منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:

فیلتر بر اساس

0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

سایدچنل سه فاز استریم HG370SB

 • برق : سه فاز
 • سایز دهانه ورودی : 40
 • سایز دهانه خروجی : 40
 • دور موتور rpm :
0 از 0
سایدچنل سه فاز استریم HG370SB مقایسه

1,115,200 تومان

ساید چنل تک فاز استریم HG-370B

 • برق : تک فاز
 • سایز دهانه ورودی : 40
 • سایز دهانه خروجی : 40
 • دور موتور rpm :
0 از 0
ساید چنل تک فاز استریم HG-370B مقایسه

1,115,200 تومان

ساید چنل تک فاز استریم HG-550B

 • برق : تک فاز
 • سایز دهانه ورودی : 47
 • سایز دهانه خروجی : 47
 • دور موتور rpm :
0 از 0
ساید چنل تک فاز استریم HG-550B مقایسه

1,460,800 تومان

سایدچنل سه فاز استریم HG550SB

 • برق : سه فاز
 • سایز دهانه ورودی : 47
 • سایز دهانه خروجی : 47
 • دور موتور rpm :
0 از 0
سایدچنل سه فاز استریم HG550SB مقایسه

1,460,800 تومان

سایدچنل سه فاز استریم HG750SB

 • برق : سه فاز
 • سایز دهانه ورودی : 47
 • سایز دهانه خروجی : 47
 • دور موتور rpm :
0 از 0
سایدچنل سه فاز استریم HG750SB مقایسه

1,518,400 تومان

ساید چنل تک فاز استریم HG-750B

 • برق : تک فاز
 • سایز دهانه ورودی : 47
 • سایز دهانه خروجی : 47
 • دور موتور rpm :
0 از 0
ساید چنل تک فاز استریم HG-750B مقایسه

1,518,400 تومان

ساید چنل تک فاز استریم HG-1100B

 • برق : تک فاز
 • سایز دهانه ورودی : 59
 • سایز دهانه خروجی : 59
 • دور موتور rpm :
0 از 0
ساید چنل تک فاز استریم HG-1100B مقایسه

2,075,200 تومان

سایدچنل سه فاز استریم HG 1100SB

 • برق : سه فاز
 • سایز دهانه ورودی : 59
 • سایز دهانه خروجی : 59
 • دور موتور rpm :
0 از 0
سایدچنل سه فاز استریم HG 1100SB مقایسه

2,075,200 تومان

سایدچنل سه فاز استریم HG 1500SB

 • برق : سه فاز
 • سایز دهانه ورودی : 59
 • سایز دهانه خروجی : 59
 • دور موتور rpm :
0 از 0
سایدچنل سه فاز استریم HG 1500SB مقایسه

2,272,000 تومان

ساید چنل تک فاز استریم HG-1500B

 • برق : تک فاز
 • سایز دهانه ورودی : 59
 • سایز دهانه خروجی : 59
 • دور موتور rpm :
0 از 0
ساید چنل تک فاز استریم HG-1500B مقایسه

2,272,000 تومان

سایدچنل سه فاز استریم HG 2200SB

 • برق : سه فاز
 • سایز دهانه ورودی : 59
 • سایز دهانه خروجی : 59
 • دور موتور rpm :
0 از 0
سایدچنل سه فاز استریم HG 2200SB مقایسه

3,260,800 تومان

سایدچنل سه فاز استریم HG 3000SB

 • برق : سه فاز
 • سایز دهانه ورودی : 59
 • سایز دهانه خروجی : 59
 • دور موتور rpm :
0 از 0
سایدچنل سه فاز استریم HG 3000SB مقایسه

3,753,600 تومان

سایدچنل سه فاز استریم HG4000SB

 • برق : سه فاز
 • سایز دهانه ورودی : 59
 • سایز دهانه خروجی : 59
 • دور موتور rpm :
0 از 0
سایدچنل سه فاز استریم HG4000SB مقایسه

4,446,400 تومان

سایدچنل سه فاز استریم HG5500SB

 • برق : سه فاز
 • سایز دهانه ورودی : 80
 • سایز دهانه خروجی : 80
 • دور موتور rpm :
0 از 0
سایدچنل سه فاز استریم HG5500SB مقایسه

9,849,600 تومان

سایدچنل سه فاز استریم HG7500SB

 • برق : سه فاز
 • سایز دهانه ورودی : 80
 • سایز دهانه خروجی : 80
 • دور موتور rpm :
0 از 0
سایدچنل سه فاز استریم HG7500SB مقایسه

11,652,800 تومان

سایدچنل سه فاز استریم HG11000SB

 • برق : سه فاز
 • سایز دهانه ورودی : 103
 • سایز دهانه خروجی : 103
 • دور موتور rpm :
0 از 0
سایدچنل سه فاز استریم HG11000SB مقایسه

26,489,600 تومان

سایدچنل سه فاز استریم HG13000SB

 • برق : سه فاز
 • سایز دهانه ورودی : 103
 • سایز دهانه خروجی : 103
 • دور موتور rpm :
0 از 0
سایدچنل سه فاز استریم HG13000SB مقایسه

28,387,200 تومان

سایدچنل سه فاز استریم HG15000SB

 • برق : سه فاز
 • سایز دهانه ورودی : 103
 • سایز دهانه خروجی : 103
 • دور موتور rpm :
0 از 0
سایدچنل سه فاز استریم HG15000SB مقایسه

31,020,800 تومان

سایدچنل سه فاز استریم HG18000SB

 • برق : سه فاز
 • سایز دهانه ورودی : 103
 • سایز دهانه خروجی : 103
 • دور موتور rpm :
0 از 0
سایدچنل سه فاز استریم HG18000SB مقایسه

34,169,600 تومان

سایدچنل سه فاز استریم HG20000SB

 • برق : سه فاز
 • سایز دهانه ورودی : 103
 • سایز دهانه خروجی : 103
 • دور موتور rpm :
0 از 0
سایدچنل سه فاز استریم HG20000SB مقایسه

37,283,200 تومان