منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

کیت تست فشار روغن موتور بنزینی و دیزلی AKRAFT PSI300-0

 • ابزار عیب یابی :
 • ابزار تعمیرگاهی :
 • ابزار سرویس و نگهداری :
 • کاربرد : عیب یابی
0 از 0
کیت تست فشار روغن موتور بنزینی و دیزلی AKRAFT PSI300-0 مقایسه

1 تومان

کمپرس سنج با آداپتور AKRAFT 300 PSI

 • ابزار عیب یابی :
 • ابزار تعمیرگاهی :
 • ابزار سرویس و نگهداری :
 • کاربرد : عیب یابی
0 از 0
کمپرس سنج با آداپتور AKRAFT 300 PSI مقایسه

1 تومان

تستر لامپ ماشین 6،12 و 24ولت AKRAFT

 • ابزار عیب یابی :
 • ابزار تعمیرگاهی :
 • ابزار سرویس و نگهداری :
 • کاربرد : عیب یابی
0 از 0
تستر لامپ ماشین 6،12 و 24ولت AKRAFT مقایسه

1 تومان

گوشی صدا ساده AKRAFT

 • ابزار عیب یابی :
 • ابزار تعمیرگاهی :
 • ابزار سرویس و نگهداری :
 • کاربرد : عیب یابی
0 از 0
گوشی صدا ساده AKRAFT مقایسه

1 تومان

رینگ جمع کن سواری AKRAFT

 • ابزار عیب یابی :
 • ابزار تعمیرگاهی :
 • ابزار سرویس و نگهداری :
 • کاربرد : سرویس و نگهداری
0 از 0
رینگ جمع کن سواری AKRAFT مقایسه

1 تومان

فیلر 20 تیغ 100میلیمتر AKRAFT

 • ابزار عیب یابی :
 • ابزار تعمیرگاهی :
 • ابزار سرویس و نگهداری :
 • کاربرد : سرویس و نگهداری
0 از 0
فیلر 20 تیغ 100میلیمتر AKRAFT مقایسه

1 تومان

آهنربای تلسکوپی 650-135میلیمتر AKRAFT 1.6kg

 • ابزار عیب یابی :
 • ابزار تعمیرگاهی :
 • ابزار سرویس و نگهداری :
 • کاربرد : عیب یابی
0 از 0
آهنربای تلسکوپی 650-135میلیمتر AKRAFT 1.6kg مقایسه

1 تومان

لوله خم کن فنری AKRAFT

 • ابزار عیب یابی :
 • ابزار تعمیرگاهی :
 • ابزار سرویس و نگهداری :
 • کاربرد : تعمیرگاهی
0 از 0
لوله خم کن فنری AKRAFT مقایسه

1 تومان

پرچ کن لوله مسی AKRAFT "5.8-3.16

 • ابزار عیب یابی :
 • ابزار تعمیرگاهی :
 • ابزار سرویس و نگهداری :
 • کاربرد : تعمیرگاهی ,سرویس و نگهداری
0 از 0
پرچ کن لوله مسی AKRAFT "5.8-3.16 مقایسه

1 تومان

لوله بر لوله مسی 3 الی 28 میلیمتر AKRAFT

 • ابزار عیب یابی :
 • ابزار تعمیرگاهی :
 • ابزار سرویس و نگهداری :
 • کاربرد : تعمیرگاهی ,سرویس و نگهداری
0 از 0
لوله بر لوله مسی 3 الی 28 میلیمتر AKRAFT مقایسه

1 تومان

سری لوله بر و پرچ کن لوله مسی AKRAFT

 • ابزار عیب یابی :
 • ابزار تعمیرگاهی :
 • ابزار سرویس و نگهداری :
 • کاربرد : تعمیرگاهی
0 از 0
سری لوله بر و پرچ کن لوله مسی AKRAFT مقایسه

1 تومان

شیلنگ باد 5متری 8*5 پلی اورتان با کوپلینگ فولادی AKRAFR

 • ابزار عیب یابی :
 • ابزار تعمیرگاهی :
 • ابزار سرویس و نگهداری :
 • کاربرد : عیب یابی
0 از 0
شیلنگ باد 5متری 8*5 پلی اورتان با کوپلینگ فولادی AKRAFR مقایسه

1 تومان

شیلنگ باد 10متری 8*5 پلی اورتان با کوپلینگ فولادی AKRAFR

 • ابزار عیب یابی :
 • ابزار تعمیرگاهی :
 • ابزار سرویس و نگهداری :
 • کاربرد : عیب یابی
0 از 0
شیلنگ باد 10متری 8*5 پلی اورتان با کوپلینگ فولادی AKRAFR مقایسه

1 تومان

کیت تنظیم تسمه تایم رنو AKRAFT

 • ابزار عیب یابی :
 • ابزار تعمیرگاهی :
 • ابزار سرویس و نگهداری :
 • کاربرد : تعمیرگاهی
0 از 0
کیت تنظیم تسمه تایم رنو AKRAFT مقایسه

1 تومان

سری ابزار بادی 69پارچه AKRAFT

 • ابزار عیب یابی :
 • ابزار تعمیرگاهی :
 • ابزار سرویس و نگهداری :
 • کاربرد : عیب یابی
0 از 0
سری ابزار بادی 69پارچه AKRAFT مقایسه

1 تومان

بادپاش با لوله 25سانتی AKRAFT

 • ابزار عیب یابی :
 • ابزار تعمیرگاهی :
 • ابزار سرویس و نگهداری :
 • کاربرد : عیب یابی ,سرویس و نگهداری
0 از 0
بادپاش با لوله 25سانتی AKRAFT مقایسه

1 تومان

بلبرینگ کش بازو بلند AKRAFT

 • ابزار عیب یابی :
 • ابزار تعمیرگاهی :
 • ابزار سرویس و نگهداری :
 • کاربرد : سرویس و نگهداری
0 از 0
بلبرینگ کش بازو بلند AKRAFT مقایسه

1 تومان

پولی کش سه شاخ "5 داخل و خارج AKRAFT

 • ابزار عیب یابی :
 • ابزار تعمیرگاهی :
 • ابزار سرویس و نگهداری :
 • کاربرد : سرویس و نگهداری
0 از 0
پولی کش سه شاخ "5 داخل و خارج AKRAFT مقایسه

1 تومان

سوپاپ جمع کن درجا AKRAFT

 • ابزار عیب یابی :
 • ابزار تعمیرگاهی :
 • ابزار سرویس و نگهداری :
 • کاربرد : سرویس و نگهداری
0 از 0
سوپاپ جمع کن درجا AKRAFT مقایسه

1 تومان

آچار فیلتر روغن کاسه ای AKRAFT 76mm

 • ابزار عیب یابی :
 • ابزار تعمیرگاهی :
 • ابزار سرویس و نگهداری :
 • کاربرد : سرویس و نگهداری
0 از 0
آچار فیلتر روغن کاسه ای AKRAFT 76mm مقایسه

1 تومان

آچار فیلتر روغن کاسه ای AKRAFT 80mm

 • ابزار عیب یابی :
 • ابزار تعمیرگاهی :
 • ابزار سرویس و نگهداری :
 • کاربرد : تعمیرگاهی
0 از 0
آچار فیلتر روغن کاسه ای AKRAFT 80mm مقایسه

1 تومان

آچار فیلتر روغن کاسه ای AKRAFT 78mm

 • ابزار عیب یابی :
 • ابزار تعمیرگاهی :
 • ابزار سرویس و نگهداری :
 • کاربرد : سرویس و نگهداری
0 از 0
آچار فیلتر روغن کاسه ای AKRAFT 78mm مقایسه

1 تومان

آچار فیلتر روغن کاسه ای AKRAFT 86mm

 • ابزار عیب یابی :
 • ابزار تعمیرگاهی :
 • ابزار سرویس و نگهداری :
 • کاربرد : تعمیرگاهی ,سرویس و نگهداری
0 از 0
آچار فیلتر روغن کاسه ای AKRAFT 86mm مقایسه

1 تومان

آچار فیلتر روغن کاسه ای AKRAFT 67.5mm

 • ابزار عیب یابی :
 • ابزار تعمیرگاهی :
 • ابزار سرویس و نگهداری :
 • کاربرد : تعمیرگاهی
0 از 0
آچار فیلتر روغن کاسه ای AKRAFT 67.5mm مقایسه

1 تومان

کیت تست فشار روغن موتور بنزینی و دیزلی AKRAFT PSI300-0

 • ابزار عیب یابی :
 • ابزار تعمیرگاهی :
 • ابزار سرویس و نگهداری :
 • کاربرد : عیب یابی ,سرویس و نگهداری
0 از 0
کیت تست فشار روغن موتور بنزینی و دیزلی AKRAFT PSI300-0 مقایسه

1 تومان

کمپرس سنج با آداپتور AKRAFT 300 PSI

 • ابزار عیب یابی :
 • ابزار تعمیرگاهی :
 • ابزار سرویس و نگهداری :
 • کاربرد : عیب یابی ,سرویس و نگهداری
0 از 0
کمپرس سنج با آداپتور AKRAFT 300 PSI مقایسه

1 تومان

رینگ جمع کن سواری AKRAFT

 • ابزار عیب یابی :
 • ابزار تعمیرگاهی :
 • ابزار سرویس و نگهداری :
 • کاربرد : تعمیرگاهی
0 از 0
رینگ جمع کن سواری AKRAFT مقایسه

1 تومان

کوپلینگ نری فولادی 1/4" AKRAFT 20PM

 • ابزار عیب یابی :
 • ابزار تعمیرگاهی :
 • ابزار سرویس و نگهداری :
 • کاربرد : عیب یابی
0 از 0
کوپلینگ نری فولادی 1/4" AKRAFT 20PM مقایسه

6,000 تومان

کوپلینگ نری فولادی 1/4" AKRAFT 20PF

 • ابزار عیب یابی :
 • ابزار تعمیرگاهی :
 • ابزار سرویس و نگهداری :
 • کاربرد : سرویس و نگهداری
0 از 0
کوپلینگ نری فولادی 1/4" AKRAFT 20PF مقایسه

8,000 تومان

کوپلینگ نری فولادی شلنگ خور AKRAFT 20PH 8

 • ابزار عیب یابی :
 • ابزار تعمیرگاهی :
 • ابزار سرویس و نگهداری :
 • کاربرد : عیب یابی
0 از 0
کوپلینگ نری فولادی شلنگ خور AKRAFT 20PH 8 مقایسه

8,500 تومان

کوپلینگ نری فولادی 3/8" AKRAFT 30PM

 • ابزار عیب یابی :
 • ابزار تعمیرگاهی :
 • ابزار سرویس و نگهداری :
 • کاربرد : عیب یابی
0 از 0
کوپلینگ نری فولادی 3/8" AKRAFT 30PM مقایسه

8,500 تومان

کوپلینگ نری فولادی شلنگ خور AKRAFT 30PH 10

 • ابزار عیب یابی :
 • ابزار تعمیرگاهی :
 • ابزار سرویس و نگهداری :
 • کاربرد : عیب یابی
0 از 0
کوپلینگ نری فولادی شلنگ خور AKRAFT 30PH 10 مقایسه

8,500 تومان

تستر عمر باطری ماشین 6و12و24 ولت AKRAFT

 • ابزار عیب یابی :
 • ابزار تعمیرگاهی :
 • ابزار سرویس و نگهداری :
 • کاربرد : عیب یابی
0 از 0
تستر عمر باطری ماشین 6و12و24 ولت AKRAFT مقایسه

24,500 تومان

کوپلینگ مادگی فولادی 1/2" AKRAFT 40SM

 • ابزار عیب یابی :
 • ابزار تعمیرگاهی :
 • ابزار سرویس و نگهداری :
 • کاربرد : عیب یابی
0 از 0
کوپلینگ مادگی فولادی 1/2" AKRAFT 40SM مقایسه

28,500 تومان

پلیسه گیر لوله مسی داخل و خارج 40-3میلیمتر AKRAFT

 • ابزار عیب یابی :
 • ابزار تعمیرگاهی :
 • ابزار سرویس و نگهداری :
 • کاربرد : تعمیرگاهی ,سرویس و نگهداری
0 از 0
پلیسه گیر لوله مسی داخل و خارج 40-3میلیمتر AKRAFT مقایسه

31,600 تومان

تستر لامپ ماشین 6،12 و 24ولت AKRAFT

 • ابزار عیب یابی :
 • ابزار تعمیرگاهی :
 • ابزار سرویس و نگهداری :
 • کاربرد : عیب یابی
1 از 5
تستر لامپ ماشین 6،12 و 24ولت AKRAFT مقایسه

35,500 تومان

بادپاش با لوله 10سانتی AKRAFT

 • ابزار عیب یابی :
 • ابزار تعمیرگاهی :
 • ابزار سرویس و نگهداری :
 • کاربرد : سرویس و نگهداری
0 از 0
بادپاش با لوله 10سانتی AKRAFT مقایسه

35,500 تومان

آهنربا خودکاری با قدرت 1.6 کیلوگرم AKRAFT

 • ابزار عیب یابی :
 • ابزار تعمیرگاهی :
 • ابزار سرویس و نگهداری :
 • کاربرد : عیب یابی
0 از 0
آهنربا خودکاری با قدرت 1.6 کیلوگرم AKRAFT مقایسه

47,000 تومان

فیلر 20 تیغ 100میلیمتر AKRAFT

 • ابزار عیب یابی :
 • ابزار تعمیرگاهی :
 • ابزار سرویس و نگهداری :
 • کاربرد : تعمیرگاهی
0 از 0
فیلر 20 تیغ 100میلیمتر AKRAFT مقایسه

52,000 تومان

قلم باد 8 اینچی AKRAFT

 • ابزار عیب یابی :
 • ابزار تعمیرگاهی :
 • ابزار سرویس و نگهداری :
 • کاربرد : عیب یابی
0 از 0
قلم باد 8 اینچی AKRAFT مقایسه

52,500 تومان

بادپاش با لوله 50سانتی AKRAFT

 • ابزار عیب یابی :
 • ابزار تعمیرگاهی :
 • ابزار سرویس و نگهداری :
 • کاربرد : سرویس و نگهداری
0 از 0
بادپاش با لوله 50سانتی AKRAFT مقایسه

53,600 تومان

آچار فیلتر روغن کاسه ای AKRAFT 65mm

 • ابزار عیب یابی :
 • ابزار تعمیرگاهی :
 • ابزار سرویس و نگهداری :
 • کاربرد : سرویس و نگهداری
0 از 0
آچار فیلتر روغن کاسه ای AKRAFT 65mm مقایسه

55,000 تومان

چاقوی تاشو AKRAFT

 • ابزار عیب یابی :
 • ابزار تعمیرگاهی :
 • ابزار سرویس و نگهداری :
 • کاربرد : عیب یابی
0 از 0
چاقوی تاشو AKRAFT مقایسه

61,000 تومان

گوشی صدا ساده AKRAFT

 • ابزار عیب یابی :
 • ابزار تعمیرگاهی :
 • ابزار سرویس و نگهداری :
 • کاربرد : عیب یابی
0 از 0
گوشی صدا ساده AKRAFT مقایسه

70,000 تومان

سنبه اتوماتیک AKRAFT

 • ابزار عیب یابی :
 • ابزار تعمیرگاهی :
 • ابزار سرویس و نگهداری :
 • کاربرد : تعمیرگاهی
0 از 0
سنبه اتوماتیک AKRAFT مقایسه

75,500 تومان

شلنگ باد-پلی اورتان-5متری با کوپلینگ فولادی 5*8 AKRAFT

 • ابزار عیب یابی :
 • ابزار تعمیرگاهی :
 • ابزار سرویس و نگهداری :
 • کاربرد : عیب یابی
0 از 0
شلنگ باد-پلی اورتان-5متری با کوپلینگ فولادی 5*8 AKRAFT مقایسه

78,000 تومان

قلم باد 14 اینچی AKRAFT

 • ابزار عیب یابی :
 • ابزار تعمیرگاهی :
 • ابزار سرویس و نگهداری :
 • کاربرد : عیب یابی
0 از 0
قلم باد 14 اینچی AKRAFT مقایسه

82,000 تومان

پلیسه گیر لوله مسی با تیغه یدکی AKRAFT

 • ابزار عیب یابی :
 • ابزار تعمیرگاهی :
 • ابزار سرویس و نگهداری :
 • کاربرد : سرویس و نگهداری
0 از 0
پلیسه گیر لوله مسی با تیغه یدکی AKRAFT مقایسه

84,000 تومان

تستر مدار با لامپ LED 6و12و24 ولت AKRAFT

 • ابزار عیب یابی :
 • ابزار تعمیرگاهی :
 • ابزار سرویس و نگهداری :
 • کاربرد : عیب یابی
0 از 0
تستر مدار با لامپ LED 6و12و24 ولت AKRAFT مقایسه

107,000 تومان

انبربست شلنگ بنزین AKRAFT

 • ابزار عیب یابی :
 • ابزار تعمیرگاهی :
 • ابزار سرویس و نگهداری :
 • کاربرد : تعمیرگاهی
0 از 0
انبربست شلنگ بنزین AKRAFT مقایسه

118,500 تومان