جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

دسته جغجغه-روکش پلاستیک 3/8" درایو 24 دندانه آکرافت A253241

 • رابط بکس : خیر
 • جنس : کروم
 • سایز : 208mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
دسته جغجغه-روکش پلاستیک 3/8" درایو 24 دندانه آکرافت A253241 مقایسه

210,200 تومان

بکس سنسور اکسیژن "1/2 ، 6پر a-kraft-594622

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم
 • سایز : 87mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
بکس سنسور اکسیژن "1/2 ، 6پر a-kraft-594622 مقایسه

163,900 تومان

دسته بکس هندلی 3/8" درایو آکرافت A223100

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : 380mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
دسته بکس هندلی 3/8" درایو آکرافت A223100 مقایسه

82,300 تومان

دسته بکس هندلی 1/2" درایو آکرافت A224100

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : 420mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
دسته بکس هندلی 1/2" درایو آکرافت A224100 مقایسه

92,400 تومان

دسته بکس لولایی-فلزی 1/2" درایو آکرافت A244238

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : 380mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
دسته بکس لولایی-فلزی 1/2" درایو آکرافت A244238 مقایسه

244,000 تومان

مبدل جغجغه "3/8 با دندانه a-kraft-A60300 72 Z

 • رابط بکس : خیر
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : -
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
مبدل جغجغه "3/8 با دندانه a-kraft-A60300 72 Z مقایسه

235,500 تومان

مبدل جغجغه "1/2 با دندانه a-kraft-A60400 72 Z

 • رابط بکس : خیر
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : -
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
مبدل جغجغه "1/2 با دندانه a-kraft-A60400 72 Z مقایسه

250,700 تومان

مجموعه بکس (جعبه فلزی ) 5عددی درایو "1/4 a-kraft

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : -
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
مجموعه بکس (جعبه فلزی ) 5عددی درایو "1/4 a-kraft مقایسه

510,300 تومان

مجموعه بکس 23عددی "1/4 درایو akraft-932023

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : -
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
مجموعه بکس 23عددی "1/4 درایو akraft-932023 مقایسه

515,000 تومان

مجموعه بکس 35عددی "1/4 درایو a-kraft

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : -
 • کشور سازنده : تایوان
1 از 5
مجموعه بکس 35عددی "1/4 درایو a-kraft مقایسه

946,500 تومان

مجموعه بکس 13عددی بر روی آویز پلاستیکی "1/4 a-kraft

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : -
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
مجموعه بکس 13عددی بر روی آویز پلاستیکی "1/4 a-kraft مقایسه

300,400 تومان

رابط بکس 3عددی a-kraft-A974003

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم
 • سایز : "1/4
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
رابط بکس 3عددی a-kraft-A974003 مقایسه

184,500 تومان

رابط بکس فنری 1/4" درایو آکرافت A200206

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : -
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
رابط بکس فنری 1/4" درایو آکرافت A200206 مقایسه

30,000 تومان

دسته جغجغه-روکش پلاستیک 1/2" درایو 24 دندانه آکرافت A254241

 • رابط بکس : خیر
 • جنس : کروم
 • سایز : 260mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
دسته جغجغه-روکش پلاستیک 1/2" درایو 24 دندانه آکرافت A254241 مقایسه

231,500 تومان

لغلغه بکس 3/8" درایو آکرافت A273100

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : 56mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
لغلغه بکس 3/8" درایو آکرافت A273100 مقایسه

68,900 تومان

لغلغه بکس 1/2" درایو آکرافت A274100

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : 75mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
لغلغه بکس 1/2" درایو آکرافت A274100 مقایسه

96,100 تومان

دسته بکس پیچ گوشتی-قرمز و مشکی 1/4" درایو آکرافت A282208

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم
 • سایز : 150mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
دسته بکس پیچ گوشتی-قرمز و مشکی 1/4" درایو آکرافت A282208 مقایسه

51,700 تومان

دسته بکس کشویی 3/8" درایو A293120

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم
 • سایز : 200mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
دسته بکس کشویی 3/8" درایو A293120 مقایسه

60,500 تومان

جعبه بکس 1/4in نووا- 17 پارچه NTS-7003

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : 1/4 اینچ
 • کشور سازنده : تایوان
1 از 3
جعبه بکس 1/4in نووا- 17 پارچه NTS-7003 مقایسه

210,000 تومان

جعبه بکس 1/2in نووا- 10 پارچه آلنی NTS-7004

 • رابط بکس : خیر
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : 1/2 اینچ
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
جعبه بکس 1/2in نووا- 10 پارچه آلنی NTS-7004 مقایسه

195,000 تومان

جعبه بکس 1/2in نووا- 9 پارچه آلنی-ستاره ای NTS-7005

 • رابط بکس : خیر
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : 1/2 اینچ
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
جعبه بکس 1/2in نووا- 9 پارچه آلنی-ستاره ای NTS-7005 مقایسه

185,000 تومان

جعبه بکس 1/2in نووا- 6 پارچه آلنی-ستاره ای NTS-7015

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : 1/2 اینچ
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
جعبه بکس 1/2in نووا- 6 پارچه آلنی-ستاره ای NTS-7015 مقایسه

158,000 تومان

جعبه بکس 1/2in نووا- E9 پارچه NTS-7016

 • رابط بکس : خیر
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : 1/2 اینچ
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
جعبه بکس 1/2in نووا- E9 پارچه NTS-7016 مقایسه

145,000 تومان

جعبه بکس 1/2in-3/8-1/4in نووا E14 پارچه NTS-7656

 • رابط بکس : خیر
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : 1/4 ، 3/8 ،1/2 اینچ
 • کشور سازنده : تایوان
1 از 1
جعبه بکس 1/2in-3/8-1/4in نووا E14 پارچه NTS-7656 مقایسه

141,000 تومان

جعبه بکس 1/4in نووا 38 پارچه NTS-7303

 • رابط بکس : خیر
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : 1/4 اینچ
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
جعبه بکس 1/4in نووا 38 پارچه NTS-7303 مقایسه

330,000 تومان

بکس دسته T-8mm نووا NTS-7608

 • رابط بکس : خیر
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : 8 میلیمتر
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
بکس دسته T-8mm نووا NTS-7608 مقایسه

46,000 تومان

بکس دسته T-10mm نووا NTS-7610

 • رابط بکس : خیر
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : 10 میلیمتر
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
بکس دسته T-10mm نووا NTS-7610 مقایسه

46,000 تومان

بکس دسته T-12mm نووا NTS-7612

 • رابط بکس : خیر
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : 12 میلیمتر
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
بکس دسته T-12mm نووا NTS-7612 مقایسه

46,000 تومان

بکس دسته T-13mm نووا NTS-7613

 • رابط بکس : خیر
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : 13 میلیمتر
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
بکس دسته T-13mm نووا NTS-7613 مقایسه

46,000 تومان

بکس دسته T-14mm نووا NTS-7614

 • رابط بکس : خیر
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : 14 میلیمتر
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
بکس دسته T-14mm نووا NTS-7614 مقایسه

46,000 تومان

جعبه بکس 3/4in نووا 17 پارچه NTS-7204

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : 3/4 اینچ
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
جعبه بکس 3/4in نووا 17 پارچه NTS-7204 مقایسه

1,325,000 تومان

دسته جغجغه 3/4 اینچ نووا NTS-7203

 • رابط بکس : خیر
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : 3/4 اینچ
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
دسته جغجغه 3/4 اینچ نووا NTS-7203 مقایسه

369,000 تومان

دسته بکس کشویی 3/4 اینچ نووا NTS-7202

 • رابط بکس : خیر
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : 3/4 اینچ
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
دسته بکس کشویی 3/4 اینچ نووا NTS-7202 مقایسه

129,000 تومان

رابط بکس 3/4in-400mm نووا NTS-7201

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : 3/4 اینچ
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
رابط بکس 3/4in-400mm نووا NTS-7201 مقایسه

129,000 تومان

رابط بکس 3/4in-200mm نووا NTS-7200

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : 3/4 اینچ
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
رابط بکس 3/4in-200mm نووا NTS-7200 مقایسه

79,000 تومان

ست بکس همه کاره نووا NTS-7402

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : 3.8اینچ
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
ست بکس همه کاره نووا NTS-7402 مقایسه

204,000 تومان

دسته بکس لولایی-فلزی 1/4" درایو آکرافت A242215

 • رابط بکس : خیر
 • جنس : کروم
 • سایز : 1/4 اینچ
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
دسته بکس لولایی-فلزی 1/4" درایو آکرافت A242215 مقایسه

63,800 تومان

دسته بکس لولایی-فلزی 3/8" درایو آکرافت A243225

 • رابط بکس : خیر
 • جنس : کروم
 • سایز : 3/8 اینچ
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
دسته بکس لولایی-فلزی 3/8" درایو آکرافت A243225 مقایسه

105,200 تومان

دسته بکس چند حالته a-kraft-AA070104

 • رابط بکس : بله
 • جنس :
 • سایز : 155mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
دسته بکس چند حالته a-kraft-AA070104 مقایسه

176,900 تومان

ریل مغناطیسی a-kraft-AA070151

 • رابط بکس : خیر
 • جنس :
 • سایز : 450mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
ریل مغناطیسی a-kraft-AA070151 مقایسه

200,700 تومان

رابط بکس فنری a-kraft-A200206

 • رابط بکس : بله
 • جنس :
 • سایز : 150mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
رابط بکس فنری a-kraft-A200206 مقایسه

30,000 تومان

رابط بکس فنری a-kraft-A200212

 • رابط بکس : بله
 • جنس :
 • سایز : 300mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
رابط بکس فنری a-kraft-A200212 مقایسه

78,000 تومان

دسته بکس هندلی a-kraft--A223100

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم
 • سایز : 380mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
دسته بکس هندلی a-kraft--A223100 مقایسه

82,300 تومان

دسته بکس هندلی a-kraft-A224100

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم
 • سایز : 420mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
دسته بکس هندلی a-kraft-A224100 مقایسه

92,400 تومان

دسته بکس فلزی(طرح اسناپون) a-kraft-A242215

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم
 • سایز : 150mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
دسته بکس فلزی(طرح اسناپون) a-kraft-A242215 مقایسه

63,800 تومان

دسته بکس فلزی(طرح اسناپون) a-kraft-A243225

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم
 • سایز : 250mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
دسته بکس فلزی(طرح اسناپون) a-kraft-A243225 مقایسه

105,200 تومان

دسته بکس فلزی(طرح اسناپون) a-kraft-A244245

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم
 • سایز : 450mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
دسته بکس فلزی(طرح اسناپون) a-kraft-A244245 مقایسه

274,900 تومان

دسته بکس جغجغه ای ضامن دار پلاستیکی a-kraft-A25224

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم
 • سایز : 153mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
دسته بکس جغجغه ای ضامن دار پلاستیکی a-kraft-A25224 مقایسه

163,900 تومان

دسته بکس جغجغه ای ضامن دار پلاستیکی a-kraft-A253241

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم
 • سایز : 208mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
دسته بکس جغجغه ای ضامن دار پلاستیکی a-kraft-A253241 مقایسه

210,200 تومان

دسته بکس جغجغه ای ضامن دار پلاستیکی a-kraft-A254241

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم
 • سایز : 260mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
دسته بکس جغجغه ای ضامن دار پلاستیکی a-kraft-A254241 مقایسه

231,500 تومان