0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته

پمپ آب خانگی گراندفوس مدل CMBE 1-44

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.75 اسب
 • فشار یا هد-متر : 48
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 3.3
 • ساخت : دانمارک
0 از 0

تومان

پمپ آب خانگی گراندفوس مدل CMBE 3-93

 • برق : تک فاز
 • توان : 2 اسب
 • فشار یا هد-متر : 102
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 5.5
 • ساخت : دانمارک
0 از 0

تومان

پمپ آب خانگی گراندفوس مدل CMBE 5-31

 • برق : تک فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 34
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 8.5
 • ساخت : دانمارک
0 از 0

تومان

پمپ آب خانگی گراندفوس مدل CMBE 5-62

 • برق : تک فاز
 • توان : 2 اسب
 • فشار یا هد-متر : 69
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 7.7
 • ساخت : دانمارک
0 از 0

تومان

پمپ آب خانگی گراندفوس مدل CMBE 10-54

 • برق : تک فاز
 • توان : 2 اسب
 • فشار یا هد-متر : 56
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 16
 • ساخت : دانمارک
0 از 0

تومان

پمپ آب خانگی گراندفوس مدل JPC 2

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 41
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 3.5
 • ساخت : دانمارک
0 از 0

تومان

پمپ آب خانگی گراندفوس مدل JPC 3

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.8 اسب
 • فشار یا هد-متر : 42.6
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 4.8
 • ساخت : دانمارک
0 از 0

تومان

پمپ آب خانگی گراندفوس مدل JPC 4

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 47
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 3.6
 • ساخت : دانمارک
0 از 0

6,000,000 تومان

پمپ آب خانگی گراندفوس مدل MQ 3-25

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 23
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 3.4
 • ساخت : دانمارک
0 از 0

تومان

پمپ آب خانگی گراندفوس مدل MQ 3-35

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.75 اسب
 • فشار یا هد-متر : 33.7
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 3.95
 • ساخت : دانمارک
0 از 0

تومان

پمپ آب خانگی گراندفوس مدل MQ 3-45

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.8 اسب
 • فشار یا هد-متر : 43.6
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 4.8
 • ساخت : دانمارک
0 از 0

تومان

پمپ آب خانگی گراندفوس مدل SCALA2

 • برق : تک فاز
 • توان :
 • فشار یا هد-متر : 45
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 4.8
 • ساخت : دانمارک
0 از 0

تومان