منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

هواکش بین کانالی 10سانت S-P سری TD250-100

 • سایز دهانه : 100mm
 • برق : تکفاز
0 از 0
هواکش بین کانالی 10سانت S-P سری TD250-100 مقایسه

1,020,000 تومان

هواکش بین کانالی 10سانت بی صدا S-P سری TD160-100 SILENT

 • سایز دهانه : 100mm
 • برق : تکفاز
0 از 0
هواکش بین کانالی 10سانت بی صدا S-P سری TD160-100 SILENT مقایسه

800,000 تومان

هواکش بین کانالی 12سانت S-P سری TD350-125

 • سایز دهانه : 120mm
 • برق : تکفاز
0 از 0
هواکش بین کانالی 12سانت S-P سری TD350-125 مقایسه

تومان

هواکش بین کانالی 15سانت S-P سری TD500-150

 • سایز دهانه : 150mm
 • برق : تکفاز
0 از 0
هواکش بین کانالی 15سانت S-P سری TD500-150 مقایسه

تومان

هواکش بین کانالی 15سانت بی صدا S-P سری TD500-150 SILENT

 • سایز دهانه : 150mm
 • برق : تکفاز
0 از 0
هواکش بین کانالی 15سانت بی صدا S-P سری TD500-150 SILENT مقایسه

تومان

هواکش بین کانالی 20سانت S-P سری TD800-200

 • سایز دهانه : 200mm
 • برق : تکفاز
0 از 0
هواکش بین کانالی 20سانت S-P سری TD800-200 مقایسه

تومان

هواکش بین کانالی 25سانت S-P سری TD1300-250

 • سایز دهانه : 250mm
 • برق : تکفاز
0 از 0
هواکش بین کانالی 25سانت S-P سری TD1300-250 مقایسه

تومان

فن بین کانالی 31سانت S-P سری TD2000-315

 • سایز دهانه : 315mm
 • برق : تکفاز
0 از 0
فن بین کانالی 31سانت S-P سری TD2000-315 مقایسه

4,699,500 تومان

هواکش بین کانالی 35سانت S-P سری TD4000-355

 • سایز دهانه : 355mm
 • برق : تکفاز
0 از 0
هواکش بین کانالی 35سانت S-P سری TD4000-355 مقایسه

تومان

هواکش بین کانالی 40سانت S-P سری TD6000-400

 • سایز دهانه : 400mm
 • برق : تکفاز
0 از 0
هواکش بین کانالی 40سانت S-P سری TD6000-400 مقایسه

11,259,600 تومان

هواکش بین کانالی 10سانت بکوارد S-P سری VENT-100L VE

 • سایز دهانه : 100mm
 • برق : تکفاز
0 از 0
هواکش بین کانالی 10سانت بکوارد S-P سری VENT-100L VE مقایسه

1,274,400 تومان

فن بین کانالی 15سانت بکوارد S-P سری VENT-150L VE

 • سایز دهانه : 150mm
 • برق : تکفاز
0 از 0
فن بین کانالی 15سانت بکوارد S-P سری VENT-150L VE مقایسه

1,515,600 تومان

هواکش بین کانالی 20سانت بکوارد S-P سری VENT-200L VE

 • سایز دهانه : 200mm
 • برق : تکفاز
0 از 0
هواکش بین کانالی 20سانت بکوارد S-P سری VENT-200L VE مقایسه

1,658,000 تومان

هواکش بین کانالی 31سانت بکوارد S-P سری VENT-315L VE

 • سایز دهانه : 315mm
 • برق : تکفاز
0 از 0
هواکش بین کانالی 31سانت بکوارد S-P سری VENT-315L VE مقایسه

2,141,000 تومان