منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

هواکش دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-22-4V2S

 • قطر پروانه : 22*4 سانتی متر
 • توان : 65w
 • رده حفاظت IP : 5x
 • ورودی : Single inlet
 • وزن : 5.3kg
 • آمپر : 0.3
0 از 0
هواکش دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-22-4V2S مقایسه

569,000 تومان

هواکش دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-20-10L4S

 • قطر پروانه : 20*10 سانتی متر
 • توان : 160w
 • رده حفاظت IP : 5x
 • ورودی : Single inlet
 • وزن : 11kg
 • آمپر : 0.85
0 از 0
هواکش دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-20-10L4S مقایسه

866,000 تومان

هواکش دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-20-10L6S

 • قطر پروانه : 20*10 سانتی متر
 • توان : 70w
 • رده حفاظت IP : 5x
 • ورودی : Single inlet
 • وزن : 11kg
 • آمپر : 0.37
0 از 0
هواکش دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-20-10L6S مقایسه

866,000 تومان

هواکش دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-25-10L4S

 • قطر پروانه : 25*10 سانتی متر
 • توان : 130w
 • رده حفاظت IP : 5x
 • ورودی : Single inlet
 • وزن : 11.2kg
 • آمپر : 0.66
0 از 0
هواکش دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-25-10L4S مقایسه

943,000 تومان

هواکش دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-25-10L6S

 • قطر پروانه : 25*10 سانتی متر
 • توان : 85w
 • رده حفاظت IP : 5x
 • ورودی : Single inlet
 • وزن : 11.2kg
 • آمپر : 0.41
0 از 0
هواکش دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-25-10L6S مقایسه

943,000 تومان

هواکش دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-30-10L4S

 • قطر پروانه : 30*10 سانتی متر
 • توان : 140w
 • رده حفاظت IP : 5x
 • ورودی : Single inlet
 • وزن : 12kg
 • آمپر : 0.7
0 از 0
هواکش دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-30-10L4S مقایسه

1,047,000 تومان

هواکش دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-30-10L6S

 • قطر پروانه : 30*10 سانتی متر
 • توان : 80w
 • رده حفاظت IP : 5x
 • ورودی : Single inlet
 • وزن : 12kg
 • آمپر : 0.4
0 از 0
هواکش دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-30-10L6S مقایسه

1,047,000 تومان

هواکش دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-30-10L4T

 • قطر پروانه : 30*10 سانتی متر
 • توان : 130w
 • رده حفاظت IP : 5x
 • ورودی : Single inlet
 • وزن : 12kg
 • آمپر : 0.45
0 از 0
هواکش دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-30-10L4T مقایسه

1,047,000 تومان

هواکش دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-40-14Z4S

 • قطر پروانه : 40*14 سانتی متر
 • توان : 600w
 • رده حفاظت IP : 5x
 • ورودی : Single inlet
 • وزن : 24.2kg
 • آمپر : 3
0 از 0
هواکش دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-40-14Z4S مقایسه

1,713,000 تومان

هواکش دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-40-14Z6S

 • قطر پروانه : 40*14 سانتی متر
 • توان : 275w
 • رده حفاظت IP : 5x
 • ورودی : Single inlet
 • وزن : 24.2kg
 • آمپر : 1.4
0 از 0
هواکش دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-40-14Z6S مقایسه

1,713,000 تومان

هواکش دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-40-14Z4T

 • قطر پروانه : 40*14 سانتی متر
 • توان : 700w
 • رده حفاظت IP : 5x
 • ورودی : Single inlet
 • وزن : 24.2kg
 • آمپر : 1.3
0 از 0
هواکش دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-40-14Z4T مقایسه

1,713,000 تومان

هواکش دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-50-18Z4S

 • قطر پروانه : 50*18 سانتی متر
 • توان : 950w
 • رده حفاظت IP : 5x
 • ورودی : Single inlet
 • وزن : 31kg
 • آمپر : 5.2
0 از 0
هواکش دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-50-18Z4S مقایسه

2,660,000 تومان

هواکش دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-50-18Z6S

 • قطر پروانه : 50*18 سانتی متر
 • توان : 350
 • رده حفاظت IP :
 • ورودی : Single inlet
 • وزن : 33.5
 • آمپر : 5.2
0 از 0
هواکش دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-50-18Z6S مقایسه

2,660,000 تومان

هواکش دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-50-18Z4T

 • قطر پروانه : 50*18 سانتی متر
 • توان : 820
 • رده حفاظت IP :
 • ورودی : Single inlet
 • وزن : 33.5
 • آمپر : 2.6
0 از 0
هواکش دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-50-18Z4T مقایسه

2,660,000 تومان

هواکش سقفی 22 سانت Zilabeg LXFB-2E-220-44-P92-25

 • قطر پروانه : 22*4 سانتی متر
 • توان : 81w
 • رده حفاظت IP :
 • ورودی :
 • وزن : 2kg
 • آمپر : 0.37
0 از 0
هواکش سقفی 22 سانت Zilabeg LXFB-2E-220-44-P92-25 مقایسه

738,000 تومان

هواکش سقفی 31 سانت Zilabeg LXFB-4E-315-100-M102-34

 • قطر پروانه : 30*10 سانتی متر
 • توان : 130w
 • رده حفاظت IP :
 • ورودی :
 • وزن : 4kg
 • آمپر : 0.60
0 از 0
هواکش سقفی 31 سانت Zilabeg LXFB-4E-315-100-M102-34 مقایسه

1,026,000 تومان

هواکش سقفی 40 سانت Zilabeg LXFB-4E-400-100-M102-60

 • قطر پروانه : 40*14 سانتی متر
 • توان : 240w
 • رده حفاظت IP :
 • ورودی :
 • وزن : 5.5kg
 • آمپر : 1.10
0 از 0
هواکش سقفی 40 سانت Zilabeg LXFB-4E-400-100-M102-60 مقایسه

1,620,000 تومان

هواکش سقفی 50 سانت Zilabeg LXFB-6D-500-180-M180-75

 • قطر پروانه : 50*18 سانتی متر
 • توان : 280w
 • رده حفاظت IP :
 • ورودی :
 • وزن : 20kg
 • آمپر : 0.5-1.0
0 از 0
هواکش سقفی 50 سانت Zilabeg LXFB-6D-500-180-M180-75 مقایسه

3,204,000 تومان