پمپ شناور 3 اینچ کف گردی جهان پمپ

پمپ شناور 3 اینچ کف گردی جهان پمپ

وضعيت : موجود نيست

توضيحات محصول

تیپ

تعداد طبقه

حداقل و حداکثر نصب مجاز پمپ در متراژ چاه آب

حداکثر و حداقل آبدهی در ساعت به متر مکعب

آمپر مصرفی

فشار پمپ

اسب

3 اینچ کف گردی

4

6

50-10

15-35

12

50

8

70-30

15-35

1116

70

11

7

80-40

15-35

1218

80

12

99

100-60

15-35

1323

100

15

11

130-80

15-35

1630

130

20

 

 

لطفاً توجه داشته باشيد
کليه کالاهايي که در ويدفکتور عرضه مي شوند اصلي بوده و هيچ گونه کالاي کارکرده و غير اصلي در ويد فکتور به فروش نمي رسد.
مشخصات فني

جدول پمپ 3اینچ 8اسب جهان

جدول پمپ 3اینچ 11اسب جهان

جدول پمپ 3اینچ 12اسب جهان

جدول پمپ 3اینچ 15اسب جهان

جدول پمپ 3اینچ 20اسب جهان