فروش ویژه
0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته

اره زنجیری اولیومک مدل GSH 51 کد 50319002E1

 • سایز : 51cm
 • تیغه :
 • وزن :
 • توان :
 • منبع تغذیه :
 • حجم موتور :
0 از 0

3,850,000 تومان

اره زنجیری اولیومک مدل GSH 56 کد 50329003E1

 • سایز : ''46-51cm-18''-20
 • تیغه :
 • وزن : 5.2Kg
 • توان : 3.5HP
 • منبع تغذیه : بنزینی
 • حجم موتور : cm³ 54.5
0 از 0

8,100,000 تومان

داس موتوری اولئومک مدل 753T کد 61119004E1D

 • حجم موتور : 2.8hp
 • وزن : 8.2kg
 • پهنای برش : -
 • نوع موتور : داس موتوری
 • توان :
 • منبع تغذیه :
 • رانش :
 • تنظیم ارتفاع :
0 از 0

11,470,000 تومان

برش دهنده موتوری اولئومک مدل 963TTA14 کد 52029022E1B

 • حجم موتور : 3hp
 • وزن : 10.4kg
 • پهنای برش : 120mm
 • نوع موتور : برش دهنده موتوری
 • توان :
 • منبع تغذیه :
 • رانش :
 • تنظیم ارتفاع :
0 از 0

18,390,000 تومان

چمن زن اولئومک مدل G44PK Comfort Plus کد 66109052E1L

 • حجم موتور : -
 • وزن : 23.7kg
 • پهنای برش : 41cm
 • نوع موتور : چمن زن
 • توان :
 • منبع تغذیه :
 • رانش :
 • تنظیم ارتفاع :
0 از 0

5,950,000 تومان

شمشاد زن اولئومک مدل HC 280 XP کد 58079020E1A

 • حجم موتور : 1hp
 • وزن : 5.8kg
 • پهنای برش : 75cm
 • نوع موتور : شمشاد زن
 • توان :
 • منبع تغذیه :
 • رانش :
 • تنظیم ارتفاع :
0 از 0

8,920,000 تومان

شمشاد زن اولئومک مدل HC 280 XP کد 58079020E1

 • حجم موتور : 1hp
 • وزن : 5.8Kg
 • پهنای برش : 750mm
 • نوع موتور : شمشاد زن
 • توان :
 • منبع تغذیه :
 • رانش :
 • تنظیم ارتفاع :
0 از 0

8,750,000 تومان

شمشاد زن اولئومک مدل HC 605 E کد 58089005

 • حجم موتور : 0.60kW
 • وزن : 3.6Kg
 • پهنای برش : 570mm
 • نوع موتور : شمشاد زن
 • توان :
 • منبع تغذیه :
 • رانش :
 • تنظیم ارتفاع :
0 از 0

2,570,000 تومان

چمن زن اولئومک مدل K 35 P کد 66059008P

 • حجم موتور : 1.1kW
 • وزن : 12.2Kg
 • پهنای برش : 33cm
 • نوع موتور : چمن زن
 • توان :
 • منبع تغذیه :
 • رانش :
 • تنظیم ارتفاع :
0 از 0

5,050,000 تومان

چمن زن اولئومک مدل K 40 P کد 66089102P

 • حجم موتور : 1.3kW
 • وزن : 15.0Kg
 • پهنای برش : 38cm
 • نوع موتور : چمن زن
 • توان :
 • منبع تغذیه :
 • رانش :
 • تنظیم ارتفاع :
0 از 0

2,390,000 تومان

روتاری تیلر اولئومک مدل MH 175 RK کد 68599003EN

 • حجم موتور : -
 • وزن : 57Kg
 • پهنای برش : -
 • نوع موتور : روتاری تیلر
 • توان :
 • منبع تغذیه :
 • رانش :
 • تنظیم ارتفاع :
0 از 0

10,410,000 تومان

روتاری تیلر اولئومک مدل MH 180 RKS کد 68699111EN

 • حجم موتور : -
 • وزن : 50kg
 • پهنای برش : 80cm
 • نوع موتور : روتاری تیلر
 • توان :
 • منبع تغذیه :
 • رانش :
 • تنظیم ارتفاع :
0 از 0

12,690,000 تومان

روتاری تیلر اولئومک مدل MH 197 RK کد 68589003EN

 • حجم موتور : -
 • وزن : 63kg
 • پهنای برش : 85cm
 • نوع موتور : روتاری تیلر
 • توان :
 • منبع تغذیه :
 • رانش :
 • تنظیم ارتفاع :
0 از 0

11,400,000 تومان

هرس کن تلسکوپی اولئومک مدل PPX 271 کد 61229040E2

 • حجم موتور : 1.3HP
 • وزن : 7.9Kg
 • پهنای برش : -
 • نوع موتور : هرس کن تلسکوپی
 • توان :
 • منبع تغذیه :
 • رانش :
 • تنظیم ارتفاع :
0 از 0

14,230,000 تومان

داس موتوری اولئومک مدل SPARTA 25 کد 61039109E1

 • حجم موتور : 1HP
 • وزن : 6.2Kg
 • پهنای برش : -
 • نوع موتور : داس موتوری
 • توان :
 • منبع تغذیه :
 • رانش :
 • تنظیم ارتفاع :
0 از 0

4,840,000 تومان

داس موتوری اولئومک مدل SPARTA 42 BP کد 62049001E1B

 • حجم موتور : 2.1hp
 • وزن : 9.5kg
 • پهنای برش : -
 • نوع موتور : داس موتوری
 • توان :
 • منبع تغذیه :
 • رانش :
 • تنظیم ارتفاع :
0 از 0

18,080,000 تومان

داس موتوری اولئومک مدل SPARTA 441 BP کد 61339052E2

 • حجم موتور : -
 • وزن : -
 • پهنای برش : -
 • نوع موتور : داس موتوری
 • توان :
 • منبع تغذیه :
 • رانش :
 • تنظیم ارتفاع :
0 از 0

8,840,000 تومان

داس علف تراش اولئومک مدل TR 101 E کد 4198911C

 • حجم موتور : 1000W
 • وزن : 4.5kg
 • پهنای برش : -
 • نوع موتور : داس علف تراش
 • توان :
 • منبع تغذیه :
 • رانش :
 • تنظیم ارتفاع :
0 از 0

3,040,000 تومان

داس علف تراش اولئومک مدل TR 61 E کد 60049003A

 • حجم موتور : 600W
 • وزن : 3.2kg
 • پهنای برش : -
 • نوع موتور : داس علف تراش
 • توان :
 • منبع تغذیه :
 • رانش :
 • تنظیم ارتفاع :
0 از 0

1,760,000 تومان

داس علف تراش اولئومک مدل TR 91 E کد 60059001

 • حجم موتور : 850W
 • وزن : 3.5Kg
 • پهنای برش : -
 • نوع موتور : داس علف تراش
 • توان :
 • منبع تغذیه :
 • رانش :
 • تنظیم ارتفاع :
0 از 0

2,120,000 تومان

داس علف تراش اولئومک مدل TR 91 E کد 60059031

 • حجم موتور : 850W
 • وزن : 3.5kg
 • پهنای برش : -
 • نوع موتور : داس علف تراش
 • توان :
 • منبع تغذیه :
 • رانش :
 • تنظیم ارتفاع :
0 از 0

2,120,000 تومان

داس موتوری اولئومک مدل 741 کد 61339023E0A

 • حجم موتور : 2.5hp
 • وزن : 7.9kg
 • پهنای برش : -
 • نوع موتور : داس موتوری
 • توان :
 • منبع تغذیه :
 • رانش :
 • تنظیم ارتفاع :
0 از 0

13,310,000 تومان

شمشاد زن اولئومک مدل HC 275 XP کد 58049301E1

 • حجم موتور : -
 • وزن : -
 • پهنای برش : -
 • نوع موتور : شمشاد زن
 • توان :
 • منبع تغذیه :
 • رانش :
 • تنظیم ارتفاع :
0 از 0

9,360,000 تومان

چمن زن اولئومک مدل G 48 PK Comfort Plus کد 66119059E1S

 • حجم موتور : 140 سی سی
 • وزن : 25.4kg
 • پهنای برش : 48cm
 • نوع موتور : چمن زن
 • توان : 16.4 کیلووات – 22 اسب بخار
 • منبع تغذیه : بنزینی
 • رانش : دستی
 • تنظیم ارتفاع : 28 تا 75 میلیمتر
0 از 0

14,200,000 تومان

اره زنجیری اولیومک مدل 941CX کد 50179101E1

 • سایز : 41cm
 • تیغه :
 • وزن :
 • توان :
 • منبع تغذیه :
 • حجم موتور :
0 از 0

5,240,000 تومان

اره زنجیری اولیومک مدل GS 200 E کد 51039011

 • سایز : 41cm
 • تیغه :
 • وزن :
 • توان :
 • منبع تغذیه :
 • حجم موتور :
0 از 0

3,400,000 تومان

اره زنجیری اولیومک مدل GS 35 C کد 50249101E1

 • سایز : 35cm
 • تیغه :
 • وزن :
 • توان :
 • منبع تغذیه :
 • حجم موتور :
0 از 0

3,950,000 تومان