منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:

کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-0910

 • جریان نامی : 9A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 220V
 • گروه کاربردی :
0 از 0

81,400 تومان

کنتاکتور بی صدا دوپل 20 آمپر چینت مدل NCH8-20A

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

82,500 تومان

کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-0911

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

83,600 تومان

کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 110 ولت مدل NC7-0911

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

83,600 تومان

کنتاکتور 12 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-1210

 • جریان نامی : 12A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 220V
 • گروه کاربردی :
0 از 0

83,600 تومان

کنتاکتور 12 آمپر چینت با بوبین 110 ولت مدل NC7-1211

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

85,800 تومان

کنتاکتور 12 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-1211

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

85,800 تومان

مینی کنتاکتور 20 آمپر - 2 پل چینت 220 ولت مدل NCK3-20A

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

96,800 تومان

مینی کنتاکتور 25 آمپر - 2 پل چینت 220 ولت مدل NCK3-25A

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

96,800 تومان

کنتاکتور 18 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-1810

 • جریان نامی : 18A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 220V
 • گروه کاربردی :
0 از 0

103,400 تومان

کنتاکتور 18 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-1811

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

105,600 تومان

کنتاکتور 18 آمپر چینت با بوبین 110 ولت مدل NC7-1811

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

105,600 تومان

کنتاکتور 18 آمپر چینت با بوبین 380 ولت مدل NC7-1811

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

105,600 تومان

مینی کنتاکتور 40 آمپر - 2 پل چینت 220 ولت مدل NCK3-40A

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

108,900 تومان

کنتاکتور 25 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-2510

 • جریان نامی : 25A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 220V
 • گروه کاربردی :
0 از 0

114,400 تومان

کنتاکتور 25 آمپر چینت با بوبین 110 ولت مدل NC7-2511

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

116,600 تومان

کنتاکتور 25 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-2511

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

116,600 تومان

کنتاکتور خازنی 12.5 کیلووار چینت 220 ولت مدل CJ19-2511

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

126,500 تومان

کنتاکتور خازنی 20 کیلووار چینت 220 ولت مدل CJ19-3211

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

151,800 تومان

کنتاکتور بی صدا دوپل 40 آمپر چینت مدل NCH8-40A

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

151,800 تومان

کنتاکتور بی صدا دوپل 63 آمپر چینت مدل NCH8-63A

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

151,800 تومان

کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 110 ولت DC مدل NC8-0922-Z

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

157,300 تومان

مینی کنتاکتور 32 آمپر - 3 پل چینت 220 ولت مدل NCK3-32A

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

159,500 تومان

کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-3210

 • جریان نامی : 32A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 220V
 • گروه کاربردی :
0 از 0

159,500 تومان

کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 24 ولت مدل NC1-3210

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

159,500 تومان

کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-3211

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

161,700 تومان

کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 110 ولت مدل NC7-3211

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

161,700 تومان

کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 380 ولت مدل NC7-3211

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

161,700 تومان

کنتاکتور 12 آمپر چینت با بوبین 110 ولت DC مدل NC8-1222-Z

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

162,800 تومان

کنتاکتور خازنی 25 کیلووار چینت 220 ولت مدل CJ19-4311

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

203,500 تومان

کنتاکتور 18 آمپر چینت با بوبین 110 ولت DC مدل NC8-1822-Z

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

214,500 تومان

کنتاکتور 40 آمپر چینت با بوبین 24 ولت مدل NC1-4011

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

222,200 تومان

کنتاکتور 40 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-4011

 • جریان نامی : 40A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 220V
 • گروه کاربردی :
0 از 0

222,200 تومان

کنتاکتور 25 آمپر چینت با بوبین 110 ولت DC مدل NC8-2522-Z

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

231,000 تومان

کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 110 ولت DC مدل NC8-3222-Z

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

269,500 تومان

کنتاکتور 38 آمپر چینت با بوبین 110 ولت DC مدل NC8-3822-Z

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

352,000 تومان

کنتاکتور 50 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-5011

 • جریان نامی : 50A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 220V
 • گروه کاربردی :
0 از 0

379,500 تومان

کنتاکتور 50 آمپر چینت با بوبین 110 ولت مدل NC7-5011

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

380,600 تومان

کنتاکتور 65 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-6511

 • جریان نامی : 65A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 220V
 • گروه کاربردی :
0 از 0

401,500 تومان

کنتاکتور خازنی 33.3 کیلووار چینت 220 ولت مدل CJ19-6321

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

429,000 تومان

کنتاکتور 80 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-8011

 • جریان نامی : 80A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 220V
 • گروه کاربردی :
0 از 0

471,900 تومان

کنتاکتور 95 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-9511

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

561,000 تومان

کنتاکتور خازنی 50 کیلووار چینت 220 ولت مدل CJ19-9521

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

583,000 تومان

کنتاکتور 115 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC2-115

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

913,000 تومان

کنتاکتور 150 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC2-150

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

1,188,000 تومان

کنتاکتور 185 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC2-185

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

1,639,000 تومان

کنتاکتور 225 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC2-225

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

1,672,000 تومان

کنتاکتور 265 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC2-265

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

1,991,000 تومان

کنتاکتور 400 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC2-400

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

3,190,000 تومان

کنتاکتور 500 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC2-500

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

4,950,000 تومان