منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژنCR-1.4hp

 • توان (کیلووات) : 0.18
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژنCR-1.4hp مقایسه

440,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژنCR-1.3hp

 • توان (کیلووات) : 0.25
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژنCR-1.3hp مقایسه

460,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژنCR-1.4hp

 • توان (کیلووات) : 0.18
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژنCR-1.4hp مقایسه

465,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژنCR-1.2hp

 • توان (کیلووات) : 0.37
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی :
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژنCR-1.2hp مقایسه

480,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژنCR-1.3hp

 • توان (کیلووات) : 0.25
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژنCR-1.3hp مقایسه

495,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژنCR-3.4hp

 • توان (کیلووات) : 0.55
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژنCR-3.4hp مقایسه

505,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژنCR-1.2hp

 • توان (کیلووات) : 0.37
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژنCR-1.2hp مقایسه

525,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 71-2A 0.37kw

 • توان (کیلووات) : 0.37
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 71-2A 0.37kw مقایسه

530,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 71-4B 0.25kw

 • توان (کیلووات) : 0.25
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 71-4B 0.25kw مقایسه

545,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 71-2B 0.55kw

 • توان (کیلووات) : 0.55
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 71-2B 0.55kw مقایسه

555,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 71-4B 0.37kw

 • توان (کیلووات) : 0.37
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 71-4B 0.37kw مقایسه

575,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژنCR-1hp

 • توان (کیلووات) : 0.75
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژنCR-1hp مقایسه

590,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژنCR-3.4hp

 • توان (کیلووات) : 0.55
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژنCR-3.4hp مقایسه

625,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 80-2A 0.75kw

 • توان (کیلووات) : 0.75
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 80-2A 0.75kw مقایسه

645,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژنCR-1.5hp

 • توان (کیلووات) : 1.1
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژنCR-1.5hp مقایسه

655,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور الکتروژنCRS-1.2hp

 • توان (کیلووات) : 0.37
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0
الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور الکتروژنCRS-1.2hp مقایسه

670,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 80-4A 0.55kw

 • توان (کیلووات) : 0.55
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 80-4A 0.55kw مقایسه

685,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژنCR-1hp

 • توان (کیلووات) : 0.75
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژنCR-1hp مقایسه

690,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور الکتروژنCRS-3.4hp

 • توان (کیلووات) : 0.55
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0
الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور الکتروژنCRS-3.4hp مقایسه

690,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 1500 دور الکتروژنCRS-1.3hp

 • توان (کیلووات) : 0.25
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0
الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 1500 دور الکتروژنCRS-1.3hp مقایسه

695,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 1500 دور الکتروژنCRS-1.2hp

 • توان (کیلووات) : 0.37
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0
الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 1500 دور الکتروژنCRS-1.2hp مقایسه

710,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 80-2B 1.1kw

 • توان (کیلووات) : 1.1
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 80-2B 1.1kw مقایسه

715,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 71-4A 0.25kw

 • توان (کیلووات) : 0.25
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 71-4A 0.25kw مقایسه

735,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور موتوژن CRS 71-2A 0.37kw

 • توان (کیلووات) : 0.37
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور موتوژن CRS 71-2A 0.37kw مقایسه

735,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور موتوژن CRS 71-2B 0.55kw

 • توان (کیلووات) : 0.55
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور موتوژن CRS 71-2B 0.55kw مقایسه

755,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 80-4B 0.75kw

 • توان (کیلووات) : 0.75
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 80-4B 0.75kw مقایسه

755,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 1500 دور الکتروژنCRS-3.4hp

 • توان (کیلووات) : 0.55
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0
الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 1500 دور الکتروژنCRS-3.4hp مقایسه

760,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 71-4B 0.37kw

 • توان (کیلووات) : 0.37
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 71-4B 0.37kw مقایسه

780,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژنCR-2hp

 • توان (کیلووات) : 1.5
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژنCR-2hp مقایسه

790,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور الکتروژنCRS-1hp

 • توان (کیلووات) : 0.75
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0
الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور الکتروژنCRS-1hp مقایسه

800,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور الکتروژنCRS-1.5hp

 • توان (کیلووات) : 1.1
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0
الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور الکتروژنCRS-1.5hp مقایسه

825,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژنCR-1.5hp

 • توان (کیلووات) : 1.1
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژنCR-1.5hp مقایسه

825,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 80-4A 0.55kw

 • توان (کیلووات) : 0.55
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 80-4A 0.55kw مقایسه

850,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 1500 دور الکتروژنCRS-1hp

 • توان (کیلووات) : 0.75
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0
الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 1500 دور الکتروژنCRS-1hp مقایسه

850,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 90L2A 1.5kw

 • توان (کیلووات) : 1.5
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 90L2A 1.5kw مقایسه

865,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور موتوژن CRS 80-2A 0.75kw

 • توان (کیلووات) : 0.75
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور موتوژن CRS 80-2A 0.75kw مقایسه

875,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژنCR-3hp

 • توان (کیلووات) : 2.2
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژنCR-3hp مقایسه

890,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور موتوژن CRS 80-2B 1.1kw

 • توان (کیلووات) : 1.1
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور موتوژن CRS 80-2B 1.1kw مقایسه

905,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 90L4A 1.1kw

 • توان (کیلووات) : 1.1
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 90L4A 1.1kw مقایسه

910,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژنCR-2hp

 • توان (کیلووات) : 1.5
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژنCR-2hp مقایسه

925,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 80-4B 0.75kw

 • توان (کیلووات) : 0.75
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 80-4B 0.75kw مقایسه

930,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 90L2B 2.2kw

 • توان (کیلووات) : 2.2
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 90L2B 2.2kw مقایسه

975,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 1500 دور الکتروژنCRS-1.5hp

 • توان (کیلووات) : 1.1
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0
الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 1500 دور الکتروژنCRS-1.5hp مقایسه

990,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 90L4B 1.5kw

 • توان (کیلووات) : 1.5
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 90L4B 1.5kw مقایسه

1,010,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 90L4A 1.1kw

 • توان (کیلووات) : 1.1
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 90L4A 1.1kw مقایسه

1,085,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژنCR-3hp

 • توان (کیلووات) : 2.2
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژنCR-3hp مقایسه

1,085,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 1500 دور الکتروژنCRS-2hp

 • توان (کیلووات) : 1.5
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0
الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 1500 دور الکتروژنCRS-2hp مقایسه

1,120,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور الکتروژنCRS-3hp

 • توان (کیلووات) : 2.2
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0
الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور الکتروژنCRS-3hp مقایسه

1,130,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 100 4A 2.2kw

 • توان (کیلووات) : 2.2
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 100 4A 2.2kw مقایسه

1,185,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور موتوژن CRS 90L2A 1.5kw

 • توان (کیلووات) : 1.5
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی :
1 از 1
الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور موتوژن CRS 90L2A 1.5kw مقایسه

1,225,000 تومان