پمپ کفکش آبیار بلبرینگ کف گرد جهان پمپ

پمپ کفکش جهان پمپ سری آبیار با بلبرینگ کف گرد

وضعيت : موجود نيست

توضيحات محصول

لطفاً توجه داشته باشيد
کليه کالاهايي که در ويدفکتور عرضه مي شوند اصلي بوده و هيچ گونه کالاي کارکرده و غير اصلي در ويد فکتور به فروش نمي رسد.
مشخصات فني

نوع دستگاه و مدل اینچ سیستم و فشار ارتفاع مجاز نصب در چاه آبدهی در ساعت آمپر اسب
کفکش آبیار 2 90 متر بلبرینگی 50-90 25-10 15 11
کفکش آبیار 2 70 متر بلبرینگی 30-70 25-10 14 10
کفکش آبیار 2 48 متر بلبرینگی 10-48 25-10 12 8
کفکش آبیار 3 77 متر بلبرینگی 50-77 40-10 15 11
کفکش آبیار 3 58 متر بلبرینگی 30-58 40-10 14 10
کفکش آبیار 3 38 متر بلبرینگی 10-38 40-10 12 8
کفکش آبیار 4 40 متر بلبرینگی 18-40 55-15 15 10
کفکش آبیار 4 18 متر بلبرینگی 5-18 55-15 14 10