فروش ویژه
0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

کوره هوای گرم گازی انرژی سری 760

 • نوع سوخت : گاز
 • قدرت حرارتی ورودی (کیلو کالری در ساعت) : 50000
 • مصرف سوخت (متر مکعب در ساعت) : 5.3
 • فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 900 - 600
 • ابعاد : 70*73*200 سانتیمتر
 • برق : تکفاز
0 از 0
کوره هوای گرم گازی انرژی سری 760 مقایسه

17,876,000 تومان

کوره هوای گرم گازی انرژی سری 1560

 • نوع سوخت : گاز
 • قدرت حرارتی ورودی (کیلو کالری در ساعت) : 150,000
 • مصرف سوخت (متر مکعب در ساعت) : 16
 • فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 4000 - 2500
 • ابعاد : 107*143*266 سانتیمتر
 • برق : سه فاز
0 از 0
کوره هوای گرم گازی انرژی سری 1560 مقایسه

48,505,000 تومان

کوره هوای گرم گازی انرژی سری 3060

 • نوع سوخت : گاز
 • قدرت حرارتی ورودی (کیلو کالری در ساعت) : 300,000
 • مصرف سوخت (متر مکعب در ساعت) : 32
 • فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 8500 - 5500
 • ابعاد : 136*225*311 سانتیمتر
 • برق : سه فاز
0 از 0
کوره هوای گرم گازی انرژی سری 3060 مقایسه

68,125,000 تومان

کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی سری 700

 • نوع سوخت : گازوئیل
 • قدرت حرارتی ورودی (کیلو کالری در ساعت) : 50000
 • مصرف سوخت (متر مکعب در ساعت) : 0.0056
 • فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 900 - 600
 • ابعاد : 70*73*200 سانتیمتر
 • برق : تکفاز
0 از 0
کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی سری 700 مقایسه

16,350,000 تومان

کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی سری 1500

 • نوع سوخت : گازوئیل
 • قدرت حرارتی ورودی (کیلو کالری در ساعت) : 150000
 • مصرف سوخت (متر مکعب در ساعت) : 0.0167
 • فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 4000 - 2500
 • ابعاد : 107*143*266 سانتیمتر
 • برق : سه فاز
0 از 0
کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی سری 1500 مقایسه

46,325,000 تومان

کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی سری 3000

 • نوع سوخت : گازوئیل
 • قدرت حرارتی ورودی (کیلو کالری در ساعت) : 300000
 • مصرف سوخت (متر مکعب در ساعت) : 0.0333
 • فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 8500 - 5500
 • ابعاد : 311*225*136 سانتیمتر
 • برق : سه فاز
0 از 0
کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی سری 3000 مقایسه

65,400,000 تومان