0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته
× بستن

0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

پمپ آب نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 35
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 2.4
 • ساخت : ایتالیا
3 از 4
پمپ آب نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45 مقایسه

1,585,000 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 M

 • برق : تک فاز
 • توان : 2 اسب
 • فشار یا هد-متر : 60.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 6.6
 • ساخت : ایتالیا
1 از 5
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 M مقایسه

9,691,000 تومان

پمپ آب نیم اسب خانگی ابارا PRA 0.50 ML

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 37
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 2.1
 • ساخت : ایران
3 از 4
پمپ آب نیم اسب خانگی ابارا PRA 0.50 ML مقایسه

1,000,000 تومان

پمپ آب بشقابی ابارا CMA 1.00 ML

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 34.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 6
 • ساخت : ایران
3 از 3
پمپ آب بشقابی ابارا CMA 1.00 ML مقایسه

1,800,000 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CMA 1.00 M

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 34.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 6
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0
پمپ آب خانگی ابارا CMA 1.00 M مقایسه

3,488,000 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CDA 1.00 ML

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 39.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 5.4
 • ساخت : ایران
0 از 0
پمپ آب خانگی ابارا CDA 1.00 ML مقایسه

2,311,000 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.00 M

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 39.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 5.4
 • ساخت : ایتالیا
1 از 5
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.00 M مقایسه

5,703,000 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CDA 2.00 ML

 • برق : تک فاز
 • توان : 2 اسب
 • فشار یا هد-متر : 60.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 6.6
 • ساخت : ایران
1 از 5
پمپ آب خانگی ابارا CDA 2.00 ML مقایسه

5,560,000 تومان

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 50/01

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 21.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 5.4
 • ساخت : ایتالیا
1 از 5
پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 50/01 مقایسه

2,682,000 تومان

پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 100/00

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 33
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 5.4
 • ساخت : ایتالیا
2 از 4
پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 100/00 مقایسه

2,960,000 تومان

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100/01

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 33
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 5.4
 • ساخت : ایتالیا
3 از 3
پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100/01 مقایسه

3,214,000 تومان

پمپ آب خانگی پنتاکس مدل CM 164/01

 • برق : تک فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 40.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 6.6
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0
پمپ آب خانگی پنتاکس مدل CM 164/01 مقایسه

6,031,000 تومان

پمپ آب بشقابی پنتاکس مدل CM 214/01

 • برق : تک فاز
 • توان : 2 اسب
 • فشار یا هد-متر : 45
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 7.2
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0
پمپ آب بشقابی پنتاکس مدل CM 214/01 مقایسه

7,369,000 تومان

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CMT 164/01

 • برق : سه فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 40.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 6.6
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0
پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CMT 164/01 مقایسه

6,686,000 تومان

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CMT 214/01

 • برق : سه فاز
 • توان : 2 اسب
 • فشار یا هد-متر : 45
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 7.2
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0
پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CMT 214/01 مقایسه

7,067,000 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CDA 2.00 TL

 • برق : سه فاز
 • توان : 2 اسب
 • فشار یا هد-متر : 60.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 6.6
 • ساخت : ایران
0 از 0
پمپ آب خانگی ابارا CDA 2.00 TL مقایسه

4,188,000 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CDA 3.00 TL IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 3 اسب
 • فشار یا هد-متر : 60.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 8.4
 • ساخت : ایران
0 از 0
پمپ آب خانگی ابارا CDA 3.00 TL IE2 مقایسه

استعلام موجودی

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 3.00 T IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 3 اسب
 • فشار یا هد-متر : 60.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 8.4
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 3.00 T IE2 مقایسه

استعلام موجودی

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 4.00 TL IE3

 • برق : سه فاز
 • توان : 4 اسب
 • فشار یا هد-متر : 67
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 11.4
 • ساخت : ایران
1 از 5
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 4.00 TL IE3 مقایسه

8,298,000 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 4.00 T IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 4 اسب
 • فشار یا هد-متر : 67
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 11.4
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 4.00 T IE2 مقایسه

استعلام موجودی

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 5.50 TL IE3

 • برق : سه فاز
 • توان : 5.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 76.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 12.6
 • ساخت : ایران
0 از 0
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 5.50 TL IE3 مقایسه

8,835,000 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 5.50 T IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 5.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 76.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 12.6
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 5.50 T IE2 مقایسه

استعلام موجودی

پمپ آب 1 اسب محیطی پنتاکس PM 80

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 61
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 3
 • ساخت : ایتالیا
4 از 3
پمپ آب 1 اسب محیطی پنتاکس PM 80 مقایسه

2,145,000 تومان

پمپ آب جتی پروانه نوریل پنتاکس CAM 100/00

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 47
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 3.6
 • ساخت : ایتالیا
1 از 1
پمپ آب جتی پروانه نوریل پنتاکس CAM 100/00 مقایسه

3,214,000 تومان

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 100/00

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 40
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 4.8
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0
پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 100/00 مقایسه

4,835,000 تومان

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 160/00

 • برق : تک فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 53
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 6
 • ساخت : ایتالیا
1 از 5
پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 160/00 مقایسه

6,669,000 تومان

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 210/00

 • برق : تک فاز
 • توان : 2 اسب
 • فشار یا هد-متر : 67
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 6.6
 • ساخت : ایتالیا
1 از 2
پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 210/00 مقایسه

7,421,000 تومان

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 210/01

 • برق : تک فاز
 • توان : 2 اسب
 • فشار یا هد-متر : 58
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 7.5
 • ساخت : ایتالیا
2 از 4
پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 210/01 مقایسه

8,174,000 تومان

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 310/00

 • برق : تک فاز
 • توان : 3 اسب
 • فشار یا هد-متر : 64
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 9
 • ساخت : ایتالیا
1 از 1
پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 310/00 مقایسه

10,919,000 تومان

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 310/01

 • برق : تک فاز
 • توان : 3 اسب
 • فشار یا هد-متر : 64
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 9
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0
پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 310/01 مقایسه

11,607,000 تومان

پمپ آب خانگی چدنی داب K 30/70M

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 31.8
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 7.2
 • ساخت : ایتالیا
1 از 4
 پمپ آب خانگی چدنی داب K 30/70M مقایسه

4,700,000 تومان

پمپ آب خانگی دو پروانه داب K 45/50M

 • برق : تک فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 51
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 6
 • ساخت : ایتالیا
1 از 5
پمپ آب خانگی دو پروانه داب K 45/50M مقایسه

10,210,000 تومان

پمپ آب نیم اسب خانگی داب KPF 30/16

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 32.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 1.8
 • ساخت : ایتالیا
1 از 5
پمپ آب نیم اسب خانگی داب KPF 30/16 مقایسه

1,580,000 تومان

پمپ آب جتی داب JET 102M

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 32.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 1.8
 • ساخت : ایتالیا
1 از 4
پمپ آب جتی داب JET 102M مقایسه

6,300,000 تومان

پمپ آب جتی استیل داب JET INOX 102

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 53.8
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 3.6
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0
پمپ آب جتی استیل داب JET INOX 102 مقایسه

6,300,000 تومان

پمپ آب جتی تک فاز استریم SJET 100L

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 50
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 3.1
 • ساخت : چین
1 از 5
پمپ آب جتی تک فاز استریم SJET 100L مقایسه

1,700,000 تومان

الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM16

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.4 اسب
 • فشار یا هد-متر : 43.4
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 2.22
 • ساخت : ایران
0 از 0
الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM16 مقایسه

1,172,000 تومان

الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM45

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 40
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 3
 • ساخت : ایران
0 از 0
الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM45 مقایسه

1,206,000 تومان

الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM80

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 65
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 3
 • ساخت : ایران
1 از 5
الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM80 مقایسه

1,632,000 تومان

الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.00

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 33
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 5.4
 • ساخت : ایران
0 از 0
الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.00 مقایسه

1,917,000 تومان

الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.01

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 33
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 5.4
 • ساخت : ایران
2 از 5
الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.01 مقایسه

2,040,000 تومان

الکتروپمپ جتی چدنی دیزل ساز سری DAM100/00

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 52.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 3.6
 • ساخت : ایران
0 از 0
الکتروپمپ جتی چدنی دیزل ساز سری DAM100/00 مقایسه

2,217,000 تومان

الکتروپمپ جتی چدنی دیزل ساز سری DAM100/01

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 52.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 3.6
 • ساخت : ایران
0 از 0
الکتروپمپ جتی چدنی دیزل ساز سری DAM100/01 مقایسه

2,439,000 تومان

الکتروپمپ دیزل ساز سری DB160/01

 • برق : تک فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 45
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 8.4
 • ساخت : ایران
0 از 0
الکتروپمپ دیزل ساز سری DB160/01 مقایسه

% 22,997,000

2,930,000 تومان

الکتروپمپ دیزل ساز سری DB210/01

 • برق : تک فاز
 • توان : 2 اسب
 • فشار یا هد-متر : 50
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 8.4
 • ساخت : ایران
0 از 0
الکتروپمپ دیزل ساز سری DB210/01 مقایسه

3,704,000 تومان

پمپ آب جتی ابارا AGA 1.00 ML

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 47.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 3.6
 • ساخت : ایران
1 از 4
پمپ آب جتی ابارا AGA 1.00 ML مقایسه

2,000,000 تومان

پمپ آب جتی ابارا AGA 1.00 M

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 47.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 3.6
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0
پمپ آب جتی ابارا AGA 1.00 M مقایسه

3,561,000 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.50 T IE3

 • برق : سه فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 50.8
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 6
 • ساخت : ایتالیا
1 از 5
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.50 T IE3 مقایسه

استعلام موجودی

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.50 M

 • برق : تک فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 50.8
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 6
 • ساخت : ایتالیا
1 از 5
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.50 M مقایسه

9,196,000 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 T IE3

 • برق : سه فاز
 • توان : 2 اسب
 • فشار یا هد-متر : 60.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 6.6
 • ساخت : ایتالیا
1 از 5
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 T IE3 مقایسه

9,129,000 تومان

پمپ های کوچک یا مینی پمپ ها همان پمپ های آب خانگی هستند که از آنها به دلیل کوچک بودن و مقرون به صرفه بودنشان، در انواع آبرسانی و ساختمان های مسکونی به جهت افزایش فشار و سرعت آب استفاده می شود. موارد بسیاری در انتخاب پمپ آب مناسب دخیل هستند از جمله متراژ واحد ها، تعداد شیر ها و تعداد طبقات که با در نظر گرفتن آنها می توانید انتخاب بهتری داشته باشید.

پمپ های آب خانگی با توجه به نیاز مشتریان به انواع مختلف از قبیل بوستر پمپ، پمپ آب جتی، پمپ محیطی، پمپ آب بشقابی که برخی با منبع تحت فشار و برخی دیگر با کلید اتوماتیک کار می کنند. این نوع پمپ ها در توان های مختلفی از جمله یک اسب، نیم اسب و دیگر توان ها تولید می شوند

نمایش بیشتر