فروش ویژه
0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته

پمپ لجن کش ابر مدل SSA 50-14-0.55 M SF50

 • برق : تک فاز
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • توان پمپ : 0.55 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 8.4 متر
0 از 0

4,346,000 تومان

پمپ لجن کش ابر مدل SSA 50-17-0.75 M SF50

 • برق : تک فاز
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • توان پمپ : 0.75 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 20 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 9.9 متر
0 از 0

4,585,000 تومان

پمپ لجن کش ابر مدل SSA 50-15-0.75 M SF35

 • برق : تک فاز
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • توان پمپ : 0.75 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 10.7 متر
0 از 0

4,527,000 تومان

پمپ لجن کش ابر مدل SSJ 50-10-0.55 M F

 • برق : تک فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن
 • توان پمپ : 0.55 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 9.7 متر
0 از 0

3,019,000 تومان

پمپ لجن کش ابر مدل SSJ 50-13-0.75 M F

 • برق : تک فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن
 • توان پمپ : 0.75 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 18 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 11.1 متر
0 از 0

3,501,000 تومان

پمپ لجن کش ابر مدل SSJ 50-16-0.75 M FK

 • برق : تک فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن
 • توان پمپ : 0.75 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 18 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 15 متر
0 از 0

4,004,000 تومان

پمپ لجن کش ابر مدل SSJ 50-23-1.1 M F

 • برق : تک فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن
 • توان پمپ : 1.1 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 27 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 13.6 متر
0 از 0

4,346,000 تومان

پمپ لجن کش ابر مدل SSD 50-10-1.5 T WC

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن
 • توان پمپ :
 • ظرفیت آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

8,013,000 تومان

پمپ لجن کش ابر مدل SSD 50-12-2.2 T WC X

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن
 • توان پمپ : 2.2 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 20 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 27.5 متر
0 از 0

8,746,000 تومان

پمپ لجن کش ابر مدل SSH 50-16-1.5 MWC X

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن
 • توان پمپ :
 • ظرفیت آبدهی : 32 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 13.5 متر
0 از 0

7,599,000 تومان

پمپ لجن کش ابر مدل SSH 50-16-2.2 MWC X

 • برق : تک فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن
 • توان پمپ : 2.2 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 32 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 15.8 متر
0 از 0

7,780,000 تومان

پمپ لجن کش ابر مدل SSH 80-42-3 T WC

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن
 • توان پمپ : 3 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 62.5 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 19.7 متر
0 از 0

10,430,000 تومان

پمپ لجن کش ابر مدل SSH 80-42-4 T WC

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن
 • توان پمپ : 4 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 75 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 21.2 متر
0 از 0

14,834,000 تومان

پمپ لجن کش ابر مدل SSH 100-60-5.5 T WC X

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن
 • توان پمپ : 5..5 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 100 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 22.9 متر
0 از 0

17,843,000 تومان

پمپ لجن کش ابر مدل SSH 100-65-7.5 T WC X

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن
 • توان پمپ : 7.5 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 112.5 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 31 متر
0 از 0

25,858,000 تومان

پمپ لجن کش ابر مدل SSZ 80-24-2.2 T

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن
 • توان پمپ : 2.2 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 36 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 21 متر
0 از 0

7,189,000 تومان

پمپ لجن کش ابر مدل SSZ 80-30-3.7 T

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن
 • توان پمپ : 3.7 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 50 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 24 متر
0 از 0

9,274,000 تومان

پمپ لجن کش ابر مدل SSZ 100-38-5.5 T

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن
 • توان پمپ : 5.5 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 60 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 28.4 متر
0 از 0

12,523,000 تومان

پمپ لجن کش ابر مدل SSZ 100-65-7.5 T

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن
 • توان پمپ : 7.5 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 80 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 43.9 متر
0 از 0

15,765,000 تومان

پمپ لجن کش ابر مدل SST 80-25-2.2 T

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن
 • توان پمپ : 2.2 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 45 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 19.1 متر
0 از 0

5,570,000 تومان

پمپ لجن کش ابر مدل SST 65-15-3 T

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن
 • توان پمپ : 3 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 25 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 33.6 متر
0 از 0

9,424,000 تومان

پمپ لجن کش ابر مدل SST 100-30-5.5 T

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن
 • توان پمپ : 5.5 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 50 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 43.9 متر
0 از 0

15,475,000 تومان

پمپ لجن کش ابر مدل SST 65-30-5.5 T

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن
 • توان پمپ : 5.5 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 40 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 36.8 متر
0 از 0

14,817,000 تومان

پمپ لجن کش ابر مدل SST 65-50-7.5 T

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن
 • توان پمپ : 7.5 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 90 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 31.6 متر
0 از 0

16,000,000 تومان

پمپ لجن کش ابر مدل SST 100-30-7.5 T

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن
 • توان پمپ : 7.5 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 50 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 42.4 اینچ
0 از 0

19,633,000 تومان

پمپ لجن کش ابر مدل SST 65-60-5.5 T

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن
 • توان پمپ : 5.5 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 105 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 26.3 متر
0 از 0

12,523,000 تومان

پمپ لجن کش چدنی ابر مدل SSI 40-10-0.55 MF

 • برق : تک فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن
 • توان پمپ : 0.55 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 13.6 متر
0 از 0

3,483,000 تومان

پمپ لجن کش چدنی ابر مدل SSI 40-10-0.75 MF

 • برق : تک فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن
 • توان پمپ : 0.75 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 17.5 متر
0 از 0

3,854,000 تومان

پمپ لجن کش چدنی ابر مدل SSI 40-12-1.1 T

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن
 • توان پمپ : 1.1 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 20 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 17.8 متر
0 از 0

5,336,000 تومان

پمپ لجن کش چدنی ابر مدل SSI 50-15-3 T

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن
 • توان پمپ : 3.0 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 25 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 33.5 متر
0 از 0

9,609,000 تومان

پمپ لجن کش چدنی ابر مدل SSI 65-22-5.5 T

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن
 • توان پمپ : 5.5 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 40 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 36.8 متر
0 از 0

14,345,000 تومان

پمپ لجن کش چدنی ابر مدل SSK 100-100-11 TX

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن
 • توان پمپ : 11 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 150 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 30.1 متر
0 از 0

37,319,000 تومان

پمپ لجن کش چدنی ابر مدل SSK 100-100-15 TX

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن
 • توان پمپ : 15 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 200 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 38.4 متر
0 از 0

39,984,000 تومان

پمپ لجن کش چدنی ابر مدل SSK 200-250-18.5 T

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن
 • توان پمپ : 19 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 400 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 23.6 متر
0 از 0

51,439,000 تومان

پمپ لجن کش چدنی ابر مدل SSK 100-100-22 TX

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن
 • توان پمپ : 22 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 200 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 46.7 متر
0 از 0

53,311,000 تومان

پمپ لجن کش چدنی ابر مدل SSK 100-130-22 TX

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن
 • توان پمپ : 22 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 250 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 44.7 متر
0 از 0

56,808,000 تومان

پمپ لجن کش چدنی ابر مدل SSK 150-180-22 TX

 • برق : سه فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن
 • توان پمپ : 22 کیلو وات
 • ظرفیت آبدهی : 400 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 34.4 متر
0 از 0

50,645,000 تومان

پمپ کف کش ابر مدل SDA 25-2.5-0.55M

 • برق : تک فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : نوریل(پلاستیک فشرده)
 • سایزخروجی : 1 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 4 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 52.3 متر
0 از 0

2,237,000 تومان

پمپ کف کش ابر مدل SDA 25-3.5-0.75M

 • برق : تک فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : نوریل(پلاستیک فشرده)
 • سایزخروجی : 1 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 6 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 32.2 متر
0 از 0

2,538,000 تومان

پمپ کف کش ابر مدل SDA 25-7-1.1M

 • برق : تک فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : نوریل(پلاستیک فشرده)
 • سایزخروجی : 1 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 10 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 31.1 متر
0 از 0

3,557,000 تومان

پمپ کف کش ابر مدل SDA 32-4-0.75M

 • برق :
 • جنس بدنه :
 • جنس پروانه :
 • سایزخروجی :
 • حداکثر میزان آبدهی :
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

2,669,000 تومان

پمپ کف کش ابر مدل SDA 50-10-0.75M

 • برق : تک فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : نوریل(پلاستیک فشرده)
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی :
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 20.3 متر
0 از 0

2,538,000 تومان

پمپ کف کش ابر مدل SDA 65-16-1.1M

 • برق : تک فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : نوریل(پلاستیک فشرده)
 • سایزخروجی : 2.1/2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 27 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 18.5 متر
0 از 0

3,479,000 تومان

پمپ کف کش ابر مدل SDA 65-24-0.75M

 • برق : تک فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : نوریل(پلاستیک فشرده)
 • سایزخروجی : 2.1/2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 36 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 11.7 متر
0 از 0

3,353,000 تومان

پمپ کف کش ابر مدل SDA 80-30-0.75M

 • برق : تک فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : نوریل(پلاستیک فشرده)
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 36 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 11.3 متر
0 از 0

2,994,000 تومان

پمپ کف کش ابر مدل SDA 80-48-1.1M

 • برق : تک فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : نوریل(پلاستیک فشرده)
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 60 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 9.9 متر
0 از 0

3,139,000 تومان

پمپ کف کش ابر مدل SDJ 25-2-0.55M

 • برق : تک فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : نوریل(پلاستیک فشرده)
 • سایزخروجی : 1 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 3 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 27.2 متر
0 از 0

2,821,000 تومان

پمپ کف کش ابر مدل SDJ 25-3.5-0.37M

 • برق : تک فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : نوریل(پلاستیک فشرده)
 • سایزخروجی : 1 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 6 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 17.2 متر
0 از 0

2,100,000 تومان

پمپ کف کش ابر مدل SDJ 50-15-0.55M

 • برق : تک فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : نوریل(پلاستیک فشرده)
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 24 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 9.1 متر
0 از 0

2,526,000 تومان

پمپ کف کش ابر مدل SDJ 25-3-0.75M

 • برق : تک فاز
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : نوریل(پلاستیک فشرده)
 • سایزخروجی : 1 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 4.5 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 33.8 متر
0 از 0

2,730,000 تومان