منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

پمپ آب سانتریفیوژ LOWARA-لووارا سری FHE 32-160/15

 • برق : تک فاز
 • توان : تا 1 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 4.2 متر مکعب / ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 9.3
0 از 0
پمپ آب سانتریفیوژ LOWARA-لووارا سری FHE 32-160/15 مقایسه

تومان

پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U3S-70/3

 • برق : تک فاز
 • توان : تا 1 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 4.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 32.7 متر
0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U3S-70/3 مقایسه

1,777,600 تومان

پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U3S-90/4

 • برق : تک فاز
 • توان : تا 1 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 4.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 44.3 متر
0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U3S-90/4 مقایسه

2,024,000 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U3-90/4

 • برق : تک فاز
 • توان : تا 1 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 4.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 40.8 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U3-90/4 مقایسه

2,024,000 تومان

پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U7S-120/3T

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 10.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 35.6 متر
0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U7S-120/3T مقایسه

2,157,100 تومان

پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U3S-100/5

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 4.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 55.3 متر
0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U3S-100/5 مقایسه

2,345,200 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U9-200/4T

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 14.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 47.1 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U9-200/4T مقایسه

2,415,600 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7-250/5T

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 10.2 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 62.6 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7-250/5T مقایسه

2,446,400 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5-150/5T

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 56.8 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5-150/5T مقایسه

2,459,600 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5-180/6T

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 69.3 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5-180/6T مقایسه

2,468,400 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5-150/5

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 56.8 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5-150/5 مقایسه

2,514,600 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5-180/6

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 69.3 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5-180/6 مقایسه

2,566,300 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7-300/6T

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 10.2 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 74.8 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7-300/6T مقایسه

2,591,600 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U9-250/5T

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 14.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 59.2 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U9-250/5T مقایسه

2,604,800 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7-250/5

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 10.2 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 62.6 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7-250/5 مقایسه

2,618,000 تومان

پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U7S-120/3

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 10.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 35.6 متر
0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U7S-120/3 مقایسه

2,627,900 تومان

پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U3S-120/6

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 4.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 66.6 متر
0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U3S-120/6 مقایسه

2,665,300 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5-200/7T

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 80.3 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5-200/7T مقایسه

2,777,500 تومان

پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS2-13

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 3.5 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 106 متر
0 از 0
پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS2-13 مقایسه

2,841,500 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U9V-200/4T

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 15.6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 47.1 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U9V-200/4T مقایسه

2,856,700 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5-200/7

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 80.3 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5-200/7 مقایسه

2,884,200 تومان

پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS2-15

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 3.5
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 121
0 از 0
پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS2-15 مقایسه

2,979,500 تومان

پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS4-16

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 158
0 از 0
پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS4-16 مقایسه

3,186,000 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5V-200/7

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 80.3 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5V-200/7 مقایسه

3,269,200 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5V-250/8T

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 91.4 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5V-250/8T مقایسه

3,314,300 تومان

پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U9S-200/4T

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 14.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 47.6 متر
0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U9S-200/4T مقایسه

3,350,600 تومان

پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS2-18

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 3.5
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 143
0 از 0
پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS2-18 مقایسه

3,369,500 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7-300/6

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 10.2 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 74.8 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7-300/6 مقایسه

3,377,000 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5V-280/9T

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 102.1 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5V-280/9T مقایسه

3,391,300 تومان

پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U18S-180/2T

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 25.2 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 23.7 متر
0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U18S-180/2T مقایسه

3,416,600 تومان

پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U9S-200/4

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 14.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 47.6 متر
0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U9S-200/4 مقایسه

3,445,200 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5V-250/8

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 91.4 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5V-250/8 مقایسه

3,452,900 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7-350/7T

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 10.2 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 83.3 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7-350/7T مقایسه

3,513,400 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5V-300/10T

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 112.7 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5V-300/10T مقایسه

3,537,600 تومان

پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS2-22

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 3.5
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 173
0 از 0
پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS2-22 مقایسه

3,645,500 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7SV-180/4T

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 10.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 48 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7SV-180/4T مقایسه

3,663,000 تومان

پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U7S-300/6T

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 10.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 72.5 متر
0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U7S-300/6T مقایسه

3,746,600 تومان

پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U18S-250/3T

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 25.2 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 35.7 متر
0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U18S-250/3T مقایسه

3,780,700 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7SV-180/4

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 10.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 48 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7SV-180/4 مقایسه

3,789,500 تومان

پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS2-26

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 3.5
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 206
0 از 0
پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS2-26 مقایسه

3,825,500 تومان

پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS4-19

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 186
0 از 0
پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS4-19 مقایسه

3,844,500 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U9SV-200/4T

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 15.6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 47.6 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U9SV-200/4T مقایسه

3,853,300 تومان

پمپ آب طبقاتی افقی ابارا COMPACT BM 15

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 تا 30 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 7.2 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 58 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی افقی ابارا COMPACT BM 15 مقایسه

3,878,200 تومان

پمپ آب طبقاتی افقی ابارا COMPACT A 15

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 تا 30 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 4.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 79 متر
0 از 0
پمپ آب طبقاتی افقی ابارا COMPACT A 15 مقایسه

3,925,000 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5SV-180/6T

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 68.9 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5SV-180/6T مقایسه

3,938,000 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7SV-250/5T

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 10.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 60.3 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7SV-250/5T مقایسه

3,953,400 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5SV-180/6

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 68.9 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5SV-180/6 مقایسه

4,065,600 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5V-280/9

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 102.1 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5V-280/9 مقایسه

4,065,600 تومان

پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS4-22

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 216
0 از 0
پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS4-22 مقایسه

4,098,000 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7SV-250/5

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 10.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 60.3 متر
0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7SV-250/5 مقایسه

4,111,800 تومان