پمپ شناور 2 اینچ کف گردی جهان پمپ

پمپ شناور جهان پمپ سری 2 اینچ کف گردی

وضعيت : موجود نيست

توضيحات محصول

تیپ

تعداد طبقه

حداقل و حداکثر نصب مجاز پمپ در متراژ چاه آب

حداکثر و حداقل آبدهی در ساعت به متر مکعب

آمپر مصرفی

فشار پمپ

اسب

2 اینچ کف گردی

6

70-30

9-22

9*

70

6

7

80-40

9-22

11

80

7

8

90-50

9-22

12

90

8

9

100-60

9-22

13

100

9

11

120-80

9-22

16

120

11

193

233

11

150-90

9-22

30

150

20

 

 

لطفاً توجه داشته باشيد
کليه کالاهايي که در ويدفکتور عرضه مي شوند اصلي بوده و هيچ گونه کالاي کارکرده و غير اصلي در ويد فکتور به فروش نمي رسد.
مشخصات فني

جدول فنی پمپ 2اینچ 6اسب جهان پمپ

جدول فنی پمپ 2اینچ 7اسب جهان پمپ

جدول فنی پمپ 2اینچ 8اسب جهان پمپ

جدول فنی پمپ 2اینچ 9اسب جهان پمپ

جدول فنی پمپ 2اینچ 11اسب جهان پمپ

جدول فنی پمپ 2اینچ 20اسب جهان پمپ