منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

آچار دوسر رینگ جغجغه ای 8سایز A-KRAFT

 • سایز میلی متر : 39
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : ترکیبی
 • تعداد : ست آچار
0 از 0
آچار دوسر رینگ جغجغه ای 8سایز A-KRAFT مقایسه

تومان

سری آچار ترکمتر "3.8درایو 12عددی 12*9 AKRAFT

 • سایز میلی متر :
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : ترکیبی
 • تعداد : جعبه ای
0 از 0
سری آچار ترکمتر "3.8درایو 12عددی 12*9 AKRAFT مقایسه

تومان

آچار کارتر A-KRAFT-LF0290 L

 • سایز میلی متر :
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : کارتر
 • تعداد : آچار تک
0 از 0
آچار کارتر A-KRAFT-LF0290 L مقایسه

49,200 تومان

آچار کارتر AKRAFT-AA070901 S

 • سایز میلی متر : 37
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : کارتر
 • تعداد : آچار تک
0 از 0
آچار کارتر AKRAFT-AA070901 S مقایسه

50,000 تومان

آچار آلن چاقویی قاب پلاستیکی 6عددی A-KRAFT-AA084H601 2.5*8mm

 • سایز میلی متر :
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : آلن
 • تعداد : ست آچار
0 از 0
آچار آلن چاقویی قاب پلاستیکی 6عددی A-KRAFT-AA084H601 2.5*8mm مقایسه

81,700 تومان

آچار فرانسه با روکش کروم A-KRAFT-AA03001 6in

 • سایز میلی متر :
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : فرانسه
 • تعداد : آچار تک
0 از 0
آچار فرانسه با روکش کروم A-KRAFT-AA03001 6in مقایسه

89,600 تومان

آچار آلن درآویز پلاستیکی 9عددی کوتاه A-KRAFT-AA085H109 1.5*10mm

 • سایز میلی متر : 37
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : آلن
 • تعداد : ست آچار
0 از 0
آچار آلن درآویز پلاستیکی 9عددی کوتاه A-KRAFT-AA085H109 1.5*10mm مقایسه

90,000 تومان

آچار آلن ستاره ای چاقویی 8عددی A-KRAFT-AA084T801 T8-T40

 • سایز میلی متر :
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : آلن
 • تعداد : ست آچار
0 از 0
آچار آلن ستاره ای چاقویی 8عددی A-KRAFT-AA084T801 T8-T40 مقایسه

97,600 تومان

آچار فرانسه صنعتی "6 آکرافت A63520006

 • سایز میلی متر : 37
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : فرانسه
 • تعداد : آچار تک
0 از 0
آچار فرانسه صنعتی "6 آکرافت A63520006 مقایسه

118,900 تومان

آچار آلن درآویز پلاستیکی 9عددی بلند A-KRAFT-AA085H209 1.5x10mm

 • سایز میلی متر : 37
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : آلن
 • تعداد : ست آچار
0 از 0
آچار آلن درآویز پلاستیکی 9عددی بلند A-KRAFT-AA085H209 1.5x10mm مقایسه

131,800 تومان

آچار شمع مغناطیسی دسته T اکرافت A64523516 16x350 mm

 • سایز میلی متر : 38
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : بکس
 • تعداد : آچار تک
0 از 0
آچار شمع مغناطیسی دسته T اکرافت A64523516 16x350 mm مقایسه

138,700 تومان

آچار چرخ سواری A-KRAFT-AA070402

 • سایز میلی متر :
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : چرخ
 • تعداد : آچار تک
0 از 0
آچار چرخ سواری A-KRAFT-AA070402 مقایسه

148,700 تومان

آچار آلن 9عددی فوق بلند سرگرد AKRAFT-AA085H309 T10-T50

 • سایز میلی متر :
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : آلن
 • تعداد : ست آچار
0 از 0
آچار آلن 9عددی فوق بلند سرگرد AKRAFT-AA085H309 T10-T50 مقایسه

165,000 تومان

آچار فیلتر تسمه ای AKRAFT-AA070201

 • سایز میلی متر : 40
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : تسمه ای
 • تعداد : آچار تک
0 از 0
آچار فیلتر تسمه ای AKRAFT-AA070201 مقایسه

169,600 تومان

آچار فرانسه با روکش کروم A-KRAFT-AA03004 12in

 • سایز میلی متر :
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : فرانسه
 • تعداد : آچار تک
0 از 0
آچار فرانسه با روکش کروم A-KRAFT-AA03004 12in مقایسه

185,900 تومان

آچار فرانسه صنعتی "10 آکرافت A63520010

 • سایز میلی متر : 37
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : فرانسه
 • تعداد : آچار تک
0 از 0
آچار فرانسه صنعتی "10 آکرافت A63520010 مقایسه

191,200 تومان

آچار آلن 14عددی فوق بلند سرگرد A-KRAFT-AA085B314 1.27*12mm

 • سایز میلی متر : 37
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : آلن
 • تعداد : ست آچار
0 از 0
آچار آلن 14عددی فوق بلند سرگرد A-KRAFT-AA085B314 1.27*12mm مقایسه

235,800 تومان

آچار یکسر تخت و رینگ بلند کیفی 8عددی AKRAFT-A980308-3

 • سایز میلی متر :
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : ترکیبی
 • تعداد : ست آچار
0 از 0
آچار یکسر تخت و رینگ بلند کیفی 8عددی AKRAFT-A980308-3 مقایسه

381,500 تومان

آچار دوسر تخت کیفی 8عددی AKRAFT-A980108

 • سایز میلی متر :
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : تخت
 • تعداد : ست آچار
0 از 0
آچار دوسر تخت کیفی 8عددی AKRAFT-A980108 مقایسه

392,000 تومان

آچار دوسر رینگ 75درجه کیفی 8عددی AKRAFT-A980208

 • سایز میلی متر : 37
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : رینگی
 • تعداد : ست آچار
0 از 0
آچار دوسر رینگ 75درجه کیفی 8عددی AKRAFT-A980208 مقایسه

607,200 تومان