منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

سیم چین فشار قوی Q-Handel ، طول a-kraft 180mm

 • نوع : سیم چین
 • عایق : عایق
 • سایز : 180mm
0 از 0
سیم چین فشار قوی Q-Handel ، طول a-kraft 180mm مقایسه

تومان

انبر دست با دسته دو رنگ Knipex 180mm

 • نوع : انبر دست
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 180mm
0 از 0
انبر دست با دسته دو رنگ Knipex 180mm مقایسه

1 تومان

دمباریک نوک تیز با دسته دو رنگ Knipex 160mm

 • نوع : دم باریک
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 160mm
0 از 0
دمباریک نوک تیز با دسته دو رنگ Knipex 160mm مقایسه

1 تومان

انبردست مینیاتوری ، طول a-kraft AA04241110mm

 • نوع : انبر دست
 • عایق : عایق
 • سایز : 110mm
0 از 0
انبردست مینیاتوری ، طول a-kraft AA04241110mm مقایسه

81,796 تومان

سیم لخت کن Q-Handle ، طول a-kraft AA04141 160mm

 • نوع : سیم چین
 • عایق : عایق
 • سایز : 160mm
0 از 0
سیم لخت کن Q-Handle ، طول a-kraft AA04141 160mm مقایسه

88,231 تومان

دم باریک مینیاتوری-سوزنی- دسته دو رنگ a-kraft AA04206

 • نوع : دم باریک
 • عایق : عایق
 • سایز : 150mm
0 از 0
دم باریک مینیاتوری-سوزنی- دسته دو رنگ a-kraft AA04206 مقایسه

92,664 تومان

دم بارینک مینیاتوری ، طول a-kraft AA04204 130mm

 • نوع : دم باریک
 • عایق : عایق
 • سایز : 130mm
0 از 0
دم بارینک مینیاتوری ، طول a-kraft AA04204 130mm مقایسه

95,667 تومان

انبر دست مینیاتوری ، طول a-kraft AA04201 115mm

 • نوع : انبر دست
 • عایق : عایق
 • سایز : 115mm
0 از 0
انبر دست مینیاتوری ، طول a-kraft AA04201 115mm مقایسه

95,667 تومان

سیم چین مینیاتوری دسته 2رنگ ، طول a-kraft AA04202 115mm

 • نوع : سیم چین
 • عایق : عایق
 • سایز : 115mm
0 از 0
سیم چین مینیاتوری دسته 2رنگ ، طول a-kraft AA04202 115mm مقایسه

95,667 تومان

دم باریک a-kraft AA04082

 • نوع : دم باریک
 • عایق : عایق
 • سایز : 200mm
0 از 0
دم باریک a-kraft AA04082 مقایسه

100,100 تومان

انبر قفلی با سیم قطع کن a-kraft AA031005 5in

 • نوع : انبر قفلی
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 5in
0 از 0
انبر قفلی با سیم قطع کن a-kraft AA031005 5in مقایسه

101,530 تومان

خار جمع کن سر کج 90درجه a-kraft AA04281 130mm

 • نوع : خارجمع کن
 • عایق : عایق
 • سایز : 130mm
0 از 0
خار جمع کن سر کج 90درجه a-kraft AA04281 130mm مقایسه

112,970 تومان

انبر فیلتر باز کن انبری "10 a-kraft LF0113

 • نوع : انبر دست
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 45-89mm بازشو
0 از 0
انبر فیلتر باز کن انبری "10 a-kraft LF0113 مقایسه

113,113 تومان

انبر قفلی با سیم قطع کن a-kraft AA031007 7in

 • نوع : انبر قفلی
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 7in
0 از 0
انبر قفلی با سیم قطع کن a-kraft AA031007 7in مقایسه

114,972 تومان

سیم چین صنعتی-سنگین کار- a-kraft AA04062 180mm

 • نوع : سیم چین
 • عایق : عایق
 • سایز : 180mm
0 از 0
سیم چین صنعتی-سنگین کار- a-kraft AA04062 180mm مقایسه

115,830 تومان

انبر دست صنعتی Q-Handle، طول a-kraft AA04011 160mm

 • نوع : انبرهای صنعتی
 • عایق : عایق
 • سایز : 160mm
0 از 0
انبر دست صنعتی Q-Handle، طول a-kraft AA04011 160mm مقایسه

121,836 تومان

قیچی ورق بر-راست a-kraft A9061002

 • نوع : انبر قفلی
 • عایق : عایق
 • سایز : 248mm
0 از 0
قیچی ورق بر-راست a-kraft A9061002 مقایسه

122,408 تومان

انبر دست صنعتی D-Handle، طول a-kraft AA04012 180mm

 • نوع : انبرهای صنعتی
 • عایق : عایق
 • سایز : 180mm
0 از 0
انبر دست صنعتی D-Handle، طول a-kraft AA04012 180mm مقایسه

126,412 تومان

انبر قفلی با سیم قطع کن، طول a-kraft AA031010 "10

 • نوع : انبر قفلی
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 10inch
0 از 0
انبر قفلی با سیم قطع کن، طول a-kraft AA031010 "10 مقایسه

127,270 تومان

انبر رینگ باز کن کج a-kraft GL0002

 • نوع : دم باریک
 • عایق : غیرعایق
 • سایز :
0 از 0
انبر رینگ باز کن کج a-kraft GL0002 مقایسه

128,271 تومان

خار باز کن مستقیم ، طول a-kraft AA04172 180mm

 • نوع : خارجمع کن
 • عایق : عایق
 • سایز : 180mm
0 از 0
خار باز کن مستقیم ، طول a-kraft AA04172 180mm مقایسه

139,139 تومان

خار باز کن سر کج 90درجه a-kraft AA04272 170mm

 • نوع : خارجمع کن
 • عایق : عایق
 • سایز : 170mm
1 از 2
خار باز کن سر کج 90درجه a-kraft AA04272 170mm مقایسه

139,139 تومان

انبر کلاغی Q-Handle ، طول a-kraft AA04151 250mm

 • نوع : انبر کلاغی
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 250mm
0 از 0
انبر کلاغی Q-Handle ، طول a-kraft AA04151 250mm مقایسه

142,857 تومان

سیم چین Q-Handle، طول a-kraft AA04032 160mm

 • نوع : سیم چین
 • عایق : عایق
 • سایز : 160mm
0 از 0
سیم چین Q-Handle، طول a-kraft AA04032 160mm مقایسه

144,716 تومان

دم باریک ولتاژ a-kraft AA04071VDE 160mm

 • نوع : دم باریک
 • عایق : عایق
 • سایز : 160mm
0 از 0
دم باریک ولتاژ a-kraft AA04071VDE 160mm مقایسه

161,590 تومان

انبر قفلی با فک بلند a-kraft AA033010 "10

 • نوع : انبر قفلی
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 10in
0 از 0
انبر قفلی با فک بلند a-kraft AA033010 "10 مقایسه

168,740 تومان

انبر بست شلنگ Clic و a-kraft CS0017 Clic-R

 • نوع : گازانبر
 • عایق : غیرعایق
 • سایز :
0 از 0
انبر بست شلنگ Clic و a-kraft CS0017 Clic-R مقایسه

169,598 تومان

انبردست ولتاژ a-kraft AA04012VDE 180mm

 • نوع : انبر دست
 • عایق : عایق
 • سایز : 180mm
0 از 0
انبردست ولتاژ a-kraft AA04012VDE 180mm مقایسه

170,599 تومان

انبر فیلتر باز کن قفلی a-kraft LF0054

 • نوع : انبر قفلی
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 53-118mm بازشو
0 از 0
انبر فیلتر باز کن قفلی a-kraft LF0054 مقایسه

184,470 تومان

انبر قفلی ورق گیر a-kraft AA036008 "8

 • نوع : انبر قفلی
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 8in
0 از 0
انبر قفلی ورق گیر a-kraft AA036008 "8 مقایسه

194,337 تومان

انبر قفلی با فک قطعه گیر بزرگ a-kraft AA033110 "10

 • نوع : انبر قفلی
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 10in
0 از 0
انبر قفلی با فک قطعه گیر بزرگ a-kraft AA033110 "10 مقایسه

201,630 تومان

انبر قفلی C-Clamp با فک متحرک a-kraft AA032011 "11

 • نوع : انبر قفلی
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 11inch
0 از 0
انبر قفلی C-Clamp با فک متحرک a-kraft AA032011 "11 مقایسه

212,784 تومان

انبر قفلی ورق گیر a-kraft AA036010 "10

 • نوع : انبر قفلی
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 10in
0 از 0
انبر قفلی ورق گیر a-kraft AA036010 "10 مقایسه

219,648 تومان