فروش ویژه
منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

کوره هوای گرم گازی انرژی سری 760

 • نوع سوخت : گاز
 • مصرف سوخت (متر مکعب در ساعت) : 5.3
 • فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 900 - 600
 • برق : تکفاز
0 از 0
کوره هوای گرم گازی انرژی سری 760 مقایسه

9,428,500 تومان

کوره هوای گرم گازی انرژی سری 1560

 • نوع سوخت : گاز
 • مصرف سوخت (متر مکعب در ساعت) : 16
 • فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 4000 - 2500
 • برق : سه فاز
0 از 0
کوره هوای گرم گازی انرژی سری 1560 مقایسه

23,980,000 تومان

کوره هوای گرم گازی انرژی سری 3060

 • نوع سوخت : گاز
 • مصرف سوخت (متر مکعب در ساعت) : 32
 • فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 8500 - 5500
 • برق : سه فاز
0 از 0
کوره هوای گرم گازی انرژی سری 3060 مقایسه

33,790,000 تومان

کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی سری 700

 • نوع سوخت : گازوئیل
 • مصرف سوخت (متر مکعب در ساعت) : 0.0056
 • فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 900 - 600
 • برق : تکفاز
0 از 0
کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی سری 700 مقایسه

8,338,500 تومان

کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی سری 1500

 • نوع سوخت : گازوئیل
 • مصرف سوخت (متر مکعب در ساعت) : 0.0167
 • فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 4000 - 2500
 • برق : سه فاز
0 از 0
کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی سری 1500 مقایسه

22,890,000 تومان

کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی سری 3000

 • نوع سوخت : گازوئیل
 • مصرف سوخت (متر مکعب در ساعت) : 0.0333
 • فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 8500 - 5500
 • برق : سه فاز
0 از 0
کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی سری 3000 مقایسه

32,700,000 تومان