منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM/E 5-12 F 5/2.2 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 7.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 123 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM/E 5-12 F 5/2.2 IE2 مقایسه

7,627,500 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM/E 5-14 F 5/3.0 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 7.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 143 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM/E 5-14 F 5/3.0 IE2 مقایسه

7,991,500 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM 5-18 F 5/4.0 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 7.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 184 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM 5-18 F 5/4.0 IE2 مقایسه

9,399,000 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM 5-24 F 5/5.5 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 7.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 246 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM 5-24 F 5/5.5 IE2 مقایسه

10,667,500 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM/E 10 6F 5/2.2 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 66 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM/E 10 6F 5/2.2 IE2 مقایسه

تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM/E 10 8F 5/3.0 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 88 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM/E 10 8F 5/3.0 IE2 مقایسه

8,450,000 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM/E 10-10 F 5/4.0 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 110 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM/E 10-10 F 5/4.0 IE2 مقایسه

9,797,000 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM/E 10-11 F 5/4.0 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 121 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM/E 10-11 F 5/4.0 IE2 مقایسه

10,091,000 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM/E 10-12 F 5/5.5 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 134 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM/E 10-12 F 5/5.5 IE2 مقایسه

11,775,500 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM 10-14 F 5/5.5 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 157 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM 10-14 F 5/5.5 IE2 مقایسه

13,257,000 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM/E 10-18 F 5/7.5 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 تا 30 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 202 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM/E 10-18 F 5/7.5 IE2 مقایسه

16,434,000 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM 18-14 F 5/15 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 تا 30 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 24 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 227 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM 18-14 F 5/15 IE2 مقایسه

21,301,000 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM 32-5-3 F 5/11

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 تا 30 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 42 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 104 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM 32-5-3 F 5/11 مقایسه

22,127,000 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM/E 32-14-3 F 5/30 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 30 اسب بخار به بالا
 • میزان آبدهی : 42 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 307 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM/E 32-14-3 F 5/30 IE2 مقایسه

52,874,500 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM 64-3-0 F 5/18

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 تا 30 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 84 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 88 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM 64-3-0 F 5/18 مقایسه

33,710,000 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM 64-5-3 F 5/30

 • برق : سه فاز
 • توان : 30 اسب بخار به بالا
 • میزان آبدهی : 84 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 130 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM 64-5-3 F 5/30 مقایسه

52,329,000 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVML 5-7 F 5/1.5 IE3

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 7.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 70.5 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVML 5-7 F 5/1.5 IE3 مقایسه

6,855,000 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 3-13 F 5/1.5

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 4.5 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 121 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 3-13 F 5/1.5 مقایسه

5,062,000 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 5 10F 5/2.2 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 7.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 102 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 5 10F 5/2.2 IE2 مقایسه

5,920,000 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG/E 5-14 F 5/3 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 7.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 143 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG/E 5-14 F 5/3 IE2 مقایسه

7,193,500 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG/E 10 8F 5/3 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 88 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG/E 10 8F 5/3 IE2 مقایسه

7,563,500 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG/E 10-10 F 5/4 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 110 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG/E 10-10 F 5/4 IE2 مقایسه

8,834,000 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 10-14 F 5/5.5 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 157 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 10-14 F 5/5.5 IE2 مقایسه

11,478,500 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 18 5F 5/5.5 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 24 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 80 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 18 5F 5/5.5 IE2 مقایسه

10,511,000 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 18-10 F 5/11

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 تا 30 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 24 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 162 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 18-10 F 5/11 مقایسه

15,122,000 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 18-16 F 5/15

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 تا 30 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 24 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 259 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 18-16 F 5/15 مقایسه

19,776,000 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32 4-0 F 5/7.5 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 تا 30 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 42 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 90.5 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32 4-0 F 5/7.5 IE2 مقایسه

14,751,500 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32 4-1 F 5/7.5 IE3

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 تا 30 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 42 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 90.5 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32 4-1 F 5/7.5 IE3 مقایسه

14,586,000 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32 5-0 F 5/11

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 تا 30 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 42 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 113 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32 5-0 F 5/11 مقایسه

19,756,000 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32 5-0 F 5/11 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 تا 30 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 42 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 113 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32 5-0 F 5/11 IE2 مقایسه

20,744,000 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32 5-3 F 5/11 IE3

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 تا 30 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 42 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 104 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32 5-3 F 5/11 IE3 مقایسه

20,583,000 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32 6-0 F 5/11

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 تا 30 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 42 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 136 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32 6-0 F 5/11 مقایسه

20,478,000 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32 6-0 F 5/11 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 تا 30 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 42 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 136 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32 6-0 F 5/11 IE2 مقایسه

21,502,000 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32 6-2 F 5/11 IE3

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 42 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 126 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32 6-2 F 5/11 IE3 مقایسه

21,328,500 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32 7-0 F 5/15

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 تا 30 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 42 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 158 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32 7-0 F 5/15 مقایسه

22,243,000 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32 7-0 F 5/15 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 تا 30 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 42 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 158 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32 7-0 F 5/15 IE2 مقایسه

23,355,500 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32 8-0 F 5/15

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 تا 30 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 42 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 181 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32 8-0 F 5/15 مقایسه

22,939,000 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32 8-3 F 5/15 IE3

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 تا 30 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 42 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 172 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32 8-3 F 5/15 IE3 مقایسه

23,767,500 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32 8-2 F 5/15 IE3

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 تا 30 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 42 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 172 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32 8-2 F 5/15 IE3 مقایسه

23,937,000 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32-10-1 F 5/18.5

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 تا 30 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 42 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 223 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32-10-1 F 5/18.5 مقایسه

27,447,500 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG/E 32-10-1 F 5/18.5 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 تا 30 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 42 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 223 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG/E 32-10-1 F 5/18.5 IE2 مقایسه

28,968,500 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32-10-2 F 5/18.5 IE3

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 تا 30 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 42 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 228 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32-10-2 F 5/18.5 IE3 مقایسه

28,799,000 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32-13-3 F 5/30 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 30 اسب بخار به بالا
 • میزان آبدهی : 42 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 285 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32-13-3 F 5/30 IE2 مقایسه

50,346,000 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 45-4-0 F 5/15

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 تا 30 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 60 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 108 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 45-4-0 F 5/15 مقایسه

26,251,000 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 45 4-2 F 5/15

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 تا 30 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 60 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 96 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 45 4-2 F 5/15 مقایسه

26,348,000 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 45-5-0 F 5/18.5 IE3

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 تا 30 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 60 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 135 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 45-5-0 F 5/18.5 IE3 مقایسه

32,017,500 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 45-5-2 F 5/18.5

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 تا 30 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 60 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 123 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 45-5-2 F 5/18.5 مقایسه

29,053,000 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 45-5-2 F 5/18.5 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 تا 30 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 60 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 123 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 45-5-2 F 5/18.5 IE2 مقایسه

30,506,000 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 45-6-2 F 5/22 IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 30 اسب بخار به بالا
 • میزان آبدهی : 60 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 150 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 45-6-2 F 5/22 IE2 مقایسه

34,842,500 تومان

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 64-3-0 F 5/18.5 IE3

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 تا 30 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 84 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 88 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 64-3-0 F 5/18.5 IE3 مقایسه

31,848,000 تومان