00T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 3.00T IE2، توان مصرفی3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 15.4، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/0d270b9d-e88b-4250-aca8-055c22cd3aad.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 3.00T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 3.00T IE2، توان مصرفی3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 15.4، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/215aa572-45b1-4e37-8d4f-597ea441555d.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 3.00T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 3.00T IE2، توان مصرفی3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 15.4، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2028e439-73f3-41d7-b1ae-e78424917fc7.jpeg پمپ آب چدنی ابارا CMD 3.00T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 3.00T IE2، توان مصرفی3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 15.4، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/cf8e7c1f-9fde-4052-be90-000d9d970a17.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 3.00T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 3.00T IE2، توان مصرفی3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 15.4، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-120/centrifugal-ebara-pump-cmd-400tl-ie3-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/052f46c9-29c8-4aa1-8c44-891d4a9f05d0.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 4.00T-LOCAL IE3 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 4.00T-LOCAL IE3 ، توان مصرفی 4 اسب بخار، حداکثرارتفاع 17.8 متر، حداکثر آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت میباشد https://vidfactor.com/uploads/products/image/294e3349-9a0f-47e3-9e82-1d41c2088320.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 4.00T-LOCAL IE3 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 4.00T-LOCAL IE3 ، توان مصرفی 4 اسب بخار، حداکثرارتفاع 17.8 متر، حداکثر آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت میباشد https://vidfactor.com/uploads/products/image/fd7bc704-d34a-425c-8b14-aa85e7130e31.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 4.00T-LOCAL IE3 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 4.00T-LOCAL IE3 ، توان مصرفی 4 اسب بخار، حداکثرارتفاع 17.8 متر، حداکثر آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت میباشد https://vidfactor.com/uploads/products/image/228e4da3-0c70-4e2c-a9ef-316e2519be39.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 4.00T-LOCAL IE3 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 4.00T-LOCAL IE3 ، توان مصرفی 4 اسب بخار، حداکثرارتفاع 17.8 متر، حداکثر آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت میباشد https://vidfactor.com/uploads/products/image/55ebee31-5232-4fc4-b33c-db105632f77f.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 4.00T-LOCAL IE3 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 4.00T-LOCAL IE3 ، توان مصرفی 4 اسب بخار، حداکثرارتفاع 17.8 متر، حداکثر آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت میباشد https://vidfactor.com/product/vf-121/centrifugal-ebara-pump-cd-70-05t-single-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/429015e4-e55b-46df-bf99-0b70836b6692.jpg پمپ آب استیل ابارا CD 70-05T الکتروپمپ تمام استیل سه فاز، مدل CD 70-05T ، توان مصرفی 0.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 20.7 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e2af237c-f1e8-42f2-ad4a-0ec31fbc75ab.jpg پمپ آب استیل ابارا CD 70-05T الکتروپمپ تمام استیل سه فاز، مدل CD 70-05T ، توان مصرفی 0.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 20.7 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/77506df8-09d3-4651-83b2-ab3d89b1841d.jpg پمپ آب استیل ابارا CD 70-05T الکتروپمپ تمام استیل سه فاز، مدل CD 70-05T ، توان مصرفی 0.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 20.7 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-122/centrifugal-ebara-pump-cd-e-70-12t-ie2-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/dd0e0242-10ee-40ac-9e30-bed70a6e9859.jpg پمپ آب استیل ابارا CD/E 70-12T IE2 الکتروپمپ تمام استیل سه فاز، مدل CD/E 70-12T IE2، توان مصرفی1.2 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 35متر، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/902f51e0-3a7e-4c08-9ee8-17ec21fc13dc.jpg پمپ آب استیل ابارا CD/E 70-12T IE2 الکتروپمپ تمام استیل سه فاز، مدل CD/E 70-12T IE2، توان مصرفی1.2 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 35متر، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/49e5615c-bb38-4204-a3d7-8fbbf841f982.jpg پمپ آب استیل ابارا CD/E 70-12T IE2 الکتروپمپ تمام استیل سه فاز، مدل CD/E 70-12T IE2، توان مصرفی1.2 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 35متر، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-123/centrifugal-ebara-pump-cd-e-90-10t-ie2-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/555ca4d3-ee55-4911-b568-a7c1fac9bf7f.jpg پمپ آب استیل ابارا CD/E 90-10T IE2 پمپ ابارا بشقابی سانتریفیوژ تمام استیل مدل CD/E 90-10T IE2 ، توان مصرفی 1 اسب بخار، ارتفاع 30.3 متر و آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/80ad15f5-8c13-4834-9e62-dd61843d5bde.jpg پمپ آب استیل ابارا CD/E 90-10T IE2 پمپ ابارا بشقابی سانتریفیوژ تمام استیل مدل CD/E 90-10T IE2 ، توان مصرفی 1 اسب بخار، ارتفاع 30.3 متر و آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/75973c73-87e7-4dc7-bab6-887831e51088.jpg پمپ آب استیل ابارا CD/E 90-10T IE2 پمپ ابارا بشقابی سانتریفیوژ تمام استیل مدل CD/E 90-10T IE2 ، توان مصرفی 1 اسب بخار، ارتفاع 30.3 متر و آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-124/centrifugal-ebara-pump-cd-e-120-12t-ie2-single-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/af0777f1-6601-4b24-8551-e6c40b96bb52.jpg پمپ آب استیل ابارا CD/E 120-12T IE2 الکتروپمپ تمام استیل سه فاز، مدل CD/E 120-12T IE2، توان مصرفی0.9 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 29.5، حداکثر آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/4238957c-2a31-463d-b4ed-05c1b6c8f2f2.jpg پمپ آب استیل ابارا CD/E 120-12T IE2 الکتروپمپ تمام استیل سه فاز، مدل CD/E 120-12T IE2، توان مصرفی0.9 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 29.5، حداکثر آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c89934ed-cc18-4ef8-8d12-196a72eee92d.jpg پمپ آب استیل ابارا CD/E 120-12T IE2 الکتروپمپ تمام استیل سه فاز، مدل CD/E 120-12T IE2، توان مصرفی0.9 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 29.5، حداکثر آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-125/centrifugal-ebara-pump-cd-e-200-20t-ie2-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4e8c2478-c35a-4d90-9075-f0f7baa14511.jpg پمپ آب استیل ابارا CD/E 200-20T IE2 الکتروپمپ تمام استیل سه فاز، مدلCD/E 200-20T IE2 ، توان مصرفی 2 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 31 متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a28bec47-4a66-4571-b023-734c3a644f5d.jpg پمپ آب استیل ابارا CD/E 200-20T IE2 الکتروپمپ تمام استیل سه فاز، مدلCD/E 200-20T IE2 ، توان مصرفی 2 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 31 متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/86609349-c007-4c49-b645-0fc083b7ee02.jpg پمپ آب استیل ابارا CD/E 200-20T IE2 الکتروپمپ تمام استیل سه فاز، مدلCD/E 200-20T IE2 ، توان مصرفی 2 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 31 متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-126/centrifugal-ebara-pump-cd-e-200-25t-ie2-single-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/780fbbb0-6781-4240-b9cd-b70e33edcd0e.jpg پمپ آب استیل ابارا CD/E 200-25T IE2 الکتروپمپ تمام استیل سه فاز، مدل CD/E 200-25T IE2، توان مصرفی 2.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 38متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/99551007-4407-4402-bd19-0fd99c8f65c4.jpg پمپ آب استیل ابارا CD/E 200-25T IE2 الکتروپمپ تمام استیل سه فاز، مدل CD/E 200-25T IE2، توان مصرفی 2.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 38متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/30b8b060-d69a-4cd6-a5c4-d155ea154c1d.jpg پمپ آب استیل ابارا CD/E 200-25T IE2 الکتروپمپ تمام استیل سه فاز، مدل CD/E 200-25T IE2، توان مصرفی 2.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 38متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-127/centrifugal-ebara-pump-cdm-70-05-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0a8ab333-fda6-4605-9dc3-b934f4e82a8f.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 70-05 الکتروپمپ تمام استیل تکفاز، مدل CDM 70-05، توان مصرفی 0.5 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 20.7 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ebeccbb9-37d7-4740-8205-e94904dcb6ba.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 70-05 الکتروپمپ تمام استیل تکفاز، مدل CDM 70-05، توان مصرفی 0.5 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 20.7 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/fa7fec6c-4aab-4929-8dfa-01b50c1c5b09.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 70-05 الکتروپمپ تمام استیل تکفاز، مدل CDM 70-05، توان مصرفی 0.5 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 20.7 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-128/centrifugal-ebara-pump-cdm-70-07-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c8c38fe6-8b9d-42df-997d-8ee78d78e0c7.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 70-07 الکتروپمپ تمام استیل تکفاز، مدل CDM 70-07، توان مصرفی 0.75 اسب بخار، حداکثرارتفاع 28متر، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ccb9bbc6-0241-4d7b-a23c-141d3479b301.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 70-07 الکتروپمپ تمام استیل تکفاز، مدل CDM 70-07، توان مصرفی 0.75 اسب بخار، حداکثرارتفاع 28متر، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c2f32307-b7a3-4cef-9a86-8610ac5e469d.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 70-07 الکتروپمپ تمام استیل تکفاز، مدل CDM 70-07، توان مصرفی 0.75 اسب بخار، حداکثرارتفاع 28متر، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-129/centrifugal-ebara-pump-cdm-90-10-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8fd35076-fb0b-4f9f-b008-077cac50054e.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 90-10 الکتروپمپ تمام استیل تکفاز، مدل CDM 90-10، توان مصرفی 1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 30.3متر، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/9a233de7-3ef6-46b0-a585-116f0bec9ae2.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 90-10 الکتروپمپ تمام استیل تکفاز، مدل CDM 90-10، توان مصرفی 1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 30.3متر، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d6438175-90f4-404e-9a47-4d23283ab082.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 90-10 الکتروپمپ تمام استیل تکفاز، مدل CDM 90-10، توان مصرفی 1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 30.3متر، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-130/centrifugal-ebara-pump-cdm-120-07-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2164ba56-c1ab-498f-9c8c-c90bc4a6117d.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 120-07 الکتروپمپ تمام استیل تکفاز، مدل CDM 120-07، توان مصرفی0.75 اسب بخار، حداکثرارتفاع 20.5متر، حداکثر آبدهی 10.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/575abdc4-149a-4527-bc62-34fbaed64422.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 120-07 الکتروپمپ تمام استیل تکفاز، مدل CDM 120-07، توان مصرفی0.75 اسب بخار، حداکثرارتفاع 20.5متر، حداکثر آبدهی 10.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/11c25d38-b783-49fc-a234-005a1ab3d60f.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 120-07 الکتروپمپ تمام استیل تکفاز، مدل CDM 120-07، توان مصرفی0.75 اسب بخار، حداکثرارتفاع 20.5متر، حداکثر آبدهی 10.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-131/centrifugal-ebara-pump-cdm-120-12-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/04db4813-03c0-491a-9099-0686b4c3d11c.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 120-12 الکتروپمپ تمام استیل تکفاز، مدل CDM 120-12 ، توان مصرفی1.2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 29.5متر، حداکثر آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ab2bf33b-4b71-415d-841e-778d81143eeb.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 120-12 الکتروپمپ تمام استیل تکفاز، مدل CDM 120-12 ، توان مصرفی1.2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 29.5متر، حداکثر آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/13fabb00-8756-44d0-bec7-ad947581b62b.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 120-12 الکتروپمپ تمام استیل تکفاز، مدل CDM 120-12 ، توان مصرفی1.2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 29.5متر، حداکثر آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-132/centrifugal-ebara-pump-cdm-120-20-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ba07ad84-4a10-4ab3-985d-942aae818ad0.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 120-20 الکتروپمپ تمام استیل تکفاز، مدل CDM 120-20، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 37.5 متر، حداکثر آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/95528805-f3d0-4e49-a050-e12f9e114870.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 120-20 الکتروپمپ تمام استیل تکفاز، مدل CDM 120-20، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 37.5 متر، حداکثر آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d08b0261-181f-467c-9974-7f1798e83167.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 120-20 الکتروپمپ تمام استیل تکفاز، مدل CDM 120-20، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 37.5 متر، حداکثر آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-133/centrifugal-ebara-pump-cdm-200-12-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/094da83b-44d7-43ca-b388-879a0f9aca54.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 200-12 الکتروپمپ تمام استیل تکفاز، مدل CDM 200-12، توان مصرفی 1/2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 20.6 متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ed45c824-ee92-44cb-bc87-102729a86de2.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 200-12 الکتروپمپ تمام استیل تکفاز، مدل CDM 200-12، توان مصرفی 1/2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 20.6 متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/fea87323-26ea-4fbe-8bdf-3bde86e407e6.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 200-12 الکتروپمپ تمام استیل تکفاز، مدل CDM 200-12، توان مصرفی 1/2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 20.6 متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-134/centrifugal-ebara-pump-cdm-200-20-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8e04a144-b7a5-49e3-9aad-c734fc8b6a07.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 200-20 الکتروپمپ تمام استیل تکفاز، مدل CDM 200-20 ، توان مصرفی1.2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 31 متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f9b94737-9b33-420e-a708-e5f39b54fc2d.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 200-20 الکتروپمپ تمام استیل تکفاز، مدل CDM 200-20 ، توان مصرفی1.2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 31 متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b7064a98-5140-4db4-9d8e-a9892bca5c57.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 200-20 الکتروپمپ تمام استیل تکفاز، مدل CDM 200-20 ، توان مصرفی1.2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 31 متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-135/centrifugal-ebara-pump-2cd-70-12t-double-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a6ffdb49-d64f-4cc8-a038-95f32fccd34b.jpg پمپ آب استیل دوپروانه ابارا 2CD 70-12T پمپ ابارا دو پروانه سانتریفیوژ 1.2 اسب مدل 2CD 70-12T ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 44.5 متر و آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/525913e9-d59d-4ecf-b875-8cb9983d30c0.jpg پمپ آب استیل دوپروانه ابارا 2CD 70-12T پمپ ابارا دو پروانه سانتریفیوژ 1.2 اسب مدل 2CD 70-12T ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 44.5 متر و آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/9ed7a569-5f9f-4e12-9b95-8b90ea22a1b8.JPG پمپ آب استیل دوپروانه ابارا 2CD 70-12T پمپ ابارا دو پروانه سانتریفیوژ 1.2 اسب مدل 2CD 70-12T ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 44.5 متر و آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-136/centrifugal-ebara-pump-2cd-70-15t-double-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5ea42d0e-491e-46ef-aba7-7600adb8f5c2.jpg پمپ آب استیل دوپروانه ابارا 2CD 70-15T https://vidfactor.com/uploads/products/image/ef5d0e88-6f42-43a6-a4db-793e614256b2.jpg پمپ آب استیل دوپروانه ابارا 2CD 70-15T https://vidfactor.com/uploads/products/image/be29918a-019a-4c1c-84e6-164a8f7b4d1c.JPG پمپ آب استیل دوپروانه ابارا 2CD 70-15T https://vidfactor.com/product/vf-137/centrifugal-ebara-pump-2cd-120-15t-double-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a7bfa571-eb08-4fbe-a36e-1e2cf640a5ef.jpg پمپ آب استیل دوپروانه ابارا 2CD 120-15T الکتروپمپ دو پروانه تمام استیل سه فاز، مدل 2CD 70-12T، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 42، حداکثر آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8ac2ef1a-368d-4ec2-88ca-c9c0fa838c71.jpg پمپ آب استیل دوپروانه ابارا 2CD 120-15T الکتروپمپ دو پروانه تمام استیل سه فاز، مدل 2CD 70-12T، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 42، حداکثر آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/22805de5-bd70-440a-929f-c8b172d52cb1.JPG پمپ آب استیل دوپروانه ابارا 2CD 120-15T الکتروپمپ دو پروانه تمام استیل سه فاز، مدل 2CD 70-12T، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 42، حداکثر آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-138/centrifugal-ebara-pump-cdx-70-05-t-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1537acc0-e5fb-45e7-a983-ef6e19d2635e.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX 70/05 T الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX 70/05 T، توان مصرفی 0.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 20.7متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f61b6739-9d17-4b9b-a337-f3c2a5ec6ab4.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX 70/05 T الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX 70/05 T، توان مصرفی 0.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 20.7متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1dc977bb-4b55-478d-8530-2ade7b04019f.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX 70/05 T الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX 70/05 T، توان مصرفی 0.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 20.7متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-139/centrifugal-ebara-pump-cdx-70-07-t-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6fedaeef-23f2-4b8b-886c-f8086b504a16.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX 70/07 T الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX 70/07 T، توان مصرفی0.75 اسب بخار،، حداکثرارتفاع 28متر ، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b4f5f87a-d757-4230-a97c-abc901c1471f.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX 70/07 T الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX 70/07 T، توان مصرفی0.75 اسب بخار،، حداکثرارتفاع 28متر ، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/bb2b098d-efd6-44ef-b775-2dfaa063991a.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX 70/07 T الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX 70/07 T، توان مصرفی0.75 اسب بخار،، حداکثرارتفاع 28متر ، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-140/centrifugal-ebara-pump-cdx-e-90-10t-ie2-single-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5007ccc3-8428-4ac0-b0b5-26e36e81176f.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 90/10 T IE2 الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX/E 90/10 T IE2، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 30.3، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7bcf3afa-313c-4fb8-85d5-03d8c91466ea.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 90/10 T IE2 الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX/E 90/10 T IE2، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 30.3، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6f055bd8-5010-4a36-811c-8e3eb458b4ef.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 90/10 T IE2 الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX/E 90/10 T IE2، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 30.3، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-141/centrifugal-ebara-pump-cdx-120-07t-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/37483605-45db-42a2-8af2-421f9c675282.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX 120/07 T الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX 120/07 T، توان مصرفی 0.75 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 20.5متر ، حداکثر آبدهی 10.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8a85a21f-29c7-4b08-badb-89a00416f952.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX 120/07 T الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX 120/07 T، توان مصرفی 0.75 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 20.5متر ، حداکثر آبدهی 10.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/03503820-a00c-4570-8d22-a7b80c1f7182.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX 120/07 T الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX 120/07 T، توان مصرفی 0.75 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 20.5متر ، حداکثر آبدهی 10.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-142/centrifugal-ebara-pump-cdx-e-120-07t-ie2-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7e4acaf8-fd91-4d9f-a1fc-7672c3cc64b0.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 120/07 T IE2 الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX/E 120/07 T IE2، توان مصرفی 0.75 اسب بخار، حداکثرارتفاع 20.5متر، حداکثر آبدهی 10.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/28e4a389-9cd8-4815-86e4-9c57579129ee.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 120/07 T IE2 الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX/E 120/07 T IE2، توان مصرفی 0.75 اسب بخار، حداکثرارتفاع 20.5متر، حداکثر آبدهی 10.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f1c30ef1-812c-46e7-ab4e-cf33b668a597.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 120/07 T IE2 الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX/E 120/07 T IE2، توان مصرفی 0.75 اسب بخار، حداکثرارتفاع 20.5متر، حداکثر آبدهی 10.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-143/centrifugal-ebara-pump-cdx-e-120-12t-ie2-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b0eb9212-d299-4a08-9acb-1513a1e0ae8f.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 120/12 T IE2 الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX/E 120/12 T IE2، توان مصرفی 1.2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 29.5متر، حداکثر آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/3e811b52-afca-4f92-bd6e-6de503b40ea8.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 120/12 T IE2 الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX/E 120/12 T IE2، توان مصرفی 1.2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 29.5متر، حداکثر آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/3e781c69-cda3-44fd-a239-93728ee1305b.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 120/12 T IE2 الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX/E 120/12 T IE2، توان مصرفی 1.2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 29.5متر، حداکثر آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-144/centrifugal-ebara-pump-cdx-e-120-20t-ie2-single-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e35fc295-a432-4aae-98d9-26ff75b5414c.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 120/20 T IE2 الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX/E 120/20 T IE2، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 37.5متر، حداکثر آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e27b5ea7-44fe-4321-ab37-dd1ade82a797.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 120/20 T IE2 الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX/E 120/20 T IE2، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 37.5متر، حداکثر آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5eec09df-738a-4dc1-ab2f-1e33f72dbb50.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 120/20 T IE2 الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX/E 120/20 T IE2، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 37.5متر، حداکثر آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-145/centrifugal-ebara-pump-cdx-e-200-12t-ie2-single-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0c4a7d80-a785-4213-988f-1fa8999851d1.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 200/12 T IE2 الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX/E 200/12 T IE2، توان مصرفی 1.2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 20.6متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/db907559-1728-4340-b7e1-36d174ea5397.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 200/12 T IE2 الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX/E 200/12 T IE2، توان مصرفی 1.2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 20.6متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/602e6923-9be1-402a-bd9e-2d688021e021.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 200/12 T IE2 الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX/E 200/12 T IE2، توان مصرفی 1.2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 20.6متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-146/centrifugal-ebara-pump-cdx-e-200-20t-ie2-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/be6361e5-33e4-489b-8bf2-3a3c4e7c69c9.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 200/20 T IE2 الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX/E 200/20 T IE2، توان مصرفی2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 31متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7071e715-5d88-476c-8f96-5aa947460dce.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 200/20 T IE2 الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX/E 200/20 T IE2، توان مصرفی2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 31متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ba6a0e78-43a5-4bee-b473-0cc7987858b6.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 200/20 T IE2 الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX/E 200/20 T IE2، توان مصرفی2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 31متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-147/centrifugal-ebara-pump-cdx-200-25t-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6d78a0ec-bb1c-4900-bcc4-92702baac261.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX 200-25 T الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX 200-25 T، توان مصرفی 1.8 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 38، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b743f016-046c-4873-a65c-97cb1a90cf96.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX 200-25 T الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX 200-25 T، توان مصرفی 1.8 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 38، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6cb83562-8d02-4e55-9ef8-12cc540f0240.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX 200-25 T الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX 200-25 T، توان مصرفی 1.8 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 38، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-148/centrifugal-ebara-pump-cdx-e-200-25t-ie2-single-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f0f39642-da7f-4e8f-ba6f-ede9c06eea33.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 200-25 T IE2 الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX/E 200-25 T IE2، توان مصرفی 2.5اسب بخار، حداکثرارتفاع 38متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/58e39b4f-5308-41a4-a855-108e862f415a.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 200-25 T IE2 الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX/E 200-25 T IE2، توان مصرفی 2.5اسب بخار، حداکثرارتفاع 38متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/295af539-443f-441e-a2a4-a379e0a0eea6.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 200-25 T IE2 الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX/E 200-25 T IE2، توان مصرفی 2.5اسب بخار، حداکثرارتفاع 38متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-149/centrifugal-ebara-pump-cdxm-70-05-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6f8cf857-af15-44df-8c05-d936002bcf64.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 70-05 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل CDXM 70-05، توان مصرفی 0.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 20.7متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5bc459ee-8a8f-4df0-a760-bf1905f5a96b.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 70-05 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل CDXM 70-05، توان مصرفی 0.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 20.7متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f7fd497b-e712-4240-b227-a4ca62095dc0.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 70-05 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل CDXM 70-05، توان مصرفی 0.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 20.7متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-150/centrifugal-ebara-pump-cdxm-70-07-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/622a7dc0-9681-43dd-85d1-c02277d02ff9.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 70-07 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل CDXM 70-07، توان مصرفی 0.75 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 28متر، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/caf3bfa4-8455-457d-bbd4-8150172be204.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 70-07 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل CDXM 70-07، توان مصرفی 0.75 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 28متر، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c1503e89-ac60-46c1-b011-9815f0d3f6e8.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 70-07 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل CDXM 70-07، توان مصرفی 0.75 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 28متر، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-151/centrifugal-ebara-pump-cdxm-90-10-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6c61e176-9129-475b-b6e3-2ca81f231e9b.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 90-10 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل CDXM 90-10، توان مصرفی1 اسب بخار،حداکثر ارتفاع 30.3 متر، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/509fd3d3-03ed-4db7-ab93-3f76034015c3.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 90-10 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل CDXM 90-10، توان مصرفی1 اسب بخار،حداکثر ارتفاع 30.3 متر، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/44195c29-f7bb-42f6-9863-695f8058049e.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 90-10 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل CDXM 90-10، توان مصرفی1 اسب بخار،حداکثر ارتفاع 30.3 متر، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-152/centrifugal-ebara-pump-cdxm-120-07-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d083cfb2-641a-41f0-8e24-ed9a3d1dce34.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 120-07 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل CDXM 120-07، توان مصرفی 0.75 اسب بخار، حداکثرارتفاع 20.5متر، حداکثر آبدهی 10.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a5e49af4-c1e2-4782-b7bd-ba7e9d7e9699.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 120-07 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل CDXM 120-07، توان مصرفی 0.75 اسب بخار، حداکثرارتفاع 20.5متر، حداکثر آبدهی 10.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a44634bc-2ae0-4f5e-92b5-2061618d8ebd.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 120-07 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل CDXM 120-07، توان مصرفی 0.75 اسب بخار، حداکثرارتفاع 20.5متر، حداکثر آبدهی 10.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-153/centrifugal-ebara-pump-cdxm-120-12-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/dd564d29-5455-43f4-a1df-912a6f4f9f0f.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 120-12 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل CDXM 120-12، توان مصرفی 1.2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 29.5متر، حداکثر آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/73f390fb-ce4e-44eb-a9de-cb1398d5e5c6.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 120-12 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل CDXM 120-12، توان مصرفی 1.2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 29.5متر، حداکثر آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/486f8b8d-f33d-415e-a0ed-3301c1126863.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 120-12 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل CDXM 120-12، توان مصرفی 1.2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 29.5متر، حداکثر آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-154/centrifugal-ebara-pump-cdxm-120-20-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/815c5cb4-dd68-4fe7-bd48-74c19a832f65.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 120-20 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل ،CDXM 120-20 توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 37.5، حداکثر آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/29456329-4d4a-43ca-b6df-053e9a5aba20.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 120-20 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل ،CDXM 120-20 توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 37.5، حداکثر آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/47db6205-894f-4b05-a82e-27e7c1963edf.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 120-20 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل ،CDXM 120-20 توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 37.5، حداکثر آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-155/centrifugal-ebara-pump-cdxm-200-12-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/36cadfaa-c671-4847-9eea-26709f8a6f7f.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 200-12 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل CDXM 200-12، توان مصرفی 1.2 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 20.6متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/3ba311a0-d65b-4b00-bb0f-c83e443a8680.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 200-12 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل CDXM 200-12، توان مصرفی 1.2 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 20.6متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8ffecbc9-ae6a-4790-b067-bd7cae51020a.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 200-12 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل CDXM 200-12، توان مصرفی 1.2 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 20.6متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-156/centrifugal-ebara-pump-cdxm-200-20-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/50b932f5-bf37-461b-a020-4489aef644d2.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 200-20 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل CDXM 200-20، توان مصرفی 1.5 کیلو اسب بخار ، حداکثرارتفاع 31 متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5f75e0a9-1ccf-4360-bdfe-d4319d71a1d0.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 200-20 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل CDXM 200-20، توان مصرفی 1.5 کیلو اسب بخار ، حداکثرارتفاع 31 متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e0d627ae-3d59-4ba5-a905-430bd9f664b2.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 200-20 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل CDXM 200-20، توان مصرفی 1.5 کیلو اسب بخار ، حداکثرارتفاع 31 متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-157/centrifugal-ebara-pump-2cdxm-70-20-double-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f1815177-c5b9-4f54-82ca-2fad103f806f.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDXM 70-20 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل 2CDXM 70-20 ، توان مصرفی2 اسب بخار، حداکثر ارتفاع 60 متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/3bc76e27-dbf6-43bf-a8f0-ae99272bc64f.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDXM 70-20 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل 2CDXM 70-20 ، توان مصرفی2 اسب بخار، حداکثر ارتفاع 60 متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f92088af-98ea-429e-8d4f-58c254abc580.JPG پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDXM 70-20 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل 2CDXM 70-20 ، توان مصرفی2 اسب بخار، حداکثر ارتفاع 60 متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-158/centrifugal-ebara-pump-2cdxm-120-20-double-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d20948e1-f5a3-4cc1-8850-73280689de09.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDXM 120-20 الکتروپمپ استیل دو پروانه تکفاز، مدل 2CDXM 120-20، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 51.5 متر ، حداکثر آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/812d6e63-20ab-4024-bad9-5c3b5a23201e.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDXM 120-20 الکتروپمپ استیل دو پروانه تکفاز، مدل 2CDXM 120-20، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 51.5 متر ، حداکثر آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/4cb77a60-3e56-4111-bb75-7a0529e84707.JPG پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDXM 120-20 الکتروپمپ استیل دو پروانه تکفاز، مدل 2CDXM 120-20، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 51.5 متر ، حداکثر آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-159/centrifugal-ebara-pump-2cdx-e-70-12t-ie2-double-aisi-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/aeba5ce7-e9ac-42c0-b706-b52febeec6ec.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 70-12 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 70-12 T IE2، توان مصرفی 1.2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 44.5 متر، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/37ca13d8-ba98-4654-ab92-dcca35253b84.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 70-12 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 70-12 T IE2، توان مصرفی 1.2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 44.5 متر، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/dc77fbd7-ff5e-415c-b6b2-71b1a06a619a.JPG پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 70-12 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 70-12 T IE2، توان مصرفی 1.2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 44.5 متر، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-160/centrifugal-ebara-pump-2cdx-e-70-15t-ie2-double-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3df1c375-c9ce-467b-9898-bb1223435bc4.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 70-15 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 70-15 T IE2 ، توان مصرفی 1.5 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 52.5 متر، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e3f63ba3-cac3-458e-bbb9-c4d249cd1a13.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 70-15 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 70-15 T IE2 ، توان مصرفی 1.5 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 52.5 متر، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/94ef24d6-7941-4fca-a584-a1e5055dcd4e.JPG پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 70-15 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 70-15 T IE2 ، توان مصرفی 1.5 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 52.5 متر، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-161/centrifugal-ebara-pump-2cdx-e-70-20t-ie2-double-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d596f463-e91c-4813-b803-16ffd0449266.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 70-20 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 70-20 T IE2، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 60متر، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/9483d863-56ff-462c-b624-5807dd0c9ddf.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 70-20 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 70-20 T IE2، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 60متر، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/19a2bab3-e695-44f8-92b7-043d21ca03b8.JPG پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 70-20 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 70-20 T IE2، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 60متر، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-162/centrifugal-ebara-pump-2cdx-e-120-15t-ie2-double-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1346f7da-c0be-463d-bc1b-e32cdc2ca334.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 120-15 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 120-15 T IE2، توان مصرفی 1.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 42متر، حداکثر آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/582718e2-0941-42bf-b90b-ac27672857ec.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 120-15 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 120-15 T IE2، توان مصرفی 1.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 42متر، حداکثر آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/47a7613d-4f30-45f1-bbad-2a8cc86dc8e4.JPG پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 120-15 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 120-15 T IE2، توان مصرفی 1.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 42متر، حداکثر آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-163/centrifugal-ebara-pump-2cdx-e-120-20t-ie2-double-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/31e794e1-29f5-4541-8c77-53f23ff31537.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 120-20 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 120-20 T IE2، توان مصرفی2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 51.5متر، حداکثر آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/778b9400-8c16-4e4e-a723-afcd82c171ed.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 120-20 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 120-20 T IE2، توان مصرفی2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 51.5متر، حداکثر آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1fa9099e-7694-4f9f-974b-f7a7921a456a.JPG پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 120-20 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 120-20 T IE2، توان مصرفی2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 51.5متر، حداکثر آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-164/centrifugal-ebara-pump-2cdx-e-120-30t-ie2-double-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/730217b9-bfd0-4682-a73e-582853cbd8f2.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 120-30 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 120-30 T IE2، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 59، حداکثر آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/48430698-90e5-4d5e-9d27-08edfb8ddc82.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 120-30 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 120-30 T IE2، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 59، حداکثر آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-165/centrifugal-ebara-pump-2cdx-e-120-40t-ie2-double-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/42d07385-cd54-41e6-b248-418f3b3584e8.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 120-40 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 120-40 T IE2، توان مصرفی 4 اسب بخار، حداکثرارتفاع 68.5 متر، حداکثر آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c8907822-861f-4d9e-ba8d-c90c58d7f559.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 120-40 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 120-40 T IE2، توان مصرفی 4 اسب بخار، حداکثرارتفاع 68.5 متر، حداکثر آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/32647af6-8e35-467b-b9a0-81efa87ab995.JPG پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 120-40 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 120-40 T IE2، توان مصرفی 4 اسب بخار، حداکثرارتفاع 68.5 متر، حداکثر آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-166/centrifugal-ebara-pump-2cdx-e-200-30t-ie2-double-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b85c0b9e-55f3-4ccc-ae48-f28f0cdf2d5d.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 200-30 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 200-30 T IE2، توان مصرفی3 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 52متر، حداکثر آبدهی 12.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a09bb79f-4695-4016-bd1e-62135f3d27f9.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 200-30 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 200-30 T IE2، توان مصرفی3 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 52متر، حداکثر آبدهی 12.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/bfadf3a3-8cf8-4f7d-a3c2-447c92743eb2.JPG پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 200-30 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 200-30 T IE2، توان مصرفی3 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 52متر، حداکثر آبدهی 12.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-167/centrifugal-ebara-pump-2cdx-e-200-40t-ie2-double-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b49bb8d9-7de4-4245-97dc-4a289d68f2d0.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 200-40 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 200-40 T IE2، توان مصرفی4 اسب بخار، حداکثرارتفاع 62.5 متر، حداکثر آبدهی 12.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/de45cf25-37ad-46ec-93ff-a7ae8219e09e.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 200-40 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 200-40 T IE2، توان مصرفی4 اسب بخار، حداکثرارتفاع 62.5 متر، حداکثر آبدهی 12.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2a2cfa02-4572-4568-9e66-320612841636.JPG پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 200-40 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 200-40 T IE2، توان مصرفی4 اسب بخار، حداکثرارتفاع 62.5 متر، حداکثر آبدهی 12.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-168/centrifugal-ebara-pump-2cdx-e-200-50t-ie2-double-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f941740c-e90a-41b2-b265-9c4d8a676ba0.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 200-50 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 200-50 T IE2، توان مصرفی 5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 71.5متر، حداکثر آبدهی 12.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b5df10c9-c94e-49d5-9dd2-d1fd9ef7669a.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 200-50 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 200-50 T IE2، توان مصرفی 5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 71.5متر، حداکثر آبدهی 12.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/bcd1ac2d-b346-4137-9f91-ebc354900175.JPG پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 200-50 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 200-50 T IE2، توان مصرفی 5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 71.5متر، حداکثر آبدهی 12.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-169/centrifugal-ebara-pump-dwo-150m-open-impl-aisi-304.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d2d18583-c9ce-47b2-978c-7429712ca3c6.jpg پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO 150 M الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز تکفاز، مدل DWO 150 M، توان مصرفی 1.5 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 9.5متر، حداکثر آبدهی 33 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/4c8edbf1-783c-463b-98e2-36edce7fb54f.jpg پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO 150 M الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز تکفاز، مدل DWO 150 M، توان مصرفی 1.5 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 9.5متر، حداکثر آبدهی 33 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/33d20c08-9bf9-463a-b498-87384a71a502.JPG پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO 150 M الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز تکفاز، مدل DWO 150 M، توان مصرفی 1.5 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 9.5متر، حداکثر آبدهی 33 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-170/centrifugal-ebara-pump-dwo-e-150t-ie2-open-impl-aisi-304.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8adb263f-802f-4be6-9281-59b8252cec82.jpg پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO/E 150 T IE2 الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز، مدل DWO/E 150 T IE2، توان مصرفی 1.5 اسب بخار، حداکثرا رتفاع 9.5متر ، حداکثر آبدهی 33 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ca34c0cc-a709-42ff-8ea3-74251ac9c89f.jpg پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO/E 150 T IE2 الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز، مدل DWO/E 150 T IE2، توان مصرفی 1.5 اسب بخار، حداکثرا رتفاع 9.5متر ، حداکثر آبدهی 33 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/008eef24-1a62-4964-a535-53a4030df066.JPG پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO/E 150 T IE2 الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز، مدل DWO/E 150 T IE2، توان مصرفی 1.5 اسب بخار، حداکثرا رتفاع 9.5متر ، حداکثر آبدهی 33 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-171/centrifugal-ebara-pump-dwo-200m-open-impl-aisi-304.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6daa1624-775f-4fb3-a0e1-d370c08eb1b5.jpg پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO 200 M الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز تکفاز، مدل DWO 200 M ، توان مصرفی 2 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 12.7متر، حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/cec916f9-4f9c-4df6-93cf-320aefbe133d.jpg پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO 200 M الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز تکفاز، مدل DWO 200 M ، توان مصرفی 2 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 12.7متر، حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a81530ce-0399-454e-b4b7-2bc6a765c224.JPG پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO 200 M الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز تکفاز، مدل DWO 200 M ، توان مصرفی 2 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 12.7متر، حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-172/centrifugal-ebara-pump-dwo-e-200t-ie3-open-impl-aisi-304.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f245eac3-4727-4728-a7a0-dffa66192de8.jpg پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO/E 200 T IE3 الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز، مدل DWO/E 200 T IE3، توان مصرفی 2 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 12.7، حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/72c68284-f6de-40e9-8a6d-c800fcebe25b.jpg پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO/E 200 T IE3 الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز، مدل DWO/E 200 T IE3، توان مصرفی 2 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 12.7، حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b2df6e09-8024-4fd1-864d-37f9f274ff21.JPG پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO/E 200 T IE3 الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز، مدل DWO/E 200 T IE3، توان مصرفی 2 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 12.7، حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-173/centrifugal-ebara-pump-dwo-e-300t-ie3-open-impl-aisi-304.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/aa8183da-d045-4178-a24f-9849a622f6a6.jpg پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO/E 300 T IE3 الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز، مدل DWO/E 300 T IE3، توان مصرفی 3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 15متر، حداکثر آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1b230e30-06bd-47bd-95ce-0b481158ee3f.jpg پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO/E 300 T IE3 الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز، مدل DWO/E 300 T IE3، توان مصرفی 3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 15متر، حداکثر آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d8b132f5-1698-4bf5-9e80-ad50b4315d75.JPG پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO/E 300 T IE3 الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز، مدل DWO/E 300 T IE3، توان مصرفی 3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 15متر، حداکثر آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-174/centrifugal-ebara-pump-dwo-e-400t-ie3-open-impl-aisi-304.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5cbf1bdd-1fbc-4d24-bed4-5a5705c6320a.jpg پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO/E 400 T IE3 الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز، مدل DWO/E 400 T IE3، توان مصرفی 4اسب بخار، حداکثرارتفاع 17.5متر ، حداکثر آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8dfeca37-d97a-45ce-bae9-b4ca68861402.jpg پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO/E 400 T IE3 الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز، مدل DWO/E 400 T IE3، توان مصرفی 4اسب بخار، حداکثرارتفاع 17.5متر ، حداکثر آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/3cd2dd43-4975-4249-b148-a3694d34dbc5.JPG پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO/E 400 T IE3 الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز، مدل DWO/E 400 T IE3، توان مصرفی 4اسب بخار، حداکثرارتفاع 17.5متر ، حداکثر آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-175/ebara-pump-3d-32-125-1-1m.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6fce3459-3957-449f-85cd-2822f37f5788.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-125/1.1 M الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی تکفاز، مدل 3D 32-125/1.1 M، توان مصرفی1.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 23متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2ceafd28-6239-4b7d-aa62-831a3c92dbd8.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-125/1.1 M الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی تکفاز، مدل 3D 32-125/1.1 M، توان مصرفی1.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 23متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/22986f72-991d-483d-a850-e6fd2bb0a2c5.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-125/1.1 M الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی تکفاز، مدل 3D 32-125/1.1 M، توان مصرفی1.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 23متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-176/ebara-pump-3d-32-125-1-1.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8d5ce935-13d7-4477-9858-ae691afcdf9f.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-125/1.1 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی تکفاز، مدل 3D 32-125/1.1، توان مصرفی1.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 23متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/904edb78-783d-4330-b6d3-b41c9dad754f.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-125/1.1 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی تکفاز، مدل 3D 32-125/1.1، توان مصرفی1.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 23متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/79644335-0688-4973-b7c6-b5ce9e86cfdf.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-125/1.1 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی تکفاز، مدل 3D 32-125/1.1، توان مصرفی1.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 23متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-177/ebara-pump-3d-32-125-1-1-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0dddeaf0-bd19-4b7d-ba1e-3b27bea0079b.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-125/1.1 IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی تکفاز، مدل 3D 32-125/1.1 IE2، توان مصرفی 1.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 23متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c9cf0c30-4fac-485b-a60d-18cee74d800e.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-125/1.1 IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی تکفاز، مدل 3D 32-125/1.1 IE2، توان مصرفی 1.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 23متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2500fec3-58fc-43b7-8251-a9dc17cf60c1.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-125/1.1 IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی تکفاز، مدل 3D 32-125/1.1 IE2، توان مصرفی 1.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 23متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-178/ebara-pump-3d-32-160-1-5m.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3569039f-0625-4494-81aa-81ae2ccc98d9.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/1.5 M الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی تکفاز، مدل 3D 32-160/1.5 M، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 28متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b963a5a6-c9c3-4722-8875-143b0cb4f60f.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/1.5 M الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی تکفاز، مدل 3D 32-160/1.5 M، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 28متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2eacd7f7-1b07-4524-aa1a-e09bd50317ee.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/1.5 M الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی تکفاز، مدل 3D 32-160/1.5 M، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 28متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-179/ebara-pump-3d-32-160-1-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4e37e204-77fa-4c01-9507-1f7894bf0f3d.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/1.5 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 32-160/1.5، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 28متر ، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6b9960b8-2d9d-4c1d-874d-49d66ed257e1.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/1.5 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 32-160/1.5، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 28متر ، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8c688d10-28f8-4d5c-aa4e-8cf43470f1a4.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/1.5 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 32-160/1.5، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 28متر ، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-180/ebara-pump-3d-32-160-1-5-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1dc239b1-ed87-4c29-9b05-2a05ed0e8cb6.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/1.5 IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 32-160/1.5 IE2، توان مصرفی 3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 28متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/49ae2e0b-b18a-4263-9564-6fcf2263c969.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/1.5 IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 32-160/1.5 IE2، توان مصرفی 3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 28متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/64566521-b476-4449-93a9-bab3e832f6fd.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/1.5 IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 32-160/1.5 IE2، توان مصرفی 3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 28متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-181/ebara-pump-3d-32-160-2-2m.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1c6f6420-9f17-468d-bed2-77846ed836af.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/2.2 M الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی تکفاز، مدل 3D 32-160/2.2 M، توان مصرفی3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 35.5متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/4b11fd56-0aad-49c9-88f0-20bf753b96d7.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/2.2 M الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی تکفاز، مدل 3D 32-160/2.2 M، توان مصرفی3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 35.5متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/fef1c771-a9d2-4194-98ed-224ae013ddb1.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/2.2 M الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی تکفاز، مدل 3D 32-160/2.2 M، توان مصرفی3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 35.5متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-182/ebara-pump-3d-32-160-2-2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/da9de7d8-4999-4263-b708-6ea31e137040.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/2.2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 32-160/2.2، توان مصرفی 3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 35.5متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f000ade9-818a-481b-8d6f-2f18e573c42d.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/2.2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 32-160/2.2، توان مصرفی 3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 35.5متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/57bb1ee9-a75d-4340-829b-025b4e2b8b1b.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/2.2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 32-160/2.2، توان مصرفی 3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 35.5متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-183/ebara-pump-3d-32-160-2-2-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d2ed2b9a-cf04-4325-95d6-d4dd38f86d12.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/2.2 IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 32-160/2.2 IE2، توان مصرفی 3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 35.6 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a1013afd-7adf-4c0e-af35-9890bb43cdfa.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/2.2 IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 32-160/2.2 IE2، توان مصرفی 3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 35.6 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1bd86fb7-1c04-4e39-ae67-70102dbb5192.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/2.2 IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 32-160/2.2 IE2، توان مصرفی 3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 35.6 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-184/ebara-pump-3d-32-200-3t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/73308819-a3f4-4ffa-b139-d21eaea8bdec.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-200/3 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 32-200/3 T، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 43، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f6a1bb35-5d17-4374-978e-f4c9d5515171.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-200/3 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 32-200/3 T، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 43، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/adbac7ba-ed59-4f53-b023-6f4e4ce41361.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-200/3 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 32-200/3 T، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 43، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-185/ebara-pump-3d-32-200-3t-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ef963dc9-e19b-425e-bd37-3e40a627d3cc.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-200/3 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 32-200/3 T IE2، توان مصرفی 4 اسب بخار، حداکثرارتفاع 43 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8387c96d-6df0-4176-8a30-fcda6ea79869.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-200/3 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 32-200/3 T IE2، توان مصرفی 4 اسب بخار، حداکثرارتفاع 43 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7829cdcd-d021-40b1-b291-ea89fa110f8f.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-200/3 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 32-200/3 T IE2، توان مصرفی 4 اسب بخار، حداکثرارتفاع 43 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-186/ebara-pump-3d-32-200-4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/684f3cbd-58ff-444d-9246-72cea1c0c6d7.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-200/4 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 32-200/4 T، توان مصرفی 5.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 52 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/58119c5b-056e-4fc0-8627-0e1f3062eadd.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-200/4 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 32-200/4 T، توان مصرفی 5.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 52 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/31a00e87-161a-4e63-adcd-be3cd503acd9.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-200/4 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 32-200/4 T، توان مصرفی 5.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 52 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-187/ebara-pump-3d-32-200-4t-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c91a23d3-da41-4051-b59f-18d8c0f52659.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-200/4 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 32-200/4 T IE2، توان مصرفی 5.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 52 متر ، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7f246a5a-4765-4afe-9da1-9e508852cfa2.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-200/4 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 32-200/4 T IE2، توان مصرفی 5.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 52 متر ، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6aeaa6cb-b40a-459f-b0a7-6eaf5f4946cd.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-200/4 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 32-200/4 T IE2، توان مصرفی 5.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 52 متر ، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-188/ebara-pump-3d-40-125-1-5t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0f364798-1a2d-40a7-bd63-d8ea307998f0.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/1.5 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-125/1.5 T، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 20 متر ، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ae4c2851-cc40-405a-8fad-9f4a0b646644.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/1.5 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-125/1.5 T، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 20 متر ، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/4e0467a8-e0bb-47ad-a101-d28316d8fd1e.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/1.5 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-125/1.5 T، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 20 متر ، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-189/ebara-pump-3d-40-125-1-5t-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2134f2c4-78e8-4e55-85ae-a3beaa94a1df.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/1.5 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-125/1.5 T IE2، توان مصرفی 2 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 20متر، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1c9af9e5-a156-4be4-a272-6260ea5554a9.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/1.5 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-125/1.5 T IE2، توان مصرفی 2 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 20متر، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f651482d-ae96-488a-ab61-b99926fe9eef.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/1.5 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-125/1.5 T IE2، توان مصرفی 2 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 20متر، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-190/ebara-pump-3d-40-125-1-5m.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/25b49f2e-fe28-4cc8-bcb9-e67278d6a32d.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/1.5 M الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-125/1.5 M، توان مصرفی2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 20متر، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/64e0622e-63b7-4ee8-8ded-8776866980e6.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/1.5 M الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-125/1.5 M، توان مصرفی2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 20متر، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6100385a-637a-464b-89ec-f9bdc6a00a0b.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/1.5 M الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-125/1.5 M، توان مصرفی2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 20متر، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-191/ebara-pump-3d-40-125-2-2t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/406c0188-18b9-4a8e-a2a9-1c00f060a2ff.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/2.2 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل3D 40-125/2.2 T ، توان مصرفی 3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 25.5متر، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/9840b54b-9410-41ec-8589-ca59ebbda93f.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/2.2 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل3D 40-125/2.2 T ، توان مصرفی 3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 25.5متر، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/07e3421d-a507-471f-a417-a5f418db6be8.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/2.2 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل3D 40-125/2.2 T ، توان مصرفی 3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 25.5متر، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-192/ebara-pump-3d-40-125-2-2t-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b859d731-e915-4e81-b2d9-ff2a1a038ed4.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/2.2 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-125/2.2 T IE2، توان مصرفی 3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 25.5 متر ، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/4459fad9-69f5-4a8c-846e-63c6b165dcb7.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/2.2 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-125/2.2 T IE2، توان مصرفی 3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 25.5 متر ، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/828f39bf-a797-4838-a530-6967f0c25a00.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/2.2 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-125/2.2 T IE2، توان مصرفی 3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 25.5 متر ، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-193/ebara-pump-3d-40-125-2-2m.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c1680b1b-3efd-4ba2-8006-a6a42f728bc9.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/2.2 M الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-125/2.2 M، توان مصرفی 3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 25.5متر، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/9db6e581-8a79-406d-ae52-7fc8b821ae4f.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/2.2 M الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-125/2.2 M، توان مصرفی 3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 25.5متر، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/40288cd3-46ab-46aa-9565-cee8b45dbe04.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/2.2 M الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-125/2.2 M، توان مصرفی 3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 25.5متر، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-194/ebara-pump-3d-40-160-3t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7477bd3a-38ab-44c8-a479-1761939701ba.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-160/3 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-160/3 T IE2، توان مصرفی 4 اسب بخار، حداکثرارتفاع 31.5متر، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b10038e1-8a29-4ae7-a077-b4c74d6caf7c.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-160/3 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-160/3 T IE2، توان مصرفی 4 اسب بخار، حداکثرارتفاع 31.5متر، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/63f74aae-052c-4098-bd78-09c058847644.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-160/3 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-160/3 T IE2، توان مصرفی 4 اسب بخار، حداکثرارتفاع 31.5متر، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-195/ebara-pump-3d-40-160-3t-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/81736d38-b248-4d20-8288-c1ec7bb06b62.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-160/3 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-160/3 T IE2 ، توان مصرفی 4 اسب بخار، حداکثرارتفاع 31.5متر، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/54af1372-40f1-4ab0-b5dd-14e7864275ce.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-160/3 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-160/3 T IE2 ، توان مصرفی 4 اسب بخار، حداکثرارتفاع 31.5متر، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/3e34a16e-8d9c-4715-971b-0451069db105.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-160/3 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-160/3 T IE2 ، توان مصرفی 4 اسب بخار، حداکثرارتفاع 31.5متر، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-196/ebara-pump-3d-40-160-4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d3de8a9a-1c12-416e-ab46-d96d071ac87a.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-160/4 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-160/4 T، توان مصرفی 5.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 39متر، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/92c48db1-aeb2-4809-9750-e071fd17801b.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-160/4 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-160/4 T، توان مصرفی 5.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 39متر، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e6e0f331-3806-4b44-bd62-97350c26bf4e.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-160/4 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-160/4 T، توان مصرفی 5.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 39متر، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-197/ebara-pump-3d-40-160-4t-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3df7c997-eee1-4678-bd77-b3a456ad0bdd.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-160/4 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-160/4 T IE2، توان مصرفی5.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 39 متر، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b61fc90c-72b2-4694-9a03-b073367c7363.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-160/4 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-160/4 T IE2، توان مصرفی5.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 39 متر، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/01d36600-51f2-4148-8a3f-f3318d023c15.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-160/4 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-160/4 T IE2، توان مصرفی5.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 39 متر، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-198/ebara-pump-3d-40-200-5-5t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6c2477ef-f7c4-420a-8086-8deb5c6aa078.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-200/5.5 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-200/5.5 T ، توان مصرفی 7.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 48.5 متر، حداکثر آبدهی 33 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6307b9f3-4c45-4a3e-9a45-de6e8696acda.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-200/5.5 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-200/5.5 T ، توان مصرفی 7.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 48.5 متر، حداکثر آبدهی 33 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8690d567-c3bb-4204-8436-fbb37b9c714b.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-200/5.5 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-200/5.5 T ، توان مصرفی 7.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 48.5 متر، حداکثر آبدهی 33 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-199/ebara-pump-3d-40-200-5-5t-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/cd90e49a-698a-4678-ab4d-82a94bebda90.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-200/5.5 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-200/5.5 T IE2، توان مصرفی 7.5 متر ، حداکثرارتفاع 48.5 متر ، حداکثر آبدهی 33 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/3c36bae4-0b40-49e9-9620-6a4a4f4c48f7.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-200/5.5 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-200/5.5 T IE2، توان مصرفی 7.5 متر ، حداکثرارتفاع 48.5 متر ، حداکثر آبدهی 33 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c6fc923b-4afa-420a-9a32-baeee91e2444.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-200/5.5 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-200/5.5 T IE2، توان مصرفی 7.5 متر ، حداکثرارتفاع 48.5 متر ، حداکثر آبدهی 33 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-200/ebara-pump-3d-40-200-7-5t-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6166a8b8-126f-41bf-af3e-d50fb574d202.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-200/7.5 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-200/7.5 T IE3، توان مصرفی 10 اسب بخار، حداکثرارتفاع 58 متر، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7a1b0ba8-d389-4be5-a81f-3a9dd98c6d0a.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-200/7.5 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-200/7.5 T IE3، توان مصرفی 10 اسب بخار، حداکثرارتفاع 58 متر، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2bde5daf-5c9e-46db-a3c3-a3f425149535.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-200/7.5 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-200/7.5 T IE3، توان مصرفی 10 اسب بخار، حداکثرارتفاع 58 متر، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-201/ebara-pump-3d-50-125-2-2t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/aa9ca50b-ce8c-4e6b-8ea9-48825520eab3.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/2.2 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-125/2.2 T ، توان مصرفی 3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 17.5متر، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/9a2ec35a-9712-4d64-815c-794c4e424b91.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/2.2 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-125/2.2 T ، توان مصرفی 3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 17.5متر، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/77eddbf3-f490-4fc7-8fa0-173c867b7c01.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/2.2 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-125/2.2 T ، توان مصرفی 3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 17.5متر، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-202/ebara-pump-3d-50-125-2-2t-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5e64e031-6088-4a55-968e-cb69a24648b3.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/2.2 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-125/2.2 T IE2، توان مصرفی 3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 17.5 متر، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a6d815af-a3a7-41e2-aa60-e3ab96394f8a.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/2.2 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-125/2.2 T IE2، توان مصرفی 3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 17.5 متر، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a050d521-310e-48ff-9fbe-9a5633d70168.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/2.2 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-125/2.2 T IE2، توان مصرفی 3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 17.5 متر، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-203/ebara-pump-3d-50-125-2-2m.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f456ab65-854e-48d7-a251-d4884dc896e9.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/2.2 M الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-125/2.2 M، توان مصرفی 3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 17.5متر، حداکثر آبدهی60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/cdd0dc39-21b5-4bce-a8d3-d8110aeda1dc.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/2.2 M الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-125/2.2 M، توان مصرفی 3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 17.5متر، حداکثر آبدهی60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/9f979cfb-a9b1-48e7-9620-3a92c0a052ed.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/2.2 M الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-125/2.2 M، توان مصرفی 3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 17.5متر، حداکثر آبدهی60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-204/ebara-pump-3d-50-125-3-0t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/03ea5058-54d3-4ed8-ba95-d6ed1cbf977b.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/3.0 T پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل 3D 50-125/3.0 T ، توان مصرفی4 اسب بخار،ا ارتفاع 21 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد https://vidfactor.com/uploads/products/image/2caa9225-8278-4d9d-b2b5-b78b769ac079.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/3.0 T پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل 3D 50-125/3.0 T ، توان مصرفی4 اسب بخار،ا ارتفاع 21 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد https://vidfactor.com/uploads/products/image/c574d352-01dc-4d8d-b8f1-64863208eee5.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/3.0 T پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل 3D 50-125/3.0 T ، توان مصرفی4 اسب بخار،ا ارتفاع 21 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد https://vidfactor.com/product/vf-205/ebara-pump-3d-50-125-3-0t-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b6675f9d-c4ee-41ca-9c22-9469d1272472.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/3.0 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-125/3.0 T IE2، توان مصرفی 4 اسب بخار، حداکثرارتفاع 21متر، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/884a0b61-96ef-4783-b6e4-ea6a2a1b0e1b.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/3.0 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-125/3.0 T IE2، توان مصرفی 4 اسب بخار، حداکثرارتفاع 21متر، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/88c48cc3-6f4b-4594-9ba0-cbc46295c8e4.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/3.0 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-125/3.0 T IE2، توان مصرفی 4 اسب بخار، حداکثرارتفاع 21متر، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-206/ebara-pump-3d-50-125-4-0t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b8441bd7-814e-4d61-8c8c-e30c42c91b5d.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/4.0 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل ، توان مصرفی 5.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 25.5متر، حداکثر آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/99ac1d7e-c0df-44ba-bbfb-d598c62124ac.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/4.0 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل ، توان مصرفی 5.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 25.5متر، حداکثر آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6e97c8cc-ac21-4987-b049-e373a1dfc13f.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/4.0 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل ، توان مصرفی 5.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 25.5متر، حداکثر آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-207/ebara-pump-3d-50-125-4-0t-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/759638ac-a05f-4383-bd7d-cd6f62316585.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/4.0 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-125/4.0 T IE2، توان مصرفی 5.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 25.5متر، حداکثر آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/982d8131-5ae4-4f8f-92f5-7716b413a473.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/4.0 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-125/4.0 T IE2، توان مصرفی 5.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 25.5متر، حداکثر آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/0d3b2bfd-6c97-4965-8a54-ef00668080a2.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/4.0 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-125/4.0 T IE2، توان مصرفی 5.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 25.5متر، حداکثر آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-208/ebara-pump-3d-50-160-5-5-a-t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/12964001-3a84-44ae-b416-8092ee647003.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-160/5.5 A T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-160/5.5 A T، توان مصرفی 7.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 33.5، حداکثر آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/fc1d8ac5-33ac-4710-ab1c-5d0eaabc68a2.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-160/5.5 A T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-160/5.5 A T، توان مصرفی 7.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 33.5، حداکثر آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/fb412766-1313-4bf8-8421-d0a8844e2407.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-160/5.5 A T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-160/5.5 A T، توان مصرفی 7.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 33.5، حداکثر آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-209/ebara-pump-3d-50-160-5-5-a-t-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/bcdfdf7c-e212-4127-85fb-dd999764be68.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-160/5.5 A T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-160/5.5 A T IE2، توان مصرفی 7.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 33.5، حداکثر آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/201d767e-1e69-4794-884c-95da0ac6206d.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-160/5.5 A T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-160/5.5 A T IE2، توان مصرفی 7.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 33.5، حداکثر آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/fb6bd444-ffa1-44e1-bc62-25dd3ae89a81.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-160/5.5 A T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-160/5.5 A T IE2، توان مصرفی 7.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 33.5، حداکثر آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-210/ebara-pump-3d-50-160-7-5-a-t-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/df19ca91-90a0-4dd5-8146-729bda47aced.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-160/7.5 A T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-160/7.5 A T IE3، توان مصرفی10 اسب بخار، حداکثرارتفاع 39متر، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/3ca349a0-e059-47ed-b89e-6f680d318854.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-160/7.5 A T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-160/7.5 A T IE3، توان مصرفی10 اسب بخار، حداکثرارتفاع 39متر، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-211/ebara-pump-3d-50-200-9-2t-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0cd5ce11-cd04-4b7c-9312-e5800ea3aa82.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-200/9.2 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-200/9.2 T IE3، توان مصرفی12.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 50متر، حداکثر آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c2494dc9-66d6-409d-8a6a-d8e1c3957e47.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-200/9.2 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-200/9.2 T IE3، توان مصرفی12.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 50متر، حداکثر آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/751a1eb4-7797-403c-ac0a-b6b4866d361a.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-200/9.2 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-200/9.2 T IE3، توان مصرفی12.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 50متر، حداکثر آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-212/ebara-pump-3d-50-200-11t-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0130c186-dfa1-4a21-8d7a-a9724debf14f.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-200/11 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-200/11 T IE3 ، توان مصرفی 15 اسب بخار، حداکثرارتفاع 56، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1429db86-2aba-48c5-bcfb-d69455248934.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-200/11 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-200/11 T IE3 ، توان مصرفی 15 اسب بخار، حداکثرارتفاع 56، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7293e80f-5ca3-4806-b09b-cc1337602ba4.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-200/11 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-200/11 T IE3 ، توان مصرفی 15 اسب بخار، حداکثرارتفاع 56، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-213/ebara-pump-3d-65-125-5-5-a-t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b4591b85-859d-41f0-b002-665813327138.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 65-125/5.5 A T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 65-125/5.5 A T ، توان مصرفی 7.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 24متر، حداکثر آبدهی 114 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/737434eb-644e-4990-9b4a-bbed7cf4738c.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 65-125/5.5 A T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 65-125/5.5 A T ، توان مصرفی 7.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 24متر، حداکثر آبدهی 114 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ae85994a-8416-4ebf-afd5-dc359d806625.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 65-125/5.5 A T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 65-125/5.5 A T ، توان مصرفی 7.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 24متر، حداکثر آبدهی 114 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-214/ebara-pump-3d-65-125-5-5-a-t-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/dc761587-8a2d-4b96-9977-1e2dc8205e1c.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 65-125/5.5 A T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 65-125/7.5 A T IE3 ، توان مصرفی 10 اسب بخار، حداکثرارتفاع 27.5 متر، حداکثر آبدهی120 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2feb3642-755e-4d13-bd48-0e6a033c1205.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 65-125/5.5 A T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 65-125/7.5 A T IE3 ، توان مصرفی 10 اسب بخار، حداکثرارتفاع 27.5 متر، حداکثر آبدهی120 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/108c209d-d92a-4d7c-85a8-04974b1f092c.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 65-125/5.5 A T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 65-125/7.5 A T IE3 ، توان مصرفی 10 اسب بخار، حداکثرارتفاع 27.5 متر، حداکثر آبدهی120 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-215/ebara-pump-3d-65-125-7-5-a-t-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5587c96f-51cb-4390-a1a6-c2f256f90c4f.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 65-125/7.5 A T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 65-125/7.5 A T IE3 ، توان مصرفی 10 اسب بخار، حداکثرارتفاع 27.5متر، حداکثر آبدهی 120 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/14be4a66-138a-462b-8d64-7da451ca676a.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 65-125/7.5 A T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 65-125/7.5 A T IE3 ، توان مصرفی 10 اسب بخار، حداکثرارتفاع 27.5متر، حداکثر آبدهی 120 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/63408bea-09aa-4d18-8446-564792b1ca85.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 65-125/7.5 A T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 65-125/7.5 A T IE3 ، توان مصرفی 10 اسب بخار، حداکثرارتفاع 27.5متر، حداکثر آبدهی 120 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-216/ebara-pump-3d-e-65-160-11t-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6864851d-031d-4767-9269-f92f166908e8.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D/E 65-160/11 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D/E 65-160/11 T IE3، توان مصرفی 15 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 34.5متر، حداکثر آبدهی 138 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6a8350f1-f0e6-4935-b872-1023fb99f59e.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D/E 65-160/11 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D/E 65-160/11 T IE3، توان مصرفی 15 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 34.5متر، حداکثر آبدهی 138 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/79da7181-db23-4466-a315-2fbe8d1ac146.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D/E 65-160/11 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D/E 65-160/11 T IE3، توان مصرفی 15 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 34.5متر، حداکثر آبدهی 138 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-217/ebara-pump-3d-65-160-15t-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a427414e-aee2-4650-894a-884d5e26778a.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 65-160/15 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 65-160/15 T IE3 ، توان مصرفی 20 اسب بخار، حداکثرارتفاع 38متر، حداکثر آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/512e9f56-73a4-4f2d-96dd-52b371759fba.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 65-160/15 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 65-160/15 T IE3 ، توان مصرفی 20 اسب بخار، حداکثرارتفاع 38متر، حداکثر آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-218/ebara-pump-3d-e-65-200-18-5-a-t-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1a1bd099-c8d6-4a7a-9887-05b8339365ce.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D/E 65-200/18.5 A T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D/E 65-200/18.5 A T IE3 ، توان مصرفی 25 اسب بخار، حداکثرارتفاع 55متر، حداکثر آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f06d347a-f136-4282-a37e-1c6d6eba077b.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D/E 65-200/18.5 A T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D/E 65-200/18.5 A T IE3 ، توان مصرفی 25 اسب بخار، حداکثرارتفاع 55متر، حداکثر آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-219/ebara-pump-3d-e-65-200-22-a-t-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/512632b4-7157-4042-8c90-3cfc806524c1.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D/E 65-200/22 A T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D/E 65-200/22 A T IE3، توان مصرفی 30 اسب بخار، حداکثرارتفاع 61 متر، حداکثر آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/84a61b45-8dff-462b-9c66-3244e35173d7.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D/E 65-200/22 A T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D/E 65-200/22 A T IE3، توان مصرفی 30 اسب بخار، حداکثرارتفاع 61 متر، حداکثر آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-220/ebara-pump-3dpf-32-125.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c301f017-b703-4ce3-b1c9-cb2be7143f1f.jpg پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 32-125 پمپ چدنی با پروانه استیل بدون موتور، مدل 3DPF 32-125، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ وسایز دهانه ورودی 2 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-221/ebara-pump-3dpf-32-160.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f81fa390-84dd-4fbe-9efd-dc53af850500.jpg پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 32-160 پمپ چدنی با پروانه استیل بدون موتور، مدل 3DPF 32-160، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ وسایز دهانه ورودی 2 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-222/ebara-pump-3dpf-32-200.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8b257e99-e685-4c4b-85f5-8371014c4f04.jpg پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 32-200 پمپ چدنی با پروانه استیل بدون موتور، مدل 3DPF 32-200، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ وسایز دهانه ورودی 2 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-223/ebara-pump-3dpf-40-125.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a25a00c8-5a76-498d-8643-01ce0843abf2.jpg پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 40-125 پمپ چدنی با پروانه استیل بدون موتور، مدل 3DPF 40-125، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ وسایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-224/ebara-pump-3dpf-40-160.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/51641af8-16d8-4096-85da-b4e5ab1587b2.jpg پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 40-160 پمپ چدنی با پروانه استیل بدون موتور، مدل 3DPF 40-160، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ وسایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-225/ebara-pump-3dpf-40-200.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a6ddc63e-edf7-4f88-8062-26e796a4fc62.jpg پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 40-200 پمپ چدنی با پروانه استیل بدون موتور، مدل 3DPF 40-200، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ وسایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-226/ebara-pump-3dpf-50-125.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e453c212-ec12-4d94-a49a-2e8c278d069f.jpg پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 50-125 پمپ چدنی با پروانه استیل بدون موتور، مدل 3DPF 50-125، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ وسایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-227/ebara-pump-3dpf-50-160.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6bb56087-c3f9-4a90-8d76-cc78d0c2c402.jpg پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 50-160 پمپ چدنی با پروانه استیل بدون موتور، مدل 3DPF 50-160 ، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-228/ebara-pump-3dpf-50-200.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9c4eab00-0a88-4e11-8e8e-6970d9fb1bf1.jpg پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 50-200 پمپ چدنی با پروانه استیل بدون موتور، مدل 3DPF 50-200، ، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-229/ebara-pump-3d4-32-200-0-75.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9712f979-329c-45f4-be4e-8c62a1613692.jpg پمپ آب چدنی ابارا 3D4 32-200/0.75 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی، مدل 3D4 32-200/0.75، توان مصرفی 1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 17.5متر، حداکثر آبدهی 10.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/9dea3ff4-fa01-46a1-bbd5-c55182688288.JPG پمپ آب چدنی ابارا 3D4 32-200/0.75 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی، مدل 3D4 32-200/0.75، توان مصرفی 1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 17.5متر، حداکثر آبدهی 10.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c1ec1672-ccab-42db-829e-0a001a8f63e0.jpg پمپ آب چدنی ابارا 3D4 32-200/0.75 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی، مدل 3D4 32-200/0.75، توان مصرفی 1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 17.5متر، حداکثر آبدهی 10.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-230/ebara-pump-3d4-40-200-1-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/63e48900-9b2c-492e-8aa9-df6a64fd7649.jpg پمپ آب چدنی ابارا 3D4 40-200/1.5 پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل 3D4 40-200/11 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 70 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/88e1fca2-9ae7-4b08-82d2-ec54b5edb4d7.JPG پمپ آب چدنی ابارا 3D4 40-200/1.5 پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل 3D4 40-200/11 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 70 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/e3b1291b-e8eb-4d9b-8b7f-c158306674d4.jpg پمپ آب چدنی ابارا 3D4 40-200/1.5 پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل 3D4 40-200/11 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 70 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-231/ebara-pump-3d4-50-160-1-1.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9fabcc51-fcf1-4446-9ee6-a785e3e012b6.jpg پمپ آب چدنی ابارا 3D4 50-160/11 پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل 3D4 50-160/5.5،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 32 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/d3df9008-7bdd-4366-a6b3-423c3d06fb75.JPG پمپ آب چدنی ابارا 3D4 50-160/11 پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل 3D4 50-160/5.5،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 32 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-232/ebara-pump-3d4-50-200-1-5-r.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/10d315a4-8d76-4460-907f-feb4c8bf3917.jpg پمپ آب چدنی ابارا 3D4 50-200/1.5 R پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل 3D4 50-200/1.5 R ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 32 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/b3d9bb15-5300-44a3-abb2-7a5bb57b342c.jpg پمپ آب چدنی ابارا 3D4 50-200/1.5 R پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل 3D4 50-200/1.5 R ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 32 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-233/ebara-pump-3d4-65-160-1-5-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0b4ddf84-9491-4e9e-8bd3-459b5265a6c6.jpg پمپ آب چدنی ابارا 3D4 65-160/1.5 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل 3D4 65-160/1.5 IE3 ،توان مصرفی 2 اسب بخارف ارتفاع 9.7 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/33d2c021-f629-4381-8789-574e5db436bc.JPG پمپ آب چدنی ابارا 3D4 65-160/1.5 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل 3D4 65-160/1.5 IE3 ،توان مصرفی 2 اسب بخارف ارتفاع 9.7 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/25ed7552-0d12-48dc-8412-7352b67c4321.jpg پمپ آب چدنی ابارا 3D4 65-160/1.5 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل 3D4 65-160/1.5 IE3 ،توان مصرفی 2 اسب بخارف ارتفاع 9.7 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-234/ebara-pump-3d4-i-65-200-2-2-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/52dbd714-55d0-4565-974a-e7e76781ff5b.jpg پمپ آب چدنی ابارا 3D4/I 65-200/2.2 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 30 اسب مدل 3D4/I 65-200/2.2 IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 13 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/301c7c4f-4f62-4a5f-b2fe-326fdd860857.jpg پمپ آب چدنی ابارا 3D4/I 65-200/2.2 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 30 اسب مدل 3D4/I 65-200/2.2 IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 13 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-235/ebara-pump-3d4-65-200-3-r.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5ddff3a9-407d-4fac-a34a-fbda0030e85f.jpg پمپ آب چدنی ابارا 3D4 65-200/3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل 3D4 65-200/15 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 46 متر و آبدهی 138 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/f851cfcd-150d-40c9-9996-4fdbf26c43ea.jpg پمپ آب چدنی ابارا 3D4 65-200/3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل 3D4 65-200/15 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 46 متر و آبدهی 138 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-236/ebara-pump-3lm-e-32-125-1-1-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0de17563-c3e2-472f-96de-fed6e30a2ff5.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-125 1.1 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 32-125 1.1 IE2، توان مصرفی 1.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 22.5 متر، حداکثر آبدهی 20 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2e893492-c01c-4098-8ccb-347a0f1eed16.JPG پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-125 1.1 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 32-125 1.1 IE2، توان مصرفی 1.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 22.5 متر، حداکثر آبدهی 20 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a96e19c5-a734-4fdf-9ebc-3a69570d69e5.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-125 1.1 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 32-125 1.1 IE2، توان مصرفی 1.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 22.5 متر، حداکثر آبدهی 20 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-237/ebara-pump-3lm-e-32-160-1-5-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c881ffe2-d843-459a-9cd0-341149e6be33.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-160 1.5 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 32-160 1.5 IE2، توان مصرفی2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 29.5متر، حداکثر آبدهی 20 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ec6c50e1-4372-4b59-95fa-f438e5021127.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-160 1.5 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 32-160 1.5 IE2، توان مصرفی2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 29.5متر، حداکثر آبدهی 20 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/fa9e4cac-d391-4be7-b235-a5ed7e0f49bf.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-160 1.5 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 32-160 1.5 IE2، توان مصرفی2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 29.5متر، حداکثر آبدهی 20 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-238/ebara-pump-3lm-e-32-160-2-2-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7b077f49-7b16-4220-9b6b-8e2cd4aca64c.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-160 2.2 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 32-160 2.2 IE2، توان مصرفی 3 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 37متر، حداکثر آبدهی 20 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/34d7442a-489f-4c64-8a64-6613e86157dc.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-160 2.2 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 32-160 2.2 IE2، توان مصرفی 3 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 37متر، حداکثر آبدهی 20 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-239/ebara-pump-3lm-e-32-200-3-0-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9364fb48-0ef3-423a-bd75-fd239bccc2d3.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-200 3.0 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 32-200 3.0 IE2، توان مصرفی 4 اسب بخار، حداکثرارتفاع 44متر، حداکثر آبدهی 20 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/fe050009-5580-4fe9-8081-f4933bf0e7bf.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-200 3.0 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 32-200 3.0 IE2، توان مصرفی 4 اسب بخار، حداکثرارتفاع 44متر، حداکثر آبدهی 20 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-240/ebara-pump-3lm-e-32-200-4-0-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/86c7b75f-145b-4f32-83a2-a95da5e984b3.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-200 4.0 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 32-200 4.0 IE2، توان مصرفی 4 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 55، حداکثر آبدهی 22 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1ce3e272-2af2-4810-9105-c0c85a84383b.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-200 4.0 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 32-200 4.0 IE2، توان مصرفی 4 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 55، حداکثر آبدهی 22 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-241/ebara-pump-3lm-e-32-200-5-5-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d85ba8a4-429a-4572-ae21-4fef7deb181a.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-200 5.5 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 32-200 5.5 IE، توان مصرفی 7.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 70.5متر، حداکثر آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/66d4e58c-d0cf-4f57-88e3-01633913662d.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-200 5.5 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 32-200 5.5 IE، توان مصرفی 7.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 70.5متر، حداکثر آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-242/ebara-pump-3lm-i-32-200-7-5-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3d2ccf26-1822-404d-bbc0-c3cfe54cb9f5.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 32-200 7.5 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 40-125 1.5 IE2 ، توان مصرفی 2اسب بخار ، حداکثرارتفاع 70.5متر، حداکثر آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1cf83915-1a08-4fce-b764-dbca1f89a122.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 32-200 7.5 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 40-125 1.5 IE2 ، توان مصرفی 2اسب بخار ، حداکثرارتفاع 70.5متر، حداکثر آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-243/ebara-pump-3lm-e-40-125-1-5-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2993232c-9ad1-436c-bdd6-41040c836108.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 40-125 1.5 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 40-125 1.5 IE2، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 20 متر، حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c6b7ba87-ea78-4c2d-a32a-637acbe781c4.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 40-125 1.5 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 40-125 1.5 IE2، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 20 متر، حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-244/ebara-pump-3lm-e-40-125-2-2-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/19e77ac7-2adc-4199-8768-378dfdb23736.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 40-125 2.2 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 40-125 2.2 ، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 26.5، حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5e94b198-8a3d-49b3-8313-07baca0f2b19.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 40-125 2.2 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 40-125 2.2 ، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 26.5، حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-245/ebara-pump-3lm-e-40-160-3-0-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/fd968a69-e108-4eb4-af18-4b1ef28c3c33.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 40-160 3.0 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 40-160 3.0 IE2، توان مصرفی4 اسب بخار، حداکثرارتفاع 31متر، حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1d69c2f2-e3d6-46cc-8efd-06b61f03db93.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 40-160 3.0 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 40-160 3.0 IE2، توان مصرفی4 اسب بخار، حداکثرارتفاع 31متر، حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-246/ebara-pump-3lm-e-40-160-4-0-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/740406b1-7056-468b-a2b0-113c482ae0d7.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 40-160 4.0 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.5 اسب مدل 3LM/E 40-160 4.0 IE2 ، توان مصرفی5.5 اسب بخار، ارتفاع 40 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d1b9fd79-3794-4127-b709-e12cd8f86d52.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 40-160 4.0 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.5 اسب مدل 3LM/E 40-160 4.0 IE2 ، توان مصرفی5.5 اسب بخار، ارتفاع 40 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-247/ebara-pump-3lm-e-40-200-5-5-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/98c1c713-0531-4840-94dd-9532e2f7a2e5.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 40-200 5.5 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 40-200 5.5 IE2 ، توان مصرفی 7.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 47 متر، حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/581f9578-9418-4be2-9ede-d9323fca8d60.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 40-200 5.5 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 40-200 5.5 IE2 ، توان مصرفی 7.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 47 متر، حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-248/ebara-pump-3lm-i-40-200-7-5-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/fa8abced-c4fd-4792-badc-c1655a116fda.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 40-200 7.5 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 40-200 7.5 IE3، توان مصرفی 10 اسب بخار، حداکثرارتفاع 58متر، حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/73f0972d-99ce-452d-81d0-efa9be3a06c9.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 40-200 7.5 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 40-200 7.5 IE3، توان مصرفی 10 اسب بخار، حداکثرارتفاع 58متر، حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-249/ebara-pump-3lm-i-40-200-11-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/581b924c-2106-4202-bc19-c7d9a94d2dcf.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 40-200 11 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 40-200 11 IE3، توان مصرفی حداکثرارتفاع 72متر، حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/001c5165-988d-49f6-897a-047df1efadf1.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 40-200 11 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 40-200 11 IE3، توان مصرفی حداکثرارتفاع 72متر، حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-250/ebara-pump-3lm-e-50-125-3-0-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/072eaac5-7c82-4ac5-9627-dff0a2919756.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 50-125 3.0 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 50-125 3.0 IE2، توان مصرفی 4 اسب بخار، حداکثرارتفاع 22متر، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/59199997-cb4a-4a1d-8d90-7d89c450d4a1.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 50-125 3.0 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 50-125 3.0 IE2، توان مصرفی 4 اسب بخار، حداکثرارتفاع 22متر، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-251/ebara-pump-3lm-e-50-125-4-0-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5ecd8e93-216c-40ef-8a9b-861eac316fcc.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 50-125 4.0 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 50-125 4.0 IE2 ، توان مصرفی5.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 26.5متر، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/48e61a27-2fe6-409d-b396-f7541148850e.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 50-125 4.0 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 50-125 4.0 IE2 ، توان مصرفی5.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 26.5متر، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-252/ebara-pump-3lm-e-50-160-5-5-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b1c41ea1-a0d9-445c-9bdd-02ce9b3a2f1e.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 50-160 5.5 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 50-160 5.5 IE2، توان مصرفی 7.5 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 33متر، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/9e13d22c-6fea-451b-b95f-3b138377361c.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 50-160 5.5 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 50-160 5.5 IE2، توان مصرفی 7.5 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 33متر، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-253/ebara-pump-3lm-i-50-160-7-5-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/eff9a964-0b0d-40eb-91be-236ea1e527f4.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 50-160 7.5 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 50-160 7.5 IE3 ، توان مصرفی 10 اسب بخار، حداکثرارتفاع 40متر، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7875211a-6ff0-412c-a61e-3267dd9cc686.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 50-160 7.5 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 50-160 7.5 IE3 ، توان مصرفی 10 اسب بخار، حداکثرارتفاع 40متر، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-254/ebara-pump-3lm-i-50-200-9-2-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/666d4f3c-17e8-4594-ab3a-ec250565287e.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 50-200 9.2 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 50-200 9.2 IE3، توان مصرفی 12.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 53متر، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1129eb6a-9d91-43e6-b640-6228a83eb065.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 50-200 9.2 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 50-200 9.2 IE3، توان مصرفی 12.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 53متر، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-255/ebara-pump-3lm-e-50-200-11-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/fff44aca-11b2-4332-a29c-c96ecd0c5a00.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 50-200 11 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 50-200 11 IE2 ، توان مصرفی 15 داسب بخار ، حداکثرارتفاع 59 متر، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7f767ff3-a7a4-4d7f-b050-9de041630487.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 50-200 11 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 50-200 11 IE2 ، توان مصرفی 15 داسب بخار ، حداکثرارتفاع 59 متر، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-256/ebara-pump-3lm-i-50-200-15-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8ea38775-7c60-429e-a4b8-c120aae9fac5.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 50-200 15 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 50-200 15 IE3 ، توان مصرفی20 اسب بخار، حداکثرارتفاع 72متر، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-257/ebara-pump-3lm-e-65-125-4-0-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b41a317c-1ded-4735-abe2-5d89cac2ad3e.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 50-200 15 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 50-200 15 IE3 ، توان مصرفی 15 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 72، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ea3b140e-54ec-4ec4-93b2-8c92ac3b2c42.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 50-200 15 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 50-200 15 IE3 ، توان مصرفی 15 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 72، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-258/ebara-pump-3lm-e-65-125-5-5-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3ddcfa66-a368-4e5b-9f48-4232a790c6a6.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 65-125 5.5 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل 3LM/E 65-125 5.5 IE2 ،توان مصرفی 7.5 اسب بخار، ارتفاع 27 متر و آبدهی 114 متر مکعب بر ساعت میباشد . https://vidfactor.com/uploads/products/image/dae6055d-5236-4b9b-8cfb-99add492e8dd.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 65-125 5.5 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل 3LM/E 65-125 5.5 IE2 ،توان مصرفی 7.5 اسب بخار، ارتفاع 27 متر و آبدهی 114 متر مکعب بر ساعت میباشد . https://vidfactor.com/product/vf-259/ebara-pump-3lm-i-65-125-7-5-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/666ef43e-6d87-4124-a633-7040df2d175a.jpg پمپ ابارا سانتریفیوژ مدل 3LM/I 65-125 7.5 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 65-125 7.5 IE3 ، توان مصرفی10 اسب بخار، حداکثرارتفاع 32 متر، حداکثر آبدهی 120 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/34689a1e-9142-4430-bf7b-78dddee70068.jpg پمپ ابارا سانتریفیوژ مدل 3LM/I 65-125 7.5 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 65-125 7.5 IE3 ، توان مصرفی10 اسب بخار، حداکثرارتفاع 32 متر، حداکثر آبدهی 120 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-260/ebara-pump-3lm-i-65-160-9-2-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7fd62198-969f-4368-b63f-ddc8c7f13d4d.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 65-160 9.2 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 65-160 9.2 IE3 ، توان مصرفی 12.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 36.5 متر ، حداکثر آبدهی 126 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/dc84605e-1380-4a64-89f7-8d281d4f7fa4.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 65-160 9.2 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 65-160 9.2 IE3 ، توان مصرفی 12.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 36.5 متر ، حداکثر آبدهی 126 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-261/ebara-pump-3lm-i-65-160-11-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/901fae8c-8ace-46f9-abbd-ff07b51771da.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 65-160 11 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 65-160 11 IE3، توان مصرفی15 اسب بخار، حداکثرارتفاع 40.5 متر، حداکثر آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/66ada6e4-b9c9-4ba3-b411-304710e3198b.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 65-160 11 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 65-160 11 IE3، توان مصرفی15 اسب بخار، حداکثرارتفاع 40.5 متر، حداکثر آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-262/ebara-pump-3lm-65-160-15.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2bafa2f0-ca57-4f73-a60b-0a131a3787ca.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM 65-160 15 پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل 3LM 65-160 15 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 48 متر و آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/6c886d22-627e-485b-b5a2-87bbce1dbcfd.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM 65-160 15 پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل 3LM 65-160 15 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 48 متر و آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/2a6ef88e-568f-4b8c-9de0-612832338fda.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM 65-160 15 پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل 3LM 65-160 15 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 48 متر و آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-263/ebara-pump-3lm-e-65-160-15-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4dcb89c5-7c39-4cc7-b0eb-a7415da3464a.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 65-160 15 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 65-160 15 IE2، توان مصرفی 20 اسب بخار، حداکثرارتفاع 48 متر، حداکثر آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a523ee84-9f5e-48a6-a18a-8d59c7af6e9d.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 65-160 15 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 65-160 15 IE2، توان مصرفی 20 اسب بخار، حداکثرارتفاع 48 متر، حداکثر آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d28079b1-5407-482c-8ef6-416f2707ad80.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 65-160 15 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 65-160 15 IE2، توان مصرفی 20 اسب بخار، حداکثرارتفاع 48 متر، حداکثر آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-264/ebara-pump-3lm-i-65-200-15-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e1455eb2-1af8-44f9-84bd-3d7ff4c0e784.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 65-200 15 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل 3LM/I 65-200 15 IE3 ، توان مصرفی 20 اسب بخار، حداکثر ارتفاع 54 متر و آبدهی 126 متر مکعب بر ساعت میباشد https://vidfactor.com/uploads/products/image/abee0361-e5d3-4966-b58b-1baf45ee4a2a.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 65-200 15 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل 3LM/I 65-200 15 IE3 ، توان مصرفی 20 اسب بخار، حداکثر ارتفاع 54 متر و آبدهی 126 متر مکعب بر ساعت میباشد https://vidfactor.com/uploads/products/image/1b73fe08-40c4-4ef1-89b5-83009efb92a0.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 65-200 15 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل 3LM/I 65-200 15 IE3 ، توان مصرفی 20 اسب بخار، حداکثر ارتفاع 54 متر و آبدهی 126 متر مکعب بر ساعت میباشد https://vidfactor.com/product/vf-265/ebara-pump-3lm-i-65-200-18-5-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/438bf54f-b3f6-4c71-aa5e-b63257ff92cd.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 65-200 18.5 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 65-200 18.5 IE3 ، توان مصرفی 25 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 60.5 متر، حداکثر آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/9b20e0bc-f6f5-4c2c-a725-fd4982fdd3e3.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 65-200 18.5 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 65-200 18.5 IE3 ، توان مصرفی 25 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 60.5 متر، حداکثر آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a76e7a24-daa1-40aa-a5fe-d3c7383d58fc.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 65-200 18.5 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 65-200 18.5 IE3 ، توان مصرفی 25 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 60.5 متر، حداکثر آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-266/ebara-pump-3lm-i-65-200-22-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/86ddad99-361f-4b22-bacf-42e10c0eea7f.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 65-200 22 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 65-200 22 IE3، توان مصرفی 30 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 67 متر، حداکثر آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6e508f63-d9fb-406f-9e39-22ab623a7132.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 65-200 22 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 65-200 22 IE3، توان مصرفی 30 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 67 متر، حداکثر آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6ab52159-d5d1-4098-8d63-b2547d2bccfb.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 65-200 22 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 65-200 22 IE3، توان مصرفی 30 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 67 متر، حداکثر آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-267/ebara-pump-3lmh-80-160-11.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9ce6df79-72cc-468c-a6c4-272e3a374ec3.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LMH 80-160 11 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LMH 80-160 11 ، توان مصرفی15 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 29متر، حداکثر آبدهی 204 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/0e0a6a1d-c037-4f1b-8a09-97b25caf7c8e.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LMH 80-160 11 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LMH 80-160 11 ، توان مصرفی15 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 29متر، حداکثر آبدهی 204 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/705f08a9-3392-4c88-8c5a-50ec2bad956b.JPG پمپ آب استیل ابارا 3LMH 80-160 11 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LMH 80-160 11 ، توان مصرفی15 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 29متر، حداکثر آبدهی 204 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-268/ebara-pump-3lmh-e-80-160-11-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7405e13f-2f7b-45a0-b832-906d91af2bd4.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LMH/E 80-160 11 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز ویژه ،مدل 3LMH/I 80-160 11 IE2،،توان مصرفی 15 اسب بخار،حداکثر آبدهی 204متر،حداکثر ارتفاع یا هد 29 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/69c24f81-41b6-4341-97d6-f29f437f0b05.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LMH/E 80-160 11 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز ویژه ،مدل 3LMH/I 80-160 11 IE2،،توان مصرفی 15 اسب بخار،حداکثر آبدهی 204متر،حداکثر ارتفاع یا هد 29 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1438ef31-270f-47da-b46f-f9dd674ff42e.JPG پمپ آب استیل ابارا 3LMH/E 80-160 11 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز ویژه ،مدل 3LMH/I 80-160 11 IE2،،توان مصرفی 15 اسب بخار،حداکثر آبدهی 204متر،حداکثر ارتفاع یا هد 29 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-269/ebara-pump-3lm-80-160-11.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5f964592-9c7f-4ca2-8725-845481017843.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM 80-160 11 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM 80-160 11 ، توان مصرفی 15 اسب بخار، حداکثرارتفاع 29متر، حداکثر آبدهی 204 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/639ee412-f0b5-44d9-9209-67c0b7a43efd.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM 80-160 11 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM 80-160 11 ، توان مصرفی 15 اسب بخار، حداکثرارتفاع 29متر، حداکثر آبدهی 204 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5fd34f14-0b37-4f39-b1fc-56acb469dbd2.JPG پمپ آب استیل ابارا 3LM 80-160 11 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM 80-160 11 ، توان مصرفی 15 اسب بخار، حداکثرارتفاع 29متر، حداکثر آبدهی 204 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-270/ebara-pump-3lm-e-80-160-11-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/01d2acbf-60e5-42a6-abd4-d97af160444f.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 80-160 11 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 80-160 11 IE2 ، توان مصرفی15 اسب بخار، حداکثرارتفاع 29 متر، حداکثر آبدهی 204 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/eb0446b1-42f8-4c3a-ad38-e568fdeeec3f.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 80-160 11 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 80-160 11 IE2 ، توان مصرفی15 اسب بخار، حداکثرارتفاع 29 متر، حداکثر آبدهی 204 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1ec9983a-7729-401e-98d8-477d7ac8edf8.JPG پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 80-160 11 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 80-160 11 IE2 ، توان مصرفی15 اسب بخار، حداکثرارتفاع 29 متر، حداکثر آبدهی 204 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-271/ebara-pump-3lmh-i-80-160-15-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/383854fe-7132-4cac-91d9-4cb839d6dfa2.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LMH/I 80-160 15 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LMH/I 80-160 15 IE3 ، توان مصرفی20 اسب بخار، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316متر، حداکثرارتفاع 35متر، حداکثر آبدهی 228 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f0573092-0732-46b9-ad69-420d2d374c65.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LMH/I 80-160 15 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LMH/I 80-160 15 IE3 ، توان مصرفی20 اسب بخار، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316متر، حداکثرارتفاع 35متر، حداکثر آبدهی 228 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f10bdc88-4147-47e0-9940-66b254d572ca.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LMH/I 80-160 15 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LMH/I 80-160 15 IE3 ، توان مصرفی20 اسب بخار، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316متر، حداکثرارتفاع 35متر، حداکثر آبدهی 228 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-272/ebara-pump-3lm-80-160-15.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b5f5ebfe-17b6-40ad-a3b1-7d4b20947aa7.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM 80-160 15 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM 80-160 15 ، توان مصرفی 20 اسب بخار، حداکثرارتفاع 35متر، حداکثر آبدهی 228 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1c8e8358-2d3c-4083-ac4f-1ada91e61bcb.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM 80-160 15 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM 80-160 15 ، توان مصرفی 20 اسب بخار، حداکثرارتفاع 35متر، حداکثر آبدهی 228 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ca6809a3-e970-476a-a4f0-485ea39cd9e7.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM 80-160 15 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM 80-160 15 ، توان مصرفی 20 اسب بخار، حداکثرارتفاع 35متر، حداکثر آبدهی 228 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-273/ebara-pump-3lm-e-80-160-15-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7ffcc444-708c-4419-84f6-9602a7df1248.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 80-160 15 IE2 پمپ آب سانتریفیوژ 20 اسب استیل ابارا | 3LM/E 80-160 15 IE2 ، توان مصرفی20 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 35متر، حداکثر آبدهی 228 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2dad8cf7-ee41-4e2c-811b-aab173ddbd60.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 80-160 15 IE2 پمپ آب سانتریفیوژ 20 اسب استیل ابارا | 3LM/E 80-160 15 IE2 ، توان مصرفی20 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 35متر، حداکثر آبدهی 228 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5bed940f-2680-40a0-9114-4ab3d3b38531.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 80-160 15 IE2 پمپ آب سانتریفیوژ 20 اسب استیل ابارا | 3LM/E 80-160 15 IE2 ، توان مصرفی20 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 35متر، حداکثر آبدهی 228 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-274/ebara-pump-3lmh-e-80-160-18-5-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9caf4245-545f-4118-9085-2f8c31b95912.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LMH/E 80-160 18.5 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 25 اسب مدل 3LMH/E 80-160 18.5 IE2،جنس پروانه استیل316 ، جنس بدنه استیل316 ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 39 متر و آبدهی 240 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1372d395-584a-4886-ba02-ca4c321eba69.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LMH/E 80-160 18.5 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 25 اسب مدل 3LMH/E 80-160 18.5 IE2،جنس پروانه استیل316 ، جنس بدنه استیل316 ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 39 متر و آبدهی 240 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6a9d032a-c246-4906-b673-138d982f7770.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LMH/E 80-160 18.5 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 25 اسب مدل 3LMH/E 80-160 18.5 IE2،جنس پروانه استیل316 ، جنس بدنه استیل316 ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 39 متر و آبدهی 240 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-275/ebara-pump-3lm-80-160-18-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7080908d-2adc-4d5d-b14e-85840842becd.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM 80-160 18.5 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM 80-160 18.5، توان مصرفی25 اسب بخار، حداکثرارتفاع 40، حداکثر آبدهی 240 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2da7bc70-1cc9-4c61-b4ee-1ff67ee594b9.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM 80-160 18.5 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM 80-160 18.5، توان مصرفی25 اسب بخار، حداکثرارتفاع 40، حداکثر آبدهی 240 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/9f5e18c4-be38-4192-9868-7ae2541e445f.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM 80-160 18.5 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM 80-160 18.5، توان مصرفی25 اسب بخار، حداکثرارتفاع 40، حداکثر آبدهی 240 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-276/ebara-pump-3lm-i-80-160-18-5-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8074e0c4-1a22-4f49-8fb9-be6296398e1e.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 80-160 18.5 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 80-160 18.5 IE3، توان مصرفی 25 اسب بخار، حداکثرارتفاع 40 متر، حداکثر آبدهی 240 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2e9b61bc-cc0d-486e-b074-fad47d2f38f8.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 80-160 18.5 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 80-160 18.5 IE3، توان مصرفی 25 اسب بخار، حداکثرارتفاع 40 متر، حداکثر آبدهی 240 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ced8027d-1ef5-459a-9735-7b1da01af5aa.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 80-160 18.5 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 80-160 18.5 IE3، توان مصرفی 25 اسب بخار، حداکثرارتفاع 40 متر، حداکثر آبدهی 240 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-277/ebara-pump-3lpf-32-125.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a03817e5-b7cc-4884-824e-2d5ca9b50168.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 32-125 پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 32-125 https://vidfactor.com/uploads/products/image/3b57e0bd-8098-4319-bcb7-950a3c784d8a.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 32-125 پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 32-125 https://vidfactor.com/uploads/products/image/02bf0425-3bf3-4e1d-8f7e-83247ca204a7.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 32-125 پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 32-125 https://vidfactor.com/product/vf-278/ebara-pump-3lpf-32-160.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1776e129-d44f-4f21-aa09-f78933d492ee.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 32-160 پمپ بدون موتور استیل | 316 ابارا 3LPF 32-160 https://vidfactor.com/uploads/products/image/9f9cd1f2-f0d9-4871-9cd4-10c6775f417f.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 32-160 پمپ بدون موتور استیل | 316 ابارا 3LPF 32-160 https://vidfactor.com/uploads/products/image/2f0ff820-c3d7-4e61-a5af-addb4573c7c7.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 32-160 پمپ بدون موتور استیل | 316 ابارا 3LPF 32-160 https://vidfactor.com/product/vf-279/ebara-pump-3lpf-32-200.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/605d4d9d-9e6a-4782-a543-9ee3a0f4e192.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 32-200 پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 32-200 https://vidfactor.com/uploads/products/image/eecd05d3-98e9-4969-8016-577a2b33ee5f.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 32-200 پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 32-200 https://vidfactor.com/uploads/products/image/3b50a55a-c5b1-45e3-a7f3-09118cf62177.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 32-200 پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 32-200 https://vidfactor.com/product/vf-280/ebara-pump-3lpf-40-125.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e70ff209-b0ea-4f36-b286-d0fd3ec8dc12.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-125 پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-125 https://vidfactor.com/uploads/products/image/8d2c29c6-490a-4f27-bd20-1371651a985c.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-125 پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-125 https://vidfactor.com/uploads/products/image/4473f62f-51a1-4ee5-b983-ba85b8b29ba0.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-125 پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-125 https://vidfactor.com/product/vf-281/ebara-pump-3lpf-40-160.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4688c3fd-1202-4e30-af06-e9387a3dc01a.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-160 پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-160 https://vidfactor.com/uploads/products/image/c793795d-3521-49d9-ab39-b4fb07de1325.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-160 پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-160 https://vidfactor.com/uploads/products/image/32159f11-8cfb-4f8d-9192-c36f14a1ad69.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-160 پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-160 https://vidfactor.com/product/vf-282/ebara-pump-3lpf-40-200.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a5bc3951-d4c0-4414-b804-196a04c7492d.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-200 پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-200 https://vidfactor.com/uploads/products/image/e2eed463-5c01-425a-ad79-7b9f9d646330.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-200 پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-200 https://vidfactor.com/uploads/products/image/3a7708b2-5399-4fa0-bbfc-b6fb0cd35431.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-200 پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-200 https://vidfactor.com/product/vf-283/ebara-pump-3lpf-50-125.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5240700f-3c32-4ed4-958b-cf55f3f8b860.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-125 پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-125 https://vidfactor.com/uploads/products/image/40707415-9305-4cfd-8108-9badc2ba424c.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-125 پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-125 https://vidfactor.com/uploads/products/image/b7fb5bdf-71fd-4631-bc5b-e65474aa8c7f.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-125 پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-125 https://vidfactor.com/product/vf-284/ebara-pump-3lpf-50-160.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/691d4e7f-a059-46f3-a2e6-cba7262d74ce.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-160 پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-200/11kw https://vidfactor.com/uploads/products/image/0734d668-08de-4b89-acde-c4a9ce63aeb9.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-160 پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-200/11kw https://vidfactor.com/uploads/products/image/6f904450-2e4d-4536-9d49-9cb8dbd6b0c6.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-160 پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-200/11kw https://vidfactor.com/product/vf-285/ebara-pump-3lpf-50-200-11kw.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2d996852-2442-4108-a885-0dff61a25650.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-200/11kw پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-200/11kw https://vidfactor.com/uploads/products/image/396f6d5d-a1aa-480a-a8cf-ef0f4f4b6828.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-200/11kw پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-200/11kw https://vidfactor.com/product/vf-286/ebara-pump-3lpf-50-200-15kw.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8ddd808c-5a31-4b51-b7d6-f334996fc29c.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-200/15kw پمپ استیل 316 بدون موتور،مدل 3LPF 50-200/15KW https://vidfactor.com/uploads/products/image/90c3c2fa-be83-40ca-91cb-d84ade6b5cda.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-200/15kw پمپ استیل 316 بدون موتور،مدل 3LPF 50-200/15KW https://vidfactor.com/product/vf-287/ebara-self-priming-pump-jem-150m-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d6dd57b8-7354-4fa6-a7f6-6a3a3f53de1e.jpg پمپ آب خودمکش استیل ابارا JEM 150M الکتروپمپ تمام استیل خودمکش تکفاز، مدل JEM 150M ، توان مصرفی1.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 56متر، حداکثر آبدهی 4.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/4184c980-813b-4f25-9223-fda4fcfd2324.jpg پمپ آب خودمکش استیل ابارا JEM 150M الکتروپمپ تمام استیل خودمکش تکفاز، مدل JEM 150M ، توان مصرفی1.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 56متر، حداکثر آبدهی 4.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/25ea0963-67f3-4ce6-9c1e-2c30a4ee6351.jpg پمپ آب خودمکش استیل ابارا JEM 150M الکتروپمپ تمام استیل خودمکش تکفاز، مدل JEM 150M ، توان مصرفی1.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 56متر، حداکثر آبدهی 4.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-288/centrifugal-ebara-pump-md-32-125-1-1m-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/176dc2cf-8eec-415e-938d-764a11cfc173.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD 32-125/1.1M الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD/I 32-125/1.1 M،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه چدن ،توان مصرفی 1.5HP 1.1KW، حداکثر آبدهی 24،حداکثر ارتفاع یا هد 24متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/3963ac41-aaa0-46cb-a344-c73e69ae34cd.JPG پمپ آب چدنی ابارا MD 32-125/1.1M الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD/I 32-125/1.1 M،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه چدن ،توان مصرفی 1.5HP 1.1KW، حداکثر آبدهی 24،حداکثر ارتفاع یا هد 24متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8a858991-3e9d-4b31-bea0-4453226d6083.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD 32-125/1.1M الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD/I 32-125/1.1 M،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه چدن ،توان مصرفی 1.5HP 1.1KW، حداکثر آبدهی 24،حداکثر ارتفاع یا هد 24متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-289/centrifugal-ebara-pump-md-e-32-125-1-1-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/bff317c9-000c-4136-9516-5521327cfd81.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 32-125/1.1 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.5 اسب مدل MD/E 32-125/1.1 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 23 متر و آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/afdc5055-a40c-43cd-b89e-ac8092302782.JPG پمپ آب چدنی ابارا MD/E 32-125/1.1 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.5 اسب مدل MD/E 32-125/1.1 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 23 متر و آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/9d912c87-1601-4df8-9b71-89e6b06a35a1.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 32-125/1.1 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.5 اسب مدل MD/E 32-125/1.1 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 23 متر و آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-290/centrifugal-ebara-pump-md-32-125-1-5m-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1171977e-aa37-4508-ab53-e6cc257b7def.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD 32-125/1.5M پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل MD 32-125/1.5M ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی، سیم پیچی مسی با ارتفاع 24 متر و آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/e590b787-b11e-4a71-b831-1e5e457a3aa6.JPG پمپ آب چدنی ابارا MD 32-125/1.5M پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل MD 32-125/1.5M ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی، سیم پیچی مسی با ارتفاع 24 متر و آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/13eac422-d523-4210-b223-6a5af08d9a28.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD 32-125/1.5M پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل MD 32-125/1.5M ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی، سیم پیچی مسی با ارتفاع 24 متر و آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-291/centrifugal-ebara-pump-md-e-32-125-1-5-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/26da921a-5fb0-4179-8502-fa6e0e5e2f24.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 32-125/1.5 IE2 الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD/E 32-125/1.5 IE3،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه برنز،توان مصرفی 2HP ،1.5KW، حداکثر آبدهی 24،حداکثر ارتفاع یا هد24 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/dc4555aa-89af-4574-9be4-9adbbce202c2.JPG پمپ آب چدنی ابارا MD/E 32-125/1.5 IE2 الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD/E 32-125/1.5 IE3،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه برنز،توان مصرفی 2HP ،1.5KW، حداکثر آبدهی 24،حداکثر ارتفاع یا هد24 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ff838665-cf32-4baa-9f94-352d22fadef9.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 32-125/1.5 IE2 الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD/E 32-125/1.5 IE3،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه برنز،توان مصرفی 2HP ،1.5KW، حداکثر آبدهی 24،حداکثر ارتفاع یا هد24 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-292/centrifugal-ebara-pump-md-32-160-1-5-m-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/df690ad0-fdd2-48a6-8abf-37fd3faf11de.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD 32-160/1.5 M الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD 32-160/1.5 M،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه چدن ،توان مصرفی 1.5HP ،1.1KW، حداکثر آبدهی 24،حداکثر ارتفاع یا هد 24 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5a1ca116-ba54-4fa0-83c5-af64f9b53512.JPG پمپ آب چدنی ابارا MD 32-160/1.5 M الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD 32-160/1.5 M،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه چدن ،توان مصرفی 1.5HP ،1.1KW، حداکثر آبدهی 24،حداکثر ارتفاع یا هد 24 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/bda5d254-ea1d-4920-8d2b-cb13fa2152ea.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD 32-160/1.5 M الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD 32-160/1.5 M،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه چدن ،توان مصرفی 1.5HP ،1.1KW، حداکثر آبدهی 24،حداکثر ارتفاع یا هد 24 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-293/centrifugal-ebara-pump-md-32-250-5-5-t-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7b68d893-c06b-404a-acea-9b2e056c0d8f.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD 32-250/5.5 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD 32-250/5.5 T IE2،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه برنز،توان مصرفی 7.5HP ،5.5KW، حداکثر آبدهی 19،حداکثر ارتفاع یا هد 58 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/688898ec-2a2a-4908-b84a-901713e95897.JPG پمپ آب چدنی ابارا MD 32-250/5.5 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD 32-250/5.5 T IE2،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه برنز،توان مصرفی 7.5HP ،5.5KW، حداکثر آبدهی 19،حداکثر ارتفاع یا هد 58 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/bcad0057-ec3d-4ba2-86d8-cb89bc5f8df3.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD 32-250/5.5 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD 32-250/5.5 T IE2،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه برنز،توان مصرفی 7.5HP ،5.5KW، حداکثر آبدهی 19،حداکثر ارتفاع یا هد 58 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-294/centrifugal-ebara-pump-md-i-32-250-7-5-t-ie3-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/494c4c28-15b5-40e6-912d-c73e07acb41a.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/I 32-250/7.5 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD/I 32-250/7.5 T IE3،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه برنز،توان مصرفی 10HP ،7.5KW، حداکثر آبدهی 19،حداکثر ارتفاع یا هد 71 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c8f67fc8-baf0-464c-976d-83c8459563a8.JPG پمپ آب چدنی ابارا MD/I 32-250/7.5 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD/I 32-250/7.5 T IE3،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه برنز،توان مصرفی 10HP ،7.5KW، حداکثر آبدهی 19،حداکثر ارتفاع یا هد 71 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/0363198a-22d6-4c8d-8d81-0be0fe83e9b5.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/I 32-250/7.5 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD/I 32-250/7.5 T IE3،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه برنز،توان مصرفی 10HP ،7.5KW، حداکثر آبدهی 19،حداکثر ارتفاع یا هد 71 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-295/centrifugal-ebara-pump-md-32-250-9-2-t-ie3-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/56e41709-7fed-4eb0-8025-3b3f7bfd2868.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD 32-250/9.2 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD 32-250/9.2 T IE3،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه برنز،توان مصرفی 12.5HP ،9.2KW، حداکثر آبدهی 19،حداکثر ارتفاع یا هد 84 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/eaa52dbc-c838-408a-8b76-c231a3317ef4.JPG پمپ آب چدنی ابارا MD 32-250/9.2 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD 32-250/9.2 T IE3،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه برنز،توان مصرفی 12.5HP ،9.2KW، حداکثر آبدهی 19،حداکثر ارتفاع یا هد 84 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/abf12cb2-f4f9-4af9-97e2-41c1b4a3ebf1.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD 32-250/9.2 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD 32-250/9.2 T IE3،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه برنز،توان مصرفی 12.5HP ،9.2KW، حداکثر آبدهی 19،حداکثر ارتفاع یا هد 84 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/0ab8b019-590f-4d55-9b18-058d0cc9d861.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD 32-250/9.2 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD 32-250/9.2 T IE3،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه برنز،توان مصرفی 12.5HP ،9.2KW، حداکثر آبدهی 19،حداکثر ارتفاع یا هد 84 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-296/centrifugal-ebara-pump-md-i-32-250-11-t-ie3-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f5ed634b-27ec-4fc6-aafb-e92b96b6759e.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/I 32-250/11 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD/I 32-250/11 T IE3،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه برنز ،توان مصرفی 15HP ،11KW، حداکثر آبدهی 19، حداکثر ارتفاع یا هد 95 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/dfac85bb-6287-4a49-bd14-acd5e550a518.JPG پمپ آب چدنی ابارا MD/I 32-250/11 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD/I 32-250/11 T IE3،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه برنز ،توان مصرفی 15HP ،11KW، حداکثر آبدهی 19، حداکثر ارتفاع یا هد 95 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/4fb81530-2e79-4775-864b-1e5db789a258.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/I 32-250/11 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD/I 32-250/11 T IE3،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه برنز ،توان مصرفی 15HP ،11KW، حداکثر آبدهی 19، حداکثر ارتفاع یا هد 95 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-297/centrifugal-ebara-pump-md-e-40-125-1-5-t-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ad937803-ac61-4b31-b029-672d1266111e.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 40-125/1.5 T IE2 https://vidfactor.com/uploads/products/image/1d7cefbf-3337-44fe-a2c8-c3a93b9c4248.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 40-125/1.5 T IE2 https://vidfactor.com/uploads/products/image/5d211f73-4cbe-4269-bc1f-16777abd1b23.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 40-125/1.5 T IE2 https://vidfactor.com/product/vf-298/centrifugal-ebara-pump-md-40-250-11-t-ie3-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/87c99e31-755b-41e9-b9f5-25a6809390d9.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD 40-250/11 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD 40-250/11T IE3،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه چدن،توان مصرفی 15HP ،11KW، حداکثر آبدهی 36، حداکثر ارتفاع یا هد 74.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/43329c79-968d-4544-b6e5-5efbc7a5fdf3.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD 40-250/11 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD 40-250/11T IE3،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه چدن،توان مصرفی 15HP ،11KW، حداکثر آبدهی 36، حداکثر ارتفاع یا هد 74.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/079151b8-6e5a-40e2-b6cb-19f639da3031.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD 40-250/11 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD 40-250/11T IE3،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه چدن،توان مصرفی 15HP ،11KW، حداکثر آبدهی 36، حداکثر ارتفاع یا هد 74.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-299/centrifugal-ebara-pump-md-e-40-250-15-t-ie3-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/55c39f59-c3b8-42a7-a6ee-e0701de440a8.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 40-250/15 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD/E 40-250/15T IE3،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه چدن،توان مصرفی 20HP،15KW،حداکثر آبدهی 36،حداکثر ارتفاع یا هد 94.5متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5f1ca672-2666-4c7c-b162-ce41ba1c947c.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 40-250/15 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD/E 40-250/15T IE3،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه چدن،توان مصرفی 20HP،15KW،حداکثر آبدهی 36،حداکثر ارتفاع یا هد 94.5متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/040b06aa-0474-4adf-8078-c3c8da3d0a56.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 40-250/15 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD/E 40-250/15T IE3،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه چدن،توان مصرفی 20HP،15KW،حداکثر آبدهی 36،حداکثر ارتفاع یا هد 94.5متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-300/centrifugal-ebara-pump-md-e-50-125-3-0-t-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a13bc244-42c6-42e0-b7e7-c05b02abd2af.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-125/3.0 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل MD/E 50-125/3.0 T IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 21 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1461ff54-55dc-43ae-bb91-c883cf87973d.JPG پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-125/3.0 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل MD/E 50-125/3.0 T IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 21 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1fac9104-220e-4665-9e83-89fb2bbde404.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-125/3.0 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل MD/E 50-125/3.0 T IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 21 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-301/centrifugal-ebara-pump-md-e-50-125-4-0-t-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/be0ba3ba-43b8-4be9-a0dc-60e68f0d371d.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-125/4.0 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.5 اسب مدل MD/E 50-125/4.0 T IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 25.5 متر و آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2e3d7730-6f0d-465f-bddd-a61da2e4116e.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-125/4.0 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.5 اسب مدل MD/E 50-125/4.0 T IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 25.5 متر و آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/758b96c0-2897-4e06-a912-0b058c0b1b07.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-125/4.0 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.5 اسب مدل MD/E 50-125/4.0 T IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 25.5 متر و آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-302/centrifugal-ebara-pump-md-e-50-200-9-2-t-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/cecd3c8e-d344-4a4e-8b63-8029c69c439d.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-200/9.2 T IE2 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی سه فاز،مدل MD/E 50-200/9.2 T IE2،جنس بدنه چدن،جنس پروانه چدن،توان مصرفی 12.5HP ،9.2KW، حداکثر آبدهی 66،حداکثر ارتفاع یا هد50 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ba99a766-4e05-4646-baf8-c5b6a5b6c11b.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-200/9.2 T IE2 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی سه فاز،مدل MD/E 50-200/9.2 T IE2،جنس بدنه چدن،جنس پروانه چدن،توان مصرفی 12.5HP ،9.2KW، حداکثر آبدهی 66،حداکثر ارتفاع یا هد50 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7e1bbea6-ea10-4898-9770-b0aa5c4c754d.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-200/9.2 T IE2 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی سه فاز،مدل MD/E 50-200/9.2 T IE2،جنس بدنه چدن،جنس پروانه چدن،توان مصرفی 12.5HP ،9.2KW، حداکثر آبدهی 66،حداکثر ارتفاع یا هد50 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-303/centrifugal-ebara-pump-md-e-50-200-11-t-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/dea746d9-4a3b-483f-a375-bbcc1f9d90c7.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-200/11 T IE2 https://vidfactor.com/uploads/products/image/c89733dc-8e08-499e-9a9a-4dfd152c0f47.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-200/11 T IE2 https://vidfactor.com/uploads/products/image/538be5ba-01ba-4d73-abf5-a45d49d9fd04.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-200/11 T IE2 https://vidfactor.com/product/vf-304/centrifugal-ebara-pump-md-i-50-250-15-t-ie3-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d78df5fa-07d4-449a-bcd6-ef6b0ba834f6.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/I 50-250/15 T IE3 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی سه فاز،مدل MD/I 50-250/15 T IE3،جنس بدنه چدن،جنس پروانه برنز،توان مصرفی 20HP ،15KW، حداکثر آبدهی 66، حداکثر ارتفاع یا هد71 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ea5249c5-9b29-43c7-a752-8d278ebd739c.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/I 50-250/15 T IE3 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی سه فاز،مدل MD/I 50-250/15 T IE3،جنس بدنه چدن،جنس پروانه برنز،توان مصرفی 20HP ،15KW، حداکثر آبدهی 66، حداکثر ارتفاع یا هد71 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8abc9c2d-5cd8-4424-b353-f2cdda5d8388.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/I 50-250/15 T IE3 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی سه فاز،مدل MD/I 50-250/15 T IE3،جنس بدنه چدن،جنس پروانه برنز،توان مصرفی 20HP ،15KW، حداکثر آبدهی 66، حداکثر ارتفاع یا هد71 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-305/centrifugal-ebara-pump-md-e-50-250-18-5-t-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/689b8552-f873-46df-883a-d30f51e2620f.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-250/18.5 T IE2 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی سه فاز،مدل MD/E 50-250/18.5 T IE2،جنس بدنه چدن،جنس پروانه برنز،توان مصرفی 25HP ،18.5KW، حداکثر آبدهی 69،حداکثر ارتفاع یا هد82 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f1db651d-5362-491e-8b2a-9b67eea94af5.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-250/18.5 T IE2 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی سه فاز،مدل MD/E 50-250/18.5 T IE2،جنس بدنه چدن،جنس پروانه برنز،توان مصرفی 25HP ،18.5KW، حداکثر آبدهی 69،حداکثر ارتفاع یا هد82 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/07c671e2-886e-498d-bfa0-e7da4dd4ebca.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-250/18.5 T IE2 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی سه فاز،مدل MD/E 50-250/18.5 T IE2،جنس بدنه چدن،جنس پروانه برنز،توان مصرفی 25HP ،18.5KW، حداکثر آبدهی 69،حداکثر ارتفاع یا هد82 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-306/centrifugal-ebara-pump-md-e-50-250-22-t-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/be7eb9e4-4757-4ee4-9a21-abe3dad6b4a1.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-250/22 T IE2 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی سه فاز،مدل MD/E 50-250/22T IE2،جنس بدنه چدن،جنس پروانه برنز،توان مصرفی 30HP ،22KW،حداکثر آبدهی 69،حداکثر ارتفاع یا هد93متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5e076894-548b-40a5-8fdc-efad012f3594.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-250/22 T IE2 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی سه فاز،مدل MD/E 50-250/22T IE2،جنس بدنه چدن،جنس پروانه برنز،توان مصرفی 30HP ،22KW،حداکثر آبدهی 69،حداکثر ارتفاع یا هد93متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/575f2b66-c94b-4ee4-a52d-81d9f602caa2.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-250/22 T IE2 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی سه فاز،مدل MD/E 50-250/22T IE2،جنس بدنه چدن،جنس پروانه برنز،توان مصرفی 30HP ،22KW،حداکثر آبدهی 69،حداکثر ارتفاع یا هد93متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-307/centrifugal-ebara-pump-md-e-65-200-18-5-a-t-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/349cd55e-d892-4984-a4af-0fbc913967b9.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 65-200/18.5 A T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 25 اسب مدل MD/E 65-200/18.5 A T IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی، سیم پیچی مسی با ارتفاع 55 متر و آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/076204d5-72b4-4c19-aef3-a858f3643251.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 65-200/18.5 A T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 25 اسب مدل MD/E 65-200/18.5 A T IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی، سیم پیچی مسی با ارتفاع 55 متر و آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/4143c630-0859-4a4a-8592-ee27a849cd82.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 65-200/18.5 A T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 25 اسب مدل MD/E 65-200/18.5 A T IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی، سیم پیچی مسی با ارتفاع 55 متر و آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-308/centrifugal-ebara-pump-md-e-65-200-22-a-t-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f73e4c68-91a2-4bd8-addf-0804ae099ff9.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 65-200/22 A T IE2 https://vidfactor.com/uploads/products/image/0af13d4e-f9d6-40aa-9a8c-9a62f7c0dbd2.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 65-200/22 A T IE2 https://vidfactor.com/uploads/products/image/73e3b69d-0ce0-4ee7-8c5c-866010de05ba.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 65-200/22 A T IE2 https://vidfactor.com/product/vf-309/centrifugal-ebara-pump-mmd-65-250-22-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/cea53a27-11af-408a-9b23-a95b4407af15.jpg پمپ آب چدنی ابارا MMD 65-250/22 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی سه فاز،مدل MMD 65-250/22،توان مصرفی30 اسب بخار، حداکثر آبدهی65 متر،حداکثر ارتفاع یا هد105متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/bc10f2e3-135e-480f-b811-1f63b41a1489.JPG پمپ آب چدنی ابارا MMD 65-250/22 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی سه فاز،مدل MMD 65-250/22،توان مصرفی30 اسب بخار، حداکثر آبدهی65 متر،حداکثر ارتفاع یا هد105متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-310/centrifugal-ebara-pump-mmd-e-80-160-15-ie3-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3250494a-fcbf-400b-bed9-5fd804b84b33.jpg پمپ آب چدنی ابارا MMD/E 80-160/15 IE3 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی سه فاز،مدل MMD/E 80-160/15 IE3، حداکثر آبدهی35متر ، حداکثر ارتفاع یا هد180متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a1acac3f-6b7f-46b4-ae2f-39bcaf944b5b.JPG پمپ آب چدنی ابارا MMD/E 80-160/15 IE3 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی سه فاز،مدل MMD/E 80-160/15 IE3، حداکثر آبدهی35متر ، حداکثر ارتفاع یا هد180متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-311/centrifugal-ebara-pump-mmd-80-200-22-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/046d0e67-888b-4945-bb55-d61ae012f665.jpg پمپ آب چدنی ابارا MMD 80-200/22 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی سه فاز،مدلMMD 80-200/22،،توان مصرفی30 اسب بخار،حداکثر آبدهی180متر،حداکثر ارتفاع یا هد47متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5dd413d3-621f-40b6-8f2a-68a0693b841f.JPG پمپ آب چدنی ابارا MMD 80-200/22 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی سه فاز،مدلMMD 80-200/22،،توان مصرفی30 اسب بخار،حداکثر آبدهی180متر،حداکثر ارتفاع یا هد47متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-312/centrifugal-ebara-pump-mmd4-32-125-0-25-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3709322e-1b3c-4a4d-af3e-d6bf1cda78e2.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-125/0.25 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 32-125/0.25 IE2، توان مصرفی 1/3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 6.3 متر، حداکثر آبدهی 12 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/83225336-6a84-457c-a416-c6ac461326a4.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-125/0.25 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 32-125/0.25 IE2، توان مصرفی 1/3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 6.3 متر، حداکثر آبدهی 12 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-313/centrifugal-ebara-pump-mmd4-32-125-0-25-r-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/fdacd0c3-f775-424f-8de8-c5f0e74c5d77.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-125/0.25 R IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 32-125/0.25 R IE2 ، توان مصرفی 1.3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 4.8متر، حداکثر آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6e7d9de6-154f-4c11-859e-b2261b40b45b.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-125/0.25 R IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 32-125/0.25 R IE2 ، توان مصرفی 1.3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 4.8متر، حداکثر آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-314/centrifugal-ebara-pump-mmd4-32-160-0-37-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/87cac827-71c2-4387-b1f7-24716cbc8890.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-160/0.37 IE2 لکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل ، توان مصرفی 0.05اسب بخار، حداکثرارتفاع 9.6متر، حداکثر آبدهی 13.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1474dfb7-a712-433b-b842-f4091314564e.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-160/0.37 IE2 لکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل ، توان مصرفی 0.05اسب بخار، حداکثرارتفاع 9.6متر، حداکثر آبدهی 13.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-315/centrifugal-ebara-pump-mmd4-32-200-0-75--cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/952bddf2-b06a-4558-a3bf-bc26537e00c6.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-200/0.75 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 32-200/0.75، توان مصرفی 1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 13.5متر، حداکثر آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/9a54ea4f-5224-4cda-8b2d-5e16565b0bd9.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-200/0.75 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 32-200/0.75، توان مصرفی 1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 13.5متر، حداکثر آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-316/centrifugal-ebara-pump-mmd4-32-200-0-75-ie2--cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c35aa255-fc08-4e5b-9af4-c37b8c0bc568.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-200/0.75 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 32-200/0.75 IE2، توان مصرفی 1اسب بخار، حداکثرارتفاع 13.5متر، حداکثر آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d89d604f-ca78-48c0-993e-daf999ca19f9.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-200/0.75 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 32-200/0.75 IE2، توان مصرفی 1اسب بخار، حداکثرارتفاع 13.5متر، حداکثر آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-317/centrifugal-ebara-pump-mmd4-32-200-1-1-ie2--cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6ab90917-8870-4168-ae32-735a8350dbce.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-200/1.1 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی،مدل MMD4 32-200/1.1 IE2،توان مصرفی1.5 اسب بخار، حداکثر آبدهی 18 متر، حداکثر ارتفاع یا هد 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-318/centrifugal-ebara-pump-mmd4-32-250-1-1-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6170a0c3-504a-474c-92ad-0577eacaf6a0.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-250/1.1 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 32-250/1.1 ، توان مصرفی 1.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 19 متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ecd3a318-cdef-4dfd-9b61-01c21e69c6bc.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-250/1.1 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 32-250/1.1 ، توان مصرفی 1.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 19 متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-319/centrifugal-ebara-pump-mmd4-32-250-1-5-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6c89d4c8-4eb3-47f1-ae5a-6e3d67831de0.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-250/1.5 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 32-250/1.5 ، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 22.5 متر، حداکثر آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/85d8442e-a255-407b-9f6e-545ffd245b03.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-250/1.5 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 32-250/1.5 ، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 22.5 متر، حداکثر آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/abddb00d-de47-4779-bb7b-b53150a4af0f.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-250/1.5 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 32-250/1.5 ، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 22.5 متر، حداکثر آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-320/centrifugal-ebara-pump-mmd4-32-250-1-5-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2c7d220e-7ea5-44dd-8247-a02b967942c2.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-250/1.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 32-250/1.5IE، توان مصرفی 2 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 22.5متر ، حداکثر آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/59fd0ea0-e45f-4987-8675-21476e0f4f74.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-250/1.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 32-250/1.5IE، توان مصرفی 2 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 22.5متر ، حداکثر آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f8a833da-86af-4df7-9b18-c0dfc06e0bf3.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-250/1.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 32-250/1.5IE، توان مصرفی 2 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 22.5متر ، حداکثر آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-321/centrifugal-ebara-pump-mmd4-40-125-0-25-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/275d7e6f-2e80-419f-8268-ea97acc245f8.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-125/0.25 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی،مدل MMD4 40-125/0.25 IE2، توان مصرفی 1.3 اسب بخار، حداکثر آبدهی 18 متر،حداکثر ارتفاع یا هد 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a93d7b56-46ef-4a3e-ace0-4d9057c06493.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-125/0.25 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی،مدل MMD4 40-125/0.25 IE2، توان مصرفی 1.3 اسب بخار، حداکثر آبدهی 18 متر،حداکثر ارتفاع یا هد 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/998ab24a-302c-4744-8172-0c2ace9e5f76.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-125/0.25 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی،مدل MMD4 40-125/0.25 IE2، توان مصرفی 1.3 اسب بخار، حداکثر آبدهی 18 متر،حداکثر ارتفاع یا هد 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-322/centrifugal-ebara-pump-mmd4-40-125-0-37-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/fc1dc03f-1996-48a1-a737-7aa23127324a.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-125/0.37 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 40-125/0.37 IE2، توان مصرفی 0.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 6.4متر ، حداکثر آبدهی 21 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f885b874-2b07-40bb-8b33-47ff8e22b7ab.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-125/0.37 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 40-125/0.37 IE2، توان مصرفی 0.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 6.4متر ، حداکثر آبدهی 21 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/bd58f13c-1fca-4954-99aa-f2b0a0db1ebb.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-125/0.37 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 40-125/0.37 IE2، توان مصرفی 0.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 6.4متر ، حداکثر آبدهی 21 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-323/centrifugal-ebara-pump-mmd4-40-160-0-55-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ebf95148-c304-45df-a8d5-08308b949884.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-160/0.55 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 40-160/0.55 IE2 ، توان مصرفی 0.55 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 9.2، حداکثر آبدهی 21 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7e3da34f-b6f8-4aa5-800d-57464be0e450.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-160/0.55 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 40-160/0.55 IE2 ، توان مصرفی 0.55 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 9.2، حداکثر آبدهی 21 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-324/centrifugal-ebara-pump-mmd4-40-200-1-1-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9e79db32-8d31-49cd-97cd-4de67804ddb2.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-200/1.1 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 40-200/1.1، توان مصرفی 1.5اسب بخار ، حداکثرارتفاع 14.2متر، حداکثر آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/61d007ea-d287-4b7c-b21f-7ea251188e05.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-200/1.1 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 40-200/1.1، توان مصرفی 1.5اسب بخار ، حداکثرارتفاع 14.2متر، حداکثر آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c3eb6db6-ba52-47b3-b191-7fa194926cff.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-200/1.1 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 40-200/1.1، توان مصرفی 1.5اسب بخار ، حداکثرارتفاع 14.2متر، حداکثر آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-325/centrifugal-ebara-pump-mmd4-40-200-1-1r-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4df3d8a5-1177-4ae4-94f3-74c1c5c403ea.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-200/1.1 R الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 40-200/1.1 R ، توان مصرفی 1.5 اسب بخار،حداکثر ارتفاع12.5متر، حداکثر آبدهی 21 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/be73a94d-c67d-47a8-a78f-fdda0e93f8bb.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-200/1.1 R الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 40-200/1.1 R ، توان مصرفی 1.5 اسب بخار،حداکثر ارتفاع12.5متر، حداکثر آبدهی 21 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/157189ba-88d6-48f9-a002-35d0a39eaeb7.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-200/1.1 R الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 40-200/1.1 R ، توان مصرفی 1.5 اسب بخار،حداکثر ارتفاع12.5متر، حداکثر آبدهی 21 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-326/centrifugal-ebara-pump-mmd4-40-200-1-1-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0ff73be4-137b-4873-9f12-088f14f23423.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-200/1.1 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی،مدل MMD4 40-200/1.1 IE2،،توان مصرفی1.5 اسب بخار، حداکثر آبدهی 21 متر،حداکثر ارتفاع یا هد 12.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/49c87e84-a2d0-49e8-9789-5c6d32ef281f.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-200/1.1 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی،مدل MMD4 40-200/1.1 IE2،،توان مصرفی1.5 اسب بخار، حداکثر آبدهی 21 متر،حداکثر ارتفاع یا هد 12.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1011f5a8-2c7a-4f93-81ca-a166c364013d.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-200/1.1 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی،مدل MMD4 40-200/1.1 IE2،،توان مصرفی1.5 اسب بخار، حداکثر آبدهی 21 متر،حداکثر ارتفاع یا هد 12.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-327/centrifugal-ebara-pump-mmd4-40-250-1-5-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/dcf8da83-83bc-436b-a445-34dd5dc6751d.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-250/1.5 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 40-250/1.5، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 18.5 متر، حداکثر آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/121998a4-b046-4083-87ea-7ccd7f503597.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-250/1.5 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 40-250/1.5، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 18.5 متر، حداکثر آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6d6d0588-4208-4955-aac1-0506bbc83750.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-250/1.5 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 40-250/1.5، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 18.5 متر، حداکثر آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-328/centrifugal-ebara-pump-mmd4-40-250-2-2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4a69b5e3-a90f-4cec-b4bb-acd3cebdba0c.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-250/2.2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 40-250/2.2 ، توان مصرفی 3 اسب بخار،، حداکثرارتفاع 22متر، حداکثر آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b3896ff8-e208-434b-a342-34ee1dbd2f5a.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-250/2.2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 40-250/2.2 ، توان مصرفی 3 اسب بخار،، حداکثرارتفاع 22متر، حداکثر آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6c27d78a-5965-4f5c-a22d-3a2374b14da3.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-250/2.2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 40-250/2.2 ، توان مصرفی 3 اسب بخار،، حداکثرارتفاع 22متر، حداکثر آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-329/centrifugal-ebara-pump-mmd4-50-125-0-37-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7fc18064-4e5d-446e-9e10-f2b93d5f68fc.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-125/0.37 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 50-125/0.37 IE2، توان مصرفی 1/3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 5.4متر، حداکثر آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7bb835c2-0799-4163-b215-5e18f4f31200.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-125/0.37 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 50-125/0.37 IE2، توان مصرفی 1/3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 5.4متر، حداکثر آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8e2dcfd6-be5e-4519-bae4-021f884f062e.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-125/0.37 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 50-125/0.37 IE2، توان مصرفی 1/3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 5.4متر، حداکثر آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-330/centrifugal-ebara-pump-mmd4-50-125-0-55-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f59e411d-4461-4843-bd2f-6c1b6a4753da.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-125/0.55 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 50-125/0.55 IE2، توان مصرفی3/4 اسب بخار، حداکثرارتفاع 6.5 متر، حداکثر آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/16663aa2-8c96-4a7e-8d48-d2fde02b2431.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-125/0.55 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 50-125/0.55 IE2، توان مصرفی3/4 اسب بخار، حداکثرارتفاع 6.5 متر، حداکثر آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-331/centrifugal-ebara-pump-mmd4-50-160-0-75-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e232b61f-2cb4-42db-8a36-9a0d953650fb.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-160/0.75 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 50-160/0.75 IE2 ، توان مصرفی 1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 8.3 متر، حداکثر آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ac2adc0d-5f99-48d5-bc74-e87fe4059e8d.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-160/0.75 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 50-160/0.75 IE2 ، توان مصرفی 1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 8.3 متر، حداکثر آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-332/centrifugal-ebara-pump-mmd4-50-160-1-1-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/70114c2f-4169-4180-8e12-18169301a304.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-160/1.1 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی،مدل MMD4 50-160/1.1 IE2،جنس پروانه چدن،جنس بدنه چدن،توان مصرفی 1.5HP ،1.1KW، حداکثر آبدهی 36 ،حداکثر ارتفاع یا هد 9.2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2985cbe8-025e-4ed8-9b55-f7064217f4a9.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-160/1.1 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی،مدل MMD4 50-160/1.1 IE2،جنس پروانه چدن،جنس بدنه چدن،توان مصرفی 1.5HP ،1.1KW، حداکثر آبدهی 36 ،حداکثر ارتفاع یا هد 9.2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-333/centrifugal-ebara-pump-mmd4-50-200-1-1-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ff1e8e1d-fb3a-4d14-85fe-097bfbbe719e.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-200/1.1 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 50-200/1.1 IE2 ، توان مصرفی 1.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 12.6 متر، حداکثر آبدهی 5.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/9d59f3bb-de8f-4044-bb19-d50fa18ef5df.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-200/1.1 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 50-200/1.1 IE2 ، توان مصرفی 1.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 12.6 متر، حداکثر آبدهی 5.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b740a428-1f0a-400c-81f9-1f7d959ddd66.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-200/1.1 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 50-200/1.1 IE2 ، توان مصرفی 1.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 12.6 متر، حداکثر آبدهی 5.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-334/centrifugal-ebara-pump-mmd4-50-200-1-5-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a92dd991-ab59-45d2-9f83-ca603d3c50c6.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-200/1.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 50-200/1.5 IE2، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 14 متر، حداکثر آبدهی 39 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/72650f0e-9b6a-4067-8701-8a4c06b07e7e.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-200/1.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 50-200/1.5 IE2، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 14 متر، حداکثر آبدهی 39 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/fce96c72-e7f1-489c-bd14-272246510d76.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-200/1.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 50-200/1.5 IE2، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 14 متر، حداکثر آبدهی 39 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-335/centrifugal-ebara-pump-mmd4-50-250-2-2-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e21f673c-f1f0-44c4-98a4-efa9c34ee01c.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-250/2.2 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 50-250/2.2 IE2، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 18.5، حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/0c0b30fc-3bb5-41b8-9130-659799ab4475.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-250/2.2 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 50-250/2.2 IE2، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 18.5، حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6a0c8d1c-0773-44f4-913b-d4d289c21e6c.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-250/2.2 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 50-250/2.2 IE2، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 18.5، حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-336/centrifugal-ebara-pump-mmd4-50-250-3-0-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/01bdb01c-76d7-44cd-898f-13dc10d0a3b5.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-250/3.0 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 50-250/3.0 IE2 ، توان مصرفی 4 اسب بخار، حداکثرارتفاع 22.5 متر، حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5355728f-1dfb-405f-85cd-6b0cfdc54618.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-250/3.0 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 50-250/3.0 IE2 ، توان مصرفی 4 اسب بخار، حداکثرارتفاع 22.5 متر، حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/0b655fb0-b9b4-4cf8-9ac3-bc4ac2fe7c3a.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-250/3.0 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 50-250/3.0 IE2 ، توان مصرفی 4 اسب بخار، حداکثرارتفاع 22.5 متر، حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-337/centrifugal-ebara-pump-mmd4-65-125-0-75-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6ae8bc70-f882-4afb-a5a7-b1f22ff4830c.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 65-125/0.75 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 65-125/0.75 IE2 ، توان مصرفی 1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 6 متر، حداکثر آبدهی 48 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2bd341f9-7a0a-4076-8a14-976b6ee40a5e.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 65-125/0.75 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 65-125/0.75 IE2 ، توان مصرفی 1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 6 متر، حداکثر آبدهی 48 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c4074bca-659c-48bd-8fce-f52ae8908b97.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 65-125/0.75 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 65-125/0.75 IE2 ، توان مصرفی 1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 6 متر، حداکثر آبدهی 48 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-338/centrifugal-ebara-pump-mmd4-65-160-1-1-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/23b658e6-75cd-401e-b759-9dcd65387eb9.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 65-160/1.1 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 65-160/1.1 IE2,، توان مصرفی1.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 8.6متر، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d2223833-b684-4802-9a57-ccef3511f89a.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 65-160/1.1 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 65-160/1.1 IE2,، توان مصرفی1.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 8.6متر، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-339/centrifugal-ebara-pump-mmd4-e-65-160-1-5-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6a80ec62-12a9-4d56-ac12-913cf546c69a.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4/E 65-160/1.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4/E 65-160/1.5 IE2 ، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 10.3متر، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/dc91d35f-f297-4423-a650-fd3cd5c9c5ae.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4/E 65-160/1.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4/E 65-160/1.5 IE2 ، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 10.3متر، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a102ef06-11ed-43d5-a964-c023f661d112.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4/E 65-160/1.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4/E 65-160/1.5 IE2 ، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 10.3متر، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-340/centrifugal-ebara-pump-mmd4-65-200-3-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c3e45b1f-fda5-4717-90bf-643bb5bd75d6.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 65-200/3 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 65-200/3 IE2، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 15.5، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/832d5230-f03c-4402-96d1-73670e39d4f7.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 65-200/3 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 65-200/3 IE2، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 15.5، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/199c6e37-63e1-4ad2-a2bb-008ba89e7946.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 65-200/3 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 65-200/3 IE2، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 15.5، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-341/centrifugal-ebara-pump-mmd4-65-250-4-0-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/213acd36-7cc3-48d5-8aa9-a8b5b11a78f7.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 65-250/4.0 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 65-250/4.0 IE2 ، توان مصرفی 4 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 19.5، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/cd145b94-e51c-44b0-a5fb-94aafa46c0b9.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 65-250/4.0 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 65-250/4.0 IE2 ، توان مصرفی 4 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 19.5، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e113208e-d478-4015-ab3b-5210c9578b14.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 65-250/4.0 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 65-250/4.0 IE2 ، توان مصرفی 4 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 19.5، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-342/centrifugal-ebara-pump-mmd4-65-250-5-5-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/37035a64-1a92-4730-9345-7e632522d34d.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 65-250/5.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 65-250/5.5 IE2، توان مصرفی 7.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 23.5متر، حداکثر آبدهی 84 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/259f645b-01c5-4490-8d7d-8f27e4bda66d.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 65-250/5.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 65-250/5.5 IE2، توان مصرفی 7.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 23.5متر، حداکثر آبدهی 84 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/cc0ce47e-507a-409a-aa90-0d6a4c174d50.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 65-250/5.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 65-250/5.5 IE2، توان مصرفی 7.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 23.5متر، حداکثر آبدهی 84 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-343/centrifugal-ebara-pump-mmd4-80-160-1-5-ie3-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/32f8beb3-3352-4bd2-b731-b420b71ff204.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 80-160/1.5 IE3 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 80-160/1.5 IE3، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 8متر، حداکثر آبدهی 90 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/0f158b63-38a1-488c-93a1-5b61eb425bf4.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 80-160/1.5 IE3 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 80-160/1.5 IE3، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 8متر، حداکثر آبدهی 90 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/539ce9f9-9b38-420a-bdef-5c46b0356964.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 80-160/1.5 IE3 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 80-160/1.5 IE3، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 8متر، حداکثر آبدهی 90 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-344/centrifugal-ebara-pump-mmd4-80-160-2-2-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ff85b3b7-eb94-4abe-8669-db1415a83ab6.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 80-160/2.2 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 80-160/2.2 IE2، توان مصرفی 3اسب بخار، حداکثرارتفاع 10متر، حداکثر آبدهی 105 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/669c8356-f8eb-4bfc-a4b1-9473def5c37d.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 80-160/2.2 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 80-160/2.2 IE2، توان مصرفی 3اسب بخار، حداکثرارتفاع 10متر، حداکثر آبدهی 105 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/97d9baa0-3b3a-4f58-ab26-e4e690877e86.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 80-160/2.2 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 80-160/2.2 IE2، توان مصرفی 3اسب بخار، حداکثرارتفاع 10متر، حداکثر آبدهی 105 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-345/centrifugal-ebara-pump-mmd4-80-200-3-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a0943bba-033d-4155-8fb4-103c34f71c3e.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 80-200/3 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 80-200/3، توان مصرفی 4 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 12.8متر، حداکثر آبدهی 105 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/3df4cfbd-5e1f-47d7-befb-fc425d5cd7e0.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 80-200/3 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 80-200/3، توان مصرفی 4 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 12.8متر، حداکثر آبدهی 105 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2ce0990a-b83e-41fe-a376-2c5396622d99.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 80-200/3 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 80-200/3، توان مصرفی 4 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 12.8متر، حداکثر آبدهی 105 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-346/centrifugal-ebara-pump-mmd4-e-80-200-4-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/14c5e6bb-0708-484c-a342-8f9c9f3b0ef4.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4/E 80-200/4 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4/E 80-200/4 IE2، توان مصرفی5.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 14.9متر، حداکثر آبدهی 120 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d86af162-90dd-4300-9d3c-882e55c8b419.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4/E 80-200/4 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4/E 80-200/4 IE2، توان مصرفی5.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 14.9متر، حداکثر آبدهی 120 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-347/centrifugal-ebara-pump-mmd4-80-250-5-5-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c8046cc6-b143-48f8-90bc-5b9de38136b0.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 80-250/5.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 80-250/5.5 IE2، توان مصرفی 7.5 اسب بخار.، حداکثرارتفاع 20، حداکثر آبدهی 120 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f9ff50c3-d958-47d9-8035-96d2ba3cf2b0.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 80-250/5.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 80-250/5.5 IE2، توان مصرفی 7.5 اسب بخار.، حداکثرارتفاع 20، حداکثر آبدهی 120 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-348/centrifugal-ebara-pump-mmd4-80-250-7-5-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7882650d-481f-404a-b629-eafff6dcd5e4.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 80-250/7.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 80-250/7.5 IE2 ، توان مصرفی 10 اسب بخار، حداکثرارتفاع 23.5متر، حداکثر آبدهی 135 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/9f596492-0c12-44b3-b356-ccecf5686929.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 80-250/7.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 80-250/7.5 IE2 ، توان مصرفی 10 اسب بخار، حداکثرارتفاع 23.5متر، حداکثر آبدهی 135 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-349/centrifugal-ebara-pump-mmd4-100-200-4-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ab5ccc75-be2e-40c2-9a3e-0f934492059d.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 100-200/4 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 100-200/4، توان مصرفی 5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 13متر، حداکثر آبدهی 165 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8134f338-9d10-4b29-a042-b0fa953cae67.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 100-200/4 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 100-200/4، توان مصرفی 5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 13متر، حداکثر آبدهی 165 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-350/centrifugal-ebara-pump-mmd4-100-200-5-5-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/272c5f21-f7ac-4667-a07c-d5f132b1f0a0.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 100-200/5.5 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 100-200/5.5، توان مصرفی 7.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 14.7متر، حداکثر آبدهی 165 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f690c57d-cc97-4334-854a-83304b797597.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 100-200/5.5 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 100-200/5.5، توان مصرفی 7.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 14.7متر، حداکثر آبدهی 165 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-351/centrifugal-ebara-pump-mmd4-e-100-250-7-5-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4f064aef-6a78-4e81-8a1a-458e42eab801.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4/E 100-250/7.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدلMMD4/E 100-250/7.5 IE2 ، توان مصرفی 10 اسب بخار، حداکثرارتفاع 19.5متر، حداکثر آبدهی 165 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8db59bd8-bda0-4c4b-910c-cebdb7c60cdb.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4/E 100-250/7.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدلMMD4/E 100-250/7.5 IE2 ، توان مصرفی 10 اسب بخار، حداکثرارتفاع 19.5متر، حداکثر آبدهی 165 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-352/centrifugal-ebara-pump-mmd4-100-250-11-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3ff1bcb0-de0c-40da-bc18-47ce7abbce77.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 100-250/11 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی سه فاز، مدل MMD4 100-250/11 IE2، توان مصرفی15 اسب بخار، حداکثرارتفاع 22متر، حداکثر آبدهی 180 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8092d951-c8b7-483f-85ec-96a490cf95a3.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 100-250/11 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی سه فاز، مدل MMD4 100-250/11 IE2، توان مصرفی15 اسب بخار، حداکثرارتفاع 22متر، حداکثر آبدهی 180 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-353/end-suction-centrifugal-ebara-pump-50x40fs2ha-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/06a66fb4-04b8-4c27-9057-f868f129421e.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 50X40FS2HA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 50X40FS2HA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/47b80e59-4ec5-4558-ac39-8a617de99b03.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 50X40FS2HA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 50X40FS2HA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-354/end-suction-centrifugal-ebara-pump-65x50fs2ha.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/81b5ddda-4a10-4f75-92b8-8581addd5336.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 65x50FS2HA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 65x50FS2HA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/01834caf-2ee3-44c8-9b15-4c0d9fd7cd5b.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 65x50FS2HA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 65x50FS2HA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-355/end-suction-centrifugal-ebara-pump-65x50fs2ja-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ca4a90e7-ed83-4cc6-9862-e39241822c94.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 65x50FS2JA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 65x50FS2JA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c16cc570-17f0-4b38-ac13-aa57238ed5b4.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 65x50FS2JA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 65x50FS2JA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-356/end-suction-centrifugal-ebara-pump-80x65fs2ga.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c2c37029-a0dc-4d34-bac3-0e4c91235c28.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65FS2GA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 80X65FS2GA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 3 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f12876e2-302e-4b26-8113-d8f8be7a02f1.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65FS2GA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 80X65FS2GA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 3 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-357/end-suction-centrifugal-ebara-pump-80x65fs2ha.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/93bca184-47a8-468e-ae43-6b16069adad4.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65FS2HA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 80X65FS2HA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 3 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/70e4fdfc-0070-4911-8fe2-b1812be649f8.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65FS2HA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 80X65FS2HA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 3 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-358/end-suction-centrifugal-ebara-pump-80x65fs2ja-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7d763adc-a331-4627-8dc2-af9f60afed36.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65FS2JA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 80X65FS2JA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 3 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/3eb2520f-c705-466a-b350-b3dbd831a2b8.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65FS2JA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 80X65FS2JA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 3 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-359/end-suction-centrifugal-ebara-pump-80x65fs2ka.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/27b9b3b3-e488-4f77-b83e-d77918dbec2e.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65FS2KA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 80X65FS2KA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 3 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/bcd829f4-f290-4eb4-873a-f8c4d43c7788.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65FS2KA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 80X65FS2KA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 3 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-360/end-suction-centrifugal-ebara-pump-100x80fs2ga.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0c56cc54-9dec-4601-aea1-6a887afdb3db.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2GA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 100X80FS2GA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 3 اینچ و سایز دهانه ورودی 4 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/30bfb77c-2422-4236-a33c-4ef13f8d8fc0.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2GA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 100X80FS2GA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 3 اینچ و سایز دهانه ورودی 4 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-361/end-suction-centrifugal-ebara-pump-100x80fs2ha-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e46e3334-89a8-46be-b50b-ab43eca301c2.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2HA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 100X80FS2HA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 3 اینچ و سایز دهانه ورودی 4 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/9289c619-777a-44a0-91b1-9edeb27c1157.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2HA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 100X80FS2HA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 3 اینچ و سایز دهانه ورودی 4 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-362/end-suction-centrifugal-ebara-pump-100x80fs2ja.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/97882ff2-28a5-4df0-ba99-a430314fcf3e.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2JA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 100X80FS2JA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 3 اینچ و سایز دهانه ورودی 4 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/60555d52-3a04-4631-96b1-9a486706deeb.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2JA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 100X80FS2JA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 3 اینچ و سایز دهانه ورودی 4 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-363/end-suction-centrifugal-ebara-pump-100x80fs2gca.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/092bc3de-d9ce-4832-a9aa-5cecf328ba6a.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2GCA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 100X80FS2GCA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 3 اینچ و سایز دهانه ورودی 4 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/40e81fef-eeae-4a71-9135-8d3321d1fa8e.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2GCA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 100X80FS2GCA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 3 اینچ و سایز دهانه ورودی 4 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-364/end-suction-centrifugal-ebara-pump-100x65fs2ka-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0fa2aeac-d5eb-4b2a-88e6-f211899dc7da.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X65FS2KA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 100X65FS2KA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 4 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d92be5c5-b436-4b5f-b75e-afa7f1d6f406.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X65FS2KA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 100X65FS2KA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 4 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-365/end-suction-centrifugal-ebara-pump-100x80fs2hca.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b4517446-f59b-421e-8d92-5ada78f2af56.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2HCA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 100X80FS2HCA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 3 اینچ و سایز دهانه ورودی 4 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/fce0d961-4861-45e7-ae37-6301a8465948.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2HCA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 100X80FS2HCA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 3 اینچ و سایز دهانه ورودی 4 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-366/end-suction-centrifugal-ebara-pump-125x100fs2la-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7c918355-e7ae-4ed6-a079-21cab891934a.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 125X100FS2LA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 125X100FS2LA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 4 اینچ و سایز دهانه ورودی 5 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/198e7bbf-e965-4df5-b1fd-924e4e42d1b9.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 125X100FS2LA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 125X100FS2LA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 4 اینچ و سایز دهانه ورودی 5 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-367/end-suction-centrifugal-ebara-pump-125x100fs2jca.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a3f336c2-5b2d-4c1e-beb4-01091c218957.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 125X100FS2JCA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 125X100FS2JCA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 4 اینچ و سایز دهانه ورودی 5 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6735e3be-870a-4ae1-9cc8-6980b506da5d.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 125X100FS2JCA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 125X100FS2JCA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 4 اینچ و سایز دهانه ورودی 5 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-368/end-suction-centrifugal-ebara-pump-125x100fs2ka.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f5c88cd2-c48a-491c-a5ee-6e8477ae43f5.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 125X100FS2KA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 125X100FS2KA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 4 اینچ و سایز دهانه ورودی 5 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/34489ad9-bf9d-4be6-85d5-d2e1fab82879.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 125X100FS2KA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 125X100FS2KA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 4 اینچ و سایز دهانه ورودی 5 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-369/end-suction-centrifugal-ebara-pump-150x125fs2ha-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1a876e78-17d4-4a46-9967-afee90d81587.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X125FS2HA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 150X125FS2HA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 5 اینچ و سایز دهانه ورودی 6 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c091a01f-8220-4bcf-b5bd-22d2636d912e.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X125FS2HA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 150X125FS2HA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 5 اینچ و سایز دهانه ورودی 6 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-370/end-suction-centrifugal-ebara-pump-150x125fs2ja.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a7afbcf2-a0d7-43c7-ad18-9a179824262d.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X125FS2JA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 150X125FS2JA ، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 5 اینچ و سایز دهانه ورودی 6 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ea51cb75-c8fe-46bf-938c-8ba772475eca.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X125FS2JA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 150X125FS2JA ، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 5 اینچ و سایز دهانه ورودی 6 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-371/end-suction-centrifugal-ebara-pump-150x125fs2ka.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/13a1f1b5-fef6-4963-8ab6-6f1ef9caff89.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X125FS2KA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 150X125FS2KA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 5 اینچ و سایز دهانه ورودی 6 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e7fb2850-8f58-4137-8d7d-1cf51f5ae4b5.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X125FS2KA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 150X125FS2KA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 5 اینچ و سایز دهانه ورودی 6 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-372/end-suction-centrifugal-ebara-pump-150x125fs2la.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9a9221ee-6bee-43ef-b014-2104951bf1c1.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X125FS2LA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 150X125FS2LA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 5 اینچ و سایز دهانه ورودی 6 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/42210e78-9674-4370-b536-f56a1c97818a.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X125FS2LA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 150X125FS2LA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 5 اینچ و سایز دهانه ورودی 6 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-373/end-suction-centrifugal-ebara-pump-150x100fs2ka-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8608c769-960b-4810-8638-eecfbe371ca1.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X100FS2KA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 150X100FS2KA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 4 اینچ و سایز دهانه ورودی 6 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/4653b132-342e-4b51-8f99-24f8c57dfce7.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X100FS2KA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 150X100FS2KA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 4 اینچ و سایز دهانه ورودی 6 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-374/end-suction-centrifugal-ebara-pump-150x100fs2na.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1f3ff5fd-6709-4793-bc78-a0902d3e3a4b.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X100FS2NA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X100FS2NA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/uploads/products/image/f46208b1-e368-465c-a418-38b4ba751a61.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X100FS2NA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X100FS2NA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/product/vf-375/end-suction-centrifugal-ebara-pump-200x150fs2ja-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/310b7053-5747-4a4b-9363-bf622b16bc32.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 200X150FS2JA پمپ سانتریفوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور،مدل200X150FS2JA، جنس بدنه چدن،جنس پروانه برنز میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/10928d72-aaca-45a2-b36f-9335ff4c5822.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 200X150FS2JA پمپ سانتریفوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور،مدل200X150FS2JA، جنس بدنه چدن،جنس پروانه برنز میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-376/end-suction-centrifugal-ebara-pump-200x150fs2ka.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6d337454-4bf6-4b30-b860-7fae71146042.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 200X150FS2KA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 200X150FS2KA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/uploads/products/image/72681d57-2a23-4c13-9071-5776312b5646.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 200X150FS2KA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 200X150FS2KA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/product/vf-377/end-suction-centrifugal-ebara-pump-200x150fs2la-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4630d225-1fc4-4d61-b792-8f5160ad7b09.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 200X150FS2LA پمپ سانتریفوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور،مدل200X150FS2LA، جنس بدنه چدن،جنس پروانه برنز میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7a2cd3f6-f4ee-452c-b274-e7032fa9ee50.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 200X150FS2LA پمپ سانتریفوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور،مدل200X150FS2LA، جنس بدنه چدن،جنس پروانه برنز میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-378/end-suction-centrifugal-ebara-pump-250x200fs2la.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/60f4048d-e5c5-4797-bde8-d1e21fea27a2.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 250X200FS2LA پمپ سانتریفوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل250X200FS2LA، جنس بدنه چدن، جنس پروانه برنز میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6f698ffd-e4b7-4915-a99e-de348dcbc9d8.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 250X200FS2LA پمپ سانتریفوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل250X200FS2LA، جنس بدنه چدن، جنس پروانه برنز میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-379/ebara-centrifugal-pump-80x65-fsd4ha-5-1-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/eb2d1887-f3c8-48e7-b789-314fda341e86.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65 FSD4HA 5/1.5 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی،مدل 80X65 FSD4HA 5/1.5،توان مصرفی 2 اسب بخار،حداکثرآبدهی 42متر،حداکثر ارتفاع یا هد14.7 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/aab3116f-ea0f-43b4-99b6-300211ad3759.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65 FSD4HA 5/1.5 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی،مدل 80X65 FSD4HA 5/1.5،توان مصرفی 2 اسب بخار،حداکثرآبدهی 42متر،حداکثر ارتفاع یا هد14.7 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-380/ebara-centrifugal-pump-80x65-fsd4ja-5-2-2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/285d56d8-e937-4d02-91d8-5e97d8e123d3.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65 FSD4JA 5/2.2 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی،مدل 80X65 FSD4JA 5/2.2،توان مصرفی 3 اسب بخار، حداکثرآبدهی 42 متر، حداکثر ارتفاع یا هد19.1 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/cfc36d86-e230-4c87-bd00-f0756b20dc0c.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65 FSD4JA 5/2.2 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی،مدل 80X65 FSD4JA 5/2.2،توان مصرفی 3 اسب بخار، حداکثرآبدهی 42 متر، حداکثر ارتفاع یا هد19.1 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-381/ebara-centrifugal-pump-100x80-fsd4ha-5-2-2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b966d7aa-15f6-43fe-b6ee-0c997ef309bb.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80 FSD4HA 5/2.2 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی،مدل 100X80 FSD4HA 5/2.2،توان مصرفی 3اسب بخار، حداکثرآبدهی 78متر،حداکثر ارتفاع یا هد13.1 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/65a726a3-8ee9-4bad-8acc-a1d4bad4c77c.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80 FSD4HA 5/2.2 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی،مدل 100X80 FSD4HA 5/2.2،توان مصرفی 3اسب بخار، حداکثرآبدهی 78متر،حداکثر ارتفاع یا هد13.1 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-382/ebara-centrifugal-pump-100x80-fsd4ja-5-3-7.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/cb318c30-21f8-43b1-9b5e-284f6c3097ff.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80 FSD4JA 5/3.7 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی،مدل 100X80 FSD4JA 5/3.7،توان مصرفی 5 اسب بخار، حداکثرآبدهی 78متر،حداکثر ارتفاع یا هد18.3 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/74fafde0-dd8c-4449-b853-8c2599b331ab.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80 FSD4JA 5/3.7 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی،مدل 100X80 FSD4JA 5/3.7،توان مصرفی 5 اسب بخار، حداکثرآبدهی 78متر،حداکثر ارتفاع یا هد18.3 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-383/ebara-centrifugal-pump-100x80-fsd4ja-5-5-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b62ac532-35ae-4ce3-96b1-b54c0d4ad67f.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80 FSD4JA 5/5.5 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی،مدل 100X80 FSD4JA 5/5.5،توان مصرفی7.5 اسب بخار،حداکثرآبدهی 90متر،حداکثر ارتفاع یا هد25 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a64d6f06-f1a2-4658-8ca6-fcf928bcd8b2.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80 FSD4JA 5/5.5 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی،مدل 100X80 FSD4JA 5/5.5،توان مصرفی7.5 اسب بخار،حداکثرآبدهی 90متر،حداکثر ارتفاع یا هد25 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-384/ebara-centrifugal-pump-100x80-fsd4ka-5-5-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d4ee265b-4c0c-4e6f-9456-e8f2f7a2b888.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80 FSD4KA 5/5.5 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی،مدل 100X80 FSD4KA 5/5.5،توان مصرفی 11.3 اسب بخار،حداکثرآبدهی90،حداکثر ارتفاع یا هد25 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-385/ebara-centrifugal-pump-100x80-fsd4ka-5-7-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/cac6dd5f-d63a-49d5-8cf3-b3c17c9adbb7.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80 FSD4KA 5/7.5 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی،مدل 100X80 FSD4KA 5/7.5،توان مصرفی 10 اسب بخار،حداکثرآبدهی 100متر،حداکثر ارتفاع یا هد30 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-386/ebara-centrifugal-pump-125x100-fsd4ka-5-7-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/bcfe94fe-484c-4f51-97a4-42fbb7eb9cff.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 125X100 FSD4KA 5/7.5 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی،مدل 125X100 FSD4KA 5/7.5،توان مصرفی10 اسب بخار،حداکثرآبدهی 165،حداکثر ارتفاع یا هد26 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/21a72d4b-363f-4667-a433-1beb5614abf6.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 125X100 FSD4KA 5/7.5 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی،مدل 125X100 FSD4KA 5/7.5،توان مصرفی10 اسب بخار،حداکثرآبدهی 165،حداکثر ارتفاع یا هد26 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-387/ebara-centrifugal-pump-150x125-fsd4ha-11.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/abde8591-6aed-44c0-9d00-67d898bd0f8c.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X125 FSD4HA 11 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی،مدل 150X125 FSD4HA 11،توان مصرفی 15HP،11KW،حداکثرآبدهی 330،حداکثر ارتفاع یا هد16.7متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c6bf2623-a8e4-44a3-a4ec-c26e3f9dabbc.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X125 FSD4HA 11 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی،مدل 150X125 FSD4HA 11،توان مصرفی 15HP،11KW،حداکثرآبدهی 330،حداکثر ارتفاع یا هد16.7متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-388/pentax-water-pump-cm-50-00-noryl-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d6a51940-1a99-4bd6-981b-86c7746b2311.jpg پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 50/00 پمپ پنتاکس بشقابی، مدل CM 50/00، توان مصرفی 0.37 کیلووات، 220 ولت، جنس پروانه نوریل، جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 21.5 متر و آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ce70f88f-075f-4f88-9439-698887cc8185.jpg پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 50/00 پمپ پنتاکس بشقابی، مدل CM 50/00، توان مصرفی 0.37 کیلووات، 220 ولت، جنس پروانه نوریل، جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 21.5 متر و آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b0a287df-f319-4970-89e9-69d97379acce.jpg پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 50/00 پمپ پنتاکس بشقابی، مدل CM 50/00، توان مصرفی 0.37 کیلووات، 220 ولت، جنس پروانه نوریل، جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 21.5 متر و آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-389/pentax-water-pump-cm-50-01-brass-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ce438710-75a5-4f8d-80cf-319dc97043e6.jpg پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 50/01 پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس تکفاز، مدل CM 50/01، توان مصرفی 0.37 کیلو وات، جنس پروانه برنج وجنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثرارتفاع 21.5 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b0c97d94-8480-4013-9cf5-24951f2b2562.jpg پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 50/01 پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس تکفاز، مدل CM 50/01، توان مصرفی 0.37 کیلو وات، جنس پروانه برنج وجنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثرارتفاع 21.5 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2c16cb10-f98a-4168-b839-918566278f26.jpg پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 50/01 پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس تکفاز، مدل CM 50/01، توان مصرفی 0.37 کیلو وات، جنس پروانه برنج وجنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثرارتفاع 21.5 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-390/pentax-water-pump-cm-100-00-noryl-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a583a315-737d-4441-a3f7-7fb3d2322887.jpg پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 100/00 پمپ آب خانگی پنتاکس، مدل CM 100/00، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه نوریل وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 33 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/264cfe55-abaa-434c-8b2f-5c823273a6f7.jpg پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 100/00 پمپ آب خانگی پنتاکس، مدل CM 100/00، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه نوریل وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 33 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b8253dd5-5c3a-41a4-b4d5-f9ee9ff0a187.jpg پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 100/00 پمپ آب خانگی پنتاکس، مدل CM 100/00، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه نوریل وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 33 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-391/pentax-water-pump-cm-100-01-brass-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/238fcc10-8477-4c5b-927b-8db54f514826.jpg پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100/01 پمپ آب خانگی پنتاکس، مدل CM 100/01، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 33 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5e314962-1037-4a6a-98b5-e91f7c7a2783.jpg پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100/01 پمپ آب خانگی پنتاکس، مدل CM 100/01، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 33 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8be2cdc4-167c-429b-bab8-dc61381275ca.jpg پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100/01 پمپ آب خانگی پنتاکس، مدل CM 100/01، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 33 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-392/pentax-water-pump-cm-164-01-brass-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7efc6d7f-e5ef-4c2b-b84b-cdabf4ac0c97.jpg پمپ آب خانگی پنتاکس مدل CM 164/01 پمپ آب خانگی پنتاکس، مدل CM 164/01، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 40.5 متر، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/4b17b797-a92b-49da-b88c-89520a1fc431.jpg پمپ آب خانگی پنتاکس مدل CM 164/01 پمپ آب خانگی پنتاکس، مدل CM 164/01، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 40.5 متر، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/cad8dcbd-f310-4c31-b031-56cabc15a2e1.JPG پمپ آب خانگی پنتاکس مدل CM 164/01 پمپ آب خانگی پنتاکس، مدل CM 164/01، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 40.5 متر، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-393/pentax-water-pump-cm-214-01-brass-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c82bd862-bc4e-4c80-a179-f7f53591fd7b.jpg پمپ آب بشقابی پنتاکس مدل CM 214/01 پمپ آب خانگی پنتاکس، مدل CM 214/01، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 45.1 متر، حداکثر آبدهی 7.2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/59ea16f7-3815-4b6b-8436-2d62c5904289.jpg پمپ آب بشقابی پنتاکس مدل CM 214/01 پمپ آب خانگی پنتاکس، مدل CM 214/01، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 45.1 متر، حداکثر آبدهی 7.2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/545f9d76-f0ba-45f7-888e-7017daf0fbce.jpg پمپ آب بشقابی پنتاکس مدل CM 214/01 پمپ آب خانگی پنتاکس، مدل CM 214/01، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 45.1 متر، حداکثر آبدهی 7.2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-394/pentax-water-pump-cmt-164-01-brass-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d3e039bf-8b79-4946-8917-c2d0bcbad0f2.jpg پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CMT 164/01 پمپ آب خانگی پنتاکس، مدل CMT 164/01، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 40.5 متر، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f05832db-a2bf-4ad8-b320-7df9e60f28a7.jpg پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CMT 164/01 پمپ آب خانگی پنتاکس، مدل CMT 164/01، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 40.5 متر، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/14f8e3dc-122f-4690-883e-17f46237eb0c.JPG پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CMT 164/01 پمپ آب خانگی پنتاکس، مدل CMT 164/01، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 40.5 متر، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-395/pentax-water-pump-cmt-214-01-brass-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f615da3d-d67e-46a8-a0a4-82ae755e2263.jpg پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CMT 214/01 پمپ آب خانگی پنتاکس مدل CMT 214/01، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن،حداکثرارتفاع 50 متر، حداکثر آبدهی 7.2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1dac9a8a-d02f-4e32-a5a6-92cafbafed36.jpg پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CMT 214/01 پمپ آب خانگی پنتاکس مدل CMT 214/01، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن،حداکثرارتفاع 50 متر، حداکثر آبدهی 7.2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8be46e1d-3118-470e-898a-d2b70967ceb4.jpg پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CMT 214/01 پمپ آب خانگی پنتاکس مدل CMT 214/01، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن،حداکثرارتفاع 50 متر، حداکثر آبدهی 7.2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-396/pentax-peripheral-water-pump-pm-45-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/df0ff1b1-0871-40d9-a9c1-041dbd1bcf87.jpg پمپ نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45 پمپ آب خانگی پنتاکس، مدل PM 45، توان مصرفی 0.37 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 40 متر، حداکثر آبدهی 2.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/fb2459fb-6e18-4e51-a95b-62f7611f0c1a.jpg پمپ نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45 پمپ آب خانگی پنتاکس، مدل PM 45، توان مصرفی 0.37 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 40 متر، حداکثر آبدهی 2.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-397/pentax-peripheral-water-pump-pm-80-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8c3db961-6aa6-4369-b36b-61b7e9f9e699.jpg پمپ آب 1 اسب محیطی پنتاکس PM 80 پمپ آب محیطی پنتاکس، مدل PM 80، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 65 متر، حداکثر آبدهی 3 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/eb4e2822-2644-47ef-955d-db996bd530de.jpg پمپ آب 1 اسب محیطی پنتاکس PM 80 پمپ آب محیطی پنتاکس، مدل PM 80، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 65 متر، حداکثر آبدهی 3 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/dda68011-6361-43ab-b8fd-e85cabfdd5b9.jpg پمپ آب 1 اسب محیطی پنتاکس PM 80 پمپ آب محیطی پنتاکس، مدل PM 80، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 65 متر، حداکثر آبدهی 3 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-398/self-priming-pentax-pump-cam-100-00-noryl-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/206d1b44-f204-48ce-81ed-1c796d9a4c1f.jpg پمپ آب جتی پروانه نوریل پنتاکس CAM 100/00 پمپ آب جتی پنتاکس، مدل CAM 100/00، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه نوریل و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 50.9 متر، حداکثر آبدهی 4.2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/be4e4beb-60aa-4dac-8362-1e68c5730f2e.jpg پمپ آب جتی پروانه نوریل پنتاکس CAM 100/00 پمپ آب جتی پنتاکس، مدل CAM 100/00، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه نوریل و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 50.9 متر، حداکثر آبدهی 4.2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2ceb91ea-8636-4a69-8062-df1b0835339d.jpg پمپ آب جتی پروانه نوریل پنتاکس CAM 100/00 پمپ آب جتی پنتاکس، مدل CAM 100/00، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه نوریل و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 50.9 متر، حداکثر آبدهی 4.2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-399/centrifugal-pentax-pump-cb-100-00-twin-noryl-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ed1c7a32-27c1-46a4-939d-6ea83b1d57fe.jpg پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 100/00 پمپ آب پنتاکس، مدل CB 100/00، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه نوریل و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 42 متر، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d44868ab-d4ed-4c7b-bca7-5753dcc5b5db.jpg پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 100/00 پمپ آب پنتاکس، مدل CB 100/00، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه نوریل و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 42 متر، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f23c694c-68c9-40c1-bf44-1b528f837029.jpg پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 100/00 پمپ آب پنتاکس، مدل CB 100/00، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه نوریل و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 42 متر، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-400/centrifugal-pentax-pump-cb-100-01-twin-brass-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9d714160-9cf3-4206-bdd0-55254db72a88.jpg پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 100/01 پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس، مدل CB 100/01 ، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 42 متر، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/94d1cb8b-c2c2-415b-807f-9678780a5ff1.jpg پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 100/01 پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس، مدل CB 100/01 ، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 42 متر، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/cedb7708-e6fd-46e5-b719-58cf810b0fcd.jpg پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 100/01 پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس، مدل CB 100/01 ، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 42 متر، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-401/centrifugal-pentax-pump-cb-160-00-twin-noryl-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ec7774d8-2632-4a32-92ea-9d9c0ffb0189.jpg پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 160/00 پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس، مدل CB 160/00، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه نوریل و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 53 متر، حداکثر آبدهی 7.2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b8dedeeb-06ff-4cc5-b00b-1547e8c44c91.jpg پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 160/00 پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس، مدل CB 160/00، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه نوریل و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 53 متر، حداکثر آبدهی 7.2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c39c9bec-ead6-44b0-971e-fd33fdf79c98.jpg پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 160/00 پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس، مدل CB 160/00، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه نوریل و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 53 متر، حداکثر آبدهی 7.2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-402/centrifugal-pentax-pump-cb-160-01-twin-brass-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4af9734b-4b3a-4e0b-b1b3-bf10b13ee53e.jpg پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 160/01 پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس، مدل CB 160/01، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 53 متر، حداکثر آبدهی 7.2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/43b7910d-0241-4f2b-8bcb-4e9151a70891.jpg پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 160/01 پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس، مدل CB 160/01، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 53 متر، حداکثر آبدهی 7.2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/16999a62-9f26-4ca9-a649-41ed0ab3df9d.jpg پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 160/01 پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس، مدل CB 160/01، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 53 متر، حداکثر آبدهی 7.2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-403/centrifugal-pentax-pump-cb-210-00-twin-noryl-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d1bd40c3-407a-4f10-a00f-272ce59073ec.jpg پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 210/00 پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس، مدل CB 210/00، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه نوریل و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 57.3 متر، حداکثر آبدهی 8.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/14485e26-0f8f-454e-af10-5e5724803407.jpg پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 210/00 پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس، مدل CB 210/00، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه نوریل و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 57.3 متر، حداکثر آبدهی 8.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1cbc0db3-45f4-4f5b-a142-3edfeb0778be.jpg پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 210/00 پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس، مدل CB 210/00، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه نوریل و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 57.3 متر، حداکثر آبدهی 8.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-404/centrifugal-pentax-pump-cb-210-01-twin-brass-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7908f1d1-5d70-4255-bf0f-41ccf40bbfe0.jpg پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 210/01 پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس، مدل CB 210/01، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 57.3 متر، حداکثر آبدهی 8.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/fd7c8eb8-5901-4ff4-8d5b-63741d8ca6c4.jpg پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 210/01 پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس، مدل CB 210/01، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 57.3 متر، حداکثر آبدهی 8.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a7bb6e6b-e802-4eb1-82ba-bfa2611b4b2f.jpg پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 210/01 پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس، مدل CB 210/01، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 57.3 متر، حداکثر آبدهی 8.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-405/centrifugal-pentax-pump-cb-310-00-twin-noryl-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e20107a7-120b-45fb-a5ea-b6b153ee3869.jpg پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 310/00 پمپ آب دو پروانه پنتاکس، مدل CB 310/00، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه نوریل وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 64 متر، حداکثر آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ad3e3dab-6b36-496a-b7d5-5ee312a59c81.jpg پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 310/00 پمپ آب دو پروانه پنتاکس، مدل CB 310/00، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه نوریل وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 64 متر، حداکثر آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/62192f22-9ae5-429a-813c-54d634a187f5.jpg پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 310/00 پمپ آب دو پروانه پنتاکس، مدل CB 310/00، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه نوریل وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 64 متر، حداکثر آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-406/centrifugal-pentax-pump-cb-310-01-twin-brass-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e3d1ce6e-3482-4a10-9db3-f45dce4cb15f.jpg پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 310/01 پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس، مدل CB 310/01، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 64 متر، حداکثر آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a5cbbd95-9d90-4117-bc7b-d307d37b129c.jpg پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 310/01 پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس، مدل CB 310/01، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 64 متر، حداکثر آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a88902de-c61f-46c6-b0d3-16a69a1a9f3d.jpg پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 310/01 پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس، مدل CB 310/01، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 64 متر، حداکثر آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-407/pentax-centrifugal-pump-ch-160-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b6bba221-9b96-4f11-bdbe-3e561617a374.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CH 160 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CH 160، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 24.5 متر و حداکثر آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e5818627-d8a3-415a-b55b-e3a1c5d0a564.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CH 160 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CH 160، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 24.5 متر و حداکثر آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/32532daf-29d1-4487-bf36-4e41b64eb55b.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CH 160 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CH 160، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 24.5 متر و حداکثر آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-408/pentax-centrifugal-pump-ch-210-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c07b17d7-a580-41e6-8d18-effff08c5512.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CH 210 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CH 210، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 26.3 متر و آبدهی27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ddc57ae0-e932-4774-a300-c50f67359a8f.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CH 210 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CH 210، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 26.3 متر و آبدهی27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/fb9667e0-3d3e-45ce-980f-f8625f9ef488.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CH 210 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CH 210، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 26.3 متر و آبدهی27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-409/pentax-centrifugal-pump-cht-210-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8e974866-bb13-4891-a3dc-022df7593b51.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 210 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CHT 210، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 28.2 متر و آبدهی27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/52873111-1581-4181-8f65-51a4a252c516.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 210 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CHT 210، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 28.2 متر و آبدهی27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/cb03dc55-7799-44c9-9df0-0618d9b345ce.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 210 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CHT 210، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 28.2 متر و آبدهی27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-410/pentax-centrifugal-pump-ch-310-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/21dc3310-f978-41e0-b262-f0c83287ea8c.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CH 310 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CH 310، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 31.2 متر و آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5422b26c-9308-4f59-aa85-b6fc4b122592.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CH 310 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CH 310، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 31.2 متر و آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e0369ab7-1f2c-47a0-aedb-700a78572ae0.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CH 310 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CH 310، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 31.2 متر و آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-411/pentax-centrifugal-pump-cht-310-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0471b15a-e57b-4fba-a21b-812b5cc0a892.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 310 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CHT 310، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 31.2 متر و آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/401278cc-0820-4239-a45d-5a37fd518a12.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 310 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CHT 310، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 31.2 متر و آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ff9da2f3-f69f-431f-9c5e-92a21b6c415b.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 310 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CHT 310، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 31.2 متر و آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-412/pentax-centrifugal-pump-cht-400-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d771096b-bd24-4e82-934f-534cd37c7b15.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 400 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CHT 400، توان مصرفی 3 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 30.3 متر و آبدهی 39 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e746460d-d14e-4bce-bf42-c2685682c93b.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 400 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CHT 400، توان مصرفی 3 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 30.3 متر و آبدهی 39 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/3ab3446b-80be-4b10-b7af-a1d0767f9dac.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 400 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CHT 400، توان مصرفی 3 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 30.3 متر و آبدهی 39 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-413/pentax-centrifugal-pump-cht-550-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/847c7754-7a50-4632-ac04-fb07276a41d5.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 550 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CHT 550، توان مصرفی 4 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 37.4 متر و آبدهی 39 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/75708f4d-6d14-4670-b394-e36b36a06134.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 550 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CHT 550، توان مصرفی 4 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 37.4 متر و آبدهی 39 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/9b35bc7b-0ad5-4e65-af45-813ef834cb94.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 550 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CHT 550، توان مصرفی 4 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 37.4 متر و آبدهی 39 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-414/pentax-centrifugal-pump-cs-100-2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/80cbd006-924d-4c9f-b726-bef678e0318d.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS100/2 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CS100/2، توان مصرفی 0.75 کیلووات، 220 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 12.8 متر و آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ac78c44e-d6f8-4864-88c8-525f80cda9c7.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS100/2 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CS100/2، توان مصرفی 0.75 کیلووات، 220 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 12.8 متر و آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/98f3f221-e0d6-4375-8c8b-d1f627066dc2.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS100/2 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CS100/2، توان مصرفی 0.75 کیلووات، 220 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 12.8 متر و آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-415/pentax-centrifugal-pump-csb-100-2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a66eb996-d2a5-4fea-b4a7-bfb74cbf9134.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CSB100/2 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CSB100/2، توان مصرفی 0.75 وات، 220 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 17.5 متر و آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/da903099-67db-457d-8a79-e162612c3674.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CSB100/2 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CSB100/2، توان مصرفی 0.75 وات، 220 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 17.5 متر و آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/50ee51ab-4604-406f-8eec-8108c341d4d0.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CSB100/2 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CSB100/2، توان مصرفی 0.75 وات، 220 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 17.5 متر و آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-416/pentax-centrifugal-pump-cs-150-2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7f2f6eea-d696-40ef-b30f-380e9bed1837.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS150/2 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CS150/2، توان مصرفی 1.1 کیلووات، 220 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 12.3 متر و آبدهی 48 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/4a0341f1-0025-47f6-981a-c480a2aa8e80.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS150/2 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CS150/2، توان مصرفی 1.1 کیلووات، 220 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 12.3 متر و آبدهی 48 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/10f79e45-4c09-4994-b4e8-aef87271f790.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS150/2 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CS150/2، توان مصرفی 1.1 کیلووات، 220 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 12.3 متر و آبدهی 48 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-417/pentax-centrifugal-pump-csb-150-2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/77c01dda-00fe-4c74-abd0-18bae7cd9390.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CSB150/2 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CSB150/2، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 21.5 متر و آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/41bfdc4c-bf4c-41ff-979f-fd9e781fd166.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CSB150/2 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CSB150/2، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 21.5 متر و آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/846251a5-912e-41be-84b3-2ccc19f83169.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CSB150/2 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CSB150/2، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 21.5 متر و آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-418/pentax-centrifugal-pump-cs-200-2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/610c4b2d-f0a9-4e3c-8b11-9c085ad5d1c7.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 200/2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل CS 200/2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 14 متر و آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/f434ff85-5ddc-4ec5-bf40-bdc5c28242a1.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 200/2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل CS 200/2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 14 متر و آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/6866391e-27cd-4777-bd8d-c44ad1e68f80.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 200/2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل CS 200/2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 14 متر و آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-419/pentax-centrifugal-pump-cs-200-3-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c556bb49-104b-401f-b200-d7474b20a6bf.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 200/3 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CS 200/3، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر با ارتفاع 12 متر و آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/151c3c53-104b-4def-a5b1-2e8bad9fa4b9.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 200/3 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CS 200/3، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر با ارتفاع 12 متر و آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/72bf77f4-7d7d-47bb-9f17-a7441bc484ce.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 200/3 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CS 200/3، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر با ارتفاع 12 متر و آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-420/pentax-centrifugal-pump-cs-300-3-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/691dff87-03e8-45f7-98db-925ea648f5b0.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 300/3 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CS 300/3، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 15.8 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e23dc5c6-1f89-4289-8ad7-a35672fd0dc3.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 300/3 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CS 300/3، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 15.8 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/dc221e58-2fc0-4b28-a303-36750fdd39b0.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 300/3 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CS 300/3، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 15.8 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-421/pentax-centrifugal-pump-cs-450-4-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2fc9cc2f-5deb-449f-bbfd-a00125c60b44.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 450/4 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CS 450/4، توان مصرفی 3 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 14.2 متر وحداکثر آبدهی 96 متر مکعب بر ساعت مباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/55ccfc96-9207-41f6-96bd-cd0d5d0fdfd1.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 450/4 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CS 450/4، توان مصرفی 3 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 14.2 متر وحداکثر آبدهی 96 متر مکعب بر ساعت مباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/275f7b08-7f7c-4f2c-b293-e4902c6ade52.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 450/4 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CS 450/4، توان مصرفی 3 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 14.2 متر وحداکثر آبدهی 96 متر مکعب بر ساعت مباشد. https://vidfactor.com/product/vf-422/pentax-centrifugal-pump-cst-150-2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/224d44e6-a6f7-437a-88ec-e748222349af.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 150/2 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CST 150/2، توان مصرفی 1.1 کیلووات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 12.3 متر و حداکثر آبدهی 48 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/78d47458-1e5e-474e-93f5-6e80f3e288f3.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 150/2 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CST 150/2، توان مصرفی 1.1 کیلووات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 12.3 متر و حداکثر آبدهی 48 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7f90e8eb-1cef-49f8-bdc2-8f9896322f4e.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 150/2 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CST 150/2، توان مصرفی 1.1 کیلووات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 12.3 متر و حداکثر آبدهی 48 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-423/pentax-centrifugal-pump-cst-300-3-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ec671052-4296-4b12-860d-5f3431cc69ab.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 300/3 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CST 300/3، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 15.8 متر و حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/64c165d7-707c-498a-ad51-ef7f14e5bbc8.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 300/3 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CST 300/3، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 15.8 متر و حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a0895cb0-1cb0-4da0-a80a-a0bfcc737792.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 300/3 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CST 300/3، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 15.8 متر و حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-424/pentax-centrifugal-pump-cst-400-3-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3cdcbbe9-8180-45ba-b374-d05cf8d7fb87.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 400/3 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CST 400/3، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 19.3 متر و حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a62c5031-01c5-4324-a6da-db8aa5dcc27a.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 400/3 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CST 400/3، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 19.3 متر و حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d60eec52-6eef-4f53-be48-3edfeac1e57f.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 400/3 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CST 400/3، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 19.3 متر و حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-425/pentax-centrifugal-pump-cst-450-4-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2f62780d-b8e7-4b63-b1e5-98352dcebf79.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 450/4 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CST 450/4، توان مصرفی 3 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 14.2 متر و حداکثر آبدهی 96 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/dea8eaa5-330c-4b94-961f-f3bf3d8e2347.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 450/4 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CST 450/4، توان مصرفی 3 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 14.2 متر و حداکثر آبدهی 96 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ea9f668e-6e8e-4a8d-b436-3a454893b5d6.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 450/4 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CST 450/4، توان مصرفی 3 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 14.2 متر و حداکثر آبدهی 96 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-426/pentax-centrifugal-pump-cst-550-4-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9fc831e5-d609-429b-8c66-41371706be02.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 550/4 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CST 550/4، توان مصرفی 4 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 17.1 متر و حداکثر آبدهی 96 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/bb03ec01-a666-4cab-bc2f-53c0d8680d1c.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 550/4 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CST 550/4، توان مصرفی 4 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 17.1 متر و حداکثر آبدهی 96 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/fef7b802-7fb2-4186-a92c-a364dabf0c60.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 550/4 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CST 550/4، توان مصرفی 4 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 17.1 متر و حداکثر آبدهی 96 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-427/pentax-centrifugal-pump-cst-200-2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3a42e617-0605-405c-b37c-72a45fdabdd2.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 200/2 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CST 200/2، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 13.8 متر و حداکثر آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/78a8b019-5db1-4e2d-a329-066029948cc8.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 200/2 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CST 200/2، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 13.8 متر و حداکثر آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/338d8b71-a9f3-464f-b39c-b71bff9d3c7c.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 200/2 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CST 200/2، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 13.8 متر و حداکثر آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-428/pentax-centrifugal-pump-cst-200-3-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1bcc112f-9f6c-4d1a-b23b-380800a0317c.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 200/3-IR پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CST 200/3-IR، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 12 متر و حداکثر آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ecf02536-e754-4e7d-a163-e61f44ce2298.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 200/3-IR پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CST 200/3-IR، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 12 متر و حداکثر آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ae7e82a9-0395-4172-9570-f9b5bbc35056.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 200/3-IR پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CST 200/3-IR، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 12 متر و حداکثر آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-429/pentax-centrifugal-pump-cr-100-00-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/eb35c694-d07f-41a6-80a8-b149c4ab7fd9.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CR 100/00 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CR 100/00، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه نوریل، جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 20.5 متر و حداکثر آبدهی 16.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1aa2963f-fa95-4aa9-9764-71ed85da4367.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CR 100/00 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CR 100/00، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه نوریل، جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 20.5 متر و حداکثر آبدهی 16.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/62482ceb-fcef-4fa6-8b6c-9e49f728ee59.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CR 100/00 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CR 100/00، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه نوریل، جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 20.5 متر و حداکثر آبدهی 16.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-430/pentax-centrifugal-pump-mb-150-double-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f598b496-e254-43c6-9a28-661112e5ee4e.jpg پمپ آب سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس MB 150 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل MB 150، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه نوریل، جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 38.2 متر و حداکثر آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/90381ec3-46f7-4b18-90d5-4ed30b64f003.jpg پمپ آب سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس MB 150 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل MB 150، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه نوریل، جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 38.2 متر و حداکثر آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b8912281-f1e4-4488-8cf7-3146b33bfdf2.jpg پمپ آب سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس MB 150 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل MB 150، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه نوریل، جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 38.2 متر و حداکثر آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-431/pentax-centrifugal-pump-mb-200-double-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3eb60f07-36cf-40cb-b509-020fcaebcb93.jpg پمپ آب سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس MB 200 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل MB 200، توان مصرفی 1.5 کیلووات، 220 ولت، جنس پروانه نوریل، جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 42.2 متر و حداکثر آبدهی 10.2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/cafc312a-23d9-4023-a8d5-b2a51654bf20.jpg پمپ آب سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس MB 200 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل MB 200، توان مصرفی 1.5 کیلووات، 220 ولت، جنس پروانه نوریل، جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 42.2 متر و حداکثر آبدهی 10.2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/39fcec28-1261-4367-a61c-70b10a20fda5.jpg پمپ آب سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس MB 200 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل MB 200، توان مصرفی 1.5 کیلووات، 220 ولت، جنس پروانه نوریل، جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 42.2 متر و حداکثر آبدهی 10.2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-432/pentax-centrifugal-pump-mbt-300-double-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/16c41c9a-ffa6-42e2-bd97-e4f9a1dceb2a.jpg پمپ آب سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس MBT 300 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل MBT 300، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه نوریل، جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 46.2 متر و آبدهی 10.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/426f0769-2748-4c28-b98d-c5cfa5a455a1.jpg پمپ آب سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس MBT 300 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل MBT 300، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه نوریل، جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 46.2 متر و آبدهی 10.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/04108b2f-7f2a-4f8e-a406-42d9251b16cc.jpg پمپ آب سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس MBT 300 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل MBT 300، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه نوریل، جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 46.2 متر و آبدهی 10.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-433/pentax-centrifugal-pump-cm-32-160a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0e344dab-d2cf-47d0-9a3c-981ee73b46f1.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-160A پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 32-160A، توان مصرفی 3 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 36.1 متر و حداکثر آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8368180d-8863-4d90-af38-234ee1c0e092.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-160A پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 32-160A، توان مصرفی 3 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 36.1 متر و حداکثر آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/73456497-fedf-4de3-9b81-de48242c0df3.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-160A پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 32-160A، توان مصرفی 3 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 36.1 متر و حداکثر آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-434/pentax-centrifugal-pump-cm-32-200a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/df0aa5fe-ce32-4989-b213-3ab84820929a.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-200A پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 32-200A، توان مصرفی 7.5 کیلو وات، 380 وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 57.9 متر و حداکثر آبدهی 33 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/10d735fe-0268-417b-8261-f0f3caa53e6c.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-200A پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 32-200A، توان مصرفی 7.5 کیلو وات، 380 وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 57.9 متر و حداکثر آبدهی 33 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/4ddd5b67-ca65-4e0a-9cba-704097381bd0.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-200A پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 32-200A، توان مصرفی 7.5 کیلو وات، 380 وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 57.9 متر و حداکثر آبدهی 33 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-435/pentax-centrifugal-pump-cm-32-200b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f0f4e005-d16f-4c05-83fb-afd820e834a0.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-200B پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 32-200B، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 48.3 متر و آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f4b07fb1-00ff-49c5-b97c-fb6ddd9cb905.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-200B پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 32-200B، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 48.3 متر و آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7e9c0a42-a623-415f-abc9-ddff4a5f7327.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-200B پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 32-200B، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 48.3 متر و آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-436/pentax-centrifugal-pump-cm-32-200c.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/99e87498-d914-49b6-bc1b-f4374da419cc.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-200C پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 32-200C، توان مصرفی 4 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 40.2 متر و حداکثر آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8cec6ae4-8a4a-4f70-a577-61ebe13d6a3e.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-200C پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 32-200C، توان مصرفی 4 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 40.2 متر و حداکثر آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/17b8b10f-b310-425f-9799-546127a91b19.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-200C پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 32-200C، توان مصرفی 4 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 40.2 متر و حداکثر آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-437/pentax-centrifugal-pump-cm-32-250a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8d101c19-0a2f-4a16-84d2-a33f53fc3225.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-250A پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 32-250A، توان مصرفی 15 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 93.5 متر و حداکثر آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1ba6a2be-d9b9-4eb7-931d-189247ec13ca.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-250A پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 32-250A، توان مصرفی 15 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 93.5 متر و حداکثر آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/dc5aa22c-dc0c-4e8a-bc67-64f7eec87f6e.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-250A پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 32-250A، توان مصرفی 15 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 93.5 متر و حداکثر آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-438/pentax-centrifugal-pump-cm-32-250b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/089a3b16-c0cb-437e-ab16-c243d8ef6cba.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-250B پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 32-250B، توان مصرفی 11 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 84.8 متر و حداکثر آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ba128e6b-0cc7-4fc4-bd3f-2fcdb31504a5.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-250B پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 32-250B، توان مصرفی 11 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 84.8 متر و حداکثر آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/45f7ad3e-f479-4c13-90eb-005642ab1ca9.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-250B پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 32-250B، توان مصرفی 11 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 84.8 متر و حداکثر آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-439/pentax-centrifugal-pump-cm-32-250c.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a3234260-fb0b-4b0d-b1a1-fec136ae11b4.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-250C پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 32-250C، توان مصرفی 9.2 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 74.6 متر و حداکثر آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2c567d9f-f279-4339-b0fe-c90c95be6365.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-250C پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 32-250C، توان مصرفی 9.2 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 74.6 متر و حداکثر آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/078bac83-be8c-47c7-a28d-f02dbfbcc531.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-250C پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 32-250C، توان مصرفی 9.2 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 74.6 متر و حداکثر آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-440/pentax-centrifugal-pump-cm-40-125b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3bfbc005-7fed-47bc-a202-65f9123358da.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-125B پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 40-125B، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 22.6 متر و حداکثر آبدهی 39 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a8c9fc23-dcee-4eb1-a401-0045bc4ec26d.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-125B پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 40-125B، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 22.6 متر و حداکثر آبدهی 39 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/befc3943-e720-47ed-b7a4-e235750091f2.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-125B پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 40-125B، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 22.6 متر و حداکثر آبدهی 39 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-441/pentax-centrifugal-pump-cm-40-125c.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0e647737-8194-474c-ac68-fa463f8feb3a.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-125C پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل CM 40-125C ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.4 متر و آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/5a5b897e-b2f8-4759-b3ff-5988644fceb3.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-125C پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل CM 40-125C ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.4 متر و آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/00772c77-baf8-42d0-a8ae-6f6568958ccc.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-125C پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل CM 40-125C ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.4 متر و آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-442/pentax-centrifugal-pump-cm-40-160a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/243f6124-1540-473b-a486-53b4acfa5b63.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-160A پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 40-160A، توان مصرفی 4 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 33.8 متر و حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/09127ddd-d5a4-4a93-8404-fae5ab6e2308.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-160A پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 40-160A، توان مصرفی 4 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 33.8 متر و حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/08f76046-8a72-4f09-a2fa-dd85c47c7553.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-160A پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 40-160A، توان مصرفی 4 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 33.8 متر و حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-443/pentax-centrifugal-pump-cm-40-160b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e4775bce-6c02-4956-bc1c-597ce5b7a7fa.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-160B پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 40-160B، توان مصرفی 3 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 28.2 متر و حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6c5726cf-8014-4680-a942-d14cca991515.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-160B پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 40-160B، توان مصرفی 3 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 28.2 متر و حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/3cea3292-a652-43cd-a613-449010f82f12.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-160B پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 40-160B، توان مصرفی 3 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 28.2 متر و حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-444/pentax-centrifugal-pump-cm-40-200a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9df0d795-c909-4c7f-bcc0-18f694ffe93e.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-200A پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 40-200A، توان مصرفی 7.5 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 56.2 متر و حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/06a59926-d54a-437a-8b25-d2b6e5542fa6.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-200A پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 40-200A، توان مصرفی 7.5 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 56.2 متر و حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a069e220-7189-4468-977e-640c4a719ede.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-200A پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 40-200A، توان مصرفی 7.5 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 56.2 متر و حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-445/pentax-centrifugal-pump-cm-40-200b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/09ca17e2-370b-4f5f-9217-903e7411d28f.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-200B پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 40-200B، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 44.6 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d90ba16b-65cf-43cc-bed9-1e197f133abc.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-200B پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 40-200B، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 44.6 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d9af740a-2a02-4a62-a228-45e95483620c.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-200B پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 40-200B، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 44.6 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-446/pentax-centrifugal-pump-cm-40-250b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/511e403b-4368-4609-a47e-b9a19339a630.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-250B پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 40-250B، توان مصرفی 11 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 73.7 متر و حداکثر آبدهی 39 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/0f21a908-b7b0-4170-9323-eca96fabfb3d.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-250B پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 40-250B، توان مصرفی 11 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 73.7 متر و حداکثر آبدهی 39 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5c80a195-25d4-4fe6-976f-27f6d758903a.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-250B پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 40-250B، توان مصرفی 11 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 73.7 متر و حداکثر آبدهی 39 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-447/pentax-centrifugal-pump-cm-50-125a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3ecaac79-7d18-423c-94f1-1cdb9ad3b387.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-125A پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 50-125A، توان مصرفی 4 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 23.7 متر و حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/fcf3155f-57a7-4bf6-9bf5-06c2358ba052.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-125A پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 50-125A، توان مصرفی 4 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 23.7 متر و حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e2cb368b-d319-4e21-ba0e-b7f6d22afdf1.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-125A پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 50-125A، توان مصرفی 4 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 23.7 متر و حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-448/pentax-centrifugal-pump-cm-50-160a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/99797e64-3529-449f-8029-2374851f641b.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-160A پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 50-160A، توان مصرفی 7.5 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 38.1 متر و حداکثر آبدهی 78 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/12a019af-66c6-46b8-8e7b-b6adb7e16200.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-160A پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 50-160A، توان مصرفی 7.5 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 38.1 متر و حداکثر آبدهی 78 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/eac8fe79-47d5-4437-a88b-7292077780fe.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-160A پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 50-160A، توان مصرفی 7.5 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 38.1 متر و حداکثر آبدهی 78 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-449/pentax-centrifugal-pump-cm-50-160b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/435aabc8-77fe-4833-99c8-d3905e00474e.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-160B پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 50-160B، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 32.1 متر و حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/4e8bf008-bc02-48ca-b98f-4a34d7f1e841.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-160B پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 50-160B، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 32.1 متر و حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d4be78e8-04f0-4a2a-b2a6-63b0ca5b7dad.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-160B پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 50-160B، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 32.1 متر و حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-450/pentax-centrifugal-pump-cm-50-200a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/67c37a05-0844-490b-ba63-8981c9750228.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-200A پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 50-200A، توان مصرفی 15 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 59.9 متر و حداکثر آبدهی 78 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/128547d5-206f-4a40-be5c-031de856d1b7.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-200A پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 50-200A، توان مصرفی 15 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 59.9 متر و حداکثر آبدهی 78 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/68ca1037-e86d-433b-a71f-148fd747d958.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-200A پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 50-200A، توان مصرفی 15 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 59.9 متر و حداکثر آبدهی 78 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-451/pentax-centrifugal-pump-cm-50-200b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2727d876-8800-4a38-b09b-0f55ae3ddbb7.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-200B پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 50-200B، توان مصرفی 11 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن،حداکثر ارتفاع 53.1 متر و حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/9d18c25d-8bf0-480b-af55-6a0508933376.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-200B پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 50-200B، توان مصرفی 11 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن،حداکثر ارتفاع 53.1 متر و حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8b84cc36-3b68-43ce-bbb6-7be3b785caca.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-200B پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 50-200B، توان مصرفی 11 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن،حداکثر ارتفاع 53.1 متر و حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-452/pentax-centrifugal-pump-cm-50-200c.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e7300809-aac4-4658-9811-40f32283c8f2.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-200C پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 50-200C، توان مصرفی 9.2 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 48.2 متر و حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ab9d4c8d-6c75-45fd-8576-b821ea1bb6d3.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-200C پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 50-200C، توان مصرفی 9.2 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 48.2 متر و حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/bfbacb19-978d-4223-9278-16a70be578aa.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-200C پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 50-200C، توان مصرفی 9.2 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 48.2 متر و حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-453/pentax-centrifugal-pump-cm-50-250a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0d0c7c3d-1b35-4921-ac01-323297a98e0c.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-250A پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 50-250A، توان مصرفی 22 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 88.5 متر و حداکثر آبدهی 78 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2149c1e3-5315-4cde-95f1-39715c010715.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-250A پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 50-250A، توان مصرفی 22 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 88.5 متر و حداکثر آبدهی 78 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b7b48031-9b1d-480e-a21b-e6381dcbcff9.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-250A پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 50-250A، توان مصرفی 22 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 88.5 متر و حداکثر آبدهی 78 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-454/pentax-centrifugal-pump-cm-50-250b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ccfb33ba-d227-446d-b968-9f8e406c0f80.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-250B پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 50-250B، توان مصرفی 18.5 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 78.8 متر و حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/43b9d0fe-28d0-4448-a7f9-b2632ba675ba.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-250B پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 50-250B، توان مصرفی 18.5 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 78.8 متر و حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f46b21fc-9e42-4d71-a92b-a59f22f0abbb.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-250B پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 50-250B، توان مصرفی 18.5 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 78.8 متر و حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-455/pentax-centrifugal-pump-cm-65-125a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0bb19796-7238-41d8-9f3f-c49543002ef6.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-125A پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 65-125A، توان مصرفی 7.5 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 24.6 متر و حداکثر آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c9c7d363-369f-44f6-8e72-f8736c185be4.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-125A پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 65-125A، توان مصرفی 7.5 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 24.6 متر و حداکثر آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/aa4938e1-40c4-41a6-9541-c2e0020b61c9.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-125A پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 65-125A، توان مصرفی 7.5 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 24.6 متر و حداکثر آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-456/pentax-centrifugal-pump-cm-65-125b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/990826b3-7378-4117-9566-55e931679774.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-125B پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 65-125B، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 19.7 متر و حداکثر آبدهی 120 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/3e51c364-577c-4db9-aceb-ec2f4c7ea445.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-125B پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 65-125B، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 19.7 متر و حداکثر آبدهی 120 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/4ee5655e-cb6e-4113-bd75-ca417659b2a7.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-125B پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 65-125B، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 19.7 متر و حداکثر آبدهی 120 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-457/pentax-centrifugal-pump-cm-65-160a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d390a8b3-0c4b-4312-8632-7d75d74d05b1.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-160A پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 65-160A، توان مصرفی 15 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 40.1، حداکثر آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/549753de-287e-4d4d-a46f-c300fe9d2274.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-160A پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 65-160A، توان مصرفی 15 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 40.1، حداکثر آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/0f62b8e8-cb35-4d03-a521-2c3a7df1a99f.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-160A پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 65-160A، توان مصرفی 15 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 40.1، حداکثر آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-458/pentax-centrifugal-pump-cm-65-160b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b1f4e07a-979f-4e38-800a-13dd9e21cf7d.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-160B پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 65-160B، توان مصرفی 11 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 33.2 متر، حداکثر آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d95f24f8-b0f3-4d8d-b504-e2c391092f18.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-160B پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 65-160B، توان مصرفی 11 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 33.2 متر، حداکثر آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/30e0ed71-fc61-408e-95d3-93d8b16ac434.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-160B پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 65-160B، توان مصرفی 11 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 33.2 متر، حداکثر آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-459/pentax-centrifugal-pump-cm-65-160c.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/56339f60-d545-4e19-bf1d-bfdb4fc7337f.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-160C پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 65-160C، توان مصرفی 9.2 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 28.9 متر، حداکثر آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ad133933-edbe-4400-b029-bd06bab0fec0.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-160C پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 65-160C، توان مصرفی 9.2 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 28.9 متر، حداکثر آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/0170bafe-a3c8-4265-bf14-c972f90d014c.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-160C پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 65-160C، توان مصرفی 9.2 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 28.9 متر، حداکثر آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-460/pentax-centrifugal-pump-cm-65-200a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/84dff517-a2b6-48de-beee-23417e36bfc4.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-200A پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 65-200A، توان مصرفی 22 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 60.3 متر، حداکثر آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/77c2c0d7-8d46-40eb-804f-a113f12f2de0.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-200A پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 65-200A، توان مصرفی 22 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 60.3 متر، حداکثر آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e53076a1-c025-46e5-a645-5fb7739170a9.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-200A پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 65-200A، توان مصرفی 22 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 60.3 متر، حداکثر آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-461/pentax-centrifugal-pump-cm-65-200b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/990f108c-7df8-4a55-a811-4c4d9ad48137.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-200B پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 65-200B، توان مصرفی 18.5 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 51.7 متر، حداکثر آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c0d4e636-f92b-438f-b7de-a059df693c69.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-200B پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 65-200B، توان مصرفی 18.5 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 51.7 متر، حداکثر آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/bc3f682b-7397-4993-acfb-e1bbcfc7f6fc.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-200B پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 65-200B، توان مصرفی 18.5 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 51.7 متر، حداکثر آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-462/pentax-centrifugal-pump-cm-65-200c.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8cfc2a50-3aee-4e4b-95af-50a9625de907.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-200C پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 65-200C، توان مصرفی 15 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 44.4 متر، حداکثر آبدهی 138 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/aa9a8eea-a1cf-4f0b-a6e2-8443d0d66c57.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-200C پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 65-200C، توان مصرفی 15 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 44.4 متر، حداکثر آبدهی 138 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/521a5dfd-e218-4fbc-bbf2-19d18fee59b6.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-200C پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 65-200C، توان مصرفی 15 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 44.4 متر، حداکثر آبدهی 138 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-463/pentax-centrifugal-pump-cm-80-160a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8ad1454e-0292-476b-ac0f-16906e5a7734.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-160A پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 80-160A، توان مصرفی 22 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 38 متر، حداکثر آبدهی 225 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/db059593-aa53-4923-899a-29000cfe6fc2.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-160A پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 80-160A، توان مصرفی 22 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 38 متر، حداکثر آبدهی 225 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a815d127-8f10-47ec-9295-0d5942a3f7de.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-160A پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 80-160A، توان مصرفی 22 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 38 متر، حداکثر آبدهی 225 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-464/pentax-centrifugal-pump-cm-80-160b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d6c8e444-2ece-4fc2-b181-99094a599376.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-160B پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 80-160B، توان مصرفی 18.5 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 33.6 متر، حداکثر آبدهی 210 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7a7f71a2-53dd-43d9-a3f7-8192c3c0355a.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-160B پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 80-160B، توان مصرفی 18.5 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 33.6 متر، حداکثر آبدهی 210 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/3857e3ac-fd58-4aaa-821a-b5635fa386ca.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-160B پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 80-160B، توان مصرفی 18.5 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 33.6 متر، حداکثر آبدهی 210 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-465/pentax-centrifugal-pump-cm-80-160c.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/92d09d41-60d4-4380-af5e-050d3f4510b2.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-160C پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 80-160C، توان مصرفی 15 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 29 متر، حداکثر آبدهی 195 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f06347b1-bb5b-42fd-8eb3-82c11eea1e8e.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-160C پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 80-160C، توان مصرفی 15 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 29 متر، حداکثر آبدهی 195 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/667f4c93-e58f-4b99-8130-a384f4224250.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-160C پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 80-160C، توان مصرفی 15 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 29 متر، حداکثر آبدهی 195 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-466/pentax-centrifugal-pump-cm-80-160d.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/fb7a90f6-e3f3-4b1a-b496-120c59aef18f.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-160D پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 80-160D، توان مصرفی 11 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 25.4 متر، حداکثر آبدهی 180 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e630bb51-36d6-46c2-bb50-7be0c302b680.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-160D پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 80-160D، توان مصرفی 11 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 25.4 متر، حداکثر آبدهی 180 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/82dc2a22-9c2c-4660-9f6a-a0d179e4719e.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-160D پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 80-160D، توان مصرفی 11 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 25.4 متر، حداکثر آبدهی 180 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-467/pentax-centrifugal-pump-cm-80-200a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4e5920d7-0afc-43fd-8a51-21b398a4e487.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-200A پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 80-200A، توان مصرفی 37 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 57.3 متر، حداکثر آبدهی 240 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/986752c6-af92-48e9-a3a0-89d6c959f595.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-200A پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 80-200A، توان مصرفی 37 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 57.3 متر، حداکثر آبدهی 240 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/762dd31f-98cb-4cdf-8254-5bdcaacc67e9.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-200A پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 80-200A، توان مصرفی 37 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 57.3 متر، حداکثر آبدهی 240 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-468/pentax-centrifugal-pump-cm-80-200b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/17867f02-4c75-4afb-bfc6-2bcdc405e5b8.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-200B پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 80-200B، توان مصرفی 30 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 50.4 متر، حداکثر آبدهی 225 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f8ca5e6a-2b03-446c-aea8-ddea25760722.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-200B پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 80-200B، توان مصرفی 30 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 50.4 متر، حداکثر آبدهی 225 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2f6faa59-e886-4bd1-93b5-03138b63f428.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-200B پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 80-200B، توان مصرفی 30 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 50.4 متر، حداکثر آبدهی 225 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-469/pentax-peripheral-water-pump-md-100.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/19b6b77e-2afa-4384-9cb7-edb3009385b1.jpg پمپ آب خود مکش محیطی پنتاکس MD 100 پمپ آب محیطی پنتاکس، مدل MD 100، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 53 متر، حداکثر آبدهی 2.7 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5baee9d1-22bf-4674-bd39-15f7ab9c203d.jpeg پمپ آب خود مکش محیطی پنتاکس MD 100 پمپ آب محیطی پنتاکس، مدل MD 100، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 53 متر، حداکثر آبدهی 2.7 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/0cc8a745-af79-42f8-9a94-90aaab47e907.jpeg پمپ آب خود مکش محیطی پنتاکس MD 100 پمپ آب محیطی پنتاکس، مدل MD 100، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 53 متر، حداکثر آبدهی 2.7 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-470/pentax-self-priming-water-pump-inox-100.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b6b619d7-7d4c-4eba-baf4-6cf232994254.jpg پمپ آب جتی استیل پنتاکس INOX 100 پمپ آب جتی پنتاکس، مدل INOX 100، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه نوریل وجنس بدنه استیل 304، حداکثرارتفاع 48 متر، حداکثر آبدهی 3.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c25b5a36-296a-441a-8a32-3c231cf3cdc8.jpg پمپ آب جتی استیل پنتاکس INOX 100 پمپ آب جتی پنتاکس، مدل INOX 100، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه نوریل وجنس بدنه استیل 304، حداکثرارتفاع 48 متر، حداکثر آبدهی 3.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6ce11d67-c8b6-4cbb-a147-d23488bd60b1.JPG پمپ آب جتی استیل پنتاکس INOX 100 پمپ آب جتی پنتاکس، مدل INOX 100، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه نوریل وجنس بدنه استیل 304، حداکثرارتفاع 48 متر، حداکثر آبدهی 3.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-471/pentax-self-priming-centrifugal-pump-ap-100-00.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/16c5afde-8298-40b4-9f5e-9e7b687adcb9.jpg پمپ آب سانتریفیوژ خودمکش پنتاکس AP 100/00 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل AP 100/00، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه نوریل و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 40 متر، حداکثر آبدهی 2.1 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/cba8173c-1cd1-4f58-999b-6cfe3dd41960.jpg پمپ آب سانتریفیوژ خودمکش پنتاکس AP 100/00 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل AP 100/00، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه نوریل و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 40 متر، حداکثر آبدهی 2.1 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-472/pentax-self-priming-centrifugal-pump-ap-200-00.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/edac1f1b-3f28-400b-9c16-cf2f4db47b1e.jpg پمپ آب سانتریفیوژ خودمکش پنتاکس AP 200/00 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل AP 200/00، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه نوریل و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 46 متر، حداکثر آبدهی 3.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b7009bad-a3d8-4919-9a8f-5324254d8956.JPG پمپ آب سانتریفیوژ خودمکش پنتاکس AP 200/00 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل AP 200/00، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه نوریل و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 46 متر، حداکثر آبدهی 3.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-476/damandeh-industrial-forward-fan-vik-30l4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d5e95dd7-29cc-4550-886c-0afc53ebcdf7.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A4S هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A4S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/af07e45a-9095-4555-a2f8-876f397192a2.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A4S هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A4S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d0679c45-2a85-49f3-8faf-dfc398c2696c.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A4S هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A4S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/faed2538-e233-4979-b817-cc092dc30488.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A4S هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A4S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/9c839819-ec08-4dfa-bf5d-d33820971574.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A4S هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A4S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-477/damandeh-industrial-forward-fan-vik-30l6s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7b3f6d7c-a854-40b1-b8b6-ecce9346cc7f.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A6S هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A6S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 1400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور920 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f1e2b1cb-c948-4921-bc45-93708fa153c9.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A6S هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A6S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 1400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور920 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/94dda3b9-b13d-4b85-9c3c-c46a1b2dfe59.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A6S هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A6S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 1400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور920 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-478/damandeh-industrial-forward-fan-vik-30l4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5a348e8a-f1d8-42ee-ac0f-6e4245f39416.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A4T هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A4T، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2100 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f5a97028-9359-4b14-a388-31bd64a2a71e.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A4T هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A4T، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2100 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f268dbed-8d0d-4bbf-8e47-5935d14cbffc.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A4T هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A4T، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2100 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-479/damandeh-industrial-forward-fan-vik-35l4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a32c4cb9-4d20-4232-9189-5ed58d1e906d.jpg هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35A4S هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35A4S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2700 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1310 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/90f93bdf-0fd9-4541-bf24-bd58baf94d19.jpg هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35A4S هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35A4S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2700 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1310 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-480/damandeh-industrial-forward-fan-vik-35l6s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/091d7a91-769a-4b9c-b121-5637239e9942.jpg هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35A6S هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35A6S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 1900 مترمکعب بر ساعت و دور موتور900 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2a793b18-50df-4753-87ae-cad1fc41eef9.jpg هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35A6S هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35A6S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 1900 مترمکعب بر ساعت و دور موتور900 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-481/damandeh-industrial-forward-fan-vik-35l4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4e554518-b45b-4a27-a830-1b7cd1ab0357.jpg هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35A4T هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35A4T، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، حجم هوادهی 2800 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5e4cfaba-f4d8-43c2-85fa-59361aceae19.jpg هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35A4T هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35A4T، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، حجم هوادهی 2800 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-482/damandeh-industrial-forward-fan-vik-40l4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d5e6185b-862e-441d-80a3-b1521afc06d6.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40A4S-L هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40A4S-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1250 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/17cb8373-b2fe-4c0a-aa93-f6e05179f2a8.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40A4S-L هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40A4S-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1250 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-483/damandeh-industrial-forward-fan-vik-40l6s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e21d20d6-d203-4e4e-b097-9763c929ede5.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40A6S هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40A6S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، حجم هوادهی 2400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور870 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/56eb4968-1df4-4b87-b2ea-2700fb68a918.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40A6S هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40A6S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، حجم هوادهی 2400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور870 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-484/damandeh-industrial-forward-fan-vik-40l4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7a1b41b4-14ba-4b06-a244-b19c70b68508.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40A4T-L هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40A4T-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1300 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/72c4be15-62c9-4276-b062-f76a40a4b214.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40A4T-L هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40A4T-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1300 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-485/damandeh-industrial-forward-fan-vik-40t4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7a0b6d68-718c-434f-a928-4b796e0e4e1f.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40A4S-H هواکش 40 سانت دمنده مدل VIK-40A4S-H، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، مقدار هوادهی 4200 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/0c736474-7263-424f-aec2-b51ec2cb3dd6.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40A4S-H هواکش 40 سانت دمنده مدل VIK-40A4S-H، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، مقدار هوادهی 4200 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-486/damandeh-industrial-forward-fan-vik-40t4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/624f4c38-b19a-4ed6-afb5-37391a068711.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40A4T-H هواکش صنعتی 40 سانت دمنده VIK-40A4T-H، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4250 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/10f45b8c-a6af-4f27-bbe7-7e3420c35b7a.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40A4T-H هواکش صنعتی 40 سانت دمنده VIK-40A4T-H، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4250 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-487/damandeh-industrial-forward-fan-vik-45l4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/79e68108-c275-4f0d-b0c5-d00a75ab6764.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A4S-L هواکش صنعتی 45 سانت دمنده VIK-45A4S-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3700 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1275 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/3e14ea79-53db-491a-9d4a-850c0bdf7f2c.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A4S-L هواکش صنعتی 45 سانت دمنده VIK-45A4S-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3700 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1275 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-488/damandeh-industrial-forward-fan-vik-45l6s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e3325499-f397-4ce3-9148-876ecce1a0f4.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A6S-L هواکش صنعتی 45 سانت دمنده VIK-45A6S-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2700 مترمکعب بر ساعت و دور موتور900 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/55d0ba01-b26e-4932-9a44-246928b75861.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A6S-L هواکش صنعتی 45 سانت دمنده VIK-45A6S-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2700 مترمکعب بر ساعت و دور موتور900 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-489/damandeh-industrial-forward-fan-vik-45l4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f3a3f1c3-a006-4b6c-8be5-7fe3bbef3cda.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A4T-L هواکش صنعتی 45 سانت دمنده VIK-45A4T-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4200 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1320 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d45921fb-d1f0-4f87-b0b0-dc9f2c26122d.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A4T-L هواکش صنعتی 45 سانت دمنده VIK-45A4T-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4200 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1320 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-490/damandeh-industrial-forward-fan-vik-45t4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c278e42d-5561-42b7-9b8e-8325ac6591c3.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A4S-H هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A4S-H، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5100 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1340 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/30e6dea0-2fd6-47f4-9154-d466574ddbba.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A4S-H هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A4S-H، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5100 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1340 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-491/damandeh-industrial-forward-fan-vik-45t6s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/dee05d9d-b30c-4ab1-af67-243b8ef6d429.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A6S-H هواکش صنعتی 45 سانت فلزی دمنده VIK-45A6S-H، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور880 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/0bd67ef3-2758-4c52-b5b6-da78f355f1d3.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A6S-H هواکش صنعتی 45 سانت فلزی دمنده VIK-45A6S-H، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور880 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-492/damandeh-industrial-forward-fan-vik-45t4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7d7d297e-c2de-4b6d-81ac-8bbc93280f66.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A4T-H هواکش صنعتی 45 سانت دمنده VIK-45A4T-H، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1330 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7fbd9752-2389-45c1-b847-31df7ba6d07b.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A4T-H هواکش صنعتی 45 سانت دمنده VIK-45A4T-H، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1330 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-493/damandeh-industrial-forward-fan-vik-50t4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4ba0e9b7-dbd3-49e8-8097-ce78a21bbaa3.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50A4S-L هواکش صنعتی 50 سانت دمنده VIK-50A4S-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1320 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ab2879b1-bca5-4ee0-9da9-498f24872c35.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50A4S-L هواکش صنعتی 50 سانت دمنده VIK-50A4S-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1320 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-494/damandeh-industrial-forward-fan-vik-50t6s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e690bc52-c43c-4897-b27e-737da8034179.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50A6S هواکش صنعتی 50 سانت دمنده VIK-50A6S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3700 مترمکعب بر ساعت و دور موتور910 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a22ad1f0-f18c-4215-be85-d2b26337358a.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50A6S هواکش صنعتی 50 سانت دمنده VIK-50A6S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3700 مترمکعب بر ساعت و دور موتور910 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-495/damandeh-industrial-forward-fan-vik-50t4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/453dac37-6367-4363-8b3a-ae53c3150430.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50A4T-L هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50A4T-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5600 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1340 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/aac54b00-3157-4568-98fd-d4f665c70079.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50A4T-L هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50A4T-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5600 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1340 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-496/damandeh-industrial-forward-fan-vik-50z4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6b7690d5-2c86-440d-9629-db74b0cad2fc.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50G4S-H هواکش صنعتی 50 سانت دمنده VIK-50G4S-H، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 9500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/48eddb63-15cb-4ac9-bd75-ca8489fc4b0b.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50G4S-H هواکش صنعتی 50 سانت دمنده VIK-50G4S-H، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 9500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-497/damandeh-industrial-forward-fan-vik-50z4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6c87f7b6-9c6c-4c87-a90a-c6ee3959fb68.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50G4T-H هواکش صنعتی 50 سانت دمنده VIK-50G4T-H، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 9200 مترمکعب بر ساعت و دور موتور(RPM)1330 میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/edec118b-b1ab-4269-b3bf-55f68441c7da.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50G4T-H هواکش صنعتی 50 سانت دمنده VIK-50G4T-H، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 9200 مترمکعب بر ساعت و دور موتور(RPM)1330 میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-498/damandeh-industrial-forward-fan-vik-60z4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d9861ec2-575a-4a68-aae3-c8cbc9cd8217.jpg هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-60G4S هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-60G4S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 10200 مترمکعب بر ساعت و دور 1420 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e1dd2304-f037-4494-ad97-a2ba7e4ac38e.jpg هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-60G4S هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-60G4S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 10200 مترمکعب بر ساعت و دور 1420 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-499/damandeh-industrial-forward-fan-vik-60z4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a048cad6-9c6f-4694-b9ae-32fef7a6c4c3.jpg هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-60G4T هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-60G4T، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 10300 مترمکعب بر ساعت و دور 1400(RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/bda7d0d9-adc8-47af-8df6-9bb8e2a83bed.jpg هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-60G4T هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-60G4T، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 10300 مترمکعب بر ساعت و دور 1400(RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-500/damandeh-industrial-forward-fan-vik-63z4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/49136851-c96b-41a2-b341-81d0e0ddb7b0.jpg هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-63G4S هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-63G4S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 10200 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/36ff695a-8290-4f27-8f2b-42a97777ca6b.jpg هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-63G4S هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-63G4S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 10200 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-501/damandeh-industrial-axial-fan-dvmp-dn90-4t-600.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8a636a14-a06e-42ad-b9a1-2568b050ae38.jpg فن آکسیال صنعتی 60 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-DN90-4T-600 فن آکسیال صنعتی 60 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-DN90-4T-600، جنس پروانه دایکست آلومینیوم، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، مقدار هوادهی 14000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/0ba7e796-04bf-4f28-b503-f3d8c309c9c0.jpg فن آکسیال صنعتی 60 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-DN90-4T-600 فن آکسیال صنعتی 60 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-DN90-4T-600، جنس پروانه دایکست آلومینیوم، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، مقدار هوادهی 14000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/33ebd7b3-58e0-4677-88ff-db98124aafe9.jpg فن آکسیال صنعتی 60 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-DN90-4T-600 فن آکسیال صنعتی 60 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-DN90-4T-600، جنس پروانه دایکست آلومینیوم، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، مقدار هوادهی 14000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-502/damandeh-industrial-forward-fan-vik-63z4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f13d7b76-19ed-4a3b-934d-83ab7fca5b89.jpg هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-63G4T هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-63G4T، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 10500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1420 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/91a3a6af-a690-4914-ad61-03aabf7d2bdc.jpg هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-63G4T هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-63G4T، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 10500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1420 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-503/damandeh-industrial-backward-fan-vik-30l4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/54ca55b4-4a2a-482b-9868-8b26e68c7cb5.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30A4S2 هواکش صنعتی 30 سانت بدون قاب دمنده VIK-30A4S2، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 1700 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1370 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/58208617-54c5-4bcb-a631-0eb894794d23.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30A4S2 هواکش صنعتی 30 سانت بدون قاب دمنده VIK-30A4S2، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 1700 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1370 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c4d0d7ef-e878-4d00-b275-c4b6b292647a.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30A4S2 هواکش صنعتی 30 سانت بدون قاب دمنده VIK-30A4S2، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 1700 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1370 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-504/damandeh-industrial-axial-fan-dvmp-dn60-4t-500.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/41b0498e-663c-403b-88b8-551b96646996.jpg فن آکسیال صنعتی 50 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-DN60-4T-500 هواکش آکسیال صنعتی 50 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-DN60-4T-500، جنس پروانه دایکست آلومینیوم، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، مقدار هوادهی 10000 متر مکعب در ساعت و دور موتور (rpm) 1355 میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8ca075b1-ffa5-467e-a515-a6c78ec4878e.jpg فن آکسیال صنعتی 50 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-DN60-4T-500 هواکش آکسیال صنعتی 50 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-DN60-4T-500، جنس پروانه دایکست آلومینیوم، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، مقدار هوادهی 10000 متر مکعب در ساعت و دور موتور (rpm) 1355 میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/66d6eabf-b4be-4a01-bb2e-092459542df3.jpg فن آکسیال صنعتی 50 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-DN60-4T-500 هواکش آکسیال صنعتی 50 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-DN60-4T-500، جنس پروانه دایکست آلومینیوم، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، مقدار هوادهی 10000 متر مکعب در ساعت و دور موتور (rpm) 1355 میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-505/damandeh-industrial-backward-fan-vik-30l4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a88c2113-fe8f-4e18-9e62-e6d90ba562cc.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30A4T2 هواکش صنعتی 30 سانت بدون قاب دمنده VIK-30A4T2، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 1800 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1410 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f9036fa8-f543-4283-be86-adaaed9cc066.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30A4T2 هواکش صنعتی 30 سانت بدون قاب دمنده VIK-30A4T2، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 1800 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1410 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e42189e2-8b0d-4f6e-a5f9-0ad2ad3e072a.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30A4T2 هواکش صنعتی 30 سانت بدون قاب دمنده VIK-30A4T2، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 1800 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1410 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-506/damandeh-industrial-backward-fan-vik-35l4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a9c2104b-eb44-4f07-9ab7-df13bd36519a.jpg هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-35A4S2 هواکش صنعتی 35 سانت بدون قاب دمنده VIK-35A4S2، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2800 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1300 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1d896a3b-940b-4cf2-869f-264da2c25cfb.jpg هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-35A4S2 هواکش صنعتی 35 سانت بدون قاب دمنده VIK-35A4S2، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2800 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1300 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/9356fdb3-9a4a-44a7-8506-82281ca71eed.jpg هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-35A4S2 هواکش صنعتی 35 سانت بدون قاب دمنده VIK-35A4S2، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2800 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1300 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-507/damandeh-industrial-axial-fan-vic-50d4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/31f377c9-8eec-4561-8563-c09ff56a66a6.jpg هواکش آکسیال سیلندری ترانس 50 سانت دمنده VIC-50D4T هواکش آکسیال سیلندری ترانس 50 سانت دمنده VIC-50D4T، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، حجم هوادهی 8800 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/28fcdcc7-0567-412e-8b5f-79421ebcb781.jpg هواکش آکسیال سیلندری ترانس 50 سانت دمنده VIC-50D4T هواکش آکسیال سیلندری ترانس 50 سانت دمنده VIC-50D4T، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، حجم هوادهی 8800 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-508/damandeh-industrial-backward-fan-vik-35l4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/980cfea8-b828-43d4-ae0f-43a67c991774.jpg هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-35A4T2 هواکش صنعتی 35 سانت بدون قاب دمنده VIK-35A4T2، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8f9b782d-cd52-49a5-a362-267c97ea998c.jpg هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-35A4T2 هواکش صنعتی 35 سانت بدون قاب دمنده VIK-35A4T2، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7f7a2437-ba57-4c8b-9cb3-44585379951d.jpg هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-35A4T2 هواکش صنعتی 35 سانت بدون قاب دمنده VIK-35A4T2، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-509/damandeh-industrial-backward-fan-vik-40l4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6286e5a6-85c5-4551-920d-fdfc80a6b1b2.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4S2-L هواکش صنعتی 40 سانت بدون قاب دمنده VIK-40A4S2-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/14b22e20-27da-42ba-a0b8-3405a960b88e.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4S2-L هواکش صنعتی 40 سانت بدون قاب دمنده VIK-40A4S2-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/0ebd72f4-c13d-4ca6-a4e0-2161b446d418.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4S2-L هواکش صنعتی 40 سانت بدون قاب دمنده VIK-40A4S2-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-510/damandeh-industrial-backward-fan-vik-40l6s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f894f034-54ce-4338-841c-0cadf2290f2f.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A6S2 هواکش صنعتی 40 سانت بدون قاب دمنده VIK-40A6S2، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2700 مترمکعب بر ساعت و دور موتور900 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/487cc689-69fb-4eb4-8da1-a24aabce6266.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A6S2 هواکش صنعتی 40 سانت بدون قاب دمنده VIK-40A6S2، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2700 مترمکعب بر ساعت و دور موتور900 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/804b79f9-074b-460b-813f-592fa8f7e611.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A6S2 هواکش صنعتی 40 سانت بدون قاب دمنده VIK-40A6S2، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2700 مترمکعب بر ساعت و دور موتور900 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-511/damandeh-industrial-backward-fan-vik-40l4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/346dc289-ad7a-4bed-a3d4-a881bab958e6.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4T2-L هواکش صنعتی 40 سانت بدون قاب دمنده VIK-40A4T2-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/589bb8b4-956d-4edf-affc-61bdcb926d0e.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4T2-L هواکش صنعتی 40 سانت بدون قاب دمنده VIK-40A4T2-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/078aab2c-e770-4488-92c5-d159467d5d41.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4T2-L هواکش صنعتی 40 سانت بدون قاب دمنده VIK-40A4T2-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-512/damandeh-industrial-backward-fan-vik-40t4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1b631c31-671f-4b9b-8616-a4a4e4191283.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4S2-H هواکش صنعتی 40 سانت بدون قاب دمنده VIK-40A4S2-H، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1300 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f4125ae6-7156-4b8c-aedb-81d52de820c0.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4S2-H هواکش صنعتی 40 سانت بدون قاب دمنده VIK-40A4S2-H، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1300 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b29d737a-6281-4260-b1d5-e78dea839bad.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4S2-H هواکش صنعتی 40 سانت بدون قاب دمنده VIK-40A4S2-H، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1300 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-513/damandeh-industrial-backward-fan-vik-40t4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/598d03f4-0b3e-4017-b65f-5922111e1697.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4T2-H هواکش صنعتی 40 سانت بدون قاب دمنده VIK-40A4T2-H، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4700 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1345 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/9735ab14-a078-400b-a296-f059cf74b8de.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4T2-H هواکش صنعتی 40 سانت بدون قاب دمنده VIK-40A4T2-H، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4700 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1345 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/94b4ea1a-ef6b-4e80-8821-775884f99661.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4T2-H هواکش صنعتی 40 سانت بدون قاب دمنده VIK-40A4T2-H، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4700 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1345 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-514/damandeh-industrial-backward-fan-vik-45l4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4d5fc0ef-e99c-4590-a695-e7440a703f5c.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4S2-L هواکش صنعتی 45 سانت بدون قاب دمنده VIK-45A4S2-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4150 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1275 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f5750ca9-cf8d-42bc-a962-ffc60487b95c.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4S2-L هواکش صنعتی 45 سانت بدون قاب دمنده VIK-45A4S2-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4150 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1275 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b404791a-df8d-4792-8133-8fad73284df4.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4S2-L هواکش صنعتی 45 سانت بدون قاب دمنده VIK-45A4S2-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4150 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1275 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-515/damandeh-industrial-backward-fan-vik-45l6s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/fdcf0984-60f6-428e-817b-ecbaafcc771e.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A6S2-L هواکش صنعتی 45 سانت بدون قاب دمنده VIK-45A6S2-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور900 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7f9da90f-3b9e-471e-9861-7f7d18342448.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A6S2-L هواکش صنعتی 45 سانت بدون قاب دمنده VIK-45A6S2-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور900 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e4f17f2d-6dda-4568-8bde-dc1d5aaca90d.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A6S2-L هواکش صنعتی 45 سانت بدون قاب دمنده VIK-45A6S2-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور900 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-516/damandeh-industrial-backward-fan-vik-45l4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/914c7006-f3e8-4fe0-8961-0c6b39982644.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4T2-L هواکش صنعتی 45 سانت بدون قاب دمنده VIK-45A4T2-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/76172c4f-f9d3-4a1e-bf55-1ccf570b1615.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4T2-L هواکش صنعتی 45 سانت بدون قاب دمنده VIK-45A4T2-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/59d5e072-df81-420c-8ebc-d42e45068b11.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4T2-L هواکش صنعتی 45 سانت بدون قاب دمنده VIK-45A4T2-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-517/damandeh-industrial-backward-fan-vik-45t4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/87cb8145-08a5-413c-bbd4-0f82452dfd38.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4S2-H هواکش صنعتی 45 سانت بدون قاب دمنده VIK-45A4S2-H، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5600 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1330 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/31d0a535-9dea-44ec-a895-b5675ca0e981.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4S2-H هواکش صنعتی 45 سانت بدون قاب دمنده VIK-45A4S2-H، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5600 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1330 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/0e7daf92-a444-4a40-95d5-23e0b5f32777.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4S2-H هواکش صنعتی 45 سانت بدون قاب دمنده VIK-45A4S2-H، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5600 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1330 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-518/damandeh-industrial-axial-fan-vic-45d4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/665adbeb-f33f-4b68-827d-b2792e79ba67.jpg هواکش آکسیال سیلندری ترانس 45 سانت دمنده VIC-45D4T هواکش آکسیال سیلندری ترانس 45 سانت دمنده VIC-45D4T، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، حجم هوادهی 6300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 14000 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/53b2401f-dfbe-4bd3-b619-d252903335ed.jpg هواکش آکسیال سیلندری ترانس 45 سانت دمنده VIC-45D4T هواکش آکسیال سیلندری ترانس 45 سانت دمنده VIC-45D4T، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، حجم هوادهی 6300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 14000 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-519/damandeh-industrial-backward-fan-vik-45t4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7401647b-aaf2-4d06-b64b-3beeb6ad3eef.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4T2-H هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4T2-H، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5800 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1320 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b8ec968f-815d-445f-bd41-b1b5ae5511ef.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4T2-H هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4T2-H، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5800 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1320 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/4b7f8ef6-20f1-45a0-ab3b-ef22a09f03a1.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4T2-H هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4T2-H، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5800 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1320 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-520/damandeh-industrial-backward-fan-vik-50t4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/da71875a-8206-4b32-a7bb-711791c36c39.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A4S2-L هواکش صنعتی 50 سانت بدون قاب دمنده VIK-50A4S2-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5800 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1300 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/563636b9-4d86-427c-b2c5-a59500bfc372.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A4S2-L هواکش صنعتی 50 سانت بدون قاب دمنده VIK-50A4S2-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5800 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1300 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/302c80ef-d3f3-4349-a4db-f4db0504f5d4.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A4S2-L هواکش صنعتی 50 سانت بدون قاب دمنده VIK-50A4S2-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5800 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1300 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-521/damandeh-industrial-backward-fan-vik-50t6s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b5e4377b-c845-4be7-984c-2a7130b9de0e.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A6S2-L هواکش صنعتی 50 سانت بدون قاب دمنده VIK-50A6S2-L، جنس پروانه وجنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور900 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/dd557cd7-27a6-4611-a8cd-55149d3b0e07.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A6S2-L هواکش صنعتی 50 سانت بدون قاب دمنده VIK-50A6S2-L، جنس پروانه وجنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور900 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/42985943-ce40-4c8f-a915-8723c4837aa2.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A6S2-L هواکش صنعتی 50 سانت بدون قاب دمنده VIK-50A6S2-L، جنس پروانه وجنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور900 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-522/damandeh-industrial-backward-fan-vik-50t4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7e04451d-20d4-4794-903e-4cb6c98b2b53.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A4T2-L هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A4T2-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 6200 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1285 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/40b977e7-ac6e-4ef1-a547-614ed6bc6c03.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A4T2-L هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A4T2-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 6200 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1285 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a325ad93-3974-4537-8c33-eee07da5b698.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A4T2-L هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A4T2-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 6200 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1285 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-523/damandeh-industrial-backward-fan-vik-50z4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7e2d883e-bc57-4ae0-8798-9cbbf9e5b737.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-50G4S2-H هواکش صنعتی 50 سانت بدون قاب دمنده VIK-50G4S2-H، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 7900 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8cac71e7-0ebc-46fd-9439-074ce9729542.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-50G4S2-H هواکش صنعتی 50 سانت بدون قاب دمنده VIK-50G4S2-H، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 7900 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/127f98a3-9941-40f1-8f62-45598da745e3.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-50G4S2-H هواکش صنعتی 50 سانت بدون قاب دمنده VIK-50G4S2-H، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 7900 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-524/damandeh-industrial-backward-fan-vik-50z4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5c0be130-eec5-483f-a28f-576e9b52376c.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-50G4T2-H هواکش صنعتی 50 سانت بدون قاب دمنده VIK-50G4T2-H، جنس بدنه و پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی9200 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1420 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/23458c1b-a87e-44ad-bf25-7b64cd617647.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-50G4T2-H هواکش صنعتی 50 سانت بدون قاب دمنده VIK-50G4T2-H، جنس بدنه و پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی9200 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1420 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/00dbd62d-04f4-4857-ae4e-048cb9a775aa.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-50G4T2-H هواکش صنعتی 50 سانت بدون قاب دمنده VIK-50G4T2-H، جنس بدنه و پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی9200 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1420 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-525/damandeh-industrial-backward-fan-vik-60z4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6a28fe42-1834-4923-b110-12eabe1c1dd3.jpg هواکش صنعتی 56 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-56G4S2 هواکش صنعتی 56 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-56G4S2، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 10000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f26a33ee-4621-4b80-a4cc-d2c7e904f12d.jpg هواکش صنعتی 56 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-56G4S2 هواکش صنعتی 56 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-56G4S2، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 10000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/95e7c307-ec0c-4a04-b938-5d6606a55f42.jpg هواکش صنعتی 56 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-56G4S2 هواکش صنعتی 56 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-56G4S2، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 10000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-526/damandeh-industrial-backward-fan-vik-60z4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0c6bcf52-4773-4455-a1d7-8d66551f4718.jpg هواکش صنعتی 56 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-56G6S2 هواکش صنعتی 56 سانت بدون قاب دمنده VIK-56G6S2، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 7200 مترمکعب بر ساعت و دور موتور920 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/af5a8f71-0b5f-4939-bc47-86705d6db53a.jpg هواکش صنعتی 56 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-56G6S2 هواکش صنعتی 56 سانت بدون قاب دمنده VIK-56G6S2، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 7200 مترمکعب بر ساعت و دور موتور920 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e36548c3-9548-44c2-9864-6dc447a6e42f.jpg هواکش صنعتی 56 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-56G6S2 هواکش صنعتی 56 سانت بدون قاب دمنده VIK-56G6S2، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 7200 مترمکعب بر ساعت و دور موتور920 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-527/damandeh-industrial-backward-fan-vik-63z4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/64fe33c7-75bd-4e0b-8b83-56f1eee408df.jpg هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-63G4S2-L هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-63G4S2-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 10200 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b3f7b8bf-3f6b-48a4-90ca-06e6fcf5b04e.jpg هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-63G4S2-L هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-63G4S2-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 10200 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/45ba8cf0-1b7b-4c5a-bbe6-45b1c0b6dd58.jpg هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-63G4S2-L هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-63G4S2-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 10200 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-528/damandeh-industrial-backward-fan-vik-63z6s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b4b9f725-5c87-41eb-bd49-be6d40d6499c.jpg هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-63G6S2-L هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-63G6S2-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 6400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور915 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/cc03954e-f29c-41b4-8b28-968b7c9cd330.jpg هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-63G6S2-L هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-63G6S2-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 6400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور915 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e59e3c41-472d-46cd-bf61-1df514783c40.jpg هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-63G6S2-L هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-63G6S2-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 6400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور915 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-529/damandeh-industrial-backward-fan-vik-63z4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d6342784-0cae-4547-b85b-2115a35c0bdb.jpg هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-63G4T2-L هواکش صنعتی 63 سانت فلزی بدون قاب VIK-63G4T2-L، جنس پروانه وجنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 10300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/42030659-2f4e-437a-a566-8ca6b853adb1.jpg هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-63G4T2-L هواکش صنعتی 63 سانت فلزی بدون قاب VIK-63G4T2-L، جنس پروانه وجنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 10300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7523c500-91dc-4ca6-a956-9d72baf77f29.jpg هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-63G4T2-L هواکش صنعتی 63 سانت فلزی بدون قاب VIK-63G4T2-L، جنس پروانه وجنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 10300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-530/damandeh-industrial-backward-fan-vik-70z6t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f8aaaac6-8465-42e9-8fce-ca000bdad2ae.jpg هواکش صنعتی 56 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-56G4T2 هواکش صنعتی 56 سانت بدون قاب دمنده VIK-56G4T2، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 10000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7c8e70d0-dbb3-42ac-923a-15edc477cbb3.jpg هواکش صنعتی 56 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-56G4T2 هواکش صنعتی 56 سانت بدون قاب دمنده VIK-56G4T2، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 10000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f985e93c-1d4d-4786-bbb8-c206c1adf08b.jpg هواکش صنعتی 56 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-56G4T2 هواکش صنعتی 56 سانت بدون قاب دمنده VIK-56G4T2، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 10000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-531/damandeh-industrial-backward-fan-vik-63z6t3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/11f39aa9-5f31-4c9b-a19b-a7883aab68c6.jpg هواکش صنعتی 63 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-63R6T3 هواکش صنعتی 63 سانت دمنده VIK-63R6T3، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 11000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور920 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ffbea792-4ecf-44eb-9129-4a70b891001f.jpg هواکش صنعتی 63 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-63R6T3 هواکش صنعتی 63 سانت دمنده VIK-63R6T3، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 11000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور920 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8184f9a7-000b-4870-9aa9-c25cd9dad9ce.jpg هواکش صنعتی 63 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-63R6T3 هواکش صنعتی 63 سانت دمنده VIK-63R6T3، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 11000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور920 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-532/damandeh-industrial-backward-fan-vik-63z4t3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/23d8f446-b3c2-4e97-8acb-1dcb9acf556c.jpg هواکش صنعتی 63 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-63R4T3-H هواکش صنعتی 63 سانت دمنده VIK-63R4T3-H، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 18500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5eac19d6-2e4c-44d7-9591-6d86940fc4af.jpg هواکش صنعتی 63 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-63R4T3-H هواکش صنعتی 63 سانت دمنده VIK-63R4T3-H، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 18500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/513cc8cb-7f24-4cd0-b2bd-ec3fb2e48ab6.jpg هواکش صنعتی 63 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-63R4T3-H هواکش صنعتی 63 سانت دمنده VIK-63R4T3-H، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 18500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-533/damandeh-industrial-backward-fan-vik-70z6t3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f7c67ead-93c3-4563-85f4-37d2a9b345fe.jpg هواکش صنعتی 71 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-71R6T3 هواکش صنعتی 71 سانت دمنده VIK-71R6T3، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 15300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور900 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/af754c28-9b0f-468a-9055-62058687b3d5.jpg هواکش صنعتی 71 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-71R6T3 هواکش صنعتی 71 سانت دمنده VIK-71R6T3، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 15300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور900 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/4fcb03d9-3a74-4887-968b-890f26e535e9.jpg هواکش صنعتی 71 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-71R6T3 هواکش صنعتی 71 سانت دمنده VIK-71R6T3، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 15300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور900 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-534/damandeh-industrial-backward-fan-vik-80z6t3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/903f2941-3df6-490a-a0c5-5ada3fb53683.jpg هواکش صنعتی 80 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-80R6T3 هواکش صنعتی 80 سانت هفت پر دمنده VIK-80R6T3، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 23500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور920 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8e6864da-abd7-4609-b0cf-1cb9311611f9.jpg هواکش صنعتی 80 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-80R6T3 هواکش صنعتی 80 سانت هفت پر دمنده VIK-80R6T3، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 23500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور920 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/3b9c958f-dcf2-43e2-a31f-9815c810dd93.jpg هواکش صنعتی 80 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-80R6T3 هواکش صنعتی 80 سانت هفت پر دمنده VIK-80R6T3، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 23500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور920 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-535/damandeh-industrial-axial-fan-vif-20v2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/04ba3bbd-1a91-47e1-898d-0ecf99402743.jpg هواکش صنعتی 20 سانت آکسیال طرح آلمان ( قاب گرد ) دمنده VIF-20V2S هواکش صنعتی 20 سانت آکسیال طرح آلمان دمنده ( قاب گرد ) VIF-20V2S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی750 مترمکعب بر ساعت و دور موتور2400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ba1f8804-39f3-4447-9ed6-632b421f3c33.jpg هواکش صنعتی 20 سانت آکسیال طرح آلمان ( قاب گرد ) دمنده VIF-20V2S هواکش صنعتی 20 سانت آکسیال طرح آلمان دمنده ( قاب گرد ) VIF-20V2S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی750 مترمکعب بر ساعت و دور موتور2400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a0985d69-8b6b-4faa-a1fe-c29e34fb5ff1.jpg هواکش صنعتی 20 سانت آکسیال طرح آلمان ( قاب گرد ) دمنده VIF-20V2S هواکش صنعتی 20 سانت آکسیال طرح آلمان دمنده ( قاب گرد ) VIF-20V2S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی750 مترمکعب بر ساعت و دور موتور2400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-536/damandeh-industrial-axial-fan-vif-25v2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/47f1b858-2c9e-4ff9-8d17-72f304ed6a22.jpg هواکش صنعتی 25 سانت آکسیال طرح آلمان ( قاب گرد ) دمنده VIF-25V2S هواکش صنعتی 25 سانت آکسیال طرح آلمان ( قاب گرد ) دمنده VIF-25V2S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 1450 مترمکعب بر ساعت و دور موتور2500 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/cae0f73d-dabd-4ba5-981e-7dabb385a7bb.jpg هواکش صنعتی 25 سانت آکسیال طرح آلمان ( قاب گرد ) دمنده VIF-25V2S هواکش صنعتی 25 سانت آکسیال طرح آلمان ( قاب گرد ) دمنده VIF-25V2S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 1450 مترمکعب بر ساعت و دور موتور2500 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a2911276-7caf-4982-b192-941c49fe7d00.jpg هواکش صنعتی 25 سانت آکسیال طرح آلمان ( قاب گرد ) دمنده VIF-25V2S هواکش صنعتی 25 سانت آکسیال طرح آلمان ( قاب گرد ) دمنده VIF-25V2S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 1450 مترمکعب بر ساعت و دور موتور2500 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-537/damandeh-industrial-axial-fan-vif-30v4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/cce860ee-b4bc-46b5-8e25-6bd1b0e7efdc.jpg هواکش صنعتی 30 سانت آکسیال طرح آلمان ( قاب گرد ) دمنده VIF-30V4S هواکش صنعتی 30 سانت آکسیال طرح آلمان ( قاب گرد ) دمنده VIF-30V4S، جنس پروانه وجنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 1400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8e24b278-1790-40cb-8f64-7121b2f14130.jpg هواکش صنعتی 30 سانت آکسیال طرح آلمان ( قاب گرد ) دمنده VIF-30V4S هواکش صنعتی 30 سانت آکسیال طرح آلمان ( قاب گرد ) دمنده VIF-30V4S، جنس پروانه وجنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 1400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/787d3f21-29dd-4b88-9c34-9f693f9193f4.jpg هواکش صنعتی 30 سانت آکسیال طرح آلمان ( قاب گرد ) دمنده VIF-30V4S هواکش صنعتی 30 سانت آکسیال طرح آلمان ( قاب گرد ) دمنده VIF-30V4S، جنس پروانه وجنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 1400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-538/damandeh-industrial-metallic-fan-vid-30d4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1b71135a-34ad-44c4-b3b1-de8974133a15.jpg هواکش صنعتی 30 سانت سبک فلزی دمنده VID-30D4S هواکش صنعتی 30 سانت سبک فلزی دمنده VID-30D4S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 1400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1430 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/88b2d9d8-5eb2-4b50-a8d5-c4d1add79323.jpg هواکش صنعتی 30 سانت سبک فلزی دمنده VID-30D4S هواکش صنعتی 30 سانت سبک فلزی دمنده VID-30D4S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 1400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1430 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b9d099ec-7bd2-4c3d-bf1e-925454205ad3.jpg هواکش صنعتی 30 سانت سبک فلزی دمنده VID-30D4S هواکش صنعتی 30 سانت سبک فلزی دمنده VID-30D4S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 1400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1430 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-539/damandeh-industrial-metallic-fan-vid-30d2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e5174345-cf6b-4c81-89a1-f6caa7adb0f8.jpg هواکش صنعتی 30 سانت سبک فلزی دمنده VID-30D2S هواکش صنعتی 30 سانت سبک فلزی دمنده VID-30D2S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 1750 مترمکعب بر ساعت و دور موتور2600 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8a314969-f2ba-4a50-8ba5-e0e545f49b55.jpg هواکش صنعتی 30 سانت سبک فلزی دمنده VID-30D2S هواکش صنعتی 30 سانت سبک فلزی دمنده VID-30D2S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 1750 مترمکعب بر ساعت و دور موتور2600 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a41a0aa0-9fa8-426e-a712-9824fee713c5.jpg هواکش صنعتی 30 سانت سبک فلزی دمنده VID-30D2S هواکش صنعتی 30 سانت سبک فلزی دمنده VID-30D2S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 1750 مترمکعب بر ساعت و دور موتور2600 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-540/damandeh-industrial-metallic-fan-vid-35d4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1c5ed0b5-a2e6-48a5-bb6a-2428a137056a.jpg هواکش صنعتی 35 سانت سبک فلزی دمنده VID-35D4S هواکش صنعتی 35 سانت سبک فلزی دمنده VID-35D4S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1420 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-541/damandeh-industrial-metallic-fan-vid-35d2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/938df6f2-3ee3-4ac5-a804-403923f9409f.jpg هواکش صنعتی 35 سانت سبک فلزی دمنده VID-35D2S هواکش صنعتی 35 سانت سبک فلزی دمنده VID-35D2S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2600 مترمکعب بر ساعت و دور موتور2500 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-542/damandeh-industrial-metallic-fan-vid-40d4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/52ab804c-a8a3-4d53-9073-9b11c0ef106c.jpg هواکش صنعتی 40 سانت سبک فلزی دمنده VID-40D4S هواکش صنعتی 40 سانت سبک فلزی دمنده VID-40D4S، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2900 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1370 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ec936c0a-3850-404a-8d8c-d1de0a9a9cc5.jpg هواکش صنعتی 40 سانت سبک فلزی دمنده VID-40D4S هواکش صنعتی 40 سانت سبک فلزی دمنده VID-40D4S، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2900 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1370 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/65e715d8-227e-4294-aef6-1c069dc19c9a.jpg هواکش صنعتی 40 سانت سبک فلزی دمنده VID-40D4S هواکش صنعتی 40 سانت سبک فلزی دمنده VID-40D4S، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2900 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1370 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-543/damandeh-industrial-metallic-fan-vid-40d2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/efd7c8a7-0e5a-417e-b11f-c51c905fa48e.jpg هواکش صنعتی 40 سانت سبک فلزی دمنده VID-40D2S هواکش صنعتی 40 سانت سبک فلزی دمنده VID-40D2S، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3600 مترمکعب بر ساعت و دور موتور2650 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/adb1d039-1df6-494b-ad9d-5ee262f7a348.jpg هواکش صنعتی 40 سانت سبک فلزی دمنده VID-40D2S هواکش صنعتی 40 سانت سبک فلزی دمنده VID-40D2S، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3600 مترمکعب بر ساعت و دور موتور2650 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/0df0f77a-4d6e-428c-9166-9cf8333b3dad.jpg هواکش صنعتی 40 سانت سبک فلزی دمنده VID-40D2S هواکش صنعتی 40 سانت سبک فلزی دمنده VID-40D2S، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3600 مترمکعب بر ساعت و دور موتور2650 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-544/damandeh-industrial-metallic-fan-vid-40d4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b94ee432-1e8f-45ad-bed6-90ab7c2fb6f9.jpg هواکش صنعتی 40 سانت سبک فلزی دمنده VID-40D4T هواکش صنعتی 40 سانت سبک فلزی دمنده VID-40D4T، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3200 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1420 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e3d484e3-2676-4e77-a74d-8b0b1d61f095.jpg هواکش صنعتی 40 سانت سبک فلزی دمنده VID-40D4T هواکش صنعتی 40 سانت سبک فلزی دمنده VID-40D4T، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3200 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1420 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/00f38cfd-59ca-4715-9d7e-74291f45c5bb.jpg هواکش صنعتی 40 سانت سبک فلزی دمنده VID-40D4T هواکش صنعتی 40 سانت سبک فلزی دمنده VID-40D4T، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3200 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1420 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-545/damandeh-industrial-metallic-fan-vid-45d4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d581ba7a-86c5-4629-abf6-9dd444a7869f.jpg هواکش صنعتی 45 سانت سبک فلزی دمنده VID-45D4S هواکش صنعتی 45 سانت سبک فلزی دمنده VID-45D4S، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1420 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/0ce176c3-2deb-4836-ab38-b2eebe9a450a.jpg هواکش صنعتی 45 سانت سبک فلزی دمنده VID-45D4S هواکش صنعتی 45 سانت سبک فلزی دمنده VID-45D4S، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1420 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/28f6f09f-7c9b-4a88-94d1-0accbb724990.jpg هواکش صنعتی 45 سانت سبک فلزی دمنده VID-45D4S هواکش صنعتی 45 سانت سبک فلزی دمنده VID-45D4S، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1420 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-546/damandeh-industrial-metallic-fan-vid-45d4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/90813e96-ba01-46b7-bb90-b77a93f53b78.jpg هواکش صنعتی 45 سانت سبک فلزی دمنده VID-45D4T هواکش صنعتی 45 سانت سبک فلزی دمنده VID-45D4T، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1450 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7fd7ec28-931f-4e25-b614-710a3e6fe226.jpg هواکش صنعتی 45 سانت سبک فلزی دمنده VID-45D4T هواکش صنعتی 45 سانت سبک فلزی دمنده VID-45D4T، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1450 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/853a953a-f80a-47c7-bd94-44b53a44c77e.jpg هواکش صنعتی 45 سانت سبک فلزی دمنده VID-45D4T هواکش صنعتی 45 سانت سبک فلزی دمنده VID-45D4T، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1450 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-547/damandeh-industrial-metallic-fan-vid-50d4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/09693452-0cb7-42a6-8a32-b334fc96d9c8.jpg هواکش صنعتی 50 سانت سبک فلزی دمنده VID-50D4S هواکش صنعتی 50 سانت سبک فلزی دمنده VID-50D4S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1370 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/663a5a0c-c650-4118-bbe0-d76d282459d3.jpg هواکش صنعتی 50 سانت سبک فلزی دمنده VID-50D4S هواکش صنعتی 50 سانت سبک فلزی دمنده VID-50D4S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1370 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/de2f3c35-972b-4f02-970b-194df9ccaeef.jpg هواکش صنعتی 50 سانت سبک فلزی دمنده VID-50D4S هواکش صنعتی 50 سانت سبک فلزی دمنده VID-50D4S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1370 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-548/damandeh-industrial-metallic-fan-vid-50d4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6ad869c2-849c-4686-a315-81fa7a6e483e.jpg هواکش صنعتی 50 سانت سبک فلزی دمنده VID-50D4T هواکش صنعتی 50 سانت سبک فلزی دمنده VID-50D4T، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ba68e243-3506-4a3f-95fb-cd31aca18803.jpg هواکش صنعتی 50 سانت سبک فلزی دمنده VID-50D4T هواکش صنعتی 50 سانت سبک فلزی دمنده VID-50D4T، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e3d4ba32-2347-4e59-9f8a-826486e24b8d.jpg هواکش صنعتی 50 سانت سبک فلزی دمنده VID-50D4T هواکش صنعتی 50 سانت سبک فلزی دمنده VID-50D4T، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-549/damandeh-industrial-metallic-fan-vid-60d4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/62539bd8-126e-4cb5-946e-a4093cfa068e.jpg هواکش صنعتی 60 سانت سبک فلزی دمنده VID-60D4S هواکش صنعتی 60 سانت سبک فلزی دمنده VID-60D4S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 8700 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1340 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/4ee38de6-a73e-4718-a352-34351c1e1100.jpg هواکش صنعتی 60 سانت سبک فلزی دمنده VID-60D4S هواکش صنعتی 60 سانت سبک فلزی دمنده VID-60D4S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 8700 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1340 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/4de320c0-0abf-4899-a9be-e71ddd9b6929.jpg هواکش صنعتی 60 سانت سبک فلزی دمنده VID-60D4S هواکش صنعتی 60 سانت سبک فلزی دمنده VID-60D4S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 8700 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1340 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-550/damandeh-industrial-metallic-fan-vid-60d4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c757b072-2079-4395-9c73-62eba6ada5c5.jpg هواکش صنعتی 60 سانت سبک فلزی دمنده VID-60D4T هواکش صنعتی 60 سانت سبک فلزی دمنده VID-60D4T، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 8800 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1360 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/432e980a-3241-483d-a8b9-0bb46b4dedf6.jpg هواکش صنعتی 60 سانت سبک فلزی دمنده VID-60D4T هواکش صنعتی 60 سانت سبک فلزی دمنده VID-60D4T، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 8800 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1360 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/23c1363a-2ab9-439d-b4bb-d52be40cd02a.jpg هواکش صنعتی 60 سانت سبک فلزی دمنده VID-60D4T هواکش صنعتی 60 سانت سبک فلزی دمنده VID-60D4T، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 8800 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1360 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-551/damandeh-industrial-metallic-fan-vim-60k4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f6ee8f6c-24a9-4fdd-b8e5-2ab2319f84fc.jpg هواکش صنعتی 60 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-60K4S هواکش صنعتی 60 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-60K4S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 8500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1440 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/15a54700-0764-4846-b601-ecf53039d112.jpg هواکش صنعتی 60 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-60K4S هواکش صنعتی 60 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-60K4S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 8500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1440 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ec48df0a-3636-441b-b0b6-5c9457ca961d.jpg هواکش صنعتی 60 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-60K4S هواکش صنعتی 60 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-60K4S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 8500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1440 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-552/damandeh-industrial-metallic-fan-vim-60k4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/75a74987-edda-42be-8337-a463e23edf84.jpg هواکش صنعتی 60 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-60K4T هواکش صنعتی 60 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-60K4T، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک ، حجم هوادهی 9200 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1460 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d8ab08e2-861f-4fd2-a65a-e1f5ce0eeb2a.jpg هواکش صنعتی 60 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-60K4T هواکش صنعتی 60 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-60K4T، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک ، حجم هوادهی 9200 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1460 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/bc40df78-45d2-4f31-8b16-43df8a9ccd5b.jpg هواکش صنعتی 60 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-60K4T هواکش صنعتی 60 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-60K4T، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک ، حجم هوادهی 9200 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1460 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-553/damandeh-industrial-metallic-fan-vim-70k4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/805c82e6-5005-440c-a2b9-5f22470d4a08.jpg هواکش صنعتی 70 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-71K4S هواکش صنعتی 71 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-71K4S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 10000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1460 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a752aba8-1f0d-4018-b357-00f5010d7340.jpg هواکش صنعتی 70 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-71K4S هواکش صنعتی 71 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-71K4S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 10000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1460 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/49364341-6955-4a81-bb28-cb30a233d604.jpg هواکش صنعتی 70 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-71K4S هواکش صنعتی 71 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-71K4S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 10000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1460 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-554/damandeh-industrial-metallic-fan-vim-70k4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3ee4ce25-2c6c-4355-b9ed-56810f662311.jpg هواکش صنعتی 71 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-71K4T هواکش صنعتی 71 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-71K4T، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 10000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1430 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ba316a54-bead-49b2-b151-a94020728262.jpg هواکش صنعتی 71 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-71K4T هواکش صنعتی 71 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-71K4T، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 10000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1430 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/560454b5-1d3e-4824-8bf0-84090ea899d3.jpg هواکش صنعتی 71 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-71K4T هواکش صنعتی 71 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-71K4T، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 10000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1430 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-555/damandeh-industrial-metallic-fan-vim-80k6s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/79e08e50-f80f-4cfc-8630-b355e1c53f55.jpg هواکش صنعتی 80 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-80K6S هواکش صنعتی 80 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-80K6S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 14000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 920 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/3f5ea51f-a44e-4a9d-ba59-de300e515a15.jpg هواکش صنعتی 80 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-80K6S هواکش صنعتی 80 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-80K6S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 14000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 920 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/9cae536e-cc9b-4f44-91f6-f0be1e8a5636.jpg هواکش صنعتی 80 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-80K6S هواکش صنعتی 80 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-80K6S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 14000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 920 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-557/damandeh-industrial-external-fan-vie-30l4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6eca4552-7ece-4ca0-bad3-9d7ff04e5037.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا دمنده VIE-30A4S هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا دمنده VIE-30A4S، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 1400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1430 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7199311a-3d89-4e98-887f-5d4e6c6354c0.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا دمنده VIE-30A4S هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا دمنده VIE-30A4S، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 1400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1430 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/34ce8022-8f19-458c-9ffe-43020ba63dc7.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا دمنده VIE-30A4S هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا دمنده VIE-30A4S، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 1400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1430 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b27df162-df72-44f1-a7d4-c3e8b326c01e.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا دمنده VIE-30A4S هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا دمنده VIE-30A4S، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 1400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1430 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-558/damandeh-industrial-axial-fan-damp-dn60-4t-500-35deg.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/bbde42eb-afbc-4bb3-b968-3d176b2deeaf.jpg فن آکسیال سیلندری 50 سانت دمنده DAMP-DN60-4T-500-40deg فن آکسیال سیلندری 50سانت دمنده مدل DAMP-DN60-4T-500-35deg، جنس پروانه دایکست آلومینیوم، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، مقدار هوادهی 7900 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1397 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/71060b96-961e-4472-8f6c-182db1192687.jpg فن آکسیال سیلندری 50 سانت دمنده DAMP-DN60-4T-500-40deg فن آکسیال سیلندری 50سانت دمنده مدل DAMP-DN60-4T-500-35deg، جنس پروانه دایکست آلومینیوم، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، مقدار هوادهی 7900 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1397 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-559/damandeh-industrial-external-fan-vie-35l4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/172e873f-f9ab-49c2-a7f8-b7d78820c5c8.jpg هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا دمنده VIE-35A4S هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا دمنده VIE-35A4S، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1375 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/24cc09b4-a0fa-4738-9357-a45bf914361f.jpg هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا دمنده VIE-35A4S هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا دمنده VIE-35A4S، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1375 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ff32db98-b994-4147-9ecd-e6c44f76bb7a.jpg هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا دمنده VIE-35A4S هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا دمنده VIE-35A4S، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1375 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5dd9b296-95d2-423d-ae60-43c52e2754d3.jpg هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا دمنده VIE-35A4S هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا دمنده VIE-35A4S، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1375 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-560/damandeh-industrial-axial-fan-damp-dn40-4t-500-30deg.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/290acde5-7444-4530-ac8a-736920f2fbc2.jpg فن آکسیال سیلندری 50 سانت دمنده DAMP-DN60-4T-500-30deg فن آکسیال سیلندری 50 سانت دمنده مدل DAMP-DN60-4T-500-30deg، جنس پروانه دایکست آلومینیوم، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، مقدار هوادهی 8500 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1420 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a3f7730f-d360-42ad-ab60-aa80dd8ed39f.jpg فن آکسیال سیلندری 50 سانت دمنده DAMP-DN60-4T-500-30deg فن آکسیال سیلندری 50 سانت دمنده مدل DAMP-DN60-4T-500-30deg، جنس پروانه دایکست آلومینیوم، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، مقدار هوادهی 8500 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1420 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-561/damandeh-industrial-external-fan-vie-40l4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/22c8c39f-c272-44a6-83c8-d6643e338811.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا دمنده VIE-40A4S هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا دمنده VIE-40A4S، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2900 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1300 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/92f33274-42bc-48d1-8caa-56a28652c5ac.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا دمنده VIE-40A4S هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا دمنده VIE-40A4S، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2900 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1300 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b3998795-1232-48c6-92e6-1b96a0a9c1e6.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا دمنده VIE-40A4S هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا دمنده VIE-40A4S، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2900 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1300 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/92f3dd73-74a5-4b24-a897-8a318fd93c42.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا دمنده VIE-40A4S هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا دمنده VIE-40A4S، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2900 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1300 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/39fc7b70-59ec-42fa-9b90-571ba9a8e6a7.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا دمنده VIE-40A4S هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا دمنده VIE-40A4S، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2900 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1300 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-562/damandeh-industrial-axial-fan-dvmp-kn140-4t-900.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/10a6b956-e827-487a-b31a-8e0db08ac00d.jpg فن آکسیال صنعتی 90 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-KN140-4T-900 فن آکسیال صنعتی 90 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-KN140-4T-900، جنس پروانه دایکست آلومینیوم، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، مقدار هوادهی 42000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1420 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/4cf43529-31d3-4d91-8b95-f08eb4068658.jpg فن آکسیال صنعتی 90 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-KN140-4T-900 فن آکسیال صنعتی 90 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-KN140-4T-900، جنس پروانه دایکست آلومینیوم، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، مقدار هوادهی 42000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1420 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/affaee9b-f39c-45a2-8c01-98e705731a1e.jpg فن آکسیال صنعتی 90 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-KN140-4T-900 فن آکسیال صنعتی 90 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-KN140-4T-900، جنس پروانه دایکست آلومینیوم، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، مقدار هوادهی 42000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1420 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-563/damandeh-industrial-axial-fan-dvmp-kn100-4t-800-.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a5a55691-ca89-47dd-aad0-0cd7d2560a53.jpg فن آکسیال صنعتی 80 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-KN100-4T-800 فن آکسیال صنعتی 80 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-KN100-4T-800، جنس پروانه دایکست آلومینیوم، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، مقدار هوادهی 29000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1420 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/bf6556de-8037-403a-82fe-9366c0f67c1f.jpg فن آکسیال صنعتی 80 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-KN100-4T-800 فن آکسیال صنعتی 80 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-KN100-4T-800، جنس پروانه دایکست آلومینیوم، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، مقدار هوادهی 29000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1420 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-564/damandeh-industrial-axial-fan-dvmp-kn70-4t-700-.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9b0e66e9-5376-4383-8d37-3170ccb8af67.jpg فن آکسیال صنعتی 70 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-KN70-4T-700 فن آکسیال صنعتی 70 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-KN70-4T-700، جنس پروانه دایکست آلومینیوم، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، مقدار هوادهی 22000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1420 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-565/damandeh-industriat-external-fan-vie-50t4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7b6bff7d-77bb-4c10-9dcc-18934f45245d.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50A4S هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50A4S، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5600 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1280 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ceadde8e-fee1-4416-8e2e-474982b0bfa7.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50A4S هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50A4S، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5600 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1280 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d03e662e-af9e-47f2-9681-768dbb37c984.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50A4S هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50A4S، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5600 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1280 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b31983cb-7d15-4997-abb6-53d550fd82a1.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50A4S هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50A4S، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5600 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1280 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/13062ea2-99b3-4595-ae14-241f2c2b5eaa.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50A4S هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50A4S، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5600 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1280 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-566/damandeh-industriat-external-fan-vie-50t4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f4e68e52-b5ef-42b3-8f15-91722dd0975d.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50A4T هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50A4T، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5900 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1320 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/3b02f970-0f9e-43e3-ac0c-353c9f502b50.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50A4T هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50A4T، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5900 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1320 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7b583333-af77-4915-8b14-6972b4ebbb9f.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50A4T هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50A4T، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5900 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1320 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/89bd30e5-94d9-4263-b9fa-24402e901b65.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50A4T هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50A4T، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5900 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1320 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/82a288fa-1b5e-4381-9bfc-1acef05336ab.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50A4T هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50A4T، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5900 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1320 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-567/damandeh-industriaz-external-fan-vie-60z4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3c73fd84-2d42-4fd7-be8f-8565f24fb8e2.jpg هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا دمنده VIE-60R4S هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا دمنده VIE-60R4S، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 11000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/762e55aa-3e82-4b12-8a60-17fa2eedc3f3.jpg هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا دمنده VIE-60R4S هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا دمنده VIE-60R4S، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 11000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1d334c5f-9660-4d4c-b759-4196b1713369.jpg هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا دمنده VIE-60R4S هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا دمنده VIE-60R4S، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 11000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-568/damandeh-industriaz-external-fan-vie-60z4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9145334f-fb46-45a5-85de-d8ff99c3e051.jpg هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا دمنده VIE-60R4T هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا دمنده VIE-60R4T، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 11300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f14f8119-e115-48c9-ba19-93c835d52c9d.jpg هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا دمنده VIE-60R4T هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا دمنده VIE-60R4T، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 11300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ede77dad-8e07-4ab3-ba6e-e210dc9f9d71.jpg هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا دمنده VIE-60R4T هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا دمنده VIE-60R4T، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 11300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-569/damandeh-industriaz-external-fan-vie-70z4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/496bb6f4-6d05-41c1-85a5-95540e2f2967.jpg هواکش صنعتی 71 سانت ایلکا دمنده VIE-71R4T هواکش صنعتی 71 سانت ایلکا دمنده VIE-71R4T، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 17000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/bc2225e4-f582-4f9a-905c-08397f3647b3.jpg هواکش صنعتی 71 سانت ایلکا دمنده VIE-71R4T هواکش صنعتی 71 سانت ایلکا دمنده VIE-71R4T، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 17000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f51fac49-6cb0-4daa-8355-d1cbbdd9ab86.jpg هواکش صنعتی 71 سانت ایلکا دمنده VIE-71R4T هواکش صنعتی 71 سانت ایلکا دمنده VIE-71R4T، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 17000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-570/damandeh--residentional-pipe-mount-fan-vph-8s2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5a7af8a7-0983-4d6b-a524-d5aae4d7b092.jpg هواکش خانگی دمنده 8 سانت توربو VPH-8S2S هواکش خانگی دمنده 8 سانت توربو VPH-8S2S با پروانه و بدنه پلاستیکی، ظرفیت تخلیه 20 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2530 مناسب واحدهای مسکونی و تجاری کوچک است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/504ff4d3-10d5-4993-9074-25ebab07a626.jpg هواکش خانگی دمنده 8 سانت توربو VPH-8S2S هواکش خانگی دمنده 8 سانت توربو VPH-8S2S با پروانه و بدنه پلاستیکی، ظرفیت تخلیه 20 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2530 مناسب واحدهای مسکونی و تجاری کوچک است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b78e0008-9b7d-400f-ba16-9195620c5bb8.jpg هواکش خانگی دمنده 8 سانت توربو VPH-8S2S هواکش خانگی دمنده 8 سانت توربو VPH-8S2S با پروانه و بدنه پلاستیکی، ظرفیت تخلیه 20 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2530 مناسب واحدهای مسکونی و تجاری کوچک است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/49db0b52-825d-4c81-8138-935902422a06.jpg هواکش خانگی دمنده 8 سانت توربو VPH-8S2S هواکش خانگی دمنده 8 سانت توربو VPH-8S2S با پروانه و بدنه پلاستیکی، ظرفیت تخلیه 20 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2530 مناسب واحدهای مسکونی و تجاری کوچک است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c8264a29-b33e-43c7-9950-023d168009ff.jpg هواکش خانگی دمنده 8 سانت توربو VPH-8S2S هواکش خانگی دمنده 8 سانت توربو VPH-8S2S با پروانه و بدنه پلاستیکی، ظرفیت تخلیه 20 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2530 مناسب واحدهای مسکونی و تجاری کوچک است. https://vidfactor.com/product/vf-571/damandeh--residentional-pipe-mount-fan-vph-10s2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f6ffe992-b0cd-43cc-ae3e-7a3a9b524dfe.jpg فن دمنده خانگی 10 سانت توربو VPH-10S2S هواکش توربو 10 سانت دمنده با پروانه و بدنه پلاستیک دارای ظرفیت تخلیه 55 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2400 مناسب برای واحدهای مسکونی و... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c4245916-7af1-4e47-b3c4-305f4c4f331c.jpg فن دمنده خانگی 10 سانت توربو VPH-10S2S هواکش توربو 10 سانت دمنده با پروانه و بدنه پلاستیک دارای ظرفیت تخلیه 55 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2400 مناسب برای واحدهای مسکونی و... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1d7f3ee5-cc81-41b6-adec-2b5efadc2f06.jpg فن دمنده خانگی 10 سانت توربو VPH-10S2S هواکش توربو 10 سانت دمنده با پروانه و بدنه پلاستیک دارای ظرفیت تخلیه 55 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2400 مناسب برای واحدهای مسکونی و... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/28c918aa-0d55-4e2b-8867-284445cc078b.jpg فن دمنده خانگی 10 سانت توربو VPH-10S2S هواکش توربو 10 سانت دمنده با پروانه و بدنه پلاستیک دارای ظرفیت تخلیه 55 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2400 مناسب برای واحدهای مسکونی و... است. https://vidfactor.com/product/vf-572/damandeh--residentional-pipe-mount-fan-vph-12s2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3cf4200a-9929-46b0-9879-9c6c4260bd63.jpg هواکش خانگی 12 سانت توربو دمنده VPH-12S2S هواکش خانگی 12 سانت توربو دمنده VPH-12S2S با پروانه و بدنه پلاستیکی دارای ظرفیت تخلیه 110 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2400 مناسب برای واحدهای مسکونی است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2d74a332-18f8-4111-84d0-049650c19067.jpg هواکش خانگی 12 سانت توربو دمنده VPH-12S2S هواکش خانگی 12 سانت توربو دمنده VPH-12S2S با پروانه و بدنه پلاستیکی دارای ظرفیت تخلیه 110 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2400 مناسب برای واحدهای مسکونی است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/49e86936-f0fa-4268-8a98-0097340f18e8.jpg هواکش خانگی 12 سانت توربو دمنده VPH-12S2S هواکش خانگی 12 سانت توربو دمنده VPH-12S2S با پروانه و بدنه پلاستیکی دارای ظرفیت تخلیه 110 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2400 مناسب برای واحدهای مسکونی است. https://vidfactor.com/product/vf-573/damandeh--residentional-pipe-mount-fan-vph-15s2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b85e9777-0872-409f-a055-3c3aea7453fe.jpg هواکش خانگی 15 سانت توربو دمنده VPH-15S2S هواکش خانگی دمنده توربو 15سانت با پروانه و بدنه پلاستیکی دارای ظرفیت تخلیه 165 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2050 مناسب برای اتاق های مسکونی و تجاری است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e471b5a9-884b-499d-abfa-64ea5e9c0372.jpg هواکش خانگی 15 سانت توربو دمنده VPH-15S2S هواکش خانگی دمنده توربو 15سانت با پروانه و بدنه پلاستیکی دارای ظرفیت تخلیه 165 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2050 مناسب برای اتاق های مسکونی و تجاری است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d874d865-c4c7-4f8a-aa1b-7be3a83263f8.jpg هواکش خانگی 15 سانت توربو دمنده VPH-15S2S هواکش خانگی دمنده توربو 15سانت با پروانه و بدنه پلاستیکی دارای ظرفیت تخلیه 165 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2050 مناسب برای اتاق های مسکونی و تجاری است. https://vidfactor.com/product/vf-574/damandeh--residentional-pipe-mount-fan-vpl-20s2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/34c2e344-db29-4421-8a87-f5bd054bf755.jpg هواکش خانگی 20 سانت توربو دمنده VPL-20S2S هواکش خانگی 20 سانت دمنده توربو با پروانه و بدنه پلاستیکی دارای ظرفیت تخلیه 230 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 1650 مناسب برای واحدهای مسکونی و... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/59e05678-7ca0-4f84-a721-a0b38c1b9084.jpg هواکش خانگی 20 سانت توربو دمنده VPL-20S2S هواکش خانگی 20 سانت دمنده توربو با پروانه و بدنه پلاستیکی دارای ظرفیت تخلیه 230 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 1650 مناسب برای واحدهای مسکونی و... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d666f826-1349-4149-ace0-1352c7314ddb.jpeg هواکش خانگی 20 سانت توربو دمنده VPL-20S2S هواکش خانگی 20 سانت دمنده توربو با پروانه و بدنه پلاستیکی دارای ظرفیت تخلیه 230 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 1650 مناسب برای واحدهای مسکونی و... است. https://vidfactor.com/product/vf-575/damandeh-hilux-pipe-mount-fan-vdi-10s2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/07c1cec0-28a1-4d4a-8d06-7a43763e1039.jpg هواکش خانگی 10 سانت هایلوکس دمنده VDI-10S2S هواکش خانگی 10 سانت دمنده VDI-10S2S، جنس پروانه و جنس بدنه پلاستیک، حجم هوادهی 80 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 2300 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ad08fcfc-c189-4689-afe0-69fb151a1864.jpg هواکش خانگی 10 سانت هایلوکس دمنده VDI-10S2S هواکش خانگی 10 سانت دمنده VDI-10S2S، جنس پروانه و جنس بدنه پلاستیک، حجم هوادهی 80 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 2300 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ee382bf2-e7f0-4bd3-b858-1a1962ae6d89.jpg هواکش خانگی 10 سانت هایلوکس دمنده VDI-10S2S هواکش خانگی 10 سانت دمنده VDI-10S2S، جنس پروانه و جنس بدنه پلاستیک، حجم هوادهی 80 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 2300 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-576/damandeh-hilux-pipe-mount-fan-vdi-15s2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0511c571-c117-4a6b-a19d-1ec7fb35eade.jpg هواکش خانگی 15 سانت هایلوکس دمنده VDI-15S2S هواکش خانگی 15 سانت دمنده VDI-15S2S، جنس پروانه و جنس بدنه پلاستیک، حجم هوادهی 250 مترمکعب بر ساعت و دور موتور(RPM) 1950 میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7cb42289-0c66-460b-bb65-664bc1ce122b.jpg هواکش خانگی 15 سانت هایلوکس دمنده VDI-15S2S هواکش خانگی 15 سانت دمنده VDI-15S2S، جنس پروانه و جنس بدنه پلاستیک، حجم هوادهی 250 مترمکعب بر ساعت و دور موتور(RPM) 1950 میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e38c70e1-60f5-438a-b6bc-f3b1c6d4873e.jpg هواکش خانگی 15 سانت هایلوکس دمنده VDI-15S2S هواکش خانگی 15 سانت دمنده VDI-15S2S، جنس پروانه و جنس بدنه پلاستیک، حجم هوادهی 250 مترمکعب بر ساعت و دور موتور(RPM) 1950 میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-577/damandeh-wall-mount-fan-vsl-15s2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e32763eb-b642-4538-a319-2a2cc9578da7.jpg هواکش خانگی 15 سانت لوکس دمنده VSL-15S2S هواکش خانگی 15 سانت لوکس دمنده VSL-15S2S، جنس پروانه و جنس بدنه پلاستیکی، حجم هوادهی 190 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 2000 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/bb508912-e230-4c7f-bbb4-d2c129af0e47.jpg هواکش خانگی 15 سانت لوکس دمنده VSL-15S2S هواکش خانگی 15 سانت لوکس دمنده VSL-15S2S، جنس پروانه و جنس بدنه پلاستیکی، حجم هوادهی 190 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 2000 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5d0bffb7-3bcf-4163-874c-21124804a3af.jpg هواکش خانگی 15 سانت لوکس دمنده VSL-15S2S هواکش خانگی 15 سانت لوکس دمنده VSL-15S2S، جنس پروانه و جنس بدنه پلاستیکی، حجم هوادهی 190 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 2000 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-578/damandeh-wall-mount-fan-vsl-20s2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b7d2b8fc-09c5-4b9a-8b62-7f6d3ffc2eb9.jpg هواکش خانگی 20 سانت لوکس دمنده VSL-20S2S هواکش خانگی 20 سانت لوکس دمنده VSL-20S2S، جنس پروانه وجنس بدنه پلاستیکی ، حجم هوادهی 270 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1650 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f04fac78-ae5c-43e5-b2e7-dd1857c47685.jpg هواکش خانگی 20 سانت لوکس دمنده VSL-20S2S هواکش خانگی 20 سانت لوکس دمنده VSL-20S2S، جنس پروانه وجنس بدنه پلاستیکی ، حجم هوادهی 270 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1650 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/46bf09be-1586-47b1-8eb5-de7511888d9b.jpg هواکش خانگی 20 سانت لوکس دمنده VSL-20S2S هواکش خانگی 20 سانت لوکس دمنده VSL-20S2S، جنس پروانه وجنس بدنه پلاستیکی ، حجم هوادهی 270 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1650 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-579/damandeh-wall-mount-fan-vsl-20c4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/830eea55-6838-4347-83a3-2534c8665db1.jpg هواکش خانگی 20 سانت لوکس دمنده VSL-20C4S هواکش خانگی 20 سانت لوکس دمنده VSL-20C4S، جنس پروانه و جنس بدنه پلاستیکی، حجم هوادهی 430 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a5fa78f4-b100-42c3-9910-05f6088083bc.jpg هواکش خانگی 20 سانت لوکس دمنده VSL-20C4S هواکش خانگی 20 سانت لوکس دمنده VSL-20C4S، جنس پروانه و جنس بدنه پلاستیکی، حجم هوادهی 430 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f1d123cd-d1bc-4114-9aeb-15dd055852c5.jpg هواکش خانگی 20 سانت لوکس دمنده VSL-20C4S هواکش خانگی 20 سانت لوکس دمنده VSL-20C4S، جنس پروانه و جنس بدنه پلاستیکی، حجم هوادهی 430 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-580/damandeh-wall-mount-fan-vsl-25c4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5da936da-ee1a-4174-b7a1-68465ad90187.jpg هواکش خانگی 25 سانت لوکس دمنده VSL-25C4S هواکش خانگی 25 سانت لوکس دمنده VSL-25C4S، جنس پروانه پلاستیکی، جنس بدنه پلاستیکی، حجم هوادهی 680 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1320 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/81d8bc33-dd58-4948-b277-2d98e4b341d8.jpg هواکش خانگی 25 سانت لوکس دمنده VSL-25C4S هواکش خانگی 25 سانت لوکس دمنده VSL-25C4S، جنس پروانه پلاستیکی، جنس بدنه پلاستیکی، حجم هوادهی 680 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1320 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/29af62ec-cf10-49ca-9d1c-3fc1fbbcb107.jpg هواکش خانگی 25 سانت لوکس دمنده VSL-25C4S هواکش خانگی 25 سانت لوکس دمنده VSL-25C4S، جنس پروانه پلاستیکی، جنس بدنه پلاستیکی، حجم هوادهی 680 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1320 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-581/damandeh-wall-mount-fan-vsg-30c4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/964aee74-9fca-47eb-b44d-708e94eb1039.jpg هواکش خانگی 30 سانت لوکس دمنده VSG-30C4S هواکش خانگی 30 سانت لوکس دمنده VSG-30C4S، جنس پروانه و جنس بدنه پلاستیکی، حجم هوادهی 1000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1100 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ca1cf668-0431-437b-aa37-20a4a4f94e26.jpg هواکش خانگی 30 سانت لوکس دمنده VSG-30C4S هواکش خانگی 30 سانت لوکس دمنده VSG-30C4S، جنس پروانه و جنس بدنه پلاستیکی، حجم هوادهی 1000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1100 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/0f79930c-d434-4d36-a898-20c2a93ed26d.jpg هواکش خانگی 30 سانت لوکس دمنده VSG-30C4S هواکش خانگی 30 سانت لوکس دمنده VSG-30C4S، جنس پروانه و جنس بدنه پلاستیکی، حجم هوادهی 1000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1100 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-582/damandeh-metallic-wall-mount-fan-vma-10s2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/73d927d1-38de-42fd-a822-2290081f4f4d.jpg هواکش فلزی خانگی 10 سانت دمنده VMA-10S2S هواکش فلزی خانگی 10 سانت دمنده VMA-10S2S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، حجم هوادهی 75 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 2500 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/760be49d-449b-4b0a-9bcb-7e0624e299cd.jpg هواکش فلزی خانگی 10 سانت دمنده VMA-10S2S هواکش فلزی خانگی 10 سانت دمنده VMA-10S2S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، حجم هوادهی 75 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 2500 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d93c1f61-794e-451e-a1ef-8c8ce81a5d1f.jpg هواکش فلزی خانگی 10 سانت دمنده VMA-10S2S هواکش فلزی خانگی 10 سانت دمنده VMA-10S2S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، حجم هوادهی 75 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 2500 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-583/damandeh-metallic-wall-mount-fan-vma-12s2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d012fcf7-4e66-4087-83cf-08d3f6ab86fe.jpg هواکش فلزی خانگی 12 سانت دمنده VMA-12S2S هواکش فلزی خانگی 12 سانت دمنده VMA-12S2S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی ، حجم هوادهی 140 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 2050 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f2044aec-ab0e-4f2f-95b8-6eee77539419.jpg هواکش فلزی خانگی 12 سانت دمنده VMA-12S2S هواکش فلزی خانگی 12 سانت دمنده VMA-12S2S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی ، حجم هوادهی 140 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 2050 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a000c67a-df56-44fc-96bc-7d1867275187.jpg هواکش فلزی خانگی 12 سانت دمنده VMA-12S2S هواکش فلزی خانگی 12 سانت دمنده VMA-12S2S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی ، حجم هوادهی 140 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 2050 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-584/damandeh-metallic-wall-mount-fan-vma-15s2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7a09749f-5a1b-434e-b012-9cd264d30ead.jpg هواکش فلزی خانگی 15 سانت دمنده VMA-15S2S هواکش فلزی خانگی 15 سانت دمنده VMA-15S2S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، حجم هوادهی 170 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 2150 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c32c14aa-ee91-4312-9a4c-2cb54b69b95a.jpg هواکش فلزی خانگی 15 سانت دمنده VMA-15S2S هواکش فلزی خانگی 15 سانت دمنده VMA-15S2S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، حجم هوادهی 170 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 2150 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/9838d14a-79dc-461d-b5e4-9a69e60d3e12.jpg هواکش فلزی خانگی 15 سانت دمنده VMA-15S2S هواکش فلزی خانگی 15 سانت دمنده VMA-15S2S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، حجم هوادهی 170 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 2150 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-585/damandeh-metallic-wall-mount-fan-vma-15c2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8e087ff5-e834-42fc-a22e-118d1a7b7666.jpg هواکش فلزی خانگی 15 سانت دمنده VMA-15C2S هواکش فلزی خانگی 15 سانت دمنده VMA-15C2S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی ، حجم هوادهی 285 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 2800 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c6eaa806-edd3-4555-a045-76e4b22d16b1.jpg هواکش فلزی خانگی 15 سانت دمنده VMA-15C2S هواکش فلزی خانگی 15 سانت دمنده VMA-15C2S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی ، حجم هوادهی 285 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 2800 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8778d478-23ad-45c9-8f0e-34ba023efb4a.jpg هواکش فلزی خانگی 15 سانت دمنده VMA-15C2S هواکش فلزی خانگی 15 سانت دمنده VMA-15C2S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی ، حجم هوادهی 285 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 2800 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-586/damandeh-metallic-wall-mount-fan-vma-20c2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/bf8d6434-b005-4f24-9482-106efbfd167c.jpg هواکش فلزی خانگی 20 سانت دمنده VMA-20C2S هواکش فلزی خانگی 20 سانت دمنده VMA-20C2S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، حجم هوادهی 685 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 2500 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5a402427-f31e-467e-9e5f-8ac3683091b6.jpg هواکش فلزی خانگی 20 سانت دمنده VMA-20C2S هواکش فلزی خانگی 20 سانت دمنده VMA-20C2S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، حجم هوادهی 685 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 2500 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/0c40b737-f81e-402e-96a3-9ee185be0395.jpg هواکش فلزی خانگی 20 سانت دمنده VMA-20C2S هواکش فلزی خانگی 20 سانت دمنده VMA-20C2S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، حجم هوادهی 685 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 2500 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-587/damandeh-metallic-wall-mount-fan-vma-20c4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b1c63123-1004-4bd8-94a2-5fdcc7e30b28.jpg هواکش فلزی خانگی 20 سانت دمنده VMA-20C4S هواکش فلزی خانگی 20 سانت دمنده VMA-20C4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، حجم هوادهی 360 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/dc1dac4e-ffdb-457d-8db6-4326b06b06b5.jpg هواکش فلزی خانگی 20 سانت دمنده VMA-20C4S هواکش فلزی خانگی 20 سانت دمنده VMA-20C4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، حجم هوادهی 360 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2dd0572d-faaa-425e-800c-85902ce1544c.jpg هواکش فلزی خانگی 20 سانت دمنده VMA-20C4S هواکش فلزی خانگی 20 سانت دمنده VMA-20C4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، حجم هوادهی 360 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-588/damandeh-metallic-wall-mount-fan-vma-25c4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/eda654e5-a454-44b6-a861-0e24b2f79d1a.jpg هواکش فلزی خانگی 25 سانت دمنده VMA-25C4S هواکش فلزی خانگی 25 سانت دمنده VMA-25C4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، حجم هوادهی 600 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/20a6a6c7-9dfb-42dc-8d1e-99fa2b6b658a.jpg هواکش فلزی خانگی 25 سانت دمنده VMA-25C4S هواکش فلزی خانگی 25 سانت دمنده VMA-25C4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، حجم هوادهی 600 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2dd07280-e1b0-4a4e-8cb4-8055afad5de9.jpg هواکش فلزی خانگی 25 سانت دمنده VMA-25C4S هواکش فلزی خانگی 25 سانت دمنده VMA-25C4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، حجم هوادهی 600 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-589/damandeh-metallic-wall-mount-fan-vma-25c2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d1c782f6-73fd-4cba-b5c8-959f93472a99.jpg هواکش فلزی خانگی 25 سانت دمنده VMA-25C2S هواکش فلزی خانگی 25 سانت دمنده VMA-25C2S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، حجم هوادهی 950 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 2400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e360e8f4-02ad-4754-bd50-9e4bb983e8ce.jpg هواکش فلزی خانگی 25 سانت دمنده VMA-25C2S هواکش فلزی خانگی 25 سانت دمنده VMA-25C2S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، حجم هوادهی 950 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 2400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d9af6327-685b-4abe-b884-58bc97341a3c.jpg هواکش فلزی خانگی 25 سانت دمنده VMA-25C2S هواکش فلزی خانگی 25 سانت دمنده VMA-25C2S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، حجم هوادهی 950 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 2400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-590/damandeh-metallic-wall-mount-fan-vma-30c4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/81398ee6-fe09-497b-b507-a4919e132ce4.jpg هواکش فلزی خانگی 30 سانت دمنده VMA-30C4S هواکش فلزی خانگی 30 سانت دمنده VMA-30C4S، جنس پروانه و جنس بدنه فلزی، حجم هوادهی 1000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1220 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e2da9830-a611-4095-aa4b-5e05e214a1ae.jpg هواکش فلزی خانگی 30 سانت دمنده VMA-30C4S هواکش فلزی خانگی 30 سانت دمنده VMA-30C4S، جنس پروانه و جنس بدنه فلزی، حجم هوادهی 1000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1220 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/75e9f894-17a4-4fbd-bb17-e5a9e32b26f6.jpg هواکش فلزی خانگی 30 سانت دمنده VMA-30C4S هواکش فلزی خانگی 30 سانت دمنده VMA-30C4S، جنس پروانه و جنس بدنه فلزی، حجم هوادهی 1000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1220 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-591/zhilahbeg-industrial-internal-fan-2e-200b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/cebc9c2e-2ea1-453f-a0de-3940388b73c8.jpg هواکش صنعتی 20 سانت قابدار گرد زیلابگ FTP 2E-200B هواکش زیلابگ قابدار گرد FTP 2E-200B، توان مصرفی 55 وات، تک فاز، جنس پروانه و جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 780 متر مکعب در ساعت و دور موتور 2500 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-593/zhilahbeg-industrial-internal-fan-2e-250b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5ba7b0af-6f76-4a4d-9087-5e6385932450.jpg هواکش صنعتی 25 سانت قابدار گرد زیلابگ FTP 2E-250B هواکش صنعتی 25 سانت قابدار گرد زیلابگ FTP 2E-250B، توان مصرفی 90 وات، جنس پروانه و جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 1460 متر مکعب در ساعت و دور موتور 2400 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-594/zhilahbeg-industrial-internal-fan-4e-250b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a222cb92-512a-47df-a077-16f4224a3662.jpg هواکش صنعتی 25 سانت قابدار گرد زیلابگ FTP 4E-250B هواکش زیلابگ مدل FTP 4E-250B، توان مصرفی 50 وات، تک فاز، جنس پروانه و جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 820 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1380 دور در دقیقه میباشد https://vidfactor.com/product/vf-595/zhilahbeg-industrial-internal-fan-2e-300b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9102e81f-2c09-4d70-94bc-1eb4b992b235.jpg هواکش صنعتی 30 سانت قابدار زیلابگ FTP 2E-300B هواکش زیلابگ مدل FTP 2E-300B، توان مصرفی 145 وات، تکفاز، جنس پروانه و جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 2300 متر مکعب در ساعت و دور موتور 2300 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-596/zhilahbeg-industrial-internal-fan-4e-300b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e897e539-242a-4c79-9938-ef75a635bbda.jpg هواکش صنعتی 30 سانت قابدار زیلابگ FTP 4E-300B هواکش زیلابگ مدل FTP 4E-300B، توان مصرفی 85 وات، تکفاز، جنس پروانه و جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 1845 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1380 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-597/zhilahbeg-industrial-internal-fan-4e-350b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/90c38633-1a2c-4d6d-b409-df0ac509bbb3.jpg هواکش صنعتی 35 سانت قابدار زیلابگ FTP 4E-350B هواکش زیلابگ مدل FTP 4E-350B، توان مصرفی 129 وات، تکفاز، جنس پروانه و جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 2450 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1400 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-598/zhilahbeg-industrial-internal-fan-6e-350b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ab3b287c-bee1-4061-a64d-32588d1caf67.jpg هواکش صنعتی 35 سانت قابدار زیلابگ FTP 6E-350B هواکش زیلابگ مدل FTP 6E-350B، توان مصرفی 74 وات، تکفاز، جنس پروانه و جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 1730 متر مکعب در ساعت و دور موتور 920 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-599/zhilahbeg-industrial-internal-fan-4e-400b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7bf3aec7-d96c-4861-a941-84cad1bd095b.jpg هواکش صنعتی 40 سانت قابدار زیلابگ FTP 4E-400B هواکش زیلابگ مدل FTP 4E-400B، توان مصرفی 180 وات، تکفاز، جنس پروانه و جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3955 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1380 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-600/zhilahbeg-industrial-internal-fan-6e-400b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e70413de-ebef-4865-8a55-84d5cafdc547.jpg هواکش صنعتی 40 سانت قابدار زیلابگ FTP 6E-400B هواکش زیلابگ مدل FTP 6E-400B، توان مصرفی 108 وات، تکفاز، جنس پروانه و جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3100 متر مکعب در ساعت و دور موتور 920 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-601/zhilahbeg-industrial-internal-fan-4d-400b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/cb65e1cf-f293-40c6-805d-3b4b6cf6f929.jpg هواکش صنعتی 40 سانت قابدار زیلابگ FTP 4D-400B هواکش زیلابگ مدل FTP 4D-400B، توان مصرفی 180 وات، سه فاز، جنس پروانه و جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3920 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1380 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-602/zhilahbeg-industrial-internal-fan-4e-450b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a1e9c556-ae3b-4521-9924-73299edd4631.jpg هواکش صنعتی 45 سانت قابدار زیلابگ FTP 4E-450B هواکش زیلابگ مدل FTP 4E-450B، توان مصرفی 250 وات، تکفاز، جنس پروانه و جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 5365 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1350 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-603/zhilahbeg-industrial-internal-fan-6e-450b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/15dfee0f-83a2-49a3-b582-0974f22aa29d.jpg هواکش صنعتی 45 سانت قابدار زیلابگ FTP 6E-450B هواکش زیلابگ مدل FTP 6E-450B، توان مصرفی 150 وات، تکفاز، جنس پروانه و جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3775 متر مکعب در ساعت و دور موتور 920 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-604/zhilahbeg-industrial-internal-fan-4d-450b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/86159725-71e8-4f5a-ae29-33bedae34a09.jpg هواکش صنعتی 45 سانت قابدار زیلابگ FTP 4D-450B هواکش زیلابگ مدل FTP 4D-450B، توان مصرفی 250 وات، سه فاز، جنس پروانه و جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 5415 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1350 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-605/zhilahbeg-industrial-internal-fan-4e-500b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3c06b5b8-5b8d-443d-938a-27702e850aa4.jpg هواکش صنعتی 50 سانت قابدار زیلابگ FTP 4E-500B هواکش زیلابگ مدل FTP 4E-500B، توان مصرفی 380 وات، تک فاز، جنس پروانه و جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 7050 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1320 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-606/zhilahbeg-industrial-internal-fan-6e-500b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c54ad912-2750-4706-bea1-c81e0480ef40.jpg هواکش صنعتی 50 سانت قابدار زیلابگ FTP 6E-500B هواکش زیلابگ مدل FTP 6E-500B، توان مصرفی 230 وات، تک فاز، جنس پروانه و جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 5510 متر مکعب در ساعت و دور موتور 900 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-607/zhilahbeg-industrial-internal-fan-4d-500b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/cc4e1862-6bbf-40f8-9fa7-f67be949a86b.jpg هواکش صنعتی 50 سانت قابدار زیلابگ FTP 4D-500B هواکش زیلابگ مدل FTP 4D-500B، توان مصرفی 414 وات، سه فاز، جنس پروانه و جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 7000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1300 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-608/zhilahbeg-industrial-internal-fan-4e-600b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ecf22392-5d02-4e80-872a-7dabcb692173.jpg هواکش صنعتی 60 سانت قابدار زیلابگ FTP 4E-600B هواکش زیلابگ مدل FTP 4E-600B، توان مصرفی 700 وات، تک فاز، جنس پروانه و جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 10000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1360 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-609/zhilahbeg-industrial-internal-fan-6e-600b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/115e2f28-7044-429c-b20e-65ee7abd75b1.jpg هواکش صنعتی 60 سانت قابدار زیلابگ FTP 6E-600B هواکش زیلابگ مدل FTP 6E-600B، توان مصرفی 480 وات، تک فاز، جنس پروانه و جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 9130 متر مکعب در ساعت و دور موتور 900 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-610/zhilahbeg-industrial-internal-fan-4d-600b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/05fbdcd5-b82a-4161-bfb2-e8fdea315a81.jpg هواکش صنعتی 60 سانت قابدار زیلابگ FTP 4D-600B هواکش زیلابگ مدل FTP 4D-600B، توان مصرفی 780 وات، سه فاز، جنس پروانه و جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 10490 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1360 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-611/zhilahbeg-industrial-internal-fan-4d-630b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a7d69f79-7053-420a-a55a-fa2d61333ec7.jpg هواکش صنعتی 63 سانت قابدار زیلابگ FTP 4D-630B هواکش زیلابگ مدل FTP 4D-630B، سه فاز، جنس پروانه و جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 12000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1320 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-612/zhilahbeg-industrial-internal-fan-6d-710b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c07833f5-5528-4d6b-9380-c3ae08cd1efd.jpg هواکش صنعتی 71 سانت قابدار زیلابگ FTP 6D-710B هواکش زیلابگ مدل FTP 6D-710B، سه فاز، جنس پروانه و جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 15900 - 14000 متر مکعب در ساعت و دارای دو دور موتور 900 - 730 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-613/zhilahbeg-industrial-external-fan-4e-200s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/85760416-3cc7-42c1-a5c3-4d261eaa1d34.jpg هواکش تاسیساتی 20 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-200S هواکش تاسیساتی 20 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-200S، توان مصرفی 40 وات، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، مقدار هوادهی 415 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1400 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-614/zhilahbeg-industrial-external-fan-4e-250s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8cc8deae-c843-4932-9c42-63d0b96f0138.jpg هواکش تاسیساتی 25 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-250S هواکش تاسیساتی 25 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-250S، توان مصرفی 50 وات، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، مقدار هوادهی 820 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1380 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-615/zhilahbeg-industrial-external-fan-4e-300s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/62326c57-8446-450a-a2a0-ecf33851fcd2.jpg هواکش تاسیساتی 30 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-300S هواکش تاسیساتی 30 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-300S، توان مصرفی 85 وات، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، مقدار هوادهی 1845 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1380 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-616/zhilahbeg-industrial-external-fan-4d-300s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5f6cd254-2770-45ad-af42-1ff80ac5d8a9.jpg هواکش تاسیساتی 30 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-300S هواکش تاسیساتی 30 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-300S، توان مصرفی 75 وات، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، مقدار هوادهی 1835 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1380 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-617/zhilahbeg-industrial-external-fan-4e-350s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d7fc7cbf-e814-45dc-a89a-e378976815e6.jpg هواکش تاسیساتی 35 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-350S هواکش تاسیساتی 35 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-350S، توان مصرفی 129 وات، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، مقدار هوادهی 2450 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1400 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-618/zhilahbeg-industrial-external-fan-4d-350s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f4076c3b-c109-47aa-84c2-7a8b89a42f35.jpg هواکش تاسیساتی 35 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-350S هواکش تاسیساتی 35 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-350S، توان مصرفی 129 وات، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، مقدار هوادهی 2470 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1400 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-619/zhilahbeg-industrial-external-fan-4e-400s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0f292fa7-e1b5-4234-9e6a-b7a83979ba7f.jpg هواکش تاسیساتی 40 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-400S هواکش تاسیساتی 40 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-400S، توان مصرفی 180 وات، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، مقدار هوادهی 3955 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1380 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-620/zhilahbeg-industrial-external-fan-4d-400s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d38cb210-f00c-49ae-8f3f-0db465325002.jpg هواکش تاسیساتی 40 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-400S هواکش تاسیساتی 40 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-400S، توان مصرفی 180 وات، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، مقدار هوادهی 3920 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1380 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-621/zhilahbeg-industrial-external-fan-4e-450s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f23a4b61-44d1-44fd-8fcc-b01b6ca12df5.jpg هواکش تاسیساتی 45 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-450S هواکش تاسیساتی 45 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-450S، توان مصرفی 250 وات، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، مقدار هوادهی 5365 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1350 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-622/zhilahbeg-industrial-external-fan-4d-450s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d30fdbe4-3a61-4236-9edb-74846af94f0e.jpg هواکش تاسیساتی 45 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-450S هواکش تاسیساتی 45 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-450S، توان مصرفی 250 وات، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، مقدار هوادهی 5415 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1350 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-623/zhilahbeg-industrial-external-fan-4e-500s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c12059dd-abb2-4c74-88c5-3ffa45b7bd5a.jpg هواکش تاسیساتی 50 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-500S هواکش تاسیساتی 50 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-500S، توان مصرفی 380 وات، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، مقدار هوادهی 7050 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1320 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-624/zhilahbeg-industrial-external-fan-4d-500s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2eadc1b0-0a6d-47de-b94b-f1ab0728d879.jpg هواکش تاسیساتی 50 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-500S هواکش تاسیساتی 50 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-500S، توان مصرفی 414 وات، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، مقدار هوادهی 7000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1300 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-625/zhilahbeg-industrial-external-fan-4e-600s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f5fa3c2b-8b5b-4ad4-8bc9-88fc06a50a3c.jpg هواکش تاسیساتی 60 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-600S هواکش تاسیساتی 60 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-600S، توان مصرفی 700 وات، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، مقدار هوادهی 10000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1360 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-626/zhilahbeg-industrial-external-fan-4d-600s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f708e0d1-df57-4489-9e34-58d8a2ad5ae8.jpg هواکش تاسیساتی 60 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-600S هواکش تاسیساتی 60 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-600S، توان مصرفی 780 وات، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، مقدار هوادهی 10490 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1360 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-627/zhilahbeg-industrial-external-fan-4d-630s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c7d85737-c517-43f4-b3dd-31367eb5d260.jpg هواکش تاسیساتی 63 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-630S هواکش تاسیساتی 63 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-630S، توان مصرفی 800 وات، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، مقدار هوادهی 12000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1320 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-628/zhilahbeg-industrial-external-fan-6d-710s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/42a4e369-5fe3-4b33-be6e-0950a1c91392.jpg هواکش تاسیساتی 71 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 6D-710S هواکش تاسیساتی 71 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 6D-710S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، مقدار هوادهی 15900 - 14000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 900 - 730 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-629/zhilahbeg-industrial-external-fan-6d-800s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e6221891-3993-4634-bd3e-9a7ecda578b5.jpg هواکش تاسیساتی 80 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 6D-800S هواکش زیلابگ مدل FTP 6D-800S-B1، سه فاز، جنس پروانه و جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 21000 - 17635 متر مکعب در ساعت و دارای دو دور موتور 920 - 770 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-630/blauberg-extract-fans-quatro-hi-tech-chrome-c-100.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b12ac74d-4bc3-48ca-af96-52b2f6a46901.jpg هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Chrome C 100 هواکش لوله ای بلابرگ، مدل Quatro Hi-tech Chrome C 100، جنس پروانه و جنس بدنه پلاستیک، 220 ولت، حجم هوادهی 88 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2300 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c91892c6-9044-4168-9f63-5c4156c2bd91.jpg هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Chrome C 100 هواکش لوله ای بلابرگ، مدل Quatro Hi-tech Chrome C 100، جنس پروانه و جنس بدنه پلاستیک، 220 ولت، حجم هوادهی 88 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2300 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2ab0806b-5bf5-429f-92d3-ecb3c4b7053c.jpg هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Chrome C 100 هواکش لوله ای بلابرگ، مدل Quatro Hi-tech Chrome C 100، جنس پروانه و جنس بدنه پلاستیک، 220 ولت، حجم هوادهی 88 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2300 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-631/blauberg-extract-fans-quatro-hi-tech-chrome-100.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9e7d8aea-6e77-4d7d-bcb8-8e398682fb76.jpg هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Chrome 100 هواکش لوله ای بلابرگ، مدل Blauberg Quatro Hi-tech Chrome 100، جنس پروانه و جنس بدنه پلاستیک، 220 ولت، حجم هوادهی 88 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2300 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5fc48753-c5b1-466e-8459-85bbb37650b5.jpg هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Chrome 100 هواکش لوله ای بلابرگ، مدل Blauberg Quatro Hi-tech Chrome 100، جنس پروانه و جنس بدنه پلاستیک، 220 ولت، حجم هوادهی 88 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2300 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e2351ef6-6b7a-41c1-8132-9aacbab5eaad.jpg هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Chrome 100 هواکش لوله ای بلابرگ، مدل Blauberg Quatro Hi-tech Chrome 100، جنس پروانه و جنس بدنه پلاستیک، 220 ولت، حجم هوادهی 88 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2300 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-632/blauberg-extract-fans-quatro-hi-tech-gold-100.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/132df05c-18d2-4219-871f-7698ce962793.jpg هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Gold 100 هواکش لوله ای بلابرگ، مدل Blauberg Quatro Hi-tech Gold 100، جنس پروانه و جنس بدنه پلاستیک، 220 ولت، حجم هوادهی 88 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2300 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/0940f6d2-073e-4e26-9523-d1d7c5ad4e35.jpg هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Gold 100 هواکش لوله ای بلابرگ، مدل Blauberg Quatro Hi-tech Gold 100، جنس پروانه و جنس بدنه پلاستیک، 220 ولت، حجم هوادهی 88 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2300 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c69de8e4-f13d-40e2-bb01-93af54c1f74e.jpg هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Gold 100 هواکش لوله ای بلابرگ، مدل Blauberg Quatro Hi-tech Gold 100، جنس پروانه و جنس بدنه پلاستیک، 220 ولت، حجم هوادهی 88 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2300 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-633/blauberg-extract-fans-quatro-100.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4e0b8b76-3e20-4161-9b2c-79286f5e826b.jpg هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro 100 هواکش لوله ای بلابرگ، مدل Blauberg Quatro 100، جنس پروانه و جنس بدنه پلاستیک، 220 ولت، حجم هوادهی 88 متر مکعب بر ساعت و دور موتور2300 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a77b8b10-ed76-4c6a-a76f-9c3e6d5884be.jpg هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro 100 هواکش لوله ای بلابرگ، مدل Blauberg Quatro 100، جنس پروانه و جنس بدنه پلاستیک، 220 ولت، حجم هوادهی 88 متر مکعب بر ساعت و دور موتور2300 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/fb5553a5-42a6-4d92-85a1-653c572d2502.jpg هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro 100 هواکش لوله ای بلابرگ، مدل Blauberg Quatro 100، جنس پروانه و جنس بدنه پلاستیک، 220 ولت، حجم هوادهی 88 متر مکعب بر ساعت و دور موتور2300 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-634/blauberg-extract-fans-quatro-c-100.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/555efa70-e27b-4fbc-ab2a-caae30b036d0.jpg هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro C 100 هواکش لوله ای بلابرگ، مدل Blauberg Quatro C 100، جنس پروانه و جنس بدنه پلاستیک، 220 ولت، حجم هوادهی 88 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2300 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b258fb9e-0e15-411e-a99d-d364eb2cb50c.jpg هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro C 100 هواکش لوله ای بلابرگ، مدل Blauberg Quatro C 100، جنس پروانه و جنس بدنه پلاستیک، 220 ولت، حجم هوادهی 88 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2300 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/994979ee-e1ce-4820-97c1-42d5072a5769.jpg هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro C 100 هواکش لوله ای بلابرگ، مدل Blauberg Quatro C 100، جنس پروانه و جنس بدنه پلاستیک، 220 ولت، حجم هوادهی 88 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2300 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-635/blauberg-in-line-fans-tubo-100.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9bf60922-781a-41e3-adbb-7c773e74f52a.jpg هواکش داخل لوله ای 10 سانت Blauberg Tubo 100 هواکش داخل لوله ای بلابرگ، مدل Tubo 100، جنس پروانه و جنس بدنه پلاستیک، 220 ولت، حجم هوادهی 137 متر مکعب بر ساعت و دور موتور2300 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/260c01e7-4596-46f5-ae00-9987e996506e.jpg هواکش داخل لوله ای 10 سانت Blauberg Tubo 100 هواکش داخل لوله ای بلابرگ، مدل Tubo 100، جنس پروانه و جنس بدنه پلاستیک، 220 ولت، حجم هوادهی 137 متر مکعب بر ساعت و دور موتور2300 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a6a48d08-c63a-43f4-8c22-1d3d5bb82c0c.jpg هواکش داخل لوله ای 10 سانت Blauberg Tubo 100 هواکش داخل لوله ای بلابرگ، مدل Tubo 100، جنس پروانه و جنس بدنه پلاستیک، 220 ولت، حجم هوادهی 137 متر مکعب بر ساعت و دور موتور2300 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-636/blauberg-in-line-fans-tubo-150.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f595bd2c-b6d3-4af2-9679-cb96c517a351.jpg هواکش داخل لوله ای 15 سانت Blauberg Tubo 150 هواکش داخل لوله ای بلابرگ، مدل Tubo 150، جنس پروانه و جنس بدنه پلاستیک، 220 ولت، حجم هوادهی 361 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2400 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/cab66554-5334-40e6-b46b-b4e4b3d3aa0e.jpg هواکش داخل لوله ای 15 سانت Blauberg Tubo 150 هواکش داخل لوله ای بلابرگ، مدل Tubo 150، جنس پروانه و جنس بدنه پلاستیک، 220 ولت، حجم هوادهی 361 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2400 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5318249c-59cd-4cbb-94f4-c959e8299b06.jpg هواکش داخل لوله ای 15 سانت Blauberg Tubo 150 هواکش داخل لوله ای بلابرگ، مدل Tubo 150، جنس پروانه و جنس بدنه پلاستیک، 220 ولت، حجم هوادهی 361 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2400 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-637/vortice-wall-mount-axial-fan-mf-100-4.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/fd730126-6588-461b-b112-1ef3e727eb0a.jpg هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE 11/285 MF 100/4 هواکش لوله ای 10 سانت خانگی، مدل MF 100/4، جنس پروانه و جنس بدنه پلاستیکی، حجم هوادهی 85 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2400 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/668d0117-fb35-4099-84c8-3c56f612bae5.jpg هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE 11/285 MF 100/4 هواکش لوله ای 10 سانت خانگی، مدل MF 100/4، جنس پروانه و جنس بدنه پلاستیکی، حجم هوادهی 85 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2400 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/be4af76f-c79a-4f88-b693-2dc4d0ed3428.jpg هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE 11/285 MF 100/4 هواکش لوله ای 10 سانت خانگی، مدل MF 100/4، جنس پروانه و جنس بدنه پلاستیکی، حجم هوادهی 85 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2400 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/88879307-4a49-4a42-bb32-7ede0a7ba85d.jpg هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE 11/285 MF 100/4 هواکش لوله ای 10 سانت خانگی، مدل MF 100/4، جنس پروانه و جنس بدنه پلاستیکی، حجم هوادهی 85 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2400 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5da95945-a1d5-433c-a2b6-2b6cde952e4e.jpg هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE 11/285 MF 100/4 هواکش لوله ای 10 سانت خانگی، مدل MF 100/4، جنس پروانه و جنس بدنه پلاستیکی، حجم هوادهی 85 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2400 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6b11b43a-d780-4aa5-b5b3-2b027693e11e.jpg هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE 11/285 MF 100/4 هواکش لوله ای 10 سانت خانگی، مدل MF 100/4، جنس پروانه و جنس بدنه پلاستیکی، حجم هوادهی 85 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2400 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-638/vortice-wall-mount-axial-fan-mfo-100-4.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b607971c-4354-4bba-b7f4-a2d3efa2599a.jpg هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE 11/145 MFO 100/4 هواکش لوله ای 10 سانت خانگی، مدل MFO 100/4، جنس پروانه و جنس بدنه پلاستیکی، حجم هوادهی 85 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2400 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b2f832c7-e98d-449c-be8d-2c8bf879b235.jpg هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE 11/145 MFO 100/4 هواکش لوله ای 10 سانت خانگی، مدل MFO 100/4، جنس پروانه و جنس بدنه پلاستیکی، حجم هوادهی 85 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2400 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/3a413020-1901-4857-b316-83aee99ca5c5.jpg هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE 11/145 MFO 100/4 هواکش لوله ای 10 سانت خانگی، مدل MFO 100/4، جنس پروانه و جنس بدنه پلاستیکی، حجم هوادهی 85 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2400 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/70807fc6-11cb-4614-87bd-eae0b632444f.jpg هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE 11/145 MFO 100/4 هواکش لوله ای 10 سانت خانگی، مدل MFO 100/4، جنس پروانه و جنس بدنه پلاستیکی، حجم هوادهی 85 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2400 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/4ddbdd34-25a0-44a3-8e32-321d8eafd9b4.jpg هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE 11/145 MFO 100/4 هواکش لوله ای 10 سانت خانگی، مدل MFO 100/4، جنس پروانه و جنس بدنه پلاستیکی، حجم هوادهی 85 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2400 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-639/vortice-wall-mount-axial-fan-mex-100-4ll-1s-t-me.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/57d2a431-c9f1-4a0c-97a6-7d5075132e0e.jpg هواکش لوله ای 10 سانت خانگی VORTICE 11/368 MEX 100-4 LL 1S هواکش لوله ای 10 سانت خانگی، مدل MEX 100-4 LL 1S، جنس پروانه و جنس بدنه پلاستیکی، حجم هوادهی 90 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2175 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8e5ed529-aac5-45e9-ad31-a8d26d12f2db.jpg هواکش لوله ای 10 سانت خانگی VORTICE 11/368 MEX 100-4 LL 1S هواکش لوله ای 10 سانت خانگی، مدل MEX 100-4 LL 1S، جنس پروانه و جنس بدنه پلاستیکی، حجم هوادهی 90 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2175 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/40754dba-e17e-496b-b945-0bc74e88acd1.jpg هواکش لوله ای 10 سانت خانگی VORTICE 11/368 MEX 100-4 LL 1S هواکش لوله ای 10 سانت خانگی، مدل MEX 100-4 LL 1S، جنس پروانه و جنس بدنه پلاستیکی، حجم هوادهی 90 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2175 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/aa4ba161-f64d-43c5-9c9a-067366c888ee.jpg هواکش لوله ای 10 سانت خانگی VORTICE 11/368 MEX 100-4 LL 1S هواکش لوله ای 10 سانت خانگی، مدل MEX 100-4 LL 1S، جنس پروانه و جنس بدنه پلاستیکی، حجم هوادهی 90 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2175 دور در دقیقه میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-640/dab-water-pump-k-30-70m-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e168eab7-890f-4f31-b4ac-dd675cf48e76.jpg پمپ آب خانگی چدنی داب K 30/70M پمپ آب خانگی چدنی داب تکفاز، مدل IK 30/70M، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه نوریل ( پلاستیک فشرده) و جنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی و سایز دهانه خروجی 1 اینچ، حداکثر ارتفاع 31.8 متر و حداکثر آبدهی 7.2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f1895631-5e2d-4735-a4b8-a864c85e16b3.jpg پمپ آب خانگی چدنی داب K 30/70M پمپ آب خانگی چدنی داب تکفاز، مدل IK 30/70M، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه نوریل ( پلاستیک فشرده) و جنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی و سایز دهانه خروجی 1 اینچ، حداکثر ارتفاع 31.8 متر و حداکثر آبدهی 7.2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/fce3650c-82f5-4cdb-ad17-a00df81c7ea3.jpg پمپ آب خانگی چدنی داب K 30/70M پمپ آب خانگی چدنی داب تکفاز، مدل IK 30/70M، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه نوریل ( پلاستیک فشرده) و جنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی و سایز دهانه خروجی 1 اینچ، حداکثر ارتفاع 31.8 متر و حداکثر آبدهی 7.2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-641/centrifugal-dab-pump-k-45-50m-twin-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a001584f-d2a5-4e1d-8d48-f18027732aff.jpg پمپ آب خانگی دو پروانه داب K 45/50M پمپ آب خانگی چدنی داب تکفاز، مدل K 45/50M، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه نوریل ( پلاستیک فشرده) و جنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه خروجی 1 اینچ، حداکثر ارتفاع 51 متر و حداکثر آبدهی 6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5dbb2d86-261e-4990-83d6-144dab23e3f3.jpg پمپ آب خانگی دو پروانه داب K 45/50M پمپ آب خانگی چدنی داب تکفاز، مدل K 45/50M، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه نوریل ( پلاستیک فشرده) و جنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه خروجی 1 اینچ، حداکثر ارتفاع 51 متر و حداکثر آبدهی 6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-642/peripherial-dab-pump-kpf-30-16-brass-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2b684f44-52ac-417d-ba87-0756623f4d61.jpg پمپ آب نیم اسب خانگی داب KPF 30/16 پمپ آب خانگی داب تکفاز، مدل KPF 30/16، توان مصرفی 0.37 کیلو وات، جنس پروانه نوریل ( پلاستیک فشرده) و جنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی و سایز دهانه خروجی 1 اینچ، حداکثر ارتفاع 32.5 متر و حداکثر آبدهی 1.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/30fe406e-627e-4a3f-988d-4a55b3b5c2aa.jpg پمپ آب نیم اسب خانگی داب KPF 30/16 پمپ آب خانگی داب تکفاز، مدل KPF 30/16، توان مصرفی 0.37 کیلو وات، جنس پروانه نوریل ( پلاستیک فشرده) و جنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی و سایز دهانه خروجی 1 اینچ، حداکثر ارتفاع 32.5 متر و حداکثر آبدهی 1.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d0fe9d7d-8517-4b61-bc06-34404b4fef92.jpg پمپ آب نیم اسب خانگی داب KPF 30/16 پمپ آب خانگی داب تکفاز، مدل KPF 30/16، توان مصرفی 0.37 کیلو وات، جنس پروانه نوریل ( پلاستیک فشرده) و جنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی و سایز دهانه خروجی 1 اینچ، حداکثر ارتفاع 32.5 متر و حداکثر آبدهی 1.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-643/self-priming-dab-pump-jet-102m-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4276ff64-fb0b-482c-a6ec-59a8b800c624.jpg پمپ آب جتی داب JET 102M پمپ آب خانگی استیل تکفاز داب، مدل JET INOX 102، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه نوریل ( پلاستیک فشرده) و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 53.8 متر و حداکثر آبدهی 3.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/67adfaba-0ad6-4efd-a0b5-58a7c4d374cd.jpg پمپ آب جتی داب JET 102M پمپ آب خانگی استیل تکفاز داب، مدل JET INOX 102، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه نوریل ( پلاستیک فشرده) و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 53.8 متر و حداکثر آبدهی 3.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/89ba2a71-bced-4d3b-9581-09ed067f7c53.jpg پمپ آب جتی داب JET 102M پمپ آب خانگی استیل تکفاز داب، مدل JET INOX 102، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه نوریل ( پلاستیک فشرده) و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 53.8 متر و حداکثر آبدهی 3.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f33530db-dcd4-4221-a127-b580f382fdb4.jpg پمپ آب جتی داب JET 102M پمپ آب خانگی استیل تکفاز داب، مدل JET INOX 102، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه نوریل ( پلاستیک فشرده) و جنس بدنه چدن، حداکثر ارتفاع 53.8 متر و حداکثر آبدهی 3.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-644/self-priming-dab-pump-jet-inox-102-aisi-304.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1f4630a9-5e4d-4b02-99d6-0f2f326d5b5c.jpg پمپ آب جتی استیل داب JET INOX 102 پمپ آب خانگی استیل تکفاز داب، مدل JET INOX 102، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه نوریل ( پلاستیک فشرده) و جنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی و سایز دهانه خروجی 1 اینچ، حداکثر ارتفاع 53.8 متر و حداکثر آبدهی 3.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/94e091f8-0e36-428f-a243-df05639e02f9.jpg پمپ آب جتی استیل داب JET INOX 102 پمپ آب خانگی استیل تکفاز داب، مدل JET INOX 102، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه نوریل ( پلاستیک فشرده) و جنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی و سایز دهانه خروجی 1 اینچ، حداکثر ارتفاع 53.8 متر و حداکثر آبدهی 3.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-646/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0213.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/997c72f2-1951-4f07-8bea-a7e2d752e2e5.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0213 پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا، مدل 4EBS-0213، توان مصرفی 0.75 اسب بخار، حداکثرارتفاع 31-69 متر ، حداکثر آبدهی 2.7-1 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-647/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0218.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d5486007-da2c-462f-aa51-a9dbfb572b2b.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0218 پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا، مدل 4EBS-0218، توان مصرفی 1 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 40-96متر، حداکثر آبدهی 2.7-1 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-648/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0223.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/703d1e5a-17cb-4cf8-888b-d880ba0a2a4b.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0223 پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا، مدل 4EBS-0223، توان مصرفی 1.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 56-121متر، حداکثر آبدهی 2.7-1 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-649/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0233.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/bcbf1571-c47f-4027-987d-2367cb587da2.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0233 پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا، مدل 4EBS-0233، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 61-172متر، حداکثر آبدهی 2.7 - 1 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-650/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0248.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/dfd23ba0-d977-4802-ac3c-100a47f26109.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0248 پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا، مدل 4EBS-0248، توان مصرفی 3 اسب بخار،حداکثرارتفاع 86-213متر، حداکثر آبدهی 7.2-1متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-651/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0309.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c4ffc504-3c17-445e-a032-8ab04c18996f.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0309 پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا، مدل 4EBS-0309، توان مصرفی 0.55 اسب بخار، حداکثرارتفاع 24-45متر، حداکثر آبدهی4.2-2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-652/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0312.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ac7388aa-f9c0-4b7b-8a1a-4f358b5e5841.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0312 پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا، مدل 4EBS-0312 ، توان مصرفی1اسب بخار، حداکثرارتفاع 28-61متر، حداکثر آبدهی 4.2-2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-653/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0318.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e853c309-5cd4-4b16-87b1-83aba1f3e4ca.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0318 پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا، مدل 4EBS-0318، توان مصرفی 1.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 43-93، حداکثر آبدهی4.2-2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-654/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0325.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/db34c51b-0fc1-45f5-8714-b66851489fc5.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0325 پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا، مدل 4EBS-0325، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 58-127، حداکثر آبدهی 4.2-2متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-655/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0333.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/be9a4e83-232a-4b82-a975-83ea1c62b646.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0333 پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا، مدل 4EBS-0333، توان مصرفی3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 80-168 متر، حداکثر آبدهی 2.4.2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-656/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0345.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/35341427-bedd-41e7-b3b1-31f4b3cf0793.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0345 پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا، مدل 4EBS-0345، توان مصرفی 5 اسب بخار، حداکثرارتفاع125-230، حداکثر آبدهی 4.2-2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-657/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0352.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a8d9c4ec-6fca-4301-9e58-cace83acc897.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0352 پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا، مدل 4EBS-0352، توان مصرفی 7.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 152-270متر، حداکثر آبدهی4.2-2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-658/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0360.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a7490b43-0a7c-45b1-8d3b-c4c9e960775a.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0360 پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا، مدل 4EBS-0360 ، توان مصرفی 7.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 145-300متر، حداکثر آبدهی 4.2-2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-659/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0370.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/44e6578f-30ff-4fc2-9084-42470eced8f3.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0370 پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا، مدل 4EBS-0370، توان مصرفی 10 اسب بخار، حداکثرارتفاع 166-345، حداکثر آبدهی 4.2-2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-660/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0508.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d8aa0405-3360-446a-977d-1af24efc7d62.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0508 پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا، مدل 4EBS-0508، توان مصرفی 1 اسب بخار، حداکثرارتفاع 25-38متر، حداکثر آبدهی 4.2-2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-661/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0512.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3e57f4a3-6d31-43b3-9ef6-5905f36968c0.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0512 پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا، مدل 4EBS-0512، توان مصرفی 1.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 35-58متر، حداکثر آبدهی 6-3.6متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-662/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0517.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/da058ff0-2b5c-420a-953d-4a37161d60c6.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0517 پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا، مدل 4EBS-0517 ، توان مصرفی 2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 47-80متر، حداکثر آبدهی 6-3.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-663/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0525.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e4a1cf5b-8410-4086-b314-d61dd77f02e9.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0525 پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا، مدل 4EBS-0525، توان مصرفی 3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 66-117متر، حداکثر آبدهی 6-3.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-664/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0533.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3b030fdc-4e13-469a-9e12-ad357254ceab.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0533 پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا، مدل 4EBS-0533 ، توان مصرفی5 کیلو وات، حداکثرارتفاع 98-154، حداکثر آبدهی 6.6-3 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-665/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0538.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1221dc5e-1420-4828-8815-1fb703239b0d.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0538 پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا، مدل 4EBS-0538، توان مصرفی 7.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 119-182متر، حداکثر آبدهی 6-3.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-666/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0544.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/915c1c70-ae3e-4887-acba-e4d25da3cbbc.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0544 پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا ، مدل 4EBS-0544 ، توان مصرفی 7.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 132-201، حداکثر آبدهی 3.6-6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-667/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0552.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/433d041c-9c8a-46fe-b46a-daf8dab73a69.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0552 پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا، مدل 4EBS-0552 ، توان مصرفی 7.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 160-244متر، حداکثر آبدهی 6-3.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-668/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0560.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/135d7d60-1d7b-4a6d-a57e-1d61ffc41ed2.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0560 پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا ، مدل 4EBS-0560، توان مصرفی 7.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 168-275متر ، حداکثر آبدهی 6.-3.6متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-669/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0570.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7f246104-3ade-4314-9e73-c86150e940af.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0570 پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا، مدل 4EBS-0570، توان مصرفی5.5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 183-297، حداکثر آبدهی 3.6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-670/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0805.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4b204b61-63bf-48c7-bb5a-cd1aae0c6900.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0805 پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا، مدل 4EBS-0805، توان مصرفی 1 اسب بخار ، حداکثرارتفاع 8-25متر، حداکثر آبدهی 4.12-5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-671/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0807.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2dbe5770-374b-48c9-b20f-64f0d5382c7a.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0807 پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا تکفاز، مدل 4EBS-0807، توان مصرفی 1.5اسب بخار، حداکثرارتفاع 10-33متر، حداکثر آبدهی 4.12-5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-672/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0810.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b389d40e-6c71-4ad0-aed7-460124010515.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0810 پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا، مدل 4EBS-0810، توان مصرفی2 اسب بخار، حداکثرارتفاع 18-46 متر ، حداکثر آبدهی 4.12-5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-673/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0815.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8bfde28c-c866-4e4b-9439-fc94163c5da4.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0815 پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا ، مدل 4EBS-0815، توان مصرفی 3 اسب بخار، حداکثرارتفاع 22-70متر، حداکثر آبدهی 12-4.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-674/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0818.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a4d8785b-0c30-4640-a344-5449f0b46f7e.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0818 پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا سه فاز، مدل 4EBS-0818، توان مصرفی 5 اسب بخار، حداکثرارتفاع 27-86 متر، حداکثر آبدهی 5.4-12 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-675/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0825.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f2b593a3-38c5-4a9a-a34e-0ea26b725aa5.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4