منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

هواکش20سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-20V2S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 2400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 770
0 از 0
هواکش20سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-20V2S مقایسه

217,000 تومان

هواکش25سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-25V2S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 2400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1530
0 از 0
هواکش25سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-25V2S مقایسه

245,000 تومان

هواکش30سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-30V4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1370
0 از 0
هواکش30سانت آکسیال طرح آلمان دمنده VIF-30V4S مقایسه

262,000 تومان

هواکش 30سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-30D4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1900
0 از 0
هواکش 30سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-30D4S مقایسه

268,000 تومان

هواکش 35سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-35D4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2000
0 از 0
هواکش 35سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-35D4S مقایسه

276,000 تومان

هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا دمنده VIE-30L4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1800
0 از 0
هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا دمنده VIE-30L4S مقایسه

278,000 تومان

هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا دمنده VIE-30L4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1400
0 از 0
هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا دمنده VIE-30L4T مقایسه

278,000 تومان

هواکش 40سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-40D4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2800
0 از 0
هواکش 40سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-40D4S مقایسه

284,000 تومان

هواکش 40سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-40D4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2850
0 از 0
هواکش 40سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-40D4T مقایسه

284,000 تومان

هواکش تاسیساتی 20سانت بدون قاب زیلابگ 4E-200S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 415
0 از 0
هواکش تاسیساتی 20سانت بدون قاب زیلابگ 4E-200S مقایسه

286,000 تومان

هواکش 45سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-45D4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3500
0 از 0
هواکش 45سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-45D4S مقایسه

291,000 تومان

هواکش 45سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-45D4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3550
0 از 0
هواکش 45سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-45D4T مقایسه

291,000 تومان

هواکش 30سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-30D2S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 2800
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2200
0 از 0
هواکش 30سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-30D2S مقایسه

301,000 تومان

هواکش صنعتی 20سانت قابدار زیلابگ 2E-200B

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 415
0 از 0
هواکش صنعتی 20سانت قابدار زیلابگ 2E-200B مقایسه

310,000 تومان

هواکش صنعتی 20سانت قابدار زیلابگ 4E-200B

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 415
0 از 0
هواکش صنعتی 20سانت قابدار زیلابگ 4E-200B مقایسه

310,000 تومان

هواکش 50سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-50D4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 4200
0 از 0
هواکش 50سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-50D4S مقایسه

311,000 تومان

هواکش 50سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-50D4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 4800
0 از 0
هواکش 50سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-50D4T مقایسه

311,000 تومان

هواکش تاسیساتی 25سانت بدون قاب زیلابگ 4E-250S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 730
0 از 0
هواکش تاسیساتی 25سانت بدون قاب زیلابگ 4E-250S مقایسه

320,000 تومان

هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا دمنده VIE-35L4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2850
0 از 0
هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا دمنده VIE-35L4S مقایسه

324,000 تومان

هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا دمنده VIE-35L4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2900
0 از 0
هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا دمنده VIE-35L4T مقایسه

324,000 تومان

هواکش 35سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-35D2S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 2800
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2500
0 از 0
هواکش 35سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-35D2S مقایسه

327,000 تومان

هواکش30سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30L4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2200
0 از 0
هواکش30سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30L4S مقایسه

327,000 تومان

هواکش30سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30L6S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 900
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1520
0 از 0
هواکش30سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30L6S مقایسه

327,000 تومان

هواکش30سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30L4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2300
0 از 0
هواکش30سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30L4T مقایسه

327,000 تومان

هواکش30سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30L4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2200
0 از 0
هواکش30سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30L4S مقایسه

327,000 تومان

هواکش30سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30L6S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 900
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1520
0 از 0
هواکش30سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30L6S مقایسه

327,000 تومان

هواکش30سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30L4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2300
0 از 0
هواکش30سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30L4T مقایسه

327,000 تومان

هواکش35سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-35L4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3000
0 از 0
هواکش35سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-35L4S مقایسه

344,000 تومان

هواکش35سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-35L6S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 900
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2250
0 از 0
هواکش35سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-35L6S مقایسه

344,000 تومان

هواکش35سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-35L4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3070
0 از 0
هواکش35سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-35L4T مقایسه

344,000 تومان

هواکش35سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35L4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3000
0 از 0
هواکش35سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35L4S مقایسه

344,000 تومان

هواکش35سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35L6S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 900
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2250
0 از 0
هواکش35سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35L6S مقایسه

344,000 تومان

هواکش35سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35L4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3070
0 از 0
هواکش35سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35L4T مقایسه

344,000 تومان

هواکش 40سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-40D2S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 2800
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3000
0 از 0
هواکش 40سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-40D2S مقایسه

344,000 تومان

هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا دمنده VIE-40L4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3550
0 از 0
هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا دمنده VIE-40L4S مقایسه

344,000 تومان

هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا دمنده VIE-40L4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3600
0 از 0
هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا دمنده VIE-40L4T مقایسه

344,000 تومان

هواکش صنعتی 25سانت قابدار زیلابگ 2E-250B

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 2400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 960
0 از 0
هواکش صنعتی 25سانت قابدار زیلابگ 2E-250B مقایسه

350,000 تومان

هواکش صنعتی 25سانت قابدار زیلابگ 4E-250B

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 730
0 از 0
هواکش صنعتی 25سانت قابدار زیلابگ 4E-250B مقایسه

350,000 تومان

هواکش40سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40L4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3500
0 از 0
هواکش40سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40L4S مقایسه

363,000 تومان

هواکش40سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40L6S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 900
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2600
0 از 0
هواکش40سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40L6S مقایسه

363,000 تومان

هواکش40سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40L4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3600
0 از 0
هواکش40سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40L4T مقایسه

363,000 تومان

هواکش40سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40L4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3500
0 از 0
هواکش40سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40L4S مقایسه

363,000 تومان

هواکش40سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40L6S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 900
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2600
0 از 0
هواکش40سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40L6S مقایسه

363,000 تومان

هواکش40سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40L4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3600
0 از 0
هواکش40سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40L4T مقایسه

363,000 تومان

هواکش 60سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-60D4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 7700
0 از 0
هواکش 60سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-60D4S مقایسه

367,000 تومان

هواکش 60سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-60D4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 8300
0 از 0
هواکش 60سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-60D4T مقایسه

367,000 تومان

هواکش تاسیساتی 30سانت بدون قاب زیلابگ 4E-300S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1845
0 از 0
هواکش تاسیساتی 30سانت بدون قاب زیلابگ 4E-300S مقایسه

368,000 تومان

هواکش تاسیساتی 30سانت بدون قاب زیلابگ 4D-300S

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1835
0 از 0
هواکش تاسیساتی 30سانت بدون قاب زیلابگ 4D-300S مقایسه

368,000 تومان

هواکش45سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45L4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3650
0 از 0
هواکش45سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45L4S مقایسه

399,000 تومان

هواکش45سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45L6S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 900
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3100
0 از 0
هواکش45سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45L6S مقایسه

399,000 تومان