بوبین شنت کلید غیر قابل تنظیم کلید متاسل LS

تجهیزات جانبی کلید متاسل

وضعيت : موجود نيست

توضيحات محصول

سوئیچ کمکی Auxiliary switch (AX)

سوئیچ های کمکی یک از لوازم مهم برای مشخص کردن روشن خاموش هر کنتاکت دارای یک اتصال مشترک است و یک اتصال باز OPENو یک اتصال بسته CLOSE که با باز و بسته بودن کلید تغییر وضعیت می دهد .

آلارم سوئیچ Alarm switch (AL)

آلارم سوئیچ ها در سیستم  اعلام تریپ صوتی یا بصری که حالت تریپ کلید را در هنگام اضافه بار ، اتصال کوتاه ، عملکرد بوبین شنت و یا رله آندر ولتاژ  نشان می دهد مورد  استفاده قرار می گیرد . همچنین برای محیط های صنعتی که تا حدی اتوماتیک هستند و اینکه به هر دلیل لازم باشد  اپراتور از شرایط و تغییر وضعیت سیستم توزیع اطلاع داشته باشد . ویژه گی این سوئیچ  این است وقتیکه کلید به شکل اتوماتیک تریپ نماید یک کنتاکت بسته در اختیار میگذارد. به عبارت دیگر این سوئیچ در صورت قطع دستی عمل نخواهد کرد کنتاکت های این سوئیچ در حالت ریست کلید کاملا باز است.

سوئیچ مرکب Combination switch (AX+AL)

این سوئیچ شامل یک سوئیچ کمکی و یک سوئیچ آلارم در یک محفظه است که ید یک مکان در کلید تعبیه شده است .

رها ساز ( رله آندر ولتاژ ) Undervoltage release, UVT

این رله یا رها ساز در صورت کاهش ولتاژ خط بین 20% تا 70% به صورت اتوماتیک باعث قطع رله می شود . عملکرد این رله به صورت آنی و بدون هیچ تاخیری  است . و وصل مجدد کلید صورتی امکان پذیر خواهد بود که ولتاز به 85% ولتاژ نامی خط بازگردد . در حالت برق دار بودن دائم بایستی ابتدا از فعال بودن رله آندر ولتاژ اطمینان حاصل نمود پس از آن می توان کلید را وصل نمود

این رله برای کلید های تیپ ELCB 30-250   قابل استفاده نیست .

  • محدوده تریپ رله 0.2 تا 0.7 ولتاژ نامی است
  • برای وصل مجدد و اعمال فرمان وصل بایستی ولتاژ خط بالاتر از 85% ملتاژ نامی باشد
  • محدوده فرکانسی کار کرد مناسب فرکانس Hz 45 تاHz 65 است .

لطفاً توجه داشته باشيد
کليه کالاهايي که در ويدفکتور عرضه مي شوند اصلي بوده و هيچ گونه کالاي کارکرده و غير اصلي در ويد فکتور به فروش نمي رسد.
مشخصات فني