منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا EGO 25-60-180

 • برق : تک فاز
 • نوع اتصال :
 • دور : چند دور
 • توان پمپ : 0.5 کیلووات
0 از 0
پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا EGO 25-60-180 مقایسه

628,500 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا LPC4 40-125/0.25

 • برق : سه فاز
 • نوع اتصال :
 • دور : 2800 rpm
 • توان پمپ : 0.25 کیلووات
0 از 0
پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا LPC4 40-125/0.25 مقایسه

3,518,500 تومان

پمپ آب سیرکولاتور چدنی ابارا LPC4 100-160/2.2

 • برق : سه فاز
 • نوع اتصال :
 • دور : 2800 rpm
 • توان پمپ : 2.2 کیلووات
0 از 0
پمپ آب سیرکولاتور چدنی ابارا LPC4 100-160/2.2 مقایسه

6,915,000 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا LPC4 100-200/3

 • برق : سه فاز
 • نوع اتصال :
 • دور : 2800 rpm
 • توان پمپ : 3 کیلووات
0 از 0
پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا LPC4 100-200/3 مقایسه

8,489,000 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا LPC4 100-200/4

 • برق : سه فاز
 • نوع اتصال :
 • دور : 2800 rpm
 • توان پمپ : 4 کیلووات
0 از 0
پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا LPC4 100-200/4 مقایسه

10,613,000 تومان

پمپ آب سیرکولاتور چدنی ابارا LPC4 100-250/5.5

 • برق : سه فاز
 • نوع اتصال :
 • دور : 2800 rpm
 • توان پمپ : 5.5 کیلووات
0 از 0
پمپ آب سیرکولاتور چدنی ابارا LPC4 100-250/5.5 مقایسه

13,468,500 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا LPC4 100-250/7.5

 • برق : سه فاز
 • نوع اتصال :
 • دور : 2800 rpm
 • توان پمپ : 7.5 کیلووات
0 از 0
پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا LPC4 100-250/7.5 مقایسه

14,315,500 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا ETERMA 4-100-4M

 • برق : تک فاز
 • نوع اتصال :
 • دور : چند دور
 • توان پمپ :
0 از 0
پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا ETERMA 4-100-4M مقایسه

2,734,000 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا ETERMA 5-95-2

 • برق : سه فاز
 • نوع اتصال : فلنج
 • دور : چند دور
 • توان پمپ :
0 از 0
پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا ETERMA 5-95-2 مقایسه

4,035,000 تومان

پمپ آب سیرکولاتور چدنی ابارا LPC4 40-125/0.25 IE2

 • برق : سه فاز
 • نوع اتصال :
 • دور : 2800 rpm
 • توان پمپ : 0.25 کیلووات
0 از 0
پمپ آب سیرکولاتور چدنی ابارا LPC4 40-125/0.25 IE2 مقایسه

3,694,500 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا LPC4 40-160/0.37 IE2

 • برق : سه فاز
 • نوع اتصال :
 • دور : 2800 rpm
 • توان پمپ : 0.37 کیلووات
0 از 0
پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا LPC4 40-160/0.37 IE2 مقایسه

4,030,000 تومان

پمپ آب خطی چدنی ابارا LPC4/E 40-200/0.75 IE2

 • برق : سه فاز
 • نوع اتصال :
 • دور : 2800 rpm
 • توان پمپ : 0.75 کیلووات
0 از 0
پمپ آب خطی چدنی ابارا LPC4/E 40-200/0.75 IE2 مقایسه

4,645,500 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا LPC4 40-200/1.1 IE2

 • برق : سه فاز
 • نوع اتصال :
 • دور : 2800 rpm
 • توان پمپ : 1.1 کیلووات
0 از 0
پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا LPC4 40-200/1.1 IE2 مقایسه

5,200,000 تومان

پمپ آب سیرکولاتور چدنی ابارا LPC4 50-125/0.25 IE2

 • برق : سه فاز
 • نوع اتصال :
 • دور : 2800 rpm
 • توان پمپ : 0.25 کیلووات
0 از 0
پمپ آب سیرکولاتور چدنی ابارا LPC4 50-125/0.25 IE2 مقایسه

4,294,000 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا LPC4 50-125/0.37 IE2

 • برق : سه فاز
 • نوع اتصال :
 • دور : 2800 rpm
 • توان پمپ : 0.37 کیلووات
0 از 0
پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا LPC4 50-125/0.37 IE2 مقایسه

4,330,500 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا LPC4 50-160/0.55

 • برق : سه فاز
 • نوع اتصال :
 • دور : 2800 rpm
 • توان پمپ : 0.55 کیلووات
0 از 0
پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا LPC4 50-160/0.55 مقایسه

4,168,000 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا LPC4 50-200/1.1

 • برق : سه فاز
 • نوع اتصال :
 • دور : 2800 rpm
 • توان پمپ : 1.1 کیلووات
0 از 0
پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا LPC4 50-200/1.1 مقایسه

6,242,000 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا LPC4/E 50-200/1.1 IE2

 • برق : سه فاز
 • نوع اتصال :
 • دور : 2800 rpm
 • توان پمپ : 1.1 کیلووات
0 از 0
پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا LPC4/E 50-200/1.1 IE2 مقایسه

6,554,000 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا LPC4 50-200/1.1R

 • برق : سه فاز
 • نوع اتصال :
 • دور : 2800 rpm
 • توان پمپ : 1.1 کیلووات
0 از 0
پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا LPC4 50-200/1.1R مقایسه

5,529,000 تومان

پمپ آب سیرکولاتور چدنی ابارا LPC4 65-125/0.37

 • برق : سه فاز
 • نوع اتصال :
 • دور : 2800 rpm
 • توان پمپ : 0.37 کیلووات
0 از 0
پمپ آب سیرکولاتور چدنی ابارا LPC4 65-125/0.37 مقایسه

4,168,000 تومان

پمپ آب خطی چدنی ابارا LPC4 65-125/0.55

 • برق : سه فاز
 • نوع اتصال :
 • دور : 2800 rpm
 • توان پمپ : 0.55 کیلووات
0 از 0
پمپ آب خطی چدنی ابارا LPC4 65-125/0.55 مقایسه

4,895,000 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا LPC4 65-160/0.75 IE2

 • برق : سه فاز
 • نوع اتصال :
 • دور : 2800 rpm
 • توان پمپ : 0.75 کیلووات
0 از 0
پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا LPC4 65-160/0.75 IE2 مقایسه

5,065,000 تومان

پمپ آب سیرکولاتور چدنی ابارا LPC4 65-160/1.1 IE3

 • برق : سه فاز
 • نوع اتصال :
 • دور : 2800 rpm
 • توان پمپ : 1.1 کیلووات
0 از 0
پمپ آب سیرکولاتور چدنی ابارا LPC4 65-160/1.1 IE3 مقایسه

5,620,000 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا LPC4 65-200/1.1 IE2

 • برق : سه فاز
 • نوع اتصال :
 • دور : 2800 rpm
 • توان پمپ : 1.1 کیلووات
0 از 0
پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا LPC4 65-200/1.1 IE2 مقایسه

6,188,500 تومان

پمپ آب خطی چدنی ابارا LPC4 65-200/1.5 IE2

 • برق : سه فاز
 • نوع اتصال :
 • دور : 2800 rpm
 • توان پمپ : 1.5 کیلووات
0 از 0
پمپ آب خطی چدنی ابارا LPC4 65-200/1.5 IE2 مقایسه

6,627,000 تومان

پمپ آب سیرکولاتور چدنی ابارا LPC4 80-160/1.1

 • برق : سه فاز
 • نوع اتصال :
 • دور : 2800 rpm
 • توان پمپ : 1.1 کیلووات
0 از 0
پمپ آب سیرکولاتور چدنی ابارا LPC4 80-160/1.1 مقایسه

5,491,000 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا LPC4 80-160/1.5

 • برق : سه فاز
 • نوع اتصال :
 • دور : 2800 rpm
 • توان پمپ : 1.5 کیلووات
0 از 0
پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا LPC4 80-160/1.5 مقایسه

6,134,500 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا LPC4 80-200/2.2

 • برق : سه فاز
 • نوع اتصال :
 • دور : 2800 rpm
 • توان پمپ : 2.2 کیلووات
0 از 0
پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا LPC4 80-200/2.2 مقایسه

7,476,500 تومان

پمپ آب خطی چدنی ابارا LPC4 80-200/3 IE2

 • برق : سه فاز
 • نوع اتصال :
 • دور : 2800 rpm
 • توان پمپ : 3 کیلووات
0 از 0
پمپ آب خطی چدنی ابارا LPC4 80-200/3 IE2 مقایسه

9,466,500 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا LPC4 100-160/1.5

 • برق : سه فاز
 • نوع اتصال :
 • دور : 2800 rpm
 • توان پمپ : 1.5 کیلووات
0 از 0
پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا LPC4 100-160/1.5 مقایسه

6,548,500 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا EGO 32-60-180

 • برق : تک فاز
 • نوع اتصال :
 • دور : چند دور
 • توان پمپ : 0.5 کیلووات
0 از 0
پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا EGO 32-60-180 مقایسه

628,500 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا EGO 25-80-180

 • برق : تک فاز
 • نوع اتصال :
 • دور : چند دور
 • توان پمپ : 0.75 کیلووات
0 از 0
پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا EGO 25-80-180 مقایسه

1,099,500 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا EGO 32-80-180

 • برق : تک فاز
 • نوع اتصال :
 • دور : چند دور
 • توان پمپ : 0.75 کیلووات
0 از 0
پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا EGO 32-80-180 مقایسه

1,099,500 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 43/1/130

 • برق : تک فاز
 • نوع اتصال : فلنج
 • دور : چند دور
 • توان پمپ :
0 از 0
پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 43/1/130 مقایسه

441,000 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 43/1.5/130

 • برق : تک فاز
 • نوع اتصال : فلنج
 • دور : چند دور
 • توان پمپ :
0 از 0
پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 43/1.5/130 مقایسه

441,000 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 43/1.5/180

 • برق : تک فاز
 • نوع اتصال : فلنج
 • دور : چند دور
 • توان پمپ : 0.75 کیلووات
0 از 0
پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 43/1.5/180 مقایسه

441,000 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 43/2/180

 • برق : تک فاز
 • نوع اتصال : فلنج
 • دور : چند دور
 • توان پمپ : 0.75 کیلووات
0 از 0
پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 43/2/180 مقایسه

441,000 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 53/1/130

 • برق : تک فاز
 • نوع اتصال : فلنج
 • دور : چند دور
 • توان پمپ : 0.75 کیلووات
0 از 0
پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 53/1/130 مقایسه

493,000 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 53/1.5/180

 • برق : تک فاز
 • نوع اتصال : فلنج
 • دور : چند دور
 • توان پمپ :
0 از 0
پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 53/1.5/180 مقایسه

493,000 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 53/2/180

 • برق : تک فاز
 • نوع اتصال : فلنج
 • دور : چند دور
 • توان پمپ :
0 از 0
پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 53/2/180 مقایسه

493,000 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 63/1/130

 • برق : تک فاز
 • نوع اتصال : فلنج
 • دور : چند دور
 • توان پمپ :
0 از 0
پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 63/1/130 مقایسه

536,500 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 63/1.5/180

 • برق : تک فاز
 • نوع اتصال : فلنج
 • دور : چند دور
 • توان پمپ :
0 از 0
پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 63/1.5/180 مقایسه

536,500 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 63/2/180

 • برق : تک فاز
 • نوع اتصال : فلنج
 • دور : چند دور
 • توان پمپ :
0 از 0
پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 63/2/180 مقایسه

536,500 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا LPC4 32-100/0.25

 • برق : سه فاز
 • نوع اتصال :
 • دور :
 • توان پمپ : 0.25 کیلووات
0 از 0
پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا LPC4 32-100/0.25 مقایسه

3,084,000 تومان

پمپ آب سیرکولاتور چدنی ابارا LPC4 40-100/0.25 IE2

 • برق : سه فاز
 • نوع اتصال :
 • دور : 2800 rpm
 • توان پمپ : 0.25 کیلووات
0 از 0
پمپ آب سیرکولاتور چدنی ابارا LPC4 40-100/0.25 IE2 مقایسه

3,368,000 تومان

پمپ آب خطی چدنی ابارا LPC4 40-125/0.25R IE2

 • برق : سه فاز
 • نوع اتصال :
 • دور : 2800 rpm
 • توان پمپ : 0.25 کیلووات
0 از 0
پمپ آب خطی چدنی ابارا LPC4 40-125/0.25R IE2 مقایسه

3,447,500 تومان

پمپ آب خطی استیل ابارا LPS 25-08M

 • برق : تک فاز
 • نوع اتصال : فلنج
 • دور : 2800 rpm
 • توان پمپ : 0.8 کیلووات
0 از 0
پمپ آب خطی استیل ابارا LPS 25-08M مقایسه

3,126,500 تومان

پمپ آب خطی استیل ابارا LPS 25-15M

 • برق : تک فاز
 • نوع اتصال : فلنج
 • دور : 2800 rpm
 • توان پمپ : 0.15 کیلووات
0 از 0
پمپ آب خطی استیل ابارا LPS 25-15M مقایسه

3,184,000 تومان

پمپ آب خطی استیل ابارا LPS 25-15T

 • برق : سه فاز
 • نوع اتصال : فلنج
 • دور : 2800 rpm
 • توان پمپ : 0.15 کیلووات
0 از 0
پمپ آب خطی استیل ابارا LPS 25-15T مقایسه

3,166,000 تومان

پمپ آب خطی استیل ابارا LPS 25-25M

 • برق : تک فاز
 • نوع اتصال : فلنج
 • دور : 2800 rpm
 • توان پمپ : 0.25 کیلووات
0 از 0
پمپ آب خطی استیل ابارا LPS 25-25M مقایسه

3,237,500 تومان