فروش ویژه
منو
جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

انکودر آتونیکس مدل E15S2-36-2-N-5-R

 • سری : E15S
 • نوع انکودر : افزایشی (Incremental)
 • نوع محور : شفت دار (Shaft)
 • قطر خارجی شفت : 2 میلیمتر
0 از 0
انکودر آتونیکس مدل E15S2-36-2-N-5-R مقایسه

استعلام موجودی

انکودر آتونیکس مدل E18S2.5-200-1-N-5-R

 • سری : E18S
 • نوع انکودر : -
 • نوع محور : شفت دار (Shaft)
 • قطر خارجی شفت : 2.5 میلیمتر
0 از 0
انکودر آتونیکس مدل E18S2.5-200-1-N-5-R مقایسه

استعلام موجودی

انکودر آتونیکس مدل E20S2-360-3-N-12-R

 • سری : E20S
 • نوع انکودر : افزایشی (Incremental)
 • نوع محور : شفت دار (Shaft)
 • قطر خارجی شفت : 2 میلیمتر
0 از 0
انکودر آتونیکس مدل E20S2-360-3-N-12-R مقایسه

استعلام موجودی

انکودر آتونیکس مدل E30S4-3000-3-N-24

 • سری : E30S
 • نوع انکودر : افزایشی (Incremental)
 • نوع محور : شفت دار (Shaft)
 • قطر خارجی شفت : 4 میلیمتر
0 از 0
انکودر آتونیکس مدل E30S4-3000-3-N-24 مقایسه

استعلام موجودی

انکودر آتونیکس مدل E40H8-5000-3-N-24

 • سری : E40S
 • نوع انکودر : افزایشی (Incremental)
 • نوع محور : هالو شفت (Hollow Shaft)
 • قطر خارجی شفت : 8 میلیمتر
0 از 0
انکودر آتونیکس مدل E40H8-5000-3-N-24 مقایسه

استعلام موجودی

انکودر آتونیکس مدل E50S8-8000-3-N-24

 • سری : E50S
 • نوع انکودر : افزایشی (Incremental)
 • نوع محور : شفت دار (Shaft)
 • قطر خارجی شفت : 8 میلیمتر
0 از 0
انکودر آتونیکس مدل E50S8-8000-3-N-24 مقایسه

استعلام موجودی

انکودر آتونیکس مدل E58SC10-8000-3-N-24

 • سری : E58SC
 • نوع انکودر :
 • نوع محور : شفت دار (Shaft)
 • قطر خارجی شفت : 10 میلیمتر
0 از 0
انکودر آتونیکس مدل E58SC10-8000-3-N-24 مقایسه

استعلام موجودی