جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

سری سنبه و قلم 5عددی A-KRAFT-AK-2105

 • نوع : سری سنبه قلم 5 عددی
 • سایز : متغیر
0 از 0
سری سنبه و قلم 5عددی A-KRAFT-AK-2105 مقایسه

227,800 تومان

سری سنبه پین 6عددی 2-8میلیمتری AKRAFT-AK-2106

 • نوع : سنبه پین 6 عددی
 • سایز : 2-8 میلیمتر
0 از 0
سری سنبه پین 6عددی 2-8میلیمتری AKRAFT-AK-2106 مقایسه

297,100 تومان

سری قلم تخت 7عددی A-KRAFT-AK-2107

 • نوع : قلم تخت7 عددی
 • سایز : متغیر
0 از 0
سری قلم تخت 7عددی A-KRAFT-AK-2107 مقایسه

560,500 تومان

سری سنبه و قلم 12عددی A-KRAFT-AK-2112

 • نوع : سری سنبه قلم 12 عددی
 • سایز : متغیر
0 از 0
سری سنبه و قلم 12عددی A-KRAFT-AK-2112 مقایسه

490,900 تومان

سنبه پین فولادی A-KRAFT-AK-2202150 150*02mm

 • نوع : سری سنبه پین فولادی
 • سایز : 150*02 میلیمتر
0 از 0
سنبه پین فولادی A-KRAFT-AK-2202150 150*02mm مقایسه

41,700 تومان

سنبه پین فولادی A-KRAFT-AK-2204150 150*04mm

 • نوع : سری سنبه پین فولادی
 • سایز : 150*04 میلیمتر
0 از 0
سنبه پین فولادی A-KRAFT-AK-2204150 150*04mm مقایسه

41,700 تومان

سنبه پین فولادی A-KRAFT-AK-2205150 150*05mm

 • نوع : سنبه پین فولادی
 • سایز : 150*5 میلیمتر
0 از 0
سنبه پین فولادی A-KRAFT-AK-2205150 150*05mm مقایسه

41,700 تومان

قلم تخت فولادی AKRAFT-AK-2413100 100x13mm

 • نوع : قلم تخت فولادی
 • سایز : 100*13 میلیمتر
0 از 0
قلم تخت فولادی AKRAFT-AK-2413100 100x13mm مقایسه

35,400 تومان

قلم تخت فولادی AKRAFT-AK-2420175 175x20mm

 • نوع : قلم تخت فولادی
 • سایز : 175*20 میلیمتر
0 از 0
قلم تخت فولادی AKRAFT-AK-2420175 175x20mm مقایسه

73,000 تومان

دیلم فولادی قطر 16mm اکرافت LPB 450

 • نوع : دیلم فولادی
 • سایز : 16*450 میلیمتر
0 از 0
دیلم فولادی قطر 16mm اکرافت LPB 450 مقایسه

173,000 تومان