https://vidfactor.com/product/vf-2/impaktor-bits-851-1-imp-dc.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/eb2d09e8-41f0-4804-bca4-25191717d1b4.jpg سرپیچ گوشتی ایمپکتور چهارسو(فیلیپسی) سری WERA PH3*25 کد 05057617001 سرپیچ گوشتی ایمپکتور چهارسو(فیلیپسی) سری WERA PH 3*25 یکی از سرپیچ های پیچ گوشتی با شکل چهار سو است که برای باز کردن پیچ هایی با شیارهای چهار سو مناسب می باشد. سرپیچ ‌گوشتی ای که انتخاب می کنید باید محکم و بادوام باشد. https://vidfactor.com/product/vf-3/impaktor-bits-851-4-imp-dc-50.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f87c3883-a09d-4d37-904d-d3ca88fa33c0.jpg سرپیچ گوشتی ایمپکتور چهارسو(فیلیپسی) سری WERA PH2*50 سرپیچ گوشتی ایمپکتور چهارسو(فیلیپسی) سری WERA PH2*50 نیز برای پیچ گوشتی هایی که قابلیت تعویض سری دارند طراحی و ساخته شده است. طول تیغه این سرپیچ 50 میلی متر است و جنس از کروم آب دیده بسیار مقاوم و محکمی است. https://vidfactor.com/product/vf-4/impaktor-bits-851-4-imp-dc-3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/15bce265-2b15-4215-b2d9-01cc2e3b401f.jpg سرپیچ گوشتی ایمپکتور چهارسو(فیلیپسی) سری WERA PH3*50 سرپیچ گوشتی ایمپکتور چهارسو(فیلیپسی) سری WERA PH3*50 نیز سری محکمی با مدل چهار سو است و سایز آن 50*3 بوده و این سری از جنس کروم آب دیده ساخته شده است https://vidfactor.com/product/vf-5/bits-800-1-z-05056015001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c89889c8-dc1a-4a6a-9a18-dc77e5e2c108.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*4.5*39 کد 05056015001 نوک این سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*4.5*39 همانطور که از اسمش پیداست تخت است. پیچ گوشتی های دو سو دارای دو گونه هستند و در یک نوع قطر نوک با قطر میله برابر است، برای کار در فضا های محدود عالی است. https://vidfactor.com/product/vf-6/bits-800-1-z-05056020001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4fac6c1e-ea5c-4393-9de0-42e96a5d0234.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*4.0*39 کد 05056020001 سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*4.0*39 را می توانید به صورت تکی خریداری کرده ولی انواع سری آنها حتما به کار شما خواهند آمد. پس بهتر است پیچ گوشتی را تهیه کنید که سری قابل تعویضی دارند و بتوانید تمام سری های آنها داشته باشید و از کاربردهای آنها استفاده کنید. https://vidfactor.com/product/vf-7/bits-800-1-z-05056025001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5068f20d-7b3d-43bf-9afb-21f7229e73a8.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*5.5*39 کد 05056025001 https://vidfactor.com/product/vf-8/bits-800-1-z-05056030001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8eb924a5-3973-4b19-88e2-7c921efd5d98.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.0*5.5*39 کد 05056030001 سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.0*5.5*39 نیز سری پیچ گوشی با شکل دو سو تخت است. طول تیغه این سرپیچ 5.5 تا 39 میلی متر است و قطر ساقه آن 1 می باشد. https://vidfactor.com/product/vf-9/bits-800-1-z-05056037001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/24330e28-78b6-4f28-be5d-ecf93ecaa4ae.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.2*6.5*39 کد 05056037001 بعد از هر بار استفاده از سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.2*6.5*39 آنها را تمیز کرده و درون جعبه یا کیفی نگه داری کنید تا بتوانید مدت طولانی تری از آنها استفاده نمایید. https://vidfactor.com/product/vf-10/bits-800-1-z-25.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d5411105-a735-48d7-8a69-d5b8bf5b6be0.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 25*3.0*0.5 انتخاب هر یک از این پیچ گوشتی‎ها‎  باید براساس پیچ مورد نظرتان صورت بگیرد. به طور مثال برای پیچاندن پیچ‎ها‎یی که سر آنها به دو سو قسمت تقسیم شده اند، سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 25*3.0*0.5 مناسب تر است. https://vidfactor.com/product/vf-11/bits-851-1-z-50.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/537e5441-a0ab-4f9d-8d57-8d6727a48260.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH1*50 جنس سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH1*50 که در این بخش نیز به شما معرفی می کنیم از فولاد کروم وانادیوم بوده که بسیار محکم است و در برابر زنگ زدگی نیز مقاوم می باشد. https://vidfactor.com/product/vf-12/bits-851-1-z-05056520001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9e650eaa-1f18-4fef-a785-415c14b33d45.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*50 کد 05056520001 سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*50 در زمان هایی که دیگر آچارها و حتی دریل کارایی ندارند به شما کمک می کند تا شما بسیار دقیق تر از هر ابزار دیگری کارتان را انجام دهید. پیچ گوشتی نیز یک از ابزارهای دستی بسیار مهم است که هر فرد از مبتدی گرفته تا ماهر می توانند از آن استفاده کنند. https://vidfactor.com/product/vf-13/bits-800-4-z-05059307001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/245cfd14-76d5-49be-b217-7385020240bc.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.5*4.0*50 کد 05059307001 سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری  WERA 0.5*4.0*50 سَری بسیار محکم و با دوامی است. به خاطر داشته باشید که زمانی که می خواهید از پیچ گوشتی بر روی مدارهای الکتریکی استفاده کنید حتما ابزار شما جنس عایقی داشته باشند یا از یک برقکار ماهر کمک بگیرید تا دچار آسیبی نشوید. https://vidfactor.com/product/vf-14/bits-800-4-z-05059310001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b279bf31-e36d-4c13-9dfa-1ca632116e60.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*3.5*50 کد 05059310001 در زمان استفاده از سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*3.5*50 مراقب باشید که پیچ گوشتی بر روی پیچ سر نخورد و برای شما دردسر ساز شود. بزرگ ترین خطر کار با پیچ گوشتی خورده شدن سر پیچ هاست. https://vidfactor.com/product/vf-15/bits-800-4-z-05059315001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9f97bbc3-e2ff-403a-81ce-8a750716a812.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*4.5*50 کد 05059315001 فراموش نکنید که به سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*4.5*50 نباید ضربه وارد کنید، زیرا خراب می شوند و قابلیت قبل خود را از دست می دهند. اگر کاری انجام می دهید که نیاز به ضربه زدن دارد باید پیچ گوشتی با این ویژگی را انتخاب کنید که برای همین کار تولید شده اند. https://vidfactor.com/product/vf-16/bits-800-4-z-05059320001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6a3c325e-fd7c-4034-af5a-17d6362e1abf.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*4.0*50 کد 05059320001 سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*4.0*50 از کروم آب دیده ساخته شده است و بر اثر اعمال فشار خراب نخواهد شد. عملکرد پیچ گوشتی ها به این صورت است که نوک آن در سر پیچ قرار می گیرد و اگر با شیارهای آن چفت شود با اعمال نیروی گشتاوری باعث باز و بسته شدن سخت ترین پیچ ها خواهید شد. https://vidfactor.com/product/vf-17/bits-800-4-z-05059325001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/dbe82967-8385-4e53-8810-9d64b2c8965c.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*5.5*50 کد 05059325001 جنس سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*5.5*50 در این بخش از کروم آب دیده است که در برابر ضربات مقاوم بوده و خم نخواهد شد، اما بهتر است به پیچ گوشتی ها ضربه محکمی وارد نکنید تا عمر طولانی تری داشته باشند. https://vidfactor.com/product/vf-18/bits-800-4-z-05059330001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3aa2dfc6-86ce-49b2-8ece-b89e32c83249.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.0*5.5*50 کد 05059330001  انتخاب اندازه درست زمان خرید پیچ گوشتی بسیار اهمیت دارد و شاید مهم ترین اصل در خرید ابزار همین انتخاب اندازه و سایز مناسب باشد. فراموش نکنید برای حفظ ایمنی خودتان در زمان استفاده از پیچ گوشتی مراقب باشید که سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.0*5.5*50 بر روی پیچ سر نخورد و برای شما دردسر ساز شود. https://vidfactor.com/product/vf-19/bits-800-4-z-05059337001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/52a0a5cd-2402-4d79-a9fa-423b16fdfeab.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.2*6.5*50 کد 05059337001 سایز بلند تر و باریک این سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.2*6.5*50 به شما اجازه می دهد در مکان های محدود نیز پیچ را به راحتی باز و بسته کنید. این سری پیچ گوشتی از کروم آب دیده ساخته شده است و بر اثر اعمال فشار خراب نخواهد شد. https://vidfactor.com/product/vf-20/bits-800-4-z-05059450001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/957d68aa-4111-441b-afce-4078d8ffe4b1.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*3.5*152 کد 05059450001 سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*3.5*152 یکی از مجموعه سری های کاربردی بوده که وجود آن در هر کیف ابزاری کمک زیادی به کاربر خواهد کرد. با قرار دادن ابزار در جایگاهی مخصوص و تمیز کردن آنها بعد از هر بار استفاده از ابزرهایتان مراقب کنید https://vidfactor.com/product/vf-21/bits-800-4-z-05059451001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/be5c9b50-b6fd-4565-afce-f976045b8f6d.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*4.0*152 کد 05059451001 با تهیه سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*4.0*152 که قابلیت تعویض سری دارد می توانید با کمترین هزینه یا فضای ممکن انواع سری ها را در اختیار داشته باشید و کارتان را راه بیندازید. https://vidfactor.com/product/vf-22/bits-800-4-z-05059452001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/51eb2621-3ecf-4fb1-a134-e56b724b2074.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.0*5.5*152 کد 05059452001 سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.0*5.5*152 یکی از انواع سری برای پیچ گوشتی شماست که با جنس و کیفیت بسیار خوبی که دارد زود خراب نشده و در برابر ضرب دیدگی و... بسیار مقاوم می باشد. این سری که مشاهده می کنید دارای طول تیغه 5.5 تا 152 میلی متر بوده و قطر ساقه آن 1.0 میلی متر می باشد. https://vidfactor.com/product/vf-23/bits-800-4-z-152.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/23e08651-0668-4b1b-b9cb-e2e72e6208d2.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.2*6.5*152 سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.2*6.5*152 نیز سری محکمی با مدل دو سو است و طول تیغه این سرپیچ 6.5 تا 152 میلی متر است و قطر ساقه آن 1.2  میلی متر می باشد. https://vidfactor.com/product/vf-24/bits-800-4-z-05059478001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/306af23e-07df-4dfc-9e6e-4f61b2127b81.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*4.0*70 کد 05059478001 پیچ گوشتی های دو سو برای سایز بندی به عرض انتهای میله آنها توجه شده و با میلی متر یا اینچ اندازه گیری می شوند. سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*4.5*39 نیز سری بسیار محکم و با دوام است. https://vidfactor.com/product/vf-25/bits-800-4-z-05059486001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/32366586-7b0c-483b-9e4b-8abd830d9267.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.0*5.5*70 کد 05059486001 سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.0*5.5*70 سَری بسیار محکم و با دوامی است. به خاطر داشته باشید که زمانی که می خواهید از پیچ گوشتی بر روی مدارهای الکتریکی استفاده کنید حتما ابزار شما جنس عایقی داشته باشند یا از یک برقکار ماهر کمک بگیرید تا دچار آسیبی نشوید. https://vidfactor.com/product/vf-26/bits-800-4-z-89.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/87c54120-47e3-4d6d-9e5f-4382ee7ac1c8.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 6.0*4.5*89 پیچ گوشتی های دو سو نیز با توجه به عرض انتهای میله آنها بر حسب میلی متر یا اینچ سایزبندی می شوند. سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 6.0*4.5*89  دارای قطر ساقه 0.6 میلی متر است و طول تیغه آن 4.5تا 89 میلی متر می باشد. https://vidfactor.com/product/vf-27/bits-800-4-z-05059492001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2df18bac-0c48-4511-9899-999b732e8d28.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.2*6.5*70 کد 05059492001 سری پیچ گوشتی بلند که به شما کمک می کند تا در فضای کم و سخت ترین شرایط بتوانید پیچی را باز و بسته کنید. سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.2*6.5*70 دارای قطر ساقه 1.2 میلی متر است و طول تیغه آن  6.5تا 70 میلی متر می باشد. https://vidfactor.com/product/vf-28/bits-800-4-z-05059496001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9d0cc0c7-ba12-42e3-9ce8-0edcbd986989.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.2*8.0*89 کد 05059496001 پیچ گوشتی های برقی نیز هستند که با پیشرفت تکنولوژی تولید شده اند و میتوان سری آن را آنها را با توجه به پیچی که دارید عوض کرد. سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.2*8.0*89 نیز سری همین پیچ گوشتی هاست که بسیار محکم و با دوام است. https://vidfactor.com/product/vf-29/bits-851-4-btz-50.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f15a0662-3f70-4122-a438-74091454a397.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) بای تورژن WERA PH1*50 سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) بای تورژن WERA PH1*50 حداکثر نیروی شما را دریافت می کند و قادر است آنها را به گونه ای مثبت مهار کرده تا فقط پیچ کار خود را انجام دهد و در مقابل فشار زیاد نشکند. https://vidfactor.com/product/vf-30/bits-851-4-btz-05059552001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/56b59765-b5a6-4cb0-ae6d-0ec67a8f9478.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) بای تورژن WERA PH2*50 کد 05059552001 استفاده از نوک اشتباه می تواند به سر پیچ شما آسیب وارد کند و پیچ خراب شود. سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) بای تورژن WERA PH2*50 نیز سری محکمی با مدل چهار سو است و سایز آن 50*2 بوده و این سری از جنس کروم آب دیده ساخته شده است. https://vidfactor.com/product/vf-31/bits-851-4-btz-3-50.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b1269d03-7f33-4089-94a1-99ed7fee4f69.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) بای تورژن WERA PH3*50 سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) بای تورژن WERA PH3*50 نیز برای پیچ گوشتی هایی که قابلیت تعویض سری دارند طراحی و ساخته شده است. طول تیغه این سرپیچ 50 میلی متر است و جنس آن از کروم آب دیده ساخته شده که بسیار مقاوم و محکم است. https://vidfactor.com/product/vf-32/bits-851-4-z-05059755001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9870fcbf-bc05-462c-a32c-2968e65e5e80.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH1*70 کد 05059755001 جنس سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH1*70 در این بخش از کروم آب دیده است که در برابر ضربات مقاوم بوده و خم نخواهد شد، اما بهتر است به پیچ گوشتی ها ضربه محکمی وارد نکنید تا عمر طولانی تری داشته باشند. https://vidfactor.com/product/vf-33/bits-851-4-z-1-89.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c11e83a8-286e-4874-84d4-bdd03c6e5022.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپس) WERA PH1*89 سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپس) WERA PH1*89 نیز برای پیچ گوشتی هایی که قابلیت تعویض سری دارند طراحی و ساخته شده است. طول تیغه این سرپیچ 89 میلی متر است و جنس آن از کروم آب دیده ساخته شده که بسیار مقاوم و محکم است. https://vidfactor.com/product/vf-34/bits-851-4-z-127.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/308e08ab-873f-4ece-a779-4304c55088c0.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH1*127 https://vidfactor.com/product/vf-35/bits-851-4-z-1-27.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ef5b1fcc-9378-4487-a55b-b3b8d3fe46c8.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH1*127 https://vidfactor.com/product/vf-36/bits-851-4-z-70.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6505c3e5-72c8-40fe-8ab4-09e244ae7ea4.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*70 https://vidfactor.com/product/vf-37/bits-851-4-z-89.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e79f9e5e-ce30-4b42-a832-567670ca58a3.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*89 https://vidfactor.com/product/vf-38/bits-851-4-z-2-110.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/62afa1c6-4782-4220-8d5e-b6c4cfc500a1.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*110 https://vidfactor.com/product/vf-39/bits-851-4-z-2-127.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/20c28d30-f759-4aa5-ac41-b412c096b6dc.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*127 https://vidfactor.com/product/vf-40/bits-851-4-z-2-152.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/26c00b65-e81a-4a3b-9d7a-61f39878a191.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*152 https://vidfactor.com/product/vf-41/bits-851-4-z-3-70.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ed0478ab-ad67-4e7e-aa8d-62ea21236d69.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH3*70 https://vidfactor.com/product/vf-42/bits-851-4-z-3-89.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/409f698f-24c0-4782-89e7-d3bf3549af4c.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH3*89 https://vidfactor.com/product/vf-43/bits-851-4-z-3-110.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6c057ab1-baea-43c9-9272-60100fe68401.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH3*110 https://vidfactor.com/product/vf-44/bits-851-4-z-3-152.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/aba56964-4f29-4008-a775-881216234e8f.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH3*152 https://vidfactor.com/product/vf-45/bits-851-4-tz-1-50.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7cdfe6ef-def5-4760-853c-087502f96863.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی)تورژن 4جهت آهن WERA PH1*50 https://vidfactor.com/product/vf-46/bits-851-4-tz-2-50.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/10d7a833-c8d1-4fd6-b58e-89b7c40c3196.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی)تورژن 4جهت آهن WERA PH2*50 https://vidfactor.com/product/vf-47/bits-851-4-tz-3-50.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c152ffb7-7ce0-4e12-9e83-75b4e120ef63.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی)تورژن 4جهت آهن WERA PH3*50 https://vidfactor.com/product/vf-48/bits-851-4-th.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8e0c8695-d3ff-4d9a-afa8-64bf48e8e00e.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی)تورژن 4جهت چوب WERA PH2*50 https://vidfactor.com/product/vf-49/bits-855-4-tz-2-50.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e3c46352-23b3-4e94-8d59-4762481200ce.jpg سرپیچ گوشتی پزیدرایو 4جهت آهن WERA PHZ2*50 https://vidfactor.com/product/vf-50/bits-855-4-tz-3-50.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0de399ba-f13f-4a49-85d0-7c7aca131773.jpg سرپیچ گوشتی پزیدرایو 4جهت آهن WERA PHZ3*50 https://vidfactor.com/product/vf-51/bits-torx-867-4-z-10-70.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2d7b7159-11d9-4df4-b672-264d1743c6c0.jpg سرپیچ گوشتی ستاره ای 4جهت آهن WERA TX10x70 https://vidfactor.com/product/vf-52/bits-torx-867-4-z-15-70.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/41c76b5f-ed07-4200-bd88-f321271df0d7.jpg سرپیچ گوشتی ستاره ای 4جهت آهن WERA TX15x70 https://vidfactor.com/product/vf-53/bits-torx-867-4-z-20-70.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/bb02ccd3-d6ce-49a9-86a6-1ab374598d7e.jpg سرپیچ گوشتی ستاره ای 4جهت آهن WERA TX20x70 https://vidfactor.com/product/vf-54/bits-torx-867-4-z-10-50.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d2f65c2e-4bbf-4059-8b34-67036ac68e24.jpg سرپیچ گوشتی ستاره ای 4 جهت آهن WERA TX10x50 https://vidfactor.com/product/vf-55/bits-torx-867-4-z-15-50.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3f2f03b9-6953-4c80-8aaf-6b4759dd735d.jpg سرپیچ گوشتی ستاره ای 4 جهت آهن WERA TX15x50 https://vidfactor.com/product/vf-56/bits-torx-867-4-z-2-50.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a14a5bb4-f622-4d30-b563-c1c72bfe31ab.jpg سرپیچ گوشتی ستاره ای 4جهت آهن WERA TX20x50 https://vidfactor.com/product/vf-57/bits-torx-867-4-z-10-152.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/77020873-d975-43b1-a5ed-df9c011cd1e0.jpg سرپیچ گوشتی ستاره ای 4جهت آهن WERA TX10x152 https://vidfactor.com/product/vf-58/bits-torx-867-4-z-15-152.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0eca6bfd-4dba-4ac1-be4c-337bca4cbbf8.jpg سرپیچ گوشتی ستاره ای 4 جهت آهن WERA TX15x152 https://vidfactor.com/product/vf-59/bits-torx-wedge-867-1-z.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9253f0c9-3ded-485a-9a16-88eb293929ab.jpg سرپیچ گوشتی ستاره ای WERA Z TORX® TX 15x25 https://vidfactor.com/product/vf-60/bits-800-1-z-5-4.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/409ac19e-479a-4dc7-a635-03cc8eeefdec.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.5*4.0*25 https://vidfactor.com/product/vf-61/bits-800-1-z-6-4.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6864592d-4ca3-4fa7-8ccf-874ccf43df62.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*4.5*25 https://vidfactor.com/product/vf-62/bits-800-1-z-1-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/62674917-69fc-4798-b978-5362961a7140.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.0*5.5*25 https://vidfactor.com/product/vf-63/bits-851-1-z-3-25.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9fd06154-a642-4389-9218-86520ddc5316.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو فیلیپسی سری WERA PH3*25 https://vidfactor.com/product/vf-64/bit-set-800-1-z.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/58991d09-4321-46c3-81ba-9ec69cc265a0.jpg سرپیچ گوشتی کارتی 3عددی WERA https://vidfactor.com/product/vf-65/bits-sb-851-1-z-2-25.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/fdea2253-9469-4118-bf51-faea133351c9.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو (فیلیپسی) سری WERA PH2*25 https://vidfactor.com/product/vf-66/bits-sb-851-1-z.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b080e3fb-d60e-4f52-8fa4-6ff08c05792f.jpg سرپیچ گوشتی کارتی چهارسو 1عددی WERA https://vidfactor.com/product/vf-67/bits-851-1-z.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a95e5803-c715-451d-9b4a-5d8f9255558f.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) سری WERA PH3*50 https://vidfactor.com/product/vf-68/bits-for-phillips-screws851-24-ph-double-ended-bits-ph2x75.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ceaceb35-bafc-4d44-b8be-ae08e57e5e1c.jpg سرپیچ گوشتی دوسر چهارسو (فیلیپسی) سری WERA PH2*75 https://vidfactor.com/product/vf-69/bits-for-phillips-screws851-24-ph-double-ended-bits-ph2x100.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8c394770-789b-494a-9a53-5083fddaab32.jpg سرپیچ گوشتی دوسر چهارسو (فیلیپسی) سری WERA PH2*100 https://vidfactor.com/product/vf-70/bits-tin-851-1-2-25.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2432effd-d181-4084-b4e0-4ea9cc00873d.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو (فیلیپسی) تن سری WERA PH2*25 https://vidfactor.com/product/vf-71/bits-tin-851-1-3-25.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/40a377f3-00d9-4358-aca6-616dcf623429.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو (فیلیپسی) تن سری WERA PH3*25 https://vidfactor.com/product/vf-72/bits-800-1-z.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9d746147-bedf-4c58-b99b-9545f21e396f.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*3.5*39 https://vidfactor.com/product/vf-75/centrifugal-ebara-pump-cda-100-ml-twin-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/81679b26-11e1-4b24-a281-e60a2b24774a.jpg پمپ آب خانگی ابارا CDA 1.00 ML پمپ آب دو پروانه 1 اسب ابارا مدل CDA 1.00 ML جنس پروانه پلاستیک و بدنه چدنی، سیم پیچی مسی با ارتفاع 39.5 متر و آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت دارد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/cf7783e0-d62b-42a9-826e-fdc041323a2c.jpg پمپ آب خانگی ابارا CDA 1.00 ML پمپ آب دو پروانه 1 اسب ابارا مدل CDA 1.00 ML جنس پروانه پلاستیک و بدنه چدنی، سیم پیچی مسی با ارتفاع 39.5 متر و آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت دارد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a05ebeee-c87c-4f56-9520-1395cce44ffd.jpg پمپ آب خانگی ابارا CDA 1.00 ML پمپ آب دو پروانه 1 اسب ابارا مدل CDA 1.00 ML جنس پروانه پلاستیک و بدنه چدنی، سیم پیچی مسی با ارتفاع 39.5 متر و آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت دارد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d1f70403-b0db-41ba-bbd8-c67de01730ca.jpg پمپ آب خانگی ابارا CDA 1.00 ML پمپ آب دو پروانه 1 اسب ابارا مدل CDA 1.00 ML جنس پروانه پلاستیک و بدنه چدنی، سیم پیچی مسی با ارتفاع 39.5 متر و آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت دارد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6c04c435-b324-4d8b-ac8b-4056951c46fe.jpg پمپ آب خانگی ابارا CDA 1.00 ML پمپ آب دو پروانه 1 اسب ابارا مدل CDA 1.00 ML جنس پروانه پلاستیک و بدنه چدنی، سیم پیچی مسی با ارتفاع 39.5 متر و آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت دارد. https://vidfactor.com/product/vf-76/ebara-water-pump-cda-100-m-twin-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f4442e5c-7382-4fe9-b542-28e089799fbf.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.00 M پمپ آب دو پروانه 1 اسب ابارا مدل CDA 1.00 M جنس پروانه نوریل (پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 39.5 متر و آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/58d2a985-9fb3-4a56-864a-3415d11e1195.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.00 M پمپ آب دو پروانه 1 اسب ابارا مدل CDA 1.00 M جنس پروانه نوریل (پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 39.5 متر و آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/930b233a-eefa-48da-a2f1-9809fe713e2a.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.00 M پمپ آب دو پروانه 1 اسب ابارا مدل CDA 1.00 M جنس پروانه نوریل (پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 39.5 متر و آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/16902a46-5556-4675-afa7-ebc557bd84ee.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.00 M پمپ آب دو پروانه 1 اسب ابارا مدل CDA 1.00 M جنس پروانه نوریل (پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 39.5 متر و آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/b044258a-727d-40ea-94e0-b49a5ccd25de.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.00 M پمپ آب دو پروانه 1 اسب ابارا مدل CDA 1.00 M جنس پروانه نوریل (پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 39.5 متر و آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/8973184a-525f-4178-88e8-caa0e805c25b.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.00 M پمپ آب دو پروانه 1 اسب ابارا مدل CDA 1.00 M جنس پروانه نوریل (پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 39.5 متر و آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/6955a61c-d89e-48e1-800d-600faaeb66da.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.00 M پمپ آب دو پروانه 1 اسب ابارا مدل CDA 1.00 M جنس پروانه نوریل (پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 39.5 متر و آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/599ebaab-da3a-43c3-ba70-836f5c7b0e56.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.00 M پمپ آب دو پروانه 1 اسب ابارا مدل CDA 1.00 M جنس پروانه نوریل (پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 39.5 متر و آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/cd31e191-d8b2-4ee0-ae02-46c8dec70d28.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.00 M پمپ آب دو پروانه 1 اسب ابارا مدل CDA 1.00 M جنس پروانه نوریل (پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 39.5 متر و آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/00b3f8c1-2154-4897-8bab-010f195a22ba.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.00 M پمپ آب دو پروانه 1 اسب ابارا مدل CDA 1.00 M جنس پروانه نوریل (پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 39.5 متر و آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-79/ebara-water-pump-cda-200-ml-twin-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7979461f-e54c-4b7d-9a07-00c0fc57066a.jpg پمپ آب ۲ پروانه ابارا مدل CDA 2.00 ML پمپ دو پروانه 2 اسب ابارا مدل CDA 2.00 ML ، جنس بدنه چدن ، جنس پروانه برنج ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 60.5 و آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/c6e4b91b-1f4b-4626-8a97-2071c6942afb.jpg پمپ آب ۲ پروانه ابارا مدل CDA 2.00 ML پمپ دو پروانه 2 اسب ابارا مدل CDA 2.00 ML ، جنس بدنه چدن ، جنس پروانه برنج ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 60.5 و آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/45a80c67-e7ac-4ca3-9cc1-801349f4e217.jpg پمپ آب ۲ پروانه ابارا مدل CDA 2.00 ML پمپ دو پروانه 2 اسب ابارا مدل CDA 2.00 ML ، جنس بدنه چدن ، جنس پروانه برنج ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 60.5 و آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/bbe519a3-c67f-49a8-8b9e-6f02adfcf7ad.jpg پمپ آب ۲ پروانه ابارا مدل CDA 2.00 ML پمپ دو پروانه 2 اسب ابارا مدل CDA 2.00 ML ، جنس بدنه چدن ، جنس پروانه برنج ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 60.5 و آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-80/centrifugal-ebara-pump-cda-200-m-twin-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/88afe1e8-83fd-4a06-8a6a-c8273559fdab.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 M پمپ دو پروانه 2 اسب ابارا مدل CDA 2.00 M ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ،سیم پیچی مسی با ارتفاع 60.5 متر و آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/1f3b7ee6-ecba-4b33-81dc-223a28572ddd.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 M پمپ دو پروانه 2 اسب ابارا مدل CDA 2.00 M ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ،سیم پیچی مسی با ارتفاع 60.5 متر و آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/e237b5d8-1804-4b2c-8484-92b5bf3858d9.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 M پمپ دو پروانه 2 اسب ابارا مدل CDA 2.00 M ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ،سیم پیچی مسی با ارتفاع 60.5 متر و آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/5c9ad40f-4ee8-4f2f-bedc-a7d52110f660.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 M پمپ دو پروانه 2 اسب ابارا مدل CDA 2.00 M ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ،سیم پیچی مسی با ارتفاع 60.5 متر و آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/3bfd07dd-f646-40ba-9027-ec56e817c542.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 M پمپ دو پروانه 2 اسب ابارا مدل CDA 2.00 M ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ،سیم پیچی مسی با ارتفاع 60.5 متر و آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-82/ebara-water-pump-cda-200-tl-ie2-twin-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/fb130236-c7cc-43ee-afd4-fd9d13686f15.jpg پمپ آب خانگی ابارا CDA 2.00 TL پمپ آب دو پروانه 2 اسب ابارا مدل CDA 2.00 TL ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 60.5 متر و آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/f5739288-315d-4344-9384-313192fae51d.jpg پمپ آب خانگی ابارا CDA 2.00 TL پمپ آب دو پروانه 2 اسب ابارا مدل CDA 2.00 TL ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 60.5 متر و آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/8041dc4a-5e0b-4116-8529-643bd916cfc3.jpg پمپ آب خانگی ابارا CDA 2.00 TL پمپ آب دو پروانه 2 اسب ابارا مدل CDA 2.00 TL ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 60.5 متر و آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-83/centrifugal-ebara-pump-cda-300-tl-ie2-twin-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3cf7b375-4bd1-4e92-9b12-71a8e40f035e.jpg پمپ آب خانگی ابارا CDA 3.00 TL IE2 پمپ آب دو پروانه 3 اسب ابارا مدل CDA 3.00 TL IE2 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 60.5 متر و آبدهی 8.4 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/5fce6d4b-9bfd-412d-957c-02c6c2c78f8b.jpg پمپ آب خانگی ابارا CDA 3.00 TL IE2 پمپ آب دو پروانه 3 اسب ابارا مدل CDA 3.00 TL IE2 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 60.5 متر و آبدهی 8.4 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-84/centrifugal-ebara-pump-cda-300-t-ie2-twin-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ba37d1b4-8640-413e-9604-0129589d14ce.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 3.00 T IE2 پمپ آب دو پروانه 3 اسب ابارا CDA 3.00 T IE2 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 60.5 متر و آبدهی 8.4 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/bf6e47eb-508d-4ca4-96a7-47cef6663e0d.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 3.00 T IE2 پمپ آب دو پروانه 3 اسب ابارا CDA 3.00 T IE2 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 60.5 متر و آبدهی 8.4 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/d6dacca6-c970-497d-8d74-4fd1c74e931b.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 3.00 T IE2 پمپ آب دو پروانه 3 اسب ابارا CDA 3.00 T IE2 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 60.5 متر و آبدهی 8.4 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-85/ebara-water-pump-cda-400-tl-ie3-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c6dc5862-8646-4409-8ea7-d8a1e757dc67.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 4.00 TL IE3 پمپ آب دو پروانه 4 اسب ابارا مدل CDA 4.00 TL IE3 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 67 متر و آبدهی 11.4 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/29376dd6-dd0c-4a72-8593-880ada2e5be2.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 4.00 TL IE3 پمپ آب دو پروانه 4 اسب ابارا مدل CDA 4.00 TL IE3 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 67 متر و آبدهی 11.4 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/52b1b278-6ec5-4807-942e-4e0ded0471a9.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 4.00 TL IE3 پمپ آب دو پروانه 4 اسب ابارا مدل CDA 4.00 TL IE3 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 67 متر و آبدهی 11.4 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-86/centrifugal-ebara-pump-cda-400-t-ie2-twin-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3046e176-b878-49d9-978f-d41dfd35683c.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 4.00 T IE2 پمپ دو پروانه 4 اسب ابارا مدل CDA 4.00 T IE2 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 67 متر و آبدهی 11.4 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/5cd34c58-85d5-4b61-aa69-4b7dc64c210e.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 4.00 T IE2 پمپ دو پروانه 4 اسب ابارا مدل CDA 4.00 T IE2 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 67 متر و آبدهی 11.4 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/fee0be6a-420f-4f08-b054-3258470dd93c.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 4.00 T IE2 پمپ دو پروانه 4 اسب ابارا مدل CDA 4.00 T IE2 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 67 متر و آبدهی 11.4 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-87/centrifugal-ebara-pump-cda-550-tl-ie3-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a4b874a1-874c-436d-ba9f-bed03e608b86.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 5.50 TL IE3 پمپ آب دو پروانه 5.5 اسب ابارا مدل CDA 5.50 TL IE3 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 76.5 متر و آبدهی 12.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/98b29cbd-c1a0-4511-83f8-ff17dae8842e.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 5.50 TL IE3 پمپ آب دو پروانه 5.5 اسب ابارا مدل CDA 5.50 TL IE3 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 76.5 متر و آبدهی 12.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/2ebadd15-f05b-470e-87a2-db6cc348a38c.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 5.50 TL IE3 پمپ آب دو پروانه 5.5 اسب ابارا مدل CDA 5.50 TL IE3 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 76.5 متر و آبدهی 12.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-88/centrifugal-ebara-pumps-cda-550-t-ie2-twin-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0b5ed17c-b647-4a96-ad46-4eebd99f8cdb.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 5.50 T IE2 پمپ آب دو پروانه 5.5 اسب بارا مدل CDA 5.50 T IE2 جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 76.5 متر و آبدهی 12.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/b671a529-925b-49f9-aa36-cd206d39694f.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 5.50 T IE2 پمپ آب دو پروانه 5.5 اسب بارا مدل CDA 5.50 T IE2 جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 76.5 متر و آبدهی 12.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-89/ebara-water-pump-cma-100-ml-casti-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4972bc8f-a1d1-42de-816d-73749b450121.jpg پمپ آب بشقابی ابارا Premium CMA 1.00 ML پمپ آب بشقابی 1 اسب ابارا مدل CMA 1.00 ML ، جنس پروانه نوریل (پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی با ارتفاع 34.5 ، آبدهی 6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/73f38802-47d9-4310-baa8-e8e0b608c3f0.jpg پمپ آب بشقابی ابارا Premium CMA 1.00 ML پمپ آب بشقابی 1 اسب ابارا مدل CMA 1.00 ML ، جنس پروانه نوریل (پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی با ارتفاع 34.5 ، آبدهی 6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/87d4d502-9aec-4354-96ca-ad74a38b1ba7.jpg پمپ آب بشقابی ابارا Premium CMA 1.00 ML پمپ آب بشقابی 1 اسب ابارا مدل CMA 1.00 ML ، جنس پروانه نوریل (پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی با ارتفاع 34.5 ، آبدهی 6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/babccb4f-3804-43bc-87bb-8a1ba604f4bc.jpg پمپ آب بشقابی ابارا Premium CMA 1.00 ML پمپ آب بشقابی 1 اسب ابارا مدل CMA 1.00 ML ، جنس پروانه نوریل (پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی با ارتفاع 34.5 ، آبدهی 6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/97408378-4b7a-4c8b-a86c-ec467297c48f.jpg پمپ آب بشقابی ابارا Premium CMA 1.00 ML پمپ آب بشقابی 1 اسب ابارا مدل CMA 1.00 ML ، جنس پروانه نوریل (پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی با ارتفاع 34.5 ، آبدهی 6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-90/ebara-water-pump-cma-100-m-single-casti-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ad896d2a-0c8d-4341-a120-3ef188aefcfc.jpg پمپ آب خانگی ابارا CMA 1.00 M پمپ آب بشقابی 1 اسب ابارا مدل CMA 1.00 M ، جنس پروانه نوریل (پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی با ارتفاع 34.5 ، آبدهی 6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/4ab2f643-89b3-47b3-b483-560f3ee240f7.jpg پمپ آب خانگی ابارا CMA 1.00 M پمپ آب بشقابی 1 اسب ابارا مدل CMA 1.00 M ، جنس پروانه نوریل (پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی با ارتفاع 34.5 ، آبدهی 6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/b141dc84-2b9f-4333-bb56-662a0cd5e5c8.jpg پمپ آب خانگی ابارا CMA 1.00 M پمپ آب بشقابی 1 اسب ابارا مدل CMA 1.00 M ، جنس پروانه نوریل (پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی با ارتفاع 34.5 ، آبدهی 6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/d1dd6261-f52b-4906-9863-4a7bded0b0d6.jpg پمپ آب خانگی ابارا CMA 1.00 M پمپ آب بشقابی 1 اسب ابارا مدل CMA 1.00 M ، جنس پروانه نوریل (پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی با ارتفاع 34.5 ، آبدهی 6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/5b9e66f2-9ef8-44f2-bb1d-21ebc0e114ca.jpg پمپ آب خانگی ابارا CMA 1.00 M پمپ آب بشقابی 1 اسب ابارا مدل CMA 1.00 M ، جنس پروانه نوریل (پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی با ارتفاع 34.5 ، آبدهی 6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-91/peripheral-ebara-pump-pra-50-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5e45f522-5355-453e-888f-33070c867ed3.jpg پمپ آب نیم اسب خانگی ابارا PRA 0.50 ML پمپ آب کوچک ابارا 0.5 اسب مدل PRA 0.50 ML ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 37 متر و آبدهی 2.1 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/cf329bd8-511f-4971-90bb-bcf1af9db480.jpg پمپ آب نیم اسب خانگی ابارا PRA 0.50 ML پمپ آب کوچک ابارا 0.5 اسب مدل PRA 0.50 ML ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 37 متر و آبدهی 2.1 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/e4e83a24-da64-44b8-86ff-12da9b7eb72f.jpg پمپ آب نیم اسب خانگی ابارا PRA 0.50 ML پمپ آب کوچک ابارا 0.5 اسب مدل PRA 0.50 ML ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 37 متر و آبدهی 2.1 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/d926fdec-58d9-47b4-b7ed-1345ce994d0a.jpg پمپ آب نیم اسب خانگی ابارا PRA 0.50 ML پمپ آب کوچک ابارا 0.5 اسب مدل PRA 0.50 ML ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 37 متر و آبدهی 2.1 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-92/centrifugal-ebara-pump-cmb100m-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/44ce2740-8a9b-47f8-9bba-16fa6fdce6ef.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB100M پمپ ابارا بشقابی 1 اسب مدل CMB100M، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدنی، ارتفاع 18.4 متر و آبدهی پمپ آب در حدود 15 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/0556b5a3-ec9d-4197-9851-e72264634e81.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB100M پمپ ابارا بشقابی 1 اسب مدل CMB100M، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدنی، ارتفاع 18.4 متر و آبدهی پمپ آب در حدود 15 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5deb41b2-bf3d-450b-8972-8b88a4acc0d1.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB100M پمپ ابارا بشقابی 1 اسب مدل CMB100M، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدنی، ارتفاع 18.4 متر و آبدهی پمپ آب در حدود 15 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/410ca29d-9f2a-4ece-985b-50788cff4413.JPG پمپ آب چدنی ابارا CMB100M پمپ ابارا بشقابی 1 اسب مدل CMB100M، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدنی، ارتفاع 18.4 متر و آبدهی پمپ آب در حدود 15 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/cdc6d6cd-ec75-4133-84de-6bbbd2b675c5.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB100M پمپ ابارا بشقابی 1 اسب مدل CMB100M، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدنی، ارتفاع 18.4 متر و آبدهی پمپ آب در حدود 15 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/product/vf-93/centrifugal-ebara-pump-cmb100ml-single-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7faa7ce2-ddbf-48df-bac8-5c26d6b06ce1.jpg پمپ آب ابارا CMB1.00ML پمپ ابارا بشقابی 1 اسب مدل CMB1.00ML، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدنی، ارتفاع 18.4 متر و آبدهی این پمپ 15 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e7587f6c-fe46-4fc3-94c2-781f80b54a6b.jpg پمپ آب ابارا CMB1.00ML پمپ ابارا بشقابی 1 اسب مدل CMB1.00ML، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدنی، ارتفاع 18.4 متر و آبدهی این پمپ 15 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/cdec8a2a-24c6-449c-bef0-026632f9c05b.jpg پمپ آب ابارا CMB1.00ML پمپ ابارا بشقابی 1 اسب مدل CMB1.00ML، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدنی، ارتفاع 18.4 متر و آبدهی این پمپ 15 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/18963263-6c43-4ae7-b312-e95c922f7720.jpg پمپ آب ابارا CMB1.00ML پمپ ابارا بشقابی 1 اسب مدل CMB1.00ML، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدنی، ارتفاع 18.4 متر و آبدهی این پمپ 15 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/product/vf-94/centrifugal-ebara-pump-cmb150m-single-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/46cbcd55-28b6-4fe6-a35a-395d5418f804.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 150M پمپ ابارا بشقابی 1.5 اسب مدل CMB 150M، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدنی، ارتفاع 22.4 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2800 مناسب پمپاژ آب است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b4af6c7f-fcd6-424e-a42b-4caa09f784fe.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 150M پمپ ابارا بشقابی 1.5 اسب مدل CMB 150M، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدنی، ارتفاع 22.4 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2800 مناسب پمپاژ آب است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5b3d1cff-645a-4ac9-bae3-12dd09678f3f.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 150M پمپ ابارا بشقابی 1.5 اسب مدل CMB 150M، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدنی، ارتفاع 22.4 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2800 مناسب پمپاژ آب است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/22b7bb20-a0f9-4e99-b9b2-6536000bd8a1.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 150M پمپ ابارا بشقابی 1.5 اسب مدل CMB 150M، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدنی، ارتفاع 22.4 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2800 مناسب پمپاژ آب است. https://vidfactor.com/product/vf-95/centrifugal-ebara-pump-cmb150t-ie2-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/bc6af0e9-660f-4fb7-8501-881cc0e7303e.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 1.50T IE2 سیم پیچی در پمپ ابارا بشقابی 1.5 اسب مدل CMB 1.50T IE2 مسی بوده، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدنی، ارتفاع 22.4 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/267e175d-96a0-409d-a436-fee7a98182c5.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 1.50T IE2 سیم پیچی در پمپ ابارا بشقابی 1.5 اسب مدل CMB 1.50T IE2 مسی بوده، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدنی، ارتفاع 22.4 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/0c2595a5-35f6-42aa-91e6-fc2e50d12a22.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 1.50T IE2 سیم پیچی در پمپ ابارا بشقابی 1.5 اسب مدل CMB 1.50T IE2 مسی بوده، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدنی، ارتفاع 22.4 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a7e356b1-0b69-42e3-b09e-0fc0e451c1b2.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 1.50T IE2 سیم پیچی در پمپ ابارا بشقابی 1.5 اسب مدل CMB 1.50T IE2 مسی بوده، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدنی، ارتفاع 22.4 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/product/vf-96/centrifugal-ebara-pump-cmb-200m-cast-iron-single-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/89015455-517c-44cf-9cf2-56a3472b5c26.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 200M در پمپ ابارا بشقابی 2 اسب مدل CMB 200M، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدنی، ارتفاع 28.7 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت و جنس بدنه الکتروموتور آلومینیومی است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/bbe49aa8-b6f1-424b-b29f-79443d93afff.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 200M در پمپ ابارا بشقابی 2 اسب مدل CMB 200M، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدنی، ارتفاع 28.7 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت و جنس بدنه الکتروموتور آلومینیومی است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e7b09edc-dcdd-4bad-9e33-4193bc0f209a.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 200M در پمپ ابارا بشقابی 2 اسب مدل CMB 200M، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدنی، ارتفاع 28.7 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت و جنس بدنه الکتروموتور آلومینیومی است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d93ea9a3-abc2-417a-b2d9-4f48875705f3.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 200M در پمپ ابارا بشقابی 2 اسب مدل CMB 200M، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدنی، ارتفاع 28.7 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت و جنس بدنه الکتروموتور آلومینیومی است. https://vidfactor.com/product/vf-97/centrifugal-ebara-pump-cmb-200ml-single-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/66fd583e-7763-4694-9c10-dde3b6e7b6c0.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 2.00ML در پمپ ابارا بشقابی 2 اسب مدل CMB 2.00ML، پروانه و بدنه چدنی، ارتفاع یا هد 28.7 متر دارد. و دور موتور این پمپ آب لوکال 2800 دور در دقیقه است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a45602eb-56cf-4d80-b615-0945aac405f2.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 2.00ML در پمپ ابارا بشقابی 2 اسب مدل CMB 2.00ML، پروانه و بدنه چدنی، ارتفاع یا هد 28.7 متر دارد. و دور موتور این پمپ آب لوکال 2800 دور در دقیقه است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/35c90bf3-a7fa-4ffd-aaef-02a0f242ec43.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 2.00ML در پمپ ابارا بشقابی 2 اسب مدل CMB 2.00ML، پروانه و بدنه چدنی، ارتفاع یا هد 28.7 متر دارد. و دور موتور این پمپ آب لوکال 2800 دور در دقیقه است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/61a9e51f-5a37-4d58-808c-53a1ca66d393.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 2.00ML در پمپ ابارا بشقابی 2 اسب مدل CMB 2.00ML، پروانه و بدنه چدنی، ارتفاع یا هد 28.7 متر دارد. و دور موتور این پمپ آب لوکال 2800 دور در دقیقه است. https://vidfactor.com/product/vf-98/centrifugal-ebara-pump-cmb-200t-ie2-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7b53e194-ed05-499a-9009-2c8ae1a695e8.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 200T IE2 در پمپ ابارا بشقابی 2 اسب مدل CMB 200T IE2 سیم پیچی موتور مسی، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدنی، ارتفاع 28.7 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5bc10693-792d-4441-91a3-7ca43349fb3d.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 200T IE2 در پمپ ابارا بشقابی 2 اسب مدل CMB 200T IE2 سیم پیچی موتور مسی، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدنی، ارتفاع 28.7 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/88e7ef80-9e47-42b9-8bce-509ba1b34ab5.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 200T IE2 در پمپ ابارا بشقابی 2 اسب مدل CMB 200T IE2 سیم پیچی موتور مسی، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدنی، ارتفاع 28.7 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8b725bac-bd2a-411c-a0ac-0d94af2939bc.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 200T IE2 در پمپ ابارا بشقابی 2 اسب مدل CMB 200T IE2 سیم پیچی موتور مسی، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدنی، ارتفاع 28.7 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/product/vf-99/centrifugal-ebara-pump-cmb-200tl-ie2-single-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3db3547f-5b46-4128-af9e-a9a445a49515.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 2.00TL موتور پمپ ابارا بشقابی 2 اسب مدل CMB 2.00TL سه فاز و سیم پیچی آن مسی، جنس پروانه و بدنه برنج و چدنی است. ارتفاع 28.7 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/4fdf88fc-ee13-4605-b9af-b3b886aba0a0.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 2.00TL موتور پمپ ابارا بشقابی 2 اسب مدل CMB 2.00TL سه فاز و سیم پیچی آن مسی، جنس پروانه و بدنه برنج و چدنی است. ارتفاع 28.7 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6e59392e-1608-4ba5-8465-d9c304be5f77.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 2.00TL موتور پمپ ابارا بشقابی 2 اسب مدل CMB 2.00TL سه فاز و سیم پیچی آن مسی، جنس پروانه و بدنه برنج و چدنی است. ارتفاع 28.7 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e2176b82-1e02-43b2-8ff1-cea58737a077.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 2.00TL موتور پمپ ابارا بشقابی 2 اسب مدل CMB 2.00TL سه فاز و سیم پیچی آن مسی، جنس پروانه و بدنه برنج و چدنی است. ارتفاع 28.7 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/product/vf-100/centrifugal-ebara-pump-cmb-300tl-ie2-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a9b1c447-b869-4178-a330-ba4e132f57f1.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 3.00TL IE2 در پمپ ابارا بشقابی 3 اسب مدل CMB 3.00TL IE2، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدن، ارتفاع 34.5 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت و سیم پیچی آن مسی است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f2ec96c4-48d5-4b83-a4c2-cc0fd4248ecf.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 3.00TL IE2 در پمپ ابارا بشقابی 3 اسب مدل CMB 3.00TL IE2، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدن، ارتفاع 34.5 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت و سیم پیچی آن مسی است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d16d27e8-3afc-4b14-91b0-e298a419d06b.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 3.00TL IE2 در پمپ ابارا بشقابی 3 اسب مدل CMB 3.00TL IE2، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدن، ارتفاع 34.5 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت و سیم پیچی آن مسی است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/38741a9d-e868-4e8c-9d18-be972eeed4f2.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 3.00TL IE2 در پمپ ابارا بشقابی 3 اسب مدل CMB 3.00TL IE2، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدن، ارتفاع 34.5 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت و سیم پیچی آن مسی است. https://vidfactor.com/product/vf-101/centrifugal-ebara-pump-cmb-300t-ie2-single-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b49b526e-bffd-4593-b48b-6f22810b0a79.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 300T IE2 در پمپ ابارا بشقابی 3 اسب مدل CMB 300T IE2 سیم پیچی مسی، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدنی، ارتفاع 34.5 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1b7216e7-a367-433c-8bb9-abefc777d1e0.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 300T IE2 در پمپ ابارا بشقابی 3 اسب مدل CMB 300T IE2 سیم پیچی مسی، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدنی، ارتفاع 34.5 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e38ecf7e-9910-479b-bbce-66fcc9269ce0.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 300T IE2 در پمپ ابارا بشقابی 3 اسب مدل CMB 300T IE2 سیم پیچی مسی، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدنی، ارتفاع 34.5 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/43c11ed7-79b3-4048-852d-4f306e77d716.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 300T IE2 در پمپ ابارا بشقابی 3 اسب مدل CMB 300T IE2 سیم پیچی مسی، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدنی، ارتفاع 34.5 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/product/vf-102/centrifugal-ebara-pump-cmb-400tl-ie3-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/43f3f8bc-3623-42ed-9c33-a6032580f7b0.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 4.00TL IE3 در پمپ ابارا بشقابی 4 اسب مدل CMB 4.00TL IE3 سیم پیچی مسی، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدنی، ارتفاع 45 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8ff3c9a9-e7f9-421b-b510-d9e22595fe05.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 4.00TL IE3 در پمپ ابارا بشقابی 4 اسب مدل CMB 4.00TL IE3 سیم پیچی مسی، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدنی، ارتفاع 45 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/9c31f637-cd66-4c37-8df5-80df151d881b.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 4.00TL IE3 در پمپ ابارا بشقابی 4 اسب مدل CMB 4.00TL IE3 سیم پیچی مسی، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدنی، ارتفاع 45 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/567ddf95-585a-4824-bb1f-3b20506e44ec.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 4.00TL IE3 در پمپ ابارا بشقابی 4 اسب مدل CMB 4.00TL IE3 سیم پیچی مسی، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدنی، ارتفاع 45 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/product/vf-103/centrifugal-ebara-pump-cmb-400t-ie2-single-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/677ee366-5786-4b59-bc90-7395e0d73dca.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 4.00T IE2 در پمپ ابارا بشقابی 4 اسب مدل CMB 4.00T IE2 سیم پیچی مسی، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدن، ارتفاع 45 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a8b1da23-a401-44d5-ac4f-47a51aee0cad.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 4.00T IE2 در پمپ ابارا بشقابی 4 اسب مدل CMB 4.00T IE2 سیم پیچی مسی، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدن، ارتفاع 45 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a151cc86-fc54-4a70-90ed-60896d07aaa2.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 4.00T IE2 در پمپ ابارا بشقابی 4 اسب مدل CMB 4.00T IE2 سیم پیچی مسی، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدن، ارتفاع 45 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2dfd0ee3-51e7-46f5-920a-9240a947b7d4.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 4.00T IE2 در پمپ ابارا بشقابی 4 اسب مدل CMB 4.00T IE2 سیم پیچی مسی، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدن، ارتفاع 45 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/product/vf-104/centrifugal-ebara-pump-cmb-550tl-ie3-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/45e9fc96-1609-4a7c-96a9-30511950275f.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 5.50TL IE3 پمپ ابارا بشقابی 5.5 اسب مدل CMB 5.50TL IE3 دارای سیم پیچی مسی، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدنی، ارتفاع 54 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ebe04958-b33a-4ab8-93b4-12d69dd60e3f.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 5.50TL IE3 پمپ ابارا بشقابی 5.5 اسب مدل CMB 5.50TL IE3 دارای سیم پیچی مسی، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدنی، ارتفاع 54 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c6d8d426-a540-408e-85c2-95e10caa4835.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 5.50TL IE3 پمپ ابارا بشقابی 5.5 اسب مدل CMB 5.50TL IE3 دارای سیم پیچی مسی، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدنی، ارتفاع 54 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7f2b99c1-e294-4127-bd1c-25ac215a055f.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 5.50TL IE3 پمپ ابارا بشقابی 5.5 اسب مدل CMB 5.50TL IE3 دارای سیم پیچی مسی، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدنی، ارتفاع 54 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/product/vf-105/centrifugal-ebara-pump-cmb-550t-ie2-single-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8647457b-20b7-4107-aa1c-d8e0c1ddcb50.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 5.50T IE2 پمپ ابارا بشقابی 5.5 اسب مدل CMB 5.50T IE2 دارای سیم پیچی مسی، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدنی، ارتفاع 54 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/235b406b-c7f4-4018-8302-8ca8144b9e00.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 5.50T IE2 پمپ ابارا بشقابی 5.5 اسب مدل CMB 5.50T IE2 دارای سیم پیچی مسی، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدنی، ارتفاع 54 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1f1ecb9e-fb28-4f90-824e-5bec8f32dab0.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 5.50T IE2 پمپ ابارا بشقابی 5.5 اسب مدل CMB 5.50T IE2 دارای سیم پیچی مسی، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدنی، ارتفاع 54 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c45d8bb8-3190-4121-a32f-67bbdf6ec363.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 5.50T IE2 پمپ ابارا بشقابی 5.5 اسب مدل CMB 5.50T IE2 دارای سیم پیچی مسی، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدنی، ارتفاع 54 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/product/vf-106/centrifugal-ebara-pump-cmc-100m-single-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/75e5b124-b53a-482e-887a-b5bc37896e4e.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMC 1.00M پمپ ابارا بشقابی 1 اسب مدل CMC 1.00M، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدنی، سیم پیچی مسی با ارتفاع 13.4 متر و آبدهی27 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c010339a-b6e0-41e5-bd34-16a0275dd73a.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMC 1.00M پمپ ابارا بشقابی 1 اسب مدل CMC 1.00M، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدنی، سیم پیچی مسی با ارتفاع 13.4 متر و آبدهی27 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/product/vf-107/centrifugal-ebara-pump-cmc-100t-ie2-single-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/649acbf0-20fd-4ba5-b286-e3747d1d71c7.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMC 1.00T IE2 در پمپ ابارا بشقابی 1 اسب مدل CMC 1.00T IE2 ، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدنی، سیم پیچی مسی با ارتفاع 13.4 متر و آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6cee279c-09ac-4732-9cbf-0c06a7f71a35.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMC 1.00T IE2 در پمپ ابارا بشقابی 1 اسب مدل CMC 1.00T IE2 ، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدنی، سیم پیچی مسی با ارتفاع 13.4 متر و آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/product/vf-108/centrifugal-ebara-pump-cmc-100ml-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5f91182d-8c78-4164-9a52-c3371e5a0705.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMC 1.00M(LOCAL) پمپ ابارا بشقابی 1 اسب مدل CMC 1.00M)LOCAL) ، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدنی، سیم پیچی مسی با ارتفاع 13.4 متر و آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e39465c2-0042-43ae-a026-8f03778a9ad0.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMC 1.00M(LOCAL) پمپ ابارا بشقابی 1 اسب مدل CMC 1.00M)LOCAL) ، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدنی، سیم پیچی مسی با ارتفاع 13.4 متر و آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/product/vf-109/centrifugal-ebara-pump-cmr-100m-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6149531e-7c6a-48dd-94b3-cb3d633bce12.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00M پمپ ابارا بشقابی 1 اسب مدل CMR 1.00M ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.3 متر و آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/beede8f1-d445-4158-86e4-60fad1898068.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00M پمپ ابارا بشقابی 1 اسب مدل CMR 1.00M ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.3 متر و آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/79a42a71-94c1-4b8f-a374-2c0315ada1ea.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00M پمپ ابارا بشقابی 1 اسب مدل CMR 1.00M ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.3 متر و آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/a6bbaf38-b6c4-4d80-a599-0f82791aa5d1.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00M پمپ ابارا بشقابی 1 اسب مدل CMR 1.00M ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.3 متر و آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/76718c31-0341-4ea4-8581-914513717e0e.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00M پمپ ابارا بشقابی 1 اسب مدل CMR 1.00M ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.3 متر و آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/8cc74bd3-37f0-4ed0-8325-e9886124e96e.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00M پمپ ابارا بشقابی 1 اسب مدل CMR 1.00M ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.3 متر و آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-110/centrifugal-ebara-pump-cmr-100ml-single-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/503b149a-bb42-4e48-ac98-eeeb68d1e6af.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00ML پمپ ابارا بشقابی 1 اسب مدل CMR 1.00ML ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.3 متر و آبدهی 16.3 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/2cbb7107-3932-4a7e-baf6-145864956354.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00ML پمپ ابارا بشقابی 1 اسب مدل CMR 1.00ML ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.3 متر و آبدهی 16.3 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/6d3232a8-a081-4e3a-b1d0-3c51224baf09.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00ML پمپ ابارا بشقابی 1 اسب مدل CMR 1.00ML ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.3 متر و آبدهی 16.3 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/2462c0ec-af01-41ef-8fd6-29f012e42dd1.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00ML پمپ ابارا بشقابی 1 اسب مدل CMR 1.00ML ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.3 متر و آبدهی 16.3 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/40883a14-0019-4c40-bedc-b574a61f60eb.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00ML پمپ ابارا بشقابی 1 اسب مدل CMR 1.00ML ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.3 متر و آبدهی 16.3 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/deef08ea-6ab5-4a4d-a4ed-57e7a578aae2.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00ML پمپ ابارا بشقابی 1 اسب مدل CMR 1.00ML ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.3 متر و آبدهی 16.3 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-111/centrifugal-ebara-pump-cmr-100t-ie2-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/61e22814-cb10-4576-8edf-cc4de597a65f.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE2 پمپ ابارا بشقابی 1 اسب مدل CMR 1.00T IE2 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.3 متر و آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/50e60ed7-5067-450d-873b-1d8f251c394b.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE2 پمپ ابارا بشقابی 1 اسب مدل CMR 1.00T IE2 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.3 متر و آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/5273f9f2-4a63-454d-950d-66cd8308f0ed.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE2 پمپ ابارا بشقابی 1 اسب مدل CMR 1.00T IE2 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.3 متر و آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/9635c1e3-9a35-489f-80e5-06389541452c.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE2 پمپ ابارا بشقابی 1 اسب مدل CMR 1.00T IE2 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.3 متر و آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/bd3f90e7-7b70-4cc0-abe7-81452e0921cd.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE2 پمپ ابارا بشقابی 1 اسب مدل CMR 1.00T IE2 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.3 متر و آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/a7c68fff-a919-4dab-97bc-8f401faa6412.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE2 پمپ ابارا بشقابی 1 اسب مدل CMR 1.00T IE2 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.3 متر و آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/74a75232-fccf-4c97-8101-4ab6bdc2a831.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE2 پمپ ابارا بشقابی 1 اسب مدل CMR 1.00T IE2 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.3 متر و آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-112/centrifugal-ebara-pump-cmd-150m-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8c0c4f81-a44b-4d51-9c11-7281e293f622.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE3 پمپ ابارا بشقابی 1 اسب CMR 1.00T IE3، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.3 متر و آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/f34c02e1-d35c-4b21-981c-dc399eea2e92.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE3 پمپ ابارا بشقابی 1 اسب CMR 1.00T IE3، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.3 متر و آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/52391201-40c5-49bd-bd04-c0bd7af31037.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE3 پمپ ابارا بشقابی 1 اسب CMR 1.00T IE3، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.3 متر و آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/19bd45a4-c792-43f8-ae1f-04b26f5b88b9.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE3 پمپ ابارا بشقابی 1 اسب CMR 1.00T IE3، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.3 متر و آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/ea94c3ea-056c-46e6-8ad5-17a7a16fd405.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE3 پمپ ابارا بشقابی 1 اسب CMR 1.00T IE3، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.3 متر و آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/749ae2ab-01ba-4419-9f04-803fedb764fc.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE3 پمپ ابارا بشقابی 1 اسب CMR 1.00T IE3، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.3 متر و آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/f91551ae-641e-40e0-87f2-8571aaf18ee7.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE3 پمپ ابارا بشقابی 1 اسب CMR 1.00T IE3، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.3 متر و آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-113/centrifugal-ebara-pump-cmd-150t-ie2-single-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5b07590b-f6f4-469c-89cc-4e66ccdb2eec.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 1.50T IE2 پمپ ابارا بشقابی 1.5 اسب مدل CMD 1.50T IE2 ، جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 10.4 متر و آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/e237db16-f973-4e33-a6ac-57f81aa40b86.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 1.50T IE2 پمپ ابارا بشقابی 1.5 اسب مدل CMD 1.50T IE2 ، جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 10.4 متر و آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/ad389c03-85ea-44a0-91fe-dca19c8f6e91.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 1.50T IE2 پمپ ابارا بشقابی 1.5 اسب مدل CMD 1.50T IE2 ، جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 10.4 متر و آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/453b3744-233b-466e-9bca-034998e12c13.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 1.50T IE2 پمپ ابارا بشقابی 1.5 اسب مدل CMD 1.50T IE2 ، جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 10.4 متر و آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/eb7b0976-8ceb-4325-9981-447a7f54c78e.jpeg پمپ آب چدنی ابارا CMD 1.50T IE2 پمپ ابارا بشقابی 1.5 اسب مدل CMD 1.50T IE2 ، جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 10.4 متر و آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/44da4c33-ed11-4fd1-a537-a3ecd7260f51.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 1.50T IE2 پمپ ابارا بشقابی 1.5 اسب مدل CMD 1.50T IE2 ، جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 10.4 متر و آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-114/centrifugal-ebara-pump-cmd-200m-cast-iron-single-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0eb7888d-f160-4d5c-88cc-f75a73c3c29e.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00M پمپ ابارا بشقابی 2 اسب مدل CMD 2.00M ، جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.4 متر و آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/e246c6ac-f8b4-42dc-a4f8-6a6d9d8fef8b.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00M پمپ ابارا بشقابی 2 اسب مدل CMD 2.00M ، جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.4 متر و آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/4f73182d-0158-490f-bd36-beedef204315.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00M پمپ ابارا بشقابی 2 اسب مدل CMD 2.00M ، جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.4 متر و آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/bd271429-1b5a-4365-b787-e5b045683b07.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00M پمپ ابارا بشقابی 2 اسب مدل CMD 2.00M ، جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.4 متر و آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/6034ba1c-f24d-4a85-9e8b-9f257f086399.jpeg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00M پمپ ابارا بشقابی 2 اسب مدل CMD 2.00M ، جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.4 متر و آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/fd389aa2-4328-4f2a-a6a6-c9ba4a613082.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00M پمپ ابارا بشقابی 2 اسب مدل CMD 2.00M ، جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.4 متر و آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-115/centrifugal-ebara-pump-cmd-200ml-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5eab2bbc-09c1-4a53-8a09-295653bf177b.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00ML پمپ ابارا بشقابی 2 اسب مدل CMD 2.00ML ، جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.4 متر و آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/b1a56454-4f37-4415-b8b7-a2c256697cb5.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00ML پمپ ابارا بشقابی 2 اسب مدل CMD 2.00ML ، جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.4 متر و آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/41660f3c-ed1a-4d28-8dca-c3b6021d3273.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00ML پمپ ابارا بشقابی 2 اسب مدل CMD 2.00ML ، جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.4 متر و آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/918887ae-2586-4a28-b293-a3e890c984ec.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00ML پمپ ابارا بشقابی 2 اسب مدل CMD 2.00ML ، جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.4 متر و آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/f965ab2d-617f-48da-bbc0-a9661f5892dc.jpeg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00ML پمپ ابارا بشقابی 2 اسب مدل CMD 2.00ML ، جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.4 متر و آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/55df320c-c232-4dbf-8bb9-79d785c1367a.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00ML پمپ ابارا بشقابی 2 اسب مدل CMD 2.00ML ، جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.4 متر و آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-116/centrifugal-ebara-pump-cmd-200t-ie2-single-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/898c0972-16bb-4aad-b322-0c647b8a4a8e.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00T IE2 پمپ ابارا بشقابی 2 اسب مدل CMD 2.00T IE2 ، جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.4 متر و آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/1b754a5c-b1eb-4af3-8296-46c13e97cdc1.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00T IE2 پمپ ابارا بشقابی 2 اسب مدل CMD 2.00T IE2 ، جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.4 متر و آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/79791212-75b7-442f-ad2a-96d5d6cac4c1.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00T IE2 پمپ ابارا بشقابی 2 اسب مدل CMD 2.00T IE2 ، جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.4 متر و آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/786105d3-13bf-414e-a789-06f153ac96d4.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00T IE2 پمپ ابارا بشقابی 2 اسب مدل CMD 2.00T IE2 ، جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.4 متر و آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/7d60275e-f8c2-4c29-9bb0-3ed5ae4f0f41.jpeg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00T IE2 پمپ ابارا بشقابی 2 اسب مدل CMD 2.00T IE2 ، جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.4 متر و آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/3beb761b-643a-481d-b226-37f3f4d5d888.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00T IE2 پمپ ابارا بشقابی 2 اسب مدل CMD 2.00T IE2 ، جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.4 متر و آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-117/centrifugal-ebara-pump-cmd-200tl-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e9ed3aa0-1a41-46e8-a418-739b1a37fb06.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00T-LOCAL پمپ ابارا بشقابی 2 اسب مدل CMD 2.00T-LOCAL ، جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.4 متر و آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/46a91213-6cdc-43b8-969c-12f9d8b11921.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00T-LOCAL پمپ ابارا بشقابی 2 اسب مدل CMD 2.00T-LOCAL ، جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.4 متر و آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/3e1dcee4-8bb0-4e64-9a2f-4265e6c9e634.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00T-LOCAL پمپ ابارا بشقابی 2 اسب مدل CMD 2.00T-LOCAL ، جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.4 متر و آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/37aa7e50-5064-4f71-a768-7c6a235fda92.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00T-LOCAL پمپ ابارا بشقابی 2 اسب مدل CMD 2.00T-LOCAL ، جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.4 متر و آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/bed0e57e-cd02-4c94-a363-5ca704af28d8.jpeg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00T-LOCAL پمپ ابارا بشقابی 2 اسب مدل CMD 2.00T-LOCAL ، جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.4 متر و آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/ee56a7cd-8bf6-4306-b963-a31eca43b1e7.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00T-LOCAL پمپ ابارا بشقابی 2 اسب مدل CMD 2.00T-LOCAL ، جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.4 متر و آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-118/centrifugal-ebara-pump-cmd-300tl-ie2-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c7f843aa-0a75-4fb6-8959-c8cc6f45d25d.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 3.00T-LOCAL IE2 پمپ ابارا بشقابی 3 اسب مدل CMD 3.00T-LOCAL IE2 ، جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 15.4 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/f801d26b-9359-4822-adb3-da218fb6d0bb.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 3.00T-LOCAL IE2 پمپ ابارا بشقابی 3 اسب مدل CMD 3.00T-LOCAL IE2 ، جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 15.4 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/25c38de5-efdb-45ba-a190-f42f444cb330.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 3.00T-LOCAL IE2 پمپ ابارا بشقابی 3 اسب مدل CMD 3.00T-LOCAL IE2 ، جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 15.4 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/401ef571-e6db-48df-bfeb-1d0ef9727462.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 3.00T-LOCAL IE2 پمپ ابارا بشقابی 3 اسب مدل CMD 3.00T-LOCAL IE2 ، جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 15.4 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/4f91419b-455b-4c97-bfae-f30c780a5469.jpeg پمپ آب چدنی ابارا CMD 3.00T-LOCAL IE2 پمپ ابارا بشقابی 3 اسب مدل CMD 3.00T-LOCAL IE2 ، جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 15.4 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/3440d65f-a5d6-43d4-8abe-85989520bdcb.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 3.00T-LOCAL IE2 پمپ ابارا بشقابی 3 اسب مدل CMD 3.00T-LOCAL IE2 ، جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 15.4 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-119/centrifugal-ebara-pump-cmd-300t-ie2-single-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a37efa91-4ea5-484e-b24a-6028b97d2624.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 3.00T IE2 پمپ ابارا بشقابی 3 اسب مدل CMD 3.00T IE2 ، جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 15.4 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/fe8c0750-1faa-4c13-a6d0-ed5fa1d025e1.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 3.00T IE2 پمپ ابارا بشقابی 3 اسب مدل CMD 3.00T IE2 ، جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 15.4 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/0d270b9d-e88b-4250-aca8-055c22cd3aad.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 3.00T IE2 پمپ ابارا بشقابی 3 اسب مدل CMD 3.00T IE2 ، جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 15.4 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/215aa572-45b1-4e37-8d4f-597ea441555d.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 3.00T IE2 پمپ ابارا بشقابی 3 اسب مدل CMD 3.00T IE2 ، جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 15.4 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/2028e439-73f3-41d7-b1ae-e78424917fc7.jpeg پمپ آب چدنی ابارا CMD 3.00T IE2 پمپ ابارا بشقابی 3 اسب مدل CMD 3.00T IE2 ، جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 15.4 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/cf8e7c1f-9fde-4052-be90-000d9d970a17.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 3.00T IE2 پمپ ابارا بشقابی 3 اسب مدل CMD 3.00T IE2 ، جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 15.4 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-120/centrifugal-ebara-pump-cmd-400tl-ie3-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/052f46c9-29c8-4aa1-8c44-891d4a9f05d0.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 4.00T-LOCAL IE3 پمپ ابارا بشقابی 4 اسب مدل CMD 4.00T-LOCAL IE3 ، جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.8 متر و آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/294e3349-9a0f-47e3-9e82-1d41c2088320.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 4.00T-LOCAL IE3 پمپ ابارا بشقابی 4 اسب مدل CMD 4.00T-LOCAL IE3 ، جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.8 متر و آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/fd7bc704-d34a-425c-8b14-aa85e7130e31.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 4.00T-LOCAL IE3 پمپ ابارا بشقابی 4 اسب مدل CMD 4.00T-LOCAL IE3 ، جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.8 متر و آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/228e4da3-0c70-4e2c-a9ef-316e2519be39.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 4.00T-LOCAL IE3 پمپ ابارا بشقابی 4 اسب مدل CMD 4.00T-LOCAL IE3 ، جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.8 متر و آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/55ebee31-5232-4fc4-b33c-db105632f77f.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 4.00T-LOCAL IE3 پمپ ابارا بشقابی 4 اسب مدل CMD 4.00T-LOCAL IE3 ، جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.8 متر و آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-121/centrifugal-ebara-pump-cd-70-05t-single-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/429015e4-e55b-46df-bf99-0b70836b6692.jpg پمپ آب استیل ابارا CD 70-05T پمپ ابارا بشقابی سانتریوفیوژ تمام استیل 0.5 اسب مدل CD 70-05T ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20.7 متر و آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/e2af237c-f1e8-42f2-ad4a-0ec31fbc75ab.jpg پمپ آب استیل ابارا CD 70-05T پمپ ابارا بشقابی سانتریوفیوژ تمام استیل 0.5 اسب مدل CD 70-05T ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20.7 متر و آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/77506df8-09d3-4651-83b2-ab3d89b1841d.jpg پمپ آب استیل ابارا CD 70-05T پمپ ابارا بشقابی سانتریوفیوژ تمام استیل 0.5 اسب مدل CD 70-05T ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20.7 متر و آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-122/centrifugal-ebara-pump-cd-e-70-12t-ie2-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/dd0e0242-10ee-40ac-9e30-bed70a6e9859.jpg پمپ آب استیل ابارا CD/E 70-12T IE2 پمپ ابارا بشقابی سانتریفیوژ تمام استیل 1.2 اسب مدل CD/E 70-12T IE2 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 35 متر و آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/902f51e0-3a7e-4c08-9ee8-17ec21fc13dc.jpg پمپ آب استیل ابارا CD/E 70-12T IE2 پمپ ابارا بشقابی سانتریفیوژ تمام استیل 1.2 اسب مدل CD/E 70-12T IE2 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 35 متر و آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/49e5615c-bb38-4204-a3d7-8fbbf841f982.jpg پمپ آب استیل ابارا CD/E 70-12T IE2 پمپ ابارا بشقابی سانتریفیوژ تمام استیل 1.2 اسب مدل CD/E 70-12T IE2 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 35 متر و آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-123/centrifugal-ebara-pump-cd-e-90-10t-ie2-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/555ca4d3-ee55-4911-b568-a7c1fac9bf7f.jpg پمپ آب استیل ابارا CD/E 90-10T IE2 پمپ ابارا بشقابی سانتریفیوژ تمام استیل 1 اسب مدل CD/E 90-10T IE2 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 30.3 متر و آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/80ad15f5-8c13-4834-9e62-dd61843d5bde.jpg پمپ آب استیل ابارا CD/E 90-10T IE2 پمپ ابارا بشقابی سانتریفیوژ تمام استیل 1 اسب مدل CD/E 90-10T IE2 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 30.3 متر و آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/75973c73-87e7-4dc7-bab6-887831e51088.jpg پمپ آب استیل ابارا CD/E 90-10T IE2 پمپ ابارا بشقابی سانتریفیوژ تمام استیل 1 اسب مدل CD/E 90-10T IE2 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 30.3 متر و آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-124/centrifugal-ebara-pump-cd-e-120-12t-ie2-single-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/af0777f1-6601-4b24-8551-e6c40b96bb52.jpg پمپ آب استیل ابارا CD/E 120-12T IE2 پمپ ابارا بشقابی سانتریفیوژ 1.2 اسب مدل CD/E 120-12T IE2، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 29.5 متر و آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/4238957c-2a31-463d-b4ed-05c1b6c8f2f2.jpg پمپ آب استیل ابارا CD/E 120-12T IE2 پمپ ابارا بشقابی سانتریفیوژ 1.2 اسب مدل CD/E 120-12T IE2، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 29.5 متر و آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/c89934ed-cc18-4ef8-8d12-196a72eee92d.jpg پمپ آب استیل ابارا CD/E 120-12T IE2 پمپ ابارا بشقابی سانتریفیوژ 1.2 اسب مدل CD/E 120-12T IE2، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 29.5 متر و آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-125/centrifugal-ebara-pump-cd-e-200-20t-ie2-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4e8c2478-c35a-4d90-9075-f0f7baa14511.jpg پمپ آب استیل ابارا CD/E 200-20T IE2 پمپ ابارا بشقابی سانتریفیوژ تمام استیل 2 اسب مدل CD/E 200-20T IE2 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 31 متر و آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/a28bec47-4a66-4571-b023-734c3a644f5d.jpg پمپ آب استیل ابارا CD/E 200-20T IE2 پمپ ابارا بشقابی سانتریفیوژ تمام استیل 2 اسب مدل CD/E 200-20T IE2 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 31 متر و آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/86609349-c007-4c49-b645-0fc083b7ee02.jpg پمپ آب استیل ابارا CD/E 200-20T IE2 پمپ ابارا بشقابی سانتریفیوژ تمام استیل 2 اسب مدل CD/E 200-20T IE2 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 31 متر و آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-126/centrifugal-ebara-pump-cd-e-200-25t-ie2-single-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/780fbbb0-6781-4240-b9cd-b70e33edcd0e.jpg پمپ آب استیل ابارا CD/E 200-25T IE2 پمپ ابارا بشقابی 2.5 اسب مدل CD/E 200-25T IE2، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 38 متر و آبدهی15 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/99551007-4407-4402-bd19-0fd99c8f65c4.jpg پمپ آب استیل ابارا CD/E 200-25T IE2 پمپ ابارا بشقابی 2.5 اسب مدل CD/E 200-25T IE2، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 38 متر و آبدهی15 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/30b8b060-d69a-4cd6-a5c4-d155ea154c1d.jpg پمپ آب استیل ابارا CD/E 200-25T IE2 پمپ ابارا بشقابی 2.5 اسب مدل CD/E 200-25T IE2، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 38 متر و آبدهی15 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-127/centrifugal-ebara-pump-cdm-70-05-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0a8ab333-fda6-4605-9dc3-b934f4e82a8f.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 70-05 پمپ ابارا بشقابی 0.5 اسب مدل CDM 70-05 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20.7 متر و آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/ebeccbb9-37d7-4740-8205-e94904dcb6ba.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 70-05 پمپ ابارا بشقابی 0.5 اسب مدل CDM 70-05 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20.7 متر و آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/fa7fec6c-4aab-4929-8dfa-01b50c1c5b09.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 70-05 پمپ ابارا بشقابی 0.5 اسب مدل CDM 70-05 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20.7 متر و آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-128/centrifugal-ebara-pump-cdm-70-07-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c8c38fe6-8b9d-42df-997d-8ee78d78e0c7.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 70-07 پمپ ابارا بشقابی 0.73 اسب مدل CDM 70-07 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 28 متر و آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/ccb9bbc6-0241-4d7b-a23c-141d3479b301.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 70-07 پمپ ابارا بشقابی 0.73 اسب مدل CDM 70-07 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 28 متر و آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/c2f32307-b7a3-4cef-9a86-8610ac5e469d.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 70-07 پمپ ابارا بشقابی 0.73 اسب مدل CDM 70-07 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 28 متر و آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-129/centrifugal-ebara-pump-cdm-90-10-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8fd35076-fb0b-4f9f-b008-077cac50054e.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 90-10 https://vidfactor.com/uploads/products/image/9a233de7-3ef6-46b0-a585-116f0bec9ae2.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 90-10 https://vidfactor.com/uploads/products/image/d6438175-90f4-404e-9a47-4d23283ab082.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 90-10 https://vidfactor.com/product/vf-130/centrifugal-ebara-pump-cdm-120-07-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2164ba56-c1ab-498f-9c8c-c90bc4a6117d.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 120-07 پمپ ابارا بشقابی سانتریفیوژ تمام استیل 0.73 اسب مدل CDM 120-07 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20.5 متر و آبدهی 10.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/575abdc4-149a-4527-bc62-34fbaed64422.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 120-07 پمپ ابارا بشقابی سانتریفیوژ تمام استیل 0.73 اسب مدل CDM 120-07 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20.5 متر و آبدهی 10.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/11c25d38-b783-49fc-a234-005a1ab3d60f.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 120-07 پمپ ابارا بشقابی سانتریفیوژ تمام استیل 0.73 اسب مدل CDM 120-07 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20.5 متر و آبدهی 10.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-131/centrifugal-ebara-pump-cdm-120-12-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/04db4813-03c0-491a-9099-0686b4c3d11c.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 120-12 پمپ ابارا بشقابی سانتریفیوژ 1.2 اسب مدل CDM 120-12 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 29.5 متر و آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/ab2bf33b-4b71-415d-841e-778d81143eeb.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 120-12 پمپ ابارا بشقابی سانتریفیوژ 1.2 اسب مدل CDM 120-12 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 29.5 متر و آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/13fabb00-8756-44d0-bec7-ad947581b62b.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 120-12 پمپ ابارا بشقابی سانتریفیوژ 1.2 اسب مدل CDM 120-12 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 29.5 متر و آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-132/centrifugal-ebara-pump-cdm-120-20-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ba07ad84-4a10-4ab3-985d-942aae818ad0.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 120-20 پمپ ابارا بشقابی سانتریفیوژ 2 اسب مدل CDM 120-20 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 37.5 متر و آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/95528805-f3d0-4e49-a050-e12f9e114870.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 120-20 پمپ ابارا بشقابی سانتریفیوژ 2 اسب مدل CDM 120-20 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 37.5 متر و آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/d08b0261-181f-467c-9974-7f1798e83167.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 120-20 پمپ ابارا بشقابی سانتریفیوژ 2 اسب مدل CDM 120-20 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 37.5 متر و آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-133/centrifugal-ebara-pump-cdm-200-12-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/094da83b-44d7-43ca-b388-879a0f9aca54.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 200-12 پمپ ابارا بشقابی سانتریفیوژ تمام استیل 2 اسب مدل CDM 200-12 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 37.5 متر و آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/ed45c824-ee92-44cb-bc87-102729a86de2.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 200-12 پمپ ابارا بشقابی سانتریفیوژ تمام استیل 2 اسب مدل CDM 200-12 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 37.5 متر و آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/fea87323-26ea-4fbe-8bdf-3bde86e407e6.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 200-12 پمپ ابارا بشقابی سانتریفیوژ تمام استیل 2 اسب مدل CDM 200-12 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 37.5 متر و آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-134/centrifugal-ebara-pump-cdm-200-20-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8e04a144-b7a5-49e3-9aad-c734fc8b6a07.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 200-20 پمپ ابارا سانتریفیوژ تمام استیل 2 اسب مدل CDM 200-20 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 31 متر و آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/f9b94737-9b33-420e-a708-e5f39b54fc2d.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 200-20 پمپ ابارا سانتریفیوژ تمام استیل 2 اسب مدل CDM 200-20 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 31 متر و آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/b7064a98-5140-4db4-9d8e-a9892bca5c57.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 200-20 پمپ ابارا سانتریفیوژ تمام استیل 2 اسب مدل CDM 200-20 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 31 متر و آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-135/centrifugal-ebara-pump-2cd-70-12t-double-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a6ffdb49-d64f-4cc8-a038-95f32fccd34b.jpg پمپ آب استیل دوپروانه ابارا 2CD 70-12T پمپ ابارا دو پروانه سانتریفیوژ 1.2 اسب مدل 2CD 70-12T ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 44.5 متر و آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/525913e9-d59d-4ecf-b875-8cb9983d30c0.jpg پمپ آب استیل دوپروانه ابارا 2CD 70-12T پمپ ابارا دو پروانه سانتریفیوژ 1.2 اسب مدل 2CD 70-12T ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 44.5 متر و آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/9ed7a569-5f9f-4e12-9b95-8b90ea22a1b8.JPG پمپ آب استیل دوپروانه ابارا 2CD 70-12T پمپ ابارا دو پروانه سانتریفیوژ 1.2 اسب مدل 2CD 70-12T ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 44.5 متر و آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-136/centrifugal-ebara-pump-2cd-70-15t-double-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5ea42d0e-491e-46ef-aba7-7600adb8f5c2.jpg پمپ آب استیل دوپروانه ابارا 2CD 70-15T https://vidfactor.com/uploads/products/image/ef5d0e88-6f42-43a6-a4db-793e614256b2.jpg پمپ آب استیل دوپروانه ابارا 2CD 70-15T https://vidfactor.com/uploads/products/image/be29918a-019a-4c1c-84e6-164a8f7b4d1c.JPG پمپ آب استیل دوپروانه ابارا 2CD 70-15T https://vidfactor.com/product/vf-137/centrifugal-ebara-pump-2cd-120-15t-double-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a7bfa571-eb08-4fbe-a36e-1e2cf640a5ef.jpg پمپ آب استیل دوپروانه ابارا 2CD 120-15T پمپ ابارا دو پروانه تمام استیل 1.2 اسب مدل 2CD 70-12T ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 44.5 متر و آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/8ac2ef1a-368d-4ec2-88ca-c9c0fa838c71.jpg پمپ آب استیل دوپروانه ابارا 2CD 120-15T پمپ ابارا دو پروانه تمام استیل 1.2 اسب مدل 2CD 70-12T ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 44.5 متر و آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/22805de5-bd70-440a-929f-c8b172d52cb1.JPG پمپ آب استیل دوپروانه ابارا 2CD 120-15T پمپ ابارا دو پروانه تمام استیل 1.2 اسب مدل 2CD 70-12T ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 44.5 متر و آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-138/centrifugal-ebara-pump-cdx-70-05-t-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1537acc0-e5fb-45e7-a983-ef6e19d2635e.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX 70/05 T پمپ ابارا بشقابی 0.5 اسب مدل CDX 70/05 T ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20.7 متر و آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/f61b6739-9d17-4b9b-a337-f3c2a5ec6ab4.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX 70/05 T پمپ ابارا بشقابی 0.5 اسب مدل CDX 70/05 T ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20.7 متر و آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/1dc977bb-4b55-478d-8530-2ade7b04019f.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX 70/05 T پمپ ابارا بشقابی 0.5 اسب مدل CDX 70/05 T ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20.7 متر و آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-139/centrifugal-ebara-pump-cdx-70-07-t-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6fedaeef-23f2-4b8b-886c-f8086b504a16.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX 70/07 T پمپ ابارا نیمه استیل 0.73 اسب مدل CDX 70/07 T ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 28 متر و آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/b4f5f87a-d757-4230-a97c-abc901c1471f.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX 70/07 T پمپ ابارا نیمه استیل 0.73 اسب مدل CDX 70/07 T ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 28 متر و آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/bb2b098d-efd6-44ef-b775-2dfaa063991a.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX 70/07 T پمپ ابارا نیمه استیل 0.73 اسب مدل CDX 70/07 T ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 28 متر و آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-140/centrifugal-ebara-pump-cdx-e-90-10t-ie2-single-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5007ccc3-8428-4ac0-b0b5-26e36e81176f.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 90/10 T IE2 پمپ ابارا نیمه استیل 1 اسب مدل CDX/E 90/10 T IE2 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل، سیم پیچی مسی با ارتفاع 30.3 متر و آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/7bcf3afa-313c-4fb8-85d5-03d8c91466ea.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 90/10 T IE2 پمپ ابارا نیمه استیل 1 اسب مدل CDX/E 90/10 T IE2 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل، سیم پیچی مسی با ارتفاع 30.3 متر و آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/6f055bd8-5010-4a36-811c-8e3eb458b4ef.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 90/10 T IE2 پمپ ابارا نیمه استیل 1 اسب مدل CDX/E 90/10 T IE2 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل، سیم پیچی مسی با ارتفاع 30.3 متر و آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-141/centrifugal-ebara-pump-cdx-120-07t-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/37483605-45db-42a2-8af2-421f9c675282.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX 120/07 T پمپ ابارا نیمه استیل 0.73 اسب مدل CDX 120/07 T ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20.5 متر و آبدهی 10.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/8a85a21f-29c7-4b08-badb-89a00416f952.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX 120/07 T پمپ ابارا نیمه استیل 0.73 اسب مدل CDX 120/07 T ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20.5 متر و آبدهی 10.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/03503820-a00c-4570-8d22-a7b80c1f7182.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX 120/07 T پمپ ابارا نیمه استیل 0.73 اسب مدل CDX 120/07 T ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20.5 متر و آبدهی 10.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-142/centrifugal-ebara-pump-cdx-e-120-07t-ie2-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7e4acaf8-fd91-4d9f-a1fc-7672c3cc64b0.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 120/07 T IE2 پمپ ابارا نیمه استیل 0.73 اسب مدل CDX/E 120/07 T IE2 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20.5 متر و آبدهی 10.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/28e4a389-9cd8-4815-86e4-9c57579129ee.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 120/07 T IE2 پمپ ابارا نیمه استیل 0.73 اسب مدل CDX/E 120/07 T IE2 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20.5 متر و آبدهی 10.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/f1c30ef1-812c-46e7-ab4e-cf33b668a597.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 120/07 T IE2 پمپ ابارا نیمه استیل 0.73 اسب مدل CDX/E 120/07 T IE2 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20.5 متر و آبدهی 10.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-143/centrifugal-ebara-pump-cdx-e-120-12t-ie2-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b0eb9212-d299-4a08-9acb-1513a1e0ae8f.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 120/12 T IE2 پمپ ابارا نیمه استیل 1.2 اسب مدل CDX/E 120/12 T IE2 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 29.5 متر و آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/3e811b52-afca-4f92-bd6e-6de503b40ea8.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 120/12 T IE2 پمپ ابارا نیمه استیل 1.2 اسب مدل CDX/E 120/12 T IE2 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 29.5 متر و آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/3e781c69-cda3-44fd-a239-93728ee1305b.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 120/12 T IE2 پمپ ابارا نیمه استیل 1.2 اسب مدل CDX/E 120/12 T IE2 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 29.5 متر و آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-144/centrifugal-ebara-pump-cdx-e-120-20t-ie2-single-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e35fc295-a432-4aae-98d9-26ff75b5414c.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 120/20 T IE2 پمپ ابارا نیمه استیل 2 اسب مدل CDX/E 120/20 T IE2 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 37.5 متر و آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/e27b5ea7-44fe-4321-ab37-dd1ade82a797.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 120/20 T IE2 پمپ ابارا نیمه استیل 2 اسب مدل CDX/E 120/20 T IE2 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 37.5 متر و آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/5eec09df-738a-4dc1-ab2f-1e33f72dbb50.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 120/20 T IE2 پمپ ابارا نیمه استیل 2 اسب مدل CDX/E 120/20 T IE2 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 37.5 متر و آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-145/centrifugal-ebara-pump-cdx-e-200-12t-ie2-single-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0c4a7d80-a785-4213-988f-1fa8999851d1.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 200/12 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 0.73 اسب مدل CDX/E 200/12 T IE2 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20.6 متر و آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/db907559-1728-4340-b7e1-36d174ea5397.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 200/12 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 0.73 اسب مدل CDX/E 200/12 T IE2 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20.6 متر و آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/602e6923-9be1-402a-bd9e-2d688021e021.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 200/12 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 0.73 اسب مدل CDX/E 200/12 T IE2 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20.6 متر و آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-146/centrifugal-ebara-pump-cdx-e-200-20t-ie2-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/be6361e5-33e4-489b-8bf2-3a3c4e7c69c9.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 200/20 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل CDX/E 200/20 T IE2 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 31 و آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/7071e715-5d88-476c-8f96-5aa947460dce.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 200/20 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل CDX/E 200/20 T IE2 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 31 و آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/ba6a0e78-43a5-4bee-b473-0cc7987858b6.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 200/20 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل CDX/E 200/20 T IE2 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 31 و آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-147/centrifugal-ebara-pump-cdx-200-25t-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6d78a0ec-bb1c-4900-bcc4-92702baac261.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX 200-25 T پمپ ابارا سانتریفیوژ 2.5 اسب مدل CDX 200-25 T ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 38 متر و آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/b743f016-046c-4873-a65c-97cb1a90cf96.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX 200-25 T پمپ ابارا سانتریفیوژ 2.5 اسب مدل CDX 200-25 T ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 38 متر و آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/6cb83562-8d02-4e55-9ef8-12cc540f0240.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX 200-25 T پمپ ابارا سانتریفیوژ 2.5 اسب مدل CDX 200-25 T ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 38 متر و آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-148/centrifugal-ebara-pump-cdx-e-200-25t-ie2-single-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f0f39642-da7f-4e8f-ba6f-ede9c06eea33.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 200-25 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2.5 اسب مدل CDX/E 200-25 T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 38 متر و آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/58e39b4f-5308-41a4-a855-108e862f415a.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 200-25 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2.5 اسب مدل CDX/E 200-25 T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 38 متر و آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/295af539-443f-441e-a2a4-a379e0a0eea6.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 200-25 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2.5 اسب مدل CDX/E 200-25 T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 38 متر و آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-149/centrifugal-ebara-pump-cdxm-70-05-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6f8cf857-af15-44df-8c05-d936002bcf64.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 70-05 پمپ ابارا سانتریفیوژ 0.5 اسب مدل CDXM 70-05 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20.7 متر و آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/5bc459ee-8a8f-4df0-a760-bf1905f5a96b.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 70-05 پمپ ابارا سانتریفیوژ 0.5 اسب مدل CDXM 70-05 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20.7 متر و آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/f7fd497b-e712-4240-b227-a4ca62095dc0.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 70-05 پمپ ابارا سانتریفیوژ 0.5 اسب مدل CDXM 70-05 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20.7 متر و آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-150/centrifugal-ebara-pump-cdxm-70-07-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/622a7dc0-9681-43dd-85d1-c02277d02ff9.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 70-07 پمپ ابارا سانتریفیوژ 0.73 اسب مدل CDXM 70-07 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 28 متر و آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/caf3bfa4-8455-457d-bbd4-8150172be204.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 70-07 پمپ ابارا سانتریفیوژ 0.73 اسب مدل CDXM 70-07 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 28 متر و آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/c1503e89-ac60-46c1-b011-9815f0d3f6e8.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 70-07 پمپ ابارا سانتریفیوژ 0.73 اسب مدل CDXM 70-07 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 28 متر و آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-151/centrifugal-ebara-pump-cdxm-90-10-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6c61e176-9129-475b-b6e3-2ca81f231e9b.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 90-10 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1 اسب مدل CDXM 90-10 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 30.3 متر و آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/509fd3d3-03ed-4db7-ab93-3f76034015c3.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 90-10 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1 اسب مدل CDXM 90-10 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 30.3 متر و آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/44195c29-f7bb-42f6-9863-695f8058049e.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 90-10 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1 اسب مدل CDXM 90-10 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 30.3 متر و آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-152/centrifugal-ebara-pump-cdxm-120-07-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d083cfb2-641a-41f0-8e24-ed9a3d1dce34.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 120-07 پمپ ابارا سانتریفیوژ 0.73 اسب مدل CDXM 120-07 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20.5 متر و آبدهی 10.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/a5e49af4-c1e2-4782-b7bd-ba7e9d7e9699.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 120-07 پمپ ابارا سانتریفیوژ 0.73 اسب مدل CDXM 120-07 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20.5 متر و آبدهی 10.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/a44634bc-2ae0-4f5e-92b5-2061618d8ebd.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 120-07 پمپ ابارا سانتریفیوژ 0.73 اسب مدل CDXM 120-07 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20.5 متر و آبدهی 10.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-153/centrifugal-ebara-pump-cdxm-120-12-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/dd564d29-5455-43f4-a1df-912a6f4f9f0f.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 120-12 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.2 اسب مدل CDXM 120-12 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 29.5 متر و آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/73f390fb-ce4e-44eb-a9de-cb1398d5e5c6.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 120-12 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.2 اسب مدل CDXM 120-12 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 29.5 متر و آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/486f8b8d-f33d-415e-a0ed-3301c1126863.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 120-12 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.2 اسب مدل CDXM 120-12 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 29.5 متر و آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-154/centrifugal-ebara-pump-cdxm-120-20-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/815c5cb4-dd68-4fe7-bd48-74c19a832f65.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 120-20 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل CDXM 120-20 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 37.5 متر و آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/29456329-4d4a-43ca-b6df-053e9a5aba20.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 120-20 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل CDXM 120-20 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 37.5 متر و آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/47db6205-894f-4b05-a82e-27e7c1963edf.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 120-20 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل CDXM 120-20 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 37.5 متر و آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-155/centrifugal-ebara-pump-cdxm-200-12-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/36cadfaa-c671-4847-9eea-26709f8a6f7f.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 200-12 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.2 اسب مدل CDXM 200-12 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20.6 متر و آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/3ba311a0-d65b-4b00-bb0f-c83e443a8680.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 200-12 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.2 اسب مدل CDXM 200-12 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20.6 متر و آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/8ffecbc9-ae6a-4790-b067-bd7cae51020a.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 200-12 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.2 اسب مدل CDXM 200-12 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20.6 متر و آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-156/centrifugal-ebara-pump-cdxm-200-20-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/50b932f5-bf37-461b-a020-4489aef644d2.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 200-20 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل CDXM 200-20 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 31 متر و آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/5f75e0a9-1ccf-4360-bdfe-d4319d71a1d0.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 200-20 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل CDXM 200-20 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 31 متر و آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/e0d627ae-3d59-4ba5-a905-430bd9f664b2.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 200-20 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل CDXM 200-20 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 31 متر و آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-157/centrifugal-ebara-pump-2cdxm-70-20-double-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f1815177-c5b9-4f54-82ca-2fad103f806f.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDXM 70-20 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل 2CDXM 70-20 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 60 متر و آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/3bc76e27-dbf6-43bf-a8f0-ae99272bc64f.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDXM 70-20 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل 2CDXM 70-20 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 60 متر و آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/f92088af-98ea-429e-8d4f-58c254abc580.JPG پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDXM 70-20 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل 2CDXM 70-20 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 60 متر و آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-158/centrifugal-ebara-pump-2cdxm-120-20-double-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d20948e1-f5a3-4cc1-8850-73280689de09.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDXM 120-20 پمپ ابارا دو پروانه 2 اسب مدل 2CDXM 120-20 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 51.5 متر و آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/812d6e63-20ab-4024-bad9-5c3b5a23201e.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDXM 120-20 پمپ ابارا دو پروانه 2 اسب مدل 2CDXM 120-20 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 51.5 متر و آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/4cb77a60-3e56-4111-bb75-7a0529e84707.JPG پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDXM 120-20 پمپ ابارا دو پروانه 2 اسب مدل 2CDXM 120-20 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 51.5 متر و آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-159/centrifugal-ebara-pump-2cdx-e-70-12t-ie2-double-aisi-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/aeba5ce7-e9ac-42c0-b706-b52febeec6ec.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 70-12 T IE2 پمپ ابارا دو پروانه 1.2 اسب مدل 2CDX/E 70-12 T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 44.5 متر و آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/37ca13d8-ba98-4654-ab92-dcca35253b84.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 70-12 T IE2 پمپ ابارا دو پروانه 1.2 اسب مدل 2CDX/E 70-12 T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 44.5 متر و آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/dc77fbd7-ff5e-415c-b6b2-71b1a06a619a.JPG پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 70-12 T IE2 پمپ ابارا دو پروانه 1.2 اسب مدل 2CDX/E 70-12 T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 44.5 متر و آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-160/centrifugal-ebara-pump-2cdx-e-70-15t-ie2-double-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3df1c375-c9ce-467b-9898-bb1223435bc4.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 70-15 T IE2 پمپ ابارا دو پروانه 1.5 اسب مدل پمپ 2CDX/E 70-15 T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 52.5 متر و آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/e3f63ba3-cac3-458e-bbb9-c4d249cd1a13.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 70-15 T IE2 پمپ ابارا دو پروانه 1.5 اسب مدل پمپ 2CDX/E 70-15 T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 52.5 متر و آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/94ef24d6-7941-4fca-a584-a1e5055dcd4e.JPG پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 70-15 T IE2 پمپ ابارا دو پروانه 1.5 اسب مدل پمپ 2CDX/E 70-15 T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 52.5 متر و آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-161/centrifugal-ebara-pump-2cdx-e-70-20t-ie2-double-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d596f463-e91c-4813-b803-16ffd0449266.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 70-20 T IE2 پمپ ابارا دو پروانه 2 اسب مدل 2CDX/E 70-20 T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 60 متر و آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/9483d863-56ff-462c-b624-5807dd0c9ddf.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 70-20 T IE2 پمپ ابارا دو پروانه 2 اسب مدل 2CDX/E 70-20 T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 60 متر و آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/19a2bab3-e695-44f8-92b7-043d21ca03b8.JPG پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 70-20 T IE2 پمپ ابارا دو پروانه 2 اسب مدل 2CDX/E 70-20 T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 60 متر و آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-162/centrifugal-ebara-pump-2cdx-e-120-15t-ie2-double-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1346f7da-c0be-463d-bc1b-e32cdc2ca334.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 120-15 T IE2 پمپ ابارا دو پروانه 1.5 اسب مدل 2CDX/E 120-15 T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 42 متر و آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/582718e2-0941-42bf-b90b-ac27672857ec.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 120-15 T IE2 پمپ ابارا دو پروانه 1.5 اسب مدل 2CDX/E 120-15 T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 42 متر و آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/47a7613d-4f30-45f1-bbad-2a8cc86dc8e4.JPG پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 120-15 T IE2 پمپ ابارا دو پروانه 1.5 اسب مدل 2CDX/E 120-15 T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 42 متر و آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-163/centrifugal-ebara-pump-2cdx-e-120-20t-ie2-double-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/31e794e1-29f5-4541-8c77-53f23ff31537.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 120-20 T IE2 پمپ ابارا دو پروانه 2 اسب مدل 2CDX/E 120-20 T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 51.5 متر و آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/778b9400-8c16-4e4e-a723-afcd82c171ed.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 120-20 T IE2 پمپ ابارا دو پروانه 2 اسب مدل 2CDX/E 120-20 T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 51.5 متر و آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/1fa9099e-7694-4f9f-974b-f7a7921a456a.JPG پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 120-20 T IE2 پمپ ابارا دو پروانه 2 اسب مدل 2CDX/E 120-20 T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 51.5 متر و آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-164/centrifugal-ebara-pump-2cdx-e-120-30t-ie2-double-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/730217b9-bfd0-4682-a73e-582853cbd8f2.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 120-30 T IE2 پمپ ابارا دو پروانه 3 اسب مدل 2CDX/E 120-30 T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 59 متر و آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/48430698-90e5-4d5e-9d27-08edfb8ddc82.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 120-30 T IE2 پمپ ابارا دو پروانه 3 اسب مدل 2CDX/E 120-30 T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 59 متر و آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-165/centrifugal-ebara-pump-2cdx-e-120-40t-ie2-double-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/42d07385-cd54-41e6-b248-418f3b3584e8.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 120-40 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل 2CDX/E 120-40 T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 68.5 متر و آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/c8907822-861f-4d9e-ba8d-c90c58d7f559.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 120-40 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل 2CDX/E 120-40 T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 68.5 متر و آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/32647af6-8e35-467b-b9a0-81efa87ab995.JPG پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 120-40 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل 2CDX/E 120-40 T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 68.5 متر و آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-166/centrifugal-ebara-pump-2cdx-e-200-30t-ie2-double-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b85c0b9e-55f3-4ccc-ae48-f28f0cdf2d5d.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 200-30 T IE2 پمپ ابارا دو پروانه 3 اسب مدل 2CDX/E 200-30 T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 52 متر و آبدهی 12.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/a09bb79f-4695-4016-bd1e-62135f3d27f9.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 200-30 T IE2 پمپ ابارا دو پروانه 3 اسب مدل 2CDX/E 200-30 T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 52 متر و آبدهی 12.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/bfadf3a3-8cf8-4f7d-a3c2-447c92743eb2.JPG پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 200-30 T IE2 پمپ ابارا دو پروانه 3 اسب مدل 2CDX/E 200-30 T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 52 متر و آبدهی 12.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-167/centrifugal-ebara-pump-2cdx-e-200-40t-ie2-double-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b49bb8d9-7de4-4245-97dc-4a289d68f2d0.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 200-40 T IE2 پمپ ابارا دو پروانه 4 اسب مدل 2CDX/E 200-40 T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 62.5 متر و آبدهی 12.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/de45cf25-37ad-46ec-93ff-a7ae8219e09e.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 200-40 T IE2 پمپ ابارا دو پروانه 4 اسب مدل 2CDX/E 200-40 T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 62.5 متر و آبدهی 12.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/2a2cfa02-4572-4568-9e66-320612841636.JPG پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 200-40 T IE2 پمپ ابارا دو پروانه 4 اسب مدل 2CDX/E 200-40 T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 62.5 متر و آبدهی 12.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-168/centrifugal-ebara-pump-2cdx-e-200-50t-ie2-double-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f941740c-e90a-41b2-b265-9c4d8a676ba0.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 200-50 T IE2 پمپ ابارا دو پروانه 5 اسب مدل 2CDX/E 200-50 T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 71.5 متر و آبدهی 12.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/b5df10c9-c94e-49d5-9dd2-d1fd9ef7669a.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 200-50 T IE2 پمپ ابارا دو پروانه 5 اسب مدل 2CDX/E 200-50 T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 71.5 متر و آبدهی 12.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/bcd1ac2d-b346-4137-9f91-ebc354900175.JPG پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 200-50 T IE2 پمپ ابارا دو پروانه 5 اسب مدل 2CDX/E 200-50 T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 71.5 متر و آبدهی 12.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-169/centrifugal-ebara-pump-dwo-150m-open-impl-aisi-304.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d2d18583-c9ce-47b2-978c-7429712ca3c6.jpg پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO 150 M پمپ ابارا دو پروانه 1.5 اسب مدل DWO 150 M ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 9.5 متر و آبدهی 33 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/4c8edbf1-783c-463b-98e2-36edce7fb54f.jpg پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO 150 M پمپ ابارا دو پروانه 1.5 اسب مدل DWO 150 M ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 9.5 متر و آبدهی 33 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/33d20c08-9bf9-463a-b498-87384a71a502.JPG پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO 150 M پمپ ابارا دو پروانه 1.5 اسب مدل DWO 150 M ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 9.5 متر و آبدهی 33 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-170/centrifugal-ebara-pump-dwo-e-150t-ie2-open-impl-aisi-304.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8adb263f-802f-4be6-9281-59b8252cec82.jpg پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO/E 150 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.5 اسب مدل DWO/E 150 T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 9.5 متر و آبدهی 33 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/ca34c0cc-a709-42ff-8ea3-74251ac9c89f.jpg پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO/E 150 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.5 اسب مدل DWO/E 150 T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 9.5 متر و آبدهی 33 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/008eef24-1a62-4964-a535-53a4030df066.JPG پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO/E 150 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.5 اسب مدل DWO/E 150 T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 9.5 متر و آبدهی 33 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-171/centrifugal-ebara-pump-dwo-200m-open-impl-aisi-304.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6daa1624-775f-4fb3-a0e1-d370c08eb1b5.jpg پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO 200 M پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل DWO 200 M ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.7 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/cec916f9-4f9c-4df6-93cf-320aefbe133d.jpg پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO 200 M پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل DWO 200 M ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.7 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/a81530ce-0399-454e-b4b7-2bc6a765c224.JPG پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO 200 M پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل DWO 200 M ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.7 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-172/centrifugal-ebara-pump-dwo-e-200t-ie3-open-impl-aisi-304.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f245eac3-4727-4728-a7a0-dffa66192de8.jpg پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO/E 200 T IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل DWO/E 200 T IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.7 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/72c68284-f6de-40e9-8a6d-c800fcebe25b.jpg پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO/E 200 T IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل DWO/E 200 T IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.7 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/b2df6e09-8024-4fd1-864d-37f9f274ff21.JPG پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO/E 200 T IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل DWO/E 200 T IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.7 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-173/centrifugal-ebara-pump-dwo-e-300t-ie3-open-impl-aisi-304.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/aa8183da-d045-4178-a24f-9849a622f6a6.jpg پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO/E 300 T IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل DWO/E 300 T IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 15 متر و آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/1b230e30-06bd-47bd-95ce-0b481158ee3f.jpg پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO/E 300 T IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل DWO/E 300 T IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 15 متر و آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/d8b132f5-1698-4bf5-9e80-ad50b4315d75.JPG پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO/E 300 T IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل DWO/E 300 T IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 15 متر و آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-174/centrifugal-ebara-pump-dwo-e-400t-ie3-open-impl-aisi-304.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5cbf1bdd-1fbc-4d24-bed4-5a5705c6320a.jpg پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO/E 400 T IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل DWO/E 400 T IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.5 متر و آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/8dfeca37-d97a-45ce-bae9-b4ca68861402.jpg پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO/E 400 T IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل DWO/E 400 T IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.5 متر و آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/3cd2dd43-4975-4249-b148-a3694d34dbc5.JPG پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO/E 400 T IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل DWO/E 400 T IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.5 متر و آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-175/ebara-pump-3d-32-125-1-1m.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6fce3459-3957-449f-85cd-2822f37f5788.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-125/1.1 M پمپ ابارا سانتریفیوژ 0.5 اسب مدل 3D 32-125/1.1 M ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه اچدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 23 متر و آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/2ceafd28-6239-4b7d-aa62-831a3c92dbd8.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-125/1.1 M پمپ ابارا سانتریفیوژ 0.5 اسب مدل 3D 32-125/1.1 M ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه اچدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 23 متر و آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/22986f72-991d-483d-a850-e6fd2bb0a2c5.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-125/1.1 M پمپ ابارا سانتریفیوژ 0.5 اسب مدل 3D 32-125/1.1 M ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه اچدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 23 متر و آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-176/ebara-pump-3d-32-125-1-1.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8d5ce935-13d7-4477-9858-ae691afcdf9f.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-125/1.1 پمپ ابارا سانتریفیوژ 0.73 اسب مدل 3D 32-125/1.1 M ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 23 متر و آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/904edb78-783d-4330-b6d3-b41c9dad754f.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-125/1.1 پمپ ابارا سانتریفیوژ 0.73 اسب مدل 3D 32-125/1.1 M ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 23 متر و آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/79644335-0688-4973-b7c6-b5ce9e86cfdf.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-125/1.1 پمپ ابارا سانتریفیوژ 0.73 اسب مدل 3D 32-125/1.1 M ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 23 متر و آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-177/ebara-pump-3d-32-125-1-1-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0dddeaf0-bd19-4b7d-ba1e-3b27bea0079b.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-125/1.1 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.5 اسب مدل 3D 32-125/1.1 IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 23 متر و آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/c9cf0c30-4fac-485b-a60d-18cee74d800e.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-125/1.1 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.5 اسب مدل 3D 32-125/1.1 IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 23 متر و آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/2500fec3-58fc-43b7-8251-a9dc17cf60c1.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-125/1.1 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.5 اسب مدل 3D 32-125/1.1 IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 23 متر و آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-178/ebara-pump-3d-32-160-1-5m.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3569039f-0625-4494-81aa-81ae2ccc98d9.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/1.5 M پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل 3D 32-160/1.5 M ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 28 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/b963a5a6-c9c3-4722-8875-143b0cb4f60f.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/1.5 M پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل 3D 32-160/1.5 M ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 28 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/2eacd7f7-1b07-4524-aa1a-e09bd50317ee.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/1.5 M پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل 3D 32-160/1.5 M ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 28 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-179/ebara-pump-3d-32-160-1-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4e37e204-77fa-4c01-9507-1f7894bf0f3d.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/1.5 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل 3D 32-160/1.5 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 28 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/6b9960b8-2d9d-4c1d-874d-49d66ed257e1.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/1.5 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل 3D 32-160/1.5 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 28 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/8c688d10-28f8-4d5c-aa4e-8cf43470f1a4.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/1.5 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل 3D 32-160/1.5 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 28 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-180/ebara-pump-3d-32-160-1-5-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1dc239b1-ed87-4c29-9b05-2a05ed0e8cb6.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/1.5 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل 3D 32-160/1.5 IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 28 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/49ae2e0b-b18a-4263-9564-6fcf2263c969.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/1.5 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل 3D 32-160/1.5 IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 28 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/64566521-b476-4449-93a9-bab3e832f6fd.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/1.5 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل 3D 32-160/1.5 IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 28 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-181/ebara-pump-3d-32-160-2-2m.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1c6f6420-9f17-468d-bed2-77846ed836af.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/2.2 M پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل 3D 32-160/2.2 M ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 35.5 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/4b11fd56-0aad-49c9-88f0-20bf753b96d7.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/2.2 M پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل 3D 32-160/2.2 M ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 35.5 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/fef1c771-a9d2-4194-98ed-224ae013ddb1.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/2.2 M پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل 3D 32-160/2.2 M ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 35.5 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-182/ebara-pump-3d-32-160-2-2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/da9de7d8-4999-4263-b708-6ea31e137040.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/2.2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل 3D 32-160/2.2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 35.5 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/f000ade9-818a-481b-8d6f-2f18e573c42d.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/2.2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل 3D 32-160/2.2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 35.5 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/57bb1ee9-a75d-4340-829b-025b4e2b8b1b.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/2.2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل 3D 32-160/2.2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 35.5 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-183/ebara-pump-3d-32-160-2-2-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d2ed2b9a-cf04-4325-95d6-d4dd38f86d12.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/2.2 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل 3D 32-160/2.2 IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 35.6 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/a1013afd-7adf-4c0e-af35-9890bb43cdfa.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/2.2 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل 3D 32-160/2.2 IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 35.6 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/1bd86fb7-1c04-4e39-ae67-70102dbb5192.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/2.2 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل 3D 32-160/2.2 IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 35.6 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-184/ebara-pump-3d-32-200-3t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/73308819-a3f4-4ffa-b139-d21eaea8bdec.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-200/3 T پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل 3D 32-200/3 T ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 43 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/f6a1bb35-5d17-4374-978e-f4c9d5515171.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-200/3 T پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل 3D 32-200/3 T ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 43 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/adbac7ba-ed59-4f53-b023-6f4e4ce41361.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-200/3 T پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل 3D 32-200/3 T ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 43 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-185/ebara-pump-3d-32-200-3t-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ef963dc9-e19b-425e-bd37-3e40a627d3cc.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-200/3 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل CDXM 70-07 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 43 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/8387c96d-6df0-4176-8a30-fcda6ea79869.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-200/3 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل CDXM 70-07 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 43 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/7829cdcd-d021-40b1-b291-ea89fa110f8f.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-200/3 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل CDXM 70-07 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 43 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-186/ebara-pump-3d-32-200-4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/684f3cbd-58ff-444d-9246-72cea1c0c6d7.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-200/4 T پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.3 اسب مدل 3D 32-200/4 T ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 52 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/58119c5b-056e-4fc0-8627-0e1f3062eadd.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-200/4 T پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.3 اسب مدل 3D 32-200/4 T ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 52 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/31a00e87-161a-4e63-adcd-be3cd503acd9.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-200/4 T پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.3 اسب مدل 3D 32-200/4 T ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 52 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-187/ebara-pump-3d-32-200-4t-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c91a23d3-da41-4051-b59f-18d8c0f52659.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-200/4 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.3 اسب مدل 3D 32-200/4 T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 52 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/7f246a5a-4765-4afe-9da1-9e508852cfa2.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-200/4 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.3 اسب مدل 3D 32-200/4 T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 52 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/6aeaa6cb-b40a-459f-b0a7-6eaf5f4946cd.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-200/4 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.3 اسب مدل 3D 32-200/4 T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 52 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-188/ebara-pump-3d-40-125-1-5t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0f364798-1a2d-40a7-bd63-d8ea307998f0.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/1.5 T پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل 3D 40-125/1.5 T ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20 متر و آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/ae4c2851-cc40-405a-8fad-9f4a0b646644.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/1.5 T پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل 3D 40-125/1.5 T ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20 متر و آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/4e0467a8-e0bb-47ad-a101-d28316d8fd1e.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/1.5 T پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل 3D 40-125/1.5 T ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20 متر و آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-189/ebara-pump-3d-40-125-1-5t-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2134f2c4-78e8-4e55-85ae-a3beaa94a1df.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/1.5 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل 3D 40-125/1.5 T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20 متر و آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/1c9af9e5-a156-4be4-a272-6260ea5554a9.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/1.5 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل 3D 40-125/1.5 T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20 متر و آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/f651482d-ae96-488a-ab61-b99926fe9eef.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/1.5 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل 3D 40-125/1.5 T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20 متر و آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-190/ebara-pump-3d-40-125-1-5m.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/25b49f2e-fe28-4cc8-bcb9-e67278d6a32d.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/1.5 M پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل 3D 40-125/1.5 M ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20 متر و آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/64e0622e-63b7-4ee8-8ded-8776866980e6.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/1.5 M پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل 3D 40-125/1.5 M ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20 متر و آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/6100385a-637a-464b-89ec-f9bdc6a00a0b.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/1.5 M پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل 3D 40-125/1.5 M ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20 متر و آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-191/ebara-pump-3d-40-125-2-2t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/406c0188-18b9-4a8e-a2a9-1c00f060a2ff.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/2.2 T پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل 3D 40-125/2.2 T ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 25.5 متر و آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/9840b54b-9410-41ec-8589-ca59ebbda93f.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/2.2 T پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل 3D 40-125/2.2 T ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 25.5 متر و آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/07e3421d-a507-471f-a417-a5f418db6be8.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/2.2 T پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل 3D 40-125/2.2 T ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 25.5 متر و آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-192/ebara-pump-3d-40-125-2-2t-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b859d731-e915-4e81-b2d9-ff2a1a038ed4.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/2.2 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 0.5 اسب مدل CDXM 70-05 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی، سیم پیچی مسی با ارتفاع 25.5 متر و آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/4459fad9-69f5-4a8c-846e-63c6b165dcb7.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/2.2 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 0.5 اسب مدل CDXM 70-05 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی، سیم پیچی مسی با ارتفاع 25.5 متر و آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/828f39bf-a797-4838-a530-6967f0c25a00.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/2.2 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 0.5 اسب مدل CDXM 70-05 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی، سیم پیچی مسی با ارتفاع 25.5 متر و آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-193/ebara-pump-3d-40-125-2-2m.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c1680b1b-3efd-4ba2-8006-a6a42f728bc9.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/2.2 M پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل 3D 40-125/2.2 M ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 25.5 متر و آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/9db6e581-8a79-406d-ae52-7fc8b821ae4f.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/2.2 M پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل 3D 40-125/2.2 M ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 25.5 متر و آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/40288cd3-46ab-46aa-9565-cee8b45dbe04.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/2.2 M پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل 3D 40-125/2.2 M ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 25.5 متر و آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-194/ebara-pump-3d-40-160-3t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7477bd3a-38ab-44c8-a479-1761939701ba.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-160/3 T پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل 3D 40-160/3 T ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 31.5 متر و آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/b10038e1-8a29-4ae7-a077-b4c74d6caf7c.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-160/3 T پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل 3D 40-160/3 T ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 31.5 متر و آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/63f74aae-052c-4098-bd78-09c058847644.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-160/3 T پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل 3D 40-160/3 T ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 31.5 متر و آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-195/ebara-pump-3d-40-160-3t-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/81736d38-b248-4d20-8288-c1ec7bb06b62.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-160/3 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل 3D 40-160/3 T IE2،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 31.5 متر و آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/54af1372-40f1-4ab0-b5dd-14e7864275ce.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-160/3 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل 3D 40-160/3 T IE2،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 31.5 متر و آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/3e34a16e-8d9c-4715-971b-0451069db105.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-160/3 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل 3D 40-160/3 T IE2،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 31.5 متر و آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-196/ebara-pump-3d-40-160-4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d3de8a9a-1c12-416e-ab46-d96d071ac87a.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-160/4 T پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.3 اسب مدل 3D 40-160/4 T ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 39 متر و آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/92c48db1-aeb2-4809-9750-e071fd17801b.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-160/4 T پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.3 اسب مدل 3D 40-160/4 T ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 39 متر و آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/e6e0f331-3806-4b44-bd62-97350c26bf4e.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-160/4 T پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.3 اسب مدل 3D 40-160/4 T ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 39 متر و آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-197/ebara-pump-3d-40-160-4t-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3df7c997-eee1-4678-bd77-b3a456ad0bdd.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-160/4 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ5.3 اسب مدل 3D 40-160/4 T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 39 متر و آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/b61fc90c-72b2-4694-9a03-b073367c7363.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-160/4 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ5.3 اسب مدل 3D 40-160/4 T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 39 متر و آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/01d36600-51f2-4148-8a3f-f3318d023c15.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-160/4 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ5.3 اسب مدل 3D 40-160/4 T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 39 متر و آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-198/ebara-pump-3d-40-200-5-5t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6c2477ef-f7c4-420a-8086-8deb5c6aa078.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-200/5.5 T پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل 3D 40-200/5.5 T ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 48.5 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/6307b9f3-4c45-4a3e-9a45-de6e8696acda.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-200/5.5 T پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل 3D 40-200/5.5 T ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 48.5 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/8690d567-c3bb-4204-8436-fbb37b9c714b.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-200/5.5 T پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل 3D 40-200/5.5 T ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 48.5 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-199/ebara-pump-3d-40-200-5-5t-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/cd90e49a-698a-4678-ab4d-82a94bebda90.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-200/5.5 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل 3D 40-200/5.5 T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 48.5 متر و آبدهی 33 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/3c36bae4-0b40-49e9-9620-6a4a4f4c48f7.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-200/5.5 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل 3D 40-200/5.5 T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 48.5 متر و آبدهی 33 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/c6fc923b-4afa-420a-9a32-baeee91e2444.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-200/5.5 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل 3D 40-200/5.5 T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 48.5 متر و آبدهی 33 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-200/ebara-pump-3d-40-200-7-5t-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6166a8b8-126f-41bf-af3e-d50fb574d202.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-200/7.5 T IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 10 اسب مدل 3D 40-200/7.5 T IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 58 متر و آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/7a1b0ba8-d389-4be5-a81f-3a9dd98c6d0a.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-200/7.5 T IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 10 اسب مدل 3D 40-200/7.5 T IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 58 متر و آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/2bde5daf-5c9e-46db-a3c3-a3f425149535.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-200/7.5 T IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 10 اسب مدل 3D 40-200/7.5 T IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 58 متر و آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-201/ebara-pump-3d-50-125-2-2t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/aa9ca50b-ce8c-4e6b-8ea9-48825520eab3.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/2.2 T پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل 3D 50-125/2.2 T ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.5 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/9a2ec35a-9712-4d64-815c-794c4e424b91.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/2.2 T پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل 3D 50-125/2.2 T ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.5 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/77eddbf3-f490-4fc7-8fa0-173c867b7c01.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/2.2 T پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل 3D 50-125/2.2 T ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.5 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-202/ebara-pump-3d-50-125-2-2t-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5e64e031-6088-4a55-968e-cb69a24648b3.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/2.2 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل 3D 50-125/2.2 T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.5 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/a6d815af-a3a7-41e2-aa60-e3ab96394f8a.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/2.2 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل 3D 50-125/2.2 T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.5 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/a050d521-310e-48ff-9fbe-9a5633d70168.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/2.2 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل 3D 50-125/2.2 T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.5 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-203/ebara-pump-3d-50-125-2-2m.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f456ab65-854e-48d7-a251-d4884dc896e9.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/2.2 M پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل 3D 50-125/2.2 M ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.5 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/cdd0dc39-21b5-4bce-a8d3-d8110aeda1dc.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/2.2 M پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل 3D 50-125/2.2 M ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.5 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/9f979cfb-a9b1-48e7-9620-3a92c0a052ed.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/2.2 M پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل 3D 50-125/2.2 M ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.5 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-204/ebara-pump-3d-50-125-3-0t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/03ea5058-54d3-4ed8-ba95-d6ed1cbf977b.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/3.0 T پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل 3D 50-125/3.0 T ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 21 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/2caa9225-8278-4d9d-b2b5-b78b769ac079.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/3.0 T پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل 3D 50-125/3.0 T ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 21 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/c574d352-01dc-4d8d-b8f1-64863208eee5.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/3.0 T پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل 3D 50-125/3.0 T ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 21 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-205/ebara-pump-3d-50-125-3-0t-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b6675f9d-c4ee-41ca-9c22-9469d1272472.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/3.0 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل 3D 50-125/3.0 T IE2،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 21 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/884a0b61-96ef-4783-b6e4-ea6a2a1b0e1b.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/3.0 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل 3D 50-125/3.0 T IE2،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 21 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/88c48cc3-6f4b-4594-9ba0-cbc46295c8e4.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/3.0 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل 3D 50-125/3.0 T IE2،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 21 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-206/ebara-pump-3d-50-125-4-0t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b8441bd7-814e-4d61-8c8c-e30c42c91b5d.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/4.0 T پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.3 اسب مدل 3D 50-125/4.0 T ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 25.5 متر و آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/99ac1d7e-c0df-44ba-bbfb-d598c62124ac.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/4.0 T پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.3 اسب مدل 3D 50-125/4.0 T ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 25.5 متر و آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/6e97c8cc-ac21-4987-b049-e373a1dfc13f.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/4.0 T پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.3 اسب مدل 3D 50-125/4.0 T ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 25.5 متر و آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-207/ebara-pump-3d-50-125-4-0t-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/759638ac-a05f-4383-bd7d-cd6f62316585.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/4.0 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.3 اسب مدل 3D 50-125/4.0 T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی، سیم پیچی مسی با ارتفاع 25.5 متر و آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/982d8131-5ae4-4f8f-92f5-7716b413a473.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/4.0 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.3 اسب مدل 3D 50-125/4.0 T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی، سیم پیچی مسی با ارتفاع 25.5 متر و آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/0d3b2bfd-6c97-4965-8a54-ef00668080a2.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/4.0 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.3 اسب مدل 3D 50-125/4.0 T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی، سیم پیچی مسی با ارتفاع 25.5 متر و آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-208/ebara-pump-3d-50-160-5-5-a-t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/12964001-3a84-44ae-b416-8092ee647003.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-160/5.5 A T پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل 3D 50-160/5.5 A T ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 33.5 متر و آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/fc1d8ac5-33ac-4710-ab1c-5d0eaabc68a2.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-160/5.5 A T پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل 3D 50-160/5.5 A T ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 33.5 متر و آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/fb412766-1313-4bf8-8421-d0a8844e2407.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-160/5.5 A T پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل 3D 50-160/5.5 A T ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 33.5 متر و آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-209/ebara-pump-3d-50-160-5-5-a-t-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/bcdfdf7c-e212-4127-85fb-dd999764be68.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-160/5.5 A T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل 3D 50-160/5.5 A T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 33.5 متر و آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/201d767e-1e69-4794-884c-95da0ac6206d.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-160/5.5 A T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل 3D 50-160/5.5 A T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 33.5 متر و آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/fb6bd444-ffa1-44e1-bc62-25dd3ae89a81.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-160/5.5 A T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل 3D 50-160/5.5 A T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 33.5 متر و آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-210/ebara-pump-3d-50-160-7-5-a-t-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/df19ca91-90a0-4dd5-8146-729bda47aced.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-160/7.5 A T IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 10 اسب مدل 3D 50-160/7.5 A T IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 39 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/3ca349a0-e059-47ed-b89e-6f680d318854.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-160/7.5 A T IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 10 اسب مدل 3D 50-160/7.5 A T IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 39 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-211/ebara-pump-3d-50-200-9-2t-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0cd5ce11-cd04-4b7c-9312-e5800ea3aa82.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-200/9.2 T IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 12 اسب مدل 3D 50-200/9.2 T IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 38 متر و آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/c2494dc9-66d6-409d-8a6a-d8e1c3957e47.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-200/9.2 T IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 12 اسب مدل 3D 50-200/9.2 T IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 38 متر و آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/751a1eb4-7797-403c-ac0a-b6b4866d361a.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-200/9.2 T IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 12 اسب مدل 3D 50-200/9.2 T IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 38 متر و آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-212/ebara-pump-3d-50-200-11t-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0130c186-dfa1-4a21-8d7a-a9724debf14f.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-200/11 T IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل 3D 50-200/11 T IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 56 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/1429db86-2aba-48c5-bcfb-d69455248934.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-200/11 T IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل 3D 50-200/11 T IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 56 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/7293e80f-5ca3-4806-b09b-cc1337602ba4.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-200/11 T IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل 3D 50-200/11 T IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 56 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-213/ebara-pump-3d-65-125-5-5-a-t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b4591b85-859d-41f0-b002-665813327138.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 65-125/5.5 A T پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل 3D 65-125/5.5 A T ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 24 متر و آبدهی114 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/737434eb-644e-4990-9b4a-bbed7cf4738c.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 65-125/5.5 A T پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل 3D 65-125/5.5 A T ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 24 متر و آبدهی114 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/ae85994a-8416-4ebf-afd5-dc359d806625.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 65-125/5.5 A T پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل 3D 65-125/5.5 A T ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 24 متر و آبدهی114 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-214/ebara-pump-3d-65-125-5-5-a-t-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/dc761587-8a2d-4b96-9977-1e2dc8205e1c.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 65-125/5.5 A T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل 3D 65-125/5.5 A T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 24 متر و آبدهی 114 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/2feb3642-755e-4d13-bd48-0e6a033c1205.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 65-125/5.5 A T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل 3D 65-125/5.5 A T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 24 متر و آبدهی 114 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/108c209d-d92a-4d7c-85a8-04974b1f092c.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 65-125/5.5 A T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل 3D 65-125/5.5 A T IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 24 متر و آبدهی 114 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-215/ebara-pump-3d-65-125-7-5-a-t-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5587c96f-51cb-4390-a1a6-c2f256f90c4f.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 65-125/7.5 A T IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 10 اسب مدل 3D 65-125/7.5 A T IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 27.5 متر و آبدهی 120 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/14be4a66-138a-462b-8d64-7da451ca676a.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 65-125/7.5 A T IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 10 اسب مدل 3D 65-125/7.5 A T IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 27.5 متر و آبدهی 120 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/63408bea-09aa-4d18-8446-564792b1ca85.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 65-125/7.5 A T IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 10 اسب مدل 3D 65-125/7.5 A T IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 27.5 متر و آبدهی 120 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-216/ebara-pump-3d-e-65-160-11t-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6864851d-031d-4767-9269-f92f166908e8.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D/E 65-160/11 T IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل 3D/E 65-160/11 T IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 34.5 متر و آبدهی 138 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/6a8350f1-f0e6-4935-b872-1023fb99f59e.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D/E 65-160/11 T IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل 3D/E 65-160/11 T IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 34.5 متر و آبدهی 138 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/79da7181-db23-4466-a315-2fbe8d1ac146.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D/E 65-160/11 T IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل 3D/E 65-160/11 T IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 34.5 متر و آبدهی 138 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-217/ebara-pump-3d-65-160-15t-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a427414e-aee2-4650-894a-884d5e26778a.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 65-160/15 T IE3 پمپ ابارا سانتریفی20 اسب مدل 3D 65-160/15 T IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 38 متر و آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/512e9f56-73a4-4f2d-96dd-52b371759fba.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 65-160/15 T IE3 پمپ ابارا سانتریفی20 اسب مدل 3D 65-160/15 T IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 38 متر و آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-218/ebara-pump-3d-e-65-200-18-5-a-t-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1a1bd099-c8d6-4a7a-9887-05b8339365ce.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D/E 65-200/18.5 A T IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 25 اسب مدل 3D/E 65-200/18.5 A T IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 55 متر و آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/f06d347a-f136-4282-a37e-1c6d6eba077b.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D/E 65-200/18.5 A T IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 25 اسب مدل 3D/E 65-200/18.5 A T IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 55 متر و آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-219/ebara-pump-3d-e-65-200-22-a-t-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/512632b4-7157-4042-8c90-3cfc806524c1.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D/E 65-200/22 A T IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 30 اسب مدل 3D/E 65-200/22 A T IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 61 متر و آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/84a61b45-8dff-462b-9c66-3244e35173d7.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D/E 65-200/22 A T IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 30 اسب مدل 3D/E 65-200/22 A T IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 61 متر و آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-220/ebara-pump-3dpf-32-125.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c301f017-b703-4ce3-b1c9-cb2be7143f1f.jpg پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 32-125 پمپ ابارا سانتریفیوژ مدل 3DPF 32-125،جنس پروانه استیل، جنس بدنه چدنی، سیم پیچی مسی با ارتفاع 22.4 متر و آبدهی 20 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/product/vf-221/ebara-pump-3dpf-32-160.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f81fa390-84dd-4fbe-9efd-dc53af850500.jpg پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 32-160 پمپ ابارا سانتریفیوژ مدل 3DPF 32-160 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 35.4 متر و آبدهی 20 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/product/vf-222/ebara-pump-3dpf-32-200.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8b257e99-e685-4c4b-85f5-8371014c4f04.jpg پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 32-200 پمپ ابارا سانتریفیوژ مدل 3DPF 32-200 ،جنس پروانه استیل، جنس بدنه چدنی، سیم پیچی مسی با ارتفاع 67 متر و آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت است https://vidfactor.com/product/vf-223/ebara-pump-3dpf-40-125.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a25a00c8-5a76-498d-8643-01ce0843abf2.jpg پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 40-125 پمپ ابارا سانتریفیوژ مدل 3DPF 40-125 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 24.5 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/product/vf-224/ebara-pump-3dpf-40-160.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/51641af8-16d8-4096-85da-b4e5ab1587b2.jpg پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 40-160 پمپ ابارا سانتریفیوژ مدل 3DPF 40-160 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 37.2 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت است https://vidfactor.com/product/vf-225/ebara-pump-3dpf-40-200.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a6ddc63e-edf7-4f88-8062-26e796a4fc62.jpg پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 40-200 پمپ ابارا سانتریفیوژ مدل 3DPF 40-200 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 70 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/product/vf-226/ebara-pump-3dpf-50-125.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e453c212-ec12-4d94-a49a-2e8c278d069f.jpg پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 50-125 پمپ ابارا سانتریفیوژ مدل 3DPF 50-125 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 25.8 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت است https://vidfactor.com/product/vf-227/ebara-pump-3dpf-50-160.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6bb56087-c3f9-4a90-8d76-cc78d0c2c402.jpg پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 50-160 پمپ ابارا سانتریفیوژ مدل 3DPF 50-160،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی، سیم پیچی مسی با ارتفاع 38.2 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت است https://vidfactor.com/product/vf-228/ebara-pump-3dpf-50-200.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9c4eab00-0a88-4e11-8e8e-6970d9fb1bf1.jpg پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 50-200 پمپ ابارا سانتریفیوژ مدل 3DPF 50-200 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 38.2 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت است https://vidfactor.com/product/vf-229/ebara-pump-3d4-32-200-0-75.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9712f979-329c-45f4-be4e-8c62a1613692.jpg پمپ آب چدنی ابارا 3D4 32-200/0.75 پمپ ابارا سانتریفیوژ 10 اسب مدل 3D4 32-200/0.75 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.5 متر و آبدهی 10.5 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/9dea3ff4-fa01-46a1-bbd5-c55182688288.JPG پمپ آب چدنی ابارا 3D4 32-200/0.75 پمپ ابارا سانتریفیوژ 10 اسب مدل 3D4 32-200/0.75 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.5 متر و آبدهی 10.5 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/c1ec1672-ccab-42db-829e-0a001a8f63e0.jpg پمپ آب چدنی ابارا 3D4 32-200/0.75 پمپ ابارا سانتریفیوژ 10 اسب مدل 3D4 32-200/0.75 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.5 متر و آبدهی 10.5 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-230/ebara-pump-3d4-40-200-1-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/63e48900-9b2c-492e-8aa9-df6a64fd7649.jpg پمپ آب چدنی ابارا 3D4 40-200/1.5 پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل 3D4 40-200/11 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 70 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/88e1fca2-9ae7-4b08-82d2-ec54b5edb4d7.JPG پمپ آب چدنی ابارا 3D4 40-200/1.5 پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل 3D4 40-200/11 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 70 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/e3b1291b-e8eb-4d9b-8b7f-c158306674d4.jpg پمپ آب چدنی ابارا 3D4 40-200/1.5 پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل 3D4 40-200/11 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 70 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-231/ebara-pump-3d4-50-160-1-1.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9fabcc51-fcf1-4446-9ee6-a785e3e012b6.jpg پمپ آب چدنی ابارا 3D4 50-160/11 پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل 3D4 50-160/5.5،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 32 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/d3df9008-7bdd-4366-a6b3-423c3d06fb75.JPG پمپ آب چدنی ابارا 3D4 50-160/11 پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل 3D4 50-160/5.5،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 32 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-232/ebara-pump-3d4-50-200-1-5-r.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/10d315a4-8d76-4460-907f-feb4c8bf3917.jpg پمپ آب چدنی ابارا 3D4 50-200/1.5 R پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل 3D4 50-200/1.5 R ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 32 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/b3d9bb15-5300-44a3-abb2-7a5bb57b342c.jpg پمپ آب چدنی ابارا 3D4 50-200/1.5 R پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل 3D4 50-200/1.5 R ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 32 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-233/ebara-pump-3d4-65-160-1-5-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0b4ddf84-9491-4e9e-8bd3-459b5265a6c6.jpg پمپ آب چدنی ابارا 3D4 65-160/1.5 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل 3D4 65-160/1.5 IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 9.7 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/33d2c021-f629-4381-8789-574e5db436bc.JPG پمپ آب چدنی ابارا 3D4 65-160/1.5 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل 3D4 65-160/1.5 IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 9.7 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/25ed7552-0d12-48dc-8412-7352b67c4321.jpg پمپ آب چدنی ابارا 3D4 65-160/1.5 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل 3D4 65-160/1.5 IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 9.7 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-234/ebara-pump-3d4-i-65-200-2-2-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/52dbd714-55d0-4565-974a-e7e76781ff5b.jpg پمپ آب چدنی ابارا 3D4/I 65-200/2.2 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 30 اسب مدل 3D4/I 65-200/2.2 IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 13 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/301c7c4f-4f62-4a5f-b2fe-326fdd860857.jpg پمپ آب چدنی ابارا 3D4/I 65-200/2.2 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 30 اسب مدل 3D4/I 65-200/2.2 IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 13 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-235/ebara-pump-3d4-65-200-3-r.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5ddff3a9-407d-4fac-a34a-fbda0030e85f.jpg پمپ آب چدنی ابارا 3D4 65-200/3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل 3D4 65-200/15 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 46 متر و آبدهی 138 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/f851cfcd-150d-40c9-9996-4fdbf26c43ea.jpg پمپ آب چدنی ابارا 3D4 65-200/3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل 3D4 65-200/15 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 46 متر و آبدهی 138 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-236/ebara-pump-3lm-e-32-125-1-1-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0de17563-c3e2-472f-96de-fed6e30a2ff5.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-125 1.1 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل 3LM/E 32-125 1.1 IE2،جنس پروانه استیل، جنس بدنه استیل، سیم پیچی مسی با ارتفاع 22.5 متر و آبدهی 20 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2e893492-c01c-4098-8ccb-347a0f1eed16.JPG پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-125 1.1 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل 3LM/E 32-125 1.1 IE2،جنس پروانه استیل، جنس بدنه استیل، سیم پیچی مسی با ارتفاع 22.5 متر و آبدهی 20 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a96e19c5-a734-4fdf-9ebc-3a69570d69e5.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-125 1.1 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل 3LM/E 32-125 1.1 IE2،جنس پروانه استیل، جنس بدنه استیل، سیم پیچی مسی با ارتفاع 22.5 متر و آبدهی 20 متر مکعب بر ساعت است. https://vidfactor.com/product/vf-237/ebara-pump-3lm-e-32-160-1-5-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c881ffe2-d843-459a-9cd0-341149e6be33.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-160 1.5 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2.5 اسب مدل 3LM/E 32-160 1.5 IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 29.5 متر و آبدهی 20 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/ec6c50e1-4372-4b59-95fa-f438e5021127.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-160 1.5 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2.5 اسب مدل 3LM/E 32-160 1.5 IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 29.5 متر و آبدهی 20 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/fa9e4cac-d391-4be7-b235-a5ed7e0f49bf.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-160 1.5 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2.5 اسب مدل 3LM/E 32-160 1.5 IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 29.5 متر و آبدهی 20 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-238/ebara-pump-3lm-e-32-160-2-2-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7b077f49-7b16-4220-9b6b-8e2cd4aca64c.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-160 2.2 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل 3LM/E 32-160 2.2 IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 37 متر و آبدهی 20 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/34d7442a-489f-4c64-8a64-6613e86157dc.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-160 2.2 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل 3LM/E 32-160 2.2 IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 37 متر و آبدهی 20 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-239/ebara-pump-3lm-e-32-200-3-0-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9364fb48-0ef3-423a-bd75-fd239bccc2d3.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-200 3.0 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل 3LM/E 32-200 3.0 IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 44 متر و آبدهی 204 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/fe050009-5580-4fe9-8081-f4933bf0e7bf.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-200 3.0 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل 3LM/E 32-200 3.0 IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 44 متر و آبدهی 204 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-240/ebara-pump-3lm-e-32-200-4-0-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/86c7b75f-145b-4f32-83a2-a95da5e984b3.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-200 4.0 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.5 اسب مدل 3LM/E 32-200 4.0 IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 55 متر و آبدهی 22 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/1ce3e272-2af2-4810-9105-c0c85a84383b.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-200 4.0 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.5 اسب مدل 3LM/E 32-200 4.0 IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 55 متر و آبدهی 22 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-241/ebara-pump-3lm-e-32-200-5-5-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d85ba8a4-429a-4572-ae21-4fef7deb181a.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-200 5.5 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.5 اسب مدل 3LM/E 32-200 5.5 IE2،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 55 متر و آبدهی 224 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/66d4e58c-d0cf-4f57-88e3-01633913662d.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-200 5.5 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.5 اسب مدل 3LM/E 32-200 5.5 IE2،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 55 متر و آبدهی 224 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-242/ebara-pump-3lm-i-32-200-7-5-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3d2ccf26-1822-404d-bbc0-c3cfe54cb9f5.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 32-200 7.5 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2.5 اسب مدل 3LM/I 32-200 7.5 IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 70.5 متر و آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/1cf83915-1a08-4fce-b764-dbca1f89a122.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 32-200 7.5 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2.5 اسب مدل 3LM/I 32-200 7.5 IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 70.5 متر و آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-243/ebara-pump-3lm-e-40-125-1-5-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2993232c-9ad1-436c-bdd6-41040c836108.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 40-125 1.5 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل 3LM/E 40-125 1.5 IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/c6b7ba87-ea78-4c2d-a32a-637acbe781c4.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 40-125 1.5 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل 3LM/E 40-125 1.5 IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-244/ebara-pump-3lm-e-40-125-2-2-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/19e77ac7-2adc-4199-8768-378dfdb23736.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 40-125 2.2 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل 3LM/E 40-125 2.2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 26.5 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/5e94b198-8a3d-49b3-8313-07baca0f2b19.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 40-125 2.2 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل 3LM/E 40-125 2.2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 26.5 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-245/ebara-pump-3lm-e-40-160-3-0-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/fd968a69-e108-4eb4-af18-4b1ef28c3c33.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 40-160 3.0 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل 3LM/E 40-160 3.0 IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 31 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/1d69c2f2-e3d6-46cc-8efd-06b61f03db93.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 40-160 3.0 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل 3LM/E 40-160 3.0 IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 31 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-246/ebara-pump-3lm-e-40-160-4-0-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/740406b1-7056-468b-a2b0-113c482ae0d7.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 40-160 4.0 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.5 اسب مدل 3LM/E 40-160 4.0 IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 40 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/d1b9fd79-3794-4127-b709-e12cd8f86d52.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 40-160 4.0 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.5 اسب مدل 3LM/E 40-160 4.0 IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 40 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-247/ebara-pump-3lm-e-40-200-5-5-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/98c1c713-0531-4840-94dd-9532e2f7a2e5.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 40-200 5.5 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل 3LM/E 40-200 5.5 IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 47 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/581f9578-9418-4be2-9ede-d9323fca8d60.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 40-200 5.5 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل 3LM/E 40-200 5.5 IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 47 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-248/ebara-pump-3lm-i-40-200-7-5-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/fa8abced-c4fd-4792-badc-c1655a116fda.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 40-200 7.5 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 10 اسب مدل 3LM/I 40-200 7.5 IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 58 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/73f0972d-99ce-452d-81d0-efa9be3a06c9.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 40-200 7.5 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 10 اسب مدل 3LM/I 40-200 7.5 IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 58 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-249/ebara-pump-3lm-i-40-200-11-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/581b924c-2106-4202-bc19-c7d9a94d2dcf.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 40-200 11 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل 3LM/I 40-200 11 IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 72 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/001c5165-988d-49f6-897a-047df1efadf1.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 40-200 11 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل 3LM/I 40-200 11 IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 72 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-250/ebara-pump-3lm-e-50-125-3-0-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/072eaac5-7c82-4ac5-9627-dff0a2919756.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 50-125 3.0 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل CDXM 120-07 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 22 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/59199997-cb4a-4a1d-8d90-7d89c450d4a1.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 50-125 3.0 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل CDXM 120-07 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 22 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-251/ebara-pump-3lm-e-50-125-4-0-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5ecd8e93-216c-40ef-8a9b-861eac316fcc.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 50-125 4.0 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.5 اسب مدل 3LM/E 50-125 4.0 IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 26.5 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/48e61a27-2fe6-409d-b396-f7541148850e.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 50-125 4.0 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.5 اسب مدل 3LM/E 50-125 4.0 IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 26.5 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-252/ebara-pump-3lm-e-50-160-5-5-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b1c41ea1-a0d9-445c-9bdd-02ce9b3a2f1e.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 50-160 5.5 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل 3LM/E 50-160 5.5 IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 33 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/9e13d22c-6fea-451b-b95f-3b138377361c.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 50-160 5.5 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل 3LM/E 50-160 5.5 IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 33 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-253/ebara-pump-3lm-i-50-160-7-5-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/eff9a964-0b0d-40eb-91be-236ea1e527f4.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 50-160 7.5 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 10 اسب مدل 3LM/I 50-160 7.5 IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 40 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/7875211a-6ff0-412c-a61e-3267dd9cc686.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 50-160 7.5 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 10 اسب مدل 3LM/I 50-160 7.5 IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 40 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-254/ebara-pump-3lm-i-50-200-9-2-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/666d4f3c-17e8-4594-ab3a-ec250565287e.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 50-200 9.2 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 12 اسب مدل 3LM/I 50-200 9.2 IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 53 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/1129eb6a-9d91-43e6-b640-6228a83eb065.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 50-200 9.2 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 12 اسب مدل 3LM/I 50-200 9.2 IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 53 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-255/ebara-pump-3lm-e-50-200-11-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/fff44aca-11b2-4332-a29c-c96ecd0c5a00.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 50-200 11 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل 3LM/E 50-200 11 IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 59 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/7f767ff3-a7a4-4d7f-b050-9de041630487.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 50-200 11 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل 3LM/E 50-200 11 IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 59 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-256/ebara-pump-3lm-i-50-200-15-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8ea38775-7c60-429e-a4b8-c120aae9fac5.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 50-200 15 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل 3LM/I 50-200 15 IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 72 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-257/ebara-pump-3lm-e-65-125-4-0-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b41a317c-1ded-4735-abe2-5d89cac2ad3e.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 65-125 4.0 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.5 اسب مدل 3LM/E 65-125 4.0 IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 22.5 متر و آبدهی 108 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/ea3b140e-54ec-4ec4-93b2-8c92ac3b2c42.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 65-125 4.0 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.5 اسب مدل 3LM/E 65-125 4.0 IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 22.5 متر و آبدهی 108 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-258/ebara-pump-3lm-e-65-125-5-5-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3ddcfa66-a368-4e5b-9f48-4232a790c6a6.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 65-125 5.5 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل 3LM/E 65-125 5.5 IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 27 متر و آبدهی 114 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/dae6055d-5236-4b9b-8cfb-99add492e8dd.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 65-125 5.5 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل 3LM/E 65-125 5.5 IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 27 متر و آبدهی 114 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-259/ebara-pump-3lm-i-65-125-7-5-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/666ef43e-6d87-4124-a633-7040df2d175a.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 65-125 7.5 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 10 اسب مدل 3LM/I 65-125 7.5 IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 32 متر و آبدهی 120 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/34689a1e-9142-4430-bf7b-78dddee70068.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 65-125 7.5 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 10 اسب مدل 3LM/I 65-125 7.5 IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 32 متر و آبدهی 120 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-260/ebara-pump-3lm-i-65-160-9-2-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7fd62198-969f-4368-b63f-ddc8c7f13d4d.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 65-160 9.2 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 12 اسب مدل 3LM/I 65-160 9.2 IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 36.5 متر و آبدهی 126 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/dc84605e-1380-4a64-89f7-8d281d4f7fa4.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 65-160 9.2 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 12 اسب مدل 3LM/I 65-160 9.2 IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 36.5 متر و آبدهی 126 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-261/ebara-pump-3lm-i-65-160-11-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/901fae8c-8ace-46f9-abbd-ff07b51771da.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 65-160 11 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل 3LM/I 65-160 11 IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 40.5 متر و آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/66ada6e4-b9c9-4ba3-b411-304710e3198b.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 65-160 11 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل 3LM/I 65-160 11 IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 40.5 متر و آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-262/ebara-pump-3lm-65-160-15.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2bafa2f0-ca57-4f73-a60b-0a131a3787ca.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM 65-160 15 پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل 3LM 65-160 15 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 48 متر و آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/6c886d22-627e-485b-b5a2-87bbce1dbcfd.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM 65-160 15 پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل 3LM 65-160 15 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 48 متر و آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/2a6ef88e-568f-4b8c-9de0-612832338fda.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM 65-160 15 پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل 3LM 65-160 15 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 48 متر و آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-263/ebara-pump-3lm-e-65-160-15-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4dcb89c5-7c39-4cc7-b0eb-a7415da3464a.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 65-160 15 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل 3LM/E 65-160 15 IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 48 متر و آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/a523ee84-9f5e-48a6-a18a-8d59c7af6e9d.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 65-160 15 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل 3LM/E 65-160 15 IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 48 متر و آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/d28079b1-5407-482c-8ef6-416f2707ad80.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 65-160 15 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل 3LM/E 65-160 15 IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 48 متر و آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-264/ebara-pump-3lm-i-65-200-15-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e1455eb2-1af8-44f9-84bd-3d7ff4c0e784.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 65-200 15 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل 3LM/I 65-200 15 IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 54 متر و آبدهی 126 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/abee0361-e5d3-4966-b58b-1baf45ee4a2a.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 65-200 15 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل 3LM/I 65-200 15 IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 54 متر و آبدهی 126 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/1b73fe08-40c4-4ef1-89b5-83009efb92a0.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 65-200 15 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل 3LM/I 65-200 15 IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 54 متر و آبدهی 126 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-265/ebara-pump-3lm-i-65-200-18-5-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/438bf54f-b3f6-4c71-aa5e-b63257ff92cd.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 65-200 18.5 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 25 اسب مدل 3LM/I 65-200 18.5 IE3 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 60.5 متر و آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/9b20e0bc-f6f5-4c2c-a725-fd4982fdd3e3.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 65-200 18.5 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 25 اسب مدل 3LM/I 65-200 18.5 IE3 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 60.5 متر و آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/a76e7a24-daa1-40aa-a5fe-d3c7383d58fc.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 65-200 18.5 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 25 اسب مدل 3LM/I 65-200 18.5 IE3 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 60.5 متر و آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-266/ebara-pump-3lm-i-65-200-22-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/86ddad99-361f-4b22-bacf-42e10c0eea7f.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 65-200 22 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 30 اسب مدل 3LM/I 65-200 22 IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 67 متر و آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/6e508f63-d9fb-406f-9e39-22ab623a7132.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 65-200 22 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 30 اسب مدل 3LM/I 65-200 22 IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 67 متر و آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/6ab52159-d5d1-4098-8d63-b2547d2bccfb.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 65-200 22 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 30 اسب مدل 3LM/I 65-200 22 IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 67 متر و آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-267/ebara-pump-3lmh-80-160-11.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9ce6df79-72cc-468c-a6c4-272e3a374ec3.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LMH 80-160 11 پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل 3LMH 80-160 11 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 29 متر و آبدهی 204 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/0e0a6a1d-c037-4f1b-8a09-97b25caf7c8e.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LMH 80-160 11 پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل 3LMH 80-160 11 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 29 متر و آبدهی 204 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/705f08a9-3392-4c88-8c5a-50ec2bad956b.JPG پمپ آب استیل ابارا 3LMH 80-160 11 پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل 3LMH 80-160 11 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 29 متر و آبدهی 204 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-268/ebara-pump-3lmh-e-80-160-11-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7405e13f-2f7b-45a0-b832-906d91af2bd4.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LMH/E 80-160 11 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل 3LMH/E 80-160 11 IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 29 متر و آبدهی 204 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/69c24f81-41b6-4341-97d6-f29f437f0b05.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LMH/E 80-160 11 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل 3LMH/E 80-160 11 IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 29 متر و آبدهی 204 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/1438ef31-270f-47da-b46f-f9dd674ff42e.JPG پمپ آب استیل ابارا 3LMH/E 80-160 11 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل 3LMH/E 80-160 11 IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 29 متر و آبدهی 204 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-269/ebara-pump-3lm-80-160-11.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5f964592-9c7f-4ca2-8725-845481017843.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM 80-160 11 پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل 3LM 80-160 11 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 29 متر و آبدهی 204 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/639ee412-f0b5-44d9-9209-67c0b7a43efd.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM 80-160 11 پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل 3LM 80-160 11 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 29 متر و آبدهی 204 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/5fd34f14-0b37-4f39-b1fc-56acb469dbd2.JPG پمپ آب استیل ابارا 3LM 80-160 11 پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل 3LM 80-160 11 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 29 متر و آبدهی 204 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-270/ebara-pump-3lm-e-80-160-11-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/01d2acbf-60e5-42a6-abd4-d97af160444f.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 80-160 11 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل 3LM/E 80-160 11 IE2، جنس پروانه استیل، جنس بدنه استیل، سیم پیچی مسی با ارتفاع 29 متر و آبدهی 204 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/eb0446b1-42f8-4c3a-ad38-e568fdeeec3f.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 80-160 11 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل 3LM/E 80-160 11 IE2، جنس پروانه استیل، جنس بدنه استیل، سیم پیچی مسی با ارتفاع 29 متر و آبدهی 204 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/1ec9983a-7729-401e-98d8-477d7ac8edf8.JPG پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 80-160 11 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل 3LM/E 80-160 11 IE2، جنس پروانه استیل، جنس بدنه استیل، سیم پیچی مسی با ارتفاع 29 متر و آبدهی 204 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-271/ebara-pump-3lmh-i-80-160-15-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/383854fe-7132-4cac-91d9-4cb839d6dfa2.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LMH/I 80-160 15 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل 3LMH/I 80-160 15 IE3،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 35 متر و آبدهی 228 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/f0573092-0732-46b9-ad69-420d2d374c65.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LMH/I 80-160 15 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل 3LMH/I 80-160 15 IE3،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 35 متر و آبدهی 228 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/f10bdc88-4147-47e0-9940-66b254d572ca.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LMH/I 80-160 15 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل 3LMH/I 80-160 15 IE3،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 35 متر و آبدهی 228 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-272/ebara-pump-3lm-80-160-15.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b5f5ebfe-17b6-40ad-a3b1-7d4b20947aa7.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM 80-160 15 پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل 3LM 80-160 15،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 35 متر و آبدهی 228 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/1c8e8358-2d3c-4083-ac4f-1ada91e61bcb.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM 80-160 15 پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل 3LM 80-160 15،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 35 متر و آبدهی 228 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/ca6809a3-e970-476a-a4f0-485ea39cd9e7.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM 80-160 15 پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل 3LM 80-160 15،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 35 متر و آبدهی 228 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-273/ebara-pump-3lm-e-80-160-15-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7ffcc444-708c-4419-84f6-9602a7df1248.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 80-160 15 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل 3LM/E 80-160 15 IE2،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 35 متر و آبدهی 228 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/2dad8cf7-ee41-4e2c-811b-aab173ddbd60.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 80-160 15 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل 3LM/E 80-160 15 IE2،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 35 متر و آبدهی 228 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/5bed940f-2680-40a0-9114-4ab3d3b38531.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 80-160 15 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل 3LM/E 80-160 15 IE2،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 35 متر و آبدهی 228 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-274/ebara-pump-3lmh-e-80-160-18-5-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9caf4245-545f-4118-9085-2f8c31b95912.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LMH/E 80-160 18.5 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 25 اسب مدل 3LMH/E 80-160 18.5 IE2،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 39 متر و آبدهی 240 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/1372d395-584a-4886-ba02-ca4c321eba69.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LMH/E 80-160 18.5 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 25 اسب مدل 3LMH/E 80-160 18.5 IE2،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 39 متر و آبدهی 240 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/6a9d032a-c246-4906-b673-138d982f7770.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LMH/E 80-160 18.5 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 25 اسب مدل 3LMH/E 80-160 18.5 IE2،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 39 متر و آبدهی 240 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-275/ebara-pump-3lm-80-160-18-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7080908d-2adc-4d5d-b14e-85840842becd.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM 80-160 18.5 پمپ ابارا سانتریفیوژ 25 اسب مدل 3LM 80-160 18.5 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 40 متر و آبدهی 240 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/2da7bc70-1cc9-4c61-b4ee-1ff67ee594b9.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM 80-160 18.5 پمپ ابارا سانتریفیوژ 25 اسب مدل 3LM 80-160 18.5 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 40 متر و آبدهی 240 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/9f5e18c4-be38-4192-9868-7ae2541e445f.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM 80-160 18.5 پمپ ابارا سانتریفیوژ 25 اسب مدل 3LM 80-160 18.5 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 40 متر و آبدهی 240 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-276/ebara-pump-3lm-i-80-160-18-5-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8074e0c4-1a22-4f49-8fb9-be6296398e1e.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 80-160 18.5 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 25 اسب مدل 3LM/I 80-160 18.5 IE3،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 40 متر و آبدهی 240 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/2e9b61bc-cc0d-486e-b074-fad47d2f38f8.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 80-160 18.5 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 25 اسب مدل 3LM/I 80-160 18.5 IE3،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 40 متر و آبدهی 240 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/ced8027d-1ef5-459a-9735-7b1da01af5aa.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 80-160 18.5 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 25 اسب مدل 3LM/I 80-160 18.5 IE3،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 40 متر و آبدهی 240 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-277/ebara-pump-3lpf-32-125.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a03817e5-b7cc-4884-824e-2d5ca9b50168.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 32-125 پمپ ابارا مدل 3LPF 32-125 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 22.5 متر و آبدهی 20 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/3b57e0bd-8098-4319-bcb7-950a3c784d8a.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 32-125 پمپ ابارا مدل 3LPF 32-125 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 22.5 متر و آبدهی 20 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/02bf0425-3bf3-4e1d-8f7e-83247ca204a7.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 32-125 پمپ ابارا مدل 3LPF 32-125 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 22.5 متر و آبدهی 20 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-278/ebara-pump-3lpf-32-160.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1776e129-d44f-4f21-aa09-f78933d492ee.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 32-160 پمپ ابارا مدل CDXM 90-10 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با آبدهی 20 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/9f9cd1f2-f0d9-4871-9cd4-10c6775f417f.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 32-160 پمپ ابارا مدل CDXM 90-10 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با آبدهی 20 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/2f0ff820-c3d7-4e61-a5af-addb4573c7c7.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 32-160 پمپ ابارا مدل CDXM 90-10 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با آبدهی 20 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-279/ebara-pump-3lpf-32-200.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/605d4d9d-9e6a-4782-a543-9ee3a0f4e192.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 32-200 https://vidfactor.com/uploads/products/image/eecd05d3-98e9-4969-8016-577a2b33ee5f.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 32-200 https://vidfactor.com/uploads/products/image/3b50a55a-c5b1-45e3-a7f3-09118cf62177.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 32-200 https://vidfactor.com/product/vf-280/ebara-pump-3lpf-40-125.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e70ff209-b0ea-4f36-b286-d0fd3ec8dc12.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-125 https://vidfactor.com/uploads/products/image/8d2c29c6-490a-4f27-bd20-1371651a985c.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-125 https://vidfactor.com/uploads/products/image/4473f62f-51a1-4ee5-b983-ba85b8b29ba0.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-125 https://vidfactor.com/product/vf-281/ebara-pump-3lpf-40-160.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4688c3fd-1202-4e30-af06-e9387a3dc01a.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-160 https://vidfactor.com/uploads/products/image/c793795d-3521-49d9-ab39-b4fb07de1325.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-160 https://vidfactor.com/uploads/products/image/32159f11-8cfb-4f8d-9192-c36f14a1ad69.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-160 https://vidfactor.com/product/vf-282/ebara-pump-3lpf-40-200.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a5bc3951-d4c0-4414-b804-196a04c7492d.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-200 https://vidfactor.com/uploads/products/image/e2eed463-5c01-425a-ad79-7b9f9d646330.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-200 https://vidfactor.com/uploads/products/image/3a7708b2-5399-4fa0-bbfc-b6fb0cd35431.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-200 https://vidfactor.com/product/vf-283/ebara-pump-3lpf-50-125.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5240700f-3c32-4ed4-958b-cf55f3f8b860.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-125 https://vidfactor.com/uploads/products/image/40707415-9305-4cfd-8108-9badc2ba424c.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-125 https://vidfactor.com/uploads/products/image/b7fb5bdf-71fd-4631-bc5b-e65474aa8c7f.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-125 https://vidfactor.com/product/vf-284/ebara-pump-3lpf-50-160.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/691d4e7f-a059-46f3-a2e6-cba7262d74ce.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-160 https://vidfactor.com/uploads/products/image/0734d668-08de-4b89-acde-c4a9ce63aeb9.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-160 https://vidfactor.com/uploads/products/image/6f904450-2e4d-4536-9d49-9cb8dbd6b0c6.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-160 https://vidfactor.com/product/vf-285/ebara-pump-3lpf-50-200-11kw.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2d996852-2442-4108-a885-0dff61a25650.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-200/11kw https://vidfactor.com/uploads/products/image/396f6d5d-a1aa-480a-a8cf-ef0f4f4b6828.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-200/11kw https://vidfactor.com/product/vf-286/ebara-pump-3lpf-50-200-15kw.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8ddd808c-5a31-4b51-b7d6-f334996fc29c.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-200/15kw https://vidfactor.com/uploads/products/image/90c3c2fa-be83-40ca-91cb-d84ade6b5cda.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-200/15kw https://vidfactor.com/product/vf-287/ebara-self-priming-pump-jem-150m-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d6dd57b8-7354-4fa6-a7f6-6a3a3f53de1e.jpg پمپ آب خودمکش استیل ابارا JEM 150M پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.5 اسب مدل JEM 150M،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 56 متر و آبدهی 4.5 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/4184c980-813b-4f25-9223-fda4fcfd2324.jpg پمپ آب خودمکش استیل ابارا JEM 150M پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.5 اسب مدل JEM 150M،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 56 متر و آبدهی 4.5 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/25ea0963-67f3-4ce6-9c1e-2c30a4ee6351.jpg پمپ آب خودمکش استیل ابارا JEM 150M پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.5 اسب مدل JEM 150M،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 56 متر و آبدهی 4.5 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-288/centrifugal-ebara-pump-md-32-125-1-1m-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/176dc2cf-8eec-415e-938d-764a11cfc173.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD 32-125/1.1M پمپ ابارا سانتریفیوژ1.5 اسب مدل MD 32-125/1.1M،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 23 متر و آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/3963ac41-aaa0-46cb-a344-c73e69ae34cd.JPG پمپ آب چدنی ابارا MD 32-125/1.1M پمپ ابارا سانتریفیوژ1.5 اسب مدل MD 32-125/1.1M،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 23 متر و آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/8a858991-3e9d-4b31-bea0-4453226d6083.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD 32-125/1.1M پمپ ابارا سانتریفیوژ1.5 اسب مدل MD 32-125/1.1M،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 23 متر و آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-289/centrifugal-ebara-pump-md-e-32-125-1-1-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/bff317c9-000c-4136-9516-5521327cfd81.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 32-125/1.1 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.5 اسب مدل MD/E 32-125/1.1 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 23 متر و آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/afdc5055-a40c-43cd-b89e-ac8092302782.JPG پمپ آب چدنی ابارا MD/E 32-125/1.1 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.5 اسب مدل MD/E 32-125/1.1 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 23 متر و آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/9d912c87-1601-4df8-9b71-89e6b06a35a1.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 32-125/1.1 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.5 اسب مدل MD/E 32-125/1.1 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 23 متر و آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-290/centrifugal-ebara-pump-md-32-125-1-5m-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1171977e-aa37-4508-ab53-e6cc257b7def.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD 32-125/1.5M پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل MD 32-125/1.5M ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی، سیم پیچی مسی با ارتفاع 24 متر و آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/e590b787-b11e-4a71-b831-1e5e457a3aa6.JPG پمپ آب چدنی ابارا MD 32-125/1.5M پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل MD 32-125/1.5M ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی، سیم پیچی مسی با ارتفاع 24 متر و آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/13eac422-d523-4210-b223-6a5af08d9a28.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD 32-125/1.5M پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل MD 32-125/1.5M ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی، سیم پیچی مسی با ارتفاع 24 متر و آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-291/centrifugal-ebara-pump-md-e-32-125-1-5-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/26da921a-5fb0-4179-8502-fa6e0e5e2f24.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 32-125/1.5 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل MD/E 32-125/1.5 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 24 متر و آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/dc4555aa-89af-4574-9be4-9adbbce202c2.JPG پمپ آب چدنی ابارا MD/E 32-125/1.5 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل MD/E 32-125/1.5 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 24 متر و آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/ff838665-cf32-4baa-9f94-352d22fadef9.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 32-125/1.5 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل MD/E 32-125/1.5 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 24 متر و آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-292/centrifugal-ebara-pump-md-32-160-1-5-m-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/df690ad0-fdd2-48a6-8abf-37fd3faf11de.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD 32-160/1.5 M پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل MD 32-160/1.5 M ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 28 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/5a1ca116-ba54-4fa0-83c5-af64f9b53512.JPG پمپ آب چدنی ابارا MD 32-160/1.5 M پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل MD 32-160/1.5 M ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 28 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/bda5d254-ea1d-4920-8d2b-cb13fa2152ea.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD 32-160/1.5 M پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل MD 32-160/1.5 M ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 28 متر و آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-293/centrifugal-ebara-pump-md-32-250-5-5-t-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7b68d893-c06b-404a-acea-9b2e056c0d8f.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD 32-250/5.5 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل MD 32-250/5.5 T IE2 ،جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 58 متر و آبدهی 19 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/688898ec-2a2a-4908-b84a-901713e95897.JPG پمپ آب چدنی ابارا MD 32-250/5.5 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل MD 32-250/5.5 T IE2 ،جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 58 متر و آبدهی 19 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/bcad0057-ec3d-4ba2-86d8-cb89bc5f8df3.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD 32-250/5.5 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل MD 32-250/5.5 T IE2 ،جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 58 متر و آبدهی 19 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-294/centrifugal-ebara-pump-md-i-32-250-7-5-t-ie3-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/494c4c28-15b5-40e6-912d-c73e07acb41a.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/I 32-250/7.5 T IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل MD/I 32-250/7.5 T IE3 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 58 متر و آبدهی 19 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/c8f67fc8-baf0-464c-976d-83c8459563a8.JPG پمپ آب چدنی ابارا MD/I 32-250/7.5 T IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل MD/I 32-250/7.5 T IE3 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 58 متر و آبدهی 19 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/0363198a-22d6-4c8d-8d81-0be0fe83e9b5.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/I 32-250/7.5 T IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل MD/I 32-250/7.5 T IE3 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 58 متر و آبدهی 19 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-295/centrifugal-ebara-pump-md-32-250-9-2-t-ie3-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/56e41709-7fed-4eb0-8025-3b3f7bfd2868.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD 32-250/9.2 T IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 12 اسب مدل MD 32-250/9.2 T IE3 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 84 متر و آبدهی 19 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/eaa52dbc-c838-408a-8b76-c231a3317ef4.JPG پمپ آب چدنی ابارا MD 32-250/9.2 T IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 12 اسب مدل MD 32-250/9.2 T IE3 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 84 متر و آبدهی 19 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/abf12cb2-f4f9-4af9-97e2-41c1b4a3ebf1.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD 32-250/9.2 T IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 12 اسب مدل MD 32-250/9.2 T IE3 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 84 متر و آبدهی 19 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/0ab8b019-590f-4d55-9b18-058d0cc9d861.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD 32-250/9.2 T IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 12 اسب مدل MD 32-250/9.2 T IE3 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 84 متر و آبدهی 19 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-296/centrifugal-ebara-pump-md-i-32-250-11-t-ie3-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f5ed634b-27ec-4fc6-aafb-e92b96b6759e.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/I 32-250/11 T IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل MD/I 32-250/11 T IE3 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 95 متر و آبدهی 19 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/dfac85bb-6287-4a49-bd14-acd5e550a518.JPG پمپ آب چدنی ابارا MD/I 32-250/11 T IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل MD/I 32-250/11 T IE3 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 95 متر و آبدهی 19 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/4fb81530-2e79-4775-864b-1e5db789a258.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/I 32-250/11 T IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل MD/I 32-250/11 T IE3 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 95 متر و آبدهی 19 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-297/centrifugal-ebara-pump-md-e-40-125-1-5-t-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ad937803-ac61-4b31-b029-672d1266111e.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 40-125/1.5 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل MD/E 40-125/1.5 T IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20 متر و آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/1d7cefbf-3337-44fe-a2c8-c3a93b9c4248.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 40-125/1.5 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل MD/E 40-125/1.5 T IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20 متر و آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/5d211f73-4cbe-4269-bc1f-16777abd1b23.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 40-125/1.5 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل MD/E 40-125/1.5 T IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20 متر و آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-298/centrifugal-ebara-pump-md-40-250-11-t-ie3-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/87c99e31-755b-41e9-b9f5-25a6809390d9.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD 40-250/11 T IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل MD 40-250/11 T IE3 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 74.5 متر و آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/43329c79-968d-4544-b6e5-5efbc7a5fdf3.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD 40-250/11 T IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل MD 40-250/11 T IE3 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 74.5 متر و آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/079151b8-6e5a-40e2-b6cb-19f639da3031.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD 40-250/11 T IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل MD 40-250/11 T IE3 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 74.5 متر و آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-299/centrifugal-ebara-pump-md-e-40-250-15-t-ie3-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/55c39f59-c3b8-42a7-a6ee-e0701de440a8.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 40-250/15 T IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1 اسب مدل MD/E 40-250/15 T IE3،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 94.5 متر و آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/5f1ca672-2666-4c7c-b162-ce41ba1c947c.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 40-250/15 T IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1 اسب مدل MD/E 40-250/15 T IE3،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 94.5 متر و آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/040b06aa-0474-4adf-8078-c3c8da3d0a56.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 40-250/15 T IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1 اسب مدل MD/E 40-250/15 T IE3،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 94.5 متر و آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-300/centrifugal-ebara-pump-md-e-50-125-3-0-t-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a13bc244-42c6-42e0-b7e7-c05b02abd2af.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-125/3.0 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل MD/E 50-125/3.0 T IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 21 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/1461ff54-55dc-43ae-bb91-c883cf87973d.JPG پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-125/3.0 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل MD/E 50-125/3.0 T IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 21 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/1fac9104-220e-4665-9e83-89fb2bbde404.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-125/3.0 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل MD/E 50-125/3.0 T IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 21 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-301/centrifugal-ebara-pump-md-e-50-125-4-0-t-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/be0ba3ba-43b8-4be9-a0dc-60e68f0d371d.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-125/4.0 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.5 اسب مدل MD/E 50-125/4.0 T IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 25.5 متر و آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/2e3d7730-6f0d-465f-bddd-a61da2e4116e.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-125/4.0 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.5 اسب مدل MD/E 50-125/4.0 T IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 25.5 متر و آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/758b96c0-2897-4e06-a912-0b058c0b1b07.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-125/4.0 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.5 اسب مدل MD/E 50-125/4.0 T IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 25.5 متر و آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-302/centrifugal-ebara-pump-md-e-50-200-9-2-t-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/cecd3c8e-d344-4a4e-8b63-8029c69c439d.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-200/9.2 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 12 اسب مدل MD/E 50-200/9.2 T IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 50 متر و آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/ba99a766-4e05-4646-baf8-c5b6a5b6c11b.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-200/9.2 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 12 اسب مدل MD/E 50-200/9.2 T IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 50 متر و آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/7e1bbea6-ea10-4898-9770-b0aa5c4c754d.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-200/9.2 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 12 اسب مدل MD/E 50-200/9.2 T IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 50 متر و آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-303/centrifugal-ebara-pump-md-e-50-200-11-t-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/dea746d9-4a3b-483f-a375-bbcc1f9d90c7.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-200/11 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل MD/E 50-200/11 T IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 56 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/c89733dc-8e08-499e-9a9a-4dfd152c0f47.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-200/11 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل MD/E 50-200/11 T IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 56 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/538be5ba-01ba-4d73-abf5-a45d49d9fd04.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-200/11 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل MD/E 50-200/11 T IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 56 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-304/centrifugal-ebara-pump-md-i-50-250-15-t-ie3-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d78df5fa-07d4-449a-bcd6-ef6b0ba834f6.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/I 50-250/15 T IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل MD/I 50-250/15 T IE3 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 71 متر و آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/ea5249c5-9b29-43c7-a752-8d278ebd739c.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/I 50-250/15 T IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل MD/I 50-250/15 T IE3 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 71 متر و آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/8abc9c2d-5cd8-4424-b353-f2cdda5d8388.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/I 50-250/15 T IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل MD/I 50-250/15 T IE3 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 71 متر و آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-305/centrifugal-ebara-pump-md-e-50-250-18-5-t-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/689b8552-f873-46df-883a-d30f51e2620f.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-250/18.5 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 25 اسب مدل MD/E 50-250/18.5 T IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 82 متر و آبدهی 69 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/f1db651d-5362-491e-8b2a-9b67eea94af5.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-250/18.5 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 25 اسب مدل MD/E 50-250/18.5 T IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 82 متر و آبدهی 69 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/07c671e2-886e-498d-bfa0-e7da4dd4ebca.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-250/18.5 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 25 اسب مدل MD/E 50-250/18.5 T IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 82 متر و آبدهی 69 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-306/centrifugal-ebara-pump-md-e-50-250-22-t-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/be7eb9e4-4757-4ee4-9a21-abe3dad6b4a1.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-250/22 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 30 اسب مدلMD/E 50-250/22 T IE2،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 93 متر و آبدهی 69 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/5e076894-548b-40a5-8fdc-efad012f3594.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-250/22 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 30 اسب مدلMD/E 50-250/22 T IE2،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 93 متر و آبدهی 69 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/575f2b66-c94b-4ee4-a52d-81d9f602caa2.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-250/22 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 30 اسب مدلMD/E 50-250/22 T IE2،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 93 متر و آبدهی 69 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-307/centrifugal-ebara-pump-md-e-65-200-18-5-a-t-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/349cd55e-d892-4984-a4af-0fbc913967b9.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 65-200/18.5 A T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 25 اسب مدل MD/E 65-200/18.5 A T IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی، سیم پیچی مسی با ارتفاع 55 متر و آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/076204d5-72b4-4c19-aef3-a858f3643251.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 65-200/18.5 A T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 25 اسب مدل MD/E 65-200/18.5 A T IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی، سیم پیچی مسی با ارتفاع 55 متر و آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/4143c630-0859-4a4a-8592-ee27a849cd82.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 65-200/18.5 A T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 25 اسب مدل MD/E 65-200/18.5 A T IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی، سیم پیچی مسی با ارتفاع 55 متر و آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-308/centrifugal-ebara-pump-md-e-65-200-22-a-t-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f73e4c68-91a2-4bd8-addf-0804ae099ff9.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 65-200/22 A T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 30 اسب مدل MD/E 65-200/22 A T IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 61 متر و آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/0af13d4e-f9d6-40aa-9a8c-9a62f7c0dbd2.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 65-200/22 A T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 30 اسب مدل MD/E 65-200/22 A T IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 61 متر و آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/73e3b69d-0ce0-4ee7-8c5c-866010de05ba.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 65-200/22 A T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 30 اسب مدل MD/E 65-200/22 A T IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 61 متر و آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-309/centrifugal-ebara-pump-mmd-65-250-22-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/cea53a27-11af-408a-9b23-a95b4407af15.jpg پمپ آب چدنی ابارا MMD 65-250/22 پمپ ابارا سانتریفیوژ 30 اسب مدل MMD 65-250/22 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 105 متر و آبدهی 65 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/bc10f2e3-135e-480f-b811-1f63b41a1489.JPG پمپ آب چدنی ابارا MMD 65-250/22 پمپ ابارا سانتریفیوژ 30 اسب مدل MMD 65-250/22 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 105 متر و آبدهی 65 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-310/centrifugal-ebara-pump-mmd-e-80-160-15-ie3-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3250494a-fcbf-400b-bed9-5fd804b84b33.jpg پمپ آب چدنی ابارا MMD/E 80-160/15 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل MMD/E 80-160/15 IE3 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 180 متر و آبدهی 35 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/a1acac3f-6b7f-46b4-ae2f-39bcaf944b5b.JPG پمپ آب چدنی ابارا MMD/E 80-160/15 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل MMD/E 80-160/15 IE3 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 180 متر و آبدهی 35 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-311/centrifugal-ebara-pump-mmd-80-200-22-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/046d0e67-888b-4945-bb55-d61ae012f665.jpg پمپ آب چدنی ابارا MMD 80-200/22 پمپ ابارا سانتریفیوژ 30 اسب مدل MMD 80-200/22،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 47 متر و آبدهی 180 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/5dd413d3-621f-40b6-8f2a-68a0693b841f.JPG پمپ آب چدنی ابارا MMD 80-200/22 پمپ ابارا سانتریفیوژ 30 اسب مدل MMD 80-200/22،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 47 متر و آبدهی 180 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-312/centrifugal-ebara-pump-mmd4-32-125-0-25-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3709322e-1b3c-4a4d-af3e-d6bf1cda78e2.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-125/0.25 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 0.33 اسب مدل MMD4 32-125/0.25 IE2،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 6.3 متر و آبدهی 12 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/83225336-6a84-457c-a416-c6ac461326a4.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-125/0.25 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 0.33 اسب مدل MMD4 32-125/0.25 IE2،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 6.3 متر و آبدهی 12 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-313/centrifugal-ebara-pump-mmd4-32-125-0-25-r-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/fdacd0c3-f775-424f-8de8-c5f0e74c5d77.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-125/0.25 R IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 0.33 اسب مدل MMD4 32-125/0.25 R IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 6.3 متر و آبدهی 12 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/6e7d9de6-154f-4c11-859e-b2261b40b45b.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-125/0.25 R IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 0.33 اسب مدل MMD4 32-125/0.25 R IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 6.3 متر و آبدهی 12 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-314/centrifugal-ebara-pump-mmd4-32-160-0-37-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/87cac827-71c2-4387-b1f7-24716cbc8890.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-160/0.37 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 0.5 اسب مدل MMD4 32-160/0.37 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 9.6 متر و آبدهی 13.5 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/1474dfb7-a712-433b-b842-f4091314564e.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-160/0.37 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 0.5 اسب مدل MMD4 32-160/0.37 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 9.6 متر و آبدهی 13.5 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-315/centrifugal-ebara-pump-mmd4-32-200-0-75--cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/952bddf2-b06a-4558-a3bf-bc26537e00c6.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-200/0.75 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1 اسب مدل MMD4 32-200/0.75 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 13.5 متر و آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/9a54ea4f-5224-4cda-8b2d-5e16565b0bd9.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-200/0.75 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1 اسب مدل MMD4 32-200/0.75 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 13.5 متر و آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-316/centrifugal-ebara-pump-mmd4-32-200-0-75-ie2--cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c35aa255-fc08-4e5b-9af4-c37b8c0bc568.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-200/0.75 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1 اسب مدل MMD4 32-200/0.75 IE2،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 13.5 متر و آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/d89d604f-ca78-48c0-993e-daf999ca19f9.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-200/0.75 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1 اسب مدل MMD4 32-200/0.75 IE2،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 13.5 متر و آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-317/centrifugal-ebara-pump-mmd4-32-200-1-1-ie2--cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6ab90917-8870-4168-ae32-735a8350dbce.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-200/1.1 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.5 اسب مدل MMD4 32-200/1.1 IE2 ،جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 15 متر و آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-318/centrifugal-ebara-pump-mmd4-32-250-1-1-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6170a0c3-504a-474c-92ad-0577eacaf6a0.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-250/1.1 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.5 اسب مدل MMD4 32-250/1.1 ،جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 19 متر و آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/ecd3a318-cdef-4dfd-9b61-01c21e69c6bc.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-250/1.1 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.5 اسب مدل MMD4 32-250/1.1 ،جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 19 متر و آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-319/centrifugal-ebara-pump-mmd4-32-250-1-5-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6c89d4c8-4eb3-47f1-ae5a-6e3d67831de0.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-250/1.5 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل MMD4 32-250/1.5 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 22.5 متر و آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/85d8442e-a255-407b-9f6e-545ffd245b03.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-250/1.5 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل MMD4 32-250/1.5 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 22.5 متر و آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/abddb00d-de47-4779-bb7b-b53150a4af0f.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-250/1.5 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل MMD4 32-250/1.5 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 22.5 متر و آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-320/centrifugal-ebara-pump-mmd4-32-250-1-5-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2c7d220e-7ea5-44dd-8247-a02b967942c2.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-250/1.5 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل MMD4 32-250/1.5 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 22.5 متر و آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/59fd0ea0-e45f-4987-8675-21476e0f4f74.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-250/1.5 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل MMD4 32-250/1.5 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 22.5 متر و آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/f8a833da-86af-4df7-9b18-c0dfc06e0bf3.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-250/1.5 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل MMD4 32-250/1.5 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 22.5 متر و آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-321/centrifugal-ebara-pump-mmd4-40-125-0-25-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/275d7e6f-2e80-419f-8268-ea97acc245f8.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-125/0.25 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 0.33 اسب مدل MMD4 40-125/0.25 IE2،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 4.8 متر و آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/a93d7b56-46ef-4a3e-ace0-4d9057c06493.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-125/0.25 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 0.33 اسب مدل MMD4 40-125/0.25 IE2،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 4.8 متر و آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/998ab24a-302c-4744-8172-0c2ace9e5f76.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-125/0.25 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 0.33 اسب مدل MMD4 40-125/0.25 IE2،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 4.8 متر و آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-322/centrifugal-ebara-pump-mmd4-40-125-0-37-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/fc1dc03f-1996-48a1-a737-7aa23127324a.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-125/0.37 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 0.5 اسب مدل MMD4 40-125/0.37 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 6.4 متر و آبدهی 21 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/f885b874-2b07-40bb-8b33-47ff8e22b7ab.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-125/0.37 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 0.5 اسب مدل MMD4 40-125/0.37 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 6.4 متر و آبدهی 21 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/bd58f13c-1fca-4954-99aa-f2b0a0db1ebb.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-125/0.37 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 0.5 اسب مدل MMD4 40-125/0.37 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 6.4 متر و آبدهی 21 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-323/centrifugal-ebara-pump-mmd4-40-160-0-55-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ebf95148-c304-45df-a8d5-08308b949884.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-160/0.55 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 0.73 اسب مدل MMD4 40-160/0.55 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 9.2 متر و آبدهی 21 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/7e3da34f-b6f8-4aa5-800d-57464be0e450.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-160/0.55 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 0.73 اسب مدل MMD4 40-160/0.55 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 9.2 متر و آبدهی 21 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-324/centrifugal-ebara-pump-mmd4-40-200-1-1-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9e79db32-8d31-49cd-97cd-4de67804ddb2.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-200/1.1 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.5 اسب مدل MMD4 40-200/1.1 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 14.2 متر و آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/61d007ea-d287-4b7c-b21f-7ea251188e05.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-200/1.1 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.5 اسب مدل MMD4 40-200/1.1 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 14.2 متر و آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/c3eb6db6-ba52-47b3-b191-7fa194926cff.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-200/1.1 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.5 اسب مدل MMD4 40-200/1.1 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 14.2 متر و آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-325/centrifugal-ebara-pump-mmd4-40-200-1-1r-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4df3d8a5-1177-4ae4-94f3-74c1c5c403ea.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-200/1.1 R پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.5 اسب مدل MMD4 40-200/1.1 R،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.5 متر و آبدهی 21 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/be73a94d-c67d-47a8-a78f-fdda0e93f8bb.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-200/1.1 R پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.5 اسب مدل MMD4 40-200/1.1 R،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.5 متر و آبدهی 21 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/157189ba-88d6-48f9-a002-35d0a39eaeb7.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-200/1.1 R پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.5 اسب مدل MMD4 40-200/1.1 R،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.5 متر و آبدهی 21 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-326/centrifugal-ebara-pump-mmd4-40-200-1-1-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0ff73be4-137b-4873-9f12-088f14f23423.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-200/1.1 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.5 اسب مدل MMD4 40-200/1.1 IE2 ،جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.5 متر و آبدهی 21 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/49c87e84-a2d0-49e8-9789-5c6d32ef281f.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-200/1.1 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.5 اسب مدل MMD4 40-200/1.1 IE2 ،جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.5 متر و آبدهی 21 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/1011f5a8-2c7a-4f93-81ca-a166c364013d.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-200/1.1 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.5 اسب مدل MMD4 40-200/1.1 IE2 ،جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.5 متر و آبدهی 21 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-327/centrifugal-ebara-pump-mmd4-40-250-1-5-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/dcf8da83-83bc-436b-a445-34dd5dc6751d.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-250/1.5 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل MMD4 40-250/1.5 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 18.5 متر و آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/121998a4-b046-4083-87ea-7ccd7f503597.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-250/1.5 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل MMD4 40-250/1.5 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 18.5 متر و آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/6d6d0588-4208-4955-aac1-0506bbc83750.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-250/1.5 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل MMD4 40-250/1.5 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 18.5 متر و آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-328/centrifugal-ebara-pump-mmd4-40-250-2-2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4a69b5e3-a90f-4cec-b4bb-acd3cebdba0c.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-250/2.2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل MMD4 40-250/2.2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 22 متر و آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/b3896ff8-e208-434b-a342-34ee1dbd2f5a.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-250/2.2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل MMD4 40-250/2.2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 22 متر و آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/6c27d78a-5965-4f5c-a22d-3a2374b14da3.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-250/2.2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل MMD4 40-250/2.2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 22 متر و آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-329/centrifugal-ebara-pump-mmd4-50-125-0-37-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7fc18064-4e5d-446e-9e10-f2b93d5f68fc.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-125/0.37 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 0.5 اسب مدل MMD4 50-125/0.37 IE2 ،جنس پروانه چدنی ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 5.4 متر و آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/7bb835c2-0799-4163-b215-5e18f4f31200.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-125/0.37 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 0.5 اسب مدل MMD4 50-125/0.37 IE2 ،جنس پروانه چدنی ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 5.4 متر و آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/8e2dcfd6-be5e-4519-bae4-021f884f062e.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-125/0.37 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 0.5 اسب مدل MMD4 50-125/0.37 IE2 ،جنس پروانه چدنی ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 5.4 متر و آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-330/centrifugal-ebara-pump-mmd4-50-125-0-55-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f59e411d-4461-4843-bd2f-6c1b6a4753da.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-125/0.55 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 0.73 اسب مدل MMD4 50-125/0.55 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 6.5 متر و آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/16663aa2-8c96-4a7e-8d48-d2fde02b2431.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-125/0.55 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 0.73 اسب مدل MMD4 50-125/0.55 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 6.5 متر و آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-331/centrifugal-ebara-pump-mmd4-50-160-0-75-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e232b61f-2cb4-42db-8a36-9a0d953650fb.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-160/0.75 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1 اسب مدل MMD4 50-160/0.75 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 8.3 متر و آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/ac2adc0d-5f99-48d5-bc74-e87fe4059e8d.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-160/0.75 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1 اسب مدل MMD4 50-160/0.75 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 8.3 متر و آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-332/centrifugal-ebara-pump-mmd4-50-160-1-1-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/70114c2f-4169-4180-8e12-18169301a304.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-160/1.1 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.5 اسب مدل MMD4 50-160/1.1 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 9.2 متر و آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/2985cbe8-025e-4ed8-9b55-f7064217f4a9.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-160/1.1 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.5 اسب مدل MMD4 50-160/1.1 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 9.2 متر و آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-333/centrifugal-ebara-pump-mmd4-50-200-1-1-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ff1e8e1d-fb3a-4d14-85fe-097bfbbe719e.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-200/1.1 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.5 اسب مدل MMD4 50-200/1.1 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.6 متر و آبدهی 5.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/9d59f3bb-de8f-4044-bb19-d50fa18ef5df.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-200/1.1 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.5 اسب مدل MMD4 50-200/1.1 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.6 متر و آبدهی 5.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/b740a428-1f0a-400c-81f9-1f7d959ddd66.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-200/1.1 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.5 اسب مدل MMD4 50-200/1.1 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.6 متر و آبدهی 5.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-334/centrifugal-ebara-pump-mmd4-50-200-1-5-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a92dd991-ab59-45d2-9f83-ca603d3c50c6.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-200/1.5 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل MMD4 50-200/1.5 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 14 متر و آبدهی 39 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/72650f0e-9b6a-4067-8701-8a4c06b07e7e.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-200/1.5 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل MMD4 50-200/1.5 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 14 متر و آبدهی 39 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/fce96c72-e7f1-489c-bd14-272246510d76.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-200/1.5 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل MMD4 50-200/1.5 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 14 متر و آبدهی 39 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-335/centrifugal-ebara-pump-mmd4-50-250-2-2-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e21f673c-f1f0-44c4-98a4-efa9c34ee01c.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-250/2.2 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل MMD4 50-250/2.2 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 18.5 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/0c0b30fc-3bb5-41b8-9130-659799ab4475.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-250/2.2 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل MMD4 50-250/2.2 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 18.5 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/6a0c8d1c-0773-44f4-913b-d4d289c21e6c.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-250/2.2 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل MMD4 50-250/2.2 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 18.5 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-336/centrifugal-ebara-pump-mmd4-50-250-3-0-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/01bdb01c-76d7-44cd-898f-13dc10d0a3b5.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-250/3.0 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل MMD4 50-250/3.0 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 22.5 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/5355728f-1dfb-405f-85cd-6b0cfdc54618.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-250/3.0 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل MMD4 50-250/3.0 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 22.5 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/0b655fb0-b9b4-4cf8-9ac3-bc4ac2fe7c3a.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-250/3.0 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل MMD4 50-250/3.0 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 22.5 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-337/centrifugal-ebara-pump-mmd4-65-125-0-75-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6ae8bc70-f882-4afb-a5a7-b1f22ff4830c.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 65-125/0.75 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1 اسب مدل MMD4 65-125/0.75 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی، سیم پیچی مسی با ارتفاع 6 متر و آبدهی 48 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/2bd341f9-7a0a-4076-8a14-976b6ee40a5e.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 65-125/0.75 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1 اسب مدل MMD4 65-125/0.75 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی، سیم پیچی مسی با ارتفاع 6 متر و آبدهی 48 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/c4074bca-659c-48bd-8fce-f52ae8908b97.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 65-125/0.75 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1 اسب مدل MMD4 65-125/0.75 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی، سیم پیچی مسی با ارتفاع 6 متر و آبدهی 48 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-338/centrifugal-ebara-pump-mmd4-65-160-1-1-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/23b658e6-75cd-401e-b759-9dcd65387eb9.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 65-160/1.1 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.5 اسب مدل MMD4 65-160/1.1 IE2،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 8.6 متر و آبدهی 8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/d2223833-b684-4802-9a57-ccef3511f89a.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 65-160/1.1 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.5 اسب مدل MMD4 65-160/1.1 IE2،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 8.6 متر و آبدهی 8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-339/centrifugal-ebara-pump-mmd4-e-65-160-1-5-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6a80ec62-12a9-4d56-ac12-913cf546c69a.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4/E 65-160/1.5 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل MMD4/E 65-160/1.5 IE2،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 10.3 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/dc91d35f-f297-4423-a650-fd3cd5c9c5ae.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4/E 65-160/1.5 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل MMD4/E 65-160/1.5 IE2،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 10.3 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/a102ef06-11ed-43d5-a964-c023f661d112.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4/E 65-160/1.5 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل MMD4/E 65-160/1.5 IE2،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 10.3 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-340/centrifugal-ebara-pump-mmd4-65-200-3-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c3e45b1f-fda5-4717-90bf-643bb5bd75d6.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 65-200/3 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل MMD4 65-200/3 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 15.5 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/832d5230-f03c-4402-96d1-73670e39d4f7.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 65-200/3 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل MMD4 65-200/3 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 15.5 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/199c6e37-63e1-4ad2-a2bb-008ba89e7946.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 65-200/3 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل MMD4 65-200/3 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 15.5 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-341/centrifugal-ebara-pump-mmd4-65-250-4-0-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/213acd36-7cc3-48d5-8aa9-a8b5b11a78f7.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 65-250/4.0 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.3 اسب مدل MMD4 65-250/4.0 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 19.5 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/cd145b94-e51c-44b0-a5fb-94aafa46c0b9.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 65-250/4.0 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.3 اسب مدل MMD4 65-250/4.0 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 19.5 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/e113208e-d478-4015-ab3b-5210c9578b14.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 65-250/4.0 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.3 اسب مدل MMD4 65-250/4.0 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 19.5 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-342/centrifugal-ebara-pump-mmd4-65-250-5-5-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/37035a64-1a92-4730-9345-7e632522d34d.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 65-250/5.5 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل MMD4 65-250/5.5 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 23.5 متر و آبدهی 84 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/259f645b-01c5-4490-8d7d-8f27e4bda66d.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 65-250/5.5 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل MMD4 65-250/5.5 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 23.5 متر و آبدهی 84 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/cc0ce47e-507a-409a-aa90-0d6a4c174d50.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 65-250/5.5 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل MMD4 65-250/5.5 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 23.5 متر و آبدهی 84 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-343/centrifugal-ebara-pump-mmd4-80-160-1-5-ie3-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/32f8beb3-3352-4bd2-b731-b420b71ff204.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 80-160/1.5 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل MMD4 80-160/1.5 IE3 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 8 متر و آبدهی 90 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/0f158b63-38a1-488c-93a1-5b61eb425bf4.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 80-160/1.5 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل MMD4 80-160/1.5 IE3 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 8 متر و آبدهی 90 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/539ce9f9-9b38-420a-bdef-5c46b0356964.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 80-160/1.5 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل MMD4 80-160/1.5 IE3 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 8 متر و آبدهی 90 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-344/centrifugal-ebara-pump-mmd4-80-160-2-2-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ff85b3b7-eb94-4abe-8669-db1415a83ab6.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 80-160/2.2 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل MMD4 80-160/2.2 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 10 متر و آبدهی 105 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/669c8356-f8eb-4bfc-a4b1-9473def5c37d.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 80-160/2.2 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل MMD4 80-160/2.2 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 10 متر و آبدهی 105 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/97d9baa0-3b3a-4f58-ab26-e4e690877e86.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 80-160/2.2 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل MMD4 80-160/2.2 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 10 متر و آبدهی 105 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-345/centrifugal-ebara-pump-mmd4-80-200-3-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a0943bba-033d-4155-8fb4-103c34f71c3e.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 80-200/3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل MMD4 80-200/3 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.8 متر و آبدهی 105 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/3df4cfbd-5e1f-47d7-befb-fc425d5cd7e0.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 80-200/3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل MMD4 80-200/3 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.8 متر و آبدهی 105 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/2ce0990a-b83e-41fe-a376-2c5396622d99.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 80-200/3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل MMD4 80-200/3 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.8 متر و آبدهی 105 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-346/centrifugal-ebara-pump-mmd4-e-80-200-4-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/14c5e6bb-0708-484c-a342-8f9c9f3b0ef4.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4/E 80-200/4 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.3 اسب مدل MMD4/E 80-200/4 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 14.9 متر و آبدهی 120 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/d86af162-90dd-4300-9d3c-882e55c8b419.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4/E 80-200/4 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.3 اسب مدل MMD4/E 80-200/4 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 14.9 متر و آبدهی 120 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-347/centrifugal-ebara-pump-mmd4-80-250-5-5-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c8046cc6-b143-48f8-90bc-5b9de38136b0.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 80-250/5.5 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل MMD4 80-250/5.5 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20 متر و آبدهی 120 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/f9ff50c3-d958-47d9-8035-96d2ba3cf2b0.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 80-250/5.5 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل MMD4 80-250/5.5 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20 متر و آبدهی 120 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-348/centrifugal-ebara-pump-mmd4-80-250-7-5-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7882650d-481f-404a-b629-eafff6dcd5e4.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 80-250/7.5 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 10 اسب مدل MMD4 80-250/7.5 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 23.5 متر و آبدهی 135 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/9f596492-0c12-44b3-b356-ccecf5686929.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 80-250/7.5 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 10 اسب مدل MMD4 80-250/7.5 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 23.5 متر و آبدهی 135 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-349/centrifugal-ebara-pump-mmd4-100-200-4-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ab5ccc75-be2e-40c2-9a3e-0f934492059d.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 100-200/4 پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.5 اسب مدل MMD4 100-200/4 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 13 متر و آبدهی 165 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/8134f338-9d10-4b29-a042-b0fa953cae67.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 100-200/4 پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.5 اسب مدل MMD4 100-200/4 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 13 متر و آبدهی 165 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-350/centrifugal-ebara-pump-mmd4-100-200-5-5-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/272c5f21-f7ac-4667-a07c-d5f132b1f0a0.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 100-200/5.5 پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل MMD4 100-200/5.5 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 14.7 متر و آبدهی 165 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/f690c57d-cc97-4334-854a-83304b797597.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 100-200/5.5 پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل MMD4 100-200/5.5 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 14.7 متر و آبدهی 165 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-351/centrifugal-ebara-pump-mmd4-e-100-250-7-5-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4f064aef-6a78-4e81-8a1a-458e42eab801.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4/E 100-250/7.5 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 10 اسب مدل MMD4/E 100-250/7.5 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 19.5 متر و آبدهی 165 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/8db59bd8-bda0-4c4b-910c-cebdb7c60cdb.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4/E 100-250/7.5 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 10 اسب مدل MMD4/E 100-250/7.5 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 19.5 متر و آبدهی 165 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-352/centrifugal-ebara-pump-mmd4-100-250-11-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3ff1bcb0-de0c-40da-bc18-47ce7abbce77.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 100-250/11 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل MMD4 100-250/11 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 22 متر و آبدهی 180 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/8092d951-c8b7-483f-85ec-96a490cf95a3.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 100-250/11 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل MMD4 100-250/11 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 22 متر و آبدهی 180 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-353/end-suction-centrifugal-ebara-pump-50x40fs2ha-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/06a66fb4-04b8-4c27-9057-f868f129421e.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 50X40FS2HA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 50X40FS2HA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/uploads/products/image/47b80e59-4ec5-4558-ac39-8a617de99b03.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 50X40FS2HA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 50X40FS2HA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/product/vf-354/end-suction-centrifugal-ebara-pump-65x50fs2ha.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/81b5ddda-4a10-4f75-92b8-8581addd5336.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 65x50FS2HA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 65x50FS2HA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/01834caf-2ee3-44c8-9b15-4c0d9fd7cd5b.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 65x50FS2HA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 65x50FS2HA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است. https://vidfactor.com/product/vf-355/end-suction-centrifugal-ebara-pump-65x50fs2ja-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ca4a90e7-ed83-4cc6-9862-e39241822c94.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 65x50FS2JA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 65x50FS2JA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/uploads/products/image/c16cc570-17f0-4b38-ac13-aa57238ed5b4.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 65x50FS2JA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 65x50FS2JA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/product/vf-356/end-suction-centrifugal-ebara-pump-80x65fs2ga.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c2c37029-a0dc-4d34-bac3-0e4c91235c28.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65FS2GA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65FS2GA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/uploads/products/image/f12876e2-302e-4b26-8113-d8f8be7a02f1.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65FS2GA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65FS2GA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/product/vf-357/end-suction-centrifugal-ebara-pump-80x65fs2ha.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/93bca184-47a8-468e-ae43-6b16069adad4.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65FS2HA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65FS2HA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/uploads/products/image/70e4fdfc-0070-4911-8fe2-b1812be649f8.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65FS2HA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65FS2HA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/product/vf-358/end-suction-centrifugal-ebara-pump-80x65fs2ja-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7d763adc-a331-4627-8dc2-af9f60afed36.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65FS2JA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65FS2JA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/3eb2520f-c705-466a-b350-b3dbd831a2b8.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65FS2JA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65FS2JA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است. https://vidfactor.com/product/vf-359/end-suction-centrifugal-ebara-pump-80x65fs2ka.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/27b9b3b3-e488-4f77-b83e-d77918dbec2e.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65FS2KA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65FS2KA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/uploads/products/image/bcd829f4-f290-4eb4-873a-f8c4d43c7788.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65FS2KA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65FS2KA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/product/vf-360/end-suction-centrifugal-ebara-pump-100x80fs2ga.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0c56cc54-9dec-4601-aea1-6a887afdb3db.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2GA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2GA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/uploads/products/image/30bfb77c-2422-4236-a33c-4ef13f8d8fc0.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2GA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2GA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/product/vf-361/end-suction-centrifugal-ebara-pump-100x80fs2ha-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e46e3334-89a8-46be-b50b-ab43eca301c2.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2HA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2HA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/uploads/products/image/9289c619-777a-44a0-91b1-9edeb27c1157.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2HA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2HA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/product/vf-362/end-suction-centrifugal-ebara-pump-100x80fs2ja.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/97882ff2-28a5-4df0-ba99-a430314fcf3e.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2JA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2JA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/uploads/products/image/60555d52-3a04-4631-96b1-9a486706deeb.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2JA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2JA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/product/vf-363/end-suction-centrifugal-ebara-pump-100x80fs2gca.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/092bc3de-d9ce-4832-a9aa-5cecf328ba6a.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2GCA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2GCA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/uploads/products/image/40e81fef-eeae-4a71-9135-8d3321d1fa8e.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2GCA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2GCA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/product/vf-364/end-suction-centrifugal-ebara-pump-100x65fs2ka-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0fa2aeac-d5eb-4b2a-88e6-f211899dc7da.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X65FS2KA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X65FS2KA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/uploads/products/image/d92be5c5-b436-4b5f-b75e-afa7f1d6f406.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X65FS2KA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X65FS2KA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/product/vf-365/end-suction-centrifugal-ebara-pump-100x80fs2hca.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b4517446-f59b-421e-8d92-5ada78f2af56.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2HCA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2HCA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/uploads/products/image/fce0d961-4861-45e7-ae37-6301a8465948.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2HCA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2HCA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/product/vf-366/end-suction-centrifugal-ebara-pump-125x100fs2la-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7c918355-e7ae-4ed6-a079-21cab891934a.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 125X100FS2LA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 125X100FS2LA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/uploads/products/image/198e7bbf-e965-4df5-b1fd-924e4e42d1b9.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 125X100FS2LA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 125X100FS2LA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/product/vf-367/end-suction-centrifugal-ebara-pump-125x100fs2jca.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a3f336c2-5b2d-4c1e-beb4-01091c218957.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 125X100FS2JCA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 125X100FS2JCA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/uploads/products/image/6735e3be-870a-4ae1-9cc8-6980b506da5d.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 125X100FS2JCA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 125X100FS2JCA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/product/vf-368/end-suction-centrifugal-ebara-pump-125x100fs2ka.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f5c88cd2-c48a-491c-a5ee-6e8477ae43f5.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 125X100FS2KA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 125X100FS2KA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/uploads/products/image/34489ad9-bf9d-4be6-85d5-d2e1fab82879.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 125X100FS2KA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 125X100FS2KA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/product/vf-369/end-suction-centrifugal-ebara-pump-150x125fs2ha-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1a876e78-17d4-4a46-9967-afee90d81587.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X125FS2HA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X125FS2HA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/uploads/products/image/c091a01f-8220-4bcf-b5bd-22d2636d912e.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X125FS2HA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X125FS2HA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/product/vf-370/end-suction-centrifugal-ebara-pump-150x125fs2ja.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a7afbcf2-a0d7-43c7-ad18-9a179824262d.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X125FS2JA https://vidfactor.com/uploads/products/image/ea51cb75-c8fe-46bf-938c-8ba772475eca.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X125FS2JA https://vidfactor.com/product/vf-371/end-suction-centrifugal-ebara-pump-150x125fs2ka.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/13a1f1b5-fef6-4963-8ab6-6f1ef9caff89.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X125FS2KA https://vidfactor.com/uploads/products/image/e7fb2850-8f58-4137-8d7d-1cf51f5ae4b5.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X125FS2KA https://vidfactor.com/product/vf-372/end-suction-centrifugal-ebara-pump-150x125fs2la.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9a9221ee-6bee-43ef-b014-2104951bf1c1.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X125FS2LA https://vidfactor.com/uploads/products/image/42210e78-9674-4370-b536-f56a1c97818a.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X125FS2LA https://vidfactor.com/product/vf-373/end-suction-centrifugal-ebara-pump-150x100fs2ka-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8608c769-960b-4810-8638-eecfbe371ca1.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X100FS2KA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X100FS2KA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/uploads/products/image/4653b132-342e-4b51-8f99-24f8c57dfce7.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X100FS2KA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X100FS2KA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/product/vf-374/end-suction-centrifugal-ebara-pump-150x100fs2na.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1f3ff5fd-6709-4793-bc78-a0902d3e3a4b.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X100FS2NA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X100FS2NA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/uploads/products/image/f46208b1-e368-465c-a418-38b4ba751a61.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X100FS2NA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X100FS2NA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/product/vf-375/end-suction-centrifugal-ebara-pump-200x150fs2ja-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/310b7053-5747-4a4b-9363-bf622b16bc32.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 200X150FS2JA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 200X150FS2JA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/uploads/products/image/10928d72-aaca-45a2-b36f-9335ff4c5822.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 200X150FS2JA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 200X150FS2JA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/product/vf-376/end-suction-centrifugal-ebara-pump-200x150fs2ka.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6d337454-4bf6-4b30-b860-7fae71146042.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 200X150FS2KA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 200X150FS2KA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/uploads/products/image/72681d57-2a23-4c13-9071-5776312b5646.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 200X150FS2KA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 200X150FS2KA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/product/vf-377/end-suction-centrifugal-ebara-pump-200x150fs2la-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4630d225-1fc4-4d61-b792-8f5160ad7b09.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 200X150FS2LA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 200X150FS2LA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/uploads/products/image/7a2cd3f6-f4ee-452c-b274-e7032fa9ee50.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 200X150FS2LA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 200X150FS2LA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/product/vf-378/end-suction-centrifugal-ebara-pump-250x200fs2la.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/60f4048d-e5c5-4797-bde8-d1e21fea27a2.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 250X200FS2LA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 250X200FS2LA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6f698ffd-e4b7-4915-a99e-de348dcbc9d8.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 250X200FS2LA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 250X200FS2LA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است. https://vidfactor.com/product/vf-379/ebara-centrifugal-pump-80x65-fsd4ha-5-1-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/eb2d1887-f3c8-48e7-b789-314fda341e86.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65 FSD4HA 5/1.5 جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65 FSD4HA 5/1.5 برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/uploads/products/image/aab3116f-ea0f-43b4-99b6-300211ad3759.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65 FSD4HA 5/1.5 جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65 FSD4HA 5/1.5 برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/product/vf-380/ebara-centrifugal-pump-80x65-fsd4ja-5-2-2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/285d56d8-e937-4d02-91d8-5e97d8e123d3.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65 FSD4JA 5/2.2 جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65 FSD4JA 5/2.2 برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/uploads/products/image/cfc36d86-e230-4c87-bd00-f0756b20dc0c.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65 FSD4JA 5/2.2 جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65 FSD4JA 5/2.2 برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/product/vf-381/ebara-centrifugal-pump-100x80-fsd4ha-5-2-2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b966d7aa-15f6-43fe-b6ee-0c997ef309bb.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80 FSD4HA 5/2.2 جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80 FSD4HA 5/2.2 برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/uploads/products/image/65a726a3-8ee9-4bad-8acc-a1d4bad4c77c.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80 FSD4HA 5/2.2 جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80 FSD4HA 5/2.2 برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/product/vf-382/ebara-centrifugal-pump-100x80-fsd4ja-5-3-7.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/cb318c30-21f8-43b1-9b5e-284f6c3097ff.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80 FSD4JA 5/3.7 جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80 FSD4JA 5/3.7 برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/uploads/products/image/74fafde0-dd8c-4449-b853-8c2599b331ab.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80 FSD4JA 5/3.7 جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80 FSD4JA 5/3.7 برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/product/vf-383/ebara-centrifugal-pump-100x80-fsd4ja-5-5-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b62ac532-35ae-4ce3-96b1-b54c0d4ad67f.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80 FSD4JA 5/5.5 جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80 FSD4JA 5/5.5 برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/uploads/products/image/a64d6f06-f1a2-4658-8ca6-fcf928bcd8b2.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80 FSD4JA 5/5.5 جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80 FSD4JA 5/5.5 برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/product/vf-384/ebara-centrifugal-pump-100x80-fsd4ka-5-5-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d4ee265b-4c0c-4e6f-9456-e8f2f7a2b888.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80 FSD4KA 5/5.5 جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80 FSD4KA 5/5.5 برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/product/vf-385/ebara-centrifugal-pump-100x80-fsd4ka-5-7-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/cac6dd5f-d63a-49d5-8cf3-b3c17c9adbb7.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80 FSD4KA 5/7.5 جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80 FSD4KA 5/7.5 برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/product/vf-386/ebara-centrifugal-pump-125x100-fsd4ka-5-7-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/bcfe94fe-484c-4f51-97a4-42fbb7eb9cff.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 125X100 FSD4KA 5/7.5 جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 125X100 FSD4KA 5/7.5 برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/uploads/products/image/21a72d4b-363f-4667-a433-1beb5614abf6.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 125X100 FSD4KA 5/7.5 جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 125X100 FSD4KA 5/7.5 برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/product/vf-387/ebara-centrifugal-pump-150x125-fsd4ha-11.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/abde8591-6aed-44c0-9d00-67d898bd0f8c.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X125 FSD4HA 11 جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X125 FSD4HA 11 برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/uploads/products/image/c6bf2623-a8e4-44a3-a4ec-c26e3f9dabbc.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X125 FSD4HA 11 جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X125 FSD4HA 11 برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/product/vf-388/pentax-water-pump-cm-50-00-noryl-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d6a51940-1a99-4bd6-981b-86c7746b2311.jpg پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 50/00 پمپ پنتاکس بشقابی 0.5 اسب مدل CM 50/00 ، جنس پروانه نوریل(پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 21.5 متر و آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/ce70f88f-075f-4f88-9439-698887cc8185.jpg پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 50/00 پمپ پنتاکس بشقابی 0.5 اسب مدل CM 50/00 ، جنس پروانه نوریل(پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 21.5 متر و آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/b0a287df-f319-4970-89e9-69d97379acce.jpg پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 50/00 پمپ پنتاکس بشقابی 0.5 اسب مدل CM 50/00 ، جنس پروانه نوریل(پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 21.5 متر و آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-389/pentax-water-pump-cm-50-01-brass-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ce438710-75a5-4f8d-80cf-319dc97043e6.jpg پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 50/01 پمپ پنتاکس بشقابی 0.5 اسب مدل CM 50/01 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 21.5 متر و آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/b0c97d94-8480-4013-9cf5-24951f2b2562.jpg پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 50/01 پمپ پنتاکس بشقابی 0.5 اسب مدل CM 50/01 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 21.5 متر و آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/2c16cb10-f98a-4168-b839-918566278f26.jpg پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 50/01 پمپ پنتاکس بشقابی 0.5 اسب مدل CM 50/01 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 21.5 متر و آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-390/pentax-water-pump-cm-100-00-noryl-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a583a315-737d-4441-a3f7-7fb3d2322887.jpg پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 100/00 پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 100/00 با توان 1 اسب، برق مصرفی تکفاز، جنس بدنه چدن و جنس پروانه نوریل، تولید کشور ایتالیا است https://vidfactor.com/uploads/products/image/264cfe55-abaa-434c-8b2f-5c823273a6f7.jpg پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 100/00 پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 100/00 با توان 1 اسب، برق مصرفی تکفاز، جنس بدنه چدن و جنس پروانه نوریل، تولید کشور ایتالیا است https://vidfactor.com/uploads/products/image/b8253dd5-5c3a-41a4-b4d5-f9ee9ff0a187.jpg پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 100/00 پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 100/00 با توان 1 اسب، برق مصرفی تکفاز، جنس بدنه چدن و جنس پروانه نوریل، تولید کشور ایتالیا است https://vidfactor.com/product/vf-391/pentax-water-pump-cm-100-01-brass-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/238fcc10-8477-4c5b-927b-8db54f514826.jpg پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100/01 پمپ پنتاکس بشقابی 1 اسب مدل CM 100/01 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 33 متر و آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/5e314962-1037-4a6a-98b5-e91f7c7a2783.jpg پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100/01 پمپ پنتاکس بشقابی 1 اسب مدل CM 100/01 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 33 متر و آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/8be2cdc4-167c-429b-bab8-dc61381275ca.jpg پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100/01 پمپ پنتاکس بشقابی 1 اسب مدل CM 100/01 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 33 متر و آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-392/pentax-water-pump-cm-164-01-brass-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7efc6d7f-e5ef-4c2b-b84b-cdabf4ac0c97.jpg پمپ آب خانگی پنتاکس مدل CM 164/01 پمپ پنتاکس بشقابی 1.5 اسب مدل CM 164/01 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 40.5 متر و آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/4b17b797-a92b-49da-b88c-89520a1fc431.jpg پمپ آب خانگی پنتاکس مدل CM 164/01 پمپ پنتاکس بشقابی 1.5 اسب مدل CM 164/01 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 40.5 متر و آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/cad8dcbd-f310-4c31-b031-56cabc15a2e1.JPG پمپ آب خانگی پنتاکس مدل CM 164/01 پمپ پنتاکس بشقابی 1.5 اسب مدل CM 164/01 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 40.5 متر و آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-393/pentax-water-pump-cm-214-01-brass-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c82bd862-bc4e-4c80-a179-f7f53591fd7b.jpg پمپ آب بشقابی پنتاکس مدل CM 214/01 پمپ پنتاکس بشقابی 2 اسب مدل CM 214/01 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 45 متر و آبدهی 7.2 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/59ea16f7-3815-4b6b-8436-2d62c5904289.jpg پمپ آب بشقابی پنتاکس مدل CM 214/01 پمپ پنتاکس بشقابی 2 اسب مدل CM 214/01 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 45 متر و آبدهی 7.2 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/545f9d76-f0ba-45f7-888e-7017daf0fbce.jpg پمپ آب بشقابی پنتاکس مدل CM 214/01 پمپ پنتاکس بشقابی 2 اسب مدل CM 214/01 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 45 متر و آبدهی 7.2 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-394/pentax-water-pump-cmt-164-01-brass-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d3e039bf-8b79-4946-8917-c2d0bcbad0f2.jpg پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CMT 164/01 پمپ پنتاکس بشقابی 1.5 اسب مدل CMT 164/01 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 40.5 متر و آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/f05832db-a2bf-4ad8-b320-7df9e60f28a7.jpg پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CMT 164/01 پمپ پنتاکس بشقابی 1.5 اسب مدل CMT 164/01 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 40.5 متر و آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/14f8e3dc-122f-4690-883e-17f46237eb0c.JPG پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CMT 164/01 پمپ پنتاکس بشقابی 1.5 اسب مدل CMT 164/01 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 40.5 متر و آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-395/pentax-water-pump-cmt-214-01-brass-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f615da3d-d67e-46a8-a0a4-82ae755e2263.jpg پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CMT 214/01 پمپ پنتاکس بشقابی 2 اسب مدل CMT 214/01 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 45 متر و آبدهی 7.2 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/1dac9a8a-d02f-4e32-a5a6-92cafbafed36.jpg پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CMT 214/01 پمپ پنتاکس بشقابی 2 اسب مدل CMT 214/01 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 45 متر و آبدهی 7.2 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/8be46e1d-3118-470e-898a-d2b70967ceb4.jpg پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CMT 214/01 پمپ پنتاکس بشقابی 2 اسب مدل CMT 214/01 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 45 متر و آبدهی 7.2 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-396/pentax-peripheral-water-pump-pm-45-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/df0ff1b1-0871-40d9-a9c1-041dbd1bcf87.jpg پمپ نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45 پمپ آب کوچک پنتاکس 0.5 اسب مدل PM 45 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 35 متر و آبدهی 2.4 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/fb2459fb-6e18-4e51-a95b-62f7611f0c1a.jpg پمپ نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45 پمپ آب کوچک پنتاکس 0.5 اسب مدل PM 45 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 35 متر و آبدهی 2.4 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-397/pentax-peripheral-water-pump-pm-80-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8c3db961-6aa6-4369-b36b-61b7e9f9e699.jpg پمپ آب 1 اسب محیطی پنتاکس PM 80 پمپ پنتاکس محیطی 1 اسب مدل PM 80 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 61 متر و آبدهی 3 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/eb4e2822-2644-47ef-955d-db996bd530de.jpg پمپ آب 1 اسب محیطی پنتاکس PM 80 پمپ پنتاکس محیطی 1 اسب مدل PM 80 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 61 متر و آبدهی 3 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/dda68011-6361-43ab-b8fd-e85cabfdd5b9.jpg پمپ آب 1 اسب محیطی پنتاکس PM 80 پمپ پنتاکس محیطی 1 اسب مدل PM 80 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 61 متر و آبدهی 3 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-398/self-priming-pentax-pump-cam-100-00-noryl-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/206d1b44-f204-48ce-81ed-1c796d9a4c1f.jpg پمپ آب جتی پروانه نوریل پنتاکس CAM 100/00 پمپ پنتاکس جتی 1 اسب مدل CAM 100/00 ، جنس پروانه نوریل(پلاستیک فشرده)، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 47 متر و آبدهی 3.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/be4e4beb-60aa-4dac-8362-1e68c5730f2e.jpg پمپ آب جتی پروانه نوریل پنتاکس CAM 100/00 پمپ پنتاکس جتی 1 اسب مدل CAM 100/00 ، جنس پروانه نوریل(پلاستیک فشرده)، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 47 متر و آبدهی 3.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/2ceb91ea-8636-4a69-8062-df1b0835339d.jpg پمپ آب جتی پروانه نوریل پنتاکس CAM 100/00 پمپ پنتاکس جتی 1 اسب مدل CAM 100/00 ، جنس پروانه نوریل(پلاستیک فشرده)، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 47 متر و آبدهی 3.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-399/centrifugal-pentax-pump-cb-100-00-twin-noryl-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ed1c7a32-27c1-46a4-939d-6ea83b1d57fe.jpg پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 100/00 پمپ پنتاکس دو پروانه 1 اسب مدل CB 100/00 ، جنس پروانه نوریل(پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 40 متر و آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/d44868ab-d4ed-4c7b-bca7-5753dcc5b5db.jpg پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 100/00 پمپ پنتاکس دو پروانه 1 اسب مدل CB 100/00 ، جنس پروانه نوریل(پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 40 متر و آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/f23c694c-68c9-40c1-bf44-1b528f837029.jpg پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 100/00 پمپ پنتاکس دو پروانه 1 اسب مدل CB 100/00 ، جنس پروانه نوریل(پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 40 متر و آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-400/centrifugal-pentax-pump-cb-100-01-twin-brass-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9d714160-9cf3-4206-bdd0-55254db72a88.jpg پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 100/01 پمپ پنتاکس دو پروانه 1 اسب مدل CB 100/01 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، یسم پیچی مسی با ارتفاع 40 متر و آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/94d1cb8b-c2c2-415b-807f-9678780a5ff1.jpg پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 100/01 پمپ پنتاکس دو پروانه 1 اسب مدل CB 100/01 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، یسم پیچی مسی با ارتفاع 40 متر و آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/cedb7708-e6fd-46e5-b719-58cf810b0fcd.jpg پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 100/01 پمپ پنتاکس دو پروانه 1 اسب مدل CB 100/01 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، یسم پیچی مسی با ارتفاع 40 متر و آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-401/centrifugal-pentax-pump-cb-160-00-twin-noryl-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ec7774d8-2632-4a32-92ea-9d9c0ffb0189.jpg پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 160/00 پمپ پنتاکس دو پروانه 1.5 اسب مدل CB 160/00 ، جنس پروانه نوریل(پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 53 متر و آبدهی 6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/b8dedeeb-06ff-4cc5-b00b-1547e8c44c91.jpg پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 160/00 پمپ پنتاکس دو پروانه 1.5 اسب مدل CB 160/00 ، جنس پروانه نوریل(پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 53 متر و آبدهی 6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/c39c9bec-ead6-44b0-971e-fd33fdf79c98.jpg پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 160/00 پمپ پنتاکس دو پروانه 1.5 اسب مدل CB 160/00 ، جنس پروانه نوریل(پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 53 متر و آبدهی 6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-402/centrifugal-pentax-pump-cb-160-01-twin-brass-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4af9734b-4b3a-4e0b-b1b3-bf10b13ee53e.jpg پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 160/01 پمپ پنتاکس دو پروانه 1.5 اسب مدل CB 160/01 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 53 متر و آبدهی 6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/43b7910d-0241-4f2b-8bcb-4e9151a70891.jpg پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 160/01 پمپ پنتاکس دو پروانه 1.5 اسب مدل CB 160/01 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 53 متر و آبدهی 6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/16999a62-9f26-4ca9-a649-41ed0ab3df9d.jpg پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 160/01 پمپ پنتاکس دو پروانه 1.5 اسب مدل CB 160/01 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 53 متر و آبدهی 6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-403/centrifugal-pentax-pump-cb-210-00-twin-noryl-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d1bd40c3-407a-4f10-a00f-272ce59073ec.jpg پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 210/00 پمپ پنتاکس دو پروانه 2 اسب مدل CB 210/00 ، جنس پروانه نوریل(پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 67 متر و آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/14485e26-0f8f-454e-af10-5e5724803407.jpg پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 210/00 پمپ پنتاکس دو پروانه 2 اسب مدل CB 210/00 ، جنس پروانه نوریل(پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 67 متر و آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/1cbc0db3-45f4-4f5b-a142-3edfeb0778be.jpg پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 210/00 پمپ پنتاکس دو پروانه 2 اسب مدل CB 210/00 ، جنس پروانه نوریل(پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 67 متر و آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-404/centrifugal-pentax-pump-cb-210-01-twin-brass-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7908f1d1-5d70-4255-bf0f-41ccf40bbfe0.jpg پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 210/01 پمپ پنتاکس دو پروانه 2 اسب مدل CB 210/01 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 58 متر و آبدهی 7.5 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/fd7c8eb8-5901-4ff4-8d5b-63741d8ca6c4.jpg پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 210/01 پمپ پنتاکس دو پروانه 2 اسب مدل CB 210/01 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 58 متر و آبدهی 7.5 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/a7bb6e6b-e802-4eb1-82ba-bfa2611b4b2f.jpg پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 210/01 پمپ پنتاکس دو پروانه 2 اسب مدل CB 210/01 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 58 متر و آبدهی 7.5 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-405/centrifugal-pentax-pump-cb-310-00-twin-noryl-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e20107a7-120b-45fb-a5ea-b6b153ee3869.jpg پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 310/00 پمپ پنتاکس دو پروانه 3 اسب مدل CB 310/00 ، جنس پروانه نوریل(پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 64 متر و آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/ad3e3dab-6b36-496a-b7d5-5ee312a59c81.jpg پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 310/00 پمپ پنتاکس دو پروانه 3 اسب مدل CB 310/00 ، جنس پروانه نوریل(پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 64 متر و آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/62192f22-9ae5-429a-813c-54d634a187f5.jpg پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 310/00 پمپ پنتاکس دو پروانه 3 اسب مدل CB 310/00 ، جنس پروانه نوریل(پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 64 متر و آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-406/centrifugal-pentax-pump-cb-310-01-twin-brass-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e3d1ce6e-3482-4a10-9db3-f45dce4cb15f.jpg پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 310/01 پمپ پنتاکس دو پروانه 3 اسب مدل CB 310/01 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 64 متر و آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/a5cbbd95-9d90-4117-bc7b-d307d37b129c.jpg پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 310/01 پمپ پنتاکس دو پروانه 3 اسب مدل CB 310/01 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 64 متر و آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/a88902de-c61f-46c6-b0d3-16a69a1a9f3d.jpg پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 310/01 پمپ پنتاکس دو پروانه 3 اسب مدل CB 310/01 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 64 متر و آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-407/pentax-centrifugal-pump-ch-160-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b6bba221-9b96-4f11-bdbe-3e561617a374.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CH 160 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.5 اسب مدل CH 160 ،جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 25 متر و آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/e5818627-d8a3-415a-b55b-e3a1c5d0a564.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CH 160 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.5 اسب مدل CH 160 ،جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 25 متر و آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/32532daf-29d1-4487-bf36-4e41b64eb55b.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CH 160 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.5 اسب مدل CH 160 ،جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 25 متر و آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-408/pentax-centrifugal-pump-ch-210-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c07b17d7-a580-41e6-8d18-effff08c5512.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CH 210 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل CH 210 ،جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 28.8 متر و آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/ddc57ae0-e932-4774-a300-c50f67359a8f.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CH 210 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل CH 210 ،جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 28.8 متر و آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/fb9667e0-3d3e-45ce-980f-f8625f9ef488.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CH 210 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل CH 210 ،جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 28.8 متر و آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-409/pentax-centrifugal-pump-cht-210-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8e974866-bb13-4891-a3dc-022df7593b51.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 210 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل CHT 210 ،جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 28.8 متر و آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/52873111-1581-4181-8f65-51a4a252c516.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 210 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل CHT 210 ،جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 28.8 متر و آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/cb03dc55-7799-44c9-9df0-0618d9b345ce.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 210 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل CHT 210 ،جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 28.8 متر و آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-410/pentax-centrifugal-pump-ch-310-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/21dc3310-f978-41e0-b262-f0c83287ea8c.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CH 310 پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل CH 310 ،جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 33 متر و آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/5422b26c-9308-4f59-aa85-b6fc4b122592.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CH 310 پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل CH 310 ،جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 33 متر و آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/e0369ab7-1f2c-47a0-aedb-700a78572ae0.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CH 310 پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل CH 310 ،جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 33 متر و آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-411/pentax-centrifugal-pump-cht-310-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0471b15a-e57b-4fba-a21b-812b5cc0a892.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 310 پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل CHT 310 ،جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 33 متر و آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/401278cc-0820-4239-a45d-5a37fd518a12.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 310 پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل CHT 310 ،جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 33 متر و آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/ff9da2f3-f69f-431f-9c5e-92a21b6c415b.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 310 پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل CHT 310 ،جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 33 متر و آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-412/pentax-centrifugal-pump-cht-400-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d771096b-bd24-4e82-934f-534cd37c7b15.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 400 پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل CHT 400 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 31.8 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/e746460d-d14e-4bce-bf42-c2685682c93b.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 400 پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل CHT 400 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 31.8 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/3ab3446b-80be-4b10-b7af-a1d0767f9dac.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 400 پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل CHT 400 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 31.8 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-413/pentax-centrifugal-pump-cht-550-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/847c7754-7a50-4632-ac04-fb07276a41d5.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 550 پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.5 اسب مدل CHT 550 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 37 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/75708f4d-6d14-4670-b394-e36b36a06134.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 550 پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.5 اسب مدل CHT 550 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 37 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/9b35bc7b-0ad5-4e65-af45-813ef834cb94.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 550 پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.5 اسب مدل CHT 550 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 37 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-414/pentax-centrifugal-pump-cs-100-2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/80cbd006-924d-4c9f-b726-bef678e0318d.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS100/2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1 اسب مدل CS100/2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12 متر و آبدهی 21 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/ac78c44e-d6f8-4864-88c8-525f80cda9c7.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS100/2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1 اسب مدل CS100/2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12 متر و آبدهی 21 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/98f3f221-e0d6-4375-8c8b-d1f627066dc2.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS100/2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1 اسب مدل CS100/2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12 متر و آبدهی 21 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-415/pentax-centrifugal-pump-csb-100-2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a66eb996-d2a5-4fea-b4a7-bfb74cbf9134.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CSB100/2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1 اسب مدل CSB100/2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17 متر و آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/da903099-67db-457d-8a79-e162612c3674.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CSB100/2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1 اسب مدل CSB100/2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17 متر و آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/50ee51ab-4604-406f-8eec-8108c341d4d0.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CSB100/2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1 اسب مدل CSB100/2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17 متر و آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-416/pentax-centrifugal-pump-cs-150-2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7f2f6eea-d696-40ef-b30f-380e9bed1837.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS150/2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.5 اسب مدل CS150/2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12 متر و آبدهی 48 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/4a0341f1-0025-47f6-981a-c480a2aa8e80.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS150/2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.5 اسب مدل CS150/2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12 متر و آبدهی 48 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/10f79e45-4c09-4994-b4e8-aef87271f790.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS150/2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.5 اسب مدل CS150/2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12 متر و آبدهی 48 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-417/pentax-centrifugal-pump-csb-150-2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/77c01dda-00fe-4c74-abd0-18bae7cd9390.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CSB150/2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.5 اسب مدل CSB150/2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی، سیم پیچی مسی با ارتفاع 21 متر و آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/41bfdc4c-bf4c-41ff-979f-fd9e781fd166.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CSB150/2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.5 اسب مدل CSB150/2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی، سیم پیچی مسی با ارتفاع 21 متر و آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/846251a5-912e-41be-84b3-2ccc19f83169.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CSB150/2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.5 اسب مدل CSB150/2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی، سیم پیچی مسی با ارتفاع 21 متر و آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-418/pentax-centrifugal-pump-cs-200-2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/610c4b2d-f0a9-4e3c-8b11-9c085ad5d1c7.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 200/2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل CS 200/2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 14 متر و آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/f434ff85-5ddc-4ec5-bf40-bdc5c28242a1.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 200/2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل CS 200/2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 14 متر و آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/6866391e-27cd-4777-bd8d-c44ad1e68f80.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 200/2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل CS 200/2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 14 متر و آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-419/pentax-centrifugal-pump-cs-200-3-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c556bb49-104b-401f-b200-d7474b20a6bf.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 200/3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل CS 200/3 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 14 متر و آبدهی 48 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/151c3c53-104b-4def-a5b1-2e8bad9fa4b9.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 200/3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل CS 200/3 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 14 متر و آبدهی 48 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/72bf77f4-7d7d-47bb-9f17-a7441bc484ce.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 200/3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل CS 200/3 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 14 متر و آبدهی 48 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-420/pentax-centrifugal-pump-cs-300-3-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/691dff87-03e8-45f7-98db-925ea648f5b0.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 300/3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل CS 300/3 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/e23dc5c6-1f89-4289-8ad7-a35672fd0dc3.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 300/3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل CS 300/3 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/dc221e58-2fc0-4b28-a303-36750fdd39b0.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 300/3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل CS 300/3 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-421/pentax-centrifugal-pump-cs-450-4-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2fc9cc2f-5deb-449f-bbfd-a00125c60b44.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 450/4 پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل CS 450/4 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 14 متر و آبدهی 96 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/55ccfc96-9207-41f6-96bd-cd0d5d0fdfd1.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 450/4 پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل CS 450/4 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 14 متر و آبدهی 96 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/275f7b08-7f7c-4f2c-b293-e4902c6ade52.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 450/4 پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل CS 450/4 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 14 متر و آبدهی 96 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-422/pentax-centrifugal-pump-cst-150-2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/224d44e6-a6f7-437a-88ec-e748222349af.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 150/2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.5 اسب مدل CST 150/2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12 متر و آبدهی 48 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/78d47458-1e5e-474e-93f5-6e80f3e288f3.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 150/2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.5 اسب مدل CST 150/2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12 متر و آبدهی 48 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/7f90e8eb-1cef-49f8-bdc2-8f9896322f4e.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 150/2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.5 اسب مدل CST 150/2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12 متر و آبدهی 48 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-423/pentax-centrifugal-pump-cst-300-3-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ec671052-4296-4b12-860d-5f3431cc69ab.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 300/3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل CST 300/3 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/64c165d7-707c-498a-ad51-ef7f14e5bbc8.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 300/3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل CST 300/3 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/a0895cb0-1cb0-4da0-a80a-a0bfcc737792.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 300/3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل CST 300/3 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-424/pentax-centrifugal-pump-cst-400-3-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3cdcbbe9-8180-45ba-b374-d05cf8d7fb87.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 400/3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل CST 400/3 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 21 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/a62c5031-01c5-4324-a6da-db8aa5dcc27a.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 400/3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل CST 400/3 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 21 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/d60eec52-6eef-4f53-be48-3edfeac1e57f.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 400/3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل CST 400/3 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 21 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-425/pentax-centrifugal-pump-cst-450-4-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2f62780d-b8e7-4b63-b1e5-98352dcebf79.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 450/4 پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل CST 450/4 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 14 متر و آبدهی 96 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/dea8eaa5-330c-4b94-961f-f3bf3d8e2347.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 450/4 پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل CST 450/4 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 14 متر و آبدهی 96 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/ea9f668e-6e8e-4a8d-b436-3a454893b5d6.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 450/4 پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل CST 450/4 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 14 متر و آبدهی 96 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-426/pentax-centrifugal-pump-cst-550-4-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9fc831e5-d609-429b-8c66-41371706be02.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 550/4 پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.5 اسب مدل CST 550/4 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17 متر و آبدهی 96 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/bb03ec01-a666-4cab-bc2f-53c0d8680d1c.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 550/4 پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.5 اسب مدل CST 550/4 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17 متر و آبدهی 96 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/fef7b802-7fb2-4186-a92c-a364dabf0c60.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 550/4 پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.5 اسب مدل CST 550/4 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17 متر و آبدهی 96 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-427/pentax-centrifugal-pump-cst-200-2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3a42e617-0605-405c-b37c-72a45fdabdd2.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 200/2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل CST 200/2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 13.8 متر و آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/78a8b019-5db1-4e2d-a329-066029948cc8.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 200/2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل CST 200/2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 13.8 متر و آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/338d8b71-a9f3-464f-b39c-b71bff9d3c7c.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 200/2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل CST 200/2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 13.8 متر و آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-428/pentax-centrifugal-pump-cst-200-3-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1bcc112f-9f6c-4d1a-b23b-380800a0317c.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 200/3-IR پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل CST 200/3 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 14.2 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/ecf02536-e754-4e7d-a163-e61f44ce2298.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 200/3-IR پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل CST 200/3 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 14.2 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/ae7e82a9-0395-4172-9570-f9b5bbc35056.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 200/3-IR پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل CST 200/3 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 14.2 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-429/pentax-centrifugal-pump-cr-100-00-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/eb35c694-d07f-41a6-80a8-b149c4ab7fd9.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CR 100/00 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1 اسب مدل CR 100/00 ،جنس پروانه نوریل(پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20 متر و آبدهی 16.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/1aa2963f-fa95-4aa9-9764-71ed85da4367.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CR 100/00 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1 اسب مدل CR 100/00 ،جنس پروانه نوریل(پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20 متر و آبدهی 16.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/62482ceb-fcef-4fa6-8b6c-9e49f728ee59.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CR 100/00 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1 اسب مدل CR 100/00 ،جنس پروانه نوریل(پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20 متر و آبدهی 16.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-430/pentax-centrifugal-pump-mb-150-double-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f598b496-e254-43c6-9a28-661112e5ee4e.jpg پمپ آب سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس MB 150 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.5 اسب مدل MB 150 ،جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 39.5 متر و آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/90381ec3-46f7-4b18-90d5-4ed30b64f003.jpg پمپ آب سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس MB 150 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.5 اسب مدل MB 150 ،جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 39.5 متر و آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/b8912281-f1e4-4488-8cf7-3146b33bfdf2.jpg پمپ آب سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس MB 150 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.5 اسب مدل MB 150 ،جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 39.5 متر و آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-431/pentax-centrifugal-pump-mb-200-double-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3eb60f07-36cf-40cb-b509-020fcaebcb93.jpg پمپ آب سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس MB 200 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل MB 200 ،جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 43 متر و آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/cafc312a-23d9-4023-a8d5-b2a51654bf20.jpg پمپ آب سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس MB 200 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل MB 200 ،جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 43 متر و آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/39fcec28-1261-4367-a61c-70b10a20fda5.jpg پمپ آب سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس MB 200 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل MB 200 ،جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 43 متر و آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-432/pentax-centrifugal-pump-mbt-300-double-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/16c41c9a-ffa6-42e2-bd97-e4f9a1dceb2a.jpg پمپ آب سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس MBT 300 پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل MBT 300 ،جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 49 متر و آبدهی 12 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/426f0769-2748-4c28-b98d-c5cfa5a455a1.jpg پمپ آب سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس MBT 300 پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل MBT 300 ،جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 49 متر و آبدهی 12 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/04108b2f-7f2a-4f8e-a406-42d9251b16cc.jpg پمپ آب سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس MBT 300 پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل MBT 300 ،جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 49 متر و آبدهی 12 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-433/pentax-centrifugal-pump-cm-32-160a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0e344dab-d2cf-47d0-9a3c-981ee73b46f1.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-160A پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل CM 32-160A،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 36.4 متر و آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/8368180d-8863-4d90-af38-234ee1c0e092.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-160A پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل CM 32-160A،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 36.4 متر و آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/73456497-fedf-4de3-9b81-de48242c0df3.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-160A پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل CM 32-160A،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 36.4 متر و آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-434/pentax-centrifugal-pump-cm-32-200a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/df0aa5fe-ce32-4989-b213-3ab84820929a.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-200A پمپ ابارا سانتریفیوژ 10 اسب مدل CM 32-200A ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 58.6 متر و آبدهی 33 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/10d735fe-0268-417b-8261-f0f3caa53e6c.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-200A پمپ ابارا سانتریفیوژ 10 اسب مدل CM 32-200A ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 58.6 متر و آبدهی 33 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/4ddd5b67-ca65-4e0a-9cba-704097381bd0.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-200A پمپ ابارا سانتریفیوژ 10 اسب مدل CM 32-200A ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 58.6 متر و آبدهی 33 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-435/pentax-centrifugal-pump-cm-32-200b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f0f4e005-d16f-4c05-83fb-afd820e834a0.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-200B پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل CM 32-200B ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 50.1 متر و آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/f4b07fb1-00ff-49c5-b97c-fb6ddd9cb905.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-200B پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل CM 32-200B ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 50.1 متر و آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/7e9c0a42-a623-415f-abc9-ddff4a5f7327.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-200B پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل CM 32-200B ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 50.1 متر و آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-436/pentax-centrifugal-pump-cm-32-200c.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/99e87498-d914-49b6-bc1b-f4374da419cc.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-200C پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.5 اسب مدل CM 32-200C ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 40.1 متر و آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/8cec6ae4-8a4a-4f70-a577-61ebe13d6a3e.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-200C پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.5 اسب مدل CM 32-200C ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 40.1 متر و آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/17b8b10f-b310-425f-9799-546127a91b19.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-200C پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.5 اسب مدل CM 32-200C ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 40.1 متر و آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-437/pentax-centrifugal-pump-cm-32-250a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8d101c19-0a2f-4a16-84d2-a33f53fc3225.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-250A پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل CM 32-250A ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 93 متر و آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/1ba6a2be-d9b9-4eb7-931d-189247ec13ca.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-250A پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل CM 32-250A ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 93 متر و آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/dc5aa22c-dc0c-4e8a-bc67-64f7eec87f6e.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-250A پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل CM 32-250A ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 93 متر و آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-438/pentax-centrifugal-pump-cm-32-250b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/089a3b16-c0cb-437e-ab16-c243d8ef6cba.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-250B پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل CM 32-250B ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 82 متر و آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/ba128e6b-0cc7-4fc4-bd3f-2fcdb31504a5.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-250B پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل CM 32-250B ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 82 متر و آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/45f7ad3e-f479-4c13-90eb-005642ab1ca9.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-250B پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل CM 32-250B ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 82 متر و آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-439/pentax-centrifugal-pump-cm-32-250c.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a3234260-fb0b-4b0d-b1a1-fec136ae11b4.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-250C پمپ ابارا سانتریفیوژ 2.5 اسب مدل CM 32-250C ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 70 متر و آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/2c567d9f-f279-4339-b0fe-c90c95be6365.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-250C پمپ ابارا سانتریفیوژ 2.5 اسب مدل CM 32-250C ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 70 متر و آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/078bac83-be8c-47c7-a28d-f02dbfbcc531.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-250C پمپ ابارا سانتریفیوژ 2.5 اسب مدل CM 32-250C ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 70 متر و آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-440/pentax-centrifugal-pump-cm-40-125b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3bfbc005-7fed-47bc-a202-65f9123358da.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-125B پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل CM 40-125B ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20.7 متر و آبدهی 33 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/a8c9fc23-dcee-4eb1-a401-0045bc4ec26d.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-125B پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل CM 40-125B ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20.7 متر و آبدهی 33 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/befc3943-e720-47ed-b7a4-e235750091f2.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-125B پمپ ابارا سانتریفیوژ 3 اسب مدل CM 40-125B ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20.7 متر و آبدهی 33 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-441/pentax-centrifugal-pump-cm-40-125c.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0e647737-8194-474c-ac68-fa463f8feb3a.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-125C پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل CM 40-125C ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.4 متر و آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/5a5b897e-b2f8-4759-b3ff-5988644fceb3.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-125C پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل CM 40-125C ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.4 متر و آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/00772c77-baf8-42d0-a8ae-6f6568958ccc.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-125C پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل CM 40-125C ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.4 متر و آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-442/pentax-centrifugal-pump-cm-40-160a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/243f6124-1540-473b-a486-53b4acfa5b63.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-160A پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.5 اسب مدل CM 40-160A ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 35.4 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/09127ddd-d5a4-4a93-8404-fae5ab6e2308.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-160A پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.5 اسب مدل CM 40-160A ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 35.4 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/08f76046-8a72-4f09-a2fa-dd85c47c7553.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-160A پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.5 اسب مدل CM 40-160A ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 35.4 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-443/pentax-centrifugal-pump-cm-40-160b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e4775bce-6c02-4956-bc1c-597ce5b7a7fa.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-160B پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل CM 40-160B ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 30 متر و آبدهی 39 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/6c5726cf-8014-4680-a942-d14cca991515.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-160B پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل CM 40-160B ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 30 متر و آبدهی 39 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/3cea3292-a652-43cd-a613-449010f82f12.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-160B پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل CM 40-160B ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 30 متر و آبدهی 39 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-444/pentax-centrifugal-pump-cm-40-200a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9df0d795-c909-4c7f-bcc0-18f694ffe93e.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-200A پمپ ابارا سانتریفیوژ 10 اسب مدل CM 40-200A ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 57.7 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/06a59926-d54a-437a-8b25-d2b6e5542fa6.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-200A پمپ ابارا سانتریفیوژ 10 اسب مدل CM 40-200A ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 57.7 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/a069e220-7189-4468-977e-640c4a719ede.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-200A پمپ ابارا سانتریفیوژ 10 اسب مدل CM 40-200A ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 57.7 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-445/pentax-centrifugal-pump-cm-40-200b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/09ca17e2-370b-4f5f-9217-903e7411d28f.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-200B پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل CM 40-200B،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 44.7 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/d90ba16b-65cf-43cc-bed9-1e197f133abc.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-200B پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل CM 40-200B،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 44.7 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/d9af740a-2a02-4a62-a228-45e95483620c.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-200B پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل CM 40-200B،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 44.7 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-446/pentax-centrifugal-pump-cm-40-250b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/511e403b-4368-4609-a47e-b9a19339a630.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-250B پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل CM 40-250B ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 70.8 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/0f21a908-b7b0-4170-9323-eca96fabfb3d.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-250B پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل CM 40-250B ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 70.8 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/5c80a195-25d4-4fe6-976f-27f6d758903a.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-250B پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل CM 40-250B ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 70.8 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-447/pentax-centrifugal-pump-cm-50-125a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3ecaac79-7d18-423c-94f1-1cdb9ad3b387.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-125A پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.5 اسب مدل CM 50-125A ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 24.8 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/fcf3155f-57a7-4bf6-9bf5-06c2358ba052.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-125A پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.5 اسب مدل CM 50-125A ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 24.8 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/e2cb368b-d319-4e21-ba0e-b7f6d22afdf1.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-125A پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.5 اسب مدل CM 50-125A ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 24.8 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-448/pentax-centrifugal-pump-cm-50-160a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/99797e64-3529-449f-8029-2374851f641b.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-160A پمپ ابارا سانتریفیوژ 10 اسب مدل CM 50-160A ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 36.7 متر و آبدهی 78 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/12a019af-66c6-46b8-8e7b-b6adb7e16200.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-160A پمپ ابارا سانتریفیوژ 10 اسب مدل CM 50-160A ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 36.7 متر و آبدهی 78 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/eac8fe79-47d5-4437-a88b-7292077780fe.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-160A پمپ ابارا سانتریفیوژ 10 اسب مدل CM 50-160A ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 36.7 متر و آبدهی 78 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-449/pentax-centrifugal-pump-cm-50-160b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/435aabc8-77fe-4833-99c8-d3905e00474e.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-160B برای خرید و فروش پمپ صنعتی پنتاکس و به خصوص پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-160B با قیمتی ارزان می توانید از ویدفکتور اقدام کنید. https://vidfactor.com/uploads/products/image/4e8bf008-bc02-48ca-b98f-4a34d7f1e841.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-160B برای خرید و فروش پمپ صنعتی پنتاکس و به خصوص پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-160B با قیمتی ارزان می توانید از ویدفکتور اقدام کنید. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d4be78e8-04f0-4a2a-b2a6-63b0ca5b7dad.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-160B برای خرید و فروش پمپ صنعتی پنتاکس و به خصوص پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-160B با قیمتی ارزان می توانید از ویدفکتور اقدام کنید. https://vidfactor.com/product/vf-450/pentax-centrifugal-pump-cm-50-200a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/67c37a05-0844-490b-ba63-8981c9750228.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-200A پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل CM 50-200A ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 58 متر و آبدهی 78 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/128547d5-206f-4a40-be5c-031de856d1b7.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-200A پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل CM 50-200A ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 58 متر و آبدهی 78 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/68ca1037-e86d-433b-a71f-148fd747d958.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-200A پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل CM 50-200A ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 58 متر و آبدهی 78 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-451/pentax-centrifugal-pump-cm-50-200b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2727d876-8800-4a38-b09b-0f55ae3ddbb7.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-200B پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل CM 50-200B ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 50.8 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/9d18c25d-8bf0-480b-af55-6a0508933376.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-200B پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل CM 50-200B ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 50.8 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/8b84cc36-3b68-43ce-bbb6-7be3b785caca.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-200B پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل CM 50-200B ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 50.8 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-452/pentax-centrifugal-pump-cm-50-200c.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e7300809-aac4-4658-9811-40f32283c8f2.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-200C پمپ ابارا سانتریفیوژ 12 اسب مدل CM 50-200C ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 46 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/ab9d4c8d-6c75-45fd-8576-b821ea1bb6d3.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-200C پمپ ابارا سانتریفیوژ 12 اسب مدل CM 50-200C ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 46 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/bfbacb19-978d-4223-9278-16a70be578aa.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-200C پمپ ابارا سانتریفیوژ 12 اسب مدل CM 50-200C ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 46 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-453/pentax-centrifugal-pump-cm-50-250a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0d0c7c3d-1b35-4921-ac01-323297a98e0c.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-250A پمپ ابارا سانتریفیوژ 12 اسب مدل CM 50-250A ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 46 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/2149c1e3-5315-4cde-95f1-39715c010715.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-250A پمپ ابارا سانتریفیوژ 12 اسب مدل CM 50-250A ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 46 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/b7b48031-9b1d-480e-a21b-e6381dcbcff9.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-250A پمپ ابارا سانتریفیوژ 12 اسب مدل CM 50-250A ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 46 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-454/pentax-centrifugal-pump-cm-50-250b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ccfb33ba-d227-446d-b968-9f8e406c0f80.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-250B پمپ ابارا سانتریفیوژ 25 اسب مدل CM 50-250B ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 78 متر و آبدهی 78 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/43b9d0fe-28d0-4448-a7f9-b2632ba675ba.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-250B پمپ ابارا سانتریفیوژ 25 اسب مدل CM 50-250B ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 78 متر و آبدهی 78 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/f46b21fc-9e42-4d71-a92b-a59f22f0abbb.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-250B پمپ ابارا سانتریفیوژ 25 اسب مدل CM 50-250B ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 78 متر و آبدهی 78 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-455/pentax-centrifugal-pump-cm-65-125a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0bb19796-7238-41d8-9f3f-c49543002ef6.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-125A پمپ ابارا سانتریفیوژ 10 اسب مدل CM 65-125A ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 25.4 متر و آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/c9c7d363-369f-44f6-8e72-f8736c185be4.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-125A پمپ ابارا سانتریفیوژ 10 اسب مدل CM 65-125A ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 25.4 متر و آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/aa4938e1-40c4-41a6-9541-c2e0020b61c9.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-125A پمپ ابارا سانتریفیوژ 10 اسب مدل CM 65-125A ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 25.4 متر و آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-456/pentax-centrifugal-pump-cm-65-125b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/990826b3-7378-4117-9566-55e931679774.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-125B پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل CM 65-125B ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20.9 متر و آبدهی 120 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/3e51c364-577c-4db9-aceb-ec2f4c7ea445.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-125B پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل CM 65-125B ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20.9 متر و آبدهی 120 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/4ee5655e-cb6e-4113-bd75-ca417659b2a7.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-125B پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل CM 65-125B ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20.9 متر و آبدهی 120 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-457/pentax-centrifugal-pump-cm-65-160a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d390a8b3-0c4b-4312-8632-7d75d74d05b1.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-160A پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل CM 65-160A ،جنس پروانه برنز ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 39.2 متر و آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/549753de-287e-4d4d-a46f-c300fe9d2274.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-160A پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل CM 65-160A ،جنس پروانه برنز ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 39.2 متر و آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/0f62b8e8-cb35-4d03-a521-2c3a7df1a99f.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-160A پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل CM 65-160A ،جنس پروانه برنز ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 39.2 متر و آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-458/pentax-centrifugal-pump-cm-65-160b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b1f4e07a-979f-4e38-800a-13dd9e21cf7d.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-160B پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل CM 65-160B ،جنس پروانه برنز ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 33 متر و آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/d95f24f8-b0f3-4d8d-b504-e2c391092f18.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-160B پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل CM 65-160B ،جنس پروانه برنز ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 33 متر و آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/30e0ed71-fc61-408e-95d3-93d8b16ac434.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-160B پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل CM 65-160B ،جنس پروانه برنز ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 33 متر و آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-459/pentax-centrifugal-pump-cm-65-160c.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/56339f60-d545-4e19-bf1d-bfdb4fc7337f.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-160C پمپ ابارا سانتریفیوژ 12 اسب مدل CM 65-160C ،جنس پروانه برنز، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 29.8 متر و آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/ad133933-edbe-4400-b029-bd06bab0fec0.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-160C پمپ ابارا سانتریفیوژ 12 اسب مدل CM 65-160C ،جنس پروانه برنز، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 29.8 متر و آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/0170bafe-a3c8-4265-bf14-c972f90d014c.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-160C پمپ ابارا سانتریفیوژ 12 اسب مدل CM 65-160C ،جنس پروانه برنز، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 29.8 متر و آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-460/pentax-centrifugal-pump-cm-65-200a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/84dff517-a2b6-48de-beee-23417e36bfc4.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-200A پمپ ابارا سانتریفیوژ 30 اسب مدل CM 65-200A ،جنس پروانه برنز ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 60.2 متر و آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/77c2c0d7-8d46-40eb-804f-a113f12f2de0.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-200A پمپ ابارا سانتریفیوژ 30 اسب مدل CM 65-200A ،جنس پروانه برنز ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 60.2 متر و آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/e53076a1-c025-46e5-a645-5fb7739170a9.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-200A پمپ ابارا سانتریفیوژ 30 اسب مدل CM 65-200A ،جنس پروانه برنز ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 60.2 متر و آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-461/pentax-centrifugal-pump-cm-65-200b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/990f108c-7df8-4a55-a811-4c4d9ad48137.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-200B پمپ ابارا سانتریفیوژ 25 اسب مدل CM 65-200B ،جنس پروانه برنز ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 51.6 متر و آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/c0d4e636-f92b-438f-b7de-a059df693c69.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-200B پمپ ابارا سانتریفیوژ 25 اسب مدل CM 65-200B ،جنس پروانه برنز ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 51.6 متر و آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/bc3f682b-7397-4993-acfb-e1bbcfc7f6fc.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-200B پمپ ابارا سانتریفیوژ 25 اسب مدل CM 65-200B ،جنس پروانه برنز ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 51.6 متر و آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-462/pentax-centrifugal-pump-cm-65-200c.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8cfc2a50-3aee-4e4b-95af-50a9625de907.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-200C پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل CM 65-200C ،جنس پروانه برنز ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 45.3 متر و آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/aa9a8eea-a1cf-4f0b-a6e2-8443d0d66c57.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-200C پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل CM 65-200C ،جنس پروانه برنز ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 45.3 متر و آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/521a5dfd-e218-4fbc-bbf2-19d18fee59b6.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-200C پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل CM 65-200C ،جنس پروانه برنز ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 45.3 متر و آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-463/pentax-centrifugal-pump-cm-80-160a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8ad1454e-0292-476b-ac0f-16906e5a7734.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-160A پمپ ابارا سانتریفیوژ 30 اسب مدل CM 80-160A ،جنس پروانه برنز ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 225 متر و آبدهی 38.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/db059593-aa53-4923-899a-29000cfe6fc2.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-160A پمپ ابارا سانتریفیوژ 30 اسب مدل CM 80-160A ،جنس پروانه برنز ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 225 متر و آبدهی 38.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/a815d127-8f10-47ec-9295-0d5942a3f7de.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-160A پمپ ابارا سانتریفیوژ 30 اسب مدل CM 80-160A ،جنس پروانه برنز ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 225 متر و آبدهی 38.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-464/pentax-centrifugal-pump-cm-80-160b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d6c8e444-2ece-4fc2-b181-99094a599376.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-160B پمپ ابارا سانتریفیوژ 25 اسب مدل CM 80-160B ،جنس پروانه برنز ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 34 متر و آبدهی 210 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/7a7f71a2-53dd-43d9-a3f7-8192c3c0355a.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-160B پمپ ابارا سانتریفیوژ 25 اسب مدل CM 80-160B ،جنس پروانه برنز ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 34 متر و آبدهی 210 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/3857e3ac-fd58-4aaa-821a-b5635fa386ca.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-160B پمپ ابارا سانتریفیوژ 25 اسب مدل CM 80-160B ،جنس پروانه برنز ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 34 متر و آبدهی 210 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-465/pentax-centrifugal-pump-cm-80-160c.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/92d09d41-60d4-4380-af5e-050d3f4510b2.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-160C پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل CM 80-160C ،جنس پروانه برنز ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 29.7 متر و آبدهی 195 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/f06347b1-bb5b-42fd-8eb3-82c11eea1e8e.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-160C پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل CM 80-160C ،جنس پروانه برنز ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 29.7 متر و آبدهی 195 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/667f4c93-e58f-4b99-8130-a384f4224250.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-160C پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل CM 80-160C ،جنس پروانه برنز ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 29.7 متر و آبدهی 195 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-466/pentax-centrifugal-pump-cm-80-160d.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/fb7a90f6-e3f3-4b1a-b496-120c59aef18f.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-160D پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل CM 80-160D ،جنس پروانه برنز ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 25.4 متر و آبدهی 180 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/e630bb51-36d6-46c2-bb50-7be0c302b680.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-160D پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل CM 80-160D ،جنس پروانه برنز ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 25.4 متر و آبدهی 180 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/82dc2a22-9c2c-4660-9f6a-a0d179e4719e.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-160D پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل CM 80-160D ،جنس پروانه برنز ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 25.4 متر و آبدهی 180 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-467/pentax-centrifugal-pump-cm-80-200a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4e5920d7-0afc-43fd-8a51-21b398a4e487.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-200A پمپ ابارا سانتریفیوژ 50 اسب مدل CM 80-200A ،جنس پروانه برنز ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 58 متر و آبدهی 240 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/986752c6-af92-48e9-a3a0-89d6c959f595.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-200A پمپ ابارا سانتریفیوژ 50 اسب مدل CM 80-200A ،جنس پروانه برنز ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 58 متر و آبدهی 240 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/762dd31f-98cb-4cdf-8254-5bdcaacc67e9.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-200A پمپ ابارا سانتریفیوژ 50 اسب مدل CM 80-200A ،جنس پروانه برنز ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 58 متر و آبدهی 240 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-468/pentax-centrifugal-pump-cm-80-200b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/17867f02-4c75-4afb-bfc6-2bcdc405e5b8.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-200B پمپ ابارا سانتریفیوژ 40 اسب مدل CM 80-200B ،جنس پروانه برنز ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 49 متر و آبدهی 225 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/f8ca5e6a-2b03-446c-aea8-ddea25760722.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-200B پمپ ابارا سانتریفیوژ 40 اسب مدل CM 80-200B ،جنس پروانه برنز ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 49 متر و آبدهی 225 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/2f6faa59-e886-4bd1-93b5-03138b63f428.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-200B پمپ ابارا سانتریفیوژ 40 اسب مدل CM 80-200B ،جنس پروانه برنز ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 49 متر و آبدهی 225 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-469/pentax-peripheral-water-pump-md-100.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/19b6b77e-2afa-4384-9cb7-edb3009385b1.jpg پمپ آب خود مکش محیطی پنتاکس MD 100 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1 اسب مدل MD 100 ،جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 53 متر و آبدهی 2.7 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/5baee9d1-22bf-4674-bd39-15f7ab9c203d.jpeg پمپ آب خود مکش محیطی پنتاکس MD 100 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1 اسب مدل MD 100 ،جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 53 متر و آبدهی 2.7 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/0cc8a745-af79-42f8-9a94-90aaab47e907.jpeg پمپ آب خود مکش محیطی پنتاکس MD 100 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1 اسب مدل MD 100 ،جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 53 متر و آبدهی 2.7 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-470/pentax-self-priming-water-pump-inox-100.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b6b619d7-7d4c-4eba-baf4-6cf232994254.jpg پمپ آب جتی استیل پنتاکس INOX 100 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1 اسب مدل INOX 100 ،جنس پروانه نوریل(پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 50 متر و آبدهی 3 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/c25b5a36-296a-441a-8a32-3c231cf3cdc8.jpg پمپ آب جتی استیل پنتاکس INOX 100 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1 اسب مدل INOX 100 ،جنس پروانه نوریل(پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 50 متر و آبدهی 3 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/6ce11d67-c8b6-4cbb-a147-d23488bd60b1.JPG پمپ آب جتی استیل پنتاکس INOX 100 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1 اسب مدل INOX 100 ،جنس پروانه نوریل(پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 50 متر و آبدهی 3 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-471/pentax-self-priming-centrifugal-pump-ap-100-00.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/08164339-b382-4d22-a834-0a3b4b126c32.jpg پمپ آب سانتریفیوژ خودمکش پنتاکس AP 100/00 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1 اسب مدل AP 100/00 ،جنس پروانه نوریل(پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 37 متر و آبدهی 1.5 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/16c5afde-8298-40b4-9f5e-9e7b687adcb9.jpg پمپ آب سانتریفیوژ خودمکش پنتاکس AP 100/00 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1 اسب مدل AP 100/00 ،جنس پروانه نوریل(پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 37 متر و آبدهی 1.5 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-472/pentax-self-priming-centrifugal-pump-ap-200-00.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/edac1f1b-3f28-400b-9c16-cf2f4db47b1e.jpg پمپ آب سانتریفیوژ خودمکش پنتاکس AP 200/00 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل AP 200/00 ،جنس پروانه نوریل(پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 46 متر و آبدهی 3.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/b7009bad-a3d8-4919-9a8f-5324254d8956.JPG پمپ آب سانتریفیوژ خودمکش پنتاکس AP 200/00 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل AP 200/00 ،جنس پروانه نوریل(پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 46 متر و آبدهی 3.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-476/damandeh-industrial-forward-fan-vik-30l4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d5e95dd7-29cc-4550-886c-0afc53ebcdf7.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A4S هواکش30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30L4S با پروانه و بدنه ی فلزی دارای دور موتور 1350 دور بر دقیقه و حداکثر توان آن 120 wمناسب مکان های بسیاری است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/af07e45a-9095-4555-a2f8-876f397192a2.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A4S هواکش30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30L4S با پروانه و بدنه ی فلزی دارای دور موتور 1350 دور بر دقیقه و حداکثر توان آن 120 wمناسب مکان های بسیاری است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d0679c45-2a85-49f3-8faf-dfc398c2696c.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A4S هواکش30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30L4S با پروانه و بدنه ی فلزی دارای دور موتور 1350 دور بر دقیقه و حداکثر توان آن 120 wمناسب مکان های بسیاری است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/faed2538-e233-4979-b817-cc092dc30488.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A4S هواکش30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30L4S با پروانه و بدنه ی فلزی دارای دور موتور 1350 دور بر دقیقه و حداکثر توان آن 120 wمناسب مکان های بسیاری است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/9c839819-ec08-4dfa-bf5d-d33820971574.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A4S هواکش30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30L4S با پروانه و بدنه ی فلزی دارای دور موتور 1350 دور بر دقیقه و حداکثر توان آن 120 wمناسب مکان های بسیاری است. https://vidfactor.com/product/vf-477/damandeh-industrial-forward-fan-vik-30l6s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7b3f6d7c-a854-40b1-b8b6-ecce9346cc7f.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A6S هواکش30سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده مدل VIK-30L6S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 1500 متر مکعب در ساعت و دور موتور 940 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/f1e2b1cb-c948-4921-bc45-93708fa153c9.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A6S هواکش30سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده مدل VIK-30L6S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 1500 متر مکعب در ساعت و دور موتور 940 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/94dda3b9-b13d-4b85-9c3c-c46a1b2dfe59.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A6S هواکش30سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده مدل VIK-30L6S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 1500 متر مکعب در ساعت و دور موتور 940 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-478/damandeh-industrial-forward-fan-vik-30l4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5a348e8a-f1d8-42ee-ac0f-6e4245f39416.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A4T هواکش30سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده مدل VIK-30L4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 2200 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1400(RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/f5a97028-9359-4b14-a388-31bd64a2a71e.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A4T هواکش30سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده مدل VIK-30L4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 2200 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1400(RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/f268dbed-8d0d-4bbf-8e47-5935d14cbffc.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A4T هواکش30سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده مدل VIK-30L4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 2200 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1400(RPM) https://vidfactor.com/product/vf-479/damandeh-industrial-forward-fan-vik-35l4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a32c4cb9-4d20-4232-9189-5ed58d1e906d.jpg هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35A4S هواکش35سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35L4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 2800 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1320 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/90f93bdf-0fd9-4541-bf24-bd58baf94d19.jpg هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35A4S هواکش35سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35L4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 2800 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1320 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-480/damandeh-industrial-forward-fan-vik-35l6s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/091d7a91-769a-4b9c-b121-5637239e9942.jpg هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35A6S هواکش35سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده مدل VIK-35L6S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 2050 متر مکعب در ساعت و دور موتور 920 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/2a793b18-50df-4753-87ae-cad1fc41eef9.jpg هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35A6S هواکش35سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده مدل VIK-35L6S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 2050 متر مکعب در ساعت و دور موتور 920 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-481/damandeh-industrial-forward-fan-vik-35l4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4e554518-b45b-4a27-a830-1b7cd1ab0357.jpg هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35A4T هواکش35سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده مدل VIK-35L4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1360 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/5e4cfaba-f4d8-43c2-85fa-59361aceae19.jpg هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35A4T هواکش35سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده مدل VIK-35L4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1360 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-482/damandeh-industrial-forward-fan-vik-40l4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d5e6185b-862e-441d-80a3-b1521afc06d6.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40A4S-L هواکش40سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده مدل VIK-40L4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3300 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1300 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/17cb8373-b2fe-4c0a-aa93-f6e05179f2a8.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40A4S-L هواکش40سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده مدل VIK-40L4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3300 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1300 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-483/damandeh-industrial-forward-fan-vik-40l6s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e21d20d6-d203-4e4e-b097-9763c929ede5.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40A6S هواکش40سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده مدل VIK-40L6S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 2400 متر مکعب در ساعت و دور موتور 920 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/56eb4968-1df4-4b87-b2ea-2700fb68a918.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40A6S هواکش40سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده مدل VIK-40L6S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 2400 متر مکعب در ساعت و دور موتور 920 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-484/damandeh-industrial-forward-fan-vik-40l4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7a1b41b4-14ba-4b06-a244-b19c70b68508.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40A4T-L هواکش40سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده مدل VIK-40L4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3450 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1320 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/72c4be15-62c9-4276-b062-f76a40a4b214.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40A4T-L هواکش40سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده مدل VIK-40L4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3450 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1320 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-485/damandeh-industrial-forward-fan-vik-40t4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7a0b6d68-718c-434f-a928-4b796e0e4e1f.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40A4S-H هواکش40سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده مدل VIK-40T4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 4100 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1380 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/0c736474-7263-424f-aec2-b51ec2cb3dd6.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40A4S-H هواکش40سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده مدل VIK-40T4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 4100 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1380 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-486/damandeh-industrial-forward-fan-vik-40t4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/624f4c38-b19a-4ed6-afb5-37391a068711.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40A4T-H هواکش40سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده مدل VIK-40T4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 4200 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1400 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/10f45b8c-a6af-4f27-bbe7-7e3420c35b7a.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40A4T-H هواکش40سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده مدل VIK-40T4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 4200 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1400 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-487/damandeh-industrial-forward-fan-vik-45l4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/79e68108-c275-4f0d-b0c5-d00a75ab6764.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A4S-L هواکش45سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده مدل VIK-45L4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3700 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1250 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/3e14ea79-53db-491a-9d4a-850c0bdf7f2c.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A4S-L هواکش45سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده مدل VIK-45L4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3700 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1250 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-488/damandeh-industrial-forward-fan-vik-45l6s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e3325499-f397-4ce3-9148-876ecce1a0f4.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A6S-L هواکش45سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده مدل VIK-45L6S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 2700 متر مکعب در ساعت و دور موتور 920 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/55d0ba01-b26e-4932-9a44-246928b75861.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A6S-L هواکش45سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده مدل VIK-45L6S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 2700 متر مکعب در ساعت و دور موتور 920 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-489/damandeh-industrial-forward-fan-vik-45l4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f3a3f1c3-a006-4b6c-8be5-7fe3bbef3cda.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A4T-L هواکش45سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45L4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 4000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1320 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/d45921fb-d1f0-4f87-b0b0-dc9f2c26122d.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A4T-L هواکش45سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45L4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 4000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1320 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-490/damandeh-industrial-forward-fan-vik-45t4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c278e42d-5561-42b7-9b8e-8325ac6591c3.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A4S-H هواکش45سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده مدل VIK-45T4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 5300 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1340 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/30e6dea0-2fd6-47f4-9154-d466574ddbba.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A4S-H هواکش45سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده مدل VIK-45T4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 5300 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1340 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-491/damandeh-industrial-forward-fan-vik-45t6s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/dee05d9d-b30c-4ab1-af67-243b8ef6d429.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A6S-H هواکش45سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده مدل VIK-45T6S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 4300 متر مکعب در ساعت و دور موتور 880 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/0bd67ef3-2758-4c52-b5b6-da78f355f1d3.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A6S-H هواکش45سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده مدل VIK-45T6S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 4300 متر مکعب در ساعت و دور موتور 880 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-492/damandeh-industrial-forward-fan-vik-45t4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7d7d297e-c2de-4b6d-81ac-8bbc93280f66.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A4T-H هواکش 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45T4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 5400 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1380 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/7fbd9752-2389-45c1-b847-31df7ba6d07b.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A4T-H هواکش 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45T4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 5400 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1380 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-493/damandeh-industrial-forward-fan-vik-50t4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4ba0e9b7-dbd3-49e8-8097-ce78a21bbaa3.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50A4S-L هواکش 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده مدل VIK-50T4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 5900 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1320 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/ab2879b1-bca5-4ee0-9da9-498f24872c35.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50A4S-L هواکش 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده مدل VIK-50T4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 5900 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1320 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-494/damandeh-industrial-forward-fan-vik-50t6s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e690bc52-c43c-4897-b27e-737da8034179.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50A6S هواکش 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده مدل VIK-50T6S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 4100 متر مکعب در ساعت و دور موتور 920 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/a22ad1f0-f18c-4215-be85-d2b26337358a.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50A6S هواکش 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده مدل VIK-50T6S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 4100 متر مکعب در ساعت و دور موتور 920 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-495/damandeh-industrial-forward-fan-vik-50t4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/453dac37-6367-4363-8b3a-ae53c3150430.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50A4T-L هواکش50سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده مدل VIK-50T4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 6000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1350 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/aac54b00-3157-4568-98fd-d4f665c70079.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50A4T-L هواکش50سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده مدل VIK-50T4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 6000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1350 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-496/damandeh-industrial-forward-fan-vik-50z4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6b7690d5-2c86-440d-9629-db74b0cad2fc.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50G4S-H هواکش50سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده مدل VIK-50Z4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 7600 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1320 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/48eddb63-15cb-4ac9-bd75-ca8489fc4b0b.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50G4S-H هواکش50سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده مدل VIK-50Z4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 7600 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1320 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-497/damandeh-industrial-forward-fan-vik-50z4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6c87f7b6-9c6c-4c87-a90a-c6ee3959fb68.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50G4T-H هواکش50سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50Z4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 7800 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1380 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/edec118b-b1ab-4269-b3bf-55f68441c7da.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50G4T-H هواکش50سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50Z4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 7800 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1380 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-498/damandeh-industrial-forward-fan-vik-60z4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d9861ec2-575a-4a68-aae3-c8cbc9cd8217.jpg هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-60G4S هواکش60سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده مدل VIK-60Z4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 9000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1300 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/e1dd2304-f037-4494-ad97-a2ba7e4ac38e.jpg هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-60G4S هواکش60سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده مدل VIK-60Z4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 9000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1300 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-499/damandeh-industrial-forward-fan-vik-60z4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a048cad6-9c6f-4694-b9ae-32fef7a6c4c3.jpg هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-60G4T هواکش60سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده مدل VIK-60Z4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 9600 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1380 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/bda7d0d9-adc8-47af-8df6-9bb8e2a83bed.jpg هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-60G4T هواکش60سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده مدل VIK-60Z4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 9600 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1380 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-500/damandeh-industrial-forward-fan-vik-63z4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/49136851-c96b-41a2-b341-81d0e0ddb7b0.jpg هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-63G4S هواکش63سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-63Z4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 9800 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1330 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/36ff695a-8290-4f27-8f2b-42a97777ca6b.jpg هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-63G4S هواکش63سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-63Z4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 9800 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1330 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-501/damandeh-industrial-axial-fan-dvmp-dn90-4t-600.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8a636a14-a06e-42ad-b9a1-2568b050ae38.jpg فن آکسیال صنعتی 60 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-DN90-4T-600 هواکش63سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده مدل VIK-63Z6S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 7000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 950 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/0ba7e796-04bf-4f28-b503-f3d8c309c9c0.jpg فن آکسیال صنعتی 60 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-DN90-4T-600 هواکش63سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده مدل VIK-63Z6S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 7000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 950 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/33ebd7b3-58e0-4677-88ff-db98124aafe9.jpg فن آکسیال صنعتی 60 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-DN90-4T-600 هواکش63سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده مدل VIK-63Z6S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 7000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 950 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-502/damandeh-industrial-forward-fan-vik-63z4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f13d7b76-19ed-4a3b-934d-83ab7fca5b89.jpg هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-63G4T هواکش63سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده مدل VIK-63Z4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 10200 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1390 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/91a3a6af-a690-4914-ad61-03aabf7d2bdc.jpg هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-63G4T هواکش63سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده مدل VIK-63Z4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 10200 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1390 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-503/damandeh-industrial-backward-fan-vik-30l4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/54ca55b4-4a2a-482b-9868-8b26e68c7cb5.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30A4S2 هواکش30سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-30L4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 2100 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1350 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/58208617-54c5-4bcb-a631-0eb894794d23.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30A4S2 هواکش30سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-30L4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 2100 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1350 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/c4d0d7ef-e878-4d00-b275-c4b6b292647a.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30A4S2 هواکش30سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-30L4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 2100 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1350 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-504/damandeh-industrial-axial-fan-dvmp-dn60-4t-500.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/41b0498e-663c-403b-88b8-551b96646996.jpg فن آکسیال صنعتی 50 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-DN60-4T-500 هواکش30سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-30L6S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 1500 متر مکعب در ساعت و دور موتور 940 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/8ca075b1-ffa5-467e-a515-a6c78ec4878e.jpg فن آکسیال صنعتی 50 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-DN60-4T-500 هواکش30سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-30L6S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 1500 متر مکعب در ساعت و دور موتور 940 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/66d6eabf-b4be-4a01-bb2e-092459542df3.jpg فن آکسیال صنعتی 50 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-DN60-4T-500 هواکش30سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-30L6S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 1500 متر مکعب در ساعت و دور موتور 940 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-505/damandeh-industrial-backward-fan-vik-30l4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a88c2113-fe8f-4e18-9e62-e6d90ba562cc.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30A4T2 هواکش30سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-30L4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 2200 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1400 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/f9036fa8-f543-4283-be86-adaaed9cc066.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30A4T2 هواکش30سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-30L4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 2200 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1400 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/e42189e2-8b0d-4f6e-a5f9-0ad2ad3e072a.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30A4T2 هواکش30سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-30L4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 2200 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1400 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-506/damandeh-industrial-backward-fan-vik-35l4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a9c2104b-eb44-4f07-9ab7-df13bd36519a.jpg هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-35A4S2 هواکش35سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-35L4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 2800 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1320 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/1d896a3b-940b-4cf2-869f-264da2c25cfb.jpg هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-35A4S2 هواکش35سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-35L4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 2800 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1320 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/9356fdb3-9a4a-44a7-8506-82281ca71eed.jpg هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-35A4S2 هواکش35سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-35L4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 2800 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1320 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-507/damandeh-industrial-axial-fan-vic-50d4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/31f377c9-8eec-4561-8563-c09ff56a66a6.jpg هواکش آکسیال سیلندری ترانس 50 سانت دمنده VIC-50D4T با خرید هواکش35سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-35L6S با قیمتی مناسب ، به روز و کیفیت خوب از فروشگاه اینترنتی ویدفکتورتجربه خرید راحت را داشته باشید https://vidfactor.com/uploads/products/image/28fcdcc7-0567-412e-8b5f-79421ebcb781.jpg هواکش آکسیال سیلندری ترانس 50 سانت دمنده VIC-50D4T با خرید هواکش35سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-35L6S با قیمتی مناسب ، به روز و کیفیت خوب از فروشگاه اینترنتی ویدفکتورتجربه خرید راحت را داشته باشید https://vidfactor.com/product/vf-508/damandeh-industrial-backward-fan-vik-35l4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/980cfea8-b828-43d4-ae0f-43a67c991774.jpg هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-35A4T2 هواکش35سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-35L4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1360 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/8f9b782d-cd52-49a5-a362-267c97ea998c.jpg هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-35A4T2 هواکش35سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-35L4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1360 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/7f7a2437-ba57-4c8b-9cb3-44585379951d.jpg هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-35A4T2 هواکش35سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-35L4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1360 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-509/damandeh-industrial-backward-fan-vik-40l4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6286e5a6-85c5-4551-920d-fdfc80a6b1b2.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4S2-L هواکش40سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-40L4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3300 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1300 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/14b22e20-27da-42ba-a0b8-3405a960b88e.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4S2-L هواکش40سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-40L4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3300 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1300 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/0ebd72f4-c13d-4ca6-a4e0-2161b446d418.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4S2-L هواکش40سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-40L4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3300 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1300 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-510/damandeh-industrial-backward-fan-vik-40l6s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f894f034-54ce-4338-841c-0cadf2290f2f.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A6S2 هواکش40سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-40L6S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 2400 متر مکعب در ساعت و دور موتور 920 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/487cc689-69fb-4eb4-8da1-a24aabce6266.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A6S2 هواکش40سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-40L6S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 2400 متر مکعب در ساعت و دور موتور 920 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/804b79f9-074b-460b-813f-592fa8f7e611.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A6S2 هواکش40سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-40L6S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 2400 متر مکعب در ساعت و دور موتور 920 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-511/damandeh-industrial-backward-fan-vik-40l4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/346dc289-ad7a-4bed-a3d4-a881bab958e6.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4T2-L هواکش40سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-40L4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3450 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1320 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/589bb8b4-956d-4edf-affc-61bdcb926d0e.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4T2-L هواکش40سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-40L4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3450 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1320 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/078aab2c-e770-4488-92c5-d159467d5d41.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4T2-L هواکش40سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-40L4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3450 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1320 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-512/damandeh-industrial-backward-fan-vik-40t4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1b631c31-671f-4b9b-8616-a4a4e4191283.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4S2-H هواکش40سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIT-40T4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 4100 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1380 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/f4125ae6-7156-4b8c-aedb-81d52de820c0.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4S2-H هواکش40سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIT-40T4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 4100 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1380 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/b29d737a-6281-4260-b1d5-e78dea839bad.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4S2-H هواکش40سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIT-40T4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 4100 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1380 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-513/damandeh-industrial-backward-fan-vik-40t4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/598d03f4-0b3e-4017-b65f-5922111e1697.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4T2-H هواکش40سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIT-40T4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 4200 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1400 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/9735ab14-a078-400b-a296-f059cf74b8de.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4T2-H هواکش40سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIT-40T4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 4200 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1400 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/94b4ea1a-ef6b-4e80-8821-775884f99661.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4T2-H هواکش40سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIT-40T4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 4200 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1400 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-514/damandeh-industrial-backward-fan-vik-45l4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4d5fc0ef-e99c-4590-a695-e7440a703f5c.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4S2-L هواکش45سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-45L4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3700 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1250 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/f5750ca9-cf8d-42bc-a962-ffc60487b95c.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4S2-L هواکش45سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-45L4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3700 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1250 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/b404791a-df8d-4792-8133-8fad73284df4.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4S2-L هواکش45سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-45L4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3700 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1250 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-515/damandeh-industrial-backward-fan-vik-45l6s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/fdcf0984-60f6-428e-817b-ecbaafcc771e.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A6S2 هواکش45سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-45L6S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 2700 متر مکعب در ساعت و دور موتور 920 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/7f9da90f-3b9e-471e-9861-7f7d18342448.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A6S2 هواکش45سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-45L6S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 2700 متر مکعب در ساعت و دور موتور 920 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/e4f17f2d-6dda-4568-8bde-dc1d5aaca90d.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A6S2 هواکش45سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-45L6S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 2700 متر مکعب در ساعت و دور موتور 920 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-516/damandeh-industrial-backward-fan-vik-45l4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/914c7006-f3e8-4fe0-8961-0c6b39982644.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4T2-L هواکش45سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-45L4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 4000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1320 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/76172c4f-f9d3-4a1e-bf55-1ccf570b1615.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4T2-L هواکش45سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-45L4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 4000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1320 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/59d5e072-df81-420c-8ebc-d42e45068b11.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4T2-L هواکش45سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-45L4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 4000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1320 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-517/damandeh-industrial-backward-fan-vik-45t4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/87cb8145-08a5-413c-bbd4-0f82452dfd38.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4S2-H هواکش45سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIT-45T4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 5300 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1340 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/31d0a535-9dea-44ec-a895-b5675ca0e981.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4S2-H هواکش45سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIT-45T4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 5300 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1340 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/0e7daf92-a444-4a40-95d5-23e0b5f32777.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4S2-H هواکش45سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIT-45T4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 5300 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1340 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-518/damandeh-industrial-axial-fan-vic-45d4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/665adbeb-f33f-4b68-827d-b2792e79ba67.jpg هواکش آکسیال سیلندری ترانس 45 سانت دمنده VIC-45D4T هواکش45سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIT-45T6S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 4300 متر مکعب در ساعت و دور موتور 880 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/53b2401f-dfbe-4bd3-b619-d252903335ed.jpg هواکش آکسیال سیلندری ترانس 45 سانت دمنده VIC-45D4T هواکش45سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIT-45T6S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 4300 متر مکعب در ساعت و دور موتور 880 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-519/damandeh-industrial-backward-fan-vik-45t4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7401647b-aaf2-4d06-b64b-3beeb6ad3eef.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4T2-H هواکش45سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIT-45T4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 5400 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1380 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/b8ec968f-815d-445f-bd41-b1b5ae5511ef.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4T2-H هواکش45سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIT-45T4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 5400 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1380 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/4b7f8ef6-20f1-45a0-ab3b-ef22a09f03a1.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4T2-H هواکش45سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIT-45T4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 5400 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1380 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-520/damandeh-industrial-backward-fan-vik-50t4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/da71875a-8206-4b32-a7bb-711791c36c39.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A4S2-L هواکش50سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-50T4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 5900 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1320 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/563636b9-4d86-427c-b2c5-a59500bfc372.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A4S2-L هواکش50سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-50T4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 5900 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1320 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/302c80ef-d3f3-4349-a4db-f4db0504f5d4.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A4S2-L هواکش50سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-50T4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 5900 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1320 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-521/damandeh-industrial-backward-fan-vik-50t6s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b5e4377b-c845-4be7-984c-2a7130b9de0e.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A6S2-L هواکش50سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-50T6S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 4100 متر مکعب در ساعت و دور موتور 920 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/dd557cd7-27a6-4611-a8cd-55149d3b0e07.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A6S2-L هواکش50سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-50T6S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 4100 متر مکعب در ساعت و دور موتور 920 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/42985943-ce40-4c8f-a915-8723c4837aa2.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A6S2-L هواکش50سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-50T6S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 4100 متر مکعب در ساعت و دور موتور 920 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-522/damandeh-industrial-backward-fan-vik-50t4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7e04451d-20d4-4794-903e-4cb6c98b2b53.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A4T2-L هواکش50سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-50T4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 6000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1350 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/40b977e7-ac6e-4ef1-a547-614ed6bc6c03.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A4T2-L هواکش50سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-50T4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 6000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1350 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/a325ad93-3974-4537-8c33-eee07da5b698.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A4T2-L هواکش50سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-50T4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 6000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1350 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-523/damandeh-industrial-backward-fan-vik-50z4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7e2d883e-bc57-4ae0-8798-9cbbf9e5b737.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50G4S2-H هواکش50سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIT-50Z4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 7600 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1320 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/8cac71e7-0ebc-46fd-9439-074ce9729542.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50G4S2-H هواکش50سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIT-50Z4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 7600 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1320 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/127f98a3-9941-40f1-8f62-45598da745e3.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50G4S2-H هواکش50سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIT-50Z4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 7600 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1320 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-524/damandeh-industrial-backward-fan-vik-50z4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5c0be130-eec5-483f-a28f-576e9b52376c.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50G4T2-H هواکش50سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIT-50Z4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 7800 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1380 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/23458c1b-a87e-44ad-bf25-7b64cd617647.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50G4T2-H هواکش50سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIT-50Z4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 7800 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1380 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/00dbd62d-04f4-4857-ae4e-048cb9a775aa.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50G4T2-H هواکش50سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIT-50Z4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 7800 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1380 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-525/damandeh-industrial-backward-fan-vik-60z4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6a28fe42-1834-4923-b110-12eabe1c1dd3.jpg هواکش صنعتی 56 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-56G4S2 هواکش60سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-60Z4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 9000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1300 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/f26a33ee-4621-4b80-a4cc-d2c7e904f12d.jpg هواکش صنعتی 56 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-56G4S2 هواکش60سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-60Z4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 9000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1300 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/95e7c307-ec0c-4a04-b938-5d6606a55f42.jpg هواکش صنعتی 56 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-56G4S2 هواکش60سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-60Z4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 9000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1300 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-526/damandeh-industrial-backward-fan-vik-60z4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0c6bcf52-4773-4455-a1d7-8d66551f4718.jpg هواکش صنعتی 56 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-56G6S2 هواکش60سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-60Z4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 9600 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1380 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/af5a8f71-0b5f-4939-bc47-86705d6db53a.jpg هواکش صنعتی 56 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-56G6S2 هواکش60سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-60Z4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 9600 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1380 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/e36548c3-9548-44c2-9864-6dc447a6e42f.jpg هواکش صنعتی 56 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-56G6S2 هواکش60سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-60Z4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 9600 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1380 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-527/damandeh-industrial-backward-fan-vik-63z4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/64fe33c7-75bd-4e0b-8b83-56f1eee408df.jpg هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-63G4S2-L هواکش63سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-63Z4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 9800 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1330 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/b3f7b8bf-3f6b-48a4-90ca-06e6fcf5b04e.jpg هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-63G4S2-L هواکش63سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-63Z4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 9800 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1330 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/45ba8cf0-1b7b-4c5a-bbe6-45b1c0b6dd58.jpg هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-63G4S2-L هواکش63سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-63Z4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 9800 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1330 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-528/damandeh-industrial-backward-fan-vik-63z6s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b4b9f725-5c87-41eb-bd49-be6d40d6499c.jpg هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-63G6S2-L هواکش63سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-63Z6S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 7000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 950 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/cc03954e-f29c-41b4-8b28-968b7c9cd330.jpg هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-63G6S2-L هواکش63سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-63Z6S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 7000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 950 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/e59e3c41-472d-46cd-bf61-1df514783c40.jpg هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-63G6S2-L هواکش63سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-63Z6S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 7000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 950 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-529/damandeh-industrial-backward-fan-vik-63z4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d6342784-0cae-4547-b85b-2115a35c0bdb.jpg هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-63G4T2-L هواکش63سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-63Z4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 10200 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1390 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/42030659-2f4e-437a-a566-8ca6b853adb1.jpg هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-63G4T2-L هواکش63سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-63Z4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 10200 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1390 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/7523c500-91dc-4ca6-a956-9d72baf77f29.jpg هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-63G4T2-L هواکش63سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-63Z4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 10200 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1390 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-530/damandeh-industrial-backward-fan-vik-70z6t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f8aaaac6-8465-42e9-8fce-ca000bdad2ae.jpg هواکش صنعتی 56 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-56G4T2 هواکش70سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-70Z6T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 14200 متر مکعب در ساعت و دور موتور 900 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/7c8e70d0-dbb3-42ac-923a-15edc477cbb3.jpg هواکش صنعتی 56 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-56G4T2 هواکش70سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-70Z6T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 14200 متر مکعب در ساعت و دور موتور 900 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/f985e93c-1d4d-4786-bbb8-c206c1adf08b.jpg هواکش صنعتی 56 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-56G4T2 هواکش70سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده مدل VIK-70Z6T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 14200 متر مکعب در ساعت و دور موتور 900 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-531/damandeh-industrial-backward-fan-vik-63z6t3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/11f39aa9-5f31-4c9b-a19b-a7883aab68c6.jpg هواکش صنعتی 63 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-63R6T3 هواکش63سانت هفت پر فلزی قابدار مکنده مدل VIK-63Z6T3، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 16000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 900 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/ffbea792-4ecf-44eb-9129-4a70b891001f.jpg هواکش صنعتی 63 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-63R6T3 هواکش63سانت هفت پر فلزی قابدار مکنده مدل VIK-63Z6T3، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 16000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 900 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/8184f9a7-000b-4870-9aa9-c25cd9dad9ce.jpg هواکش صنعتی 63 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-63R6T3 هواکش63سانت هفت پر فلزی قابدار مکنده مدل VIK-63Z6T3، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 16000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 900 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-532/damandeh-industrial-backward-fan-vik-63z4t3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/23d8f446-b3c2-4e97-8acb-1dcb9acf556c.jpg هواکش صنعتی 63 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-63R4T3-H هواکش63سانت هفت پر فلزی قابدار مکنده مدل VIK-63Z4T3، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 10200 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1390 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/5eac19d6-2e4c-44d7-9591-6d86940fc4af.jpg هواکش صنعتی 63 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-63R4T3-H هواکش63سانت هفت پر فلزی قابدار مکنده مدل VIK-63Z4T3، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 10200 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1390 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/513cc8cb-7f24-4cd0-b2bd-ec3fb2e48ab6.jpg هواکش صنعتی 63 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-63R4T3-H هواکش63سانت هفت پر فلزی قابدار مکنده مدل VIK-63Z4T3، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 10200 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1390 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-533/damandeh-industrial-backward-fan-vik-70z6t3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f7c67ead-93c3-4563-85f4-37d2a9b345fe.jpg هواکش صنعتی 71 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-71R6T3 هواکش70سانت هفت پر فلزی قابدار مکنده مدل VIK-70Z6T3، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 14200 متر مکعب در ساعت و دور موتور 900 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/af754c28-9b0f-468a-9055-62058687b3d5.jpg هواکش صنعتی 71 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-71R6T3 هواکش70سانت هفت پر فلزی قابدار مکنده مدل VIK-70Z6T3، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 14200 متر مکعب در ساعت و دور موتور 900 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/4fcb03d9-3a74-4887-968b-890f26e535e9.jpg هواکش صنعتی 71 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-71R6T3 هواکش70سانت هفت پر فلزی قابدار مکنده مدل VIK-70Z6T3، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 14200 متر مکعب در ساعت و دور موتور 900 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-534/damandeh-industrial-backward-fan-vik-80z6t3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/903f2941-3df6-490a-a0c5-5ada3fb53683.jpg هواکش صنعتی 80 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-80R6T3 هواکش80سانت هفت پر فلزی قابدار مکنده مدل VIK-80Z6T3، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 17200 متر مکعب در ساعت و دور موتور 900 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/8e6864da-abd7-4609-b0cf-1cb9311611f9.jpg هواکش صنعتی 80 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-80R6T3 هواکش80سانت هفت پر فلزی قابدار مکنده مدل VIK-80Z6T3، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 17200 متر مکعب در ساعت و دور موتور 900 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/3b9c958f-dcf2-43e2-a31f-9815c810dd93.jpg هواکش صنعتی 80 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-80R6T3 هواکش80سانت هفت پر فلزی قابدار مکنده مدل VIK-80Z6T3، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 17200 متر مکعب در ساعت و دور موتور 900 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-535/damandeh-industrial-axial-fan-vif-20v2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/04ba3bbd-1a91-47e1-898d-0ecf99402743.jpg هواکش صنعتی 20 سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-20V2S هواکش20سانت آکسیال طرح آلمان دمنده مدل VIF-20V2S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 750 متر مکعب در ساعت و دور موتور 2700 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/ba1f8804-39f3-4447-9ed6-632b421f3c33.jpg هواکش صنعتی 20 سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-20V2S هواکش20سانت آکسیال طرح آلمان دمنده مدل VIF-20V2S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 750 متر مکعب در ساعت و دور موتور 2700 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/a0985d69-8b6b-4faa-a1fe-c29e34fb5ff1.jpg هواکش صنعتی 20 سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-20V2S هواکش20سانت آکسیال طرح آلمان دمنده مدل VIF-20V2S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 750 متر مکعب در ساعت و دور موتور 2700 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-536/damandeh-industrial-axial-fan-vif-25v2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/47f1b858-2c9e-4ff9-8d17-72f304ed6a22.jpg هواکش صنعتی 25 سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-25V2S هواکش25سانت آکسیال طرح آلمان دمنده مدل VIF-25V2S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 1500 متر مکعب در ساعت و دور موتور 2600 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/cae0f73d-dabd-4ba5-981e-7dabb385a7bb.jpg هواکش صنعتی 25 سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-25V2S هواکش25سانت آکسیال طرح آلمان دمنده مدل VIF-25V2S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 1500 متر مکعب در ساعت و دور موتور 2600 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/a2911276-7caf-4982-b192-941c49fe7d00.jpg هواکش صنعتی 25 سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-25V2S هواکش25سانت آکسیال طرح آلمان دمنده مدل VIF-25V2S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 1500 متر مکعب در ساعت و دور موتور 2600 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-537/damandeh-industrial-axial-fan-vif-30v4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/cce860ee-b4bc-46b5-8e25-6bd1b0e7efdc.jpg هواکش صنعتی 30 سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-30V4S هواکش30سانت آکسیال طرح آلمان دمنده مدل VIF-30V4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 1350 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1450 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/8e24b278-1790-40cb-8f64-7121b2f14130.jpg هواکش صنعتی 30 سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-30V4S هواکش30سانت آکسیال طرح آلمان دمنده مدل VIF-30V4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 1350 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1450 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/787d3f21-29dd-4b88-9c34-9f693f9193f4.jpg هواکش صنعتی 30 سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-30V4S هواکش30سانت آکسیال طرح آلمان دمنده مدل VIF-30V4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 1350 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1450 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-538/damandeh-industrial-metallic-fan-vid-30d4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1b71135a-34ad-44c4-b3b1-de8974133a15.jpg هواکش صنعتی 30 سانت سبک فلزی دمنده VID-30D4S هواکش 30سانت صنعتی سبک فلزی دمنده مدل VID-30D4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 1500 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1400 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/88b2d9d8-5eb2-4b50-a8d5-c4d1add79323.jpg هواکش صنعتی 30 سانت سبک فلزی دمنده VID-30D4S هواکش 30سانت صنعتی سبک فلزی دمنده مدل VID-30D4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 1500 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1400 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/b9d099ec-7bd2-4c3d-bf1e-925454205ad3.jpg هواکش صنعتی 30 سانت سبک فلزی دمنده VID-30D4S هواکش 30سانت صنعتی سبک فلزی دمنده مدل VID-30D4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 1500 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1400 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-539/damandeh-industrial-metallic-fan-vid-30d2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e5174345-cf6b-4c81-89a1-f6caa7adb0f8.jpg هواکش صنعتی 30 سانت سبک فلزی دمنده VID-30D2S هواکش 30سانت صنعتی سبک فلزی دمنده مدل VID-30D2S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 1900 متر مکعب در ساعت و دور موتور 2500 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/8a314969-f2ba-4a50-8ba5-e0e545f49b55.jpg هواکش صنعتی 30 سانت سبک فلزی دمنده VID-30D2S هواکش 30سانت صنعتی سبک فلزی دمنده مدل VID-30D2S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 1900 متر مکعب در ساعت و دور موتور 2500 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/a41a0aa0-9fa8-426e-a712-9824fee713c5.jpg هواکش صنعتی 30 سانت سبک فلزی دمنده VID-30D2S هواکش 30سانت صنعتی سبک فلزی دمنده مدل VID-30D2S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 1900 متر مکعب در ساعت و دور موتور 2500 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-540/damandeh-industrial-metallic-fan-vid-35d4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1c5ed0b5-a2e6-48a5-bb6a-2428a137056a.jpg هواکش صنعتی 35 سانت سبک فلزی دمنده VID-35D4S هواکش 35سانت صنعتی سبک فلزی دمنده مدل VID-35D4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 2100 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1400 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-541/damandeh-industrial-metallic-fan-vid-35d2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/938df6f2-3ee3-4ac5-a804-403923f9409f.jpg هواکش صنعتی 35 سانت سبک فلزی دمنده VID-35D2S هواکش 35سانت صنعتی سبک فلزی دمنده مدل VID-35D2S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 2300 متر مکعب در ساعت و دور موتور 2400 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-542/damandeh-industrial-metallic-fan-vid-40d4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/52ab804c-a8a3-4d53-9073-9b11c0ef106c.jpg هواکش صنعتی 40 سانت سبک فلزی دمنده VID-40D4S هواکش 40سانت صنعتی سبک فلزی دمنده مدل VID-40D4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3100 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1280 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/ec936c0a-3850-404a-8d8c-d1de0a9a9cc5.jpg هواکش صنعتی 40 سانت سبک فلزی دمنده VID-40D4S هواکش 40سانت صنعتی سبک فلزی دمنده مدل VID-40D4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3100 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1280 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/65e715d8-227e-4294-aef6-1c069dc19c9a.jpg هواکش صنعتی 40 سانت سبک فلزی دمنده VID-40D4S هواکش 40سانت صنعتی سبک فلزی دمنده مدل VID-40D4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3100 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1280 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-543/damandeh-industrial-metallic-fan-vid-40d2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/efd7c8a7-0e5a-417e-b11f-c51c905fa48e.jpg هواکش صنعتی 40 سانت سبک فلزی دمنده VID-40D2S هواکش 40سانت صنعتی سبک فلزی دمنده مدل VID-40D2S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3600 متر مکعب در ساعت و دور موتور 2400 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/adb1d039-1df6-494b-ad9d-5ee262f7a348.jpg هواکش صنعتی 40 سانت سبک فلزی دمنده VID-40D2S هواکش 40سانت صنعتی سبک فلزی دمنده مدل VID-40D2S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3600 متر مکعب در ساعت و دور موتور 2400 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/0df0f77a-4d6e-428c-9166-9cf8333b3dad.jpg هواکش صنعتی 40 سانت سبک فلزی دمنده VID-40D2S هواکش 40سانت صنعتی سبک فلزی دمنده مدل VID-40D2S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3600 متر مکعب در ساعت و دور موتور 2400 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-544/damandeh-industrial-metallic-fan-vid-40d4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b94ee432-1e8f-45ad-bed6-90ab7c2fb6f9.jpg هواکش صنعتی 40 سانت سبک فلزی دمنده VID-40D4T هواکش 40سانت صنعتی سبک فلزی دمنده مدل VID-40D4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3300 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1380 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/e3d484e3-2676-4e77-a74d-8b0b1d61f095.jpg هواکش صنعتی 40 سانت سبک فلزی دمنده VID-40D4T هواکش 40سانت صنعتی سبک فلزی دمنده مدل VID-40D4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3300 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1380 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/00f38cfd-59ca-4715-9d7e-74291f45c5bb.jpg هواکش صنعتی 40 سانت سبک فلزی دمنده VID-40D4T هواکش 40سانت صنعتی سبک فلزی دمنده مدل VID-40D4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3300 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1380 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-545/damandeh-industrial-metallic-fan-vid-45d4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d581ba7a-86c5-4629-abf6-9dd444a7869f.jpg هواکش صنعتی 45 سانت سبک فلزی دمنده VID-45D4S هواکش 45سانت صنعتی سبک فلزی دمنده مدل VID-45D4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3500 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1350 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/0ce176c3-2deb-4836-ab38-b2eebe9a450a.jpg هواکش صنعتی 45 سانت سبک فلزی دمنده VID-45D4S هواکش 45سانت صنعتی سبک فلزی دمنده مدل VID-45D4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3500 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1350 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/28f6f09f-7c9b-4a88-94d1-0accbb724990.jpg هواکش صنعتی 45 سانت سبک فلزی دمنده VID-45D4S هواکش 45سانت صنعتی سبک فلزی دمنده مدل VID-45D4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3500 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1350 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-546/damandeh-industrial-metallic-fan-vid-45d4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/90813e96-ba01-46b7-bb90-b77a93f53b78.jpg هواکش صنعتی 45 سانت سبک فلزی دمنده VID-45D4T هواکش 45سانت صنعتی سبک فلزی دمنده مدل VID-45D4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3600 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1400 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/7fd7ec28-931f-4e25-b614-710a3e6fe226.jpg هواکش صنعتی 45 سانت سبک فلزی دمنده VID-45D4T هواکش 45سانت صنعتی سبک فلزی دمنده مدل VID-45D4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3600 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1400 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/853a953a-f80a-47c7-bd94-44b53a44c77e.jpg هواکش صنعتی 45 سانت سبک فلزی دمنده VID-45D4T هواکش 45سانت صنعتی سبک فلزی دمنده مدل VID-45D4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3600 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1400 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-547/damandeh-industrial-metallic-fan-vid-50d4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/09693452-0cb7-42a6-8a32-b334fc96d9c8.jpg هواکش صنعتی 50 سانت سبک فلزی دمنده VID-50D4S هواکش 50سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-50D4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 4300 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1220 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/663a5a0c-c650-4118-bbe0-d76d282459d3.jpg هواکش صنعتی 50 سانت سبک فلزی دمنده VID-50D4S هواکش 50سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-50D4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 4300 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1220 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/de2f3c35-972b-4f02-970b-194df9ccaeef.jpg هواکش صنعتی 50 سانت سبک فلزی دمنده VID-50D4S هواکش 50سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-50D4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 4300 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1220 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-548/damandeh-industrial-metallic-fan-vid-50d4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6ad869c2-849c-4686-a315-81fa7a6e483e.jpg هواکش صنعتی 50 سانت سبک فلزی دمنده VID-50D4T هواکش 50سانت صنعتی سبک فلزی دمنده مدل VID-50D4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 4700 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1300 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/ba68e243-3506-4a3f-95fb-cd31aca18803.jpg هواکش صنعتی 50 سانت سبک فلزی دمنده VID-50D4T هواکش 50سانت صنعتی سبک فلزی دمنده مدل VID-50D4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 4700 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1300 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/e3d4ba32-2347-4e59-9f8a-826486e24b8d.jpg هواکش صنعتی 50 سانت سبک فلزی دمنده VID-50D4T هواکش 50سانت صنعتی سبک فلزی دمنده مدل VID-50D4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 4700 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1300 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-549/damandeh-industrial-metallic-fan-vid-60d4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/62539bd8-126e-4cb5-946e-a4093cfa068e.jpg هواکش صنعتی 60 سانت سبک فلزی دمنده VID-60D4S هواکش صنعتی 60سانت سبک فلزی دمنده مدل VID-60D4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 7300 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1220 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/4ee38de6-a73e-4718-a352-34351c1e1100.jpg هواکش صنعتی 60 سانت سبک فلزی دمنده VID-60D4S هواکش صنعتی 60سانت سبک فلزی دمنده مدل VID-60D4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 7300 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1220 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/4de320c0-0abf-4899-a9be-e71ddd9b6929.jpg هواکش صنعتی 60 سانت سبک فلزی دمنده VID-60D4S هواکش صنعتی 60سانت سبک فلزی دمنده مدل VID-60D4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 7300 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1220 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-550/damandeh-industrial-metallic-fan-vid-60d4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c757b072-2079-4395-9c73-62eba6ada5c5.jpg هواکش صنعتی 60 سانت سبک فلزی دمنده VID-60D4T هواکش صنعتی 60 سانت سبک فلزی دمنده مدل VID-60D4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 7500 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1260 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/432e980a-3241-483d-a8b9-0bb46b4dedf6.jpg هواکش صنعتی 60 سانت سبک فلزی دمنده VID-60D4T هواکش صنعتی 60 سانت سبک فلزی دمنده مدل VID-60D4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 7500 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1260 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/23c1363a-2ab9-439d-b4bb-d52be40cd02a.jpg هواکش صنعتی 60 سانت سبک فلزی دمنده VID-60D4T هواکش صنعتی 60 سانت سبک فلزی دمنده مدل VID-60D4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 7500 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1260 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-551/damandeh-industrial-metallic-fan-vim-60k4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f6ee8f6c-24a9-4fdd-b8e5-2ab2319f84fc.jpg هواکش صنعتی 60 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-60K4S هواکش صنعتی 60 سانت سنگین فلزی دمنده مدل VIM-60K4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 8500 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1400 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/15a54700-0764-4846-b601-ecf53039d112.jpg هواکش صنعتی 60 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-60K4S هواکش صنعتی 60 سانت سنگین فلزی دمنده مدل VIM-60K4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 8500 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1400 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/ec48df0a-3636-441b-b0b6-5c9457ca961d.jpg هواکش صنعتی 60 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-60K4S هواکش صنعتی 60 سانت سنگین فلزی دمنده مدل VIM-60K4S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 8500 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1400 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-552/damandeh-industrial-metallic-fan-vim-60k4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/75a74987-edda-42be-8337-a463e23edf84.jpg هواکش صنعتی 60 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-60K4T هواکش صنعتی 60 سانت سنگین فلزی دمنده مدل VIM-60K4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 8500 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1400 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/d8ab08e2-861f-4fd2-a65a-e1f5ce0eeb2a.jpg هواکش صنعتی 60 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-60K4T هواکش صنعتی 60 سانت سنگین فلزی دمنده مدل VIM-60K4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 8500 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1400 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/bc40df78-45d2-4f31-8b16-43df8a9ccd5b.jpg هواکش صنعتی 60 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-60K4T هواکش صنعتی 60 سانت سنگین فلزی دمنده مدل VIM-60K4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 8500 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1400 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-553/damandeh-industrial-metallic-fan-vim-70k4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/805c82e6-5005-440c-a2b9-5f22470d4a08.jpg هواکش صنعتی 70 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-70K4S هواکش صنعتی 70سانت سنگین فلزی دمنده مدل VIM-70K4S،جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 9500 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1400 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/a752aba8-1f0d-4018-b357-00f5010d7340.jpg هواکش صنعتی 70 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-70K4S هواکش صنعتی 70سانت سنگین فلزی دمنده مدل VIM-70K4S،جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 9500 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1400 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/49364341-6955-4a81-bb28-cb30a233d604.jpg هواکش صنعتی 70 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-70K4S هواکش صنعتی 70سانت سنگین فلزی دمنده مدل VIM-70K4S،جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 9500 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1400 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-554/damandeh-industrial-metallic-fan-vim-70k4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3ee4ce25-2c6c-4355-b9ed-56810f662311.jpg هواکش صنعتی 70 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-70K4T هواکش صنعتی 70سانت سنگین فلزی دمنده مدل VIM-70K4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 9500 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1400 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/ba316a54-bead-49b2-b151-a94020728262.jpg هواکش صنعتی 70 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-70K4T هواکش صنعتی 70سانت سنگین فلزی دمنده مدل VIM-70K4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 9500 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1400 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/560454b5-1d3e-4824-8bf0-84090ea899d3.jpg هواکش صنعتی 70 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-70K4T هواکش صنعتی 70سانت سنگین فلزی دمنده مدل VIM-70K4T، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 9500 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1400 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-555/damandeh-industrial-metallic-fan-vim-80k6s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/79e08e50-f80f-4cfc-8630-b355e1c53f55.jpg هواکش صنعتی 80 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-80K6S هواکش صنعتی 80سانت سنگین فلزی دمنده مدل VIM-80K6S،جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 11200 متر مکعب در ساعت و دور موتور 900 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/3f5ea51f-a44e-4a9d-ba59-de300e515a15.jpg هواکش صنعتی 80 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-80K6S هواکش صنعتی 80سانت سنگین فلزی دمنده مدل VIM-80K6S،جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 11200 متر مکعب در ساعت و دور موتور 900 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/9cae536e-cc9b-4f44-91f6-f0be1e8a5636.jpg هواکش صنعتی 80 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-80K6S هواکش صنعتی 80سانت سنگین فلزی دمنده مدل VIM-80K6S،جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 11200 متر مکعب در ساعت و دور موتور 900 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-557/damandeh-industrial-external-fan-vie-30l4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6eca4552-7ece-4ca0-bad3-9d7ff04e5037.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا دمنده VIE-30A4S هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا دمنده مدل VIE-30L4S،جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 1400 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1420 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/7199311a-3d89-4e98-887f-5d4e6c6354c0.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا دمنده VIE-30A4S هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا دمنده مدل VIE-30L4S،جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 1400 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1420 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/34ce8022-8f19-458c-9ffe-43020ba63dc7.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا دمنده VIE-30A4S هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا دمنده مدل VIE-30L4S،جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 1400 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1420 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/b27df162-df72-44f1-a7d4-c3e8b326c01e.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا دمنده VIE-30A4S هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا دمنده مدل VIE-30L4S،جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 1400 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1420 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-558/damandeh-industrial-axial-fan-damp-dn60-4t-500-35deg.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/bbde42eb-afbc-4bb3-b968-3d176b2deeaf.jpg فن آکسیال سیلندری 50 سانت دمنده DAMP-DN60-4T-500-35deg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا دمنده مدل VIE-30L4T،جنس پروانه پلاستیکی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 1420 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1450 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/71060b96-961e-4472-8f6c-182db1192687.jpg فن آکسیال سیلندری 50 سانت دمنده DAMP-DN60-4T-500-35deg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا دمنده مدل VIE-30L4T،جنس پروانه پلاستیکی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 1420 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1450 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-559/damandeh-industrial-external-fan-vie-35l4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/172e873f-f9ab-49c2-a7f8-b7d78820c5c8.jpg هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا دمنده VIE-35A4S هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا دمنده مدل VIE-35L4S،جنس پروانه پلاستیکی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 2600 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1400 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/24cc09b4-a0fa-4738-9357-a45bf914361f.jpg هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا دمنده VIE-35A4S هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا دمنده مدل VIE-35L4S،جنس پروانه پلاستیکی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 2600 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1400 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/ff32db98-b994-4147-9ecd-e6c44f76bb7a.jpg هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا دمنده VIE-35A4S هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا دمنده مدل VIE-35L4S،جنس پروانه پلاستیکی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 2600 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1400 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/5dd9b296-95d2-423d-ae60-43c52e2754d3.jpg هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا دمنده VIE-35A4S هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا دمنده مدل VIE-35L4S،جنس پروانه پلاستیکی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 2600 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1400 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-560/damandeh-industrial-axial-fan-damp-dn40-4t-500-30deg.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/290acde5-7444-4530-ac8a-736920f2fbc2.jpg فن آکسیال سیلندری 50 سانت دمنده DAMP-DN40-4T-500-30deg هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا دمنده مدل VIE-35L4T،جنس پروانه پلاستیکی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 2650 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1420 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/a3f7730f-d360-42ad-ab60-aa80dd8ed39f.jpg فن آکسیال سیلندری 50 سانت دمنده DAMP-DN40-4T-500-30deg هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا دمنده مدل VIE-35L4T،جنس پروانه پلاستیکی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 2650 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1420 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-561/damandeh-industrial-external-fan-vie-40l4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/22c8c39f-c272-44a6-83c8-d6643e338811.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا دمنده VIE-40A4S هواکش 40 سانت صنعتی دمنده ایلکا مدل VIE-40L4S، جنس پروانه پلاستیکی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3400 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1270 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/92f33274-42bc-48d1-8caa-56a28652c5ac.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا دمنده VIE-40A4S هواکش 40 سانت صنعتی دمنده ایلکا مدل VIE-40L4S، جنس پروانه پلاستیکی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3400 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1270 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/b3998795-1232-48c6-92e6-1b96a0a9c1e6.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا دمنده VIE-40A4S هواکش 40 سانت صنعتی دمنده ایلکا مدل VIE-40L4S، جنس پروانه پلاستیکی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3400 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1270 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/92f3dd73-74a5-4b24-a897-8a318fd93c42.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا دمنده VIE-40A4S هواکش 40 سانت صنعتی دمنده ایلکا مدل VIE-40L4S، جنس پروانه پلاستیکی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3400 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1270 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/39fc7b70-59ec-42fa-9b90-571ba9a8e6a7.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا دمنده VIE-40A4S هواکش 40 سانت صنعتی دمنده ایلکا مدل VIE-40L4S، جنس پروانه پلاستیکی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3400 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1270 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-562/damandeh-industrial-axial-fan-dvmp-kn140-4t-900.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/10a6b956-e827-487a-b31a-8e0db08ac00d.jpg فن آکسیال صنعتی 90 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-KN140-4T-900 هواکش 40 سانت صنعتی دمنده ایلکا مدل VIE-40L4T، جنس پروانه پلاستیکی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3650 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1350 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/4cf43529-31d3-4d91-8b95-f08eb4068658.jpg فن آکسیال صنعتی 90 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-KN140-4T-900 هواکش 40 سانت صنعتی دمنده ایلکا مدل VIE-40L4T، جنس پروانه پلاستیکی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3650 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1350 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/affaee9b-f39c-45a2-8c01-98e705731a1e.jpg فن آکسیال صنعتی 90 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-KN140-4T-900 هواکش 40 سانت صنعتی دمنده ایلکا مدل VIE-40L4T، جنس پروانه پلاستیکی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3650 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1350 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-563/damandeh-industrial-axial-fan-dvmp-kn100-4t-800-.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a5a55691-ca89-47dd-aad0-0cd7d2560a53.jpg فن آکسیال صنعتی 80 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-KN100-4T-800 هواکش 40 سانت صنعتی دمنده ایلکا مدل VIE-40T4S، جنس پروانه پلاستیکی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3600 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1340 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/bf6556de-8037-403a-82fe-9366c0f67c1f.jpg فن آکسیال صنعتی 80 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-KN100-4T-800 هواکش 40 سانت صنعتی دمنده ایلکا مدل VIE-40T4S، جنس پروانه پلاستیکی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3600 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1340 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-564/damandeh-industrial-axial-fan-dvmp-kn70-4t-700-.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9b0e66e9-5376-4383-8d37-3170ccb8af67.jpg فن آکسیال صنعتی 70 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-KN70-4T-700 هواکش 40 سانت صنعتی دمنده ایلکا مدل VIE-40T4T،جنس پروانه پلاستیکی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3800 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1400 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-565/damandeh-industriat-external-fan-vie-50t4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7b6bff7d-77bb-4c10-9dcc-18934f45245d.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50A4S هواکش 50 سانت صنعتی دمنده ایلکا مدل VIE-50T4S، جنس پروانه پلاستیکی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 5700 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1270 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/ceadde8e-fee1-4416-8e2e-474982b0bfa7.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50A4S هواکش 50 سانت صنعتی دمنده ایلکا مدل VIE-50T4S، جنس پروانه پلاستیکی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 5700 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1270 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/d03e662e-af9e-47f2-9681-768dbb37c984.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50A4S هواکش 50 سانت صنعتی دمنده ایلکا مدل VIE-50T4S، جنس پروانه پلاستیکی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 5700 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1270 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/b31983cb-7d15-4997-abb6-53d550fd82a1.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50A4S هواکش 50 سانت صنعتی دمنده ایلکا مدل VIE-50T4S، جنس پروانه پلاستیکی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 5700 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1270 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/13062ea2-99b3-4595-ae14-241f2c2b5eaa.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50A4S هواکش 50 سانت صنعتی دمنده ایلکا مدل VIE-50T4S، جنس پروانه پلاستیکی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 5700 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1270 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-566/damandeh-industriat-external-fan-vie-50t4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f4e68e52-b5ef-42b3-8f15-91722dd0975d.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50A4T هواکش 50 سانت صنعتی دمنده ایلکا مدل VIE-50T4T، جنس پروانه پلاستیکی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 5900 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1300 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/3b02f970-0f9e-43e3-ac0c-353c9f502b50.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50A4T هواکش 50 سانت صنعتی دمنده ایلکا مدل VIE-50T4T، جنس پروانه پلاستیکی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 5900 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1300 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/7b583333-af77-4915-8b14-6972b4ebbb9f.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50A4T هواکش 50 سانت صنعتی دمنده ایلکا مدل VIE-50T4T، جنس پروانه پلاستیکی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 5900 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1300 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/89bd30e5-94d9-4263-b9fa-24402e901b65.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50A4T هواکش 50 سانت صنعتی دمنده ایلکا مدل VIE-50T4T، جنس پروانه پلاستیکی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 5900 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1300 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/82a288fa-1b5e-4381-9bfc-1acef05336ab.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50A4T هواکش 50 سانت صنعتی دمنده ایلکا مدل VIE-50T4T، جنس پروانه پلاستیکی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 5900 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1300 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-567/damandeh-industriaz-external-fan-vie-60z4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3c73fd84-2d42-4fd7-be8f-8565f24fb8e2.jpg هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا دمنده VIE-60R4S هواکش 60 سانت صنعتی دمنده ایلکا مدل VIE-60Z4S، جنس پروانه پلاستیکی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 10000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1300 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/762e55aa-3e82-4b12-8a60-17fa2eedc3f3.jpg هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا دمنده VIE-60R4S هواکش 60 سانت صنعتی دمنده ایلکا مدل VIE-60Z4S، جنس پروانه پلاستیکی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 10000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1300 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/1d334c5f-9660-4d4c-b759-4196b1713369.jpg هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا دمنده VIE-60R4S هواکش 60 سانت صنعتی دمنده ایلکا مدل VIE-60Z4S، جنس پروانه پلاستیکی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 10000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1300 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-568/damandeh-industriaz-external-fan-vie-60z4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9145334f-fb46-45a5-85de-d8ff99c3e051.jpg هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا دمنده VIE-60R4T هواکش 60 سانت صنعتی دمنده ایلکا مدل VIE-60Z4T، جنس پروانه پلاستیکی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 10800 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1380 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/f14f8119-e115-48c9-ba19-93c835d52c9d.jpg هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا دمنده VIE-60R4T هواکش 60 سانت صنعتی دمنده ایلکا مدل VIE-60Z4T، جنس پروانه پلاستیکی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 10800 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1380 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/ede77dad-8e07-4ab3-ba6e-e210dc9f9d71.jpg هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا دمنده VIE-60R4T هواکش 60 سانت صنعتی دمنده ایلکا مدل VIE-60Z4T، جنس پروانه پلاستیکی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 10800 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1380 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-569/damandeh-industriaz-external-fan-vie-70z4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/496bb6f4-6d05-41c1-85a5-95540e2f2967.jpg هواکش صنعتی 70 سانت ایلکا دمنده VIE-70R4T هواکش 70 سانت صنعتی دمنده ایلکا مدل VIE-70Z4T،جنس پروانه پلاستیکی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 16500 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1380 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/bc2225e4-f582-4f9a-905c-08397f3647b3.jpg هواکش صنعتی 70 سانت ایلکا دمنده VIE-70R4T هواکش 70 سانت صنعتی دمنده ایلکا مدل VIE-70Z4T،جنس پروانه پلاستیکی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 16500 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1380 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/f51fac49-6cb0-4daa-8355-d1cbbdd9ab86.jpg هواکش صنعتی 70 سانت ایلکا دمنده VIE-70R4T هواکش 70 سانت صنعتی دمنده ایلکا مدل VIE-70Z4T،جنس پروانه پلاستیکی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 16500 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1380 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-570/damandeh--residentional-pipe-mount-fan-vph-8s2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5a7af8a7-0983-4d6b-a524-d5aae4d7b092.jpg هواکش خانگی دمنده 8 سانت توربو VPH-8S2S هواکش خانگی دمنده 8 سانت توربو VPH-8S2S با پروانه و بدنه پلاستیکی، ظرفیت تخلیه 20 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2530 مناسب واحدهای مسکونی و تجاری کوچک است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/504ff4d3-10d5-4993-9074-25ebab07a626.jpg هواکش خانگی دمنده 8 سانت توربو VPH-8S2S هواکش خانگی دمنده 8 سانت توربو VPH-8S2S با پروانه و بدنه پلاستیکی، ظرفیت تخلیه 20 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2530 مناسب واحدهای مسکونی و تجاری کوچک است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b78e0008-9b7d-400f-ba16-9195620c5bb8.jpg هواکش خانگی دمنده 8 سانت توربو VPH-8S2S هواکش خانگی دمنده 8 سانت توربو VPH-8S2S با پروانه و بدنه پلاستیکی، ظرفیت تخلیه 20 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2530 مناسب واحدهای مسکونی و تجاری کوچک است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/49db0b52-825d-4c81-8138-935902422a06.jpg هواکش خانگی دمنده 8 سانت توربو VPH-8S2S هواکش خانگی دمنده 8 سانت توربو VPH-8S2S با پروانه و بدنه پلاستیکی، ظرفیت تخلیه 20 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2530 مناسب واحدهای مسکونی و تجاری کوچک است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c8264a29-b33e-43c7-9950-023d168009ff.jpg هواکش خانگی دمنده 8 سانت توربو VPH-8S2S هواکش خانگی دمنده 8 سانت توربو VPH-8S2S با پروانه و بدنه پلاستیکی، ظرفیت تخلیه 20 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2530 مناسب واحدهای مسکونی و تجاری کوچک است. https://vidfactor.com/product/vf-571/damandeh--residentional-pipe-mount-fan-vph-10s2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f6ffe992-b0cd-43cc-ae3e-7a3a9b524dfe.jpg فن دمنده خانگی 10 سانت توربو VPH-10S2S هواکش توربو 10 سانت دمنده با پروانه و بدنه پلاستیک دارای ظرفیت تخلیه 55 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2400 مناسب برای واحدهای مسکونی و... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c4245916-7af1-4e47-b3c4-305f4c4f331c.jpg فن دمنده خانگی 10 سانت توربو VPH-10S2S هواکش توربو 10 سانت دمنده با پروانه و بدنه پلاستیک دارای ظرفیت تخلیه 55 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2400 مناسب برای واحدهای مسکونی و... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1d7f3ee5-cc81-41b6-adec-2b5efadc2f06.jpg فن دمنده خانگی 10 سانت توربو VPH-10S2S هواکش توربو 10 سانت دمنده با پروانه و بدنه پلاستیک دارای ظرفیت تخلیه 55 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2400 مناسب برای واحدهای مسکونی و... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/28c918aa-0d55-4e2b-8867-284445cc078b.jpg فن دمنده خانگی 10 سانت توربو VPH-10S2S هواکش توربو 10 سانت دمنده با پروانه و بدنه پلاستیک دارای ظرفیت تخلیه 55 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2400 مناسب برای واحدهای مسکونی و... است. https://vidfactor.com/product/vf-572/damandeh--residentional-pipe-mount-fan-vph-12s2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3cf4200a-9929-46b0-9879-9c6c4260bd63.jpg هواکش خانگی 12 سانت توربو دمنده VPH-12S2S هواکش خانگی 12 سانت توربو دمنده VPH-12S2S با پروانه و بدنه پلاستیکی دارای ظرفیت تخلیه 110 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2400 مناسب برای واحدهای مسکونی است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2d74a332-18f8-4111-84d0-049650c19067.jpg هواکش خانگی 12 سانت توربو دمنده VPH-12S2S هواکش خانگی 12 سانت توربو دمنده VPH-12S2S با پروانه و بدنه پلاستیکی دارای ظرفیت تخلیه 110 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2400 مناسب برای واحدهای مسکونی است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/49e86936-f0fa-4268-8a98-0097340f18e8.jpg هواکش خانگی 12 سانت توربو دمنده VPH-12S2S هواکش خانگی 12 سانت توربو دمنده VPH-12S2S با پروانه و بدنه پلاستیکی دارای ظرفیت تخلیه 110 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2400 مناسب برای واحدهای مسکونی است. https://vidfactor.com/product/vf-573/damandeh--residentional-pipe-mount-fan-vph-15s2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b85e9777-0872-409f-a055-3c3aea7453fe.jpg هواکش خانگی 15 سانت توربو دمنده VPH-15S2S هواکش خانگی دمنده توربو 15سانت با پروانه و بدنه پلاستیکی دارای ظرفیت تخلیه 165 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2050 مناسب برای اتاق های مسکونی و تجاری است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e471b5a9-884b-499d-abfa-64ea5e9c0372.jpg هواکش خانگی 15 سانت توربو دمنده VPH-15S2S هواکش خانگی دمنده توربو 15سانت با پروانه و بدنه پلاستیکی دارای ظرفیت تخلیه 165 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2050 مناسب برای اتاق های مسکونی و تجاری است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d874d865-c4c7-4f8a-aa1b-7be3a83263f8.jpg هواکش خانگی 15 سانت توربو دمنده VPH-15S2S هواکش خانگی دمنده توربو 15سانت با پروانه و بدنه پلاستیکی دارای ظرفیت تخلیه 165 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2050 مناسب برای اتاق های مسکونی و تجاری است. https://vidfactor.com/product/vf-574/damandeh--residentional-pipe-mount-fan-vpl-20s2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/34c2e344-db29-4421-8a87-f5bd054bf755.jpg هواکش خانگی 20 سانت توربو دمنده VPL-20S2S هواکش خانگی 20 سانت دمنده توربو با پروانه و بدنه پلاستیکی دارای ظرفیت تخلیه 230 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 1650 مناسب برای واحدهای مسکونی و... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/59e05678-7ca0-4f84-a721-a0b38c1b9084.jpg هواکش خانگی 20 سانت توربو دمنده VPL-20S2S هواکش خانگی 20 سانت دمنده توربو با پروانه و بدنه پلاستیکی دارای ظرفیت تخلیه 230 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 1650 مناسب برای واحدهای مسکونی و... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d666f826-1349-4149-ace0-1352c7314ddb.jpeg هواکش خانگی 20 سانت توربو دمنده VPL-20S2S هواکش خانگی 20 سانت دمنده توربو با پروانه و بدنه پلاستیکی دارای ظرفیت تخلیه 230 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 1650 مناسب برای واحدهای مسکونی و... است. https://vidfactor.com/product/vf-575/damandeh-hilux-pipe-mount-fan-vdi-10s2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/07c1cec0-28a1-4d4a-8d06-7a43763e1039.jpg هواکش خانگی 10 سانت هایلوکس دمنده VDI-10S2S هواکش دمنده لوله ای دریچه دار 10 سانت هایلوکس VDI-10S2S پروانه پلاستیکی، ظرفیت تخلیه 85 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2250 مناسب نصب در منازل و... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ad08fcfc-c189-4689-afe0-69fb151a1864.jpg هواکش خانگی 10 سانت هایلوکس دمنده VDI-10S2S هواکش دمنده لوله ای دریچه دار 10 سانت هایلوکس VDI-10S2S پروانه پلاستیکی، ظرفیت تخلیه 85 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2250 مناسب نصب در منازل و... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ee382bf2-e7f0-4bd3-b858-1a1962ae6d89.jpg هواکش خانگی 10 سانت هایلوکس دمنده VDI-10S2S هواکش دمنده لوله ای دریچه دار 10 سانت هایلوکس VDI-10S2S پروانه پلاستیکی، ظرفیت تخلیه 85 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2250 مناسب نصب در منازل و... است. https://vidfactor.com/product/vf-576/damandeh-hilux-pipe-mount-fan-vdi-15s2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0511c571-c117-4a6b-a19d-1ec7fb35eade.jpg هواکش خانگی 15 سانت هایلوکس دمنده VDI-15S2S هواکش دمپر دار هایلوکس دمنده با پروانه و بدنه پلاستیکی، ظرفیت تخلیه 300 متر مکعب بر ساعت و قطر پروانه 15 سانت و دور موتور 1950 مناسب نصب در منازل و... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7cb42289-0c66-460b-bb65-664bc1ce122b.jpg هواکش خانگی 15 سانت هایلوکس دمنده VDI-15S2S هواکش دمپر دار هایلوکس دمنده با پروانه و بدنه پلاستیکی، ظرفیت تخلیه 300 متر مکعب بر ساعت و قطر پروانه 15 سانت و دور موتور 1950 مناسب نصب در منازل و... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e38c70e1-60f5-438a-b6bc-f3b1c6d4873e.jpg هواکش خانگی 15 سانت هایلوکس دمنده VDI-15S2S هواکش دمپر دار هایلوکس دمنده با پروانه و بدنه پلاستیکی، ظرفیت تخلیه 300 متر مکعب بر ساعت و قطر پروانه 15 سانت و دور موتور 1950 مناسب نصب در منازل و... است. https://vidfactor.com/product/vf-577/damandeh-wall-mount-fan-vsl-15s2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e32763eb-b642-4538-a319-2a2cc9578da7.jpg هواکش خانگی 15 سانت لوکس دمنده VSL-15S2S فن 15 سانت دمپر دار مدل لوکس دمنده سری VSL-15S2S با پروانه و بدنه ی پلاستیکی و دور موتور 1950 دور بر دقیقه مناسب نصب در منازل ، سرویس بهداشتی و ... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/bb508912-e230-4c7f-bbb4-d2c129af0e47.jpg هواکش خانگی 15 سانت لوکس دمنده VSL-15S2S فن 15 سانت دمپر دار مدل لوکس دمنده سری VSL-15S2S با پروانه و بدنه ی پلاستیکی و دور موتور 1950 دور بر دقیقه مناسب نصب در منازل ، سرویس بهداشتی و ... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5d0bffb7-3bcf-4163-874c-21124804a3af.jpg هواکش خانگی 15 سانت لوکس دمنده VSL-15S2S فن 15 سانت دمپر دار مدل لوکس دمنده سری VSL-15S2S با پروانه و بدنه ی پلاستیکی و دور موتور 1950 دور بر دقیقه مناسب نصب در منازل ، سرویس بهداشتی و ... است. https://vidfactor.com/product/vf-578/damandeh-wall-mount-fan-vsl-20s2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b7d2b8fc-09c5-4b9a-8b62-7f6d3ffc2eb9.jpg هواکش خانگی 20 سانت لوکس دمنده VSL-20S2S هواکش 20 سانت دمپر دار مدل لوکس دمنده با پروانه و بدنه ی پلاستیکی، ظرفیت تخلیه 350 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 1700 مناسب نصب در منازل و... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f04fac78-ae5c-43e5-b2e7-dd1857c47685.jpg هواکش خانگی 20 سانت لوکس دمنده VSL-20S2S هواکش 20 سانت دمپر دار مدل لوکس دمنده با پروانه و بدنه ی پلاستیکی، ظرفیت تخلیه 350 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 1700 مناسب نصب در منازل و... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/46bf09be-1586-47b1-8eb5-de7511888d9b.jpg هواکش خانگی 20 سانت لوکس دمنده VSL-20S2S هواکش 20 سانت دمپر دار مدل لوکس دمنده با پروانه و بدنه ی پلاستیکی، ظرفیت تخلیه 350 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 1700 مناسب نصب در منازل و... است. https://vidfactor.com/product/vf-579/damandeh-wall-mount-fan-vsl-20c4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/830eea55-6838-4347-83a3-2534c8665db1.jpg هواکش خانگی 20 سانت لوکس دمنده VSL-20C4S هواکش 20 سانت دمپر دار مدل لوکس دمنده با پروانه و بدنه ی پلاستیکی دارای ظرفیت تخلیه 700 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 1320 مناسب نصب در منازل و... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a5fa78f4-b100-42c3-9910-05f6088083bc.jpg هواکش خانگی 20 سانت لوکس دمنده VSL-20C4S هواکش 20 سانت دمپر دار مدل لوکس دمنده با پروانه و بدنه ی پلاستیکی دارای ظرفیت تخلیه 700 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 1320 مناسب نصب در منازل و... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f1d123cd-d1bc-4114-9aeb-15dd055852c5.jpg هواکش خانگی 20 سانت لوکس دمنده VSL-20C4S هواکش 20 سانت دمپر دار مدل لوکس دمنده با پروانه و بدنه ی پلاستیکی دارای ظرفیت تخلیه 700 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 1320 مناسب نصب در منازل و... است. https://vidfactor.com/product/vf-580/damandeh-wall-mount-fan-vsl-25c4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5da936da-ee1a-4174-b7a1-68465ad90187.jpg هواکش خانگی 25 سانت لوکس دمنده VSL-25C4S هواکش دریچه دار 25سانت دمنده لوکس مدل VSL-25C4S، جنس پروانه پلاستیکی، جنس بدنه پلاستیکی، ظرفیت تخلیه 700 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1320 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/81d8bc33-dd58-4948-b277-2d98e4b341d8.jpg هواکش خانگی 25 سانت لوکس دمنده VSL-25C4S هواکش دریچه دار 25سانت دمنده لوکس مدل VSL-25C4S، جنس پروانه پلاستیکی، جنس بدنه پلاستیکی، ظرفیت تخلیه 700 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1320 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/29af62ec-cf10-49ca-9d1c-3fc1fbbcb107.jpg هواکش خانگی 25 سانت لوکس دمنده VSL-25C4S هواکش دریچه دار 25سانت دمنده لوکس مدل VSL-25C4S، جنس پروانه پلاستیکی، جنس بدنه پلاستیکی، ظرفیت تخلیه 700 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1320 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-581/damandeh-wall-mount-fan-vsg-30c4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/886ff95f-7b76-43e9-a4db-5a518fc2cf07.jpg هواکش خانگی 30 سانت لوکس دمنده VSG-30C4S هواکش 30 سانت دمپر دار مدل لوکس دمنده با پروانه و بدنه ی پلاستیکی دارای ظرفیت تخلیه 900 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 1100 مناسب نصب در منازل و... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/bf10a6fb-20f4-4dac-bc19-bcf95eda7d6a.jpg هواکش خانگی 30 سانت لوکس دمنده VSG-30C4S هواکش 30 سانت دمپر دار مدل لوکس دمنده با پروانه و بدنه ی پلاستیکی دارای ظرفیت تخلیه 900 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 1100 مناسب نصب در منازل و... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f50e3a83-5f91-4a15-affb-955925cc4bd2.jpg هواکش خانگی 30 سانت لوکس دمنده VSG-30C4S هواکش 30 سانت دمپر دار مدل لوکس دمنده با پروانه و بدنه ی پلاستیکی دارای ظرفیت تخلیه 900 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 1100 مناسب نصب در منازل و... است. https://vidfactor.com/product/vf-582/damandeh-metallic-wall-mount-fan-vma-10s2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/73d927d1-38de-42fd-a822-2290081f4f4d.jpg هواکش فلزی خانگی 10 سانت دمنده VMA-10S2S هواکش خانگی فلزی 10 سانت دمنده VMA-10S2S پروانه و بدنه ی فلزی، دارای ظرفیت تخلیه 95 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2500 دور مناسب نصب در منازل و... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/760be49d-449b-4b0a-9bcb-7e0624e299cd.jpg هواکش فلزی خانگی 10 سانت دمنده VMA-10S2S هواکش خانگی فلزی 10 سانت دمنده VMA-10S2S پروانه و بدنه ی فلزی، دارای ظرفیت تخلیه 95 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2500 دور مناسب نصب در منازل و... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d93c1f61-794e-451e-a1ef-8c8ce81a5d1f.jpg هواکش فلزی خانگی 10 سانت دمنده VMA-10S2S هواکش خانگی فلزی 10 سانت دمنده VMA-10S2S پروانه و بدنه ی فلزی، دارای ظرفیت تخلیه 95 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2500 دور مناسب نصب در منازل و... است. https://vidfactor.com/product/vf-583/damandeh-metallic-wall-mount-fan-vma-12s2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d012fcf7-4e66-4087-83cf-08d3f6ab86fe.jpg هواکش فلزی خانگی 12 سانت دمنده VMA-12S2S هواکش 12 سانت دمپر دار مدل لوکس دمنده با پروانه و بدنه ی فلزی و دور موتور 2000 دور بر دقیقه مناسب نصب در منازل و اماکن اداری است https://vidfactor.com/uploads/products/image/f2044aec-ab0e-4f2f-95b8-6eee77539419.jpg هواکش فلزی خانگی 12 سانت دمنده VMA-12S2S هواکش 12 سانت دمپر دار مدل لوکس دمنده با پروانه و بدنه ی فلزی و دور موتور 2000 دور بر دقیقه مناسب نصب در منازل و اماکن اداری است https://vidfactor.com/uploads/products/image/a000c67a-df56-44fc-96bc-7d1867275187.jpg هواکش فلزی خانگی 12 سانت دمنده VMA-12S2S هواکش 12 سانت دمپر دار مدل لوکس دمنده با پروانه و بدنه ی فلزی و دور موتور 2000 دور بر دقیقه مناسب نصب در منازل و اماکن اداری است https://vidfactor.com/product/vf-584/damandeh-metallic-wall-mount-fan-vma-15s2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7a09749f-5a1b-434e-b012-9cd264d30ead.jpg هواکش فلزی خانگی 15 سانت دمنده VMA-15S2S هواکش فلزی خانگی15 سانت دمنده مدل VMA-15S2S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، ظرفیت تخلیه 215 متر مکعب در ساعت و دور موتور 2000 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/c32c14aa-ee91-4312-9a4c-2cb54b69b95a.jpg هواکش فلزی خانگی 15 سانت دمنده VMA-15S2S هواکش فلزی خانگی15 سانت دمنده مدل VMA-15S2S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، ظرفیت تخلیه 215 متر مکعب در ساعت و دور موتور 2000 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/9838d14a-79dc-461d-b5e4-9a69e60d3e12.jpg هواکش فلزی خانگی 15 سانت دمنده VMA-15S2S هواکش فلزی خانگی15 سانت دمنده مدل VMA-15S2S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، ظرفیت تخلیه 215 متر مکعب در ساعت و دور موتور 2000 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-585/damandeh-metallic-wall-mount-fan-vma-15c2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8e087ff5-e834-42fc-a22e-118d1a7b7666.jpg هواکش فلزی خانگی 15 سانت دمنده VMA-15C2S هواکش 15 سانت دمپر دار مدل لوکس دمنده با پروانه و بدنه ی فلزی،ظرفیت تخلیه 310 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2800 دور بر دقیقه مناسب نصب در منازل و... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c6eaa806-edd3-4555-a045-76e4b22d16b1.jpg هواکش فلزی خانگی 15 سانت دمنده VMA-15C2S هواکش 15 سانت دمپر دار مدل لوکس دمنده با پروانه و بدنه ی فلزی،ظرفیت تخلیه 310 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2800 دور بر دقیقه مناسب نصب در منازل و... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8778d478-23ad-45c9-8f0e-34ba023efb4a.jpg هواکش فلزی خانگی 15 سانت دمنده VMA-15C2S هواکش 15 سانت دمپر دار مدل لوکس دمنده با پروانه و بدنه ی فلزی،ظرفیت تخلیه 310 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2800 دور بر دقیقه مناسب نصب در منازل و... است. https://vidfactor.com/product/vf-586/damandeh-metallic-wall-mount-fan-vma-20c2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/bf8d6434-b005-4f24-9482-106efbfd167c.jpg هواکش فلزی خانگی 20 سانت دمنده VMA-20C2S هواکش 20 سانت دمپر دار مدل لوکس دمنده با پروانه و بدنه ی فلزی دارای ظرفیت تخلیه 720 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2600 مناسب نصب در و... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5a402427-f31e-467e-9e5f-8ac3683091b6.jpg هواکش فلزی خانگی 20 سانت دمنده VMA-20C2S هواکش 20 سانت دمپر دار مدل لوکس دمنده با پروانه و بدنه ی فلزی دارای ظرفیت تخلیه 720 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2600 مناسب نصب در و... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/0c40b737-f81e-402e-96a3-9ee185be0395.jpg هواکش فلزی خانگی 20 سانت دمنده VMA-20C2S هواکش 20 سانت دمپر دار مدل لوکس دمنده با پروانه و بدنه ی فلزی دارای ظرفیت تخلیه 720 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2600 مناسب نصب در و... است. https://vidfactor.com/product/vf-587/damandeh-metallic-wall-mount-fan-vma-20c4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b1c63123-1004-4bd8-94a2-5fdcc7e30b28.jpg هواکش فلزی خانگی 20 سانت دمنده VMA-20C4S هواکش خانگی فلزی 20 سانت دمنده VMA-20C4S با پروانه و بدنه ی فلزی دارای ظرفیت تخلیه 380 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 1350 مناسب نصب در منازل و... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/dc1dac4e-ffdb-457d-8db6-4326b06b06b5.jpg هواکش فلزی خانگی 20 سانت دمنده VMA-20C4S هواکش خانگی فلزی 20 سانت دمنده VMA-20C4S با پروانه و بدنه ی فلزی دارای ظرفیت تخلیه 380 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 1350 مناسب نصب در منازل و... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2dd0572d-faaa-425e-800c-85902ce1544c.jpg هواکش فلزی خانگی 20 سانت دمنده VMA-20C4S هواکش خانگی فلزی 20 سانت دمنده VMA-20C4S با پروانه و بدنه ی فلزی دارای ظرفیت تخلیه 380 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 1350 مناسب نصب در منازل و... است. https://vidfactor.com/product/vf-588/damandeh-metallic-wall-mount-fan-vma-25c4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/eda654e5-a454-44b6-a861-0e24b2f79d1a.jpg هواکش فلزی خانگی 25 سانت دمنده VMA-25C4S هواکش 25 سانت دمپر دار مدل لوکس دمنده دارای پروانه و بدنه ی فلزی،ظرفیت تخلیه 660 متر مکعب بر ساعت، دور موتور 1320 دور بر دقیقه مناسب نصب در منازل و... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/20a6a6c7-9dfb-42dc-8d1e-99fa2b6b658a.jpg هواکش فلزی خانگی 25 سانت دمنده VMA-25C4S هواکش 25 سانت دمپر دار مدل لوکس دمنده دارای پروانه و بدنه ی فلزی،ظرفیت تخلیه 660 متر مکعب بر ساعت، دور موتور 1320 دور بر دقیقه مناسب نصب در منازل و... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2dd07280-e1b0-4a4e-8cb4-8055afad5de9.jpg هواکش فلزی خانگی 25 سانت دمنده VMA-25C4S هواکش 25 سانت دمپر دار مدل لوکس دمنده دارای پروانه و بدنه ی فلزی،ظرفیت تخلیه 660 متر مکعب بر ساعت، دور موتور 1320 دور بر دقیقه مناسب نصب در منازل و... است. https://vidfactor.com/product/vf-589/damandeh-metallic-wall-mount-fan-vma-25c2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d1c782f6-73fd-4cba-b5c8-959f93472a99.jpg هواکش فلزی خانگی 25 سانت دمنده VMA-25C2S هواکش 25 سانت دمپر دار مدل لوکس دمنده با پروانه و بدنه ی فلزی مناسب نصب در منازل، سرویس بهداشتی و اماکن اداری است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e360e8f4-02ad-4754-bd50-9e4bb983e8ce.jpg هواکش فلزی خانگی 25 سانت دمنده VMA-25C2S هواکش 25 سانت دمپر دار مدل لوکس دمنده با پروانه و بدنه ی فلزی مناسب نصب در منازل، سرویس بهداشتی و اماکن اداری است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d9af6327-685b-4abe-b884-58bc97341a3c.jpg هواکش فلزی خانگی 25 سانت دمنده VMA-25C2S هواکش 25 سانت دمپر دار مدل لوکس دمنده با پروانه و بدنه ی فلزی مناسب نصب در منازل، سرویس بهداشتی و اماکن اداری است. https://vidfactor.com/product/vf-590/damandeh-metallic-wall-mount-fan-vma-30c4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/81398ee6-fe09-497b-b507-a4919e132ce4.jpg هواکش فلزی خانگی 30 سانت دمنده VMA-30C4S هواکش فلزی خانگی 30 سانت دمنده VMA-30C4Sبا پروانه و بدنه ی فلزی دارای ظرفیت تخلیه 1100 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 1250 دور بر دقیقه است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e2da9830-a611-4095-aa4b-5e05e214a1ae.jpg هواکش فلزی خانگی 30 سانت دمنده VMA-30C4S هواکش فلزی خانگی 30 سانت دمنده VMA-30C4Sبا پروانه و بدنه ی فلزی دارای ظرفیت تخلیه 1100 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 1250 دور بر دقیقه است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/75e9f894-17a4-4fbd-bb17-e5a9e32b26f6.jpg هواکش فلزی خانگی 30 سانت دمنده VMA-30C4S هواکش فلزی خانگی 30 سانت دمنده VMA-30C4Sبا پروانه و بدنه ی فلزی دارای ظرفیت تخلیه 1100 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 1250 دور بر دقیقه است. https://vidfactor.com/product/vf-591/zhilahbeg-industrial-internal-fan-2e-200b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/cebc9c2e-2ea1-453f-a0de-3940388b73c8.jpg هواکش صنعتی 20 سانت قابدار زیلابگ FTP 2E-200B هواکش صنعتی 20سانت قابدار زیلابگ مدل 2E-200B، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 780 متر مکعب در ساعت و دور موتور 2500 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-593/zhilahbeg-industrial-internal-fan-2e-250b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5ba7b0af-6f76-4a4d-9087-5e6385932450.jpg هواکش صنعتی 25 سانت قابدار زیلابگ FTP 2E-250B هواکش صنعتی 25سانت قابدار زیلابگ مدل 2E-250B، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، ظرفیت تخلیه 960 متر مکعب در ساعت و دور موتور 2400 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-594/zhilahbeg-industrial-internal-fan-4e-250b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a222cb92-512a-47df-a077-16f4224a3662.jpg هواکش صنعتی 25 سانت قابدار زیلابگ FTP 4E-250B هواکش صنعتی 25سانت قابدار زیلابگ 4E-250B، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 730 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1380 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-595/zhilahbeg-industrial-internal-fan-2e-300b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9102e81f-2c09-4d70-94bc-1eb4b992b235.jpg هواکش صنعتی 30 سانت قابدار زیلابگ FTP 2E-300B هواکش صنعتی 30سانت قابدار زیلابگ 2E-300B، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 2300 متر مکعب در ساعت و دور موتور 2300 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-596/zhilahbeg-industrial-internal-fan-4e-300b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e897e539-242a-4c79-9938-ef75a635bbda.jpg هواکش صنعتی 30 سانت قابدار زیلابگ FTP 4E-300B هواکش صنعتی 30سانت قابدار زیلابگ 4E-300B، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 1845 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1380 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-597/zhilahbeg-industrial-internal-fan-4e-350b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/90c38633-1a2c-4d6d-b409-df0ac509bbb3.jpg هواکش صنعتی 35 سانت قابدار زیلابگ FTP 4E-350B هواکش صنعتی 35سانت قابدار زیلابگ مدل 4E-350B، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی،مقدار هوادهی 2450 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1400 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-598/zhilahbeg-industrial-internal-fan-6e-350b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ab3b287c-bee1-4061-a64d-32588d1caf67.jpg هواکش صنعتی 35 سانت قابدار زیلابگ FTP 6E-350B هواکش صنعتی 35 سانت قابدار زیلابگ 6E-350B، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 1615 متر مکعب در ساعت و دور موتور 920 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-599/zhilahbeg-industrial-internal-fan-4e-400b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7bf3aec7-d96c-4861-a941-84cad1bd095b.jpg هواکش صنعتی 40 سانت قابدار زیلابگ FTP 4E-400B هواکش صنعتی 40سانت قابدار زیلابگ 4E-400B، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3955 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1380 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-600/zhilahbeg-industrial-internal-fan-6e-400b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e70413de-ebef-4865-8a55-84d5cafdc547.jpg هواکش صنعتی 40 سانت قابدار زیلابگ FTP 6E-400B هواکش صنعتی 40سانت قابدار زیلابگ 6E-400B، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3295 متر مکعب در ساعت و دور موتور 920 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-601/zhilahbeg-industrial-internal-fan-4d-400b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/cb65e1cf-f293-40c6-805d-3b4b6cf6f929.jpg هواکش صنعتی 40 سانت قابدار زیلابگ FTP 4D-400B هواکش صنعتی 40 سانت قابدار زیلابگ 4D-400B، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3920 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1380 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-602/zhilahbeg-industrial-internal-fan-4e-450b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a1e9c556-ae3b-4521-9924-73299edd4631.jpg هواکش صنعتی 45 سانت قابدار زیلابگ FTP 4E-450B هواکش صنعتی 45سانت قابدار زیلابگ 4E-450B، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 5365 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1350 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-603/zhilahbeg-industrial-internal-fan-6e-450b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/15dfee0f-83a2-49a3-b582-0974f22aa29d.jpg هواکش صنعتی 45 سانت قابدار زیلابگ FTP 6E-450B هواکش صنعتی 45سانت قابدار زیلابگ 6E-450B، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3775 متر مکعب در ساعت و دور موتور 920 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-604/zhilahbeg-industrial-internal-fan-4d-450b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/86159725-71e8-4f5a-ae29-33bedae34a09.jpg هواکش صنعتی 45 سانت قابدار زیلابگ FTP 4D-450B هواکش صنعتی 45سانت قابدار زیلابگ 4D-450B، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 5415 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1350 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-605/zhilahbeg-industrial-internal-fan-4e-500b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3c06b5b8-5b8d-443d-938a-27702e850aa4.jpg هواکش صنعتی 50 سانت قابدار زیلابگ FTP 4E-500B هواکش صنعتی 50 سانت قابدار زیلابگ 4E-500B، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 7155 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1320 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-606/zhilahbeg-industrial-internal-fan-6e-500b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c54ad912-2750-4706-bea1-c81e0480ef40.jpg هواکش صنعتی 50 سانت قابدار زیلابگ FTP 6E-500B هواکش صنعتی 50سانت قابدار زیلابگ مدل 6E-500B، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 5705 متر مکعب در ساعت و دور موتور 900 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-607/zhilahbeg-industrial-internal-fan-4d-500b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/cc4e1862-6bbf-40f8-9fa7-f67be949a86b.jpg هواکش صنعتی 50 سانت قابدار زیلابگ FTP 4D-500B هواکش صنعتی 50سانت قابدار زیلابگ 4D-500B، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 7395 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1300 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-608/zhilahbeg-industrial-internal-fan-4e-600b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ecf22392-5d02-4e80-872a-7dabcb692173.jpg هواکش صنعتی 60 سانت قابدار زیلابگ FTP 4E-600B هواکش صنعتی 60سانت قابدار زیلابگ 4E-600B، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 10040 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1360 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-609/zhilahbeg-industrial-internal-fan-6e-600b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/115e2f28-7044-429c-b20e-65ee7abd75b1.jpg هواکش صنعتی 60 سانت قابدار زیلابگ FTP 6E-600B هواکش صنعتی 60سانت قابدار زیلابگ مدل 6E-600B، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 9130 متر مکعب در ساعت و دور موتور 900 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-610/zhilahbeg-industrial-internal-fan-4d-600b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/05fbdcd5-b82a-4161-bfb2-e8fdea315a81.jpg هواکش صنعتی 60 سانت قابدار زیلابگ FTP 4D-600B هواکش صنعتی 60 سانت قابدار زیلابگ مدل 4D-600B، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 11000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1360 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-611/zhilahbeg-industrial-internal-fan-4d-630b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a7d69f79-7053-420a-a55a-fa2d61333ec7.jpg هواکش صنعتی 63 سانت قابدار زیلابگ FTP 4D-630B هواکش صنعتی 63 سانت قابدار زیلابگ مدل 4D-630B، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 12420 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1320 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-612/zhilahbeg-industrial-internal-fan-6d-710b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c07833f5-5528-4d6b-9380-c3ae08cd1efd.jpg هواکش صنعتی 71 سانت قابدار زیلابگ FTP 6D-710B هواکش صنعتی 71 سانت قابدار زیلابگ مدل 6D-710B، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 15120 متر مکعب در ساعت و دور موتور 900 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-613/zhilahbeg-industrial-external-fan-4e-200s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/85760416-3cc7-42c1-a5c3-4d261eaa1d34.jpg هواکش تاسیساتی 20 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-200S هواکش تاسیساتی 20سانت بدون قاب زیلابگ 4E-200S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 415 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1400 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-614/zhilahbeg-industrial-external-fan-4e-250s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8cc8deae-c843-4932-9c42-63d0b96f0138.jpg هواکش تاسیساتی 25 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-250S هواکش تاسیساتی 25 سانت بدون قاب زیلابگ مدل 4E-250S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 415 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1400 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-615/zhilahbeg-industrial-external-fan-4e-300s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/62326c57-8446-450a-a2a0-ecf33851fcd2.jpg هواکش تاسیساتی 30 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-300S هواکش تاسیساتی 30 سانت بدون قاب زیلابگ مدل 4E-300S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 1845 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1380 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-616/zhilahbeg-industrial-external-fan-4d-300s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5f6cd254-2770-45ad-af42-1ff80ac5d8a9.jpg هواکش تاسیساتی 30 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-300S هواکش تاسیساتی 30سانت بدون قاب زیلابگ 4D-300S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 1835 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1380 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-617/zhilahbeg-industrial-external-fan-4e-350s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d7fc7cbf-e814-45dc-a89a-e378976815e6.jpg هواکش تاسیساتی 35 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-350S هواکش تاسیساتی 35سانت بدون قاب زیلابگ مدل 4E-350S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 2450 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1400 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-618/zhilahbeg-industrial-external-fan-4d-350s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f4076c3b-c109-47aa-84c2-7a8b89a42f35.jpg هواکش تاسیساتی 35 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-350S هواکش تاسیساتی 35سانت بدون قاب زیلابگ 4D-350S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 2470 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1400 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-619/zhilahbeg-industrial-external-fan-4e-400s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0f292fa7-e1b5-4234-9e6a-b7a83979ba7f.jpg هواکش تاسیساتی 40 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-400S هواکش تاسیساتی 40سانت بدون قاب زیلابگ مدل 4E-400S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3955 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1380 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-620/zhilahbeg-industrial-external-fan-4d-400s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d38cb210-f00c-49ae-8f3f-0db465325002.jpg هواکش تاسیساتی 40 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-400S هواکش تاسیساتی 40 سانت بدون قاب زیلابگ 4D-400S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 3920 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1380 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-621/zhilahbeg-industrial-external-fan-4e-450s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f23a4b61-44d1-44fd-8fcc-b01b6ca12df5.jpg هواکش تاسیساتی 45 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-450S هواکش تاسیساتی 45سانت بدون قاب زیلابگ مدل 4E-450S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 5365 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1350 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-622/zhilahbeg-industrial-external-fan-4d-450s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d30fdbe4-3a61-4236-9edb-74846af94f0e.jpg هواکش تاسیساتی 45 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-450S هواکش تاسیساتی 45 سانت بدون قاب زیلابگ مدل 4D-450S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 5415 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1350 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-623/zhilahbeg-industrial-external-fan-4e-500s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c12059dd-abb2-4c74-88c5-3ffa45b7bd5a.jpg هواکش تاسیساتی 50 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-500S هواکش تاسیساتی 50سانت بدون قاب زیلابگ مدل 4E-500S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 7155 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1320 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-624/zhilahbeg-industrial-external-fan-4d-500s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2eadc1b0-0a6d-47de-b94b-f1ab0728d879.jpg هواکش تاسیساتی 50 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-500S هواکش تاسیساتی 50سانت بدون قاب زیلابگ مدل 4D-500S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 7395 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1300 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-625/zhilahbeg-industrial-external-fan-4e-600s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f5fa3c2b-8b5b-4ad4-8bc9-88fc06a50a3c.jpg هواکش تاسیساتی 60 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-600S هواکش تاسیساتی 60 سانت بدون قاب زیلابگ 4E-600S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 10040 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1360 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-626/zhilahbeg-industrial-external-fan-4d-600s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f708e0d1-df57-4489-9e34-58d8a2ad5ae8.jpg هواکش تاسیساتی 60 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-600S هواکش تاسیساتی 60 سانت بدون قاب زیلابگ مدل 4D-600S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 11000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1360 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-627/zhilahbeg-industrial-external-fan-4d-630s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c7d85737-c517-43f4-b3dd-31367eb5d260.jpg هواکش تاسیساتی 63 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4D-630S هواکش تاسیساتی 63 سانت بدون قاب زیلابگ مدل 4D-630S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 12420 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1320 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-628/zhilahbeg-industrial-external-fan-6d-710s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/42a4e369-5fe3-4b33-be6e-0950a1c91392.jpg هواکش تاسیساتی 71 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 6D-710S هواکش تاسیساتی 71 سانت بدون قاب زیلابگ مدل 6D-710S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 15120 متر مکعب در ساعت و دور موتور 900 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-629/zhilahbeg-industrial-external-fan-6d-800s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/22a0684c-5446-4e63-8492-404bf78de550.jpg هواکش تاسیساتی 80 سانت قابدار زیلابگ FTP 6D-800S هواکش تاسیساتی 80سانت قابدار زیلابگ مدل 6D-800S، جنس پروانه فلزی، جنس بدنه فلزی، مقدار هوادهی 20695 متر مکعب در ساعت و دور موتور 920 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-630/blauberg-extract-fans-quatro-hi-tech-chrome-c-100.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b12ac74d-4bc3-48ca-af96-52b2f6a46901.jpg هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Chrome C 100 هواکش 10سانت لوله ای با پروانه و بدنه ی پلاستیکی دارای ظرفیت تخلیه 88 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2400 دور بر دقیقه مناسب نصب در منازل و... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c91892c6-9044-4168-9f63-5c4156c2bd91.jpg هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Chrome C 100 هواکش 10سانت لوله ای با پروانه و بدنه ی پلاستیکی دارای ظرفیت تخلیه 88 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2400 دور بر دقیقه مناسب نصب در منازل و... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2ab0806b-5bf5-429f-92d3-ecb3c4b7053c.jpg هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Chrome C 100 هواکش 10سانت لوله ای با پروانه و بدنه ی پلاستیکی دارای ظرفیت تخلیه 88 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2400 دور بر دقیقه مناسب نصب در منازل و... است. https://vidfactor.com/product/vf-631/blauberg-extract-fans-quatro-hi-tech-chrome-100.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9e7d8aea-6e77-4d7d-bcb8-8e398682fb76.jpg هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Chrome 100 هواکش 10سانت لوله ای با پروانه و بدنه ی پلاستیکی دارای دور موتور 2400 دور بر دقیقه و ظرفیت تخلیه 88 متر مکعب بر ساعت مناسب نصب در منازل و... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5fc48753-c5b1-466e-8459-85bbb37650b5.jpg هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Chrome 100 هواکش 10سانت لوله ای با پروانه و بدنه ی پلاستیکی دارای دور موتور 2400 دور بر دقیقه و ظرفیت تخلیه 88 متر مکعب بر ساعت مناسب نصب در منازل و... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e2351ef6-6b7a-41c1-8132-9aacbab5eaad.jpg هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Chrome 100 هواکش 10سانت لوله ای با پروانه و بدنه ی پلاستیکی دارای دور موتور 2400 دور بر دقیقه و ظرفیت تخلیه 88 متر مکعب بر ساعت مناسب نصب در منازل و... است. https://vidfactor.com/product/vf-632/blauberg-extract-fans-quatro-hi-tech-gold-100.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/132df05c-18d2-4219-871f-7698ce962793.jpg هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Gold 100 هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Gold 100 با دور موتور 2400 ، ظرفیت تخلیه 88 متر مکعب بر ساعت و پروانه پلاستیکی مناسب نصب در منازل و... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/0940f6d2-073e-4e26-9523-d1d7c5ad4e35.jpg هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Gold 100 هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Gold 100 با دور موتور 2400 ، ظرفیت تخلیه 88 متر مکعب بر ساعت و پروانه پلاستیکی مناسب نصب در منازل و... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c69de8e4-f13d-40e2-bb01-93af54c1f74e.jpg هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Gold 100 هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Gold 100 با دور موتور 2400 ، ظرفیت تخلیه 88 متر مکعب بر ساعت و پروانه پلاستیکی مناسب نصب در منازل و... است. https://vidfactor.com/product/vf-633/blauberg-extract-fans-quatro-100.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4e0b8b76-3e20-4161-9b2c-79286f5e826b.jpg هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro 100 فن لوله ای 10 سانت Blauberg Quatro 100 با پروانه و بدنه ی پلاستیکی دارای دور موتور 2400 دور بر دقیقه مناسب نصب در منازل و اماکن اداری است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a77b8b10-ed76-4c6a-a76f-9c3e6d5884be.jpg هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro 100 فن لوله ای 10 سانت Blauberg Quatro 100 با پروانه و بدنه ی پلاستیکی دارای دور موتور 2400 دور بر دقیقه مناسب نصب در منازل و اماکن اداری است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/fb5553a5-42a6-4d92-85a1-653c572d2502.jpg هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro 100 فن لوله ای 10 سانت Blauberg Quatro 100 با پروانه و بدنه ی پلاستیکی دارای دور موتور 2400 دور بر دقیقه مناسب نصب در منازل و اماکن اداری است. https://vidfactor.com/product/vf-634/blauberg-extract-fans-quatro-c-100.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/555efa70-e27b-4fbc-ab2a-caae30b036d0.jpg هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro C 100 هواکش 10سانت لوله ای با پروانه و بدنه ی پلاستیکی و دور موتور 2400 دور بر دقیقه مناسب نصب در منازل، سرویس بهداشتی و اماکن اداری است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b258fb9e-0e15-411e-a99d-d364eb2cb50c.jpg هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro C 100 هواکش 10سانت لوله ای با پروانه و بدنه ی پلاستیکی و دور موتور 2400 دور بر دقیقه مناسب نصب در منازل، سرویس بهداشتی و اماکن اداری است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/994979ee-e1ce-4820-97c1-42d5072a5769.jpg هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro C 100 هواکش 10سانت لوله ای با پروانه و بدنه ی پلاستیکی و دور موتور 2400 دور بر دقیقه مناسب نصب در منازل، سرویس بهداشتی و اماکن اداری است. https://vidfactor.com/product/vf-635/blauberg-in-line-fans-tubo-100.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9bf60922-781a-41e3-adbb-7c773e74f52a.jpg هواکش داخل لوله ای 10 سانت Blauberg Tubo 100 هواکش 10 سانت داخل لوله ای با پروانه و بدنه ی پلاستیکی دارای ظرفیت تخلیه 102 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2400 دور بر دقیقه مناسب نصب در منازل و ... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/260c01e7-4596-46f5-ae00-9987e996506e.jpg هواکش داخل لوله ای 10 سانت Blauberg Tubo 100 هواکش 10 سانت داخل لوله ای با پروانه و بدنه ی پلاستیکی دارای ظرفیت تخلیه 102 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2400 دور بر دقیقه مناسب نصب در منازل و ... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a6a48d08-c63a-43f4-8c22-1d3d5bb82c0c.jpg هواکش داخل لوله ای 10 سانت Blauberg Tubo 100 هواکش 10 سانت داخل لوله ای با پروانه و بدنه ی پلاستیکی دارای ظرفیت تخلیه 102 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2400 دور بر دقیقه مناسب نصب در منازل و ... است. https://vidfactor.com/product/vf-636/blauberg-in-line-fans-tubo-150.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f595bd2c-b6d3-4af2-9679-cb96c517a351.jpg هواکش داخل لوله ای 15 سانت Blauberg Tubo 150 هواکش 15 سانت داخل لوله ای با پروانه و بدنه ی پلاستیکی دارای ظرفیت تخلیه 295 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2400 دور بر دقیقه مناسب نصب در منازل و... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/cab66554-5334-40e6-b46b-b4e4b3d3aa0e.jpg هواکش داخل لوله ای 15 سانت Blauberg Tubo 150 هواکش 15 سانت داخل لوله ای با پروانه و بدنه ی پلاستیکی دارای ظرفیت تخلیه 295 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2400 دور بر دقیقه مناسب نصب در منازل و... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5318249c-59cd-4cbb-94f4-c959e8299b06.jpg هواکش داخل لوله ای 15 سانت Blauberg Tubo 150 هواکش 15 سانت داخل لوله ای با پروانه و بدنه ی پلاستیکی دارای ظرفیت تخلیه 295 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2400 دور بر دقیقه مناسب نصب در منازل و... است. https://vidfactor.com/product/vf-637/vortice-wall-mount-axial-fan-mf-100-4.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/fd730126-6588-461b-b112-1ef3e727eb0a.jpg هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE 11/285 MF 100/4 هواکش 10 سانت لوله ای خانگی با پروانه و بدنه ی پلاستیکی دارای ظرفیت تخلیه 85 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2400 دور بر دقیقه مناسب نصب در منازل و... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/668d0117-fb35-4099-84c8-3c56f612bae5.jpg هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE 11/285 MF 100/4 هواکش 10 سانت لوله ای خانگی با پروانه و بدنه ی پلاستیکی دارای ظرفیت تخلیه 85 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2400 دور بر دقیقه مناسب نصب در منازل و... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/be4af76f-c79a-4f88-b693-2dc4d0ed3428.jpg هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE 11/285 MF 100/4 هواکش 10 سانت لوله ای خانگی با پروانه و بدنه ی پلاستیکی دارای ظرفیت تخلیه 85 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2400 دور بر دقیقه مناسب نصب در منازل و... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/88879307-4a49-4a42-bb32-7ede0a7ba85d.jpg هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE 11/285 MF 100/4 هواکش 10 سانت لوله ای خانگی با پروانه و بدنه ی پلاستیکی دارای ظرفیت تخلیه 85 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2400 دور بر دقیقه مناسب نصب در منازل و... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5da95945-a1d5-433c-a2b6-2b6cde952e4e.jpg هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE 11/285 MF 100/4 هواکش 10 سانت لوله ای خانگی با پروانه و بدنه ی پلاستیکی دارای ظرفیت تخلیه 85 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2400 دور بر دقیقه مناسب نصب در منازل و... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6b11b43a-d780-4aa5-b5b3-2b027693e11e.jpg هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE 11/285 MF 100/4 هواکش 10 سانت لوله ای خانگی با پروانه و بدنه ی پلاستیکی دارای ظرفیت تخلیه 85 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2400 دور بر دقیقه مناسب نصب در منازل و... است. https://vidfactor.com/product/vf-638/vortice-wall-mount-axial-fan-mfo-100-4.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b607971c-4354-4bba-b7f4-a2d3efa2599a.jpg هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE 11/145 MFO 100/4 هواکش 10 سانت لوله ای خانگی با پروانه و بدنه ی پلاستیکی دارای دور موتور 2400 دور بر دقیقه، ظرفیت تخلیه 85 متر مکعب بر ساعت با قابلیت استفاه متعدد است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b2f832c7-e98d-449c-be8d-2c8bf879b235.jpg هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE 11/145 MFO 100/4 هواکش 10 سانت لوله ای خانگی با پروانه و بدنه ی پلاستیکی دارای دور موتور 2400 دور بر دقیقه، ظرفیت تخلیه 85 متر مکعب بر ساعت با قابلیت استفاه متعدد است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/3a413020-1901-4857-b316-83aee99ca5c5.jpg هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE 11/145 MFO 100/4 هواکش 10 سانت لوله ای خانگی با پروانه و بدنه ی پلاستیکی دارای دور موتور 2400 دور بر دقیقه، ظرفیت تخلیه 85 متر مکعب بر ساعت با قابلیت استفاه متعدد است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/70807fc6-11cb-4614-87bd-eae0b632444f.jpg هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE 11/145 MFO 100/4 هواکش 10 سانت لوله ای خانگی با پروانه و بدنه ی پلاستیکی دارای دور موتور 2400 دور بر دقیقه، ظرفیت تخلیه 85 متر مکعب بر ساعت با قابلیت استفاه متعدد است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/4ddbdd34-25a0-44a3-8e32-321d8eafd9b4.jpg هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE 11/145 MFO 100/4 هواکش 10 سانت لوله ای خانگی با پروانه و بدنه ی پلاستیکی دارای دور موتور 2400 دور بر دقیقه، ظرفیت تخلیه 85 متر مکعب بر ساعت با قابلیت استفاه متعدد است. https://vidfactor.com/product/vf-639/vortice-wall-mount-axial-fan-mex-100-4ll-1s-t-me.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/57d2a431-c9f1-4a0c-97a6-7d5075132e0e.jpg هواکش لوله ای 10 سانت خانگی VORTICE 11/368 MEX 100-4 LL 1S هواکش 10 سانت لوله ای خانگی با پروانه و بدنه ی پلاستیکی دارای دور موتور 2175 و ظرفیت تخلیه 90 متر مکعب بر ساعت مناسب نصب در منازل و ... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8e5ed529-aac5-45e9-ad31-a8d26d12f2db.jpg هواکش لوله ای 10 سانت خانگی VORTICE 11/368 MEX 100-4 LL 1S هواکش 10 سانت لوله ای خانگی با پروانه و بدنه ی پلاستیکی دارای دور موتور 2175 و ظرفیت تخلیه 90 متر مکعب بر ساعت مناسب نصب در منازل و ... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/40754dba-e17e-496b-b945-0bc74e88acd1.jpg هواکش لوله ای 10 سانت خانگی VORTICE 11/368 MEX 100-4 LL 1S هواکش 10 سانت لوله ای خانگی با پروانه و بدنه ی پلاستیکی دارای دور موتور 2175 و ظرفیت تخلیه 90 متر مکعب بر ساعت مناسب نصب در منازل و ... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/aa4ba161-f64d-43c5-9c9a-067366c888ee.jpg هواکش لوله ای 10 سانت خانگی VORTICE 11/368 MEX 100-4 LL 1S هواکش 10 سانت لوله ای خانگی با پروانه و بدنه ی پلاستیکی دارای دور موتور 2175 و ظرفیت تخلیه 90 متر مکعب بر ساعت مناسب نصب در منازل و ... است. https://vidfactor.com/product/vf-640/dab-water-pump-k-30-70m-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e168eab7-890f-4f31-b4ac-dd675cf48e76.jpg پمپ آب خانگی چدنی داب K 30/70M پمپ داب بشقابی 1 اسب مدل K 30/70M ، جنس پروانه نوریل(پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 31.8 متر و آبدهی 7.2 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/f1895631-5e2d-4735-a4b8-a864c85e16b3.jpg پمپ آب خانگی چدنی داب K 30/70M پمپ داب بشقابی 1 اسب مدل K 30/70M ، جنس پروانه نوریل(پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 31.8 متر و آبدهی 7.2 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/fce3650c-82f5-4cdb-ad17-a00df81c7ea3.jpg پمپ آب خانگی چدنی داب K 30/70M پمپ داب بشقابی 1 اسب مدل K 30/70M ، جنس پروانه نوریل(پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 31.8 متر و آبدهی 7.2 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-641/centrifugal-dab-pump-k-45-50m-twin-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a001584f-d2a5-4e1d-8d48-f18027732aff.jpg پمپ آب خانگی دو پروانه داب K 45/50M پمپ داب دو پروانه 1.5 اسب مدل K 45/50M ، جنس پروانه نوریل(پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 51 متر و آبدهی 6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/5dbb2d86-261e-4990-83d6-144dab23e3f3.jpg پمپ آب خانگی دو پروانه داب K 45/50M پمپ داب دو پروانه 1.5 اسب مدل K 45/50M ، جنس پروانه نوریل(پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 51 متر و آبدهی 6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-642/peripherial-dab-pump-kpf-30-16-brass-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2b684f44-52ac-417d-ba87-0756623f4d61.jpg پمپ آب نیم اسب خانگی داب KPF 30/16 پمپ آب کوچک داب 0.5 اسب مدل KPF 30/16 ، جنس پروانه نوریل(پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه برنجی، سیم پیچی مسی با ارتفاع 32.5 متر و آبدهی 1.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/30fe406e-627e-4a3f-988d-4a55b3b5c2aa.jpg پمپ آب نیم اسب خانگی داب KPF 30/16 پمپ آب کوچک داب 0.5 اسب مدل KPF 30/16 ، جنس پروانه نوریل(پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه برنجی، سیم پیچی مسی با ارتفاع 32.5 متر و آبدهی 1.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/d0fe9d7d-8517-4b61-bc06-34404b4fef92.jpg پمپ آب نیم اسب خانگی داب KPF 30/16 پمپ آب کوچک داب 0.5 اسب مدل KPF 30/16 ، جنس پروانه نوریل(پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه برنجی، سیم پیچی مسی با ارتفاع 32.5 متر و آبدهی 1.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-643/self-priming-dab-pump-jet-102m-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4276ff64-fb0b-482c-a6ec-59a8b800c624.jpg پمپ آب جتی داب JET 102M پمپ داب جتی 1 اسب مدل JET 102M ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 32.5 متر و آبدهی 1.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/67adfaba-0ad6-4efd-a0b5-58a7c4d374cd.jpg پمپ آب جتی داب JET 102M پمپ داب جتی 1 اسب مدل JET 102M ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 32.5 متر و آبدهی 1.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/89ba2a71-bced-4d3b-9581-09ed067f7c53.jpg پمپ آب جتی داب JET 102M پمپ داب جتی 1 اسب مدل JET 102M ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 32.5 متر و آبدهی 1.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/f33530db-dcd4-4221-a127-b580f382fdb4.jpg پمپ آب جتی داب JET 102M پمپ داب جتی 1 اسب مدل JET 102M ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 32.5 متر و آبدهی 1.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-644/self-priming-dab-pump-jet-inox-102-aisi-304.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1f4630a9-5e4d-4b02-99d6-0f2f326d5b5c.jpg پمپ آب جتی استیل داب JET INOX 102 پمپ داب جتی 1 اسب مدل JET INOX 102 ، جنس پروانه نوریل(پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 53.8 متر و آبدهی 3.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/94e091f8-0e36-428f-a243-df05639e02f9.jpg پمپ آب جتی استیل داب JET INOX 102 پمپ داب جتی 1 اسب مدل JET INOX 102 ، جنس پروانه نوریل(پلاستیک فشرده) ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 53.8 متر و آبدهی 3.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-646/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0213.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/997c72f2-1951-4f07-8bea-a7e2d752e2e5.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0213 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0213 را با مناسب ترین قیمت از سایت ویدفکتور بخواهید https://vidfactor.com/product/vf-647/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0218.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d5486007-da2c-462f-aa51-a9dbfb572b2b.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0218 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0218 را مناسب ترین قیمت از سایت ویدفکترور خریدای کنید. https://vidfactor.com/product/vf-648/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0223.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/703d1e5a-17cb-4cf8-888b-d880ba0a2a4b.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0223 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0223 را مناسب ترین قیمت از سایت ویدفکترور خریدای کنید. https://vidfactor.com/product/vf-649/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0233.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/bcbf1571-c47f-4027-987d-2367cb587da2.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0233 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0233 را از سایت ویدفکتور با قیمت مناسب خریداری کنید. https://vidfactor.com/product/vf-650/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0248.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/dfd23ba0-d977-4802-ac3c-100a47f26109.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0248 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0248 را از سایت ویدفکتور با قیمت مناسب خریداری کنید. https://vidfactor.com/product/vf-651/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0309.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c4ffc504-3c17-445e-a032-8ab04c18996f.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0309 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0309 را از سایت ویدفکتور با قیمت مناسب خریداری کنید. https://vidfactor.com/product/vf-652/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0312.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ac7388aa-f9c0-4b7b-8a1a-4f358b5e5841.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0312 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0312 را مناسب ترین قیمت از سایت ویدفکترور خریدای کنید. https://vidfactor.com/product/vf-653/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0318.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e853c309-5cd4-4b16-87b1-83aba1f3e4ca.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0318 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0318 را با مناسب ترین قیمت از سایت ویدفکتور بخواهید https://vidfactor.com/product/vf-654/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0325.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/db34c51b-0fc1-45f5-8714-b66851489fc5.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0325 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0325 را از سایت ویدفکتور با قیمت مناسب خریداری کنید. https://vidfactor.com/product/vf-655/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0333.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/be9a4e83-232a-4b82-a975-83ea1c62b646.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0333 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0333 را از سایت ویدفکتور با قیمت مناسب خریداری کنید. https://vidfactor.com/product/vf-656/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0345.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/35341427-bedd-41e7-b3b1-31f4b3cf0793.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0345 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0345 را از سایت ویدفکتور با قیمت مناسب خریداری کنید. https://vidfactor.com/product/vf-657/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0352.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a8d9c4ec-6fca-4301-9e58-cace83acc897.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0352 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0352 را از سایت ویدفکتور با قیمت مناسب خریداری کنید. https://vidfactor.com/product/vf-658/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0360.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a7490b43-0a7c-45b1-8d3b-c4c9e960775a.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0360 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0360 را از سایت ویدفکتور با قیمت مناسب خریداری کنید. https://vidfactor.com/product/vf-659/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0370.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/44e6578f-30ff-4fc2-9084-42470eced8f3.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0370 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0370 را از سایت ویدفکتور با قیمت مناسب خریداری کنید. https://vidfactor.com/product/vf-660/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0508.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d8aa0405-3360-446a-977d-1af24efc7d62.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0508 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0508 را از سایت ویدفکتور با قیمت مناسب خریداری کنید. https://vidfactor.com/product/vf-661/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0512.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3e57f4a3-6d31-43b3-9ef6-5905f36968c0.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0512 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0512 را از سایت ویدفکتور با قیمت مناسب خریداری کنید. https://vidfactor.com/product/vf-662/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0517.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/da058ff0-2b5c-420a-953d-4a37161d60c6.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0517 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0517 را از سایت ویدفکتور با قیمت مناسب خریداری کنید. https://vidfactor.com/product/vf-663/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0525.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e4a1cf5b-8410-4086-b314-d61dd77f02e9.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0525 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0525 را با مناسب ترین قیمت از سایت ویدفکتور بخواهید https://vidfactor.com/product/vf-664/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0533.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3b030fdc-4e13-469a-9e12-ad357254ceab.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0533 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0533 را مناسب ترین قیمت از سایت ویدفکترور خریدای کنید. https://vidfactor.com/product/vf-665/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0538.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1221dc5e-1420-4828-8815-1fb703239b0d.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0538 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0538 را از سایت ویدفکتور با قیمت مناسب خریداری کنید. https://vidfactor.com/product/vf-666/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0544.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/915c1c70-ae3e-4887-acba-e4d25da3cbbc.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0544 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0544 را مناسب ترین قیمت از سایت ویدفکترور خریدای کنید. https://vidfactor.com/product/vf-667/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0552.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/433d041c-9c8a-46fe-b46a-daf8dab73a69.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0552 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0552 را از سایت ویدفکتور با قیمت مناسب خریداری کنید. https://vidfactor.com/product/vf-668/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0560.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/135d7d60-1d7b-4a6d-a57e-1d61ffc41ed2.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0560 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0560 را با مناسب ترین قیمت از سایت ویدفکتور بخواهید https://vidfactor.com/product/vf-669/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0570.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7f246104-3ade-4314-9e73-c86150e940af.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0570 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0570 را از سایت ویدفکتور با قیمت مناسب خریداری کنید. https://vidfactor.com/product/vf-670/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0805.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4b204b61-63bf-48c7-bb5a-cd1aae0c6900.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0805 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0805 را از سایت ویدفکتور با قیمت مناسب خریداری کنید. https://vidfactor.com/product/vf-671/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0807.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2dbe5770-374b-48c9-b20f-64f0d5382c7a.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0807 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0807 را با مناسب ترین قیمت از سایت ویدفکتور بخواهید https://vidfactor.com/product/vf-672/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0810.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b389d40e-6c71-4ad0-aed7-460124010515.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0810 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0810 را از سایت ویدفکتور با قیمت مناسب خریداری کنید. https://vidfactor.com/product/vf-673/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0815.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8bfde28c-c866-4e4b-9439-fc94163c5da4.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0815 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0815 را با مناسب ترین قیمت از سایت ویدفکتور بخواهید https://vidfactor.com/product/vf-674/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0818.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a4d8785b-0c30-4640-a344-5449f0b46f7e.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0818 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0818 را با مناسب ترین قیمت از سایت ویدفکتور بخواهید https://vidfactor.com/product/vf-675/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0825.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f2b593a3-38c5-4a9a-a34e-0ea26b725aa5.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0825 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0825 را با مناسب ترین قیمت از سایت ویدفکتور بخواهید https://vidfactor.com/product/vf-676/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0837.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ee6e73b5-f15b-4470-a2b7-8c3f7d6cf0a8.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0837 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0837 را از سایت ویدفکتور با قیمت مناسب خریداری کنید. https://vidfactor.com/product/vf-677/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-0844.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/82b22325-ab69-4236-acf7-edfe2aa57b21.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0844 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0844 را با مناسب ترین قیمت از سایت ویدفکتور بخواهید https://vidfactor.com/product/vf-678/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-1405.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9f3fec9e-73f4-4f0f-b61a-a800e308394e.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1405 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1405 را با مناسب ترین قیمت از سایت ویدفکتور بخواهید https://vidfactor.com/product/vf-679/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-1407.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3dbf661d-2547-4db0-ba57-513986bce7ab.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1407 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1407 را از سایت ویدفکتور با قیمت مناسب خریداری کنید. https://vidfactor.com/product/vf-680/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-1410.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c8c3e8bf-5be3-4e84-864d-1316e54c1297.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1410 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1410 را با مناسب ترین قیمت از سایت ویدفکتور بخواهید https://vidfactor.com/product/vf-681/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-1413.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f23ca61b-fd89-4690-bf73-91aba13eabbb.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1413 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1413 را با مناسب ترین قیمت از سایت ویدفکتور بخواهید https://vidfactor.com/product/vf-682/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-1418.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d6ffb0fa-7aec-4540-bde5-9ba725455a70.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1418 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1418 را مناسب ترین قیمت از سایت ویدفکترور خریدای کنید. https://vidfactor.com/product/vf-683/submersible-multistage-ebara-pump-4ebs-1425.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e61b3094-f86a-4052-9396-fde8574a9a3b.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1425 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1425 را از سایت ویدفکتور با قیمت مناسب خریداری کنید. https://vidfactor.com/product/vf-684/submersible-multistage-ebara-pump-6ebs-1704.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8a62b43d-a10d-4ce7-8314-3dc027de7c6c.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-1704 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-1704 را از سایت ویدفکتور با قیمت مناسب خریداری کنید. https://vidfactor.com/product/vf-685/submersible-multistage-ebara-pump-6ebs-1705.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/02e190ba-dee4-43b7-b2e4-453ac26370b4.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-1705 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-1705 را با مناسب ترین قیمت از سایت ویدفکتور بخواهید https://vidfactor.com/product/vf-686/submersible-multistage-ebara-pump-6ebs-1710.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e31b47d5-d260-4c9b-a09e-e2efd5492e46.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-1710 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-1710 را از سایت ویدفکتور با قیمت مناسب خریداری کنید. https://vidfactor.com/product/vf-687/submersible-multistage-ebara-pump-6ebs-1713.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/eaf568b8-5b2d-4c96-a7c6-d187c8e32f0b.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-1713 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-1713 را از سایت ویدفکتور با قیمت مناسب خریداری کنید. https://vidfactor.com/product/vf-688/submersible-multistage-ebara-pump-6ebs-1717.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7577d83f-b9f9-4a37-a957-3f067a6c14e6.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-1717 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-1717 را مناسب ترین قیمت از سایت ویدفکترور خریدای کنید. https://vidfactor.com/product/vf-689/submersible-multistage-ebara-pump-6ebs-1724.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/20352a09-9db3-4cce-a00c-f7adc7b71762.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-1724 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-1724 را از سایت ویدفکتور با قیمت مناسب خریداری کنید. https://vidfactor.com/product/vf-690/submersible-multistage-ebara-pump-6ebs-1727.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4a2a750c-4b06-460a-8804-c3521e66c767.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-1727 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-1727 را از سایت ویدفکتور با قیمت مناسب خریداری کنید. https://vidfactor.com/product/vf-691/submersible-multistage-ebara-pump-6ebs-3003.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8a475e7b-67a0-4e3a-ab3a-49c7188a005f.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-3003 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-3003 را مناسب ترین قیمت از سایت ویدفکترور خریدای کنید. https://vidfactor.com/product/vf-692/submersible-multistage-ebara-pump-6ebs-3006.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e49285e7-012a-4750-ae8f-6444ac9981b2.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-3006 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-3006 را از سایت ویدفکتور با قیمت مناسب خریداری کنید. https://vidfactor.com/product/vf-693/submersible-multistage-ebara-pump-6ebs-3013.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a616f002-2ce8-4938-b1c2-65343d8c6dcb.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-3013 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-3013 را با مناسب ترین قیمت از سایت ویدفکتور بخواهید https://vidfactor.com/product/vf-694/submersible-multistage-ebara-pump-6ebs-3017.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a1142b00-eb9b-42ea-83d5-1602a54457a0.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-3017 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-3017 را با مناسب ترین قیمت از سایت ویدفکتور بخواهید https://vidfactor.com/product/vf-695/submersible-multistage-ebara-pump-6ebs-3021.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4d18eb3a-add4-4359-b7b4-2ded68d80d09.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-3021 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-3021 را مناسب ترین قیمت از سایت ویدفکترور خریدای کنید. https://vidfactor.com/product/vf-696/submersible-multistage-ebara-pump-6ebs-4605.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/62cc22c0-3956-4374-9c03-783944c777c3.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-4605 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-4605 را از سایت ویدفکتور با قیمت مناسب خریداری کنید. https://vidfactor.com/product/vf-697/submersible-multistage-ebara-pump-6ebs-4607.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/bbf8ffb8-0713-46bf-9105-879801ddd280.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-4607 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-4607 را از سایت ویدفکتور با قیمت مناسب خریداری کنید. https://vidfactor.com/product/vf-698/submersible-multistage-ebara-pump-6ebs-4610.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e539d68d-27d0-48eb-b438-53ba2aa4ccde.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-4610 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-4610 را از سایت ویدفکتور با قیمت مناسب خریداری کنید. https://vidfactor.com/product/vf-699/submersible-multistage-ebara-pump-6ebs-4612.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/79f0eb5d-36c9-41a1-91b9-27299ded479c.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-4612 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-4612 را با مناسب ترین قیمت از سایت ویدفکتور بخواهید https://vidfactor.com/product/vf-700/submersible-multistage-ebara-pump-6ebs-4617.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a0525ae2-c50c-4f8e-bb98-2de0bbd72fe7.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-4617 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-4617 را با مناسب ترین قیمت از سایت ویدفکتور بخواهید https://vidfactor.com/product/vf-701/submersible-multistage-ebara-pump-6ebs-6004.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1b1fad95-8c75-4032-83ae-9b68b29b6612.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-6004 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-6004 را مناسب ترین قیمت از سایت ویدفکترور خریدای کنید. https://vidfactor.com/product/vf-702/submersible-multistage-ebara-pump-6ebs-6006.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/acd837b6-c26b-471a-ac1e-74964d510237.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-6006 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-6006 را از سایت ویدفکتور با قیمت مناسب خریداری کنید. https://vidfactor.com/product/vf-703/submersible-multistage-ebara-pump-6ebs-6008.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f54dba02-5d0d-45a8-964f-2db42f735d3e.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-6008 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-6008 را از سایت ویدفکتور با قیمت مناسب خریداری کنید. https://vidfactor.com/product/vf-704/submersible-multistage-ebara-pump-6ebs-6012.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d6d2c982-4f94-4ba4-9d35-078320f2f105.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-6012 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-6012را از سایت ویدفکتور با قیمت مناسب خریداری کنید. https://vidfactor.com/product/vf-705/submersible-multistage-ebara-pump-6ebs-6015.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c039a3fb-e4f4-4df7-9946-d287a9277c12.jpg پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-6015 پمپ شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-6015 را از سایت ویدفکتور با قیمت مناسب خریداری کنید. https://vidfactor.com/product/vf-706/submersible-multistage-ebara-pump-idrogo-40-10-m.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d8a210f3-2a67-4f58-ab80-eef87923af7b.jpg الکتروپمپ شناور طبقاتی استیل ابارا IDROGO 40-10 M پمپ آب شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا IDROGO 40-10 M را از سایت ویدفکتور با قیمت مناسب خریداری کنید. https://vidfactor.com/product/vf-707/submersible-multistage-ebara-pump-idrogo-40-10-m-a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f65874ce-972c-42f1-8935-40f9655d7c3b.jpg الکتروپمپ شناور طبقاتی استیل ابارا IDROGO 40-10 M-A پمپ آب شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا IDROGO 40-10 M-A را با مناسب ترین قیمت از سایت ویدفکتور بخواهید https://vidfactor.com/product/vf-708/submersible-multistage-ebara-pump-idrogo-40-12-m.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c55d65d3-276d-4c16-a4c2-7aa3064371fd.jpg الکتروپمپ شناور طبقاتی استیل ابارا IDROGO 40-12 M پمپ آب شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا IDROGO 40-12 M را از سایت ویدفکتور با قیمت مناسب خریداری کنید. https://vidfactor.com/product/vf-709/submersible-multistage-ebara-pump-idrogo-40-12-m-a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0e7c9d65-bb4d-4e43-b30b-a2668511ff42.jpg الکتروپمپ شناور طبقاتی استیل ابارا IDROGO 40-12 M-A پمپ آب شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا IDROGO 40-12 M-A را با مناسب ترین قیمت از سایت ویدفکتور بخواهید https://vidfactor.com/product/vf-710/submersible-multistage-ebara-pump-idrogo-40-15-m.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/494f707d-e0cd-4a8a-80e8-d49181e68761.jpg الکتروپمپ شناور طبقاتی استیل ابارا IDROGO 40-15 M پمپ آب شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا IDROGO 40-15 M را از سایت ویدفکتور با قیمت مناسب خریداری کنید. https://vidfactor.com/product/vf-711/submersible-multistage-ebara-pump-idrogo-40-15-m-a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/afd4e736-893f-409b-8bf4-4df575096880.jpg الکتروپمپ شناور طبقاتی استیل ابارا IDROGO 40-15 M-A پمپ آب شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا IDROGO 40-15 M-A را از سایت ویدفکتور با قیمت مناسب خریداری کنید. https://vidfactor.com/product/vf-712/submersible-multistage-ebara-pump-idrogo-40-15-t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/55523602-b592-446b-a92c-725cbd9d3134.jpg الکتروپمپ شناور طبقاتی استیل ابارا IDROGO 40-15 T پمپ آب شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا IDROGO 40-15 T را با مناسب ترین قیمت از سایت ویدفکتور بخواهید https://vidfactor.com/product/vf-713/submersible-multistage-ebara-pump-idrogo-80-20-t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4d88005a-4c02-420c-8407-1d36d619fea1.jpg الکتروپمپ شناور طبقاتی استیل ابارا IDROGO 80-20 T پمپ آب شناور بدون موتور طبقاتی استیل ابارا IDROGO 80-20 T را از سایت ویدفکتور با قیمت مناسب خریداری کنید. https://vidfactor.com/product/vf-714/submersible-ebara-pump-onk-100m-aisi-304.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/24b179e4-8bf5-4b6d-8101-f034553b3e1f.jpg پمپ تک شناور استیل ابارا ONK 100M پمپ شناور بدون موتور استیل ابارا ONK 100M را از سایت ویدفکتور با قیمت مناسب خریداری کنید. https://vidfactor.com/product/vf-715/submersible-ebara-pump-onk-150m-aisi-304.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/445e6cc0-56d6-4a96-a5a4-c80ba475026b.jpg پمپ تک شناور استیل ابارا ONK 150M پمپ شناور بدون موتور استیل ابارا ONK 150M را با مناسب ترین قیمت از سایت ویدفکتور بخواهید https://vidfactor.com/product/vf-716/submersible-ebara-pump-om-4n4-18-1-5-aisi-304.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4d2dd530-e1f2-4e23-93aa-94139beb83e9.jpg پمپ تک شناور استیل ابارا OM 4N4-18-1.5 پمپ شناور بدون موتور استیل ابارا OM 4N4-18-1.5 را مناسب ترین قیمت از سایت ویدفکترور خریدای کنید. https://vidfactor.com/product/vf-717/submersible-ebara-pump-om-4n10-8-1-5-aisi-304.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6174191c-6e0e-4c70-b1c1-b6dbba863d41.jpg پمپ تک شناور استیل ابارا OM 4N10-8-1.5 پمپ شناور بدون موتور استیل ابارا OM 4N10-8-1.5 را مناسب ترین قیمت از سایت ویدفکترور خریدای کنید. https://vidfactor.com/product/vf-718/submersible-ebara-pump-om-4n10-12-2-2-aisi-304.html https://vidfactor.com/product/vf-791/submersible-ebara-pump-best-one-ma-in-aisi-304.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2e69d71c-55a1-40af-b47d-81a6b0594cee.jpg پمپ کف کش ابارا تمام استیل BEST ONE MA پمپ کف کش تمام استیل ابارا BEST ONE MA ،جنس پروانه و بدنه استیل، با ارتفاع 8.3 متر و آبدهی 10.2 متر مکعب بر ساعت مناسب انتقال شیر و سیالات بهداشتی https://vidfactor.com/uploads/products/image/45f64c60-3add-4c4e-b43c-41f9f2108b65.jpg پمپ کف کش ابارا تمام استیل BEST ONE MA پمپ کف کش تمام استیل ابارا BEST ONE MA ،جنس پروانه و بدنه استیل، با ارتفاع 8.3 متر و آبدهی 10.2 متر مکعب بر ساعت مناسب انتقال شیر و سیالات بهداشتی https://vidfactor.com/uploads/products/image/dbc6be86-b197-45cf-a5f2-f8f2e7643911.JPG پمپ کف کش ابارا تمام استیل BEST ONE MA پمپ کف کش تمام استیل ابارا BEST ONE MA ،جنس پروانه و بدنه استیل، با ارتفاع 8.3 متر و آبدهی 10.2 متر مکعب بر ساعت مناسب انتقال شیر و سیالات بهداشتی https://vidfactor.com/uploads/products/image/e4724ed8-f708-4949-a527-9b6b30baa8c5.jpg پمپ کف کش ابارا تمام استیل BEST ONE MA پمپ کف کش تمام استیل ابارا BEST ONE MA ،جنس پروانه و بدنه استیل، با ارتفاع 8.3 متر و آبدهی 10.2 متر مکعب بر ساعت مناسب انتقال شیر و سیالات بهداشتی https://vidfactor.com/product/vf-792/submersible-ebara-pump-best-one-ma-vox-in-aisi-304.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a6af94ab-d810-4d42-805e-c2d85d7f4e0d.jpg پمپ کف کش تمام استیل ابارا BEST ONE MA-VOX پمپ کفکش ساده تمام استیل ابارا BEST ONE MA-VOX ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 8.3 متر و آبدهی 10.2 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/57955f7d-083b-4148-a5b8-db3fc1b8e0f0.jpg پمپ کف کش تمام استیل ابارا BEST ONE MA-VOX پمپ کفکش ساده تمام استیل ابارا BEST ONE MA-VOX ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 8.3 متر و آبدهی 10.2 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/52848884-4bc6-445a-b6e5-cf28a6e45da4.jpg پمپ کف کش تمام استیل ابارا BEST ONE MA-VOX پمپ کفکش ساده تمام استیل ابارا BEST ONE MA-VOX ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 8.3 متر و آبدهی 10.2 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/c1fa09d0-e969-4ece-a7bf-409fd42214ff.jpg پمپ کف کش تمام استیل ابارا BEST ONE MA-VOX پمپ کفکش ساده تمام استیل ابارا BEST ONE MA-VOX ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 8.3 متر و آبدهی 10.2 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-793/submersible-ebara-pump-best-2ma-in-aisi-304.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2097bb25-b0b6-4d2d-b7aa-b19541cf5a25.jpg پمپ کف کش تمام استیل ابارا BEST 2MA پمپ کفکش ساده تمام استیل ابارا BEST 2MA ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.2 متر و آبدهی 15.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/2bc151ec-42b2-4724-b5c4-c2e6212b634e.jpg پمپ کف کش تمام استیل ابارا BEST 2MA پمپ کفکش ساده تمام استیل ابارا BEST 2MA ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.2 متر و آبدهی 15.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/149657d1-9739-4b05-a181-f0281859a82b.jpg پمپ کف کش تمام استیل ابارا BEST 2MA پمپ کفکش ساده تمام استیل ابارا BEST 2MA ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.2 متر و آبدهی 15.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/bf4ad6e6-5bf0-447a-81e9-82cfca492207.jpg پمپ کف کش تمام استیل ابارا BEST 2MA پمپ کفکش ساده تمام استیل ابارا BEST 2MA ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.2 متر و آبدهی 15.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-794/submersible-ebara-pump-best-3ma-in-aisi-304.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/48a1bcb5-d0e9-40cc-b1c9-74c0a2d4ad4c.jpg پمپ کف کش تمام استیل ابارا BEST 3MA پمپ کفکش ساده تمام استیل ابارا BEST 3MA ،جنس پ