منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.4hp B14-63

 • توان (کیلووات) : 0.18
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : IP55
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.4hp B14-63 مقایسه

تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.4hp B35-63

 • توان (کیلووات) : 0.18
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : IP55
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.4hp B35-63 مقایسه

تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-3hp B14-100

 • توان (کیلووات) : 2.2
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : IP54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-3hp B14-100 مقایسه

تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-3hp B34-100

 • توان (کیلووات) : 2.2
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : IP54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-3hp B34-100 مقایسه

تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.4hp B14-63

 • توان (کیلووات) : 0.18
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : IP54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.4hp B14-63 مقایسه

تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.4hp B35-63

 • توان (کیلووات) : 0.18
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : IP54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.4hp B35-63 مقایسه

تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.3hp B14-63

 • توان (کیلووات) : 0.25
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : IP54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.3hp B14-63 مقایسه

تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.3hp B35-63

 • توان (کیلووات) : 0.25
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : IP54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.3hp B35-63 مقایسه

تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 1500 دور الکتروژن CRS-3hp B14-100

 • توان (کیلووات) : 2.2
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : IP54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 1500 دور الکتروژن CRS-3hp B14-100 مقایسه

تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 1500 دور الکتروژن CRS-3hp B34-100

 • توان (کیلووات) : 2.2
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : IP54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 1500 دور الکتروژن CRS-3hp B34-100 مقایسه

تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.4hp B3-63

 • توان (کیلووات) : 0.18
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : IP54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.4hp B3-63 مقایسه

528,300 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.4hp B34-63

 • توان (کیلووات) : 0.18
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : IP54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.4hp B34-63 مقایسه

546,300 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.4hp B5-63

 • توان (کیلووات) : 0.18
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : IP54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.4hp B5-63 مقایسه

549,700 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.3hp B3-63

 • توان (کیلووات) : 0.25
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : IP54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.3hp B3-63 مقایسه

551,800 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.4hp B3-63

 • توان (کیلووات) : 0.18
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : IP55
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.4hp B3-63 مقایسه

556,880 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.3hp B34-63

 • توان (کیلووات) : 0.25
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : IP54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.3hp B34-63 مقایسه

569,800 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.3hp B5-63

 • توان (کیلووات) : 0.25
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : IP54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.3hp B5-63 مقایسه

573,300 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.4hp B34-63

 • توان (کیلووات) : 0.18
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : IP55
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.4hp B34-63 مقایسه

574,800 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.2hp B3-71

 • توان (کیلووات) : 0.37
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : IP54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.2hp B3-71 مقایسه

577,100 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.4hp B5-63

 • توان (کیلووات) : 0.18
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : IP55
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.4hp B5-63 مقایسه

578,350 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 71-2A 0.37kw

 • توان (کیلووات) : 0.37
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 71-2A 0.37kw مقایسه

583,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.3hp B3-71

 • توان (کیلووات) : 0.25
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : IP54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.3hp B3-71 مقایسه

593,700 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 71-4B 0.25kw

 • توان (کیلووات) : 0.25
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 71-4B 0.25kw مقایسه

599,500 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.2hp B14-71

 • توان (کیلووات) : 0.37
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : IP54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.2hp B14-71 مقایسه

601,800 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-3.4hp B3-71

 • توان (کیلووات) : 0.55
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : IP54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-3.4hp B3-71 مقایسه

602,100 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.2hp B5-71

 • توان (کیلووات) : 0.37
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : IP54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.2hp B5-71 مقایسه

609,300 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 71-2B 0.55kw

 • توان (کیلووات) : 0.55
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 71-2B 0.55kw مقایسه

610,500 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.2hp B34-71

 • توان (کیلووات) : 0.37
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : IP54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.2hp B34-71 مقایسه

615,500 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.3hp B14-71

 • توان (کیلووات) : 0.25
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : IP54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.3hp B14-71 مقایسه

618,400 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.2hp B35-71

 • توان (کیلووات) : 0.37
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : IP54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.2hp B35-71 مقایسه

622,900 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.3hp B5-71

 • توان (کیلووات) : 0.25
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : IP54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.3hp B5-71 مقایسه

625,800 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-3.4hp B14-71

 • توان (کیلووات) : 0.55
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : IP54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-3.4hp B14-71 مقایسه

626,800 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.2hp B3-71

 • توان (کیلووات) : 0.37
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : IP54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.2hp B3-71 مقایسه

628,800 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.3hp B34-71

 • توان (کیلووات) : 0.25
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : IP54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.3hp B34-71 مقایسه

632,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 71-4B 0.37kw

 • توان (کیلووات) : 0.37
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 71-4B 0.37kw مقایسه

632,500 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-3.4hp B5-71

 • توان (کیلووات) : 0.55
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : IP54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-3.4hp B5-71 مقایسه

634,200 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.3hp B35-71

 • توان (کیلووات) : 0.25
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : IP54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.3hp B35-71 مقایسه

639,500 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-3.4hp B34-71

 • توان (کیلووات) : 0.55
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : IP54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-3.4hp B34-71 مقایسه

640,400 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-3.4hp B35-71

 • توان (کیلووات) : 0.55
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : IP54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-3.4hp B35-71 مقایسه

647,800 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.2hp B14-71

 • توان (کیلووات) : 0.37
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : IP54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.2hp B14-71 مقایسه

653,500 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.2hp B5-71

 • توان (کیلووات) : 0.37
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : IP54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.2hp B5-71 مقایسه

660,900 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.2hp B34-71

 • توان (کیلووات) : 0.37
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : IP54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.2hp B34-71 مقایسه

667,100 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.2hp B35-71

 • توان (کیلووات) : 0.37
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : IP54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.2hp B35-71 مقایسه

674,600 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1hp B3-80

 • توان (کیلووات) : 0.75
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : IP54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1hp B3-80 مقایسه

704,100 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 80-2A 0.75kw

 • توان (کیلووات) : 0.75
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 80-2A 0.75kw مقایسه

709,500 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1hp B14-80

 • توان (کیلووات) : 0.75
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : IP54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1hp B14-80 مقایسه

730,100 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1hp B5-80

 • توان (کیلووات) : 0.75
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : IP54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1hp B5-80 مقایسه

739,400 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1hp B34-80

 • توان (کیلووات) : 0.75
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : IP54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1hp B34-80 مقایسه

744,700 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-3.4hp B3-80

 • توان (کیلووات) : 0.55
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : IP54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-3.4hp B3-80 مقایسه

746,200 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 80-4A 0.55kw

 • توان (کیلووات) : 0.55
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 80-4A 0.55kw مقایسه

753,500 تومان