منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

تبدیل بکس "1/2 ، طول a-kraft 36mm

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم
 • سایز : 36mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
تبدیل بکس "1/2 ، طول a-kraft 36mm مقایسه

تومان

تبدیل بکس "1/2 ، طول a-kraft 50mm

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم
 • سایز : 50mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
تبدیل بکس "1/2 ، طول a-kraft 50mm مقایسه

تومان

تبدیل بکس "3/4 ، طول a-kraft 54mm

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم
 • سایز : 54mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
تبدیل بکس "3/4 ، طول a-kraft 54mm مقایسه

تومان

نگهدارنده نوک پیچ گوشتی "1/4 ، طول a-kraft 25mm

 • رابط بکس : خیر
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : 25mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
نگهدارنده نوک پیچ گوشتی "1/4 ، طول a-kraft 25mm مقایسه

تومان

نگهدارنده نوک پیچ گوشتی "3/8 ، طول a-kraft 25mm

 • رابط بکس : خیر
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : 25mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
نگهدارنده نوک پیچ گوشتی "3/8 ، طول a-kraft 25mm مقایسه

تومان

نگهدارنده نوک پیچ گوشتی "1/2 ، طول a-kraft 38mm

 • رابط بکس : خیر
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : 38mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
نگهدارنده نوک پیچ گوشتی "1/2 ، طول a-kraft 38mm مقایسه

تومان

مجموعه بکس (جعبه فلزی ) 5عددی درایو "1/4 a-kraft

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز :
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
مجموعه بکس (جعبه فلزی ) 5عددی درایو "1/4 a-kraft مقایسه

تومان

مجموعه بکس 23عددی "1/4 درایو a-kraft

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : -
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
مجموعه بکس 23عددی "1/4 درایو a-kraft مقایسه

تومان

مجموعه بکس 35عددی "1/4 درایو a-kraft

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : -
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
مجموعه بکس 35عددی "1/4 درایو a-kraft مقایسه

تومان

مجموعه بکس 13عددی بر روی آویز پلاستیکی "1/4 a-kraft

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : -
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
مجموعه بکس 13عددی بر روی آویز پلاستیکی "1/4 a-kraft مقایسه

تومان

رابط بکس سری کارتی با خلاص کن 3عددی a-kraft

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : "1/2
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
رابط بکس سری کارتی با خلاص کن 3عددی a-kraft مقایسه

تومان

بکس شمع "1/2 a-kraft-A564616

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : 16*67mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
بکس شمع "1/2 a-kraft-A564616 مقایسه

20,300 تومان

رابط بکس فنری 1/4" درایو آکرافت A200206

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : -
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
رابط بکس فنری 1/4" درایو آکرافت A200206 مقایسه

21,800 تومان

رابط بکس فنری a-kraft-A200206

 • رابط بکس : بله
 • جنس :
 • سایز : 150mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
رابط بکس فنری a-kraft-A200206 مقایسه

21,800 تومان

آداپتور سه حالته "1/4 با مادگی 3/8 درایو a-kraft-A432000

 • رابط بکس : خیر
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : 28.5mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
آداپتور سه حالته "1/4 با مادگی 3/8 درایو a-kraft-A432000 مقایسه

22,700 تومان

دسته بکس کشویی "1/4 a-kraft-A292111

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : 114mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
دسته بکس کشویی "1/4 a-kraft-A292111 مقایسه

28,300 تومان

دسته بکس پیچ گوشتی "1/4 a-kraft-A282108

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم
 • سایز : 150mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
دسته بکس پیچ گوشتی "1/4 a-kraft-A282108 مقایسه

30,600 تومان

دسته بکس پیچ گوشتی-قرمز و مشکی 1/4" درایو آکرافت A282208

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم
 • سایز : 150mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
دسته بکس پیچ گوشتی-قرمز و مشکی 1/4" درایو آکرافت A282208 مقایسه

38,000 تومان

لقلقه بکس "1/4 a-kraft-A272100

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : 38mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
لقلقه بکس "1/4 a-kraft-A272100 مقایسه

41,100 تومان

دسته بکس کشویی "3/8 a-kraft-A293120

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : 200mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
دسته بکس کشویی "3/8 a-kraft-A293120 مقایسه

44,400 تومان

دسته بکس کشویی 3/8" درایو A293120

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم
 • سایز : 200mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
دسته بکس کشویی 3/8" درایو A293120 مقایسه

44,400 تومان

دسته بکس فلزی(طرح اسناپون) a-kraft-A242215

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم
 • سایز : 150mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
دسته بکس فلزی(طرح اسناپون) a-kraft-A242215 مقایسه

46,900 تومان

لقلقه بکس "3/8 a-kraft-A273100

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : 56mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
لقلقه بکس "3/8 a-kraft-A273100 مقایسه

50,600 تومان

لغلغه بکس 3/8" درایو آکرافت A273100

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : 56mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
لغلغه بکس 3/8" درایو آکرافت A273100 مقایسه

50,600 تومان

دسته بکس پیچ گوشتی "1/4 a-kraft-A282408

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم
 • سایز : 300mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
دسته بکس پیچ گوشتی "1/4 a-kraft-A282408 مقایسه

56,600 تومان

رابط بکس فنری a-kraft-A200212

 • رابط بکس : بله
 • جنس :
 • سایز : 300mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
رابط بکس فنری a-kraft-A200212 مقایسه

56,600 تومان

دسته بکس کشویی "1/2 a-kraft-A294130

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : 300mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
دسته بکس کشویی "1/2 a-kraft-A294130 مقایسه

59,900 تومان

دسته بکس هندلی a-kraft--A223100

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم
 • سایز : 380mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
دسته بکس هندلی a-kraft--A223100 مقایسه

60,400 تومان

دسته بکس هندلی 3/8" درایو آکرافت A223100

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : 380mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
دسته بکس هندلی 3/8" درایو آکرافت A223100 مقایسه

60,400 تومان

دسته بکس هندلی 1/2" درایو آکرافت A224100

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : 420mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
دسته بکس هندلی 1/2" درایو آکرافت A224100 مقایسه

67,900 تومان

دسته بکس هندلی a-kraft-A224100

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم
 • سایز : 420mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
دسته بکس هندلی a-kraft-A224100 مقایسه

67,900 تومان

دسته بکس (L) a-kraft-A264125

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم
 • سایز : 250mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
دسته بکس (L) a-kraft-A264125 مقایسه

69,900 تومان

لغلغه بکس 1/2" درایو آکرافت A274100

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : 75mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
لغلغه بکس 1/2" درایو آکرافت A274100 مقایسه

70,600 تومان

لقلقه بکس "1/2 a-kraft-A274100

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : 75mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
لقلقه بکس "1/2 a-kraft-A274100 مقایسه

70,600 تومان

دسته بکس فلزی(طرح اسناپون) a-kraft-A243225

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم
 • سایز : 250mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
دسته بکس فلزی(طرح اسناپون) a-kraft-A243225 مقایسه

77,300 تومان

بکس سنسور اکسیژن "1/2 ، 6پر a-kraft-EN0559

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم
 • سایز : 87mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
بکس سنسور اکسیژن "1/2 ، 6پر a-kraft-EN0559 مقایسه

83,200 تومان

مبدل جغجغه 3/8" درایو

 • رابط بکس : خیر
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : -
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
مبدل جغجغه 3/8" درایو مقایسه

112,000 تومان

دسته بکس چند حالته a-kraft-AA070104

 • رابط بکس : بله
 • جنس :
 • سایز : 155mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
دسته بکس چند حالته a-kraft-AA070104 مقایسه

130,130 تومان

دسته بکس جغجغه ای ضامن دار پلاستیکی a-kraft-A25224

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم
 • سایز : 153mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
دسته بکس جغجغه ای ضامن دار پلاستیکی a-kraft-A25224 مقایسه

131,800 تومان

رابط بکس 3عددی a-kraft-A974003

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم
 • سایز : "1/4
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
رابط بکس 3عددی a-kraft-A974003 مقایسه

135,700 تومان

ریل مغناطیسی a-kraft-AA070151

 • رابط بکس : خیر
 • جنس :
 • سایز : 450mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
ریل مغناطیسی a-kraft-AA070151 مقایسه

147,700 تومان

دسته بکس جغجغه ای ضامن دار پلاستیکی a-kraft-A253241

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم
 • سایز : 208mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
دسته بکس جغجغه ای ضامن دار پلاستیکی a-kraft-A253241 مقایسه

154,500 تومان

دسته جغجغه-روکش پلاستیک 3/8" درایو 24 دندانه آکرافت A253241

 • رابط بکس : خیر
 • جنس : کروم
 • سایز : 208mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
دسته جغجغه-روکش پلاستیک 3/8" درایو 24 دندانه آکرافت A253241 مقایسه

154,500 تومان

دسته جغجغه-روکش پلاستیک 1/2" درایو 24 دندانه آکرافت A254241

 • رابط بکس : خیر
 • جنس : کروم
 • سایز : 260mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
دسته جغجغه-روکش پلاستیک 1/2" درایو 24 دندانه آکرافت A254241 مقایسه

170,300 تومان

دسته بکس جغجغه ای ضامن دار پلاستیکی a-kraft-A254241

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم
 • سایز : 260mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
دسته بکس جغجغه ای ضامن دار پلاستیکی a-kraft-A254241 مقایسه

170,300 تومان

مبدل جغجغه "3/8 با دندانه a-kraft-A60300 72 Z

 • رابط بکس : خیر
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : -
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
مبدل جغجغه "3/8 با دندانه a-kraft-A60300 72 Z مقایسه

173,300 تومان

دسته بکس لولایی-فلزی 1/2" درایو آکرافت A244238

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : 380mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
دسته بکس لولایی-فلزی 1/2" درایو آکرافت A244238 مقایسه

179,400 تومان

مبدل جغجغه "1/2 با دندانه a-kraft-A60400 72 Z

 • رابط بکس : خیر
 • جنس : کروم-وانادیوم
 • سایز : -
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
مبدل جغجغه "1/2 با دندانه a-kraft-A60400 72 Z مقایسه

184,400 تومان

دسته بکس فلزی(طرح اسناپون) a-kraft-A244245

 • رابط بکس : بله
 • جنس : کروم
 • سایز : 450mm
 • کشور سازنده : تایوان
0 از 0
دسته بکس فلزی(طرح اسناپون) a-kraft-A244245 مقایسه

202,200 تومان