منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

پمپ کارواش خانگی Stream QL-2100F

 • حداکثر فشار(bar( : 105
 • توان مصرفی : 0.9kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 0.36
0 از 0
پمپ کارواش خانگی Stream QL-2100F مقایسه

397,000 تومان

پمپ کارواش خانگی Stream QL-3100F

 • حداکثر فشار(bar( : 135
 • توان مصرفی : 1.1kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 0.36
0 از 0
پمپ کارواش خانگی Stream QL-3100F مقایسه

تومان

پمپ کارواش خانگی Stream APW-HI-70

 • حداکثر فشار(bar( : 105
 • توان مصرفی : 1.4kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 0.36
0 از 0
پمپ کارواش خانگی Stream APW-HI-70 مقایسه

تومان

پمپ کارواش خانگی Stream APW-VTB-70A

 • حداکثر فشار(bar( : 105
 • توان مصرفی : 1.2kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 0.36
0 از 0
پمپ کارواش خانگی Stream APW-VTB-70A مقایسه

تومان

پمپ کارواش خانگی Stream APW-VTB-90A

 • حداکثر فشار(bar( : 135
 • توان مصرفی : 1.4kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 0.35
0 از 0
پمپ کارواش خانگی Stream APW-VTB-90A مقایسه

تومان

پمپ کارواش خانگی Stream APW-VTB-110A

 • حداکثر فشار(bar( : 165
 • توان مصرفی : 1.8kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 0.33
0 از 0
پمپ کارواش خانگی Stream APW-VTB-110A مقایسه

تومان

پمپ کارواش خانگی Stream APW-VQB-90P

 • حداکثر فشار(bar( : 135
 • توان مصرفی : 1.5kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 0.36
0 از 0
پمپ کارواش خانگی Stream APW-VQB-90P مقایسه

860,000 تومان

پمپ کارواش خانگی Stream APW-VQB-110P

 • حداکثر فشار(bar( : 165
 • توان مصرفی : 2.1kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 0.36
0 از 0
پمپ کارواش خانگی Stream APW-VQB-110P مقایسه

تومان

پمپ کارواش خانگی Stream APW-VQA-130P

 • حداکثر فشار(bar( : 195
 • توان مصرفی : 2.5kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 0.42
0 از 0
پمپ کارواش خانگی Stream APW-VQA-130P مقایسه

1,440,000 تومان

پمپ کارواش خانگی Stream YLQ-26S-100C

 • حداکثر فشار(bar( : 100
 • توان مصرفی : 1.4kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 0.33
0 از 0
پمپ کارواش خانگی Stream YLQ-26S-100C مقایسه

550,000 تومان

پمپ کارواش خانگی Stream YLQ-5.32C-140

 • حداکثر فشار(bar( : 140
 • توان مصرفی : 1.8kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 0.42
1 از 3
پمپ کارواش خانگی Stream YLQ-5.32C-140 مقایسه

تومان