پمپ شناور 2 اینچ کف گردی جهان پمپ

پمپ شناور جهان پمپ سری 2 اینچ کف گردی

وضعيت : موجود نيست

توضيحات محصول

تیپ

تعداد طبقه

حداقل و حداکثر نصب مجاز پمپ در متراژ چاه آب

حداکثر و حداقل آبدهی در ساعت به متر مکعب

آمپر مصرفی

فشار پمپ

اسب

2 اینچ کف گردی

6

70-30

9-22

9*

70

6

7

80-40

9-22

11

80

7

8

90-50

9-22

12

90

8

9

100-60

9-22

13

100

9

11

120-80

9-22

16

120

11

193

233

11

150-90

9-22

30

150

20

 

 

لطفاً توجه داشته باشيد
کليه کالاهايي که در ويدفکتور عرضه مي شوند اصلي بوده و هيچ گونه کالاي کارکرده و غير اصلي در ويد فکتور به فروش نمي رسد.
مشخصات فني

جدول فنی پمپ 6 اسب جهان

جدول فنی پمپ 7اسب جهان

جدول فنی پمپ 8اسب  جهان

جدول فنی پمپ 9اسب جهان

جدول فنی پمپ 11 اسب جهان

جدول فنی پمپ 20 اسب جهان