https://vidfactor.com/product/vf-2/impaktor-bits-851-1-imp-dc.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/eb2d09e8-41f0-4804-bca4-25191717d1b4.jpg سرپیچ گوشتی ایمپکتور چهارسو(فیلیپسی) سری WERA PH3*25 کد 05057617001 سرپیچ گوشتی ایمپکتور چهارسو(فیلیپسی) سری WERA PH 3*25 یکی از سرپیچ های پیچ گوشتی با شکل چهار سو است که برای باز کردن پیچ هایی با شیارهای چهار سو مناسب می باشد. سرپیچ ‌گوشتی ای که انتخاب می کنید باید محکم و بادوام باشد. https://vidfactor.com/product/vf-3/impaktor-bits-851-4-imp-dc-50.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f87c3883-a09d-4d37-904d-d3ca88fa33c0.jpg سرپیچ گوشتی ایمپکتور چهارسو(فیلیپسی) سری WERA PH2*50 سرپیچ گوشتی ایمپکتور چهارسو(فیلیپسی) سری WERA PH2*50 نیز برای پیچ گوشتی هایی که قابلیت تعویض سری دارند طراحی و ساخته شده است. طول تیغه این سرپیچ 50 میلی متر است و جنس از کروم آب دیده بسیار مقاوم و محکمی است. https://vidfactor.com/product/vf-4/impaktor-bits-851-4-imp-dc-3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/15bce265-2b15-4215-b2d9-01cc2e3b401f.jpg سرپیچ گوشتی ایمپکتور چهارسو(فیلیپسی) سری WERA PH3*50 سرپیچ گوشتی ایمپکتور چهارسو(فیلیپسی) سری WERA PH3*50 نیز سری محکمی با مدل چهار سو است و سایز آن 50*3 بوده و این سری از جنس کروم آب دیده ساخته شده است https://vidfactor.com/product/vf-5/bits-800-1-z-05056015001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c89889c8-dc1a-4a6a-9a18-dc77e5e2c108.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*4.5*39 کد 05056015001 نوک این سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*4.5*39 همانطور که از اسمش پیداست تخت است. پیچ گوشتی های دو سو دارای دو گونه هستند و در یک نوع قطر نوک با قطر میله برابر است، برای کار در فضا های محدود عالی است. https://vidfactor.com/product/vf-6/bits-800-1-z-05056020001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4fac6c1e-ea5c-4393-9de0-42e96a5d0234.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*4.0*39 کد 05056020001 سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*4.0*39 را می توانید به صورت تکی خریداری کرده ولی انواع سری آنها حتما به کار شما خواهند آمد. پس بهتر است پیچ گوشتی را تهیه کنید که سری قابل تعویضی دارند و بتوانید تمام سری های آنها داشته باشید و از کاربردهای آنها استفاده کنید. https://vidfactor.com/product/vf-7/bits-800-1-z-05056025001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5068f20d-7b3d-43bf-9afb-21f7229e73a8.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*5.5*39 کد 05056025001 https://vidfactor.com/product/vf-8/bits-800-1-z-05056030001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8eb924a5-3973-4b19-88e2-7c921efd5d98.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.0*5.5*39 کد 05056030001 سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.0*5.5*39 نیز سری پیچ گوشی با شکل دو سو تخت است. طول تیغه این سرپیچ 5.5 تا 39 میلی متر است و قطر ساقه آن 1 می باشد. https://vidfactor.com/product/vf-9/bits-800-1-z-05056037001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/24330e28-78b6-4f28-be5d-ecf93ecaa4ae.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.2*6.5*39 کد 05056037001 بعد از هر بار استفاده از سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.2*6.5*39 آنها را تمیز کرده و درون جعبه یا کیفی نگه داری کنید تا بتوانید مدت طولانی تری از آنها استفاده نمایید. https://vidfactor.com/product/vf-10/bits-800-1-z-25.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d5411105-a735-48d7-8a69-d5b8bf5b6be0.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 25*3.0*0.5 انتخاب هر یک از این پیچ گوشتی‎ها‎  باید براساس پیچ مورد نظرتان صورت بگیرد. به طور مثال برای پیچاندن پیچ‎ها‎یی که سر آنها به دو سو قسمت تقسیم شده اند، سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 25*3.0*0.5 مناسب تر است. https://vidfactor.com/product/vf-11/bits-851-1-z-50.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/537e5441-a0ab-4f9d-8d57-8d6727a48260.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH1*50 جنس سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH1*50 که در این بخش نیز به شما معرفی می کنیم از فولاد کروم وانادیوم بوده که بسیار محکم است و در برابر زنگ زدگی نیز مقاوم می باشد. https://vidfactor.com/product/vf-12/bits-851-1-z-05056520001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9e650eaa-1f18-4fef-a785-415c14b33d45.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*50 کد 05056520001 سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*50 در زمان هایی که دیگر آچارها و حتی دریل کارایی ندارند به شما کمک می کند تا شما بسیار دقیق تر از هر ابزار دیگری کارتان را انجام دهید. پیچ گوشتی نیز یک از ابزارهای دستی بسیار مهم است که هر فرد از مبتدی گرفته تا ماهر می توانند از آن استفاده کنند. https://vidfactor.com/product/vf-13/bits-800-4-z-05059307001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/245cfd14-76d5-49be-b217-7385020240bc.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.5*4.0*50 کد 05059307001 سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری  WERA 0.5*4.0*50 سَری بسیار محکم و با دوامی است. به خاطر داشته باشید که زمانی که می خواهید از پیچ گوشتی بر روی مدارهای الکتریکی استفاده کنید حتما ابزار شما جنس عایقی داشته باشند یا از یک برقکار ماهر کمک بگیرید تا دچار آسیبی نشوید. https://vidfactor.com/product/vf-14/bits-800-4-z-05059310001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b279bf31-e36d-4c13-9dfa-1ca632116e60.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*3.5*50 کد 05059310001 در زمان استفاده از سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*3.5*50 مراقب باشید که پیچ گوشتی بر روی پیچ سر نخورد و برای شما دردسر ساز شود. بزرگ ترین خطر کار با پیچ گوشتی خورده شدن سر پیچ هاست. https://vidfactor.com/product/vf-15/bits-800-4-z-05059315001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9f97bbc3-e2ff-403a-81ce-8a750716a812.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*4.5*50 کد 05059315001 فراموش نکنید که به سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*4.5*50 نباید ضربه وارد کنید، زیرا خراب می شوند و قابلیت قبل خود را از دست می دهند. اگر کاری انجام می دهید که نیاز به ضربه زدن دارد باید پیچ گوشتی با این ویژگی را انتخاب کنید که برای همین کار تولید شده اند. https://vidfactor.com/product/vf-16/bits-800-4-z-05059320001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6a3c325e-fd7c-4034-af5a-17d6362e1abf.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*4.0*50 کد 05059320001 سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*4.0*50 از کروم آب دیده ساخته شده است و بر اثر اعمال فشار خراب نخواهد شد. عملکرد پیچ گوشتی ها به این صورت است که نوک آن در سر پیچ قرار می گیرد و اگر با شیارهای آن چفت شود با اعمال نیروی گشتاوری باعث باز و بسته شدن سخت ترین پیچ ها خواهید شد. https://vidfactor.com/product/vf-17/bits-800-4-z-05059325001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/dbe82967-8385-4e53-8810-9d64b2c8965c.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*5.5*50 کد 05059325001 جنس سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*5.5*50 در این بخش از کروم آب دیده است که در برابر ضربات مقاوم بوده و خم نخواهد شد، اما بهتر است به پیچ گوشتی ها ضربه محکمی وارد نکنید تا عمر طولانی تری داشته باشند. https://vidfactor.com/product/vf-18/bits-800-4-z-05059330001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3aa2dfc6-86ce-49b2-8ece-b89e32c83249.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.0*5.5*50 کد 05059330001  انتخاب اندازه درست زمان خرید پیچ گوشتی بسیار اهمیت دارد و شاید مهم ترین اصل در خرید ابزار همین انتخاب اندازه و سایز مناسب باشد. فراموش نکنید برای حفظ ایمنی خودتان در زمان استفاده از پیچ گوشتی مراقب باشید که سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.0*5.5*50 بر روی پیچ سر نخورد و برای شما دردسر ساز شود. https://vidfactor.com/product/vf-19/bits-800-4-z-05059337001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/52a0a5cd-2402-4d79-a9fa-423b16fdfeab.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.2*6.5*50 کد 05059337001 سایز بلند تر و باریک این سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.2*6.5*50 به شما اجازه می دهد در مکان های محدود نیز پیچ را به راحتی باز و بسته کنید. این سری پیچ گوشتی از کروم آب دیده ساخته شده است و بر اثر اعمال فشار خراب نخواهد شد. https://vidfactor.com/product/vf-20/bits-800-4-z-05059450001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/957d68aa-4111-441b-afce-4078d8ffe4b1.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*3.5*152 کد 05059450001 سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*3.5*152 یکی از مجموعه سری های کاربردی بوده که وجود آن در هر کیف ابزاری کمک زیادی به کاربر خواهد کرد. با قرار دادن ابزار در جایگاهی مخصوص و تمیز کردن آنها بعد از هر بار استفاده از ابزرهایتان مراقب کنید https://vidfactor.com/product/vf-21/bits-800-4-z-05059451001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/be5c9b50-b6fd-4565-afce-f976045b8f6d.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*4.0*152 کد 05059451001 با تهیه سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*4.0*152 که قابلیت تعویض سری دارد می توانید با کمترین هزینه یا فضای ممکن انواع سری ها را در اختیار داشته باشید و کارتان را راه بیندازید. https://vidfactor.com/product/vf-22/bits-800-4-z-05059452001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/51eb2621-3ecf-4fb1-a134-e56b724b2074.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.0*5.5*152 کد 05059452001 سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.0*5.5*152 یکی از انواع سری برای پیچ گوشتی شماست که با جنس و کیفیت بسیار خوبی که دارد زود خراب نشده و در برابر ضرب دیدگی و... بسیار مقاوم می باشد. این سری که مشاهده می کنید دارای طول تیغه 5.5 تا 152 میلی متر بوده و قطر ساقه آن 1.0 میلی متر می باشد. https://vidfactor.com/product/vf-23/bits-800-4-z-152.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/23e08651-0668-4b1b-b9cb-e2e72e6208d2.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.2*6.5*152 سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.2*6.5*152 نیز سری محکمی با مدل دو سو است و طول تیغه این سرپیچ 6.5 تا 152 میلی متر است و قطر ساقه آن 1.2  میلی متر می باشد. https://vidfactor.com/product/vf-24/bits-800-4-z-05059478001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/306af23e-07df-4dfc-9e6e-4f61b2127b81.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*4.0*70 کد 05059478001 پیچ گوشتی های دو سو برای سایز بندی به عرض انتهای میله آنها توجه شده و با میلی متر یا اینچ اندازه گیری می شوند. سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*4.5*39 نیز سری بسیار محکم و با دوام است. https://vidfactor.com/product/vf-25/bits-800-4-z-05059486001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/32366586-7b0c-483b-9e4b-8abd830d9267.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.0*5.5*70 کد 05059486001 سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.0*5.5*70 سَری بسیار محکم و با دوامی است. به خاطر داشته باشید که زمانی که می خواهید از پیچ گوشتی بر روی مدارهای الکتریکی استفاده کنید حتما ابزار شما جنس عایقی داشته باشند یا از یک برقکار ماهر کمک بگیرید تا دچار آسیبی نشوید. https://vidfactor.com/product/vf-26/bits-800-4-z-89.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/87c54120-47e3-4d6d-9e5f-4382ee7ac1c8.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 6.0*4.5*89 پیچ گوشتی های دو سو نیز با توجه به عرض انتهای میله آنها بر حسب میلی متر یا اینچ سایزبندی می شوند. سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 6.0*4.5*89  دارای قطر ساقه 0.6 میلی متر است و طول تیغه آن 4.5تا 89 میلی متر می باشد. https://vidfactor.com/product/vf-27/bits-800-4-z-05059492001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2df18bac-0c48-4511-9899-999b732e8d28.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.2*6.5*70 کد 05059492001 سری پیچ گوشتی بلند که به شما کمک می کند تا در فضای کم و سخت ترین شرایط بتوانید پیچی را باز و بسته کنید. سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.2*6.5*70 دارای قطر ساقه 1.2 میلی متر است و طول تیغه آن  6.5تا 70 میلی متر می باشد. https://vidfactor.com/product/vf-28/bits-800-4-z-05059496001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9d0cc0c7-ba12-42e3-9ce8-0edcbd986989.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.2*8.0*89 کد 05059496001 پیچ گوشتی های برقی نیز هستند که با پیشرفت تکنولوژی تولید شده اند و میتوان سری آن را آنها را با توجه به پیچی که دارید عوض کرد. سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.2*8.0*89 نیز سری همین پیچ گوشتی هاست که بسیار محکم و با دوام است. https://vidfactor.com/product/vf-29/bits-851-4-btz-50.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f15a0662-3f70-4122-a438-74091454a397.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) بای تورژن WERA PH1*50 سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) بای تورژن WERA PH1*50 حداکثر نیروی شما را دریافت می کند و قادر است آنها را به گونه ای مثبت مهار کرده تا فقط پیچ کار خود را انجام دهد و در مقابل فشار زیاد نشکند. https://vidfactor.com/product/vf-30/bits-851-4-btz-05059552001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/56b59765-b5a6-4cb0-ae6d-0ec67a8f9478.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) بای تورژن WERA PH2*50 کد 05059552001 استفاده از نوک اشتباه می تواند به سر پیچ شما آسیب وارد کند و پیچ خراب شود. سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) بای تورژن WERA PH2*50 نیز سری محکمی با مدل چهار سو است و سایز آن 50*2 بوده و این سری از جنس کروم آب دیده ساخته شده است. https://vidfactor.com/product/vf-31/bits-851-4-btz-3-50.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b1269d03-7f33-4089-94a1-99ed7fee4f69.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) بای تورژن WERA PH3*50 سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) بای تورژن WERA PH3*50 نیز برای پیچ گوشتی هایی که قابلیت تعویض سری دارند طراحی و ساخته شده است. طول تیغه این سرپیچ 50 میلی متر است و جنس آن از کروم آب دیده ساخته شده که بسیار مقاوم و محکم است. https://vidfactor.com/product/vf-32/bits-851-4-z-05059755001.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9870fcbf-bc05-462c-a32c-2968e65e5e80.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH1*70 کد 05059755001 جنس سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH1*70 در این بخش از کروم آب دیده است که در برابر ضربات مقاوم بوده و خم نخواهد شد، اما بهتر است به پیچ گوشتی ها ضربه محکمی وارد نکنید تا عمر طولانی تری داشته باشند. https://vidfactor.com/product/vf-33/bits-851-4-z-1-89.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c11e83a8-286e-4874-84d4-bdd03c6e5022.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپس) WERA PH1*89 سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپس) WERA PH1*89 نیز برای پیچ گوشتی هایی که قابلیت تعویض سری دارند طراحی و ساخته شده است. طول تیغه این سرپیچ 89 میلی متر است و جنس آن از کروم آب دیده ساخته شده که بسیار مقاوم و محکم است. https://vidfactor.com/product/vf-34/bits-851-4-z-127.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/308e08ab-873f-4ece-a779-4304c55088c0.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH1*127 https://vidfactor.com/product/vf-35/bits-851-4-z-1-27.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ef5b1fcc-9378-4487-a55b-b3b8d3fe46c8.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH1*127 https://vidfactor.com/product/vf-36/bits-851-4-z-70.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6505c3e5-72c8-40fe-8ab4-09e244ae7ea4.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*70 https://vidfactor.com/product/vf-37/bits-851-4-z-89.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e79f9e5e-ce30-4b42-a832-567670ca58a3.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*89 https://vidfactor.com/product/vf-38/bits-851-4-z-2-110.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/62afa1c6-4782-4220-8d5e-b6c4cfc500a1.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*110 سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*110،مناسب برای ورقه های فولادی و آهن،طول 110 میلیمتر https://vidfactor.com/product/vf-39/bits-851-4-z-2-127.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/20c28d30-f759-4aa5-ac41-b412c096b6dc.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*127 https://vidfactor.com/product/vf-40/bits-851-4-z-2-152.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/26c00b65-e81a-4a3b-9d7a-61f39878a191.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*152 https://vidfactor.com/product/vf-41/bits-851-4-z-3-70.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ed0478ab-ad67-4e7e-aa8d-62ea21236d69.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH3*70 سرپیچ گوشتی (فیلیپسی) WERA ، PH3*70 ،چهارسو https://vidfactor.com/product/vf-42/bits-851-4-z-3-89.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/409f698f-24c0-4782-89e7-d3bf3549af4c.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH3*89 https://vidfactor.com/product/vf-43/bits-851-4-z-3-110.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6c057ab1-baea-43c9-9272-60100fe68401.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH3*110 https://vidfactor.com/product/vf-44/bits-851-4-z-3-152.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/aba56964-4f29-4008-a775-881216234e8f.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH3*152 https://vidfactor.com/product/vf-45/bits-851-4-tz-1-50.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7cdfe6ef-def5-4760-853c-087502f96863.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی)تورژن 4جهت آهن WERA PH1*50 https://vidfactor.com/product/vf-46/bits-851-4-tz-2-50.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/10d7a833-c8d1-4fd6-b58e-89b7c40c3196.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی)تورژن 4جهت آهن WERA PH2*50 https://vidfactor.com/product/vf-47/bits-851-4-tz-3-50.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c152ffb7-7ce0-4e12-9e83-75b4e120ef63.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی)تورژن 4جهت آهن WERA PH3*50 https://vidfactor.com/product/vf-48/bits-851-4-th.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8e0c8695-d3ff-4d9a-afa8-64bf48e8e00e.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی)تورژن 4جهت چوب WERA PH2*50 https://vidfactor.com/product/vf-49/bits-855-4-tz-2-50.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e3c46352-23b3-4e94-8d59-4762481200ce.jpg سرپیچ گوشتی پزیدرایو 4جهت آهن WERA PHZ2*50 https://vidfactor.com/product/vf-50/bits-855-4-tz-3-50.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0de399ba-f13f-4a49-85d0-7c7aca131773.jpg سرپیچ گوشتی پزیدرایو 4جهت آهن WERA PHZ3*50 https://vidfactor.com/product/vf-51/bits-torx-867-4-z-10-70.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2d7b7159-11d9-4df4-b672-264d1743c6c0.jpg سرپیچ گوشتی ستاره ای 4جهت آهن WERA TX10x70 https://vidfactor.com/product/vf-52/bits-torx-867-4-z-15-70.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/41c76b5f-ed07-4200-bd88-f321271df0d7.jpg سرپیچ گوشتی ستاره ای 4جهت آهن WERA TX15x70 سرپیچ گوشتی ستاره ای 4جهت آهن WERA TX15x70،مناسب برای ورقه های فولادی و آهن،سایز: 70x15.0 میلیمتر،مناسب برای آهنگری،تعمیرگاهی،نجاری https://vidfactor.com/product/vf-53/bits-torx-867-4-z-20-70.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/bb02ccd3-d6ce-49a9-86a6-1ab374598d7e.jpg سرپیچ گوشتی ستاره ای 4جهت آهن WERA TX20x70 https://vidfactor.com/product/vf-54/bits-torx-867-4-z-10-50.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d2f65c2e-4bbf-4059-8b34-67036ac68e24.jpg سرپیچ گوشتی ستاره ای 4 جهت آهن WERA TX10x50 https://vidfactor.com/product/vf-55/bits-torx-867-4-z-15-50.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3f2f03b9-6953-4c80-8aaf-6b4759dd735d.jpg سرپیچ گوشتی ستاره ای 4 جهت آهن WERA TX15x50 سرپیچ گوشتی ستاره ای 4جهت آهن WERA TX15x50،مناسب برای ورقه های فولادی و آهن،طول 50 میلیمتر،سازنده جمهوری چک https://vidfactor.com/product/vf-56/bits-torx-867-4-z-2-50.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a14a5bb4-f622-4d30-b563-c1c72bfe31ab.jpg سرپیچ گوشتی ستاره ای 4جهت آهن WERA TX20x50 https://vidfactor.com/product/vf-57/bits-torx-867-4-z-10-152.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/77020873-d975-43b1-a5ed-df9c011cd1e0.jpg سرپیچ گوشتی ستاره ای 4جهت آهن WERA TX10x152 https://vidfactor.com/product/vf-58/bits-torx-867-4-z-15-152.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0eca6bfd-4dba-4ac1-be4c-337bca4cbbf8.jpg سرپیچ گوشتی ستاره ای 4 جهت آهن WERA TX15x152 https://vidfactor.com/product/vf-59/bits-torx-wedge-867-1-z.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9253f0c9-3ded-485a-9a16-88eb293929ab.jpg سرپیچ گوشتی ستاره ای WERA Z TORX® TX 15x25 https://vidfactor.com/product/vf-60/bits-800-1-z-5-4.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/409ac19e-479a-4dc7-a635-03cc8eeefdec.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.5*4.0*25 https://vidfactor.com/product/vf-61/bits-800-1-z-6-4.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6864592d-4ca3-4fa7-8ccf-874ccf43df62.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*4.5*25 https://vidfactor.com/product/vf-62/bits-800-1-z-1-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/62674917-69fc-4798-b978-5362961a7140.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.0*5.5*25 https://vidfactor.com/product/vf-63/bits-851-1-z-3-25.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9fd06154-a642-4389-9218-86520ddc5316.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو فیلیپسی سری WERA PH3*25 https://vidfactor.com/product/vf-64/bit-set-800-1-z.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/58991d09-4321-46c3-81ba-9ec69cc265a0.jpg سرپیچ گوشتی کارتی 3عددی WERA https://vidfactor.com/product/vf-65/bits-sb-851-1-z-2-25.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/fdea2253-9469-4118-bf51-faea133351c9.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو (فیلیپسی) سری WERA PH2*25 https://vidfactor.com/product/vf-66/bits-sb-851-1-z.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b080e3fb-d60e-4f52-8fa4-6ff08c05792f.jpg سرپیچ گوشتی کارتی چهارسو 1عددی WERA https://vidfactor.com/product/vf-67/bits-851-1-z.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a95e5803-c715-451d-9b4a-5d8f9255558f.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) سری WERA PH3*50 https://vidfactor.com/product/vf-68/bits-for-phillips-screws851-24-ph-double-ended-bits-ph2x75.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ceaceb35-bafc-4d44-b8be-ae08e57e5e1c.jpg سرپیچ گوشتی دوسر چهارسو (فیلیپسی) سری WERA PH2*75 https://vidfactor.com/product/vf-69/bits-for-phillips-screws851-24-ph-double-ended-bits-ph2x100.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8c394770-789b-494a-9a53-5083fddaab32.jpg سرپیچ گوشتی دوسر چهارسو (فیلیپسی) سری WERA PH2*100 https://vidfactor.com/product/vf-70/bits-tin-851-1-2-25.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2432effd-d181-4084-b4e0-4ea9cc00873d.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو (فیلیپسی) تن سری WERA PH2*25 سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*25،مقاومت بیشتر در برابر خوردگی، فرسودگی و ضربات سخت،ساخت تایوان https://vidfactor.com/product/vf-71/bits-tin-851-1-3-25.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/40a377f3-00d9-4358-aca6-616dcf623429.jpg سرپیچ گوشتی چهارسو (فیلیپسی) تن سری WERA PH3*25 https://vidfactor.com/product/vf-72/bits-800-1-z.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9d746147-bedf-4c58-b99b-9545f21e396f.jpg سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*3.5*39 https://vidfactor.com/product/vf-75/centrifugal-ebara-pump-cda-100-ml-twin-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/81679b26-11e1-4b24-a281-e60a2b24774a.jpg پمپ آب خانگی ابارا CDA 1.00 ML الکتروپمپ چدنی دوپروانه تکفاز، مدل CDA 1.00 ML ، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه تکنوپلیمر، جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثرارتفاع 39.5 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/cf7783e0-d62b-42a9-826e-fdc041323a2c.jpg پمپ آب خانگی ابارا CDA 1.00 ML الکتروپمپ چدنی دوپروانه تکفاز، مدل CDA 1.00 ML ، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه تکنوپلیمر، جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثرارتفاع 39.5 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a05ebeee-c87c-4f56-9520-1395cce44ffd.jpg پمپ آب خانگی ابارا CDA 1.00 ML الکتروپمپ چدنی دوپروانه تکفاز، مدل CDA 1.00 ML ، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه تکنوپلیمر، جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثرارتفاع 39.5 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d1f70403-b0db-41ba-bbd8-c67de01730ca.jpg پمپ آب خانگی ابارا CDA 1.00 ML الکتروپمپ چدنی دوپروانه تکفاز، مدل CDA 1.00 ML ، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه تکنوپلیمر، جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثرارتفاع 39.5 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6c04c435-b324-4d8b-ac8b-4056951c46fe.jpg پمپ آب خانگی ابارا CDA 1.00 ML الکتروپمپ چدنی دوپروانه تکفاز، مدل CDA 1.00 ML ، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه تکنوپلیمر، جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثرارتفاع 39.5 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-76/ebara-water-pump-cda-100-m-twin-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f4442e5c-7382-4fe9-b542-28e089799fbf.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.00 M الکتروپمپ چدنی دو پروانه تکفاز، مدل CDA 1.00 M، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه تکنوپلیمر و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثرارتفاع 39.5 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/58d2a985-9fb3-4a56-864a-3415d11e1195.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.00 M الکتروپمپ چدنی دو پروانه تکفاز، مدل CDA 1.00 M، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه تکنوپلیمر و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثرارتفاع 39.5 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/930b233a-eefa-48da-a2f1-9809fe713e2a.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.00 M الکتروپمپ چدنی دو پروانه تکفاز، مدل CDA 1.00 M، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه تکنوپلیمر و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثرارتفاع 39.5 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/16902a46-5556-4675-afa7-ebc557bd84ee.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.00 M الکتروپمپ چدنی دو پروانه تکفاز، مدل CDA 1.00 M، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه تکنوپلیمر و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثرارتفاع 39.5 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b044258a-727d-40ea-94e0-b49a5ccd25de.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.00 M الکتروپمپ چدنی دو پروانه تکفاز، مدل CDA 1.00 M، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه تکنوپلیمر و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثرارتفاع 39.5 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8973184a-525f-4178-88e8-caa0e805c25b.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.00 M الکتروپمپ چدنی دو پروانه تکفاز، مدل CDA 1.00 M، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه تکنوپلیمر و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثرارتفاع 39.5 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6955a61c-d89e-48e1-800d-600faaeb66da.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.00 M الکتروپمپ چدنی دو پروانه تکفاز، مدل CDA 1.00 M، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه تکنوپلیمر و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثرارتفاع 39.5 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/599ebaab-da3a-43c3-ba70-836f5c7b0e56.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.00 M الکتروپمپ چدنی دو پروانه تکفاز، مدل CDA 1.00 M، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه تکنوپلیمر و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثرارتفاع 39.5 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/cd31e191-d8b2-4ee0-ae02-46c8dec70d28.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.00 M الکتروپمپ چدنی دو پروانه تکفاز، مدل CDA 1.00 M، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه تکنوپلیمر و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثرارتفاع 39.5 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/00b3f8c1-2154-4897-8bab-010f195a22ba.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.00 M الکتروپمپ چدنی دو پروانه تکفاز، مدل CDA 1.00 M، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه تکنوپلیمر و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثرارتفاع 39.5 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-79/ebara-water-pump-cda-200-ml-twin-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7979461f-e54c-4b7d-9a07-00c0fc57066a.jpg پمپ آب ۲ پروانه ابارا مدل CDA 2.00 ML الکتروپمپ چدنی دو پروانه تکفاز، مدل CDA 2.00 ML، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 60.5 متر، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c6e4b91b-1f4b-4626-8a97-2071c6942afb.jpg پمپ آب ۲ پروانه ابارا مدل CDA 2.00 ML الکتروپمپ چدنی دو پروانه تکفاز، مدل CDA 2.00 ML، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 60.5 متر، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/45a80c67-e7ac-4ca3-9cc1-801349f4e217.jpg پمپ آب ۲ پروانه ابارا مدل CDA 2.00 ML الکتروپمپ چدنی دو پروانه تکفاز، مدل CDA 2.00 ML، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 60.5 متر، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/bbe519a3-c67f-49a8-8b9e-6f02adfcf7ad.jpg پمپ آب ۲ پروانه ابارا مدل CDA 2.00 ML الکتروپمپ چدنی دو پروانه تکفاز، مدل CDA 2.00 ML، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 60.5 متر، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-80/centrifugal-ebara-pump-cda-200-m-twin-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/88afe1e8-83fd-4a06-8a6a-c8273559fdab.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CDA 2.00 M، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 60.5 متر، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1f3b7ee6-ecba-4b33-81dc-223a28572ddd.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CDA 2.00 M، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 60.5 متر، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e237b5d8-1804-4b2c-8484-92b5bf3858d9.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CDA 2.00 M، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 60.5 متر، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5c9ad40f-4ee8-4f2f-bedc-a7d52110f660.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CDA 2.00 M، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 60.5 متر، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/3bfd07dd-f646-40ba-9027-ec56e817c542.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CDA 2.00 M، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 60.5 متر، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-82/ebara-water-pump-cda-200-tl-ie2-twin-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/fb130236-c7cc-43ee-afd4-fd9d13686f15.jpg پمپ آب خانگی ابارا CDA 2.00 TL الکتروپمپ چدنی دو پروانه سه فاز، مدل CDA 2.00 TL، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 60.5 متر، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f5739288-315d-4344-9384-313192fae51d.jpg پمپ آب خانگی ابارا CDA 2.00 TL الکتروپمپ چدنی دو پروانه سه فاز، مدل CDA 2.00 TL، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 60.5 متر، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8041dc4a-5e0b-4116-8529-643bd916cfc3.jpg پمپ آب خانگی ابارا CDA 2.00 TL الکتروپمپ چدنی دو پروانه سه فاز، مدل CDA 2.00 TL، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 60.5 متر، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-83/centrifugal-ebara-pump-cda-300-tl-ie2-twin-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3cf7b375-4bd1-4e92-9b12-71a8e40f035e.jpg پمپ آب خانگی ابارا CDA 3.00 TL IE2 الکتروپمپ چدنی دو پروانه سه فاز، مدل CDA 3.00 TL IE2 ، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 60.5 متر، حداکثر آبدهی 8.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5fce6d4b-9bfd-412d-957c-02c6c2c78f8b.jpg پمپ آب خانگی ابارا CDA 3.00 TL IE2 الکتروپمپ چدنی دو پروانه سه فاز، مدل CDA 3.00 TL IE2 ، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 60.5 متر، حداکثر آبدهی 8.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-84/centrifugal-ebara-pump-cda-300-t-ie2-twin-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ba37d1b4-8640-413e-9604-0129589d14ce.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 3.00 T IE2 پمپ آب دو پروانه 3 اسب ابارا CDA 3.00 T IE2 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 60.5 متر و آبدهی 8.4 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/bf6e47eb-508d-4ca4-96a7-47cef6663e0d.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 3.00 T IE2 پمپ آب دو پروانه 3 اسب ابارا CDA 3.00 T IE2 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 60.5 متر و آبدهی 8.4 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/d6dacca6-c970-497d-8d74-4fd1c74e931b.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 3.00 T IE2 پمپ آب دو پروانه 3 اسب ابارا CDA 3.00 T IE2 ، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 60.5 متر و آبدهی 8.4 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-85/ebara-water-pump-cda-400-tl-ie3-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c6dc5862-8646-4409-8ea7-d8a1e757dc67.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 4.00 TL IE3 الکتروپمپ چدنی دو پروانه سه فاز، مدل CDA 4.00 TL IE3، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 67 متر، حداکثر آبدهی 11.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/29376dd6-dd0c-4a72-8593-880ada2e5be2.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 4.00 TL IE3 الکتروپمپ چدنی دو پروانه سه فاز، مدل CDA 4.00 TL IE3، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 67 متر، حداکثر آبدهی 11.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/52b1b278-6ec5-4807-942e-4e0ded0471a9.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 4.00 TL IE3 الکتروپمپ چدنی دو پروانه سه فاز، مدل CDA 4.00 TL IE3، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 67 متر، حداکثر آبدهی 11.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-86/centrifugal-ebara-pump-cda-400-t-ie2-twin-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3046e176-b878-49d9-978f-d41dfd35683c.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 4.00 T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CDA 4.00 T IE2، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 67 متر، حداکثر آبدهی 11.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5cd34c58-85d5-4b61-aa69-4b7dc64c210e.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 4.00 T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CDA 4.00 T IE2، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 67 متر، حداکثر آبدهی 11.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/fee0be6a-420f-4f08-b054-3258470dd93c.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 4.00 T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CDA 4.00 T IE2، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 67 متر، حداکثر آبدهی 11.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-87/centrifugal-ebara-pump-cda-550-tl-ie3-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a4b874a1-874c-436d-ba9f-bed03e608b86.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 5.50 TL IE3 الکتروپمپ چدنی دو پروانه سه فاز، مدل CDA 5.50 TL IE3، توان مصرفی 4 کیلو وات، جنس پروانه برنچ و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 76.5 متر، حداکثر آبدهی 12.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/98b29cbd-c1a0-4511-83f8-ff17dae8842e.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 5.50 TL IE3 الکتروپمپ چدنی دو پروانه سه فاز، مدل CDA 5.50 TL IE3، توان مصرفی 4 کیلو وات، جنس پروانه برنچ و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 76.5 متر، حداکثر آبدهی 12.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2ebadd15-f05b-470e-87a2-db6cc348a38c.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 5.50 TL IE3 الکتروپمپ چدنی دو پروانه سه فاز، مدل CDA 5.50 TL IE3، توان مصرفی 4 کیلو وات، جنس پروانه برنچ و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 76.5 متر، حداکثر آبدهی 12.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-88/centrifugal-ebara-pumps-cda-550-t-ie2-twin-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0b5ed17c-b647-4a96-ad46-4eebd99f8cdb.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 5.50 T IE2 پمپ آب دو پروانه 5.5 اسب بارا مدل CDA 5.50 T IE2 جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 76.5 متر و آبدهی 12.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/b671a529-925b-49f9-aa36-cd206d39694f.jpg پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 5.50 T IE2 پمپ آب دو پروانه 5.5 اسب بارا مدل CDA 5.50 T IE2 جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدن ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 76.5 متر و آبدهی 12.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-89/ebara-water-pump-cma-100-ml-casti-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4972bc8f-a1d1-42de-816d-73749b450121.jpg پمپ آب بشقابی ابارا Premium CMA 1.00 ML الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMA 1.00 ML ، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه نوریل (پلاستیک فشرده) و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثرارتفاع 34.5 متر، حداکثر آبدهی 6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/73f38802-47d9-4310-baa8-e8e0b608c3f0.jpg پمپ آب بشقابی ابارا Premium CMA 1.00 ML الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMA 1.00 ML ، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه نوریل (پلاستیک فشرده) و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثرارتفاع 34.5 متر، حداکثر آبدهی 6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/87d4d502-9aec-4354-96ca-ad74a38b1ba7.jpg پمپ آب بشقابی ابارا Premium CMA 1.00 ML الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMA 1.00 ML ، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه نوریل (پلاستیک فشرده) و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثرارتفاع 34.5 متر، حداکثر آبدهی 6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/babccb4f-3804-43bc-87bb-8a1ba604f4bc.jpg پمپ آب بشقابی ابارا Premium CMA 1.00 ML الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMA 1.00 ML ، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه نوریل (پلاستیک فشرده) و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثرارتفاع 34.5 متر، حداکثر آبدهی 6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/97408378-4b7a-4c8b-a86c-ec467297c48f.jpg پمپ آب بشقابی ابارا Premium CMA 1.00 ML الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMA 1.00 ML ، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه نوریل (پلاستیک فشرده) و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثرارتفاع 34.5 متر، حداکثر آبدهی 6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-90/ebara-water-pump-cma-100-m-single-casti-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ad896d2a-0c8d-4341-a120-3ef188aefcfc.jpg پمپ آب خانگی ابارا CMA 1.00 M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMA 1.00 M، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه نوریل (پلاستیک فشرده ) و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثرارتفاع 34.5 متر، حداکثر آبدهی 6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/4ab2f643-89b3-47b3-b483-560f3ee240f7.jpg پمپ آب خانگی ابارا CMA 1.00 M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMA 1.00 M، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه نوریل (پلاستیک فشرده ) و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثرارتفاع 34.5 متر، حداکثر آبدهی 6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b141dc84-2b9f-4333-bb56-662a0cd5e5c8.jpg پمپ آب خانگی ابارا CMA 1.00 M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMA 1.00 M، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه نوریل (پلاستیک فشرده ) و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثرارتفاع 34.5 متر، حداکثر آبدهی 6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d1dd6261-f52b-4906-9863-4a7bded0b0d6.jpg پمپ آب خانگی ابارا CMA 1.00 M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMA 1.00 M، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه نوریل (پلاستیک فشرده ) و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثرارتفاع 34.5 متر، حداکثر آبدهی 6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5b9e66f2-9ef8-44f2-bb1d-21ebc0e114ca.jpg پمپ آب خانگی ابارا CMA 1.00 M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMA 1.00 M، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه نوریل (پلاستیک فشرده ) و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثرارتفاع 34.5 متر، حداکثر آبدهی 6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-91/peripheral-ebara-pump-pra-50-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5e45f522-5355-453e-888f-33070c867ed3.jpg پمپ آب نیم اسب خانگی ابارا PRA 0.50 ML الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل PRA 0.50 ML، توان مصرفی 0.37 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثرارتفاع 37 متر، حداکثر آبدهی 2.1 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/cf329bd8-511f-4971-90bb-bcf1af9db480.jpg پمپ آب نیم اسب خانگی ابارا PRA 0.50 ML الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل PRA 0.50 ML، توان مصرفی 0.37 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثرارتفاع 37 متر، حداکثر آبدهی 2.1 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e4e83a24-da64-44b8-86ff-12da9b7eb72f.jpg پمپ آب نیم اسب خانگی ابارا PRA 0.50 ML الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل PRA 0.50 ML، توان مصرفی 0.37 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثرارتفاع 37 متر، حداکثر آبدهی 2.1 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d926fdec-58d9-47b4-b7ed-1345ce994d0a.jpg پمپ آب نیم اسب خانگی ابارا PRA 0.50 ML الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل PRA 0.50 ML، توان مصرفی 0.37 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثرارتفاع 37 متر، حداکثر آبدهی 2.1 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-92/centrifugal-ebara-pump-cmb100m-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/44ce2740-8a9b-47f8-9bba-16fa6fdce6ef.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB100M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMB100M، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 18.4، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/0556b5a3-ec9d-4197-9851-e72264634e81.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB100M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMB100M، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 18.4، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5deb41b2-bf3d-450b-8972-8b88a4acc0d1.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB100M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMB100M، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 18.4، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/410ca29d-9f2a-4ece-985b-50788cff4413.JPG پمپ آب چدنی ابارا CMB100M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMB100M، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 18.4، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/cdc6d6cd-ec75-4133-84de-6bbbd2b675c5.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB100M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMB100M، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 18.4، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-93/centrifugal-ebara-pump-cmb100ml-single-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7faa7ce2-ddbf-48df-bac8-5c26d6b06ce1.jpg پمپ آب ابارا CMB1.00ML الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدلCMB1.00ML، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 18.4 متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e7587f6c-fe46-4fc3-94c2-781f80b54a6b.jpg پمپ آب ابارا CMB1.00ML الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدلCMB1.00ML، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 18.4 متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/cdec8a2a-24c6-449c-bef0-026632f9c05b.jpg پمپ آب ابارا CMB1.00ML الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدلCMB1.00ML، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 18.4 متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/18963263-6c43-4ae7-b312-e95c922f7720.jpg پمپ آب ابارا CMB1.00ML الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدلCMB1.00ML، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 18.4 متر، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-94/centrifugal-ebara-pump-cmb150m-single-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/46cbcd55-28b6-4fe6-a35a-395d5418f804.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 150M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMB 150M، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 22.4، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b4af6c7f-fcd6-424e-a42b-4caa09f784fe.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 150M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMB 150M، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 22.4، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5b3d1cff-645a-4ac9-bae3-12dd09678f3f.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 150M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMB 150M، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 22.4، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/22b7bb20-a0f9-4e99-b9b2-6536000bd8a1.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 150M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMB 150M، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 22.4، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-95/centrifugal-ebara-pump-cmb150t-ie2-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/bc6af0e9-660f-4fb7-8501-881cc0e7303e.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 1.50T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 1.50T IE2، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 22.4، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/267e175d-96a0-409d-a436-fee7a98182c5.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 1.50T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 1.50T IE2، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 22.4، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/0c2595a5-35f6-42aa-91e6-fc2e50d12a22.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 1.50T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 1.50T IE2، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 22.4، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a7e356b1-0b69-42e3-b09e-0fc0e451c1b2.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 1.50T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 1.50T IE2، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 22.4، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-96/centrifugal-ebara-pump-cmb-200m-cast-iron-single-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/89015455-517c-44cf-9cf2-56a3472b5c26.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 200M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMB 200M، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 28.7، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/bbe49aa8-b6f1-424b-b29f-79443d93afff.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 200M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMB 200M، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 28.7، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e7b09edc-dcdd-4bad-9e33-4193bc0f209a.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 200M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMB 200M، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 28.7، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d93ea9a3-abc2-417a-b2d9-4f48875705f3.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 200M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMB 200M، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 28.7، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-97/centrifugal-ebara-pump-cmb-200ml-single-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/66fd583e-7763-4694-9c10-dde3b6e7b6c0.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 2.00ML الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMB 2.00ML، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 28.7، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a45602eb-56cf-4d80-b615-0945aac405f2.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 2.00ML الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMB 2.00ML، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 28.7، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/35c90bf3-a7fa-4ffd-aaef-02a0f242ec43.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 2.00ML الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMB 2.00ML، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 28.7، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/61a9e51f-5a37-4d58-808c-53a1ca66d393.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 2.00ML الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMB 2.00ML، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 28.7، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-98/centrifugal-ebara-pump-cmb-200t-ie2-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7b53e194-ed05-499a-9009-2c8ae1a695e8.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 200T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 200T IE2، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 28.7 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5bc10693-792d-4441-91a3-7ca43349fb3d.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 200T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 200T IE2، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 28.7 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/88e7ef80-9e47-42b9-8bce-509ba1b34ab5.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 200T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 200T IE2، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 28.7 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8b725bac-bd2a-411c-a0ac-0d94af2939bc.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 200T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 200T IE2، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 28.7 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-99/centrifugal-ebara-pump-cmb-200tl-ie2-single-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3db3547f-5b46-4128-af9e-a9a445a49515.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 2.00TL الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 2.00TL، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 28.7، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/4fdf88fc-ee13-4605-b9af-b3b886aba0a0.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 2.00TL الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 2.00TL، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 28.7، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6e59392e-1608-4ba5-8465-d9c304be5f77.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 2.00TL الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 2.00TL، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 28.7، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e2176b82-1e02-43b2-8ff1-cea58737a077.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 2.00TL الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 2.00TL، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 28.7، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-100/centrifugal-ebara-pump-cmb-300tl-ie2-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a9b1c447-b869-4178-a330-ba4e132f57f1.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 3.00TL IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 3.00TL IE2، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 34.5، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f2ec96c4-48d5-4b83-a4c2-cc0fd4248ecf.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 3.00TL IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 3.00TL IE2، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 34.5، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d16d27e8-3afc-4b14-91b0-e298a419d06b.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 3.00TL IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 3.00TL IE2، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 34.5، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/38741a9d-e868-4e8c-9d18-be972eeed4f2.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 3.00TL IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 3.00TL IE2، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 34.5، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-101/centrifugal-ebara-pump-cmb-300t-ie2-single-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b49b526e-bffd-4593-b48b-6f22810b0a79.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 300T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 300T IE2، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 34.5 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1b7216e7-a367-433c-8bb9-abefc777d1e0.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 300T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 300T IE2، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 34.5 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e38ecf7e-9910-479b-bbce-66fcc9269ce0.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 300T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 300T IE2، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 34.5 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/43c11ed7-79b3-4048-852d-4f306e77d716.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 300T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 300T IE2، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 34.5 متر، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-102/centrifugal-ebara-pump-cmb-400tl-ie3-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/43f3f8bc-3623-42ed-9c33-a6032580f7b0.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 4.00TL IE3 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 4.00TL IE3، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 45، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8ff3c9a9-e7f9-421b-b510-d9e22595fe05.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 4.00TL IE3 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 4.00TL IE3، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 45، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/9c31f637-cd66-4c37-8df5-80df151d881b.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 4.00TL IE3 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 4.00TL IE3، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 45، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/567ddf95-585a-4824-bb1f-3b20506e44ec.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 4.00TL IE3 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 4.00TL IE3، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 45، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-103/centrifugal-ebara-pump-cmb-400t-ie2-single-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/677ee366-5786-4b59-bc90-7395e0d73dca.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 4.00T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 4.00T IE2، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 45، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a8b1da23-a401-44d5-ac4f-47a51aee0cad.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 4.00T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 4.00T IE2، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 45، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a151cc86-fc54-4a70-90ed-60896d07aaa2.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 4.00T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 4.00T IE2، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 45، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2dfd0ee3-51e7-46f5-920a-9240a947b7d4.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 4.00T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 4.00T IE2، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 45، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-104/centrifugal-ebara-pump-cmb-550tl-ie3-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/45e9fc96-1609-4a7c-96a9-30511950275f.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 5.50TL IE3 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 5.50TL IE3، توان مصرفی 4 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 54، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ebe04958-b33a-4ab8-93b4-12d69dd60e3f.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 5.50TL IE3 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 5.50TL IE3، توان مصرفی 4 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 54، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c6d8d426-a540-408e-85c2-95e10caa4835.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 5.50TL IE3 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 5.50TL IE3، توان مصرفی 4 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 54، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7f2b99c1-e294-4127-bd1c-25ac215a055f.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 5.50TL IE3 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 5.50TL IE3، توان مصرفی 4 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 54، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-105/centrifugal-ebara-pump-cmb-550t-ie2-single-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8647457b-20b7-4107-aa1c-d8e0c1ddcb50.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 5.50T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 5.50T IE2، توان مصرفی 4 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 54، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/235b406b-c7f4-4018-8302-8ca8144b9e00.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 5.50T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 5.50T IE2، توان مصرفی 4 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 54، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1f1ecb9e-fb28-4f90-824e-5bec8f32dab0.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 5.50T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 5.50T IE2، توان مصرفی 4 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 54، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c45d8bb8-3190-4121-a32f-67bbdf6ec363.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMB 5.50T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMB 5.50T IE2، توان مصرفی 4 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 54، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-106/centrifugal-ebara-pump-cmc-100m-single-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/75e5b124-b53a-482e-887a-b5bc37896e4e.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMC 1.00M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMC 1.00M، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 13.4، حداکثر آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c010339a-b6e0-41e5-bd34-16a0275dd73a.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMC 1.00M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMC 1.00M، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 13.4، حداکثر آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-107/centrifugal-ebara-pump-cmc-100t-ie2-single-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/649acbf0-20fd-4ba5-b286-e3747d1d71c7.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMC 1.00T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMC 1.00T IE2، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 13.4، حداکثر آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6cee279c-09ac-4732-9cbf-0c06a7f71a35.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMC 1.00T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMC 1.00T IE2، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 13.4، حداکثر آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-108/centrifugal-ebara-pump-cmc-100ml-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5f91182d-8c78-4164-9a52-c3371e5a0705.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMC 1.00M(LOCAL) الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMC 1.00M(LOCAL)، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 13.4، حداکثر آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e39465c2-0042-43ae-a026-8f03778a9ad0.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMC 1.00M(LOCAL) الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMC 1.00M(LOCAL)، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 13.4، حداکثر آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-109/centrifugal-ebara-pump-cmr-100m-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6149531e-7c6a-48dd-94b3-cb3d633bce12.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMR 1.00M، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 17.3، حداکثر آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/beede8f1-d445-4158-86e4-60fad1898068.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMR 1.00M، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 17.3، حداکثر آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/79a42a71-94c1-4b8f-a374-2c0315ada1ea.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMR 1.00M، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 17.3، حداکثر آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a6bbaf38-b6c4-4d80-a599-0f82791aa5d1.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMR 1.00M، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 17.3، حداکثر آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/76718c31-0341-4ea4-8581-914513717e0e.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMR 1.00M، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 17.3، حداکثر آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8cc74bd3-37f0-4ed0-8325-e9886124e96e.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMR 1.00M، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 17.3، حداکثر آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-110/centrifugal-ebara-pump-cmr-100ml-single-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/503b149a-bb42-4e48-ac98-eeeb68d1e6af.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00ML الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMR 1.00ML، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 17.3، حداکثر آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2cbb7107-3932-4a7e-baf6-145864956354.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00ML الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMR 1.00ML، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 17.3، حداکثر آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6d3232a8-a081-4e3a-b1d0-3c51224baf09.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00ML الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMR 1.00ML، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 17.3، حداکثر آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2462c0ec-af01-41ef-8fd6-29f012e42dd1.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00ML الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMR 1.00ML، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 17.3، حداکثر آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/40883a14-0019-4c40-bedc-b574a61f60eb.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00ML الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMR 1.00ML، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 17.3، حداکثر آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/deef08ea-6ab5-4a4d-a4ed-57e7a578aae2.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00ML الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMR 1.00ML، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 17.3، حداکثر آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-111/centrifugal-ebara-pump-cmr-100t-ie2-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/61e22814-cb10-4576-8edf-cc4de597a65f.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMR 1.00T IE2، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 17.3، حداکثر آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/50e60ed7-5067-450d-873b-1d8f251c394b.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMR 1.00T IE2، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 17.3، حداکثر آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5273f9f2-4a63-454d-950d-66cd8308f0ed.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMR 1.00T IE2، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 17.3، حداکثر آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/9635c1e3-9a35-489f-80e5-06389541452c.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMR 1.00T IE2، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 17.3، حداکثر آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/bd3f90e7-7b70-4cc0-abe7-81452e0921cd.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMR 1.00T IE2، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 17.3، حداکثر آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a7c68fff-a919-4dab-97bc-8f401faa6412.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMR 1.00T IE2، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 17.3، حداکثر آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/74a75232-fccf-4c97-8101-4ab6bdc2a831.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMR 1.00T IE2، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 17.3، حداکثر آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-112/centrifugal-ebara-pump-cmd-150m-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8c0c4f81-a44b-4d51-9c11-7281e293f622.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE3 پمپ ابارا بشقابی 1 اسب CMR 1.00T IE3، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.3 متر و آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/f34c02e1-d35c-4b21-981c-dc399eea2e92.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE3 پمپ ابارا بشقابی 1 اسب CMR 1.00T IE3، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.3 متر و آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/52391201-40c5-49bd-bd04-c0bd7af31037.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE3 پمپ ابارا بشقابی 1 اسب CMR 1.00T IE3، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.3 متر و آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/19bd45a4-c792-43f8-ae1f-04b26f5b88b9.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE3 پمپ ابارا بشقابی 1 اسب CMR 1.00T IE3، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.3 متر و آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/ea94c3ea-056c-46e6-8ad5-17a7a16fd405.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE3 پمپ ابارا بشقابی 1 اسب CMR 1.00T IE3، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.3 متر و آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/749ae2ab-01ba-4419-9f04-803fedb764fc.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE3 پمپ ابارا بشقابی 1 اسب CMR 1.00T IE3، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.3 متر و آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/f91551ae-641e-40e0-87f2-8571aaf18ee7.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE3 پمپ ابارا بشقابی 1 اسب CMR 1.00T IE3، جنس پروانه برنج ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.3 متر و آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-113/centrifugal-ebara-pump-cmd-150t-ie2-single-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5b07590b-f6f4-469c-89cc-4e66ccdb2eec.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 1.50T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 1.50T IE2، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 10.4، حداکثر آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e237db16-f973-4e33-a6ac-57f81aa40b86.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 1.50T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 1.50T IE2، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 10.4، حداکثر آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ad389c03-85ea-44a0-91fe-dca19c8f6e91.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 1.50T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 1.50T IE2، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 10.4، حداکثر آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/453b3744-233b-466e-9bca-034998e12c13.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 1.50T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 1.50T IE2، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 10.4، حداکثر آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/eb7b0976-8ceb-4325-9981-447a7f54c78e.jpeg پمپ آب چدنی ابارا CMD 1.50T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 1.50T IE2، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 10.4، حداکثر آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/44da4c33-ed11-4fd1-a537-a3ecd7260f51.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 1.50T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 1.50T IE2، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 10.4، حداکثر آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-114/centrifugal-ebara-pump-cmd-200m-cast-iron-single-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0eb7888d-f160-4d5c-88cc-f75a73c3c29e.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMD 2.00M، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 12.4، حداکثر آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e246c6ac-f8b4-42dc-a4f8-6a6d9d8fef8b.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMD 2.00M، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 12.4، حداکثر آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/4f73182d-0158-490f-bd36-beedef204315.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMD 2.00M، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 12.4، حداکثر آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/bd271429-1b5a-4365-b787-e5b045683b07.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMD 2.00M، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 12.4، حداکثر آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6034ba1c-f24d-4a85-9e8b-9f257f086399.jpeg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMD 2.00M، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 12.4، حداکثر آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/fd389aa2-4328-4f2a-a6a6-c9ba4a613082.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00M الکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMD 2.00M، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 12.4، حداکثر آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-115/centrifugal-ebara-pump-cmd-200ml-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5eab2bbc-09c1-4a53-8a09-295653bf177b.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00ML لکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMD 2.00ML، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 12.4، حداکثر آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b1a56454-4f37-4415-b8b7-a2c256697cb5.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00ML لکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMD 2.00ML، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 12.4، حداکثر آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/41660f3c-ed1a-4d28-8dca-c3b6021d3273.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00ML لکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMD 2.00ML، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 12.4، حداکثر آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/918887ae-2586-4a28-b293-a3e890c984ec.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00ML لکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMD 2.00ML، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 12.4، حداکثر آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f965ab2d-617f-48da-bbc0-a9661f5892dc.jpeg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00ML لکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMD 2.00ML، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 12.4، حداکثر آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/55df320c-c232-4dbf-8bb9-79d785c1367a.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00ML لکتروپمپ چدنی تکفاز، مدل CMD 2.00ML، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 12.4، حداکثر آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-116/centrifugal-ebara-pump-cmd-200t-ie2-single-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/898c0972-16bb-4aad-b322-0c647b8a4a8e.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 2.00T IE2، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 12.4، حداکثر آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1b754a5c-b1eb-4af3-8296-46c13e97cdc1.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 2.00T IE2، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 12.4، حداکثر آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/79791212-75b7-442f-ad2a-96d5d6cac4c1.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 2.00T IE2، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 12.4، حداکثر آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/786105d3-13bf-414e-a789-06f153ac96d4.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 2.00T IE2، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 12.4، حداکثر آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7d60275e-f8c2-4c29-9bb0-3ed5ae4f0f41.jpeg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 2.00T IE2، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 12.4، حداکثر آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/3beb761b-643a-481d-b226-37f3f4d5d888.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 2.00T IE2، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 12.4، حداکثر آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-117/centrifugal-ebara-pump-cmd-200tl-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e9ed3aa0-1a41-46e8-a418-739b1a37fb06.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00T-LOCAL الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 2.00T-LOCAL، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 12.4، حداکثر آبدهی57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/46a91213-6cdc-43b8-969c-12f9d8b11921.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00T-LOCAL الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 2.00T-LOCAL، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 12.4، حداکثر آبدهی57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/3e1dcee4-8bb0-4e64-9a2f-4265e6c9e634.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00T-LOCAL الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 2.00T-LOCAL، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 12.4، حداکثر آبدهی57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/37aa7e50-5064-4f71-a768-7c6a235fda92.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00T-LOCAL الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 2.00T-LOCAL، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 12.4، حداکثر آبدهی57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/bed0e57e-cd02-4c94-a363-5ca704af28d8.jpeg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00T-LOCAL الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 2.00T-LOCAL، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 12.4، حداکثر آبدهی57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ee56a7cd-8bf6-4306-b963-a31eca43b1e7.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00T-LOCAL الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 2.00T-LOCAL، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 12.4، حداکثر آبدهی57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-118/centrifugal-ebara-pump-cmd-300tl-ie2-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c7f843aa-0a75-4fb6-8959-c8cc6f45d25d.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 3.00T-LOCAL IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 3.00T-LOCAL IE2 ، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 15.4 متر، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f801d26b-9359-4822-adb3-da218fb6d0bb.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 3.00T-LOCAL IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 3.00T-LOCAL IE2 ، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 15.4 متر، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/25c38de5-efdb-45ba-a190-f42f444cb330.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 3.00T-LOCAL IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 3.00T-LOCAL IE2 ، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 15.4 متر، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/401ef571-e6db-48df-bfeb-1d0ef9727462.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 3.00T-LOCAL IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 3.00T-LOCAL IE2 ، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 15.4 متر، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/4f91419b-455b-4c97-bfae-f30c780a5469.jpeg پمپ آب چدنی ابارا CMD 3.00T-LOCAL IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 3.00T-LOCAL IE2 ، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 15.4 متر، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/3440d65f-a5d6-43d4-8abe-85989520bdcb.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 3.00T-LOCAL IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 3.00T-LOCAL IE2 ، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 15.4 متر، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-119/centrifugal-ebara-pump-cmd-300t-ie2-single-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a37efa91-4ea5-484e-b24a-6028b97d2624.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 3.00T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 3.00T IE2، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 15.4، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/fe8c0750-1faa-4c13-a6d0-ed5fa1d025e1.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 3.00T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 3.00T IE2، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 15.4، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/0d270b9d-e88b-4250-aca8-055c22cd3aad.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 3.00T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 3.00T IE2، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 15.4، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/215aa572-45b1-4e37-8d4f-597ea441555d.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 3.00T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 3.00T IE2، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 15.4، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2028e439-73f3-41d7-b1ae-e78424917fc7.jpeg پمپ آب چدنی ابارا CMD 3.00T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 3.00T IE2، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 15.4، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/cf8e7c1f-9fde-4052-be90-000d9d970a17.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 3.00T IE2 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 3.00T IE2، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 15.4، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-120/centrifugal-ebara-pump-cmd-400tl-ie3-cast-iron-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/052f46c9-29c8-4aa1-8c44-891d4a9f05d0.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 4.00T-LOCAL IE3 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 4.00T-LOCAL IE3 ، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 17.8، حداکثر آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت میباشد https://vidfactor.com/uploads/products/image/294e3349-9a0f-47e3-9e82-1d41c2088320.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 4.00T-LOCAL IE3 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 4.00T-LOCAL IE3 ، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 17.8، حداکثر آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت میباشد https://vidfactor.com/uploads/products/image/fd7bc704-d34a-425c-8b14-aa85e7130e31.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 4.00T-LOCAL IE3 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 4.00T-LOCAL IE3 ، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 17.8، حداکثر آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت میباشد https://vidfactor.com/uploads/products/image/228e4da3-0c70-4e2c-a9ef-316e2519be39.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 4.00T-LOCAL IE3 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 4.00T-LOCAL IE3 ، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 17.8، حداکثر آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت میباشد https://vidfactor.com/uploads/products/image/55ebee31-5232-4fc4-b33c-db105632f77f.jpg پمپ آب چدنی ابارا CMD 4.00T-LOCAL IE3 الکتروپمپ چدنی سه فاز، مدل CMD 4.00T-LOCAL IE3 ، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 17.8، حداکثر آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت میباشد https://vidfactor.com/product/vf-121/centrifugal-ebara-pump-cd-70-05t-single-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/429015e4-e55b-46df-bf99-0b70836b6692.jpg پمپ آب استیل ابارا CD 70-05T الکتروپمپ تمام استیل سه فاز، مدل CD 70-05T ، توان مصرفی 0.37 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 20.7، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e2af237c-f1e8-42f2-ad4a-0ec31fbc75ab.jpg پمپ آب استیل ابارا CD 70-05T الکتروپمپ تمام استیل سه فاز، مدل CD 70-05T ، توان مصرفی 0.37 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 20.7، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/77506df8-09d3-4651-83b2-ab3d89b1841d.jpg پمپ آب استیل ابارا CD 70-05T الکتروپمپ تمام استیل سه فاز، مدل CD 70-05T ، توان مصرفی 0.37 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 20.7، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-122/centrifugal-ebara-pump-cd-e-70-12t-ie2-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/dd0e0242-10ee-40ac-9e30-bed70a6e9859.jpg پمپ آب استیل ابارا CD/E 70-12T IE2 الکتروپمپ تمام استیل سه فاز، مدل CD/E 70-12T IE2، توان مصرفی 0.9 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 35، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/902f51e0-3a7e-4c08-9ee8-17ec21fc13dc.jpg پمپ آب استیل ابارا CD/E 70-12T IE2 الکتروپمپ تمام استیل سه فاز، مدل CD/E 70-12T IE2، توان مصرفی 0.9 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 35، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/49e5615c-bb38-4204-a3d7-8fbbf841f982.jpg پمپ آب استیل ابارا CD/E 70-12T IE2 الکتروپمپ تمام استیل سه فاز، مدل CD/E 70-12T IE2، توان مصرفی 0.9 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 35، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-123/centrifugal-ebara-pump-cd-e-90-10t-ie2-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/555ca4d3-ee55-4911-b568-a7c1fac9bf7f.jpg پمپ آب استیل ابارا CD/E 90-10T IE2 پمپ ابارا بشقابی سانتریفیوژ تمام استیل 1 اسب مدل CD/E 90-10T IE2 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 30.3 متر و آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/80ad15f5-8c13-4834-9e62-dd61843d5bde.jpg پمپ آب استیل ابارا CD/E 90-10T IE2 پمپ ابارا بشقابی سانتریفیوژ تمام استیل 1 اسب مدل CD/E 90-10T IE2 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 30.3 متر و آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/75973c73-87e7-4dc7-bab6-887831e51088.jpg پمپ آب استیل ابارا CD/E 90-10T IE2 پمپ ابارا بشقابی سانتریفیوژ تمام استیل 1 اسب مدل CD/E 90-10T IE2 ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 30.3 متر و آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-124/centrifugal-ebara-pump-cd-e-120-12t-ie2-single-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/af0777f1-6601-4b24-8551-e6c40b96bb52.jpg پمپ آب استیل ابارا CD/E 120-12T IE2 الکتروپمپ تمام استیل سه فاز، مدل CD/E 120-12T IE2، توان مصرفی0.9 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 29.5، حداکثر آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/4238957c-2a31-463d-b4ed-05c1b6c8f2f2.jpg پمپ آب استیل ابارا CD/E 120-12T IE2 الکتروپمپ تمام استیل سه فاز، مدل CD/E 120-12T IE2، توان مصرفی0.9 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 29.5، حداکثر آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c89934ed-cc18-4ef8-8d12-196a72eee92d.jpg پمپ آب استیل ابارا CD/E 120-12T IE2 الکتروپمپ تمام استیل سه فاز، مدل CD/E 120-12T IE2، توان مصرفی0.9 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 29.5، حداکثر آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-125/centrifugal-ebara-pump-cd-e-200-20t-ie2-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4e8c2478-c35a-4d90-9075-f0f7baa14511.jpg پمپ آب استیل ابارا CD/E 200-20T IE2 الکتروپمپ تمام استیل سه فاز، مدل ، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 31، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a28bec47-4a66-4571-b023-734c3a644f5d.jpg پمپ آب استیل ابارا CD/E 200-20T IE2 الکتروپمپ تمام استیل سه فاز، مدل ، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 31، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/86609349-c007-4c49-b645-0fc083b7ee02.jpg پمپ آب استیل ابارا CD/E 200-20T IE2 الکتروپمپ تمام استیل سه فاز، مدل ، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 31، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-126/centrifugal-ebara-pump-cd-e-200-25t-ie2-single-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/780fbbb0-6781-4240-b9cd-b70e33edcd0e.jpg پمپ آب استیل ابارا CD/E 200-25T IE2 الکتروپمپ تمام استیل سه فاز، مدل CD/E 200-25T IE2، توان مصرفی 1.8 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 38، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/99551007-4407-4402-bd19-0fd99c8f65c4.jpg پمپ آب استیل ابارا CD/E 200-25T IE2 الکتروپمپ تمام استیل سه فاز، مدل CD/E 200-25T IE2، توان مصرفی 1.8 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 38، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/30b8b060-d69a-4cd6-a5c4-d155ea154c1d.jpg پمپ آب استیل ابارا CD/E 200-25T IE2 الکتروپمپ تمام استیل سه فاز، مدل CD/E 200-25T IE2، توان مصرفی 1.8 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 38، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-127/centrifugal-ebara-pump-cdm-70-05-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0a8ab333-fda6-4605-9dc3-b934f4e82a8f.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 70-05 الکتروپمپ تمام استیل تکفاز، مدل CDM 70-05، توان مصرفی 0.37 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 20.7، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ebeccbb9-37d7-4740-8205-e94904dcb6ba.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 70-05 الکتروپمپ تمام استیل تکفاز، مدل CDM 70-05، توان مصرفی 0.37 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 20.7، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/fa7fec6c-4aab-4929-8dfa-01b50c1c5b09.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 70-05 الکتروپمپ تمام استیل تکفاز، مدل CDM 70-05، توان مصرفی 0.37 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 20.7، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-128/centrifugal-ebara-pump-cdm-70-07-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c8c38fe6-8b9d-42df-997d-8ee78d78e0c7.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 70-07 الکتروپمپ تمام استیل تکفاز، مدل CDM 70-07، توان مصرفی 0.55 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 28، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ccb9bbc6-0241-4d7b-a23c-141d3479b301.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 70-07 الکتروپمپ تمام استیل تکفاز، مدل CDM 70-07، توان مصرفی 0.55 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 28، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c2f32307-b7a3-4cef-9a86-8610ac5e469d.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 70-07 الکتروپمپ تمام استیل تکفاز، مدل CDM 70-07، توان مصرفی 0.55 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 28، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-129/centrifugal-ebara-pump-cdm-90-10-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8fd35076-fb0b-4f9f-b008-077cac50054e.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 90-10 الکتروپمپ تمام استیل تکفاز، مدل CDM 90-10، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 30.3، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/9a233de7-3ef6-46b0-a585-116f0bec9ae2.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 90-10 الکتروپمپ تمام استیل تکفاز، مدل CDM 90-10، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 30.3، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d6438175-90f4-404e-9a47-4d23283ab082.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 90-10 الکتروپمپ تمام استیل تکفاز، مدل CDM 90-10، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 30.3، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-130/centrifugal-ebara-pump-cdm-120-07-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2164ba56-c1ab-498f-9c8c-c90bc4a6117d.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 120-07 الکتروپمپ تمام استیل تکفاز، مدل CDM 120-07، توان مصرفی 0.55 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 20.5، حداکثر آبدهی 10.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/575abdc4-149a-4527-bc62-34fbaed64422.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 120-07 الکتروپمپ تمام استیل تکفاز، مدل CDM 120-07، توان مصرفی 0.55 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 20.5، حداکثر آبدهی 10.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/11c25d38-b783-49fc-a234-005a1ab3d60f.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 120-07 الکتروپمپ تمام استیل تکفاز، مدل CDM 120-07، توان مصرفی 0.55 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 20.5، حداکثر آبدهی 10.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-131/centrifugal-ebara-pump-cdm-120-12-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/04db4813-03c0-491a-9099-0686b4c3d11c.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 120-12 الکتروپمپ تمام استیل تکفاز، مدل CDM 120-12 ، توان مصرفی0.9 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 29.5، حداکثر آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ab2bf33b-4b71-415d-841e-778d81143eeb.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 120-12 الکتروپمپ تمام استیل تکفاز، مدل CDM 120-12 ، توان مصرفی0.9 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 29.5، حداکثر آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/13fabb00-8756-44d0-bec7-ad947581b62b.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 120-12 الکتروپمپ تمام استیل تکفاز، مدل CDM 120-12 ، توان مصرفی0.9 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 29.5، حداکثر آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-132/centrifugal-ebara-pump-cdm-120-20-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ba07ad84-4a10-4ab3-985d-942aae818ad0.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 120-20 الکتروپمپ تمام استیل تکفاز، مدل ، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 37.5، حداکثر آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/95528805-f3d0-4e49-a050-e12f9e114870.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 120-20 الکتروپمپ تمام استیل تکفاز، مدل ، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 37.5، حداکثر آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d08b0261-181f-467c-9974-7f1798e83167.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 120-20 الکتروپمپ تمام استیل تکفاز، مدل ، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 37.5، حداکثر آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-133/centrifugal-ebara-pump-cdm-200-12-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/094da83b-44d7-43ca-b388-879a0f9aca54.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 200-12 الکتروپمپ تمام استیل تکفاز، مدل CDM 200-12، توان مصرفی 0.9 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 20.6، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ed45c824-ee92-44cb-bc87-102729a86de2.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 200-12 الکتروپمپ تمام استیل تکفاز، مدل CDM 200-12، توان مصرفی 0.9 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 20.6، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/fea87323-26ea-4fbe-8bdf-3bde86e407e6.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 200-12 الکتروپمپ تمام استیل تکفاز، مدل CDM 200-12، توان مصرفی 0.9 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 20.6، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-134/centrifugal-ebara-pump-cdm-200-20-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8e04a144-b7a5-49e3-9aad-c734fc8b6a07.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 200-20 الکتروپمپ تمام استیل تکفاز، مدل CDM 200-20 ، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 31، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f9b94737-9b33-420e-a708-e5f39b54fc2d.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 200-20 الکتروپمپ تمام استیل تکفاز، مدل CDM 200-20 ، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 31، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b7064a98-5140-4db4-9d8e-a9892bca5c57.jpg پمپ آب استیل ابارا CDM 200-20 الکتروپمپ تمام استیل تکفاز، مدل CDM 200-20 ، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 31، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-135/centrifugal-ebara-pump-2cd-70-12t-double-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a6ffdb49-d64f-4cc8-a038-95f32fccd34b.jpg پمپ آب استیل دوپروانه ابارا 2CD 70-12T پمپ ابارا دو پروانه سانتریفیوژ 1.2 اسب مدل 2CD 70-12T ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 44.5 متر و آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/525913e9-d59d-4ecf-b875-8cb9983d30c0.jpg پمپ آب استیل دوپروانه ابارا 2CD 70-12T پمپ ابارا دو پروانه سانتریفیوژ 1.2 اسب مدل 2CD 70-12T ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 44.5 متر و آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/9ed7a569-5f9f-4e12-9b95-8b90ea22a1b8.JPG پمپ آب استیل دوپروانه ابارا 2CD 70-12T پمپ ابارا دو پروانه سانتریفیوژ 1.2 اسب مدل 2CD 70-12T ، جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 44.5 متر و آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-136/centrifugal-ebara-pump-2cd-70-15t-double-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5ea42d0e-491e-46ef-aba7-7600adb8f5c2.jpg پمپ آب استیل دوپروانه ابارا 2CD 70-15T https://vidfactor.com/uploads/products/image/ef5d0e88-6f42-43a6-a4db-793e614256b2.jpg پمپ آب استیل دوپروانه ابارا 2CD 70-15T https://vidfactor.com/uploads/products/image/be29918a-019a-4c1c-84e6-164a8f7b4d1c.JPG پمپ آب استیل دوپروانه ابارا 2CD 70-15T https://vidfactor.com/product/vf-137/centrifugal-ebara-pump-2cd-120-15t-double-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a7bfa571-eb08-4fbe-a36e-1e2cf640a5ef.jpg پمپ آب استیل دوپروانه ابارا 2CD 120-15T الکتروپمپ دو پروانه تمام استیل سه فاز، مدل 2CD 70-12T، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 42، حداکثر آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8ac2ef1a-368d-4ec2-88ca-c9c0fa838c71.jpg پمپ آب استیل دوپروانه ابارا 2CD 120-15T الکتروپمپ دو پروانه تمام استیل سه فاز، مدل 2CD 70-12T، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 42، حداکثر آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/22805de5-bd70-440a-929f-c8b172d52cb1.JPG پمپ آب استیل دوپروانه ابارا 2CD 120-15T الکتروپمپ دو پروانه تمام استیل سه فاز، مدل 2CD 70-12T، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 42، حداکثر آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-138/centrifugal-ebara-pump-cdx-70-05-t-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1537acc0-e5fb-45e7-a983-ef6e19d2635e.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX 70/05 T الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX 70/05 T، توان مصرفی 0.37 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 20.7، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f61b6739-9d17-4b9b-a337-f3c2a5ec6ab4.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX 70/05 T الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX 70/05 T، توان مصرفی 0.37 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 20.7، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1dc977bb-4b55-478d-8530-2ade7b04019f.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX 70/05 T الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX 70/05 T، توان مصرفی 0.37 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 20.7، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-139/centrifugal-ebara-pump-cdx-70-07-t-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6fedaeef-23f2-4b8b-886c-f8086b504a16.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX 70/07 T الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX 70/07 T، توان مصرفی 0.55 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 28، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b4f5f87a-d757-4230-a97c-abc901c1471f.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX 70/07 T الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX 70/07 T، توان مصرفی 0.55 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 28، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/bb2b098d-efd6-44ef-b775-2dfaa063991a.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX 70/07 T الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX 70/07 T، توان مصرفی 0.55 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 28، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-140/centrifugal-ebara-pump-cdx-e-90-10t-ie2-single-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5007ccc3-8428-4ac0-b0b5-26e36e81176f.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 90/10 T IE2 الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX/E 90/10 T IE2، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 30.3، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7bcf3afa-313c-4fb8-85d5-03d8c91466ea.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 90/10 T IE2 الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX/E 90/10 T IE2، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 30.3، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6f055bd8-5010-4a36-811c-8e3eb458b4ef.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 90/10 T IE2 الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX/E 90/10 T IE2، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 30.3، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-141/centrifugal-ebara-pump-cdx-120-07t-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/37483605-45db-42a2-8af2-421f9c675282.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX 120/07 T الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX 120/07 T، توان مصرفی 0.55 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 20.5، حداکثر آبدهی 10.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8a85a21f-29c7-4b08-badb-89a00416f952.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX 120/07 T الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX 120/07 T، توان مصرفی 0.55 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 20.5، حداکثر آبدهی 10.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/03503820-a00c-4570-8d22-a7b80c1f7182.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX 120/07 T الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX 120/07 T، توان مصرفی 0.55 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 20.5، حداکثر آبدهی 10.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-142/centrifugal-ebara-pump-cdx-e-120-07t-ie2-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7e4acaf8-fd91-4d9f-a1fc-7672c3cc64b0.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 120/07 T IE2 الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX/E 120/07 T IE2، توان مصرفی 0.55 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 20.5، حداکثر آبدهی 10.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/28e4a389-9cd8-4815-86e4-9c57579129ee.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 120/07 T IE2 الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX/E 120/07 T IE2، توان مصرفی 0.55 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 20.5، حداکثر آبدهی 10.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f1c30ef1-812c-46e7-ab4e-cf33b668a597.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 120/07 T IE2 الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX/E 120/07 T IE2، توان مصرفی 0.55 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 20.5، حداکثر آبدهی 10.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-143/centrifugal-ebara-pump-cdx-e-120-12t-ie2-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b0eb9212-d299-4a08-9acb-1513a1e0ae8f.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 120/12 T IE2 الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX/E 120/12 T IE2، توان مصرفی 0.9 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4اینچ، حداکثرارتفاع 29.5، حداکثر آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/3e811b52-afca-4f92-bd6e-6de503b40ea8.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 120/12 T IE2 الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX/E 120/12 T IE2، توان مصرفی 0.9 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4اینچ، حداکثرارتفاع 29.5، حداکثر آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/3e781c69-cda3-44fd-a239-93728ee1305b.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 120/12 T IE2 الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX/E 120/12 T IE2، توان مصرفی 0.9 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4اینچ، حداکثرارتفاع 29.5، حداکثر آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-144/centrifugal-ebara-pump-cdx-e-120-20t-ie2-single-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e35fc295-a432-4aae-98d9-26ff75b5414c.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 120/20 T IE2 الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX/E 120/20 T IE2، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 37.5، حداکثر آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e27b5ea7-44fe-4321-ab37-dd1ade82a797.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 120/20 T IE2 الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX/E 120/20 T IE2، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 37.5، حداکثر آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5eec09df-738a-4dc1-ab2f-1e33f72dbb50.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 120/20 T IE2 الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX/E 120/20 T IE2، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 37.5، حداکثر آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-145/centrifugal-ebara-pump-cdx-e-200-12t-ie2-single-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0c4a7d80-a785-4213-988f-1fa8999851d1.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 200/12 T IE2 الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX/E 200/12 T IE2، توان مصرفی 0.9 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 20.6، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/db907559-1728-4340-b7e1-36d174ea5397.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 200/12 T IE2 الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX/E 200/12 T IE2، توان مصرفی 0.9 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 20.6، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/602e6923-9be1-402a-bd9e-2d688021e021.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 200/12 T IE2 الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX/E 200/12 T IE2، توان مصرفی 0.9 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 20.6، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-146/centrifugal-ebara-pump-cdx-e-200-20t-ie2-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/be6361e5-33e4-489b-8bf2-3a3c4e7c69c9.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 200/20 T IE2 الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX/E 200/20 T IE2، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 31، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7071e715-5d88-476c-8f96-5aa947460dce.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 200/20 T IE2 الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX/E 200/20 T IE2، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 31، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ba6a0e78-43a5-4bee-b473-0cc7987858b6.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 200/20 T IE2 الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX/E 200/20 T IE2، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 31، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-147/centrifugal-ebara-pump-cdx-200-25t-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6d78a0ec-bb1c-4900-bcc4-92702baac261.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX 200-25 T الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX 200-25 T، توان مصرفی 1.8 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 38، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b743f016-046c-4873-a65c-97cb1a90cf96.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX 200-25 T الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX 200-25 T، توان مصرفی 1.8 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 38، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6cb83562-8d02-4e55-9ef8-12cc540f0240.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX 200-25 T الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX 200-25 T، توان مصرفی 1.8 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 38، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-148/centrifugal-ebara-pump-cdx-e-200-25t-ie2-single-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f0f39642-da7f-4e8f-ba6f-ede9c06eea33.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 200-25 T IE2 الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX/E 200-25 T IE2، توان مصرفی 1.8 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 38، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/58e39b4f-5308-41a4-a855-108e862f415a.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 200-25 T IE2 الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX/E 200-25 T IE2، توان مصرفی 1.8 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 38، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/295af539-443f-441e-a2a4-a379e0a0eea6.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDX/E 200-25 T IE2 الکتروپمپ استیل سه فاز، مدل CDX/E 200-25 T IE2، توان مصرفی 1.8 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 38، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-149/centrifugal-ebara-pump-cdxm-70-05-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6f8cf857-af15-44df-8c05-d936002bcf64.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 70-05 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل CDXM 70-05، توان مصرفی 0.37 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 20.7، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5bc459ee-8a8f-4df0-a760-bf1905f5a96b.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 70-05 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل CDXM 70-05، توان مصرفی 0.37 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 20.7، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f7fd497b-e712-4240-b227-a4ca62095dc0.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 70-05 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل CDXM 70-05، توان مصرفی 0.37 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 20.7، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-150/centrifugal-ebara-pump-cdxm-70-07-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/622a7dc0-9681-43dd-85d1-c02277d02ff9.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 70-07 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل CDXM 70-07، توان مصرفی 0.55 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 28، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/caf3bfa4-8455-457d-bbd4-8150172be204.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 70-07 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل CDXM 70-07، توان مصرفی 0.55 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 28، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c1503e89-ac60-46c1-b011-9815f0d3f6e8.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 70-07 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل CDXM 70-07، توان مصرفی 0.55 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 28، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-151/centrifugal-ebara-pump-cdxm-90-10-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6c61e176-9129-475b-b6e3-2ca81f231e9b.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 90-10 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل CDXM 90-10، توان مصرفی0.75 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 30.3، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/509fd3d3-03ed-4db7-ab93-3f76034015c3.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 90-10 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل CDXM 90-10، توان مصرفی0.75 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 30.3، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/44195c29-f7bb-42f6-9863-695f8058049e.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 90-10 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل CDXM 90-10، توان مصرفی0.75 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 30.3، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-152/centrifugal-ebara-pump-cdxm-120-07-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d083cfb2-641a-41f0-8e24-ed9a3d1dce34.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 120-07 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل CDXM 120-07، توان مصرفی 0.55 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 20.5، حداکثر آبدهی 10.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a5e49af4-c1e2-4782-b7bd-ba7e9d7e9699.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 120-07 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل CDXM 120-07، توان مصرفی 0.55 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 20.5، حداکثر آبدهی 10.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a44634bc-2ae0-4f5e-92b5-2061618d8ebd.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 120-07 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل CDXM 120-07، توان مصرفی 0.55 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 20.5، حداکثر آبدهی 10.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-153/centrifugal-ebara-pump-cdxm-120-12-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/dd564d29-5455-43f4-a1df-912a6f4f9f0f.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 120-12 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل CDXM 120-12، توان مصرفی 0.9 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 29.5، حداکثر آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/73f390fb-ce4e-44eb-a9de-cb1398d5e5c6.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 120-12 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل CDXM 120-12، توان مصرفی 0.9 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 29.5، حداکثر آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/486f8b8d-f33d-415e-a0ed-3301c1126863.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 120-12 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل CDXM 120-12، توان مصرفی 0.9 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 29.5، حداکثر آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-154/centrifugal-ebara-pump-cdxm-120-20-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/815c5cb4-dd68-4fe7-bd48-74c19a832f65.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 120-20 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل ،CDXM 120-20 توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 37.5، حداکثر آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/29456329-4d4a-43ca-b6df-053e9a5aba20.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 120-20 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل ،CDXM 120-20 توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 37.5، حداکثر آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/47db6205-894f-4b05-a82e-27e7c1963edf.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 120-20 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل ،CDXM 120-20 توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 37.5، حداکثر آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-155/centrifugal-ebara-pump-cdxm-200-12-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/36cadfaa-c671-4847-9eea-26709f8a6f7f.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 200-12 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل CDXM 200-12، توان مصرفی0.9 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 20.6، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/3ba311a0-d65b-4b00-bb0f-c83e443a8680.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 200-12 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل CDXM 200-12، توان مصرفی0.9 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 20.6، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8ffecbc9-ae6a-4790-b067-bd7cae51020a.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 200-12 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل CDXM 200-12، توان مصرفی0.9 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 20.6، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-156/centrifugal-ebara-pump-cdxm-200-20-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/50b932f5-bf37-461b-a020-4489aef644d2.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 200-20 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل CDXM 200-20، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 31، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5f75e0a9-1ccf-4360-bdfe-d4319d71a1d0.jpg پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 200-20 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل CDXM 200-20، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 31، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e0d627ae-3d59-4ba5-a905-430bd9f664b2.JPG پمپ آب نیمه استیل ابارا CDXM 200-20 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل CDXM 200-20، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 31، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-157/centrifugal-ebara-pump-2cdxm-70-20-double-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f1815177-c5b9-4f54-82ca-2fad103f806f.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDXM 70-20 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل 2CDXM 70-20 ، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 31، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/3bc76e27-dbf6-43bf-a8f0-ae99272bc64f.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDXM 70-20 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل 2CDXM 70-20 ، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 31، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f92088af-98ea-429e-8d4f-58c254abc580.JPG پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDXM 70-20 الکتروپمپ استیل تکفاز، مدل 2CDXM 70-20 ، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 31، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-158/centrifugal-ebara-pump-2cdxm-120-20-double-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d20948e1-f5a3-4cc1-8850-73280689de09.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDXM 120-20 الکتروپمپ استیل دو پروانه تکفاز، مدل 2CDXM 120-20، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 51.5، حداکثر آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/812d6e63-20ab-4024-bad9-5c3b5a23201e.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDXM 120-20 الکتروپمپ استیل دو پروانه تکفاز، مدل 2CDXM 120-20، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 51.5، حداکثر آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/4cb77a60-3e56-4111-bb75-7a0529e84707.JPG پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDXM 120-20 الکتروپمپ استیل دو پروانه تکفاز، مدل 2CDXM 120-20، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 51.5، حداکثر آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-159/centrifugal-ebara-pump-2cdx-e-70-12t-ie2-double-aisi-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/aeba5ce7-e9ac-42c0-b706-b52febeec6ec.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 70-12 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 70-12 T IE2، توان مصرفی 0.9 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 44.5، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/37ca13d8-ba98-4654-ab92-dcca35253b84.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 70-12 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 70-12 T IE2، توان مصرفی 0.9 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 44.5، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/dc77fbd7-ff5e-415c-b6b2-71b1a06a619a.JPG پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 70-12 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 70-12 T IE2، توان مصرفی 0.9 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 44.5، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-160/centrifugal-ebara-pump-2cdx-e-70-15t-ie2-double-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3df1c375-c9ce-467b-9898-bb1223435bc4.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 70-15 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 70-15 T IE2 ، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 52.5، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e3f63ba3-cac3-458e-bbb9-c4d249cd1a13.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 70-15 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 70-15 T IE2 ، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 52.5، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/94ef24d6-7941-4fca-a584-a1e5055dcd4e.JPG پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 70-15 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 70-15 T IE2 ، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 52.5، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-161/centrifugal-ebara-pump-2cdx-e-70-20t-ie2-double-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d596f463-e91c-4813-b803-16ffd0449266.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 70-20 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 70-20 T IE2، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 60، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/9483d863-56ff-462c-b624-5807dd0c9ddf.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 70-20 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 70-20 T IE2، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 60، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/19a2bab3-e695-44f8-92b7-043d21ca03b8.JPG پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 70-20 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 70-20 T IE2، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 60، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-162/centrifugal-ebara-pump-2cdx-e-120-15t-ie2-double-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1346f7da-c0be-463d-bc1b-e32cdc2ca334.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 120-15 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 120-15 T IE2، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 42، حداکثر آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/582718e2-0941-42bf-b90b-ac27672857ec.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 120-15 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 120-15 T IE2، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 42، حداکثر آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/47a7613d-4f30-45f1-bbad-2a8cc86dc8e4.JPG پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 120-15 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 120-15 T IE2، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 42، حداکثر آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-163/centrifugal-ebara-pump-2cdx-e-120-20t-ie2-double-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/31e794e1-29f5-4541-8c77-53f23ff31537.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 120-20 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 120-20 T IE2، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 51.5، حداکثر آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/778b9400-8c16-4e4e-a723-afcd82c171ed.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 120-20 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 120-20 T IE2، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 51.5، حداکثر آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1fa9099e-7694-4f9f-974b-f7a7921a456a.JPG پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 120-20 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 120-20 T IE2، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 51.5، حداکثر آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-164/centrifugal-ebara-pump-2cdx-e-120-30t-ie2-double-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/730217b9-bfd0-4682-a73e-582853cbd8f2.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 120-30 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 120-30 T IE2، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 59، حداکثر آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/48430698-90e5-4d5e-9d27-08edfb8ddc82.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 120-30 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 120-30 T IE2، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 59، حداکثر آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-165/centrifugal-ebara-pump-2cdx-e-120-40t-ie2-double-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/42d07385-cd54-41e6-b248-418f3b3584e8.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 120-40 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 120-40 T IE2، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 68.5، حداکثر آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c8907822-861f-4d9e-ba8d-c90c58d7f559.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 120-40 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 120-40 T IE2، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 68.5، حداکثر آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/32647af6-8e35-467b-b9a0-81efa87ab995.JPG پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 120-40 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 120-40 T IE2، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 68.5، حداکثر آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-166/centrifugal-ebara-pump-2cdx-e-200-30t-ie2-double-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b85c0b9e-55f3-4ccc-ae48-f28f0cdf2d5d.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 200-30 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 200-30 T IE2، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 52، حداکثر آبدهی 12.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a09bb79f-4695-4016-bd1e-62135f3d27f9.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 200-30 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 200-30 T IE2، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 52، حداکثر آبدهی 12.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/bfadf3a3-8cf8-4f7d-a3c2-447c92743eb2.JPG پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 200-30 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 200-30 T IE2، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 52، حداکثر آبدهی 12.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-167/centrifugal-ebara-pump-2cdx-e-200-40t-ie2-double-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b49bb8d9-7de4-4245-97dc-4a289d68f2d0.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 200-40 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل ، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 62.5، حداکثر آبدهی 12.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/de45cf25-37ad-46ec-93ff-a7ae8219e09e.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 200-40 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل ، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 62.5، حداکثر آبدهی 12.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2a2cfa02-4572-4568-9e66-320612841636.JPG پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 200-40 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل ، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 62.5، حداکثر آبدهی 12.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-168/centrifugal-ebara-pump-2cdx-e-200-50t-ie2-double-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f941740c-e90a-41b2-b265-9c4d8a676ba0.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 200-50 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 200-50 T IE2، توان مصرفی 3.7 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 71.5، حداکثر آبدهی 12.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b5df10c9-c94e-49d5-9dd2-d1fd9ef7669a.jpg پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 200-50 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 200-50 T IE2، توان مصرفی 3.7 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 71.5، حداکثر آبدهی 12.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/bcd1ac2d-b346-4137-9f91-ebc354900175.JPG پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 200-50 T IE2 الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز، مدل 2CDX/E 200-50 T IE2، توان مصرفی 3.7 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 71.5، حداکثر آبدهی 12.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-169/centrifugal-ebara-pump-dwo-150m-open-impl-aisi-304.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d2d18583-c9ce-47b2-978c-7429712ca3c6.jpg پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO 150 M الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز تکفاز، مدل DWO 150 M، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 9.5، حداکثر آبدهی 33 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/4c8edbf1-783c-463b-98e2-36edce7fb54f.jpg پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO 150 M الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز تکفاز، مدل DWO 150 M، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 9.5، حداکثر آبدهی 33 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/33d20c08-9bf9-463a-b498-87384a71a502.JPG پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO 150 M الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز تکفاز، مدل DWO 150 M، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 9.5، حداکثر آبدهی 33 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-170/centrifugal-ebara-pump-dwo-e-150t-ie2-open-impl-aisi-304.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8adb263f-802f-4be6-9281-59b8252cec82.jpg پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO/E 150 T IE2 الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز، مدل DWO/E 150 T IE2، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرا رتفاع 9.5، حداکثر آبدهی 33 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ca34c0cc-a709-42ff-8ea3-74251ac9c89f.jpg پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO/E 150 T IE2 الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز، مدل DWO/E 150 T IE2، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرا رتفاع 9.5، حداکثر آبدهی 33 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/008eef24-1a62-4964-a535-53a4030df066.JPG پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO/E 150 T IE2 الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز، مدل DWO/E 150 T IE2، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرا رتفاع 9.5، حداکثر آبدهی 33 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-171/centrifugal-ebara-pump-dwo-200m-open-impl-aisi-304.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6daa1624-775f-4fb3-a0e1-d370c08eb1b5.jpg پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO 200 M الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز تکفاز، مدل DWO 200 M ، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 12.7، حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/cec916f9-4f9c-4df6-93cf-320aefbe133d.jpg پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO 200 M الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز تکفاز، مدل DWO 200 M ، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 12.7، حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a81530ce-0399-454e-b4b7-2bc6a765c224.JPG پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO 200 M الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز تکفاز، مدل DWO 200 M ، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 12.7، حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-172/centrifugal-ebara-pump-dwo-e-200t-ie3-open-impl-aisi-304.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f245eac3-4727-4728-a7a0-dffa66192de8.jpg پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO/E 200 T IE3 الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز، مدل DWO/E 200 T IE3، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 12.7، حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/72c68284-f6de-40e9-8a6d-c800fcebe25b.jpg پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO/E 200 T IE3 الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز، مدل DWO/E 200 T IE3، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 12.7، حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b2df6e09-8024-4fd1-864d-37f9f274ff21.JPG پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO/E 200 T IE3 الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز، مدل DWO/E 200 T IE3، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 12.7، حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-173/centrifugal-ebara-pump-dwo-e-300t-ie3-open-impl-aisi-304.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/aa8183da-d045-4178-a24f-9849a622f6a6.jpg پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO/E 300 T IE3 الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز، مدل DWO/E 300 T IE3، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 15، حداکثر آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1b230e30-06bd-47bd-95ce-0b481158ee3f.jpg پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO/E 300 T IE3 الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز، مدل DWO/E 300 T IE3، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 15، حداکثر آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d8b132f5-1698-4bf5-9e80-ad50b4315d75.JPG پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO/E 300 T IE3 الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز، مدل DWO/E 300 T IE3، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 15، حداکثر آبدهی 57 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-174/centrifugal-ebara-pump-dwo-e-400t-ie3-open-impl-aisi-304.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5cbf1bdd-1fbc-4d24-bed4-5a5705c6320a.jpg پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO/E 400 T IE3 الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز، مدل DWO/E 400 T IE3، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 17.5، حداکثر آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8dfeca37-d97a-45ce-bae9-b4ca68861402.jpg پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO/E 400 T IE3 الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز، مدل DWO/E 400 T IE3، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 17.5، حداکثر آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/3cd2dd43-4975-4249-b148-a3694d34dbc5.JPG پمپ آب استیل پروانه باز ابارا DWO/E 400 T IE3 الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز، مدل DWO/E 400 T IE3، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 304، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 17.5، حداکثر آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-175/ebara-pump-3d-32-125-1-1m.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6fce3459-3957-449f-85cd-2822f37f5788.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-125/1.1 M الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی تکفاز، مدل 3D 32-125/1.1 M، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 23، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2ceafd28-6239-4b7d-aa62-831a3c92dbd8.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-125/1.1 M الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی تکفاز، مدل 3D 32-125/1.1 M، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 23، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/22986f72-991d-483d-a850-e6fd2bb0a2c5.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-125/1.1 M الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی تکفاز، مدل 3D 32-125/1.1 M، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 23، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-176/ebara-pump-3d-32-125-1-1.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8d5ce935-13d7-4477-9858-ae691afcdf9f.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-125/1.1 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی تکفاز، مدل 3D 32-125/1.1، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 23، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/904edb78-783d-4330-b6d3-b41c9dad754f.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-125/1.1 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی تکفاز، مدل 3D 32-125/1.1، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 23، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/79644335-0688-4973-b7c6-b5ce9e86cfdf.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-125/1.1 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی تکفاز، مدل 3D 32-125/1.1، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 23، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-177/ebara-pump-3d-32-125-1-1-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0dddeaf0-bd19-4b7d-ba1e-3b27bea0079b.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-125/1.1 IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی تکفاز، مدل 3D 32-125/1.1 IE2، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 23، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c9cf0c30-4fac-485b-a60d-18cee74d800e.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-125/1.1 IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی تکفاز، مدل 3D 32-125/1.1 IE2، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 23، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2500fec3-58fc-43b7-8251-a9dc17cf60c1.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-125/1.1 IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی تکفاز، مدل 3D 32-125/1.1 IE2، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 23، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-178/ebara-pump-3d-32-160-1-5m.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3569039f-0625-4494-81aa-81ae2ccc98d9.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/1.5 M الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی تکفاز، مدل 3D 32-160/1.5 M، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 28، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b963a5a6-c9c3-4722-8875-143b0cb4f60f.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/1.5 M الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی تکفاز، مدل 3D 32-160/1.5 M، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 28، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2eacd7f7-1b07-4524-aa1a-e09bd50317ee.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/1.5 M الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی تکفاز، مدل 3D 32-160/1.5 M، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 28، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-179/ebara-pump-3d-32-160-1-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4e37e204-77fa-4c01-9507-1f7894bf0f3d.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/1.5 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 32-160/1.5، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 28، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6b9960b8-2d9d-4c1d-874d-49d66ed257e1.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/1.5 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 32-160/1.5، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 28، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8c688d10-28f8-4d5c-aa4e-8cf43470f1a4.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/1.5 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 32-160/1.5، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 28، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-180/ebara-pump-3d-32-160-1-5-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1dc239b1-ed87-4c29-9b05-2a05ed0e8cb6.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/1.5 IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 32-160/1.5 IE2، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 28، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/49ae2e0b-b18a-4263-9564-6fcf2263c969.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/1.5 IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 32-160/1.5 IE2، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 28، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/64566521-b476-4449-93a9-bab3e832f6fd.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/1.5 IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 32-160/1.5 IE2، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 28، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-181/ebara-pump-3d-32-160-2-2m.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1c6f6420-9f17-468d-bed2-77846ed836af.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/2.2 M الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی تکفاز، مدل 3D 32-160/2.2 M، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 35.5، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/4b11fd56-0aad-49c9-88f0-20bf753b96d7.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/2.2 M الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی تکفاز، مدل 3D 32-160/2.2 M، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 35.5، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/fef1c771-a9d2-4194-98ed-224ae013ddb1.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/2.2 M الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی تکفاز، مدل 3D 32-160/2.2 M، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 35.5، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-182/ebara-pump-3d-32-160-2-2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/da9de7d8-4999-4263-b708-6ea31e137040.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/2.2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 32-160/2.2، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 35.5، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f000ade9-818a-481b-8d6f-2f18e573c42d.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/2.2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 32-160/2.2، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 35.5، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/57bb1ee9-a75d-4340-829b-025b4e2b8b1b.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/2.2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 32-160/2.2، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 35.5، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-183/ebara-pump-3d-32-160-2-2-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d2ed2b9a-cf04-4325-95d6-d4dd38f86d12.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/2.2 IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 32-160/2.2 IE2، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 35.6، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a1013afd-7adf-4c0e-af35-9890bb43cdfa.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/2.2 IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 32-160/2.2 IE2، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 35.6، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1bd86fb7-1c04-4e39-ae67-70102dbb5192.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-160/2.2 IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 32-160/2.2 IE2، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 35.6، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-184/ebara-pump-3d-32-200-3t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/73308819-a3f4-4ffa-b139-d21eaea8bdec.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-200/3 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 32-200/3 T، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 43، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f6a1bb35-5d17-4374-978e-f4c9d5515171.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-200/3 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 32-200/3 T، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 43، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/adbac7ba-ed59-4f53-b023-6f4e4ce41361.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-200/3 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 32-200/3 T، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 43، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-185/ebara-pump-3d-32-200-3t-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ef963dc9-e19b-425e-bd37-3e40a627d3cc.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-200/3 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 32-200/3 T IE2، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 43، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8387c96d-6df0-4176-8a30-fcda6ea79869.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-200/3 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 32-200/3 T IE2، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 43، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7829cdcd-d021-40b1-b291-ea89fa110f8f.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-200/3 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 32-200/3 T IE2، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 43، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-186/ebara-pump-3d-32-200-4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/684f3cbd-58ff-444d-9246-72cea1c0c6d7.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-200/4 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 32-200/4 T، توان مصرفی 4 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 52، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/58119c5b-056e-4fc0-8627-0e1f3062eadd.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-200/4 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 32-200/4 T، توان مصرفی 4 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 52، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/31a00e87-161a-4e63-adcd-be3cd503acd9.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-200/4 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 32-200/4 T، توان مصرفی 4 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 52، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-187/ebara-pump-3d-32-200-4t-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c91a23d3-da41-4051-b59f-18d8c0f52659.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-200/4 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 32-200/4 T IE2، توان مصرفی 4 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 52، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7f246a5a-4765-4afe-9da1-9e508852cfa2.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-200/4 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 32-200/4 T IE2، توان مصرفی 4 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 52، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6aeaa6cb-b40a-459f-b0a7-6eaf5f4946cd.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 32-200/4 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 32-200/4 T IE2، توان مصرفی 4 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 52، حداکثر آبدهی 17 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-188/ebara-pump-3d-40-125-1-5t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0f364798-1a2d-40a7-bd63-d8ea307998f0.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/1.5 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-125/1.5 T، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 20، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ae4c2851-cc40-405a-8fad-9f4a0b646644.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/1.5 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-125/1.5 T، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 20، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/4e0467a8-e0bb-47ad-a101-d28316d8fd1e.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/1.5 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-125/1.5 T، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 20، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-189/ebara-pump-3d-40-125-1-5t-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2134f2c4-78e8-4e55-85ae-a3beaa94a1df.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/1.5 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-125/1.5 T IE2، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 20، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1c9af9e5-a156-4be4-a272-6260ea5554a9.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/1.5 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-125/1.5 T IE2، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 20، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f651482d-ae96-488a-ab61-b99926fe9eef.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/1.5 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-125/1.5 T IE2، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 20، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-190/ebara-pump-3d-40-125-1-5m.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/25b49f2e-fe28-4cc8-bcb9-e67278d6a32d.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/1.5 M الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-125/1.5 M، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 20، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/64e0622e-63b7-4ee8-8ded-8776866980e6.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/1.5 M الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-125/1.5 M، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 20، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6100385a-637a-464b-89ec-f9bdc6a00a0b.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/1.5 M الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-125/1.5 M، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 20، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-191/ebara-pump-3d-40-125-2-2t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/406c0188-18b9-4a8e-a2a9-1c00f060a2ff.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/2.2 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل3D 40-125/2.2 T ، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 25.5، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/9840b54b-9410-41ec-8589-ca59ebbda93f.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/2.2 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل3D 40-125/2.2 T ، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 25.5، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/07e3421d-a507-471f-a417-a5f418db6be8.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/2.2 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل3D 40-125/2.2 T ، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 25.5، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-192/ebara-pump-3d-40-125-2-2t-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b859d731-e915-4e81-b2d9-ff2a1a038ed4.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/2.2 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-125/2.2 T IE2، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 25.5، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/4459fad9-69f5-4a8c-846e-63c6b165dcb7.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/2.2 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-125/2.2 T IE2، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 25.5، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/828f39bf-a797-4838-a530-6967f0c25a00.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/2.2 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-125/2.2 T IE2، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 25.5، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-193/ebara-pump-3d-40-125-2-2m.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c1680b1b-3efd-4ba2-8006-a6a42f728bc9.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/2.2 M الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-125/2.2 M، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 25.5، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/9db6e581-8a79-406d-ae52-7fc8b821ae4f.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/2.2 M الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-125/2.2 M، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 25.5، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/40288cd3-46ab-46aa-9565-cee8b45dbe04.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-125/2.2 M الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-125/2.2 M، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 25.5، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-194/ebara-pump-3d-40-160-3t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7477bd3a-38ab-44c8-a479-1761939701ba.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-160/3 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-160/3 T IE2، توان مصرفی 3.0 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 31.5، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b10038e1-8a29-4ae7-a077-b4c74d6caf7c.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-160/3 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-160/3 T IE2، توان مصرفی 3.0 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 31.5، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/63f74aae-052c-4098-bd78-09c058847644.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-160/3 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-160/3 T IE2، توان مصرفی 3.0 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 31.5، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-195/ebara-pump-3d-40-160-3t-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/81736d38-b248-4d20-8288-c1ec7bb06b62.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-160/3 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-160/3 T IE2 ، توان مصرفی 3.0 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 31.5، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/54af1372-40f1-4ab0-b5dd-14e7864275ce.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-160/3 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-160/3 T IE2 ، توان مصرفی 3.0 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 31.5، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/3e34a16e-8d9c-4715-971b-0451069db105.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-160/3 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-160/3 T IE2 ، توان مصرفی 3.0 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 31.5، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-196/ebara-pump-3d-40-160-4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d3de8a9a-1c12-416e-ab46-d96d071ac87a.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-160/4 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-160/4 T، توان مصرفی 4.0 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 39، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/92c48db1-aeb2-4809-9750-e071fd17801b.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-160/4 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-160/4 T، توان مصرفی 4.0 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 39، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e6e0f331-3806-4b44-bd62-97350c26bf4e.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-160/4 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-160/4 T، توان مصرفی 4.0 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 39، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-197/ebara-pump-3d-40-160-4t-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3df7c997-eee1-4678-bd77-b3a456ad0bdd.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-160/4 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-160/4 T IE2، توان مصرفی 4.0 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 39، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b61fc90c-72b2-4694-9a03-b073367c7363.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-160/4 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-160/4 T IE2، توان مصرفی 4.0 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 39، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/01d36600-51f2-4148-8a3f-f3318d023c15.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-160/4 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-160/4 T IE2، توان مصرفی 4.0 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 39، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-198/ebara-pump-3d-40-200-5-5t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6c2477ef-f7c4-420a-8086-8deb5c6aa078.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-200/5.5 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-200/5.5 T، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 48.5، حداکثر آبدهی 33 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6307b9f3-4c45-4a3e-9a45-de6e8696acda.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-200/5.5 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-200/5.5 T، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 48.5، حداکثر آبدهی 33 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8690d567-c3bb-4204-8436-fbb37b9c714b.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-200/5.5 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-200/5.5 T، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 48.5، حداکثر آبدهی 33 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-199/ebara-pump-3d-40-200-5-5t-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/cd90e49a-698a-4678-ab4d-82a94bebda90.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-200/5.5 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-200/5.5 T IE2، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 48.5، حداکثر آبدهی 33 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/3c36bae4-0b40-49e9-9620-6a4a4f4c48f7.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-200/5.5 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-200/5.5 T IE2، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 48.5، حداکثر آبدهی 33 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c6fc923b-4afa-420a-9a32-baeee91e2444.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-200/5.5 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-200/5.5 T IE2، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 48.5، حداکثر آبدهی 33 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-200/ebara-pump-3d-40-200-7-5t-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6166a8b8-126f-41bf-af3e-d50fb574d202.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-200/7.5 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-200/7.5 T IE3، توان مصرفی 7.5 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 58، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7a1b0ba8-d389-4be5-a81f-3a9dd98c6d0a.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-200/7.5 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-200/7.5 T IE3، توان مصرفی 7.5 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 58، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2bde5daf-5c9e-46db-a3c3-a3f425149535.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-200/7.5 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 40-200/7.5 T IE3، توان مصرفی 7.5 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 58، حداکثر آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-201/ebara-pump-3d-50-125-2-2t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/aa9ca50b-ce8c-4e6b-8ea9-48825520eab3.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/2.2 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-125/2.2 T ، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 17.5، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/9a2ec35a-9712-4d64-815c-794c4e424b91.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/2.2 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-125/2.2 T ، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 17.5، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/77eddbf3-f490-4fc7-8fa0-173c867b7c01.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/2.2 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-125/2.2 T ، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 17.5، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-202/ebara-pump-3d-50-125-2-2t-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5e64e031-6088-4a55-968e-cb69a24648b3.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/2.2 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-125/2.2 T IE2، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 17.5، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a6d815af-a3a7-41e2-aa60-e3ab96394f8a.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/2.2 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-125/2.2 T IE2، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 17.5، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a050d521-310e-48ff-9fbe-9a5633d70168.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/2.2 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-125/2.2 T IE2، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 17.5، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-203/ebara-pump-3d-50-125-2-2m.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f456ab65-854e-48d7-a251-d4884dc896e9.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/2.2 M الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-125/2.2 M، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 17.5، حداکثر آبدهی60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/cdd0dc39-21b5-4bce-a8d3-d8110aeda1dc.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/2.2 M الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-125/2.2 M، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 17.5، حداکثر آبدهی60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/9f979cfb-a9b1-48e7-9620-3a92c0a052ed.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/2.2 M الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-125/2.2 M، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 17.5، حداکثر آبدهی60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-204/ebara-pump-3d-50-125-3-0t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/03ea5058-54d3-4ed8-ba95-d6ed1cbf977b.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/3.0 T پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل 3D 50-125/3.0 T ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 21 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/2caa9225-8278-4d9d-b2b5-b78b769ac079.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/3.0 T پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل 3D 50-125/3.0 T ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 21 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/c574d352-01dc-4d8d-b8f1-64863208eee5.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/3.0 T پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل 3D 50-125/3.0 T ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 21 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-205/ebara-pump-3d-50-125-3-0t-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b6675f9d-c4ee-41ca-9c22-9469d1272472.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/3.0 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-125/3.0 T IE2، توان مصرفی 3.0 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 21، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/884a0b61-96ef-4783-b6e4-ea6a2a1b0e1b.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/3.0 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-125/3.0 T IE2، توان مصرفی 3.0 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 21، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/88c48cc3-6f4b-4594-9ba0-cbc46295c8e4.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/3.0 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-125/3.0 T IE2، توان مصرفی 3.0 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 21، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-206/ebara-pump-3d-50-125-4-0t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b8441bd7-814e-4d61-8c8c-e30c42c91b5d.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/4.0 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-125/4.0 T، توان مصرفی 4.0 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 25.5، حداکثر آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/99ac1d7e-c0df-44ba-bbfb-d598c62124ac.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/4.0 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-125/4.0 T، توان مصرفی 4.0 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 25.5، حداکثر آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6e97c8cc-ac21-4987-b049-e373a1dfc13f.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/4.0 T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-125/4.0 T، توان مصرفی 4.0 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 25.5، حداکثر آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-207/ebara-pump-3d-50-125-4-0t-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/759638ac-a05f-4383-bd7d-cd6f62316585.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/4.0 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-125/4.0 T IE2، توان مصرفی 4.0 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 25.5، حداکثر آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/982d8131-5ae4-4f8f-92f5-7716b413a473.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/4.0 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-125/4.0 T IE2، توان مصرفی 4.0 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 25.5، حداکثر آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/0d3b2bfd-6c97-4965-8a54-ef00668080a2.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-125/4.0 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-125/4.0 T IE2، توان مصرفی 4.0 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 25.5، حداکثر آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-208/ebara-pump-3d-50-160-5-5-a-t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/12964001-3a84-44ae-b416-8092ee647003.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-160/5.5 A T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-160/5.5 A T، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 33.5، حداکثر آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/fc1d8ac5-33ac-4710-ab1c-5d0eaabc68a2.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-160/5.5 A T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-160/5.5 A T، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 33.5، حداکثر آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/fb412766-1313-4bf8-8421-d0a8844e2407.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-160/5.5 A T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-160/5.5 A T، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 33.5، حداکثر آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-209/ebara-pump-3d-50-160-5-5-a-t-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/bcdfdf7c-e212-4127-85fb-dd999764be68.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-160/5.5 A T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-160/5.5 A T IE2، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 33.5، حداکثر آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/201d767e-1e69-4794-884c-95da0ac6206d.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-160/5.5 A T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-160/5.5 A T IE2، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 33.5، حداکثر آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/fb6bd444-ffa1-44e1-bc62-25dd3ae89a81.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-160/5.5 A T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-160/5.5 A T IE2، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 33.5، حداکثر آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-210/ebara-pump-3d-50-160-7-5-a-t-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/df19ca91-90a0-4dd5-8146-729bda47aced.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-160/7.5 A T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-160/7.5 A T IE3، توان مصرفی 7.5 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 39، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/3ca349a0-e059-47ed-b89e-6f680d318854.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-160/7.5 A T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-160/7.5 A T IE3، توان مصرفی 7.5 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 39، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-211/ebara-pump-3d-50-200-9-2t-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0cd5ce11-cd04-4b7c-9312-e5800ea3aa82.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-200/9.2 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-200/9.2 T IE3، توان مصرفی 9.2 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 50، حداکثر آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c2494dc9-66d6-409d-8a6a-d8e1c3957e47.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-200/9.2 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-200/9.2 T IE3، توان مصرفی 9.2 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 50، حداکثر آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/751a1eb4-7797-403c-ac0a-b6b4866d361a.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-200/9.2 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-200/9.2 T IE3، توان مصرفی 9.2 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 50، حداکثر آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-212/ebara-pump-3d-50-200-11t-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0130c186-dfa1-4a21-8d7a-a9724debf14f.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-200/11 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-200/11 T IE3 ، توان مصرفی 11 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 56، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1429db86-2aba-48c5-bcfb-d69455248934.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-200/11 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-200/11 T IE3 ، توان مصرفی 11 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 56، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7293e80f-5ca3-4806-b09b-cc1337602ba4.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 50-200/11 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 50-200/11 T IE3 ، توان مصرفی 11 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 56، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-213/ebara-pump-3d-65-125-5-5-a-t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b4591b85-859d-41f0-b002-665813327138.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 65-125/5.5 A T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 65-125/5.5 A T ، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، جنس پروانه استیل 316 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 24، حداکثر آبدهی 114 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/737434eb-644e-4990-9b4a-bbed7cf4738c.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 65-125/5.5 A T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 65-125/5.5 A T ، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، جنس پروانه استیل 316 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 24، حداکثر آبدهی 114 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ae85994a-8416-4ebf-afd5-dc359d806625.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 65-125/5.5 A T الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 65-125/5.5 A T ، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، جنس پروانه استیل 316 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 24، حداکثر آبدهی 114 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-214/ebara-pump-3d-65-125-5-5-a-t-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/dc761587-8a2d-4b96-9977-1e2dc8205e1c.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 65-125/5.5 A T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 65-125/5.5 A T IE2، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، جنس پروانه استیل 316 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 24، حداکثر آبدهی 114 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2feb3642-755e-4d13-bd48-0e6a033c1205.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 65-125/5.5 A T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 65-125/5.5 A T IE2، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، جنس پروانه استیل 316 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 24، حداکثر آبدهی 114 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/108c209d-d92a-4d7c-85a8-04974b1f092c.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 65-125/5.5 A T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 65-125/5.5 A T IE2، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، جنس پروانه استیل 316 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 24، حداکثر آبدهی 114 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-215/ebara-pump-3d-65-125-7-5-a-t-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5587c96f-51cb-4390-a1a6-c2f256f90c4f.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 65-125/7.5 A T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 65-125/7.5 A T IE3 ، توان مصرفی 7.5 کیلو وات، جنس پروانه استیل 316 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 27.5، حداکثر آبدهی 120 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/14be4a66-138a-462b-8d64-7da451ca676a.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 65-125/7.5 A T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 65-125/7.5 A T IE3 ، توان مصرفی 7.5 کیلو وات، جنس پروانه استیل 316 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 27.5، حداکثر آبدهی 120 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/63408bea-09aa-4d18-8446-564792b1ca85.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 65-125/7.5 A T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 65-125/7.5 A T IE3 ، توان مصرفی 7.5 کیلو وات، جنس پروانه استیل 316 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 27.5، حداکثر آبدهی 120 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-216/ebara-pump-3d-e-65-160-11t-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6864851d-031d-4767-9269-f92f166908e8.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D/E 65-160/11 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D/E 65-160/11 T IE3، توان مصرفی 11 کیلو وات، جنس پروانه استیل 316 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 34.5، حداکثر آبدهی 138 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6a8350f1-f0e6-4935-b872-1023fb99f59e.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D/E 65-160/11 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D/E 65-160/11 T IE3، توان مصرفی 11 کیلو وات، جنس پروانه استیل 316 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 34.5، حداکثر آبدهی 138 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/79da7181-db23-4466-a315-2fbe8d1ac146.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D/E 65-160/11 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D/E 65-160/11 T IE3، توان مصرفی 11 کیلو وات، جنس پروانه استیل 316 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 34.5، حداکثر آبدهی 138 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-217/ebara-pump-3d-65-160-15t-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a427414e-aee2-4650-894a-884d5e26778a.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 65-160/15 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 65-160/15 T IE3 ، توان مصرفی 15 کیلو وات، جنس پروانه استیل 316 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 38، حداکثر آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/512e9f56-73a4-4f2d-96dd-52b371759fba.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 65-160/15 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D 65-160/15 T IE3 ، توان مصرفی 15 کیلو وات، جنس پروانه استیل 316 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 38، حداکثر آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-218/ebara-pump-3d-e-65-200-18-5-a-t-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1a1bd099-c8d6-4a7a-9887-05b8339365ce.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D/E 65-200/18.5 A T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D/E 65-200/18.5 A T IE3 ، توان مصرفی 18.5 کیلو وات، جنس پروانه استیل 316 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 55، حداکثر آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f06d347a-f136-4282-a37e-1c6d6eba077b.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D/E 65-200/18.5 A T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D/E 65-200/18.5 A T IE3 ، توان مصرفی 18.5 کیلو وات، جنس پروانه استیل 316 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 55، حداکثر آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-219/ebara-pump-3d-e-65-200-22-a-t-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/512632b4-7157-4042-8c90-3cfc806524c1.jpg پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D/E 65-200/22 A T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D/E 65-200/22 A T IE3 ، توان مصرفی 22 کیلو وات، جنس پروانه استیل 316 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 61، حداکثر آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/84a61b45-8dff-462b-9c66-3244e35173d7.JPG پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D/E 65-200/22 A T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی سه فاز، مدل 3D/E 65-200/22 A T IE3 ، توان مصرفی 22 کیلو وات، جنس پروانه استیل 316 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 61، حداکثر آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-220/ebara-pump-3dpf-32-125.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c301f017-b703-4ce3-b1c9-cb2be7143f1f.jpg پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 32-125 پمپ چدنی با پروانه استیل بدون موتور، مدل 3DPF 32-125، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ وسایز دهانه ورودی 2 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-221/ebara-pump-3dpf-32-160.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f81fa390-84dd-4fbe-9efd-dc53af850500.jpg پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 32-160 پمپ چدنی با پروانه استیل بدون موتور، مدل 3DPF 32-160، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ وسایز دهانه ورودی 2 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-222/ebara-pump-3dpf-32-200.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8b257e99-e685-4c4b-85f5-8371014c4f04.jpg پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 32-200 پمپ چدنی با پروانه استیل بدون موتور، مدل 3DPF 32-200، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ وسایز دهانه ورودی 2 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-223/ebara-pump-3dpf-40-125.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a25a00c8-5a76-498d-8643-01ce0843abf2.jpg پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 40-125 پمپ چدنی با پروانه استیل بدون موتور، مدل 3DPF 40-125، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ وسایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-224/ebara-pump-3dpf-40-160.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/51641af8-16d8-4096-85da-b4e5ab1587b2.jpg پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 40-160 پمپ چدنی با پروانه استیل بدون موتور، مدل 3DPF 40-160، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ وسایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-225/ebara-pump-3dpf-40-200.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a6ddc63e-edf7-4f88-8062-26e796a4fc62.jpg پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 40-200 پمپ چدنی با پروانه استیل بدون موتور، مدل 3DPF 40-200، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ وسایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-226/ebara-pump-3dpf-50-125.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e453c212-ec12-4d94-a49a-2e8c278d069f.jpg پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 50-125 پمپ چدنی با پروانه استیل بدون موتور، مدل 3DPF 50-125، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ وسایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-227/ebara-pump-3dpf-50-160.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6bb56087-c3f9-4a90-8d76-cc78d0c2c402.jpg پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 50-160 پمپ چدنی با پروانه استیل بدون موتور، مدل 3DPF 50-160 ، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-228/ebara-pump-3dpf-50-200.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9c4eab00-0a88-4e11-8e8e-6970d9fb1bf1.jpg پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 50-200 پمپ چدنی با پروانه استیل بدون موتور، مدل 3DPF 50-200، ، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-229/ebara-pump-3d4-32-200-0-75.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9712f979-329c-45f4-be4e-8c62a1613692.jpg پمپ آب چدنی ابارا 3D4 32-200/0.75 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی، مدل 3D4 32-200/0.75، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 17.5، حداکثر آبدهی 10.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/9dea3ff4-fa01-46a1-bbd5-c55182688288.JPG پمپ آب چدنی ابارا 3D4 32-200/0.75 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی، مدل 3D4 32-200/0.75، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 17.5، حداکثر آبدهی 10.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c1ec1672-ccab-42db-829e-0a001a8f63e0.jpg پمپ آب چدنی ابارا 3D4 32-200/0.75 الکتروپمپ سانترفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی، مدل 3D4 32-200/0.75، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه استیل 304 و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 17.5، حداکثر آبدهی 10.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-230/ebara-pump-3d4-40-200-1-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/63e48900-9b2c-492e-8aa9-df6a64fd7649.jpg پمپ آب چدنی ابارا 3D4 40-200/1.5 پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل 3D4 40-200/11 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 70 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/88e1fca2-9ae7-4b08-82d2-ec54b5edb4d7.JPG پمپ آب چدنی ابارا 3D4 40-200/1.5 پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل 3D4 40-200/11 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 70 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/e3b1291b-e8eb-4d9b-8b7f-c158306674d4.jpg پمپ آب چدنی ابارا 3D4 40-200/1.5 پمپ ابارا سانتریفیوژ 15 اسب مدل 3D4 40-200/11 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 70 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-231/ebara-pump-3d4-50-160-1-1.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9fabcc51-fcf1-4446-9ee6-a785e3e012b6.jpg پمپ آب چدنی ابارا 3D4 50-160/11 پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل 3D4 50-160/5.5،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 32 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/d3df9008-7bdd-4366-a6b3-423c3d06fb75.JPG پمپ آب چدنی ابارا 3D4 50-160/11 پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل 3D4 50-160/5.5،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 32 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-232/ebara-pump-3d4-50-200-1-5-r.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/10d315a4-8d76-4460-907f-feb4c8bf3917.jpg پمپ آب چدنی ابارا 3D4 50-200/1.5 R پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل 3D4 50-200/1.5 R ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 32 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/b3d9bb15-5300-44a3-abb2-7a5bb57b342c.jpg پمپ آب چدنی ابارا 3D4 50-200/1.5 R پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل 3D4 50-200/1.5 R ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 32 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-233/ebara-pump-3d4-65-160-1-5-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0b4ddf84-9491-4e9e-8bd3-459b5265a6c6.jpg پمپ آب چدنی ابارا 3D4 65-160/1.5 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل 3D4 65-160/1.5 IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 9.7 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/33d2c021-f629-4381-8789-574e5db436bc.JPG پمپ آب چدنی ابارا 3D4 65-160/1.5 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل 3D4 65-160/1.5 IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 9.7 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/25ed7552-0d12-48dc-8412-7352b67c4321.jpg پمپ آب چدنی ابارا 3D4 65-160/1.5 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل 3D4 65-160/1.5 IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 9.7 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-234/ebara-pump-3d4-i-65-200-2-2-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/52dbd714-55d0-4565-974a-e7e76781ff5b.jpg پمپ آب چدنی ابارا 3D4/I 65-200/2.2 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 30 اسب مدل 3D4/I 65-200/2.2 IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 13 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/301c7c4f-4f62-4a5f-b2fe-326fdd860857.jpg پمپ آب چدنی ابارا 3D4/I 65-200/2.2 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 30 اسب مدل 3D4/I 65-200/2.2 IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 13 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-235/ebara-pump-3d4-65-200-3-r.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5ddff3a9-407d-4fac-a34a-fbda0030e85f.jpg پمپ آب چدنی ابارا 3D4 65-200/3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل 3D4 65-200/15 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 46 متر و آبدهی 138 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/f851cfcd-150d-40c9-9996-4fdbf26c43ea.jpg پمپ آب چدنی ابارا 3D4 65-200/3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل 3D4 65-200/15 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 46 متر و آبدهی 138 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-236/ebara-pump-3lm-e-32-125-1-1-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0de17563-c3e2-472f-96de-fed6e30a2ff5.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-125 1.1 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 32-125 1.1 IE2، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 22.5، حداکثر آبدهی 20 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2e893492-c01c-4098-8ccb-347a0f1eed16.JPG پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-125 1.1 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 32-125 1.1 IE2، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 22.5، حداکثر آبدهی 20 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a96e19c5-a734-4fdf-9ebc-3a69570d69e5.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-125 1.1 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 32-125 1.1 IE2، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 22.5، حداکثر آبدهی 20 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-237/ebara-pump-3lm-e-32-160-1-5-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c881ffe2-d843-459a-9cd0-341149e6be33.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-160 1.5 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 32-160 1.5 IE2، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 29.5، حداکثر آبدهی 20 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ec6c50e1-4372-4b59-95fa-f438e5021127.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-160 1.5 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 32-160 1.5 IE2، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 29.5، حداکثر آبدهی 20 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/fa9e4cac-d391-4be7-b235-a5ed7e0f49bf.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-160 1.5 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 32-160 1.5 IE2، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 29.5، حداکثر آبدهی 20 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-238/ebara-pump-3lm-e-32-160-2-2-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7b077f49-7b16-4220-9b6b-8e2cd4aca64c.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-160 2.2 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 32-160 2.2 IE2، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 37، حداکثر آبدهی 20 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/34d7442a-489f-4c64-8a64-6613e86157dc.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-160 2.2 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 32-160 2.2 IE2، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 37، حداکثر آبدهی 20 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-239/ebara-pump-3lm-e-32-200-3-0-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9364fb48-0ef3-423a-bd75-fd239bccc2d3.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-200 3.0 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 32-200 3.0 IE2، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 44، حداکثر آبدهی 20 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/fe050009-5580-4fe9-8081-f4933bf0e7bf.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-200 3.0 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 32-200 3.0 IE2، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 44، حداکثر آبدهی 20 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-240/ebara-pump-3lm-e-32-200-4-0-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/86c7b75f-145b-4f32-83a2-a95da5e984b3.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-200 4.0 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 32-200 4.0 IE2، توان مصرفی 4 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 55، حداکثر آبدهی 22 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1ce3e272-2af2-4810-9105-c0c85a84383b.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-200 4.0 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 32-200 4.0 IE2، توان مصرفی 4 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 55، حداکثر آبدهی 22 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-241/ebara-pump-3lm-e-32-200-5-5-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d85ba8a4-429a-4572-ae21-4fef7deb181a.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-200 5.5 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 32-200 5.5 IE، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 70.5، حداکثر آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/66d4e58c-d0cf-4f57-88e3-01633913662d.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 32-200 5.5 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 32-200 5.5 IE، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 70.5، حداکثر آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-242/ebara-pump-3lm-i-32-200-7-5-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3d2ccf26-1822-404d-bbc0-c3cfe54cb9f5.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 32-200 7.5 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 32-200 7.5 IE3 ، توان مصرفی 7.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 70.5، حداکثر آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1cf83915-1a08-4fce-b764-dbca1f89a122.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 32-200 7.5 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 32-200 7.5 IE3 ، توان مصرفی 7.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 70.5، حداکثر آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-243/ebara-pump-3lm-e-40-125-1-5-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2993232c-9ad1-436c-bdd6-41040c836108.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 40-125 1.5 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 40-125 1.5 IE2، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 20، حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c6b7ba87-ea78-4c2d-a32a-637acbe781c4.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 40-125 1.5 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 40-125 1.5 IE2، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 20، حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-244/ebara-pump-3lm-e-40-125-2-2-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/19e77ac7-2adc-4199-8768-378dfdb23736.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 40-125 2.2 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 40-125 2.2 ، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 26.5، حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5e94b198-8a3d-49b3-8313-07baca0f2b19.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 40-125 2.2 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 40-125 2.2 ، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 26.5، حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-245/ebara-pump-3lm-e-40-160-3-0-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/fd968a69-e108-4eb4-af18-4b1ef28c3c33.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 40-160 3.0 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 40-160 3.0 IE2، توان مصرفی3 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 31، حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1d69c2f2-e3d6-46cc-8efd-06b61f03db93.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 40-160 3.0 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 40-160 3.0 IE2، توان مصرفی3 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 31، حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-246/ebara-pump-3lm-e-40-160-4-0-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/740406b1-7056-468b-a2b0-113c482ae0d7.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 40-160 4.0 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.5 اسب مدل 3LM/E 40-160 4.0 IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 40 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/d1b9fd79-3794-4127-b709-e12cd8f86d52.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 40-160 4.0 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.5 اسب مدل 3LM/E 40-160 4.0 IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 40 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-247/ebara-pump-3lm-e-40-200-5-5-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/98c1c713-0531-4840-94dd-9532e2f7a2e5.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 40-200 5.5 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 40-200 5.5 IE2 ، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 47، حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/581f9578-9418-4be2-9ede-d9323fca8d60.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 40-200 5.5 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 40-200 5.5 IE2 ، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 47، حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-248/ebara-pump-3lm-i-40-200-7-5-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/fa8abced-c4fd-4792-badc-c1655a116fda.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 40-200 7.5 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 40-200 7.5 IE3، توان مصرفی 7.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 58، حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/73f0972d-99ce-452d-81d0-efa9be3a06c9.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 40-200 7.5 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 40-200 7.5 IE3، توان مصرفی 7.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 58، حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-249/ebara-pump-3lm-i-40-200-11-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/581b924c-2106-4202-bc19-c7d9a94d2dcf.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 40-200 11 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 40-200 11 IE3، توان مصرفی 11 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 72، حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/001c5165-988d-49f6-897a-047df1efadf1.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 40-200 11 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 40-200 11 IE3، توان مصرفی 11 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 72، حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-250/ebara-pump-3lm-e-50-125-3-0-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/072eaac5-7c82-4ac5-9627-dff0a2919756.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 50-125 3.0 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 50-125 3.0 IE2، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 22، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/59199997-cb4a-4a1d-8d90-7d89c450d4a1.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 50-125 3.0 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 50-125 3.0 IE2، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 22، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-251/ebara-pump-3lm-e-50-125-4-0-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5ecd8e93-216c-40ef-8a9b-861eac316fcc.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 50-125 4.0 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 50-125 4.0 IE2 ، توان مصرفی4 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 26.5، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/48e61a27-2fe6-409d-b396-f7541148850e.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 50-125 4.0 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 50-125 4.0 IE2 ، توان مصرفی4 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 26.5، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-252/ebara-pump-3lm-e-50-160-5-5-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b1c41ea1-a0d9-445c-9bdd-02ce9b3a2f1e.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 50-160 5.5 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 50-160 5.5 IE2، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 33، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/9e13d22c-6fea-451b-b95f-3b138377361c.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 50-160 5.5 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 50-160 5.5 IE2، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 33، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-253/ebara-pump-3lm-i-50-160-7-5-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/eff9a964-0b0d-40eb-91be-236ea1e527f4.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 50-160 7.5 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 50-160 7.5 IE3 ، توان مصرفی 7.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 40، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7875211a-6ff0-412c-a61e-3267dd9cc686.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 50-160 7.5 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 50-160 7.5 IE3 ، توان مصرفی 7.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 40، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-254/ebara-pump-3lm-i-50-200-9-2-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/666d4f3c-17e8-4594-ab3a-ec250565287e.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 50-200 9.2 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 50-200 9.2 IE3، توان مصرفی 9.2 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 53، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1129eb6a-9d91-43e6-b640-6228a83eb065.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 50-200 9.2 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 50-200 9.2 IE3، توان مصرفی 9.2 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 53، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-255/ebara-pump-3lm-e-50-200-11-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/fff44aca-11b2-4332-a29c-c96ecd0c5a00.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 50-200 11 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 50-200 11 IE2 ، توان مصرفی 11 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 59، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7f767ff3-a7a4-4d7f-b050-9de041630487.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 50-200 11 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 50-200 11 IE2 ، توان مصرفی 11 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 59، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-256/ebara-pump-3lm-i-50-200-15-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8ea38775-7c60-429e-a4b8-c120aae9fac5.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 50-200 15 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 50-200 15 IE3 ، توان مصرفی 15 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 72، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-257/ebara-pump-3lm-e-65-125-4-0-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b41a317c-1ded-4735-abe2-5d89cac2ad3e.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 50-200 15 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 50-200 15 IE3 ، توان مصرفی 15 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 72، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ea3b140e-54ec-4ec4-93b2-8c92ac3b2c42.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 50-200 15 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 50-200 15 IE3 ، توان مصرفی 15 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 72، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-258/ebara-pump-3lm-e-65-125-5-5-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3ddcfa66-a368-4e5b-9f48-4232a790c6a6.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 65-125 5.5 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل 3LM/E 65-125 5.5 IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 27 متر و آبدهی 114 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/dae6055d-5236-4b9b-8cfb-99add492e8dd.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 65-125 5.5 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 7 اسب مدل 3LM/E 65-125 5.5 IE2 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 27 متر و آبدهی 114 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-259/ebara-pump-3lm-i-65-125-7-5-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/666ef43e-6d87-4124-a633-7040df2d175a.jpg پمپ ابارا سانتریفیوژ مدل 3LM/I 65-125 7.5 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 65-125 7.5 IE3 ، توان مصرفی 7.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی3 اینچ، حداکثرارتفاع 32، حداکثر آبدهی 120 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/34689a1e-9142-4430-bf7b-78dddee70068.jpg پمپ ابارا سانتریفیوژ مدل 3LM/I 65-125 7.5 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 65-125 7.5 IE3 ، توان مصرفی 7.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی3 اینچ، حداکثرارتفاع 32، حداکثر آبدهی 120 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-260/ebara-pump-3lm-i-65-160-9-2-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7fd62198-969f-4368-b63f-ddc8c7f13d4d.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 65-160 9.2 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 65-160 9.2 IE3 ، توان مصرفی 9.2 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 36.5، حداکثر آبدهی 126 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/dc84605e-1380-4a64-89f7-8d281d4f7fa4.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 65-160 9.2 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 65-160 9.2 IE3 ، توان مصرفی 9.2 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 36.5، حداکثر آبدهی 126 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-261/ebara-pump-3lm-i-65-160-11-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/901fae8c-8ace-46f9-abbd-ff07b51771da.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 65-160 11 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 65-160 11 IE3، توان مصرفی 11 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 40.5، حداکثر آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/66ada6e4-b9c9-4ba3-b411-304710e3198b.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 65-160 11 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 65-160 11 IE3، توان مصرفی 11 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 40.5، حداکثر آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-262/ebara-pump-3lm-65-160-15.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2bafa2f0-ca57-4f73-a60b-0a131a3787ca.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM 65-160 15 پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل 3LM 65-160 15 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 48 متر و آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/6c886d22-627e-485b-b5a2-87bbce1dbcfd.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM 65-160 15 پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل 3LM 65-160 15 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 48 متر و آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/2a6ef88e-568f-4b8c-9de0-612832338fda.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM 65-160 15 پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل 3LM 65-160 15 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 48 متر و آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-263/ebara-pump-3lm-e-65-160-15-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4dcb89c5-7c39-4cc7-b0eb-a7415da3464a.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 65-160 15 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 65-160 15 IE2، توان مصرفی 15 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 48، حداکثر آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a523ee84-9f5e-48a6-a18a-8d59c7af6e9d.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 65-160 15 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 65-160 15 IE2، توان مصرفی 15 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 48، حداکثر آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d28079b1-5407-482c-8ef6-416f2707ad80.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 65-160 15 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 65-160 15 IE2، توان مصرفی 15 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 48، حداکثر آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-264/ebara-pump-3lm-i-65-200-15-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e1455eb2-1af8-44f9-84bd-3d7ff4c0e784.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 65-200 15 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل 3LM/I 65-200 15 IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 54 متر و آبدهی 126 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/abee0361-e5d3-4966-b58b-1baf45ee4a2a.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 65-200 15 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل 3LM/I 65-200 15 IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 54 متر و آبدهی 126 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/1b73fe08-40c4-4ef1-89b5-83009efb92a0.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 65-200 15 IE3 پمپ ابارا سانتریفیوژ 20 اسب مدل 3LM/I 65-200 15 IE3 ،جنس پروانه استیل ، جنس بدنه استیل ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 54 متر و آبدهی 126 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-265/ebara-pump-3lm-i-65-200-18-5-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/438bf54f-b3f6-4c71-aa5e-b63257ff92cd.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 65-200 18.5 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 65-200 18.5 IE3 ، توان مصرفی 18.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 60.5، حداکثر آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/9b20e0bc-f6f5-4c2c-a725-fd4982fdd3e3.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 65-200 18.5 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 65-200 18.5 IE3 ، توان مصرفی 18.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 60.5، حداکثر آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a76e7a24-daa1-40aa-a5fe-d3c7383d58fc.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 65-200 18.5 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 65-200 18.5 IE3 ، توان مصرفی 18.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 60.5، حداکثر آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-266/ebara-pump-3lm-i-65-200-22-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/86ddad99-361f-4b22-bacf-42e10c0eea7f.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 65-200 22 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 65-200 22 IE3، توان مصرفی 22 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 67، حداکثر آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6e508f63-d9fb-406f-9e39-22ab623a7132.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 65-200 22 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 65-200 22 IE3، توان مصرفی 22 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 67، حداکثر آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6ab52159-d5d1-4098-8d63-b2547d2bccfb.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 65-200 22 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 65-200 22 IE3، توان مصرفی 22 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 67، حداکثر آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-267/ebara-pump-3lmh-80-160-11.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9ce6df79-72cc-468c-a6c4-272e3a374ec3.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LMH 80-160 11 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LMH 80-160 11 ، توان مصرفی 11 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 3 اینچ و سایز دهانه ورودی 4 اینچ، حداکثرارتفاع 29، حداکثر آبدهی 204 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/0e0a6a1d-c037-4f1b-8a09-97b25caf7c8e.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LMH 80-160 11 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LMH 80-160 11 ، توان مصرفی 11 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 3 اینچ و سایز دهانه ورودی 4 اینچ، حداکثرارتفاع 29، حداکثر آبدهی 204 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/705f08a9-3392-4c88-8c5a-50ec2bad956b.JPG پمپ آب استیل ابارا 3LMH 80-160 11 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LMH 80-160 11 ، توان مصرفی 11 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 3 اینچ و سایز دهانه ورودی 4 اینچ، حداکثرارتفاع 29، حداکثر آبدهی 204 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-268/ebara-pump-3lmh-e-80-160-11-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7405e13f-2f7b-45a0-b832-906d91af2bd4.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LMH/E 80-160 11 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز ویژه ،مدل 3LMH/I 80-160 11 IE2،جنس پروانه استیل 316،جنس بدنه استیل 316،توان مصرفی 15HP،11KW،حداکثر آبدهی 204،حداکثر ارتفاع یا هد 29 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/69c24f81-41b6-4341-97d6-f29f437f0b05.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LMH/E 80-160 11 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز ویژه ،مدل 3LMH/I 80-160 11 IE2،جنس پروانه استیل 316،جنس بدنه استیل 316،توان مصرفی 15HP،11KW،حداکثر آبدهی 204،حداکثر ارتفاع یا هد 29 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1438ef31-270f-47da-b46f-f9dd674ff42e.JPG پمپ آب استیل ابارا 3LMH/E 80-160 11 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز ویژه ،مدل 3LMH/I 80-160 11 IE2،جنس پروانه استیل 316،جنس بدنه استیل 316،توان مصرفی 15HP،11KW،حداکثر آبدهی 204،حداکثر ارتفاع یا هد 29 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-269/ebara-pump-3lm-80-160-11.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5f964592-9c7f-4ca2-8725-845481017843.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM 80-160 11 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM 80-160 11 ، توان مصرفی 11 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 3 اینچ و سایز دهانه ورودی 4 اینچ، حداکثرارتفاع 29، حداکثر آبدهی 204 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/639ee412-f0b5-44d9-9209-67c0b7a43efd.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM 80-160 11 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM 80-160 11 ، توان مصرفی 11 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 3 اینچ و سایز دهانه ورودی 4 اینچ، حداکثرارتفاع 29، حداکثر آبدهی 204 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5fd34f14-0b37-4f39-b1fc-56acb469dbd2.JPG پمپ آب استیل ابارا 3LM 80-160 11 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM 80-160 11 ، توان مصرفی 11 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 3 اینچ و سایز دهانه ورودی 4 اینچ، حداکثرارتفاع 29، حداکثر آبدهی 204 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-270/ebara-pump-3lm-e-80-160-11-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/01d2acbf-60e5-42a6-abd4-d97af160444f.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 80-160 11 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 80-160 11 IE2 ، توان مصرفی11 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی3 اینچ و سایز دهانه ورودی 4 اینچ، حداکثرارتفاع 29، حداکثر آبدهی 204 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/eb0446b1-42f8-4c3a-ad38-e568fdeeec3f.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 80-160 11 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 80-160 11 IE2 ، توان مصرفی11 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی3 اینچ و سایز دهانه ورودی 4 اینچ، حداکثرارتفاع 29، حداکثر آبدهی 204 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1ec9983a-7729-401e-98d8-477d7ac8edf8.JPG پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 80-160 11 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 80-160 11 IE2 ، توان مصرفی11 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی3 اینچ و سایز دهانه ورودی 4 اینچ، حداکثرارتفاع 29، حداکثر آبدهی 204 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-271/ebara-pump-3lmh-i-80-160-15-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/383854fe-7132-4cac-91d9-4cb839d6dfa2.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LMH/I 80-160 15 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LMH/I 80-160 15 IE3 ، توان مصرفی 15 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 3 اینچ و سایز دهانه ورودی 4 اینچ، حداکثرارتفاع 35، حداکثر آبدهی 228 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f0573092-0732-46b9-ad69-420d2d374c65.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LMH/I 80-160 15 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LMH/I 80-160 15 IE3 ، توان مصرفی 15 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 3 اینچ و سایز دهانه ورودی 4 اینچ، حداکثرارتفاع 35، حداکثر آبدهی 228 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f10bdc88-4147-47e0-9940-66b254d572ca.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LMH/I 80-160 15 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LMH/I 80-160 15 IE3 ، توان مصرفی 15 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 3 اینچ و سایز دهانه ورودی 4 اینچ، حداکثرارتفاع 35، حداکثر آبدهی 228 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-272/ebara-pump-3lm-80-160-15.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b5f5ebfe-17b6-40ad-a3b1-7d4b20947aa7.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM 80-160 15 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM 80-160 15 ، توان مصرفی 15 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 3 اینچ و سایز دهانه ورودی 4 اینچ، حداکثرارتفاع 35، حداکثر آبدهی 228 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1c8e8358-2d3c-4083-ac4f-1ada91e61bcb.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM 80-160 15 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM 80-160 15 ، توان مصرفی 15 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 3 اینچ و سایز دهانه ورودی 4 اینچ، حداکثرارتفاع 35، حداکثر آبدهی 228 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ca6809a3-e970-476a-a4f0-485ea39cd9e7.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM 80-160 15 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM 80-160 15 ، توان مصرفی 15 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 3 اینچ و سایز دهانه ورودی 4 اینچ، حداکثرارتفاع 35، حداکثر آبدهی 228 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-273/ebara-pump-3lm-e-80-160-15-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7ffcc444-708c-4419-84f6-9602a7df1248.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 80-160 15 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 80-160 15 IE2 ، توان مصرفی 15 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 3 اینچ و سایز دهانه ورودی 4 اینچ، حداکثرارتفاع 35، حداکثر آبدهی 228 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2dad8cf7-ee41-4e2c-811b-aab173ddbd60.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 80-160 15 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 80-160 15 IE2 ، توان مصرفی 15 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 3 اینچ و سایز دهانه ورودی 4 اینچ، حداکثرارتفاع 35، حداکثر آبدهی 228 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5bed940f-2680-40a0-9114-4ab3d3b38531.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/E 80-160 15 IE2 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/E 80-160 15 IE2 ، توان مصرفی 15 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 3 اینچ و سایز دهانه ورودی 4 اینچ، حداکثرارتفاع 35، حداکثر آبدهی 228 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-274/ebara-pump-3lmh-e-80-160-18-5-ie2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9caf4245-545f-4118-9085-2f8c31b95912.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LMH/E 80-160 18.5 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 25 اسب مدل 3LMH/E 80-160 18.5 IE2،جنس پروانه استیل316 ، جنس بدنه استیل316 ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 39 متر و آبدهی 240 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1372d395-584a-4886-ba02-ca4c321eba69.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LMH/E 80-160 18.5 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 25 اسب مدل 3LMH/E 80-160 18.5 IE2،جنس پروانه استیل316 ، جنس بدنه استیل316 ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 39 متر و آبدهی 240 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6a9d032a-c246-4906-b673-138d982f7770.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LMH/E 80-160 18.5 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 25 اسب مدل 3LMH/E 80-160 18.5 IE2،جنس پروانه استیل316 ، جنس بدنه استیل316 ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 39 متر و آبدهی 240 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-275/ebara-pump-3lm-80-160-18-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7080908d-2adc-4d5d-b14e-85840842becd.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM 80-160 18.5 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM 80-160 18.5، توان مصرفی 18.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 3 اینچ و سایز دهانه ورودی 4 اینچ، حداکثرارتفاع 40، حداکثر آبدهی 240 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2da7bc70-1cc9-4c61-b4ee-1ff67ee594b9.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM 80-160 18.5 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM 80-160 18.5، توان مصرفی 18.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 3 اینچ و سایز دهانه ورودی 4 اینچ، حداکثرارتفاع 40، حداکثر آبدهی 240 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/9f5e18c4-be38-4192-9868-7ae2541e445f.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM 80-160 18.5 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM 80-160 18.5، توان مصرفی 18.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی 3 اینچ و سایز دهانه ورودی 4 اینچ، حداکثرارتفاع 40، حداکثر آبدهی 240 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-276/ebara-pump-3lm-i-80-160-18-5-ie3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8074e0c4-1a22-4f49-8fb9-be6296398e1e.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 80-160 18.5 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 80-160 18.5 IE3، توان مصرفی 18.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی3 اینچ و سایز دهانه ورودی 4 اینچ، حداکثرارتفاع 40، حداکثر آبدهی 240 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2e9b61bc-cc0d-486e-b074-fad47d2f38f8.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 80-160 18.5 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 80-160 18.5 IE3، توان مصرفی 18.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی3 اینچ و سایز دهانه ورودی 4 اینچ، حداکثرارتفاع 40، حداکثر آبدهی 240 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ced8027d-1ef5-459a-9735-7b1da01af5aa.jpg پمپ آب استیل ابارا 3LM/I 80-160 18.5 IE3 الکتروپمپ استیل 316 سه فاز، مدل 3LM/I 80-160 18.5 IE3، توان مصرفی 18.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه استیل 316، سایز دهانه خروجی3 اینچ و سایز دهانه ورودی 4 اینچ، حداکثرارتفاع 40، حداکثر آبدهی 240 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-277/ebara-pump-3lpf-32-125.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a03817e5-b7cc-4884-824e-2d5ca9b50168.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 32-125 پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 32-125 https://vidfactor.com/uploads/products/image/3b57e0bd-8098-4319-bcb7-950a3c784d8a.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 32-125 پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 32-125 https://vidfactor.com/uploads/products/image/02bf0425-3bf3-4e1d-8f7e-83247ca204a7.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 32-125 پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 32-125 https://vidfactor.com/product/vf-278/ebara-pump-3lpf-32-160.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1776e129-d44f-4f21-aa09-f78933d492ee.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 32-160 پمپ بدون موتور استیل | 316 ابارا 3LPF 32-160 https://vidfactor.com/uploads/products/image/9f9cd1f2-f0d9-4871-9cd4-10c6775f417f.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 32-160 پمپ بدون موتور استیل | 316 ابارا 3LPF 32-160 https://vidfactor.com/uploads/products/image/2f0ff820-c3d7-4e61-a5af-addb4573c7c7.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 32-160 پمپ بدون موتور استیل | 316 ابارا 3LPF 32-160 https://vidfactor.com/product/vf-279/ebara-pump-3lpf-32-200.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/605d4d9d-9e6a-4782-a543-9ee3a0f4e192.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 32-200 پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 32-200 https://vidfactor.com/uploads/products/image/eecd05d3-98e9-4969-8016-577a2b33ee5f.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 32-200 پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 32-200 https://vidfactor.com/uploads/products/image/3b50a55a-c5b1-45e3-a7f3-09118cf62177.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 32-200 پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 32-200 https://vidfactor.com/product/vf-280/ebara-pump-3lpf-40-125.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e70ff209-b0ea-4f36-b286-d0fd3ec8dc12.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-125 پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-125 https://vidfactor.com/uploads/products/image/8d2c29c6-490a-4f27-bd20-1371651a985c.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-125 پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-125 https://vidfactor.com/uploads/products/image/4473f62f-51a1-4ee5-b983-ba85b8b29ba0.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-125 پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-125 https://vidfactor.com/product/vf-281/ebara-pump-3lpf-40-160.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4688c3fd-1202-4e30-af06-e9387a3dc01a.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-160 پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-160 https://vidfactor.com/uploads/products/image/c793795d-3521-49d9-ab39-b4fb07de1325.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-160 پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-160 https://vidfactor.com/uploads/products/image/32159f11-8cfb-4f8d-9192-c36f14a1ad69.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-160 پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-160 https://vidfactor.com/product/vf-282/ebara-pump-3lpf-40-200.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a5bc3951-d4c0-4414-b804-196a04c7492d.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-200 پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-200 https://vidfactor.com/uploads/products/image/e2eed463-5c01-425a-ad79-7b9f9d646330.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-200 پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-200 https://vidfactor.com/uploads/products/image/3a7708b2-5399-4fa0-bbfc-b6fb0cd35431.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-200 پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-200 https://vidfactor.com/product/vf-283/ebara-pump-3lpf-50-125.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5240700f-3c32-4ed4-958b-cf55f3f8b860.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-125 پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-125 https://vidfactor.com/uploads/products/image/40707415-9305-4cfd-8108-9badc2ba424c.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-125 پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-125 https://vidfactor.com/uploads/products/image/b7fb5bdf-71fd-4631-bc5b-e65474aa8c7f.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-125 پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-125 https://vidfactor.com/product/vf-284/ebara-pump-3lpf-50-160.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/691d4e7f-a059-46f3-a2e6-cba7262d74ce.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-160 پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-200/11kw https://vidfactor.com/uploads/products/image/0734d668-08de-4b89-acde-c4a9ce63aeb9.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-160 پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-200/11kw https://vidfactor.com/uploads/products/image/6f904450-2e4d-4536-9d49-9cb8dbd6b0c6.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-160 پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-200/11kw https://vidfactor.com/product/vf-285/ebara-pump-3lpf-50-200-11kw.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2d996852-2442-4108-a885-0dff61a25650.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-200/11kw پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-200/11kw https://vidfactor.com/uploads/products/image/396f6d5d-a1aa-480a-a8cf-ef0f4f4b6828.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-200/11kw پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-200/11kw https://vidfactor.com/product/vf-286/ebara-pump-3lpf-50-200-15kw.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8ddd808c-5a31-4b51-b7d6-f334996fc29c.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-200/15kw پمپ استیل 316 بدون موتور،مدل 3LPF 50-200/15KW https://vidfactor.com/uploads/products/image/90c3c2fa-be83-40ca-91cb-d84ade6b5cda.jpg پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-200/15kw پمپ استیل 316 بدون موتور،مدل 3LPF 50-200/15KW https://vidfactor.com/product/vf-287/ebara-self-priming-pump-jem-150m-aisi-304-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d6dd57b8-7354-4fa6-a7f6-6a3a3f53de1e.jpg پمپ آب خودمکش استیل ابارا JEM 150M الکتروپمپ تمام استیل خودمکش تکفاز، مدل JEM 150M ، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 56، حداکثر آبدهی 4.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/4184c980-813b-4f25-9223-fda4fcfd2324.jpg پمپ آب خودمکش استیل ابارا JEM 150M الکتروپمپ تمام استیل خودمکش تکفاز، مدل JEM 150M ، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 56، حداکثر آبدهی 4.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/25ea0963-67f3-4ce6-9c1e-2c30a4ee6351.jpg پمپ آب خودمکش استیل ابارا JEM 150M الکتروپمپ تمام استیل خودمکش تکفاز، مدل JEM 150M ، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 56، حداکثر آبدهی 4.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-288/centrifugal-ebara-pump-md-32-125-1-1m-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/176dc2cf-8eec-415e-938d-764a11cfc173.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD 32-125/1.1M الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD/I 32-125/1.1 M،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه چدن ،توان مصرفی 1.5HP 1.1KW، حداکثر آبدهی 24،حداکثر ارتفاع یا هد 24متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/3963ac41-aaa0-46cb-a344-c73e69ae34cd.JPG پمپ آب چدنی ابارا MD 32-125/1.1M الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD/I 32-125/1.1 M،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه چدن ،توان مصرفی 1.5HP 1.1KW، حداکثر آبدهی 24،حداکثر ارتفاع یا هد 24متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8a858991-3e9d-4b31-bea0-4453226d6083.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD 32-125/1.1M الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD/I 32-125/1.1 M،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه چدن ،توان مصرفی 1.5HP 1.1KW، حداکثر آبدهی 24،حداکثر ارتفاع یا هد 24متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-289/centrifugal-ebara-pump-md-e-32-125-1-1-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/bff317c9-000c-4136-9516-5521327cfd81.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 32-125/1.1 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.5 اسب مدل MD/E 32-125/1.1 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 23 متر و آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/afdc5055-a40c-43cd-b89e-ac8092302782.JPG پمپ آب چدنی ابارا MD/E 32-125/1.1 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.5 اسب مدل MD/E 32-125/1.1 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 23 متر و آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/9d912c87-1601-4df8-9b71-89e6b06a35a1.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 32-125/1.1 IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 1.5 اسب مدل MD/E 32-125/1.1 IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 23 متر و آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-290/centrifugal-ebara-pump-md-32-125-1-5m-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1171977e-aa37-4508-ab53-e6cc257b7def.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD 32-125/1.5M پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل MD 32-125/1.5M ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی، سیم پیچی مسی با ارتفاع 24 متر و آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/e590b787-b11e-4a71-b831-1e5e457a3aa6.JPG پمپ آب چدنی ابارا MD 32-125/1.5M پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل MD 32-125/1.5M ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی، سیم پیچی مسی با ارتفاع 24 متر و آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/13eac422-d523-4210-b223-6a5af08d9a28.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD 32-125/1.5M پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل MD 32-125/1.5M ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی، سیم پیچی مسی با ارتفاع 24 متر و آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-291/centrifugal-ebara-pump-md-e-32-125-1-5-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/26da921a-5fb0-4179-8502-fa6e0e5e2f24.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 32-125/1.5 IE2 الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD/E 32-125/1.5 IE3،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه برنز،توان مصرفی 2HP ،1.5KW، حداکثر آبدهی 24،حداکثر ارتفاع یا هد24 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/dc4555aa-89af-4574-9be4-9adbbce202c2.JPG پمپ آب چدنی ابارا MD/E 32-125/1.5 IE2 الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD/E 32-125/1.5 IE3،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه برنز،توان مصرفی 2HP ،1.5KW، حداکثر آبدهی 24،حداکثر ارتفاع یا هد24 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ff838665-cf32-4baa-9f94-352d22fadef9.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 32-125/1.5 IE2 الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD/E 32-125/1.5 IE3،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه برنز،توان مصرفی 2HP ،1.5KW، حداکثر آبدهی 24،حداکثر ارتفاع یا هد24 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-292/centrifugal-ebara-pump-md-32-160-1-5-m-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/df690ad0-fdd2-48a6-8abf-37fd3faf11de.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD 32-160/1.5 M الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD 32-160/1.5 M،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه چدن ،توان مصرفی 1.5HP ،1.1KW، حداکثر آبدهی 24،حداکثر ارتفاع یا هد 24 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5a1ca116-ba54-4fa0-83c5-af64f9b53512.JPG پمپ آب چدنی ابارا MD 32-160/1.5 M الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD 32-160/1.5 M،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه چدن ،توان مصرفی 1.5HP ،1.1KW، حداکثر آبدهی 24،حداکثر ارتفاع یا هد 24 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/bda5d254-ea1d-4920-8d2b-cb13fa2152ea.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD 32-160/1.5 M الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD 32-160/1.5 M،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه چدن ،توان مصرفی 1.5HP ،1.1KW، حداکثر آبدهی 24،حداکثر ارتفاع یا هد 24 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-293/centrifugal-ebara-pump-md-32-250-5-5-t-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7b68d893-c06b-404a-acea-9b2e056c0d8f.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD 32-250/5.5 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD 32-250/5.5 T IE2،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه برنز،توان مصرفی 7.5HP ،5.5KW، حداکثر آبدهی 19،حداکثر ارتفاع یا هد 58 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/688898ec-2a2a-4908-b84a-901713e95897.JPG پمپ آب چدنی ابارا MD 32-250/5.5 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD 32-250/5.5 T IE2،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه برنز،توان مصرفی 7.5HP ،5.5KW، حداکثر آبدهی 19،حداکثر ارتفاع یا هد 58 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/bcad0057-ec3d-4ba2-86d8-cb89bc5f8df3.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD 32-250/5.5 T IE2 الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD 32-250/5.5 T IE2،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه برنز،توان مصرفی 7.5HP ،5.5KW، حداکثر آبدهی 19،حداکثر ارتفاع یا هد 58 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-294/centrifugal-ebara-pump-md-i-32-250-7-5-t-ie3-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/494c4c28-15b5-40e6-912d-c73e07acb41a.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/I 32-250/7.5 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD/I 32-250/7.5 T IE3،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه برنز،توان مصرفی 10HP ،7.5KW، حداکثر آبدهی 19،حداکثر ارتفاع یا هد 71 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c8f67fc8-baf0-464c-976d-83c8459563a8.JPG پمپ آب چدنی ابارا MD/I 32-250/7.5 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD/I 32-250/7.5 T IE3،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه برنز،توان مصرفی 10HP ،7.5KW، حداکثر آبدهی 19،حداکثر ارتفاع یا هد 71 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/0363198a-22d6-4c8d-8d81-0be0fe83e9b5.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/I 32-250/7.5 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD/I 32-250/7.5 T IE3،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه برنز،توان مصرفی 10HP ،7.5KW، حداکثر آبدهی 19،حداکثر ارتفاع یا هد 71 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-295/centrifugal-ebara-pump-md-32-250-9-2-t-ie3-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/56e41709-7fed-4eb0-8025-3b3f7bfd2868.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD 32-250/9.2 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD 32-250/9.2 T IE3،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه برنز،توان مصرفی 12.5HP ،9.2KW، حداکثر آبدهی 19،حداکثر ارتفاع یا هد 84 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/eaa52dbc-c838-408a-8b76-c231a3317ef4.JPG پمپ آب چدنی ابارا MD 32-250/9.2 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD 32-250/9.2 T IE3،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه برنز،توان مصرفی 12.5HP ،9.2KW، حداکثر آبدهی 19،حداکثر ارتفاع یا هد 84 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/abf12cb2-f4f9-4af9-97e2-41c1b4a3ebf1.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD 32-250/9.2 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD 32-250/9.2 T IE3،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه برنز،توان مصرفی 12.5HP ،9.2KW، حداکثر آبدهی 19،حداکثر ارتفاع یا هد 84 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/0ab8b019-590f-4d55-9b18-058d0cc9d861.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD 32-250/9.2 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD 32-250/9.2 T IE3،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه برنز،توان مصرفی 12.5HP ،9.2KW، حداکثر آبدهی 19،حداکثر ارتفاع یا هد 84 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-296/centrifugal-ebara-pump-md-i-32-250-11-t-ie3-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f5ed634b-27ec-4fc6-aafb-e92b96b6759e.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/I 32-250/11 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD/I 32-250/11 T IE3،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه برنز ،توان مصرفی 15HP ،11KW، حداکثر آبدهی 19، حداکثر ارتفاع یا هد 95 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/dfac85bb-6287-4a49-bd14-acd5e550a518.JPG پمپ آب چدنی ابارا MD/I 32-250/11 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD/I 32-250/11 T IE3،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه برنز ،توان مصرفی 15HP ،11KW، حداکثر آبدهی 19، حداکثر ارتفاع یا هد 95 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/4fb81530-2e79-4775-864b-1e5db789a258.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/I 32-250/11 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD/I 32-250/11 T IE3،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه برنز ،توان مصرفی 15HP ،11KW، حداکثر آبدهی 19، حداکثر ارتفاع یا هد 95 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-297/centrifugal-ebara-pump-md-e-40-125-1-5-t-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ad937803-ac61-4b31-b029-672d1266111e.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 40-125/1.5 T IE2 https://vidfactor.com/uploads/products/image/1d7cefbf-3337-44fe-a2c8-c3a93b9c4248.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 40-125/1.5 T IE2 https://vidfactor.com/uploads/products/image/5d211f73-4cbe-4269-bc1f-16777abd1b23.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 40-125/1.5 T IE2 https://vidfactor.com/product/vf-298/centrifugal-ebara-pump-md-40-250-11-t-ie3-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/87c99e31-755b-41e9-b9f5-25a6809390d9.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD 40-250/11 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD 40-250/11T IE3،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه چدن،توان مصرفی 15HP ،11KW، حداکثر آبدهی 36، حداکثر ارتفاع یا هد 74.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/43329c79-968d-4544-b6e5-5efbc7a5fdf3.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD 40-250/11 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD 40-250/11T IE3،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه چدن،توان مصرفی 15HP ،11KW، حداکثر آبدهی 36، حداکثر ارتفاع یا هد 74.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/079151b8-6e5a-40e2-b6cb-19f639da3031.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD 40-250/11 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD 40-250/11T IE3،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه چدن،توان مصرفی 15HP ،11KW، حداکثر آبدهی 36، حداکثر ارتفاع یا هد 74.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-299/centrifugal-ebara-pump-md-e-40-250-15-t-ie3-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/55c39f59-c3b8-42a7-a6ee-e0701de440a8.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 40-250/15 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD/E 40-250/15T IE3،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه چدن،توان مصرفی 20HP،15KW،حداکثر آبدهی 36،حداکثر ارتفاع یا هد 94.5متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5f1ca672-2666-4c7c-b162-ce41ba1c947c.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 40-250/15 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD/E 40-250/15T IE3،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه چدن،توان مصرفی 20HP،15KW،حداکثر آبدهی 36،حداکثر ارتفاع یا هد 94.5متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/040b06aa-0474-4adf-8078-c3c8da3d0a56.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 40-250/15 T IE3 الکتروپمپ سانترفیوژچدنی سه فاز،مدلMD/E 40-250/15T IE3،جنس بدنه چدن؛جنس پروانه چدن،توان مصرفی 20HP،15KW،حداکثر آبدهی 36،حداکثر ارتفاع یا هد 94.5متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-300/centrifugal-ebara-pump-md-e-50-125-3-0-t-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a13bc244-42c6-42e0-b7e7-c05b02abd2af.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-125/3.0 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل MD/E 50-125/3.0 T IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 21 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1461ff54-55dc-43ae-bb91-c883cf87973d.JPG پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-125/3.0 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل MD/E 50-125/3.0 T IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 21 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1fac9104-220e-4665-9e83-89fb2bbde404.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-125/3.0 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 4 اسب مدل MD/E 50-125/3.0 T IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 21 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-301/centrifugal-ebara-pump-md-e-50-125-4-0-t-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/be0ba3ba-43b8-4be9-a0dc-60e68f0d371d.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-125/4.0 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.5 اسب مدل MD/E 50-125/4.0 T IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 25.5 متر و آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2e3d7730-6f0d-465f-bddd-a61da2e4116e.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-125/4.0 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.5 اسب مدل MD/E 50-125/4.0 T IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 25.5 متر و آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/758b96c0-2897-4e06-a912-0b058c0b1b07.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-125/4.0 T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 5.5 اسب مدل MD/E 50-125/4.0 T IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 25.5 متر و آبدهی 66 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-302/centrifugal-ebara-pump-md-e-50-200-9-2-t-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/cecd3c8e-d344-4a4e-8b63-8029c69c439d.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-200/9.2 T IE2 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی سه فاز،مدل MD/E 50-200/9.2 T IE2،جنس بدنه چدن،جنس پروانه چدن،توان مصرفی 12.5HP ،9.2KW، حداکثر آبدهی 66،حداکثر ارتفاع یا هد50 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ba99a766-4e05-4646-baf8-c5b6a5b6c11b.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-200/9.2 T IE2 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی سه فاز،مدل MD/E 50-200/9.2 T IE2،جنس بدنه چدن،جنس پروانه چدن،توان مصرفی 12.5HP ،9.2KW، حداکثر آبدهی 66،حداکثر ارتفاع یا هد50 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7e1bbea6-ea10-4898-9770-b0aa5c4c754d.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-200/9.2 T IE2 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی سه فاز،مدل MD/E 50-200/9.2 T IE2،جنس بدنه چدن،جنس پروانه چدن،توان مصرفی 12.5HP ،9.2KW، حداکثر آبدهی 66،حداکثر ارتفاع یا هد50 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-303/centrifugal-ebara-pump-md-e-50-200-11-t-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/dea746d9-4a3b-483f-a375-bbcc1f9d90c7.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-200/11 T IE2 https://vidfactor.com/uploads/products/image/c89733dc-8e08-499e-9a9a-4dfd152c0f47.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-200/11 T IE2 https://vidfactor.com/uploads/products/image/538be5ba-01ba-4d73-abf5-a45d49d9fd04.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-200/11 T IE2 https://vidfactor.com/product/vf-304/centrifugal-ebara-pump-md-i-50-250-15-t-ie3-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d78df5fa-07d4-449a-bcd6-ef6b0ba834f6.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/I 50-250/15 T IE3 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی سه فاز،مدل MD/I 50-250/15 T IE3،جنس بدنه چدن،جنس پروانه برنز،توان مصرفی 20HP ،15KW، حداکثر آبدهی 66، حداکثر ارتفاع یا هد71 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ea5249c5-9b29-43c7-a752-8d278ebd739c.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/I 50-250/15 T IE3 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی سه فاز،مدل MD/I 50-250/15 T IE3،جنس بدنه چدن،جنس پروانه برنز،توان مصرفی 20HP ،15KW، حداکثر آبدهی 66، حداکثر ارتفاع یا هد71 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8abc9c2d-5cd8-4424-b353-f2cdda5d8388.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/I 50-250/15 T IE3 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی سه فاز،مدل MD/I 50-250/15 T IE3،جنس بدنه چدن،جنس پروانه برنز،توان مصرفی 20HP ،15KW، حداکثر آبدهی 66، حداکثر ارتفاع یا هد71 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-305/centrifugal-ebara-pump-md-e-50-250-18-5-t-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/689b8552-f873-46df-883a-d30f51e2620f.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-250/18.5 T IE2 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی سه فاز،مدل MD/E 50-250/18.5 T IE2،جنس بدنه چدن،جنس پروانه برنز،توان مصرفی 25HP ،18.5KW، حداکثر آبدهی 69،حداکثر ارتفاع یا هد82 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f1db651d-5362-491e-8b2a-9b67eea94af5.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-250/18.5 T IE2 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی سه فاز،مدل MD/E 50-250/18.5 T IE2،جنس بدنه چدن،جنس پروانه برنز،توان مصرفی 25HP ،18.5KW، حداکثر آبدهی 69،حداکثر ارتفاع یا هد82 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/07c671e2-886e-498d-bfa0-e7da4dd4ebca.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-250/18.5 T IE2 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی سه فاز،مدل MD/E 50-250/18.5 T IE2،جنس بدنه چدن،جنس پروانه برنز،توان مصرفی 25HP ،18.5KW، حداکثر آبدهی 69،حداکثر ارتفاع یا هد82 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-306/centrifugal-ebara-pump-md-e-50-250-22-t-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/be7eb9e4-4757-4ee4-9a21-abe3dad6b4a1.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-250/22 T IE2 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی سه فاز،مدل MD/E 50-250/22T IE2،جنس بدنه چدن،جنس پروانه برنز،توان مصرفی 30HP ،22KW،حداکثر آبدهی 69،حداکثر ارتفاع یا هد93متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5e076894-548b-40a5-8fdc-efad012f3594.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-250/22 T IE2 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی سه فاز،مدل MD/E 50-250/22T IE2،جنس بدنه چدن،جنس پروانه برنز،توان مصرفی 30HP ،22KW،حداکثر آبدهی 69،حداکثر ارتفاع یا هد93متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/575f2b66-c94b-4ee4-a52d-81d9f602caa2.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 50-250/22 T IE2 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی سه فاز،مدل MD/E 50-250/22T IE2،جنس بدنه چدن،جنس پروانه برنز،توان مصرفی 30HP ،22KW،حداکثر آبدهی 69،حداکثر ارتفاع یا هد93متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-307/centrifugal-ebara-pump-md-e-65-200-18-5-a-t-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/349cd55e-d892-4984-a4af-0fbc913967b9.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 65-200/18.5 A T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 25 اسب مدل MD/E 65-200/18.5 A T IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی، سیم پیچی مسی با ارتفاع 55 متر و آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/076204d5-72b4-4c19-aef3-a858f3643251.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 65-200/18.5 A T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 25 اسب مدل MD/E 65-200/18.5 A T IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی، سیم پیچی مسی با ارتفاع 55 متر و آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/4143c630-0859-4a4a-8592-ee27a849cd82.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 65-200/18.5 A T IE2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 25 اسب مدل MD/E 65-200/18.5 A T IE2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی، سیم پیچی مسی با ارتفاع 55 متر و آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-308/centrifugal-ebara-pump-md-e-65-200-22-a-t-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f73e4c68-91a2-4bd8-addf-0804ae099ff9.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 65-200/22 A T IE2 https://vidfactor.com/uploads/products/image/0af13d4e-f9d6-40aa-9a8c-9a62f7c0dbd2.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 65-200/22 A T IE2 https://vidfactor.com/uploads/products/image/73e3b69d-0ce0-4ee7-8c5c-866010de05ba.jpg پمپ آب چدنی ابارا MD/E 65-200/22 A T IE2 https://vidfactor.com/product/vf-309/centrifugal-ebara-pump-mmd-65-250-22-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/cea53a27-11af-408a-9b23-a95b4407af15.jpg پمپ آب چدنی ابارا MMD 65-250/22 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی سه فاز،مدل MMD 65-250/22،جنس بدنه چدن،جنس پروانه برنز ،توان مصرفی 30HP ،22KW، حداکثر آبدهی65،حداکثر ارتفاع یا هد105متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/bc10f2e3-135e-480f-b811-1f63b41a1489.JPG پمپ آب چدنی ابارا MMD 65-250/22 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی سه فاز،مدل MMD 65-250/22،جنس بدنه چدن،جنس پروانه برنز ،توان مصرفی 30HP ،22KW، حداکثر آبدهی65،حداکثر ارتفاع یا هد105متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-310/centrifugal-ebara-pump-mmd-e-80-160-15-ie3-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3250494a-fcbf-400b-bed9-5fd804b84b33.jpg پمپ آب چدنی ابارا MMD/E 80-160/15 IE3 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی سه فاز،مدل MMD/E 80-160/15 IE3،جنس بدنه چدن،جنس پروانه چدن،توان مصرفی 20HP ،15KW، حداکثر آبدهی35،حداکثر ارتفاع یا هد180متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a1acac3f-6b7f-46b4-ae2f-39bcaf944b5b.JPG پمپ آب چدنی ابارا MMD/E 80-160/15 IE3 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی سه فاز،مدل MMD/E 80-160/15 IE3،جنس بدنه چدن،جنس پروانه چدن،توان مصرفی 20HP ،15KW، حداکثر آبدهی35،حداکثر ارتفاع یا هد180متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-311/centrifugal-ebara-pump-mmd-80-200-22-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/046d0e67-888b-4945-bb55-d61ae012f665.jpg پمپ آب چدنی ابارا MMD 80-200/22 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی سه فاز،مدلMMD 80-200/22،جنس بدنه چدن،جنس پروانه چدن،توان مصرفی 30HP،22KW،حداکثر آبدهی180،حداکثر ارتفاع یا هد47متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5dd413d3-621f-40b6-8f2a-68a0693b841f.JPG پمپ آب چدنی ابارا MMD 80-200/22 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی سه فاز،مدلMMD 80-200/22،جنس بدنه چدن،جنس پروانه چدن،توان مصرفی 30HP،22KW،حداکثر آبدهی180،حداکثر ارتفاع یا هد47متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-312/centrifugal-ebara-pump-mmd4-32-125-0-25-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3709322e-1b3c-4a4d-af3e-d6bf1cda78e2.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-125/0.25 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 32-125/0.25 IE2، توان مصرفی کمتر از نیم اسب، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 6.3، حداکثر آبدهی 12 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/83225336-6a84-457c-a416-c6ac461326a4.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-125/0.25 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 32-125/0.25 IE2، توان مصرفی کمتر از نیم اسب، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 6.3، حداکثر آبدهی 12 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-313/centrifugal-ebara-pump-mmd4-32-125-0-25-r-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/fdacd0c3-f775-424f-8de8-c5f0e74c5d77.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-125/0.25 R IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 32-125/0.25 R IE2,، توان مصرفی کمتر از نیم اسب، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 4.8، حداکثر آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6e7d9de6-154f-4c11-859e-b2261b40b45b.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-125/0.25 R IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 32-125/0.25 R IE2,، توان مصرفی کمتر از نیم اسب، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 4.8، حداکثر آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-314/centrifugal-ebara-pump-mmd4-32-160-0-37-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/87cac827-71c2-4387-b1f7-24716cbc8890.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-160/0.37 IE2 لکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 32-160/0.37 IE2، توان مصرفی 0.37 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 9.6، حداکثر آبدهی 13.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1474dfb7-a712-433b-b842-f4091314564e.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-160/0.37 IE2 لکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 32-160/0.37 IE2، توان مصرفی 0.37 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 9.6، حداکثر آبدهی 13.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-315/centrifugal-ebara-pump-mmd4-32-200-0-75--cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/952bddf2-b06a-4558-a3bf-bc26537e00c6.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-200/0.75 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 32-200/0.75، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 13.5، حداکثر آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/9a54ea4f-5224-4cda-8b2d-5e16565b0bd9.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-200/0.75 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 32-200/0.75، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 13.5، حداکثر آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-316/centrifugal-ebara-pump-mmd4-32-200-0-75-ie2--cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c35aa255-fc08-4e5b-9af4-c37b8c0bc568.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-200/0.75 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 32-200/0.75 IE2، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 13.5، حداکثر آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d89d604f-ca78-48c0-993e-daf999ca19f9.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-200/0.75 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 32-200/0.75 IE2، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 13.5، حداکثر آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-317/centrifugal-ebara-pump-mmd4-32-200-1-1-ie2--cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6ab90917-8870-4168-ae32-735a8350dbce.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-200/1.1 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی،مدل MMD4 32-200/1.1 IE2،جنس پروانه چدن،جنس بدنه چدن،توان مصرفی 1.5HP ،1.1KW، حداکثر آبدهی 18 ،حداکثر ارتفاع یا هد 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-318/centrifugal-ebara-pump-mmd4-32-250-1-1-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6170a0c3-504a-474c-92ad-0577eacaf6a0.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-250/1.1 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 32-250/1.1 ، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 19، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ecd3a318-cdef-4dfd-9b61-01c21e69c6bc.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-250/1.1 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 32-250/1.1 ، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 19، حداکثر آبدهی 15 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-319/centrifugal-ebara-pump-mmd4-32-250-1-5-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6c89d4c8-4eb3-47f1-ae5a-6e3d67831de0.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-250/1.5 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 32-250/1.5 ، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 22.5، حداکثر آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/85d8442e-a255-407b-9f6e-545ffd245b03.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-250/1.5 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 32-250/1.5 ، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 22.5، حداکثر آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/abddb00d-de47-4779-bb7b-b53150a4af0f.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-250/1.5 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 32-250/1.5 ، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 22.5، حداکثر آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-320/centrifugal-ebara-pump-mmd4-32-250-1-5-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2c7d220e-7ea5-44dd-8247-a02b967942c2.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-250/1.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 32-250/1.5IE، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 22.5، حداکثر آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/59fd0ea0-e45f-4987-8675-21476e0f4f74.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-250/1.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 32-250/1.5IE، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 22.5، حداکثر آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f8a833da-86af-4df7-9b18-c0dfc06e0bf3.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 32-250/1.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 32-250/1.5IE، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، حداکثرارتفاع 22.5، حداکثر آبدهی 16.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-321/centrifugal-ebara-pump-mmd4-40-125-0-25-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/275d7e6f-2e80-419f-8268-ea97acc245f8.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-125/0.25 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی،مدل MMD4 40-125/0.25 IE2،جنس پروانه چدن،جنس بدنه چدن،توان مصرفی 1.3HP ،0.25KW، حداکثر آبدهی 18 ،حداکثر ارتفاع یا هد 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a93d7b56-46ef-4a3e-ace0-4d9057c06493.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-125/0.25 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی،مدل MMD4 40-125/0.25 IE2،جنس پروانه چدن،جنس بدنه چدن،توان مصرفی 1.3HP ،0.25KW، حداکثر آبدهی 18 ،حداکثر ارتفاع یا هد 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/998ab24a-302c-4744-8172-0c2ace9e5f76.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-125/0.25 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی،مدل MMD4 40-125/0.25 IE2،جنس پروانه چدن،جنس بدنه چدن،توان مصرفی 1.3HP ،0.25KW، حداکثر آبدهی 18 ،حداکثر ارتفاع یا هد 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-322/centrifugal-ebara-pump-mmd4-40-125-0-37-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/fc1dc03f-1996-48a1-a737-7aa23127324a.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-125/0.37 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 40-125/0.37 IE2، توان مصرفی 0.37 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 6.4، حداکثر آبدهی 21 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f885b874-2b07-40bb-8b33-47ff8e22b7ab.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-125/0.37 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 40-125/0.37 IE2، توان مصرفی 0.37 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 6.4، حداکثر آبدهی 21 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/bd58f13c-1fca-4954-99aa-f2b0a0db1ebb.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-125/0.37 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 40-125/0.37 IE2، توان مصرفی 0.37 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 6.4، حداکثر آبدهی 21 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-323/centrifugal-ebara-pump-mmd4-40-160-0-55-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ebf95148-c304-45df-a8d5-08308b949884.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-160/0.55 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 40-160/0.55 IE2 ، توان مصرفی 0.55 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 9.2، حداکثر آبدهی 21 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7e3da34f-b6f8-4aa5-800d-57464be0e450.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-160/0.55 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 40-160/0.55 IE2 ، توان مصرفی 0.55 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 9.2، حداکثر آبدهی 21 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-324/centrifugal-ebara-pump-mmd4-40-200-1-1-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9e79db32-8d31-49cd-97cd-4de67804ddb2.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-200/1.1 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 40-200/1.1، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 14.2، حداکثر آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/61d007ea-d287-4b7c-b21f-7ea251188e05.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-200/1.1 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 40-200/1.1، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 14.2، حداکثر آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c3eb6db6-ba52-47b3-b191-7fa194926cff.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-200/1.1 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 40-200/1.1، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 14.2، حداکثر آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-325/centrifugal-ebara-pump-mmd4-40-200-1-1r-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4df3d8a5-1177-4ae4-94f3-74c1c5c403ea.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-200/1.1 R الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 40-200/1.1 R ، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 12.5، حداکثر آبدهی 21 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/be73a94d-c67d-47a8-a78f-fdda0e93f8bb.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-200/1.1 R الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 40-200/1.1 R ، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 12.5، حداکثر آبدهی 21 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/157189ba-88d6-48f9-a002-35d0a39eaeb7.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-200/1.1 R الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 40-200/1.1 R ، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 12.5، حداکثر آبدهی 21 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-326/centrifugal-ebara-pump-mmd4-40-200-1-1-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0ff73be4-137b-4873-9f12-088f14f23423.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-200/1.1 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی،مدل MMD4 40-200/1.1 IE2،جنس پروانه چدن،جنس بدنه چدن،توان مصرفی 1.5HP ،1.1KW، حداکثر آبدهی 21 ،حداکثر ارتفاع یا هد 12.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/49c87e84-a2d0-49e8-9789-5c6d32ef281f.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-200/1.1 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی،مدل MMD4 40-200/1.1 IE2،جنس پروانه چدن،جنس بدنه چدن،توان مصرفی 1.5HP ،1.1KW، حداکثر آبدهی 21 ،حداکثر ارتفاع یا هد 12.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1011f5a8-2c7a-4f93-81ca-a166c364013d.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-200/1.1 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی،مدل MMD4 40-200/1.1 IE2،جنس پروانه چدن،جنس بدنه چدن،توان مصرفی 1.5HP ،1.1KW، حداکثر آبدهی 21 ،حداکثر ارتفاع یا هد 12.5 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-327/centrifugal-ebara-pump-mmd4-40-250-1-5-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/dcf8da83-83bc-436b-a445-34dd5dc6751d.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-250/1.5 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 40-250/1.5، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 18.5، حداکثر آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/121998a4-b046-4083-87ea-7ccd7f503597.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-250/1.5 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 40-250/1.5، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 18.5، حداکثر آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6d6d0588-4208-4955-aac1-0506bbc83750.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-250/1.5 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 40-250/1.5، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 18.5، حداکثر آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-328/centrifugal-ebara-pump-mmd4-40-250-2-2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4a69b5e3-a90f-4cec-b4bb-acd3cebdba0c.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-250/2.2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 40-250/2.2 ، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 22، حداکثر آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b3896ff8-e208-434b-a342-34ee1dbd2f5a.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-250/2.2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 40-250/2.2 ، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 22، حداکثر آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6c27d78a-5965-4f5c-a22d-3a2374b14da3.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 40-250/2.2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 40-250/2.2 ، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 22، حداکثر آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-329/centrifugal-ebara-pump-mmd4-50-125-0-37-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7fc18064-4e5d-446e-9e10-f2b93d5f68fc.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-125/0.37 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 50-125/0.37 IE2، توان مصرفی 0.37 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 5.4، حداکثر آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7bb835c2-0799-4163-b215-5e18f4f31200.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-125/0.37 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 50-125/0.37 IE2، توان مصرفی 0.37 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 5.4، حداکثر آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8e2dcfd6-be5e-4519-bae4-021f884f062e.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-125/0.37 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 50-125/0.37 IE2، توان مصرفی 0.37 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 5.4، حداکثر آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-330/centrifugal-ebara-pump-mmd4-50-125-0-55-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f59e411d-4461-4843-bd2f-6c1b6a4753da.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-125/0.55 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 50-125/0.55 IE2، توان مصرفی 0.55 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 6.5، حداکثر آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/16663aa2-8c96-4a7e-8d48-d2fde02b2431.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-125/0.55 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 50-125/0.55 IE2، توان مصرفی 0.55 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 6.5، حداکثر آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-331/centrifugal-ebara-pump-mmd4-50-160-0-75-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e232b61f-2cb4-42db-8a36-9a0d953650fb.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-160/0.75 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 50-160/0.75 IE2 ، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 8.3، حداکثر آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ac2adc0d-5f99-48d5-bc74-e87fe4059e8d.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-160/0.75 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 50-160/0.75 IE2 ، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 8.3، حداکثر آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-332/centrifugal-ebara-pump-mmd4-50-160-1-1-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/70114c2f-4169-4180-8e12-18169301a304.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-160/1.1 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی،مدل MMD4 50-160/1.1 IE2،جنس پروانه چدن،جنس بدنه چدن،توان مصرفی 1.5HP ،1.1KW، حداکثر آبدهی 36 ،حداکثر ارتفاع یا هد 9.2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2985cbe8-025e-4ed8-9b55-f7064217f4a9.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-160/1.1 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی،مدل MMD4 50-160/1.1 IE2،جنس پروانه چدن،جنس بدنه چدن،توان مصرفی 1.5HP ،1.1KW، حداکثر آبدهی 36 ،حداکثر ارتفاع یا هد 9.2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-333/centrifugal-ebara-pump-mmd4-50-200-1-1-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ff1e8e1d-fb3a-4d14-85fe-097bfbbe719e.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-200/1.1 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 50-200/1.1 IE2 ، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 12.6، حداکثر آبدهی 5.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/9d59f3bb-de8f-4044-bb19-d50fa18ef5df.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-200/1.1 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 50-200/1.1 IE2 ، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 12.6، حداکثر آبدهی 5.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b740a428-1f0a-400c-81f9-1f7d959ddd66.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-200/1.1 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 50-200/1.1 IE2 ، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 12.6، حداکثر آبدهی 5.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-334/centrifugal-ebara-pump-mmd4-50-200-1-5-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a92dd991-ab59-45d2-9f83-ca603d3c50c6.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-200/1.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 50-200/1.5 IE2، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 14، حداکثر آبدهی 39 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/72650f0e-9b6a-4067-8701-8a4c06b07e7e.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-200/1.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 50-200/1.5 IE2، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 14، حداکثر آبدهی 39 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/fce96c72-e7f1-489c-bd14-272246510d76.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-200/1.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 50-200/1.5 IE2، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 14، حداکثر آبدهی 39 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-335/centrifugal-ebara-pump-mmd4-50-250-2-2-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e21f673c-f1f0-44c4-98a4-efa9c34ee01c.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-250/2.2 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 50-250/2.2 IE2، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 18.5، حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/0c0b30fc-3bb5-41b8-9130-659799ab4475.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-250/2.2 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 50-250/2.2 IE2، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 18.5، حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6a0c8d1c-0773-44f4-913b-d4d289c21e6c.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-250/2.2 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 50-250/2.2 IE2، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 18.5، حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-336/centrifugal-ebara-pump-mmd4-50-250-3-0-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/01bdb01c-76d7-44cd-898f-13dc10d0a3b5.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-250/3.0 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 50-250/3.0 IE2 ، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 22.5، حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5355728f-1dfb-405f-85cd-6b0cfdc54618.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-250/3.0 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 50-250/3.0 IE2 ، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 22.5، حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/0b655fb0-b9b4-4cf8-9ac3-bc4ac2fe7c3a.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 50-250/3.0 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 50-250/3.0 IE2 ، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ، حداکثرارتفاع 22.5، حداکثر آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-337/centrifugal-ebara-pump-mmd4-65-125-0-75-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6ae8bc70-f882-4afb-a5a7-b1f22ff4830c.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 65-125/0.75 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 65-125/0.75 IE2 ، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 6، حداکثر آبدهی 48 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2bd341f9-7a0a-4076-8a14-976b6ee40a5e.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 65-125/0.75 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 65-125/0.75 IE2 ، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 6، حداکثر آبدهی 48 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c4074bca-659c-48bd-8fce-f52ae8908b97.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 65-125/0.75 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 65-125/0.75 IE2 ، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 6، حداکثر آبدهی 48 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-338/centrifugal-ebara-pump-mmd4-65-160-1-1-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/23b658e6-75cd-401e-b759-9dcd65387eb9.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 65-160/1.1 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 65-160/1.1 IE2,، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 8.6، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d2223833-b684-4802-9a57-ccef3511f89a.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 65-160/1.1 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 65-160/1.1 IE2,، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 8.6، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-339/centrifugal-ebara-pump-mmd4-e-65-160-1-5-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6a80ec62-12a9-4d56-ac12-913cf546c69a.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4/E 65-160/1.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4/E 65-160/1.5 IE2 ، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 10.3، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/dc91d35f-f297-4423-a650-fd3cd5c9c5ae.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4/E 65-160/1.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4/E 65-160/1.5 IE2 ، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 10.3، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a102ef06-11ed-43d5-a964-c023f661d112.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4/E 65-160/1.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4/E 65-160/1.5 IE2 ، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 10.3، حداکثر آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-340/centrifugal-ebara-pump-mmd4-65-200-3-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c3e45b1f-fda5-4717-90bf-643bb5bd75d6.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 65-200/3 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 65-200/3 IE2، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 15.5، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/832d5230-f03c-4402-96d1-73670e39d4f7.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 65-200/3 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 65-200/3 IE2، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 15.5، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/199c6e37-63e1-4ad2-a2bb-008ba89e7946.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 65-200/3 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 65-200/3 IE2، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 15.5، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-341/centrifugal-ebara-pump-mmd4-65-250-4-0-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/213acd36-7cc3-48d5-8aa9-a8b5b11a78f7.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 65-250/4.0 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 65-250/4.0 IE2 ، توان مصرفی 4 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 19.5، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/cd145b94-e51c-44b0-a5fb-94aafa46c0b9.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 65-250/4.0 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 65-250/4.0 IE2 ، توان مصرفی 4 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 19.5، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e113208e-d478-4015-ab3b-5210c9578b14.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 65-250/4.0 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 65-250/4.0 IE2 ، توان مصرفی 4 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 19.5، حداکثر آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-342/centrifugal-ebara-pump-mmd4-65-250-5-5-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/37035a64-1a92-4730-9345-7e632522d34d.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 65-250/5.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 65-250/5.5 IE2، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 23.5، حداکثر آبدهی 84 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/259f645b-01c5-4490-8d7d-8f27e4bda66d.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 65-250/5.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 65-250/5.5 IE2، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 23.5، حداکثر آبدهی 84 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/cc0ce47e-507a-409a-aa90-0d6a4c174d50.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 65-250/5.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 65-250/5.5 IE2، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 و سایز دهانه ورودی 3 اینچ، حداکثرارتفاع 23.5، حداکثر آبدهی 84 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-343/centrifugal-ebara-pump-mmd4-80-160-1-5-ie3-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/32f8beb3-3352-4bd2-b731-b420b71ff204.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 80-160/1.5 IE3 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 80-160/1.5 IE3، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 3 و سایز دهانه ورودی 4 اینچ، حداکثرارتفاع 8، حداکثر آبدهی 90 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/0f158b63-38a1-488c-93a1-5b61eb425bf4.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 80-160/1.5 IE3 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 80-160/1.5 IE3، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 3 و سایز دهانه ورودی 4 اینچ، حداکثرارتفاع 8، حداکثر آبدهی 90 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/539ce9f9-9b38-420a-bdef-5c46b0356964.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 80-160/1.5 IE3 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 80-160/1.5 IE3، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 3 و سایز دهانه ورودی 4 اینچ، حداکثرارتفاع 8، حداکثر آبدهی 90 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-344/centrifugal-ebara-pump-mmd4-80-160-2-2-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ff85b3b7-eb94-4abe-8669-db1415a83ab6.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 80-160/2.2 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 80-160/2.2 IE2، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 3 و سایز دهانه ورودی 4 اینچ، حداکثرارتفاع 10، حداکثر آبدهی 105 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/669c8356-f8eb-4bfc-a4b1-9473def5c37d.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 80-160/2.2 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 80-160/2.2 IE2، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 3 و سایز دهانه ورودی 4 اینچ، حداکثرارتفاع 10، حداکثر آبدهی 105 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/97d9baa0-3b3a-4f58-ab26-e4e690877e86.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 80-160/2.2 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 80-160/2.2 IE2، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 3 و سایز دهانه ورودی 4 اینچ، حداکثرارتفاع 10، حداکثر آبدهی 105 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-345/centrifugal-ebara-pump-mmd4-80-200-3-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a0943bba-033d-4155-8fb4-103c34f71c3e.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 80-200/3 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 80-200/3، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی3 و سایز دهانه ورودی 4 اینچ، حداکثرارتفاع 12.8، حداکثر آبدهی 105 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/3df4cfbd-5e1f-47d7-befb-fc425d5cd7e0.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 80-200/3 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 80-200/3، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی3 و سایز دهانه ورودی 4 اینچ، حداکثرارتفاع 12.8، حداکثر آبدهی 105 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2ce0990a-b83e-41fe-a376-2c5396622d99.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 80-200/3 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 80-200/3، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی3 و سایز دهانه ورودی 4 اینچ، حداکثرارتفاع 12.8، حداکثر آبدهی 105 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-346/centrifugal-ebara-pump-mmd4-e-80-200-4-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/14c5e6bb-0708-484c-a342-8f9c9f3b0ef4.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4/E 80-200/4 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4/E 80-200/4 IE2، توان مصرفی 4 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 3 و سایز دهانه ورودی 4 اینچ، حداکثرارتفاع 14.9، حداکثر آبدهی 120 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d86af162-90dd-4300-9d3c-882e55c8b419.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4/E 80-200/4 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4/E 80-200/4 IE2، توان مصرفی 4 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 3 و سایز دهانه ورودی 4 اینچ، حداکثرارتفاع 14.9، حداکثر آبدهی 120 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-347/centrifugal-ebara-pump-mmd4-80-250-5-5-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c8046cc6-b143-48f8-90bc-5b9de38136b0.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 80-250/5.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 80-250/5.5 IE2، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 3 و سایز دهانه ورودی 4 اینچ، حداکثرارتفاع 20، حداکثر آبدهی 120 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f9ff50c3-d958-47d9-8035-96d2ba3cf2b0.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 80-250/5.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 80-250/5.5 IE2، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 3 و سایز دهانه ورودی 4 اینچ، حداکثرارتفاع 20، حداکثر آبدهی 120 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-348/centrifugal-ebara-pump-mmd4-80-250-7-5-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7882650d-481f-404a-b629-eafff6dcd5e4.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 80-250/7.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 80-250/7.5 IE2 ، توان مصرفی 7.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 3 و سایز دهانه ورودی 4 اینچ، حداکثرارتفاع 23.5، حداکثر آبدهی 135 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/9f596492-0c12-44b3-b356-ccecf5686929.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 80-250/7.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 80-250/7.5 IE2 ، توان مصرفی 7.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 3 و سایز دهانه ورودی 4 اینچ، حداکثرارتفاع 23.5، حداکثر آبدهی 135 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-349/centrifugal-ebara-pump-mmd4-100-200-4-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ab5ccc75-be2e-40c2-9a3e-0f934492059d.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 100-200/4 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 100-200/4، توان مصرفی 3.7 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 4 و سایز دهانه ورودی 5 اینچ، حداکثرارتفاع 13، حداکثر آبدهی 165 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8134f338-9d10-4b29-a042-b0fa953cae67.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 100-200/4 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 100-200/4، توان مصرفی 3.7 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 4 و سایز دهانه ورودی 5 اینچ، حداکثرارتفاع 13، حداکثر آبدهی 165 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-350/centrifugal-ebara-pump-mmd4-100-200-5-5-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/272c5f21-f7ac-4667-a07c-d5f132b1f0a0.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 100-200/5.5 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 100-200/5.5، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 4 و سایز دهانه ورودی 5 اینچ، حداکثرارتفاع 14.7، حداکثر آبدهی 165 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f690c57d-cc97-4334-854a-83304b797597.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 100-200/5.5 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4 100-200/5.5، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 4 و سایز دهانه ورودی 5 اینچ، حداکثرارتفاع 14.7، حداکثر آبدهی 165 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-351/centrifugal-ebara-pump-mmd4-e-100-250-7-5-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4f064aef-6a78-4e81-8a1a-458e42eab801.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4/E 100-250/7.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4/E 100-250/7.5 IE2، توان مصرفی 7.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 4 و سایز دهانه ورودی 5 اینچ، حداکثرارتفاع 19.5، حداکثر آبدهی 165 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8db59bd8-bda0-4c4b-910c-cebdb7c60cdb.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4/E 100-250/7.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی، مدل MMD4/E 100-250/7.5 IE2، توان مصرفی 7.5 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 4 و سایز دهانه ورودی 5 اینچ، حداکثرارتفاع 19.5، حداکثر آبدهی 165 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-352/centrifugal-ebara-pump-mmd4-100-250-11-ie2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3ff1bcb0-de0c-40da-bc18-47ce7abbce77.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 100-250/11 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی سه فاز، مدل MMD4 100-250/11 IE2، توان مصرفی 11 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 4 و سایز دهانه ورودی 5 اینچ، حداکثرارتفاع 22، حداکثر آبدهی 180 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8092d951-c8b7-483f-85ec-96a490cf95a3.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 100-250/11 IE2 الکتروپمپ سانتریفوژچدنی زمینی تاسیساتی سه فاز، مدل MMD4 100-250/11 IE2، توان مصرفی 11 کیلو وات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 4 و سایز دهانه ورودی 5 اینچ، حداکثرارتفاع 22، حداکثر آبدهی 180 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-353/end-suction-centrifugal-ebara-pump-50x40fs2ha-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/06a66fb4-04b8-4c27-9057-f868f129421e.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 50X40FS2HA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 50X40FS2HA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/47b80e59-4ec5-4558-ac39-8a617de99b03.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 50X40FS2HA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 50X40FS2HA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-354/end-suction-centrifugal-ebara-pump-65x50fs2ha.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/81b5ddda-4a10-4f75-92b8-8581addd5336.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 65x50FS2HA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 65x50FS2HA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/01834caf-2ee3-44c8-9b15-4c0d9fd7cd5b.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 65x50FS2HA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 65x50FS2HA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-355/end-suction-centrifugal-ebara-pump-65x50fs2ja-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ca4a90e7-ed83-4cc6-9862-e39241822c94.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 65x50FS2JA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 65x50FS2JA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c16cc570-17f0-4b38-ac13-aa57238ed5b4.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 65x50FS2JA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 65x50FS2JA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2 اینچ و سایز دهانه ورودی 2.1/2 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-356/end-suction-centrifugal-ebara-pump-80x65fs2ga.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c2c37029-a0dc-4d34-bac3-0e4c91235c28.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65FS2GA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 80X65FS2GA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 3 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f12876e2-302e-4b26-8113-d8f8be7a02f1.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65FS2GA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 80X65FS2GA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 3 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-357/end-suction-centrifugal-ebara-pump-80x65fs2ha.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/93bca184-47a8-468e-ae43-6b16069adad4.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65FS2HA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 80X65FS2HA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 3 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/70e4fdfc-0070-4911-8fe2-b1812be649f8.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65FS2HA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 80X65FS2HA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 3 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-358/end-suction-centrifugal-ebara-pump-80x65fs2ja-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7d763adc-a331-4627-8dc2-af9f60afed36.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65FS2JA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 80X65FS2JA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 3 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/3eb2520f-c705-466a-b350-b3dbd831a2b8.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65FS2JA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 80X65FS2JA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 3 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-359/end-suction-centrifugal-ebara-pump-80x65fs2ka.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/27b9b3b3-e488-4f77-b83e-d77918dbec2e.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65FS2KA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 80X65FS2KA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 3 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/bcd829f4-f290-4eb4-873a-f8c4d43c7788.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65FS2KA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 80X65FS2KA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 3 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-360/end-suction-centrifugal-ebara-pump-100x80fs2ga.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0c56cc54-9dec-4601-aea1-6a887afdb3db.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2GA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 100X80FS2GA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 3 اینچ و سایز دهانه ورودی 4 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/30bfb77c-2422-4236-a33c-4ef13f8d8fc0.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2GA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 100X80FS2GA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 3 اینچ و سایز دهانه ورودی 4 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-361/end-suction-centrifugal-ebara-pump-100x80fs2ha-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e46e3334-89a8-46be-b50b-ab43eca301c2.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2HA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 100X80FS2HA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 3 اینچ و سایز دهانه ورودی 4 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/9289c619-777a-44a0-91b1-9edeb27c1157.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2HA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 100X80FS2HA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 3 اینچ و سایز دهانه ورودی 4 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-362/end-suction-centrifugal-ebara-pump-100x80fs2ja.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/97882ff2-28a5-4df0-ba99-a430314fcf3e.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2JA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 100X80FS2JA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 3 اینچ و سایز دهانه ورودی 4 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/60555d52-3a04-4631-96b1-9a486706deeb.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2JA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 100X80FS2JA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 3 اینچ و سایز دهانه ورودی 4 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-363/end-suction-centrifugal-ebara-pump-100x80fs2gca.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/092bc3de-d9ce-4832-a9aa-5cecf328ba6a.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2GCA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 100X80FS2GCA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 3 اینچ و سایز دهانه ورودی 4 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/40e81fef-eeae-4a71-9135-8d3321d1fa8e.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2GCA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 100X80FS2GCA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 3 اینچ و سایز دهانه ورودی 4 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-364/end-suction-centrifugal-ebara-pump-100x65fs2ka-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0fa2aeac-d5eb-4b2a-88e6-f211899dc7da.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X65FS2KA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 100X65FS2KA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 4 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d92be5c5-b436-4b5f-b75e-afa7f1d6f406.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X65FS2KA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 100X65FS2KA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 2.1/2 اینچ و سایز دهانه ورودی 4 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-365/end-suction-centrifugal-ebara-pump-100x80fs2hca.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b4517446-f59b-421e-8d92-5ada78f2af56.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2HCA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 100X80FS2HCA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 3 اینچ و سایز دهانه ورودی 4 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/fce0d961-4861-45e7-ae37-6301a8465948.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2HCA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 100X80FS2HCA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 3 اینچ و سایز دهانه ورودی 4 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-366/end-suction-centrifugal-ebara-pump-125x100fs2la-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7c918355-e7ae-4ed6-a079-21cab891934a.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 125X100FS2LA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 125X100FS2LA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 4 اینچ و سایز دهانه ورودی 5 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/198e7bbf-e965-4df5-b1fd-924e4e42d1b9.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 125X100FS2LA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 125X100FS2LA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 4 اینچ و سایز دهانه ورودی 5 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-367/end-suction-centrifugal-ebara-pump-125x100fs2jca.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a3f336c2-5b2d-4c1e-beb4-01091c218957.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 125X100FS2JCA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 125X100FS2JCA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 4 اینچ و سایز دهانه ورودی 5 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6735e3be-870a-4ae1-9cc8-6980b506da5d.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 125X100FS2JCA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 125X100FS2JCA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 4 اینچ و سایز دهانه ورودی 5 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-368/end-suction-centrifugal-ebara-pump-125x100fs2ka.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f5c88cd2-c48a-491c-a5ee-6e8477ae43f5.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 125X100FS2KA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 125X100FS2KA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 4 اینچ و سایز دهانه ورودی 5 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/34489ad9-bf9d-4be6-85d5-d2e1fab82879.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 125X100FS2KA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 125X100FS2KA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 4 اینچ و سایز دهانه ورودی 5 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-369/end-suction-centrifugal-ebara-pump-150x125fs2ha-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1a876e78-17d4-4a46-9967-afee90d81587.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X125FS2HA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 150X125FS2HA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 5 اینچ و سایز دهانه ورودی 6 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c091a01f-8220-4bcf-b5bd-22d2636d912e.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X125FS2HA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 150X125FS2HA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 5 اینچ و سایز دهانه ورودی 6 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-370/end-suction-centrifugal-ebara-pump-150x125fs2ja.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a7afbcf2-a0d7-43c7-ad18-9a179824262d.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X125FS2JA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 150X125FS2JA ، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 5 اینچ و سایز دهانه ورودی 6 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ea51cb75-c8fe-46bf-938c-8ba772475eca.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X125FS2JA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 150X125FS2JA ، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 5 اینچ و سایز دهانه ورودی 6 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-371/end-suction-centrifugal-ebara-pump-150x125fs2ka.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/13a1f1b5-fef6-4963-8ab6-6f1ef9caff89.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X125FS2KA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 150X125FS2KA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 5 اینچ و سایز دهانه ورودی 6 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e7fb2850-8f58-4137-8d7d-1cf51f5ae4b5.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X125FS2KA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 150X125FS2KA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 5 اینچ و سایز دهانه ورودی 6 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-372/end-suction-centrifugal-ebara-pump-150x125fs2la.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9a9221ee-6bee-43ef-b014-2104951bf1c1.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X125FS2LA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 150X125FS2LA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 5 اینچ و سایز دهانه ورودی 6 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/42210e78-9674-4370-b536-f56a1c97818a.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X125FS2LA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 150X125FS2LA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 5 اینچ و سایز دهانه ورودی 6 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-373/end-suction-centrifugal-ebara-pump-150x100fs2ka-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8608c769-960b-4810-8638-eecfbe371ca1.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X100FS2KA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 150X100FS2KA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 4 اینچ و سایز دهانه ورودی 6 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/4653b132-342e-4b51-8f99-24f8c57dfce7.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X100FS2KA پمپ سانترفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل 150X100FS2KA، جنس پروانه برنز و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 4 اینچ و سایز دهانه ورودی 6 اینچ میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-374/end-suction-centrifugal-ebara-pump-150x100fs2na.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1f3ff5fd-6709-4793-bc78-a0902d3e3a4b.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X100FS2NA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X100FS2NA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/uploads/products/image/f46208b1-e368-465c-a418-38b4ba751a61.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X100FS2NA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X100FS2NA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/product/vf-375/end-suction-centrifugal-ebara-pump-200x150fs2ja-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/310b7053-5747-4a4b-9363-bf622b16bc32.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 200X150FS2JA پمپ سانتریفوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور،مدل200X150FS2JA، جنس بدنه چدن،جنس پروانه برنز میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/10928d72-aaca-45a2-b36f-9335ff4c5822.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 200X150FS2JA پمپ سانتریفوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور،مدل200X150FS2JA، جنس بدنه چدن،جنس پروانه برنز میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-376/end-suction-centrifugal-ebara-pump-200x150fs2ka.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6d337454-4bf6-4b30-b860-7fae71146042.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 200X150FS2KA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 200X150FS2KA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/uploads/products/image/72681d57-2a23-4c13-9071-5776312b5646.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 200X150FS2KA جنس پروانه در پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 200X150FS2KA برنز و جنس بدنه چدنی و همچنین جنس بدنه الکتروموتور چدنی بوده و نوع اتصال این پمپ ها از نوع فلنج است https://vidfactor.com/product/vf-377/end-suction-centrifugal-ebara-pump-200x150fs2la-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4630d225-1fc4-4d61-b792-8f5160ad7b09.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 200X150FS2LA پمپ سانتریفوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور،مدل200X150FS2LA، جنس بدنه چدن،جنس پروانه برنز میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7a2cd3f6-f4ee-452c-b274-e7032fa9ee50.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 200X150FS2LA پمپ سانتریفوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور،مدل200X150FS2LA، جنس بدنه چدن،جنس پروانه برنز میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-378/end-suction-centrifugal-ebara-pump-250x200fs2la.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/60f4048d-e5c5-4797-bde8-d1e21fea27a2.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 250X200FS2LA پمپ سانتریفوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل250X200FS2LA، جنس بدنه چدن، جنس پروانه برنز میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6f698ffd-e4b7-4915-a99e-de348dcbc9d8.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 250X200FS2LA پمپ سانتریفوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور، مدل250X200FS2LA، جنس بدنه چدن، جنس پروانه برنز میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-379/ebara-centrifugal-pump-80x65-fsd4ha-5-1-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/eb2d1887-f3c8-48e7-b789-314fda341e86.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65 FSD4HA 5/1.5 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی،مدل 80X65 FSD4HA 5/1.5،توان مصرفی 2HP،1.5KW،حداکثرآبدهی 42،حداکثر ارتفاع یا هد14.7 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/aab3116f-ea0f-43b4-99b6-300211ad3759.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65 FSD4HA 5/1.5 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی،مدل 80X65 FSD4HA 5/1.5،توان مصرفی 2HP،1.5KW،حداکثرآبدهی 42،حداکثر ارتفاع یا هد14.7 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-380/ebara-centrifugal-pump-80x65-fsd4ja-5-2-2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/285d56d8-e937-4d02-91d8-5e97d8e123d3.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65 FSD4JA 5/2.2 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی،مدل 80X65 FSD4JA 5/2.2،توان مصرفی 3HP،2.2KW، حداکثرآبدهی 42، حداکثر ارتفاع یا هد19.1 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/cfc36d86-e230-4c87-bd00-f0756b20dc0c.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65 FSD4JA 5/2.2 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی،مدل 80X65 FSD4JA 5/2.2،توان مصرفی 3HP،2.2KW، حداکثرآبدهی 42، حداکثر ارتفاع یا هد19.1 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-381/ebara-centrifugal-pump-100x80-fsd4ha-5-2-2.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b966d7aa-15f6-43fe-b6ee-0c997ef309bb.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80 FSD4HA 5/2.2 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی،مدل 100X80 FSD4HA 5/2.2،توان مصرفی 3HP،2.2KW، حداکثرآبدهی 78،حداکثر ارتفاع یا هد13.1 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/65a726a3-8ee9-4bad-8acc-a1d4bad4c77c.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80 FSD4HA 5/2.2 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی،مدل 100X80 FSD4HA 5/2.2،توان مصرفی 3HP،2.2KW، حداکثرآبدهی 78،حداکثر ارتفاع یا هد13.1 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-382/ebara-centrifugal-pump-100x80-fsd4ja-5-3-7.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/cb318c30-21f8-43b1-9b5e-284f6c3097ff.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80 FSD4JA 5/3.7 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی،مدل 100X80 FSD4JA 5/3.7،توان مصرفی 5HP ،3.7KW، حداکثرآبدهی 78،حداکثر ارتفاع یا هد18.3 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/74fafde0-dd8c-4449-b853-8c2599b331ab.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80 FSD4JA 5/3.7 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی،مدل 100X80 FSD4JA 5/3.7،توان مصرفی 5HP ،3.7KW، حداکثرآبدهی 78،حداکثر ارتفاع یا هد18.3 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-383/ebara-centrifugal-pump-100x80-fsd4ja-5-5-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b62ac532-35ae-4ce3-96b1-b54c0d4ad67f.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80 FSD4JA 5/5.5 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی،مدل 100X80 FSD4JA 5/5.5،توان مصرفی 7.5HP،5.5KW،حداکثرآبدهی 90،حداکثر ارتفاع یا هد25 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a64d6f06-f1a2-4658-8ca6-fcf928bcd8b2.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80 FSD4JA 5/5.5 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی،مدل 100X80 FSD4JA 5/5.5،توان مصرفی 7.5HP،5.5KW،حداکثرآبدهی 90،حداکثر ارتفاع یا هد25 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-384/ebara-centrifugal-pump-100x80-fsd4ka-5-5-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d4ee265b-4c0c-4e6f-9456-e8f2f7a2b888.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80 FSD4KA 5/5.5 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی،مدل 100X80 FSD4KA 5/5.5،توان مصرفی 7.5HP،5.5KW،حداکثرآبدهی 100،حداکثر ارتفاع یا هد27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-385/ebara-centrifugal-pump-100x80-fsd4ka-5-7-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/cac6dd5f-d63a-49d5-8cf3-b3c17c9adbb7.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80 FSD4KA 5/7.5 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی،مدل 100X80 FSD4KA 5/7.5،توان مصرفی 10HP،7.5KW،حداکثرآبدهی 100،حداکثر ارتفاع یا هد30 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-386/ebara-centrifugal-pump-125x100-fsd4ka-5-7-5.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/bcfe94fe-484c-4f51-97a4-42fbb7eb9cff.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 125X100 FSD4KA 5/7.5 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی،مدل 125X100 FSD4KA 5/7.5،توان مصرفی 10HP،7.5KW،حداکثرآبدهی 165،حداکثر ارتفاع یا هد26 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/21a72d4b-363f-4667-a433-1beb5614abf6.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 125X100 FSD4KA 5/7.5 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی،مدل 125X100 FSD4KA 5/7.5،توان مصرفی 10HP،7.5KW،حداکثرآبدهی 165،حداکثر ارتفاع یا هد26 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-387/ebara-centrifugal-pump-150x125-fsd4ha-11.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/abde8591-6aed-44c0-9d00-67d898bd0f8c.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X125 FSD4HA 11 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی،مدل 150X125 FSD4HA 11،توان مصرفی 15HP،11KW،حداکثرآبدهی 330،حداکثر ارتفاع یا هد16.7متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c6bf2623-a8e4-44a3-a4ec-c26e3f9dabbc.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X125 FSD4HA 11 الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی،مدل 150X125 FSD4HA 11،توان مصرفی 15HP،11KW،حداکثرآبدهی 330،حداکثر ارتفاع یا هد16.7متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-388/pentax-water-pump-cm-50-00-noryl-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d6a51940-1a99-4bd6-981b-86c7746b2311.jpg پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 50/00 پمپ پنتاکس بشقابی، مدل CM 50/00، توان مصرفی 0.37 کیلووات، 220 ولت، جنس پروانه نوریل، جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 21.5 متر و آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ce70f88f-075f-4f88-9439-698887cc8185.jpg پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 50/00 پمپ پنتاکس بشقابی، مدل CM 50/00، توان مصرفی 0.37 کیلووات، 220 ولت، جنس پروانه نوریل، جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 21.5 متر و آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b0a287df-f319-4970-89e9-69d97379acce.jpg پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 50/00 پمپ پنتاکس بشقابی، مدل CM 50/00، توان مصرفی 0.37 کیلووات، 220 ولت، جنس پروانه نوریل، جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 21.5 متر و آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-389/pentax-water-pump-cm-50-01-brass-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ce438710-75a5-4f8d-80cf-319dc97043e6.jpg پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 50/01 پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس تکفاز، مدل CM 50/01، توان مصرفی 0.37 کیلو وات، جنس پروانه برنج وجنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثرارتفاع 21.5 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b0c97d94-8480-4013-9cf5-24951f2b2562.jpg پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 50/01 پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس تکفاز، مدل CM 50/01، توان مصرفی 0.37 کیلو وات، جنس پروانه برنج وجنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثرارتفاع 21.5 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2c16cb10-f98a-4168-b839-918566278f26.jpg پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 50/01 پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس تکفاز، مدل CM 50/01، توان مصرفی 0.37 کیلو وات، جنس پروانه برنج وجنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثرارتفاع 21.5 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-390/pentax-water-pump-cm-100-00-noryl-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a583a315-737d-4441-a3f7-7fb3d2322887.jpg پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 100/00 پمپ آب خانگی پنتاکس، مدل CM 100/00، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه نوریل وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 33 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/264cfe55-abaa-434c-8b2f-5c823273a6f7.jpg پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 100/00 پمپ آب خانگی پنتاکس، مدل CM 100/00، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه نوریل وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 33 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b8253dd5-5c3a-41a4-b4d5-f9ee9ff0a187.jpg پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 100/00 پمپ آب خانگی پنتاکس، مدل CM 100/00، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه نوریل وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 33 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-391/pentax-water-pump-cm-100-01-brass-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/238fcc10-8477-4c5b-927b-8db54f514826.jpg پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100/01 پمپ آب خانگی پنتاکس، مدل CM 100/01، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 33 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5e314962-1037-4a6a-98b5-e91f7c7a2783.jpg پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100/01 پمپ آب خانگی پنتاکس، مدل CM 100/01، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 33 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8be2cdc4-167c-429b-bab8-dc61381275ca.jpg پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100/01 پمپ آب خانگی پنتاکس، مدل CM 100/01، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 33 متر، حداکثر آبدهی 5.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-392/pentax-water-pump-cm-164-01-brass-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7efc6d7f-e5ef-4c2b-b84b-cdabf4ac0c97.jpg پمپ آب خانگی پنتاکس مدل CM 164/01 پمپ آب خانگی پنتاکس، مدل CM 164/01، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 40.5 متر، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/4b17b797-a92b-49da-b88c-89520a1fc431.jpg پمپ آب خانگی پنتاکس مدل CM 164/01 پمپ آب خانگی پنتاکس، مدل CM 164/01، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 40.5 متر، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/cad8dcbd-f310-4c31-b031-56cabc15a2e1.JPG پمپ آب خانگی پنتاکس مدل CM 164/01 پمپ آب خانگی پنتاکس، مدل CM 164/01، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، 220 ولت، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 40.5 متر، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-393/pentax-water-pump-cm-214-01-brass-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c82bd862-bc4e-4c80-a179-f7f53591fd7b.jpg پمپ آب بشقابی پنتاکس مدل CM 214/01 پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس تکفاز، مدل CM 214/01، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 45.1 متر، حداکثر آبدهی 7.2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/59ea16f7-3815-4b6b-8436-2d62c5904289.jpg پمپ آب بشقابی پنتاکس مدل CM 214/01 پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس تکفاز، مدل CM 214/01، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 45.1 متر، حداکثر آبدهی 7.2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/545f9d76-f0ba-45f7-888e-7017daf0fbce.jpg پمپ آب بشقابی پنتاکس مدل CM 214/01 پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس تکفاز، مدل CM 214/01، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 45.1 متر، حداکثر آبدهی 7.2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-394/pentax-water-pump-cmt-164-01-brass-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d3e039bf-8b79-4946-8917-c2d0bcbad0f2.jpg پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CMT 164/01 پمپ آب خانگی پنتاکس، مدل CMT 164/01، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 40.5 متر، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f05832db-a2bf-4ad8-b320-7df9e60f28a7.jpg پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CMT 164/01 پمپ آب خانگی پنتاکس، مدل CMT 164/01، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 40.5 متر، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/14f8e3dc-122f-4690-883e-17f46237eb0c.JPG پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CMT 164/01 پمپ آب خانگی پنتاکس، مدل CMT 164/01، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 40.5 متر، حداکثر آبدهی 6.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-395/pentax-water-pump-cmt-214-01-brass-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f615da3d-d67e-46a8-a0a4-82ae755e2263.jpg پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CMT 214/01 پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس سه فاز، مدل CMT 214/01، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه برنج وجنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 50 متر، حداکثر آبدهی 7.2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1dac9a8a-d02f-4e32-a5a6-92cafbafed36.jpg پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CMT 214/01 پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس سه فاز، مدل CMT 214/01، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه برنج وجنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 50 متر، حداکثر آبدهی 7.2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8be46e1d-3118-470e-898a-d2b70967ceb4.jpg پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CMT 214/01 پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس سه فاز، مدل CMT 214/01، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه برنج وجنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 50 متر، حداکثر آبدهی 7.2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-396/pentax-peripheral-water-pump-pm-45-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/df0ff1b1-0871-40d9-a9c1-041dbd1bcf87.jpg پمپ نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45 پمپ آب نیم اسب خانگی پنتاکس تکفاز، مدل PM 45، توان مصرفی 0.37 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 40 متر، حداکثر آبدهی 2.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/fb2459fb-6e18-4e51-a95b-62f7611f0c1a.jpg پمپ نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45 پمپ آب نیم اسب خانگی پنتاکس تکفاز، مدل PM 45، توان مصرفی 0.37 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 40 متر، حداکثر آبدهی 2.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-397/pentax-peripheral-water-pump-pm-80-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8c3db961-6aa6-4369-b36b-61b7e9f9e699.jpg پمپ آب 1 اسب محیطی پنتاکس PM 80 پمپ آب یک اسب محیطی پنتاکس تکفاز، مدل PM 80، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثرارتفاع 65 متر، حداکثر آبدهی 3 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/eb4e2822-2644-47ef-955d-db996bd530de.jpg پمپ آب 1 اسب محیطی پنتاکس PM 80 پمپ آب یک اسب محیطی پنتاکس تکفاز، مدل PM 80، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثرارتفاع 65 متر، حداکثر آبدهی 3 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/dda68011-6361-43ab-b8fd-e85cabfdd5b9.jpg پمپ آب 1 اسب محیطی پنتاکس PM 80 پمپ آب یک اسب محیطی پنتاکس تکفاز، مدل PM 80، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثرارتفاع 65 متر، حداکثر آبدهی 3 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-398/self-priming-pentax-pump-cam-100-00-noryl-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/206d1b44-f204-48ce-81ed-1c796d9a4c1f.jpg پمپ آب جتی پروانه نوریل پنتاکس CAM 100/00 پمپ آب جتی پروانه نوریل پنتاکس تکفاز، مدل CAM 100/00 ، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه نوریل ( پلاستیک فشرده) وجنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثرارتفاع 47 متر، حداکثر آبدهی 3.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/be4e4beb-60aa-4dac-8362-1e68c5730f2e.jpg پمپ آب جتی پروانه نوریل پنتاکس CAM 100/00 پمپ آب جتی پروانه نوریل پنتاکس تکفاز، مدل CAM 100/00 ، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه نوریل ( پلاستیک فشرده) وجنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثرارتفاع 47 متر، حداکثر آبدهی 3.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2ceb91ea-8636-4a69-8062-df1b0835339d.jpg پمپ آب جتی پروانه نوریل پنتاکس CAM 100/00 پمپ آب جتی پروانه نوریل پنتاکس تکفاز، مدل CAM 100/00 ، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه نوریل ( پلاستیک فشرده) وجنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثرارتفاع 47 متر، حداکثر آبدهی 3.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-399/centrifugal-pentax-pump-cb-100-00-twin-noryl-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ed1c7a32-27c1-46a4-939d-6ea83b1d57fe.jpg پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 100/00 پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس تکفاز، مدل CB 100/00، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه نوریل ( پلاستیک فشرده) وجنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثرارتفاع 42 متر، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d44868ab-d4ed-4c7b-bca7-5753dcc5b5db.jpg پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 100/00 پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس تکفاز، مدل CB 100/00، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه نوریل ( پلاستیک فشرده) وجنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثرارتفاع 42 متر، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f23c694c-68c9-40c1-bf44-1b528f837029.jpg پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 100/00 پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس تکفاز، مدل CB 100/00، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه نوریل ( پلاستیک فشرده) وجنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثرارتفاع 42 متر، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-400/centrifugal-pentax-pump-cb-100-01-twin-brass-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9d714160-9cf3-4206-bdd0-55254db72a88.jpg پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 100/01 پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس تکفاز، مدل CB 100/01 ، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه برنج وجنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثرارتفاع 42 متر، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/94d1cb8b-c2c2-415b-807f-9678780a5ff1.jpg پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 100/01 پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس تکفاز، مدل CB 100/01 ، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه برنج وجنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثرارتفاع 42 متر، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/cedb7708-e6fd-46e5-b719-58cf810b0fcd.jpg پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 100/01 پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس تکفاز، مدل CB 100/01 ، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه برنج وجنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثرارتفاع 42 متر، حداکثر آبدهی 4.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-401/centrifugal-pentax-pump-cb-160-00-twin-noryl-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ec7774d8-2632-4a32-92ea-9d9c0ffb0189.jpg پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 160/00 پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس تکفاز، مدل CB 160/00، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه نوریل ( پلاستیک فشرده) وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 53 متر، حداکثر آبدهی 7.2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b8dedeeb-06ff-4cc5-b00b-1547e8c44c91.jpg پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 160/00 پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس تکفاز، مدل CB 160/00، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه نوریل ( پلاستیک فشرده) وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 53 متر، حداکثر آبدهی 7.2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c39c9bec-ead6-44b0-971e-fd33fdf79c98.jpg پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 160/00 پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس تکفاز، مدل CB 160/00، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه نوریل ( پلاستیک فشرده) وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 53 متر، حداکثر آبدهی 7.2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-402/centrifugal-pentax-pump-cb-160-01-twin-brass-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4af9734b-4b3a-4e0b-b1b3-bf10b13ee53e.jpg پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 160/01 پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس تکفاز، مدل CB 160/01، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه برنج وجنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 53 متر، حداکثر آبدهی 7.2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/43b7910d-0241-4f2b-8bcb-4e9151a70891.jpg پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 160/01 پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس تکفاز، مدل CB 160/01، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه برنج وجنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 53 متر، حداکثر آبدهی 7.2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/16999a62-9f26-4ca9-a649-41ed0ab3df9d.jpg پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 160/01 پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس تکفاز، مدل CB 160/01، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه برنج وجنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 53 متر، حداکثر آبدهی 7.2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-403/centrifugal-pentax-pump-cb-210-00-twin-noryl-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d1bd40c3-407a-4f10-a00f-272ce59073ec.jpg پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 210/00 پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس تکفاز، مدل CB 210/00، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه نوریل ( پلاستیک فشرده) وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 57.3 متر، حداکثر آبدهی 8.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/14485e26-0f8f-454e-af10-5e5724803407.jpg پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 210/00 پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس تکفاز، مدل CB 210/00، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه نوریل ( پلاستیک فشرده) وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 57.3 متر، حداکثر آبدهی 8.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1cbc0db3-45f4-4f5b-a142-3edfeb0778be.jpg پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 210/00 پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس تکفاز، مدل CB 210/00، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه نوریل ( پلاستیک فشرده) وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 57.3 متر، حداکثر آبدهی 8.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-404/centrifugal-pentax-pump-cb-210-01-twin-brass-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7908f1d1-5d70-4255-bf0f-41ccf40bbfe0.jpg پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 210/01 پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس، مدل CB 210/01 ، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه برنج وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 57.3 متر، حداکثر آبدهی 8.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/fd7c8eb8-5901-4ff4-8d5b-63741d8ca6c4.jpg پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 210/01 پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس، مدل CB 210/01 ، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه برنج وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 57.3 متر، حداکثر آبدهی 8.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a7bb6e6b-e802-4eb1-82ba-bfa2611b4b2f.jpg پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 210/01 پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس، مدل CB 210/01 ، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه برنج وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 57.3 متر، حداکثر آبدهی 8.4 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-405/centrifugal-pentax-pump-cb-310-00-twin-noryl-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e20107a7-120b-45fb-a5ea-b6b153ee3869.jpg پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 310/00 پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس تکفاز، مدل CB 310/00، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه نوریل ( پلاستیک فشرده ) وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 64 متر، حداکثر آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ad3e3dab-6b36-496a-b7d5-5ee312a59c81.jpg پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 310/00 پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس تکفاز، مدل CB 310/00، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه نوریل ( پلاستیک فشرده ) وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 64 متر، حداکثر آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/62192f22-9ae5-429a-813c-54d634a187f5.jpg پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 310/00 پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس تکفاز، مدل CB 310/00، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه نوریل ( پلاستیک فشرده ) وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 64 متر، حداکثر آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-406/centrifugal-pentax-pump-cb-310-01-twin-brass-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e3d1ce6e-3482-4a10-9db3-f45dce4cb15f.jpg پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 310/01 پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس تکفاز، مدل CB 310/01، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه برنج وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 64 متر، حداکثر آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a5cbbd95-9d90-4117-bc7b-d307d37b129c.jpg پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 310/01 پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس تکفاز، مدل CB 310/01، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه برنج وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 64 متر، حداکثر آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a88902de-c61f-46c6-b0d3-16a69a1a9f3d.jpg پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 310/01 پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس تکفاز، مدل CB 310/01، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه برنج وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 64 متر، حداکثر آبدهی 9 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-407/pentax-centrifugal-pump-ch-160-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b6bba221-9b96-4f11-bdbe-3e561617a374.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CH 160 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی تکفاز پنتاکس مدل CH 160، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 24.5 متر و آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e5818627-d8a3-415a-b55b-e3a1c5d0a564.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CH 160 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی تکفاز پنتاکس مدل CH 160، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 24.5 متر و آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/32532daf-29d1-4487-bf36-4e41b64eb55b.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CH 160 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی تکفاز پنتاکس مدل CH 160، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 24.5 متر و آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-408/pentax-centrifugal-pump-ch-210-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c07b17d7-a580-41e6-8d18-effff08c5512.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CH 210 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی تکفاز پنتاکس مدل CH 210، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 26.3 متر و آبدهی27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ddc57ae0-e932-4774-a300-c50f67359a8f.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CH 210 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی تکفاز پنتاکس مدل CH 210، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 26.3 متر و آبدهی27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/fb9667e0-3d3e-45ce-980f-f8625f9ef488.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CH 210 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی تکفاز پنتاکس مدل CH 210، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 26.3 متر و آبدهی27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-409/pentax-centrifugal-pump-cht-210-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8e974866-bb13-4891-a3dc-022df7593b51.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 210 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس سه فاز مدل CHT 210، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی و سایز دهانه خروجی 2 اینچ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 28.2 متر و آبدهی27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/52873111-1581-4181-8f65-51a4a252c516.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 210 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس سه فاز مدل CHT 210، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی و سایز دهانه خروجی 2 اینچ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 28.2 متر و آبدهی27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/cb03dc55-7799-44c9-9df0-0618d9b345ce.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 210 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس سه فاز مدل CHT 210، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی و سایز دهانه خروجی 2 اینچ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 28.2 متر و آبدهی27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-410/pentax-centrifugal-pump-ch-310-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/21dc3310-f978-41e0-b262-f0c83287ea8c.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CH 310 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس تکفاز مدل CH 310، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 31.2 متر و آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5422b26c-9308-4f59-aa85-b6fc4b122592.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CH 310 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس تکفاز مدل CH 310، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 31.2 متر و آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e0369ab7-1f2c-47a0-aedb-700a78572ae0.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CH 310 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس تکفاز مدل CH 310، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 31.2 متر و آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-411/pentax-centrifugal-pump-cht-310-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0471b15a-e57b-4fba-a21b-812b5cc0a892.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 310 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس سه فاز مدل CHT 310، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 31.2 متر و آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/401278cc-0820-4239-a45d-5a37fd518a12.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 310 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس سه فاز مدل CHT 310، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 31.2 متر و آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ff9da2f3-f69f-431f-9c5e-92a21b6c415b.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 310 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس سه فاز مدل CHT 310، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 31.2 متر و آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-412/pentax-centrifugal-pump-cht-400-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d771096b-bd24-4e82-934f-534cd37c7b15.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 400 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس سه فاز مدل CHT 400، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 30.3 متر و آبدهی 39 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e746460d-d14e-4bce-bf42-c2685682c93b.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 400 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس سه فاز مدل CHT 400، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 30.3 متر و آبدهی 39 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/3ab3446b-80be-4b10-b7af-a1d0767f9dac.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 400 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس سه فاز مدل CHT 400، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 30.3 متر و آبدهی 39 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-413/pentax-centrifugal-pump-cht-550-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/847c7754-7a50-4632-ac04-fb07276a41d5.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 550 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CHT 550، توان مصرفی 4 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 37.4 متر و آبدهی 39 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/75708f4d-6d14-4670-b394-e36b36a06134.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 550 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CHT 550، توان مصرفی 4 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 37.4 متر و آبدهی 39 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/9b35bc7b-0ad5-4e65-af45-813ef834cb94.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 550 پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CHT 550، توان مصرفی 4 کیلو وات، 380 ولت، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 37.4 متر و آبدهی 39 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-414/pentax-centrifugal-pump-cs-100-2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/80cbd006-924d-4c9f-b726-bef678e0318d.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS100/2 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS100/2، توان مصرفی 0.75 کیلووات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی و سایز دهانه خروجی 2 اینچ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.8 متر و آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ac78c44e-d6f8-4864-88c8-525f80cda9c7.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS100/2 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS100/2، توان مصرفی 0.75 کیلووات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی و سایز دهانه خروجی 2 اینچ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.8 متر و آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/98f3f221-e0d6-4375-8c8b-d1f627066dc2.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS100/2 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS100/2، توان مصرفی 0.75 کیلووات، جنس پروانه و جنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی و سایز دهانه خروجی 2 اینچ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.8 متر و آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-415/pentax-centrifugal-pump-csb-100-2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a66eb996-d2a5-4fea-b4a7-bfb74cbf9134.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CSB100/2 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس مدل CSB100/2، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.5 متر و آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/da903099-67db-457d-8a79-e162612c3674.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CSB100/2 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس مدل CSB100/2، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.5 متر و آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/50ee51ab-4604-406f-8eec-8108c341d4d0.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CSB100/2 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس مدل CSB100/2، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 2 اینچ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.5 متر و آبدهی 18 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-416/pentax-centrifugal-pump-cs-150-2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7f2f6eea-d696-40ef-b30f-380e9bed1837.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS150/2 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس مدل CS150/2، توان مصرفی 1.1 کیلووات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی و خروجی 2 اینچ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.3 متر و آبدهی 48 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/4a0341f1-0025-47f6-981a-c480a2aa8e80.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS150/2 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس مدل CS150/2، توان مصرفی 1.1 کیلووات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی و خروجی 2 اینچ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.3 متر و آبدهی 48 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/10f79e45-4c09-4994-b4e8-aef87271f790.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS150/2 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس مدل CS150/2، توان مصرفی 1.1 کیلووات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی و خروجی 2 اینچ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.3 متر و آبدهی 48 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-417/pentax-centrifugal-pump-csb-150-2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/77c01dda-00fe-4c74-abd0-18bae7cd9390.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CSB150/2 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس مدل CSB150/2، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی و خروجی 2 اینچ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 21.5 متر و آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/41bfdc4c-bf4c-41ff-979f-fd9e781fd166.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CSB150/2 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس مدل CSB150/2، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی و خروجی 2 اینچ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 21.5 متر و آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/846251a5-912e-41be-84b3-2ccc19f83169.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CSB150/2 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس مدل CSB150/2، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه برنج، جنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی و خروجی 2 اینچ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 21.5 متر و آبدهی 24 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-418/pentax-centrifugal-pump-cs-200-2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/610c4b2d-f0a9-4e3c-8b11-9c085ad5d1c7.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 200/2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل CS 200/2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 14 متر و آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/f434ff85-5ddc-4ec5-bf40-bdc5c28242a1.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 200/2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل CS 200/2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 14 متر و آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/6866391e-27cd-4777-bd8d-c44ad1e68f80.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 200/2 پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل CS 200/2 ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 14 متر و آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-419/pentax-centrifugal-pump-cs-200-3-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c556bb49-104b-401f-b200-d7474b20a6bf.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 200/3 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس تکفاز مدل CS 200/3، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی و خروجی 3 اینچ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12 متر و آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/151c3c53-104b-4def-a5b1-2e8bad9fa4b9.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 200/3 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس تکفاز مدل CS 200/3، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی و خروجی 3 اینچ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12 متر و آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/72bf77f4-7d7d-47bb-9f17-a7441bc484ce.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 200/3 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس تکفاز مدل CS 200/3، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی و خروجی 3 اینچ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12 متر و آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-420/pentax-centrifugal-pump-cs-300-3-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/691dff87-03e8-45f7-98db-925ea648f5b0.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 300/3 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس مدل CS 300/3، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی و خروجی 3 اینچ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 15.8 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e23dc5c6-1f89-4289-8ad7-a35672fd0dc3.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 300/3 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس مدل CS 300/3، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی و خروجی 3 اینچ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 15.8 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/dc221e58-2fc0-4b28-a303-36750fdd39b0.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 300/3 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس مدل CS 300/3، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی و خروجی 3 اینچ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 15.8 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-421/pentax-centrifugal-pump-cs-450-4-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2fc9cc2f-5deb-449f-bbfd-a00125c60b44.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 450/4 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس تکفاز مدل CS 450/4، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی و خروجی 4 اینچ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 14.2 متر و آبدهی 96 متر مکعب بر ساعت مباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/55ccfc96-9207-41f6-96bd-cd0d5d0fdfd1.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 450/4 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس تکفاز مدل CS 450/4، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی و خروجی 4 اینچ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 14.2 متر و آبدهی 96 متر مکعب بر ساعت مباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/275f7b08-7f7c-4f2c-b293-e4902c6ade52.JPG پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 450/4 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس تکفاز مدل CS 450/4، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی و خروجی 4 اینچ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 14.2 متر و آبدهی 96 متر مکعب بر ساعت مباشد. https://vidfactor.com/product/vf-422/pentax-centrifugal-pump-cst-150-2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/224d44e6-a6f7-437a-88ec-e748222349af.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 150/2 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس مدل CST 150/2، توان مصرفی 1.1 کیلووات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی و خروجی 2 اینچ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.3 متر و آبدهی 48 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/78d47458-1e5e-474e-93f5-6e80f3e288f3.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 150/2 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس مدل CST 150/2، توان مصرفی 1.1 کیلووات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی و خروجی 2 اینچ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.3 متر و آبدهی 48 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7f90e8eb-1cef-49f8-bdc2-8f9896322f4e.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 150/2 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس مدل CST 150/2، توان مصرفی 1.1 کیلووات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی و خروجی 2 اینچ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12.3 متر و آبدهی 48 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-423/pentax-centrifugal-pump-cst-300-3-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ec671052-4296-4b12-860d-5f3431cc69ab.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 300/3 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس سه فاز مدل CST 300/3، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی و خروجی 3 اینچ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 15.8 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/64c165d7-707c-498a-ad51-ef7f14e5bbc8.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 300/3 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس سه فاز مدل CST 300/3، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی و خروجی 3 اینچ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 15.8 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a0895cb0-1cb0-4da0-a80a-a0bfcc737792.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 300/3 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس سه فاز مدل CST 300/3، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی و خروجی 3 اینچ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 15.8 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-424/pentax-centrifugal-pump-cst-400-3-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3cdcbbe9-8180-45ba-b374-d05cf8d7fb87.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 400/3 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس سه فاز CST 400/3، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی و خروجی 3 اینچ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 19.3 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a62c5031-01c5-4324-a6da-db8aa5dcc27a.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 400/3 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس سه فاز CST 400/3، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی و خروجی 3 اینچ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 19.3 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d60eec52-6eef-4f53-be48-3edfeac1e57f.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 400/3 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس سه فاز CST 400/3، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی و خروجی 3 اینچ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 19.3 متر و آبدهی 60 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-425/pentax-centrifugal-pump-cst-450-4-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2f62780d-b8e7-4b63-b1e5-98352dcebf79.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 450/4 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس سه فاز مدل CST 450/4، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی و خروجی 4 اینچ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 14.2 متر و آبدهی 96 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/dea8eaa5-330c-4b94-961f-f3bf3d8e2347.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 450/4 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس سه فاز مدل CST 450/4، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی و خروجی 4 اینچ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 14.2 متر و آبدهی 96 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ea9f668e-6e8e-4a8d-b436-3a454893b5d6.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 450/4 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس سه فاز مدل CST 450/4، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی و خروجی 4 اینچ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 14.2 متر و آبدهی 96 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-426/pentax-centrifugal-pump-cst-550-4-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9fc831e5-d609-429b-8c66-41371706be02.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 550/4 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس سه فاز مدل CST 550/4، توان مصرفی 4 کیلو وات، جنس پروانه وجنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی و خروجی 4 اینچ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.1 متر و آبدهی 96 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/bb03ec01-a666-4cab-bc2f-53c0d8680d1c.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 550/4 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس سه فاز مدل CST 550/4، توان مصرفی 4 کیلو وات، جنس پروانه وجنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی و خروجی 4 اینچ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.1 متر و آبدهی 96 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/fef7b802-7fb2-4186-a92c-a364dabf0c60.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 550/4 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس سه فاز مدل CST 550/4، توان مصرفی 4 کیلو وات، جنس پروانه وجنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی و خروجی 4 اینچ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.1 متر و آبدهی 96 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-427/pentax-centrifugal-pump-cst-200-2-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3a42e617-0605-405c-b37c-72a45fdabdd2.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 200/2 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس سه فاز مدل CST 200/2، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی و سایز دهانه خروجی 2 اینچ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 13.8 متر و آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/78a8b019-5db1-4e2d-a329-066029948cc8.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 200/2 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس سه فاز مدل CST 200/2، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی و سایز دهانه خروجی 2 اینچ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 13.8 متر و آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/338d8b71-a9f3-464f-b39c-b71bff9d3c7c.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 200/2 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس سه فاز مدل CST 200/2، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی و سایز دهانه خروجی 2 اینچ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 13.8 متر و آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-428/pentax-centrifugal-pump-cst-200-3-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1bcc112f-9f6c-4d1a-b23b-380800a0317c.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 200/3-IR پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس سه فاز مدل CST 200/3، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی و خروجی 3 اینچ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12 متر و آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ecf02536-e754-4e7d-a163-e61f44ce2298.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 200/3-IR پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس سه فاز مدل CST 200/3، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی و خروجی 3 اینچ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12 متر و آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ae7e82a9-0395-4172-9570-f9b5bbc35056.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 200/3-IR پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس سه فاز مدل CST 200/3، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی و خروجی 3 اینچ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 12 متر و آبدهی 54 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-429/pentax-centrifugal-pump-cr-100-00-cast-iron.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/eb35c694-d07f-41a6-80a8-b149c4ab7fd9.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CR 100/00 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس مدل CR 100/00، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه نوریل (پلاستیک فشرده)، جنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20.5 متر و آبدهی 16.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1aa2963f-fa95-4aa9-9764-71ed85da4367.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CR 100/00 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس مدل CR 100/00، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه نوریل (پلاستیک فشرده)، جنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20.5 متر و آبدهی 16.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/62482ceb-fcef-4fa6-8b6c-9e49f728ee59.jpg پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CR 100/00 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس مدل CR 100/00، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه نوریل (پلاستیک فشرده)، جنس بدنه چدن، سایز دهانه ورودی 1.1/2 اینچ و سایز دهانه خروجی 1.1/4 اینچ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 20.5 متر و آبدهی 16.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-430/pentax-centrifugal-pump-mb-150-double-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f598b496-e254-43c6-9a28-661112e5ee4e.jpg پمپ آب سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس MB 150 پمپ آب سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس مدل MB 150، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه نوریل ( پلاستیک فشرده)، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 38.2 متر و آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/90381ec3-46f7-4b18-90d5-4ed30b64f003.jpg پمپ آب سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس MB 150 پمپ آب سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس مدل MB 150، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه نوریل ( پلاستیک فشرده)، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 38.2 متر و آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b8912281-f1e4-4488-8cf7-3146b33bfdf2.jpg پمپ آب سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس MB 150 پمپ آب سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس مدل MB 150، توان مصرفی 1.1 کیلو وات، جنس پروانه نوریل ( پلاستیک فشرده)، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 38.2 متر و آبدهی 9.6 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-431/pentax-centrifugal-pump-mb-200-double-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3eb60f07-36cf-40cb-b509-020fcaebcb93.jpg پمپ آب سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس MB 200 پمپ آب سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس MB 200، توان مصرفی 1.5 کیلووات، جنس پروانه نوریل ( پلاستیک فشرده)، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 42.2 متر و آبدهی 10.2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/cafc312a-23d9-4023-a8d5-b2a51654bf20.jpg پمپ آب سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس MB 200 پمپ آب سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس MB 200، توان مصرفی 1.5 کیلووات، جنس پروانه نوریل ( پلاستیک فشرده)، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 42.2 متر و آبدهی 10.2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/39fcec28-1261-4367-a61c-70b10a20fda5.jpg پمپ آب سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس MB 200 پمپ آب سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس MB 200، توان مصرفی 1.5 کیلووات، جنس پروانه نوریل ( پلاستیک فشرده)، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 42.2 متر و آبدهی 10.2 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-432/pentax-centrifugal-pump-mbt-300-double-impl.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/16c41c9a-ffa6-42e2-bd97-e4f9a1dceb2a.jpg پمپ آب سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس MBT 300 پمپ آب سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس مدل MBT 300، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه نوریل( پلاستیک فشرده)، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 46.2 متر و آبدهی 10.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/426f0769-2748-4c28-b98d-c5cfa5a455a1.jpg پمپ آب سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس MBT 300 پمپ آب سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس مدل MBT 300، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه نوریل( پلاستیک فشرده)، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 46.2 متر و آبدهی 10.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/04108b2f-7f2a-4f8e-a406-42d9251b16cc.jpg پمپ آب سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس MBT 300 پمپ آب سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس مدل MBT 300، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه نوریل( پلاستیک فشرده)، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 46.2 متر و آبدهی 10.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-433/pentax-centrifugal-pump-cm-32-160a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0e344dab-d2cf-47d0-9a3c-981ee73b46f1.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-160A پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس سه فاز مدل CM 32-160A، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 36.1 متر و آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8368180d-8863-4d90-af38-234ee1c0e092.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-160A پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس سه فاز مدل CM 32-160A، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 36.1 متر و آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/73456497-fedf-4de3-9b81-de48242c0df3.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-160A پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس سه فاز مدل CM 32-160A، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 36.1 متر و آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-434/pentax-centrifugal-pump-cm-32-200a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/df0aa5fe-ce32-4989-b213-3ab84820929a.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-200A پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 32-200A، توان مصرفی 7.5 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 57.9 متر و آبدهی 33 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/10d735fe-0268-417b-8261-f0f3caa53e6c.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-200A پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 32-200A، توان مصرفی 7.5 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 57.9 متر و آبدهی 33 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/4ddd5b67-ca65-4e0a-9cba-704097381bd0.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-200A پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 32-200A، توان مصرفی 7.5 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 57.9 متر و آبدهی 33 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-435/pentax-centrifugal-pump-cm-32-200b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f0f4e005-d16f-4c05-83fb-afd820e834a0.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-200B پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 32-200B، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 48.3 متر و آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f4b07fb1-00ff-49c5-b97c-fb6ddd9cb905.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-200B پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 32-200B، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 48.3 متر و آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7e9c0a42-a623-415f-abc9-ddff4a5f7327.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-200B پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 32-200B، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 48.3 متر و آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-436/pentax-centrifugal-pump-cm-32-200c.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/99e87498-d914-49b6-bc1b-f4374da419cc.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-200C پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 32-200C، توان مصرفی 4 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 40.2 متر و آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8cec6ae4-8a4a-4f70-a577-61ebe13d6a3e.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-200C پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 32-200C، توان مصرفی 4 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 40.2 متر و آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/17b8b10f-b310-425f-9799-546127a91b19.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-200C پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 32-200C، توان مصرفی 4 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 40.2 متر و آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-437/pentax-centrifugal-pump-cm-32-250a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8d101c19-0a2f-4a16-84d2-a33f53fc3225.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-250A پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 32-250A، توان مصرفی 15 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 93.5 متر و آبدهی27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1ba6a2be-d9b9-4eb7-931d-189247ec13ca.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-250A پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 32-250A، توان مصرفی 15 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 93.5 متر و آبدهی27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/dc5aa22c-dc0c-4e8a-bc67-64f7eec87f6e.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-250A پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 32-250A، توان مصرفی 15 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 93.5 متر و آبدهی27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-438/pentax-centrifugal-pump-cm-32-250b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/089a3b16-c0cb-437e-ab16-c243d8ef6cba.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-250B پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 32-250B، توان مصرفی 11 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 84.8 متر و آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ba128e6b-0cc7-4fc4-bd3f-2fcdb31504a5.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-250B پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 32-250B، توان مصرفی 11 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 84.8 متر و آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/45f7ad3e-f479-4c13-90eb-005642ab1ca9.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-250B پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 32-250B، توان مصرفی 11 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 84.8 متر و آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-439/pentax-centrifugal-pump-cm-32-250c.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a3234260-fb0b-4b0d-b1a1-fec136ae11b4.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-250C پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 32-250C، توان مصرفی 9.2 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 74.6 متر و آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2c567d9f-f279-4339-b0fe-c90c95be6365.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-250C پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 32-250C، توان مصرفی 9.2 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 74.6 متر و آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/078bac83-be8c-47c7-a28d-f02dbfbcc531.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 32-250C پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 32-250C، توان مصرفی 9.2 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 74.6 متر و آبدهی 27 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-440/pentax-centrifugal-pump-cm-40-125b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3bfbc005-7fed-47bc-a202-65f9123358da.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-125B پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 40-125B، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 22.6 متر و آبدهی 39 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a8c9fc23-dcee-4eb1-a401-0045bc4ec26d.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-125B پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 40-125B، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 22.6 متر و آبدهی 39 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/befc3943-e720-47ed-b7a4-e235750091f2.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-125B پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 40-125B، توان مصرفی 2.2 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 22.6 متر و آبدهی 39 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-441/pentax-centrifugal-pump-cm-40-125c.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0e647737-8194-474c-ac68-fa463f8feb3a.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-125C پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل CM 40-125C ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.4 متر و آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/5a5b897e-b2f8-4759-b3ff-5988644fceb3.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-125C پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل CM 40-125C ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.4 متر و آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/uploads/products/image/00772c77-baf8-42d0-a8ae-6f6568958ccc.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-125C پمپ ابارا سانتریفیوژ 2 اسب مدل CM 40-125C ،جنس پروانه چدن ، جنس بدنه چدنی ، سیم پیچی مسی با ارتفاع 17.4 متر و آبدهی 30 متر مکعب بر ساعت https://vidfactor.com/product/vf-442/pentax-centrifugal-pump-cm-40-160a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/243f6124-1540-473b-a486-53b4acfa5b63.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-160A پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 40-160A، توان مصرفی 4 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 33.8 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/09127ddd-d5a4-4a93-8404-fae5ab6e2308.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-160A پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 40-160A، توان مصرفی 4 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 33.8 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/08f76046-8a72-4f09-a2fa-dd85c47c7553.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-160A پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 40-160A، توان مصرفی 4 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 33.8 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-443/pentax-centrifugal-pump-cm-40-160b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e4775bce-6c02-4956-bc1c-597ce5b7a7fa.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-160B پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 40-160B، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 28.2 متر و آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6c5726cf-8014-4680-a942-d14cca991515.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-160B پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 40-160B، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 28.2 متر و آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/3cea3292-a652-43cd-a613-449010f82f12.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-160B پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 40-160B، توان مصرفی 3 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 28.2 متر و آبدهی 36 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-444/pentax-centrifugal-pump-cm-40-200a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9df0d795-c909-4c7f-bcc0-18f694ffe93e.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-200A پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 40-200A، توان مصرفی 7.5 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 56.2 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/06a59926-d54a-437a-8b25-d2b6e5542fa6.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-200A پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 40-200A، توان مصرفی 7.5 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 56.2 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a069e220-7189-4468-977e-640c4a719ede.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-200A پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 40-200A، توان مصرفی 7.5 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 56.2 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-445/pentax-centrifugal-pump-cm-40-200b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/09ca17e2-370b-4f5f-9217-903e7411d28f.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-200B پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 40-200B، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 44.6 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d90ba16b-65cf-43cc-bed9-1e197f133abc.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-200B پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 40-200B، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 44.6 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d9af740a-2a02-4a62-a228-45e95483620c.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-200B پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 40-200B، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 44.6 متر و آبدهی 42 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-446/pentax-centrifugal-pump-cm-40-250b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/511e403b-4368-4609-a47e-b9a19339a630.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-250B پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 40-250B، توان مصرفی 11 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 73.7 متر و آبدهی 39 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/0f21a908-b7b0-4170-9323-eca96fabfb3d.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-250B پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 40-250B، توان مصرفی 11 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 73.7 متر و آبدهی 39 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5c80a195-25d4-4fe6-976f-27f6d758903a.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 40-250B پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس، مدل CM 40-250B، توان مصرفی 11 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 73.7 متر و آبدهی 39 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-447/pentax-centrifugal-pump-cm-50-125a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3ecaac79-7d18-423c-94f1-1cdb9ad3b387.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-125A پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس مدل CM 50-125A، توان مصرفی 4 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 23.7 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/fcf3155f-57a7-4bf6-9bf5-06c2358ba052.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-125A پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس مدل CM 50-125A، توان مصرفی 4 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 23.7 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e2cb368b-d319-4e21-ba0e-b7f6d22afdf1.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-125A پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس مدل CM 50-125A، توان مصرفی 4 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 23.7 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-448/pentax-centrifugal-pump-cm-50-160a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/99797e64-3529-449f-8029-2374851f641b.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-160A پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 50-160A، توان مصرفی 7.5 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 38.1 متر و آبدهی 78 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/12a019af-66c6-46b8-8e7b-b6adb7e16200.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-160A پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 50-160A، توان مصرفی 7.5 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 38.1 متر و آبدهی 78 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/eac8fe79-47d5-4437-a88b-7292077780fe.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-160A پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 50-160A، توان مصرفی 7.5 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 38.1 متر و آبدهی 78 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-449/pentax-centrifugal-pump-cm-50-160b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/435aabc8-77fe-4833-99c8-d3905e00474e.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-160B پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-160B، توان مصرفی 5.5 کیلووات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 32.1 متر و آبدهی 78 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/4e8bf008-bc02-48ca-b98f-4a34d7f1e841.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-160B پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-160B، توان مصرفی 5.5 کیلووات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 32.1 متر و آبدهی 78 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d4be78e8-04f0-4a2a-b2a6-63b0ca5b7dad.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-160B پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-160B، توان مصرفی 5.5 کیلووات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 32.1 متر و آبدهی 78 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-450/pentax-centrifugal-pump-cm-50-200a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/67c37a05-0844-490b-ba63-8981c9750228.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-200A پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 50-200A، توان مصرفی 15 کیلو وات،جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 59.9 متر و آبدهی 78 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/128547d5-206f-4a40-be5c-031de856d1b7.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-200A پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 50-200A، توان مصرفی 15 کیلو وات،جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 59.9 متر و آبدهی 78 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/68ca1037-e86d-433b-a71f-148fd747d958.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-200A پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 50-200A، توان مصرفی 15 کیلو وات،جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 59.9 متر و آبدهی 78 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-451/pentax-centrifugal-pump-cm-50-200b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/2727d876-8800-4a38-b09b-0f55ae3ddbb7.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-200B پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 50-200B، توان مصرفی 11 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 53.1 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/9d18c25d-8bf0-480b-af55-6a0508933376.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-200B پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 50-200B، توان مصرفی 11 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 53.1 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8b84cc36-3b68-43ce-bbb6-7be3b785caca.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-200B پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 50-200B، توان مصرفی 11 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 53.1 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-452/pentax-centrifugal-pump-cm-50-200c.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e7300809-aac4-4658-9811-40f32283c8f2.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-200C پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 50-200C، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 48.2 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ab9d4c8d-6c75-45fd-8576-b821ea1bb6d3.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-200C پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 50-200C، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 48.2 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/bfbacb19-978d-4223-9278-16a70be578aa.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-200C پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 50-200C، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 48.2 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-453/pentax-centrifugal-pump-cm-50-250a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0d0c7c3d-1b35-4921-ac01-323297a98e0c.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-250A پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 50-250A ، توان مصرفی 22 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 88.5 متر و آبدهی 78 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2149c1e3-5315-4cde-95f1-39715c010715.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-250A پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 50-250A ، توان مصرفی 22 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 88.5 متر و آبدهی 78 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b7b48031-9b1d-480e-a21b-e6381dcbcff9.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-250A پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 50-250A ، توان مصرفی 22 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 88.5 متر و آبدهی 78 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-454/pentax-centrifugal-pump-cm-50-250b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/ccfb33ba-d227-446d-b968-9f8e406c0f80.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-250B پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 50-250B، توان مصرفی 18.5 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 78.8 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/43b9d0fe-28d0-4448-a7f9-b2632ba675ba.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-250B پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 50-250B، توان مصرفی 18.5 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 78.8 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f46b21fc-9e42-4d71-a92b-a59f22f0abbb.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 50-250B پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 50-250B، توان مصرفی 18.5 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 78.8 متر و آبدهی 72 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-455/pentax-centrifugal-pump-cm-65-125a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0bb19796-7238-41d8-9f3f-c49543002ef6.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-125A پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 65-125A، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 24.6 متر و آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c9c7d363-369f-44f6-8e72-f8736c185be4.JPG پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-125A پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 65-125A، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 24.6 متر و آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/aa4938e1-40c4-41a6-9541-c2e0020b61c9.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-125A پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 65-125A، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 24.6 متر و آبدهی 132 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-456/pentax-centrifugal-pump-cm-65-125b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/990826b3-7378-4117-9566-55e931679774.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-125B پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 65-125B، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 19.7 متر و آبدهی 120 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/3e51c364-577c-4db9-aceb-ec2f4c7ea445.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-125B پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 65-125B، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 19.7 متر و آبدهی 120 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/4ee5655e-cb6e-4113-bd75-ca417659b2a7.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-125B پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 65-125B، توان مصرفی 5.5 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن، سیم پیچی مسی با ارتفاع 19.7 متر و آبدهی 120 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-457/pentax-centrifugal-pump-cm-65-160a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d390a8b3-0c4b-4312-8632-7d75d74d05b1.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-160A پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 65-160A توان مصرفی 15 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن،حداکثر ارتفاع 40.1، حداکثر آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/549753de-287e-4d4d-a46f-c300fe9d2274.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-160A پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 65-160A توان مصرفی 15 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن،حداکثر ارتفاع 40.1، حداکثر آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/0f62b8e8-cb35-4d03-a521-2c3a7df1a99f.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-160A پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس مدل CM 65-160A توان مصرفی 15 کیلو وات، جنس پروانه چدن، جنس بدنه چدن،حداکثر ارتفاع 40.1، حداکثر آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-458/pentax-centrifugal-pump-cm-65-160b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b1f4e07a-979f-4e38-800a-13dd9e21cf7d.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-160B پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس سه فاز، مدل CM 65-160B، توان مصرفی 11 کیلو وات، جنس پروانه وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 33.2 متر، حداکثر آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d95f24f8-b0f3-4d8d-b504-e2c391092f18.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-160B پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس سه فاز، مدل CM 65-160B، توان مصرفی 11 کیلو وات، جنس پروانه وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 33.2 متر، حداکثر آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/30e0ed71-fc61-408e-95d3-93d8b16ac434.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-160B پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس سه فاز، مدل CM 65-160B، توان مصرفی 11 کیلو وات، جنس پروانه وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 33.2 متر، حداکثر آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-459/pentax-centrifugal-pump-cm-65-160c.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/56339f60-d545-4e19-bf1d-bfdb4fc7337f.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-160C پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس سه فاز، مدل CM 65-160C، توان مصرفی 9.2 کیلو وات، جنس پروانه وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 28.9 متر، حداکثر آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ad133933-edbe-4400-b029-bd06bab0fec0.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-160C پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس سه فاز، مدل CM 65-160C، توان مصرفی 9.2 کیلو وات، جنس پروانه وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 28.9 متر، حداکثر آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/0170bafe-a3c8-4265-bf14-c972f90d014c.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-160C پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس سه فاز، مدل CM 65-160C، توان مصرفی 9.2 کیلو وات، جنس پروانه وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 28.9 متر، حداکثر آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-460/pentax-centrifugal-pump-cm-65-200a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/84dff517-a2b6-48de-beee-23417e36bfc4.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-200A پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس سه فاز، مدل CM 65-200A، توان مصرفی 22 کیلو وات، جنس پروانه وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 60.3 متر، حداکثر آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/77c2c0d7-8d46-40eb-804f-a113f12f2de0.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-200A پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس سه فاز، مدل CM 65-200A، توان مصرفی 22 کیلو وات، جنس پروانه وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 60.3 متر، حداکثر آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e53076a1-c025-46e5-a645-5fb7739170a9.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-200A پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس سه فاز، مدل CM 65-200A، توان مصرفی 22 کیلو وات، جنس پروانه وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 60.3 متر، حداکثر آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-461/pentax-centrifugal-pump-cm-65-200b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/990f108c-7df8-4a55-a811-4c4d9ad48137.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-200B پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس سه فاز، مدل CM 65-200B، توان مصرفی 18.5 کیلو وات، جنس پروانه وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 51.7 متر، حداکثر آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c0d4e636-f92b-438f-b7de-a059df693c69.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-200B پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس سه فاز، مدل CM 65-200B، توان مصرفی 18.5 کیلو وات، جنس پروانه وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 51.7 متر، حداکثر آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/bc3f682b-7397-4993-acfb-e1bbcfc7f6fc.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-200B پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس سه فاز، مدل CM 65-200B، توان مصرفی 18.5 کیلو وات، جنس پروانه وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 51.7 متر، حداکثر آبدهی 144 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-462/pentax-centrifugal-pump-cm-65-200c.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8cfc2a50-3aee-4e4b-95af-50a9625de907.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-200C پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس سه فاز، مدل CM 65-200C، توان مصرفی 15 کیلو وات، جنس پروانه وجنس بدنه چدن، سایز دهانه، حداکثرارتفاع 44.4 متر، حداکثر آبدهی 138 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/aa9a8eea-a1cf-4f0b-a6e2-8443d0d66c57.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-200C پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس سه فاز، مدل CM 65-200C، توان مصرفی 15 کیلو وات، جنس پروانه وجنس بدنه چدن، سایز دهانه، حداکثرارتفاع 44.4 متر، حداکثر آبدهی 138 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/521a5dfd-e218-4fbc-bbf2-19d18fee59b6.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 65-200C پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس سه فاز، مدل CM 65-200C، توان مصرفی 15 کیلو وات، جنس پروانه وجنس بدنه چدن، سایز دهانه، حداکثرارتفاع 44.4 متر، حداکثر آبدهی 138 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-463/pentax-centrifugal-pump-cm-80-160a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8ad1454e-0292-476b-ac0f-16906e5a7734.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-160A پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس سه فاز، مدل CM 80-160A، توان مصرفی 22 کیلو وات، جنس پروانه وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 38 متر، حداکثر آبدهی 225 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/db059593-aa53-4923-899a-29000cfe6fc2.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-160A پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس سه فاز، مدل CM 80-160A، توان مصرفی 22 کیلو وات، جنس پروانه وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 38 متر، حداکثر آبدهی 225 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a815d127-8f10-47ec-9295-0d5942a3f7de.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-160A پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس سه فاز، مدل CM 80-160A، توان مصرفی 22 کیلو وات، جنس پروانه وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 38 متر، حداکثر آبدهی 225 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-464/pentax-centrifugal-pump-cm-80-160b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d6c8e444-2ece-4fc2-b181-99094a599376.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-160B پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس سه فاز، مدل CM 80-160B، توان مصرفی 18.5 کیلو وات، جنس پروانه وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 33.6 متر، حداکثر آبدهی 210 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7a7f71a2-53dd-43d9-a3f7-8192c3c0355a.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-160B پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس سه فاز، مدل CM 80-160B، توان مصرفی 18.5 کیلو وات، جنس پروانه وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 33.6 متر، حداکثر آبدهی 210 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/3857e3ac-fd58-4aaa-821a-b5635fa386ca.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-160B پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس سه فاز، مدل CM 80-160B، توان مصرفی 18.5 کیلو وات، جنس پروانه وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 33.6 متر، حداکثر آبدهی 210 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-465/pentax-centrifugal-pump-cm-80-160c.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/92d09d41-60d4-4380-af5e-050d3f4510b2.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-160C پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس سه فاز، مدل CM 80-160C، توان مصرفی 15 کیلو وات، جنس پروانه وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 29 متر، حداکثر آبدهی 195 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f06347b1-bb5b-42fd-8eb3-82c11eea1e8e.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-160C پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس سه فاز، مدل CM 80-160C، توان مصرفی 15 کیلو وات، جنس پروانه وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 29 متر، حداکثر آبدهی 195 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/667f4c93-e58f-4b99-8130-a384f4224250.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-160C پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس سه فاز، مدل CM 80-160C، توان مصرفی 15 کیلو وات، جنس پروانه وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 29 متر، حداکثر آبدهی 195 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-466/pentax-centrifugal-pump-cm-80-160d.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/fb7a90f6-e3f3-4b1a-b496-120c59aef18f.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-160D پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس سه فاز، مدل CM 80-160D، توان مصرفی 11 کیلو وات، جنس پروانه وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 25.4 متر، حداکثر آبدهی 180 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e630bb51-36d6-46c2-bb50-7be0c302b680.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-160D پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس سه فاز، مدل CM 80-160D، توان مصرفی 11 کیلو وات، جنس پروانه وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 25.4 متر، حداکثر آبدهی 180 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/82dc2a22-9c2c-4660-9f6a-a0d179e4719e.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-160D پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس سه فاز، مدل CM 80-160D، توان مصرفی 11 کیلو وات، جنس پروانه وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 25.4 متر، حداکثر آبدهی 180 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-467/pentax-centrifugal-pump-cm-80-200a.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4e5920d7-0afc-43fd-8a51-21b398a4e487.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-200A پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس سه فاز، مدل CM 80-200A، توان مصرفی 37 کیلو وات، جنس پروانه وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 57.3 متر، حداکثر آبدهی 240 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/986752c6-af92-48e9-a3a0-89d6c959f595.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-200A پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس سه فاز، مدل CM 80-200A، توان مصرفی 37 کیلو وات، جنس پروانه وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 57.3 متر، حداکثر آبدهی 240 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/762dd31f-98cb-4cdf-8254-5bdcaacc67e9.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-200A پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس سه فاز، مدل CM 80-200A، توان مصرفی 37 کیلو وات، جنس پروانه وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 57.3 متر، حداکثر آبدهی 240 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-468/pentax-centrifugal-pump-cm-80-200b.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/17867f02-4c75-4afb-bfc6-2bcdc405e5b8.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-200B پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس سه فاز، مدل CM 80-200B، توان مصرفی 30 کیلو وات، جنس پروانه وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 50.4 متر، حداکثر آبدهی 225 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f8ca5e6a-2b03-446c-aea8-ddea25760722.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-200B پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس سه فاز، مدل CM 80-200B، توان مصرفی 30 کیلو وات، جنس پروانه وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 50.4 متر، حداکثر آبدهی 225 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2f6faa59-e886-4bd1-93b5-03138b63f428.jpg پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس CM 80-200B پمپ آب سانتریفیوژ فلنج دار پنتاکس سه فاز، مدل CM 80-200B، توان مصرفی 30 کیلو وات، جنس پروانه وجنس بدنه چدن، حداکثرارتفاع 50.4 متر، حداکثر آبدهی 225 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-469/pentax-peripheral-water-pump-md-100.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/19b6b77e-2afa-4384-9cb7-edb3009385b1.jpg پمپ آب خود مکش محیطی پنتاکس MD 100 پمپ آب خود مکش محیطی پنتاکس تکفاز، مدل MD 100، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثرارتفاع 53 متر، حداکثر آبدهی 2.7 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5baee9d1-22bf-4674-bd39-15f7ab9c203d.jpeg پمپ آب خود مکش محیطی پنتاکس MD 100 پمپ آب خود مکش محیطی پنتاکس تکفاز، مدل MD 100، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثرارتفاع 53 متر، حداکثر آبدهی 2.7 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/0cc8a745-af79-42f8-9a94-90aaab47e907.jpeg پمپ آب خود مکش محیطی پنتاکس MD 100 پمپ آب خود مکش محیطی پنتاکس تکفاز، مدل MD 100، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه برنج و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثرارتفاع 53 متر، حداکثر آبدهی 2.7 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-470/pentax-self-priming-water-pump-inox-100.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b6b619d7-7d4c-4eba-baf4-6cf232994254.jpg پمپ آب جتی استیل پنتاکس INOX 100 پمپ آب جتی استیل پنتاکس تکفاز، مدل INOX 100، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه نوریل ( پلاستیک فشرده) وجنس بدنه استیل، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثرارتفاع 48 متر، حداکثر آبدهی 3.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c25b5a36-296a-441a-8a32-3c231cf3cdc8.jpg پمپ آب جتی استیل پنتاکس INOX 100 پمپ آب جتی استیل پنتاکس تکفاز، مدل INOX 100، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه نوریل ( پلاستیک فشرده) وجنس بدنه استیل، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثرارتفاع 48 متر، حداکثر آبدهی 3.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/6ce11d67-c8b6-4cbb-a147-d23488bd60b1.JPG پمپ آب جتی استیل پنتاکس INOX 100 پمپ آب جتی استیل پنتاکس تکفاز، مدل INOX 100، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه نوریل ( پلاستیک فشرده) وجنس بدنه استیل، سایز دهانه خروجی و سایز دهانه ورودی 1 اینچ، حداکثرارتفاع 48 متر، حداکثر آبدهی 3.8 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-471/pentax-self-priming-centrifugal-pump-ap-100-00.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/08164339-b382-4d22-a834-0a3b4b126c32.jpg پمپ آب سانتریفیوژ خودمکش پنتاکس AP 100/00 پمپ آب سانتریفیوژ خودمکش پنتاکس تکفاز، مدل AP 100/00، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه نوریل ( پلاستیک فشرده ) وجنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 40 متر، حداکثر آبدهی 3 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/16c5afde-8298-40b4-9f5e-9e7b687adcb9.jpg پمپ آب سانتریفیوژ خودمکش پنتاکس AP 100/00 پمپ آب سانتریفیوژ خودمکش پنتاکس تکفاز، مدل AP 100/00، توان مصرفی 0.75 کیلو وات، جنس پروانه نوریل ( پلاستیک فشرده ) وجنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 40 متر، حداکثر آبدهی 3 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-472/pentax-self-priming-centrifugal-pump-ap-200-00.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/edac1f1b-3f28-400b-9c16-cf2f4db47b1e.jpg پمپ آب سانتریفیوژ خودمکش پنتاکس AP 200/00 پمپ آب سانتریفیوژ خودمکش پنتاکس تکفاز، مدل AP 200/00، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه نوریل ( پلاستیک فشرده) و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 46 متر، حداکثر آبدهی 3 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b7009bad-a3d8-4919-9a8f-5324254d8956.JPG پمپ آب سانتریفیوژ خودمکش پنتاکس AP 200/00 پمپ آب سانتریفیوژ خودمکش پنتاکس تکفاز، مدل AP 200/00، توان مصرفی 1.5 کیلو وات، جنس پروانه نوریل ( پلاستیک فشرده) و جنس بدنه چدن، سایز دهانه خروجی 1 اینچ و سایز دهانه ورودی 1.1/4 اینچ، حداکثرارتفاع 46 متر، حداکثر آبدهی 3 متر مکعب بر ساعت میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-476/damandeh-industrial-forward-fan-vik-30l4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d5e95dd7-29cc-4550-886c-0afc53ebcdf7.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A4S هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A4S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/af07e45a-9095-4555-a2f8-876f397192a2.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A4S هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A4S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d0679c45-2a85-49f3-8faf-dfc398c2696c.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A4S هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A4S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/faed2538-e233-4979-b817-cc092dc30488.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A4S هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A4S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/9c839819-ec08-4dfa-bf5d-d33820971574.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A4S هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A4S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-477/damandeh-industrial-forward-fan-vik-30l6s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7b3f6d7c-a854-40b1-b8b6-ecce9346cc7f.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A6S هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A6S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 1400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور920 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f1e2b1cb-c948-4921-bc45-93708fa153c9.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A6S هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A6S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 1400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور920 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/94dda3b9-b13d-4b85-9c3c-c46a1b2dfe59.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A6S هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A6S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 1400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور920 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-478/damandeh-industrial-forward-fan-vik-30l4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5a348e8a-f1d8-42ee-ac0f-6e4245f39416.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A4T هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A4T، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2100 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f5a97028-9359-4b14-a388-31bd64a2a71e.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A4T هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A4T، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2100 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f268dbed-8d0d-4bbf-8e47-5935d14cbffc.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A4T هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A4T، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2100 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-479/damandeh-industrial-forward-fan-vik-35l4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a32c4cb9-4d20-4232-9189-5ed58d1e906d.jpg هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35A4S هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35A4S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2700 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1310 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/90f93bdf-0fd9-4541-bf24-bd58baf94d19.jpg هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35A4S هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35A4S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2700 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1310 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-480/damandeh-industrial-forward-fan-vik-35l6s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/091d7a91-769a-4b9c-b121-5637239e9942.jpg هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35A6S هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35A6S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2800 مترمکعب بر ساعت و دور موتور900 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2a793b18-50df-4753-87ae-cad1fc41eef9.jpg هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35A6S هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35A6S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2800 مترمکعب بر ساعت و دور موتور900 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-481/damandeh-industrial-forward-fan-vik-35l4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4e554518-b45b-4a27-a830-1b7cd1ab0357.jpg هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35A4T هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35A4T، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، حجم هوادهی 2800 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5e4cfaba-f4d8-43c2-85fa-59361aceae19.jpg هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35A4T هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35A4T، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، حجم هوادهی 2800 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-482/damandeh-industrial-forward-fan-vik-40l4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d5e6185b-862e-441d-80a3-b1521afc06d6.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40A4S-L هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40A4S-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1250 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/17cb8373-b2fe-4c0a-aa93-f6e05179f2a8.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40A4S-L هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40A4S-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1250 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-483/damandeh-industrial-forward-fan-vik-40l6s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e21d20d6-d203-4e4e-b097-9763c929ede5.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40A6S هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40A6S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، حجم هوادهی 2400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور870 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/56eb4968-1df4-4b87-b2ea-2700fb68a918.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40A6S هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40A6S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، حجم هوادهی 2400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور870 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-484/damandeh-industrial-forward-fan-vik-40l4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7a1b41b4-14ba-4b06-a244-b19c70b68508.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40A4T-L هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40A4T-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1300 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/72c4be15-62c9-4276-b062-f76a40a4b214.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40A4T-L هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40A4T-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1300 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-485/damandeh-industrial-forward-fan-vik-40t4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7a0b6d68-718c-434f-a928-4b796e0e4e1f.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40A4S-H هواکش 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده مدل VIK-40A4S-H، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، مقدار هوادهی 4200 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/0c736474-7263-424f-aec2-b51ec2cb3dd6.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40A4S-H هواکش 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده مدل VIK-40A4S-H، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، مقدار هوادهی 4200 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-486/damandeh-industrial-forward-fan-vik-40t4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/624f4c38-b19a-4ed6-afb5-37391a068711.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40A4T-H هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40A4T-H، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4250 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/10f45b8c-a6af-4f27-bbe7-7e3420c35b7a.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40A4T-H هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40A4T-H، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4250 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-487/damandeh-industrial-forward-fan-vik-45l4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/79e68108-c275-4f0d-b0c5-d00a75ab6764.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A4S-L هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A4S-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3700 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1275 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/3e14ea79-53db-491a-9d4a-850c0bdf7f2c.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A4S-L هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A4S-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3700 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1275 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-488/damandeh-industrial-forward-fan-vik-45l6s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e3325499-f397-4ce3-9148-876ecce1a0f4.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A6S-L هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A6S-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2700 مترمکعب بر ساعت و دور موتور900 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/55d0ba01-b26e-4932-9a44-246928b75861.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A6S-L هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A6S-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2700 مترمکعب بر ساعت و دور موتور900 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-489/damandeh-industrial-forward-fan-vik-45l4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f3a3f1c3-a006-4b6c-8be5-7fe3bbef3cda.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A4T-L هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A4T-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4200 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1320 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d45921fb-d1f0-4f87-b0b0-dc9f2c26122d.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A4T-L هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A4T-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4200 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1320 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-490/damandeh-industrial-forward-fan-vik-45t4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c278e42d-5561-42b7-9b8e-8325ac6591c3.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A4S-H هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A4S-H، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5100 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1340 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/30e6dea0-2fd6-47f4-9154-d466574ddbba.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A4S-H هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A4S-H، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5100 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1340 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-491/damandeh-industrial-forward-fan-vik-45t6s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/dee05d9d-b30c-4ab1-af67-243b8ef6d429.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A6S-H هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A6S-H، جنس فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور880 (RPM) https://vidfactor.com/uploads/products/image/0bd67ef3-2758-4c52-b5b6-da78f355f1d3.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A6S-H هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A6S-H، جنس فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور880 (RPM) https://vidfactor.com/product/vf-492/damandeh-industrial-forward-fan-vik-45t4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7d7d297e-c2de-4b6d-81ac-8bbc93280f66.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A4T-H هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A4T-H، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1330 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7fbd9752-2389-45c1-b847-31df7ba6d07b.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A4T-H هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A4T-H، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1330 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-493/damandeh-industrial-forward-fan-vik-50t4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4ba0e9b7-dbd3-49e8-8097-ce78a21bbaa3.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50A4S-L هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50A4S-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1320 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ab2879b1-bca5-4ee0-9da9-498f24872c35.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50A4S-L هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50A4S-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1320 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-494/damandeh-industrial-forward-fan-vik-50t6s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e690bc52-c43c-4897-b27e-737da8034179.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50A6S هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50A6S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3700 مترمکعب بر ساعت و دور موتور910 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a22ad1f0-f18c-4215-be85-d2b26337358a.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50A6S هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50A6S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3700 مترمکعب بر ساعت و دور موتور910 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-495/damandeh-industrial-forward-fan-vik-50t4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/453dac37-6367-4363-8b3a-ae53c3150430.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50A4T-L هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50A4T-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5600 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1340 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/aac54b00-3157-4568-98fd-d4f665c70079.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50A4T-L هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50A4T-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5600 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1340 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-496/damandeh-industrial-forward-fan-vik-50z4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6b7690d5-2c86-440d-9629-db74b0cad2fc.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50G4S-H هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50G4S-H، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 9500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/48eddb63-15cb-4ac9-bd75-ca8489fc4b0b.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50G4S-H هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50G4S-H، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 9500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-497/damandeh-industrial-forward-fan-vik-50z4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6c87f7b6-9c6c-4c87-a90a-c6ee3959fb68.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50G4T-H هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50G4T-H، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 9600 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1420 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/edec118b-b1ab-4269-b3bf-55f68441c7da.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50G4T-H هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50G4T-H، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 9600 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1420 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-498/damandeh-industrial-forward-fan-vik-60z4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d9861ec2-575a-4a68-aae3-c8cbc9cd8217.jpg هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-60G4S هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-60G4S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 10200 مترمکعب بر ساعت و دور 1420 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e1dd2304-f037-4494-ad97-a2ba7e4ac38e.jpg هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-60G4S هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-60G4S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 10200 مترمکعب بر ساعت و دور 1420 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-499/damandeh-industrial-forward-fan-vik-60z4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a048cad6-9c6f-4694-b9ae-32fef7a6c4c3.jpg هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-60G4T هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-60G4T، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 10300 مترمکعب بر ساعت و دور 1400(RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/bda7d0d9-adc8-47af-8df6-9bb8e2a83bed.jpg هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-60G4T هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-60G4T، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 10300 مترمکعب بر ساعت و دور 1400(RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-500/damandeh-industrial-forward-fan-vik-63z4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/49136851-c96b-41a2-b341-81d0e0ddb7b0.jpg هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-63G4S هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-63G4S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 10200 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/36ff695a-8290-4f27-8f2b-42a97777ca6b.jpg هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-63G4S هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-63G4S، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 10200 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-501/damandeh-industrial-axial-fan-dvmp-dn90-4t-600.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/8a636a14-a06e-42ad-b9a1-2568b050ae38.jpg فن آکسیال صنعتی 60 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-DN90-4T-600 فن آکسیال صنعتی 60 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-DN90-4T-600، جنس پروانه دایکست آلومینیوم، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، مقدار هوادهی 14000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/0ba7e796-04bf-4f28-b503-f3d8c309c9c0.jpg فن آکسیال صنعتی 60 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-DN90-4T-600 فن آکسیال صنعتی 60 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-DN90-4T-600، جنس پروانه دایکست آلومینیوم، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، مقدار هوادهی 14000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/33ebd7b3-58e0-4677-88ff-db98124aafe9.jpg فن آکسیال صنعتی 60 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-DN90-4T-600 فن آکسیال صنعتی 60 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-DN90-4T-600، جنس پروانه دایکست آلومینیوم، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، مقدار هوادهی 14000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-502/damandeh-industrial-forward-fan-vik-63z4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f13d7b76-19ed-4a3b-934d-83ab7fca5b89.jpg هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-63G4T هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-63G4T، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 10500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1420 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/91a3a6af-a690-4914-ad61-03aabf7d2bdc.jpg هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-63G4T هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-63G4T، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 10500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1420 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-503/damandeh-industrial-backward-fan-vik-30l4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/54ca55b4-4a2a-482b-9868-8b26e68c7cb5.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30A4S2 هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30A4S2، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 1700 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1370 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/58208617-54c5-4bcb-a631-0eb894794d23.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30A4S2 هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30A4S2، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 1700 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1370 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c4d0d7ef-e878-4d00-b275-c4b6b292647a.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30A4S2 هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30A4S2، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 1700 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1370 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-504/damandeh-industrial-axial-fan-dvmp-dn60-4t-500.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/41b0498e-663c-403b-88b8-551b96646996.jpg فن آکسیال صنعتی 50 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-DN60-4T-500 هواکش آکسیال صنعتی 50 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-DN60-4T-500، جنس پروانه دایکست آلومینیوم، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، مقدار هوادهی 10000 متر مکعب در ساعت و دور موتور (rpm) 1355 میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8ca075b1-ffa5-467e-a515-a6c78ec4878e.jpg فن آکسیال صنعتی 50 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-DN60-4T-500 هواکش آکسیال صنعتی 50 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-DN60-4T-500، جنس پروانه دایکست آلومینیوم، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، مقدار هوادهی 10000 متر مکعب در ساعت و دور موتور (rpm) 1355 میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/66d6eabf-b4be-4a01-bb2e-092459542df3.jpg فن آکسیال صنعتی 50 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-DN60-4T-500 هواکش آکسیال صنعتی 50 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-DN60-4T-500، جنس پروانه دایکست آلومینیوم، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، مقدار هوادهی 10000 متر مکعب در ساعت و دور موتور (rpm) 1355 میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-505/damandeh-industrial-backward-fan-vik-30l4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a88c2113-fe8f-4e18-9e62-e6d90ba562cc.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30A4T2 هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30A4T2، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 1800 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1410 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f9036fa8-f543-4283-be86-adaaed9cc066.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30A4T2 هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30A4T2، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 1800 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1410 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e42189e2-8b0d-4f6e-a5f9-0ad2ad3e072a.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30A4T2 هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30A4T2، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 1800 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1410 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-506/damandeh-industrial-backward-fan-vik-35l4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a9c2104b-eb44-4f07-9ab7-df13bd36519a.jpg هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-35A4S2 هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-35A4S2، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2800 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1300 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1d896a3b-940b-4cf2-869f-264da2c25cfb.jpg هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-35A4S2 هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-35A4S2، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2800 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1300 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/9356fdb3-9a4a-44a7-8506-82281ca71eed.jpg هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-35A4S2 هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-35A4S2، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2800 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1300 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-507/damandeh-industrial-axial-fan-vic-50d4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/31f377c9-8eec-4561-8563-c09ff56a66a6.jpg هواکش آکسیال سیلندری ترانس 50 سانت دمنده VIC-50D4T هواکش آکسیال سیلندری ترانس 50 سانت دمنده VIC-50D4T، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، حجم هوادهی 8800 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/28fcdcc7-0567-412e-8b5f-79421ebcb781.jpg هواکش آکسیال سیلندری ترانس 50 سانت دمنده VIC-50D4T هواکش آکسیال سیلندری ترانس 50 سانت دمنده VIC-50D4T، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، حجم هوادهی 8800 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-508/damandeh-industrial-backward-fan-vik-35l4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/980cfea8-b828-43d4-ae0f-43a67c991774.jpg هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-35A4T2 هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-35A4T2، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8f9b782d-cd52-49a5-a362-267c97ea998c.jpg هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-35A4T2 هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-35A4T2، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7f7a2437-ba57-4c8b-9cb3-44585379951d.jpg هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-35A4T2 هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-35A4T2، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-509/damandeh-industrial-backward-fan-vik-40l4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6286e5a6-85c5-4551-920d-fdfc80a6b1b2.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4S2-L هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4S2-L، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/14b22e20-27da-42ba-a0b8-3405a960b88e.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4S2-L هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4S2-L، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/0ebd72f4-c13d-4ca6-a4e0-2161b446d418.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4S2-L هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4S2-L، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-510/damandeh-industrial-backward-fan-vik-40l6s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f894f034-54ce-4338-841c-0cadf2290f2f.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A6S2 هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A6S2، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2700 مترمکعب بر ساعت و دور موتور900 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/487cc689-69fb-4eb4-8da1-a24aabce6266.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A6S2 هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A6S2، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2700 مترمکعب بر ساعت و دور موتور900 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/804b79f9-074b-460b-813f-592fa8f7e611.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A6S2 هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A6S2، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2700 مترمکعب بر ساعت و دور موتور900 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-511/damandeh-industrial-backward-fan-vik-40l4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/346dc289-ad7a-4bed-a3d4-a881bab958e6.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4T2-L هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4T2-L، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/589bb8b4-956d-4edf-affc-61bdcb926d0e.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4T2-L هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4T2-L، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/078aab2c-e770-4488-92c5-d159467d5d41.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4T2-L هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4T2-L، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-512/damandeh-industrial-backward-fan-vik-40t4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1b631c31-671f-4b9b-8616-a4a4e4191283.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4S2-H هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4S2-H، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1300 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f4125ae6-7156-4b8c-aedb-81d52de820c0.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4S2-H هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4S2-H، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1300 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b29d737a-6281-4260-b1d5-e78dea839bad.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4S2-H هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4S2-H، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1300 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-513/damandeh-industrial-backward-fan-vik-40t4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/598d03f4-0b3e-4017-b65f-5922111e1697.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4T2-H هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4T2-H، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4700 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1345 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/9735ab14-a078-400b-a296-f059cf74b8de.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4T2-H هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4T2-H، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4700 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1345 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/94b4ea1a-ef6b-4e80-8821-775884f99661.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4T2-H هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A4T2-H، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4700 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1345 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-514/damandeh-industrial-backward-fan-vik-45l4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/4d5fc0ef-e99c-4590-a695-e7440a703f5c.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4S2-L هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4S2-L، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4150 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1275 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f5750ca9-cf8d-42bc-a962-ffc60487b95c.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4S2-L هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4S2-L، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4150 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1275 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b404791a-df8d-4792-8133-8fad73284df4.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4S2-L هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4S2-L، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4150 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1275 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-515/damandeh-industrial-backward-fan-vik-45l6s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/fdcf0984-60f6-428e-817b-ecbaafcc771e.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A6S2 هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A6S2، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2900 مترمکعب بر ساعت و دور موتور900 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7f9da90f-3b9e-471e-9861-7f7d18342448.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A6S2 هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A6S2، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2900 مترمکعب بر ساعت و دور موتور900 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e4f17f2d-6dda-4568-8bde-dc1d5aaca90d.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A6S2 هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A6S2، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2900 مترمکعب بر ساعت و دور موتور900 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-516/damandeh-industrial-backward-fan-vik-45l4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/914c7006-f3e8-4fe0-8961-0c6b39982644.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4T2-L هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4T2-L، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/76172c4f-f9d3-4a1e-bf55-1ccf570b1615.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4T2-L هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4T2-L، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/59d5e072-df81-420c-8ebc-d42e45068b11.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4T2-L هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4T2-L، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-517/damandeh-industrial-backward-fan-vik-45t4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/87cb8145-08a5-413c-bbd4-0f82452dfd38.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4S2-H هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4S2-H، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5600 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1330 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/31d0a535-9dea-44ec-a895-b5675ca0e981.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4S2-H هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4S2-H، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5600 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1330 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/0e7daf92-a444-4a40-95d5-23e0b5f32777.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4S2-H هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4S2-H، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5600 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1330 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-518/damandeh-industrial-axial-fan-vic-45d4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/665adbeb-f33f-4b68-827d-b2792e79ba67.jpg هواکش آکسیال سیلندری ترانس 45 سانت دمنده VIC-45D4T هواکش آکسیال سیلندری ترانس 45 سانت دمنده VIC-45D4T، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، حجم هوادهی 6300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1380 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/53b2401f-dfbe-4bd3-b619-d252903335ed.jpg هواکش آکسیال سیلندری ترانس 45 سانت دمنده VIC-45D4T هواکش آکسیال سیلندری ترانس 45 سانت دمنده VIC-45D4T، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، حجم هوادهی 6300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1380 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-519/damandeh-industrial-backward-fan-vik-45t4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7401647b-aaf2-4d06-b64b-3beeb6ad3eef.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4T2-H هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4T2-H، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5800 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1320 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b8ec968f-815d-445f-bd41-b1b5ae5511ef.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4T2-H هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4T2-H، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5800 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1320 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/4b7f8ef6-20f1-45a0-ab3b-ef22a09f03a1.jpg هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4T2-H هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A4T2-H، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5800 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1320 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-520/damandeh-industrial-backward-fan-vik-50t4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/da71875a-8206-4b32-a7bb-711791c36c39.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A4S2-L هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A4S2-L، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5800 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1300 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/563636b9-4d86-427c-b2c5-a59500bfc372.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A4S2-L هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A4S2-L، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5800 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1300 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/302c80ef-d3f3-4349-a4db-f4db0504f5d4.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A4S2-L هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A4S2-L، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5800 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1300 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-521/damandeh-industrial-backward-fan-vik-50t6s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b5e4377b-c845-4be7-984c-2a7130b9de0e.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A6S2-L هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A6S2-L، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور900 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/dd557cd7-27a6-4611-a8cd-55149d3b0e07.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A6S2-L هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A6S2-L، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور900 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/42985943-ce40-4c8f-a915-8723c4837aa2.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A6S2-L هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A6S2-L، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور900 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-522/damandeh-industrial-backward-fan-vik-50t4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7e04451d-20d4-4794-903e-4cb6c98b2b53.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A4T2-L هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A4T2-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 6200 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1285 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/40b977e7-ac6e-4ef1-a547-614ed6bc6c03.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A4T2-L هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A4T2-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 6200 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1285 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a325ad93-3974-4537-8c33-eee07da5b698.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A4T2-L هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A4T2-L، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 6200 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1285 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-523/damandeh-industrial-backward-fan-vik-50z4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7e2d883e-bc57-4ae0-8798-9cbbf9e5b737.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50G4S2-H هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50G4S2-H، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 9000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8cac71e7-0ebc-46fd-9439-074ce9729542.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50G4S2-H هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50G4S2-H، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 9000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/127f98a3-9941-40f1-8f62-45598da745e3.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50G4S2-H هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50G4S2-H، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 9000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-524/damandeh-industrial-backward-fan-vik-50z4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5c0be130-eec5-483f-a28f-576e9b52376c.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50G4T2-H هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50G4T2-H، جنس بدنه و پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی9200 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1420 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/23458c1b-a87e-44ad-bf25-7b64cd617647.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50G4T2-H هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50G4T2-H، جنس بدنه و پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی9200 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1420 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/00dbd62d-04f4-4857-ae4e-048cb9a775aa.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50G4T2-H هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50G4T2-H، جنس بدنه و پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی9200 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1420 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-525/damandeh-industrial-backward-fan-vik-60z4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6a28fe42-1834-4923-b110-12eabe1c1dd3.jpg هواکش صنعتی 56 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-56G4S2 هواکش صنعتی 56 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-56G4S2، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 10000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f26a33ee-4621-4b80-a4cc-d2c7e904f12d.jpg هواکش صنعتی 56 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-56G4S2 هواکش صنعتی 56 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-56G4S2، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 10000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/95e7c307-ec0c-4a04-b938-5d6606a55f42.jpg هواکش صنعتی 56 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-56G4S2 هواکش صنعتی 56 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-56G4S2، جنس پروانه و جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 10000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-526/damandeh-industrial-backward-fan-vik-60z4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0c6bcf52-4773-4455-a1d7-8d66551f4718.jpg هواکش صنعتی 56 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-56G6S2 هواکش صنعتی 56 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-56G6S2، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 7200 مترمکعب بر ساعت و دور موتور920 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/af5a8f71-0b5f-4939-bc47-86705d6db53a.jpg هواکش صنعتی 56 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-56G6S2 هواکش صنعتی 56 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-56G6S2، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 7200 مترمکعب بر ساعت و دور موتور920 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e36548c3-9548-44c2-9864-6dc447a6e42f.jpg هواکش صنعتی 56 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-56G6S2 هواکش صنعتی 56 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-56G6S2، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 7200 مترمکعب بر ساعت و دور موتور920 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-527/damandeh-industrial-backward-fan-vik-63z4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/64fe33c7-75bd-4e0b-8b83-56f1eee408df.jpg هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-63G4S2-L هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-63G4S2-L، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 10200 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b3f7b8bf-3f6b-48a4-90ca-06e6fcf5b04e.jpg هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-63G4S2-L هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-63G4S2-L، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 10200 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/45ba8cf0-1b7b-4c5a-bbe6-45b1c0b6dd58.jpg هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-63G4S2-L هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-63G4S2-L، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 10200 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-528/damandeh-industrial-backward-fan-vik-63z6s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b4b9f725-5c87-41eb-bd49-be6d40d6499c.jpg هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-63G6S2-L هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-63G6S2-L، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 6400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور915 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/cc03954e-f29c-41b4-8b28-968b7c9cd330.jpg هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-63G6S2-L هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-63G6S2-L، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 6400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور915 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e59e3c41-472d-46cd-bf61-1df514783c40.jpg هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-63G6S2-L هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-63G6S2-L، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 6400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور915 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-529/damandeh-industrial-backward-fan-vik-63z4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d6342784-0cae-4547-b85b-2115a35c0bdb.jpg هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-63G4T2-L هواکش صنعتی 63 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIK-63G4T2-L، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 10300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/42030659-2f4e-437a-a566-8ca6b853adb1.jpg هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-63G4T2-L هواکش صنعتی 63 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIK-63G4T2-L، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 10300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7523c500-91dc-4ca6-a956-9d72baf77f29.jpg هواکش صنعتی 63 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-63G4T2-L هواکش صنعتی 63 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIK-63G4T2-L، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 10300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-530/damandeh-industrial-backward-fan-vik-70z6t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f8aaaac6-8465-42e9-8fce-ca000bdad2ae.jpg هواکش صنعتی 56 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-56G4T2 هواکش صنعتی 56 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-56G4T2، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 10000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7c8e70d0-dbb3-42ac-923a-15edc477cbb3.jpg هواکش صنعتی 56 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-56G4T2 هواکش صنعتی 56 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-56G4T2، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 10000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f985e93c-1d4d-4786-bbb8-c206c1adf08b.jpg هواکش صنعتی 56 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-56G4T2 هواکش صنعتی 56 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-56G4T2، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 10000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-531/damandeh-industrial-backward-fan-vik-63z6t3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/11f39aa9-5f31-4c9b-a19b-a7883aab68c6.jpg هواکش صنعتی 63 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-63R6T3 هواکش صنعتی 63 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-63R6T3، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 11000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور920 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ffbea792-4ecf-44eb-9129-4a70b891001f.jpg هواکش صنعتی 63 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-63R6T3 هواکش صنعتی 63 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-63R6T3، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 11000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور920 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8184f9a7-000b-4870-9aa9-c25cd9dad9ce.jpg هواکش صنعتی 63 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-63R6T3 هواکش صنعتی 63 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-63R6T3، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 11000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور920 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-532/damandeh-industrial-backward-fan-vik-63z4t3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/23d8f446-b3c2-4e97-8acb-1dcb9acf556c.jpg هواکش صنعتی 63 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-63R4T3-H هواکش صنعتی 63 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-63R4T3-H، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 18500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5eac19d6-2e4c-44d7-9591-6d86940fc4af.jpg هواکش صنعتی 63 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-63R4T3-H هواکش صنعتی 63 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-63R4T3-H، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 18500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/513cc8cb-7f24-4cd0-b2bd-ec3fb2e48ab6.jpg هواکش صنعتی 63 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-63R4T3-H هواکش صنعتی 63 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-63R4T3-H، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 18500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-533/damandeh-industrial-backward-fan-vik-70z6t3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f7c67ead-93c3-4563-85f4-37d2a9b345fe.jpg هواکش صنعتی 71 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-71R6T3 هواکش صنعتی 71 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-71R6T3، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 15300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور900 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/af754c28-9b0f-468a-9055-62058687b3d5.jpg هواکش صنعتی 71 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-71R6T3 هواکش صنعتی 71 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-71R6T3، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 15300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور900 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/4fcb03d9-3a74-4887-968b-890f26e535e9.jpg هواکش صنعتی 71 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-71R6T3 هواکش صنعتی 71 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-71R6T3، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 15300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور900 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-534/damandeh-industrial-backward-fan-vik-80z6t3.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/903f2941-3df6-490a-a0c5-5ada3fb53683.jpg هواکش صنعتی 80 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-80R6T3 هواکش صنعتی 80 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-80R6T3، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 23500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور920 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8e6864da-abd7-4609-b0cf-1cb9311611f9.jpg هواکش صنعتی 80 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-80R6T3 هواکش صنعتی 80 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-80R6T3، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 23500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور920 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/3b9c958f-dcf2-43e2-a31f-9815c810dd93.jpg هواکش صنعتی 80 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-80R6T3 هواکش صنعتی 80 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-80R6T3، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 23500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور920 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-535/damandeh-industrial-axial-fan-vif-20v2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/04ba3bbd-1a91-47e1-898d-0ecf99402743.jpg هواکش صنعتی 20 سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-20V2S هواکش صنعتی 20 سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-20V2S، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی750 مترمکعب بر ساعت و دور موتور2400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ba1f8804-39f3-4447-9ed6-632b421f3c33.jpg هواکش صنعتی 20 سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-20V2S هواکش صنعتی 20 سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-20V2S، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی750 مترمکعب بر ساعت و دور موتور2400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a0985d69-8b6b-4faa-a1fe-c29e34fb5ff1.jpg هواکش صنعتی 20 سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-20V2S هواکش صنعتی 20 سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-20V2S، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی750 مترمکعب بر ساعت و دور موتور2400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-536/damandeh-industrial-axial-fan-vif-25v2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/47f1b858-2c9e-4ff9-8d17-72f304ed6a22.jpg هواکش صنعتی 25 سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-25V2S هواکش صنعتی 25 سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-25V2S، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 1450 مترمکعب بر ساعت و دور موتور2500 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/cae0f73d-dabd-4ba5-981e-7dabb385a7bb.jpg هواکش صنعتی 25 سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-25V2S هواکش صنعتی 25 سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-25V2S، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 1450 مترمکعب بر ساعت و دور موتور2500 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a2911276-7caf-4982-b192-941c49fe7d00.jpg هواکش صنعتی 25 سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-25V2S هواکش صنعتی 25 سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-25V2S، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 1450 مترمکعب بر ساعت و دور موتور2500 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-537/damandeh-industrial-axial-fan-vif-30v4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/cce860ee-b4bc-46b5-8e25-6bd1b0e7efdc.jpg هواکش صنعتی 30 سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-30V4S هواکش صنعتی 30 سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-30V4S، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 1400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8e24b278-1790-40cb-8f64-7121b2f14130.jpg هواکش صنعتی 30 سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-30V4S هواکش صنعتی 30 سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-30V4S، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 1400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/787d3f21-29dd-4b88-9c34-9f693f9193f4.jpg هواکش صنعتی 30 سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-30V4S هواکش صنعتی 30 سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-30V4S، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 1400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-538/damandeh-industrial-metallic-fan-vid-30d4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1b71135a-34ad-44c4-b3b1-de8974133a15.jpg هواکش صنعتی 30 سانت سبک فلزی دمنده VID-30D4S هواکش صنعتی 30 سانت سبک فلزی دمنده VID-30D4S، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 1400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1430 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/88b2d9d8-5eb2-4b50-a8d5-c4d1add79323.jpg هواکش صنعتی 30 سانت سبک فلزی دمنده VID-30D4S هواکش صنعتی 30 سانت سبک فلزی دمنده VID-30D4S، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 1400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1430 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b9d099ec-7bd2-4c3d-bf1e-925454205ad3.jpg هواکش صنعتی 30 سانت سبک فلزی دمنده VID-30D4S هواکش صنعتی 30 سانت سبک فلزی دمنده VID-30D4S، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 1400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1430 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-539/damandeh-industrial-metallic-fan-vid-30d2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e5174345-cf6b-4c81-89a1-f6caa7adb0f8.jpg هواکش صنعتی 30 سانت سبک فلزی دمنده VID-30D2S هواکش صنعتی 30 سانت سبک فلزی دمنده VID-30D2S، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 1750 مترمکعب بر ساعت و دور موتور2600 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/8a314969-f2ba-4a50-8ba5-e0e545f49b55.jpg هواکش صنعتی 30 سانت سبک فلزی دمنده VID-30D2S هواکش صنعتی 30 سانت سبک فلزی دمنده VID-30D2S، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 1750 مترمکعب بر ساعت و دور موتور2600 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a41a0aa0-9fa8-426e-a712-9824fee713c5.jpg هواکش صنعتی 30 سانت سبک فلزی دمنده VID-30D2S هواکش صنعتی 30 سانت سبک فلزی دمنده VID-30D2S، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 1750 مترمکعب بر ساعت و دور موتور2600 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-540/damandeh-industrial-metallic-fan-vid-35d4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/1c5ed0b5-a2e6-48a5-bb6a-2428a137056a.jpg هواکش صنعتی 35 سانت سبک فلزی دمنده VID-35D4S هواکش صنعتی 35 سانت سبک فلزی دمنده VID-35D4S، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1420 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-541/damandeh-industrial-metallic-fan-vid-35d2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/938df6f2-3ee3-4ac5-a804-403923f9409f.jpg هواکش صنعتی 35 سانت سبک فلزی دمنده VID-35D2S هواکش صنعتی 35 سانت سبک فلزی دمنده VID-35D2S، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2600 مترمکعب بر ساعت و دور موتور2500 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-542/damandeh-industrial-metallic-fan-vid-40d4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/52ab804c-a8a3-4d53-9073-9b11c0ef106c.jpg هواکش صنعتی 40 سانت سبک فلزی دمنده VID-40D4S هواکش صنعتی 40 سانت سبک فلزی دمنده VID-40D4S، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2900 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1370 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ec936c0a-3850-404a-8d8c-d1de0a9a9cc5.jpg هواکش صنعتی 40 سانت سبک فلزی دمنده VID-40D4S هواکش صنعتی 40 سانت سبک فلزی دمنده VID-40D4S، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2900 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1370 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/65e715d8-227e-4294-aef6-1c069dc19c9a.jpg هواکش صنعتی 40 سانت سبک فلزی دمنده VID-40D4S هواکش صنعتی 40 سانت سبک فلزی دمنده VID-40D4S، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2900 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1370 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-543/damandeh-industrial-metallic-fan-vid-40d2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/efd7c8a7-0e5a-417e-b11f-c51c905fa48e.jpg هواکش صنعتی 40 سانت سبک فلزی دمنده VID-40D2S هواکش صنعتی 40 سانت سبک فلزی دمنده VID-40D2S، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3600 مترمکعب بر ساعت و دور موتور2650 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/adb1d039-1df6-494b-ad9d-5ee262f7a348.jpg هواکش صنعتی 40 سانت سبک فلزی دمنده VID-40D2S هواکش صنعتی 40 سانت سبک فلزی دمنده VID-40D2S، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3600 مترمکعب بر ساعت و دور موتور2650 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/0df0f77a-4d6e-428c-9166-9cf8333b3dad.jpg هواکش صنعتی 40 سانت سبک فلزی دمنده VID-40D2S هواکش صنعتی 40 سانت سبک فلزی دمنده VID-40D2S، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3600 مترمکعب بر ساعت و دور موتور2650 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-544/damandeh-industrial-metallic-fan-vid-40d4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b94ee432-1e8f-45ad-bed6-90ab7c2fb6f9.jpg هواکش صنعتی 40 سانت سبک فلزی دمنده VID-40D4T هواکش صنعتی 40 سانت سبک فلزی دمنده VID-40D4T، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3200 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1420 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e3d484e3-2676-4e77-a74d-8b0b1d61f095.jpg هواکش صنعتی 40 سانت سبک فلزی دمنده VID-40D4T هواکش صنعتی 40 سانت سبک فلزی دمنده VID-40D4T، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3200 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1420 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/00f38cfd-59ca-4715-9d7e-74291f45c5bb.jpg هواکش صنعتی 40 سانت سبک فلزی دمنده VID-40D4T هواکش صنعتی 40 سانت سبک فلزی دمنده VID-40D4T، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3200 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1420 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-545/damandeh-industrial-metallic-fan-vid-45d4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/d581ba7a-86c5-4629-abf6-9dd444a7869f.jpg هواکش صنعتی 45 سانت سبک فلزی دمنده VID-45D4S هواکش صنعتی 45 سانت سبک فلزی دمنده VID-45D4S، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1420 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/0ce176c3-2deb-4836-ab38-b2eebe9a450a.jpg هواکش صنعتی 45 سانت سبک فلزی دمنده VID-45D4S هواکش صنعتی 45 سانت سبک فلزی دمنده VID-45D4S، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1420 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/28f6f09f-7c9b-4a88-94d1-0accbb724990.jpg هواکش صنعتی 45 سانت سبک فلزی دمنده VID-45D4S هواکش صنعتی 45 سانت سبک فلزی دمنده VID-45D4S، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1420 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-546/damandeh-industrial-metallic-fan-vid-45d4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/90813e96-ba01-46b7-bb90-b77a93f53b78.jpg هواکش صنعتی 45 سانت سبک فلزی دمنده VID-45D4T هواکش صنعتی 45 سانت سبک فلزی دمنده VID-45D4T، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1450 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7fd7ec28-931f-4e25-b614-710a3e6fe226.jpg هواکش صنعتی 45 سانت سبک فلزی دمنده VID-45D4T هواکش صنعتی 45 سانت سبک فلزی دمنده VID-45D4T، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1450 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/853a953a-f80a-47c7-bd94-44b53a44c77e.jpg هواکش صنعتی 45 سانت سبک فلزی دمنده VID-45D4T هواکش صنعتی 45 سانت سبک فلزی دمنده VID-45D4T، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 3500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1450 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-547/damandeh-industrial-metallic-fan-vid-50d4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/09693452-0cb7-42a6-8a32-b334fc96d9c8.jpg هواکش صنعتی 50 سانت سبک فلزی دمنده VID-50D4S هواکش صنعتی 50 سانت سبک فلزی دمنده VID-50D4S، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1370 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/663a5a0c-c650-4118-bbe0-d76d282459d3.jpg هواکش صنعتی 50 سانت سبک فلزی دمنده VID-50D4S هواکش صنعتی 50 سانت سبک فلزی دمنده VID-50D4S، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1370 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/de2f3c35-972b-4f02-970b-194df9ccaeef.jpg هواکش صنعتی 50 سانت سبک فلزی دمنده VID-50D4S هواکش صنعتی 50 سانت سبک فلزی دمنده VID-50D4S، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1370 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-548/damandeh-industrial-metallic-fan-vid-50d4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6ad869c2-849c-4686-a315-81fa7a6e483e.jpg هواکش صنعتی 50 سانت سبک فلزی دمنده VID-50D4T هواکش صنعتی 50 سانت سبک فلزی دمنده VID-50D4T، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ba68e243-3506-4a3f-95fb-cd31aca18803.jpg هواکش صنعتی 50 سانت سبک فلزی دمنده VID-50D4T هواکش صنعتی 50 سانت سبک فلزی دمنده VID-50D4T، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e3d4ba32-2347-4e59-9f8a-826486e24b8d.jpg هواکش صنعتی 50 سانت سبک فلزی دمنده VID-50D4T هواکش صنعتی 50 سانت سبک فلزی دمنده VID-50D4T، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 4500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-549/damandeh-industrial-metallic-fan-vid-60d4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/62539bd8-126e-4cb5-946e-a4093cfa068e.jpg هواکش صنعتی 60 سانت سبک فلزی دمنده VID-60D4S هواکش صنعتی 60 سانت سبک فلزی دمنده VID-60D4S، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 8700 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1340 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/4ee38de6-a73e-4718-a352-34351c1e1100.jpg هواکش صنعتی 60 سانت سبک فلزی دمنده VID-60D4S هواکش صنعتی 60 سانت سبک فلزی دمنده VID-60D4S، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 8700 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1340 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/4de320c0-0abf-4899-a9be-e71ddd9b6929.jpg هواکش صنعتی 60 سانت سبک فلزی دمنده VID-60D4S هواکش صنعتی 60 سانت سبک فلزی دمنده VID-60D4S، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 8700 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1340 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-550/damandeh-industrial-metallic-fan-vid-60d4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/c757b072-2079-4395-9c73-62eba6ada5c5.jpg هواکش صنعتی 60 سانت سبک فلزی دمنده VID-60D4T هواکش صنعتی 60 سانت سبک فلزی دمنده VID-60D4T، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 8900 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1380 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/432e980a-3241-483d-a8b9-0bb46b4dedf6.jpg هواکش صنعتی 60 سانت سبک فلزی دمنده VID-60D4T هواکش صنعتی 60 سانت سبک فلزی دمنده VID-60D4T، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 8900 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1380 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/23c1363a-2ab9-439d-b4bb-d52be40cd02a.jpg هواکش صنعتی 60 سانت سبک فلزی دمنده VID-60D4T هواکش صنعتی 60 سانت سبک فلزی دمنده VID-60D4T، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 8900 مترمکعب بر ساعت و دور موتور1380 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-551/damandeh-industrial-metallic-fan-vim-60k4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f6ee8f6c-24a9-4fdd-b8e5-2ab2319f84fc.jpg هواکش صنعتی 60 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-60K4S هواکش صنعتی 60 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-60K4S، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 8500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1440 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/15a54700-0764-4846-b601-ecf53039d112.jpg هواکش صنعتی 60 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-60K4S هواکش صنعتی 60 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-60K4S، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 8500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1440 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ec48df0a-3636-441b-b0b6-5c9457ca961d.jpg هواکش صنعتی 60 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-60K4S هواکش صنعتی 60 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-60K4S، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 8500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1440 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-552/damandeh-industrial-metallic-fan-vim-60k4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/75a74987-edda-42be-8337-a463e23edf84.jpg هواکش صنعتی 60 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-60K4T هواکش صنعتی 60 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-60K4T، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک ، حجم هوادهی 9200 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1460 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d8ab08e2-861f-4fd2-a65a-e1f5ce0eeb2a.jpg هواکش صنعتی 60 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-60K4T هواکش صنعتی 60 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-60K4T، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک ، حجم هوادهی 9200 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1460 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/bc40df78-45d2-4f31-8b16-43df8a9ccd5b.jpg هواکش صنعتی 60 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-60K4T هواکش صنعتی 60 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-60K4T، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک ، حجم هوادهی 9200 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1460 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-553/damandeh-industrial-metallic-fan-vim-70k4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/805c82e6-5005-440c-a2b9-5f22470d4a08.jpg هواکش صنعتی 70 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-70K4S هواکش صنعتی 70 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-70K4S، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 10000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1460 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a752aba8-1f0d-4018-b357-00f5010d7340.jpg هواکش صنعتی 70 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-70K4S هواکش صنعتی 70 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-70K4S، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 10000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1460 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/49364341-6955-4a81-bb28-cb30a233d604.jpg هواکش صنعتی 70 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-70K4S هواکش صنعتی 70 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-70K4S، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 10000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1460 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-554/damandeh-industrial-metallic-fan-vim-70k4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3ee4ce25-2c6c-4355-b9ed-56810f662311.jpg هواکش صنعتی 70 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-70K4T هواکش صنعتی 70 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-70K4T، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 10000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1430 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ba316a54-bead-49b2-b151-a94020728262.jpg هواکش صنعتی 70 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-70K4T هواکش صنعتی 70 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-70K4T، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 10000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1430 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/560454b5-1d3e-4824-8bf0-84090ea899d3.jpg هواکش صنعتی 70 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-70K4T هواکش صنعتی 70 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-70K4T، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 10000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1430 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-555/damandeh-industrial-metallic-fan-vim-80k6s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/79e08e50-f80f-4cfc-8630-b355e1c53f55.jpg هواکش صنعتی 80 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-80K6S هواکش صنعتی 80 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-80K6S، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 14000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 920 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/3f5ea51f-a44e-4a9d-ba59-de300e515a15.jpg هواکش صنعتی 80 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-80K6S هواکش صنعتی 80 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-80K6S، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 14000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 920 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/9cae536e-cc9b-4f44-91f6-f0be1e8a5636.jpg هواکش صنعتی 80 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-80K6S هواکش صنعتی 80 سانت سنگین فلزی دمنده VIM-80K6S، جنس پروانه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 14000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 920 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-557/damandeh-industrial-external-fan-vie-30l4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/6eca4552-7ece-4ca0-bad3-9d7ff04e5037.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا دمنده VIE-30A4S هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا دمنده VIE-30A4S، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 1400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1430 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7199311a-3d89-4e98-887f-5d4e6c6354c0.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا دمنده VIE-30A4S هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا دمنده VIE-30A4S، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 1400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1430 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/34ce8022-8f19-458c-9ffe-43020ba63dc7.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا دمنده VIE-30A4S هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا دمنده VIE-30A4S، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 1400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1430 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b27df162-df72-44f1-a7d4-c3e8b326c01e.jpg هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا دمنده VIE-30A4S هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا دمنده VIE-30A4S، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 1400 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1430 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-558/damandeh-industrial-axial-fan-damp-dn60-4t-500-35deg.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/bbde42eb-afbc-4bb3-b968-3d176b2deeaf.jpg فن آکسیال سیلندری 50 سانت دمنده DAMP-DN60-4T-500-40deg فن آکسیال سیلندری 50سانت دمنده مدل DAMP-DN60-4T-500-35deg، جنس پروانه دایکست آلومینیوم، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، مقدار هوادهی 7900 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1397 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/71060b96-961e-4472-8f6c-182db1192687.jpg فن آکسیال سیلندری 50 سانت دمنده DAMP-DN60-4T-500-40deg فن آکسیال سیلندری 50سانت دمنده مدل DAMP-DN60-4T-500-35deg، جنس پروانه دایکست آلومینیوم، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، مقدار هوادهی 7900 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1397 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-559/damandeh-industrial-external-fan-vie-35l4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/172e873f-f9ab-49c2-a7f8-b7d78820c5c8.jpg هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا دمنده VIE-35A4S هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا دمنده VIE-35A4S، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1375 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/24cc09b4-a0fa-4738-9357-a45bf914361f.jpg هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا دمنده VIE-35A4S هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا دمنده VIE-35A4S، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1375 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ff32db98-b994-4147-9ecd-e6c44f76bb7a.jpg هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا دمنده VIE-35A4S هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا دمنده VIE-35A4S، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1375 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5dd9b296-95d2-423d-ae60-43c52e2754d3.jpg هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا دمنده VIE-35A4S هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا دمنده VIE-35A4S، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2500 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1375 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-560/damandeh-industrial-axial-fan-damp-dn40-4t-500-30deg.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/290acde5-7444-4530-ac8a-736920f2fbc2.jpg فن آکسیال سیلندری 50 سانت دمنده DAMP-DN60-4T-500-30deg فن آکسیال سیلندری 50 سانت دمنده مدل DAMP-DN60-4T-500-30deg، جنس پروانه دایکست آلومینیوم، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، مقدار هوادهی 8500 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1420 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/a3f7730f-d360-42ad-ab60-aa80dd8ed39f.jpg فن آکسیال سیلندری 50 سانت دمنده DAMP-DN60-4T-500-30deg فن آکسیال سیلندری 50 سانت دمنده مدل DAMP-DN60-4T-500-30deg، جنس پروانه دایکست آلومینیوم، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، مقدار هوادهی 8500 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1420 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-561/damandeh-industrial-external-fan-vie-40l4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/22c8c39f-c272-44a6-83c8-d6643e338811.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا دمنده VIE-40A4S هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا دمنده VIE-40A4S، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2900 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1300 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/92f33274-42bc-48d1-8caa-56a28652c5ac.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا دمنده VIE-40A4S هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا دمنده VIE-40A4S، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2900 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1300 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b3998795-1232-48c6-92e6-1b96a0a9c1e6.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا دمنده VIE-40A4S هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا دمنده VIE-40A4S، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2900 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1300 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/92f3dd73-74a5-4b24-a897-8a318fd93c42.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا دمنده VIE-40A4S هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا دمنده VIE-40A4S، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2900 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1300 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/39fc7b70-59ec-42fa-9b90-571ba9a8e6a7.jpg هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا دمنده VIE-40A4S هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا دمنده VIE-40A4S، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 2900 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1300 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-562/damandeh-industrial-axial-fan-dvmp-kn140-4t-900.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/10a6b956-e827-487a-b31a-8e0db08ac00d.jpg فن آکسیال صنعتی 90 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-KN140-4T-900 فن آکسیال صنعتی 90 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-KN140-4T-900، جنس پروانه دایکست آلومینیوم، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، مقدار هوادهی 42000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1420 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/4cf43529-31d3-4d91-8b95-f08eb4068658.jpg فن آکسیال صنعتی 90 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-KN140-4T-900 فن آکسیال صنعتی 90 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-KN140-4T-900، جنس پروانه دایکست آلومینیوم، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، مقدار هوادهی 42000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1420 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/affaee9b-f39c-45a2-8c01-98e705731a1e.jpg فن آکسیال صنعتی 90 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-KN140-4T-900 فن آکسیال صنعتی 90 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-KN140-4T-900، جنس پروانه دایکست آلومینیوم، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، مقدار هوادهی 42000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1420 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-563/damandeh-industrial-axial-fan-dvmp-kn100-4t-800-.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/a5a55691-ca89-47dd-aad0-0cd7d2560a53.jpg فن آکسیال صنعتی 80 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-KN100-4T-800 فن آکسیال صنعتی 80 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-KN100-4T-800، جنس پروانه دایکست آلومینیوم، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، مقدار هوادهی 29000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1420 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/bf6556de-8037-403a-82fe-9366c0f67c1f.jpg فن آکسیال صنعتی 80 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-KN100-4T-800 فن آکسیال صنعتی 80 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-KN100-4T-800، جنس پروانه دایکست آلومینیوم، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، مقدار هوادهی 29000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1420 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-564/damandeh-industrial-axial-fan-dvmp-kn70-4t-700-.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9b0e66e9-5376-4383-8d37-3170ccb8af67.jpg فن آکسیال صنعتی 70 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-KN70-4T-700 فن آکسیال صنعتی 70 سانت با پروانه مولتی وینگ دمنده DVMP-KN70-4T-700، جنس پروانه دایکست آلومینیوم، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک، مقدار هوادهی 22000 متر مکعب در ساعت و دور موتور 1420 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-565/damandeh-industriat-external-fan-vie-50t4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/7b6bff7d-77bb-4c10-9dcc-18934f45245d.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50A4S هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50A4S، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5600 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1280 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ceadde8e-fee1-4416-8e2e-474982b0bfa7.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50A4S هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50A4S، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5600 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1280 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d03e662e-af9e-47f2-9681-768dbb37c984.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50A4S هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50A4S، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5600 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1280 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b31983cb-7d15-4997-abb6-53d550fd82a1.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50A4S هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50A4S، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5600 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1280 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/13062ea2-99b3-4595-ae14-241f2c2b5eaa.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50A4S هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50A4S، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5600 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1280 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-566/damandeh-industriat-external-fan-vie-50t4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f4e68e52-b5ef-42b3-8f15-91722dd0975d.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50A4T هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50A4T، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5900 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1320 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/3b02f970-0f9e-43e3-ac0c-353c9f502b50.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50A4T هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50A4T، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5900 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1320 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7b583333-af77-4915-8b14-6972b4ebbb9f.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50A4T هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50A4T، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5900 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1320 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/89bd30e5-94d9-4263-b9fa-24402e901b65.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50A4T هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50A4T، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5900 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1320 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/82a288fa-1b5e-4381-9bfc-1acef05336ab.jpg هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50A4T هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50A4T، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 5900 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1320 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-567/damandeh-industriaz-external-fan-vie-60z4s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3c73fd84-2d42-4fd7-be8f-8565f24fb8e2.jpg هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا دمنده VIE-60R4S هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا دمنده VIE-60R4S، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 11000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/762e55aa-3e82-4b12-8a60-17fa2eedc3f3.jpg هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا دمنده VIE-60R4S هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا دمنده VIE-60R4S، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 11000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1d334c5f-9660-4d4c-b759-4196b1713369.jpg هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا دمنده VIE-60R4S هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا دمنده VIE-60R4S، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 11000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-568/damandeh-industriaz-external-fan-vie-60z4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/9145334f-fb46-45a5-85de-d8ff99c3e051.jpg هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا دمنده VIE-60R4T هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا دمنده VIE-60R4T، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 11300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f14f8119-e115-48c9-ba19-93c835d52c9d.jpg هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا دمنده VIE-60R4T هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا دمنده VIE-60R4T، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 11300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ede77dad-8e07-4ab3-ba6e-e210dc9f9d71.jpg هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا دمنده VIE-60R4T هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا دمنده VIE-60R4T، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 11300 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1400 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-569/damandeh-industriaz-external-fan-vie-70z4t.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/496bb6f4-6d05-41c1-85a5-95540e2f2967.jpg هواکش صنعتی 70 سانت ایلکا دمنده VIE-70R4T هواکش صنعتی 70 سانت ایلکا دمنده VIE-70R4T، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 17000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/bc2225e4-f582-4f9a-905c-08397f3647b3.jpg هواکش صنعتی 70 سانت ایلکا دمنده VIE-70R4T هواکش صنعتی 70 سانت ایلکا دمنده VIE-70R4T، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 17000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/f51fac49-6cb0-4daa-8355-d1cbbdd9ab86.jpg هواکش صنعتی 70 سانت ایلکا دمنده VIE-70R4T هواکش صنعتی 70 سانت ایلکا دمنده VIE-70R4T، جنس پروانه پلی آمید، جنس بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک، حجم هوادهی 17000 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1350 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-570/damandeh--residentional-pipe-mount-fan-vph-8s2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/5a7af8a7-0983-4d6b-a524-d5aae4d7b092.jpg هواکش خانگی دمنده 8 سانت توربو VPH-8S2S هواکش خانگی دمنده 8 سانت توربو VPH-8S2S با پروانه و بدنه پلاستیکی، ظرفیت تخلیه 20 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2530 مناسب واحدهای مسکونی و تجاری کوچک است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/504ff4d3-10d5-4993-9074-25ebab07a626.jpg هواکش خانگی دمنده 8 سانت توربو VPH-8S2S هواکش خانگی دمنده 8 سانت توربو VPH-8S2S با پروانه و بدنه پلاستیکی، ظرفیت تخلیه 20 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2530 مناسب واحدهای مسکونی و تجاری کوچک است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/b78e0008-9b7d-400f-ba16-9195620c5bb8.jpg هواکش خانگی دمنده 8 سانت توربو VPH-8S2S هواکش خانگی دمنده 8 سانت توربو VPH-8S2S با پروانه و بدنه پلاستیکی، ظرفیت تخلیه 20 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2530 مناسب واحدهای مسکونی و تجاری کوچک است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/49db0b52-825d-4c81-8138-935902422a06.jpg هواکش خانگی دمنده 8 سانت توربو VPH-8S2S هواکش خانگی دمنده 8 سانت توربو VPH-8S2S با پروانه و بدنه پلاستیکی، ظرفیت تخلیه 20 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2530 مناسب واحدهای مسکونی و تجاری کوچک است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c8264a29-b33e-43c7-9950-023d168009ff.jpg هواکش خانگی دمنده 8 سانت توربو VPH-8S2S هواکش خانگی دمنده 8 سانت توربو VPH-8S2S با پروانه و بدنه پلاستیکی، ظرفیت تخلیه 20 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2530 مناسب واحدهای مسکونی و تجاری کوچک است. https://vidfactor.com/product/vf-571/damandeh--residentional-pipe-mount-fan-vph-10s2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/f6ffe992-b0cd-43cc-ae3e-7a3a9b524dfe.jpg فن دمنده خانگی 10 سانت توربو VPH-10S2S هواکش توربو 10 سانت دمنده با پروانه و بدنه پلاستیک دارای ظرفیت تخلیه 55 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2400 مناسب برای واحدهای مسکونی و... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/c4245916-7af1-4e47-b3c4-305f4c4f331c.jpg فن دمنده خانگی 10 سانت توربو VPH-10S2S هواکش توربو 10 سانت دمنده با پروانه و بدنه پلاستیک دارای ظرفیت تخلیه 55 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2400 مناسب برای واحدهای مسکونی و... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/1d7f3ee5-cc81-41b6-adec-2b5efadc2f06.jpg فن دمنده خانگی 10 سانت توربو VPH-10S2S هواکش توربو 10 سانت دمنده با پروانه و بدنه پلاستیک دارای ظرفیت تخلیه 55 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2400 مناسب برای واحدهای مسکونی و... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/28c918aa-0d55-4e2b-8867-284445cc078b.jpg فن دمنده خانگی 10 سانت توربو VPH-10S2S هواکش توربو 10 سانت دمنده با پروانه و بدنه پلاستیک دارای ظرفیت تخلیه 55 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2400 مناسب برای واحدهای مسکونی و... است. https://vidfactor.com/product/vf-572/damandeh--residentional-pipe-mount-fan-vph-12s2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/3cf4200a-9929-46b0-9879-9c6c4260bd63.jpg هواکش خانگی 12 سانت توربو دمنده VPH-12S2S هواکش خانگی 12 سانت توربو دمنده VPH-12S2S با پروانه و بدنه پلاستیکی دارای ظرفیت تخلیه 110 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2400 مناسب برای واحدهای مسکونی است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/2d74a332-18f8-4111-84d0-049650c19067.jpg هواکش خانگی 12 سانت توربو دمنده VPH-12S2S هواکش خانگی 12 سانت توربو دمنده VPH-12S2S با پروانه و بدنه پلاستیکی دارای ظرفیت تخلیه 110 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2400 مناسب برای واحدهای مسکونی است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/49e86936-f0fa-4268-8a98-0097340f18e8.jpg هواکش خانگی 12 سانت توربو دمنده VPH-12S2S هواکش خانگی 12 سانت توربو دمنده VPH-12S2S با پروانه و بدنه پلاستیکی دارای ظرفیت تخلیه 110 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2400 مناسب برای واحدهای مسکونی است. https://vidfactor.com/product/vf-573/damandeh--residentional-pipe-mount-fan-vph-15s2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b85e9777-0872-409f-a055-3c3aea7453fe.jpg هواکش خانگی 15 سانت توربو دمنده VPH-15S2S هواکش خانگی دمنده توربو 15سانت با پروانه و بدنه پلاستیکی دارای ظرفیت تخلیه 165 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2050 مناسب برای اتاق های مسکونی و تجاری است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e471b5a9-884b-499d-abfa-64ea5e9c0372.jpg هواکش خانگی 15 سانت توربو دمنده VPH-15S2S هواکش خانگی دمنده توربو 15سانت با پروانه و بدنه پلاستیکی دارای ظرفیت تخلیه 165 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2050 مناسب برای اتاق های مسکونی و تجاری است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d874d865-c4c7-4f8a-aa1b-7be3a83263f8.jpg هواکش خانگی 15 سانت توربو دمنده VPH-15S2S هواکش خانگی دمنده توربو 15سانت با پروانه و بدنه پلاستیکی دارای ظرفیت تخلیه 165 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2050 مناسب برای اتاق های مسکونی و تجاری است. https://vidfactor.com/product/vf-574/damandeh--residentional-pipe-mount-fan-vpl-20s2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/34c2e344-db29-4421-8a87-f5bd054bf755.jpg هواکش خانگی 20 سانت توربو دمنده VPL-20S2S هواکش خانگی 20 سانت دمنده توربو با پروانه و بدنه پلاستیکی دارای ظرفیت تخلیه 230 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 1650 مناسب برای واحدهای مسکونی و... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/59e05678-7ca0-4f84-a721-a0b38c1b9084.jpg هواکش خانگی 20 سانت توربو دمنده VPL-20S2S هواکش خانگی 20 سانت دمنده توربو با پروانه و بدنه پلاستیکی دارای ظرفیت تخلیه 230 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 1650 مناسب برای واحدهای مسکونی و... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/d666f826-1349-4149-ace0-1352c7314ddb.jpeg هواکش خانگی 20 سانت توربو دمنده VPL-20S2S هواکش خانگی 20 سانت دمنده توربو با پروانه و بدنه پلاستیکی دارای ظرفیت تخلیه 230 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 1650 مناسب برای واحدهای مسکونی و... است. https://vidfactor.com/product/vf-575/damandeh-hilux-pipe-mount-fan-vdi-10s2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/07c1cec0-28a1-4d4a-8d06-7a43763e1039.jpg هواکش خانگی 10 سانت هایلوکس دمنده VDI-10S2S هواکش دمنده لوله ای دریچه دار 10 سانت هایلوکس VDI-10S2S پروانه پلاستیکی، ظرفیت تخلیه 85 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2250 مناسب نصب در منازل و... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ad08fcfc-c189-4689-afe0-69fb151a1864.jpg هواکش خانگی 10 سانت هایلوکس دمنده VDI-10S2S هواکش دمنده لوله ای دریچه دار 10 سانت هایلوکس VDI-10S2S پروانه پلاستیکی، ظرفیت تخلیه 85 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2250 مناسب نصب در منازل و... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/ee382bf2-e7f0-4bd3-b858-1a1962ae6d89.jpg هواکش خانگی 10 سانت هایلوکس دمنده VDI-10S2S هواکش دمنده لوله ای دریچه دار 10 سانت هایلوکس VDI-10S2S پروانه پلاستیکی، ظرفیت تخلیه 85 متر مکعب بر ساعت و دور موتور 2250 مناسب نصب در منازل و... است. https://vidfactor.com/product/vf-576/damandeh-hilux-pipe-mount-fan-vdi-15s2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/0511c571-c117-4a6b-a19d-1ec7fb35eade.jpg هواکش خانگی 15 سانت هایلوکس دمنده VDI-15S2S هواکش دمپر دار هایلوکس دمنده با پروانه و بدنه پلاستیکی، ظرفیت تخلیه 300 متر مکعب بر ساعت و قطر پروانه 15 سانت و دور موتور 1950 مناسب نصب در منازل و... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/7cb42289-0c66-460b-bb65-664bc1ce122b.jpg هواکش خانگی 15 سانت هایلوکس دمنده VDI-15S2S هواکش دمپر دار هایلوکس دمنده با پروانه و بدنه پلاستیکی، ظرفیت تخلیه 300 متر مکعب بر ساعت و قطر پروانه 15 سانت و دور موتور 1950 مناسب نصب در منازل و... است. https://vidfactor.com/uploads/products/image/e38c70e1-60f5-438a-b6bc-f3b1c6d4873e.jpg هواکش خانگی 15 سانت هایلوکس دمنده VDI-15S2S هواکش دمپر دار هایلوکس دمنده با پروانه و بدنه پلاستیکی، ظرفیت تخلیه 300 متر مکعب بر ساعت و قطر پروانه 15 سانت و دور موتور 1950 مناسب نصب در منازل و... است. https://vidfactor.com/product/vf-577/damandeh-wall-mount-fan-vsl-15s2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/e32763eb-b642-4538-a319-2a2cc9578da7.jpg هواکش خانگی 15 سانت لوکس دمنده VSL-15S2S هواکش خانگی 15 سانت لوکس دمنده VSL-15S2S، جنس پروانه پلاستیکی، جنس بدنه پلاستیکی، حجم هوادهی 190 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 2000 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/bb508912-e230-4c7f-bbb4-d2c129af0e47.jpg هواکش خانگی 15 سانت لوکس دمنده VSL-15S2S هواکش خانگی 15 سانت لوکس دمنده VSL-15S2S، جنس پروانه پلاستیکی، جنس بدنه پلاستیکی، حجم هوادهی 190 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 2000 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/uploads/products/image/5d0bffb7-3bcf-4163-874c-21124804a3af.jpg هواکش خانگی 15 سانت لوکس دمنده VSL-15S2S هواکش خانگی 15 سانت لوکس دمنده VSL-15S2S، جنس پروانه پلاستیکی، جنس بدنه پلاستیکی، حجم هوادهی 190 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 2000 (RPM) میباشد. https://vidfactor.com/product/vf-578/damandeh-wall-mount-fan-vsl-20s2s.html https://vidfactor.com/uploads/products/image/b7d2b8fc-09c5-4b9a-8b62-7f6d3ffc2eb9.jpg هواکش خانگی 20 سانت لوکس دمنده VSL-20S2S هواکش خانگی 20 سانت لوکس دمنده VSL-20S2S، جنس پروانه پلاستیکی، جنس بدنه پلاستیکی ، حجم هوادهی 270 مترمکعب بر ساعت و دور موتور 1650 (RPM) میباشد.